Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Prodej - Slovní zásoba 1. ást balení zboží vyprodat zboží konkurence rozšíit sortiment zákazník obchodní rejstík výhradní zastoupení dodací list faktura sortiment zboží navázat obchodní spojení obchodní komora obchodní záležitost obchodník prodava stornovat fakturu manažer prodeje obchodní styky distribuce objednávka obchod kvete množstevní dobropis udržovat obchodní styky odbr zboží obchodní innost dlat obchod stanovit konenou cenu pistoupit na cenu trvat na vyšší cen poskytnout slevu obchodní název být smluvn vázán uzavírat obchod odstoupit od obchodu na trhu poskytnout rabat obchodní podmínky obchodní obrat Stránka 1 z 22

2 dlat dobrý obchod být na služební cest uskutenit obchod obchod jde špatn nechat si ujít obchod vzdát se obchodu Prodej - Slovní zásoba 2. ást velkoobchodní sleva FOB (vyplaceno na palubu lodi) DES (s dodáním z lodi) Mezinárodní obchodní podmínky CFR (výlohy a dopravné jsou placeny) CIP (dopravné a pojistné jsou placeny do) DAF (s dodáním na hranice) DDU (s dodáním, clo není placeno) DDP (s dodáním, clo je placeno) obchod DEQ (s dodáním z nábeží) dovoz FCA (vyplaceno dopravci) sleva potvrdit objednávku CPT (dopravné je placeno do) EXW (ze závodu) CIF (výlohy, pojistné a dopravné jsou placeny) vývoz dopravní náklady roní bonus marže kupní smlouva platnost nabídky uzavít obchod domácí trh objednávka zboží poštou maloobchodní prodej obchodní známka znaka (obchodní) kalkulace ceny zahraniní trh množstevní sleva dodací lhta objednávka zabývat se ím obchodní zastoupení, poboka poptávka cenový dobropis nabídka FAS (vyplaceno k boku lodi) Stránka 2 z 22

3 Prodej - Slovní zásoba 3. ást porušení smlouvy podepsat smlouvu pedmt smlouvy návrh smlouvy smluvní cena trvání smlouvy smluvní podmínky smluvní partner sleva z ceny stanovit cenu množstevní sleva bez dan obchodní podmínky vypovdt smlouvu sleva z ceny spotební da uzavít smlouvu cenová hladina da z píjmu podléhat dani požadovat rabat dodržet smlouvu vrnostní sleva snížit cenu výpoet ceny zmrazení cen pedbžný souhlas nárok na rabat vnitní obchod doložka ke smlouv osvobozen od dan výhradní právo prodeje pojistka pojistné krytí pojistná událost pojistné podmínky pojišovna uzavít pojištní sepsat smlouvu výmnný obchod maloobchodní prodejna celní tarif poskytnout provizi cenová doložka clo požadovat provizi provize Stránka 3 z 22

4 konsignaní sklad obchodní politika zamený na vývoz uvést na trh spotebitel zákazník, klient zahraniní obchod zasilatel (speditér) vzorek obchodní úvr Prodej - Procviovací vty 1. ást Tším se na dobrou spolupráci. Pedmtem smlouvy bude prodej 12 ks našich výrobk. Rád bych s Vámi uzavel kupní smlouvu. Pokud Vás zaujmou naše výrobky, vypracujeme pro vás podrobnou nabídku. Prodáváme také prostednictvím internetového obchodu. V cen jsou zahrnuty dopravní náklady. Pošlu Vám prospekt, který Vás seznámí s našimi výrobky a jejich cenami. Pi odbru 2000 ks dostanete slevu 2%. Ceny jsou kalkulovány na množství 1000 ks. Platnost naší nabídky je do 15 kvtna. Cenu stanovujeme podle kalkulace výrobních náklad. Dkuji Vám za Vaši poptávku. Mám zajímavou nabídku pro Vaši spolenost. Balení zboží je 100 ks v jedné krabici. Cenu stanovujeme tržním zpsobem. Dodací lhta našich výrobk je 2 dny po obdržení objednávky. V souasné dob poskytujeme zvláštní, asov omezenou slevu. Prosím potvrte naši objednávku co nejdíve. Kvalita našich výrobk je nadstandardní, tomu odpovídá i jejich cena. Objednávku staí poslat em. Jaké jsou Vaše obchodní podmínky? Zabýváme se dovozem a distribucí nábytku. Pošlu Vám informaci o našich obchodních zastoupeních. Zítra uzaveme konen tento obchod. Zisk v pedchozím roce byl vyšší. Omlouvám se za zdržení zpsobené kompletací dodávky. Naše zboží má pedepsaný certifikát. Máme zastoupení nejvýznamnjších výrobc v oboru. Pi objednávce 250 ks Vám poskytneme množstevní slevu 2% z obvyklé ceny. Pokud odeberete 1500 ks za celý rok, dostanete roní bonus 5%. S tímto zákazníkem plánujeme uzavít bonusovou smlouvu. Toto je náš TOP zákazník. Musíme provést analýzu zákazníka z dvodu snížení rizika. Výsledek przkumu ukazuje, že o tyto výrobky není na našem trhu zájem. Mžete využít naši prodejní sí. Jsme dovozci uvedeného zboží. Získali jsme výhradní zastoupení. Stránka 4 z 22

5 Obchodní editel schválil navržené podmínky obchodu. Konkurenní nabídka je urit mén výhodná. Pi objednání 3 a více kus dostanete bonus. Naše konkurence není schopna reagovat tak rychle na zmnu tržních podmínek. Náš obchodní tým je schopný prodat 1300 kg za msíc. Toto je opravdu výhodná cena. Náš sortiment je velice široký, jist si vyberete. Cena je 24 K za 1 kus. Podepište mi prosím dodací list. Tato firma se zabývá distribucí poíta. Obchodujeme s papírem. Píští msíc pojedeme na služební cestu do Anglie. Je naše dohoda pevná? Konkurenní výrobky nesplují nkolik stanovených parametr. Musíme provádt analýzu konkurent. Náš obchodní zástupce Vás navštíví píští týden. Poslali jste nám už msíní vyútování prodej? Už jsme poslali fakturu. Prodáváme pouze znakové zboží. Prodej - Procviovací vty 2. ást Smlouva platí od píštího msíce. Požadujeme dobropis za poškozené kusy. Vstupujeme na rostoucí trh. Lituji, s tím nemžeme souhlasit. Jsme ochotni udlat ústupek. Musíme tuto záležitost ješt jednou prodiskutovat. Jsme pekvapeni, že jste nedodrželi podmínky smlouvy. Jsem si jist, že to náš editel podepíše. Jsme ochotni Vám poskytnout provizi ve výši 5% z istého prodeje. Doprava bude útována zvláš. Máme zájem o novou dodávku. Je doprava zahrnuta v cen? Nemohu na to pistoupit. Rádi bychom prodiskutovali podmínky obchodu. Budu Vám vdný za Váš nejnovjší ceník. Ceny vykazují stále stoupající tendenci. Požadujeme zvýšení smluvní ceny. Smlouva nemá asové omezení. Seznámíte se se všemi podmínkami. Nmecký trh je pro nás rozhodující. Naše spolupráce by mohla být úspšná. Musíme domluvit pozdjší termín. Nesouhlasíme s pozdjším termínem. Poptávka po našem zboží je velká. Vaše firma patí mezi naše nejlepší zákazníky. Podle smlouvy jste mli dodat 100 kus. Dodací lhty jsou píliš dlouhé. Je to dobrý obchod. Stránka 5 z 22

6 Dovolte mi poznamenat, že náš názor je zcela rozdílný. Chci udlat dobrý obchod. Je to nejvtší obchodní etzec v zemi. Minulý msíc nám vypovdli smlouvu. Pedbžn jsme s tím souhlasili. V píloze naleznete výpis z obchodního rejstíku. Obchod s naším zbožím kvete. Máte zajímavé obchodní styky. Uzavení pojistné smlouvy je nezbytnou podmínkou. Podpis smlouvy musíme odložit na píští stedu. Cenová hladina Vašich výrobk je píliš vysoká. Budeme trvat na vyšší cen. Rádi bychom rozšíili sortiment. Obchodní obrat naší firmy v minulém roce byl 120 milión korun. Nechal jsem si ujít ten obchod. Na schzce oznámíme snížení ceny. Pošlete mi, prosím, kopii dodacího listu. Tento druh zboží musíme vyprodat. Nedodrželi jste podmínky smlouvy. Rádi bychom s Vámi uzaveli smlouvu. Nabízené smluvní podmínky jsou výhodné. Podle smlouvy máme nárok na vyšší rabat. Pošlete mi, prosím, návrh smlouvy. Dopravu musíte pojistit. Prodej našich výrobk je osvobozen od dan. Nabízená množstevní sleva je nízká. Nákup - Slovní zásoba 1. ást analýza prodejnosti technická dokumentace režijní náklady zakázková výroba leasing pronájem reklamace manažer nákupu skladové zásoby kvalita výroby poizovací náklady nákupní objednávka specifikace zboží dodavatel komisní sklad pokles ceny záruní list cena náklad náklady na dopravu da z pidané hodnoty Stránka 6 z 22

7 obchodní znaka erný trh rozvoz zboží vzorky výrobk návod k obsluze nahradit reklamované zboží dodávka zboží dovozné, dopravné být v záruce zadat objednávku dodávat zboží vas kupovat za výhodných podmínek mít zboží na sklad dodržení termínu uskutenit dílí dodávky odesílat zboží dodat v termínu vyídit zakázku pipravit zboží k odeslání urychlit dodávku pojistit proti všem rizikm udlat nabídku být k dodání nákup dodržet lhtu nabídka platí do konce msíce stav zásob odmítnout nabídku pijmout nabídku nabídnout nco k prodeji surovina technické podklady vyídit záležitost k Vaší plné spokojenosti vyídit reklamaci piložit vzorek k nabídce Nákup - Slovní zásoba 2. ást konená lhta prodloužit dodací lhtu k okamžitému dodání zkušební objednávka objednané zboží vyídit objednávku celková nabídka nabídka zkušební vzorek závazná nabídka výhodná nabídka dodací list Stránka 7 z 22

8 uplatnit reklamaci uplynutí lhty prvodní doklady ke zboží nejvyšší nabídka okamžité dodání celní prohlášení výpovdní lhta místo urení závazná objednávka zem urení dílí dodávka nákladní list pedbžná objednávka osvdení o pvodu datum odeslání dopravní náklady dopravce uznat reklamaci konosament škoda balící list ve velkém množství zisk sklad doprava kvalita osvdení o kvalit pozáruní servis nákladní list záruní servis dodací lhta kvantita storno objednávky dovozní povolení vyšší moc splnit podmínky smlouvy skrytá vada skladování odhad náklad licenní poplatek celní sklad Nákup - Procviovací vty 1. ást Náš systém kvality výroby zaruí minimální chybovost. Stanovme optimální skladovou zásobu. Pošlu Vám objednávku na 250 kus za cenu 13 USD za 1 kus. Dopravce si útuje 15 K za kilometr. Myslíte, že je naše nabídka zajímavá? Váš materiál si prostuduji a poté Vám dám vdt. Stránka 8 z 22

9 Specifikujte podrobn své zboží, prosím. Pi výrob používáme nejnovjší technologie. Expedice uvedeného zboží bude zítra. Pi jakékoli poruše našeho výrobku Vám poskytneme po dobu opravy nový kus. Ze Španlska jsou náklady na dopravu píliš vysoké. Dkuji Vám za Vaši nabídku, ale v souasné dob tento druh zboží neprodáváme. Musíme udlat analýzu prodejnosti. Tento výrobek jsme schopni vyrábt v hromadné výrob. Potebuji nakoupit 120 ks náhradních díl. Mohu mluvit s manažerem nákupu? Výrobní náklady uvedeného výrobku jsou 120 K za 1 kus. Vaše reklamace byla vyízena. Chtl bych reklamovat tento výrobek. Dodací lhta je 2 týdny. Toto zboží obvykle nemáme na sklad. My jsme dodavatelé poítaových komponent. Naše výroba je výhradn zakázková. Získali jsme výhradní zastoupení uvedené firmy. Celková produkce našeho závodu za rok je 1300 kus. Tento produkt mžete bu koupit, nebo pronajmout. Už jste dostali ten nákladní list? Zítra vám zašleme dobropis za vrácené zboží. Musíme stornovat fakturu. Máme vlastní nákladní auta, které používáme na rozvoz zboží. To je k dostání pouze na erném trhu. Tohoto zboží máme na sklad omezené množství. Pošlete mi prosím Vaši aktualizovanou nabídku s novými cenami. Pro vyízení reklamace potebujeme vzorky vadného zboží. Mohu Vám poslat i vzorky našich výrobk. Poukázal na zhoršení jakosti zboží. Zboží naložíme do 2 kontejner. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb. Vaše obchodní znaka je svtoznámá. Do kamionu se dá naložit pouze 20 tun. Cena byla kalkulována na minimální odbr 100 kus pro každou jednotlivou dodávku. Doprava je pojištna. Bezcelní zóna je na okraji msta. Tento druh zboží se musí proclít. Cena obsahuje clo, dph a náklady na dopravu. Pošlete mi prosím technickou dokumentaci. Zboží Vám dodáme nejpozdji 2 dny po obdržení objednávky. Nákup - Procviovací vty 2. ást Návod na montáž a obsluhu je piložen. Objednané zboží je ješt u našeho dodavatele. Musíme snížit cenu. Jak vysokou ztrátu odhadujete? Zboží neodpovídá našim normám. Tento termín není pijatelný. Stránka 9 z 22

10 Reklamaci považujeme za oprávnnou. Za zboží pln ruíme. Pošlete nám zkušební vzorek. Rozvoz zboží je každý týden v úterý. Mžeme to objednat na zkoušku. Pošlete mi závaznou objednávku. Je to skuten výhodná nabídka. Škoda není vysoká. Naše zvýhodnná nabídka platí do konce msíce. Zboží je k dodání ihned. Toto zboží kupujeme pouze za výhodných podmínek. Požadujeme náhradu za reklamované zboží. Zboží je ješt na celním úad. Mžete být bez obav. Bohužel musím odmítnout Vaši nabídku. Ješt jsme neobdrželi prvodní doklady ke zboží. Chtl bych uplatnit reklamaci. K Vašemu dopisu piložte osvdení o pvodu zboží. Potebujeme urychlit dodávku. Ceny výrobních surovin rostou. Rád bych uplatnil reklamaci. Vaši reklamaci vyídíme do konce tohoto týdne. Místem urení je Francie. Licenní poplatek je píliš vysoký. Zboží je uloženo na paletách. Vyjednali jsme dobré nákupní podmínky. Je to pouze pedbžná objednávka. Balící list nebyl piložen. Dosud jsme neobdrželi technickou dokumentaci. Prosím považujte tuto objednávku za závaznou. Poizovací náklady na 1 kus jsou 120 K. Musíme splnit podmínky smlouvy. Osvdení o kvalit Vám poskytne výrobce. V každém pípad potebujeme dodržet dohodnutou dodací lhtu. Toto zboží je k dostání pouze na erném trhu. Chci s Vámi jednat o prodloužení dodací lhty. Už jsme vyídili Vaši objednávku. Musím stornovat naši závaznou objednávku. Pošlete mi Vaši nabídku. Ješt jsme nezískali dovozní povolení. To je naše obchodní znaka. Marketing - Slovní zásoba podpora prodeje reklama poštou hrozby cenová politika ovlivovat trh píležitosti Stránka 10 z 22

11 ovládat trh slabé stránky silné stránky propaganí kampa propaganí materiály reklamní agentura image pímý marketing po telefonu konkurent trh zákazník billboard marketing oblast prodeje zásobovat trh rozpoet na reklamní kampa przkum trhu plocha inzerátu klesající poptávka reklamní spot inzerát, reklama informaní leták uspokojit poptávku zamený na zákazníka uvést na trh úinnost reklamy prodávající kapacita trhu kupující tvorba cen Na trhu není poptávka. zákaz reklamy získat trh oživení trhu nabídka pevyšuje poptávku prodej a propagace zboží svtová výstava provádt propaganí aktivity na vlastní náklady stála poptávka požadované informace cílená reklama kolísaní trhu reklamní plakát omezení reklamy zaplatit výdaje vystavovatel veletrh cílový trh bod zvratu Stránka 11 z 22

12 proniknout na trh tržní síla pijít na trh sponzor distribuní cesta podcenní situace podíl na trhu chování zákazník mezera na trhu cenová tvorba konkurenní výhoda Marketing - Procviovací vty O novém produktu je nezbytné vdt, kde se bude prodávat a za jakou cenu. Citlivost trhu na zmnu ceny je výrazná. Chtl bych zdraznit, že na reklamu máme velký rozpoet. Rozpoet na reklamní kampa je K. Naše zboží budeme vystavovat na veletrhu v beznu tohoto roku. Kdo jsou naši zákazníci? Je nezbytné provést przkum trhu, abychom se dovdli, co zákazníci žádají. Jedním z nejdležitjších úkol marketingu je komunikace se zákazníkem. Píští msíc se bude vysílat náš reklamní spot. Úinnost reklamy je omezená. Ve Vašem oboru je dležité znát dobe konkurenci. Prosím vyplte piložený dotazník. Pipravím Vám celkový rozpoet na Vaši propaganí kampa. Budeme inzerovat v tomto asopise. Inzerát nebyl dost informativní. Naše konkurence pestala v tom regionu prodávat. V tch novinách nemže být více než 10% komerní reklamy. Snížení ceny by mlo pinést oživení trhu. Jaký je náš cílový trh? Požadované informace zjistíme pomocí przkumu trhu. Konkurenní trh pináší rozmanitost a výbr. Toto zaídí reklamní agentura. Nové výrobky uvedeme na trh na podzim. Vaše firma ovládá trh. Musíme zhodnotit vlastní silné a slabé stránky. Nabídka Vašich výrobk pevyšuje poptávku. Je to cílená reklama. Jací jsou naši zákazníci? Vytiskli jsme reklamní plakát. Pozorujeme klesající poptávku po našich výrobcích. Spolupracujeme se zahraniní reklamní agenturou. Musíte nám dodat požadované informace. Reklama na internetu se zdá být docela úinná. Image naší firmy musíme zlepšit. Reklama v televizi je píliš drahá. Chceme proniknout na slovenský trh. Stránka 12 z 22

13 Váš cílový trh je v Nmecku. Na podzim se bude konat veletrh. Kapacita trhu je 120 tisíc tun. Uplatujeme efektivní podporu prodeje. Ceny zstaly na stejné úrovni. O trhu musíme shromáždit více informací. Naše výrobky vyplují mezeru na trhu. Ceny nebyly zasaženy. Ceny vyletly nahoru. Ceny prudce klesly. Ceny šly nahoru. Naše firma je sponzorem rzných kulturních akcí. Provedeme przkum cen výrobk naší konkurence. Ke každému produktu piložíme informaní leták. Úinnost televizní reklamy je velmi vysoká. Pošlete mi, prosím, propaganí materiály. Chtli bychom proniknout na Polský trh. Platby - Slovní zásoba 1. ást výpis z obchodního rejstíku finanní výkazy upomínka dodavatelský úvr platba dlužník vydané faktury vitel pijaté faktury faktura je splatná osobní úet smnný kurz platit akreditivem smnka splatný penále platební podmínky bankovní výpis pohledávka šek pokladna bankovní úet dokumentární akreditiv mince v hotovosti závazek pokuta pístup k útu úrok z prodlení firemní úet Stránka 13 z 22

14 platební karta bankovní úvr prostednictvím banky avízo banky cash flow banké - zástupce banky cizí mna provádt platby bankovní tajemství splátkový kalendá debet bankovka dluh bankovní záruka poplatky úspory kreditní karta poplatek za vedení útu kladný / záporný zstatek výbr penz bankovní pevod poboka banky Platby - Slovní zásoba 2. ást bezpenost revolvingový úvr spotebitelský úvr povolený debet úvr podílový list sazby kontokorentní úvr úrokové sazby podpisový vzor prohlášení ruitele útovat penále mna investiní úvr elektronický podpis zahraniní platební styk dokumentární akreditiv dokumentární inkaso hypotení úvr platný smnka ruitel píkaz k inkasu platební povinnost trvalý píkaz k úhrad Stránka 14 z 22

15 píkaz k úhrad povolení inkasa platit pedem termínovaný vklad povolení záporného zstatku (peerpání) platba ve splátkách zdarma kurzovní lístek platební neschopnost náhrada penz vrátit zpt peníze šek neodvolatelný akreditiv prodloužit platební lhtu platební podmínky platnost žádat o odklad zaplacení odmítnout placení platební schopnost pedplatba zápoet pohledávek a závazk akontace úroková sazba je 5% finanní prostedky platný do cenné papíry bankomat postoupení pohledávky uznání dluhu závazek záloha termínované obchody peklenovací úvr pojistka pohledávka z obchodního styku Platby - Procviovací vty Ta pohledávka je už 33 dn po splatnosti. Dostali jsme dodavatelský úvr ve výši EUR. Rád bych platil šekem. Fakturu mžete také zaplatit u nás v pokladn. Pošlete mi prosím doklad o platb. Provedeme zápoet vzájemných pohledávek a závazk. Pi obchodování se zahraniím je obvyklé používat pi platb dokumentární akreditiv. Za zboží Vám zaplatím smnkou. Celkový dluh je ve výši EUR. 58% našich závazk je po lht splatnosti. Ješt jsme neobdrželi Vaši úhradu K za fakturu íslo 345 splatnou druhého prosince. Navrhuji domluvit se na splátkovém kalendái. Stránka 15 z 22

16 Mžete mi poslat Vaše finanní výkazy? Dnes je pro platbu velmi nevýhodný kurz. Naše platební podmínky jsou standardní. Podepíši Vám uznání svého závazku. Financování obchodu je velmi složité. Cena by mla být zaplacena v deseti splátkách. Naše produkty si mžete koupit i na leasing. Faktury budou splatné 45 dn od odeslání zboží. Ped dodáním zboží požadujeme zálohu. Poskytnu Vám ceník našeho zboží. Za pozdní platbu útujeme úrok z prodlení 0,05% za každý den zpoždní. Rád bych Vám pipomnl, že zítra bude splatná naše faktura íslo na K. Poslat upomínku. Budeme platit pevodem z bankovního útu. Nkolik dalších msíc musíme šetit. Chci Vám navrhnout zpsob ešení našeho dluhu. Naše faktura íslo 403 bude splatná zítra. Požadujeme platbu pedem. Úroková sazba u tohoto typu bankovního úvru je 6%. Za nedodržení smluvních podmínek vám budeme útovat penále. Na tento obchod budeme potebovat bankovní úvr. Poboka naší banky je i na Slovensku. Cash flow naší firmy je dobré. Poteboval bych vidt Váš výpis z bankovního útu. Jsme nuceni útovat úrok z prodlení. Naše služby jsou zdarma. Jako zdroj financování využíváme dodavatelský úvr. Dejte mu pokyny k odeslání. Potebujeme bankovní záruku. Platební podmínky jsou nepijatelné. Firma se dostala do pechodné platební neschopnosti. Rád bych vidl Váš výpis z útu jako dkaz platby. Zítra provedu píkaz k úhrad. Budeme platit v hotovosti. Souhlasíme s prodloužením platební lhty s podmínkou, že budeme útovat 5% úrok z prodlení. Za pevod penz do zahranií si banka útuje vysoké poplatky. Bankovní pevod jsme uskutenili vera. Postoupili jsme naši pohledávku firm Onoco. Získali jsme možnost dostat kontokorent. Poskytnte mi, prosím, Vaše finanní výkazy. Pro jste ješt nezaplatili? Všechny naše závazky jsou ped lhtou splatnosti. Potebuji od Vás písemné uznání dluhu. Platba se uskutení ve splátkách. Telefonování - Slovní zásoba mluvit do telefonu vzkaz, zpráva zapsat si telefonní íslo Stránka 16 z 22

17 íslice pepnout hovor linka klapka telefonní íslo faxové íslo volat Nikdo to nezvedá. telefonní sluchátko Nezavšujte. telefonovat rozumt vytoit íslo mail je na dovolené špatné íslo zavolat zpátky pedat vzkaz zanechat vzkaz je nemocný telefonní seznam má poradu poslat sms obsazeno Haló? záznamník pedvolba zvonit Telefonování - Procviovací vty Chviliku, prosím. Mohu mluvit s manažerem nákupu, prosím? Pepojuji Vás. Pokud je poslední dvojíslí 00, pak se vyslovuje jako "sto". Linka je obsazena, pokáte minutku, prosím? Mžete mu pedat vzkaz? Toto íslo volám již delší dobu, ale nemohu se dovolat. Pi telefonování se íslice 0 vyslovuje jako O. U telefonu Brown. Rád bych mluvil s manažerem nákupu, prosím. S kým hovoím, prosím? Mžete mi dát klapku 1-5-3, pana Browna prosím? Bohužel jsem dobe nerozuml. Mohl byste to íct ješt jednou? Obávám se, že pan Martin tady není. Prosím, nezavšujte. Mžete mi dát své telefonní íslo, abych Vám mohl zavolat zpátky? Lituji, máte špatné íslo. Lituji, práv tady není. Mohu zavolat pozdji? Stránka 17 z 22

18 Ahoj, tady je Tom Novák z ABC. Kdo mluví, prosím? Lituji, linka je obsazená. Mohl bych mluvit s Johnem Martinem, prosím? Mohu zanechat vzkaz? Kdo volá, prosím? Pan Novák je na dovolené, doasn ho zastupuje slena Novotná. Rád bych mluvil s Johnem Martinem, prosím. Mohl bych mluvit s nkým, kdo je zodpovdný za marketing? Lituji, práv je na njaké schzi. Obávám se, že práv hovoí na jiné lince. Je mi líto, nikdo to nebere. Jmenuji se Novák a volám jménem spolenosti ABC. Jeho íslo je obsazeno. Spojím Vás. Zavolám Vám zpt. S kým mluvím? Obávám se, že máte špatné íslo. Mohl byste to vyhláskovat, prosím? Lituji, neslyším Vás dobe. Mohl byste mluvit trochu hlasitji, prosím? Rád bych si domluvil schzku. eknu panu Jonesovi, že jste volal. Požádám ho, aby Vám zavolal co nejdíve. Pokoušel jsem se spojit nkolikrát, ale vždy je obsazeno. Vytoil jste špatné íslo. Promite, toto není klapka, kterou jste chtl, pepnu Vás na ústednu. Mohl byste mu zavolat zítra? Pepnu Vás na pana Browna. S kým chcete mluvit? Co mohu pro Vás udlat? Chcete zanechat vzkaz? Jakmile se vrátí, zavolá Vám zpátky. Není momentáln k dispozici. Mluvili jsme spolu nkolikrát telefonicky. Lituji, to je omyl. Pan Novák tady dnes není. Mžete zavolat znovu pozdji? Mžete to poslat faxem nebo em? Bude tady v pt hodin. Domluvme si o tom schzku. Promite, ale neslyším Vás. Moment prosím. Podívám se, jestli je pan Jones k dispozici. Mžete mu vyídit vzkaz? Na tom ísle je obsazeno. Lituji, nerozumím. Mohl byste to zopakovat? Nechte zprávu na záznamníku. Myslím, že bude lepší probrat to osobn. Slovní zásoba, které urit využijete Stránka 18 z 22

19 jistý nejistý výhrady souhlas nesouhlas vyjednávat odvolat, stornovat nevhodný, nevyhovující zaídit, domluvit se pochybnosti firemní rozpracovaná výroba zplnomocnní agenda, body jednání bankrot dohodnout se na oblasti, které mají být ešeny oprávnní, zmocnní úet prmysl licence, koncese autorské právo ekonomie pedpovídat, prognóza zahraniní mna ekonomika vyhovující, vhodný hospodárný masová výroba obchodní majetek kancelá nevyužitá kapacita stroj zakázková výroba kusová výroba vyrábt na zakázku mít plnou moc k jednání piložit ovenou kopii provit majetkové pomry doba životnosti obžný majetek obrat povolení krátkodobý provozní náklady obchodní zástupce zptná vazba stálá aktiva vlastní kapitál dlouhodobý Stránka 19 z 22

20 na vlastní odpovdnost obchodní zákoník úetní závrka vypracovat znalecký posudek kalkulace náklad zásada každodenní innost výrobní innost Firma - Slovní zásoba úad obchodní registr len dozorí rady podnikatelský zámr dceinná spolenost obchodní editel fze spolenost s ruením omezeným živnostenský list právní úkon prostedník obchodní sdružení mateská spolenost finanní editel živnostenský úad zákonné ustanovení valná hromada statutární orgán výkonný editel len pedstavenstva ídit (napíklad firmu) akciová spolenost podnikatel zídit (napíklad firmu) splynutí spoleností majitel komanditní spolenost dozorí rada jednatel firmy spolenost s ruením neomezeným - spoleníci ruí svým majetkem neomezen prokurista spoleenská smlouva podnik, firma malý podnik ruení spoleník stanovy vedení spolenosti editel zástupce firmy Stránka 20 z 22

21 pedstavenstvo akcioná spolené podnikání spoleník založení spolenosti Užitené fráze a slovní spojení Promite, že Vám skáu do ei, ale Doufám, že se brzy uvidíme. Bylo mi potšením, že jsem Vás poznal. Tší m. Jsem rád, že Vás vidím. Rádi bychom Vás pivítali v naší firm. Pojte, prosím, dále. Kdo je statutárním zástupcem Vaší firmy? Pedstavuji Vám našeho produkt manažera. Jmenuje se pan Heinz. Pijete zase brzy. Velice m tší. Díky, že jste nás navštívili. Rád jsem to udlal. Nestojí to za e. Dkuji Vám velmi za Vaši pomoc. Dkuji Vám za Vaši návštvu. Samozejm. Promite, prosím. Je mi to velmi líto. Dkuji, je to od Vás velmi laskavé. Musím se Vám omluvit. diskutovat problematiku osobn Šastnou cestu. To nevadí. To je škoda. Vážn? Skuten? O tom pochybuji. Myslíte to s tou cenou vážn? Jist. Promite, že Vás znovu obtžuji, ale. S radostí. To je pravda. Máte pravdu. To je správné. Mám stejný názor jako Vy. Ne, vbec ne. Naprosto ne. Vyloueno. V žádném pípad. Myslíte vážn, co jste práv ekl? jednání probíhají Stránka 21 z 22

22 Obávám se, že se mýlíte. Za žádných okolností. Máte proti tomu njaké námitky? Pln si uvdomuji svoji odpovdnost. Nejsem si zcela jist. Možná. Snad. Mohlo by se to tak íct. Z tohoto dvodu se na Vás obracím. Budete informován o výsledku jednání ihned, jakmile skoní. Dovolte, abych Vám pedstavil pana Smithe. zastupovat zájmy Naší prioritou je vyešit tuto záležitost. Vím, že spolupráce by byla výhodná pro nás oba. Co o tom soudíte? nést odpovdnost uinit potebná opatení žádat o výjimku Bezpochyby. Promite, ale v tomto pípad nemáte pravdu. Jaký z toho máte pocit? Tším se na spolupráci s Vámi. Doufám, že jste ml dobrou cestu. Jak to jde? Jde to fajn, díky. Kdy by Vám to nejvíce vyhovovalo? Domluvme se na jedenáctou zítra. Jak Vám to vyhovuje? Jsem potšen, že jste si udlal as a pišel. Co si myslíte o tomto návrhu? Podle Vašeho názoru, je to dobrá myšlenka? Zcela souhlasím. Na to pistoupím. Vci se mohou zmnit k lepšímu nebo k horšímu. To zní dobe. Považujeme ho za klienta. Jsem ochoten souhlasit. brát do úvahy Naopak. Jak se na to díváte? Rád bych si domluvil schzku. Stránka 22 z 22

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou  u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů. Obchodní podmínky - Doručení a platba Při zasílání zboží využíváme služeb: České pošty s. p.. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více