Základní škola Čerčany,okr.Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čerčany,okr.Benešov"

Transkript

1 Obsah: 1. Základní údaje 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy a školská rada 1.3. Přehled oborů vzdělávání 1.4. Charakteristika školy 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Charakteristika pedagogického sboru 2.2. Odbornost pedagogů 3. Údaje o DVVP 3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 3.4. Samostudium 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí na SŠ 4.1. Zápis žáků 4.2. Přijetí absolventů na SŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP 5.1. Volitelné předměty 5.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 5.3. Hodnocení chování 5.4. Hodnocení prospěchu 5.5. Výsledky zjišťované externě 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti 7.1. Sportovní soutěže 7.2. Olympiády a výtvarné soutěže 7.3. Soutěže pořádané školou 7.4. Aktivity pořádané v rámci školních vzdělávacích programů 7.5. Způsob realizace EVVO 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠIČR 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha 1- roční plán akcí Příloha 2- Vyučtování rozpočtu MŠMT Příloha 3- Vyúčtování rozpočtu OÚ Příloha 4- Vyúčtování VHČ 1

2 1. Základní údaje: 1.1.Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Čerčany, okres Benešov, příspěvková organizace Sídlo školy: Čerčany, Sokolská 180 IČO : Bankovní spojení: /0100 RED IZO : Zřizovatel školy: Obec Čerčany, Václavská 36, Čerčany, okres Benešov Právní forma: Příspěvková organizace od roku 2000 Ředitel školy: Mgr. Miroslav Klenovec, ředitel školy do od Mgr. Dana Čambulová, ředitelka školy, statutární orgán Kontakt: tel.,fax Datum zařazení do sítě škol: se změnou k Součásti školy a školská rada Školská rada: Koncem roku proběhla volba členů do školské rady. Do ŠR byli zvoleni za obec: Mgr. Blanka Tomková (předseda), Ing. Dana Tomášková, za pedagogy: Josef Prchal, Bc. Petra Kaprálková, za rodiče: Kamila Kepková, Pavel Šetek Kapacita školy: IZO škola kapacita 500 žáků IZO školní družina kapacita 90 žáků IZO školní jídelna kapacita 450 žáků 1.3. Přehled oborů vzdělávání Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) poskytování základního vzdělání Obor vzdělání, který škola vyučuje (dle školského rejstříku) Kód oboru : C/01 Popis oboru: Základní škola 1.4. Charakteristika školy Charakteristika školy: Základní škola 1. stupeň: 1. až 5. ročník 2. stupeň: 6. až 9. ročník Školní družina 3 oddělení Školní jídelna Základní škola Čerčany je úplnou základní školou.výuka v roce 2011/12 probíhala v 16 třídách dle vlastního vzdělávacího programu ŠVP Naše budoucnost. Škola poskytuje vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům talentovaným. Pro tyto žáky pedagogové připravují individuální výchovně vzdělávací plány a 2

3 specializovanou výuku vybraných předmětů. Poradenské služby pro žáky, rodiče i učitele zajišťuje ve škole tým ve složení výchovný poradce a školní metodik prevence. V tomto roce využívali 2 žáci služeb asistenta pedagoga. Vedle 16 kmenových učeben se žáci vzdělávali v odborných pracovnách( 1 počítačová učebna,1 jazyková učebna, 1 keramická dílna, 1 cvičná kuchyňka, 1 dílna). Součástí školy je školní družina. Výchova žáků ve školní družině probíhala ve 3 odděleních. K bylo zapsáno 90 dětí. Základním vnitřním dokumentem, kterým se škola řídí, je vedle vzdělávacího programu Školní řád, který vymezuje všechny základní oblasti činnosti školy. Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvořili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Velkou pozornost věnujeme i mimoškolní činnosti. Zájmové kroužky v roce 2011/2012: název: Anglický jazyk 1. a 2. třídu Anglický jazyk třídu Příprava na zkoušky z Ma Příprava na zkoušky z ČJ Německý jazyk pro 1. stupeň Náprava SPPU Keramický kroužek (2skupiny) Klub mladých diváků Německý jazyk pro 2. stupeň Hry v matematice roč. Stolní tenis (2 skupiny) Výtvarný kroužek Turistický kroužek Literární kroužek Cvičení z matematiky 7. ročník Mladý zdravotník Sportovní hry Sportovní hry1.stupeň vedoucí: Mgr. Iva Parýzková Helena Bradová Ing. Pavla Nádvorníková Mgr. Blanka Škvorová Mgr. Jana Timová Mgr. Renata Šestáková Barbora Valentová Ing. Pavla Nádvorníková Ing. Pavla Nádvorníková Mgr. Lucie Jiráková Mgr. Renata Šestáková Barbora Valentová Drahoslava Klai-Vítová, Mgr. Jana Timová Bc. Jindřiška Budilová Mgr. Michaela Nováková Drahoslava Klai-Vítová Drahoslava Klai-Vítová Mgr.Renata Šestáková 3

4 2. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo na škole: 27 pedagogických pracovníků (z toho 3 vychovatelky ŠD) 2 asistenti pedagoga 1 ekonom, 1 pokladní 5 provozních zaměstnanců + školník 5 zaměstnanců školní jídelny + vedoucí školní jídelny Celkový počet tříd: 16 Počet oddělení ŠD: 3 Celkový počet žáků v ZŠ: 348 k Průměrný počet žáků ve třídě: Zaměstnanci školy: Učitelé: funkce (třídní): vyučuje vzdělání Bc. Budilová Jindřiška 4. A 1. stupeň bakalářské Bernardová Jitka 5. B 1. stupeň SŠ Bradová Helena Aj, Tv,Vv,Př,Fy, SŠ Fleischhansová Květuše asistentka pedagoga SŠ Havlíček Miloš Ing. In VŠ Hobzová Carla Maria Bc. Aj VŠ Jan Pošta Mgr. 1. A 1. stupeň VŠ Jelínková Olga Mgr. 1. B 1. stupeň VŠ Jiráková Lucie Mgr. 2.B 1. stupeň VŠ Kaplanová Petra Ing. Do B 1. stupeň VŠ Krásenská Monika Asistentka pedagoga SŠ Mgr. Čambulová Dana zástupce ředitele In,Prv,Vv, VŠ Mgr. Klenovec Miroslav ředitel školy Tč,Pč VŠ Nácovská Monika Mgr. 2. A 1. stupeň VŠ Nádvorníková Pavla Ing. 9. A Che, Ma,Pč, VŠ Nehasil Radek Mgr. Aj VŠ Nováková Michaela Mgr. Ma, Tv,Pč VŠ Parýzková Iva Mgr. 8. A, metodik prevence Čj, Aj VŠ Poštová Ludmila Mgr. 5. A 1. stupeň VŠ Prchal Josef 8. A Dě,Tv,Pč,Fy SŠ Somrová Lenka Mgr. od B. 1. stupeň VŠ Šestáková Renata Mgr. 3. B 1. stupeň VŠ Škvorová Blanka Mgr. výchovný poradce Čj VŠ Šťovíček Jan Mgr. 6. A Ze,Dě,Fy VŠ Timová Jana Mgr. 8. B Nj,Př,Vz,Vo VŠ Valentová Barbora 2. A 1. stupeň SŠ Vítová Drahoslava 6. B Do, Ma,Vz,Vv SŠ Vychovatelky školní družiny: Bernardová Lenka vychovatelka SŠ Kaprálková Petra Bc. vychovatelka Bc. Kučerová Renata vedoucí ŠD SŠ 4

5 Provozní zaměstnanci: Brožová Helena Kaprálková Petra Bc. Neprašová Jaroslava Novotný Vladimír Plachá Jana Semínová Lenka Sládková Božena Zburníková Iveta Zaměstnanci školní jídelny: Gasperotti Jana Loušová Lenka Mašínová Hedvika Purkardová Veronika Sahulová Vašáková Ivana uklízečka pokladní uklízečka školník, topič uklízečka účetní uklízečka uklízečka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí ŠJ 2.1.Charakteristika pedagogického sboru Věkový průměr : let let let Nad 50 let důchodci muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Počet pedagogů Odbornost pedagogů na základě zákona 563/2004 Sb, počet Pedagog. a odborně způsobilý Bez kvalifikace % 1.stupeň % 2. stupeň % ŠD % Asistent pedagoga 2-2 0% Stále velké procento pedagogů nesplňuje zákonem předepsanou kvalifikaci. Jedna učitelka1. stupně si doplňuje kvalifikaci na vysoké škole, tu by měla získat v roce Pedagogický sbor je potřeba doplnit o kvalifikované učitele s aprobací 1. stupně, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka. 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd 1 b) Studium pro asistenta pedagoga - 0 c) Studium školského managementu - 0 d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace - 0 5

6 3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - 0 b) Studium pro výchovné poradce - 1 c) Specializovaná činnost-koordinace ICT - 0 d) Specializovaná činnost-koordinace tvorby ŠVP - 0 e) Specializovaná činnost - prevence rizikového chování - 0 f) Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy - 0 Pro další roky je třeba přednostně vyškolit pedagoga v prevenci rizikového chování, vzhledem k tomu, že se stále ve větší míře objevují u žáků rizikové faktory (kouření, alkohol, kyberšikana..) 3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace-individuální vzdělávací akce Legislativa Akce Agentura Učitelé Cena Jak správně sestavit školní řád Fakta s.r.o Mgr. Dana Čambulová 1190,- Elektronická spisová služba BluePoint Mgr. Dana Čambulová 720,- Pedagogika Jak na děti s problémovým chováním Aktivizující metody a formy práce Fakta s.r.o Descartes v.o.s. Mgr. Jana Timová Mgr. Jana Timová 1150,- 948,- Didaktické hry v matematice Descartes v.o.s. Mgr. Lucie Jiráková 1068,- Co nás ve škole neučili,aneb efektivní metody Descartes v.o.s. Mgr. Monika Nácovská 1068,- Interaktivní výuka Video multimedia ve výuce vyučující Český jazyk Čtenářská gramotnost VISK Jindřiška Budilová 600,. Přírodovědné předměty 50 fyzikálních experimentů E-pedagog.cz Mgr. Jan Šťovíček 999,- Využití prezentačních programů ve výuce chemie VISK Ing. Pavla Nádvorníková 600,- Individuálně vzdělávací akce byly pořádány převážně v Praze nebo v Benešově a probíhaly podle plánu DVVP. Bohužel se někdy stane, že některé akce jsou pro malý zájem rušeny. Pro další rok je třeba zajistit vzdělávání převážně u pedagogů bez kvalifikace. Také je potřeba zvýšit zájem pedagogů o sebevzdělání. Někteří pedagogové se nezúčastnili žádné vzdělávací akce již několik let. 6

7 3.4. Samostudium Všichni pedagogičtí pracovníci se během roku vzdělávali formou samostudia. Každý pedagog věnoval 12 dní svému sebevzdělání. K samostudiu mohou pedagogové čerpat náměty z časopisů Učitelské noviny, Informatorium, Český jazyk, Moderní vyučování, Dnešní svět a dalších odborných knih z učitelské knihovny. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ 4.1. Zápis do 1.ročníku Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012 proběhl v zákonném termínu dne 8. a 9. února Zápisu se zúčastnilo 52 dětí. 47 dětí bylo u zápisu poprvé, 5 dětí nastoupilo po odkladu školní docházky. 2 děti nastoupily mladší 6 let na základě doporučení PPP. Odklad školní docházky rok 2012/2013 byl udělen 4 dětem. 3. září nastoupilo do 1. třídy 48 žáků Přijetí absolventů školy na SŠ Ve školním roce 2011/2012 ukončilo povinnou školní docházku celkem 35 žáků 9. tříd (24 chlapců, 11 dívek). Z 5. tříd přecházejí do prvních ročníků osmiletých gymnázií 2 žáci (2 dívky). 9. třídy Celkem přijati (chlapci+dívky) % Gymnázium, Husova 470, Benešov 2 (1+1) 5,71 Gymnázium, Voděradská 2, Praha10 2 (2+0) 5,71 Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, Praha 4 1 (0+1) 2,86 Gymnázium Ječná, Ječná 530, Praha 2 1 (1+0) 2,86 Anglicko české gymnázium Amazon, Rytířská 10, Praha 1 1 (0+1) 2,86 SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 2 (2+0) 5,71 SPŠ stavební, Dušní 17, Praha 1 1 (1+0) 2,86 SPŠ strojnická, Betlémská 287, Praha 1 1 (1+0) 2,86 SŠ spojů a informatiky Tábor, Bydlinského 2474, Tábor 1 (1+0) 2,86 SPŠ stavební Vlašim, Komenského 41, Vlašim 2 (2+0) 5,71 SOŠ logistických služeb, Učňovská 100, Praha 9 1 (0+1) 2,86 OA Heroldovy sady, Heroldovy sady 1, Praha 10 2 (0+2) 5,71 OA Dušní, Dušní 7, Praha 1 1 (1+0) 2,86 OA Neveklov, Školní 303, Neveklov 2 (2+0) 5,71 Střední zemědělská škola, Mendlova 131, Benešov 1 (0+1) 2,86 SŠ rybářská a vodohospodářská, Táboritská 941, Třeboň 1 (1+0) 2,86 SŠ veřejnosprávní Trivis, Libčická 399, Praha 8 1 (0+1) 2,86 SŠ gastronomická a hotelová, Vrbová 1233, Praha 4 1 (0+1) 2,86 ISŠT, Černolesklá 1997, Benešov 2 (2+0) 5,71 SŠ cestovního ruchu, Táborská 458, Benešov 1 (1+0) 2,86 SOU gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10 1 (1+0) 2,86 SOŠ a SOU, Zámek 1, Vlašim, 3letý 2 (1+1) 5,71 7

8 ISŠT, Černoleská 1997, Benešov, 3letý 3 (3+0) 8,57 SOU, Jana Nohy 1302, Benešov, 3letý 2 (1+1) 5,71 5. třídy Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha 10 1 (0+1) Gymnázium, Husova 470, Benešov 1 (0+1) 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Během školního roku došlo na základě podnětů ČŠIČR k úpravě začlenění průřezových témat do ŠVP Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány tyto volitelné předměty: 7. ročník - 2 skupiny (ekonomická gramotnost, technické činnosti) 8. ročník - 2 skupiny (technické činnosti, domácnost) 9. ročník - 2skupiny (technické činnosti, domácnost) 5.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Do výuky bylo do tříd integrováno 12 žáků. Na základě doporučení PPP a SPC měli žáci vytvořen IVP, který byl pravidelně vyhodnocován. Dva žáci měli asistentku pedagoga (1 s těžkým tělesným postižením, 1 s Aspergerovým syndromem). Žákům bylo umožněno používat potřebné učební pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám. Při vyučování jsou používány vhodné vyučovací metody směřující k individualizaci vzdělávacího procesu. Při integraci žáka s Aspergerovým syndromem využíváme odborných rad společnosti APLA, která se specializuje na žáky s touto poruchou. V 6. ročníku jsme při integraci žáka s ADHD využili odborné pomoci PPP Benešov při měření sociálního klimatu. Ve 3. třídě pracoval žák, u kterého bylo diagnostikováno mimořádné nadání. Ve spolupráci s PPP jsme vytvářeli podmínky k jeho rozvoji. Pro tyto žáky nejsme ještě schopni poskytnout takové podmínky, které by uspokojili rodiče a žáka. Tento žák přešel na školu, kde jsou specializovaní na práci s nadanými žáky. Ment.postižení lehké Vývojové poruchy chování Tělesné postižení - těžké autismus 1 Vývojové poruchy učení 1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.třídy 5.třídy 6.třídy 7.třídy 8.třídy 9.třídy Chování žáků Chování žáků bylo ohodnoceno v dvou případech napomenutím třídního učitele za neplnění domácích povinností žáka, v jedenácti případech důtkou třídního učitele za neplnění povinností a drobné kázeňské přestupky, ve čtyřech případech důtkou ředitele školy za nekázeň a ohrožování bezpečnosti spolužáků, čtyřem žákům byl udělen snížený stupeň z chování o 8 1 1

9 Průměrný prospěch Počet vyznamenání Prospěl Neprospěl Počet zameškaných hodin Neomluvené hodiny Průměr na žáka Základní škola Čerčany,okr.Benešov jeden stupeň za závažné porušení školního řádu (3 žáci za kouření, pití alkoholu na školní akci a kouření marihuany + 1 žák za rasistické chování a vulgární chování k učiteli). Veškerá udělená výchovná opatření byla oznámena žákům a jejich zákonným zástupcům prokazatelně písemnou formou 5.4.Hodnocení prospěchu za II.pololetí k Třída Počet žáků CH D 1.A , ,80 1.B , ,96 2.A , ,74 2.B , ,10 3.A , ,22 3.B , ,17 4.A , ,80 4.B , , , ,83 5.B , ,37 6.A , ,88 6.B ,58 7.A , ,42 8.A , ,80 9.A , ,44 9.B , ,35 V tomto školním roce neprospěl 1 žák z 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že neuspěl v opravných zkouškách, bude opakovat ročník. Na základě plánu evaluace vedoucí metodických orgánů školy (vedoucí MS na 1. stupni školy a vedoucí předmětových komisí na 2. stupni školy) zabezpečili vstupní a výstupní prověrky v českém jazyce a matematice. Výsledky prověrek byly vyhodnoceny, porovnány s předchozími lety a zohledněny v další práci. Vedení školy na základě kontrolního a hospitačního plánu zjišťovalo úroveň průběhu vzdělávání. K zjišťování kvality vzdělávání, vedle hospitací, využívalo také pravidelnou kontrolu výstupu žáků (žákovské knížky, sešity, kontrolní práce apod.). Závěry z kontrolní a hospitační činnosti byly pravidelně hodnoceny na pedagogických radách. Ze závěrů vyplývá, že cíle ŠVP jsou plněny, stále však přetrvává ve vyučovacích hodinách použití neefektivní metod, není dostatečně využíváno materiálního vybavení (interaktivní tabule), také není dostatečně využíváno sebehodnocení. 9

10 5.5.Výsledky žáků zjišťované externě K evaluaci je využíváno i externí testování. Letos poprvé proběhla celoplošná generální zkouška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Niqes), jejímž cílem bylo ověřit znalosti žáků 5. a 9. ročníku v českém a anglickém jazyce a v matematice v souladu se standardy vzdělávání na základní škole. Výše uvedenými postupy a evaluačními nástroji byla objektivně zmapována úroveň znalostí absolventů prvního a druhého stupně i žáků. Cílem testování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy. Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených vědomostí. Celkové výsledky, kterých naši žáci dosáhli, nevybočovaly z celorepublikového průměru. Žáci 6. a 7. a 9. ročníku absolvovali elektronické online testování Stonožka zadávané firmou SCIO. Žáci 6. ročníku byli testováni z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Přestože výsledky byli průměrné, v porovnání se studijními předpoklady bylo zjištěno, že potenciál žáků je využíván optimálně v porovnání s úrovní jejich studijních předpokladů. Žáci 7. ročníku byli testováni z českého jazyka a matematiky. Jejich průměrné výsledky odpovídají jejich úrovni studijních předpokladů. Žáci 9. ročníku patří v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce k lepšímu průměru a jejich studijní potenciál je využíván optimálně. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Preventivní program má v obecné rovině usilovat o to, aby preventivní výchovně vzdělávací působení bylo součástí výuky a života školy. Každodenní chod školy musí umožňovat dětem osvojení si kompetencí zdravého životního stylu a tím se stávat odolnějším vůči společensky nežádoucím jevům v rizikovém prostředí. Škola je prostředí, které umožňuje žákům během jejich sociálního vývoje střetávat se s různými typy skupin. V určitých věkových fázích lze předpokládat a předem očekávat jistý způsob chování a jednání. Nežádoucí projevy jednání u žáků vyloučit nemůžeme, ba dokonce musíme s touto alternativou předem počítat. Je nutné tyto projevy včas odhalit a řešit. Důraz je kladen zejména na informovanost žáků a na poskytování široké nabídky volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout žákům možnost trávit svůj čas efektivně a touto formou je odtáhnout od nejrůznějších patologických jevů. Cílem aktivit je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení reálných životních cílů, poznání sebe sama, k zvládání stresu a krizových situací a řešení problémů bez návykových látek. Dále chceme žáky motivovat k dodržování zásad zdravé životosprávy, k ochraně a péči o zdraví, k toleranci a fair play chování. Snahou je rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků svého vlastního jednání. Cílem je žáky vést k osvojení si postojů ke společensky přijatelným hodnotám a normám, právnímu vědomí, mravním a morálním hodnotám. Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na naší škole je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Jedná se především o předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, kyberšikana, agresivní chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita - užívání návykových látek - patologické hráčství (gambling) - nezdravý životní styl, 10

11 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci v rámci hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví - vedení k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, zaměření pozornosti na prevenci drogových závislostí, konzumace alkoholu, kouření, vandalismu, rasismu, apod., vedení k volbě správné životosprávy akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (návštěva Senátu ČR ) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie (exkurze: Židovské muzeum v Praze, filmové představení Lidice, setkání s Wintonovým dítětem p. Graumannem) dokumentární filmová projekce Jeden svět zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zpříjemnění školního prostředí (sportovní akce, turistické dny, ) nabídka volnočasových aktivit ( zájmové kroužky) účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 7. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti 7.1. Sportovní soutěže : Atletická všestrannost, Vlašim, Starší žákyně: celkové umístění 5. místo ( ze 13 škol ) Soutěžící: Barbora Bučková, Kristina Vávrová, Karolína Streitová, Denisa Ciglerová, Simona Lhotková Za jednotlivé výkony: Barbora Bučková 2. místo - hod míčkem 3. místo - na 800m Starší žáci: celkové umístění 3. místo ( ze 13 škol) Soutěžící: Martin Šach, Miroslav Klauz, Tomáš Holešovský, Tomáš Kučera, Jiří Drazdík Za jednotlivé výkony: Čtyřboj Martin Šach celkové 2. místo Miloslav Klauz celkové 4. místo Martin Šach 4. místo na 60m Miloslav Klauz- 4. místo na 60m 1. místo v kouli 1. místo v dálce 3. místo v hodu míčkem Tomáš Kučera 4. místo v hodu míčkem Tomáš Holejšovský 5. místo v kouli Mladší žákyně: soutěžící Sára Šestáková, Šárka Pekařová, Nikola Hemplová Celkově Sára Šestáková 10. místo (z 39 soutěžících) Mladší žáci: Soutěžící - Jakub Charvát, Ladislav Vojáček, Václav Hájek Jakub Charvát 10. místo na 800m (ze 41 soutěžících) 11

12 Plavecké závody, Benešov, Celkové umístění: 4. místo (z 8 škol) Za jednotlivce: Jakub Charvát Simona Zelenková Tomáš Holešovský Richard Biroš Martin Křivánek Dan Proskovec Matěj Kačírek Barbora Bučková 5. místo 25m kraul 1. místo 25m kraul 2. místo 50m kraul 3. místo 50m prsa 4. místo 50m prsa 3. místo 50m prsa 5. místo 100m prsa 3. místo 100m prsa Florbal, Neveklov Chlapci místo (z 10 škol) Dívky místo (z 8 škol) Mladý zdravotník, Benešov, Celkové 2. místo Soutěžící: Daniel Folprecht, Lukáš Topič, Eliška Regentíková, Simona Střihavková, Kristina Ratajová, Václav Pitrof Volejbalový turnaj, Vlašim, Celkové 9. místo Soutěžící: Karolína Streitová, Pavlína Pokorná, Barbora Bučková, Denisa Ciglerová, Lucie Šenková, Kristina Vávrová, Eliška Regentíková, Sára Šestáková, Eliška Plecitá, Klára Klauzová McDonalds Cup oblastní kolo Kategorie ročník 4. místo ze 14(postup do okresního kola) Dopravní soutěž okresní kolo, Bystřice, mladší kategorie Sára Šestáková, Lubomír Vávra, Martin Kačírek, Kateřina Vykydalová 1. místo /postup do krajského kola (z 11 škol) starší kategorie Kryštof Straka, Jan Pšenčík, Anežka Cestrová, Klára Klausová 4. místo (z 11 škol) Dopravní soutěž krajské kolo, Příbram, Družstvo: Sára Šestáková, Martin Kačírek, Ondřej Tkáč, Kateřina Vykydalová 5. místo (ze 12 škol) Kateřina Vykydalová byla vyhlášena nejlepší soutěžící ve své kategorii. 7.2.Olympiády a výtvarné soutěže 12

13 17.1. Pythagoriáda- okresní kolo Místo konání: Gymnázium Vlašim Umístění: Řeháková Michaela 6. místo Martin Síbrt 5. místo ze 41 Simona Zelenková 4. místo z 10 Pavel Dvořák 7. místo ze 41 Daniela Dolejšová 6. místo ze Ekologická soutěž Zachraňme Afriku Místo konání: Neveklov Umístění: družstvo 4. místo Navrhni svůj dům Místo konání: Neveklov Umístění: Ondřej Kalina, Zbyněk Kobián1. místo Simona Lhotková, Adéla Trefilová 3. místo Zeměpisná olympiáda okresní kolo Místo konání:benešov Umístění: Dolejšová Daniela 6. místo z 15 (kategorie A) Macková Pavla 2. místo z 14 (kategorie B), postup do krajského kola Šturc Daniel 18. místo z 32 kategorie C Logická olympiáda pořádaná MENSOU Míso konání: Praha Postup do krajského kola Volf Kryštof Dalších 34 žáků bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země Tajemná ptačí říše Místo konání: ČSOP Vlašim Umístění výtvarné části: Jakub Trojan Michal Macek čestné uznání čestné uznání Výtvarná soutěž Život u vody, kolem vody, ve vodě Milada Reichelová 3. A 2. místo Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Agáta Sobotková 3. A 1. místo Výtvarná soutěž Zapomenutá řemesla 1. stupeň Milada Reichlová Karin Goldmannová 2.místo čestné uznání 2. stupeň Eliška Plecitá 2.místo 13

14 Petra Maršálková čestné uznání 4.4. Mladý zdravotník Místo konání: Benešov Družstvo 2. stupeň 2. místo Talentová soutěž ZAV(psaní na klávesnici) Místo konání: Neveklov Umístění: Martin Šach Matěj Kačírek 4. místo 8. místo Olympiáda anglického jazyka-okresní kolo Místo: SOŠ Benešov Umístění: Ratajová Kristina- 4. místo (kategorie II. A) 20.3 Dětská scéna Benešov-recitační soutěž Milada Reichlová čestné uznání 7.3.Soutěže pořádané školou Turnaj ve vybíjené 1.stupně Kategorie ročník Kategorie ročník 3. B 5. A Sportovní den Fotbalový turnaj: 1. místo 9. A Nejlepší střelec Matěj Vorálek 12 branek 2. místo 8. A Martin Šach 11 branek 3. místo 7. A Kryštof Straka 7 branek 4. místo 6. A 5. místo 9. B 6. místo 6. B Přehazovaná: Házená: Basketbal: 1. místo 8. A2 1. místo 8. A2 1. místo 8.A2 2. místo 9. AB 2. místo 8. A1 2. místo 8.A1 3. místo 8. A1 3. místo 7. A 3. místo 9.A B 14

15 Sportovní den O pohár ředitele školy Fotbalový turnaj: 1. místo 8. A Nejlepší střelci : Martin Šach 8 branek 2. místo 9. A Kryštof Straka 7 branek 3. místo 7. A Tomáš Kučera+Marek Musil 4 branky 4. místo 9. B 5. místo 6. B 6. místo 6. A Přehazovaná: Softbal: Florbal: 1. místo 8.A2 ml. 1. místo 7. A st. 1. místo 8.A2 1. místo 7.A 2. místo 8.A1 2. místo 6. A 2. místo 8.A1 2. místo 8.A2 3. místo 7.A 3. místo 6.B 3. místo 9.AB 3. místo 8.A1 Turnaj ve stolním tenise, Starší: 1. místo Martin Šach mladší: 1. místo Lukáš Hempl 2. místo Patrik Skála 2. místo Michal Macek 3. místo Jaroslav Hruška 3. místo Roman Bialonczyk Celkový vítěz: Martin Šach 9. A Přetah lanem, stupeň 1.stupeň 1. místo 9. B 1.-3.roč. 1. místo 3. B, 2. místo 2.A 2. místo 7. A 4.-5.roč 1. místo 4.A,2. místo 5.A 3. místo 6. A Vybíjená ročník 3.B ročník 4.A Dále se naši žáci zapojili do těchto soutěží: Recitační soutěž, Orion Florbal-Cup, žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby, výtvarná soutěž Malujeme s muzeem, výtvarná soutěž Máme rádi přírodu. 7.4.Aktivity pořádané v rámci školních učebních plánů Žáci 2. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 3. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 4. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 3. ročníku kurz bruslení (zimní stadion Benešov) Žáci 7. ročníku lyžařský kurz ( chata Na Souši ) Žáci 4. až 9. ročníku účast v logické olympiádě (MENZA) I. stupeň výstava výtvarných prací (Infocentrum Čerčany) Žáci 3. A škola v přírodě 2. stupeň projekt Den jazyků 15

16 ročník školou chodí Mikuláš Vánoční zpívání u stromu ročník soutěž o nejhezčí vánoční stromek Třídní projekty 3. ročník-zdravý životní styl, Kalendář, vítání sv. Martina, projekt Voda 2. ročník- projekt Abeceda, Lidské tělo, čarodějnické spaní Podpora čtenářské gramotnosti Besedy v knihovně (M. Macourek, K.Čapek ) Literární pásma T.G.Masaryk, J.Foglar, O.Sekora, Beseda o J.Grossmannovi a o knize Rychlé šípy Projekt Už jsem čtenář akce pro 1.třídy Akce Klubu mladého diváka Čtyři divadelní představení: Muzikál Quasimodo v Divadle Hybernia, Shakespearovo drama Král Lear v divadle ABC, balet Popelka v Národním divadle, činohra Obchodník s deštěm v Divadle Na Prádle. Různé žánry, různá divadla, nové zážitky z ne zrovna obvyklé zábavy dnešní mladé generace. Je příjemné vidět, že na naší škole mají děti o Klub mladého diváka zájem. Exkurze Planetárium, Parlament, Praha procházky historickou Prahou, návštěva Obecního úřadu Čerčany, vycházka na Blaník, hvězdárna Ondřejov, Sázavský klášter, letiště Praha Kulturní programy Návštěva kina Medvídek Pú, divadelní představení Králíci z klobouku, divadelní představení Kytice Kino Lidice, Ukázka z historie Jak bojovali (Legionáři, Gladiátoři) Ochrana životního prostředí Během roku se uskutečnilo několik přednášek EKO Votice Velký úspěch měla ukázka Dravci Exkurze do ZOO a dendrologické zahrady Exkurze do elektráren Štěchovice, Temelín Projekce - Planeta Země Ekvádor Podpora multikulturní výchovy ročník beseda T. Graumannen(dítě zachráněné T.Wintonem) ročník přehlídka filmů Jeden svět Exkurze -Vzdělávací a židovské centrum Praha 7. ročník exkurze Neviditelný svět V rámci dopravní výchovy 1. stupeň pořádal besedy s policí. Vyvrcholením byla účast v dopravní soutěži. 16

17 Výlety 1. ročník Zlenice 2. ročník ZOO Praha 3. ročník Koněpruské jeskyně,karlštejn 4. ročník Hrusice 5. ročník Kutná Hora 6. ročník Babice, Jílové u Prahy 7. ročník Konopiště 8. ročník Konopiště 9. ročník Zbraslavice 7.5. Způsob realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Prvky EVVO zařazujeme pravidelně a smysluplně v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména do předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda a Tělesná výchova. Na 2. stupni do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Chemie, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství a Praktické činnosti. - Během celého roku se používají názorné pomůcky nástěnky, žákovské projekty na téma EVVO. - Do hodin jsou aktuálně zařazovány výukové programy (CD, videokazety, prezentace). - Celoročně je naším cílem vést žáky i pedagogické a nepedagogické pracovníky školy k třídění vzniklého školního odpadu, vést žáky k třídění domácího odpadu a vzdělávat je v oblasti využitelnosti vytříděného odpadu, vést žáky k udržování pořádku v areálu školy. Aktivity ve školním roce 2011/2012: - Třídíme odpad v budově školy a jejím okolí jsou rozmístěny nádoby na různé druhy odpadu (papír, plast, směsný kontejner). - Během pěstitelských prací se žáci učí péči o pokojové rostliny, provádějí žáci různé zahradnické práce na školní zahradě, upravují a připravují záhony k setí a výsadbě rostlin. - Na školní zahradě je založen kompost, žáci jsou poučeni o biologickém odpadu a jeho využití. - Během celého školního roku proběhly sběry různých surovin: na podzim a na jaře bleskový sběr papíru (na podzim se vybralo 7 260kg, na jaře 8 330kg), sběr kaštanů a žaludů, každý měsíc sběr použitého jedlého oleje (za tento rok se vybralo 246 l oleje), sběr plastových víček. - Již po několikáté se naše škola účastnila projektu Čistá řeka Sázava, kdy žáci 8. třídy a dobrovolníci ze třídy 7. čistili břehy na určitém úseku řeky. - Pořádáme školní a turistické výlety (v rámci turistického kroužku) do okolí během nichž žáci také poznávají okolní krajinu, její historii a vývoj. Žáci 1. stupně navštívili např. ZOO Praha, dendrologickou zahradu, Koněpruské jeskyně, hvězdárnu v Ondřejově, Blaník, prošli si Královskou cestu v Praze. Žáci 2. stupně byli na exkurzi např. v jaderné elektrárně Temelín, prohlédli si vodní elektrárnu Štěchovice, navštívili Planetárium Praha. - Žáci 9. ročníku se zúčastnili ekologické soutěže ve Vlašimi Zachraňme Afriku, kde obsadili krásné 4. místo. 17

18 - Nově se naše škola zapojila do projektu Zelená škola tento projekt poskytuje žákům a zaměstnancům školy možnost zbavit se baterií a vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. - Tento rok se žáci také nově zapojili do projektu Hraj o Zemi, ve kterém dosáhli vynikajících výsledků, a za účast obdržela škola certifikát. Tento projekt zpracovával prostřednictvím multimediální hry a elearningových vzdělávacích kurzů vybraná témata z oblasti životního prostředí (voda, energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, technologie, životní cyklus výrobků, ekodesign a turismus) Školní družina Ve školní družině bylo ve třech odděleních zapsáno 90 dětí převážně z nižších ročníků. V době, kdy naplněnost družiny dovolovala, mohli družinu využívat i další žáci, kteří byli zapisováni do docházkového sešitu. Školní družina pracovala podle svého ŠVP, který je přílohou ŠVP školy. Mimo pravidelné činnosti v odděleních, organizovala školní družina několik celodružinových akcí. Plán akcí ve školní družině Slavnostní zahájení školního roku ve družině (září). Děti se seznamují s prostory ŠD, pravidly a poznávají se mezi sebou navzájem. Podzimní dílny (září). Sběr, příprava a následné zpracování přírodních materiálů v rámci rukodělné zájmové činnosti. Drakiáda (říjen). Odpoledne plné zábavy při pouštění draků. Akce se účastní také rodiče. Dýňování (říjen). Rukodělná zájmová činnost dlabání dýní a následná výstavka na hřišti ve školní družině. Návštěva školní knihovny, knihovny v Čerčanech (listopad). Stavíme město (listopad). Z odpadních materiálů staví děti stavby, které se nachází v obci a které je při vycházkách zaujaly svojí funkcí či vzhledem. Návštěva čerta a Mikuláše besídka (prosinec). Vánoční dílny (prosinec). Rukodělná a výtvarná zájmová činnost, pečení perníčků a cukroví ve cvičné kuchyňce. Zdobení vánočního stromu ve školní družině vlastnoručně vyrobenými řetězy a ozdobami (prosinec). Vánoční besídka plná zpěvu a vánoční pohody (prosinec). Příchod Tří králů obcí (leden). Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky (leden). Turnaj ve stolních hrách napříč odděleními ŠD (únor). Masopustní reje v ŠD (únor). Vynášení Morany (březen). Beseda s členem Policie ČR (březen). Příprava zdravé stravy ve cvičné kuchyňce (březen). Pochod za povidlovým koláčem (březen). Velikonoční dílny (březen). Návštěva blízké farmy, hospodářského stavení (duben). Děti se seznamují s hospodářskými zvířaty. Kouzelník ve školní družině (květen). Příprava dárečků ke Dni matek (květen). 18

19 Oslavy Mezinárodního dne dětí (červen). Malování křídou na beton (červen) celodružinová soutěž. Škola pravidelně informuje o své práci a akcích v Čerčanském zpravodaji. Dalšími zdroji prezentace školy jsou webové stránky školy, nástěnky na chodbách školy, účast na výstavách v infocentru, novoroční PF(práce žáků pro partnery školy) představení v Hospicu. 8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠIČR ledna byla provedena kontrola ČŠIČR V roce 2011/2012 nebyla podána žádná stížnost. 9.Základní údaje o hospodaření školy Viz. příloha 2.,3., Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Do rozvojového programu není škola zapojena 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) Cílová skupina: žáci základních škol, pedagogičtí pracovníci V rámci projektu by se mělo zlepšit technické vybavení. 13 učeben bylo vybaveno interaktivními tabulemi a počítači. Byla využita šablona Zkvalitnění výuky pomocí ICT Projekt Zdravé zuby Projekt Mléko do škol Projekt Ovoce do škol Projekt VUP Praha Rozvoj čtenářství napříč školou 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19

20 Spolupráce s odborovou organizací probíhá podle 262/2006 Sb. Složení závodního výboru: Předseda: Kučerová Renata Členové: Mgr.Jan Pošta, Mgr. Ludmila Poštová Počet členů: 5 Dalšími partnery: OÚ Čerčany, Václavská 36 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 SRPŠ při ZŠ Čerčany PPP Středočeského kraje, Černoleská 1997, Benešov SPC Vertikála při ZŠ speciální a Praktické škole, Pod Marjánkou2/1900, Praha 6 Apla Praha, Brunnerova 1011/3, Praha 17 K-centrum Magdaléna Benešov, Máchova 400, Benešov Mateřská škola Čerčany Obecní knihovna Čerčany ZUŠ Čerčany Dům dětí a mládeže, Poštovní 1668, Benešov Policie Čerčany V Čerčanech dne: Mgr. Dana Čambulová ředitel školy 20

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Čerčany, okr. Benešov. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Čerčany za školní rok 2012/2013

Základní škola Čerčany, okr. Benešov. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Čerčany za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Čerčany za školní rok 2012/2013 Vypracovala ředitelka školy s pomocí pedagogického sboru Korekturu provedla: Mgr. Iva Parýzková Pedagogická rada projednala finální znění

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více