Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto"

Transkript

1 Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto Martin Hrdli ka Škoda Auto, TP Vývoj podvozku a agregát Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R.

2 TP Vývoj podvozku a agregát vývojových pracovník TPA vývoj zástavby agregátu TPC technické centrum agregáty TPH vývoj p evodovek TPM vývoj motor TPP vývoj podvozku TPR management agregát konstruktér zkušebních technik aplikátor. TP

3 ŠkodaAuto výrobní místa Rusko - Kaluga Bosnien - Herzegowina Ukraina Kasachstan China - Shanghai Indie - Aurangabad 101 trh 675 voz 89% podíl export 3 3

4 koda Auto motorová paleta Vývoj podvozku a agregát FABIA OCTAVIA 1,9/77 1,4/59 1,2/51 1,6/77 1,4/63 1,2/44 1,2/51 SUPERB 2,0/125 2,0/103 1,9/77 2,0/147 1,8/118 2,0/110 1,6/85 1,6/75 1,4/59 2,0/125 2,0/103 1,9/77 3,6/191 1,8/118 1,4/ exportních zemí s rozdílnými požadavky: teploty ( C) prost edí (prach, sníh ) emisních p edpis (EU II EUV) typ paliv (benzín, nafta, CNG, Flexfuel, Biopaliva..) kvality paliv (OC , istota, ím sy.) DPF x bez DPF ízení (L x P ) 1,2/ výkon (kw) 4

5 koda Auto motorová paleta FABIA OCTAVIA YETI SUPERB 1,9/77 2,0/103 2,0/125 1,8/118 1,4/92 2,0/81 2,0/103 2,0/125 1,8/118 1,2/77 2,0/125 1,9/77 2,0/103 2,0/147 1,8/118 1,4/90 1,6/75 1,4/59 1,9/77 1,4/59 1,4/51 1,6/77 1,4/63 1,2/44 1,2/51 1,2/44 Vývoj podvozku a agregát 3,6/ exportních zemí s rozdílnými požadavky: teploty ( C) prost edí (prach, sníh ) emisních p edpis (EU II EUV) typ paliv (benzín, nafta, CNG, Flexfuel, Biopaliva..) kvality paliv (OC , istota, ím sy.) DPF x bez DPF ízení (L x P ) Výkon(kW) 5

6 koda Auto nalad ní podvozku Vývoj podvozku a agregát LIMO COMBI SEDAN RS NORMAL FRONT SCOUT 4x4 SWP x Motorizace evodovka Výbava 6

7 - Vývoj podvozku Odd lení TPP se v úzké spolupráci s koncernem VW zabývá konstrukcí, zkou kami, aplikacemi a nastavením podvozku a jeho komponent. Je tv rcem jízdního charakteru vozidel koda. Mimo jiné je centrem vývoje bubnových brzd pro echny zna ky koncernu VW na celém sv. 55 konstruktér, technik, zku ebních idi, aplikátor kola, pneu, poklice ední/zadní náprava, pérování konven ní brzdový systém protiskluzové systémy ízení, palivový systém Podvozek tvo í 23-25% hmotnosti vozu a stejný podíl tvo í i z ceny vozu 7

8 Protiskluzové systémy testování v extrémních klimatických podmínkách -45 C +55 C ABS, EDS, MSR, ASR, EBV, ESP, DSR, HVV, OVERBOOST, BPS, RKA, TPS, HBA, HHC, BSW 8

9 Konven ní brzdový systém konstruk ní návrhy technických ešení zkoušky brzdového systému celého vozu funk ní zkoušky zkušební polygony na všech kontinentech spolupráce s Vysokými školami na p edvývojových projektech vývoj bubnových brzd pro všechny zna ky koncernu VW 9

10 Trendy: výpo ty a virtuální modelace + nové metody esného m ení a experimentu již dnes využíváno nap. p i konstrukci brzdového systému proud ní a chlazení brzd úzká spolupráce s VŠ 10

11 TPA - Vývoj zástavby agregátu Rozsah vývojové zodpov dnosti: Umíst ní a upevn ní hnacího agregátu do vozu Periferní systémy motoru systém sání vzduchu chladící soustava motoru výfuková soustava spolu s katalyzátorem pop.dpf Charakter vývojových inností: aplikace platformových komponent konstruk ní úpravy platformových komponent vývoj specifických komponent Škoda 11

12 Vývoj katalyzátorového modulu íklad vývoje komponetu koplexn u Škoda pro koncern, patentov chrán no, high-tech s vysokým efektem Výpo et teplotních namáhání Výpo et plastických deformací virtuální vývoj CAD návrh Výpo et proud ní Výroba a zkoušky prototyp. dílu Jízdní zkoušky ve vozech Výroba modelu model Test pr toku na modelu 12

13 Zkoušky probíhají jak na zkušebních drahách a zkušebních za ízeních v Evrop tak za polárním kruhem, i v pouštích nebo vysokých horách: 13

14 TPM Vývoj motoru Základní úkoly : Vývoj motoru EA111 R3 1,2l 2V a 4V (Škoda FABIA, VW POLO, VW FOX, Seat IBIZA) (10 brzdových motorových stanoviš ) Sériový doprovod dalších motor EA111 (spolupráce s kvalitou p i ešení reklamací) Pr myslové aplikace (kogenera ní jednotky,požární st íka ky, atd.) edvývoj a vývoj benzínových motor (optimaliza ní opat ení, rozvojové trhy, motorsport, atd.) Vývoj konceptu projekt CO 2, resp. alternativních pohon (GREEN LINE, CNG, LPG, FLEX-FUEL) 14

15 TPM Vývoj motoru Rozvojové cíle další vzd lávací potenciály : Vývoj nových generací motor, optimalizace spalovacího procesu CAD systémy - ProE (další vzd lání nap. Windchill / ECA) Aplikace motormanegementu a EOBD (dalších koncernových motor, v etn alternativních pohon ) PTC AWARDS 2003 Modernizace provozních zkušebních stav motor (další vzd lání v ovládacích systémech nap. VENUS) Stavba zkušební stanice pro alternativní pohony (CNG) Zavedení nových technologií (termovize, vybavení šroubové laborato e, atd. ) 15

16 Motory ady HTP Motor 1,2L-HTP, 3-válec byl vyvinut na bázi skupiny motor EA111 koncernu VW ve dvou výkonových verzích. 2-ventilový 44 kw 4-ventilový 51 kw Motor se vyrábí v Mladé Boleslavi ( ks/rok) a je dodáván do celého koncernu VW. 16

17 TPH vývoj p evodovek Základní úkoly: Vývoj podvozku a agregát sériový doprovod na zakázku VW pro p evodovku MQ200 Weltweit konstrukce mechanických p evodovek (MQ100/200/250/251/350/500) na zakázku VW/Audi (konstrukce GGH/KGH, Radsatzu, celé p evodovky, atd.) tvorba a zm ny výkresové dokumentace tvo ení databáze Windchill konstrukce p ední rozvodovky na zakázku pro VW 17

18 Globální emise CO 2 /rok Vývoj podvozku a agregát oceány 41,5% ostatní doprava 2,0% lodní doprava 1,5% elektrárny 25,0% lov k 3,5% vytáp ní domácností 23,0% letecká doprava 3,0% biomasa 1,0% osobní vozidla 5,5% Zem 27,0% vegetace 27,0% nákladní vozidla 6,0% pr mysl 19,0% spalování biomasy 15,0% tun 25 % elektrárny 7500 mil. tun 19 % pr mysl 5700 mil. tun 23 % domácnosti 6900 mil. tun 15 % biomasa 4500 mil. tun 7 % ostatní doprava 2100 mil. tun 11 % automobily 3300 mil. tun 18

19 Vývoj emisních p edpis benzinové motory 19 19

20 Vývoj emisních p edpis dieselové motory 20 20

21 Technické centrum agregáty - laborato emisí EU4 ; EUV Emisní testy; Emisní testy p i -7 C startovatelnost Motor-zkoušky chlazení, topení Box. 2 ení benzínových a dieselových motor Box.1 ení benzínových motor - 35 C 10 až 90 % ReH Box.3 - klimakomora + 65 C O C O F O C O F

22 Technické výpo ty Motor Strukturální Dynamické 22

23 Technické výpo ty evodovka Strukturální Dynamické 23

24 Co znamená být u nás konstruktérem a vývojá em: Konstruovat v nejmodern jších CAD systémech Pro-E a Catia Provád t výpo ty a po íta ové simulace v CFD a FEM systémech Zkoušet vyvíjené komponenty laboratorním zp sobem i v rámci komplexních testování celého vozu Aplikovat koncernový SW do voz Škoda a vyvíjet aplikace pro Škoda i koncern VW Spolupracovat: - s kolegy z ostatních koncernových zna ek - s vývojovými dodavateli tém z celého sv ta - s vývojovými pracovišti, výzkumnými ústavy a VŠ - s ostatními interními odbornými oblastmi firmy Škoda (výroba, ízení kvalita, nákup, marketing, prodej,.) 24

25 kuji za pozornost 25 25

Zahájení výuky předmětů Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku a Návrh a vyhodnocení experimentu ve fázi vývoje výrobku

Zahájení výuky předmětů Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku a Návrh a vyhodnocení experimentu ve fázi vývoje výrobku Zahájení výuky předmětů Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku a Návrh a vyhodnocení experimentu ve fázi vývoje výrobku esf - - ČVUT - FD Program dne Spolupráce Vývojového oddělení Škoda Auto,a.s.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah Škoda Auto události roku 2002 4 Zpráva dozorčí rady 6 Členové představenstva 8 Zpráva představenstva o činnosti podniku 10 Vývoj české ekonomiky v roce 2002 Technický

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

Tisková zpráva, Strana 1 ze 4

Tisková zpráva, Strana 1 ze 4 Tisková zpráva, Strana 1 ze 4 ŠKODA AUTO v Paříži představí nový model Rapid Nová ŠKODA Rapid nová třída značky ŠKODA ŠKODA Rapid slaví v Paříži světovou výstavní premiéru Nový kompaktní model bude uveden

Více

Den otevřených dveří 16. dubna 2011

Den otevřených dveří 16. dubna 2011 Pozvánka Den otevřených dveří 16. dubna 2011 V sobotu 16. dubna 2011 se mladoboleslavský závod společnosti ŠKODA Auto otevře veřejnosti. Pro všechny rodinné příslušníky zaměstnanců, obyvatele Mladé Boleslavi

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

STAV A NOVÉ VÝZVY PRO SM SNÉ A BIOGENNÍ POHONNÉ HMOTY. Sborník p ednášek a odborných prací

STAV A NOVÉ VÝZVY PRO SM SNÉ A BIOGENNÍ POHONNÉ HMOTY. Sborník p ednášek a odborných prací MINISTERSTVO ZEM D LSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEM D LSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Praha SDRUŽENÍ PRO VÝROBU BIONAFTY, Praha ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA v Praze, Technická fakulta, Katedra technologických

Více

Architektura hromadné zakázkové výroby

Architektura hromadné zakázkové výroby eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta architektury Diplomová práce Architektura hromadné zakázkové výroby navrhování pravidel Jaroslav Hulín 2006 Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Miloš Florián,

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c Nová ŠKODA Octavia G-TEC Vybíráte mezi výraznou dynamikou... nomická logická Nová ŠKODA Octavia G-TEC s pohonem na CNG nebo nízkými náklady na provoz? Současná, třetí generace našeho bestselleru se již

Více

ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012. článek ze strany 9. ŠKODA Rapid. článek ze strany 13

ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012. článek ze strany 9. ŠKODA Rapid. článek ze strany 13 ŠKODA Rapid článek ze strany 9 ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012 článek ze strany 13 Tatra Phoenix je představitelem fi losofi e výrobku Commercial of-the-shelf s minimálními úpravami, a přesto

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice NEJŽÁDANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL JIHOČESKÉHO REGIONU www.bosch.cz/cb Rozvoj společnosti Společnost Robert Bosch v Českých Budějovicích byla založena v roce 1992 jako

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům

Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům Conference on the future of electric powered vehicles Technický vývoj Škoda Auto a.s. Jaroslav Machan Pavel Nedoma Michal Slavík 1 Přístup Škoda Auto k alternativním

Více