r o z h o d n u t í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o z h o d n u t í :"

Transkript

1 Č.j. S 114/2008/KD-466/2009/830 V Brně dne 15. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 114/2008/KD zahájeném dne 17. dubna 2008 z moci úřední podle 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , právně zastoupená JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Opletalova 4, vydává v souladu s 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í : I. Účastník řízení, společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , tím, že 1. uzavíral od dohody obsažené v čl. 2.1 typových kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, dle nichž se maloobchodní prodejce zavazuje, že zboží dodané mu dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a tyto dohody do plnil, uzavíral a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež,

2 čímž v době od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 2. uzavřel dohody obsažené a) v čl. 2.3 kupní smlouvy se společností Vltava Stores, a.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do 1. března 2008 prodávat s maximální slevou 10 % z doporučené ceny včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, b) v čl. 2.4 kupní smlouvy se společností Popron Média, s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do prodávat za cenu, která nebude nižší než Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, c) v čl. 2.1 kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k prodeji v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu, a tuto dohodu do plnil, d) v příloze č. 1 ke kupní smlouvě se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne , v níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude prodáváno jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, e) v čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že publikace dodané dle smlouvy účastníkem řízení budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny stanovené dle přílohy smlouvy, a tuto dohodu do plnil, uzavřel a plnil zakázané dohody o určení cen pro další prodej, které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež, čímž v době od do , od do a od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 3. uzavíral dohody obsažené: a) v čl. 2.6 typových kupních smluv označených K2007.1, uzavíraných od , dle nichž se odběratel zavazuje, že pokud zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k jiným účelům než k maloobchodnímu prodeji, uhradí dodavateli celý poskytnutý rabat, a tyto dohody do plnil, b) v čl. 1.3 a čl. 4.1 kupní smlouvy se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nabízet výlučně formou zásilkového prodeje a po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoliv subjektu za tímto účelem, a tuto dohodu do plnil, c) v čl. III. odst. 2 kupní smlouvy s Martinou Uldrychovou Knihkupectví L&N ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodávané účastníkem řízení 2

3 dle specifikace uvedené v objednávkách odběratele umístí na vlastní prodejnu, a tuto dohodu do plnil, d) v čl. I. 3 typových kupních smluv a smluv o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží, uzavíraných od , dle nichž se odběratel zavazuje, že zboží z vlastní produkce účastníka řízení dodané na základě objednávek odběratele není oprávněn prodávat jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s účastníkem řízení, a tyto dohody do plnil, e) v čl kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách a zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do plnil, f) v čl kupní smlouvy se společností Music Books Media s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách, a že nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do plnil, g) v čl kupní smlouvy s Ludmilou Loukotovou OPA ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu prodeji knihovnám v České republice, a tuto dohodu do plnil, h) v čl. I. 5 a příloze č. 1 kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Premil, spol. s r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do maloobchodních prodejních sítí Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o., a tuto dohodu do plnil, i) v bodu 4. přílohy č. 1 ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Music Books Media s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do prodejních sítí Globus, Interspar, Rewe, a tuto dohodu do plnil, uzavřel a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež, čímž v době od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. II. Podle 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku 3

4 řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje. III. Dle 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , za porušení 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle výrokové části I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši: ,- Kč (slovy: tři sta třináct tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu /0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení. IV. Podle 23 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , ukládá opatření k nápravě, a to konkrétně: 1. Vypustit z typových kupních smluv označených K článek 2.6 obsahující zakázanou a neplatnou dohodu uvedenou ve výroku I. bod 3. písm. a) tohoto rozhodnutí. 2. Informovat vhodným a účinným způsobem odběratele, s nimiž Albatros uzavřel kupní smlouvu na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti pro maloobchodní prodej, o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. bod 1. tohoto rozhodnutí. 3. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Music Books Media s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. f) tohoto rozhodnutí. 4. Informovat vhodným a účinným způsobem podnikatelku Ludmilu Loukotovou OPA o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. g) tohoto rozhodnutí. 5. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. d) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. b) tohoto rozhodnutí. 6. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost EUROMEDIA GROUP k.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. c) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. e) tohoto rozhodnutí. 4

5 7. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Popron Média, s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. b) tohoto rozhodnutí. 8. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Vltava Stores, a.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. a) tohoto rozhodnutí. Pro splnění uložených opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O splnění opatření k nápravě je účastník řízení povinen informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro jejich splnění. V. Dle 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu /0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení. O d ů v o d n ě n í : I. Skutečnosti zjištěné před zahájením správního řízení 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zahájil na základě informací z médií dne šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD ve věci prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti společností Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ (dále též účastník řízení nebo Albatros ), která je držitelem výhradní licence k vydání této knihy v českém jazyce. Úřad konkrétně prověřoval informaci, že prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti bude uvolněn do hypermarketů a dalších prodejních kanálů mimo specializovaná knihkupectví nejdříve , zatímco v knihkupectvích bude kniha v prodeji již od Jako důvod termínové preference specializovaných knihkupectví a knižních internetových a zásilkových služeb Albatros ve své tiskové zprávě uvedl, že tyto dlouhodobě pečují o veškerou produkci nakladatelství Albatros, a jsou tak hlavním distribučním kanálem jeho knih, na rozdíl od většiny hypermarketů, které nejsou standardním přímým prodejcem společnosti Albatros. 2. V souvislosti s uvedenými údaji z médií Úřad v rámci své dozorové pravomoci oslovil Albatros a vyžádal si od něj informace. Albatros doložil mj. smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené s odběrateli, kteří odebrali více než ks 5

6 výtisků tohoto titulu, které obsahovaly závazek prodávat uvedený titul pouze konečným spotřebitelům, v některých případech za dohodnutou cenu. K distribuci svých knih Albatros sdělil, že v letech 2006 a 2007 provedl změnu distribuční politiky, kdy z distribuce prostřednictvím velkoobchodních distribučních společností přešel na zajišťování distribuce přes vlastní síť obchodních zástupců. Důvodem této změny byl mj. zájem společnosti Albatros na kultivaci knižního trhu tak, aby měla vliv na konečné umístění knih na trhu, jejich vystavení a vybavení míst prodeje doplňkovými materiály apod. S ohledem na současný systém distribuce jsou tedy počínaje rokem 2007 s odběrateli společnosti Albatros uzavírány smlouvy obsahující ustanovení o užití zboží k dalšímu maloobchodnímu prodeji vlastním jménem a na vlastní účet odběratele konečným spotřebitelům. 3. Za účelem získání dalších informací oslovil Úřad rovněž vybrané hypermarkety a knihkupectví. Ze zaslaných odpovědí vyplynulo, že hypermarkety měly o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti zájem, avšak Albatros jim nabídl pouze dodání dotisku knihy plánovaného na březen Společnost Tesco Stores ČR a.s. zaslala Úřadu v této souvislosti kopii u generálního ředitele společnosti Albatros ze dne ve věci Albatros info pro klíčové partnery HP7 bez hypermarketů! 1, v němž Albatros informuje své obchodní partnery zejména z řad specializovaných knihkupectví o záměru nedodávat v lednu 2008 knihu Harry Potter a relikvie smrti do hypermarketů a dále uvádí, cit.: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je maximálně podpořit naše dlouhodobé partnery, tedy knihkupce, kteří na rozdíl od hypermarketů dlouhodobě pečují o celou produkci Albatrosu a zabránit pokud možno též cenové válce. 4. V rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD provedl Úřad také ústní jednání se společností Vltava Stores, a.s. (internetový prodejce). 2 Společnost Vltava Stores, a.s. uvedla, že v prosinci 2007 proběhla mezi ní a společností Albatros ová komunikace o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti, ze které vyplynulo, že internetový prodej bude v případě této knihy významným prodejním kanálem a že žádný ze samostatných významných internetových obchodů kromě Vltava Stores, a.s. nebude mít knihu dodánu stejně jako žádný z hypermarketů. Nicméně již v lednu 2008 nabízely další internetové obchody tuto knihu v předprodeji a společnost Vltava Stores, a.s. přeprodala prostřednictvím dalšího prodejce v únoru přebytek svých knih společnosti Tesco Stores ČR a.s., přestože se v čl. 2.1 kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros zavázala užít do knihu pouze k maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a to za minimální prodejní cenu stanovenou ve smlouvě. Společnost Vltava Stores, a.s. dále Úřadu předložila dopis právního zástupce společnosti Albatros ze dne ve věci: Upozornění na porušení smlouvy a výzva k úhradě 3, v němž Albatros poukazuje na porušení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti a na závazek kupujícího uhradit zvýšenou cenu při nedodržení povinnosti prodávat knihu výlučně konečným spotřebitelům za stanovenou cenu, jejíž zaplacení je společností Albatros spolu s náhradou škody požadováno. 1 Viz str. 27 spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 2 Viz protokol o převzetí podkladů a poskytnutí informací v rámci šetření podnětu P 62/2008 str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 3 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 6

7 5. Společnost Albatros doložila Úřadu v rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD vedle kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti také další smlouvy uzavírané se svými odběrateli. Některé smlouvy obsahovaly ustanovení vzbuzující vážné pochybnosti o jejich souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zejména pokud jde o závazky odběratele dodávat zboží pouze vymezenému okruhu odběratelů a rovněž závazky dodržovat prodejní ceny stanovené společností Albatros. II. Zahájení správního řízení 6. Na základě výše uvedených skutečností zahájil Úřad dne se společností Albatros správní řízení sp. zn. S 114/2008/KD ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavírání dohod o určení ceny pro další prodej, dohod o závazku odběratele prodávat zboží pouze v rámci maloobchodního prodeje konečným spotřebitelům (tj. zákaz prodeje zboží jiným prodejcům) a dohod o zákazu prodeje zboží soutěžitelům provozujícím knižní velkoobchod či distribuci bez písemné dohody se společností Albatros. Dne upřesnil Úřad předmět správního řízení tak, že mimo výše uvedené spatřuje porušení 3 odst. 1 zákona taktéž v uzavírání dalších dohod týkajících se omezování okruhu osob, resp. určování osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží tvořící předmět dohody. 7. V rámci správního řízení Úřad zejména provedl dne v sídle účastníka řízení neohlášené místní šetření, oslovil konkurenty společnosti Albatros za účelem definice relevantního trhu a vymezení postavení účastníka řízení na něm, provedl ústní jednání s některými odběrateli společnosti Albatros za účelem poskytnutí informací z jejich strany a taktéž si od nich a od účastníka řízení vyžádal písemné informace. III. Charakteristika účastníka řízení, přičitatelnost protiprávního jednání 8. Společnost Albatros vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7993 dne , a to pod obchodní firmou Bonton Book a.s. Ke změně obchodní firmy na Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce došlo ke dni , a to v souvislosti s převzetím jmění zaniklé obchodní společnosti ALBATROS nakladatelství, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935, IČ (dále též ALBATROS nakladatelství ), k němuž došlo na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem (tj. společností Bonton Book a.s.). Současně společnost také rozšířila předmět podnikání mj. na velkoobchod a vydavatelské a nakladatelské činnosti. 9. Hlavním předmětem činnosti společnosti Albatros je vydavatelská a nakladatelská činnost, přičemž společnost se soustřeďuje především na vydávání dětské literatury. Od roku 2006 se společnost Albatros věnuje také distribuci svých knih. III.1. Přičitatelnost protiprávního jednání Definice soutěžitele 10. Definice soutěžitele je upravena v 2 odst. 1 zákona. Soutěžitelem se podle tohoto ustanovení zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou 7

8 právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo jí mohou svou činností ovlivňovat. 11. Přestože subjektem soutěžního práva, tj. soutěžitelem podle 2 odst. 1 zákona, je i seskupení právnických osob (holding), je třeba porušení soutěžních pravidel vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě. Dopustí-li se protiprávního jednání soutěžitel zahrnující větší počet právních subjektů (např. mateřskou a dceřiné společnosti), je třeba z procesního hlediska vyřešit otázku, komu (jakým osobám) bude adresováno (doručováno) rozhodnutí a komu bude uložena pokuta, přičemž se v této souvislosti zpravidla hovoří o uplatňování koncepce kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejích složek a vlastní určení konkrétního postiženého subjektu je ovlivněno spíše právně-politickými úvahami o naplnění účelu trestu a jeho efektivním vynucení. Takto může být postižena jak mateřská společnost, tak dceřiná společnost (sama či spolu s mateřskou). Z takového zařazení však nelze nijak dovozovat, že by každý postižený subjekt měl postavení samostatného soutěžitele, jeho význam je ryze procesní Vedle případů holdingových a jiných seskupení, v rámci nichž je třeba určit, koho za konkrétní protiprávní jednání činit odpovědným (např. zda mateřskou nebo dceřinou společnost, popř. obě), existují i případy vnitroorganizačních změn, právního nástupnictví a spojování podniků, u nichž je otázka přičitatelnosti protiprávního jednání neméně důležitá a ne vždy jednoznačně zodpověditelná. Odpověď na tuto otázku hledají dva základní názorové proudy teorie právního nástupnictví a teorie ekonomické kontinuity Pokud jde o otázku, za jakých okolností může být entita sankcionována za protiprávní jednání, přestože není jeho původcem, je třeba konstatovat, že takovým případem je situace, kdy entita, která se protiprávního jednání dopustila, přestala právně nebo hospodářsky existovat. V posledně uvedeném případě je třeba mít za to, že sankce uložená soutěžiteli, který právně dále existuje, avšak nevykonává již hospodářské činnosti, bude patrně postrádat odrazující účinek. 6 Pokud obě entity tvoří tutéž hospodářskou jednotku, nebrání skutečnost, že entita, jež se dopustila protiprávního jednání, stále existuje, sama o sobě uložení sankce entitě, na niž převedla část své hospodářské činnosti. 7 Posouzení přičitatelnosti jednání společnosti Albatros 14. Úřad zjistil, že některé ze smluv obsahující dohody posuzované Úřadem v rámci tohoto správního řízení byly s odběrateli uzavřeny společností ALBATROS nakladatelství, jejímž právním nástupcem se ke dni stala společnost Albatros. Bylo proto třeba zabývat se dále otázkou možné přičitatelnosti jednání společnosti ALBATROS nakladatelství její nástupnické společnosti Albatros, a to mj. zejména s ohledem na možné uložení pokuty za Úřadem deklarované protisoutěžní jednání. 4 Kindl, J., Podnik nebo soutěžitel záleží na tom?, Právní rozhledy, 2006, č.5, str Blíže viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 095/2008/KD-14495/2008/KD ze dne ve věci Kofola a zde uváděné odkazy. 6 Srov. rozsudek Evropského soudního dvora (dále též ESD ) C-280/06 ze dne ve věci ETI and others. 7 Srov. rozsudek ESD C-280/06 ze dne ve věci ETI and others. 8

9 15. Společnosti ALBATROS nakladatelství a Albatros, resp. Bonton Book a.s. uzavřely dne v souladu s 220a odst. 1 a 220p odst. 3 obchodního zákoníku, ve znění platném v příslušné době, smlouvu o převzetí jmění hlavním akcionářem. Zákonným předpokladem pro uskutečnění spojení touto formou přitom bylo, že hlavní akcionář vlastnil akcie zanikající společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu. V době uzavření smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem vlastnila nástupnická společnost Bonton Book a.s. podíl na základním kapitálu společnosti ALBATROS nakladatelství 94,99 %, z čehož plyne, že Bonton Book a.s. byla mateřskou společností společnosti ALBATROS nakladatelství s majoritním podílem a obě společnosti tvořily jednu ekonomickou jednotku (holding). Rovněž členové představenstva a dozorčí rady obou společností se částečně shodovali. Na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem se pak společnost Bonton Book a.s. stala univerzálním právním nástupcem společnosti ALBATROS nakladatelství. Tomu odpovídá i skutečnost, že nástupnická společnost si od změnila svou obchodní firmu, která nyní obsahuje jméno zaniklé společnosti s dodatkem právní nástupce, a rovněž fakt, že pokračuje v podnikatelské činnosti svého předchůdce. 16. Úřad tedy zastává názor, že obě společnosti tvořily před zánikem společnosti ALBATROS nakladatelství jednu ekonomickou jednotku, a tedy z pohledu soutěžního práva jednoho soutěžitele ve smyslu 2 odst. 1 zákona, a proto bylo jednání společnosti ALBATROS nakladatelství přičitatelné jejímu majoritnímu akcionáři již před jejím zánikem. O to spíše je nutno přičítat jednání společnosti ALBATROS nakladatelství jejímu univerzálnímu právnímu nástupci společnosti Albatros po jejím zániku, neboť takový přístup odpovídá teorii právního i ekonomického nástupnictví a zejména naplňuje smysl a účel úpravy ochrany hospodářské soutěže. IV. Zjištěné skutečnosti IV.1. Posuzované smlouvy 17. Ze souboru smluv zajištěných v rámci předběžného šetření a následně v průběhu správního řízení Úřad identifikoval smlouvy obsahující ustanovení, jež by mohla být v rozporu s 3 odst. 1 zákona. 18. Předně však bylo nutné zabývat se otázkou, zda některé ze smluv nevykazují znaky tzv. smluv o pravém obchodní zastoupení, neboť tyto na rozdíl od dohod o nepravém obchodním zastoupení nespadají pod zákaz dohod dle 3 odst. 1 zákona. 19. Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o pravé anebo nepravé obchodní zastoupení, je finanční či obchodní riziko, které obchodní zástupce nese ve vztahu k činnostem, k jejichž výkonu byl zmocněn. Pokud rizika, jež obchodní zástupce nese, nejsou žádná či jsou pouze zanedbatelná, jedná se o pravé obchodní zastoupení. K problematice obchodního zastoupení vydala své stanovisko i Evropská komise, a to v Oznámení Komise Pokyny k používání vertikálních omezení 8. Podle tohoto stanoviska se jedná o pravé obchodní zastoupení mj. tehdy, když smluvní zboží nepřechází do vlastnictví obchodního zástupce, obchodní zástupce nepřispívá na náklady vyplývající z dodávky/nákupu smluvního zboží či služeb, včetně nákladů 8 Zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2000/C 291/01. 9

10 na dopravu zboží, může neprodané zboží vrátit zmocniteli bez jakýchkoli poplatků, vyjma případu, kdy je obchodní zástupce odpovědný za vadu apod. Rovněž judikatura evropských soudů považuje za rozhodující kritérium pro rozlišení pravého a nepravého obchodního zastoupení rozložení rizika V rámci správního řízení Úřad vyčlenil skupinu smluv týkajících se odběru zboží a zřízení konsignačního skladu Smlouva o odběru zboží a zřízení konsignačního skladu (dále jen konsignační smlouva ), na něž se dle smluv přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku týkající se smlouvy komisionářské. Tyto smlouvy se zřetelem k výše uvedenému Úřad vyhodnotil jako dohody o pravém obchodním zastoupení, neboť na jejich základě odběratel umisťuje zboží na svých maloobchodních prodejnách a zajišťuje jeho prodej, za což se dodavatel zavazuje platit odběrateli provizi. Podle konsignační smlouvy nepřechází vlastnické právo ke zboží na odběratele, dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zboží na své náklady a odběratel je oprávněn neprodané zboží z konsignačního skladu kdykoli vrátit dodavateli. S ohledem na tyto skutečnosti se Úřad konsignačními smlouvami ve správním řízení dále nezabýval. 21. Ostatní posuzované smlouvy byly smlouvy kupní s přechodem vlastnického práva okamžikem převzetí zboží nebo smlouvy, kdy k přechodu vlastnického práva dochází okamžikem zaplacení kupní ceny zboží. Posuzované smlouvy byly uzavírány dle ustanovení obchodního zákoníku upravujících smlouvu kupní a přinášely s sebou až na některá specifika finanční a obchodní rizika obvykle s takovými smlouvami pro kupujícího, který zajišťuje další prodej nakoupeného zboží, spjatá. 10 Úřad proto vyhodnotil tyto smlouvy jako smlouvy o nepravém obchodním zastoupení, na jejichž ustanovení se za splnění dalších podmínek zákaz dohod podle 3 odst. 1 zákona může vztahovat. 22. Posuzované smlouvy obsahovaly dohody o cenách a/nebo dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží. Lze je rozčlenit na typové a individuální, případně podle předmětu smlouvy na smlouvy o dodávce veškerého zboží dle nabídky nakladatelství Albatros a na smlouvy na dodávku konkrétních titulů. a) Smlouvy obsahující dohody o cenách 23. Smlouvy, jež obsahovaly dohodu o cenách, byly ve všech případech individuálními smlouvami na dodávku konkrétních titulů. 24. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Vltava Stores, a.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Srov. např. rozsudek ESD C-217/05 ze dne ve věci Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. 10 Mezi tyto smlouvy spadají i tzv. Kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu, neboť vlastnictví zboží dle těchto smluv přechází na odběratele. 11 U jednorázových smluv na dodávku jednoho či více konkrétních knižních titulů nebylo možno zjistit zpětně dobu dalšího prodeje titulů odběratelem, proto Úřad vzal za ukončení jejich plnění datum dodání zboží 10

11 Smlouva obsahuje v čl. 2.3 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to s maximální slevou 10% z doporučené maloobchodní ceny včetně DPH dle bodu 2.1. této smlouvy. V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností Popron Média, s.r.o. Předmětem smlouvy je dodávka (obchodní tajemství) či více kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Odběratel je podle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to až na celkových ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.4 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to za cenu, která nebude nižší než Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH). V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Smlouva není datována, avšak účastník řízení na žádost Úřadu sdělil, že uzavření smlouvy datuje ke dni , neboť dne byly v ové korespondenci se zástupkyní společnosti EUROMEDIA GROUP k.s. definitivně dohodnuty podmínky kontraktu. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 následující ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice a k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným společností Albatros odběrateli, kdy je zcela nepochybné, že smlouvy byly dosud plněny, ačkoli nemají stanovenu dobu platnosti a jejich reálné plnění bylo ve většině případů delší. 11

12 spotřebitelům v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu. 27. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. Předmětem smlouvy je prodej celkově kusů (obchodní tajemství) výtisků pěti titulů o Krtkovi (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu) kupujícímu, přičemž toto množství může být na základě žádosti kupujícího zvýšeno o dalších kusů (obchodní tajemství) (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu, podmínky dodání zboží, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost prodávajícího za vady a délku trvání smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, která končí uplynutím dvouleté záruční doby posledního z dodaných titulů. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v Příloze 1 tabulku s konečnou prodejní cenou jednotlivých titulů s DPH a bez DPH a text (cit.): Zboží bude kupujícím nabízeno a prodáváno nikoliv jednotlivě po titulech, ale společně jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) (včetně DPH). 28. Kupní smlouva s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka sedmi titulů ze série Harry Potter, a to v množství dle objednávek kupujícího (min. kusů (obchodní tajemství) a max. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti smluvních stran, dobu plnění a dodací podmínky, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a sankce za nedodržení povinností. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do Smlouva obsahuje v čl. IV. odst. 1 následující ustanovení (cit.): Publikace budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny dle přílohy. Příloha smlouvy pak obsahuje tabulku, v níž je u každého titulu stanovena Cena volný trh a Cena KK. b) Smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží 29. Tyto smlouvy lze rozčlenit na smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu a smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu. V každé z těchto skupin se nacházejí jak smlouvy typové, tak individuální. Označení typová smlouva Úřad používá i pro smlouvy, jejichž znění není zcela identické ve všech bodech. Předmět a účel smlouvy je však stejný a posuzované zakázané dohody obsažené v těchto smlouvách mají shodné znění. Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu typové 12

13 30. Kupní smlouva (Harry Potter a relikvie smrti) Předmětem smlouvy je dodávka v každé smlouvě individuálně určeného počtu kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli; nejstarší ze smluv, jež má Úřad k dispozici, byla uzavřena dne Realizace poslední dodávky na základě těchto smluv byla dle sdělení účastníka řízení uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům., popř. ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1, Smlouva uzavřená dne se společností Barvič a Novotný spol. s r.o. obsahuje navíc na konci ručně psaný text: Dodavatel tímto prohlašuje, že nedodá knihu, která je předmětem této smlouvy napřímo, nebo jiným prostředníkem s vědomím dodav. do sítí širokosortim. velkoprodejen (HM) tak, aby v těchto mohl být realizován prodej této knihy v prvních dvou týdnech od data zahájení prodeje Kupní smlouva (vzor K2007.1) Předmětem této typové smlouvy je dodávka knih, CD, DVD a dalších produktů dle aktuální nabídky prodávajícího, a to jak jeho vlastních výrobků, tak i výrobků třetích stran, které je prodávající oprávněn nabízet jako jejich distributor, přičemž dodávky jsou realizovány na základě jednotlivých objednávek kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu a její splatnost, dodací lhůtu a dodací podmínky, odpovědnost prodávajícího za vady a odstoupení od smlouvy. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli, to v období od do Smlouva obsahuje v čl. 2.6 následující ustanovení (cit.): Kupující tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že rabat (sleva) poskytnutá a určená dle bodů 2.2 a 2.3 je prodávajícím kupujícímu přiznána výslovně pouze na zboží, určené k jeho maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejních jednotkách jménem kupujícího a na účet kupujícího a to za cenu, která nebude vyšší než MODPC. V případě, že zboží bude užito k jiným účelům nebo prodáváno za vyšší maloobchodní cenu než MODPC uvedenou na příslušných dokladech o dodávce zboží (dodací list či faktura), zavazuje se kupující o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Sjednaná kupní cena je pak ve výši MODPC 13

14 a prodávající je oprávněn doúčtovat celý neoprávněně poskytnutý rabat kupujícímu, a kupující se jej zavazuje uhradit. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo kupujícího stanovit si sám své maloobchodní ceny zboží. Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu individuální 32. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. K předmětu a bližší charakteristice smlouvy viz výše v části IV.1 a) Smlouvy obsahující dohody o cenách odůvodnění tohoto rozhodnutí. Smlouva obsahuje v čl. 1 odst. 3 ustanovení (cit.): Kupující bude zboží nabízet a prodávat svým zákazníkům v České republice výlučně formou zásilkového prodeje. a dále v čl. 4 odst. 1 ustanovení (cit.): Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou, ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoli subjektu za tímto účelem. Za každé porušení této povinnosti zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 33. Kupní smlouva uzavřená dne s Martinou Uldrychovou Knihkupectví L&N Předmětem smlouvy jsou dodávky zboží dle specifikace uvedené v objednávkách kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, výhradu vlastnického práva, kupní cenu zboží a její splatnost a odstoupení od smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva obsahuje v čl. III. odst. 2 následující ustanovení (cit.): Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží a zavazuje se jej umístit na vlastní prodejnu. Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu typové 34. Kupní smlouva a smlouva o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží Předmětem této typové smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací (knižních titulů) z vlastní produkce nakladatelství Albatros kupujícímu, a to na základě objednávek kupujícího. Smlouva dále zejména upravuje dodací podmínky a prodej zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, oprávnění a závazky prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady a sankce. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s 9 odběrateli, a to v období od do Smlouvy již nejsou platné, neboť od počátku roku 2006 má Albatros vlastní distribuční síť a distributorů dle těchto smluv tedy již nevyužívá. Poslední tři platné smlouvy byly ukončeny výpovědí ze strany společnosti Albatros ke dni

15 Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 3 následující ustanovení (cit.): Kupující nemá právo prodávat zboží jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s kupujícím 12. Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu individuální 35. Kupní smlouva uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli, přičemž odběratel je dle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to o dalších nejvýše ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností Music Books Media s.r.o. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným 12 Zde došlo k písařské chybě a slovo kupujícím by mělo být zaměněno za prodávajícím, což potvrdil odběratel Pavel Dobrovský BETA (viz str. 349 spisu sp. zn. S 114/2008/KD) a rovněž to vyplývá ze sdělení společnosti KONTAKT knižní distribuce, spol. s r.o. (viz str. 506 spisu sp. zn. S 114/2008/KD). 15

16 způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne s Ludmilou Loukotovou OPA Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu prodeji knihovnám v ČR. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1, 38. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne se společností Premil, spol. s r.o. Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje zejména objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 5 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro maloobchodní prodejní sítě Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o. Za jakékoliv zjištěné a dokladované porušení tohoto bodu je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Okruh odběratelů kupujícího je shodně stanoven i v Příloze 1 k uvedené smlouvě. 39. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne se společností Music Books Media s.r.o. Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací. Smlouva byla společností Albatros vypovězena písemnou výpovědí ke dni Smlouva obsahuje v bodu 4. Přílohy 1 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro distribuci v sítích Globus, Interspar, Rewe. 16

17 IV.2. Informace a podklady od účastníka řízení 40. K zahájení správního řízení se účastník řízení vyjádřil v podání doručeném Úřadu dne poté, co využil svého práva nahlížení do spisu, a měl tak k dispozici informace o postupu Úřadu při zjišťování údajů k relevantnímu trhu. V tomto vyjádření účastník řízení zejména zpochybňuje předběžné vymezení relevantního trhu Úřadem, a to ze dvou důvodů. Za prvé Úřadu vytýká, že zaměňuje pojmy literatura a beletrie a že rovněž jednotlivé subjekty v odpovědích na dotazy Úřadu uvádějí údaje za dětskou beletrii, dětskou literaturu nebo za dětské knihy, což vylučuje jakékoli srovnání. Za druhé účastník řízení namítá, že Úřad nepracuje s žádnými kritérii, podle nichž by beletrii rozdělil na beletrii pro dospělé a beletrii pro děti, a dodává, že takové rozdělení je pouze záležitostí obecného usu a literární teorie, které nemá přesné hranice, a bez další podrobné specifikace dělících kritérií není právně použitelné. V této souvislosti účastník řízení dále konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že Úřad nemá správně a jednoznačně vymezen relevantní trh po stránce věcné, nemůže být správné ani jím provedené stanovení podílu účastníka řízení na relevantním trhu. Účastník řízení má za to, že jeho podíl (ani podíl žádného z jeho odběratelů) na relevantním trhu nepřesahuje 15 %, a tudíž jím uzavřené vertikální dohody, které by případně byly v rozporu s 3 odst. 1 zákona, jsou na základě 6 odst. 1 písm. b) zákona vyňaty ze zákazu dohod (dohody de minimis). 41. Dále se účastník řízení ve svém podání vyjádřil k možným dohodám o ceně obsaženým v kupních smlouvách na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřených se společnostmi Vltava Stores, a.s. a Popron Média, s.r.o. Objasnil význam maloobchodní doporučené ceny (dále též MODPC ), a to zejména s důrazem na konstrukci autorské odměny, která je v případě překročení MODPC odvozována ze skutečně realizované maloobchodní ceny a snižuje tak zisk nakladatele (v tomto případě účastníka řízení). Dále sdělil, že s uvedenými společnostmi byly sjednány speciální podmínky týkající se výhrady vlastnického práva z důvodu odložené úhrady kupní ceny za odebrané knihy a z důvodu, že se jednalo o první obchodní spolupráci účastníka řízení s těmito společnostmi. Účastník řízení namítá, že omezení v nakládání se zbožím bylo stanoveno pouze po dobu, kdy uvedené společnosti nebyly z důvodu výhrady vlastnického práva až do úplného zaplacení zboží vlastníkem zboží, a nebyly tudíž oprávněny jej bez souhlasu účastníka řízení převést na třetí osoby. 42. V přípise doručeném Úřadu dne účastník řízení k dotazu Úřadu 14 sdělil, že v letech byl prodej jeho knih realizován zejména prostřednictvím distribučních společností, fungujících v té době na českém knižním trhu, a v období od až do roku 2006 také prostřednictvím obchodních zástupců společnosti Albatros, kteří zprostředkovávali prodej přímo z auta bez uzavírání písemných kupních smluv. IV.3. Informace a podklady od odběratelů 43. V průběhu správního řízení provedl Úřad s některými odběrateli společnosti Albatros ústní jednání a rovněž se na některé odběratele obrátil písemně a vyžádal si od nich informace ve smyslu 21 odst. 5 a 7 zákona. Z informací odběratelů vyplynulo, že 13 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 14 Dopis Úřadu č.j. S 114/ /2008/830 ze dne

18 od společnosti Albatros v minulosti i v současné době odebírali neperiodické publikace na základě komisionářských smluv či kupních smluv, což je obvyklá praxe na knižním trhu. K jednotlivým ustanovením smluv, jež byly Úřadem v rámci správního řízení posuzovány, odběratelé sdělili následující skutečnosti. 44. Společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. na ústním jednání dne sdělila, že knihy prodává jen v rámci sítě svých maloobchodních prodejen, a proto pro ni ustanovení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, obsahující závazek dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, neznamenalo žádné omezení. K důvodům uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedla, že obchodní zástupce společnosti Albatros jim přislíbil, že se pokusí, aby knihkupci měli knihu dřív, než se dostane do všech ostatních sítí nespecializovaných knihkupectví (viz ručně psaná poznámka v kupní smlouvě na prodej této knihy). Tato informace byla pro společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. důležitá pro určení počtu objednaných knih Odběratel Pavel Dobrovský BETA na ústním jednání dne uvedl, že působí jako knižní maloobchod i velkoobchod. Dále se vyjádřil ke smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, která obsahuje závazek odběratele dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, že prakticky neměl možnost tuto podmínku odmítnout, pokud chtěl knihu prodávat. Rovněž uvedl, že tuto knihu po něm poptávalo asi 15 knihkupců, nicméně z důvodu závazku ve smlouvě těmto poptávkám nebylo vyhověno s tím, že pokud by závazek ve smlouvě nebyl, zřejmě by neměl být problém zájemcům knihu dodat. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedl, že to bylo zajištěno tak, aby se nestalo jako v minulých letech, že je, cit.: hypermarkety podtrhly cenou Společnost Premil, spol. s r.o. na ústním jednání dne uvedla, že provozuje knižní velkoobchod, přičemž dodává pouze do maloobchodů. Dále se vyjádřila ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu ze dne , která obsahuje omezení dalšího prodeje pouze na maloobchodní sítě Pompo, s.r.o., Areca a Multimedia, s.r.o. Důvodem pro sjednání tohoto závazku byla podle sdělení společnosti Premil, spol. s r.o. obava společnosti Albatros, aby zboží nebylo dodáváno jinam, neboť Albatros si chtěl zajistit distribuci svého zboží sám, s tím, že pokud by Premil, spol. s r.o. chtěl dodávat zboží nakladatelství Albatros jiným subjektům, řešilo by se to dodatkem ke smlouvě. Premil, spol. s r.o. dále sdělil, že zboží nakladatelství Albatros dodával taktéž do Kotvy, avšak nevzpomněl si, zda o tom byl uzavřen dodatek či to bylo odsouhlaseno např. mailem. Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že se ustanovením určujícím okruh odběratelů zboží společnosti Albatros necítil být omezen, neboť ani jiným než ve smlouvě vyjmenovaným odběratelům nedodával a od jiných odběratelů poptávku po zboží neobdržel. Zástupce společnosti Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že dřívější díly Harryho Pottera byly na příděl, vygenerovalo se, kolik se u kterého obchodníka prodá výtisků, aby nedošlo k cenové válce a nebyl zbytečně vysoký náklad Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 16 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 17 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 18

19 47. Společnost EUROMEDIA GROUP k.s. na ústním jednání dne uvedla, že působí na celé škále knižního trhu, mj. i jako knižní maloobchod a velkoobchod. K závazku dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejnách kupujícího, obsaženému v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne , sdělila, že prodej této knihy byl omezen pouze na konečné spotřebitele z požadavku společnosti Albatros, neboť ta má svou vlastní distribuční síť s tím, že pokud by společnost EUROMEDIA GROUP k.s. mohla, dodávala by knihu i jinam. Obdobně se společnost EUROMEDIA GROUP k.s. vyjádřila k závazku dodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti v rámci velkoobchodu do vyjmenovaných hypermarketů (viz čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne ), konkrétně že společnost navrhovala jeho vypuštění, nicméně Albatros na tomto bodu trval zřejmě z důvodu vlastní velkoobchodní distribuce, která však nepokrývá obchodní řetězce V přípisu 19 doručeném Úřadu dne poskytla společnost EUROMEDIA GROUP k.s. informace vyžádané v protokolu o ústním jednání. K dohodě o ceně stanovené pro členy Knižního klubu v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne uvedla, že titul byl prodáván za cenu stanovenou ve smlouvě. Ke kupní smlouvě s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 ze dne , která rovněž obsahuje ujednání o ceně pro další prodej publikací v rámci Knižního klubu, společnost EUROMEDIA GROUP k.s. sdělila, že se nejednalo o ceny závazné, ale doporučené, a že ze strany Knižního klubu byly navržené ceny skutečně dodržovány. 49. Společnost Popron Média, s.r.o. na ústním jednání dne uvedla, že provozuje maloobchod zásilkovým způsobem. Jako důvod omezení prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti pouze na maloobchodní prodej zásilkovou formou pak označila skutečnost, že jiný prodej neprovádí. Doplnila, že ji tudíž uvedený závazek nijak neomezoval. Dodala, že sice obdržela poptávku po tomto titulu od společnosti DAVAY, spol. s r.o., avšak z důvodu závazku ve smlouvě se společností Albatros jí knihy nedodala. Ke stanovení ceny pro další prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti v rámci zásilkového prodeje konstatovala, že to vyplývá z podstaty jejího obchodu, neboť jestliže vytiskne katalog v určitém nákladu, je v něm vytištěna cena, která již nemůže být měněna. Doplnila, že iniciativa ke stanovení ceny vyšla z její strany, že chtěla získat dostatečné nákupní podmínky na to, aby mohla za tuto cenu prodávat. Ujednáním o ceně pro další prodej proto nebyla jakkoli omezována. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedla, že důvodem byla dle sdělení společnosti Albatros ochrana knižního trhu Co se týče písemně oslovených odběratelů účastníka řízení, z jejich informací vyplynuly následující skutečnosti. Společnost NEOLUXOR, s.r.o. uvedla, že ji Albatros požádal o čestné prohlášení, že z její strany nebyl porušen závazek prodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti pouze konečným spotřebitelům v síti jejích maloobchodních prodejen, což doložila svým ovým prohlášením zaslaným společnosti Albatros dne Dále uvedla, že Albatros nikdy nepožadoval dodržování doporučené prodejní ceny vyjma knih o Harrym Potterovi. 18 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 19 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 20 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 21 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 19

20 51. Společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. uvedla, že prodávala na základě kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros dne na dodávku pěti titulů o Krtkovi tyto tituly za cenu stanovenou v příloze č. 1 kupní smlouvy Ostatní oslovení odběratelé uvedli, že se necítili ustanoveními ve smlouvách se společností Albatros vztahujícími se k omezení okruhu jejich odběratelů jakkoli omezováni ve většině případů proto, že ani jiným odběratelům dodávat nehodlali (např. zabývají se pouze maloobchodním prodejem či dodávají pouze vyjmenovaným hypermarketům či pouze knihovnám apod.). Taktéž uvedli, že dodržování těchto ustanovení nebylo v jejich případě jakkoli kontrolováno. Ke stanovování cen pro další prodej sdělili, že ve většině případů dodržují doporučené prodejní ceny, avšak ze strany společnosti Albatros nejsou jakkoli k jejich dodržování nuceni. IV.4. Shrnutí získaných podkladů 53. Ve správním řízení bylo prokázáno, že účastník řízení uzavřel pět smluv obsahujících dohodu o určení ceny pro další prodej. 23 Taktéž bylo prokázáno, že tyto dohody o cenách byly plněny a dodržovány, avšak dodržování cen ze strany účastníka řízení nebylo kontrolováno, a tudíž ani případné nedodržování sankcionováno, s výjimkou dohody obsažené v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené se společností Vltava Stores, a.s., kde však hlavním důvodem vymáhání sankce bylo porušení dohody o dalším prodeji knihy pouze konečným spotřebitelům. Pouze jeden odběratel uvedl, že Albatros požadoval dodržování doporučené prodejní ceny v případě knih o Harrym Potterovi. Stanovení ceny ve smlouvě vycházelo v některých případech z iniciativy odběratele. 54. Ve správním řízení bylo dále prokázáno, že účastník řízení uzavíral v období od se svými odběrateli smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, a že tyto dohody byly (s výjimkou jednoho odběratele, tj. společnosti Vltava Stores, a.s.) dodržovány. V případě dodávek knihy Harry Potter a relikvie smrti Úřad zjistil reálný negativní vliv těchto dohod na hospodářskou soutěž, neboť velkoobchody měly zájem distribuovat tento titul prodejcům knih, avšak v prvé vlně dodávek jim to nebylo umožněno. Dodržování dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, bylo v uvedeném případě účastníkem řízení rovněž kontrolováno a při porušení závazku požadována sankce. Ze sdělení odběratelů přitom bylo zjištěno, že cílem tohoto omezení bylo mj. zabránění cenové soutěži ze strany hypermarketů vůči specializovaným knihkupectvím na počátku prodeje, s čímž koresponduje skutečnost, že specializovaná knihkupectví obvykle dodržují doporučené maloobchodní prodejní ceny, na rozdíl od hypermarketů, jimž měla být předmětná kniha dle záměru účastníka řízení dodána až ve druhé vlně dodávek. V případě ostatních smluv obsahujících dohody o omezení 22 Viz str. 578 spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 23 Účastník řízení uzavřel rovněž ujednání o ceně obsažené v 4 odst. 3 kupní smlouvy ze dne se společností Popron Média, s.r.o., cit.: Prodávající se zavazuje, že doporučená maloobchodní cena, za kterou budou prodávat zboží odběratelé prodávajícího nesmí být nižší než 399,- Kč. V případě, že bude zboží takovými odběrateli v maloobchodě prodáváno za maloobchodní cenu nižší než 399,- Kč, uhradí prodávající kupujícímu vzniklý rozdíl. V případě tohoto ustanovení se však jedná pouze o jednostranný závazek účastníka řízení zajistit, aby jeho odběratelé prodávali zboží za minimální cenu 399 Kč, a předmětné ujednání tedy neobsahuje akceptaci dohodnuté ceny ze strany odběratelů. Z tohoto důvodu Úřad toto ustanovení nevyhodnotil jako dohodu o ceně ve smyslu 3 odst. 1 zákona a dále se jím tudíž nezabýval. 20

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_10 Jméno

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR18/2015 na akci: Studiové mikrofony Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Studiové mikrofony Č.j.: MR18/2015 2. ZADAVATEL Sídlo zadavatele:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř. E.

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více