Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5."

Transkript

1 Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell,

2 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární výskyt označující fráze Důvody pro zavedení distinkce mezi primárním a sekundárním výskytem Popisy (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Descriptions (In: Principia Mathematica, 1910) O označení (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Subkontrárnost výroků Strawsonova kritika a řešení pomocí presupozice Závěr

3 Distinkce mezi jménem a popisem Jméno jednoduchý symbol bezprostředně označující nějaké individuum, které je jeho významem. Jméno (tento symbol), zachovává svůj význam sám o sobě nezávisle na významu všech ostatních slov. Výrok obsahující jméno není smysluplný (signifikantní), pokud neexistuje něco, co toto jméno pojmenovává. Popis skládá se z několika slov, jejichž významy jsou fixovány a z těchto významů plyne, co máme pokládat za význam popisu. Určitý a neurčitý popis Smysluplnost výroku obsahující popis nezávisí na reálné existenci objektu, který je popisem zastoupen.

4 Scott je autorem románu Waverly jméno popis Scott je Scott triviální truismus Autor románu Waverly je autor románu Waverly není nutně vždy pravdivý výrok. Nahradíme-li jméno popisem, mohou se výrokové funkce, které jsou vždy pravdivé stát nepravdivými, jestliže popis nic nepopisuje.

5 Primární a sekundární výskyt označující fráze On Denoting (In: Mind, 1905) O označení (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Descriptions (In: Principia Mathematica, 1910) Descriptions (In: Introduction to Mathematical Philosophy, 1920) Popisy (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Principia Mathematica: Philosophical Aspects (In: My Philosophical Development, 1959) Principia Mathematica: Filozofické aspekty (In: Logika, věda, filozofie, společnost, 1993)

6 Označující fráze / Denoting phrase Termín označující fráze se vyskytuje pouze ve stati O označení, tento termín je možné v dalších Russellových textech identifikovat s popisy a to jak určitými, tak neurčitými. Nějaký člověk, všichni lidé, současná královna Anglie, otáčení Země kolem Slunce, těžiště sluneční soustavy v prvních okamžicích dvacátého století. Fráze může být označující, ale nic neoznačovat př. současný král Francie, kulatý čtverec. Fráze může označovat jediný určitý objekt př. současná královna Anglie označuje královnu Alžbětu II. Fráze může označovat mnohoznačně př. nějaký člověk neoznačuje mnoho lidí, ale jakéhokoli člověka.

7 Důvody pro zavedení primárního a sekundárního výskytu Nutnost zachovat zákon sporu a vyloučeného třetí (nezbytné pro dvojhodnotovou extenzionální logiku) ~(p ~p) Výrok nemůže být pravdivý i nepravdivý zároveň (p ~p )Výrok musí být pravdivý, nebo nepravdivý Pravdivost výroku není ekvivalentní s verifikovatelností Pravdivost výroku není totožná se signifikantností Toto zavedení primárního a sekundárního výskytu umožňuje připsat pravdivostní hodnotu výrokům, které obsahují popisy, jenž označují neexistující objekty, tedy obsahují označující fráze, které nic neoznačují.

8 Primární a sekundární výskyt označující fráze On Denoting (In: Mind, 1905) O označení (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Descriptions (In: Principia Mathematica, 1910) Descriptions (In: Introduction to Mathematical Philosophy, 1920) Popisy (In: Logika, jazyk a věda, 1967) Principia Mathematica: Philosophical Aspects (In: My Philosophical Development, 1959) Principia Mathematica: Filozofické aspekty (In: Logika, věda, filozofie, společnost, 1993)

9 Popisy neproblematické konstatování distinkce Nějaký popis má primární výskyt, jestliže výrok, v němž se vyskytuje, vzniká dosazením popisu za x v nějaké výrokové funkci φx, nějaký popis má sekundární výskyt, jestliže výsledek dosazení popisu za proměnnou x ve výrokové funkci φx dává pouze část dotyčného výroku. (Popisy, s. 50) Výrok Současný král Francie je holohlavý Výroková fce x je holohlavý za x dosadíme popis současný král Francie dostaneme primární výskyt: Současný král Francie je holohlavý Každý výrok, kde se v primárním výskytu objevuje popis, který nic neoznačuje, je nepravdivý výrok

10 Výrok Současný král Francie není holohlavý Výrok je mnohoznačný 1) Výroková fce x je holohlavý za x dosadíme popis současný král Francie a následně celý výrok znegujeme a dostaneme sekundární výskyt a pravdivý výrok. Sekundární výskyt: Není pravda, že současný král Francie je holohlavý (Pravdivý) Russell upozorňuje, že se musí znegovat celý výrok. 2) Výroková fce x není holohlavý za x dosadíme popis současný král Francie a dostaneme primární výskyt: Současný král Francie není holohlavý a tudíž je výrok nepravdivý. Primární výskyt: Současný král Francie není holohlavý (Nepravdivý)

11 Principia Mathematica formální zápis distinkce Současný král Francie je holohlavý (The present Kinf of France is bald.) [( x)(pkfx)].b( x)(pkfx) ( b) :PKFx. x.x=b :Bb ( b)[ x(pkfx x=b) Bb] Existuje právě jedno b takové, které je současným králem Francie a je holohlavé. Primární výskyt označující fráze výrok je nepravdivý.

12 Současný král Francie není holohlavý (The present King of France is not bald.) [( x)(pkfx)]. ~B( x)(pkfx) ~[( x)(pkfx)]. B( x)(pkfx) Primární výskyt označující fráze ( b) :PKFx x x=b : ~Bb b[ x(pkfx x=b) ~Bb] Existuje právě jedno b, pro které platí, že je současným králem Francie a (b) není holohlavé. Nepravdivý výrok.

13 Sekundární výskyt označující fráze ~( b) :PKFx x x=b : Bb ~ b[ x(pkfx x=b) Bb] (Není pravda) / Ne-existuje právě jedno takové b, pro které platí, že je současným králem Francie a (b) je holohlavé. Výrok je pravdivý.

14 O označení Problematické definování distinkce Jestliže C je označující fráze, dejme tomu termín mající vlastnost φ, pak C má vlastnostφ znamená, jeden a pouze jeden termín má vlastnost φ a tento jediný termín má vlastnostφ Jestliže nyní vlastnost C nepřísluší žádnému termínu, nebo přísluší jen několika termínům, plyne z toho, že C má vlastnostφ je nepravdivé pro všechny hodnotyφ. (O označení s. 33) Proto výrok současný král Francie je holohlavý je jistě nepravdivý, stejně tak, jako výrok současný král Francie není holohlavý, protože v tomto výroku je užití označující fráze primární. Oproti tomu, pokud bude označující fráze užita sekundárně, tedy jako negace celého výroku tedy Není pravda, že existuje entita, která je nyní králem Francie a je holohlavá, bude tento výrok pravdivý. (Výrokovou funkcí totiž není x není holohlavé, ale x je holohlavé )

15 Subkontrárnost sporný bod Russellovy argumentace Kontrárnost výroků = nejvýše jeden výrok může být pravdivý, oba mohou být nepravdivé. Kontradiktoričnost výroků = právě jeden výrok je pravdivý a právě jeden nepravdivý. Subkontrárnost výroků = alespoň jeden z dvojice výroků je pravdivý. Současný král Francie je holohlavý částečný kladný výrok /affirmo (podle Russella nepravdivý) Současný král Francie není holohlavý částečný záporný výrok / nego (podle Russella nepravdivý)

16 Dvojice výroků Současný král Francie je holohlavý a Současný král Francie není holohlavý jsou subkontrární výroky a oba jsou nepravdivé nesplňují tedy pravidlo subkontrárnosti, kdy alespoň jeden z výroků musí být pravdivý.

17 Strawsonova kritika a řešení pomocí presupozice Některé logicko-sémantické přístupy nepovažují zákon vyloučeného třetí za absolutní a zavádějí tak do moderní logiky výroky bez pravdivostních hodnot, popřípadě výroky, které mají v aktuálním čase pravdivostní hodnotu principiálně neurčenou či nerozhodnutelnou, jejich pravdivostní hodnota tedy není definována. Pokud připustíme výroky, které mají nedefinované pravdivostní hodnoty, pak se můžeme zabývat sémantickými objekty, které nejsou v rámci totální sémantiky přípustné, tedy např. i presupozicí.

18 Presupozice Za presupozici výroku A považujeme výrok B tehdy a jen tehdy, vyplývá-li B z A i ~A tedy: A B ~A B (1) Současný král Francie je holohlavý. (2) Současný král Francie není holohlavý. (3) Není pravda, že současný král Francie je holohlavý. (4) Současný král Francie existuje. Pokud není presupozice pravdivá, nemůžeme o pravdivostní hodnotě presuponované věty rozhodnout její pravdivostní hodnota zůstává nedefinovaná.

19 Strawsonova kritika Russellova analýza výroku a následné připsání pravdivostní hodnoty nepravda výroku současný král Francie je holohlavý obsahuje nepravdivý dílčí výrok, a sice ten, že existuje alespoň jedno individuum, které je současným králem Francie. Strawson prostřednictvím užití presupozice pro možnost připsat pravdivostní hodnotu výrokům usiluje o rehabilitaci deskripcí jakožto skutečně referujících singulárních výrazů, které identifikují právě jedno individuum, kterému se něco pravdivého či nepravdivého výrokem přisuzuje. Věta sama o sobě není pravdivá ani nepravdivá, tím může být až tvrzení, tedy užití věty v určitém kontextu.

20 Závěr Přesvědčivost Russellovařešení skrze rozlišení primárního a sekundárního výskytu označující fráze / popisu. Opodstatněnost Strawsonovy kritiky. Dva rozdílné přístupy k jazyku a jeho logické analýze. Filosofický (logický) versus lingvistický problém?

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

OBSAH. Předmluva... 5

OBSAH. Předmluva... 5 OBSAH Předmluva... 5 Logika a jazyk... 7 1 Analýza jazyka a nauka o definici... 7 1.1 Sémanticko-logická analýza jazyka... 7 1.2 Nauka o definici... 11 1.3 Řešené příklady... 14 1.4 Cvičení... 19 Výroková

Více

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2008 ISSN 1211-0442 Abstract Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie Marek Vích The theme of the following text is time that clear and simultaneously

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Kateřina Brabcová Intuicionismus, první setkání In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus,

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá.

Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. Výroková logika I Výroková logika se zabývá výroky. (Kdo by to byl řekl. :-)) Výrok je každá oznamovací věta (sdělení), u níž dává smysl, když uvažujeme, zda je buď pravdivá, nebo nepravdivá. U výroku

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Je číslo předmět nebo vlastnost?

Je číslo předmět nebo vlastnost? Je číslo předmět nebo vlastnost? Prokop Sousedík Akademie věd České republiky, Praha Marta Vlasáková je autorkou stati Zamyšlení nad Fregovou definicí čísla. 1 Tento článek se podle mého soudu dotýká důležitých

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1

Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1 Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1 (J. H. Walton, The Lost World of Genesis One, InterVarsity Press, 2009) Pavel Škoda 7/2013 Je skutečností, že ty nejpozoruhodnější a nejgeniálnější objevy

Více

Shakespeare: Hamlet, 3. dějství, scéna IV1

Shakespeare: Hamlet, 3. dějství, scéna IV1 Svět umění Arthur Danto Hamlet: Vy nevidíte nic? Královna: Nic, vůbec nic, a přece vidím všechno. Shakespeare: Hamlet, 3. dějství, scéna IV1 Hamlet i Sókratés, ač jeden pochvalně a druhý hanlivě, hovořili

Více

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Zuzana Pulcová Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Více

Bedřich Velický Kateřina Trlifajová Pavel Kouba et al.

Bedřich Velický Kateřina Trlifajová Pavel Kouba et al. REFLEXE 41/2011 123 Bedřich Velický Kateřina Trlifajová Pavel Kouba et al. Spor o přirozený svět Praha (Filosofia) 2010, 336 str. Recenzovaný sborník vznikl jako výsledek dvousemestrálního cyklu seminářů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOSOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OPISNÉ SLOVESNÉ VAZBY INFINITIVNÍ V TEXTECH PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Hodnota práce a kvalita života #

Hodnota práce a kvalita života # Hodnota práce a kvalita života # Alois Surynek Úvod Hodnoty člověka jsou jeho významným zdrojem postojů a motivací pro práci. Ony ovlivňují rozhodování a aktivity a významně tak ovlivňují fungování hospodářských

Více

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK How to measure party identification? Abstract: This study has two key aims. First, it explores

Více

FORM AND MATTER, Themes in Contemporary Metaphysics

FORM AND MATTER, Themes in Contemporary Metaphysics RECENZIE 217 FORM AND MATTER, Themes in Contemporary Metaphysics Ed. David S. Oderberg. Oxford. Blackwell Publishers 1999. 119 s. Díky řade prekladu a výkladu je český a slovenský čtenář pomerne dobře

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 2, s. 113 128 Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 Pavel Štichauer (Praha) Is a New Classification of Czech Compounds Possible? The article offers an

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více