VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA - Předkladatel: Mgr. Pavel Urban ředitel ZŠ a MŠ

2 Obsah:. Základní údaje o škole. Škola. Zřizovatel. Součásti školy.4 Základní údaje o součástech školy.5 Materiálně-technické vybavení školy.6.údaje o školské radě.7 Údaje o SRPDŠ. Základní vzdělávání a vzdělávací programy ZŠ. Učební plán. Přehled pracovníků školy. Základní údaje o pracovnících školy. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4. Žáci k povinné školní docházce na školní rok Výsledky přijímacího řízení celkový přehled 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5. Údaje o zameškaných hodinách 5. Údaje o integrovaných žácích 5.4 Shrnutí organizace výchovně vzdělávacího procesu ZŠ 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 7. Školní rok a naplňování koncepce ZŠ 8. Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 8. Školní projekty 8. Projekty hnihovny 8. Porovnání výsledků žáků v klíčových předmětech po přechodu na druhý stupeň 8.4 Účast žáků v soutěžích a olympiádách 8.5 Účast žáků ve sportovních soutěžích 8.6 Mimoškolní akce 8.7 Ostatní výchovně vzdělávací akce 8.8 Akce školní družiny 9. Výsledky testování žáků 9. NIQES 9. SCIO. Základní údaje o hospodaření školy. Náklady a výnosy. Údaje o použití finančních prostředků. Inventarizace majetku. Spolupráce s odborovými organizacemi. Základní údaje o MŠ Předškolní vzdělávání a vzdělávací programy MŠ 4. Údaje o výsledcích předškolního vzdělávání dětí 5. Zápis do MŠ 6. Další údaje o mimoškolních akcích

3 Výroční zpráva - školní rok -. Základní údaje o škole. škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové Školská 79 příspěvková organizace ředitel: Mgr. Pavel Urban zástupce ředitele: Mgr. Michal Zikmund tel.: www stránky: zs.pnl.cz. zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Předměřice nad Labem Obránců míru 8 tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 84 Základní škola 85 Školní družina Školní jídelna MŠ - výdejna neuvádí se Školní jídelna ZŠ neuvádí se Knihovna.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ oddělení žáků Mateřská škola. stupeň ZŠ. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 7 5 x x Počet dětí/žáků na třídu 8 9, x x Počet žáků na pedagoga 4,8,5 5 x x

4 .5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny kmenových učeben, 4 herny ŠD Odborné pracovny, ostatní odborné ChF,Př,Hv, dále PC učebna, cvičná kuchyň, keramická dílna, knihovna Sportovní zařízení tělocvična, školní hřiště, sportovní hala Dílny a pozemky dílny, parková úprava v okolí školy Zahrada, odpočinkový areál zatravněná plocha u školy, obecní park Žákovský nábytek nastavitelný na. st., částečně na. st. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím doplnění v škol. roce / / 89,-Kč/ apod. Vybavení žáků učebnicemi a doplnění ve škol.roce /: učebními texty, výukové programy. stupeň 7,- Kč. stupeň 68 7,- Kč 67,- Kč /knihovna/ Vybavení pro standartní výuku ve x pylonová tabule, x keramická tabule, 4 x třídách videoprojekce a ozvučení, x vizualizér Vybavení pro výuku na PC učebna s 8x PC, připojení na internet Vybavení pro interaktivní výuku x interaktivní tabule, x notebook, x dataprojektor, připojení na internet Vybavení pro přípravu vyučování x PC, x ntb, připojení na internet, x kopírka, v kabinetech a sborovně x scanner Vybavení pro řídící a administra4 x PC, x ntb, x kopírka, x scanner tivní práci Vybavení ŠD x notebook, 4 x Tv, 4 x DVD rekordér Přírustky ve vybavení - šk. r. / x pylonová tabule, x projektor, x kopírka, x keramická tabule, 8 x notebook, šk. nábytek.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Datum posledních voleb Počet členů školské rady Údaje o SRPDŠ Registrace Zaměření Ministerstvo vnitra Praha, 7..7 Spolupráce s rodiči 4

5 . Vzdělávací program Žák, student, občan - č.j. 8/ třída. Učení plán.stupeň.stupeň 5

6 . Přehled pracovníků školy. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem (přepočtených na úvazek) Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ 7,85 6,57, 6 4,5,5 5. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do let Do 4 let muži ženy muži ženy Do 5 let muži 8 Do 6 let ženy muži 6 ženy 7 Nad 6 let Celkem muži ženy muži ženy 6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4. Žáci k povinné školní docházce na školní rok - 4 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd 4 nástup po odkladu počet odkladů Výsledky přijímacího řízení celkový přehled a) na víceletá gymnázia přijato: škola gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem 8

7 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku 4 v nižším ročníku 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída I.A I.B II.A II.B III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn Neprospělo Počet žáků s dostatečnou 6 6 Nehodnoceno Celkový přehled Počet žáků. stupeň. stupeň Celkem Prospělo s vyzn Neprospělo 7 Počet žáků s dostatečnou 6 7 Nehodnoceno

8 Přehled o chování Třída Počet Pochvaly žáků TU I.A 7 I.B 6 II.A 9 5 II.B 7 4 III. 8 IV. 9 5 V. 7 7 VI. 4 VII. VIII. IX. 4 Celkový přehled: Počet žáků. stupeň 55. stupeň 94 Celkem 49 Pochvaly ŘŠ Pochvaly TU 6 5 Napom. TU Pochvaly ŘŠ Napom. TU 7 5 Důtky TU Důtky ŘŠ. st.. st. Důtka TU Důtka ŘŠ. st.. st. 5. Údaje o zameškaných hodinách. stupeň. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 47,9 88,8 6,6 Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 5. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení Celkem 8

9 5.4 Shrnutí organizace výchovně-vzdělávacího procesu Počet žáků 49 Počet dojíždějících /Lochenice - 45, Sendražice -, Neděliště - 7, HK 9, Kopaniny -,Světí, Hořiněves -, Rasošky -, Chadbuzice -, Žíželeves - / Počet žáků v ŠD / 4 oddělení/ Školní vzděl.program Žák, student, občan Volit. předměty německý j., cvičení z č.j. / 7./ německý j., cvičení z č.j., informatika / 8./ německý j., cvičení z m., informatika / 9./ Kroužky hudební, výtvarný,keramický, počítačový, sportovní, přírodopisně chem.praktika,, angličtina pro. stupeň /externě/, hra na hudeb.nástroj /ZUŠ Smiřice, ZUŠ Chlumec n. Cidl./ Plavecká škola ano / třídy/ Lyžařský výcvik ano /výběr. stupeň/ Školy v přírodě ano /všechny třídy. stupeň/ Tábor ŠD ano /výběr. a. stupeň/ Zapojení školy do projektů a programů Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na ZŠ / MŠMT/ Recyklohraní /MŠMT/ Hrajeme si hlavou /MŠMT/ Zvýšení kvality výuky k občanství / UHK Filosofická fak. Škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou /M.R.K.E.V./ Veřejná sbírka Fond Sidus a Život dětem Činnost ČŠI na škole ano / viz Inspekční zpráva Čj.ČŠIH-899/H 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) počet pedagogů téma (organizátor) Češi robotizují observatoř ESO v Chile přednáška Z. Bardona (Hvězdárna a planetárium v HK) Bude zima, bude mráz (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) KAPRADÍ (KONZULTACE A PRAKTICKÉ DÍLNY K EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ) Setkání výchovných poradců se zástupci středních škol a gymnázií 9

10 (Úřad práce HK) Vzdělávací a metodické setkání školních metodiků prevence východočeského regionu (Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje) Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí (NIDV) Změny právních norem pro školní rok / (atre) Doškolení ZZA (Oblastní spolek Českého červeného kříže HK) Celostátní konference pracovníků školních družin (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Konference ČMOS (ČESKOMORAVSKÁ VZDĚLÁVACÍ s.r.o.) Věda není věda nové metody výuky chemie a dalších přírodovědných předmětů (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) BOZP při nakládání s chemikáliemi (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Zpíváme jaru a mamince (Vzdělávací instituce TANDEM) Všech 5 pohromadě Pardubice (Venkovský prostor o.p.s.) Šikana jako narušení vztahů ve skupině (NIDV) Úprava RVP základního vzdělávání od.9. (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Aktiv knihovníků okresu HK (Knihovna města HK) Matematika činnostně ve 4. ročníku (Tvořivá škola) Humor v hodinách češtiny II (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Rozvoj čtenářských vědomostí a dovedností (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Aktiv knihovníků okresu HK (Knihovna města HK) 7. Školní rok a naplňování koncepce ZŠ oblast výchovně vzdělávací - aktualizace ŠVP doplnění o Standardy pro základního vzdělávání s platností od.9. /povinné/ - projekt NIQES ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd /povinné/ - Scio testy 7.,8. třídy /ČJ, M, a studijní předpoklady/ - rozšíření nabídky školních kroužků /chemická a přírodovědná praktika/ - spolupráce s ZUŠ Smiřice a ZUŠ Chlumec n. C. /výuka hry na kytaru/

11 - celoškolní projekt Nebojte se mamuta - charitativní veřejné sbírky Život Dětem, Fond Sidus - malování na stěny v chodbových prostorách školy žáky 8. a 9. třídy - zakoupení školní multilicence /Silcom multimedia/ škola a veřejnost - aktualizace webových stránek školy - akce pro rodiče Den otevřených dveří /ZŠ i MŠ/ Vánoční besídka Školní akademie Den matek - akce školní knihovny - vytvoření stálé expozice v prostorách vstupní haly ZŠ model mamuta, reálné exponáty a seznámení s paleolitickou minulostí Předměřic a okolí. - informační tabule ZŠ a MŠ v obci materiální podmínky - modernizace vybavení tříd a heren ŠD /videoprojekce v uč. přírodopisu, výměna tabule v 5. třídě/ - pokračování ve výměně nábytku a vybavování šaten individuálními kabinkami - modernizace chlapeckých WC - telefonické zabezpečení hlavních vchodových dveří budovy ZŠ - estetické olejové nátěry přízemí budovy ZŠ 8. Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 8. Školní projekty Název projektu: Třída Nebojte se mamuta celoškolní Vánoce, Vánoce přicházejí I. A,B Sága Afrika I. A,B Náš domov II. A,B Přísloví II. A,B Bajky II. A,B Pohádky z pařezové chaloupky II. A,B Jaro-Velikonoce-lidové zvyky II. A,B Zvířata kolem nás II. A,B

12 Projekty se spoluprací Ekocentra SEVER Co ví kapička Jára I. A,B Co řeka ví, to nám ráček napoví I. A,B, III. Krtek a jeho kamarádi I. A,B Co skrývá popelnice III., V. Co s odpady VI. Život na vesnici III. Pojďte s námi do ZOO III. Cesta kolem světa IX. 8.. Projekty knihovny Strašidelná noc, aneb Strašidel se nebojíme I.A,B Jak vzniká kniha I. - IV. Noc s Andersenem Pocta H. Zmatlíkové III. Pasování prvňáčků na čtenáře I. A,B

13 8. Porovnání výsledků žáků v klíčových předmětech po přechodu na druhý stupeň

14 4

15 8.4 Účast žáků školy v soutěžích, olympiádách Název soutěže Matematický klokan. a. tř. Matematický klokan 4. a 5. tř. Matematický klokan 6. a 7. tř. Matematický klokan 8. a 9. tř. Olympiáda z čes.jazyka Olympiáda z čes.jazyka Matematická olympiáda Matematický korespondenční seminář Zeměpisná olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Svět očima dětí Svět očima dětí Dopravní soutěž Požární ochrana očima dětí Požární ochrana očima dětí Požární ochrana očima dětí Poznávání rostlin a živočichů Hledáme nejlepšího mladého chemika Miss panenka - UNICEF Namaluj obojživelníka roku Celkem Úroveň celosvětová celosvětová celosvětová celosvětová školní školní školní školní Počet žáků školní 8 77 krajská školní celostátní 69 Umístění. místo okrese x postup do OK 4. místo místo místo 8.místo.místo x postup do ho kola., a x. místo 4. a 5. místo x postup do OK x postup do krajského kola (x.místo,. místo). místo 5.místo.místo 8.5 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Pohár České florbalové unie pro. stupeň Orion cup (florbal) tř. Orion cup (florbal) tř. Halová kopaná Preventan cup (vybíjená) 4.,5. tř. chlapci a dívky McDonalds cup (kopaná) tř. Pohár rozhlasu atletika družstev chlapci Pohár rozhlasu atletika družstev - dívky Celkem Úroveň základní Počet žáků 8 Umístění 8. místo. místo 4. místo. místo. místo 7 6. místo 6. místo 6 7. místo 5

16 8.6 Mimoškolní akce Školy v přírodě: I.A,B Roudnice u Jilemnice II.A,B Tři Studně III. Tři Studně IV. Tři Studně V. Tři Studně Školní výlety: I.A,B Staré Hrady I.II.A,B Hrádek u Nechanic II.A,B ZOO Dvůr Králové II.A,B Adršpach III. tř. IQ park Liberec IV. tř. ZOO a Botanická zahrada Liberec V. tř. Malé Svatoňovice, Dobrošov VIII. Broumovské stěny IX. Bukovina Cyklovýlet LVVZ:. stupeň Čenkovice v Orl. horách Exkurze: II.A,B I.A,B, II.A,B II.AB, V. VII. výběr 8. a 9. tř. VII. II.AB IX., VI., VII.,VIII., VI. IX. VII. VI. Adventní výstava Lochenice Vánoce na Hrádku u Nechanic Hvězdárna HK Holubovo muzeum Holice Hrdličkovo muzeum Praha Galerie HK Hrádek u Nechanic VČ Muzeum Předměřice a Lochenice Český ráj Praha Miletín 6

17 8.7 Další výchovně vzdělávací akce: Druh akce: Počet akcí: Stupeň / třída: Divadelní představení pohádka /ve škole/ I.A,B, II.A,B, III. loutková pohádka /knihovna/ III. dějepisné představení /ve škole/. a. stupeň Klicperovo divadlo 5 výběr. stupeň africká hudba /ve škole/. a. stupeň muzikohraní ve škole/. stupeň Filharmonie HK. stupeň, VI.,VII. zeměpisná /ve škole/. stupeň zdravotní VIII. botanická VI., VII. literární /knihovna HK/ VI. beseda o pravěku / v knihovně školy/ I.A,B., II.A,B, VI., IV. beseda o divadle VIII., IX. Filmová představení II.A,B, III.,IV.,VI Vánoční besídka pro rodiče celá škola Vystoupení ke Dni Matek I.A,B Školní akademie celá škola Hudební představení Přednášky a besedy Přednášky a besedy /pokrač./ Akce pro rodiče 8.8 Akce školní družiny Vánoční nocování Maškarní karneval Keramický kroužek x Letní tábor Jedlová v OH / pro. i. stupeň/ 7

18 8.9 Akce školní knihovny Beseda o knize O Květušce a tesaříkovi s její autorkou Beseda Do knihovny za zvířátky Beseda Pohádky z pařezové chaloupky Cestovatelská beseda Tajuplná Afrika Literární exkurze Po stopách sourozenců Čapkových Celostátní soutěž Po stopách nejen písma Cyrila a Metoděje Soutěž Zimní hádání Dvě loutková představení pro žáky. i. stupně ZŠ Výstava Afrika Výstava Znáte naše ilustrátory? 8

19 9. Výsledky testování žáků 9. NIQES 9

20

21

22

23

24 4

25 9. SCIO V dubnu proběhlo v 7. třídě testování SCIO Stonožka - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi nadprůměrné, máme lepší výsledky než 7% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů se zjistilo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Z hodnocení výsledků našich žáků v matematice vyplývá, že se naše škola řadí mezi průměrné školy. Máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol.. Porovnáním výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů se zjistilo, že naši žáci pracují v matematice pod svoje možnosti. V květnu se zúčastnila 8. třída testování SCIO Podpora přípravy pro přijímací zkoušky na SŠ. Žáci byli prověřováni v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi mírně nadprůměrné a v matematice mezi podprůměrné. Ze srovnání výsledků testů v českém jazyce a matematice s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplývá, že je studijní potenciál žáků využíván pouzev českém jazyce.. Základní údaje o hospodaření školy. Náklady a výnosy Hlavní činnost Náklady celkem Celkem Výnosy celkem v tom: - ze stát. rozpočtu na provoz od zřizovatele - ostatní výnosy Hospodářský výsledek z toho : - platy - ostatní osobní náklady - pojistné, FKSP - učebnice, učební pomůcky - ostatní provozní náklady Investiční dotace 5

26 . Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce přímé výdaje na vzdělávání, základní příděl bez RP ÚZ 5 Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací k.. k.. celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném rozhodnutím a ukazateli z KÚ aa) platy a) Závazné ukazatele: MP celkem v tom: ab) OON b) Ostatní ( pojistné, FKSP, ONIV). Inventarizace majetku Druh majetku Stav k.. Přírůstky Úbytky Účetní stav k.. Dlouhodobý hmotný majetek nad 4 tis. Kč 8 56, ,4 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od do 4 tis. Kč ,5 7 76, ,7 49, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 do 6 tis. Kč 49,. Spolupráce s odborovými organizacemi Počet členů 5- ČMOS Formy spolupráce Projednávání organizačních změn v pracovně právních vztazích, rozpočet, informace MŠMT Kolektivní vyjednávání tvorba kolektivní smlouvy, rozpočet a zásady čerpání FKSP Zajišťování závodní preventivní péče Společná prověrka BOZP na pracovišti 6

27 . Základní údaje o MŠ Mateřská škola se k.. stala součástí právního subjektu Základní školy Předměřice n. L. Od září se navýšila kapacita na 84 dětí. V tomto školním roce byla kapacita školy naplněna dětmi z Předměřic n.l., Lochenic a Hradce Králové Mateřská škola využívá samostatnou přízemní budovu se zahradou, která je v těsné blízkosti ZŠ. Budova byla původně postavena jako dvojtřídní, nyní jsou v ní provozovány třídy tři. Budova je podsklepena - (dříve šatny), nyní úložné prostory. V přízemí jsou dvě třídy se stejným prostorovým zázemím. Každá třída má samostatnou ložnici, která má vchod ze třídy a slouží během dne i jako herna. Na odpočinek dětí se lehátka rozkládají. Každá třída má svou koupelnu a WC. V přízemí jsou také šatny pro tři třídy, samostatné výdejní místo pro výdej stravy pro dvě třídy a zázemí pro personál. V prvním patře je třída a ložnice, která také slouží jako herna. Pro odpočinek si děti samy rozkládají matrace a přikrývky. Třída má samostatné toalety a umývárnu a svou samostatnou kuchyň - výdejní místo, které je propojeno s přízemím výtahem. Dále je v prvním patře samostatná herna (víceúčelový sál) s vybavením pro pohybové aktivity, v ní se střídají na tělovýchovné a hudebně - pohybové aktivity všechny tři třídy. V prvním patře je kancelář, sborovna, kabinety, soc. zařízení pro personál a úklidová místnost. Zahrada MŠ V roce 4 nám byla rozšířena zahrada, plocha zahrady odpovídá kapacitě dětí v MŠ. Je celoročně využívaná. Je vybavena pískovišti, která jsou kryta plachtami, průlezkami, tobogánem a zahradním altánem, který je využíván pro hru dětí i řízené činnosti. Hračky a náčiní pro pohybové aktivity dětí, jsou uloženy v zahradní chatičce. Údaje o OSRPMŠ Registrace Zaměření Ministerstvo vnitra Praha, 9..9 Spolupráce s rodiči Předškolní vzdělávání a vzdělávací programy MŠ Celodenní činnosti probíhají podle Školního vzdělávacího programu pro PV Barevný svět a Třídních vzdělávacích programů. Celý rok byl rozdělen do tematických bloků a podtémat s důrazem na estetickou výchovu s přihlédnutím k ekologii (práce s přírodním materiálem, výchova ke kladnému vztahu k přírodě). Kroužky pro předškoláky Název Lego Výtvarný Gymnastika Angličtina Taneční Logopedie počet dětí

28 4. Údaje o výsledcích předškolního vzdělávání dětí Úkolem vzdělávání dětí bylo doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Probíhal v souladu s novými principy předškolního vzdělávání (RVP), které byly rozpracovány ve ŠVP PV a TVP PV. Program se nazývá Barevný svět, je zaměřen na estetickou výchovu, ekologii, vztah k přírodě. Děti pozorovaly svět kolem nás, přírodu, rostliny a živočichy ve všech ročních obdobích. Výchovně vzdělávací akce Druh akce Divadelní představení Výchovný koncert Školní výlet do ZOO Poznávací vycházka Prosincové akce Barbora, Mikuláš, Nadílka Výstava v ZŠ Adventní výstava Karneval Návštěva knihovny Oslavy jara Vystoupení ke Dni matek Vystoupení Rozloučení s předškoláky Sportovní olympiáda Den dětí Posezení v lavicích počet 8 třídy + 5. Zápis do MŠ Počet přihlášek 47 Přijato 6 Nepřijato Počet předškoláků 5 Počet odkladů 4 6. Další údaje o mimoškolních akcích Jednou týdně probíhalo v obci cvičení Rodiče a děti - organizované SPV Předměřice n.l., které zajišťovaly učitelky z MŠ. V Předměřicích nad Labem..... Mgr. Pavel Urban ředitel ZŠ a MŠ Projednáno školskou radou dne..... Alena Šikýřová předsedkyně ŠR 8

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Předkladatel: Mgr. Pavel Urban ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Věra Petrová ředitelka školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více