F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009"

Transkript

1 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009 LIST A Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín tel , fax P r o j e k t : Č.j. Fondu 2669 /2009 Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE a multimediální provoz Tem. okruh: A Spec.: c Požadované prostředky: Kapitálové: 1681 Běžné: 0 Celkem: 1681 tis. Kč Řešitel: Jméno: PaedDr. Radim Chvála, CSc. Datum narození: Telefon: Škola: Fakulta: Pracoviště: Počítačové centrum Adresa: Malostranské nám. 12, Praha 1 Telefon: spoluřešitel: Jméno: doc. Ivo Mathé Datum narození: Telefon: Škola: Fakulta: Pracoviště: rektorát Adresa: Malostranské nám. 12, Praha 1 Telefon:

2 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009 Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín P r o j e k t : Č.j. Fondu 2669 /2009 Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE a multimediální provoz Tem. okruh: A Spec.: c Řešitel: Škola: Fakulta: Anotace PaedDr. Radim Chvála, CSc. Projekt řeší zásadní inovaci páteřních částí počítačové sítě AMU na vysokorychlostní provoz 10Gb/s. Síť v současné podobě nevyhovuje novým požadavkům vyvolaných zejména perspektivními formami a metodami výukové a umělecké činnosti učitelů a studentů AMU, jako jsou např. online kooperace studentských týmů při řešení mezifakultních projektů festivalů, filmů a divadelních představení nebo obhajoby uměleckých výkonů audiovizuální povahy či konference. Výkonné technické zázemí vytvoří též prostor pro rozvoj nových studijních oborů, kterým umožní práci s vysokorychlostními sítěmi jako s prostředkem pro přístup ke sdíleným výukovým a informačním zdrojům, ale i pro vysoce kvalitní komunikaci větších kolektivů uživatelů v reálném čase (IP televize, e-learningové kurzy, záznamy přednášek apod). V rámci projektu budou zakoupena a instalována nová vstupní a centrální zařízení jednotlivých lokalit AMU, která funkci a výkonnost celého systému určují. Stávající zařízení budou použita jako záložní, nebo instalována na méně exponovaných místech. LIST B Konkrétní výstupy * Nákup, instalace, konfigurace a oživení nových vstupních a centrálních zařízení jednotlivých lokalit AMU, umožňujících provoz 10 Gb/s. * Inovovaná síť AMU schopná umožnit formy a metody výukové a umělecké činnosti využívající vysokorychlostní přístupy ke sdíleným zdrojům. * Zvýšení spolehlivosti celého systému zařazením stávajících zářízení jako záložních. Přínos k rozvoji fakulty / VŠ Povýšení sítě AMU na vysokorychlostní síť podporující přenosovou rychlost 10Gb/s a všechny potřebné protokoly pro zabepečení multimediálních přenosů mezi objekty AMU i směrem k dalším účastníkům se stává pro AMU nezbytná. Zvýšená přenosová rychlost umožní online kooperaci tvůrčích studentských týmů při řešení mezifakultních projektů festivalů, filmů a divadelních představení i pro řešení ostatních akcí života akademické obce (např. obhajoby uměleckých výkonů audiovizuální povahy, přístup k vlastním archivovaným školním pracem, nebo pořádání konferencí). Projektované technické zázemí vytvoří prostor pro rozvoj nových multimediálních a intermediálních studijních oborů, neboť poskytuje základnu pro implementaci nových moderních metod, pracujících s vysokorychlostními sítěmi jako s prostředkem pro přístup ke sdíleným výukovým a informačním zdrojům, ale i pro vysoce kvalitní komunikaci větších kolektivů uživatelů v reálném čase (IP televize, e-learningové kurzy, přenosy přednášek apod). Kromě vysokorychlostních přenosů audiovizuálních souborů je technologie 10G Ethernet také vhodná pro připojení diskových polí s technologií iscsi a projektovaná zařízení jsou navíc připravena na eventuální přechod na technologii IPv6. Cílová skupina projektu Výsledky projektu využijí všichni uživatelé sítě AMU, zejména však pedagogové a studenti všech fakult školy, neboť zkvalitní přístup ke všem aplikacím a pozitivně ovlivní kvalitu veškeré elektronické komunikace.

3 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009 Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín P r o j e k t : Č.j. Fondu 2669 /2009 Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE a multimediální provoz Škola: TO: A Fakulta: Spec.: c K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (tis. Kč) - doložte nabídkou příspěvek dotace z FRVŠ LIST C školy požadavek přiděleno Catalyst 6506-E-Chassis+Fan Tray+Sup720-10G-VSS+IP Base S/w Cisco Catalyst port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) Cisco Cat port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ Cisco Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis - 2 ks Cisco Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig - 2 ks Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w Kapitálové výdaje celkem B Ě Ž N É N Á K L A D Y (tis. Kč) - konkretizujte dle položek Odměny za řešení projektu 0 0 Stipendia 0 0 Ostatní osobní náklady 0 0 Služby 0 0 Cestovné zahraniční 0 0 Ostatní 0 0 Běžné náklady celkem 0 0 Celkem PROHLÁŠENÍ ŘEŠITELE A SPOLUŘEŠITELŮ Prohlašujeme, že jsme uvedli úplné a pravdivé údaje a bereme na vědomí, že v opačném případě nebo při porušení obecně uznávaných zásad vědeckopedagogické etiky nebo pro hrubé závady při řešení projektu a hospodaření s přidělenými prostředky a při kontrole výsledků při závěrečném oponentním řízení můžeme být zbaveni práva ucházet se o grant až po dobu tří let. Souhlasíme s tím, aby ARVŠ používala osobní údaje uvedené v této žádosti při zpracování a evidenci projektu ve výběrovém řízení vypsaném pro rok 2009, během jeho řešení a po skončení pro účely hodnocení projektů. Souhlasíme se zveřejněním jmen řešitelů projektu. Spoluřešitelé dále souhlasí, aby uvedený řešitel řídil práce na projektu a disponoval poskytnutou dotací.

4 F O N D R O Z V O J E V Y S O K Ý C H Š K O L 2009 Přihláška projektu FRVŠ 2669/2009/A/c Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE a multimediální provoz PaedDr. Radim Chvála, CSc.

5 Číslo projektu 2669/2009 Tem. okruh a specifikace Řešitel Název projektu Vysoká škola a fakulta Anotace A / c PaedDr. Radim Chvála, CSc. Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE a multimediální provoz Projekt řeší zásadní inovaci páteřních částí počítačové sítě AMU na vysokorychlostní provoz 10Gb/s. Síť v současné podobě nevyhovuje novým požadavkům vyvolaných zejména perspektivními formami a metodami výukové a umělecké činnosti učitelů a studentů AMU, jako jsou např. online kooperace studentských týmů při řešení mezifakultních projektů festivalů, filmů a divadelních představení nebo obhajoby uměleckých výkonů audiovizuální povahy či konference. Výkonné technické zázemí vytvoří též prostor pro rozvoj nových studijních oborů, kterým umožní práci s vysokorychlostními sítěmi jako s prostředkem pro přístup ke sdíleným výukovým a informačním zdrojům, ale i pro vysoce kvalitní komunikaci větších kolektivů uživatelů v reálném čase (IP televize, e-learningové kurzy, záznamy přednášek apod). V rámci projektu budou zakoupena a instalována nová vstupní a centrální zařízení jednotlivých lokalit AMU, která funkci a výkonnost celého systému určují. Stávající zařízení budou použita jako záložní, nebo instalována na méně exponovaných místech. Konkrétní výstupy Nákup, instalace, konfigurace a oživení nových vstupních a centrálních zařízení jednotlivých lokalit AMU, umožňujících provoz 10 Gb/s. Inovovaná síť AMU schopná umožnit formy a metody výukové a umělecké činnosti využívající vysokorychlostní přístupy ke sdíleným zdrojům. Zvýšení spolehlivosti celého systému zařazením stávajících zářízení jako záložních. Přínos k rozvoji fakulty / VŠ Povýšení sítě AMU na vysokorychlostní síť podporující přenosovou rychlost 10Gb/s a všechny potřebné protokoly pro zabepečení multimediálních přenosů mezi objekty AMU i směrem k dalším účastníkům se stává pro AMU nezbytná. Zvýšená přenosová rychlost umožní online kooperaci tvůrčích studentských týmů při řešení mezifakultních projektů festivalů, filmů a divadelních představení i pro řešení ostatních akcí života akademické obce (např. obhajoby uměleckých výkonů audiovizuální povahy, přístup k vlastním archivovaným školním pracem, nebo pořádání konferencí). Projektované technické zázemí vytvoří prostor pro rozvoj nových multimediálních a intermediálních studijních oborů, neboť poskytuje základnu pro implementaci nových moderních metod, pracujících s vysokorychlostními sítěmi jako s prostředkem pro přístup ke sdíleným výukovým a informačním zdrojům, ale i pro vysoce kvalitní komunikaci větších kolektivů uživatelů v reálném čase (IP televize, e-learningové kurzy, přenosy přednášek apod). Kromě vysokorychlostních přenosů audiovizuálních souborů je technologie 10G Ethernet také vhodná pro připojení diskových polí s technologií iscsi a projektovaná zařízení jsou navíc připravena na eventuální přechod na technologii IPv6. Cílová skupina projektu Výsledky projektu využijí všichni uživatelé sítě AMU, zejména však pedagogové a studenti všech fakult školy, neboť zkvalitní přístup ke všem aplikacím a pozitivně ovlivní kvalitu veškeré elektronické komunikace. Současný stav řešeného problému Akademie múzických umění (AMU) sídlí v Praze celkem ve 4 místech. Na Malostranském náměstí sídlí Hudební fakulta (HAMU) a rektorát, na Smetanově nábřeží Filmová a televizní fakulta (FAMU), v Karlově ulici Divadelní fakulta (DAMU) a v Klimentské ulici Studio FAMU (SFAMU). Perspektivně (již na podzim roku 2008) budou navíc vybraná pracoviště fakult dislokována na adresách doposud obvyklých jen pro sesterské fakulty. Některé katedry tak budou sídlit hned ve více uvedených objektech s vyššími požadavky na komunikaci při řadě níže uvedených tvůrčích úkolů. Každý objekt má vybudovaný páteřní optický rozvod a vnitřní strukturovanou počítačovou síť kategorie 5e a 6, které jsou vyhovující. Všechny tyto objekty jsou připojeny do sítě CESNET prostřednictvím metropolitní sítě PASNET. U obou těchto organizací byla s kladným výsledkem prověřena možnost navýšení rychlosti až na 10 Gb/s. Dostupnost objektů je tedy limitována propustností vstupního a centrálního bodu v každé lokalitě. Lokalita Rektorát-HAMU je připojena rychlostí 1Gb/s pomocí technologie 1GbE. Topologie vnitřního propojení je hvězdicová s centrálním prvkem Cisco Catalyst 4006 se supervizor III modulem a přístupovými přepínači Cisco řady

6 PaedDr. Radim Chvála, CSc / /2960 a je realizována na technologii 1GbE. Je zde soustředěna většina souborových a aplikačních serverů, přípojených do centrálního přepínače rychlostí 1Gb/s. Fakulta HAMU sídlící ve stejném objektu je po optické trase propojena s centrálním přepínačem pomocí Cisco Catalyst Fakulty DAMU a FAMU mají obdobné topologické zapojení do hvězdy realizované optickými spoji o rychlosti 1Gb/s. Obě lokality jsou přípojeny do akademické sítě rychlostí 100Mb/s. Na DAMU slouží jako centrální prvek Cisco Catalyst 4006 se supervizor modulem III a přístupovými přepínači Cisco Catalyst řady 2950/2960. Na FAMU slouží jako centrální prvek Cisco Catalyst 4506 se supervizor modulem IV a přístupovým přepínačem Cisco Catalyst řady V objektu Studia FAMU slouží jako vstupní prvek přepínač Cisco Catalyst 2970 s 24 GE porty a s doplňujícím přístupovým přepínačem Cisco Catalyst Lokalita je přípojena do akademické sítě rychlostí 100Mb/s. Objem poskytovaných a požadovaných služeb stále narůstá (práce s uměleckými výkony zpracovávanými jako rozsáhlé audiovizuální soubory v rámci kvalifikačních prací všech stupňů, mezifakultní a mezikatedrální festivaly, filmy a divadelní představění, síťové tisky a skenování, IP telefonie atd.). Jako limitující se ukazují vzájená propojení lokalit AMU ovlivněná zásadně kvalitou a stářím vstupních a centrálních prvků v jednotlivých lokalitách. Stávající přepínače jsou v provozu od roku 2002 a již neumožňují rozšíření vysokorychlostními moduly 10GE. Nové technologie, jako IPv6 a MPLS, IP Multicast, nemají podporu v hardwarové podobě. Buď nejsou podporovány vůbec, nebo náklady na dodatečné pořízení výrazně převyšují výsledný užitek. Převážná většina serverů je do centrálních přepinačů připojena rychlostí 1Gb/s, v případě potřeby je využito sdružení několika linek pomocí technologie Etherchannel. Při přibližně 30 připojených serverech a stále se zvětšujícímu počtu koncových stanic připojených rychlostí 1GB/s, se zvyšují nároky na vnitřní propustnost centrálních přepínačů na úroveň, kterou stávající zařízení již není schopno poskytnout. Cíle řešení Umožnit lokalitám Rektorát/HAMU, DAMU, FAMu a Studio FAMU spojení mezi sebou i do okolního informačního prostředí rychlostí 10Gb/s technologií 10 Gigabit Ethernet, jako podmínky pro provoz aplikací náročných na šířku pásma a rychlou odezvu. Vybudovat modulární systém s možností dalšího rozšíření a perspektivní podporou potřebných technologií (IPv6, MPLS, IP Multicast). Zajistit dostatečnou vnitřní propustnost centrálních přepínačů tak, aby i při velkém počtu připojených serverů a koncových stanic s vysokorychlostním připojením kapacity byla dostatečná. Způsob řešení Lokalita Rektorát-HAMU Centrální přepínač Cisco Catalyst 4006 s řídícím modulem supervizoru III bude nahrazen přepínačem Cisco Catalyst 6506-E s modulem supervizoru SUP720-10G-VSS s dvěma porty 10GE X2, modulem WS-X6724-SFP s 24 optickými porty pro připojení vnitřních přístupových přepínačů a vybraných serverů a modulem WS-X6748-GE-TX s 48 metalickými porty pro připojení servové farmy. Lokalita DAMU Vstupní přepínač Cisco Catalyst 4006 s řídícím modulem supervizoru III bude nahrazen přepínačem Cisco Catalyst 4506-E s modulem supervizoru WS-X45-SUP6-E s dvěma porty 10GE X2 pro přípojení do akademické sítě. Moduly s metalickými a optickými porty se použijí ze stávajícího přepínače doplněné o moduly z lokality Rektorát-HAMU. Lokalita FAMU Vstupní přepínač Cisco Catalyst 4506 s řídícím modulem supervizoru IV bude nahrazen přepínačem Cisco Catalyst 4506-E s modulem supervizoru WS-X45-SUP6-E s dvěma porty 10GE X2 pro přípojení do akademické sítě. Moduly s metalickými a optickými porty ze použijí ze stávajícího přepínače doplněné o moduly z lokality Rektorát-HAMU. Lokalita Studio FAMU Stávající konfigurace bude doplněna novým výkoným přepínačem Cisco Catalyst 3570-E s dvěma porty 10GE X2 a s

7 PaedDr. Radim Chvála, CSc /2009 možností stohování. Výběr zařízení Aktivní prvky jsou navrhovány od firmy Cisco, neboť jsou již široce v síti AMU úspěšně využívány, umožňují jednotnou správu a dovolují alternativní použití modulů jako v případě fakult DAMU a FAMU. Prezentace a využití výsledků Výsledky projektu využijí ve všech studovaných oborech všichni uživatelé sítě AMU, neboť pozitivně ovlivní kvalitu veškeré elektronické komunikace. Zejména umožní vysoce kvalitní komunikaci větších kolektivů uživatelů v reálném čase při tvorbě uměleckých děl. Přístup k multimediálním zdrojům bude k dispozici i ostatním uživatelům mimo AMU. Přispěje k lepšímu využití výsledků i ostatních projektů AMU, souvisejících s digitalizací a archivací výukových a uměleckých materiálů. (systém práce s VŠKP, archiv studentských filmů, archiv záznamů divadelních představení). Výsledky řešení budou prezentovány při školení uživatelů sítě AMU, referátem na semináři CESNET, ve výroční zprávě AMU a článkem v odborném tisku. Charakteristika řešitelského kolektivu Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc. pracuje od roku 1993 s přerušením ( ) na Akademii múzických umění v Praze ve funkci vedoucího Počítačového centra. Jeho úkolem je koncepce, budování a zabezpečování správy sítí a HW na AMU, vytváření technických podmínek pro budování integrovaného informačního systému AMU a zavádění nových informačních technologií do výuky. Je spoluautorem celostátní vysokoškolské učebnice "Technické výukové prostředky". Významně se podílel na řešení všech projektů, týkajících se vývoje výpočetní techniky na AMU, byl řešitelem projektu "Inovace pracoviště pro trvalý přístup studentů AMU k informačním zdrojům" (FR VŠ 0418) a trvale spolupracuje s řešitelskými týmy na projektech budování základů digitální knihovny na AMU (FR VŠ 258/2002, 446/2003 a 2078/2006) a na budování nových moderních výukových prostorů, jako Učebna pro multimediální výuku cizích jazyků (FRVŠ 2627/2007). V letech byl řešitelem a spoluřešitelem Rozvojových projektů MŠMT na inovaci Studijního systému AMU ve prospěch implementace ECTS a integrace do informačního prostředí AMU. Spoluřešitel: doc. Ivo Mathé - nar. 18. května 1951 v Praze Studia: - Vysoká škola ekonomická Filmová a televizní fakulta AMU , promován 1976 Povolání: -v době před studiem na FAMU asistent produkce a v letech vedoucí produkce (vedoucí výrobního štábu) v Československé televizi šéfproducent uměleckých pořadů Československé televize, prozatímní a poté generální ředitel České televize, viceprezident European Broadcasting Union (EBU), vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR), autor, konzultant, producent, rektor (AMU), prorektor AMU -v roce 1990 se podílel na restrukturalizaci Československé televize založené na masivním zavádění IT technologií -od roku 1990 externí pedagog FAMU (obor šíření TV vysílání, digitalizace), -v roce 2004 habilitoval v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média člen Správní rady AMU, -od roku 1999 člen Správní rady ČVUT, -od roku 1995 člen prezidia České filmové a televizní akademie, -od roku 2006 člen Evropské filmové akademie, -od roku 2008 člen Vědecké rady VŠE Zdůvodnění finančních požadavků Celková cena aktivních prvků dle nabídky uvedené v příloze č.1 je ,- Kč včetně DPH DPH.

8 PaedDr. Radim Chvála, CSc /2009 Lokalita Rektorát-HAMU VS-C6506E-S720-10GCatalyst 6506-E-Chassis+Fan Tray+Sup720-10G-VSS+IP Base S/w1ks WS-X6724-SFPCatalyst port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)1ks WS-X6748-GE-TXCat port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-451ks Centrální prvek tvoří šasi Catalyst 6506-E s modulem supervizoru Sup720-10G-VSS s dvěma 10GE porty pro připojení do akademické síťě rychlostí 10GB/s a zamýšleného datového pole pomocí iscsi, doplněný o dva redundatní zdroje. Rozšiřující modul WS-X6724-SFP s 24 optickými konektory SFP bude sloužit pro přípojení stávající vnitřní páteřní sítě rychlostí 1Gb/s a modul WS-X6748-GE-TX se 48 metalickými porty pro připojení serverové farmy. Lokalita DAMU WS-C4506-E Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis1ks WS-X45-SUP6-E Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig1ks Modulární šasi s modulem supervizoru WS-X45-SUP6-E s dvěma 10GE porty X2 s vysokou vnitřní propustností a zpětnou kompatibilitu modulů ze stávajících přepínačů řady Catalyst Lokalita FAMU WS-C4506-E Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis1ks WS-X45-SUP6-E Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig1ks Modulární šasi s modulem supervizoru WS-X45-SUP6-E s dvěma 10GE porty X2 s vysokou vnitřní propustností a zpětnou kompatibilitu modulů ze stávajících přepínačů řady Catalyst Lokalita STUDIO FAMU WS-C3750E-24TD-S Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w 1ks Pro potřeby Studia FAMU byl zvolen výkonný přepínač s hardwarovou podporou technologií IPv6, ACL a IP Multicast a dvěma 10GE porty X2 pro připojení do akademické sítě a s možností stohování.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výpočetní centrum Praha, červen 2013 1 2 1. Obsah 1. OBSAH... 3 2. ÚVOD... 4 3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÝPOČETNÍHO CENTRA... 6 4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ... 7 4.1 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

výroční zpráva CESNET

výroční zpráva CESNET výroční zpráva CESNET Obsah CESNET, zájmové sdružení právnických osob Zikova 4, 160 00 Praha 6 / www.cesnet.cz / ISBN 978-80-904689-8-6 Grafický design: Petr Stupka, Radical Design, s. r. o. 8 16 Sdružení

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více