STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC"

Transkript

1 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů pro charakteristiku tak důležitého odvětví hospodářství, jakým je bezesporu automobilový průmysl každé vyspělé země. Tato statistická publikace navazuje na předchozích devět vydání "Statistiky automobilového průmyslu" vydávané každoročně Sdružením automobilového průmyslu. Její první vydání (květen 1991) podchycuje základní údaje za období od roku 1985 do roku V každém dalším, tedy i v tomto vydání, jsou pak vždy uvedeny údaje za ukončený rok a předcházející 4 roky. K datu došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. Z hlediska zachování maximální kontinuity a porovnatelnosti údajů je Statistika automobilového průmyslu nadále vydávána s údaji za obě republiky. motorových vozidel má na území bývalého Československa počátek již v roce Od tohoto data do konce roku 1945 zde bylo vyrobeno osobních automobilů, nákladních vozidel a autobusů. Vývoj výroby od roku 1946 do konce roku 1992 (v rámci Československa) je znázorněn v prvním grafu této publikace. Za uvedené období bylo v bývalém Československu vyrobeno ks osobních automobilů (včetně užitkových kat. N1), ks nákladních vozidel, ks autobusů a ks motocyklů a mopedů. V následujícím období let 1993 až 1999 bylo jen v České republice vyrobeno ks osobních automobilů, ks užitkových vozidel kat. N1, ks nákladních vozidel (včetně tahačů), ks autobusů a ks motocyklů (včetně mopedů). Další graf pak znázorňuje vývoj počtu registrovaných vozidel v ČR od roku 1950 do AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC A summary of statistical data on vehicle production, sales, imports and registrations is one of the principal information sources to characterize such an important branch of the national economy as the automotive industry really is. This statistical publication follows the nine previous editions of Automotive Industry Statistics issued yearly by the Automotive Industry Association (SAP). Its first edition (May 1991) comprises basic data for In the each following edition, including this one, there are data presented for the year concerned and four preceding years. On the 1 st of January 1993 Czechoslovakia divided into two independent states - the Czech Republic (CR) and the Slovak Republic (SR). In order to keep the data continuous and comparable the Automotive Industry Statistics has included figures for the both republics. The motor vehicle production on the territory of the former Czechoslovakia started already in In the period incl. there were produced passenger cars, trucks and buses. The first graph of this publication shows the production development in the period incl. (together CR + SR). In the period mentioned there were manufactured in the former Czechoslovakia passenger cars (including commercial vehicles ECE Cat. N1), trucks, buses and motorcycles and mopeds. In the following period in the Czech Republic only there were produced passenger cars, commercial vehicles Cat.N1, trucks (including road tractors), buses and motorcycles including mopeds. The second graph describes the vehicle parc development in the Czech Republic from 1950 till the 31 st December 1999.

2 2 Vývoj výroby motorových vozidel, Československo, Vehicle Development, Czechoslovakia, OSOBNÍ + UŽITKOVÁ N1 / Cars + LCVs MOTOCYKLY + MOPEDY / cycles + Mopeds NÁKLADNÍ N2 a N3 + AUTOBUSY / Trucks + Buses Vývoj celkového počtu registrovaných vozidel (ČR, ) Development of Vehicle Parc (CR, ) OSOBNÍ / Cars MOTOCYKLY / cycles ZEMĚDĚLSKÉ TRAKTORY / Agricultural Tractors NÁKLADNÍ (N1,2,3)+AUTOBUSY / LCVs+ CVs+Buses PŘÍPOJNÁ (O1,2,3 a 4) / Trailers and Semitrailers

3 3 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. Souhrnný přehled výroby a prodeje Přehled výroby a prodeje dle kategorií a značek Přehled výroby a prodeje, osobní a lehké užitkové automobily Přehled výroby a prodeje, užitková vozidla, autobusy Přehled výroby a prodeje, motocykly Přehled výroby a prodeje nástavby a účelová vozidla Přehled výroby a prodeje přívěsy a návěsy Údaje o dovozech vozidel Registrace vozidel Světová výroba osobních automobilů Grafy 129 CZECH REPUBLIC CONTENTS 1. General Summary, and Allocation Statistical Survey by Categories and Makes Statistical Survey, Cars, Ligth Commercial Vehicles Statistical Survey, Commercial Vehicles, Buses Statistical Survey, cycles Statistical Survey, Superstructures and Special Purpose Vehicles Statistical Survey, Trailers and Semitrailers Vehicle Imports Registrations and Vehicles in Use (Parc) World Car Graphs 129

4 4 1. SOUHRNNÝ PŘEHLED VÝROBY A PRODEJE Přehled obsahuje tabulkově zpracované souhrny za jednotlivé české výrobce a souhrny podle základních kategorií vozidel za období Zdrojem údajů jsou podklady jednotlivých výrobních firem. 1. GENERAL SUMMARY, PRODUCTION AND ALLOCATION The summary contains the surveys by individual manufacturers and by vehicle categories for years. Information from the producers has been the source of the data presented.

5 5 Celkový přehled výroby v České republice, členění podle výrobců Czech Republic Automotive - General Summary by Manufacturers Manufacturer Výrobní program Programme AGROMOTOR ALFINE AUTOTECH AUTOZÁVOD ČESKÝ DUB AVIA Strojírna AVIA Karoseria AVIA Kutná Hora ATREI Opava BSS Metaco ČZ - Cagiva DAEWOO AVIA DESTA GORDON CARS HACAR IVACAR JAWA Moto LAURETA AUTO KAROSA KH motor CENTRUM KÖGEL , MOBILNÍ JEŘÁBY JAWAUNION MTX PANAV PENTO PRAGA ROSS SLOVÁCKÉ STROJÍRNY SOR Libchavy STAVEBNÍ STROJE Brno ŠKODA AUTO 1, 2, ŠKODA ELCAR ŠKODA M. Hradiště ŠKODA Ostrov ŠKODA TATRA TATRA Příbor TATRA Kopřivnice THT Polička ZLINER osobní automobily / Cars 7 - autojeřáby / Mobile Cranes 2 - lehké užitkové automobily / Light Commercial Vehicles (LCVs) 8 - malé motocykly / Small cycles 3 - střední užitkové automobily / Medium Commercial Vehicles 9 - motocykly / cycles 4 - těžké užitkové automobily / Heavy Commercial Vehicles 10 - přívěsy / Trailers 5 - autobusy / Buses 11 - návěsy / Semitrailers 6 - nástavby, speciální užitkové automobily 12 - sportovní automobily Superstructures, Special Commercial Vehicles Sport Cars

6 6 Česká republika - přehled o výrobě a odbytu vozidel Czech Republic - Survey of Vehicle and Allocation Year: 1995 Kategorie Category - ks ks ks Osobní Cars osobní - Cars lehká užitková - LCVs Motocykly cycles do 50 ccm - under 50 cc nad 50 ccm - over 50 cc Autobusy Buses Nákladní 1) Trucks Superstructures and Special Nástavby a účelová vozidla 2) Purpose Vehicles Přívěsy + Návěsy 3) Trailers + Semitrailers přívěsy - Trailers návěsy - Semitrailers ) celková produkce včetně podvozků pro export a výrobu nástaveb total production incl. chassis for export and spec. superstructures assembled by other manufacturers 2) vozidla montovaná ostatními výrobci (BSS, KAROSA, ORLIČAN...) na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, případně jiných vehicles assembled by other manufacturers (BSS, KAROSA, ORLIČAN...) on chassis AVIA, LIAZ, TATRA or others 3) výroba PANAV, BSS a ORLIČAN production PANAV, BSS and ORLIČAN

7 7 Česká republika - přehled o výrobě a odbytu vozidel Czech Republic - Survey of Vehicle and Allocation Year: 1996 Kategorie Category - ks ks ks Osobní Cars osobní - Cars lehká užitková - LCVs Motocykly cycles do 50 ccm - under 50 cc nad 50 ccm - over 50 cc Autobusy Buses Nákladní 1) Trucks Superstructures and Special Nástavby a účelová vozidla 2) Purpose Vehicles Přívěsy + Návěsy 3) Trailers + Semitrailers přívěsy - Trailers návěsy - Semitrailers ) celková produkce včetně podvozků pro export a výrobu nástaveb total production incl. chassis for export and spec. superstructures assembled by other manufacturers 2) vozidla montovaná ostatními výrobci (BSS, KAROSA, ORLIČAN...) na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, případně jiných vehicles assembled by other manufacturers (BSS, KAROSA, ORLIČAN...) on chassis AVIA, LIAZ, TATRA or others 3) výroba PANAV, BSS a ORLIČAN production PANAV, BSS and ORLIČAN

8 8 Česká republika - přehled o výrobě a odbytu vozidel Czech Republic - Survey of Vehicle and Allocation Year: 1997 Kategorie Category - ks ks ks Osobní Cars osobní - Cars lehká užitková - LCVs Motocykly cycles do 50 ccm - under 50 cc nad 50 ccm - over 50 cc Autobusy Buses Nákladní 1) Trucks Superstructures and Special Nástavby a účelová vozidla 2) Purpose Vehicles Přívěsy + Návěsy 3) Trailers + Semitrailers přívěsy - Trailers návěsy - Semitrailers ) celková produkce včetně podvozků pro export a výrobu nástaveb total production incl. chassis for export and spec. superstructures assembled by other manufacturers 2) vozidla montovaná ostatními výrobci (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, případně jiných vehicles assembled by other manufacturers (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) on chassis AVIA, LIAZ, TATRA or others 3) výroba PANAV, BSS a KÖGEL, Slovácké strojírny production PANAV, BSS and KÖGEL, Slovácké strojírny

9 9 Česká republika - přehled o výrobě a odbytu vozidel Czech Republic - Survey of Vehicle and Allocation Year: 1998 Kategorie Category - ks ks ks Osobní Cars osobní - Cars lehká užitková - LCVs Motocykly cycles do 50 ccm - under 50 cc nad 50 ccm - over 50 cc Autobusy Buses Nákladní 1) Trucks Superstructures and Special Nástavby a účelová vozidla 2) Purpose Vehicles Přívěsy + Návěsy 3) Trailers + Semitrailers přívěsy - Trailers návěsy - Semitrailers ) celková produkce včetně podvozků pro export a výrobu nástaveb total production incl. chassis for export and spec. superstructures assembled by other manufacturers 2) vozidla montovaná ostatními výrobci (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, případně jiných vehicles assembled by other manufacturers (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) on chassis AVIA, LIAZ, TATRA or others 3) výroba PANAV, BSS a KÖGEL, Slovácké strojírny production PANAV, BSS and KÖGEL, Slovácké strojírny

10 10 Česká republika - přehled o výrobě a odbytu vozidel Czech Republic - Survey of Vehicle and Allocation Year: 1999 Kategorie Category - ks ks ks Osobní Cars osobní - Cars lehká užitková - LCVs Motocykly cycles do 50 ccm - under 50 cc nad 50 ccm - over 50 cc Autobusy Buses Nákladní 1) Trucks Superstructures and Special Nástavby a účelová vozidla 2) Purpose Vehicles Přívěsy + Návěsy 3) Trailers + Semitrailers přívěsy - Trailers návěsy - Semitrailers ) celková produkce včetně podvozků pro export a výrobu nástaveb total production incl. chassis for export and spec. superstructures assembled by other manufacturers 2) vozidla montovaná ostatními výrobci (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, případně jiných vehicles assembled by other manufacturers (ATREI, AUTOTECH, BSS,...) on chassis AVIA, LIAZ, TATRA or others 3) výroba PANAV, BSS a KÖGEL, Slovácké strojírny production PANAV, BSS and KÖGEL, Slovácké strojírny

11 11 2. PŘEHLED VÝROBY A PRODEJE DLE KATEGORIÍ A ZNAČEK Přehled obsahuje podrobnější informace o struktuře výroby a prodeje u jednotlivých výrobců. Zdrojem údajů jsou podklady od výrobců. 2. STATISTICAL SURVEY BY CATEGORIES AND MAKES The Survey contains the more detailed information on the production and sales structure by different manufacturers. Information from the producers has been the source of the data presented.

12 PŘEHLED VÝROBY A PRODEJE, OSOBNÍ A LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY Přehled obsahuje podrobnější informace o struktuře výroby a prodeje u jednotlivých výrobců za uvedené období. Zdrojem údajů jsou podklady jednotlivých výrobců. 2.1 STATISTICAL SURVEY, CARS, LIGHT COMMERCIAL VEHICLES The Survey contains the more detailed information on the production and sales structure by different manufacturers in the period mentioned. Information from the producers has been the source of the data presented.

13 13 MAGMA AGROMOTOR Peugeot XUD 9 Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , MAGMA Š , MAGMA AGROMOTOR Peugeot XUD 9 Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , MAGMA Š , MAGMA ALFINE Peugeot XUD 9 Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , Poznámka: výroba převedena z Agromotoru v r Remark: production taken over from Agromotor in 1997

14 14 MAGMA ALFINE Peugeot XUD 9 SD Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , ALFINE Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1999 MAGMA Peugeot XUD 9 SD 1, UAZ 4x4 Maraton 2,5 UAZ 4x4 Tuareg 2,5 D UAZ 4x4 Tornado 2,5 AUTOZÁVOD Český Dub Karoserie Body benzin petrol SD3P Peugeot VM HR 4924 HTA Osobní automobily Cars Year : Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: production and sales not started

15 15 LUAZ 4x D AUTOZÁVOD Český Dub Karoserie Body a) SD3P Peugeot (Diesel) Osobní automobily Cars Year : 1997 a Off - road Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: production and sales not started Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: production and sales not started TERRIER AVIA Kutná Hora Peugeot XUD 9 SD Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : ,7-1, Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: production and sales not started AVIA Osobní automobily Cars Year : 1995 Karoserie Body A 11 - TREND - Off - road

16 16 DAEWOO - AVIA Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1996 A 11 - TREND - Off - road Poznámka: výroba a prodej ukončen Remark: production and sales finished DAEWOO AVIA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1997 Lublin a 1, DAEWOO AVIA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1998 Lublin a 1,

17 17 DAEWOO AVIA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1999 Lublin a, b 1-1, Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) Lublin 4C cm 3 51,5 kw nafta - diesel b) Lublin 4CT cm 3 63,5 kw nafta - diesel DESTA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1995 DESTACAR VWADG 0,8-2, DESTA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1996 DESTACAR VWADG 0,8-2,

18 18 DESTA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1997 DESTACAR VWADG 0,8-2, DESTA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1998 DESTACAR VWADG 0,8-2, Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: 1999 production and sales not started GORDON CARS Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1997 GORDON a Roadster Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a - Ford Zetec cm 3 85 kw benzin - petrol Poznámka: výroba zahájena v r Remark: production started in 1997

19 19 GORDON CARS Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1998 GORDON a Roadster Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) Ford Zetec cm 3 85 kw benzin - petrol Poznámka: výroba a prodej nezahájen Remark: 1999 production and sales not started LAURETA AUTO Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1998 JLAURETA a, b, c, d Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 55 kw benzin - petrol b) cm 3 50 kw benzin - petrol c) cm 3 40 kw benzin - petrol d) cm 3 47 kw nafta - diesel

20 20 LAURETA AUTO Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1999 JLAURETA a, b, c, d Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 55 kw benzin - petrol b) cm 3 50 kw benzin - petrol c) cm 3 40 kw benzin - petrol d) cm 3 47 kw nafta - diesel MTX Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1995 MTX 7-06 Škoda Roadster MTX 7-16 Ford Beach Buggy MTX 7-18 Felicia Cabrio MTX Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1996 Škoda Kabriolet

21 21 MTX 7-18 Felicia Cabrio MTX 7-16 Beach Buggy MTX Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1997 Škoda Kabriolet Ford Off - road Kit MTX 7-18 Felicia Cabrio MTX 7-16 Beach Buggy MTX Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1998 Škoda Kabriolet Ford Off - road Kit MTX 7-18 Felicia Cabrio MTX 7-16 Beach Buggy MTX Karoserie Body Sportovní automobily Sport Cars Year : 1999 Škoda Kabriolet Ford Off - road Kit

22 22 ROUDNICKÉ STROJÍRNY A SLÉVÁRNY Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1997 ROSS GAZELA a 1, ROUDNICKÉ STROJÍRNY A SLÉVÁRNY Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1998 ROSS GAZELA a 1, Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) VM 425 LTRG cm 3 77 kw nafta - diesel Poznámka: výroba a prodej ukončen Remark: production and sales finished STAS - PONY STAVEBNÍ STROJE BRNO Š KAT.-N Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : ,

23 23 STAS - PONY STAVEBNÍ STROJE BRNO Š KAT.-N Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , Poznámka: výroba a prodej ukončen Remark: production and sales finished ŠKODA ELCAR Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1995 BETA 1,3 CL 40 kw 0, ŠKODA ELCAR Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1996 BETA 1,3 CL 40 kw 0, BETA 1,3 CL 60 kw 0,

24 24 BETA 1,3 EL BETA 1,3 CL BETA 1,3 CL ŠKODA ELCAR elektromot. 25 kw Škoda 40 kw Hyundai 60 kw Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : , , , Poznámka: Od roku 1997 pouze vývoj pro Škoda Tatra Remark: Since 1997 year only development for Škoda Tatra ŠKODA TATRA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1997 BETA 1,3 CL a 0, a) Hyundai 60 kw ŠKODA TATRA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1998 BETA 1,3 CL a 0, a) Hyundai 62 kw

25 25 ŠKODA TATRA Lehké užitkové automobily Light Commercial Vehicles Year : 1999 BETA 1,3 CL a 0, a) Hyundai 62 kw

26 26 ŠKODA a. a. s. VW Group Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1995 Felicia a, b, c, d, e Hatchback Felicia Combi a, b, c, d, e STW Forman a, b, c STW Pick-up A01 a, b, c Pick-up Pick-up A02 a, b, c, e Pick-up Favorit a, b, c Hatchback Pick-up A01 Pick-up odvozený od Favorit - derived from Favorit Pick-up A02 Pick-up odvozený od Felicia - derived from Felicia Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 43 kw benzin - petrol b) cm 3 40 kw benzin - petrol c) cm 3 50 kw benzin - petrol d) cm 3 55 kw benzin - petrol e) cm 3 47 kw nafta - diesel

27 27 ŠKODA a. a. s. VW Group Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1996 Octavia a, b, f Limousine Felicia b, c, d, e, g Hatchback Felicia Combi b, c, d, e, g STW Pick-up b, c, d, e, g Pick-up Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 92 kw benzin - petrol b) cm 3 55 kw benzin - petrol c) cm 3 50 kw benzin - petrol d) cm 3 43 kw benzin - petrol e) cm 3 40 kw benzin - petrol f) cm 3 66 kw nafta - diesel g) cm 3 47 kw nafta - diesel

28 28 ŠKODA AUTO Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1997 Felicia c,d,e,f,j Hatchback Felicia Pick-up c,d,e,f,j Pick-up Felicia Van plus d,f,j Felicia Fun c,d Pick-up Felicia Combi c,d,e,f,j STW Octavia a,b,c,g,h,i Limousine Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 92 kw benzin - petrol b) cm 3 74 kw benzin - petrol c) cm 3 55 kw benzin - petrol d) cm 3 50 kw benzin - petrol e) cm 3 43 kw benzin - petrol f) cm 3 40 kw benzin - petrol g) cm 3 81 kw nafta - diesel h) cm 3 66 kw nafta - diesel i) cm 3 50 kw nafta - diesel j) cm 3 47 kw nafta - diesel

29 29 ŠKODA AUTO Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1998 Felicia c,d,e,f,k Hatchback Felicia Combi c,d,e,f,k STW Felicia Fun c,d,k Pick-up Felicia Van plus c,d,e,f,k Felicia Pick-up c,d,e,f,k Pick-up Octavia a,b,c,g,h,i,j Limousine Octavia Combi a,b,c,g,h,i,j STW Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 92 kw benzin - petrol b) cm 3 74 kw benzin - petrol c) cm 3 55 kw benzin - petrol d) cm 3 50 kw benzin - petrol e) cm 3 43 kw benzin - petrol f) cm 3 40 kw benzin - petrol g) cm kw benzin - petrol h) cm 3 81 kw nafta - diesel i) cm 3 66 kw nafta - diesel j) cm 3 50 kw nafta - diesel k) cm 3 47 kw nafta - diesel

30 30 ŠKODA AUTO Karoserie Body Osobní automobily Cars Year : 1999 Fabia l,m,n,o,p,q,r Hatchback Felicia c,d,e,f,k Hatchback Felicia Combi c,d,e,f,k STW Felicia Fun c,d,k Pick-up Felicia Van plus c,d,e,f,k Felicia Pick-up c,d,e,f,k Pick-up Octavia a,b,c,g,h,i,j,s, t Limousine Octavia combi a,b,c,g,h,i,j,t STW Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) cm 3 92 kw benzin - petrol b) cm 3 74 kw benzin - petrol c) cm 3 55 kw benzin - petrol d) cm 3 50 kw benzin - petrol e) cm 3 43 kw benzin - petrol f) cm 3 40 kw benzin - petrol g) cm kw benzin - petrol h) cm 3 81 kw nafta - diesel i) cm 3 66 kw nafta - diesel j) cm 3 50 kw nafta - diesel k) cm 3 47 kw benzin - petrol l) cm 3 37 kw benzin - petrol m) cm 3 50 kw benzin - petrol n) cm 3 55 kw benzin - petrol o) cm 3 74 kw benzin - petrol p) cm 3 47 kw nafta - diesel q) cm 3 74 kw nafta - diesel r) cm 3 88 kw benzin - petrol s) cm 3 44 kw benzin - petrol t) cm 3 85 kw benzin - petrol

31 31 T T Mi T MiL T MiL 95 T SV TATRA Příbor, a.s. Karoserie Body a b b b a Osobní automobily Cars Year : 1995 Saloon Saloon Saloon Saloon T T T Mi T MiL T MiL 95 T SV T 700 T 700 TATRA Příbor, a.s. Karoserie Body a a b b b a b c Osobní automobily Cars Year : 1996 Saloon Saloon Saloon Saloon Saloon Saloon Coupe Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) 8V cm 3 123,5 kw benzin - petrol b) 8V cm kw benzin - petrol c) 8V cm kw benzin - petrol

32 32 T T 700 M96 T 700 M97 TATRA Příbor, a.s. Karoserie Body a b b Osobní automobily Cars Year : 1997 Saloon 1-1 Saloon Saloon T T 700 TATRA Příbor, a.s. Karoserie Body a b Osobní automobily Cars Year : 1998 Saloon Saloon T T 700 TATRA Příbor, a.s. Karoserie Body a b Osobní automobily Cars Year : 1999 Saloon Saloon Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) 8V cm 3 123,5 kw benzin - petrol b) 8V cm kw benzin - petrol

33 PŘEHLED VÝROBY A PRODEJE, UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY Přehled obsahuje podrobnější informace o struktuře výroby a prodeje u jednotlivých výrobců za uvedené období. Zdrojem údajů jsou podklady jednotlivých výrobců. 2.2 STATISTICAL SURVEY, COMMERCIALVEHICLES, BUSES The Survey contains the more detailed information on the production and sales structure by different manufacturers in the period mentioned. Information from the producers has been the source of the data presented.

34 34 A 21T furgon van podvozek chassis A 31T valník platform podvozek chassis rozložené vozy CKD AVIA Střední užitkové automobily Medium Comm. Vehicles Year : 1995 c 1,5-3, a 1,5-3, a, b 3, a, b 3, a, b 3, Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) Avia D cm 3 65 kw nafta - diesel b) Avia D cm 3 76 kw nafta - diesel c) Avia D cm 3 61 kw nafta - diesel Poznámka: Od roku 1996 DAEWOO AVIA Remark: Since 1996 DAEWOO AVIA

35 35 A 21T furgon van podvozek chassis A 31T valník platform podvozek chassis rozložené vozy CKD DAEWOO AVIA A 21FC furgon van A 21 podvozek chassis A 31 podvozek chassis A 60/75 podv. chassis A 31 rozl. vozy CKD Střední užitkové automobily Medium Comm. Vehicles Year : 1996 a 1,1-1, a 1,1-1, a, b 3, a, b 3, a, b 3, DAEWOO AVIA Střední užitkové automobily Medium Comm. Vehicles Year : 1997 a, b 1, a, b 1, b, c 1,5-3, c, d 3,5-4, b, c 1,5-3, Základní charakteristika motoru - Major Characteristics: Počet válců Objem Výkon No. of Size Power cylinders Palivo Fuel a) Avia D cm 3 65 kw nafta - diesel b) Avia D cm 3 76 kw nafta - diesel c) Avia D cm 3 76 kw nafta - diesel d) Avia D cm 3 85 kw nafta - diesel

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky

Více

ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC

ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC ROCENKA 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC ROČENKA 2013 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ SERVIS

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ SERVIS 1. číslo: únor - březen 2004, 2. ročník tel.: 382 525 744, fax.: 382 526 191, e-mail: truck-inzert@truck-inzert.cz Osobní a nákladní vozy Přívěsy a návěsy Stavební stroje Dílenské stroje Zemědělské stroje

Více

ROČENKA DOPRAVY TRANSPORT YEARBOOK

ROČENKA DOPRAVY TRANSPORT YEARBOOK ROČENKA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TRANSPORT YEARBOOK CZECH REPUBLIC 2009 MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTRY OF TRANSPORT Ročenka dopravy České Republiky Transport Yearbook Czech Republic 2009 Obsah / Table of

Více

ROČENKA DOPRAVY TRANSPORT YEARBOOK

ROČENKA DOPRAVY TRANSPORT YEARBOOK ROČENKA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 2011 ROČENKA DOPRAVY ČE SK É REPUBL IK Y TRANSPORT YEARBOOK C ZECH REPUBL IC 2011 TRANSPORT YEARBOOK CZECH REPUBLIC 2011 MINIS T ER S T VO DOPR AV Y MINIS T RY OF T R A

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Obsah / Table of Contents. Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic

Obsah / Table of Contents. Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic Obsah / Table of Contents Ročenka dopravy České Republiky Transport Yearbook Czech Republic 2013 1 Obsah / Table of contents Seznam použitých zkratek 14 List of abbreviations Rozvoj dopravního sektoru

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report

let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report let Unileasingu Výroční zpráva / Annual report 2011 1991 V roce 1991 se vylíhla první webová stránka. V tomtéž roce byla založena společnost Unileasing, která stejně jako internet začala úspěšně růst a

Více

My duty - dharma - is to work, so that I can give. Parmanand Hinduja, the Hinduja Group Founder TRUCK TO TRUST T H E A V I A S T O R Y

My duty - dharma - is to work, so that I can give. Parmanand Hinduja, the Hinduja Group Founder TRUCK TO TRUST T H E A V I A S T O R Y My duty - dharma - is to work, so that I can give. Parmanand Hinduja, the Hinduja Group Founder TRUCK TO TRUST T H E A V I A S T O R Y TRADITION F r o m a i r c r a f t t o t r u c k s TRADICE O d letadel

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost: 06. 01. 2012 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 9 1.1

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected

Více

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company

Hlavní produkty/služby/aktivity firmy Main products / services / activities of the company 01 PHA CZECH s.r.o. BUYER Subdodávky - montáž dveřních systémů pro automobilový průmysl. Subcontracting - door systems assembly for automotive industry. Hledáme dodavatele pro lisování kovů, vstřikování

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2011

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2011 VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE CROSS-THEMATIC INFORMATION Ročník/Volume 2011 Souhrnná data Comprehensive data Kód publikace/publication code: 421011-11 Ústí nad Labem, prosinec 2011 Ústí nad Labem, December 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik.cz. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik.cz. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 4. číslo: srpen - září 2007, 5. ročník

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

TRUCK-inzert.cz D.V.T. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik.cz. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz D.V.T. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik.cz. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 5. číslo: říjen - listopad 2007, 5. ročník

Více

OBCHOD V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005

OBCHOD V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 OBCHOD V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 DEVELOPMENT OF TRADE IN CZECH REPUBLIC IN 2005 KVĚTEN 2006 VYDALO MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Zhotovil mag CONSULTING, s. r. o. Táboritská 23, 130 87 Praha 3 Tel.,

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Content / Obsah Opening Word / Úvodní slovo 4 / 5 History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS 6 / 7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 1. číslo: leden - únor 2008, 6. ročník

Více