Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí"

Transkript

1 TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 26. ČERVNA 2008 ČÍSLO 25 ROČNÍK XVII CENA 5 KČ Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí Tatra nechává hlasovat o své nejoblíbenější auto P r a h a (dam) - Unikátní možnost ovlivnit produkci Tatry má od začátku tohoto týdne veřejnost v České republice, ale i na celém světě. V pondělí totiž automobilka vyhlásila velké hlasování o nejoblíbenější osobní vůz. Nominováno bylo deset legend z tatrovácké produkce, tři vozy s největším ohlasem pak dostanou možnost znovu sjíždět z výrobních linek, byť už ne s tatrováckým podvozkem, ale pouze v omezené sérii. Jakmile se dozvíme, o které tři vozy je největší zájem, vyberou naši konstruktéři vhodný podvozek a motor. Na základě toho budeme moci udělat kalkulace a stanovit cenu. Poté se vrátíme na trh a zjistíme, zda i za danou cenu bude o tyto vozy zájem. Doufáme, že do roku 2010 už budeme schopni přijímat první objednávky a začít výrobu, prozradil generální ředitel Tatry Ronald Adams. (Pokračování na straně 2) Pět osobností získá čestný titul K o p ř i v n i c e (hod) - Počet čestných občanů se od srpna zvýší stejně jako počet nositelů titulu významná osobnost města Kopřivnice. Udělení titulu schválili minulý týden zastupitelé. Titul čestného občana města Kopřivnice byl schválen Emilu Hanzelkovi, Ing. Boleslavu Hanzelkovi a PhDr. Františku Uhlířovi, titul významná osobnost města Kopřivnice získá Alois Mark a Bruno Sklenovský. Tato uznání budou udělena všem in memoriam v srpnu v rámci oslav města. Podrobnosti přineseme v příštím čísle. Dětské centrum dostalo Sociální automobil K o p ř i v n i c e (ili) - Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice byl v úterý 17. června předán do užívání v rámci projektu Sociální automobil nový Ford Tranzit. Projekt byl realizován díky firmám, které si zakoupily reklamní plochy na tomto vozidle. Realizace zajímavého projektu je dílem reklamní agentury Kompakt, s. r. o., z Frýdku- Místku. Jak uvedl jednatel společnosti Miroslav Káninský, na počátku byla myšlenka pomáhat lidem, kteří nemají startovací čáru do života stejnou jako ostatní. (Pokračování na straně 2) K o p ř i v n i c e (hod) - Privatizace nájemních bytových domů ve vlastnictví města končí. Zastupitelé po diskuzi nakonec schválili Principy hospodaření s bytovým fondem, podle nichž si město do budoucna ponechá necelou tisícovku bytů. Předložený dokument obsahuje základní principy, směry vývoje a cíle hospodaření s bytovým fondem. Obecně lze konstatovat, že základním cílem tohoto materiálu je zajištění dostupného sociálního bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel města Kopřivnice v revitalizovaných bytových domech. Je nezbytné učinit rozhodnutí o velikosti bytového fondu, který si město chce ponechat ve svém vlastnictví, neboť na tomto rozhodnutí je přímo závislá většina aktivit týkajících se hospodaření s bytovým fondem, zejména pak přidělování bytů, opravy a údržba, optimalizace správy bytového fondu a další, přednesla při projednávání návrhu místostarostka Dagmar Rysová, která má byty na starosti. Zastupitel Karel Kuboš řekl, že podporuje přijetí předloženého dokumentu, protože město bude mít šanci plnit ekonomickou i sociální funkci. Opačný názor však vyslovil Jaroslav Šula, který navrhoval stažení materiálu, s čímž ostatní nesouhlasili. Myslím si, že prodej domů č. p a 1074 nic nezmění na koncepci. Jsem pro jejich prodej už proto, že v nich bydlí ti, kteří v minulosti pro rozvoj Kopřivnice opustili své domy, vyjádřil nespokojenost Alois Janek. Pokud bychom vyhověli všem, kteří projevili zájem o koupi domů, a my jsme to zamítli, tak by se jednalo o tři sta bytů, odpověděla místostarostka na dotaz Josefa Pavelky. Na jednání zastupitelstva přišli zástupci bytových domů, které nebyly zařazeny do privatizace, s požadavkem, aby jim město domy prodalo. (Pokračování na straně 2) Požívání alkoholu v centru a u škol bude pokutováno K o p ř i v n i c e (hod) - Nejpozději od poloviny července začne platit nová vyhláška města zakazující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích v centru města a v blízkosti škol, která přináší další omezující opatření k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Podle této vyhlášky budou moci strážníci řešit problematické osoby s alkoholem, které budou moci vykázat z centra města, parku a jiných míst, kde budí veřejné pohoršení, okomentoval jeden z důvodů pro schválení vyhlášky místostarosta Zdeněk Krajčír. (Pokračování na str. 2) Soutěž na prodej kavárny bude zrušena Ředitelka Základní a mateřské školy Motýlek Dagmar Jančálková získala od Miroslava Káninského klíče k novému automobilu. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Kopřivnická kapela Nesselsdorf zavírala letošní oslavu Evropského svátku hudby. Letos pořadatelé v programu vsadili hlavně na domácí hudebníky. FOTO: DAVID MACHÁČEK K o p ř i v n i c e (hod) - Soutěž na prodej kavárny a staré pošty, kterou vyhlásila rada města letos v dubnu, bude zrušena. Hlavním důvodem je probíhající vyšetřování Policií České republiky, které vyvolal zastupitel Ivan Telařík, jemuž se nelíbila cena stanovená odhadcem. Tento materiál byl jedním z nejdiskutovanějších bodů v programu zastupitelstva. Místostarosta Vladislav Kryške seznámil zastupitele s historií záměru prodeje objektu kavárny a staré pošty č. p. 888 a 890 na ulici Školní od získání objektu soudní cestou, jež trvala patnáct let, až po návrh na prodej a jednání se současnými nájemci o možnosti jejich zapojení do prodeje. Trestní udání bylo podáno na základě ničeho, neboť záměr prodeje byl stažen z programu zastupitelstva. Jde o účelové házení klacků pod nohy. Radě nezbývá nic jiného, než anulovat soutěž, konstatoval starosta Josef Jalůvka. Nezpochybnil jsem systém prodeje, ale napadl jsem cenu, ohradil se Telařík. Původní odhad činil pět milionů korun, nový, který byl vypracován o třináct měsíců později, zvýšil cenu nemovitosti na 8,5 až 9,5 milionů. S novou cenou už byl Telařík spokojen. Rada se nedopustila ničeho. Někteří zájemci oficiálně odstoupili od svého záměru, protože byli vyšetřováni policií, osvětlil situaci starosta s tím, že rada soutěž zruší na své schůzi 1. července. Město vyčká na vyšetření celého případu, neboť policie nechá vypracovat nový posudek soudním odhadcem. Právníkům se podařilo snížit pohledávky města o 10 milionů K o p ř i v n i c e (hod) - Pracovníci právního odboru radnice vymáhají soudní cestou splatné pohledávky, které občané nesplácí, byť jim tuto povinnost uhradit škodu nařídil soud nebo se k tomu v přestupkovém řízení sami zavázali. Nejčastěji se jedná o pokuty, přeplatky dávek sociální péče a další. Podařilo se nám snížit pohledávky města ze na korun díky systematické práci s dlužníky, kdy v mnoha případech využíváme všechny dostupné právní nástroje, včetně institutů trestněprávních. Ke snížení pohledávek města došlo rovněž díky tomu, že zastupitelstvo města racionálně zvážilo efektivitu vymáhání u některých starých pohledávek vzniklých v polovině devadesátých let a tento starý blok pohledávek prodalo firmě VD AMOS, která byla vybrána v řádném výběrovém řízení, uvedl vedoucí právního odboru Dušan Krompolc. (Pokračování na str. 2) Extraligoví hráči házené věnovali peníze Kopretině a Motýlkovi K o p ř i v n i c e - Westernový den na Bubla city ranči uspořádal Radim Kuboš pro padesát zájemců z Denního stacionáře Kopretina, Dětského centra a Slezské diakonie Domov Tichá. Jízda na koni, soutěže v házení šipek, slalom s kolečky a další hry se staly předmětem zábavy a zápolení. Ohodnocen byl zvlášť vítěz každé disciplíny, nejúspěšnější sportovec a soutěžící s nejlepším kovbojským kostýmem. K panu Kubošovi chodíme na koně v rámci hipoterapie každý týden. Naši klienti jsou tady tak spokojeni, že chodí úplně všichni. Navíc Nadační fond Tatry jim hradí padesát procent ceny, uvedla vedoucí Kopretiny Monika Petrová. Vyvrcholením dne se stalo předání dvakrát po desíti tisících Kopretině a Dětskému centru Motýlek. Dárci byli extraligoví hráči házené. Bylo to zcela spontánní rozhodnutí, ke kterému se přidali všichni. Podmínkou bylo, abychom věděli, na co peníze budou určeny, komentoval situaci kapitán Radim Šustala. Centrum si tak zakoupí polohovací rehabilitační pomůcky a Kopretina peníze využije na ozdravný pobyt. Sami jsme živi z toho, co nám kdo dá, proto víme, jak těžké je získat jakékoli peníze. A tato zařízení na tom jsou obdobně. O to víc si vážím rozhodnutí kluků - před sezonou měli slíbenou za určité umístění cílovou odměnu a sami se rozhodli, že část věnují na charitativní účely, řekl manažer Klubu házené Kopřivnice Miroslav Bartoň. Předání bylo o to příjemnější, že házenkáři přišli mezi děti a klienty osobně. Mile je překvapil jejich zájem o házenou a rozhodli se zprostředkovat jim návštěvu na zahajovacím turnaji 7. září, kdy nastoupí proti Třeboni. Ilona Mazalová

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Tatra nechává hlasovat o své nejoblíbenější... Město ocenilo deváťáky K o p ř i v n i c e (hod) - Včera (tj. ve středu) se vedení města rozloučilo s žáky devátých tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním. Celkem dvaasedmdesát deváťáků v doprovodu svých rodičů, třídních učitelů a ředitelů škol bylo odměněno obrazovou dárkovou publikací Sto divů světa. Dětské centrum dostalo... Zaměřili jsme se proto na vozový park ústavů a sociálních zařízení. Od Aše až po Valašské Klobouky už jezdí 159 automobilů, ten váš je 160., uvedl Káninský. Ředitelka Základní a mateřské školy Motýlek Dagmar Jančálková děkovala autorům projektu manželům Božoňovým, jejichž úkolem bylo získání sponzorů, a zástupcům pětadvaceti firem, kteří se na koupi automobilu podíleli. Přiznám se, že jsem původně projektu nedůvěřovala, o to větší radost pociťuji v tomto okamžiku. Každé město si nemůže dovolit vybudovat obdobné zařízení, jako máme v Kopřivnici, proto denně svážíme do našeho zařízení padesát dětí, uvedla Jančálková. Požívání... Vyhláška také striktně vymezuje noční klid od dvaadvacáté hodiny do šesté hodiny ranní a ve dnech pracovního klidu se noční klid prodlužuje ráno až do osmé hodiny. Jsme domluveni jak s Policií ČR, tak městskou, že budou působit zpočátku výchovně, hříšníky kárat, až poté bude přistoupeno k pokutám. Těch stížností je moc a jinak než přijetím vyhlášky to nešlo řešit, okomentoval nutnost přijetí vyhlášky starosta Josef Jalůvka. Nedílnou součástí vyhlášky je také stanovení tří sečí, a to v termínech do 31. května, 31. července a 30. září. Celé znění vyhlášky lze najít na webových stránkách města. Hlasování o místě pro pamětní strom K o p ř i v n i c e (hod) - Občané mohou rozhodnout o místě, kam bude v rámci oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město vysázen 22. srpna pamětní strom. Vybrat si lze z těchto míst: a) park na ulici Pionýrské u č. p. 731, b) u ZŠ 17. listopadu, c) u ZŠ Emila Zátopka, d) u Katolického domu v Kopřivnici. Pamětní strom bude vysazen na místo, které získá nejvíce hlasů. O jaký druh stromu se bude jednat, bude závislé na vybrané lokalitě. Hlasovat se bude prostřednictvím SMS zpráv ve tvaru STROM mezera X mezera vaše jméno a příjmení (kde X představuje lokalitu A, B, C, D podle vašeho výběru) na tel. číslo od 26. června do 13. července. Cena SMS je dle vašeho tarifu. Všichni hlasující budou zařazeni do slosování o ceny věnované společností T-Mobile a hotelem Olympia. Podrobnosti o případné produkci replik historických osobních tatrovek jsou podle něj zatím spíš v oblasti spekulací. Cena těchto unikátů by se mohla pohybovat někde okolo 40 a 50 tisíc amerických dolarů a je také možné, že vůbec nebudou vyráběny v Kopřivnici. V mateřském závodě se totiž automobilka podle Adamsových slov bude soustřeďovat na nákladní vozy. Do hlasování, ze kterého mají vzejít tři nejlepší tatrovácké osobáky všech dob, bylo nominováno deset vozů od legendární Tatry 57 přes unikátního předchůdce VW Brouka Tatru V570 až po impozantní prvorepublikovou prezidentskou limuzínu T70. Ve výběru pochopitelně nechybí ani aerodynamické vozy od T87 přes Tatraplán až po elegantní T603. Podle automobilových expertů právě poslední tři jmenované mají díky své originalitě největší šanci na znovuobnovení výroby. Kopřivničané mají oproti jiným fanouškům Tatry značnou výhodu. Hlasovat bude totiž možné pouze dvěma způsoby, buď prostřednictvím speciálních anketních lístků, které budou k dispozici pouze v kopřivnickém muzeu, a nebo na internetu na serveru Aktualne.cz. U nás je také unikátní možnost vidět všech deset nominovaných vozů naživo a to jako na jediném místě na světě. Vybraná top desítka je v expozici viditelně označena tak, že ji nikdo nepřehlédne, sdělil ředitel muzea Lumír Kaválek. Hlasování potrvá zhruba dva měsíce a podle Adamse by jeho výsledky měly být oznámeny už v rámci letošního Tatrafestu, tedy 30. srpna. Podle Ronalda Adamse je o projekt enormní zájem. Přestože se ještě neví, který ze zvolených typů bude vyráběn ani kolik bude stát, má už nyní Tatra několik objednávek. Hlásí se nám také lidé, kteří už jsou v důchodu, ale na obnovení výroby by se rádi podíleli a nezvyklý zájem o projekt jeví také inženýři a designéři z celého světa, se kterými spolupracujeme, tvrdí šéf Tatry. Na projektu podle Adamsových slov v této přípravné fázi spolupracují také univerzity, konkrétně zlínská Baťova univerzita a brněnské Vysoké učení technické. Při zahájení výtvarné výstavy kopřivnických mateřských škol ve vestibulu radnice dostal starosta Jalůvka neobvyklý dárek - vlastní podobiznu. FOTO: DAVID MACHÁČEK Registr živností odstaven K o p ř i v n i c e (dam) - Od včerejška až do úterý 1. července nebude možné nejen na zdejším živnostenském úřadě vystavovat živnostenské listy na počkání. Důvodem omezení je podle informací vedoucího místního živnostenského úřadu Vladimíra Mlčocha odstávka centrálního Registru živnostenského podnikání. Odstávku si vyžádá změna systému související s platností novely živnostenského zákona přicházející k 1. červenci, říká Mlčoch. Kromě okamžitého vystavování živnostenských listů úředníci nebudou v uvedeném období moci do rejstříku ani nahlížet a provádět do něj zápisy. Odstávka systému by měla skončit prvního července v šest hodin ráno a v době otvíracích hodin úřadu už by tedy měl být systém zcela funkční. Nelze ovšem vyloučit, že se budou opakovat podobné problémy, jaké při zavádění nového elektronického systému postihly dopravní úřady. Privatizace... Tento svůj záměr už dříve projednávali s představiteli města, jejich přání však vyhověno nebylo. Během rozpravy vyplynulo, že ne všichni z domu č. p souhlasí s prodejem. Během přestávky obdržela místostarostka od jedné z nájemnic dopis, v němž čtyři nájemníci z dvanácti z jednoho vchodu podali svůj protest písemně. Jak podotkl vedoucí odboru bytového hospodářství Igor Kocurek, potvrzený zájem o prodej činí 68 procent nájemců bytů a pouze jen jeden nájemce nebytových prostor. Proto zastupitelé nakonec jedenácti hlasy schválili předložený dokument, který ukončuje privatizaci. Dvojici sprejerů z Šostýna chytili strážníci K o p ř i v n i c e (dam) - krajně problematické. Dostat tu O rozmáhajícím se sprejerství agresivní barvu z pórovitého v Kopřivnici se už mluví na každém rohu, rady si s ním ovšem neví policie ani radnice. Teď je navíc na stole další případ a od těch ostatních se velmi liší, vandalové se spreji totiž nepostříkali omítku některého z panelových domů, ale nejstarší místní památku, středověký hrad Šostýn. Zájmu samozvaných pouličních umělců neuniklo nic. Svými spreji poničili informační tabule, na několika místech zbytky hradebních zdí a ušetřena nezůstala ani oblast hradního paláce s dochovaným pískovcovým portálem. Podle Ladislava Kostelníka, který vedl vykopávky hradu, kamene podle mého nepůjde vůbec, posteskl si rozzlobený Kostelník. Rozčílení neskrývá také místní historik a bývalý starosta Jiří Tichánek, který na Šostýně taky strávil kus života. Co na to mám říct, je to sprosťárna a vandalizmus. Je to vizitka města a jeho občanů, řekl Tichánek. Ani on si netroufl odhadnout, zda barva z hradních zdí půjde bezezbytku odstranit, podle jeho názoru ale každopádně bude muset metodu čištění doporučit restaurátor. Šance dopadnout někoho při činu na tak odlehlém místě je spíše jen teoretická, přesto radnice objevil spoušť, kterou za sebou požádala městkou policii vandalové zanechali a vyčištění poškozených částí hradu bude o zintenzívnění hlídek na hradě a vyplatilo se. V úterý 17. června Zájem o tyto staré dluhy je však mezi obchodníky naprosto minimální, neboť ve většině obdobných případů nevede k úspěchu ani předání vymáhání soukromým exekutorům. V tzv. přenesené působnosti bylo odborem vymoženo během loňského roku celkem korun. Jednalo se např. o neoprávněné přeplatky dávek sociální péče. Ve spolupráci se sociálním odborem se nám daří aplikovat splátkové kalendáře, neboť pro řadu těchto dlužníků je vyloučeno splácení větších částek najednou, podotkl Krompolc. Aby v získávání pohledávek bylo město úspěšné, začalo rovněž daleko více spolupracovat se soukromými exekutory. Předtím však pracovníci právního odboru dlužníky zpravidla kontaktují a snaží se je přimět k dohodě. Exekutor je až na konci řetězce, ke kterému přistupujeme. Zde již ovšem dlužníci musí zaplatit i poměrně vysoké exekuční náklady, dodal vedoucí právního odboru. Do budoucna se zvažuje zapojení rovněž dalšího nástroje, který se ukazuje jako velmi efektivní, a to propojit veškeré samosprávné pohledávky města se systémem přidělování zadlužených bytů, což je pochopitelně pouze slangový výraz, neboť vztah dlužník a věřitel je pochopitelně vázán pouze na fyzické či právnické osoby, nikoli na byty. Strategický dokument v oblasti dalšího hospodaření s bytovým fondem, který schválilo svým usnesením zastupitelstvo na svém zasedání 19. června, totiž jednoznačně ukazuje, že v situaci dramaticky rostoucích nákladů na pořízení např. družstevního bydlení, se přidělování zadlužených bytů velmi S klienty se sepisuje individuální plán práce dopadla cyklohlídka městské policie přímo na Šostýně dva mladíky s barvou v ruce. Šedou barvou zatírali nasprejované nápisy. Uvedli, že zatírají to, co dříve nastříkali, ovšem je tady podezření, že si jen vytvářeli základ, aby mohli pokračovat v dalším sprejování, říká velitel městských strážníků Jan Müller. Čtrnáctiletý a patnáctiletý mladík byli předvedeni na Policii ČR, která případ převzala. Podobné nápisy jako na hradě Šostýně se objevily i na dalších místech v oblasti a to především na informačních tabulích naučných stezek a cyklostezek v oblasti Brd a Červeného kamene. Celková škoda sice zatím nebyla vyčíslena, ale rozhodně nebude zanedbatelná a rodičům obou výtečníků hrozí, že ji budou muset zaplatit. Na ulici Záhumenní se vyměňuje vodovod K o p ř i v n i c e (ili) - Na ulici Záhumenní provádí akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v rámci plánované investiční akce rekonstrukci vodovodního řadu v délce cca 900 metrů, který zásobuje pitnou vodou přibližně sto padesát obyvatel. Důvodem je potřeba zajistit stálou vysokou kvalitu dodávané vody i v této koncové větvi vodovodu, uvedla Eva Špirochová, tisková mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a. s. Práce realizuje dodavatelská firma a více než 800 metrů z celkové délky se provádí bezvýkopovou technologií, kdy se do stávajícího potrubí vtahuje nové z polyetylénu. Pouze u zbývajícího úseku je nutno použít metodu otevřeného výkopu. Na rekonstruovaný řad bude ve veřejné části připojeno jednadvacet vodovodních přípojek. Práce budou ukončeny během měsíce července. Pokud jde o vodovody, v tomto roce již není v Kopřivnici plánována žádná investice ani oprava. V současné době se připravuje rekonstrukce kanalizace v ulici Ke Koryčce, kde probíhá výběrové řízení na zhotovitele, dodala tisková mluvčí. Právníkům se podařilo snížit pohledávky... Valná hromada zítra rozhodne, co se ziskem Tatry K o p ř i v n i c e (dam) - V kinosále své bývalé správní budovy a dnešní radnice se zítra sejdou akcionáři automobilky Tatra. Stejně jako vloni si totiž firma poslední červnový pátek vybrala ke svolání řádné valné hromady. Prezentace akcionářů začíná v devět, samotné jednání v deset hodin. Po procedurálních záležitostech vyslechnou akcionáři zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a majetku firmy v roce 2007 stejně jako zprávu o účetních uzávěrkách. Pak si vyslechnou zprávu dozorčí rady a nakonec by měli rozhodnout o rozdělení zisku. osvědčilo. Od roku 2003 dochází ke skokové změně ve vývoji dlužných pohledávek za nájemným a výběru poplatků z prodlení. Z materiálu vyplývá, že do roku 2003 pohledávky za bytovým nájemným lineárně narůstaly o cca jeden milion korun za rok. Od tohoto roku se nejen růst pohledávek zastavil, ale za období pěti let klesl objem pohledávek o cca 7 milionů na současné 3 miliony. Obdobný vývoj je možno konstatovat i u poplatků z prodlení, kdy za období posledních třinácti let bylo vybráno cca 14 milionů jen na poplatcích z prodlení za pozdní platbu nájemného, přičemž 10 milionů korun bylo vybráno za posledních pět let. Není tedy žádný rozumný důvod se domnívat, že v případě nebytových pohledávek by byl vývoj odlišný, uzavřel Krompolc. K o p ř i v n i c e (ili) - Od 1. června nastoupila do funkce ředitelky obecně prospěšné společnosti Salus Alena Pohořelská, která ve zmíněné organizaci pracovala dva roky jako sociální asistentka v rámci Projektu sanace rodiny. Tato služba je registrována jako sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi a její podstata spočívá převážně v práci v terénu, přiblížila předchozí funkci Pohořelská. Za sebe přijala pracovnici alespoň na poloviční pracovní úvazek, aby se práce s klienty nepřerušila. Současná pozice s sebou nese podle slov ředitelky spoustu papírování a shánění dotací: Nezbývá mi prostor pro aktivní práci s klienty, což mě velice mrzí, ale doufám, že se všechno časem srovná a budu mít více času. Provoz domova pro rodiče a děti v nouzi přijde ročně zhruba na dva miliony korun. Podstatnou část finančních prostředků tisíc korun - dává ze svého rozpočtu město Kopřivnice, dotace přišla z ministerstva práce a sociálních věcí, pro letošní rok přispěla nadace Pomozte dětem na projekt Sanace rodiny a na provoz domova nadace Naše dítě. Přispívají i jiná města, jejichž občané jsou našimi klienty, nejvíc například Studénka s 50 tisíci korunami. Budeme se důsledněji obracet na vedení ostatních obcí a měst, kterým jsme vyšli vstříc při přijetí klientů, aby se podíleli na financování zařízení, uvedla ředitelka Salusu. Další finanční prostředky se zajišťují formou dotačních programů. Zájem o přijetí do Salusu mnohonásobně převyšuje kapacitu zařízení. Podle nového zákona se s klienty pracuje takovým způsobem, že se s nimi sepisuje individuální plán o tom, co dělají proto, aby získali bydlení. Zaznamenávají se všechny návštěvy dotčených institucí, odpovědi na inzeráty. Snažíme se zkrátka na klienty všemožně působit, aby si během tříměsíčního, případně prodlouženého pobytu u nás zajistili všechny náležitosti k samostatnému životu tak, aby nás už nepotřebovali, vysvětlila Pohořelská, nebo s nimi dále pracujeme v rámci sanace rodiny v jejich domácím prostředí.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA PUBLICISTIKA STRANA 3 Kopřivnice očima seniorů: Zážitky, na které nezapomenou Jaromír Konůpka: Očima vzpomínek Kopřivnice za mého mládí byla naprosto jiná, než je dnes. Rozhodně nebyla městečkem, ale jen taková podivná vesnice s neuvěřitelně velkou fabrikou. Jako děcka jsme stále kmitali, znali jsme všechno i všechny. Narodil jsem se v chudé dělnické kolonii, ale od deseti let už jsem bydlel v domečku na dědině. Vždy však v našem okolí vládla přátelská sousedská pohoda. Dnes bydlím v paneláku a ne a ne si zvyknout. Téměř nikoho tu neznám, lidé tu chodí kolem sebe jako cizinci a pořád se tu někdo stěhuje. Tož tomu říkám uzavřené televizní společenství či sousedství. Asi tušíte, jak je to myšleno. V potoce Kopřivnice bývalo více vody a ta byla celkem čistá. V jedné z přehrádek budovaných hasiči jsme se dokonce i učili plavat. A věřte nevěřte, můj kluk ještě v roce 1964 v ní chytil krásného raka! V nedaleké Lubině, našem koupacím eldorádu, jsme se bez obav a následků napili vody i přímo z toku. Pak ji v roce 1968 strašně zprasili Rusáci, když zabrali kasárna ve Frenštátě. Dnešní obyvatelé sotva uvěří, že ještě v padesátých letech bylo na území Kopřivnice šest rybníčků a ve třech z nich se spokojeně plácali kapříci. No, a dokonce v tom jednom jsme ze dna lovili škeble, což je garance vysoké kvality vody. V životě se mi vícekrát stalo, že lidé naprosto netušili, kde ta Kopřivnice s Tatrou leží. Po válce jsem studoval ostravskou průmyslovku. Na závěr jsem pozval naši třídu na exkurzi do našeho závodu. A spolužáci se mě zcela upřímně ptali, zda ta Kopřivnice je před Vsetínem anebo až za ním. Jindy, přesně v roce 1952, jsme s Lojzou Karlovským, místním velice oblíbeným národním umělcem, trávili rekreaci v Krkonoších. Na závěr pobytu při dojemném loučení se spoluúčastníky, většinou to lidiček z Čech, ba i z Prahy, nám dvěma tatrovákům děkovali za to, že jsme dorazili až z daleké, vinohrady oplývající, jihomoravské Kopřivnice, abychom je celý týden bohatě bavili. Tož jsme je ještě jednou pobavili odhalením, že bydlíme a pracujeme asi tak 30 kilometrů od centra Ostravy. Ještě do třetice. To už bylo dva roky po tom, co náš rodák, Emil Zátopek, překonal dvacetkrát světový běžecký rekord a dotáhl do republiky čtyři zlaté olympijské medaile. V západočeském tisku jsem si přečetl, že pochází ze zcela malé vesničky kousek od Marie Hromádková: Deset krásných let v Kopřivnici Až do roku 1953 jsme žili na samotě mezi lesy a městem pro nás byly občasné pěší procházky na nákupy do Frenštátu pod Radhoštěm, neboť autobusy ještě pravidelně nejezdily. Po smrti staříčka však otec na statku neměl zájem hospodařit, a tak nás tři sourozence i maminku zavedl onoho roku na zahradu a ukázal nám mezi dvěma táhlými kopci několik kouřících vysokých komínů a řekl: To je Kopřivnice, tam se odstěhujeme. A tak se i stalo. Nastěhovali jsme se do bytu na nové sídliště, kterému se tehdy říkalo Korea. Podobalo se asi tehdejší válčící zemi: všude bláto, neupravený terén a pro vodu jsme si chodili s kbelíky kilometr daleko k pumpě nebo cisterně. Vodu jsme shromažďovali ve vaně - z ní se vařilo, umývalo nádobí, omývalo obličej i tělo, ale i splachovalo WC. Na šmigrust nás se sestrou do té vody házeli rozjaření kluci Já měla tehdy deset let, bratr osm a sestra šest. Život ve městě Kopřivnici se teprve vyvíjel - pamatuji si, jak nás otec napomínal, abychom do obchodu nechodili bosky. Ve městě se chodí v botech!, upozorňoval. Všichni tři jsme začali chodit do bývalé německé školy a já měla se sestrou z 1. třídy společnou aktovku. Žili jsme napůl ještě i bývalým životem na statku - dostali jsme tam kousek pole, měli jsme krávu, slepice, psa, zahrádku i chatu. Každý den tam dojížděla maminka a my ostatní jsme se tam dostávali sto jedenáctkou upravenou na převoz dělníků do práce a z práce až v sobotu po vyučování. Vraceli jsme se v neděli večer. Trávili jsme na chatě i všechny dny prázdnin. Byli jsme jakýsi předvoj pozdějších víkendových pobytů městských lidí. Město Kopřivnice nám však poskytovalo čím dál větší možnosti rozvoje vzdělání i osobnosti. Hlavně v oblasti sportu - 2x týdně jsem chodila do Sokola, 2x týdně do baletu pana A. Karlovského, později jsem soutěžila Zlína. Teď abych si přihřál polívčičku. Emil byl můj spolužák a celoživotní kamarád, než doběhl v roce 2000 svůj poslední závod. Kdybych já jen zamlada tušil, jakou světovou veličinou on bude, tož jsem si těch jeho nesčetných výpalků zapamatoval ještě více. Odmalička byl velice průbojný a pěstoval si jakési krédo, že když musím, tož musím, ale pak to stojí za to!. Třebas ten kousek z osmičky třídy. V češtině jsme měli hezkou a námi zbožňovanou paní učitelku Kvardovou, která nám zadávala těžká slohová cvičení. Jednou však vyhlásila prý lehčí téma: Komu se nelení, tomu se zelení. Mně bylo vždy šumafuk, o čem píšu, ale Emil tenkrát zase zapracoval. Sotva odešla ze třídy, vyskočil na lavici a jako by Leninovi z oka vypadl, začal bouřit: Kluci, takovou blbost přece nebudeme psát. Navrhuji stávku! A skutečně s ním, a on byl jedničkář, větší polovina třídy tehdy nepsala. Náhoda tomu chtěla, že v příští hodině byl vyvolán jako první, aby se pochlubil dílkem. Místo toho Emil naprosto odvážně a ještě ohnivěji pronesl svůj názor na zadání. I když nás paní učitelka měla ráda, zde necouvla. A v sobotu, to se tehdy ještě učilo, chtěla mít od všech vzbouřenců slohovky na stole. V pondělí vlítla do třídy jako fúrie a spustila: Teda Emilku, to jsi se mi pomstil! A přiznala, že značnou část neděle strávila luštěním jeho rébusu. Ten byl napsán mimořádně drobným písmem a zabral pět stran sešitu. Smích celé třídy ale nakonec rozzářil i tvář naší Jarmilky. Ten příběh měl hezké pokračování asi po třiceti letech. To když jsem se poprvé od školních lavic setkal s paní učitelkou v ostravské tramvaji. Oba jsme se poznali a s radostí vzpomínali zašlých dob. Najednou se mě zeptala: Býváš ještě někdy s Emilkem? Když jsem přisvědčil, požádala mne o tento vzkaz: Řekni, že stále vzpomínám na jeho vzpouru. Jenže kdybych mu teď zadala téma slohovky, tož by znělo: Komu se nelení, tomu se nejen zelení, ale i zlatí! Já to Emilovi brzy nato vyřídil a řehtali jsme se znova, jako my předtím v tramvaji. K tomu jubileu 60 let od povýšení Kopřivnice na město bych našel též pár vzpomínek. Kdykoliv se mi naskytla příležitost zeptat se samozřejmě vhodných návštěvníků, ale i cizinců, jakým dojmem na ně moje rodiště zapůsobilo, rozhodně jsem s kroužkem společenského tance pana Emila Žáčka. Často jsme vystupovali na kulturních programech města. Nejvíc vzpomínám na přípravu silvestrů, které byly tak úspěšné, že se opakovaly i 3x! Také taneční hodiny v Katolickém domě byly mým dobrým uvedením do společenského života. Nemohu zapomenout ani na závodní knihovnu, kde jsem brzy přelouskala všechny mi dostupné knihy. Ve dvaceti letech jsem se vdala do Mořkova, kde dosud bydlím. Do Kopřivnice však stále ráda jezdím - za oběma sourozenci a jejich rodinami, i na hřbitov, kde odpočívají oba moji rodiče. Kopřivnice pro mě zůstala symbolem dívčích, slečnovských i začátkem mých ženských let. První polibky, rande, lásky Bílá hora, Váňův kámen, Skalíkova louka, Raškův kámen, Janíkova studánka Vše mi ožívá před očima a působí svým kouzlem i v mých 65 letech! Nebyla televize, video, počítače - volný čas jsme trávili v přírodě a v pohybu. Můj tatínek byl konstruktérem ve vývoji n. p. Tatra, a tak i doma stále něco vynalézal pro lepší chod tatrováckých motorů. Vzpomínám si, že na našem kuchyňském stole jsme stále měli převodovku a ta voněla olejem, pomocí kterého měla být vylepšena šoupátková skříň. Za těch deset let se vývoj kopřivnických automobilů pohnul od tatraplánů až k elegantní 603. Často jsem randila s klukem z průmyslovky v kopřivnickém muzeu, kde mi vysvětloval funkci válců a dalších technických vymožeností motorů. Proto jsem měla z fyziky a zásluhou tatínka i z matematiky vždy jedničku. Jen škoda, že vývoj osobních aut ztratil v Kopřivnici budoucnost - otce to zdeptalo tak, že předčasně odešel do tatrováckého nebe Vše, co jsem v Kopřivnici získala, bohatě jsem uplatnila v celém svém dalším životě a vložila i do osudů mých čtyř dětí. neváhal. Překvapivě ta hodnocení byla docela příznivá. Už ta poloha v rozšířeném údolí mezi sólovou Bílou horou, jakoby mohutným podstavcem pro tu parádní rozhlednu, a protějším hřebenem Červeného kamene, z něhož jsem jim ukázal i nejhezčí část Beskyd od Radhoště po Lysou horu, se jim ohromně líbila. Záměrně jsem vždy upozorňoval na nesporně značnou panelákovou vizáž města. Kupodivu jim to nepřipomínalo tak často frekventované betonové město. Zde prý to vyvažuje a tlumí vzrostlá zeleň mezi domy. Jejich pozornosti pak neušly ani četné parčíky. Rozhodně však žasli nad neobvykle bohatou vybaveností města sportovními a rekreačními zařízeními, což jak víme, má u nás tradici od padesátých let i dříve. Nemohu si odpustit jeden zajímavý postřeh. Kopřivnické centrum je prý menší kopií toho ve známém Zlíně. Nuže sledujme! Před hlavní bránou do podniků, jež jsou dominantou obou měst, stojí mohutné administrativní budovy, které paradoxně obě už neplní původní funkci. Před nimi se táhnou volné rozlehlé plochy s částečnou zelení, což vlastně jsou i nejsou náměstí. Uzavírají je budovy kulturních domů, hotelů a obchodních domů. Jednu boční stranu lemují vždy menší obchody. Jaksi hned za rohem jsou situována železniční nádraží. Jen to naše autobusové nádraží se proti zlínskému zatoulalo dále. Ale tržnici a teď i markety tu máme taky. Ba i stará část města je v obou případech několik set metrů od nového centra. A máme se Zlínem i společný neduh. To, že přímo centry prochází hlavní dopravní tepny. Ta naše je naštěstí daleko méně zatížená. Však i Zlín je čtyřikrát větší než Kopřivnice. Ale nad populárním Zlínem i trumfujeme! U nás máme nádherné podnikové muzeum s expozicí Emila Zátopka a ve zcela snadné dosažitelnosti jsou hezká turistická místa: valašský betlém Štramberk, Freudův Příbor, historicky cenný Nový a Starý Jičín, zámek Kunín, Palackého Hodslavice, Janáčkovy Hukvaldy a samozřejmě blízký vstup do Beskyd Frenštát a Rožnov. Už slyším, jak někteří lidé zabručí: To je ale patriot! Já ale su kopřivnický patriot. Tu sem se narodil, žiju tu i moja rodina už hodně dluho, tož co bych fandil jakesi Ženklavě či Praze, no ne?! Od pádu k výškám Bylo léto roku Za mnou zůstal první rok ve škole a přede mnou byly celé prázdniny. Hned první den prázdnin jsem se rozhodla odejít z bytu za letními radovánkami nikoliv dveřmi, ale ze samé bujnosti jsem na dvorek vyskočila oknem. Bydleli jsme v přízemí. Výška to byla malá - následky velké - ruka zlomená v zápěstí. Následnou nemocniční anabázi od rentgenu až po nasazení sádry se mnou absolvoval můj tehdy 30letý otec. Zřejmě se mu zželelo nešťastného a ubrečeného dítka a rozhodl se mě odškodnit za prožité útrapy. Ne, nešli jsme do cukrárny na zmrzlinu ani koupit nějakou hračku, jak by patrně učinila většina otců. Tak přízemní nápady můj dobrodružný rodič neměl. My jsme zamířili na tehdejší letiště kopřivnického aeroklubu, které se nacházelo v prostoru pod Červeným kamenem. Dodnes mám před očima rozsáhlou travnatou plochu a letadla, která připomínala právě dosedlé žluté motýly. K jednomu tomu letadlu jsme zamířili a já jsem srdnatě nastoupila ke svému prvnímu letu v životě. Pamatuji si i jméno onoho amatérského pilota - byl to pan Mikušek. Vzlétli jsme. Chvíli jsem byla bez sebe strachem, chvíli bez sebe nadšením a na bolavou ruku jsem úplně zapomněla. Oblétli jsme okolí Kopřivnice a po asi 30 minutách vzdušné plavby bezpečně přistáli na pevné zemi. Nevím, kdy kopřivnický aeroklub zanikl a kdy bylo zrušeno letiště. Jisté je, že zde byli báječní muži na létajících strojích a tvoří součást historie města. Nezapomínejme na to. Já tedy určitě nezapomenu. Sylva Dobečková KRESBA: MARIE UHLÍKOVÁ, ZŠ EMILA ZÁTOPKA Ivan Stiborek: Komher V těch časech byla Kopřivnice docela malé městečko, tonoucí v zeleni zahrad, poklidně plynoucí všedním dnem ve stínu obrovské TATRY i dožívající Horní fabriky - Kachlovky na výrobu hliněného zboží. Jen při střídání směn v továrně se vše změnilo na rušné město plné spěchajících pracujících, přijíždějících a odjíždějících autobusů I Závodní hotel se v ten krátký čas zaplnil dělníky, kteří se po šichtě před odjezdem autobusu zastavili na zasloužené jedno čepované Město řídil starosta, tenkrát předseda s matrikářkou, o pořádek ve městě se starali jen dva četníci, p. Svoboda a Ošmera. A starali se dobře, pořádek si uměli pohlídat a z jejich statných postav měli všichni kluci strach, nikdo si nic nedovolil. Živou tepnou městečka byla silnice do Nového Jičína zakončená Novým kopcem, kde se křižovala s druhou hlavní silnicí vedoucí podél Tatry. Na těchto ulicích se odbýval veškerý kulturní a společenský život městečka. Zde byly také všechny obchůdky a krámky důležité pro život města i okolních vesnic - mlékárna Valenta, knihy, textil, Narpa, drogerie Vavák, sportovní potřeby Moudrý, železářství Hanzelka, potraviny Váňa a mnoho dalších. A těch hospod a hospůdek s exotickými názvy - Amerika, Afrika Uprostřed Nového kopce, pod cukrárnou u Čapků, byl malý krámek - pánské holičství, oficína. Před ní pokuřoval viržinko majitel, pan Alois Vašut, vyhlížející další zákazníky. Uvnitř pár křesel, lavice čekající zákazníky, na stěnách noviny a časopisy založené v dřevěných držácích. Tenkrát si muži nechávali nejen stříhat vlasy, ale pravidelně i holit tvář břitvou. Pan Vašut byl svérázná figurka a na maloměstě o něm kolovala spousta veselých historek a anekdot a on sám přispíval k jejich rozšiřování mezi lidmi. Při stříhání a holení jako správný holič neustále svým zákazníkům vyprávěl své historky, neboť zákazník s namydlenou tváří se nemohl pod tahy ostré břitvy ani pohnout a musel mlčet. Zvláště rád vyprávěl příběh o pomocníkovi, který mu skládal uhlí do sklepa, ale složil jen polovinu přesto, že měl zaplaceno předem za složení celé hromady. To bylo něco na pana holiče! Když po čase onen pomocník přišel do holičství se nechat oholit, pan Vašut ho namydlil, pečlivě oholil břitvou půl tváře a s namydlenou neoholenou druhou půlkou obličeje ho doslova vykopal s ostudou ven na ulici, přičemž nešetřil nadávkami! K zvláštnostem jeho řemesla patřilo i obcházet své zákazníky a pravidelně je stříhat a holit doma. Na židli se tak vystřídala celá rodina. Mělo to spoustu dalších výhod - nikdy nepřišel s prázdnou, ale s prázdnou ani neodcházel. Vždy něco dostal, což většinou přinesl na další štaci. Jednou to bylo například cukroví z cukrárny u Čapků, třeba vynikající šátečky s jahodovou pěnou, jindy klobásky nebo uzené a odnášel si ovoce, květiny, domácí ovocné víno, co dům právě podle sezony dal. Snad v každé domácnosti měl nějakou přezdívku, pro nás doma to byl Komher podle příběhu, který často a s oblibou opakoval: Za války tajně přecházel hranici Sudet do Frenštátu a pašoval různé zboží. Jednou v noci, měsíc svítil, tma jak v ři.., vyprávěl svůj příběh, právě když jsem přenášel rádio, mne zpozorovala německá hlídka, ze tmy se ozvalo německy komm hier. Pan Vašut ale se nedal zastrašit, nedbal na jejich pojď sem, dal se na útěk a podařilo se mu zachránit sebe i pašované rádio. Mnohem, mnohem později jsem pochopil, že jeho pestrý, svérázný život nebylo jen stříhání a veselé historky, ale že to byl člověk s širokým, dobrým srdcem, který pomáhal lidem, když to nejvíc potřebovali a který všem kolem sebe vždy více dával, než si bral. Dnes je již jiná doba, Kopřivnice se od těch časů změnila k nepoznání, generace se vyměnily, pamětníků ubývá, ale vzpomínky na dobrého, skromného člověka stále přežívají.

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Kopřivnice za 60 let: Někdo vidí budoucnost růžově, někdo černě Město bude dobrým místem k životu Zřejmé je, že dnešní školáci už budou v důchodu. Ale jak bude vypadat město za tak dlouho dobu, jakou je šedesát let, je těžké si jen představit. Je pravděpodobné, že se budou vyrábět asi jiné dopravní prostředky než ta dnešní auta. Já věřím tomu, že Kopřivnice se bude rozvíjet. Určitě nebude výrazně větší v tom smyslu, že by se třeba zdvojnásobila, protože takové ambice ani nejsou, ale věřím, že se tady bude dobře žít. Už z toho pohledu, že některé věci, které zahajujeme třeba už dnes, směřují k tomu, aby Kopřivnice byla atraktivní nejen z hlediska možnosti pracovního uplatnění, ale aby tady lidé měli pohodlný život, možnosti zábavy, sportu a relaxace. Navíc město by se mohlo stát základnou pro výlety nejen do Beskyd, ale také do měst, jako je Štramberk, Příbor Hukvaldy. To si myslím, že zůstane zachováno a role turistiky se jen posílí. Podle výzkumů a prognóz světové turistické organizace by Česká republika měla být do dvaceti let mezi deseti nejnavštěvovanějšími destinacemi světa. Bude tedy atraktivní a zajímavá a rozhodně se všechno nebude soustředit jen na Prahu, takže tady je potenciál obrovský a věřím, že i ti, co přijdou po nás, ho beze zbytku využijí. KRESBY (vpravo nahoře): Alžběta Bortlová, ZŠ Milady Horákové, (uprostřed): Kritýna Michálková, ZŠ 17. listopadu, (vpravo dole): Lukáš Najvar, ZŠ sv. Zdislavy K o p ř i v n i c e (viz) - Letošní úroda citrusových plodů na svazích Bílé hory byla nejlepší od posunu subtropického pásma před dvaceti léty. Poté, co smrky, vyžadující přece jen drsnější podnebí, z hory zmizely, obnovili zdejší farmáři zemědělské využívání svahů nad městem. Sázka na háje citrusovníků, se zdá, se vyplatila, kopřivničtí producenti dnes patří k největším dodavatelům tohoto ovoce v kraji. Letošní úroda je skvělá, průměrný výnos z jednoho pomerančovníku je kilogramů ovoce, my jsme letos dosáhli průměrného výnosu přes 100 kilogramů z jednoho stromu, libuje si Perry Raška, jehož rodina pod Bílou horou hospodaří od nepaměti. Vždyť jeho rodokmen sahá až k jednomu ze zdejších fojtů. Každopádně způsob obdělávání, ale především plodiny, které živí dnešního farmáře, se diametrálně liší od toho, co dělali jeho předkové. Prapraděda by se určitě divil, že tady dneska Kopřivnice bude mít podzemku Domy za šedesát let budou pouze holografické simulace na tvrdé světlo, protože lidé přijdou na to, že výstavba domů stojí hodně energie, kterou čerpají z neobnovitelných zdrojů Země. Holografická simulace na tvrdé světlo znamená, že vše bude pouze fikce, ale hmatatelná fikce. Protože vše bude z vraho světla, bude to prakticky nezničitelné. Vymyslí se nový pohon, který bude zcela obnovitelný. Přestane se těžit ropa, uhlí, uran a mnoho dalšího. Příroda se bude regenerovat, deštné pralesy znovu vyrostou Kopřivnice konkrétně bude mít vlastní podzemku, tím se sníží počet aut na cestách. Naše město se tak vyčistí od přeplněných parkovišť, počet nehod způsobených opilci za volantem se sníží. Taktéž hluk, šíření prachu, znečisťování ovzduší se podstatně sníží. Na sídlišti Sever vyroste spousta stromů a kytiček a keříčků. Díky tvrdému světlu nebude vůbec žádný vandalismus a sprejerství. Večer se budou promítat filmy na obloze. Tohleto všechno bude řídit centrální počítač, jeho pohon bude na plutonium, které se vytěží na Marsu. Jeden kilogram plutonia vydrží zhruba na tisíc let. Centrální počítač bude mít své jméno a umělou inteligenci. Stále se budou projektovat nové a nové vynálezy, čímž se zvýší počet pracovních míst. Tímto se vyřeší krize, která postihuje mnoho lidí. Lidstvo bude žít na nejvyšší úrovni, jakou kdy poznalo. Daniela Lasotová, 13 let, ZŠ sv. Zdislavy Co se tváře města jako takového týče myslím, že dnešní paneláky se budou postupně nahrazovat jiným druhem bydlení. Bude pravděpodobně spíš bydlení toho rodinného typu s veškerým zázemím. Tím pádem odpadnou i některé problémy jako parkování, doprava nebo to, že některé lidi ruší noční život a podobně. Rozhodně vidím budoucnost pozitivně a ne v černých barvách. Kdybych nebyl optimista a neviděl budoucnost Kopřivnice jako dobrou, tak bych nemohl dělat to, co dělám. Vycházím z toho, že tady něco rozvíjíme a budujeme a že to i v budoucnu k něčemu povede. Faktem je, že šedesát let je z pohledu vědy a rozvoje techniky tak dlouhá doba, že si určitě neumíme úplně představit všechno. Možná tady místo aut budou vznášedla, na ulicích budeme potkávat nehmotné trojrozměrné obrazy a hlasem budeme ovládat roboty, to všechno je třeba možné. Samozřejmě to předpokládá, že lidstvo bude rozumné a nezničí si životní prostředí extenzivním rozvojem výrob nebo zlikvidováním všech zdrojů energie a podobně. Vycházím z předpokladu, že rozum zvítězí. Josef Jalůvka, starosta Kopřivnice Architekt přeje obci barvy, náměstí a konec paneláků Jedním z lidí, kteří mohou výrazně ovlivnit budoucí tvář Kopřivnice, je pochopitelně i architekt města, a je proto logické, že i na Milana Šmída směřovala otázka na jeho osobní představy o Kopřivnici za šest desítek let. Pro mě šedesát let je strašně dlouhá doba. To je tak vzdálené a neuchopitelné, že bychom nebyli na pragmatické úrovni, ale v rovině vizionářů, kteří se postaví k oknu a začnou si vymýšlet a snít. Jsem přízemnější a pro mě je uchopitelnější horizont dejme tomu 30 let do budoucnosti. Chtěl bych, aby se město vymanilo ze své panelákové současnosti. Budoucnost ukáže, že éra výškových domů je za námi. Paneláky v horizontu dalších let dožijí. Materiál není věčný a možná i já se ještě dočkám doby, kdy přijede obrovský bourací mechanizmus a paneláky začne srovnávat se zemí. Úroda pomerančů byla letos nevídaná pěstuji citroníky a pomerančovníky, vždyť i já si z dětství ještě pamatuji, že tady v zimě dokonce padal sníh, říká třiapadesátiletý zemědělec. Ten i budoucnost své farmy vidí jako velmi pozitivní, vloni se mu podařilo uzavřít velký kontrakt na dodávky pomerančovníkového oleje přední parfumerické společnosti a také poptávka po ovoci rok od roku stoupá především pak v pouštních oblastech jižní Itálie a severní Afriky. Stinnou stránkou budoucnosti jsou podle Rašky jen kvóty na množství spotřebované vody, předběžné návrhy množství přidělené vody jsou prý nedostačující. Pokud bude opravdu takový nedostatek vody, jak nám politici slibují, znamenalo by to, že bych musel minimálně část svých hájů v plné plodnosti nechat bez závlah uschnout, a to pochopitelně přinese obrovské ztráty, posteskl si Raška. Zdroj: Holografické zpravodajství Kopřivnice Domy obalené kovem Když se ráno probudím, podívám se z okna. Ještě pořád jsem si nezvykl na domy obalené lesklým kovem a na solární panely, které jsou téměř na každé střeše. Když chodívám městem, dívám se po okolí, jestli náhodou nenajdu v těch hromadách písku, které jsou všude kolem, nějakou zelenou rostlinku. Hledal jsem tak usilovně, že jsem si ani nevšiml, že jsem došel až průmyslové zóně. Tedy spíše k jedné velké továrně, kde najdeme lidi jen zřídka, protože většinu prací zastoupili roboti a lidé jsou jen ve vedoucích pozicích. Je velký nedostatek vody, a právě proto většina menších obchodů, kterým nedokázali dodávat dostatek pitné vody, zkrachovala. Na kraji města je velký skleník, ve kterém se pěstuje ovoce a zelenina, protože dodávka ovoce a zeleniny je v této době velmi náročná a drahá. Na druhém konci města je letiště, na kterém nenajdete žádná letadla, ale raketoplány, kterými se lítá na dovolenou do vesmíru. Málem mě srazilo vznášedlo, když jsem obdivoval start raketoplánu. No, hodně se toho změnilo za těch 60 let. Lukáš Kresta, ZŠ 17. listopadu Vloni si sestra koupila nový mobil. Říkali jsme si, že je opravdu vynikající. Včera si nový mobil přinesl tatínek. Vedle něj byl sestřin model zastaralý. A tak přemýšlím, jak bude Kopřivnice vypadat za 60 let, když vývoj techniky jde tak rychle dopředu. Takhle si to představuji. Ve městě budou dva parčíky. První bude ve středu města a druhý na sídlišti Sever. Poroste tam mnoho okrasných stromů a taky rostlin. Ve středu města bude parčík s lavičkami a s okrasnými rostlinkami. O všechno se postarají roboti. Ti budou mít několik schopností, např. pracovat jako zdroje informací o městě, bankomaty, zahradníci atd. Centrum města bude olemované různými obchůdky. Místo zimního stadionu a diskontu Plus se postaví sportovní centrum. Tam bude mnoho specializovaných tělocvičen a taky mnoho hřišť. Na poliklinice se změní mnoho. Jezdící schody pro všechny a hlavně vybavení, o kterém se nám v dnešní době může jen zdát. Předpokládám, že se v dalších letech bude rozšiřovat individuální bytová zástavba, už dnes pro to děláme maximum. Kopřivnický katastr samotný je už ovšem téměř naplněn. Město se může rozšiřovat v zásadě směrem na Závišice a pak k Příboru do oblasti Pasek. Větší růstový potenciál je ale v místních částech, především potom v Lubině. Přál bych Kopřivnici, aby v příštím období byla mnohem barevnější, aby se nevrátilo období šedých brizolitových fasád. Myslím, že už i dnes si lidé začínají uvědomovat, že barva patří k životu, i když to ne vždy přináší jen kladné ohlasy. Předpokládám, že se Kopřivnice také dočká nějaké rozumné úpravy centra a lidé náměstí, které nám chybí, byť podle názvu jedno máme. Jsem přesvědčen, že se v budoucnosti podaří také zmírnit negativní vlivy dopravy vybudováním alespoň částečného obchvatu města. Ovšem obchvat, který by odvedl veškerou dopravu, která nemíří přímo do města, je utopií už kvůli tomu, že město stojí v údolí mezi dvěma kopci. Rozhodně bych Kopřivnici přál, aby se konečně dočkala rekonstrukce ulice Štramberské a předpokládám, že to se povede v horizontu deseti nebo patnácti let. Také asi dojde k omezení automobilové dopravy a parkování v centru a auta nahradí kola a odpovídající síť cyklotras. Město, které udělalo za posledních deset let obrovský kus práce v oblasti průmyslového parku, v příštích šedesáti letech nebude potřebovat další plochy pro průmysl a současný stav se zakonzervuje. Tatra společně s průmyslovou zónou dnes zabírají asi 250 hektarů, což je obrovská plocha. Naopak si myslím, že město by se v budoucnosti mohlo rozvíjet na úkor pozemků Tatry. Na budovách bude samočistitelný nátěr V Tatře se začnou vyrábět osobní auta na elektrický pohon. Pod celým městem bude síť podzemních parkovišť. Auta už nebudou parkovat na ulicích a jezdit budou na přírodní pohony, takže nebudou znečišťovat ovzduší. Domy a paneláky budou opraveny a přestavěny do různých tvarů. Na budovách bude zajímavý nátěr. Když sprejeři budou dělat grafity na zdi, tak jim to nebude držet a hned se to smyje. V Kopřivnici se za nákup zaplatí pouhým otiskem prstů. Když přiložíme prst, otisk se nám ukáže v počítači a cena našeho nákupu se nám strhne z našeho účtu.v každé domácnosti nebude chybět počítač, přes který se budou objednávat nákupy s donáškou domů, a nebudou klíče, ale čipové karty. V dnešní době je mi dvanáct. Jsem zvědavá, jak Kopřivnice bude vypadat za šedesát let, jestli se mé představy naplní a nebo zda je to otázka vzdálenější budoucnosti. Kateřina Židková 6. A, ZŠ Emila Zátopka, 12 let

5 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA ČTENÁŘSKÝ SERVIS STRANA 5 Červnová pranostika: Svatý Jan Křtitel nechodí... dokončení v tajence d o p i s y č t e n á ř ů Kopřivničtí senioři, vzbuďte se! Ano, vzbuďte se a zapojte se do filmového klubu (nejen) pro seniory, který každým rokem 1x za měsíc pořádá vedení Kina Puls v Kopřivnici právě pro nás. Jsem členkou klubu už 4 roky a za tu dobu jsem měla možnost zhlédnout řadu krásných a hodnotných filmů všech možných žánrů, a to za poloviční vstupné. Nevzpomínám si, že by se mi některý film nelíbil nebo mě nezaujal. Jaká škoda, že nás bývá na představní tak málo. Nebylo by divu, kdyby se propříště vedení kina rozhodlo tento klub zrušit. To by byla velká škoda, a proto neseďte doma, jděte do kina. Nebudete litovat! Sylva Dobečková Setkání s bývalými spolužáky Je tomu již třicet pět let, kdy jsme naposledy prošli branami základní školy. S bývalými spolužáky udržujeme tradici pravidelných srazů a nyní jsme se opět sešli po pěti letech. Srazu ze zúčastnili i někteří členové tehdejšího učitelského sboru. Naše paní učitelka z obecné školy, paní Miluše Váňová. Dále paní učitelky Marie Skarupská a Milena Gloriková, obě nás učily ruštině. Nechyběl ani učitel dějepisu, pan Ladislav Cvíček s manželkou, paní Bohumírou Cvíčkovou. S některými pedagogy jsme se neviděli celých 35 let a shledání bylo velmi zvláštním a silným zážitkem. Setkání naší třídy proběhlo v Katolickém domě v sobotu 7. června. Akce zahrnovala kromě společného fotografování i prohlídku obou škol, které jsme kdysi dávno navštěvovali. Bývalá obecná škola u fary, nyní Základní škola na Štramberské ulici, a Základní škola na náměstí. Za akci, vydařenou po všech stránkách, patří velké poděkování hlavnímu organizátoru srazu, našemu spolužákovi panu Jiřímu Novákovi, který k tomuto setkání připravil a vlastním nákladem vydal jedinečnou publikaci. Kniha obsahuje unikátní dokumenty, mapující naše dětství, mládí, průřez naší školní docházkou i životem společnosti v té době. V obrazech se také vrací k minulým srazům naší třídy. Stanislav Hlas Poděkování Dne 2. června začalo v našem zařízení Salus, o. p. s., malování všech prostor azylového domu. Musím přiznat, že jsem se společně s našimi zaměstnanci obávala, jak dokážeme co nejrychleji obnovit běžný provoz Domova Salus a zabezpečit adekvátní podmínky ubytování našich klientů. Ale díky skvěle odvedené práci malířů Vladimíra Lyse z Kateřinic a Jana Chalupka z Kopřivnice se mé obavy ukázaly zcela zbytečné. Tito pánové byli velmi zruční a především vše zvládli v neuvěřitelně rychlém tempu. Touto cestou jim děkujeme za jejich kvalitně odvedenou práci a ostatním přejeme, aby při volbě řemeslníků měli stejné štěstí tak jako my. Alena Pohořelská, ředitelka Salus, o. p. s. k u l t u r n í s e r v i s aktuální informace MIC KINO PULS Čt so 28. června v 18 hodin akční drama VB Soudný den. Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc životů! Konec se blíží... Do 15 let nepřístupný Čt so 28. června ve 20 hodin komedie ČR U mě dobrý. Nová komedie režiséra Jana Hřebejka na motivy povídek Petra Šabacha... Ne 29. června v 18 hodin, po 30. června v 18 a 20 hodin drama VB, Belgie V Bruggách. Melodrama tří evropských zabijáků... Do 12 let nevhodný Čt 3. - pá 4. července v hodin sportovní drama USA Reportér v ringu. Samuel L. Jackson v životopisném dramatu o legendárním americkém boxerovi Champovi. Do 12 let nevhodný Čt 3. - pá 4. července ve hodin mysteriózní horor USA Clona. Po autonehodě začínají Ben a Jane objevovat na svých fotografiích záhadné stíny a šmouhy. Pustí se do pátrání, co zjevení znamenají... Do 15 let nepřístupný So 5. - po 7. července v hodin animovaný film USA Horton. Rodinný film o síle přátelství a obětavosti So 5. - po 7. července ve hodin komedie ČR Bobule. Film, který pobaví a trochu i poučí o vinařské profesi... Čt so 12. července v 18 hodin, ne po 14. července ve hodin dobrodružný film USA Indiana Jones a království křišťálové lebky. Nový film s archeologem-dobrodruhem v podání Harrisona Forda Čt so 12. července ve hodin, ne po 14. července v 18 hodin komedie USA Sex ve městě. Napůl módní přehlídka, zbytek sitcomové milostné peripetie navazující na televizní seriál... Do 15 let nepřístupný KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE Čt 26. června v 9.30 hodin Poslední zvonění - společný průvod deváťáků městem a jejich slavnostní vyřazení před KDK Pá 4. července v hodin Promenádní koncert - Městský dechový orchestr + mažoretky (před KDK) Pá 1. srpna v hodin Divadlo Tichý Jelen: Mariáš aneb Dobře prodaná nevěsta (před KDK) KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE So 28. června ve 14 hodin Letní den - vystoupení hudebních souborů, mažoretek a country skupiny Kondoři TECHNICKÉ MUZEUM TATRA Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských, sportovních či závodních... Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových mimo informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových, nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci Aktuální výstava do 31. srpna: Hans Ledwinka - Od Präsidenta do Síně slávy - vzpomínka na geniálního automobilového konstruktéra a jeho práci MUZEUM FOJTSTVÍ Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům Aktuální výstava do 14. srpna: Na břehu řeky Zambezi: současné africké umění - sochy ze sochařské komunity Tenguenge v Zimbabwe, obrazy afrických umělců ŠUSTALOVA VILA Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi Aktuální výstava do 31. srpna Jaromír 99: Alois Nebel a Bomber - komiksové kresby a storyboardy Jaromíra Švejdíka GALERIE VE VILE Aktuální výstava do 3. září: Aleš Hudeček: Chyba v matrixu - nejaktuálnější obrazy z dílny talentovaného umělce KINO ŠTRAMBERK Ne 29. června v hodin hororový muzikál USA Sweeny Todd: Ďábelský holič z Fleet Street. Do 15 let nepřístupný Ne 6. července v hodin nová pohádka ČR Nejkrásnější hádanka Ne 13. července v hodin komedie ČR Bobule NOVOJIČÍNSKÉ LÉTO Pá 4. července ve 20 hodin G8 Transglobal - strhující world music show (Masarykovo náměstí) Pá 11. července ve 20 hodin U2stay - to nejlepší od U2 (Masarykovo náměstí) So 12. července v 10 hodin Dechový soubor města Nový Jičín (park Žerotínského zámku) Pá 18. července ve 20 hodin Hypnotix - legenda českého trance-dubu (Masarykovo náměstí) Pá 25. července v 18 hodin Jičínfest & Post-It - přehlídka regionálních skupin a (amfiteátr Skalky) host Do republikového kola postoupili hasiči z Mniší M n i š í (hod) V Krnově proběhlo v sobotu 14. června krajské kolo soutěže mladých hasičů Plamen, na níž novojičínský okres zastupovali žáci ze Závišic a Lubiny. Mezi jedenácti družstvy obsadili žáci z Lubiny konečné 6. místo, přičemž v jedné z disciplín, požárním útoku, byli třetí. O lepší umístění je připravily chyby ve štafetě 4 x 60 m. Žáci ze Závišic skončili na 7. místě po vyrovnaných výsledcích ve všech disciplínách. Vítězem a reprezentantem na republikovém kole se stali žáci z Pustkovce z okresu Ostrava. V neděli se na stejném místě konala soutěž hasičského dorostu, kde náš okres reprezentovali v kategorii jednotlivců Marák a Žabenský z Mniší a Šmigura z Lubiny. Oba závodníci z Mniší si vybojovali účast na republikovém kole, když obsadili 1. a 2. místo, hasič z Lubiny skončil na posledním, 12. místě. Orchestr zahrál v Chorvatsku K o p ř i v n i c e (dam) - Koncertní sezona Městského dechového orchestru Kopřivnice je v plném proudu. Na začátku tohoto měsíce proběhlo poměrně hektické turné po chorvatských letoviscích Makarské riviéry. Orchestr odjel 3. a vrátil se 8. června a to stihl koncertovat v celkem pěti pobřežních městech. V rámci dnů české kultury šlo o Festival otvírání moře. Na každý náš koncert přišlo mezi třemi a pěti sty diváků a vzhledem k tomu, že v místním rozhlase se vysílala pozvánka v češtině, minimálně dvě třetiny publika byli Češi, říká dirigent Alois Hrnčárek. Orchestr na přání pořadatelů hrál především klasickou českou dechovku autorů, jako jsou Vejvoda nebo Fučík, ale i evropský repertoár. Po Chorvatsku kapelu čekalo ještě vystoupení v polských lázních Ustroň a nyní se připravuje na sérii koncertů v tuzemsku. V sobotu 28. června budou Kopřivničtí koncertovat na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Čtvrtého července o půl sedmé večer pak bude městský orchestr promenádním koncertem před kulturním domem zahajovat Kopřivnické kulturní léto. Pro tento koncert máme připravený lehčí program s několika novinkami včetně směsi Straussových melodií, slíbil Hrnčárek. Před prázdninovým volnem dechovka zahraje ještě 6. července v lázních Teplice nad Bečvou a následně ji bude možné slyšet až v závěru srpna v rámci oslav šedesátin Kopřivnice. Pátek 27. června ZPRAVODAJ Pátek 18. července ZPRAVODAJ, klipy na téma Prevence kriminality DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY Taková normální rodinka patří mezi naše kultovní seriály a od sedmdesátých let se pravidelně vrací na obrazovky. Nyní vyšlo literární pokračování tohoto seriálu, mající název Taková normální rodinka se vrací. Po třiceti letech se setkáme se sestrami Pavlou a Káčou, které se svědomitě snaží vychovávat své děti i vnoučata a potkáme se i s řadou nových postav. Autorkou knihy je opět Fan Vavřincová. Román o době, kdy se Západ snažil ovládnout Říši středu - lásku, dobrodružství a kouzlo daleké Číny, to vše najdeme při čtení historického románu Říše slz. Patří do volného cyklu, majícího název Opiová válka, a jeho autorem je José Freches. O templářích se hovoří jako o objevitelích a strážcích Svatého grálu, Kamene osudu a Turínského plátna. Jejich symboly a rituály časem přešly do obřadů Svobodných zednářů. Příběh knihy Meč a grál je příběh historický, ale i osobně se dotýkající autora knihy Andrewa Sinclaira. Léčivé rostliny mohou často pomoci lidem s jejich neduhy, ale lehce se mohou stát rostlinami toxickými, způsobujícími poškození organizmu, dokonce i smrt. Proto přichází na pomoc laické veřejnosti obsáhlý ilustrovaný průvodce světem rostlin - Rostliny léčí, přinášející více než 140 hlavních rostlin s podrobnostmi o jejich terapeutických vlastnostech, užívaných částech a současném využití. Knihu sestavil Andrew Chevalier.

6 STRANA 6 inzerce Soukromá inzerce je pro občany Kopřivnice a místních částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí, v jakém nám byla doručena. byty Prodám dr. 3+1 v Kopřivnici na ul. Příčné, možnost převodu do os. vl., 4. p./8, 80 m2, slunný (okna směr JV a JZ), dobré dispoziční řešení, velká koupelna i předsíň, omítky, plast. okna, KTK + internet, parkování u domu, volný na podzim. Tel dr. 3+1 na Kpt. Nálepky, slunný, zděné jádro, komora, nová kuchyň. Tel nemovitosti Nabízím nejvyšší možnou cenu v hotovosti za Vaši nemovitost (byt, pozemek, RD). Tel Koupím pozemek v okolí Kopřivnice. Tel menší zahrádku s chatkou v Kopřivnici nebo ve Štramberku. Tel Prodám oplocenou zahradu mezi Ženklavou a Veřovicemi, m2, s rozestavěným zahradním domkem, cena dohodou. Tel zahrádku, 200 m2, s chatkou cca 12 m2, elektrifikovanou, zateplenou, v zahrádkářské osadě č. 1. Zahrádka ve velmi dobrém stavu, chodníčky, pitná voda. Tel hod zahrádku s chatkou, Pod Bílou horou. Tel Pronajmu dlouhodobě garáž u ČSAD, volná od září. Tel prodám uvolňovací motivační kazetu MC Krásné těhotenství, příprava na přirozený porod - od Evy Rheinwaldové, originál, včetně brožurky. Tel ,5 balení dubových parket 350 x 60 x 21 mm za 520 Kč. Tel plynovou karmu Mora 371 za 990 Kč. Tel plechovou zárubeň 90 P za 490 Kč, 2 ks plných dřevěných dveří 70 P za 350 Kč/ks, jednokřídlé okénko 360 x 255 mm se sklem 225 x 115 mm a rámem 450 x 350 mm za 100 Kč. Tel el. průtokový ohřívač Tatramat EO944 na 10 l za 790 Kč. Tel velice levně bílou stojanovou lampu s regulovatelným svícením, max. svítivost 300 W. Tel čalouněnou rohovou lavici s úl. prostorem + 2 židle + jídelní stůl za Kč (foto možno zaslat mailem), 2 bílé skříně (1 ks policová 60 x 47 x 252 cm, INZERCE 1 ks na odpadk. koš, vč. koše), bezvadný stav. Tel nepoužitou akrylátovou rohovou vanu 140 x 140 cm, s půlkruhovou zástěnou (kombinace vany a sprchového koutu), cena dohodou. Tel kabřinec světlehnědé barvy. Tel nepoužívaný zvětšovací přístroj Opemus IIa, misky, expoziční hodiny, ořezávačku, leštičku. Tel starší plynový sporák a ledničku 60 l v dobrém stavu, vše zachovalé. Tel kuchyňská kamna (55 x 75 x 77 cm), bílý smalt, s troubou a dvěma zásobníky na palivo, odtah horem, levně. Tel st. elektromotor Siemens 220/380 V, patkový, 3 kw, 1400 ot./min., s řemenicí, cena 500 Kč. Tel hřídel na cirkulárku, rozteč šroubů 300 mm, s třístupňovou řemenicí a vrtací hlavou, nová (nepoužitá), cena 700 Kč. Tel zaměstnání Do svého týmu hledám komunikativního muže a ženu s org. schopnostmi, kteří po zaškolení povedou pobočku v okr. NJ. Tel Kancelář daňového poradce hledá samostatnou účetní(ho). Znalost účetnictví a daňové evidence nutná. Životopis prosím zašlete na Kontakt: auto-moto Prodám Toyotu Starlet 1.3, 4x zimní pneu v ceně, cena Kč. Tel Mazdu 626 sedan, dobrý stav, STK do 08/09, r. v. 1993, cena Kč. Tel zachovalé AL kola zn. Vial 6J x 14\" - rozteč 4 x 100, používané na Opel Astra, BMW E30, obuté pneu 185/60/14 na dojetí, 1 kolo odřené od obrubníku, cena za 4 ks Kč, okr. NJ. Tel zvířectvo Prodám štěňata bernského salašnického psa bez PP, odčervená, očkovaná, odběr možný ihned. Tel daruji úplné ročníky Svět motorů a Svět motorů čs. Autoklubu 1-17/90. Tel seznámení 51letý s 1 závazkem, zabezpečený, hledá ženu od 43 do 46 let, může být taky se závazkem, jen upřímně. Tel (ne SMS) Psi z útulku k odebrání Zájemci, volejte na tel , Provozní doba: po - pá , so, ne a sv hodin 4 kříženci - pes 2 kříženci - fena NO - pes NO - fena labrador - fena bavorský barvář - pes KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA

7 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA SPORT STRANA 7 Kolize s ferrari smetla naděje bratří Hajdušků M o s t (paz) - Nezaviněnou kolizí s neovladatelným Ferrari F430 jezdce Macháčka týmu MENX skončila po dvou hodinách skvělá jízda bratrů Stanislava a Zdeňka Hajduškových s vozem Tatra Ecorra Sport V8 na autodromu v Mostě, kde v neděli 8. června proběhl třetí závod mistrovství republiky automobilů na okruzích. Posádka musela odstoupit ze závodu ze skvělé deváté pozice, když vozy na dalších místech byly o jedno kolo zpět. Samotný závod započal pořádnou letní bouřkou, proto se vedení závodu rozhodlo start odložit o 45 minut. Pak následovalo mokré peklo v podobě mnoha kolizí, smyků a nechtěných výletů mimo trať. Tatře mokro vyhovuje, a tak se po startu z devatenácté pozice probojovávala stále kupředu a po hodině závodu byl Stanislav Hajdušek již desátý. V závěru prvních 90 minut s osychající tratí začaly odcházet mokré pneumatiky Pirelli a zastávka v boxu byla více než potřebná. Po rychlém a skvěle provedeném dotankování, umytí skel a výměně pneumatik vyrazila Tatra do druhé půle závodu. Na osychající trať vyjel Zdeněk Hajdušek již s novou sadou nahřátých suchých Pirelli a časy na kolo se výrazně zrychlily. Bohužel v některých částech mosteckého autodromu byla na trati stále ještě voda a ta se nemile podepsala na kolizi mezi tatrou a ferrari. Při předjíždění o několik kol pomalejšího vozu ford najelo z vnitřní strany červené ferrari jezdce Macháčka na kaluž vody a po necitlivém naložení s plynem se dostalo do smyku, aby následně přejelo napříč závodní dráhou přímo před travou uhýbající černou tatru. Ta narazila levým rohem do pravého předního kola ferrari ve více než 100km rychlosti a skončila ve svodidlech, které tatru po několika desítkách metrů zastavily. Roztříštěný předek vozu a zaražené levé kolo do karoserie nás odsoudilo do role diváků. Škoda, závod byl opět rozjet na body, posteskl si jezdec a manažer týmu Stanislav Hajdušek. Tenisová družstva čekají rozhodující zápasy K o p ř i v n i c e (jfk) - Kopřivnické tenisové týmy dospělých a starších žáků B zatím nepoznaly hořkost porážky. To platí i po šestém kole soutěže smíšených družstev, v němž dospělí porazili 6:3 Vratimov B a starší žáci B Odry 9:0. Oba týmy se tímto udržely ve hře o prvenství ve svých soutěžích, a oba čeká v posledním kole, které je na programu tento víkend, nelítostný boj. Zvláště sledovaný bude zápas dospělých s dosud rovněž neporaženým Třincem. Odměna v podobě vítězství je jasná - kdo vyhraje, postupuje do divize. Kopřivnice po ní hodně touží, ale nebude to mít lehké! Starší žáci B se o vítězství v oblastní soutěži utkají se zatím suverénním favoritem - Rožnovem. Neméně úspěšná byla v šestém kole soutěží i zbývající tři kopřivnická družstva. Dorost, starší žáci A i mladší žáci svá mistrovská utkání rovněž vyhráli, a i je o víkendu čekají poslední zápasy, v nichž se rozhodne o konečném umístění. Z výsledků 6. kola mistrovských utkání družstev v tenise: dospělí (oblastní přebor): TC Kopřivnice - Biocel Vratimov B 6:3, body Kopř.: Ondrašík 1,5 b., Pospěch 1,5 b., Hrubá 1,5 b., Kovalák 0,5 b., Hajda 0,5 b., Štrbavá 0,5 b.; dorost (oblastní přebor): Šumperk B - TC Kopřivnice 2:7, body Kopř.: Hajda 1,5 b., Šmíd 1,5 b., Klos 1,5 b., Marada 1,5 b., Nerádová 1 b.; starší žáci A (oblastní přebor): TC Kopřivnice - TK Krnov 5:4, body Kopř.: Dědek 1,5 b., Mikšovská 1 b., Buzek 0,5 b., 2 b. bez boje; starší žáci B (oblastní soutěž): TO Odry - TC Kopřivnice 0:9, body Kopř.: Schwarz 1,5 b., Pořízka 1,5 b., Kahánek 1,5 b., Ptáček 1,5 b., Slaninová 1,5 b., Vývodová 1,5 b.; mladší žáci (oblastní přebor): TC Kopřivnice - TO TJ Nový Jičín 6:3, body Kopř.: Vývoda 1,5 b., Michenka 1,5 b., Slaninová 1,5 b., Imrich 0,5 b., Nguen 0,5 b., Foralová 0,5 b. Kopřivnické tenisové družstvo si i díky sobotní výhře nad Vratimovem stále drží možnost postupu do divizní soutěže. FOTO: DAVID MACHÁČEK K o p ř i v n i c e (paz) - První liga malé kopané má za sebou již polovinu odehraných turnajů, po nichž byla v čele tabulky zaslouženě štramberská Viagra, kterou na druhém místě statečně pronásledoval nováček soutěže KVS Kopřivnice. Nejlepším střelcem po polovině soutěže byl Ivo Maruchnič právě z Viagry, nejlepším hráčem byl zvolen Petr Cachnín z Bum Šankar a nejlepším brankářem Jiří Štěpán z Lokomotivy Gangsters. V sobotu vstoupila první liga svým sedmým turnajem do druhé poloviny sezony. Hráči Viagry si s chutí zastříleli a díky dvěma výrazným vítězstvím si upevnili své vedoucí postavení. Tým KVS si ze dvou těžkých utkání připsal čtyři body a pozici na druhém místě udržel. Díky výhře v derby nad Olivetem se štramberský Orel dostal na třetí příčku právě před Olivet. Páté místo uhájil Bum Šankar, který v obou zápasech vedl 1:0, ale nakonec vždy remizoval 1:1 a připsal si pouhé dva body. Družstva 1. FC Bari a Lokomotiva Gangsters měla v sedmém turnaji volno, Bari přesto zůstalo šesté, zatímco Lokomotiva se propadla ze sedmé na devátou pozici. Skvělý výkon předvedli hráči Morávie, kteří se díky tomu vyhoupli z poslední na sedmou příčku. Jelita zůstala osmá, když jsou na tom bodově stejně jako Lokomotiva, ale mají lepší skóre. Největším překvapením je však bezesporu poslední, desáté místo mužstva R.U.M., které disponuje kvalitními fotbalisty a předvádí pohlednou kombinační hru, nestřílí však branky a na to doplácí. V polovině je již i druhá liga, v níž po šestém turnaji vede DaL AS 54 společně s FC Tr. Devills. Třetí je frenštátský Relax 03, který má o bod méně. Další čtyři mužstva ve velmi vyrovnaném středu tabulky ztrácejí na postupové místo pět bodů. Výrazně si polepšil Rs team, když překvapivě dokázal porazit Tr. Devills a další body získal výhrou nad SG Palermo, čímž se dostal na osmé místo. k a m z a s p o r t e m Bazén: čt , pá hodin Koupaliště: 9-20 hodin Minigolf: pro veřejnost: duben - červen, září, říjen (dle počasí): po - pá 15-18, so a ne hodin, červenec, srpen: po - ne hodin Malá kopaná: so v 8 hod. 7. zápas 2. ligy a 6. zápas 3. ligy, so v 9 hod. Turnaj starých gard Rekreační turistika: so v 6.02 hod. ČD, Vsetín, BUS Dušná, Velký Cáb, Valašská Bystřice, BUS Rožnov, ČD, st v 6.02 hod. ČD, Hnojník, Komorní Lhotka, Godula, Komorní Lhotka, Hnojník ČD, st v 6.24 hod. ČD, Budišov, Podlesí, Červená Hora, Zlatá Lípa, Dol. Guntramovice, Budišov BUS, so v 6.02 hod. ČD, Veřovice, Sedlo Malého Javorníku, Bačův vrch, Rožnov p. R., st v 6.02 hod. ČD, Veřovice, Daremní, Lichnov, Kopřivnice, so v 6.02 hod. ČD, Frýdek-Místek, BUS Visalaje, Bílý Kříž, Pod Travným, Zlatník, BUS Frýdek- Místek První liga malé kopané zahájila již druhou polovinu soutěže Lyžaři se připojili k šedesátinám města - I. Snahy v okolí Kopřivnice a klima Podbeskydí byly zimním radovánkám příznivé. Nešlo jen o lyžování. Připomeňme si například úspěšné sáňkaře a bobisty z přelomu padesátých a šedesátých let. Ve Štramberku vyrůstali zdatní lyžaři na západním svahu Bílé hory, na Davidovém. V Kopřivnice se lyžovalo na svazích Bílé hory, nad štramberským nádražím a na tzv. Hurské louce pod vrcholem Červeného kamene, jak dokládají fotografie ze třicátých let a počátku protektorátu. A právě toto místo se postupně stalo centrem sportovního i rekreačního lyžování. Neformálně se lyžaři sdružovali už před válkou i po ní, často pod hlavičkou Sokola. Byl to pan Josef Cholevík, který dal k oficiálnímu vzniku organizace rozhodující impulz a stal se prvním předsedou lyžařského oddílu jako součásti TJ Tatra Kopřivnice. Následovali ho František Knebl, Hynek Charvát, Jaromír Hettenberger a od roku 1980 Jindřich Arabasz. Po celou dobu bylo typické, že kolektiv sdružoval i zájemce z okolí. Ze zakladatelů se letošní vzpomínky dožili pánové Alexandr Tandler, Jaromír Konůpka a už zmíněný Jaromír Hettenberger. Vedle bohaté zájezdové činnosti pustili se lyžaři, podobně jako jiní místní sportovci, za podpory města a podniku do vylepšování areálu. V první polovině padesátých let to bylo budování sjezdové dráhy, v první polovině šedesátých let postavili 800 m dlouhý vlek na vrchol Červeného kamene. Ten nahradil dosavadní dopravu pomocí navijáku. V první polovině sedmdesátých let bylo vybudováno umělé zasněžování a do areálu byl přiveden elektrický proud. Se zlepšováním podmínek rostl také zájem a účast veřejnosti, rostla i členská základna a základna školených odborných kádrů. Oddíl měl v osmdesátých letech cca 200 členů, 8 družstev soutěžilo v žákovských a dorosteneckých kategoriích. V péči o nové i vyspělé lyžaře se postupně vystřídalo 14 trenérů, 23 cvičitelů působilo v 18 ročnících lyžařské školy a při výcviku na školách v okolí. Zakladateli lyžařské školy byli Jiřka Pajáková a Ivan Kamenec. Pro závody bylo k dispozici 16 rozhodčích. Bohužel se nepodařilo udržet do této doby úspěšný běžecký úsek. Výstavba i provoz areálu spočívaly na bezplatné brigádnické činnosti členů. Odměnou jim byla možnost lyžování, pokud ovšem jiné provozní potřeby areálu využití této výhody umožnily. Návštěvnost, ochrana prostředí i zdraví vedly k výstavbě chaty v letech 1981/83, splňující zdravotní i hygienické požadavky. Takto silný kolektiv mohl pak přijmout nabídku na vybudování nového velkého vleku v polovině osmdesátých let (bylo třeba vykopat a ve skále vylámat 100 kubíků zeminy, dopravit a umístit 120 kubíků betonu a po trase rozmístit 35 tun konstrukcí). Důležitá byla také nová komunikace, bezpečnostní úpravy sjezdové dráhy, výkup dalších pozemků. Organizačně i hmotně pomáhalo město a Tatra, finančně nejvíce České ministerstvo obchodu a cestovního ruchu a Česká pojišťovna, jako dodavatel cesty a úprav sjezdovky Dopravní stavby Ostrava. Velký vlek vyrobil a na připravené patky namontoval Metasport Ostrava. Sjezdová dráha s délkou až m, výškovým rozdílem až 300 m a širokou cvičnou loukou, celkem cca sedm hektarů, nabídla v příznivé zimě dobré podmínky pro většinu lyžařů. Za období 1953 až 1993 odpracovali lyžaři a příznivci na výstavbě areálu hodin. (Pokračování příště) Kotouč Štramberk zakončil soutěž výhrou nad Zbyslavicemi Zbyslavice TJ Kotouč Štramberk 0:3 (0:0) Z b y s l a v i c e (paz) V posledním kole okresního přeboru zavítali štramberští fotbalisté do Zbyslavic, kde dokázali zvítězit 3:0. Podali jsme kolektivní výkon, a i když jsme byli v neúplné sestavě, vyhráli jsme zaslouženě. Pochvalu zaslouží Barvík a brankář Jurányi, který nás minimálně šestkrát zachránil před inkasovaným gólem, shrnul utkání štramberský trenér Luděk Zavadil. Na začátku zápasu byli domácí aktivnější a zatlačili Štramberské před jejich bránu. Po deseti minutách se však hosté z tlaku vymanili a těsně před přestávkou už měli více ze hry. A skutečně, po přestávce se Štramberk dostal do tempa a vytvořil si několik příležitostí. V padesáté minutě Milich vystřelil z 20 metrů, brankář míč pouze vyrazil a Štěpán ho vrátil do brány. Po chvíli zvýšil na 2:0 Najsar, když po centru Barvíka propálil vše, co mu stálo v cestě. Poté se domácí vzpamatovali a dostali hosty pod tlak. Jenže Jurányi v bráně čaroval. Štramberským vyšel v 82. minutě brejk, který skončil faulem na Štěpána v pokutovém území a Chovaneček penaltu proměnil. Sestava: Jurányi, Galia, Barvík, Sýkora, Marák, Najsar (73. Poruba), Slanina, Kvita, Milich, Chovaneček, Štěpán. Branky: Štěpán, Najsar, Chovaneček. Přiblížil se tak pozicím zajišťujícím setrvání v druhé lize. V sestupovém pásmu zůstávají Stará Garda a Tango. Nejlepším střelcem soutěže je po polovině sezony Josef Navrátil z vedoucího mužstva DaL AS 54, který je hodnocen také jako nejlepší hráč. Mezi brankáři je zatím nejlépe hodnocen Zdeněk Kocián z Relaxu. K výrazným změnám došlo v pořadí třetí ligy, kterou s přehledem vede závišický Everton. Po sobotním pátém turnaji se však ze šestého na druhé místo vyhouplo Dynamo Závišice a společně s Javorem Bordovice ztrácí na vedoucí tým devět bodů. Na čtvrtou příčku postoupil Perun, zatímco ze třetí na pátou pozici kleslo D.T. a ze čtvrté na šestou SD. Nováček soutěže FC Huhlandia si nadále drží sedmou příčku a na osmém místě zůstává Muchachoes Banditos, i když budoucnost tohoto mužstva je po přestupu některých hráčů nejistá. Poprvé v sezoně zabodoval pouze pro zábavu hrající Baník Štramberk, když uhrál bezbrankovou remízu s Perunem, což však na odpoutání se ze dna tabulky nestačí. Výsledky 6. turnaje I. ligy: Orel Štramberk - KVS Kopřivnice 1:2, FC Jelita - R.U.M. 0:2, Orel Štramberk - Bum Šankar 0:1, FC Jelita - Bum Šankar 1:1, Orel Štramberk - R.U.M. 4:2, Morávia - Lokomotiva Gangsters 0:2, KVS Kopřivnice - 1. FC Bari 2:1, Morávia - 1. FC Bari 1:3, KVS Kopř. - Lok. Gangsters 0:0. 7. turnaj I. ligy: Orel Štramberk - Olivet Štramberk 3:1, FC Jelita - Viagra Štramberk 2:6, FC Jelita - Olivet Štramberk 2:2, Orel Štramberk - Viagra Štramberk 1:7, KVS Kopř. - R.U.M. 4:1, Morávia - Bum Šankar 1:1, Morávia - R.U.M. 7:2, KVS Kopř. - Bum Šankar 1:1. 6. turnaj II. ligy: 1. FC Kvásek - FC Tr. Devills 0:2, Rs team - SG Palermo 2:0, 1. FC Kvásek - SG Palermo 0:0, Rs team - FC Tr. Devills 3:1, D&L AS 54 Kopřivnice - Tango 8:1, Sokol Inter Kopřivnice - Relax 03 0:2, D&L AS 54 Kopřivnice - Relax 03 0:2, Sokol Inter Kopřivnice - Tango 2:1. 5. turnaj III. ligy: Dynamo Závišice - Muchachoes Banditos 5:0 k, Everton Závišice - Javor Bordovice 0:1, Dynamo Závišice - Javor Bordovice 1:0, Everton Závišice - Muchachoes Banditos 5:0 k, FC Huhlandia - Perun Kopřivnice 1:3, FC Huhlandia - Baník Štramberk 3:0, Perun Kopřivnice - Baník Štramberk 0:0.

8 STRANA 8 SPORT KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Letošní extrémní závod štafet Adrenalin Cup s rekordní účastí Stachovice - FC Kopřivnice 0:1 (0:1) S t a c h o v i c e (paz) - Zápas posledního, 26. kola okresního přeboru v kopané sehráli kopřivničtí fotbalisté na kvalitním druholigovém pažitu ve Fulneku, kde nastoupili proti domácím Stachovicím, které byly před tímto utkáním o dvě místa před nimi. Kopřivnice však dokázala na půdě soupeře zvítězit, čímž se dostala nejen před Stachovice, ale také před Jeseník nad Odrou a celkově obsadila pěkné páté místo. Přijeli jsme v hodně kombinované sestavě pouze v jedenácti lidech a neměli jsme nikoho na střídání, přesto jsme měli po oba Po další prohře Spartaku Lubina končí trenér mužů TJ Spartak Lubina - Trojanovice 1:2 (1:1) L u b i n a (paz) - V posledním kole fotbalové III. okresní třídy přivítalo mužstvo Spartaku Lubina na svém hřišti celek Trojanovic, s nímž po remízovém poločase nakonec prohrálo 1:2. Jsem velmi nespokojen se záporným přístupem hráčů k utkání a celkovému účinkování v klubu. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že po této sezoně skončím, poznamenal po zápase trenér Jaroslav Reček. Už v páté minutě domácí obrana zaváhala, když nechala trojanovického hráče proniknout po straně a zároveň nechala dalšího nabíhajícího útočníka bez povšimnutí. Ten bez problémů převzal přihrávku a poslal hosty do vedení. Domácí vyrovnali ve 20. minutě, když Galia šikovně tečoval střelu do protipohybu hostujícího brankáře. Po změně stran přišla další hrubá chyba zadních řad domácích. V 60. min. za sebou nechali zcela volného hráče, který nikým neatakován poslal míč do prázdné brány. Hosté měli i další šance, ale Špaček v domácí bráně podal výborný výkon, a zabránil tak debaklu. Hosté byli výrazně lepší a vyhráli zaslouženě, uzavřel trenér Reček. Spartak Lubina je nyní na devátém místě tabulky s 23 body pouze o skóre před desátým týmem Vražné. Sestava: Špaček, Z. Polášek, Pfneisel, Krmášek, Babinec (30. Buček), Matula, Žárský, Galia, Chytil, Marek, Šula (75. T. Polášek). Branka: 20. min. Galia. poločasy výraznou herní převahu. Dokonce jsme mohli zvítězit daleko vyšším rozdílem, bohužel jsme nedokázali proměnit několik zcela vyložených šancí, poznamenal k utkání kopřivnický trenér Milan Gilar. Jeho svěřenci začali aktivně a neustále ohrožovali domácí bránu. Nejdříve Maslák pěknou ranou z 20 metrů nastřelil břevno, pak šel Kalich sám na gólmana, ale skórovat také nedokázal. Do několika příležitostí se dostal agilní útočník Svoboda, ale bohužel žádnou z nich neproměnil. Až ve 35. minutě sehráli hosté pěknou kombinaci u pravé postranní čáry, Mička krásným O s t r a v i c e (paz) - Již po třinácté se v České republice uskutečnil extrémní závod čtyřčlenných štafet pod názvem Adrenalin Cup, který od roku 2000 probíhá vždy v beskydské Ostravici. Letošní ročník byl ozdoben rekordní účastí 53 týmů a ani tentokrát v některých z nich nechyběli zástupci Kopřivnice. Na startovní listině bylo i několik českých reprezentantů jako například běžci Robert Krupička, Jan Bláha a Pavel Brýdl, nebo cyklisté Jan Hruška, Pavel Padrnos a Radim Kořínek. Závod samotný se skládá z běhu do vrchu, paraglidingu, jízdy na horském kole a jízdy v kajaku. Běžci absolvovali 16 kilometrů vzhůru na Lysou horu s převýšením 1145 metrů, pak štafetový kolík převzali paraglidisté, které čekal pět a půl kilometru dlouhý let dolů. Třetí úsek patřil cyklistům, kteří na horském kole opět vyjeli na Lysou horu a následně ji sjeli, takže absolvovali 39 km s převýšením 1505 metrů. Poslední úsek na kajaku zahájil skok z rampy a eskymácký obrat, do cíle se pak pádlovalo pět kilometrů mezi slalomovými brankami na řece Ostravici. Nejlepším běžcem byl podle očekávání Krupička (1:12:02) před Bláhou (1:13:55). Běh probíhal bez problémů až do chvíle, kdy zkolaboval jeden z vytrvalců a musel přiletět záchranný vrtulník. Díky tomu byly odloženy všechny lety paraglidistů od 16. místa a pořadatelé všem dalším letcům přidělili shodný čas jedna hodina, i když závod po chvíli normálně dál probíhal i s předávkou štafet. Výborný výkon podal kopřivnický paraglidista Lukáš Klím, který doletěl v celkovém sedmém čase (0:20:48) a mezi neprofesionály byl nejlepší. Jeho tým Epson pak obsadil celkově krásné čtvrté místo. V dresu stáje CK Turistika a hory zdolal na horském kole trať další kopřivnický účastník Dušan Pargač, který dojel celkově 17. a mezi neprofesionály obsadil hezké páté místo (2:02:05). Se svým výsledkem jsem dost spokojen, obzvlášť si cením, že jsem porazil dvojnásobného olympionika Radka Kořínka a že jsem zaostal jen dvě minuty za Pavlem Padrnosem, uvedl spokojeně Pargač. Jeho tým se celkově umístil na 23. Kopřivnický paraglidista Lukáš Klím předává štafetu svému kolegovi na horském kole v týmu Epson při sobotním Adrenalin Cupu na Ostravici. FOTO: DAVID MACHÁČEK Fotbalisté se rozloučili se sezonou vítězstvím V Trappes vybojoval starší dorost na turnaji 5. místo T r a p p e s (paz) - Během prvního červnového týdne se starší dorost FC Kopřivnice zúčastnil fotbalového turnaje ve francouzském Trappes, kde mezi sedmi celky vybojoval 5. místo. V prvním utkání svěřenci Jiřího Polomského porazili tým Montigi 2:0, poté však prohráli s Rombasem 0:1. Druhý den remizovali s týmem AC Bebe 0:0 a s pozdějším vítězem Trappes A 1:1. V posledních utkáních však podlehli týmu Paris St. Germaine 1:2 a Trappes B 1:3. Chyběla nám polovina základní sestavy a francouzská mužstva byla velmi kvalitní. Střídalo se hokejově, takže si zahráli všichni. Naši hostitelé byli s předvedenou hrou spokojeni a pozvali nás i na příští ročník, uvedl Polomský. Nejlepším střelcem turnaje se stal kopřivnický Špaček se čtyřmi góly. Tentýž hráč dovedl svůj tým k vítězství i v posledním kole krajského přeboru, v němž Kopřivnice porazila Dolní Benešov 6:1. centrem našel dobře postaveného Jaroše a ten se z bezprostřední blízkosti otevřel skóre zápasu. Kopřivnice pokračovala v náporu i po přestávce. Kalich znovu neuspěl při samostatném sólu přímo na brankáře a ani Svobodovi nebylo tentokrát přáno. Dokonce i domácí stachovický trenér nechápavě kroutil hlavou, co všechno dokáží kopřivničtí fotbalisté zahodit. Hráči si zahráli na kvalitním terénu a podali pěkný výkon. Bylo to zasloužené vítězství a důstojná tečka za sezonou, jen jsme mohli přidat ještě nějakou tu branku, uzavřel trenér Gilar. Sestava: Martinovský, Z. Kurečka, Maslák, Mička, Jaroš, Mikolanda, M. Kurečka, Kalich, Zapletal, Svoboda, Kostelník. Branka: 35. min. Jaroš. Konečná tabulka OP 1. Starý Jičín : N. Jičín B : Veřovice : Kunín : Kopřivnice : Stachovice : Jeseník n.o : Troj.-Bystré : Tísek A : Štramberk : Zbyslavice : Rybí : Hl. Životice : Straník :81 11 Vlčovice obsadily devátou příčku tabulky TJ Sokol Tichá - FC Vlčovice-Mniší 2:1 (1:1) T i c h á (paz) - Vlčovičtí fotbalisté zajížděli k poslednímu utkání I. B třídy v této sezoně na horkou půdu svého dlouholetého rivala TJ Sokol Tichá. Výsledek utkání mohl ovlivnit pouze umístění týmů v tabulce, takže se hrálo v přátelském duchu. Zápas byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách, ale domácí byli šťastnější, uvedl sekretář vlčovického týmu Vojtěch Jalůvka. Domácí Tichá vstoupila do zápasu aktivně a již ve druhé minutě utkání se po chybě hostující obrany ujala vedení. Tlak domácích pokračoval do poloviny prvního poločasu, ale bez brankových příležitostí. Pak začali získávat navrch Vlčovičtí. Nejprve měl velkou šanci Juřena, ale prováhal ji. Ve 43. min. pak rychlou akci z pravého křídla po centru natřikrát zakončoval Beseda a nakonec vyrovnal. příčce. Voda už neměla mít na celkové výsledky velký vliv, což se nakonec potvrdilo. V kategorii mužů zvítězil tým Internet Billboard (Krupička, Škrabálek, Horák, Mrůzek) před družstvem Pearl Izumi (Havlíček, Šotek, Ulman, Kádrle) a Toyotou (Bláha, Kleja, Zerzan, Kobes). Mezi ženami vyhrál tým DKNV stavební (Poborská, Pelčáková, Svěráková, Mondeková) před celkem Bojovnice (Matyášová, Smutná, Konečná, Halašková) a bike24.cz (K. Loubková, Mrázková, I. Loubková, Hošková). Kopřivnická atletka Irena Šádková bohužel nestartovala z důvodu zranění, kvůli kterému nejspíš nestihne ani mistrovství Evropy v běhu do vrchu. Na začátku druhé půle za velmi horkého počasí neproměnil dobrou příležitost Jan Reček, když těsně před domácím brankářem nezkrotil poskakující míč. Ve hře se začalo objevovat na obou stranách množství nepřesností, do čehož zapadali i muži v černém. Za zmínku stojí již jen šance domácích ze 60. min., kdy útočník Tiché po centru z levé strany přestřelil z hranice malého vápna branku hostů. V 70. min. se však domácí útočník důrazem na hranici pravidel prosadil proti obránci Lichnovskému a zblízka vstřelil rozhodující gól. Závěr utkání již proběhl v poklidu, Vlčovičtí se ještě dostali do několika náznaků šancí, ale vyrovnat se jim nepovedlo. V konečném účtování I. B třídy obsadili 9. místo. Sestava: Gajdůšek, Lichnovský, Krajčí, R. Jalůvka, Hanzelka, Čevela (51. Polášek), Švrček, Jan Reček, J. Jalůvka (76. Jiří Reček), Beseda, Juřena. Branka: 43. min. Beseda. Burget získal stříbro na akademickém MČR B r n o (paz) - Kopřivnický karatista a reprezentant ČR Milan Burget si na své konto připsal další úspěch, když v neděli 15. června na akademickém mistrovství republiky v Brně vybojoval stříbrnou medaili ve váhové kategorii do 70 kg. Milan zde závodil za Univerzitu Palackého Olomouc a ve velmi silně obsazeném turnaji kumite se bez zaváhání dostal až do finále. Tam na něj čekal havířovský Sládeček v dresu VŠ Báňské Ostrava, který byl nakonec úspěšnější. Chtěl jsem vyhrát, ale tentokrát to nevyšlo úplně podle mých představ. Se Sládečkem se známe a doufám, že mu porážku brzy oplatím, vyslovil se k finále šampionátu Burget. Během prvního červencového víkendu bude Burget bojovat v polské Wroclavi na akademickém mistrovství světa, kde bude opět závodit ve váze do 70 kg. Úspěchy judistů Z á v i š i c e (paz) - Ve všech věkových kategoriích vstoupili úspěšně do měsíce června závišičtí judisté. Ti nejmladší se představili ve Studénce a v Ostravě, dorostenci a muži pak v Jihlavě. Na Čokoládové ceně Studénky vybojoval benjamínek Radek Rýpar zlato, Mikuláš Plánka a Ondřej Matula pak přidali stříbrné medaile. Následující víkend na Conam cupu v Ostravě Rýpar opět zvítězil, zatímco Plánka skončil v semifinále. Závišičtí dorostenci a muži se utkali na 36. ročníku mezinárodního turnaje O pohár města Jihlavy. Ve váze do 60 kg se dorostenec Adam Kahánek probil do finále, kde až v nastaveném čase podlehl reprezentačnímu kolegovi Michalu Tománkovi z USK Praha. Radek Honč ve váze do 66 kg postoupil do semifinále, kde mu ale vystavil stop Martin Kadlčík ze Žďáru nad Sázavou. V mužích unikla Ondrovi Kahánkovi těsně bronzová medaile, když boj o ni prohrál se zkušeným Remo Luppim z Českých Budějovic. Josef Babiář měl těžký los, ale propracoval se až k sedmému místu. Plochodrážní junioři se zítra utkají na oválu v Kopřivnici K o p ř i v n i c e (paz) - Místní plochodrážní ovál bude zítra dějištěm třetího závodu juniorského mistrovství republiky jednotlivců, kde o další důležité body budou bojovat nejlepší čeští plochodrážníci do 21 let. Konkurenty jim budou i jejich vrstevníci z Polska a Slovenska. Závod odstartuje v 17 hodin a bude rozdělen do dvaceti jízd, v nichž se na 480 metrů dlouhé dráze kopřivnickému publiku představí šestnáctka jezdců v čele s dosavadním lídrem šampionátu Matějem Kůsem. Odchovanec pražské Markéty, kterému velký kopřivnický ovál svědčí, má prozatím dvoubodový náskok na úřadujícího mistra Martina Vaculíka ze Slovenska. Do tohoto souboje ovšem bude chtít promluvit také Filip Šitera, jenž stahuje ztrátu zapříčiněnou neúčastí v prvním závodě. Mezi další adepty na stupně vítězů určitě patří pardubický Hynek Štichauer, Martin Gavenda a plzeňský Michael Hádek. Překvapit může také Marcin Piekarski z Polska, vedle něhož by se měli pro zkvalitnění představit i další jeho krajané. Ve startovním poli snad zkusí své štěstí rovněž Miroslav Horák ze Štramberka a Lukáš Hromádka z Frýdku-Místku. V neděli bude polygon patřit cyklistům K o p ř i v n i c e (paz) - Nadcházející neděli proběhne první ročník cyklistického závodu O pohár automobilky Tatra, který se uskuteční na tatrováckém polygonu. Závodit se bude podle pravidel rychlostní cyklistiky na okruhu o délce 1600 metrů a start proběhne v deset hodin dopoledne. Podmínkou účasti ovšem bude platná licence národního svazu a SPAC pro letošní rok, uvedl organizátor Pavel Vaněk. Závodníci budou rozděleni do osmi různých věkových kategorií od mladších žáků po masters starší padesáti let, přičemž každá kategorie absolvuje různý počet okruhů. Závod je otevřen také pro handicapované sportovce, kteří místo kol používají tricykly a handbiky, dodal Vaněk. Start závodu je plánován na 10:00 hodin. KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, IČ: Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Štefánikova 1163, Kopřivnice, fax: , schránka elektronické pošty ( ): Šéfredaktor: Bc. Dana Hoďáková (tel ), redaktoři: David Macháček (tel záznamník), Ilona Mazalová (tel ), Ondřej Zapletal (tel ), inzerce: Iveta Filipová, DiS (tel ). - Redakční uzávěrka ve čtvrtek do l2 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E Tiskne MORAVAPRESS, s. r. o. - cena 5 Kč.

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST

NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST PŘES 400.000 DIVÁKŮ WWW.LETNI-KINO.CZ LETNÍ KINO JE FENOMÉN,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída O mně Jmenuji se........................................... Chodím do třídy......................................

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015 Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc Číslo: 3/2015 Ročník: I. PODZIM 2015 Tento čtvrtletník je vydávaný

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce:

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce: Statistika 1) Každý z 250 žáků školy navštěvuje právě jeden volitelný předmět, kterými jsou angličtina, němčina, ruština a španělština. Určete relativní četnost je-li rozdělení četností je dáno tabulkou,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.3.2013 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 18. 9. 2013 Olomouc Vítejte v Kopřivnici deset let Zdravého města Kopřivnice Obhajoba kategorie B v kritériích místní Agendy 21 Obsah MA21 kolem nás... a u

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více