INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Effects of Classroom Instructional Strategies and Self-Beliefs on Science Achievement of Elementary-School Students in Japan : [Vliv stylu výuky a sebedůvěry na výsledky v přírodovědných předmětech u japonských žáků základních škol: výsledky hodnocení z TIMSS 2003] / Results from the TIMSS 2003 Assessment / J. Daniel House -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 19 In: Education -- ISSN , -- Roč. 129, č. 2 (winter) (2008/2009), s Jak závisí školní úspěch dítěte v přírodovědných předmětech na jeho sebehodnocení a na strategiích výuky. Jako vzorek byli vybrání devítiletí žáci z Japonska, kteří se zúčastnili hodnocení TIMSS Vyšší sebedůvěra má vliv na lepší prospěch žáků v těchto předmětech, styl výuky však také významně přispívá k prospěchu žáka. Tyto veličiny by měly vždy být zkoumány společně. přírodovědný předmět ; školní úspěšnost ; sebehodnocení ; žák ; základní škola ; styl výuky ; vyučovací metoda ; působení ; sebedůvěra 2. Continuous Progress Schools See the Whole Child / [Školy plynulého postupu vidí celé dítě] / Jamie Mack -- angličtina In: Education -- ISSN , -- Roč. 129, č. 2 (winter) (2008/2009), s Jak fungují školy plynulého postupu v USA. Domluva na kurikulu mezi žákem, učitelem a rodičem. Nutnost vysoce kvalifikovaného vyučujícího personálu a fungující spolupráce mezi školou a rodiči. Důležité školy tohoto typu v USA. bezročníkový systém ; akcelerace ; vztah rodiče-škola ; kurikulum ; vztah učitel-žák ; vyučující personál ; spolupráce ; kvalifikace ; USA 1

2 3. Evaluating the validity of the Automated Working Memory Assessment / [Zkoumání platnosti automatického hodnocení pracovní paměti] / Tracy Alloway, Susan E. Gathercole, Hannah Kirkwood, Julian Elliott -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational Psychology [Tištěný text] : An international journal of experimental educational psychology -- ISSN , -- Roč. 28, č. 7 (2008), s. [725]-734. Studie, která zkoumala spolehlivost počítačového testu zabývajícího se hodnocením pracovní paměti u dětí s deficitem této paměti. Pracovní paměť je definována jako schopnost podržet informaci a pracovat s ní během krátkých časových období (při vyučování). Výzkumu se zúčastnilo přes 3000 dětí ve věku 4-5 a 8-9 let. Děti poslouchaly posloupnosti slov a čísel, které měly opakovat. Výsledky prokázaly, že dovednosti, které v sobě pracovní paměť zahrnuje, zůstávají během školního roku stabilní, a že starší děti ovládají více těchto dovedností než mladší žáci. paměť ; výuka ; informace ; práce s informacemi ; časový faktor ; informační gramotnost ; dítě ; postižený ; komparace ; věk ; působení ; test ; výzkum ; věk 4-5 ; věk Teacher self-efficacy and successful intelligence among Chinese secondary school teachers in Hong Kong / [Sebedůvěra a úspěch ve škole u čínských učitelů středních škol v Hongkongu] / David W. Chan -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 40 In: Educational Psychology [Tištěný text] : An international journal of experimental educational psychology -- ISSN , -- Roč. 28, č. 7 (2008), s. [735]-746. Jak vnímají čínští učitelé na středních školách v Hongkongu své vlastní schopnosti a úspěch při vyučování a ve světle školních výsledků svých studentů. Výzkum na vzorku 220 učitelů. Analytická, kreativní a praktická dimenze těchto schopností. Učitelé pracující s větší otevřeností a bohatší škálou vyučovacích metod věřili ve vlastní schopnosti více než ostatní. Tento postoj pak pozitivně ovlivnil chování studentů i učitelů a měl vliv i na lepší školní výsledky studentů. hodnocení učitele ; sebedůvěra ; schopnost ; střední škola ; působení ; chování žáka ; chování učitele ; školní úspěšnost ; vztah učitel-žák ; výzkum ; pedagogická dovednost ; Hongkong 5. US teachers' and school counsellors' strategies for handling school bullying incidents / [Strategie amerických učitelů a školních poradců při incidentech šikany 2

3 ve školách] / Sheri Bauman, Ken Rigby, Kathleen Hoppa -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational Psychology [Tištěný text] : An international journal of experimental educational psychology -- ISSN , -- Roč. 28, č. 7 (2008), s. [837]-856. Jak se učitelé a školní poradci na amerických školách vyrovnávají s problémem šikany. 750 učitelů a poradců vyplňovalo dotazník. Nejvíce by jich řešilo šikanu intervencemi pro viníka i oběť, spoluprací s rodiči a zavedením takového kurikula, které upevňuje mezilidské vztahy. Podrobnější výsledky v tabulkách. šikanování ; nesprávné chování ; učitel ; výchovný poradce ; zákrok ; rodiče ; spolupráce ; kurikulum ; interpersonální vztahy ; chování ; výzkum ; USA 6. Spannungen im Kollegium lösen : [Řešit napětí v kolegiu: cesty z oblasti tabuizované nebo nucené harmonie] / Wege aus der Tabu- oder Zwangsharmonie- Zone / Gerhard Eikenbusch -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge -- ISSN X -- Roč. 60, č. 10 (2008), s Toto číslo je věnováno sporům v učitelském sboru a jejich řešení. Napětí a konflikty v učitelském kolegiu jsou zcela běžné. Konflikty vznikají např. při střetu rozdílných názorů na určitou situaci, neboť učitelské povolání je spojeno s osobní svobodou. Konflikty však mohou mít sociální i psychické následky pro všechny zúčastněné a může přitom kolísat i kvalita pracovních výsledků a pracovní spokojenosti. učitel ; vyučující personál ; škola ; interpersonální vztahy ; konflikt ; názor ; řešení konfliktů 7. Výsledky deviatakov v úlohách na zisťovanie matematickej gramotnosti v Testovaní 9 v školskom roku 2007/2008 / [Achievement of nine-graders in problems testing mathematical literacy in Testing 9 in the school year 2007/2008] / Viera Ringlerová -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN X, -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 6-8 přílohy Slovenský učiteľ. Výsledky celoplošného testování žáků 9. tříd v matematické gramotnosti, které se uskutečnilo ve školním roce 2007/2008 na slovenských základních školách. Žáci vyhledávali a zpracovávali informace z tabulek a grafů, analyzovali texty a využívali vědomosti a dovednosti nabyté ve škole. Test ukázal, kde mají žáci (končící ZŠ) slabá místa. 3

4 matematika ; žák ; úroveň vědomostí ; znalost ; dovednost ; práce s informacemi ; práce s textem ; řešení úloh ; hodnocení žáka ; test ; výkonový test ; základní škola ; průzkum ; Slovensko ; ročník 9 8. Miteinander in der Schule streiten lernen : [Společně se ve škole učit hádat: zpracování konfliktů v učitelském sboru] / Konfliktbearbeitung im Kollegium / Helmolt Rademacher -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge -- ISSN X -- Roč. 60, č. 10 (2008), s. 28-[31]. Význam konstruktivního řešení konfliktů a sporů ve školách. Konflikty jsou v učitelských sborech poměrně časté, je proto zapotřebí se věnovat jejich vyřešení, někdy i s pomocí nezávislého pozorovatele (externího poradce). Případová studie konfliktu v učitelském kolektivu a postup jeho řešení. učitel ; vyučující personál ; škola ; interpersonální vztahy ; konflikt ; názor ; řešení konfliktů 9. The effectiveness of multimedia programmes in children's vocabulary learning / [Efektivita multimediálních programů v učení se dětí slovní zásobě] / Joana Acha -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 28 In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 40, č. 1 (2009), s. [23]-31. Španělská studie porovnávala efektivitu tří způsobů prezentace nové slovní zásoby v multimediálním programu určeném pro sebeřízené učení se cizímu jazyku (angličtině). Nová slovíčka byla dětem prezentována ve verbální podobě (překlad slovíčka), v podobě obrázku nebo v kombinované podobě. Potom děti měly přečíst a přeložit krátkou povídku s touto slovní zásobou. Jako nejefektivnější se ukázala verbální prezentace slovní zásoby. slovní zásoba ; učení ; jazyková výuka ; angličtina ; cizí jazyk ; výukový software ; multimediální systém ; srovnávací výzkum ; Španělsko 10. The role of teacher, student and ICT in enhancing student engagement in multiuser virtual environments / [Role učitele, studenta a ICT v posílení studentova zapojení do virtuálního prostředí sdíleného více uživateli] / Natasha Anne Rappa, Daniel Kok Hoong Yip, Shi Chen Baey -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14 4

5 In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 40, č. 1 (2009), s. [61]-69. Přehled vyučovacích a učebních praktik a procesů použitých v rámci singapurského výzkumu k podpoře rozvoje všeobecných znalostí a dovedností v rámci General Paper pomocí virtuálního učebního prostředí sdíleného více uživateli. Analýza role učitele, studenta a technologií v usnadnění učení a efektivity využívání ICT. virtuální realita ; učení ve skupině ; informační technologie ; vyučovací metoda ; strategie učení ; všeobecné vzdělání ; studentská účast ; efektivnost vzdělávání ; výzkum ; Singapur 11. m-learning : [M-learning: experiment využívající SMS k podpoře učení se novým anglickým slovům] / an experiment in using SMS to support learning new English language words / Nadire Cavus, Dogan Ibrahim -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 40, č. 1 (2009), s. [78]-91. Výzkum možností využití bezdrátových technologií (zde mobilních telefonů a SMS zpráv) ve výuce. Tato technologie umožňuje neomezovat učení jen na dobu a místo tradiční výuky, učit se díky ní lze kdykoli a kdekoli. Systém založený na posílání SMS byl vyvinut na Univerzitě Blízkého východu a vyzkoušen při výuce nových slov v angličtině. Znalosti studentů byly testovány před zahájením experimentu i po něm, byly zjišťovány i názory studentů na tuto formu učení. mobilní vzdělávací služby ; učení ; nové technologie ; jazyková výuka ; angličtina ; slovní zásoba ; vysoká škola ; mobilní telefon ; m-learning 12. Issues of inquiry learning in digital learning environments / [Problémy učení bádáním v digitálním učebním prostředí] / Chun-Yen Chang, Hao-Chuan Wang -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15 In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 40, č. 1 (2009), s. [169]-173. Podstata učení bádáním (zahrnuje procesy zkoumání daného problému nebo jevu, kladení otázek, objevování apod.). Problémy spojené s jeho uplatňováním v digitálním učebním prostředí. Omezení, která brání implementaci tohoto přístupu v rámci e-learningu (postoje a dovednosti žáků i učitelů, omezené finanční zdroje apod.). 5

6 učení bádáním ; učební prostředí ; počítač ; didaktické využití počítače ; e-learning ; postoj žáka ; postoj učitele 13. Les projets d école a ľépreuve du temps : [Plány výuky školy ve zkoušce času: srovnávací analýza soudů inspektorů základních škol] / analyse comparative de jugements d inspecteurs primaires / Joël Rich -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Sciences de l'education pour l'ere Nouvelle -- ISSN Roč. 41, č. 4 (2008), s. [59]-81. Výsledky výzkumu zaměřeného na porovnání soudu školních inspektorů o plánech výuky v základních školách ve francouzském departementu Gironde, který pronesli v letech a Ukázalo se, že v průběhu těchto deseti let přetrvala určitá shoda názorů inspektorů na jednotlivé školy. Autor zachycuje současný stav základního školství. Zásadní změnou je potřeba posílení managementu škol. Vyvolala je nutnost vyšší efektivity hospodaření škol, které získaly ekonomickou samostatnost. hodnocení školy ; kurikulum ; analýza ; analýza instituce ; komparace ; inspektor ; inspekce ; názor ; základní škola ; řízení ; ekonomika školství ; hospodaření školy ; učební plán ; Francie ; ; Berufsorientierung in der Schule - ein europäisches Megathema / [Orientace na povolání ve škole - evropské megatéma] / Peter Härtel -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Erziehung und Unterricht : Österreichische pädagogische Zeitschrift -- ISSN , -- Roč. 158, č. 5-6 (2008), s Orientace na povolání se stala nejen v Rakousku, ale delší dobu již i v celé Evropě ústředním tématem rozvoje a procesů celoživotního učení. Hlavní postavení a ústřední role patří škole, která žákům připravuje vzděláváním úspěšný start do profesního života. Časné uvádění žáků do světa práce, vhled do reálných pracovních situací a kombinované vzdělávací formy mezi školou a podnikem vykazují pozitivní efekty, jsou-li vhodně zařazeny do vzdělávacího systému a procesu. volba povolání ; profesní poradenství ; škola ; volba studijního oboru ; profesní orientace ; vztah škola-výroba 6

7 15. Bildungsstandardreform und Schulversagen / [Reforma vzdělávacích standardů a školní selhání] / Margrit Stamm -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 57 In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN , -- Roč. 54, č. 4 (2008), s Stať se pokouší analyzovat empirické a teoretické nálezy reformy vzdělávacích standardů z vědeckého hlediska. Ve všech německy mluvících zemích vkládá vzdělávací politika velké naděje a očekávání do školské reformy založené na vzdělávacích standardech, s jejichž pomocí bude možno odstranit deficity školského systému. Zavedení pravidelného měření výkonu žáků (v Rakousku ve 4. a 8. ročníku, v SRN ve 4., 6. a 8. ročníku, ve Švýcarsku ve 2., 6. a 9. ročníku). Všichni žáci musí při měření dosáhnout minimálních stanovených standardů. školská reforma ; vzdělávací standard ; základní škola ; obsah výuky ; základní učivo ; školství ; žák ; úroveň vědomostí ; měření výkonu ; SRN ; Rakousko ; Švýcarsko 16. Sündenfälle im Bildungsparadies? : [Prohřešky ve vzdělávacím ráji?: vnější a vnitřní pohledy na švédské školství mezi vyjasněním a vystřízlivěním] / Aussenund Innenansichten des schwedischen Schulwesens zwischen Verklärung und Ernüchterung / Johanna Ringarp, Martin Rothland -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 58 In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN , -- Roč. 54, č. 4 (2008), s Výborné výsledky švédských žáků ve výzkumu PISA v roce 2000 se staly vzorem pro německé školství. Další výsledky PISA a IGLU z roku 2006 byly sice pro švédské žáky méně příznivé, přesto však SRN pohlíží na Švédsko jako určitý vzor v některých směrech. Stať podává vhled do švédského školského systému a na aktuální trendy a tendence švédské školské a vzdělávací politiky. školství ; srovnávací výzkum ; úroveň vědomostí ; školská politika ; měření výkonu ; systém výchovy a vzdělávání ; srovnávací pedagogika ; PISA IGLU ; Švédsko ; SRN Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací.

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací. zpravodaj 9 2011 XXII. ročník 2 Editorial Z historie Varšavy, hlavního města země předsedající EU; soutěž a konkurence ve francouzštině; vědomosti a znalosti v češtině; Hardwaros a Softwaros v maďarštině;

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů (srovnávací analýza)

Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů (srovnávací analýza) Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů (srovnávací analýza) Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Radka Topinková, RNDr.

Více

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza 1. ÚVOD 5 2. VÝBĚR ZASTOUPENÝCH ZEMÍ 7 3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V KURIKULECH POJETÍ A POJMY 9 4. ANALÝZA NÁRODNÍHO KURIKULA PRO ZÁKLADNÍ

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Nové základní dovednosti pro všechny? 3 č. 10/2002 (20. října) Evropský řidičský průkaz na počítače Celoživotní vzdělávání v Evropské unii 5 Ministři školství zemí

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více