Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Prodej - Slovní zásoba 1. ást balení zboží vyprodat zboží konkurence rozšíit sortiment zákazník obchodní rejstík výhradní zastoupení dodací list faktura sortiment zboží navázat obchodní spojení obchodní komora obchodní záležitost obchodník prodava stornovat fakturu manažer prodeje obchodní styky distribuce objednávka obchod kvete množstevní dobropis udržovat obchodní styky odbr zboží obchodní innost dlat obchod stanovit konenou cenu pistoupit na cenu trvat na vyšší cen poskytnout slevu obchodní název být smluvn vázán uzavírat obchod odstoupit od obchodu na trhu poskytnout rabat obchodní podmínky obchodní obrat Stránka 1 z 22

2 dlat dobrý obchod být na služební cest uskutenit obchod obchod jde špatn nechat si ujít obchod vzdát se obchodu Prodej - Slovní zásoba 2. ást velkoobchodní sleva FOB (vyplaceno na palubu lodi) DES (s dodáním z lodi) Mezinárodní obchodní podmínky CFR (výlohy a dopravné jsou placeny) CIP (dopravné a pojistné jsou placeny do) DAF (s dodáním na hranice) DDU (s dodáním, clo není placeno) DDP (s dodáním, clo je placeno) obchod DEQ (s dodáním z nábeží) dovoz FCA (vyplaceno dopravci) sleva potvrdit objednávku CPT (dopravné je placeno do) EXW (ze závodu) CIF (výlohy, pojistné a dopravné jsou placeny) vývoz dopravní náklady roní bonus marže kupní smlouva platnost nabídky uzavít obchod domácí trh objednávka zboží poštou maloobchodní prodej obchodní známka znaka (obchodní) kalkulace ceny zahraniní trh množstevní sleva dodací lhta objednávka zabývat se ím obchodní zastoupení, poboka poptávka cenový dobropis nabídka FAS (vyplaceno k boku lodi) Stránka 2 z 22

3 Prodej - Slovní zásoba 3. ást porušení smlouvy podepsat smlouvu pedmt smlouvy návrh smlouvy smluvní cena trvání smlouvy smluvní podmínky smluvní partner sleva z ceny stanovit cenu množstevní sleva bez dan obchodní podmínky vypovdt smlouvu sleva z ceny spotební da uzavít smlouvu cenová hladina da z píjmu podléhat dani požadovat rabat dodržet smlouvu vrnostní sleva snížit cenu výpoet ceny zmrazení cen pedbžný souhlas nárok na rabat vnitní obchod doložka ke smlouv osvobozen od dan výhradní právo prodeje pojistka pojistné krytí pojistná událost pojistné podmínky pojišovna uzavít pojištní sepsat smlouvu výmnný obchod maloobchodní prodejna celní tarif poskytnout provizi cenová doložka clo požadovat provizi provize Stránka 3 z 22

4 konsignaní sklad obchodní politika zamený na vývoz uvést na trh spotebitel zákazník, klient zahraniní obchod zasilatel (speditér) vzorek obchodní úvr Prodej - Procviovací vty 1. ást Tším se na dobrou spolupráci. Pedmtem smlouvy bude prodej 12 ks našich výrobk. Rád bych s Vámi uzavel kupní smlouvu. Pokud Vás zaujmou naše výrobky, vypracujeme pro vás podrobnou nabídku. Prodáváme také prostednictvím internetového obchodu. V cen jsou zahrnuty dopravní náklady. Pošlu Vám prospekt, který Vás seznámí s našimi výrobky a jejich cenami. Pi odbru 2000 ks dostanete slevu 2%. Ceny jsou kalkulovány na množství 1000 ks. Platnost naší nabídky je do 15 kvtna. Cenu stanovujeme podle kalkulace výrobních náklad. Dkuji Vám za Vaši poptávku. Mám zajímavou nabídku pro Vaši spolenost. Balení zboží je 100 ks v jedné krabici. Cenu stanovujeme tržním zpsobem. Dodací lhta našich výrobk je 2 dny po obdržení objednávky. V souasné dob poskytujeme zvláštní, asov omezenou slevu. Prosím potvrte naši objednávku co nejdíve. Kvalita našich výrobk je nadstandardní, tomu odpovídá i jejich cena. Objednávku staí poslat em. Jaké jsou Vaše obchodní podmínky? Zabýváme se dovozem a distribucí nábytku. Pošlu Vám informaci o našich obchodních zastoupeních. Zítra uzaveme konen tento obchod. Zisk v pedchozím roce byl vyšší. Omlouvám se za zdržení zpsobené kompletací dodávky. Naše zboží má pedepsaný certifikát. Máme zastoupení nejvýznamnjších výrobc v oboru. Pi objednávce 250 ks Vám poskytneme množstevní slevu 2% z obvyklé ceny. Pokud odeberete 1500 ks za celý rok, dostanete roní bonus 5%. S tímto zákazníkem plánujeme uzavít bonusovou smlouvu. Toto je náš TOP zákazník. Musíme provést analýzu zákazníka z dvodu snížení rizika. Výsledek przkumu ukazuje, že o tyto výrobky není na našem trhu zájem. Mžete využít naši prodejní sí. Jsme dovozci uvedeného zboží. Získali jsme výhradní zastoupení. Stránka 4 z 22

5 Obchodní editel schválil navržené podmínky obchodu. Konkurenní nabídka je urit mén výhodná. Pi objednání 3 a více kus dostanete bonus. Naše konkurence není schopna reagovat tak rychle na zmnu tržních podmínek. Náš obchodní tým je schopný prodat 1300 kg za msíc. Toto je opravdu výhodná cena. Náš sortiment je velice široký, jist si vyberete. Cena je 24 K za 1 kus. Podepište mi prosím dodací list. Tato firma se zabývá distribucí poíta. Obchodujeme s papírem. Píští msíc pojedeme na služební cestu do Anglie. Je naše dohoda pevná? Konkurenní výrobky nesplují nkolik stanovených parametr. Musíme provádt analýzu konkurent. Náš obchodní zástupce Vás navštíví píští týden. Poslali jste nám už msíní vyútování prodej? Už jsme poslali fakturu. Prodáváme pouze znakové zboží. Prodej - Procviovací vty 2. ást Smlouva platí od píštího msíce. Požadujeme dobropis za poškozené kusy. Vstupujeme na rostoucí trh. Lituji, s tím nemžeme souhlasit. Jsme ochotni udlat ústupek. Musíme tuto záležitost ješt jednou prodiskutovat. Jsme pekvapeni, že jste nedodrželi podmínky smlouvy. Jsem si jist, že to náš editel podepíše. Jsme ochotni Vám poskytnout provizi ve výši 5% z istého prodeje. Doprava bude útována zvláš. Máme zájem o novou dodávku. Je doprava zahrnuta v cen? Nemohu na to pistoupit. Rádi bychom prodiskutovali podmínky obchodu. Budu Vám vdný za Váš nejnovjší ceník. Ceny vykazují stále stoupající tendenci. Požadujeme zvýšení smluvní ceny. Smlouva nemá asové omezení. Seznámíte se se všemi podmínkami. Nmecký trh je pro nás rozhodující. Naše spolupráce by mohla být úspšná. Musíme domluvit pozdjší termín. Nesouhlasíme s pozdjším termínem. Poptávka po našem zboží je velká. Vaše firma patí mezi naše nejlepší zákazníky. Podle smlouvy jste mli dodat 100 kus. Dodací lhty jsou píliš dlouhé. Je to dobrý obchod. Stránka 5 z 22

6 Dovolte mi poznamenat, že náš názor je zcela rozdílný. Chci udlat dobrý obchod. Je to nejvtší obchodní etzec v zemi. Minulý msíc nám vypovdli smlouvu. Pedbžn jsme s tím souhlasili. V píloze naleznete výpis z obchodního rejstíku. Obchod s naším zbožím kvete. Máte zajímavé obchodní styky. Uzavení pojistné smlouvy je nezbytnou podmínkou. Podpis smlouvy musíme odložit na píští stedu. Cenová hladina Vašich výrobk je píliš vysoká. Budeme trvat na vyšší cen. Rádi bychom rozšíili sortiment. Obchodní obrat naší firmy v minulém roce byl 120 milión korun. Nechal jsem si ujít ten obchod. Na schzce oznámíme snížení ceny. Pošlete mi, prosím, kopii dodacího listu. Tento druh zboží musíme vyprodat. Nedodrželi jste podmínky smlouvy. Rádi bychom s Vámi uzaveli smlouvu. Nabízené smluvní podmínky jsou výhodné. Podle smlouvy máme nárok na vyšší rabat. Pošlete mi, prosím, návrh smlouvy. Dopravu musíte pojistit. Prodej našich výrobk je osvobozen od dan. Nabízená množstevní sleva je nízká. Nákup - Slovní zásoba 1. ást analýza prodejnosti technická dokumentace režijní náklady zakázková výroba leasing pronájem reklamace manažer nákupu skladové zásoby kvalita výroby poizovací náklady nákupní objednávka specifikace zboží dodavatel komisní sklad pokles ceny záruní list cena náklad náklady na dopravu da z pidané hodnoty Stránka 6 z 22

7 obchodní znaka erný trh rozvoz zboží vzorky výrobk návod k obsluze nahradit reklamované zboží dodávka zboží dovozné, dopravné být v záruce zadat objednávku dodávat zboží vas kupovat za výhodných podmínek mít zboží na sklad dodržení termínu uskutenit dílí dodávky odesílat zboží dodat v termínu vyídit zakázku pipravit zboží k odeslání urychlit dodávku pojistit proti všem rizikm udlat nabídku být k dodání nákup dodržet lhtu nabídka platí do konce msíce stav zásob odmítnout nabídku pijmout nabídku nabídnout nco k prodeji surovina technické podklady vyídit záležitost k Vaší plné spokojenosti vyídit reklamaci piložit vzorek k nabídce Nákup - Slovní zásoba 2. ást konená lhta prodloužit dodací lhtu k okamžitému dodání zkušební objednávka objednané zboží vyídit objednávku celková nabídka nabídka zkušební vzorek závazná nabídka výhodná nabídka dodací list Stránka 7 z 22

8 uplatnit reklamaci uplynutí lhty prvodní doklady ke zboží nejvyšší nabídka okamžité dodání celní prohlášení výpovdní lhta místo urení závazná objednávka zem urení dílí dodávka nákladní list pedbžná objednávka osvdení o pvodu datum odeslání dopravní náklady dopravce uznat reklamaci konosament škoda balící list ve velkém množství zisk sklad doprava kvalita osvdení o kvalit pozáruní servis nákladní list záruní servis dodací lhta kvantita storno objednávky dovozní povolení vyšší moc splnit podmínky smlouvy skrytá vada skladování odhad náklad licenní poplatek celní sklad Nákup - Procviovací vty 1. ást Náš systém kvality výroby zaruí minimální chybovost. Stanovme optimální skladovou zásobu. Pošlu Vám objednávku na 250 kus za cenu 13 USD za 1 kus. Dopravce si útuje 15 K za kilometr. Myslíte, že je naše nabídka zajímavá? Váš materiál si prostuduji a poté Vám dám vdt. Stránka 8 z 22

9 Specifikujte podrobn své zboží, prosím. Pi výrob používáme nejnovjší technologie. Expedice uvedeného zboží bude zítra. Pi jakékoli poruše našeho výrobku Vám poskytneme po dobu opravy nový kus. Ze Španlska jsou náklady na dopravu píliš vysoké. Dkuji Vám za Vaši nabídku, ale v souasné dob tento druh zboží neprodáváme. Musíme udlat analýzu prodejnosti. Tento výrobek jsme schopni vyrábt v hromadné výrob. Potebuji nakoupit 120 ks náhradních díl. Mohu mluvit s manažerem nákupu? Výrobní náklady uvedeného výrobku jsou 120 K za 1 kus. Vaše reklamace byla vyízena. Chtl bych reklamovat tento výrobek. Dodací lhta je 2 týdny. Toto zboží obvykle nemáme na sklad. My jsme dodavatelé poítaových komponent. Naše výroba je výhradn zakázková. Získali jsme výhradní zastoupení uvedené firmy. Celková produkce našeho závodu za rok je 1300 kus. Tento produkt mžete bu koupit, nebo pronajmout. Už jste dostali ten nákladní list? Zítra vám zašleme dobropis za vrácené zboží. Musíme stornovat fakturu. Máme vlastní nákladní auta, které používáme na rozvoz zboží. To je k dostání pouze na erném trhu. Tohoto zboží máme na sklad omezené množství. Pošlete mi prosím Vaši aktualizovanou nabídku s novými cenami. Pro vyízení reklamace potebujeme vzorky vadného zboží. Mohu Vám poslat i vzorky našich výrobk. Poukázal na zhoršení jakosti zboží. Zboží naložíme do 2 kontejner. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb. Vaše obchodní znaka je svtoznámá. Do kamionu se dá naložit pouze 20 tun. Cena byla kalkulována na minimální odbr 100 kus pro každou jednotlivou dodávku. Doprava je pojištna. Bezcelní zóna je na okraji msta. Tento druh zboží se musí proclít. Cena obsahuje clo, dph a náklady na dopravu. Pošlete mi prosím technickou dokumentaci. Zboží Vám dodáme nejpozdji 2 dny po obdržení objednávky. Nákup - Procviovací vty 2. ást Návod na montáž a obsluhu je piložen. Objednané zboží je ješt u našeho dodavatele. Musíme snížit cenu. Jak vysokou ztrátu odhadujete? Zboží neodpovídá našim normám. Tento termín není pijatelný. Stránka 9 z 22

10 Reklamaci považujeme za oprávnnou. Za zboží pln ruíme. Pošlete nám zkušební vzorek. Rozvoz zboží je každý týden v úterý. Mžeme to objednat na zkoušku. Pošlete mi závaznou objednávku. Je to skuten výhodná nabídka. Škoda není vysoká. Naše zvýhodnná nabídka platí do konce msíce. Zboží je k dodání ihned. Toto zboží kupujeme pouze za výhodných podmínek. Požadujeme náhradu za reklamované zboží. Zboží je ješt na celním úad. Mžete být bez obav. Bohužel musím odmítnout Vaši nabídku. Ješt jsme neobdrželi prvodní doklady ke zboží. Chtl bych uplatnit reklamaci. K Vašemu dopisu piložte osvdení o pvodu zboží. Potebujeme urychlit dodávku. Ceny výrobních surovin rostou. Rád bych uplatnil reklamaci. Vaši reklamaci vyídíme do konce tohoto týdne. Místem urení je Francie. Licenní poplatek je píliš vysoký. Zboží je uloženo na paletách. Vyjednali jsme dobré nákupní podmínky. Je to pouze pedbžná objednávka. Balící list nebyl piložen. Dosud jsme neobdrželi technickou dokumentaci. Prosím považujte tuto objednávku za závaznou. Poizovací náklady na 1 kus jsou 120 K. Musíme splnit podmínky smlouvy. Osvdení o kvalit Vám poskytne výrobce. V každém pípad potebujeme dodržet dohodnutou dodací lhtu. Toto zboží je k dostání pouze na erném trhu. Chci s Vámi jednat o prodloužení dodací lhty. Už jsme vyídili Vaši objednávku. Musím stornovat naši závaznou objednávku. Pošlete mi Vaši nabídku. Ješt jsme nezískali dovozní povolení. To je naše obchodní znaka. Marketing - Slovní zásoba podpora prodeje reklama poštou hrozby cenová politika ovlivovat trh píležitosti Stránka 10 z 22

11 ovládat trh slabé stránky silné stránky propaganí kampa propaganí materiály reklamní agentura image pímý marketing po telefonu konkurent trh zákazník billboard marketing oblast prodeje zásobovat trh rozpoet na reklamní kampa przkum trhu plocha inzerátu klesající poptávka reklamní spot inzerát, reklama informaní leták uspokojit poptávku zamený na zákazníka uvést na trh úinnost reklamy prodávající kapacita trhu kupující tvorba cen Na trhu není poptávka. zákaz reklamy získat trh oživení trhu nabídka pevyšuje poptávku prodej a propagace zboží svtová výstava provádt propaganí aktivity na vlastní náklady stála poptávka požadované informace cílená reklama kolísaní trhu reklamní plakát omezení reklamy zaplatit výdaje vystavovatel veletrh cílový trh bod zvratu Stránka 11 z 22

12 proniknout na trh tržní síla pijít na trh sponzor distribuní cesta podcenní situace podíl na trhu chování zákazník mezera na trhu cenová tvorba konkurenní výhoda Marketing - Procviovací vty O novém produktu je nezbytné vdt, kde se bude prodávat a za jakou cenu. Citlivost trhu na zmnu ceny je výrazná. Chtl bych zdraznit, že na reklamu máme velký rozpoet. Rozpoet na reklamní kampa je K. Naše zboží budeme vystavovat na veletrhu v beznu tohoto roku. Kdo jsou naši zákazníci? Je nezbytné provést przkum trhu, abychom se dovdli, co zákazníci žádají. Jedním z nejdležitjších úkol marketingu je komunikace se zákazníkem. Píští msíc se bude vysílat náš reklamní spot. Úinnost reklamy je omezená. Ve Vašem oboru je dležité znát dobe konkurenci. Prosím vyplte piložený dotazník. Pipravím Vám celkový rozpoet na Vaši propaganí kampa. Budeme inzerovat v tomto asopise. Inzerát nebyl dost informativní. Naše konkurence pestala v tom regionu prodávat. V tch novinách nemže být více než 10% komerní reklamy. Snížení ceny by mlo pinést oživení trhu. Jaký je náš cílový trh? Požadované informace zjistíme pomocí przkumu trhu. Konkurenní trh pináší rozmanitost a výbr. Toto zaídí reklamní agentura. Nové výrobky uvedeme na trh na podzim. Vaše firma ovládá trh. Musíme zhodnotit vlastní silné a slabé stránky. Nabídka Vašich výrobk pevyšuje poptávku. Je to cílená reklama. Jací jsou naši zákazníci? Vytiskli jsme reklamní plakát. Pozorujeme klesající poptávku po našich výrobcích. Spolupracujeme se zahraniní reklamní agenturou. Musíte nám dodat požadované informace. Reklama na internetu se zdá být docela úinná. Image naší firmy musíme zlepšit. Reklama v televizi je píliš drahá. Chceme proniknout na slovenský trh. Stránka 12 z 22

13 Váš cílový trh je v Nmecku. Na podzim se bude konat veletrh. Kapacita trhu je 120 tisíc tun. Uplatujeme efektivní podporu prodeje. Ceny zstaly na stejné úrovni. O trhu musíme shromáždit více informací. Naše výrobky vyplují mezeru na trhu. Ceny nebyly zasaženy. Ceny vyletly nahoru. Ceny prudce klesly. Ceny šly nahoru. Naše firma je sponzorem rzných kulturních akcí. Provedeme przkum cen výrobk naší konkurence. Ke každému produktu piložíme informaní leták. Úinnost televizní reklamy je velmi vysoká. Pošlete mi, prosím, propaganí materiály. Chtli bychom proniknout na Polský trh. Platby - Slovní zásoba 1. ást výpis z obchodního rejstíku finanní výkazy upomínka dodavatelský úvr platba dlužník vydané faktury vitel pijaté faktury faktura je splatná osobní úet smnný kurz platit akreditivem smnka splatný penále platební podmínky bankovní výpis pohledávka šek pokladna bankovní úet dokumentární akreditiv mince v hotovosti závazek pokuta pístup k útu úrok z prodlení firemní úet Stránka 13 z 22

14 platební karta bankovní úvr prostednictvím banky avízo banky cash flow banké - zástupce banky cizí mna provádt platby bankovní tajemství splátkový kalendá debet bankovka dluh bankovní záruka poplatky úspory kreditní karta poplatek za vedení útu kladný / záporný zstatek výbr penz bankovní pevod poboka banky Platby - Slovní zásoba 2. ást bezpenost revolvingový úvr spotebitelský úvr povolený debet úvr podílový list sazby kontokorentní úvr úrokové sazby podpisový vzor prohlášení ruitele útovat penále mna investiní úvr elektronický podpis zahraniní platební styk dokumentární akreditiv dokumentární inkaso hypotení úvr platný smnka ruitel píkaz k inkasu platební povinnost trvalý píkaz k úhrad Stránka 14 z 22

15 píkaz k úhrad povolení inkasa platit pedem termínovaný vklad povolení záporného zstatku (peerpání) platba ve splátkách zdarma kurzovní lístek platební neschopnost náhrada penz vrátit zpt peníze šek neodvolatelný akreditiv prodloužit platební lhtu platební podmínky platnost žádat o odklad zaplacení odmítnout placení platební schopnost pedplatba zápoet pohledávek a závazk akontace úroková sazba je 5% finanní prostedky platný do cenné papíry bankomat postoupení pohledávky uznání dluhu závazek záloha termínované obchody peklenovací úvr pojistka pohledávka z obchodního styku Platby - Procviovací vty Ta pohledávka je už 33 dn po splatnosti. Dostali jsme dodavatelský úvr ve výši EUR. Rád bych platil šekem. Fakturu mžete také zaplatit u nás v pokladn. Pošlete mi prosím doklad o platb. Provedeme zápoet vzájemných pohledávek a závazk. Pi obchodování se zahraniím je obvyklé používat pi platb dokumentární akreditiv. Za zboží Vám zaplatím smnkou. Celkový dluh je ve výši EUR. 58% našich závazk je po lht splatnosti. Ješt jsme neobdrželi Vaši úhradu K za fakturu íslo 345 splatnou druhého prosince. Navrhuji domluvit se na splátkovém kalendái. Stránka 15 z 22

16 Mžete mi poslat Vaše finanní výkazy? Dnes je pro platbu velmi nevýhodný kurz. Naše platební podmínky jsou standardní. Podepíši Vám uznání svého závazku. Financování obchodu je velmi složité. Cena by mla být zaplacena v deseti splátkách. Naše produkty si mžete koupit i na leasing. Faktury budou splatné 45 dn od odeslání zboží. Ped dodáním zboží požadujeme zálohu. Poskytnu Vám ceník našeho zboží. Za pozdní platbu útujeme úrok z prodlení 0,05% za každý den zpoždní. Rád bych Vám pipomnl, že zítra bude splatná naše faktura íslo na K. Poslat upomínku. Budeme platit pevodem z bankovního útu. Nkolik dalších msíc musíme šetit. Chci Vám navrhnout zpsob ešení našeho dluhu. Naše faktura íslo 403 bude splatná zítra. Požadujeme platbu pedem. Úroková sazba u tohoto typu bankovního úvru je 6%. Za nedodržení smluvních podmínek vám budeme útovat penále. Na tento obchod budeme potebovat bankovní úvr. Poboka naší banky je i na Slovensku. Cash flow naší firmy je dobré. Poteboval bych vidt Váš výpis z bankovního útu. Jsme nuceni útovat úrok z prodlení. Naše služby jsou zdarma. Jako zdroj financování využíváme dodavatelský úvr. Dejte mu pokyny k odeslání. Potebujeme bankovní záruku. Platební podmínky jsou nepijatelné. Firma se dostala do pechodné platební neschopnosti. Rád bych vidl Váš výpis z útu jako dkaz platby. Zítra provedu píkaz k úhrad. Budeme platit v hotovosti. Souhlasíme s prodloužením platební lhty s podmínkou, že budeme útovat 5% úrok z prodlení. Za pevod penz do zahranií si banka útuje vysoké poplatky. Bankovní pevod jsme uskutenili vera. Postoupili jsme naši pohledávku firm Onoco. Získali jsme možnost dostat kontokorent. Poskytnte mi, prosím, Vaše finanní výkazy. Pro jste ješt nezaplatili? Všechny naše závazky jsou ped lhtou splatnosti. Potebuji od Vás písemné uznání dluhu. Platba se uskutení ve splátkách. Telefonování - Slovní zásoba mluvit do telefonu vzkaz, zpráva zapsat si telefonní íslo Stránka 16 z 22

17 íslice pepnout hovor linka klapka telefonní íslo faxové íslo volat Nikdo to nezvedá. telefonní sluchátko Nezavšujte. telefonovat rozumt vytoit íslo mail je na dovolené špatné íslo zavolat zpátky pedat vzkaz zanechat vzkaz je nemocný telefonní seznam má poradu poslat sms obsazeno Haló? záznamník pedvolba zvonit Telefonování - Procviovací vty Chviliku, prosím. Mohu mluvit s manažerem nákupu, prosím? Pepojuji Vás. Pokud je poslední dvojíslí 00, pak se vyslovuje jako "sto". Linka je obsazena, pokáte minutku, prosím? Mžete mu pedat vzkaz? Toto íslo volám již delší dobu, ale nemohu se dovolat. Pi telefonování se íslice 0 vyslovuje jako O. U telefonu Brown. Rád bych mluvil s manažerem nákupu, prosím. S kým hovoím, prosím? Mžete mi dát klapku 1-5-3, pana Browna prosím? Bohužel jsem dobe nerozuml. Mohl byste to íct ješt jednou? Obávám se, že pan Martin tady není. Prosím, nezavšujte. Mžete mi dát své telefonní íslo, abych Vám mohl zavolat zpátky? Lituji, máte špatné íslo. Lituji, práv tady není. Mohu zavolat pozdji? Stránka 17 z 22

18 Ahoj, tady je Tom Novák z ABC. Kdo mluví, prosím? Lituji, linka je obsazená. Mohl bych mluvit s Johnem Martinem, prosím? Mohu zanechat vzkaz? Kdo volá, prosím? Pan Novák je na dovolené, doasn ho zastupuje slena Novotná. Rád bych mluvil s Johnem Martinem, prosím. Mohl bych mluvit s nkým, kdo je zodpovdný za marketing? Lituji, práv je na njaké schzi. Obávám se, že práv hovoí na jiné lince. Je mi líto, nikdo to nebere. Jmenuji se Novák a volám jménem spolenosti ABC. Jeho íslo je obsazeno. Spojím Vás. Zavolám Vám zpt. S kým mluvím? Obávám se, že máte špatné íslo. Mohl byste to vyhláskovat, prosím? Lituji, neslyším Vás dobe. Mohl byste mluvit trochu hlasitji, prosím? Rád bych si domluvil schzku. eknu panu Jonesovi, že jste volal. Požádám ho, aby Vám zavolal co nejdíve. Pokoušel jsem se spojit nkolikrát, ale vždy je obsazeno. Vytoil jste špatné íslo. Promite, toto není klapka, kterou jste chtl, pepnu Vás na ústednu. Mohl byste mu zavolat zítra? Pepnu Vás na pana Browna. S kým chcete mluvit? Co mohu pro Vás udlat? Chcete zanechat vzkaz? Jakmile se vrátí, zavolá Vám zpátky. Není momentáln k dispozici. Mluvili jsme spolu nkolikrát telefonicky. Lituji, to je omyl. Pan Novák tady dnes není. Mžete zavolat znovu pozdji? Mžete to poslat faxem nebo em? Bude tady v pt hodin. Domluvme si o tom schzku. Promite, ale neslyším Vás. Moment prosím. Podívám se, jestli je pan Jones k dispozici. Mžete mu vyídit vzkaz? Na tom ísle je obsazeno. Lituji, nerozumím. Mohl byste to zopakovat? Nechte zprávu na záznamníku. Myslím, že bude lepší probrat to osobn. Slovní zásoba, které urit využijete Stránka 18 z 22

19 jistý nejistý výhrady souhlas nesouhlas vyjednávat odvolat, stornovat nevhodný, nevyhovující zaídit, domluvit se pochybnosti firemní rozpracovaná výroba zplnomocnní agenda, body jednání bankrot dohodnout se na oblasti, které mají být ešeny oprávnní, zmocnní úet prmysl licence, koncese autorské právo ekonomie pedpovídat, prognóza zahraniní mna ekonomika vyhovující, vhodný hospodárný masová výroba obchodní majetek kancelá nevyužitá kapacita stroj zakázková výroba kusová výroba vyrábt na zakázku mít plnou moc k jednání piložit ovenou kopii provit majetkové pomry doba životnosti obžný majetek obrat povolení krátkodobý provozní náklady obchodní zástupce zptná vazba stálá aktiva vlastní kapitál dlouhodobý Stránka 19 z 22

20 na vlastní odpovdnost obchodní zákoník úetní závrka vypracovat znalecký posudek kalkulace náklad zásada každodenní innost výrobní innost Firma - Slovní zásoba úad obchodní registr len dozorí rady podnikatelský zámr dceinná spolenost obchodní editel fze spolenost s ruením omezeným živnostenský list právní úkon prostedník obchodní sdružení mateská spolenost finanní editel živnostenský úad zákonné ustanovení valná hromada statutární orgán výkonný editel len pedstavenstva ídit (napíklad firmu) akciová spolenost podnikatel zídit (napíklad firmu) splynutí spoleností majitel komanditní spolenost dozorí rada jednatel firmy spolenost s ruením neomezeným - spoleníci ruí svým majetkem neomezen prokurista spoleenská smlouva podnik, firma malý podnik ruení spoleník stanovy vedení spolenosti editel zástupce firmy Stránka 20 z 22

21 pedstavenstvo akcioná spolené podnikání spoleník založení spolenosti Užitené fráze a slovní spojení Promite, že Vám skáu do ei, ale Doufám, že se brzy uvidíme. Bylo mi potšením, že jsem Vás poznal. Tší m. Jsem rád, že Vás vidím. Rádi bychom Vás pivítali v naší firm. Pojte, prosím, dále. Kdo je statutárním zástupcem Vaší firmy? Pedstavuji Vám našeho produkt manažera. Jmenuje se pan Heinz. Pijete zase brzy. Velice m tší. Díky, že jste nás navštívili. Rád jsem to udlal. Nestojí to za e. Dkuji Vám velmi za Vaši pomoc. Dkuji Vám za Vaši návštvu. Samozejm. Promite, prosím. Je mi to velmi líto. Dkuji, je to od Vás velmi laskavé. Musím se Vám omluvit. diskutovat problematiku osobn Šastnou cestu. To nevadí. To je škoda. Vážn? Skuten? O tom pochybuji. Myslíte to s tou cenou vážn? Jist. Promite, že Vás znovu obtžuji, ale. S radostí. To je pravda. Máte pravdu. To je správné. Mám stejný názor jako Vy. Ne, vbec ne. Naprosto ne. Vyloueno. V žádném pípad. Myslíte vážn, co jste práv ekl? jednání probíhají Stránka 21 z 22

22 Obávám se, že se mýlíte. Za žádných okolností. Máte proti tomu njaké námitky? Pln si uvdomuji svoji odpovdnost. Nejsem si zcela jist. Možná. Snad. Mohlo by se to tak íct. Z tohoto dvodu se na Vás obracím. Budete informován o výsledku jednání ihned, jakmile skoní. Dovolte, abych Vám pedstavil pana Smithe. zastupovat zájmy Naší prioritou je vyešit tuto záležitost. Vím, že spolupráce by byla výhodná pro nás oba. Co o tom soudíte? nést odpovdnost uinit potebná opatení žádat o výjimku Bezpochyby. Promite, ale v tomto pípad nemáte pravdu. Jaký z toho máte pocit? Tším se na spolupráci s Vámi. Doufám, že jste ml dobrou cestu. Jak to jde? Jde to fajn, díky. Kdy by Vám to nejvíce vyhovovalo? Domluvme se na jedenáctou zítra. Jak Vám to vyhovuje? Jsem potšen, že jste si udlal as a pišel. Co si myslíte o tomto návrhu? Podle Vašeho názoru, je to dobrá myšlenka? Zcela souhlasím. Na to pistoupím. Vci se mohou zmnit k lepšímu nebo k horšímu. To zní dobe. Považujeme ho za klienta. Jsem ochoten souhlasit. brát do úvahy Naopak. Jak se na to díváte? Rád bych si domluvil schzku. Stránka 22 z 22

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více