VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s."

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a Podnikatelský cíl 5. Organizační schéma společnosti ke dni Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiologické oddělení Kardiochirurgické oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (CMC) Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra Oddělení intervenční radiologie (IR) Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) Oddělení nemocí z povolání a funkční diagnostiky (ONzP) Rehabilitační oddělení (RHB) Oddělení klinické biochemie (OKB) Centrum klientských služeb Centrální sterilizace Stravovací provoz 7. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11. Zpráva dozorčí rady 12. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, Nemocnice Podlesí a.s. má za sebou úspěšný rok Pojďme se společně ohlédnout za jeho nejvýznamnějšími událostmi. Dlouhá setrvačnost ekonomických konsekvencí způsobila, že události a trendy, které pozorujeme v české společnosti a hospodářství již delší čas, byly negativně promítnuty do systému úhrad zdravotní péče a systém, jako celek, pracoval s deficitním rozpočtem. I za těchto podmínek a skutečností zůstává Nemocnice Podlesí a.s. silnou a důvěryhodnou společností, jež ctí svého pacienta na nejvyšší příčce svých hodnot. Právě proto, i přes všechny uvedené skutečnosti, stále zvyšujeme kvalitu a rozšiřujeme spektrum nabízených diagnostických a léčebných metod, které vedou k včasnější diagnóze, efektivnější léčbě a ještě větší spokojenosti našich klientů. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí a.s., jedno z 11 center Ministerstva zdravotnictví České republiky, patří na přední příčky nejen, co se týká objemu provedených procedur, ale hlavně je centrem s nejkomplexnějším spektrem nabízených diagnostických a léčebných výkonů. Žádné jiné centrum neposkytuje takové množství unikátních nových léčebných postupů, jako právě společnost Nemocnice Podlesí a.s. Konkrétně mi dovolte zmínit ty nejdůležitější. Lékaři našeho zařízení patří k nejzkušenějším v ČR v provádění nové metody léčby resistentní hypertenze pomocí katetrizační renální denervace. Dokonce jako jediní v ČR poskytují lékaři našeho kardiocentra katetrizační léčbu nedomykavé dvojcípé chlopně pomocí instrumentária zvaného Mitra Clip. Elektrofyziologové nabízí jako alternativu pro nemocné s chronickou fibrilací síní léčbu pomocí okludéru ouška levé síně s názvem Watchman. Jednoznačně patří tým našich lékařů ke špičce v České republice v oblasti katetrizačních implantací aortálních chlopní (TAVI), kdy v roce 2012 provedli 54 implantací. Od roku 2010 bylo takto v Nemocnici Podlesí a.s. celkem léčeno již 148 pacientů. Unikátní novinkou v ČR je implantace biodegradabilních koronárních stentů u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Jejich výhoda spočívá v eliminaci nefyziologické remodelace a možnosti následné chirurgické revaskularizace. Na oddělení kardiochirurgie Nemocnice Podlesí a.s. byla jako první v České republice implantována aortální sutureless chlopenní protéza miniinvazivním přístupem. Významným posunem ve zkvalitnění péče a zlepšení benefitu pro pacienty je program záchovných operací aortálních chlopní u nemocných s chlopenní vadou aortální chlopně. Výsledkem společného úsilí lékařů obou částí kardiocentra v programu chronického srdečního selhání, byla implantace dlouhodobé mechanické podpory srdeční typu Heart Mate II. Implantace byla uskutečněna ve spolupráci s týmem z IKEM Praha a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Ve vaskulární části centra musím zmínit zkušenosti našich lékařů s hybridními revaskularizačními procedurami, které také patří k největším v republice. Novou, moderní a žádanou metodou je radiofrekvenční ablační metoda léčby křečových žil, kdy zákrok je prováděn pod USG kontrolou. 2

5 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 V kontextu nových metod nemohu opomenout nejvýznamnější investiční akci současnosti, kterou je beze sporu výstavba nejmodernějšího hybridního sálu ve střední a východní Evropě, který dále rozšíří možnosti léčebných procedur a zvýší kvalitu a komfort jejich poskytování jak pro pacienty, tak i pro personál nemocnice. Součástí tohoto projektu je zároveň budování nového zázemí jednodenní péče. I v roce 2012 se Nemocnice Podlesí a.s. účastnila průzkumu spokojenosti pacientů společnosti HCI Nemocnice ČR očima pacientů, kde obhájila své 3. místo v Moravskoslezském kraji, čímž potvrdila svou kvalitu a oblibu mezi pacienty. Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům, kteří svou nadstandardní erudicí a přístupem budují a zvyšují význam značky Nemocnice Podlesí a.s. Děkuji všem obchodním partnerům za jejich příkladnou spolupráci. Děkuji členům dozorčí rady AGEL a.s., členům představenstva AGEL a.s. a členům dozorčí rady Nemocnice Podlesí a.s. za podporu a spolupráci při naplňování snahy stát se vyhledávanou nemocnicí. Vyhledávanou obchodními partnery, plátci zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a zejména pacienty, kterým je veškeré naše úsilí podřízeno. MUDr. Karel Lukeš předseda představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a.s. 3

6 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Významnou událostí roku 2012 byla kompletní rekonstrukce angiologického sálu. Celková investice do vybavení a stavebních prací převýšila částku 25 miliónu korun. Výše uvedená částka byla profinancovaná na základě úvěru, který byl poskytnut na nákup technologií a stavebních úprav v rámci investiční akce Angiolinka/Angiografický sál Nemocnice Podlesí a.s. Nová angiolinka angiografický komplet Philips Allura Xper FD20/10 patří mezi nejmodernější přístroje v Česku určené pro léčbu srdce. Zrekonstruovaná angiolinka Nemocnice Podlesí a.s. V dubnu roku 2012 zakoupilo rehabilitační oddělení nové ultrazvuky. Terapeutický ultrazvuk slouží pro léčbu chronických onemocnění pohybového systému, artrózy kloubů, poúrazových stavů, tenisového lokte, zmrzlého ramene a ostruh. Celková investice do nových přístrojů, které budou využívány na rehabilitaci Nemocnice Podlesí a.s. a na detašovaném pracovišti Jablunkov, dosáhla téměř 150 tisíc korun. Rehabilitační oddělení rozšířilo spektrum poskytovaných služeb o hipoterapii, kterou provádí v jízdárně Vitality v Bystřici nad Olší. 4

7 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Nemocnice Podlesí a.s. vyšla vstříc svým pacientům a v měsíci září 2012 přestěhovala (v rámci stejné budovy) svou kardiologickou ambulanci Mephacentrum v Ostravě Porubě do nových, větších prostor. Nové prostory nabízejí celkem 185 m 2. V říjnu roku 2012 začala Nemocnice Podlesí a.s. s výstavbou speciálního hybridního operačního sálu. Během osmi kalendářních měsíců by měl být v nemocnici vybudován nejmodernější hybridní operační sál ve střední a východní Evropě. Předpokládané rozpočtové náklady činí 100 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyjdou na polovinu a druhá polovina připadne na zdravotnickou techniku. Dne byl ukončen projekt s názvem Školení je šance,,vzdělávání plné života č. projektu CZ.1.04/1.1.02/ , který byl určen pro zaměstnance nemocnice a věnoval se především komunikačním kurzům (koučování a supervize, leadership, stresové situace a relaxační techniky, počítačové kurzy, kurz anglického jazyka a další). Stavební práce hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. je zapojená ještě do dalšího projektu z Evropských sociálních fondů. Jedná se o projekt č. CZ.1.04/1.1.06/ ,,Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionalisty, adaptability a konkurenceschopnosti. Datum ukončení projektu je

8 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní název: Nemocnice Podlesí a.s. Den zápisu: 4. května 1993 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Po změně právní formy (od ) je společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce Sídlo: Třinec, Konská 453, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání ke dni : hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předmět činnosti: Druh a rozsah zdravotní péče: ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče, lůžková péče v oborech: kardiologie, chirurgie, kardiochirurgie, anesteziologie a intenzívní medicína, komplementární a ambulantní péče v oborech: kardiologie, chirurgie, cévní chirurgie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie (výhradně výkony v oboru diabetologie), gastroenterologie, anesteziologie a intenzívní medicína, fyzioterapeut, rehabilitační a fyzikální medicína, hematologie a transfúzní lékařství, neurologie, urologie, pracovní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotní služba přeprava pacientů. Název nestátního zařízení a místo provozování včetně uvedení vlastnických nájemních vztahů: 1. Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Konská 453, PSČ vlastnický vztah kardiologické oddělení, JIP koronární jednotka, kardiologická katetrizační laboratoř, elektrofyziologická laboratoř, kardiologická a arytmologická ambulance a EKG, ambulance vnitřního lékařství a diabetologie, ambulance praktického lékaře pro dospělé, chirurgické oddělení, oddělení jednodenní chirurgie, chirurgické operační sály, ambulance chirurgická, cévní a mammologická, urologická ambulance, podiatrická ambulance, kardiochirurgické oddělení kardiochirurgická JIP + standart, kardiochirurgická RES-ARO, kardiochirurgické operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance včetně autotransfúze, rehabilitační oddělení (pracoviště léčebné rehabilitace), 6

9 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni oddělení klinické biochemie, oddělení radiologie a zobrazovacích metod, oddělení pracovního lékařství včetně závodní preventivní péče, dopravní zdravotní služba, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, gastroenterologická ambulance, neurologická ambulance, centrální sterilizace. 2. Jablunkov, Bukovecká 106, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, pracoviště fyzioterapeuta. 3. Ostrava Poruba, Opavská 962/39, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 4. Český Těšín, Komenského 1, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance. 5. Karviná Nové Město, Zakladatelská 1039, PSČ nájemní vztah chirurgická ambulance. 6. Bystřice č.p. 1317, PSČ nájemní vztah pracoviště fyzioterapeuta. 7. Ostrava Mariánské Hory, Kollárova 5, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 8. Havířov, Město, M. Kudeříkové 1559/1a, PSČ nájemní vztah ambulance cévní chirurgie. Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: 7

10 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Představenstvo MUDr. KAReL LUKeŠ předseda představenstva Ing. PeTR LIŠKáŘ místopředseda představenstva MUDr. MARIAN BRANNÝ člen představenstva 8

11 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Dozorčí rada mudr. filip horák, mba.... předseda dozorčí rady rndr. věra palkovská... členka dozorčí rady zdeněk vrba... člen dozorčí rady z řad zaměstnanců 9

12 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Jediný akcionář: AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , identifikační číslo: Akcie: 34 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál: Kč, splaceno: 100 %. Ostatní skutečnosti: Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne , který byl schválen dne ve formě notářských zápisů NZ 347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a.s., IČ: , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností AGEL a.s., IČ: , se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , jako nástupnickou společností. 10

13 Poslání a podnikatelský cíl 4.0 Jsme soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží, provádějící elektivní výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, cévní a miniinvazivní chirurgie. Jsme dynamické a inovativní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího nejmodernějších léčebných metod zdravotní techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how. Budujeme svůj úspěch na vstřícném a profesionálním přístupu ke svým pacientům, kterým poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby. Středem našeho zájmu je zdraví a dobro pacienta. Příjmové oddělení Nemocnice Podlesí a.s. Podnikatelský cíl Chápeme současné zdravotnictví jako velice složitou a neustále se vyvíjející oblast. Proto chceme poskytovat našim pacientům na základě nejnovějších světových poznatků tu nejlepší možnou odbornou péči a aktivně se podílet na světovém vývoji oborů, které jsme si vybrali jako stěžejní. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně, společně řešíme jeho zdravotní stav a chceme být pro všechny pacienty vyhledávaným a spolehlivým partnerem. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců. Chceme dosáhnout a udržet vysokou stabilitu společnosti a hospodářský růst cestou zvyšování kvality a produktivity práce, inovace a růstu. Budujeme kulturu firmy s atmosférou stále se vzdělávající a rozvíjející se organizace, která umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých zaměstnanců. Veškerá činnost nemocnice je zaměřena na rozvoj ve vybraných strategických oborech. Spokojenost našich klientů je naším cílem Pacientovi, který je vyšetřován nebo léčen na některém z našich pracovišť, zajišťujeme naprostou anonymitu, spolehlivost a bezpečnost prováděných zákroků. Veškeré výkony jsou prováděny ve standardně vysoké odborné úrovni na nejmodernějším zdravotnickém zařízení. Na co sázíme i do budoucna, je nejen diagnostika, ale především okamžitá následná terapeutická intervence tak, aby pacient po opuštění našeho zařízení neodcházel se stanovenou diagnózou, ale s vyřešeným zdravotním problémem. Požadavky kladené současně na podniky, nemocnice nevyjímaje, jsou stále komplexnější: tlak na náklady, konkurence, globalizace působí na mnoha úrovních. Zde jsou žádaní spolehliví partneři. Nabízíme Vám naši dlouholetou zkušenost, špičkové výsledky a know-how. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nejen deklaruje, ale v praxi i prosazuje, vstřícný a přátelský individuální přístup k pacientům. Nemocnice si váží každého pacienta a činí vše pro jeho spokojenost jak rozsahem a nejvyšší kvalitou nabízených služeb, tak i vstřícným přístupem personálu a poskytovanými informacemi. 11

14 Organizační schéma společnosti Nemocnice Podlesí a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Představenstvo Dozorčí rada Ředitel Primáři a vedoucí lékaři oddělení Manažer ošetřovatelství pověřený personálním řízením Sekretariát Ekonom Kardiocentrum Staniční sestry Manažer kvality Provozně technické oddělení Kardiologické oddělení Vedoucí sestry Údržba Kardiochirurgické oddělení Vedoucí laboranti Pracovník práce a mezd Doprava Vaskulární centrum Vedoucí fyzioterapeut Účetní (mzdy) Úklid Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nutriční terapeuté a asistenti Personální referent Stravování Intervenční radiologie Ústavní hygienik Finanční účtárna ARO Vedoucí dopravy IT Oddělení klinické biochemie Podatelna Oddělení nemocí z povolání Oddělení vykazování ZP Rehabilitační oddělení Právní oddělení Centrum klinických služeb (Příjmové oddělení) Správce vozového parku Neurologická ambulance a stacionář Centrální sterilizace

15 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiocentrum společnosti Nemocnice Podlesí a.s. se skládá ze dvou částí: oddělení kardiologického a kardiochirurgického. Díky těmto oddělením nemocnice nabízí všem pacientům komplexní léčbu srdce pod jednou střechou. Výsledky potvrzují ideálnost tohoto řešení. Vedoucím lékařem Kardiocentra a primářem kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí a.s. je MUDr. Marian Branný. Struktura Kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s.: 1) Kardiologické oddělení 2) Kardiochirurgické oddělení Kardiologie I. Kardiologie II. Koronární jednotka Katetrizační laboratoř Kardiochirurgická RES Kardiochirurgická JIP Kardiochirurgie standard Kardiochirurgie operační sál pro koronární angiografie 1, 2, 3 Ambulance: pro elektrofyziologii 1, 2 Kardiochirurgická Ambulance: Kardiologická 1, 2 Arytmologická 1, 2 ECHO laboratoř 1, 2, 3 Funkční laboratoř (ergometrie, spiroergometrie) Holterovský monitoring EKG, HUTT CT srdce, MR srdce V regionu působí celkem dvě detašovaná pracoviště kardiologické ambulance: v budově Mephacentra v Ostravě Porubě, v Ostravě Mariánských Horách. Výhody léčby v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. Malá nemocnice nabízí pacientům domácí prostředí, umožňuje velmi úzkou týmovou spolupráci a přímou komunikaci s odesílajícími lékaři. Veškerá kardiologická vyšetření i následnou léčbu provádíme na našich pracovištích bez nutnosti odesílání do jiných nemocnic. Pokud pacient s onemocněním srdce potřebuje koronarografii, elektrofyziologii nebo srdeční operaci, potřebuje ji rychle jde mu často o život. Čekací doby na klíčová vyšetření či léčbu nepřekračují 2 týdny. 14

16 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti 6.0 Léčíme nemocného člověka, ne diagnózu. Kardiálně selhávajícího nemocného léčíme nejen na srdeční selhání, ale také posoudíme možnost revaskularizace, zhodnotíme arytmologicky apod. Navíc plně a srozumitelně informovaný nemocný, který ví vše o stavu svého onemocnění, prognóze, přínosech i rizicích doporučené terapie, je základním kamenem úspěchu léčby. Komplexnost, objem a kvalita poskytované péče v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. vedla k jeho zařazení mezi vybraná centra pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru kardiologie a kardiochirurgie. Na základě výše uvedených kritérií patří Kardiocetrum Nemocnice Podlesí a.s. spolu s IKEM Praha a Nemocnicí na Homolce mezi tři nejvýznamnější pracoviště v České republice. Vjezd pro sanitní vozidla Kardiologické oddělení Léčba infarktu myokardu pomocí přímé PCI Znamená snížení úmrtnosti o více než 50,0 % ve srovnání s dosavadními způsoby léčby (trombolýza). Je realizována pomocí programu Nonstop provoz katetrizační laboratoře, tzn. specializovaný tým je dostupný 24 hodin denně po dobu sedmi dnů v týdnu. Třinec se stal třetím městem v České republice (po Praze a Brně), kde byl v říjnu 1998 tento program zahájen. K dnešnímu dni bylo takto léčeno víc než nemocných s akutním infarktem myokardu. Spektrum diagnostických a léčebných výkonů Prevence srdečně cévních onemocnění Ambulance odvykání kouření Ambulance rezistentní hypertenze Ambulance srdečního selhání Ambulance arytmologická 15

17 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Ambulance kardiologická Neinvazivní diagnostika srdečních onemocnění EKG. EKG Holter, Rhytm card. Tlakový Holter. Echokardiografie transtorakální, jícnová, TDI, 3D rekonstrukce. Zátěžové testy: s dobutaminem, ergometrie. HUTT. CT koronární angiografie. CT strukturálních onemocnění srdce. MR srdce. Invazivní diagnostika a léčba srdečních onemocnění Koronarografie. Angioplastiky (PCI), implantace stentů. Rotablace. IVUS, FFR. ICE. Pravostranná katetrizace vč. zátěžové. Intraaortální balonková kontrapulzace. Katetrizační uzávěry defektů síňového, komorového septa, PDA, paravalvulárních leaků. Perkutánní balonková valvuloplastika aortální a plícnicové chlopně. Katetrizační alkoholové ablace. Hypertrofické kardiomyopatie (HKMP). Katétrová implantace aortální chlopně (TAVI). Katétrová implantace plicnicové chlopně (Melody valve). Katétrová léčba nedomykavosti dvoucípé chlopně pomocí Mitrálního klipu. Uzávěr ouška levé síně. Katétrová renální denervace. Arytmologie Implantace kardiostimulátorů, biventrikulárních stimulátorů. Diagnostické elektrofyziologické vyšetření Hisogram, programovaná stimulace komor. Radiofrekvenční ablace arytmií. Radiofrekvenční ablace arytmií s pomocí systému CARTO. Implantace kardioverterů defibrilátorů (ICD). 16

18 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Výsledky kardiologického oddělení Srovnání výkonů v oblasti kardiologie v letech Koronární intervence Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Koronarografie PCI STENT Primární PCI Nekoronární intervence Srovnávací období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Katetrizační implantace chlopní Uzávěr ASD, PFO, PDA, paravalvulární leaky MitraClip Uzávěr ouška levé síně PTSMA Balonková aortální valvuloplastika Renální denervace Srovnání výkonů v oblasti arytmologie v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Kardiostimulátory Biventrikulární stimulace Elektrofyziologická vyšetření RF ablace RF ablace (s CARTO) ICD

19 Prezentace jednotlivých oddělení Kardiochirurgické oddělení Primářem tohoto oddělení je MUDr. Piotr Branny. Spektrum operačních výkonů náhrady a rekonstrukční operace chlopní: operace aortální chlopně, operace trikuspidální chlopně, operace mitrální chlopně, operace pulmonální chlopně provádění aortokoronárních bypassů, včetně operací na bijícím srdci, kombinované výkony, tepenné revaskularizace, operace na hrudní aortě, operace pro poruchy rytmu, operace a reoperace vrozených vad v dospělosti, videoasistované (endoskopické) výkony, transkatétrová implantace aortální chlopně, implantace mechanické srdeční podpory, implantace epikardiálních elektrod, trvalých (biventrikulárních) stimulátorů. Pacienti jsou připravováni na výkon již před operací, a to včetně rehabilitace (nácvik dýchání, vykašlávání, vertikalizace apod.). S rehabilitací začínáme již první pooperační den. Většina pacientů opouští nemocnici pooperační den s tím, že jsou schopni ujít jedno patro po schodech. V indikovaných případech provádíme tzv. videoasistovanou (endoskopickou) operaci srdce, která se podobá laparoskopii v chirurgii a je mnohem šetrnější. Takto lze provést náhradu nebo plastiku mitrální i trojcípé chlopně, operaci defektu síňové přepážky nebo operaci pro poruchu rytmu srdce. Kardiochirurgické oddělení společnosti Nemocnice Podlesí a.s. je prvním pracovištěm, které tuto metodu v České republice zavedlo. Provádíme rovněž miniinvazivní náhrady aortální chlopně operace se provádí z pravostranné minitorakotomie (příčná 5 7 cm dlouhá jizva vpravo pod klíčkem), nebo z ministernotomie. Spolu s Kardiologickým oddělením jsme začali provádět implantaci aortální chlopně transkatétrovou metodou. Pomocí speciálního instrumentária u vybraných pacientů můžeme zavést a implantovat aortální náhradu přes tříselnou (nebo podklíčkovou) tepnu a to bez velké operační rány na hrudníku. Spolupracujeme s lázněmi Teplice nad Bečvou. Nabízíme pacientům po kardiochirurgické operaci přímý překlad do Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou, což umožňuje intenzivní kardiorehabilitaci po výkonu a rychlejší návrat do běžné aktivity po našich operacích. Samozřejmě o lázeňský pobyt lze požádat klasicky s odstupem několika týdnů. Alternativou je rehabilitace v Beskydském rehabilitačním centru s.r.o. v Čeladné. 18

20 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Srovnání kardiochirurgických výkonů v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Operace srdce Aortokoronární bypass Kombinovaný výkon AO chlopeň MI chlopeň TR chlopeň Plastika MI chlopně Operace na hrudní aortě Bez použití MO Obsluha mimotělního oběhu při kardiochirurgickém výkonu 19

21 Prezentace jednotlivých oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (dále jen CCMC) Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie společnosti Nemocnice Podlesí a.s. vzniklo jako důsledek další vysoce specializované profilace v rámci kardiovaskulárního centra na půdě chirurgického oddělení, které se specializovalo na miniinvazivní zákroky. Primářem Centra cévní a miniinvazivní chirurgie je MUDr. Daniel Říha. Struktura CCMC Nemocnice Podlesí a.s. Chirurgie I. Chirurgie II. Operační sály Jednodenní chirurgie Ambulance: Cévní Chirurgická Mammologická Urologická Gastroenterologická Podiatrická Provádíme celou škálu cévní operativy na periférním tepenném systému. Postupně zvyšujeme počet revaskularizačních zákroků spolu s endovaskulárními metodami tzv. hybridní výkony, přičemž zlepšení přinesl koncem roku 2012 nový operační stůl. V naprosté většině operačních výkonů převládá šetrná endoskopická technika, která má v naší nemocnici vynikající kredit Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie je jedním z prvních pracovišť, které provedlo v roce 1991 v Československu laparoskopickou cholecystektomii. V operativě tříselných kýl preferujeme laparoskopickou plastiku bez fixace klipy, nebo jenom s použitím lepidla. Organizujeme pravidelné 1 až 2denní kurzy pro lékaře a sestry k problematice léčby chronických ran a defektů. Oddělení má akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání cévní chirurgie, která platí do Oddělení je držitelem akreditace od Ministerstva zdravotnictví ČR pro pořádání certifikovaného kurzu: Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení. 20

22 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Spektrum operačních výkonů CCMC provádí široké spektrum operací: 1. Cévní operace uvedené v rámci Střediska onemocnění cév. 2. Chirurgické operace: kýly, žlučníku, slepého střeva, gynekologické, žaludku, prsní žlázy, urologické. Výsledky CCMC Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací celkem Tým lékařů při chirurgickém zákroku V roce 2012 pokračujeme v trendu hybridních (kombinovaných) revaskularizačních výkonů, kde cévní chirurg spolu s intervenčním radiologem bojují o záchranu kriticky nedokrvené končetiny (jedná se převážně o dolní končetiny). Počet těchto hybridních výkonů je jeden z nejvyšších v České republice. Problematika záchrany končetiny úzce souvisí s komplexní terapií chronických ran, kde pokračujeme v zavedeném léčebném trendu, ale i ve školeních pro lékaře a sestry z nemocnic, ambulancí a agentur domácí péče. V rámci operací křečových žil nabízíme již čtvrtým rokem možnost ošetření pomocí radiofrekvenční ablace. 21

23 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Program Jednodenní chirurgie Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací v rámci Jednodenní chirurgie Pacient splňující určitá zdravotní kritéria je přijat do nemocnice, odoperován a propuštěn ještě týž den domů. Doma je zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče agenturou domácí péče (home care). Mezi nejčastější výkony v rámci jednodenní chirurgie patří operace kýly, žlučníků, varixů, prsní žlázy, urologické a gynekologické operace Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra V rámci Střediska onemocnění cév (dále jen SOC) se zabýváme problematikou diagnostiky a léčby postižení periferních cév. Sdružuje odborníky z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie a oddělení intervenční radiologie a díky tomu komplexnost vyšetření doplňuje i komplexnost terapie. V rámci toho programu jsou prováděny: Diagnostické zobrazovací metody: dopplerovská sononografie, CT angiografie a angiografie (DSA, MR AG) veškerých periferních cév. Pomocná diagnostická vyšetření: stanovení ABI, běhátkový test, měření perkutánní tenze kyslíku. Všechny základní typy endovaskulárních léčebných zákroků (PTA, stenting, trombolýza, PAT, embolizace, implantace stentgraftů) na cévách končetin, břicha, přívodných mozkových tepnách a dialyzačních AV shuntech. Klasická otevřená chirurgická terapie cév včetně cévních náhrad (komplexní revaskularizace bypassy aorto-bifemorální, aorto-biillické, illio-femorální, cross-over illiofemorální, femoro-femorální atd., profundoplastiky, aneurysmata tepen resekce a náhrady, cerebrovaskulární insuficience karotické endarterektomie, reimplantace tepen aortálního oblouku, subklavio-karotické bypassy). Zabezpečení všech typů cévních přístupů pro hemodialýzu. Komplexní léčba chronické venózní insuficience operace varixů, insuficientních perforátorů. 22

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 06-07 02.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NEMOCNICE PODLESÍ A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 6 02. Významné události

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více