LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY..."

Transkript

1 Programové vybyvení Programové vybyvení Počítač jako didaktický prostředek výuky Teorie o programovém vybavení Operační systémy Programové vybavení Informace o programech Problémy při výběru programu Legální a nelegální operační systém a software Typy licencí a jejich omezení v používání Neoprávněné využívání licenci Možné kroky k nápravě v legálnosti softwaru Praktické využití výpočetní techniky ve výuce elektrotechniky Zobrazovací zařízení Ovládací zařízení LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY Strana 1 (celkem 20)

2 1 Počítač jako didaktický prostředek výuky Informační a komunikační technologie (ICT) v oblasti PC je nemyslitelná bez souboru hardwarového (hmatatelného - fyzického) a softwarového (programového) vybavení. Obrázek 1 [1] monitor Obrázek 2 PC sestava [2] Obrázek 3 nosič s operačním systémem V dnešní době se k těmto prvkům ještě přičleňuje propojení počítačů do komunikační sítě. Ať je to uzavřená síť, nebo napojení na internet. Počítače ve školách se stávají již samozřejmou věcí a taktéž většina domácností je jimi vybavena. Průměrné počítače dnešní doby jsou již plně multimediální. Počítač se stává pracovním prostředkem, zábavním centrem a výukovým zařízením. Největší výhoda v použití počítač ve výuce naproti tištěným textům je možnost využívání interaktivnosti programů a popřípadě filmových ukázek a animací svázaných s texty. Dobře navržený program může přebírat funkci učitele. Počítač jako didaktický prostředek může v mnohém usnadnit práci učitele při výuce. Při výuce má již lektor více času věnovat se studentům a přednášené látce. Už první výukové programy prokazují, že multimediální soustavy setřou hranice mezi vzděláváním a zábavou, snadnou interakcí ve všech fázích programu, který je věrně a nápaditě ilustrován a oživen pohyblivými sekvencemi a víc než dosavadní metody výuky a zdělávání se přiblíží Komenského ideálu "škola hrou". Zásadně důležité je pochopit fakt, že učitelé budou vždy tvořit neoddělitelnou součást multimediálního vyučování. Ve skutečnosti multimédia pouze podporují standardní vyučovací metody. Jediný učitel má stále ještě větší cenu, než celá hromada hardware, ať už jakkoli Strana 2 (celkem 20)

3 dokonalého. Multimédia ve vzdělávání pomáhají učiteli využívat a podporovat jeden ze vzácných a důležitých prvků výuky, jímž je zvídavost. Jestliže učitel probírá nějaké téma a poskytne maximální možné množství informací v podobě grafiky, textu, obrazového záznamu a tak dále, může s posluchači dané téma probrat v širších souvislostech. Jestliže posluchači najdou rozhodující informace mezi různými multimediálními tituly, může jim širší perspektiva pomoci k pochopení obtížnějších otázek. Za pomoci projekce na velké plátno a multimediálního přehrávacího systému mohou učitelé používat multimediální programy ke zdokonalení standardního plánu lekce a simulovat otázky účastníků. Interaktivní povaha multimediálního titulu značně usnadňuje práci učitele při odpovídání na otázky, protože k tomu může použít grafické prostředky. [4] Počítač se může stát plnohodnotným didaktickým prostředkem výuky. Záleží jen na vhodné výukové aplikaci (matematika, přírodopis, výuka cizích jazyků, elektrotechnika, chemie a celá řada dalších odvětví). Obrázek 4 cd s programem matematika Obrázek 5 cd s výukou přírody Obrázek 6 výukový program němčina Obrázek 7 výuka transformátorů Obrázek 8 výuka angličtiny Strana 3 (celkem 20)

4 2 Teorie o programovém vybavení Informační a komunikační technologie (ICT) je nutně svázaná s programovým vybavením (softwarem). Ty se rozdělují do dvou hlavních směrů. 2.1 Operační systémy Cílem operačního systému je zajištění pohodlnosti používání počítače, to znamená, že operační systém je manažerem rozhraní člověk/stroj a manažerem rozhraní proces/operační systém. Operační systém je z tohoto pohledu tvůrcem virtuálního počítače a skrývá tak detailní pravdu o holém počítači (hardware). [5] Operační systém je sada programů (software) sloužících především k tomu, aby byly aplikačním programům transparentním způsobem zpřístupněny prostředky (hardware) počítače, aby vytvářel potřebné operační prostředí pro chod aplikací. Operační systém patří mezi tzv. systémový software. Mezi jeho základní funkce patří rozdělení systémových prostředků aplikacím. [6] Pokud bychom to shrnuli do lidové mluvy, znamená to, že operační systém je nejnižší vrstva programového vybavení, který je nutný k fungování programů, jenž uživatel používá. Prostě bez operačního systému bychom měli z počítače pouze elektrický spotřebič, jež bude v zapnutém stavu odebírat elektrickou energii, ale tím jeho funkčnost pro nás končí a je pro nás nevyužitelný pro jakoukoliv činnost. Teprve operační systém nám vytváří z počítače pomocníka či nástroj pro naši činnost. Operační systémy se dále dělí na textové a grafické. Hlavním představitelem textových operačních systémů je operační systém MS-DOS (jeho instalace probíhala Obrázek 9 MS-DOS Obrázek 10 Windows XP [7] Obrázek 11 Windows Vista [8] Strana 4 (celkem 20)

5 ještě z disket). Jeho ovládání je založeno na práci s klávesnicí. Představitelem grafické platformy je operační systém Microsoft Windows, jehož ovládání je z největší části založeno na práci s myší či jiným pomocným zařízením (trackpoint, touchpad, trackball, tablet). Obrázek 12 trackpoint [9] Obrázek 13 touchpad Obrázek 14 [10] trackball Obrázek 15 [11] tablet V dnešní době je hojně užívaný Windows XP, jenž je mezi uživateli nejvíce oblíben. Jeho nástupce Windows 7 postupně nahrazuje jeho místo. Obrázek 16 Windows XP Obrázek 17 Windows Vista Strana 5 (celkem 20)

6 Oba dva operační systémy jsou pro svou jednoduchost v ovládání a školskou politiku (výuka Microsoft Windows na všech stupni škol), nejlépe zvládnuté širokou populací uživatelů počítačů u nás. Tato rodina operačních systému je však placená. Operační systém Linux je naproti tomu poskytován zdarma. Tento operační systém může vypadat po grafické stránce skoro stejně jako Windows (záleží na pozadí, které je na ploše nastaveno), takže si ho neznalý uživatel může splést. Obrázek 18 Bohužel aplikace (programy) musí být napsané přímo pro tuto platformu, jinak se za běžných podmínek programy tvořené pro Windows nedají na něm spustit. Existují programové nástavby (emulátory), jenž umožní spouštět programy, jež byly napsány pro Windows i na operačním systému Linux. Díky široké podpoře programátorů z celého světa se případné chyby operačního systému rychle odstraňují, což se u platformy Windows nedá říci. Linux se vyznačuje taktéž větší stabilitou (tzv. nepadá). Operační systém Linux se postupně dostává do širšího podvědomí veřejnosti. V praktickém užívaní jej však používají většinou lidé, kteří mají bližší vztah k počítačů a nejsou jen pasivní konzumenti, jež si nechávají vštípené základy a návyky z Windows vstřebané ze škol. Na školách se Linux většinou nebere ani okrajově. Operační systém Linux v jakékoliv variantě (je jich více typů a od různých sestavitelů) se spíše ve školství uplatňuje v nasazení jako počítačový server. SuSE Enterprise Linux [12] Obrázek 19 Linux Ubuntu [13] Operační systém nám jen vlastně zprostředkovává spouštět a provozovat aplikační programy, které jsou vlastně pro nás stěžejní. Většina operačních systému má v sobě jako přidanou hodnotu již po nainstalování část aplikačních programů pro základní práce, ať je to nějaký grafický program či program pro psaní textu. Tyto programy jsou však opravdu jen základní a pro praktické užívaní dost omezené. Většinou je Strana 6 (celkem 20)

7 tedy nutné do počítače nahrát nebo nainstalovat nějaký specializovaný program, jenž bude splňovat aspoň v základech požadavky uživatele na konkrétní práci. 2.2 Programové vybavení Programy, jež provozujeme a používáme, se dají rozdělit podle několika kategorií. Základní rozdělení je podle toho, co s nimi řešíme či vytváříme. Jedná se o programy zaměřené na práci s textem (textové editory, z kterých je nejznámější textový editor Word), programy na práci s tabulkami a tabulkovými výpočty (hlavní představitel Excel), programy určené pro práci s grafikou (Adobe Photoshop). Obrázek 20 Word Obrázek 21 Excel Obrázek 22 Photoshop Výčet všech oblastí a programového vybavení je značně obsáhlý. V dnešní době snad neexistuje odvětví nebo obor, kde by se výpočetní technika nezabydlela. Existují samozřejmě programy, pomocí kterých nic nevytváříme, ale které nám zprostředkují řízení nějakých činnosti. Typickým nasazením je použití těchto programů v řídících a velínových centrech. Tyto programy se nám zabydlely v nemocnicích, elektrárnách, nádražích. Je jich taková spousta, že je někdy přestáváme vnímat jako programy a berme je samozřejmou součást života. Typickým představitelem je třeba tzv. chytrý mobilní telefon, či většina informačních elektronických tabulí, které mohou být jak v plně grafickém či pouze v textovém rozhraní (informační tabule v tramvajích MHD, bankomaty) Informace o programech Programové vybavení počítače se dá taktéž rozdělovat podle typu licencí a placení. V poslední době klesá cena počítačů (fyzických dílu), ale cena placených programů zůstává na stejné výši, či se stále zvětšuje. Bývá smutné pravidlo, že sice novější verze téhož programu bývá vylepšená o řadu funkcí, kde jsou opraveny chyby předchozích verzí a navíc přibudou chyby nové (zvláště u programových balíků od Strana 7 (celkem 20)

8 firmy Microsoft), ale uživatel povětšinu za své peníze využije jen zlomek funkcí dotyčného programu Problémy při výběru programu Při výběru programového vybavení si nejdříve musíme určit na jakém (jak výkonném počítači) budeme pracovat. Dalším bodem je, jaký operační systém použijeme, a tím ovlivníme i zbytek programového vybavení. Ve většině školských zařízení je toto rozhodnuti vlastně jednoznačné v prospěch Windows. Zde si ale musíme uvědomit, že záleží i na verzi Windows, kterou používáme. Aplikační programy staršího data odmítají na novějších Windows pracovat. Opačně je situace ještě horší. Nové programy již vůbec nepodporují Windows 98 a nižší a nedají se na takových systémech provozovat. Nejenom orientace na operační systém je důležitá, ale možnost i transportu dat z různých verzí programu. Nezřídka se stává, že nová programová verze elektrotechnický programu vůbec nemá podporu vytvořených projektů či knihoven (samostatných elektrotechnických součástek). Zde se musíme rozhodnout, zda již dříve vytvořená díla budeme chtít nadále používat, či zda začneme tzv. od čistého stolu. Představitelem těchto programů je třeba program Eagle, který je zaměřen na tvorbu elektronických schémat a návrh plošných spojů. Existují sice produkty, které dokáží s větším či menším úspěchem převést data, ale nejsou většinou dosti spolehlivé. Obrázek 22 program Eagle Obrázek 14 program Pinnacle [14] Další skupinou programu jsou programy, které ve své nabídce mají sice podporu načtení dat ze svých předchozích verzí, ale toto načtení v praktickém nasazení je nepoužitelné. Typickým představitelem je editační a střihový program Pinnacle Studio 11, který v nové verzi přímo hotový projekt (z předchozích verzí) Strana 8 (celkem 20)

9 otevřít neumí a při zapnutí funkce importu ze starší verze, buď projekt neotevře vůbec nebo z projektu některé sekvence vypustí. Každý výrobce programů sice vydává aktualizace a opravné balíčky ke svým programům (bohužel někdy placené). Další problém, který se vyskytuje u programů, je jejich lokalizace do češtiny. Samozřejmě máme programy, kde lokalizace není žádná. Jsou programy, kde lokalizace je udělaná tak, že lidé pracující v dřívějších nepočeštěných verzích (většinou v angličtině), jsou při spuštění české verze zmateni a nedokážou si pod kostrbatou, jakoby českou, funkcí ani představit, co dotyčná funkce (nabídka) vlastně dělá. Všechny tyto kritéria je nutné při výběru programového vybavení zohlednit. Většinou ne všechny vymoženosti programů, i když mají sebelepší funkce, jsou vždy přínosné. Musíme si uvědomit, pro jakou skupinu uživatelů budeme program používat a do jaké hloubky. Typickým příkladem je třeba práce s grafikou. Jiný programový produkt si vybere škola, která je primárně zaměřena na práci s grafikou (většinou sáhne po programu jako je Corel nebo Adobe Photoshop) a jistě by bylo zbytečné a hlavně pro uživatele nepřehledné a stresující, kdyby měl jen pro prohlížení fotek používat tyto programy a potřeboval by jen funkci pro zvětšení, rotaci, ořez a tisk. Těmto nárokům klidně vyhoví i zastaralejší verze programu Zoner Photo Studio, která splní všechny vytyčené požadavky a neklade na uživatele velké nároky na osvojení si práci s programem. Obrázek 25 Corel Photo-Paint Obrázek 26 Zoner Photo Studio Stává se často, že osoba která, rozhodne o nákupu programového vybavení nemá potřebné kvalifikované podklady, a nebo se utrácí za každou cenu, jen aby se něco koupilo do určitého data (typický konec kalendářního roku a požadavek, aby to do týdne bylo nejenom proplaceno nebo profakturováno, ale i fyzicky dodáno, což Strana 9 (celkem 20)

10 podstatně ovlivní nákup produktu). Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla. Vybírejme proto programy tak, aby byly nejenom finančně zvládnutelné, ale hlavně tak, aby byly přínosem pro rozvoj v dané oblasti Legální a nelegální operační systém a software S rozvojem počítačů a jejich dostupností se rozvíjí i nároky na programové vybavení. Čím dál více se začínáme setkávat s pojmem počítačová kriminalita. Bohužel se tomuto problému nelze vyhnout i ve školství. Neinformovanost a neznalost neomlouvá, to již všichni víme. Setkáváme se s ní (neznalostí a neinformovaností) skoro u všech pracovníků. Práci na počítačích již zvládli sice všichni pedagogičtí pracovníci, ale jen papírově. Je dosti velká většina hlavně starších pedagogů, která se tomu brání. Nezřídka se stává, že i výpočetní techniku na školách učí osoba, která sice zná výtvory jako je Word, Excel a PowerPoint, ale tím její chápání a zkušenosti končí. Tato osoba pokud je zároveň správce počítačové sítě, většinou přenese starost o programové vybavení na studenty, kteří bývají často více odborně způsobilí než vyučující. Tito studenti buď sami do školních počítačů instalují programy a starají se o běh počítačové učebny nebo nalákají vyučujícího k dotyčnému programovému vybavení, aniž by mu sdělily jaké licenční podmínky a nároky dotyčný program má. Vyučující se většinou spokojí se slovním ujištěním, že tento program je běžně dostupný a dále se již o původu nestará. Přitom tyto programy mohou být sice běžně dostupné v omezené verzi (funkční omezení), ale studenti pomocí generátorů kódů (cracků) a nepoctivě získaných licenčních z nich udělají programy, jež jsou plně funkční, a na které se vztahuje licenční politika, a tím pádem většinou i placení za používání licencí. Obrázek 27 patch (Eagle) Obrázek 28 keygen (Ad-aware) Obrázek 29 patch (WinRAR) Strana 10 (celkem 20)

11 2.2.4 Typy licencí a jejich omezení v používání Počítačové programy vznikají jako samostatná dílka známých či neznámých autorů. Na tvorbě počítačových programů je založeno mnoho prosperujících firem. Tyto firmy zaměstnávají spousty lidí, které je nutno platit. Platí se nejenom tito lidé, ale i pracoviště, energie a v neposlední řadě i distribuční cesty a prodejci. Počítačové programy podle způsobu distribuce a plateb se rozdělují do několika skupin. o Licence registrované Převážná část těchto licencí je uživatelům dostupná až po zaplacení poplatku (koupě produktu). Toto zaplacení může být provedeno přímo nákupem nosiče s programem (většinou i s manuálem, doprovodným seznámením a ponaučením), nebo může mít podobu uhrazení poplatku elektronickou platbou (uživateli potom nejčastěji dochází licenční číslo a smlouva pouze v elektronické podobě). Registrované licence mají dva typy vázanosti na PC či osobu. OEM (Original Equipment Manufacture) licence zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla prvotně nainstalována. V případě výměny hardwaru nebo poškození či likvidace počítače, dochází k zániku licence. Software OEM musí být vždy dodán včetně manuálu, licenčního ujednání a certifikátu pravosti (COA štítek). Vlastnictví samotného disku CD se softwarem není dostatečným důkazem legálnosti licence (a to i v případě, že je tento disk pravý). [16] Obrázek 30 licenční štítek pro Windows [17] Samostatná licence (nejčastěji v domácím použití) je určena pro počítač a osobu, která provedla registraci programu. Oprávněné osoby pro práci s tímto programovým vybavením jsou všechny osoby, které daný počítač používají. Strana 11 (celkem 20)

12 Komerční licenční politika je určena pro organizace a podniky s větším počtem počítačů. Smí být použita pouze na tolika počítačích, na kolik je smlouva uzavřena (kolik se koupilo licencí). Tyto licence nejsou vázané na konkrétní uživatele ani na konkrétní počítače. o Triál verze Tato licence se vyznačuje tím, že většinou funguje ve všech částech plnohodnotně. Je ale omezena buď časem, nebo počtem spuštění. Omezení se projeví buď částečnou nefunkčností programu (nejde tisknout a nejde nic zálohovat) nebo nemožností spustit program vůbec. Vykytuje se taktéž po skončení zkušební doby informace, že tento program již používáte neoprávněně a nabádá vás k jeho odstranění nebo zakoupení, ale program funguje dál v plné verzi. o Freeware Freeware je software, který je distribuován bezplatně, někdy hovoříme o typu softwarové licence. Autor si u freewaru zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu. Jedná se tedy o volně šířitelný program, bez placení autorského honoráře. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy jsou dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím. [18] o Demo Jsou to programy, které se šíří zdarma. Jsou funkčně omezeny a slouží k tomu, aby si uživatelé udělali představu, jak program pracuje, co vše nabízí, a mohli si ho částečně vyzkoušet. Funguje zároveň jako reklama sám na sebe. Většinou nabízí uživateli možnost si zakoupit tento program v plné neomezené verzi. Obrázek 31 demo produkty [19] Strana 12 (celkem 20)

13 o Shareware Je to kategorie softwaru (programového vybavení počítače), v níž jsou programy šířeny zdarma. Zaplacení licenčních poplatků autorovi programu je většinou vyžadováno až v případě, kdy je uživatel s programem spokojen a běžně ho používá. Často je doba, po níž je možno program bezplatně zkoušet omezena na několik dnů. [20] o Adware Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty znepříjemňující práci s nějakou aplikací reklamou. Ty mohou mít různou úroveň agresivity, od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Internet Exploreru, aniž by o to uživatel měl zájem. Většinou ale nejsou přímo nebezpečné jako spyware a jsou spojeny s nějakým programem, který je freeware. To se dělá z důvodu toho, že díky těmto reklamám mohou vývojáři financovat dál svůj program. Nebo když se jedné o placený produkt, může se díky těmto reklamám prodávat program se slevou. Nějaký adware je taky shareware, ale není to totéž. Rozdíl mezi adware a shareware je ten, že u adware je reklama podporovaná. Některé produkty nabízejí uživateli možnost odstranění reklam po zaplacení. [21] o GPL GNU General Public License, GNU GPL (česky všeobecná veřejná licence GNU ) je licence pro svobodný software. Zdrojové kódy software pod GPL mohou být svobodně upravovány a používány, šířeny však musí být opět pod GPL (jestliže se je rozhodnete dále šířit), a to obvykle bezplatně (příp. za cenu distribučních nákladů). Pro nutnost dalšího šíření pod stejnou licencí je někdy také nazývána virová licence. Binární formy software používající GPL však mohou být poskytovány za libovolně vysokou úplatu. Ke GPL softwaru musí jeho autor (upravitel) na požádání zdarma poskytnout zdrojové kódy. [22] Strana 13 (celkem 20)

14 o Volné dílo V oblasti software se některá díla označují anglickým termínem public domain. Tento pojem znamená, že autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně užívat, bez nároku na další ochranu díla. V českém právním systému se nikdo nemůže vzdát svých (autorských) práv, je pouze možné nabídnout veřejnosti bezúplatnou licenci na libovolné užití díla, ale lze každopádně předpokládat, že autor, který svoje dílo takto označil, se svých práv nebude domáhat (kde není žalobce, není soudce). [23] o Open source Open source, nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat. [24] o Free software Svobodný software, někdy také nazývaný free software, je software, ke kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, modifikovat a distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou. Za získání kopií svobodného software můžete platit, nebo je obdržet zdarma, ovšem bez ohledu na způsob, jak jste je získali, máte vždy svobodu kopírovat a měnit software, dokonce prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze. [25] Neoprávněné využívání licenci Největší prohřešky, které se ve školských zařízeních vyskytují, jsou bohužel dělány úmyslně přímo pedagogickými pracovníky. Někdy to díky systému dotací a financí do škol bývá skoro nutností. Nezřídka se stává, že ekonomka školy uvolní na nákup fyzických počítačů určitý objem peněz a na programové vybavení se vyčlení jen nejnutnější zlomek. Někdy je přímo vyučující postaven před problém, že má částku financí na nákup výpočetní techniky a programového vybavení, kterou nesmí přečerpat a tato částka je velmi malá. Potom se rozhoduje, zda koupit hlavně počítače s představou že, se budou používat jen volně šiřitelné programy a časem se snad dokoupí programy nutné pro dovybavení, nebo koupit méně počítačů a investovat do programového vybavení. Strana 14 (celkem 20)

15 Dalším nešvarem je používání programů ve větším objemu (množství instalací), než na kolik je koupených licencí či legálních školních multilicencí. Musíme si uvědomit, že při koupi nejde jen o zakoupení samostatného produktu (většinou na nosiči CD nebo DVD), ale hlavně o nákup oprávnění k používání určitého počtu instalací. Někdy se stává (hlavně v době suplování nebo ke konci roku, kdy výuka již skoro neprobíhá), že si studenti donesou do školy své programy (většinou hry) a nainstalují je na školní počítače. Takže program, který již využívá jednu licenci vázanou na domácí počítač je během krátké doby nainstalován na většinu školních počítačů, kde se využívá v síťovém propojení, a tím zvyšuje atraktivitu (hratelnost bojových her). Tyto programy studenti v počítačích nechávají a neodinstalovávají je. Toto se děje s mlčenlivým souhlasem vyučujících hlavně v době suplování (vyučující se o studenty v hodině nemusí moc starat, jelikož jsou zaměstnáni hrou) a navenek je relativní klid a vše v pořádku. V dnešní době se taktéž začíná projevovat nešvar ve využívání školních licencí v domácím či komerčním využívání. Typickým představitelem, na kterém je tento trend dobře patrný, je souborový manažer Servant Salamander (Altap Salamander), jehož multilicenci škola nakoupí nejen pro využití ve své škole, ale i pro své studenty (pro jejich práci doma). Obrázek 32 Salamander Předpokládá se, že student po dokončení studia a opuštění školy si buď instalaci ze svého počítače smaže, či si zakoupí svoji licenci. Praxe je však taková, že student po skončení studia nadále využívá program, ale i v průběhu studia jej šíří mezi svými vrstevníky a známými, aniž by si dělal jakékoliv výčitky. Naše společnost v globále ještě není vychovaná na takové výši, aby si vážila duševních vlastnictví. Pro většinu jsou to jen data, Strana 15 (celkem 20)

16 2.2.6 Možné kroky k nápravě v legálnosti softwaru Softwarové společnosti by si měli uvědomit, že je určitě nějaký rozdíl v tom, že nějaký student vytvoří svoji práci v jejich programovém díle a jeho finanční zisk není žádný a v tom zda nějaký jednotlivec či firma na základě jejich produktu vydělává. Měla by být nasazena taková cenová politika, aby si studenti mohli jejich programy kupovat za symbolickou cenu (v našich podmínkách) pro nekomerční užití. Ve školách by se měly ve větší míře přiklánět k programu volně šiřitelných a neorientovat se hlavně na produkty Microsoft (jež jsou sice ve světě nejrozšířenější), ale také mají nejvyšší cenovou hladinu. Málo kdo si z domácího rozpočtu vezme obrovskou sumu jen na to, aby napsal pár řádek textu, na němž by mu stačil jakýkoliv jednoduchý volně šiřitelný editor. Ve školách by se aspoň mohlo přejít na Linux, a tím by většina problémům byla zrušena. Studenti by se orientovali na jiný segment softwarového vybavení. Obrázek 33 program ProfiCad Obrázek 34 program Eagle Strana 16 (celkem 20)

17 2.3 Praktické využití výpočetní techniky ve výuce elektrotechniky Multimédia se v posledních letech skloňují stále ve větším měřítku. V praxi to znamená používat více než jednoho přenosového kanálu (sluch, zrak) při prezentaci informací. Počítače prodělávají překotný vývoj. Staré počítače dnes již modernímu programovému vybavení nevyhovují a jsou nahrazovány výkonnějšími. Tím se stává, že počítače, které nesplňují nároky kladené dnešnímu nejnovějšímu trendu, se vyřazují a dostávají se bezúplatně do škol. 2.4 Zobrazovací zařízení Základem je počítačový monitor, který je dnes již vytlačován LCD displeji. Pro větší obraz (malou skupinku studentů) je použitelný obyčejný barevný televizor (v případě, že grafická karta počítače má Video výstup a máme v PC nainstalované ovladače, jež umožňují aktivovat tento TV výstup). Pro kolektivní prezentaci ve třídě se však neobejdeme bez projektoru zapojenému na výstup VGA z grafické karty. Obrázek 37 projektor [28] Obrázek 38 projekční tabule [29] 2.5 Ovládací zařízení Pro prezentaci stačí myš (v dnešní době se vyplatí investovat do bezdrátové založené na technologii Bluetooth). V případě, že budeme chtít používat i vkládání údajů pro výpočty, tak je nutná klávesnice, doporučená je bezdrátová. Pro komfort výuky je taktéž dobré mít laserové ukazovátko. Obrázek 39 klávesnice a myš s komunikací Bluetooth [30] Strana 17 (celkem 20)

18 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY [1] Monitor LCD, širokoúhlý [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k007x000000fko>. [2] Skříň počítačová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k hfn>. vlastní obrázky [4] MIKOŠEK, Milan, MALACH,, Josef. Tvorba a užití didaktických médií. Ostrava : [s.n.], s. 10. [5] KLIMEŠ, Cyril. Operační systémy 1 : text pro distanční studium. Ostrava : [s.n.], s. 9. [6] Operační systém [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/opera%c4%8dn%c3%ad_syst%c3%a9m>. [7] Windows XP [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/w.>. [8] Windows Vista [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/w.>. [9] Trackpoint [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.obrazky.cz/detail?id=ejxtzlfuwjauqnhdh5in27hjecpfqamregxi 7YIc%2ByV%2BJCaJbUjp13eqYGA/927nOgVt%2BmnEa8oi%0A/kItOF9VnGctD glcnwexji6l6yoxzvmotiupp9qcq687ikwbxhh1ym8pvuzd%2b%2btfuosjv JyIUpJc%0A/nMPFrWiE5oIOhhHzegZxu2tvz8eRzk0OyeGz4A37Fsnz6f9pVybb75 W8%2BHeFHHc6C%2BSi4psytIq%0AWzWqAG6bFkD8AewRTrE%3D%0A&s=i mg>. [10] Trackball [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pctechguide.com/images/51trackball.gif.>. Strana 18 (celkem 20)

19 [11] Tablet [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid= h6i&searc h=tablet&searchtype=1>. [12] SuSE Enterprise Linux [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.linux.cz/.>. [13] Linux Ubuntu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.linux.cz/.>. [14] Pinnacle [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/p>. [15] Základní informace o licencích [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/zakladniinformace/licencni Smlouva.mspx>. [16] Nákup softwaru s počítačem (OEM) [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/oem/default.mspx>. [17] Windows Vista Business [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/images/oem/oem_coa.jpg>. [18] Freeware [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ freeware>. [19] Demo produkty ke stažení [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.micos-sw.cz/demo/registrace/>. [20] Shareware [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ shareware>. [21] Adware [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ adware>. [22] GNU General Public License [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ gpl>. Strana 19 (celkem 20)

20 [23] Public domain [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ public-domain>. [24] Open source software [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ open-source>. [25] Svobodný software [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/12775-free-software>. [26] M531 - generátor ľubovoľných priebehov [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.elektronika.cz/ei-skripty/clanek.asp?item ID=5166>. [27] M MHz galvanicky oddelený osciloskop [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.elektronika.cz/ei-skripty/clanek.asp?item ID=5160>. [28] Projektor, DLP, SVGA 800x600 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid= i3k>. [29] Projekční tabule [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itabule.cz/media/2/ s600.jpg>. [30] Logitech Cordless Desktop MX 5500 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k007 R000000H5A>. Strana 20 (celkem 20)

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter SOFTWARE Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Základní pojmy VYT. SoftWare - pojmy SW-8r. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona

Základní pojmy VYT. SoftWare - pojmy SW-8r. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona SoftWare - pojmy SW-8r ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona Ve výpočetní technice se objevují některé specifické pojmy. U některých bývá význam těchto pojmů lidmi chápán jinak, než

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Stahujeme software zdarma Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Stahujeme software zdarma Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.:

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, 788 14 Rapotín IČ 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130 Koordinátor ICT: Dr. Martin Vavřík Školní rok: 2014/2015 ICT plán školy 1.

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-07

Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Licencování, ochrana autorských práv Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware Č. 4 číslo a název klíčové aktivity název materiálu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware téma anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu ročník

Více

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_14 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

NÁZEV/TÉMA: Druhy licencí software

NÁZEV/TÉMA: Druhy licencí software NÁZEV/TÉMA: Druhy licencí software Vyučovací předmět: Práce s počítačem Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Učitel: Ing. Jana Černochová Třída: Podnikání PO2A Časová jednotka: jedna vyučovací hodina 45 minut

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Operační systém Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2016/ 2017 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068 895

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

ICT plán školy

ICT plán školy ICT plán školy 2016-2018 Zpracoval: Mgr. František Halada koordinátor ICT 1 OBSAH 1. ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. SOUČASNÝ STAV..... 3 3. HLAVNÍ ÚKOLY V OBLASTI ICT DO ROKU 2018. 4 4. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_005_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2015/ 2016 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Licencování OEM. Petr Janovský

Licencování OEM. Petr Janovský Licencování OEM Petr Janovský 1 Licencování OEM správné dodání OEM software licenční podmínky a doklady pro audit MSLT smlouva OEM + Software Assurance Windows 7 upgrade Refurbisher Program 2 Original

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice ICT plán školy ICT plán sestavuje pracovní tým /ředitel ZŠ + ICT metodik/. Plán je součástí dokumentace školy,

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program)

1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program) Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program)... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 9. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: prosinec

Více