Poptávka - Právní služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poptávka - Právní služby"

Transkript

1 Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, IČO: datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložka 7642 bankovní spojení: ČS a.s. č.bankovního účtu: /0800 jednající: Martina Vojíková, předsedkyně představenstva Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně představenstva Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává právní služby v uvedených oblastech: 4. Finanční právo Případné zájemce o realizaci této poptávky žádáme o doplnění požadovaných informací do přílohy této poptávky (povinné splnění referencí, povinná nabídka právních služeb a cenová nabídka za nabízené služby) a o zaslání vyplněné přílohy spolu s návrhem smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen "Nabídka"). Vaši Nabídku, prosím, odešlete pod heslem "Nabídka právních služeb", na adresu: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Laudova Praha 6 Řepy v termínu do do 16:00 hod a to prostřednictvím: a) datové zprávy prostřednictvím IS datových schránek na adresu: vjf4mds; nebo b) elektronické pošty na adresu: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 1 z 8

2 Vyhodnocení obdržených nabídek bude poptávajícícm provedeno takto: I. Vyhodnocení povinného splnění referencí zájemce II. Nabídky zájemců, které splní požadované reference, budou dále poptávajícím posuzovány z hlediska úplnosti poptávaných právních služeb a výše cenové nabídky za nabízené služby. Srovnání nabídkových cen bude provedeno takto: a) plátce DPH - celková nabídková cena v Kč včetně 21 % DPH jako cena konečná; b) neplátce DPH - celková nabídková cena v Kč bez DPH jako cena konečná. Jako vítězná bude zvolena ta nabídka, která splní povinné reference, nabídne všechny poptávané právní služby a která bude nejnižší. Vítězný zájemce bude následně vyzván k jednání k podepsání smlouvy o poskytování právních služeb. Poptávající dále upozorňuje případné zájemce na povinnost schválení smlouvy členskou schůzí bytového družstva. V Praze dne Za bytové družstvo:... předsedkyně představenstva BD Příloha: Nabídka právních služeb ve prospěch Bytového družstva Skuteckého - Laudova Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 2 z 8

3 Příloha k poprávce na právní služby Nabídka právních služeb ve prospěch Bytového družstva Skuteckého - Laudova Nabízející:... Sídlem:... IČO:... datová schránka:... (pokud existuje) zapsané v rejstříku... bankovní spojení:... č.bankovního účtu:... jednající:... I. Povinné kritérium - Reference: K uznání reference je potřeba splnit alespoň dvě oblasti. Oblasti reference zájemce Prokázání reference: (žádáme o doplnění názvu BD nebo SVJ, IČO, kontaktní osoba k prokázání reference včetně telefonu a u na uvedenou kontaktní osobu) 1. V posledních třech letech zájemce poskytoval právní pomoc při vzniku minimálně jednoho bytového družstva nebo SVJ: 2. V posledních třech letech uzavřel a plnil zájemce smlouvu na poskytování právních služeb minimálně s jedním bytovým družstvem nebo SVJ: 3. V posledních třech letech zájemce zastupoval minimálně jedno bytové družstvo nebo SVJ při jednání s úřady státní správy a samosprávy: 4. V posledních třech letech zájemce zastupoval minimálně jedno bytové družstvo nebo SVJ ve sporech s úřady státní správy a samosprávy nebo ve sporech s členy družstva: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 3 z 8

4 II. Povinné kritérium - Nabídka poskytovaných právních služeb: K uznání kritéria je potřeba nabídnout všechny poptávané služby. Nabízené služby sepis smluv, listin a podání sepis právních posudků smluv sepis právních stanovisek právní poradenství, včetně sepisu listin o právních úkonech právní zastupování v řízení před katastrálním úřadem v oblasti právních vztahů týkajících se nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek (převody vlastnictví, nájmy včetně sporů o jejich skončení, zástavní práva, věcná břemena, dohody o zrušení spoluvlastnictví, předkupní práva) sepis prohlášení vlastníka budovy nebo jeho úpravy zpracování stanov bytového družstva nebo jejich změny právní pomoc orgánům bytového družstva a jejich usnesení právní poradenství ke vztahům v bytovém družstvu, ke vztahům mezi bytovým družstvem a členy bytového družstva a ke vztahům mezi bytovým družstvem a SVJ zpracování smluv o převodu bytu do vlastnictví člena družstva a nebo jejich změn právní pomoc při vyloučení člena z bytového družstva právní poradenství při provádění rekonstrukcí a oprav bytových domů právní poradenství v oblasti nájmu nebo prodeje bytových a nebytových prostor právní pomoc při jednání s pojišťovnami poskytování právního poradenství při uzavírání pojistných smluv vymáhání pojistného plnění, včetně vymáhání v soudním řízení zastupování v oblasti pojistných smluv a při jednání s pojišťovnami 4. Finanční právo právní poradenství při zajišťování financování projektů a transakcí, včetně financování formou bankovních i nebankovních úvěrů a jiných finančních produktů právní pomoc při uplatnění a vymáhání náhrady škody, právní pomoc v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek a při bezdůvodném obohacení zastupování v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek a při bezdůvodném obohacení Nabízíme (prosíme o doplnění ano - ne) Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 4 z 8

5 III. Kritérium - Cenová nabídka poskytovaných služeb Zájemce si je vědom toho, že potřeba časové dostupnosti například při jednáních představenstva nebo případně účast na členské schůzi budou zpravidla probíhat v podvečerních hodinách v sídle bytového družstva nebo v místě konání členské schůze v rámci katastru Praha 17 a náklady spojené s touto potřebou poptávajícího jsou již zahrnuty do níže uvedených nabídkových cen. K uznání je potřeba nacenit všechny poptávané služby. A. Fixní částka Prosíme o zpracování variantní nabídky účtování odměny za právní služby (předpokládaný rozsah činnosti do 5 hod. týdně). a) Hodinová sazba Paušální sazba právní poradenství, včetně sepisu listin o právních úkonech Cena v Kč bez DPH za poskytnutou službu Cenová nabídka Cena v Kč včetně 21 % DPH za poskytnutou službu (vyplní plátce DPH) právní pomoc orgánům bytového družstva a jejich usnesení právní poradenství ke vztahům v bytovém družstvu, ke vztahům mezi bytovým družstvem a členy bytového družstva a ke vztahům mezi bytovým družstvem a SVJ právní pomoc při vyloučení člena z bytového družstva právní poradenství při provádění rekonstrukcí a oprav bytových domů právní pomoc při vymáhání pohledávek právní poradenství v oblasti nájmu nebo prodeje bytových a nebytových prostor právní pomoc při jednání s pojišťovnami poskytování právního poradenství při uzavírání pojistných smluv Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 5 z 8

6 4. Finanční právo právní poradenství při zajišťování financování projektů a transakcí, včetně financování formou bankovních i nebankovních úvěrů a jiných finančních produktů právní pomoc při uplatnění a vymáhání náhrady škody, právní pomoc v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek a při bezdůvodném obohacení Při tomto způsobu stanovení odměny účtování za každých započatých 30 minut poskytování právní služby odpovídající podíl hodinové sazby. b) Paušální sazba Paušální sazba v Kč bez DPH za poskytování právních služeb za měsíc Paušální sazba v Kč včetně 21 % DPH za poskytování právních služeb za měsíc (vyplní plátce DPH) Paušální sazba za níže uvedené úkony: právní poradenství, včetně sepisu listin o právních úkonech právní pomoc orgánům bytového družstva a jejich usnesení právní poradenství ke vztahům v bytovém družstvu, ke vztahům mezi bytovým družstvem a členy bytového družstva a ke vztahům mezi bytovým družstvem a SVJ právní pomoc při vyloučení člena z bytového družstva právní poradenství při provádění rekonstrukcí a oprav bytových domů právní pomoc při vymáhání pohledávek právní poradenství v oblasti nájmu nebo prodeje bytových a nebytových prostor právní pomoc při jednání s pojišťovnami poskytování právního poradenství při uzavírání pojistných smluv 4. Finanční právo právní poradenství při zajišťování financování projektů a transakcí, včetně financování formou bankovních i nebankovních úvěrů a jiných finančních produktů právní pomoc při uplatnění a vymáhání náhrady škody, právní pomoc v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek a při bezdůvodném obohacení Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 6 z 8

7 B. Odměna za konkrétní úkon/činnost Název úkonu/činnosti: Cenová nabídka úkonu/činnosti Cena v Kč včetně Cena v Kč bez 21 % DPH DPH (vyplní plátce DPH) sepis smluv, listin a podání sepis právních posudků smluv sepis právních stanovisek právní zastupování v řízení před katastrálním úřadem v oblasti právních vztahů týkajících se nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek (převody vlastnictví, nájmy včetně sporů o jejich skončení, zástavní práva, věcná břemena, dohody o zrušení spoluvlastnictví, předkupní práva) sepis prohlášení vlastníka budovy nebo jeho úpravy zpracování stanov bytového družstva nebo jejich změny zpracování smluv o převodu bytu do vlastnictví člena družstva a nebo jejich změn vymáhání pojistného plnění, včetně vymáhání v soudním řízení zastupování v oblasti pojistných smluv a při jednání s pojišťovnami 4. Finanční právo zastupování v oblasti zajišťování a vymáhání pohledávek a při bezdůvodném obohacení Odměna za konkrétní úkon - pevně daná odměna stanovená za poskytnutí právní služby spočívající v provedení konkrétního úkonu. Cena již musí obsahovat i veškeré povinné poplatky (ceny kolků např. při podání dokumentů na dotčené úřady, náklady na konverzi a ověřování dokumentů nebo podpisů). Vždy před samotným poskytnutím právní služby musí být představenstvo bytového družstva předem seznámeno s předpokládanými náklady spojenými s poskytnutím navrhované právní služby uvedené v této části poptávky a tyto náklady musí být ze strany představenstva bytového družstva odsouhlasen. Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 7 z 8

8 C. Podílová odměna Název úkonu/činnosti: Mimosoudní vymáhání pohledávek % z vymáhané částky Podílová odměna - odměna určená podílem na výsledku sporu dle dohody s bytovým družstvem, případně s SVJ. D. Cestovní náklady Název nákladu Cestovní náklady (při výkonu poskytovaných právních služeb mimo území hlavního města Prahy) Cena nákladů na 1 km v Kč bez DPH Cenová nabídka * Cena nákladů na 1 km včetně 21 % DPH (vyplní plátce DPH) Právní služby budou poskytovány na vyžádání bytového družstva v jeho sídle či na jiném dohodnutém místě v rámci katastru Praha 17. Bytovému družstvu nebudou účtovány cestovní náklady ani při výkonu poskytovaných právních služeb na území hlavního města Prahy. Příloha: Návrh smlouvy o poskytování právních služeb Bytové družstvo Skuteckého - Laudova - "Poptávka - Právní služby" Stránka 8 z 8

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Cenová nabídka. Obsah

Cenová nabídka. Obsah Cenová nabídka Projekt: Privatizace bytů, založení a vznik společenství vlastníků, likvidace družstva Čísla popisná budovy: 1866, 1867, 1868, 1869 Počet jednotek: 50 Zastavěné pozemky: 2893/37, 2893/36,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více