4 / 2012 Z P R A V O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2012 Z P R A V O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů"

Transkript

1 4 / 2012 Z P R A V O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů

2 obsah = 4/2012 strana 1-60 zima 3 ÚVODEM Jiná generace - M. Lajdar 4 POD HLAVIČKOU VčVSAFV Informace pro členy VčVSAFV 5 Otázky ankety, Členské příspěvky, UNICA 2013, Smutná zpráva, Seznam zaplacených členských příspěvků VčVSAFV 6 SOUTĚŽE / bude Střekovská kamera, Klapka, Mít křídla, Mladá kamera, Juniorfilm, Zlaté slunce, Krajská kola bylo Musaionfilm A. Kapsa 10 Malé ohlédnutí za R8 - Z. Krejčí 11 Ohlédnutí za Rychnovskou osmičkou - J. Otrubová 12 A co dál, doktore? - C. Podolský 14 Litomyšlská lilie očima porotců - P. Horák 15 XXXIV. Litomyšlská lilie ako som ju videl ja - J. Kuska 16 Beskydský ještěr Z. Zicha, BJ A. Krejčová 17 BJ J. Vačlena 18 Bzuk film Z. Sršeň, Brněnská šestnáctka - K. Taubingerová ročník B16 - P. Tomek 23 Kroměřížský Arsfilm I. Dašek 24 Vysokovský kohout - J. Minařík 26 Vysokov a jeho kohout... - L. Poláková 27 Filmový festival Orfilmfest M. Štěpán 28 Orfilm - J. Šťásková, TV JOJ natáčela... Z. Sršeň 29 Cena s hořkostí pelyňku... K. Pokorný 30 Jaké bylo Seniorforum 2012 Kroměříž - A. Macek 31 Svitavská klapka - P. Krušina 33 TECHNICKÉ OKÉNKO Přezkoušejte a vylepšete vaše ozvučení! - I. Dašek 35 NAPSALI NÁM ročník festivalu Vysokovský kohout - J. Otrubová, Radosti podzimu - P. Vaněk 38 Retro edice vydavatelství Popron - O. Lasák ročník mezinár. festivalu PAF Tachov R. Janda 40 Jaroslav Nykl v Ústí nad Orlicí - D. Chládková 41 Listopadový filmový víkend... - J. Šlaisová 42 Filmový festival Dobromysl - O. Tamáš 44 VZDĚLÁVÁNÍ Co je to vlastně ta dramaturgie? - Žánr není neslušné slovo - R. Adler 46 INFORMACE Z IMPULSU Souhrn akcí Impulsu za druhé pololetí - J. Šlaisová Aspoň něco, aspoň někdo, aspoň někde - R. Adler Základy natáčení krátkého filmu 52 Podzimní filmový workshop - M. Trkal 54 Seminář žurnalistiky v praktickém podání s kamerou a střihem - O. Krejcar 55 Cinema Open Reportáže pro Královéhradecký kraj Naše paní Jarmila Šlaisová - J. Otrubová Vydává: Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Východočeským volným sdružením pro amatérský film a video za finanční podpory MK ČR Fotografie poskytli: Bořivoj Krejsa, Zdeněk Sršeň, Miloslav Dostálek, AGF Media, Ondřej Krejcar, Radek Staštík, Šárka Šimková, Filmdat, webové stránky soutěží, pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se a všem děkujeme. Děkujeme Texty posílejte ve formátu word a fotografie samostatně v příloze. Textové příspěvky zaslané ve formátu jpg nelze použít pro zpracování ve zpravodaji! Redakce: IMPULS Pospíšilova 365/ Hradec Králové Grafická úprava: Mario Alfieri Neprošlo jazykovou úpravou! Neprodejné Náklad: 250 ks Vyšlo: prosinec 2012 Tisk: Alkapress Hradec Králové

3 ÚVODEM Milan Lajdar, Jiná generace Mám stále možnost pracovat s mladými lidmi. Většina z nich jsou ovšem z mého pohledu zcela osobití mimoni. Všechno vědí, všechno znají, všechno mají v malíčku. A příliš nestojí o rady prehistorických pradědů, kteří se narodili někdy v minulém století. Nějaký pravěk zatím nemají zájem objevovat. Týká se to i amatérských filmů a celkové kinematografie. Většina starších filmů včetně klasiky je jim k smíchu. Mají své digitální hry on-line, spojení s celým světem prostřednictvím internetu a různých sociálních sítí. A jsou to především zabejčilí individualisté, kteří nedají na rady starších. Neberte to, prosím, jako stížnost. Také jsme takoví byli Sice méně přidrzlí, méně sebevědomí, s mnohem menšími možnostmi. Ale byli! Někteří dvacetiletí se odmítají konfrontovat s třicetiletými. I ti jsou pro ně už jiná generace. Svět se radikálně změnil. Zejména díky informačním technologiím, jejichž sledování a držení kroku ani při nejlepší vůli již nestíháme. I to je důvod, proč je rozdíl mezi téměř stejnou generací tak rozdílný a markantní. Naše parta, co jsme ještě začínali na osmičkových filmech, naštěstí ještě jakž takž drží pohromadě a docela si vzájemně rozumíme. Mladá generace však sleduje naše počiny s lehkým úsměvem na tváři a s neskrývaným despektem. V mnohém mají pravdu. Ve využívání současných technologií jsme mnohem pomalejší a méně chápaví. Navíc je už téměř jasné, že ani žádnou díru do světa již neuděláme. Zamrzli jsme v minulém století a obdivujeme především sami sebe. I při tvorbě amatérských filmů. Někdy mám dokonce pocit, že nemáme mladým co nabídnout a naopak. Vzájemné nepochopení a ignorace se prohlubuje a narůstá. Pochopitelně ke vzájemné škodě. Proto jsem s příchodem roku 2013 trochu na rozpacích. Mezi mladou a starší generací zeje nekonečná propast. Svým způsobem tomu tak bylo vždy. Ale nikdy neměli mladí (naštvaní, ale současně nezkušení) na své straně tolik technologickým trumfů. Přesto jsem optimista. Nějaký čas nám určitě ještě vydrží přehlídky amatérských filmů, občasné společné setkávání, čtení Donašeče apod. Mladí si zatím budou bolestně objevovat svoji Ameriku a sami zjistí, že nic nejde samo a jednoduše. Zejména v kumštu. Pak možná rádi přilezou ke křížku, jen nevím, zda to již nebude s křížkem po funuse Není však nutné to nijak hrotit a někoho přemlouvat. Přes všechnu realitu mi zatím vychází jediné řešení: pojďme si užít ten zbytek, co máme k dispozici, točme zajímavá videa s vlastním pohledem na svět, scházejme se pokud možno co nejvíc a nenadávejme na svět. Lepší už asi nebude. Zážitky nám ale nikdo nevezme a co jsme si natočili a společně odkoukali a prožili, to také ne. Máme totiž jednoho spojence, který nás nikdy nezradí! ČAS. Za pár let nastoupí nová generace, která pravděpodobně bude zcela ignorovat tu současnou mladou generaci. A naše řady nepochopených a přehlížených vetchých kmetů i kmetek výrazně posílí a budeme společně vzpomínat, jací jsme to byli hauři! Když však sleduji historii, je to téměř pravidlem nejen v amatérském filmu. A určitě je to svým způsobem velmi spravedlivé Milan Lajdar 3

4 Pod hlavičkou Vážené a milé filmařky, vážení a milí filmaři, přejeme vám v letošním roce hodně štěstí, zdraví, pohodu a klid a dobré náměty na filmy, na které se již nyní těšíme. A děkujeme všem za zaslaná péefka. V Donašeči 4/2012, který máte právě před sebou, nepřinášíme tentokrát informace z činnosti Rady VčVSAFV. Její zasedání, vzhledem k většímu časovému vytížení při spolupráci na zajištění podzimních filmových akcí, jsme už nestihli. Aktuální informace budou otištěny v dalším čísle zpravodaje. Jednu však přinášíme již nyní. Rada VčVSAFV má za úkol vyřešit nový název našeho seskupení. Dvacet let jsme registrováni úředně a známí mezi veřejností jako Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video. Název a logo sdružení vznikly na začátku devadesátých let a posloužily k naší identifikaci. Název, i když dlouhý, obsahoval potřebné informace o našem seskupení. Současná úvaha o změně názvu není bez důvodu. Pokud jste pozorně četli Donašeč 1/2012, je na straně 47 zveřejněna informace o připravované velké novele občanského zákoníku, která se dotkne i nás. Velká novela občanského zákoníku zrušuje s účinností k podstatnou část zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Nová úprava spolku (nynějších občanských sdružení) bude nově zahrnuta do občanského zákoníku jako úprava obecně aplikovatelná na veškeré právnické osoby typu korporace, a to všude tam, kde speciální zákony o jejich právních formách nestanoví specifickou úpravu. Nový občanský zákoník tedy zavádí nový pojem spolek. Ze seznamu občanských sdružení (nově spolků) budou muset zmizet všechna ta, která mají v názvu zakotveno slovo SDRUŽENÍ. A to protože: 1. Občanská sdružení, vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se budou od považovat za spolky podle nového obč. zákoníku. 2. Sdružení bude muset, pokud by jeho název nebyl v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku, tedy např. tehdy, kdy název subjektu bude obsahovat pojem sdružení, svůj název změnit, a to do Máme dvě možnosti. První z nich je původní název jen upravit. Protože se sdružení s novým názvem bude muset znovu registrovat u MV a podstoupit všechny administrativní úkony, logicky se nabízí druhá možnost - název zcela změnit. Měl by být modernější, kratší, výstižnější, zajímavější, zapamatovatelnější... záleží na vás. Obracíme na proto na všechny členy sdružení, filmové tvůrce a zájemce o dění v oblasti filmu, abyste svými nápady pomohli najít nový název pro naše sdružení. Svoje tipy můžete poslat prostřednictvím ankety, která je zveřejněna na webových stránkách. www. impulshk.cz/amatérský film. Samozřejmě můžete návrhy poslat i poštou. Věříme, že se budete na hledání nového názvu v co největším počtu podílet. Pokud bychom vhodný název vybrali do valné hromady, která by se měla konat na jaře 2013, může již valná hromada připravený název schválit a následně nechat přeregistrovat. Ondřej Krejcar předseda VčVSAFV Vážení členové sdružení, s očekávanými změnami se ve vzduchu objevují i další otázky, proto má slova ke konci formálního volebního období budou poněkud důraznější, hlavně proto, abych rozpoutal diskuzi pro blížící se valnou hromadu. Přejmenování sdružení ne-stačí, je nutné najít formy a nástroje k tomu, aby bylo hnutí filmových tvůrců opravdovým funkčním aparátem, který není schovaný pouze pod střechou Střediska amatérské kultury Impuls. Mj. i tam dochází k jistým změnám. Doporučuji navštívit webové stránky impulshk.cz, kde si můžete přečíst koncepci nového vedení a zapojit se taktéž i do hledání nového názvu organizace v anketě. Slovem aparát jsem však nemyslel úřednickou organizaci. Snahou by mělo být vybudovat komunitu filmových tvůrců a příznivců, která bude nejen pracovat, kreativně rozvíjet obor, ale filmem se i bavit. Čeká nás valná hromada, od níž očekávám, že se jádro sdružení vyjádří k ožehavým problémům a svou iniciativou podpoří tuto organizaci. Pokud se toto neuskuteční, je to pro mě smutný důkaz toho, že doby fungujícího sdružení jsou pryč a zůstala nám pouze papírová právnická osoba. Co naplat, že slaví 20. výročí. Ondřej Krejcar, předseda VČVSAFV 4

5 Otázky ankety VčVSAFV Jste pro změnu názvu Východočeského volného sdružení pro amatérský film a video? Ano / Ne Jaké slovo je podle vás klíčové pro název sdružení? Film / Video / Amatérský / Nekomerční / Neprofesionální / Nezávislý / Regionální / Krajské / Královéhradecké / Východočeské Váš návrh na nový název či případné připomínky? Jste pro změnu stanov sdružení? Ano / Nevím, je potřeba to probrat na valné hromadě / Ne Chcete, aby mělo sdružení vlastní webové stránky? Ano, bylo by to na místě / Současný stav mi vyhovuje Členské příspěvky na rok ,- Kč Můžete zaplatit bankovním převodem na číslo účtu /0100 Komerční banka Hradec Králové Svaz korejských filmových amatérů oznámil, že UNICA 2013 nemůže být uspořádána v Koreji. Důvodem jsou zdravotní problémy, jakož i odřeknutí finančních podpor. Pořadatel pan Chang je těžce zasmušen, že se musí jako organizátor stáhnout. Komitét UNICA nyní hledá nové místo pořádání UNICA Různá jednání o tom již běží. Prosí se o trpělivost. Během příštích týdnů výbor sdělí, kde se UNICA 2013 bude konat. Již dnes je možné říci, že to bude středu Evropy. *** *** V říjnu nás také zastihla smutná zpráva, že se do filmového nebe odebral člen VčVSAV, ale hlavně filmař a dobrý kamarád Václav Poledne z Hradce Králové. Václav Poledne s Radkem Staštíkem na vánočním filmovém večeru v prosinci 2011 nebo hotově na valné hromadě nebo na Krajské soutěži amatérských filmů Seznam zaplacených členských příspěvků VčVSAFV ke Berger Petr Brázdová Tereza Buchtele Oldřich Císař Vladimír Dvořák Ladislav Hanousek Bohumil Kaláb Vladimír Kratochvíla Martin Kratochvíl Jiří Macek Adolf Müller Klaus Otrubová Jarmila Pidima Vladimír Pospíšil Vladimír Rubišar Karel Schejbal Jaromír Sršeň Zdeněk Pavel Szturc Staštík Radomil Šimek Václav Škrobák Martin Štěpánková Vendula Švenka Karel Teimer Viktor Trudič Miroslav Vačlena Jan Verner Stanislav Zábraha Rudolf Zdeněk Zdeněk Čestní členové: Adler Rudolf Cita Jaroslav Hanuš Josef Doleček Jaroslav Poledne Václav Petrovický Zdeněk 5

6 SOUTĚŽE / bude... KRAJSKÉ SOUTĚŽE Střekovská kamera Ústí nad Labem února 2013 Klapka Kladno 23. února 2013 Mít křídla Dolní Dobrouč února 2013 Mladá kamera Uničov března 2013 Juniorfilm Dvůr Králové nad Labem března 2013 ZLATÉ SLUNCE Zemská postupová kola: Dvůr Králové nad Labem pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, Hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký Blansko pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický 6 PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ Tachov, Kino Mže Kontakt: MKS, Alena Mautnerová Náměstí Republiky Tachov tel.: , ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ Kroměříž, Dům kultury, Tovačovského Kontakt: Ladislav Františ Spáčilova Kroměříž tel.: PARDUBICKÝ KRAJ Svitavy, FABRIKA, Wolkerova alej Kontakt: Dagmar Schulzová Wolkerova alej 92/ Svitavy tel.: OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Mohelnice, MKS, Lazebnická Kontakt: Ctirad Štipl Wolkerova Mohelnice tel.: , HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha, Kino MAT Kontakt: Petr Lášek Jasmínová 2693/ Praha 10 Tel.: STŘEDOČESKÝ, JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5. května Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová Zruč nad Sázavou tel.: Karel Tvrdík, Poštovní 642, Zruč nad Sázavou, tel.: ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, Národní dům Kontakt: Ivo Renotiére, Nová 42, Ústí n/labem tel.: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Hradec Králové, Country club Lucie, ul. Národních mučedníků Kontakt: Středisko amatérské kultury IMPULS, Jarmila Šlaisová, Pospíšilova 365/ Hradec Králové tel.:

7 SOUTĚŽE / bylo... MUSAIONFILM 2012 Tak a máme tady rekapitulaci dalšího, letos již 15. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Uherském Brodě. Od června t. r., kdy se přehlídka konala ( ) uplynul již nějaký čas a tak je zde i potřebný odstup, který nám dovoluje celou akci lépe přehlédnout. Hned na první pohled se vynořují jisté novinky, které přinesl, i jisté konstanty, které jej již léta charakterizují. A protože je přehlídka svého druhu jediným podnikem u nás, má v sobě prvky i určitého lakmusového papírku či indikátoru dění v své oblasti. A ta oblast muzejnictví, přestože svým způsobem konzervuje je rovněž v pohybu. Stojí proto za to a je na místě zaznamenat pár postřehů či výstupů, které z přehlídky plynou. Černý Janek Černý Janek (Hlavní cena Musaionfilmu) ve společnosti zakladatele přehlídky PhDr. Pavla Popelky, CSc. (ředitele Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě), autora vítězného filmu Památníku Lidice Nehodni žití (2011) Václava Hrona (AFD, s.r.o., Praha) a autora sošky Černého Janka, sochaře Karla Táborského (Uherský Brod) Po námořnících, hippies a dalších postavách přítomných na přehlídce přichází na scénu Černý Janek. Kdo to je? Tak především je to postava ze zdejší pověsti, vztahující se ke kuruckým válkám, které dorážely na hradby Uherského Brodu asi před 300 lety. Tato postava se dočkala svého zhmotnění, když jako dřevěná mechanická soška začala na zdejší radniční věži odbíjet každou celou hodinu. A to trvá bezmála již také tři století! Letos poprvé byla podle Černého Janka pojmenována i hlavní cena Musaionfilmu, cena poroty. A kdo si pro ni přišel? Černý Janek! že by tisková chyba? Ne, bylo tomu skutečně tak. Dlouholetý účastník přehlídky Václav Hron, který občas přichází ve výše jmenovaných převlecích, se letos přehlídky účastnil právě jako Černý Janek. Netušil, že letos v tomto kostýmu převezme i stejnojmennou hlavní cenu přehlídky. Získal ji totiž film Nehodni žití (2011) Památníku Lidice, který režíroval, stříhal a natočil Václav Hron (Absolute Film Design, s.r.o., Praha). Byla udělena za vynikající využití filmových výrazových prostředků pro naplnění muzejního zadání (film je součástí stálé expozice památníku v Letech u Písku). Tento film je zaměřen na romskou historii (úvod) a tragický osud tohoto etnika na našem území zvláště během 2. svět. války. Obsahuje řadu vzácných archivních materiálů (NFA Praha), komponovanou hudbu se zpěvem (Klára Valentová) a znamenitý slovní doprovod (Otakar Brousek). Cenu diváků anketa přehlídky pak získal videoklip Muzea města Ústí nad Labem Ústí má nové muzeum (2011), zřejmě vůbec první videoklip prezentující muzeum vlastními pracovníky, kteří vystupují v kostýmovaných rolích a zpívají (jde o jedinečný počin, který nemá jen tak srovnání)! Diváckou pozornost i pozornost lektorů přehlídky pak získaly především dva příspěvky Muzea východních Čech z Hradce Králové filmy Což byla svedena Bitva? a Les Svíb, za jejichž realizací stojí především autorská dvojice Ondřej Hejna a Marek Chaloupka. Oba snímky projevily svou vynikající filmovou vizuální úroveň, nápadité scénáristické postupy a skvělou organizační přípravu. Tematicky se zaměřily na Bitvu u Hradce Králové v r. 1866, kterou ztvárňovaly především pomocí prvků hraného filmu. Oba filmy jsou trvalou součástí expozice Památníku bitvy 1866 na Chlumu a je možné je tam zhlédnout. Příznivě byl přijat i dokument Vita Christi, který přihlásilo Diecézní muzeum v Brně a který je režijně podepsán vynikajícím tvůrcem v oblasti amatérského filmu Petrem Baranem (režie, kamera). Film prostým, ale výstižným způsobem přibližuje expozici tohoto muzea na jeho exponátech, které pouze nepopisuje, ale seřazuje (podobně jako expozice sama) do příběhu Ježíše Nazaretského, o němž drahocenné exponáty vyprávějí. Film je určen návštěvníkům tohoto muzea a lze jej ve zdejší pokladně zakoupit. Mezi další filmy, které diváky zaujaly, patřily snímky Muzea hlavního města Prahy, Karlín - nejstarší předměstí Prahy, dokumentující stejnojmennou výstavu z jara minulého roku, dále film každý má svůj osud Národního technického muzea v Praze, jenž dokumentuje původní prostředí exponátů ze strojírny Františka Josefa Popílka na výrobu země- 7

8 SOUTĚŽE / bylo... dělských strojů (Golčův Jeníkov), jež jsou dnes ve sbírkách tohoto muzea (rozhovor s posledním vlastníkem, nástin neobyčejného života jeho rodiny i jeho samotného). Oba filmy vznikaly v muzeích nebo v těsné spolupráci s nimi, podobně jako snímky Komárovické porážení kobyly autora Michala Zábrše o masopustu na Třebíčsku (Muzeum Vysočiny Třebíč) a filmové smyčka pro expozici Prácheňského muzea v Písku o restaurování vzácných maleb Lochmanové (autoři Petr a Hana Skálovi, 2009). Anketa diváků zaznamenala i příspěvek České televize Studia Brno z cyklu Folklorika Od věnečku k obálence o nové edici Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě (autor knihy Pavel Popelka) a také letošní znělku přehlídky z produkce stejného muzea, kterou sestavila a natočila pracovnice (muzejní pedagožka) tohoto muzea slečna Marie Římovská (znělku je možno zhlédnout na videokanálu Musaionfilmu YouTube). I další filmy stály za pozornost K těm lze připočíst filmy Lidická sbírka, zabývající se historií sbírky Památníku Lidice i osobností jejího zakladatele Barnetta Strosse. Dále pak film doprovázející mezinárodní putovní výstavu Slovenského národního muzea Etnografického muzea v Martině Letom, moje, letom Jurovatých svetom. Výstava reprezentovala mezinárodně rozšířenou tradici slovenského drátenictví a putovala po evropských metropolích až do Jeruzaléma. Film přinášel důležité faktografické údaje, zvláště rozhovory se současnými uměleckými dráteníky na Slovensku z rodiny Jurovatých. Film Na kus řeči s doktorem Pavlištíkem (součást publikace ke knize Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku, Zlín 2011) přibližoval životní osudy i profesní vyznání jednoho z největších současných národopisců na Moravě, bývalého dlouholetého ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. Film o něm natočil absolvent UTB Zlín Tomáš Zindler jako svou absolventskou práci (2005). Filmy zaznamenávající a přibližující rozmanité tradice se letos zabývaly masopustem, obnovenými barokními slavnostmi v Praze a řemeslem tiskařských technik. První z těchto témat zastupoval střihový dokument (součást publikace) nazvaný Tak šel čas z produkce pořadatelského muzea. Šlo o sestřih archivních záznamů mečového tance ze Strání, jak byl předváděn účastníkům během dvacetipětiletého festivalu masopustních tradic v této obci. Výmluvným faktem je, že několik tradičních lidových písní, které tanec doprovázejí, mohlo být seskládáno za sebe v autentickém pořadí navzdory stáří záznamů (každá sloka z jiného časového období). Tónina se během let nezměnila a tak písně začínají v r a končí 8 Pohled do projekčního sálu s účastníky Musaionfilmu 2012 současnosti (mnozí tanečníci zůstávají také stejní!). A přestože je tradice barokních svatojánských slavností v Praze doložena ještě ze dřívější doby (1715), než mečový tanec ze Strání (1808) a film, který je přibližoval, nebyl dokumentárním snímkem v pravém slova smyslu, spíše televizním záznamem s publicitními odbočkami, zaujal svým obsahem. Film Svatojánské slavnosti Navalis 2011 totiž informoval účastníky přehlídky o tom, že: Dříve hojně navštěvované a oblíbené slavnosti se ze života české společnosti téměř vytratily. Přišel však rok 2009 a s ním obnovení krásné tradice vodních slavností Navalis na řece Vltavě. Nečekaně velký zájem široké veřejnosti potvrdil, že tato kulturní událost stále hovoří živým jazykem a promlouvá o něčem, co bylo dlouho a dobře skryto v podvědomí české společnosti. (anotace přihlašovatelů snímku Muzea Karlova mostu v Praze). Národní technické muzeum pak přibližovalo tradici z okruhu témat sobě vlastních, tentokrát Tiskařské techniky. Film vznikal v konkrétních tiskařských provozech a firmách pro litografii, ofset, sítotisk a flexotisk. Snímek slouží v expozici Tiskařství NTM Praha a je promítán v závěru prohlídky expozice současného polygrafického průmyslu. Na letošním Musaionfilmu se odpromítalo celkem 28 přihlášených filmů, z nichž zde nejsou blíže rozvedeny filmy Beránek, Betlémy, Jan Amos Komeński, Kantor z Myslkova, Kostel sv. Jakuba v Komni, Křižáci před branami Ostrohu, Na Štrbákovci, Paramisa chytrý hloupý Rom, Pod lupou, Slavné lokální značky z Ústí nad Labem, Strom života a Vynálezci a vynálezy (lze se s nimi však blíže seznámit na el. stránkách přehlídky, příp. v katalogu). O přihlašovatelích Konstanty i novinky letošního 15. ročníku Musaionfilmu se projevily i v přehledu přihlašovatelů filmů. Mezi stálice patří kromě domácího pořadatelského muzea (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Bro-

9 dě) i Národní technické muzeum v Praze nebo Muzeum Vysočiny v Třebíči. Dále Muzeum města Ústí nad Labem nebo Muzeum romské kultury v Brně. Mezi ty nové letos můžeme zařadit Muzeum Karlova mostu z Prahy nebo Diecézní muzeum v Brně. Musaionfilm často uvádí příspěvky České televize - především z televizních studií v Brně a v Ostravě. Je zde prostor také pro soukromé produkční společnosti, které letos zastupovaly Agentúra Všehomír z Bratislavy nebo Tomáš Zindler 3creation ze Zlína. Jako přihlašovatelé se Musaionfilmu zúčastnili také např. Národní muzeum, Muzeum hl. města Prahy nebo Telewizja Leszno Waldemar Włodarczak (Polsko). Diskuse a semináře Tradičními prvky přehlídky jsou dílčí diskusní fóra, následující po odpromítání tematické skupiny filmů, tzv. projekčních bloků. Je zvykem, že je vedou lektoři přehlídky. Letos jimi byli režiséři Rudolf Adler a Jaroslav Bařinka. Oba mají s Musaionfilmem zkušenost již z předešlých ročníků, nyní kromě analýz jednotlivých filmů vedli také vlastní semináře a přednášky. Seminář režiséra Rudolfa Adlera nesl název Dokumentární formy problematika jejich scénáře a základní dramaturgické pojmy. Upozorňoval na tři základní fáze průběhu vzniku filmového díla: fázi scenáristickou, natáčení a skladebnou. Zdůraznil, že na rozdíl od hraného filmu tyto fáze nemohou platit v dokumentárním filmu absolutně, tedy v daném pořadí, scénář může vzniknout i zpětně, ale vždy je důležitý pro proces dramaturgického (scenáristického) myšlení. Je důležitý též v souvislosti s výběrem metody tvůrčího dokumentu (reportážní či rekonstrukční), přestože se tyto metody dělí na řadu žánrů (speciální žánry viz muzea). Je důležité si též definovat základní dramaturgické pojmy, jako jsou námět (definice obsahové struktury o co v tom filmu půjde) a téma (způsob, jímž dokumentarista námět nahlíží). Např. námětem se může stát řeka Vltava, tématem pak může být pohled ekologický, historický či poetický. Pro případy dramaturgie ex post je důležité (1) naučit se materiál, (2) simulovat skladbu (např. papírková metoda ). Jsou však projekty, kdy je scénář nezbytný (např. inspirace knihou). Seminář. prof. Adlera byl pak doplněn projekcemi filmů L altro aspecto (1991), Umění ohně (1979) a Pět dopisů Karla Hiršla (1969). Seminář s projekcí Časosběrná kinematografie profesora Jana Calábka připravila Mgr. Pavlína Vogelová z Moravské galerie v Brně a Ing. Jiří Hřib, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně, který je sám pokračovatelem v díle profesora Calábka ( ). Ten, opět jako následovník, ovšem Vladimíra Úlehly ( ), natočil desítky časosběrných filmů o pohybech rostlin a proslul také jako průkopník i popularizátor vědecké kinematografie. Na Musaionfilmu byly představeny dva jeho filmy Jak roste chléb (Národní cena za film, 1950) a Silácké výkony rostlin (Cena Academia film Olomouc, 1969). Užíval kinematografii také jako přesnou vědeckou metodu. Seminář Retrospektiva Jaroslava Bařinky proběhl na závěr druhého dne přehlídky a pokračoval začátkem dne třetího. Režisér Bařinka v něm osobně představil tři filmy z vlastní tvorby, které pro tyto účely zapůjčilo laskavě Televizní studio Ostrava České televize. Účastníci Musaionfilmu tak měli možnost zhlédnout filmy Maršov (cyklus Náš venkov), Važec 1932 (z cyklu Osudové okamžiky) a film U moravského Bivoje o životních osudech českého zápasníka a siláka Gustava Frištenského (cyklus Příběhy domů). Čtvrtým lektorským příspěvkem byla prezentační přednáška s projekcí Škola audiovizuální tvorby Impuls v Hradci Králové III Mgr. Jarmily Šlaisové, ředitelky Střediska amatérské kultury Impuls a umělecké ředitelky festivalu CinemaOpen (festival nezávislých filmů v Hradci Králové). Představila v něm filmy absolventů této školy Morava, víno a chirurgie, Kluci (o synech Bohuslava Reynka od Terezy Brázdové), Každé jedenácté a Češi. Přestože pátý plánovaný seminář se nekonal ( Filmová veselice pro studenty zdejšího gymnázia), i tak semináře umísťované na konce projekčních dnů účastníky zaujaly a převýšily počet seminářů v jiných ročnících přehlídky. Celkem se na nich odpromítalo dalších 12 filmů. A pobavení se skleničkou vína? Ano, ani letošní ročník této své tradici nezůstal dlužen. Nešlo pouze o neformální večer po vyhlášení dvou cen přehlídky (následovala ještě krátká projekce oceněných filmů), ale především první den, v jehož závěru proběhl v rámci zahájení přehlídky kulturní program koncert Lidové písně s poezií Jana Skácela. Účinkovali v něm herec brněnského HaDivadla Miroslav Maršálek (recitace, zpěv), jehož na cimbál doprovázel cimbalista Cimbálové muziky Jury Petrů z Kyjova Jiří Petrů (cimbál, zpěv). Na housle doprovázel primáš Osvětimanské cimbálové muziky Luděk Běťák, zpívaly Jana Neničková, Bohdana Menšíková a především Tetky z Kyjova. Neplánovaně a neformálně se mezi účinkující v průběhu večera zařadili i věhlasný hudební redaktor, cimbalista, skladatel i sběratel lidových písní Jaromír Nečas z Brna a také neméně věhlasný primáš z nedalekého Horňácka, následovník proslulého primáše Jožky Kubíka Martin Hrbáč. Ti všichni zahráli i zazpívali tak, že hojně přispěli k neopakovatelným okamžikům večera, jenž byl citlivě vnímán též přítomnou veřejností. 9

10 SOUTĚŽE / bylo... Cože je to vlastně ten muzejní film? Za muzejní film je na přehlídce považován takový film, který má co do účelu, vzniku a užití společné prvky s posláním muzejní instituce, ať už je vytvořen muzejní institucí, profesionálními filmaři či amatérem. uvádí statut přehlídky ( ). Jaké je však poslání muzejní instituce? Muzeum získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. již 12 let říká náš zákon o ochraně sbírek muzejní povahy (2000). Myšlenky veřejného užívání, zkoumání prostředí, poskytování výchovných a vzdělávacích služeb obecněji rozvíjí mezinárodní definice muzea (ICOM, 2007): Muzeum je nezisková stálá instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, sděluje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví lidstva a jeho prostředí pro účely vzdělávání, studie a potěšení. Služba, otevřenost, veřejnost, sdělování, studování, potěšení to jsou hodnoty a cíle, jichž chtějí muzea dosáhnout svým vlastním způsobem. Film se může muzeím oprávněně jevit jako užitečný prostředník k dostání těchto závazků: Všechna národopisná muzea mají připojit ke svým sbírkám filmové archivy. Pouhá přítomnost hrnčířského kruhu, sbírka zbraní nebo primitivních krosen sama o sobě nestačí na to, aby se dalo pochopit plně jejich používání. Toto pochopení se může pro budoucí generace dochovat jen exaktními kinematografickými snímky. - stojí v přijatém usnesení pařížského Mezinárodního kongresu etnografů z podnětu Félixe Regnaulta ( ), autora etnografických záběrů již z r. 1895, které pořídil na předlumiérovskou kameru (záběry lze najít na Vimeo.com). Nikoliv nadarmo má ICOM (Mezinárodní rada muzeí) svůj Mezinárodní výbor pro audiovizi a nové technologie obrazu a zvuku (AVICOM), který radí, informuje a zvyšuje povědomí muzejních odborníků o možnostech audiovizuálních metod a nabídce nových technologií muzeím. (Letos v říjnu pořádá v Kanadě svůj vlastní mezinárodní festival FIAMP a podobně i konferenci.) Musaionfilm sleduje tyto cíle vlastní cestou, a protože mu zůstávají stálou inspirací, dívá se po svých 15. narozeninách do budoucnosti i nadále s důvěrou. 10 Mgr. Aleš Kapsa Sekretariát Musaionfilmu zveme vás na Musaionfilm ročník přehlídky muzejních filmů v Uherském Brodě června 2013 se uskuteční v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě jako další ročník přehlídky především dokumentárních filmů, vznikajících ve spolupráci s muzei, vyprávějící o muzeích nebo natáčených přímo muzejními pracovníky. Přehlídka tak splňuje účel malé školy filmových výrazových prostředků, a proto již tradičně mezi muzejníky zve osvědčeného filmového režiséra a pedagoga, prof. Rudolfa Adlera a další odborníky. Přehlídka má přes svou otevřenost vůči veřejnosti ráz odborného semináře, na němž se filmy promítají, analyzují a stávají se tak předmětem mnohých diskuzí. Některé z nich končí až u skleničky příjemného vína u dobré cimbálové muziky v atriu muzea. Na připravovaný ročník jsou již přihlášeny filmy významných výstavních projektů Pernštejnové a jejich doba a Europa Jagellonica. Přehlídka opět počítá s udělením dvou cen Ceny poroty Černý Janek a ceny diváků (anketa). A protože Uherský Brod leží nedaleko Luhačovic, přijede Musaionfilm zahájit Luhačovický okrašlovací spolek Calma. Malé ohlédnutí za R 8 -aka- V polovině září nabídlo město Rychnov nad Kněžnou ve svém kulturním programu i 54. ročník filmové amatérské přehlídky.tu opět připravil se svým organizačním štábem PhDr. Jan Tydlitát. Samotnou přípravu však vůbec neměl jednoduchou. Vždyť musel sehnat z důvodu zrušeného kina nejen nové prostory, ale zajistit i potřebné finance. Oba tyto veledůležité úkoly se podařilo v podstatě splnit. Staronové prostory pro soutěž v Pelcově divadle poskytly všem příjemné a estetické prostředí a samotný průběh soutěže nebyl ničím narušen. Jednotlivé filmy zařazené do sedmi bloků byly promítány s dodržením časového rozpisu, podobně tomu bylo i při rozborovém semináři a při vyhlášení výsledků. Vše tedy probíhalo po celou tu dobu podle připraveného programu. Škoda jen, že se opět pořadatelé stejných filmových soutěží nedo-

11 hodli na změně termínu. Ve stejné době probíhal ve Frýdku-Místku 32. ročník Beskydského ještěra, a tak se někteří filmaři museli rozhodnout, kterou soutěž osobně navštíví. Musíme už věřit tomu, že se v příštím roce oba pořadatelé na termínu včas dohodnou. A nyní zpět k samotné soutěži. Podle závěrečného protokolu bylo do letošní soutěže přihlášeno celkem 64 snímků ze šesti států a do samotné projekce pak bylo vybráno 46 filmů. Z nich největší počet byl zastoupen v kategorii dokumentů (celkem 14), hraných bylo 12, stejný počet byl reportážních a osm bylo v kategorii experimentů a animovaných filmů. Odborná porota ve složení E. Sokolovský (režisér ČT Brno), J. Středa (kameraman TV National Geographic Úpice) a C. Podolský (režisér animovaného filmu Frýdlant v Čechách) musela zhlédnout za půldruhého dne projekci všech filmů v délce trvání více než deseti hodin a v nedělní dopoledne se věnovat ještě jejich rozborům. I když všichni museli být dost vyčerpáni, nebylo to na jejich práci znát a přítomným se věnovali jako opravdoví profesionálové filmového umění. Hlavní cenu, a to po zásluze, získala Tereza Brázdová z Chrudimi za dokumentární film Kluci. Ve stejné kategorii zvítězil L. Patsch z Liptovského Hrádku, v reportážích M. Trudič z Náchoda, v hraných filmech dostal po zásluze 1. cenu mladý, nadějný filmař Š. Štefanides z Rychnova nad Kněžnou a v kategorii animovaných a experimentálních filmů se nejvíce líbil film M. M. Kratochvíla ze Strmilova. Skončil další ročník nejstarší amatérské filmové soutěže v Evropě a nezbývá než věřit tomu, že se trochu jubilejní ročník v Rychnově nad Kněžnou opět uskuteční v příštím roce. Mgr. Zdeněk Krejčí, Ústí nad Labem Ohlédnutí za Rychnovskou osmičkou Listuji útlou brožurkou - Program 54. ročníku Rychnovské osmičky: Pelclovo divadlo září 2012 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika, Pořadí soutěžních filmů..., Pořadatel..., Finanční přispění..., Partneři..., Porota..., Krajkové a ostatní ceny..., Květinová výzdoba..., Jména, jména, jména... Jedno jméno se však nějak vytratilo. Proto s nezbytnou dávkou troufalosti, šálkem kávy v jedné a s tužkou a zápisníkem ve druhé ruce si dovoluji přisednout ke stolu ke stále usměvavému panu doktorovi Janu Tydlitátovi. Ano, to je to jméno, které nenajdeme nikde v propagačním materiálu R8, ale bez kterého by již několik let Rychnovská osmička mohla být zapomenutým pojmem. Porota: Jiří Středa, Cyril Podolský a Eugen Sokolovský A navíc! Vloni o Vánocích jste, pane doktore, oslavil významné výročí! Ale jděte, na oslavy já nějak nemám čas. I když si ta léta uvědomuji, jenomže každý rok jinak. Letos jsem například měl velkou radost z toho, že se nám vydařily všechny připravované akce, ať to bylo Šlitrovo jaro nebo Filmový smích nebo Poláčkovo léto. A zatím se zdá, že i Rychnovskou 8 dotáhneme do konce bez problémů. Ale Rychnovská osmička, pokud se pamatujeme, nebývala tady v divadle. Pravda, desítky let a že už letos máme 54. ročník, tak to mohu tak říci, bývala na Studánce a potom v rychnovském kině. Jenomže kino je už několik let zavřené, a tak jsme hledali náhradní prostory. R8 našla svůj nový domov tady, v Pelclově divadle. Když bych měla srovnávat - Studánka měla svou zvláštní, přímo kouzelnou atmosféru, kino na mne působilo poněkud neosobně těmi strohými řadami sedadel, zatímco tady? Tady je to bohužel totiž stále více divadlo než kinosál, proto jsme se také uspořádání sálu snažili zlidštit alespoň stolovým uspořádáním. Na klasická divadla nebo na naše akce, jako je Šlitrovo jaro nebo Filmový smích, zachováváme uspořádání řadové, vždyť jsme tady měli na 300 i více návštěvníků na každou akci. Bylo tady potřeba vzhledem k filmovému festivalu R8 něco zásadně vyřešit? Jistěže jsme měli obavy z toho, jak tady R8 dopadne, jaký bude mít ohlas mezi autory i hosty, ale zatím se zdá, že tato její premiéra dopadne dobře. Já sám mám radost z lepší projekce, poněvadž jen náklady na plátno byly dost vysoké, výtvarné řešení scény je také na úrovni, prostě snažili jsme se, aby autoři i hosté tady byli spokojeni. 11

12 SOUTĚŽE / bylo... Na mne sál divadla působí svou architekturou velmi slavnostně, ale přitom nemám pocit, že bychom se tady ztráceli. Přiznám, že určitým problémem je tady akustika, přece jen divadelní sál musí mít jinou zvukovou charakteristiku, než jakou vyžaduje komornější akce. Jenomže tady byl velký problém s památkáři, kteří právě s ohledem na štukatérskou výzdobu sálu nedovolili jakékoliv dodatečné úpravy. Věřím, že by vše vyřešily např. látkové paravány nebo závěsy, ale bohužel nemohli jsme v tom nic dělat. Mluvíte-li o práci s pořádáním akcí, kolik lidí vlastně mívá váš pracovní štáb? Zůstaneme-li u R8, pak je to moje manželka, dva pracovníci na plný úvazek, technik, studenti a řada dobrovolníků. Kromě toho máme kurátora, který připravuje ostatní akce v průběhu roku. Teď bude naším úkolem vychytat chyby a využít toho, co se podařilo letos, aby příští 55. ročník Rychnovské osmičky byl alespoň takový jako ten letošní. A k tomu a zároveň k nedávnému životnímu jubileu, které jste oslavil, vám, pane doktore Tydlitáte, přejeme hodně zdraví, elánu do další práce, uspokojení z jejích výsledků a samozřejmě splnění všech vašich dalších přání! A děkujeme za pěkné zážitky u vás v Rychnově. 12 Jarmila Otrubová, Trutnov A co dál, doktore? Na letošní Osmičku se mi nevyráželo právě zlehka. Tím hlavním a jediným důvodem bylo uzavření rychnovského biografu. I když se dalo předpokládat, nechtělo se mi v něj uvěřit. A přece. Nevím v čím zájmu nebo v čí prospěch, ale tradiční kulturní stánek zase jednou ustoupil potřebnějším potřebám. Rychnov jistě není zdaleka jediným městem, které se tímto módním obrazoborectvím pyšní. Mrzí mě ale, že se na takový seznam bez ostychu zařadil. O to větší škoda, že jde o to neveliké městečko, které se mezi spoustou ostatních navenek zviditelnilo právě kulturním životem. Vážený pane doktore, jestliže mají domorodé kmeny svého šamana, který je vyvede z každého nečasu, má rychnovská kultura zase Tydlitáta! Patřím už k jiné generaci a je spousta věcí, které bych na Vašem místě dělal docela odlišně. Musím ale uznat, že verva, se kterou vstupujete znovu a znovu do každého dalšího roku, by zaskočila i leckterého dvacátníka. Ať se na Vaši práci Rychnováci, filmoví, divadelní či jiní umělečtí řemeslníci a tvůrci, nebo třeba i místní politici dívají z jakéhokoli úhlu, nezbývá než si říct, že takový fenomén vzniká jen výjimečně. Tereza Brázdová přebírá hlavní cenu soutěže R8 Takže kromě té obdivuhodné vášně amatérských filmových milců, jste to právě Vy, za kým se do Rychnova těšívám. (A také sem jezdím za Macounem, svým skvělým kamarádem a rychnovským učitelem v Rokytnici a v současné době i ochotnickým hercem.) Přesto, co jsem už napsal na začátku, je třeba uvést, že letošní ročník byl povedený a překrásný. Slavnostně upravený prostor Pelclova divadla si udržoval vznešenou atmosféru od úvodního slova až po vyhlášení cen. Porota, které jsem měl tu čest být součástí, fungovala, jak měla. Spolupráce s mými dvěma služebně zkušenějšími kolegy byla pro mne tak radostná, že bych ve stejném složení klidně vyrazil i na dovolenou! Výborně jsme se shodli při hodnocení filmů, všechny poznámky a zápisky byly svědomitě vedené. Domů jsem si přivezl o jednu propisovací tužku navíc, takže se touto cestou omlouvám tomu z porotců, kterému naopak chyběla. Co se týká samotných filmů, zdá se mi, že úroveň nevybočovala z toho, co jsem měl možnost vidět na předchozích ročnících a to v dobrém i ve zlém. Jako nepříliš silné se mi zdály filmy hrané. Příjemným překvapením byl ale vítěz této kategorie, který od uplynulého roku poskočil hned o třídu výš. Tato kategorie je vůbec důkazem, jak potřebné a žádoucí by bylo dostat do Rychnova další mladé tvůrce. Už proto, aby se tak zabránilo postupnému vyhynutí celého druhu. V kategorii ostatní se nelze vyhnout animovanému filmu. Už proto, že jeho obecný rozmach se hluboce zrcadlí i v amatérském a studentském filmu. Po loňském raketovém nástupu žáků z Deštného pro mě letos jasně zabodoval ostřílený bard tohoto oboru Bohumír Novák. Daří se mu totiž dobře to, co z animovaného filmu dělá exkluzivní podívanou: spojit náročnost a pracnost s odlehčeným vtipem. A před touhle dovedností nemohu než smeknout. Veliká škoda je filmů studentských, konkrétně

13 těch polských. Zasloužily by si totiž (a nepíšu to poprvé) vlastní kategorii. Podmínky, které tyto filmy provázejí při jejich vzniku, jsou nesrovnatelné s těmi čistě amatérskými, a stejně tak je na tom i výsledek. Kdyby měly být takové filmy hodnoceny v soutěži bez přihlédnutí k nerovné startovací čáře, musely by nutně všechny ostatní převálcovat. Je to vlastně stejné, jako by studentské filmy soutěžily ve stejných kategoriích s těmi profesionálními. Takže ještě jednou prosím o kategorii studentský film! A konečně, velice zdařilá byla sekce dokumentů. Vedle těch, kdo pravidelně a spolehlivě nahlodávají čím dál méně viditelnou hranici mezi amatérským a profesionálním dokumentem (Baran, Krejčová,...), bych ale i tady uvítal víc čerstvých nadějných nováčků. Z této kategorie nakonec vyšel i vítězný film celého festivalu. A u toho bych se ještě rád zastavil. Stala se tady totiž událost, kterou jsem nepředpokládal. Už už jsem si mnul ruce, jak všem znovu připomenu, aby své filmy výrazně krátili. Už už jsem se chystal doporučit omezenou metráž jako kritérium při přijímání filmů do soutěže. Těšil jsem se, jak si smlsnu na výtkách o zdlouhavosti a natahování a často i nudě. A tím spíš, když jsem pohledem zavadil o inzerovaný čas 30 minut u snímku Kluci. Otevřel jsem si sešitek, rozžal lampičku a... pak už jsem se jenom díval a díval a díval a nestačil se divit, jak rychle ta půlhodinka uběhla. Nebyl to totiž film, bylo to pohlazení. Neměl jsem během té projekce víc času, než si zapsat slovo skvělý a dvakrát podtrhnout. Opravuji tedy výzvu ke krácení filmů ze všech filmů na většinu filmů. I když se mi, pane doktore, ten letošní ročník opravdu líbil, stejně mě to na duši trochu svírá. Přestože jsem je viděl vlastně jen párkrát, vzpomínám na chodbičky ve starém kině. Na pár schůdků, které vedly k baru, ke kávě, vínu a chlebíčkům, na klasický kinosál s židlemi stoupajícími směrem od plátna vzhůru... A tak se tiše ptám, co dál? Třeba se mnou nebude zdaleka každý souhlasit, ale přese všechno bych se tam rád zase vrátil! Zdravím Vás spolu se svojí velkou a malou Viktorkou a malým Cyrdou, a zdravíme také Vaši ženu, od které jsem pil toho nejlepšího turka v Rychnově! Váš Cyril Podolský VÝSLEDKY soutěže R8 Ocenění nezávislé na kategorii Hlavní cena: Kluci, Tereza Brázdová Cena diváka: Slepice, Šimon Štefanides Cena mladého diváka: Slepice, Šimon Štefanides Cena nejmladšího diváka: Týden v životě člověka, Martin Mach Reportáže 1. cena: Každé jedenácté, Miroslav Trudič 2. cena: Pochod komediantů, aneb putování s Huculem, Bohumil Kheil 3. cena: cena neudělena Dokumenty a vědeckopopulární tvorba 1. cena: Človek milý..., Ľubor Patsch 2. cena: Legenda o Ondrášovi, Eduard Mocek 3. cena: Moje hora, Petr Baran 3. cena: Neúspěšný let, B. S. Pustorekanski Hraná tvorba 1. cena: Slepice, Šimon Štefanides 2. cena: Prodej obrázku, Ivo de la Renotiére 3. cena: Ruka, František Vaculík Čestné uznání: Důvod k úsměvu , Martin Mach Já jsem to slíbil, Mária de la Renotiérová Výlet, Bartosz Kruhlik Ostatní žánrové kategorie 1. cena: Záznam snu č. 737, Martin Kratochvíla, Iveta Kratochvílová 2. cena: Tanec ohně, Petr Baran 3. cena: Airbag, Bohumír Novák Ostatní ocenění Cena prezidenta R8: Vitální Rudolf, Jaromír Schejbal Cena Města Rychnova n/k.: 300 stran života a smrti, Alena Krejčová Cena KOOPERATIVY: The White Opens, Daniel Zezula Cena poroty: Přítel cvok, Václav Fořt Cena Impulsu: A co přístav, Jan Vačlena Porotce: Eugen Sokolovský, Cyril Podolský, Jiří Středa Vyjádření poroty: Do letošní soutěže bylo přihlášeno celkem 64 snímků z 6 států. Do soutěže bylo v předvýběru vybráno celkem 46 snímků. Porota hodnotila celkem 14 dokumentárních filmů, 12 hraných filmů, 12 reportáží a 8 filmů zařazených do kategorie ostatní, tj. animované, experimentální a další. Letošní ročník Rychnovské osmičky se po mnoha letech vrátil do krásných prostor Pelcova divadla. Porota konstatuje, že prostředí bylo mnohem příjemnější než v kině a organizace pod vedením PhDr. Jana Tydlitáta proběhla na výbornou. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci letošního ročníku R8 podíleli. 13

14 SOUTĚŽE / bylo... exceluje i v kameře, kde by jí třeba nějaký ten šťoural v minulosti občas něco vytkl. Snad si pro příští dílo i sama složí a nahraje hudbu??? V každém případě dojemná tečka za hezkým festivalem! Petr Horák, Svitavy 14 Litomyšlská lilie očima porotců Úroveň letošního ročníku se mi zdála o něco vyšší, než toho minulého. A určitě to nebylo jen zbrusu novou technologií v nedávno zdigitalizovaném kině Sokol. (Špičkový projektor dokáže i materiál původně natočený běžnou analogovou videokamerou podat na úrovni srovnatelné s 16mm filmem!) Z pátečního programu mě jednoznačně nejvíce zaujal snímek Aleny Krejčové 300 stran života a smrti. Autorka s obrovským osobním zaujetím převyprávěla příběh přímého účastníka 1. světové války podle nalezeného deníku. Záběry z místa bitvy, dobové materiály, úryvky autentického textu, velmi dobře vybraná podkresová hudba a efekty. Tenhle film pouštějte dětem, když jim chcete vysvětlit, co to byla válka! Do videoték na školách bych ostatně poslal i snímek Bohumila Kheila Trochu o vejcích, mostě, sochách a rokenrolu. Vyprávění o pražském Karlově mostě prozrazuje nejen trpělivou práci s historickými daty a dobovými materiály, ale také filmovou zkušenost a autorova stále veselého ducha. Myslím, že všichni zúčastnění autoři prokázali v přihlášených dílech snahu o osobní výpovědi, i když ne vždy je jejich filmová řeč dost čitelná. Zajímavé informace o vodních dílech v Hradci Králové přinesl snímek A co přístav Jana Vačleny, porotě se líbil snímek Petra Chmely Po stopách Velkomoravské říše, Legenda o Ondrášovi autora Eduarda Mocka, a nebo medailon Petra Barana Moje hora, kde se dlouholetý účastník amatérského filmového dění, Bohuslav Cihla, sám stal hercem v hlavní roli. Možná právě medailony o zajímavých lidech jsou vůbec největším přínosem tvorby amatérských filmařů. Tito tvůrci sice často technicky nedosáhnou kvality produkované profesionálními štáby, ale zato se nemusejí ohlížet na dramaturgické plány a netlačí je ani čas. Cokoli vytknout se ale nedá přesvědčivému vítězi 34. Litomyšlské lilie, třicetiminutovému filmu Kluci Terezy Brázdové. Protože mám to štěstí, že znám všechny její snímky často už od chvíle, kdy teprve začaly vznikat, mohu s klidným svědomím říci, že se jedná o to nejlepší, co zatím natočila. Kdybych to tvrdil sám, budu podezříván ze zaujatosti, ale shoda poroty byla absolutní. Tereza Brázdová dosáhla bravury, kterou jí mohou mnozí jen závidět. Po všech profesích, které jsou ve filmové tvorbě potřeba, nyní Když jsem byla na začátku 34. ročníku Litomyšlské lilie nominována předsedkyní poroty, překvapilo to nejen mě, ale jistě i samotné účastníky soutěže. Mnozí z nich si mě totiž pamatují jako malé děcko, které se sestrou pobíhalo po chodbách kina, když se soutěže ještě před mnoha lety účastnili oba moji rodiče. A ti, kteří si mě nepamatují z tohoto období, si asi vzpomenou, že jsem se v uplynulých několika letech občas soutěže zúčastnila jako amatérka, posléze jako studentka filmové školy nebo jako spoluorganizátorka. Po dostudování vysoké školy a získání praxe v České televizi v roli kameramanky jsem se zařadila mezi profesionály. Nemám pochopitelně tak bohaté filmařské zkušenosti jako mnozí účastníci soutěže, ale díky studiu i praxi v profesionálním prostředí jsem získala poznatky o to intenzivnější a specifičtější, zvláště v oblasti kamery a obrazového ztvárnění filmu S ohlédnutím do let minulých můžu s jistotou říci, že kvalita posílaných snímků se rok od roku zlepšuje. Mnohé filmy jsou srovnatelné s tvorbou profesionálů. Z letošního ročníku soutěže mezi ně bezpochyby patří dokument Terezy Brázdové Kluci, který získal Hlavní cenu. Tomuto snímku se dá máloco vytknout, je výborně zpracován po všech stránkách (obrazové, obsahové, hudební, střihové atd.) a amatérskému filmu nastavil dosti vysokou laťku. Zároveň mě těší, že autorka filmu patří mezi mladší účastníky, což je pozitivní, protože v posledních letech se soutěže účastní stejní autoři a nových přibývá jen pomálu. Tento fakt přičítám skutečnosti, že zanikly filmové kroužky a kluby, které byly v letech minulých velice rozšířené. Filmaři společně tvořili, debatovali a setkávali se na všech amatérských soutěžích, kde si navzájem předávali své zkušenosti. Dalším důvodem pro nízkou účast nových a mladších filmařů může být zaměření této soutěže (historické a vlastivědné snímky a medailony), které možná není pro mladé tvůrce dostatečně atraktivní. Největším problémem neúčasti mladých filmařů je však pravděpodobně jejich dnešní přístup a vnímání vlastní prezentace, pro které volí jinou formu než filmovou soutěž. Mladí autoři si možná ani nedovedou představit, že by se soutěže aktivně zúčastnili, osobně přijeli a postavili se tváří v tvář hodnocení a názorům jiných. Dnešní generace dvacetiletých svá audiovizuální díla uveřejňuje více méně anonymně na nejrůznějších serverech typu Facebook či YouTube. Tyto autory vlastně ani nezajímá názor druhých. Počty zhlédnutí svého videa pak mylně přičítají popularitě a úspěšnosti svých snímků. Abychom přilákali více nových tvůrců, zamýšleli jsme se s organizátory sou-

15 těže nad tím, zda by si Litomyšlská lilie nezasloužila osvěžení ve formě nové kategorie experimentální film a videoklip, která by možná zaujala více mladých tvůrců. I u letošního ročníku se v několika filmech dají vypozorovat prvky experimentu. Renomovaní autoři se snaží hledat nové a nové možnosti ve filmovém ztvárnění zajímavých témat, např. ve filmu Dílo jménem Pansofie autora Bohumila Kheila, který využívá obrazové reprodukce z knižní publikace Dějiny umění od J. Pijoana v kombinaci s hudbou a reálnými záběry. Snímek získal Cenu starosty. Stejně tak ve filmu Aleny Krejčové 300 stran života a smrti nacházíme různé obrazové asociace a experimentální ztvárnění. Film získal 1. místo v kategorii historických a vlastivědných snímků. I na letošním ročníku vládla milá domácí atmosféra. Tvůrci se už za ta léta navzájem dobře znají, každoročně mají příležitost opět se setkat a přátelsky si popovídat na společné téma. Zajímavým okamžikem, který zpestřil a obohatil celou soutěž, byla beseda s významným sochařem Olbramem Zoubkem, se kterým si všichni účastníci společně povídali o jeho tvorbě. Při této příležitosti byl také promítnut film Petra Barana Sochy na živo. Filmový festival v Litomyšli má svoji tradici, stává se rodinným festivalem a věřím, že uvedením nových kategorií zvýší svoji přitažlivost, zvláště pro mladé filmaře. Linda Vorlíčková, Litomyšl XXXIV. Litomyšlská lilie ako som ju videl ja 20 filmov, z toho 8 medailónov a 12 historicko-vlastivedných filmov. To je stručná faktografia prihlásených a odpremietaných filmov. Je to veľa, alebo málo? To je relatívne. Podľa môjho n názoru, pokiaľ by šlo o filmy vynikajúce, je to dosť. Žiaľ, nedá sa to v plnej miere povedať, ako nakoniec na každej súťaži. Súťažné snímky boli väčšinou priemerné. Samozrejme okrem snímku Terezy Brázdovej Kluci, ktorý vyčnieval nad ostatnými minimálne o 2 triedy. Hneď na začiatok musím povedať, že ma sklamali mladí autori. Nie svojimi snímkami, ale tým, že vôbec neboli!!! Už v minulosti som nabádal organizátorov, aby sa zamysleli nad touto problematikou a vymysleli niečo, čím by pritiahli mladých autorov. A to sa v minulosti aspoň sporadicky mladí autori objavovali. Takto XXXIV ročník oboslali svojimi filmami starí známi autori, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych festivalov. Okrem spomínaného vynikajúceho filmu Terezy Brázdovej, (o ktorom už nebudem písať chvály, lebo by som sa len opakoval po iných renomovanejších porotcoch) ma svojím netradičným spracovaním zaujal film Petra Barana Karlova válka. Autor vytvoril PF - Jiří a Růžena Stachovi emotívny medailón a skvele vykreslil charakter postavy vojaka Karla len na čítaní jeho listov, ktoré posielal z frontu 1. svetovej vojny. Petr Baran mal vynikajúco rozohraný aj medailón o Bohušovi Cihlovi a jeho láske k Lysej hore, no, podľa môjho názoru, v druhej časti filmu to bolo skôr o Lysej hore, ako o Bohušovi Cihlovi a v tretej časti sa začal zase nový film o Bohušovi. Ale, ako mi povedal autor, chcel to tak natočiť a na to má samozrejme právo. Jediný autor zo Slovenska Ľubor Patsch medailónom Človek milý veľmi ľudsky predstavil slovenského pesničkára Janka Majerčíka a cenu získal práve za človečinu v tomto filme, ktorou oslovuje divákov. Veľmi príjemne ma prekvapila aj autorka Mgr. Alena Krejčová svojím filmom 300 dní života a smrti. Ani sa mi nechce veriť, že je to tá istá autorka, ktorá mala na predchádzajúcom ročníku film Bludička lásky a ktorá vtedy dosť ťažko niesla moju kritiku na tento film. Tento rok naopak jej patrí za predvedený film moja poklona a právom získal 1. cenu v kategórii historickovlastivedných filmov. Svojím netradičným prístupom k spracovaniu zvolenej tematiky je známy aj Bohumil Kheil. Nesklamal ani tento rok a tiež právom patril k oceneným autorom. Svojským humorom a nápadmi ma vždy vie prekvapiť a zdá sa mi že tento autor z roka na rok mladne. Žiaľ, ostatné filmy boli skôr priemerné a vykazovali väčšie, či menšie nedostatky pri spracovaní a podľa toho boli, alebo neboli oceňované. No a čo dodať na záver? Znovu skladám poklonu a moje poďakovanie patrí organizátorom Litomyšlskej lilie za ich neutíchajúci entuziazmus s ktorým každoročne pristupujú k organizácii tejto súťaže, pretože svojím zameraním táto súťaž určite patrí do kalendára súťaží neprofesionálnych filmov. Ďakujem im nielen za tradične bezproblémovú organizáciu, skvelú projekciu a vytvorenie rodinnej atmosféry, ale ja za vynikajúcu besedu, ktorú pre účastníkov Lilie zorganizovali so sochárom Olbramom Zoubkom. Nedá mi však na záver pripomenúť PRITIAHNITE AJ MLADÝCH AUTOROV! A verím, že určite niečo vymyslíte J Ján Kuska, Liptovský Mikuláš 15

16 SOUTĚŽE / bylo... BESKYDSKÝ JEŠTĚR 2012 Porota Milan Klega, Jan Vačlena a Milan Šebesta,...především Vás chci pozdravit a poděkovat za časopis DONAŠEČ. Dlouho jsem se rozmýšlel, jakým způsobem přispět do tohoto hodnotného časopisu, ale rozepisovat se o naší soutěži Beskydský ještěr mi připadá neobjektivní, protože se podílím na jeho organizaci. Navštívila nás ale letos poprvé amatérská filmařka paní Alena Krejčová, která sbírá ceny po všech soutěžích. Hezké od ní bylo, že sama nabídla, že napíše hodnocení letošní soutěže Beskydský ještěr... V porotě byl pan Vačlena, který by mohl také napsat, osobně jsem ho o to požádal. Z letošního Beskydského ještěra mám dobrý pocit, protože vše proběhlo tak, jak mělo. Rok od roku se lepší skladba filmů, jako by filmoví amatéři nechtěli zůstat pozadu za profesionály. Občas si my, amatéři, povzdychneme, že za chyby, kterých se beztrestně dopouštějí profíci, jsme my v soutěžích kritizováni. Ale i tak je to dobře. My se tím alespoň něco naučíme. A neměl bych ani zapomenout, že vloni po soutěži zemřel člen našeho filmového klubu pan Jan Pospíšil. Uctili jsme jeho památku krátkým filmem o jeho amatérské práci za účasti jeho manželky. Ale dost již stesku. 16 A ještě na závěr malou poznámku, že letošní soutěž, která probíhala v obnovené Nové scéně kina Vlast ve Frýdku Místku, byla plně digitalizována v té nejlepší kvalitě. Jsme proto připraveni i na filmové amatéry se snímky v systému HD. To ovšem musíme ještě zapracovat do stanov klubu, aby vše vešlo ve známost. Několikrát jsem již chtěl do Donašeče něco napsat, ale vždy mi chybělo téma. Do nějakých odborných článků se pouštět nechci, na to asi ani nemám, ale popisovat život v klubu, to je právě to téma. Pouštíme filmy v domovech důchodců, snažíme se přimět mládež ke správnému držení kamery, natáčíme veřejné akce ve městě i okolí. Zkrátka život. Zdeněk Zícha, Frýdek-Místek Beskydský ještěr 2012 Poprvé jedu z Ústí n.l. do Frýdku-Místku na filmovou neprofesionální soutěžní přehlídku, která nese tradičně název Beskydský ještěr. Je Již několik let jezdím na různé filmové přehlídky. Každá je jiná. Někdy bývá uspěchaná, únavná nebo je promítána ve studeném a nehezkém prostředí. U vchodu kina mne vítají usměvavé tváře organizátorů soutěže. Ačkoliv se vidíme poprvé, vnímám přivítání nanejvýš přátelsky. Kino Vlast, kde se uskutečnila filmová soutěž, je velmi vkusně zařízené. Příjemně teplá atmosféra prostupuje kinosálem i předsálím. Autoři filmů jsou ubytováni ve studentské ubytovně průmyslové školy. Je zde čisto, útulno a hlavně klid. Beskydský ještěr je jedna z mála soutěží, která je k nám, autorům, štědrá. Jak ubytování, tak stravování je hrazeno. Ráda jsem poznala i členy místního filmového klubu a hlavně jejich filmovou tvorbu.

17 Po zahájení soutěže se představil publiku ostravský písničkář Mendoš s vlastními humornými nadčasovými písněmi. Filmová projekce proběhla bez jediného zadrhnutí a s vyváženým zvukem. Myslím, že každý musel ocenit přátelský přístup poroty při rozborovém semináři. Porota dokázala pochválit a poradit. Filmové snímky Petra Barana a Eduarda Mocka mne nikdy nezklamou. Pan Mocek si vybral silný námět, známého legendárního beskydského loupežníka Ondráše. Tak, jak to Eduard Mocek umí, ztvárnil film poeticky a poutavě. Pan Petr Baran ve filmu Moje hora představil divákům Bohuslava Cihlu, filmaře a nadšeného turistu pro nekonečné výstupy na Lysou horu. Zaujala mne samotná výpověď pana Cihly, ale i tradičně skvělá kamera a režie pana Barana. Líbil se mi i snímek pana Zdeňka Zíchy s názvem Vlaštovky se vracejí. Ve svém dokumentárním filmu představil zajímavého člověka s rozličnými zájmy. Film měl jasnou kompozici a výpovědi byly dobře propojeny s obrazovým vyjádřením. Osobně jsem také ocenila zájem představitelů města Frýdek-Místek o filmovou přehlídku. Někteří se zúčastnili projekce a ceny předával náměstek primátora. Opouštím Frýdek-Místek s nadšením. Velké poděkování patří všem, co se na organizaci podíleli, ale zejména milé, skvělé organizátorce, paní Anně Zíchové. Přeji Beskydskému ještěru v dalších ročnících hodně úspěchů. Mgr. Alena Krejčová, Ústí nad Labem Beskydský ještěr 2012 Tak se mi stalo po více jak téměř patnácti letech, že mě oslovil pořadatel nějaké filmařské soutěže, abych přijal post porotce. Šlo o soutěž s celostátní působností BESKYDSKÝ JEŠTĚR. Musím konstatovat, že jsem ve Frýdku-Místku, kde se soutěž konala, nebyl od maturity. Tehdy jsme se s kamarády rozhodli podstoupit cestu autostopem kolem republiky. Přijel jsem do města, které opravdu zkrásnělo. Ještě působivě a přátelsky jsem byl osloven místním kinem Vlast, ve kterém se soutěž konala. Kino bylo zmodernizováno jak po stránce technického vybavení, tak interiéru. Místní organizátoři nenechali nic náhodě. Vše bylo připravené, vše probíhalo dle plánu, všechny filmy byly promítnuty perfektně. Po této stránce nemohla a neměla porota žádných připomínek. V té porotě byl předsedou Mgr. Milan Šebesta ze Zlína a jemu jsme sekundovali my dva. Tím druhým byl Milan Klega, zástupce místních filmařů. Prostředí soutěže a její průběh si zaslouží jedničku. Jednička s hvězdičkou by měla být zapsána všem organizátorům v čele s Annou Zíchovou. Byli vždy usměvaví a ochotní. Zájem o filmařskou soutěž podtrhli svou účastí i zástupci města. Dali tak najevo, že je jim takováto akce příjemná a že se za ní staví. Jen diváků, tím myslím těch opravdových z města a okolí, bylo méně. Ale i někteří, a to i významní autoři chyběli. Porota měla vcelku usnadněnou práci. Z 31 filmů, které byly na pořadu, jich více jak dvě třetiny znala již z proběhlých přehlídek a soutěží. Těch deset zbývajících bylo především od místních filmařů a dvě čestné výjimky od zkušených autorů. Psát o filmech, které jsme jako porota ocenili, by bylo nadbytečné. O těch bylo napsáno jindy a jinde dost (výsledky jsou na Filmdatu). Je pravdou, že byly oceněny filmy, jak jinak, které měly úroveň a kvalitu. Přesto bych se rád zmínil o filmech, které pro nás, pro porotu, ale i pro mnohé diváky v sále měly premiéru. Film Aleny Krejčové Po škole s Drákulou velmi procítěně a působivě sledoval postup zkoušek i představení dětí s handicapem při muzikálu Drákula. Mnoho diváků mělo po skončení fimu slzy v očích. Film získal první cenu v dokumentech. První cenu v kategorii hraných filmů si odnesl Oskar Siebert ze SRN za Můj nejkratší film. Filmová zkratka beze slov a s pointou byla výborná. Porotu zaujal, a proto mu udělila svou cenu Cenu poroty, snímek Zdeňka Zíchy Vlaštovky se vracejí. Jednalo se o vyprávění zemitého člověka, který na vesnici, na šachtě i při práci s dětmi i při své zábavě má život rád a dává to okolí na vědomí. Co říci závěrem. Beskydský ještěr je jedna ze soutěží, která by mohla mít napříště i své specifikum, tedy své zaměření, aby byla pro autory i diváky přitažlivější a nekopírovala ostatní soutěže, kterých je již dost. Obecně lze říci, že by jednotlivé přehlídky a soutěže měly být více profilované, abychom nesledovali stále stejné tituly. Jan Vačlena, Hradec Králové 17

18 SOUTĚŽE / bylo Bzuk film 2012 Všechno klaplo Devátý ročník filmového festivalu modelářů se konal 13. října 2012 v Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou. Úroveň letošních filmů byla vynikající a velmi vyrovnaná. Letos rozhodovali pouze diváci svou volbou. Klání bylo velmi vyrovnané. Nakonec rozhodl jediný hlas. Vítězný snímek WATER SNAKE získal 20 hlasů z 88 možných. Autoři filmu Richard Koutný a Michal Kavan jsou z Náchoda. Film byl natočen pomocí foťáku a všechny přítomné překvapila kvalita zpracování obrazu i vykreslení detailů. Jednoduché ozvučení dodalo snímku ten správný šmrc. Blahopřejeme. Odbornou porotu nahradilo závěrečné slovo 4 násobného vítěze Bzuk filmu, pana Milana Michálka, který kladně hodnotil stoupající úroveň zpracovaných snímků. Příjemně nás překvapila účast všech autorů. Z Prahy dokonce po roce dorazil opět tříčlenný štáb RC TV. Anketa modelář desetiletí byla uzavřena oceněním vybraných modelářů. Výstava modeláři sobě přinesla ukázky letadel, lodí, aut a parních strojů. Nad diváky se proháněl model Quadrocopteru pana Nývlta. 13 vylosovaných zákazníků prodejny RC Modely BZUK získalo slevové poukázky v celkové hodnotě ,- Kč. Závěr večera okořenila tombola, která jistě obohatí region o nové modeláře. Poděkování za příjemný večer patří všem partnerům a sponzorům, kteří letos akci podpořili: Města Vamberk a Rychnov n/kn., ČSOB Hradec Králové, KB Rychnov nad Kn., modelářské velkoobchody RCM Pelikán Pardubice a ASTRA Uherský Brod, Tiskárna Horáček Vamberk, Sodovkárna Rychnov n/kn. a modelářské časopisy z Prahy RC Revue, RC Modely, Plátno zapůjčila společnost AV Media Praha. Zdeněk Sršeň, Vamberk J. Schejbal, M. Matějus, M. Bartoš, M. Čeliš, R. Koutný, M. Igvort, Z. Veselý Brněnská šestnáctka Malý filmový festival mladé tvorby 2012 Malý filmový festival mladé tvorby se narodil před sedmi lety jako odnož mezinárodního festivalu krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka orientující se na děti a mládež. Tehdejší organizátoři Brněnské šestnáctky pociťovali nejen potřebu přivést na projekce mladé diváky, ale hlavně podnítit mladou tvorbu především v žánru hraného filmu, který má v Brně mezi neprofesionálními filmaři silnou, více než padesátiletou tradici. Ve dnech 18. až 20. října 2012 se v Brně uskutečnil Malý filmový festival mladé tvorby B16. Zahájení proběhlo ve středisku volného času Labyrint ve čtvrtek, kde jsme byli letos poprvé. Přivítal nás milý personál a příjemná klubová atmosféra. Po úvodní části se skupiny mladých nadšených filmařů rozdělily na skupiny podle zájmu. První z nich se sešla v klubovně a pod vedením lektora, studenta filmové školy ze Zlína Víta Šarouna, absolvovala workshop na téma jak napsat scénář, druhá skupina pod vedením pedagoga z filmové školy Zlín, Mgr. Milana Šebesty, absolvovala workshop na téma hlavní herec je rekvizita. Po skončení se skupiny vydaly na cestu na natáčení. V 19:00 proběhla projekce TOP filmů z minulých ročníků soutěže krátkého hraného filmu mladé tvorby za účasti některých autorů. Celá noc potom v Labyrintu patřila střihu a dokončování filmů, aby se mohla dílka odevzdat druhý den kolem poledne. V pátek kromě workshopu proběhla souběžně v kině ART pro děti z MŠ projekce filmů Jaroslava Nykla, který na 51. ročníku zlínského festivalu získal Zlatý střevíček za nejlepší animovaný film. Na letošním workshopu se natočily 4 snímky, které měly samostatnou projekci v sobotu Páteční odpoledne a večer patřily návštěvě filmového kroužku Lávka při CVČ Lužánky. Promítaly se filmy z workshopu AMFI 2012 a byl čas na diskuzi i posezení s malým občerstvením. V sobotu se všichni účastníci sešli v kině ART, kde byl v 9:00 hodin slavnostně zahájen 7. ročník soutěže krátkého hraného filmu mladé tvorby. Celkem bylo přijato 23 filmů autorů do 20 let z celé ČR. Po projekci filmů z workshopu a jejich rozboru následovala diskuze o soutěžních filmech s porotou. V porotě letos zasedli Mgr. Milan Šebesta, PhDr. Josef Strubl a Bronislav Kusý. Celý festival byl zakončen v sobotu v 17:00 vyhlášením výsledků a předáním cen. Katrin Taubingerová, Brno

19 Nejstarší festival krátkých filmů v České republice BRNO16 (dříve Brněnská šestnáctka) se konal ve dnech listopadu 2012 v kině Art v Brně. 53. ročník soutěže byl určený pro krátkometrážní (1 25 minutové) filmy, které nevznikly na komerční bázi ani pro komerční využití. Soutěž vyhlásilo Turistické informační centrum města Brna pro amatéry, nezávislé filmové tvůrce i posluchače filmových škol. Hlavním částí festivalu je mezinárodní soutěž krátkých filmů, která mapuje celosvětovou tvorbu v oblasti krátkometrážních hraných filmů, amatérských, studentských i profesionálních. Poprvé byly v samostatné sekci do soutěže zařazeny animované filmy. Festival se dlouhodobě snaží poukázat na postupně mizející rozdíl mezi amatérskou tvorbou, jejíž autoři nejsou vzdělaní v oboru filmu a studenty či profesionály, kteří školu absolvovali. Odbourání této hranice dává divákovi možnost uvědomit si dosah technologické revoluce v kinematografickém vybavení a zároveň stále vzrůstající divácké zkušenosti, která díky jednoduché ovladatelnosti a dostupnosti techniky může přerůst v nezávislou uměleckou tvorbu. V kontrastu s tím se jeví jako zajímavá skutečnost, že možnost zúčastnit se letošní soutěže se snímky natočenými na mobilní telefony, zůstala nevyužita. V soutěži bylo letos svými filmy silně zastoupeno mnoho zemí světa: Španělsko, Německo, Portugalsko, ale také Spojené Arabské Emiráty, Mexiko, Turecko, Irán, Polsko, Francie a několik filmů bylo z Jižní Koreje, Kanady a Švýcarska. V doprovodné sekci festivalu se účastníci mohli seznámit s retrospektivou Čeňka Zahradníčka, který patří mezi průkopníky českého amatérského filmu. Zaplněný promítací sál na Brněnské 16 Promítaly se také amatérské filmy režiséra Jana Svěráka, který v závěru festivalu předal hlavní cenu festivalu Hlavu plnou filmů. Součástí festivalového programu byly semináře, výstavy, studijní projekce zajímavých snímků, filmové kolekce představující tvorbu filmových škol, diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pořadatelé připravili i výstavu kinoamatérské techniky Prototypy amatérských kamer, která měla připomenout filmové kamery pro filmové amatéry a nadšence, které zůstaly pouze v prototypu, ale také jejich konstruktéry. Při workshopu byla studentům nabídnuta zábavná hra Jak hýbat obrazy. Za úkol měli vyrobit kineziskop, jednoduchou animační pomůcku, jejímž cílem je mechanické předvádění pohybujících se věcí. (Info s využitím webových stránek Brno 16). -red- 53. ročník Brněnské šestnáctky Recenze festivalu Pokusím se zhodnotit to, čeho jsem byl svědkem na letošním již 53. ročníku Brněnské šestnáctky, který se konal 8. až 11. listopadu. Pokud vám to nic neříká, tak vězte, že jde o festival krátkometrážních filmů, dříve o festival neprofesionálních hraných filmů a ještě dříve festival amatérských filmů. I když se letošní ročník jednoznačně povedl, vyvolává vlastně více otázek než ten předchozí, který se ode mě dočkal poměrně tvrdé kritiky. Letos se opět pokusím zhodnotit festival, jako kdybych hodnotil film - co bylo nové, co bylo dobré, co bylo špatné a jak to celé působilo dohromady. Věřím, že mé poznámky možná pomohou pořadatelům podobných akcí. Datum konání První, čeho si pravidelný návštěvník této akce jako já musel všimnout, bylo posunutí data konání. Zatímco dříve nás vždy vítaly lahve s burčákem, letos už bylo na stáncích svatomartinské a v restauracích se pekly husy. Nezdálo se ale, že by změna termínu festivalu ublížila. Změna lokace Druhou výraznou změnou bylo přesunutí festivalu ze sálu Břetislava Bakaly do kina Art. Jde o kino sice výrazně menší a z vnější strany dost zanedbané, uvnitř ale útulné a dobře zařízené. Ostatně už dříve se v něm konaly mnohé doprovodné projekce Brněnské šestnáctky. Pamětníci si mohou vzpomenout třeba na sérii filmových debutů. Je to tedy prostředí známé, žel má ale své nedostatky. Kino Art bylo kdysi navrženo jako průchozí. To znamená, že lidé původně přicházeli do sálu z poměrně malého předsálí a po projekci ho opouštěli jinými dveřmi. Z takového architektonického řeše- 19

20 SOUTĚŽE / bylo... Poznámka: Otázka ovšem je, jestli na ně nedopadlo prokletí schopných (pokud jsi dobrý, dostaneš přidáno, ale v práci, nikoli na odměně ani na pochvale, naopak ale dostaneš více kritiky za to, co jsi nezvládl) se objevuje na festivalech často. Spolehlivě odrazuje nejdůležitější lidi od aktivity. V případě týmu 52. ročníku to netvrdím, jen hádám, jde o jednu z předvídatelných chyb nových vedoucích. Režisér Jan Svěrák vyhlašuje hlavní cenu soutěže B16 ní vyplývá, že předsálí není schopné pojmout plný počet lidí v sále. Když dodám, že sál byl většinou téměř plný, vzniká jasný problém: kam mezi bloky? V ideálním případě by lidé samozřejmě měli na festivalu v kině setrvávat (a případnou útratou na baru zvyšovat jeho šanci na další přežití), jenže při optimální návštěvnosti by to vlastně nebylo možné. Trochu smutné je, že by mnohem lépe než kino Art, a dokonce i lépe než sál Břetislava Bakaly, vyhovovalo takové akci kino Scala, které je však od loňského roku zavřené, a jen čert tuší, co s ním bude. Nový tým Pro všechny členy nového týmu mám jen slova největšího obdivu a chvály. Zvládli to celé výborně a s grácií. Platí to pro dramaturgy, techniky, tlumočnice, přes PR až po milé dobrovolnice a dobrovolníky z FF MU Brno. Skutečně pozorným návštěvníkům by jistě neušlo, že se tým skládá především z mladých lidí. Část z nich pracovala už v minulém týmu Marka Loskota. Nabízí se otázka, proč tedy byla na ročníku 52. atmosféra místy nervózní až opravdu nepříjemná, zatímco tento rok byla skutečně hřejivá, dokonce tak, že se člověk místy bál, aby to nepřešlo? Vím, že na tom mají zásluhu všichni pořadatelé a vlastně celý tým, ale v duchu si říkám, že nejvíce bude asi patřit Miroslavu Maixnerovi. Myslím, že Marek Loskot měl v minulém ročníku jistou vizi (nechme stranou mé ostatní hodnocení) i dost dobrou ruku ve výběru spolupracovníků*, ale možná neměl vnitřní klid a rozvahu skutečného ředitele. Porota Členům obou porot - velké i studentské - patří poděkování za práci i dobrou atmosféru. Především pak za to, že se před autory neschovávali. Porota na takovém festivalu totiž není jen od toho, aby rozdala ceny, měli by jí tvořit lidé, kteří mají nějaké názory a jsou o nich schopni diskutovat. Z mého pohledu je jejich role autorit pro celkové vyznění festivalu mnohem důležitější než to, co se obecně považuje za práci poroty. Znám mnoho otřesných porotců z jiných ročníků a jiných festivalů, kteří filmy jen zhlédli, ale s autory vůbec nepřišli do styku. To ovšem nebyl případ letošního (ani loňského) ročníku. Porotci a porotkyně byli vždy poblíž tvůrců a kdokoli se mohl na názory na své dílo zeptat. Snad i za autory mohu říci: Děkuji! Mezinárodní porotu tvořili: Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. - kameraman, režisér, producent, pedagog, Mgr. Dan Mircea Duta - ředitel Rumunského kulturního institutu v Praze, Duncan Hendy, B.A. - nezávislý filmař a pedagog, hudebník, dramaturg filmové přehlídky Visions of Light, Petra Hřebíčková - herečka, absolventka JAMU, Mgr. Rodrigo Morales - filmový a televizní režisér Členy mezinárodní studentské poroty byli studenti Masarykovy univerzity: Karolina Błażejczak (Polsko), Mei Tung Chan, Hong Kong (Čína), Audrey Elizabeth Harris (USA) Ondřej Pavlík (Česká republika), Terézia Porubčanská (Slovensko). Jednodušší programové schéma Tím, že byl hlavní program opět soustředěn v jednom kině, umožnil svým divákům věnovat pozornost 20

1 / 2013. Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání

1 / 2013. Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání 1 / 2013 Z P R A V O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání obsah 2484-2543 = 1/2013 strana 1-60 jaro 3 ÚVODEM Král je mrtev, ať žije

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

LXXI jaro-léto 2015. Zdeněk Svěrák

LXXI jaro-léto 2015. Zdeněk Svěrák LXXI jaro-léto 2015 Stručnost, jak řekl Anton Pavlovič Čechov, je sestra talentu. Proto věnuji stejnou péči škrtání jako psaní. Mýcení zbytečných slov je opomíjená tvůrčí práce. Zdeněk Svěrák 3765-3848

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012 Martin Lukeš / Gotham city A je to zase tady čas zimní s jeho starostmi i radostmi Při pohledu do kalendáře vidíme konec prosince, který nás nutí rekapitulovat

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto Josef Mírovský, sdružení Roztoč Mix Trix Téma tohoto čísla: Žijeme uměním, tvoříme, skládáme, hrajeme... fotogalerie Fotogalerie Archy

Více

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Kampaň 15.4. 15.5.2005 http://www.cz-museums.cz 22005 Věstník AMG 22005 Úvodník Události z přelomu let 1989 1990 mám stále ještě v živé paměti, i když vzpomínkový

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 http://www.cz-museums.cz 32005 Věstník AMG 32005 Úvodník Obsah Vážení čtenáři, Muzea jako mosty

Více

Academia film Olomouc vykročil do 21. století

Academia film Olomouc vykročil do 21. století 26 PŘÍLOHA strana I Clive James hvězda letošního festivalu Academia film Olomouc vykročil do 21. století Letošní v pořadí již 36. ročník Academia filmu Olomouc ukončil své putování na cestě do 21. století

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Vlastivědná soutěž KM Filadelfia Chráníme dávné dědictví Dějiny naší budoucnosti Když člověk sedí denně několik hodin ve školní lavici,

Více

Věstník. Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Věstník. Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu http://www.cz-museums.cz 22004 Věstník AMG 22004 Úvodník Vážení

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem www.mistnikultura.cz 7-8 06 Ročník XVI Pardubičáci sobě (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem Měsíčník pro kulturní život v místech

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

Kulturní. Listy. Jaro 2009

Kulturní. Listy. Jaro 2009 Kulturní Speciál časopisů SOKOL a Sokolský vzdělavatel Jaro 2009 Listy 6 9 Formani jedou... Neustálý návrat k našim kořenům Ať pršelo nebo bylo vedro, ať padal sníh či byla vánice nebo vichřice, křižovali

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Festival muzejních nocí 2006 Sny nocí muzejních http://www.cz-museums.cz 4 2006 Věstník AMG 42006 Muzejní noci 2006 Úvodník Ještě před pár lety jsme se

Více

LXX podzim - zima 2014

LXX podzim - zima 2014 LXX podzim - zima 2014 Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. August Strindberg 3688-3764 = LXX /

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více