r o z h o d n u t í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o z h o d n u t í :"

Transkript

1 Č.j. S 114/2008/KD-466/2009/830 V Brně dne 15. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 114/2008/KD zahájeném dne 17. dubna 2008 z moci úřední podle 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , právně zastoupená JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Opletalova 4, vydává v souladu s 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í : I. Účastník řízení, společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , tím, že 1. uzavíral od dohody obsažené v čl. 2.1 typových kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, dle nichž se maloobchodní prodejce zavazuje, že zboží dodané mu dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a tyto dohody do plnil, uzavíral a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež,

2 čímž v době od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 2. uzavřel dohody obsažené a) v čl. 2.3 kupní smlouvy se společností Vltava Stores, a.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do 1. března 2008 prodávat s maximální slevou 10 % z doporučené ceny včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, b) v čl. 2.4 kupní smlouvy se společností Popron Média, s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do prodávat za cenu, která nebude nižší než Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, c) v čl. 2.1 kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k prodeji v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu, a tuto dohodu do plnil, d) v příloze č. 1 ke kupní smlouvě se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne , v níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude prodáváno jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do plnil, e) v čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že publikace dodané dle smlouvy účastníkem řízení budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny stanovené dle přílohy smlouvy, a tuto dohodu do plnil, uzavřel a plnil zakázané dohody o určení cen pro další prodej, které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež, čímž v době od do , od do a od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; 3. uzavíral dohody obsažené: a) v čl. 2.6 typových kupních smluv označených K2007.1, uzavíraných od , dle nichž se odběratel zavazuje, že pokud zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k jiným účelům než k maloobchodnímu prodeji, uhradí dodavateli celý poskytnutý rabat, a tyto dohody do plnil, b) v čl. 1.3 a čl. 4.1 kupní smlouvy se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nabízet výlučně formou zásilkového prodeje a po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoliv subjektu za tímto účelem, a tuto dohodu do plnil, c) v čl. III. odst. 2 kupní smlouvy s Martinou Uldrychovou Knihkupectví L&N ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodávané účastníkem řízení 2

3 dle specifikace uvedené v objednávkách odběratele umístí na vlastní prodejnu, a tuto dohodu do plnil, d) v čl. I. 3 typových kupních smluv a smluv o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží, uzavíraných od , dle nichž se odběratel zavazuje, že zboží z vlastní produkce účastníka řízení dodané na základě objednávek odběratele není oprávněn prodávat jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s účastníkem řízení, a tyto dohody do plnil, e) v čl kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách a zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do plnil, f) v čl kupní smlouvy se společností Music Books Media s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách, a že nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do plnil, g) v čl kupní smlouvy s Ludmilou Loukotovou OPA ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu prodeji knihovnám v České republice, a tuto dohodu do plnil, h) v čl. I. 5 a příloze č. 1 kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Premil, spol. s r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do maloobchodních prodejních sítí Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o., a tuto dohodu do plnil, i) v bodu 4. přílohy č. 1 ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Music Books Media s.r.o. ze dne , dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do prodejních sítí Globus, Interspar, Rewe, a tuto dohodu do plnil, uzavřel a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež, čímž v době od do porušil zákaz uvedený v 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. II. Podle 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku 3

4 řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje. III. Dle 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , za porušení 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle výrokové části I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši: ,- Kč (slovy: tři sta třináct tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu /0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení. IV. Podle 23 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , ukládá opatření k nápravě, a to konkrétně: 1. Vypustit z typových kupních smluv označených K článek 2.6 obsahující zakázanou a neplatnou dohodu uvedenou ve výroku I. bod 3. písm. a) tohoto rozhodnutí. 2. Informovat vhodným a účinným způsobem odběratele, s nimiž Albatros uzavřel kupní smlouvu na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti pro maloobchodní prodej, o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. bod 1. tohoto rozhodnutí. 3. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Music Books Media s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. f) tohoto rozhodnutí. 4. Informovat vhodným a účinným způsobem podnikatelku Ludmilu Loukotovou OPA o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. g) tohoto rozhodnutí. 5. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. d) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. b) tohoto rozhodnutí. 6. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost EUROMEDIA GROUP k.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. c) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. e) tohoto rozhodnutí. 4

5 7. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Popron Média, s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. b) tohoto rozhodnutí. 8. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Vltava Stores, a.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. a) tohoto rozhodnutí. Pro splnění uložených opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O splnění opatření k nápravě je účastník řízení povinen informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro jejich splnění. V. Dle 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ , ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu /0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení. O d ů v o d n ě n í : I. Skutečnosti zjištěné před zahájením správního řízení 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zahájil na základě informací z médií dne šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD ve věci prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti společností Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ (dále též účastník řízení nebo Albatros ), která je držitelem výhradní licence k vydání této knihy v českém jazyce. Úřad konkrétně prověřoval informaci, že prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti bude uvolněn do hypermarketů a dalších prodejních kanálů mimo specializovaná knihkupectví nejdříve , zatímco v knihkupectvích bude kniha v prodeji již od Jako důvod termínové preference specializovaných knihkupectví a knižních internetových a zásilkových služeb Albatros ve své tiskové zprávě uvedl, že tyto dlouhodobě pečují o veškerou produkci nakladatelství Albatros, a jsou tak hlavním distribučním kanálem jeho knih, na rozdíl od většiny hypermarketů, které nejsou standardním přímým prodejcem společnosti Albatros. 2. V souvislosti s uvedenými údaji z médií Úřad v rámci své dozorové pravomoci oslovil Albatros a vyžádal si od něj informace. Albatros doložil mj. smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené s odběrateli, kteří odebrali více než ks 5

6 výtisků tohoto titulu, které obsahovaly závazek prodávat uvedený titul pouze konečným spotřebitelům, v některých případech za dohodnutou cenu. K distribuci svých knih Albatros sdělil, že v letech 2006 a 2007 provedl změnu distribuční politiky, kdy z distribuce prostřednictvím velkoobchodních distribučních společností přešel na zajišťování distribuce přes vlastní síť obchodních zástupců. Důvodem této změny byl mj. zájem společnosti Albatros na kultivaci knižního trhu tak, aby měla vliv na konečné umístění knih na trhu, jejich vystavení a vybavení míst prodeje doplňkovými materiály apod. S ohledem na současný systém distribuce jsou tedy počínaje rokem 2007 s odběrateli společnosti Albatros uzavírány smlouvy obsahující ustanovení o užití zboží k dalšímu maloobchodnímu prodeji vlastním jménem a na vlastní účet odběratele konečným spotřebitelům. 3. Za účelem získání dalších informací oslovil Úřad rovněž vybrané hypermarkety a knihkupectví. Ze zaslaných odpovědí vyplynulo, že hypermarkety měly o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti zájem, avšak Albatros jim nabídl pouze dodání dotisku knihy plánovaného na březen Společnost Tesco Stores ČR a.s. zaslala Úřadu v této souvislosti kopii u generálního ředitele společnosti Albatros ze dne ve věci Albatros info pro klíčové partnery HP7 bez hypermarketů! 1, v němž Albatros informuje své obchodní partnery zejména z řad specializovaných knihkupectví o záměru nedodávat v lednu 2008 knihu Harry Potter a relikvie smrti do hypermarketů a dále uvádí, cit.: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je maximálně podpořit naše dlouhodobé partnery, tedy knihkupce, kteří na rozdíl od hypermarketů dlouhodobě pečují o celou produkci Albatrosu a zabránit pokud možno též cenové válce. 4. V rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD provedl Úřad také ústní jednání se společností Vltava Stores, a.s. (internetový prodejce). 2 Společnost Vltava Stores, a.s. uvedla, že v prosinci 2007 proběhla mezi ní a společností Albatros ová komunikace o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti, ze které vyplynulo, že internetový prodej bude v případě této knihy významným prodejním kanálem a že žádný ze samostatných významných internetových obchodů kromě Vltava Stores, a.s. nebude mít knihu dodánu stejně jako žádný z hypermarketů. Nicméně již v lednu 2008 nabízely další internetové obchody tuto knihu v předprodeji a společnost Vltava Stores, a.s. přeprodala prostřednictvím dalšího prodejce v únoru přebytek svých knih společnosti Tesco Stores ČR a.s., přestože se v čl. 2.1 kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros zavázala užít do knihu pouze k maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a to za minimální prodejní cenu stanovenou ve smlouvě. Společnost Vltava Stores, a.s. dále Úřadu předložila dopis právního zástupce společnosti Albatros ze dne ve věci: Upozornění na porušení smlouvy a výzva k úhradě 3, v němž Albatros poukazuje na porušení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti a na závazek kupujícího uhradit zvýšenou cenu při nedodržení povinnosti prodávat knihu výlučně konečným spotřebitelům za stanovenou cenu, jejíž zaplacení je společností Albatros spolu s náhradou škody požadováno. 1 Viz str. 27 spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 2 Viz protokol o převzetí podkladů a poskytnutí informací v rámci šetření podnětu P 62/2008 str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 3 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 6

7 5. Společnost Albatros doložila Úřadu v rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD vedle kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti také další smlouvy uzavírané se svými odběrateli. Některé smlouvy obsahovaly ustanovení vzbuzující vážné pochybnosti o jejich souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zejména pokud jde o závazky odběratele dodávat zboží pouze vymezenému okruhu odběratelů a rovněž závazky dodržovat prodejní ceny stanovené společností Albatros. II. Zahájení správního řízení 6. Na základě výše uvedených skutečností zahájil Úřad dne se společností Albatros správní řízení sp. zn. S 114/2008/KD ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavírání dohod o určení ceny pro další prodej, dohod o závazku odběratele prodávat zboží pouze v rámci maloobchodního prodeje konečným spotřebitelům (tj. zákaz prodeje zboží jiným prodejcům) a dohod o zákazu prodeje zboží soutěžitelům provozujícím knižní velkoobchod či distribuci bez písemné dohody se společností Albatros. Dne upřesnil Úřad předmět správního řízení tak, že mimo výše uvedené spatřuje porušení 3 odst. 1 zákona taktéž v uzavírání dalších dohod týkajících se omezování okruhu osob, resp. určování osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží tvořící předmět dohody. 7. V rámci správního řízení Úřad zejména provedl dne v sídle účastníka řízení neohlášené místní šetření, oslovil konkurenty společnosti Albatros za účelem definice relevantního trhu a vymezení postavení účastníka řízení na něm, provedl ústní jednání s některými odběrateli společnosti Albatros za účelem poskytnutí informací z jejich strany a taktéž si od nich a od účastníka řízení vyžádal písemné informace. III. Charakteristika účastníka řízení, přičitatelnost protiprávního jednání 8. Společnost Albatros vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7993 dne , a to pod obchodní firmou Bonton Book a.s. Ke změně obchodní firmy na Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce došlo ke dni , a to v souvislosti s převzetím jmění zaniklé obchodní společnosti ALBATROS nakladatelství, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935, IČ (dále též ALBATROS nakladatelství ), k němuž došlo na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem (tj. společností Bonton Book a.s.). Současně společnost také rozšířila předmět podnikání mj. na velkoobchod a vydavatelské a nakladatelské činnosti. 9. Hlavním předmětem činnosti společnosti Albatros je vydavatelská a nakladatelská činnost, přičemž společnost se soustřeďuje především na vydávání dětské literatury. Od roku 2006 se společnost Albatros věnuje také distribuci svých knih. III.1. Přičitatelnost protiprávního jednání Definice soutěžitele 10. Definice soutěžitele je upravena v 2 odst. 1 zákona. Soutěžitelem se podle tohoto ustanovení zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou 7

8 právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo jí mohou svou činností ovlivňovat. 11. Přestože subjektem soutěžního práva, tj. soutěžitelem podle 2 odst. 1 zákona, je i seskupení právnických osob (holding), je třeba porušení soutěžních pravidel vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě. Dopustí-li se protiprávního jednání soutěžitel zahrnující větší počet právních subjektů (např. mateřskou a dceřiné společnosti), je třeba z procesního hlediska vyřešit otázku, komu (jakým osobám) bude adresováno (doručováno) rozhodnutí a komu bude uložena pokuta, přičemž se v této souvislosti zpravidla hovoří o uplatňování koncepce kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejích složek a vlastní určení konkrétního postiženého subjektu je ovlivněno spíše právně-politickými úvahami o naplnění účelu trestu a jeho efektivním vynucení. Takto může být postižena jak mateřská společnost, tak dceřiná společnost (sama či spolu s mateřskou). Z takového zařazení však nelze nijak dovozovat, že by každý postižený subjekt měl postavení samostatného soutěžitele, jeho význam je ryze procesní Vedle případů holdingových a jiných seskupení, v rámci nichž je třeba určit, koho za konkrétní protiprávní jednání činit odpovědným (např. zda mateřskou nebo dceřinou společnost, popř. obě), existují i případy vnitroorganizačních změn, právního nástupnictví a spojování podniků, u nichž je otázka přičitatelnosti protiprávního jednání neméně důležitá a ne vždy jednoznačně zodpověditelná. Odpověď na tuto otázku hledají dva základní názorové proudy teorie právního nástupnictví a teorie ekonomické kontinuity Pokud jde o otázku, za jakých okolností může být entita sankcionována za protiprávní jednání, přestože není jeho původcem, je třeba konstatovat, že takovým případem je situace, kdy entita, která se protiprávního jednání dopustila, přestala právně nebo hospodářsky existovat. V posledně uvedeném případě je třeba mít za to, že sankce uložená soutěžiteli, který právně dále existuje, avšak nevykonává již hospodářské činnosti, bude patrně postrádat odrazující účinek. 6 Pokud obě entity tvoří tutéž hospodářskou jednotku, nebrání skutečnost, že entita, jež se dopustila protiprávního jednání, stále existuje, sama o sobě uložení sankce entitě, na niž převedla část své hospodářské činnosti. 7 Posouzení přičitatelnosti jednání společnosti Albatros 14. Úřad zjistil, že některé ze smluv obsahující dohody posuzované Úřadem v rámci tohoto správního řízení byly s odběrateli uzavřeny společností ALBATROS nakladatelství, jejímž právním nástupcem se ke dni stala společnost Albatros. Bylo proto třeba zabývat se dále otázkou možné přičitatelnosti jednání společnosti ALBATROS nakladatelství její nástupnické společnosti Albatros, a to mj. zejména s ohledem na možné uložení pokuty za Úřadem deklarované protisoutěžní jednání. 4 Kindl, J., Podnik nebo soutěžitel záleží na tom?, Právní rozhledy, 2006, č.5, str Blíže viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 095/2008/KD-14495/2008/KD ze dne ve věci Kofola a zde uváděné odkazy. 6 Srov. rozsudek Evropského soudního dvora (dále též ESD ) C-280/06 ze dne ve věci ETI and others. 7 Srov. rozsudek ESD C-280/06 ze dne ve věci ETI and others. 8

9 15. Společnosti ALBATROS nakladatelství a Albatros, resp. Bonton Book a.s. uzavřely dne v souladu s 220a odst. 1 a 220p odst. 3 obchodního zákoníku, ve znění platném v příslušné době, smlouvu o převzetí jmění hlavním akcionářem. Zákonným předpokladem pro uskutečnění spojení touto formou přitom bylo, že hlavní akcionář vlastnil akcie zanikající společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu. V době uzavření smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem vlastnila nástupnická společnost Bonton Book a.s. podíl na základním kapitálu společnosti ALBATROS nakladatelství 94,99 %, z čehož plyne, že Bonton Book a.s. byla mateřskou společností společnosti ALBATROS nakladatelství s majoritním podílem a obě společnosti tvořily jednu ekonomickou jednotku (holding). Rovněž členové představenstva a dozorčí rady obou společností se částečně shodovali. Na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem se pak společnost Bonton Book a.s. stala univerzálním právním nástupcem společnosti ALBATROS nakladatelství. Tomu odpovídá i skutečnost, že nástupnická společnost si od změnila svou obchodní firmu, která nyní obsahuje jméno zaniklé společnosti s dodatkem právní nástupce, a rovněž fakt, že pokračuje v podnikatelské činnosti svého předchůdce. 16. Úřad tedy zastává názor, že obě společnosti tvořily před zánikem společnosti ALBATROS nakladatelství jednu ekonomickou jednotku, a tedy z pohledu soutěžního práva jednoho soutěžitele ve smyslu 2 odst. 1 zákona, a proto bylo jednání společnosti ALBATROS nakladatelství přičitatelné jejímu majoritnímu akcionáři již před jejím zánikem. O to spíše je nutno přičítat jednání společnosti ALBATROS nakladatelství jejímu univerzálnímu právnímu nástupci společnosti Albatros po jejím zániku, neboť takový přístup odpovídá teorii právního i ekonomického nástupnictví a zejména naplňuje smysl a účel úpravy ochrany hospodářské soutěže. IV. Zjištěné skutečnosti IV.1. Posuzované smlouvy 17. Ze souboru smluv zajištěných v rámci předběžného šetření a následně v průběhu správního řízení Úřad identifikoval smlouvy obsahující ustanovení, jež by mohla být v rozporu s 3 odst. 1 zákona. 18. Předně však bylo nutné zabývat se otázkou, zda některé ze smluv nevykazují znaky tzv. smluv o pravém obchodní zastoupení, neboť tyto na rozdíl od dohod o nepravém obchodním zastoupení nespadají pod zákaz dohod dle 3 odst. 1 zákona. 19. Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o pravé anebo nepravé obchodní zastoupení, je finanční či obchodní riziko, které obchodní zástupce nese ve vztahu k činnostem, k jejichž výkonu byl zmocněn. Pokud rizika, jež obchodní zástupce nese, nejsou žádná či jsou pouze zanedbatelná, jedná se o pravé obchodní zastoupení. K problematice obchodního zastoupení vydala své stanovisko i Evropská komise, a to v Oznámení Komise Pokyny k používání vertikálních omezení 8. Podle tohoto stanoviska se jedná o pravé obchodní zastoupení mj. tehdy, když smluvní zboží nepřechází do vlastnictví obchodního zástupce, obchodní zástupce nepřispívá na náklady vyplývající z dodávky/nákupu smluvního zboží či služeb, včetně nákladů 8 Zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2000/C 291/01. 9

10 na dopravu zboží, může neprodané zboží vrátit zmocniteli bez jakýchkoli poplatků, vyjma případu, kdy je obchodní zástupce odpovědný za vadu apod. Rovněž judikatura evropských soudů považuje za rozhodující kritérium pro rozlišení pravého a nepravého obchodního zastoupení rozložení rizika V rámci správního řízení Úřad vyčlenil skupinu smluv týkajících se odběru zboží a zřízení konsignačního skladu Smlouva o odběru zboží a zřízení konsignačního skladu (dále jen konsignační smlouva ), na něž se dle smluv přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku týkající se smlouvy komisionářské. Tyto smlouvy se zřetelem k výše uvedenému Úřad vyhodnotil jako dohody o pravém obchodním zastoupení, neboť na jejich základě odběratel umisťuje zboží na svých maloobchodních prodejnách a zajišťuje jeho prodej, za což se dodavatel zavazuje platit odběrateli provizi. Podle konsignační smlouvy nepřechází vlastnické právo ke zboží na odběratele, dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zboží na své náklady a odběratel je oprávněn neprodané zboží z konsignačního skladu kdykoli vrátit dodavateli. S ohledem na tyto skutečnosti se Úřad konsignačními smlouvami ve správním řízení dále nezabýval. 21. Ostatní posuzované smlouvy byly smlouvy kupní s přechodem vlastnického práva okamžikem převzetí zboží nebo smlouvy, kdy k přechodu vlastnického práva dochází okamžikem zaplacení kupní ceny zboží. Posuzované smlouvy byly uzavírány dle ustanovení obchodního zákoníku upravujících smlouvu kupní a přinášely s sebou až na některá specifika finanční a obchodní rizika obvykle s takovými smlouvami pro kupujícího, který zajišťuje další prodej nakoupeného zboží, spjatá. 10 Úřad proto vyhodnotil tyto smlouvy jako smlouvy o nepravém obchodním zastoupení, na jejichž ustanovení se za splnění dalších podmínek zákaz dohod podle 3 odst. 1 zákona může vztahovat. 22. Posuzované smlouvy obsahovaly dohody o cenách a/nebo dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží. Lze je rozčlenit na typové a individuální, případně podle předmětu smlouvy na smlouvy o dodávce veškerého zboží dle nabídky nakladatelství Albatros a na smlouvy na dodávku konkrétních titulů. a) Smlouvy obsahující dohody o cenách 23. Smlouvy, jež obsahovaly dohodu o cenách, byly ve všech případech individuálními smlouvami na dodávku konkrétních titulů. 24. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Vltava Stores, a.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Srov. např. rozsudek ESD C-217/05 ze dne ve věci Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. 10 Mezi tyto smlouvy spadají i tzv. Kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu, neboť vlastnictví zboží dle těchto smluv přechází na odběratele. 11 U jednorázových smluv na dodávku jednoho či více konkrétních knižních titulů nebylo možno zjistit zpětně dobu dalšího prodeje titulů odběratelem, proto Úřad vzal za ukončení jejich plnění datum dodání zboží 10

11 Smlouva obsahuje v čl. 2.3 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to s maximální slevou 10% z doporučené maloobchodní ceny včetně DPH dle bodu 2.1. této smlouvy. V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností Popron Média, s.r.o. Předmětem smlouvy je dodávka (obchodní tajemství) či více kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Odběratel je podle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to až na celkových ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.4 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to za cenu, která nebude nižší než Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH). V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Smlouva není datována, avšak účastník řízení na žádost Úřadu sdělil, že uzavření smlouvy datuje ke dni , neboť dne byly v ové korespondenci se zástupkyní společnosti EUROMEDIA GROUP k.s. definitivně dohodnuty podmínky kontraktu. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 následující ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice a k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným společností Albatros odběrateli, kdy je zcela nepochybné, že smlouvy byly dosud plněny, ačkoli nemají stanovenu dobu platnosti a jejich reálné plnění bylo ve většině případů delší. 11

12 spotřebitelům v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu. 27. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. Předmětem smlouvy je prodej celkově kusů (obchodní tajemství) výtisků pěti titulů o Krtkovi (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu) kupujícímu, přičemž toto množství může být na základě žádosti kupujícího zvýšeno o dalších kusů (obchodní tajemství) (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu, podmínky dodání zboží, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost prodávajícího za vady a délku trvání smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, která končí uplynutím dvouleté záruční doby posledního z dodaných titulů. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v Příloze 1 tabulku s konečnou prodejní cenou jednotlivých titulů s DPH a bez DPH a text (cit.): Zboží bude kupujícím nabízeno a prodáváno nikoliv jednotlivě po titulech, ale společně jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) (včetně DPH). 28. Kupní smlouva s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka sedmi titulů ze série Harry Potter, a to v množství dle objednávek kupujícího (min. kusů (obchodní tajemství) a max. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti smluvních stran, dobu plnění a dodací podmínky, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a sankce za nedodržení povinností. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do Smlouva obsahuje v čl. IV. odst. 1 následující ustanovení (cit.): Publikace budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny dle přílohy. Příloha smlouvy pak obsahuje tabulku, v níž je u každého titulu stanovena Cena volný trh a Cena KK. b) Smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží 29. Tyto smlouvy lze rozčlenit na smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu a smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu. V každé z těchto skupin se nacházejí jak smlouvy typové, tak individuální. Označení typová smlouva Úřad používá i pro smlouvy, jejichž znění není zcela identické ve všech bodech. Předmět a účel smlouvy je však stejný a posuzované zakázané dohody obsažené v těchto smlouvách mají shodné znění. Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu typové 12

13 30. Kupní smlouva (Harry Potter a relikvie smrti) Předmětem smlouvy je dodávka v každé smlouvě individuálně určeného počtu kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli; nejstarší ze smluv, jež má Úřad k dispozici, byla uzavřena dne Realizace poslední dodávky na základě těchto smluv byla dle sdělení účastníka řízení uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům., popř. ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1, Smlouva uzavřená dne se společností Barvič a Novotný spol. s r.o. obsahuje navíc na konci ručně psaný text: Dodavatel tímto prohlašuje, že nedodá knihu, která je předmětem této smlouvy napřímo, nebo jiným prostředníkem s vědomím dodav. do sítí širokosortim. velkoprodejen (HM) tak, aby v těchto mohl být realizován prodej této knihy v prvních dvou týdnech od data zahájení prodeje Kupní smlouva (vzor K2007.1) Předmětem této typové smlouvy je dodávka knih, CD, DVD a dalších produktů dle aktuální nabídky prodávajícího, a to jak jeho vlastních výrobků, tak i výrobků třetích stran, které je prodávající oprávněn nabízet jako jejich distributor, přičemž dodávky jsou realizovány na základě jednotlivých objednávek kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu a její splatnost, dodací lhůtu a dodací podmínky, odpovědnost prodávajícího za vady a odstoupení od smlouvy. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli, to v období od do Smlouva obsahuje v čl. 2.6 následující ustanovení (cit.): Kupující tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že rabat (sleva) poskytnutá a určená dle bodů 2.2 a 2.3 je prodávajícím kupujícímu přiznána výslovně pouze na zboží, určené k jeho maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejních jednotkách jménem kupujícího a na účet kupujícího a to za cenu, která nebude vyšší než MODPC. V případě, že zboží bude užito k jiným účelům nebo prodáváno za vyšší maloobchodní cenu než MODPC uvedenou na příslušných dokladech o dodávce zboží (dodací list či faktura), zavazuje se kupující o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Sjednaná kupní cena je pak ve výši MODPC 13

14 a prodávající je oprávněn doúčtovat celý neoprávněně poskytnutý rabat kupujícímu, a kupující se jej zavazuje uhradit. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo kupujícího stanovit si sám své maloobchodní ceny zboží. Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu individuální 32. Kupní smlouva uzavřená dne se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. K předmětu a bližší charakteristice smlouvy viz výše v části IV.1 a) Smlouvy obsahující dohody o cenách odůvodnění tohoto rozhodnutí. Smlouva obsahuje v čl. 1 odst. 3 ustanovení (cit.): Kupující bude zboží nabízet a prodávat svým zákazníkům v České republice výlučně formou zásilkového prodeje. a dále v čl. 4 odst. 1 ustanovení (cit.): Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou, ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoli subjektu za tímto účelem. Za každé porušení této povinnosti zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 33. Kupní smlouva uzavřená dne s Martinou Uldrychovou Knihkupectví L&N Předmětem smlouvy jsou dodávky zboží dle specifikace uvedené v objednávkách kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, výhradu vlastnického práva, kupní cenu zboží a její splatnost a odstoupení od smlouvy. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva obsahuje v čl. III. odst. 2 následující ustanovení (cit.): Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží a zavazuje se jej umístit na vlastní prodejnu. Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu typové 34. Kupní smlouva a smlouva o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží Předmětem této typové smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací (knižních titulů) z vlastní produkce nakladatelství Albatros kupujícímu, a to na základě objednávek kupujícího. Smlouva dále zejména upravuje dodací podmínky a prodej zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, oprávnění a závazky prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady a sankce. Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s 9 odběrateli, a to v období od do Smlouvy již nejsou platné, neboť od počátku roku 2006 má Albatros vlastní distribuční síť a distributorů dle těchto smluv tedy již nevyužívá. Poslední tři platné smlouvy byly ukončeny výpovědí ze strany společnosti Albatros ke dni

15 Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 3 následující ustanovení (cit.): Kupující nemá právo prodávat zboží jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s kupujícím 12. Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu individuální 35. Kupní smlouva uzavřená dne se společností EUROMEDIA GROUP k.s. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli, přičemž odběratel je dle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to o dalších nejvýše ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne se společností Music Books Media s.r.o. Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným 12 Zde došlo k písařské chybě a slovo kupujícím by mělo být zaměněno za prodávajícím, což potvrdil odběratel Pavel Dobrovský BETA (viz str. 349 spisu sp. zn. S 114/2008/KD) a rovněž to vyplývá ze sdělení společnosti KONTAKT knižní distribuce, spol. s r.o. (viz str. 506 spisu sp. zn. S 114/2008/KD). 15

16 způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu Kupní smlouva uzavřená dne s Ludmilou Loukotovou OPA Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu prodeji knihovnám v ČR. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1, 38. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne se společností Premil, spol. s r.o. Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje zejména objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 5 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro maloobchodní prodejní sítě Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o. Za jakékoliv zjištěné a dokladované porušení tohoto bodu je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Okruh odběratelů kupujícího je shodně stanoven i v Příloze 1 k uvedené smlouvě. 39. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne se společností Music Books Media s.r.o. Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací. Smlouva byla společností Albatros vypovězena písemnou výpovědí ke dni Smlouva obsahuje v bodu 4. Přílohy 1 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro distribuci v sítích Globus, Interspar, Rewe. 16

17 IV.2. Informace a podklady od účastníka řízení 40. K zahájení správního řízení se účastník řízení vyjádřil v podání doručeném Úřadu dne poté, co využil svého práva nahlížení do spisu, a měl tak k dispozici informace o postupu Úřadu při zjišťování údajů k relevantnímu trhu. V tomto vyjádření účastník řízení zejména zpochybňuje předběžné vymezení relevantního trhu Úřadem, a to ze dvou důvodů. Za prvé Úřadu vytýká, že zaměňuje pojmy literatura a beletrie a že rovněž jednotlivé subjekty v odpovědích na dotazy Úřadu uvádějí údaje za dětskou beletrii, dětskou literaturu nebo za dětské knihy, což vylučuje jakékoli srovnání. Za druhé účastník řízení namítá, že Úřad nepracuje s žádnými kritérii, podle nichž by beletrii rozdělil na beletrii pro dospělé a beletrii pro děti, a dodává, že takové rozdělení je pouze záležitostí obecného usu a literární teorie, které nemá přesné hranice, a bez další podrobné specifikace dělících kritérií není právně použitelné. V této souvislosti účastník řízení dále konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že Úřad nemá správně a jednoznačně vymezen relevantní trh po stránce věcné, nemůže být správné ani jím provedené stanovení podílu účastníka řízení na relevantním trhu. Účastník řízení má za to, že jeho podíl (ani podíl žádného z jeho odběratelů) na relevantním trhu nepřesahuje 15 %, a tudíž jím uzavřené vertikální dohody, které by případně byly v rozporu s 3 odst. 1 zákona, jsou na základě 6 odst. 1 písm. b) zákona vyňaty ze zákazu dohod (dohody de minimis). 41. Dále se účastník řízení ve svém podání vyjádřil k možným dohodám o ceně obsaženým v kupních smlouvách na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřených se společnostmi Vltava Stores, a.s. a Popron Média, s.r.o. Objasnil význam maloobchodní doporučené ceny (dále též MODPC ), a to zejména s důrazem na konstrukci autorské odměny, která je v případě překročení MODPC odvozována ze skutečně realizované maloobchodní ceny a snižuje tak zisk nakladatele (v tomto případě účastníka řízení). Dále sdělil, že s uvedenými společnostmi byly sjednány speciální podmínky týkající se výhrady vlastnického práva z důvodu odložené úhrady kupní ceny za odebrané knihy a z důvodu, že se jednalo o první obchodní spolupráci účastníka řízení s těmito společnostmi. Účastník řízení namítá, že omezení v nakládání se zbožím bylo stanoveno pouze po dobu, kdy uvedené společnosti nebyly z důvodu výhrady vlastnického práva až do úplného zaplacení zboží vlastníkem zboží, a nebyly tudíž oprávněny jej bez souhlasu účastníka řízení převést na třetí osoby. 42. V přípise doručeném Úřadu dne účastník řízení k dotazu Úřadu 14 sdělil, že v letech byl prodej jeho knih realizován zejména prostřednictvím distribučních společností, fungujících v té době na českém knižním trhu, a v období od až do roku 2006 také prostřednictvím obchodních zástupců společnosti Albatros, kteří zprostředkovávali prodej přímo z auta bez uzavírání písemných kupních smluv. IV.3. Informace a podklady od odběratelů 43. V průběhu správního řízení provedl Úřad s některými odběrateli společnosti Albatros ústní jednání a rovněž se na některé odběratele obrátil písemně a vyžádal si od nich informace ve smyslu 21 odst. 5 a 7 zákona. Z informací odběratelů vyplynulo, že 13 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 14 Dopis Úřadu č.j. S 114/ /2008/830 ze dne

18 od společnosti Albatros v minulosti i v současné době odebírali neperiodické publikace na základě komisionářských smluv či kupních smluv, což je obvyklá praxe na knižním trhu. K jednotlivým ustanovením smluv, jež byly Úřadem v rámci správního řízení posuzovány, odběratelé sdělili následující skutečnosti. 44. Společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. na ústním jednání dne sdělila, že knihy prodává jen v rámci sítě svých maloobchodních prodejen, a proto pro ni ustanovení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, obsahující závazek dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, neznamenalo žádné omezení. K důvodům uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedla, že obchodní zástupce společnosti Albatros jim přislíbil, že se pokusí, aby knihkupci měli knihu dřív, než se dostane do všech ostatních sítí nespecializovaných knihkupectví (viz ručně psaná poznámka v kupní smlouvě na prodej této knihy). Tato informace byla pro společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. důležitá pro určení počtu objednaných knih Odběratel Pavel Dobrovský BETA na ústním jednání dne uvedl, že působí jako knižní maloobchod i velkoobchod. Dále se vyjádřil ke smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, která obsahuje závazek odběratele dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, že prakticky neměl možnost tuto podmínku odmítnout, pokud chtěl knihu prodávat. Rovněž uvedl, že tuto knihu po něm poptávalo asi 15 knihkupců, nicméně z důvodu závazku ve smlouvě těmto poptávkám nebylo vyhověno s tím, že pokud by závazek ve smlouvě nebyl, zřejmě by neměl být problém zájemcům knihu dodat. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedl, že to bylo zajištěno tak, aby se nestalo jako v minulých letech, že je, cit.: hypermarkety podtrhly cenou Společnost Premil, spol. s r.o. na ústním jednání dne uvedla, že provozuje knižní velkoobchod, přičemž dodává pouze do maloobchodů. Dále se vyjádřila ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu ze dne , která obsahuje omezení dalšího prodeje pouze na maloobchodní sítě Pompo, s.r.o., Areca a Multimedia, s.r.o. Důvodem pro sjednání tohoto závazku byla podle sdělení společnosti Premil, spol. s r.o. obava společnosti Albatros, aby zboží nebylo dodáváno jinam, neboť Albatros si chtěl zajistit distribuci svého zboží sám, s tím, že pokud by Premil, spol. s r.o. chtěl dodávat zboží nakladatelství Albatros jiným subjektům, řešilo by se to dodatkem ke smlouvě. Premil, spol. s r.o. dále sdělil, že zboží nakladatelství Albatros dodával taktéž do Kotvy, avšak nevzpomněl si, zda o tom byl uzavřen dodatek či to bylo odsouhlaseno např. mailem. Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že se ustanovením určujícím okruh odběratelů zboží společnosti Albatros necítil být omezen, neboť ani jiným než ve smlouvě vyjmenovaným odběratelům nedodával a od jiných odběratelů poptávku po zboží neobdržel. Zástupce společnosti Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že dřívější díly Harryho Pottera byly na příděl, vygenerovalo se, kolik se u kterého obchodníka prodá výtisků, aby nedošlo k cenové válce a nebyl zbytečně vysoký náklad Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 16 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 17 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 18

19 47. Společnost EUROMEDIA GROUP k.s. na ústním jednání dne uvedla, že působí na celé škále knižního trhu, mj. i jako knižní maloobchod a velkoobchod. K závazku dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejnách kupujícího, obsaženému v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne , sdělila, že prodej této knihy byl omezen pouze na konečné spotřebitele z požadavku společnosti Albatros, neboť ta má svou vlastní distribuční síť s tím, že pokud by společnost EUROMEDIA GROUP k.s. mohla, dodávala by knihu i jinam. Obdobně se společnost EUROMEDIA GROUP k.s. vyjádřila k závazku dodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti v rámci velkoobchodu do vyjmenovaných hypermarketů (viz čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne ), konkrétně že společnost navrhovala jeho vypuštění, nicméně Albatros na tomto bodu trval zřejmě z důvodu vlastní velkoobchodní distribuce, která však nepokrývá obchodní řetězce V přípisu 19 doručeném Úřadu dne poskytla společnost EUROMEDIA GROUP k.s. informace vyžádané v protokolu o ústním jednání. K dohodě o ceně stanovené pro členy Knižního klubu v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne uvedla, že titul byl prodáván za cenu stanovenou ve smlouvě. Ke kupní smlouvě s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 ze dne , která rovněž obsahuje ujednání o ceně pro další prodej publikací v rámci Knižního klubu, společnost EUROMEDIA GROUP k.s. sdělila, že se nejednalo o ceny závazné, ale doporučené, a že ze strany Knižního klubu byly navržené ceny skutečně dodržovány. 49. Společnost Popron Média, s.r.o. na ústním jednání dne uvedla, že provozuje maloobchod zásilkovým způsobem. Jako důvod omezení prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti pouze na maloobchodní prodej zásilkovou formou pak označila skutečnost, že jiný prodej neprovádí. Doplnila, že ji tudíž uvedený závazek nijak neomezoval. Dodala, že sice obdržela poptávku po tomto titulu od společnosti DAVAY, spol. s r.o., avšak z důvodu závazku ve smlouvě se společností Albatros jí knihy nedodala. Ke stanovení ceny pro další prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti v rámci zásilkového prodeje konstatovala, že to vyplývá z podstaty jejího obchodu, neboť jestliže vytiskne katalog v určitém nákladu, je v něm vytištěna cena, která již nemůže být měněna. Doplnila, že iniciativa ke stanovení ceny vyšla z její strany, že chtěla získat dostatečné nákupní podmínky na to, aby mohla za tuto cenu prodávat. Ujednáním o ceně pro další prodej proto nebyla jakkoli omezována. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od pak uvedla, že důvodem byla dle sdělení společnosti Albatros ochrana knižního trhu Co se týče písemně oslovených odběratelů účastníka řízení, z jejich informací vyplynuly následující skutečnosti. Společnost NEOLUXOR, s.r.o. uvedla, že ji Albatros požádal o čestné prohlášení, že z její strany nebyl porušen závazek prodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti pouze konečným spotřebitelům v síti jejích maloobchodních prodejen, což doložila svým ovým prohlášením zaslaným společnosti Albatros dne Dále uvedla, že Albatros nikdy nepožadoval dodržování doporučené prodejní ceny vyjma knih o Harrym Potterovi. 18 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 19 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 20 Viz protokol o ústním jednání str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 21 Viz str spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 19

20 51. Společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. uvedla, že prodávala na základě kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros dne na dodávku pěti titulů o Krtkovi tyto tituly za cenu stanovenou v příloze č. 1 kupní smlouvy Ostatní oslovení odběratelé uvedli, že se necítili ustanoveními ve smlouvách se společností Albatros vztahujícími se k omezení okruhu jejich odběratelů jakkoli omezováni ve většině případů proto, že ani jiným odběratelům dodávat nehodlali (např. zabývají se pouze maloobchodním prodejem či dodávají pouze vyjmenovaným hypermarketům či pouze knihovnám apod.). Taktéž uvedli, že dodržování těchto ustanovení nebylo v jejich případě jakkoli kontrolováno. Ke stanovování cen pro další prodej sdělili, že ve většině případů dodržují doporučené prodejní ceny, avšak ze strany společnosti Albatros nejsou jakkoli k jejich dodržování nuceni. IV.4. Shrnutí získaných podkladů 53. Ve správním řízení bylo prokázáno, že účastník řízení uzavřel pět smluv obsahujících dohodu o určení ceny pro další prodej. 23 Taktéž bylo prokázáno, že tyto dohody o cenách byly plněny a dodržovány, avšak dodržování cen ze strany účastníka řízení nebylo kontrolováno, a tudíž ani případné nedodržování sankcionováno, s výjimkou dohody obsažené v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené se společností Vltava Stores, a.s., kde však hlavním důvodem vymáhání sankce bylo porušení dohody o dalším prodeji knihy pouze konečným spotřebitelům. Pouze jeden odběratel uvedl, že Albatros požadoval dodržování doporučené prodejní ceny v případě knih o Harrym Potterovi. Stanovení ceny ve smlouvě vycházelo v některých případech z iniciativy odběratele. 54. Ve správním řízení bylo dále prokázáno, že účastník řízení uzavíral v období od se svými odběrateli smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, a že tyto dohody byly (s výjimkou jednoho odběratele, tj. společnosti Vltava Stores, a.s.) dodržovány. V případě dodávek knihy Harry Potter a relikvie smrti Úřad zjistil reálný negativní vliv těchto dohod na hospodářskou soutěž, neboť velkoobchody měly zájem distribuovat tento titul prodejcům knih, avšak v prvé vlně dodávek jim to nebylo umožněno. Dodržování dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, bylo v uvedeném případě účastníkem řízení rovněž kontrolováno a při porušení závazku požadována sankce. Ze sdělení odběratelů přitom bylo zjištěno, že cílem tohoto omezení bylo mj. zabránění cenové soutěži ze strany hypermarketů vůči specializovaným knihkupectvím na počátku prodeje, s čímž koresponduje skutečnost, že specializovaná knihkupectví obvykle dodržují doporučené maloobchodní prodejní ceny, na rozdíl od hypermarketů, jimž měla být předmětná kniha dle záměru účastníka řízení dodána až ve druhé vlně dodávek. V případě ostatních smluv obsahujících dohody o omezení 22 Viz str. 578 spisu sp. zn. S 114/2008/KD. 23 Účastník řízení uzavřel rovněž ujednání o ceně obsažené v 4 odst. 3 kupní smlouvy ze dne se společností Popron Média, s.r.o., cit.: Prodávající se zavazuje, že doporučená maloobchodní cena, za kterou budou prodávat zboží odběratelé prodávajícího nesmí být nižší než 399,- Kč. V případě, že bude zboží takovými odběrateli v maloobchodě prodáváno za maloobchodní cenu nižší než 399,- Kč, uhradí prodávající kupujícímu vzniklý rozdíl. V případě tohoto ustanovení se však jedná pouze o jednostranný závazek účastníka řízení zajistit, aby jeho odběratelé prodávali zboží za minimální cenu 399 Kč, a předmětné ujednání tedy neobsahuje akceptaci dohodnuté ceny ze strany odběratelů. Z tohoto důvodu Úřad toto ustanovení nevyhodnotil jako dohodu o ceně ve smyslu 3 odst. 1 zákona a dále se jím tudíž nezabýval. 20

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných. FTV Prima. I. Předmět úpravy, základní ustanovení

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných. FTV Prima. I. Předmět úpravy, základní ustanovení FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem: se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00 IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16778

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2.

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. prosince 2014 ROZHODNUTÍ O ROZKLADU Bankovní rada České národní banky (dále jen bankovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Č.j.: S 13/99-240 V Brně dne 30. 4. 1999

Č.j.: S 13/99-240 V Brně dne 30. 4. 1999 Č.j.: S 13/99-240 V Brně dne 30. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení zahájeném dne 8. února 1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 10000/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004

Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004 Č.j.: S 30/03-4470/04-ORP V Brně dne 22. července 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 30/03 zahájeném dne 17. února 2003 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Dohody o určování cen pro další prodej

Dohody o určování cen pro další prodej ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE informační list č. / 009 květen 009 Dohody o určování cen pro další prodej úřad pro ochranu hospodářské soutěže Dohody o určování cen pro další prodej OBSAH Úvodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Návrh se podle ustanovení 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í :

Návrh se podle ustanovení 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/1068/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více