LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY..."

Transkript

1 Programové vybyvení Programové vybyvení Počítač jako didaktický prostředek výuky Teorie o programovém vybavení Operační systémy Programové vybavení Informace o programech Problémy při výběru programu Legální a nelegální operační systém a software Typy licencí a jejich omezení v používání Neoprávněné využívání licenci Možné kroky k nápravě v legálnosti softwaru Praktické využití výpočetní techniky ve výuce elektrotechniky Zobrazovací zařízení Ovládací zařízení LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY Strana 1 (celkem 20)

2 1 Počítač jako didaktický prostředek výuky Informační a komunikační technologie (ICT) v oblasti PC je nemyslitelná bez souboru hardwarového (hmatatelného - fyzického) a softwarového (programového) vybavení. Obrázek 1 [1] monitor Obrázek 2 PC sestava [2] Obrázek 3 nosič s operačním systémem V dnešní době se k těmto prvkům ještě přičleňuje propojení počítačů do komunikační sítě. Ať je to uzavřená síť, nebo napojení na internet. Počítače ve školách se stávají již samozřejmou věcí a taktéž většina domácností je jimi vybavena. Průměrné počítače dnešní doby jsou již plně multimediální. Počítač se stává pracovním prostředkem, zábavním centrem a výukovým zařízením. Největší výhoda v použití počítač ve výuce naproti tištěným textům je možnost využívání interaktivnosti programů a popřípadě filmových ukázek a animací svázaných s texty. Dobře navržený program může přebírat funkci učitele. Počítač jako didaktický prostředek může v mnohém usnadnit práci učitele při výuce. Při výuce má již lektor více času věnovat se studentům a přednášené látce. Už první výukové programy prokazují, že multimediální soustavy setřou hranice mezi vzděláváním a zábavou, snadnou interakcí ve všech fázích programu, který je věrně a nápaditě ilustrován a oživen pohyblivými sekvencemi a víc než dosavadní metody výuky a zdělávání se přiblíží Komenského ideálu "škola hrou". Zásadně důležité je pochopit fakt, že učitelé budou vždy tvořit neoddělitelnou součást multimediálního vyučování. Ve skutečnosti multimédia pouze podporují standardní vyučovací metody. Jediný učitel má stále ještě větší cenu, než celá hromada hardware, ať už jakkoli Strana 2 (celkem 20)

3 dokonalého. Multimédia ve vzdělávání pomáhají učiteli využívat a podporovat jeden ze vzácných a důležitých prvků výuky, jímž je zvídavost. Jestliže učitel probírá nějaké téma a poskytne maximální možné množství informací v podobě grafiky, textu, obrazového záznamu a tak dále, může s posluchači dané téma probrat v širších souvislostech. Jestliže posluchači najdou rozhodující informace mezi různými multimediálními tituly, může jim širší perspektiva pomoci k pochopení obtížnějších otázek. Za pomoci projekce na velké plátno a multimediálního přehrávacího systému mohou učitelé používat multimediální programy ke zdokonalení standardního plánu lekce a simulovat otázky účastníků. Interaktivní povaha multimediálního titulu značně usnadňuje práci učitele při odpovídání na otázky, protože k tomu může použít grafické prostředky. [4] Počítač se může stát plnohodnotným didaktickým prostředkem výuky. Záleží jen na vhodné výukové aplikaci (matematika, přírodopis, výuka cizích jazyků, elektrotechnika, chemie a celá řada dalších odvětví). Obrázek 4 cd s programem matematika Obrázek 5 cd s výukou přírody Obrázek 6 výukový program němčina Obrázek 7 výuka transformátorů Obrázek 8 výuka angličtiny Strana 3 (celkem 20)

4 2 Teorie o programovém vybavení Informační a komunikační technologie (ICT) je nutně svázaná s programovým vybavením (softwarem). Ty se rozdělují do dvou hlavních směrů. 2.1 Operační systémy Cílem operačního systému je zajištění pohodlnosti používání počítače, to znamená, že operační systém je manažerem rozhraní člověk/stroj a manažerem rozhraní proces/operační systém. Operační systém je z tohoto pohledu tvůrcem virtuálního počítače a skrývá tak detailní pravdu o holém počítači (hardware). [5] Operační systém je sada programů (software) sloužících především k tomu, aby byly aplikačním programům transparentním způsobem zpřístupněny prostředky (hardware) počítače, aby vytvářel potřebné operační prostředí pro chod aplikací. Operační systém patří mezi tzv. systémový software. Mezi jeho základní funkce patří rozdělení systémových prostředků aplikacím. [6] Pokud bychom to shrnuli do lidové mluvy, znamená to, že operační systém je nejnižší vrstva programového vybavení, který je nutný k fungování programů, jenž uživatel používá. Prostě bez operačního systému bychom měli z počítače pouze elektrický spotřebič, jež bude v zapnutém stavu odebírat elektrickou energii, ale tím jeho funkčnost pro nás končí a je pro nás nevyužitelný pro jakoukoliv činnost. Teprve operační systém nám vytváří z počítače pomocníka či nástroj pro naši činnost. Operační systémy se dále dělí na textové a grafické. Hlavním představitelem textových operačních systémů je operační systém MS-DOS (jeho instalace probíhala Obrázek 9 MS-DOS Obrázek 10 Windows XP [7] Obrázek 11 Windows Vista [8] Strana 4 (celkem 20)

5 ještě z disket). Jeho ovládání je založeno na práci s klávesnicí. Představitelem grafické platformy je operační systém Microsoft Windows, jehož ovládání je z největší části založeno na práci s myší či jiným pomocným zařízením (trackpoint, touchpad, trackball, tablet). Obrázek 12 trackpoint [9] Obrázek 13 touchpad Obrázek 14 [10] trackball Obrázek 15 [11] tablet V dnešní době je hojně užívaný Windows XP, jenž je mezi uživateli nejvíce oblíben. Jeho nástupce Windows 7 postupně nahrazuje jeho místo. Obrázek 16 Windows XP Obrázek 17 Windows Vista Strana 5 (celkem 20)

6 Oba dva operační systémy jsou pro svou jednoduchost v ovládání a školskou politiku (výuka Microsoft Windows na všech stupni škol), nejlépe zvládnuté širokou populací uživatelů počítačů u nás. Tato rodina operačních systému je však placená. Operační systém Linux je naproti tomu poskytován zdarma. Tento operační systém může vypadat po grafické stránce skoro stejně jako Windows (záleží na pozadí, které je na ploše nastaveno), takže si ho neznalý uživatel může splést. Obrázek 18 Bohužel aplikace (programy) musí být napsané přímo pro tuto platformu, jinak se za běžných podmínek programy tvořené pro Windows nedají na něm spustit. Existují programové nástavby (emulátory), jenž umožní spouštět programy, jež byly napsány pro Windows i na operačním systému Linux. Díky široké podpoře programátorů z celého světa se případné chyby operačního systému rychle odstraňují, což se u platformy Windows nedá říci. Linux se vyznačuje taktéž větší stabilitou (tzv. nepadá). Operační systém Linux se postupně dostává do širšího podvědomí veřejnosti. V praktickém užívaní jej však používají většinou lidé, kteří mají bližší vztah k počítačů a nejsou jen pasivní konzumenti, jež si nechávají vštípené základy a návyky z Windows vstřebané ze škol. Na školách se Linux většinou nebere ani okrajově. Operační systém Linux v jakékoliv variantě (je jich více typů a od různých sestavitelů) se spíše ve školství uplatňuje v nasazení jako počítačový server. SuSE Enterprise Linux [12] Obrázek 19 Linux Ubuntu [13] Operační systém nám jen vlastně zprostředkovává spouštět a provozovat aplikační programy, které jsou vlastně pro nás stěžejní. Většina operačních systému má v sobě jako přidanou hodnotu již po nainstalování část aplikačních programů pro základní práce, ať je to nějaký grafický program či program pro psaní textu. Tyto programy jsou však opravdu jen základní a pro praktické užívaní dost omezené. Většinou je Strana 6 (celkem 20)

7 tedy nutné do počítače nahrát nebo nainstalovat nějaký specializovaný program, jenž bude splňovat aspoň v základech požadavky uživatele na konkrétní práci. 2.2 Programové vybavení Programy, jež provozujeme a používáme, se dají rozdělit podle několika kategorií. Základní rozdělení je podle toho, co s nimi řešíme či vytváříme. Jedná se o programy zaměřené na práci s textem (textové editory, z kterých je nejznámější textový editor Word), programy na práci s tabulkami a tabulkovými výpočty (hlavní představitel Excel), programy určené pro práci s grafikou (Adobe Photoshop). Obrázek 20 Word Obrázek 21 Excel Obrázek 22 Photoshop Výčet všech oblastí a programového vybavení je značně obsáhlý. V dnešní době snad neexistuje odvětví nebo obor, kde by se výpočetní technika nezabydlela. Existují samozřejmě programy, pomocí kterých nic nevytváříme, ale které nám zprostředkují řízení nějakých činnosti. Typickým nasazením je použití těchto programů v řídících a velínových centrech. Tyto programy se nám zabydlely v nemocnicích, elektrárnách, nádražích. Je jich taková spousta, že je někdy přestáváme vnímat jako programy a berme je samozřejmou součást života. Typickým představitelem je třeba tzv. chytrý mobilní telefon, či většina informačních elektronických tabulí, které mohou být jak v plně grafickém či pouze v textovém rozhraní (informační tabule v tramvajích MHD, bankomaty) Informace o programech Programové vybavení počítače se dá taktéž rozdělovat podle typu licencí a placení. V poslední době klesá cena počítačů (fyzických dílu), ale cena placených programů zůstává na stejné výši, či se stále zvětšuje. Bývá smutné pravidlo, že sice novější verze téhož programu bývá vylepšená o řadu funkcí, kde jsou opraveny chyby předchozích verzí a navíc přibudou chyby nové (zvláště u programových balíků od Strana 7 (celkem 20)

8 firmy Microsoft), ale uživatel povětšinu za své peníze využije jen zlomek funkcí dotyčného programu Problémy při výběru programu Při výběru programového vybavení si nejdříve musíme určit na jakém (jak výkonném počítači) budeme pracovat. Dalším bodem je, jaký operační systém použijeme, a tím ovlivníme i zbytek programového vybavení. Ve většině školských zařízení je toto rozhodnuti vlastně jednoznačné v prospěch Windows. Zde si ale musíme uvědomit, že záleží i na verzi Windows, kterou používáme. Aplikační programy staršího data odmítají na novějších Windows pracovat. Opačně je situace ještě horší. Nové programy již vůbec nepodporují Windows 98 a nižší a nedají se na takových systémech provozovat. Nejenom orientace na operační systém je důležitá, ale možnost i transportu dat z různých verzí programu. Nezřídka se stává, že nová programová verze elektrotechnický programu vůbec nemá podporu vytvořených projektů či knihoven (samostatných elektrotechnických součástek). Zde se musíme rozhodnout, zda již dříve vytvořená díla budeme chtít nadále používat, či zda začneme tzv. od čistého stolu. Představitelem těchto programů je třeba program Eagle, který je zaměřen na tvorbu elektronických schémat a návrh plošných spojů. Existují sice produkty, které dokáží s větším či menším úspěchem převést data, ale nejsou většinou dosti spolehlivé. Obrázek 22 program Eagle Obrázek 14 program Pinnacle [14] Další skupinou programu jsou programy, které ve své nabídce mají sice podporu načtení dat ze svých předchozích verzí, ale toto načtení v praktickém nasazení je nepoužitelné. Typickým představitelem je editační a střihový program Pinnacle Studio 11, který v nové verzi přímo hotový projekt (z předchozích verzí) Strana 8 (celkem 20)

9 otevřít neumí a při zapnutí funkce importu ze starší verze, buď projekt neotevře vůbec nebo z projektu některé sekvence vypustí. Každý výrobce programů sice vydává aktualizace a opravné balíčky ke svým programům (bohužel někdy placené). Další problém, který se vyskytuje u programů, je jejich lokalizace do češtiny. Samozřejmě máme programy, kde lokalizace není žádná. Jsou programy, kde lokalizace je udělaná tak, že lidé pracující v dřívějších nepočeštěných verzích (většinou v angličtině), jsou při spuštění české verze zmateni a nedokážou si pod kostrbatou, jakoby českou, funkcí ani představit, co dotyčná funkce (nabídka) vlastně dělá. Všechny tyto kritéria je nutné při výběru programového vybavení zohlednit. Většinou ne všechny vymoženosti programů, i když mají sebelepší funkce, jsou vždy přínosné. Musíme si uvědomit, pro jakou skupinu uživatelů budeme program používat a do jaké hloubky. Typickým příkladem je třeba práce s grafikou. Jiný programový produkt si vybere škola, která je primárně zaměřena na práci s grafikou (většinou sáhne po programu jako je Corel nebo Adobe Photoshop) a jistě by bylo zbytečné a hlavně pro uživatele nepřehledné a stresující, kdyby měl jen pro prohlížení fotek používat tyto programy a potřeboval by jen funkci pro zvětšení, rotaci, ořez a tisk. Těmto nárokům klidně vyhoví i zastaralejší verze programu Zoner Photo Studio, která splní všechny vytyčené požadavky a neklade na uživatele velké nároky na osvojení si práci s programem. Obrázek 25 Corel Photo-Paint Obrázek 26 Zoner Photo Studio Stává se často, že osoba která, rozhodne o nákupu programového vybavení nemá potřebné kvalifikované podklady, a nebo se utrácí za každou cenu, jen aby se něco koupilo do určitého data (typický konec kalendářního roku a požadavek, aby to do týdne bylo nejenom proplaceno nebo profakturováno, ale i fyzicky dodáno, což Strana 9 (celkem 20)

10 podstatně ovlivní nákup produktu). Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla. Vybírejme proto programy tak, aby byly nejenom finančně zvládnutelné, ale hlavně tak, aby byly přínosem pro rozvoj v dané oblasti Legální a nelegální operační systém a software S rozvojem počítačů a jejich dostupností se rozvíjí i nároky na programové vybavení. Čím dál více se začínáme setkávat s pojmem počítačová kriminalita. Bohužel se tomuto problému nelze vyhnout i ve školství. Neinformovanost a neznalost neomlouvá, to již všichni víme. Setkáváme se s ní (neznalostí a neinformovaností) skoro u všech pracovníků. Práci na počítačích již zvládli sice všichni pedagogičtí pracovníci, ale jen papírově. Je dosti velká většina hlavně starších pedagogů, která se tomu brání. Nezřídka se stává, že i výpočetní techniku na školách učí osoba, která sice zná výtvory jako je Word, Excel a PowerPoint, ale tím její chápání a zkušenosti končí. Tato osoba pokud je zároveň správce počítačové sítě, většinou přenese starost o programové vybavení na studenty, kteří bývají často více odborně způsobilí než vyučující. Tito studenti buď sami do školních počítačů instalují programy a starají se o běh počítačové učebny nebo nalákají vyučujícího k dotyčnému programovému vybavení, aniž by mu sdělily jaké licenční podmínky a nároky dotyčný program má. Vyučující se většinou spokojí se slovním ujištěním, že tento program je běžně dostupný a dále se již o původu nestará. Přitom tyto programy mohou být sice běžně dostupné v omezené verzi (funkční omezení), ale studenti pomocí generátorů kódů (cracků) a nepoctivě získaných licenčních z nich udělají programy, jež jsou plně funkční, a na které se vztahuje licenční politika, a tím pádem většinou i placení za používání licencí. Obrázek 27 patch (Eagle) Obrázek 28 keygen (Ad-aware) Obrázek 29 patch (WinRAR) Strana 10 (celkem 20)

11 2.2.4 Typy licencí a jejich omezení v používání Počítačové programy vznikají jako samostatná dílka známých či neznámých autorů. Na tvorbě počítačových programů je založeno mnoho prosperujících firem. Tyto firmy zaměstnávají spousty lidí, které je nutno platit. Platí se nejenom tito lidé, ale i pracoviště, energie a v neposlední řadě i distribuční cesty a prodejci. Počítačové programy podle způsobu distribuce a plateb se rozdělují do několika skupin. o Licence registrované Převážná část těchto licencí je uživatelům dostupná až po zaplacení poplatku (koupě produktu). Toto zaplacení může být provedeno přímo nákupem nosiče s programem (většinou i s manuálem, doprovodným seznámením a ponaučením), nebo může mít podobu uhrazení poplatku elektronickou platbou (uživateli potom nejčastěji dochází licenční číslo a smlouva pouze v elektronické podobě). Registrované licence mají dva typy vázanosti na PC či osobu. OEM (Original Equipment Manufacture) licence zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla prvotně nainstalována. V případě výměny hardwaru nebo poškození či likvidace počítače, dochází k zániku licence. Software OEM musí být vždy dodán včetně manuálu, licenčního ujednání a certifikátu pravosti (COA štítek). Vlastnictví samotného disku CD se softwarem není dostatečným důkazem legálnosti licence (a to i v případě, že je tento disk pravý). [16] Obrázek 30 licenční štítek pro Windows [17] Samostatná licence (nejčastěji v domácím použití) je určena pro počítač a osobu, která provedla registraci programu. Oprávněné osoby pro práci s tímto programovým vybavením jsou všechny osoby, které daný počítač používají. Strana 11 (celkem 20)

12 Komerční licenční politika je určena pro organizace a podniky s větším počtem počítačů. Smí být použita pouze na tolika počítačích, na kolik je smlouva uzavřena (kolik se koupilo licencí). Tyto licence nejsou vázané na konkrétní uživatele ani na konkrétní počítače. o Triál verze Tato licence se vyznačuje tím, že většinou funguje ve všech částech plnohodnotně. Je ale omezena buď časem, nebo počtem spuštění. Omezení se projeví buď částečnou nefunkčností programu (nejde tisknout a nejde nic zálohovat) nebo nemožností spustit program vůbec. Vykytuje se taktéž po skončení zkušební doby informace, že tento program již používáte neoprávněně a nabádá vás k jeho odstranění nebo zakoupení, ale program funguje dál v plné verzi. o Freeware Freeware je software, který je distribuován bezplatně, někdy hovoříme o typu softwarové licence. Autor si u freewaru zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu. Jedná se tedy o volně šířitelný program, bez placení autorského honoráře. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy jsou dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím. [18] o Demo Jsou to programy, které se šíří zdarma. Jsou funkčně omezeny a slouží k tomu, aby si uživatelé udělali představu, jak program pracuje, co vše nabízí, a mohli si ho částečně vyzkoušet. Funguje zároveň jako reklama sám na sebe. Většinou nabízí uživateli možnost si zakoupit tento program v plné neomezené verzi. Obrázek 31 demo produkty [19] Strana 12 (celkem 20)

13 o Shareware Je to kategorie softwaru (programového vybavení počítače), v níž jsou programy šířeny zdarma. Zaplacení licenčních poplatků autorovi programu je většinou vyžadováno až v případě, kdy je uživatel s programem spokojen a běžně ho používá. Často je doba, po níž je možno program bezplatně zkoušet omezena na několik dnů. [20] o Adware Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty znepříjemňující práci s nějakou aplikací reklamou. Ty mohou mít různou úroveň agresivity, od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Internet Exploreru, aniž by o to uživatel měl zájem. Většinou ale nejsou přímo nebezpečné jako spyware a jsou spojeny s nějakým programem, který je freeware. To se dělá z důvodu toho, že díky těmto reklamám mohou vývojáři financovat dál svůj program. Nebo když se jedné o placený produkt, může se díky těmto reklamám prodávat program se slevou. Nějaký adware je taky shareware, ale není to totéž. Rozdíl mezi adware a shareware je ten, že u adware je reklama podporovaná. Některé produkty nabízejí uživateli možnost odstranění reklam po zaplacení. [21] o GPL GNU General Public License, GNU GPL (česky všeobecná veřejná licence GNU ) je licence pro svobodný software. Zdrojové kódy software pod GPL mohou být svobodně upravovány a používány, šířeny však musí být opět pod GPL (jestliže se je rozhodnete dále šířit), a to obvykle bezplatně (příp. za cenu distribučních nákladů). Pro nutnost dalšího šíření pod stejnou licencí je někdy také nazývána virová licence. Binární formy software používající GPL však mohou být poskytovány za libovolně vysokou úplatu. Ke GPL softwaru musí jeho autor (upravitel) na požádání zdarma poskytnout zdrojové kódy. [22] Strana 13 (celkem 20)

14 o Volné dílo V oblasti software se některá díla označují anglickým termínem public domain. Tento pojem znamená, že autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně užívat, bez nároku na další ochranu díla. V českém právním systému se nikdo nemůže vzdát svých (autorských) práv, je pouze možné nabídnout veřejnosti bezúplatnou licenci na libovolné užití díla, ale lze každopádně předpokládat, že autor, který svoje dílo takto označil, se svých práv nebude domáhat (kde není žalobce, není soudce). [23] o Open source Open source, nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat. [24] o Free software Svobodný software, někdy také nazývaný free software, je software, ke kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, modifikovat a distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou. Za získání kopií svobodného software můžete platit, nebo je obdržet zdarma, ovšem bez ohledu na způsob, jak jste je získali, máte vždy svobodu kopírovat a měnit software, dokonce prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze. [25] Neoprávněné využívání licenci Největší prohřešky, které se ve školských zařízeních vyskytují, jsou bohužel dělány úmyslně přímo pedagogickými pracovníky. Někdy to díky systému dotací a financí do škol bývá skoro nutností. Nezřídka se stává, že ekonomka školy uvolní na nákup fyzických počítačů určitý objem peněz a na programové vybavení se vyčlení jen nejnutnější zlomek. Někdy je přímo vyučující postaven před problém, že má částku financí na nákup výpočetní techniky a programového vybavení, kterou nesmí přečerpat a tato částka je velmi malá. Potom se rozhoduje, zda koupit hlavně počítače s představou že, se budou používat jen volně šiřitelné programy a časem se snad dokoupí programy nutné pro dovybavení, nebo koupit méně počítačů a investovat do programového vybavení. Strana 14 (celkem 20)

15 Dalším nešvarem je používání programů ve větším objemu (množství instalací), než na kolik je koupených licencí či legálních školních multilicencí. Musíme si uvědomit, že při koupi nejde jen o zakoupení samostatného produktu (většinou na nosiči CD nebo DVD), ale hlavně o nákup oprávnění k používání určitého počtu instalací. Někdy se stává (hlavně v době suplování nebo ke konci roku, kdy výuka již skoro neprobíhá), že si studenti donesou do školy své programy (většinou hry) a nainstalují je na školní počítače. Takže program, který již využívá jednu licenci vázanou na domácí počítač je během krátké doby nainstalován na většinu školních počítačů, kde se využívá v síťovém propojení, a tím zvyšuje atraktivitu (hratelnost bojových her). Tyto programy studenti v počítačích nechávají a neodinstalovávají je. Toto se děje s mlčenlivým souhlasem vyučujících hlavně v době suplování (vyučující se o studenty v hodině nemusí moc starat, jelikož jsou zaměstnáni hrou) a navenek je relativní klid a vše v pořádku. V dnešní době se taktéž začíná projevovat nešvar ve využívání školních licencí v domácím či komerčním využívání. Typickým představitelem, na kterém je tento trend dobře patrný, je souborový manažer Servant Salamander (Altap Salamander), jehož multilicenci škola nakoupí nejen pro využití ve své škole, ale i pro své studenty (pro jejich práci doma). Obrázek 32 Salamander Předpokládá se, že student po dokončení studia a opuštění školy si buď instalaci ze svého počítače smaže, či si zakoupí svoji licenci. Praxe je však taková, že student po skončení studia nadále využívá program, ale i v průběhu studia jej šíří mezi svými vrstevníky a známými, aniž by si dělal jakékoliv výčitky. Naše společnost v globále ještě není vychovaná na takové výši, aby si vážila duševních vlastnictví. Pro většinu jsou to jen data, Strana 15 (celkem 20)

16 2.2.6 Možné kroky k nápravě v legálnosti softwaru Softwarové společnosti by si měli uvědomit, že je určitě nějaký rozdíl v tom, že nějaký student vytvoří svoji práci v jejich programovém díle a jeho finanční zisk není žádný a v tom zda nějaký jednotlivec či firma na základě jejich produktu vydělává. Měla by být nasazena taková cenová politika, aby si studenti mohli jejich programy kupovat za symbolickou cenu (v našich podmínkách) pro nekomerční užití. Ve školách by se měly ve větší míře přiklánět k programu volně šiřitelných a neorientovat se hlavně na produkty Microsoft (jež jsou sice ve světě nejrozšířenější), ale také mají nejvyšší cenovou hladinu. Málo kdo si z domácího rozpočtu vezme obrovskou sumu jen na to, aby napsal pár řádek textu, na němž by mu stačil jakýkoliv jednoduchý volně šiřitelný editor. Ve školách by se aspoň mohlo přejít na Linux, a tím by většina problémům byla zrušena. Studenti by se orientovali na jiný segment softwarového vybavení. Obrázek 33 program ProfiCad Obrázek 34 program Eagle Strana 16 (celkem 20)

17 2.3 Praktické využití výpočetní techniky ve výuce elektrotechniky Multimédia se v posledních letech skloňují stále ve větším měřítku. V praxi to znamená používat více než jednoho přenosového kanálu (sluch, zrak) při prezentaci informací. Počítače prodělávají překotný vývoj. Staré počítače dnes již modernímu programovému vybavení nevyhovují a jsou nahrazovány výkonnějšími. Tím se stává, že počítače, které nesplňují nároky kladené dnešnímu nejnovějšímu trendu, se vyřazují a dostávají se bezúplatně do škol. 2.4 Zobrazovací zařízení Základem je počítačový monitor, který je dnes již vytlačován LCD displeji. Pro větší obraz (malou skupinku studentů) je použitelný obyčejný barevný televizor (v případě, že grafická karta počítače má Video výstup a máme v PC nainstalované ovladače, jež umožňují aktivovat tento TV výstup). Pro kolektivní prezentaci ve třídě se však neobejdeme bez projektoru zapojenému na výstup VGA z grafické karty. Obrázek 37 projektor [28] Obrázek 38 projekční tabule [29] 2.5 Ovládací zařízení Pro prezentaci stačí myš (v dnešní době se vyplatí investovat do bezdrátové založené na technologii Bluetooth). V případě, že budeme chtít používat i vkládání údajů pro výpočty, tak je nutná klávesnice, doporučená je bezdrátová. Pro komfort výuky je taktéž dobré mít laserové ukazovátko. Obrázek 39 klávesnice a myš s komunikací Bluetooth [30] Strana 17 (celkem 20)

18 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY [1] Monitor LCD, širokoúhlý [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k007x000000fko>. [2] Skříň počítačová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k hfn>. vlastní obrázky [4] MIKOŠEK, Milan, MALACH,, Josef. Tvorba a užití didaktických médií. Ostrava : [s.n.], s. 10. [5] KLIMEŠ, Cyril. Operační systémy 1 : text pro distanční studium. Ostrava : [s.n.], s. 9. [6] Operační systém [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/opera%c4%8dn%c3%ad_syst%c3%a9m>. [7] Windows XP [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/w.>. [8] Windows Vista [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/w.>. [9] Trackpoint [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.obrazky.cz/detail?id=ejxtzlfuwjauqnhdh5in27hjecpfqamregxi 7YIc%2ByV%2BJCaJbUjp13eqYGA/927nOgVt%2BmnEa8oi%0A/kItOF9VnGctD glcnwexji6l6yoxzvmotiupp9qcq687ikwbxhh1ym8pvuzd%2b%2btfuosjv JyIUpJc%0A/nMPFrWiE5oIOhhHzegZxu2tvz8eRzk0OyeGz4A37Fsnz6f9pVybb75 W8%2BHeFHHc6C%2BSi4psytIq%0AWzWqAG6bFkD8AewRTrE%3D%0A&s=i mg>. [10] Trackball [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.pctechguide.com/images/51trackball.gif.>. Strana 18 (celkem 20)

19 [11] Tablet [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid= h6i&searc h=tablet&searchtype=1>. [12] SuSE Enterprise Linux [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.linux.cz/.>. [13] Linux Ubuntu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.linux.cz/.>. [14] Pinnacle [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcovers.cc/list/pc/p>. [15] Základní informace o licencích [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/zakladniinformace/licencni Smlouva.mspx>. [16] Nákup softwaru s počítačem (OEM) [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/oem/default.mspx>. [17] Windows Vista Business [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/licence/images/oem/oem_coa.jpg>. [18] Freeware [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ freeware>. [19] Demo produkty ke stažení [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.micos-sw.cz/demo/registrace/>. [20] Shareware [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ shareware>. [21] Adware [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ adware>. [22] GNU General Public License [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ gpl>. Strana 19 (celkem 20)

20 [23] Public domain [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ public-domain>. [24] Open source software [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ open-source>. [25] Svobodný software [online]. 2006, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/12775-free-software>. [26] M531 - generátor ľubovoľných priebehov [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.elektronika.cz/ei-skripty/clanek.asp?item ID=5166>. [27] M MHz galvanicky oddelený osciloskop [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.elektronika.cz/ei-skripty/clanek.asp?item ID=5160>. [28] Projektor, DLP, SVGA 800x600 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid= i3k>. [29] Projekční tabule [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itabule.cz/media/2/ s600.jpg>. [30] Logitech Cordless Desktop MX 5500 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051k007 R000000H5A>. Strana 20 (celkem 20)

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Analýza možnosti využití open source softwaru ve veřejné správě. Jan Fagoš

Analýza možnosti využití open source softwaru ve veřejné správě. Jan Fagoš Analýza možnosti využití open source softwaru ve veřejné správě Jan Fagoš Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky 3 UTB ve Zlíně,

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC SOFTWARE ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW OPERAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY UŽIVATELSKÉ PROGRAMY E-LEARNINGOVÉ

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Obsah. Přípravy na instalaci 19. Instalujeme Ubuntu 29. První start po instalaci 44

Obsah. Přípravy na instalaci 19. Instalujeme Ubuntu 29. První start po instalaci 44 Obsah Úvod do Linuxu 7 Co je vlastně Linux?................................ 7 Ubuntu jako distribuce Linuxu.......................... 13 Odvozeniny a varianty Ubuntu.......................... 13 Pro koho

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

VŠE Praha borek.bernard@centrum.cz, xtumm11@vse.cz

VŠE Praha borek.bernard@centrum.cz, xtumm11@vse.cz Softwarové licence Borek Bernard, Magda Tůmová VŠE Praha borek.bernard@centrum.cz, xtumm11@vse.cz Abstrakt: Práce nabízí business pohled na moderní téma softwarových licencí. Prozkoumány jsou jak obecné

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Možnosti využití vyřazených PC

Možnosti využití vyřazených PC UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Možnosti využití vyřazených PC Roman Lupínek Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Duben 2006 Václav Matoušek UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Praktické využití multimediální

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY

3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1. Hardware Pojmem hardware,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ Cloud Computing Vedoucí diplomové práce: Ing. Otto Cerman Katedra řídicí techniky 1 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává.

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává. Software programové vybavení pro počítač. Členění software Software 1. Systémový software operační systém a pomocné programy, zajišťující běh počítače a) operační systém b) systémový software zálohovací

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více