VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s."

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a Podnikatelský cíl 5. Organizační schéma společnosti ke dni Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiologické oddělení Kardiochirurgické oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (CMC) Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra Oddělení intervenční radiologie (IR) Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) Oddělení nemocí z povolání a funkční diagnostiky (ONzP) Rehabilitační oddělení (RHB) Oddělení klinické biochemie (OKB) Centrum klientských služeb Centrální sterilizace Stravovací provoz 7. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11. Zpráva dozorčí rady 12. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, Nemocnice Podlesí a.s. má za sebou úspěšný rok Pojďme se společně ohlédnout za jeho nejvýznamnějšími událostmi. Dlouhá setrvačnost ekonomických konsekvencí způsobila, že události a trendy, které pozorujeme v české společnosti a hospodářství již delší čas, byly negativně promítnuty do systému úhrad zdravotní péče a systém, jako celek, pracoval s deficitním rozpočtem. I za těchto podmínek a skutečností zůstává Nemocnice Podlesí a.s. silnou a důvěryhodnou společností, jež ctí svého pacienta na nejvyšší příčce svých hodnot. Právě proto, i přes všechny uvedené skutečnosti, stále zvyšujeme kvalitu a rozšiřujeme spektrum nabízených diagnostických a léčebných metod, které vedou k včasnější diagnóze, efektivnější léčbě a ještě větší spokojenosti našich klientů. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí a.s., jedno z 11 center Ministerstva zdravotnictví České republiky, patří na přední příčky nejen, co se týká objemu provedených procedur, ale hlavně je centrem s nejkomplexnějším spektrem nabízených diagnostických a léčebných výkonů. Žádné jiné centrum neposkytuje takové množství unikátních nových léčebných postupů, jako právě společnost Nemocnice Podlesí a.s. Konkrétně mi dovolte zmínit ty nejdůležitější. Lékaři našeho zařízení patří k nejzkušenějším v ČR v provádění nové metody léčby resistentní hypertenze pomocí katetrizační renální denervace. Dokonce jako jediní v ČR poskytují lékaři našeho kardiocentra katetrizační léčbu nedomykavé dvojcípé chlopně pomocí instrumentária zvaného Mitra Clip. Elektrofyziologové nabízí jako alternativu pro nemocné s chronickou fibrilací síní léčbu pomocí okludéru ouška levé síně s názvem Watchman. Jednoznačně patří tým našich lékařů ke špičce v České republice v oblasti katetrizačních implantací aortálních chlopní (TAVI), kdy v roce 2012 provedli 54 implantací. Od roku 2010 bylo takto v Nemocnici Podlesí a.s. celkem léčeno již 148 pacientů. Unikátní novinkou v ČR je implantace biodegradabilních koronárních stentů u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Jejich výhoda spočívá v eliminaci nefyziologické remodelace a možnosti následné chirurgické revaskularizace. Na oddělení kardiochirurgie Nemocnice Podlesí a.s. byla jako první v České republice implantována aortální sutureless chlopenní protéza miniinvazivním přístupem. Významným posunem ve zkvalitnění péče a zlepšení benefitu pro pacienty je program záchovných operací aortálních chlopní u nemocných s chlopenní vadou aortální chlopně. Výsledkem společného úsilí lékařů obou částí kardiocentra v programu chronického srdečního selhání, byla implantace dlouhodobé mechanické podpory srdeční typu Heart Mate II. Implantace byla uskutečněna ve spolupráci s týmem z IKEM Praha a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Ve vaskulární části centra musím zmínit zkušenosti našich lékařů s hybridními revaskularizačními procedurami, které také patří k největším v republice. Novou, moderní a žádanou metodou je radiofrekvenční ablační metoda léčby křečových žil, kdy zákrok je prováděn pod USG kontrolou. 2

5 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 V kontextu nových metod nemohu opomenout nejvýznamnější investiční akci současnosti, kterou je beze sporu výstavba nejmodernějšího hybridního sálu ve střední a východní Evropě, který dále rozšíří možnosti léčebných procedur a zvýší kvalitu a komfort jejich poskytování jak pro pacienty, tak i pro personál nemocnice. Součástí tohoto projektu je zároveň budování nového zázemí jednodenní péče. I v roce 2012 se Nemocnice Podlesí a.s. účastnila průzkumu spokojenosti pacientů společnosti HCI Nemocnice ČR očima pacientů, kde obhájila své 3. místo v Moravskoslezském kraji, čímž potvrdila svou kvalitu a oblibu mezi pacienty. Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům, kteří svou nadstandardní erudicí a přístupem budují a zvyšují význam značky Nemocnice Podlesí a.s. Děkuji všem obchodním partnerům za jejich příkladnou spolupráci. Děkuji členům dozorčí rady AGEL a.s., členům představenstva AGEL a.s. a členům dozorčí rady Nemocnice Podlesí a.s. za podporu a spolupráci při naplňování snahy stát se vyhledávanou nemocnicí. Vyhledávanou obchodními partnery, plátci zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a zejména pacienty, kterým je veškeré naše úsilí podřízeno. MUDr. Karel Lukeš předseda představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a.s. 3

6 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Významnou událostí roku 2012 byla kompletní rekonstrukce angiologického sálu. Celková investice do vybavení a stavebních prací převýšila částku 25 miliónu korun. Výše uvedená částka byla profinancovaná na základě úvěru, který byl poskytnut na nákup technologií a stavebních úprav v rámci investiční akce Angiolinka/Angiografický sál Nemocnice Podlesí a.s. Nová angiolinka angiografický komplet Philips Allura Xper FD20/10 patří mezi nejmodernější přístroje v Česku určené pro léčbu srdce. Zrekonstruovaná angiolinka Nemocnice Podlesí a.s. V dubnu roku 2012 zakoupilo rehabilitační oddělení nové ultrazvuky. Terapeutický ultrazvuk slouží pro léčbu chronických onemocnění pohybového systému, artrózy kloubů, poúrazových stavů, tenisového lokte, zmrzlého ramene a ostruh. Celková investice do nových přístrojů, které budou využívány na rehabilitaci Nemocnice Podlesí a.s. a na detašovaném pracovišti Jablunkov, dosáhla téměř 150 tisíc korun. Rehabilitační oddělení rozšířilo spektrum poskytovaných služeb o hipoterapii, kterou provádí v jízdárně Vitality v Bystřici nad Olší. 4

7 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Nemocnice Podlesí a.s. vyšla vstříc svým pacientům a v měsíci září 2012 přestěhovala (v rámci stejné budovy) svou kardiologickou ambulanci Mephacentrum v Ostravě Porubě do nových, větších prostor. Nové prostory nabízejí celkem 185 m 2. V říjnu roku 2012 začala Nemocnice Podlesí a.s. s výstavbou speciálního hybridního operačního sálu. Během osmi kalendářních měsíců by měl být v nemocnici vybudován nejmodernější hybridní operační sál ve střední a východní Evropě. Předpokládané rozpočtové náklady činí 100 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyjdou na polovinu a druhá polovina připadne na zdravotnickou techniku. Dne byl ukončen projekt s názvem Školení je šance,,vzdělávání plné života č. projektu CZ.1.04/1.1.02/ , který byl určen pro zaměstnance nemocnice a věnoval se především komunikačním kurzům (koučování a supervize, leadership, stresové situace a relaxační techniky, počítačové kurzy, kurz anglického jazyka a další). Stavební práce hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. je zapojená ještě do dalšího projektu z Evropských sociálních fondů. Jedná se o projekt č. CZ.1.04/1.1.06/ ,,Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionalisty, adaptability a konkurenceschopnosti. Datum ukončení projektu je

8 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní název: Nemocnice Podlesí a.s. Den zápisu: 4. května 1993 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Po změně právní formy (od ) je společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce Sídlo: Třinec, Konská 453, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání ke dni : hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předmět činnosti: Druh a rozsah zdravotní péče: ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče, lůžková péče v oborech: kardiologie, chirurgie, kardiochirurgie, anesteziologie a intenzívní medicína, komplementární a ambulantní péče v oborech: kardiologie, chirurgie, cévní chirurgie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie (výhradně výkony v oboru diabetologie), gastroenterologie, anesteziologie a intenzívní medicína, fyzioterapeut, rehabilitační a fyzikální medicína, hematologie a transfúzní lékařství, neurologie, urologie, pracovní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotní služba přeprava pacientů. Název nestátního zařízení a místo provozování včetně uvedení vlastnických nájemních vztahů: 1. Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Konská 453, PSČ vlastnický vztah kardiologické oddělení, JIP koronární jednotka, kardiologická katetrizační laboratoř, elektrofyziologická laboratoř, kardiologická a arytmologická ambulance a EKG, ambulance vnitřního lékařství a diabetologie, ambulance praktického lékaře pro dospělé, chirurgické oddělení, oddělení jednodenní chirurgie, chirurgické operační sály, ambulance chirurgická, cévní a mammologická, urologická ambulance, podiatrická ambulance, kardiochirurgické oddělení kardiochirurgická JIP + standart, kardiochirurgická RES-ARO, kardiochirurgické operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance včetně autotransfúze, rehabilitační oddělení (pracoviště léčebné rehabilitace), 6

9 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni oddělení klinické biochemie, oddělení radiologie a zobrazovacích metod, oddělení pracovního lékařství včetně závodní preventivní péče, dopravní zdravotní služba, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, gastroenterologická ambulance, neurologická ambulance, centrální sterilizace. 2. Jablunkov, Bukovecká 106, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, pracoviště fyzioterapeuta. 3. Ostrava Poruba, Opavská 962/39, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 4. Český Těšín, Komenského 1, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance. 5. Karviná Nové Město, Zakladatelská 1039, PSČ nájemní vztah chirurgická ambulance. 6. Bystřice č.p. 1317, PSČ nájemní vztah pracoviště fyzioterapeuta. 7. Ostrava Mariánské Hory, Kollárova 5, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 8. Havířov, Město, M. Kudeříkové 1559/1a, PSČ nájemní vztah ambulance cévní chirurgie. Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: 7

10 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Představenstvo MUDr. KAReL LUKeŠ předseda představenstva Ing. PeTR LIŠKáŘ místopředseda představenstva MUDr. MARIAN BRANNÝ člen představenstva 8

11 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Dozorčí rada mudr. filip horák, mba.... předseda dozorčí rady rndr. věra palkovská... členka dozorčí rady zdeněk vrba... člen dozorčí rady z řad zaměstnanců 9

12 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Jediný akcionář: AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , identifikační číslo: Akcie: 34 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál: Kč, splaceno: 100 %. Ostatní skutečnosti: Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne , který byl schválen dne ve formě notářských zápisů NZ 347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a.s., IČ: , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností AGEL a.s., IČ: , se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , jako nástupnickou společností. 10

13 Poslání a podnikatelský cíl 4.0 Jsme soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží, provádějící elektivní výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, cévní a miniinvazivní chirurgie. Jsme dynamické a inovativní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího nejmodernějších léčebných metod zdravotní techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how. Budujeme svůj úspěch na vstřícném a profesionálním přístupu ke svým pacientům, kterým poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby. Středem našeho zájmu je zdraví a dobro pacienta. Příjmové oddělení Nemocnice Podlesí a.s. Podnikatelský cíl Chápeme současné zdravotnictví jako velice složitou a neustále se vyvíjející oblast. Proto chceme poskytovat našim pacientům na základě nejnovějších světových poznatků tu nejlepší možnou odbornou péči a aktivně se podílet na světovém vývoji oborů, které jsme si vybrali jako stěžejní. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně, společně řešíme jeho zdravotní stav a chceme být pro všechny pacienty vyhledávaným a spolehlivým partnerem. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců. Chceme dosáhnout a udržet vysokou stabilitu společnosti a hospodářský růst cestou zvyšování kvality a produktivity práce, inovace a růstu. Budujeme kulturu firmy s atmosférou stále se vzdělávající a rozvíjející se organizace, která umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých zaměstnanců. Veškerá činnost nemocnice je zaměřena na rozvoj ve vybraných strategických oborech. Spokojenost našich klientů je naším cílem Pacientovi, který je vyšetřován nebo léčen na některém z našich pracovišť, zajišťujeme naprostou anonymitu, spolehlivost a bezpečnost prováděných zákroků. Veškeré výkony jsou prováděny ve standardně vysoké odborné úrovni na nejmodernějším zdravotnickém zařízení. Na co sázíme i do budoucna, je nejen diagnostika, ale především okamžitá následná terapeutická intervence tak, aby pacient po opuštění našeho zařízení neodcházel se stanovenou diagnózou, ale s vyřešeným zdravotním problémem. Požadavky kladené současně na podniky, nemocnice nevyjímaje, jsou stále komplexnější: tlak na náklady, konkurence, globalizace působí na mnoha úrovních. Zde jsou žádaní spolehliví partneři. Nabízíme Vám naši dlouholetou zkušenost, špičkové výsledky a know-how. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nejen deklaruje, ale v praxi i prosazuje, vstřícný a přátelský individuální přístup k pacientům. Nemocnice si váží každého pacienta a činí vše pro jeho spokojenost jak rozsahem a nejvyšší kvalitou nabízených služeb, tak i vstřícným přístupem personálu a poskytovanými informacemi. 11

14 Organizační schéma společnosti Nemocnice Podlesí a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Představenstvo Dozorčí rada Ředitel Primáři a vedoucí lékaři oddělení Manažer ošetřovatelství pověřený personálním řízením Sekretariát Ekonom Kardiocentrum Staniční sestry Manažer kvality Provozně technické oddělení Kardiologické oddělení Vedoucí sestry Údržba Kardiochirurgické oddělení Vedoucí laboranti Pracovník práce a mezd Doprava Vaskulární centrum Vedoucí fyzioterapeut Účetní (mzdy) Úklid Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nutriční terapeuté a asistenti Personální referent Stravování Intervenční radiologie Ústavní hygienik Finanční účtárna ARO Vedoucí dopravy IT Oddělení klinické biochemie Podatelna Oddělení nemocí z povolání Oddělení vykazování ZP Rehabilitační oddělení Právní oddělení Centrum klinických služeb (Příjmové oddělení) Správce vozového parku Neurologická ambulance a stacionář Centrální sterilizace

15 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiocentrum společnosti Nemocnice Podlesí a.s. se skládá ze dvou částí: oddělení kardiologického a kardiochirurgického. Díky těmto oddělením nemocnice nabízí všem pacientům komplexní léčbu srdce pod jednou střechou. Výsledky potvrzují ideálnost tohoto řešení. Vedoucím lékařem Kardiocentra a primářem kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí a.s. je MUDr. Marian Branný. Struktura Kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s.: 1) Kardiologické oddělení 2) Kardiochirurgické oddělení Kardiologie I. Kardiologie II. Koronární jednotka Katetrizační laboratoř Kardiochirurgická RES Kardiochirurgická JIP Kardiochirurgie standard Kardiochirurgie operační sál pro koronární angiografie 1, 2, 3 Ambulance: pro elektrofyziologii 1, 2 Kardiochirurgická Ambulance: Kardiologická 1, 2 Arytmologická 1, 2 ECHO laboratoř 1, 2, 3 Funkční laboratoř (ergometrie, spiroergometrie) Holterovský monitoring EKG, HUTT CT srdce, MR srdce V regionu působí celkem dvě detašovaná pracoviště kardiologické ambulance: v budově Mephacentra v Ostravě Porubě, v Ostravě Mariánských Horách. Výhody léčby v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. Malá nemocnice nabízí pacientům domácí prostředí, umožňuje velmi úzkou týmovou spolupráci a přímou komunikaci s odesílajícími lékaři. Veškerá kardiologická vyšetření i následnou léčbu provádíme na našich pracovištích bez nutnosti odesílání do jiných nemocnic. Pokud pacient s onemocněním srdce potřebuje koronarografii, elektrofyziologii nebo srdeční operaci, potřebuje ji rychle jde mu často o život. Čekací doby na klíčová vyšetření či léčbu nepřekračují 2 týdny. 14

16 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti 6.0 Léčíme nemocného člověka, ne diagnózu. Kardiálně selhávajícího nemocného léčíme nejen na srdeční selhání, ale také posoudíme možnost revaskularizace, zhodnotíme arytmologicky apod. Navíc plně a srozumitelně informovaný nemocný, který ví vše o stavu svého onemocnění, prognóze, přínosech i rizicích doporučené terapie, je základním kamenem úspěchu léčby. Komplexnost, objem a kvalita poskytované péče v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. vedla k jeho zařazení mezi vybraná centra pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru kardiologie a kardiochirurgie. Na základě výše uvedených kritérií patří Kardiocetrum Nemocnice Podlesí a.s. spolu s IKEM Praha a Nemocnicí na Homolce mezi tři nejvýznamnější pracoviště v České republice. Vjezd pro sanitní vozidla Kardiologické oddělení Léčba infarktu myokardu pomocí přímé PCI Znamená snížení úmrtnosti o více než 50,0 % ve srovnání s dosavadními způsoby léčby (trombolýza). Je realizována pomocí programu Nonstop provoz katetrizační laboratoře, tzn. specializovaný tým je dostupný 24 hodin denně po dobu sedmi dnů v týdnu. Třinec se stal třetím městem v České republice (po Praze a Brně), kde byl v říjnu 1998 tento program zahájen. K dnešnímu dni bylo takto léčeno víc než nemocných s akutním infarktem myokardu. Spektrum diagnostických a léčebných výkonů Prevence srdečně cévních onemocnění Ambulance odvykání kouření Ambulance rezistentní hypertenze Ambulance srdečního selhání Ambulance arytmologická 15

17 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Ambulance kardiologická Neinvazivní diagnostika srdečních onemocnění EKG. EKG Holter, Rhytm card. Tlakový Holter. Echokardiografie transtorakální, jícnová, TDI, 3D rekonstrukce. Zátěžové testy: s dobutaminem, ergometrie. HUTT. CT koronární angiografie. CT strukturálních onemocnění srdce. MR srdce. Invazivní diagnostika a léčba srdečních onemocnění Koronarografie. Angioplastiky (PCI), implantace stentů. Rotablace. IVUS, FFR. ICE. Pravostranná katetrizace vč. zátěžové. Intraaortální balonková kontrapulzace. Katetrizační uzávěry defektů síňového, komorového septa, PDA, paravalvulárních leaků. Perkutánní balonková valvuloplastika aortální a plícnicové chlopně. Katetrizační alkoholové ablace. Hypertrofické kardiomyopatie (HKMP). Katétrová implantace aortální chlopně (TAVI). Katétrová implantace plicnicové chlopně (Melody valve). Katétrová léčba nedomykavosti dvoucípé chlopně pomocí Mitrálního klipu. Uzávěr ouška levé síně. Katétrová renální denervace. Arytmologie Implantace kardiostimulátorů, biventrikulárních stimulátorů. Diagnostické elektrofyziologické vyšetření Hisogram, programovaná stimulace komor. Radiofrekvenční ablace arytmií. Radiofrekvenční ablace arytmií s pomocí systému CARTO. Implantace kardioverterů defibrilátorů (ICD). 16

18 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Výsledky kardiologického oddělení Srovnání výkonů v oblasti kardiologie v letech Koronární intervence Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Koronarografie PCI STENT Primární PCI Nekoronární intervence Srovnávací období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Katetrizační implantace chlopní Uzávěr ASD, PFO, PDA, paravalvulární leaky MitraClip Uzávěr ouška levé síně PTSMA Balonková aortální valvuloplastika Renální denervace Srovnání výkonů v oblasti arytmologie v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Kardiostimulátory Biventrikulární stimulace Elektrofyziologická vyšetření RF ablace RF ablace (s CARTO) ICD

19 Prezentace jednotlivých oddělení Kardiochirurgické oddělení Primářem tohoto oddělení je MUDr. Piotr Branny. Spektrum operačních výkonů náhrady a rekonstrukční operace chlopní: operace aortální chlopně, operace trikuspidální chlopně, operace mitrální chlopně, operace pulmonální chlopně provádění aortokoronárních bypassů, včetně operací na bijícím srdci, kombinované výkony, tepenné revaskularizace, operace na hrudní aortě, operace pro poruchy rytmu, operace a reoperace vrozených vad v dospělosti, videoasistované (endoskopické) výkony, transkatétrová implantace aortální chlopně, implantace mechanické srdeční podpory, implantace epikardiálních elektrod, trvalých (biventrikulárních) stimulátorů. Pacienti jsou připravováni na výkon již před operací, a to včetně rehabilitace (nácvik dýchání, vykašlávání, vertikalizace apod.). S rehabilitací začínáme již první pooperační den. Většina pacientů opouští nemocnici pooperační den s tím, že jsou schopni ujít jedno patro po schodech. V indikovaných případech provádíme tzv. videoasistovanou (endoskopickou) operaci srdce, která se podobá laparoskopii v chirurgii a je mnohem šetrnější. Takto lze provést náhradu nebo plastiku mitrální i trojcípé chlopně, operaci defektu síňové přepážky nebo operaci pro poruchu rytmu srdce. Kardiochirurgické oddělení společnosti Nemocnice Podlesí a.s. je prvním pracovištěm, které tuto metodu v České republice zavedlo. Provádíme rovněž miniinvazivní náhrady aortální chlopně operace se provádí z pravostranné minitorakotomie (příčná 5 7 cm dlouhá jizva vpravo pod klíčkem), nebo z ministernotomie. Spolu s Kardiologickým oddělením jsme začali provádět implantaci aortální chlopně transkatétrovou metodou. Pomocí speciálního instrumentária u vybraných pacientů můžeme zavést a implantovat aortální náhradu přes tříselnou (nebo podklíčkovou) tepnu a to bez velké operační rány na hrudníku. Spolupracujeme s lázněmi Teplice nad Bečvou. Nabízíme pacientům po kardiochirurgické operaci přímý překlad do Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou, což umožňuje intenzivní kardiorehabilitaci po výkonu a rychlejší návrat do běžné aktivity po našich operacích. Samozřejmě o lázeňský pobyt lze požádat klasicky s odstupem několika týdnů. Alternativou je rehabilitace v Beskydském rehabilitačním centru s.r.o. v Čeladné. 18

20 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Srovnání kardiochirurgických výkonů v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Operace srdce Aortokoronární bypass Kombinovaný výkon AO chlopeň MI chlopeň TR chlopeň Plastika MI chlopně Operace na hrudní aortě Bez použití MO Obsluha mimotělního oběhu při kardiochirurgickém výkonu 19

21 Prezentace jednotlivých oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (dále jen CCMC) Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie společnosti Nemocnice Podlesí a.s. vzniklo jako důsledek další vysoce specializované profilace v rámci kardiovaskulárního centra na půdě chirurgického oddělení, které se specializovalo na miniinvazivní zákroky. Primářem Centra cévní a miniinvazivní chirurgie je MUDr. Daniel Říha. Struktura CCMC Nemocnice Podlesí a.s. Chirurgie I. Chirurgie II. Operační sály Jednodenní chirurgie Ambulance: Cévní Chirurgická Mammologická Urologická Gastroenterologická Podiatrická Provádíme celou škálu cévní operativy na periférním tepenném systému. Postupně zvyšujeme počet revaskularizačních zákroků spolu s endovaskulárními metodami tzv. hybridní výkony, přičemž zlepšení přinesl koncem roku 2012 nový operační stůl. V naprosté většině operačních výkonů převládá šetrná endoskopická technika, která má v naší nemocnici vynikající kredit Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie je jedním z prvních pracovišť, které provedlo v roce 1991 v Československu laparoskopickou cholecystektomii. V operativě tříselných kýl preferujeme laparoskopickou plastiku bez fixace klipy, nebo jenom s použitím lepidla. Organizujeme pravidelné 1 až 2denní kurzy pro lékaře a sestry k problematice léčby chronických ran a defektů. Oddělení má akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání cévní chirurgie, která platí do Oddělení je držitelem akreditace od Ministerstva zdravotnictví ČR pro pořádání certifikovaného kurzu: Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení. 20

22 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Spektrum operačních výkonů CCMC provádí široké spektrum operací: 1. Cévní operace uvedené v rámci Střediska onemocnění cév. 2. Chirurgické operace: kýly, žlučníku, slepého střeva, gynekologické, žaludku, prsní žlázy, urologické. Výsledky CCMC Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací celkem Tým lékařů při chirurgickém zákroku V roce 2012 pokračujeme v trendu hybridních (kombinovaných) revaskularizačních výkonů, kde cévní chirurg spolu s intervenčním radiologem bojují o záchranu kriticky nedokrvené končetiny (jedná se převážně o dolní končetiny). Počet těchto hybridních výkonů je jeden z nejvyšších v České republice. Problematika záchrany končetiny úzce souvisí s komplexní terapií chronických ran, kde pokračujeme v zavedeném léčebném trendu, ale i ve školeních pro lékaře a sestry z nemocnic, ambulancí a agentur domácí péče. V rámci operací křečových žil nabízíme již čtvrtým rokem možnost ošetření pomocí radiofrekvenční ablace. 21

23 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Program Jednodenní chirurgie Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací v rámci Jednodenní chirurgie Pacient splňující určitá zdravotní kritéria je přijat do nemocnice, odoperován a propuštěn ještě týž den domů. Doma je zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče agenturou domácí péče (home care). Mezi nejčastější výkony v rámci jednodenní chirurgie patří operace kýly, žlučníků, varixů, prsní žlázy, urologické a gynekologické operace Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra V rámci Střediska onemocnění cév (dále jen SOC) se zabýváme problematikou diagnostiky a léčby postižení periferních cév. Sdružuje odborníky z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie a oddělení intervenční radiologie a díky tomu komplexnost vyšetření doplňuje i komplexnost terapie. V rámci toho programu jsou prováděny: Diagnostické zobrazovací metody: dopplerovská sononografie, CT angiografie a angiografie (DSA, MR AG) veškerých periferních cév. Pomocná diagnostická vyšetření: stanovení ABI, běhátkový test, měření perkutánní tenze kyslíku. Všechny základní typy endovaskulárních léčebných zákroků (PTA, stenting, trombolýza, PAT, embolizace, implantace stentgraftů) na cévách končetin, břicha, přívodných mozkových tepnách a dialyzačních AV shuntech. Klasická otevřená chirurgická terapie cév včetně cévních náhrad (komplexní revaskularizace bypassy aorto-bifemorální, aorto-biillické, illio-femorální, cross-over illiofemorální, femoro-femorální atd., profundoplastiky, aneurysmata tepen resekce a náhrady, cerebrovaskulární insuficience karotické endarterektomie, reimplantace tepen aortálního oblouku, subklavio-karotické bypassy). Zabezpečení všech typů cévních přístupů pro hemodialýzu. Komplexní léčba chronické venózní insuficience operace varixů, insuficientních perforátorů. 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více