VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s."

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání a Podnikatelský cíl 5. Organizační schéma společnosti ke dni Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiologické oddělení Kardiochirurgické oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (CMC) Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra Oddělení intervenční radiologie (IR) Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) Oddělení nemocí z povolání a funkční diagnostiky (ONzP) Rehabilitační oddělení (RHB) Oddělení klinické biochemie (OKB) Centrum klientských služeb Centrální sterilizace Stravovací provoz 7. Základní ekonomické ukazatele společnosti za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v následujících letech, střednědobý plán společnosti na léta Zpráva o vztazích 11. Zpráva dozorčí rady 12. Závěrečný výrok auditora k účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, Nemocnice Podlesí a.s. má za sebou úspěšný rok Pojďme se společně ohlédnout za jeho nejvýznamnějšími událostmi. Dlouhá setrvačnost ekonomických konsekvencí způsobila, že události a trendy, které pozorujeme v české společnosti a hospodářství již delší čas, byly negativně promítnuty do systému úhrad zdravotní péče a systém, jako celek, pracoval s deficitním rozpočtem. I za těchto podmínek a skutečností zůstává Nemocnice Podlesí a.s. silnou a důvěryhodnou společností, jež ctí svého pacienta na nejvyšší příčce svých hodnot. Právě proto, i přes všechny uvedené skutečnosti, stále zvyšujeme kvalitu a rozšiřujeme spektrum nabízených diagnostických a léčebných metod, které vedou k včasnější diagnóze, efektivnější léčbě a ještě větší spokojenosti našich klientů. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí a.s., jedno z 11 center Ministerstva zdravotnictví České republiky, patří na přední příčky nejen, co se týká objemu provedených procedur, ale hlavně je centrem s nejkomplexnějším spektrem nabízených diagnostických a léčebných výkonů. Žádné jiné centrum neposkytuje takové množství unikátních nových léčebných postupů, jako právě společnost Nemocnice Podlesí a.s. Konkrétně mi dovolte zmínit ty nejdůležitější. Lékaři našeho zařízení patří k nejzkušenějším v ČR v provádění nové metody léčby resistentní hypertenze pomocí katetrizační renální denervace. Dokonce jako jediní v ČR poskytují lékaři našeho kardiocentra katetrizační léčbu nedomykavé dvojcípé chlopně pomocí instrumentária zvaného Mitra Clip. Elektrofyziologové nabízí jako alternativu pro nemocné s chronickou fibrilací síní léčbu pomocí okludéru ouška levé síně s názvem Watchman. Jednoznačně patří tým našich lékařů ke špičce v České republice v oblasti katetrizačních implantací aortálních chlopní (TAVI), kdy v roce 2012 provedli 54 implantací. Od roku 2010 bylo takto v Nemocnici Podlesí a.s. celkem léčeno již 148 pacientů. Unikátní novinkou v ČR je implantace biodegradabilních koronárních stentů u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Jejich výhoda spočívá v eliminaci nefyziologické remodelace a možnosti následné chirurgické revaskularizace. Na oddělení kardiochirurgie Nemocnice Podlesí a.s. byla jako první v České republice implantována aortální sutureless chlopenní protéza miniinvazivním přístupem. Významným posunem ve zkvalitnění péče a zlepšení benefitu pro pacienty je program záchovných operací aortálních chlopní u nemocných s chlopenní vadou aortální chlopně. Výsledkem společného úsilí lékařů obou částí kardiocentra v programu chronického srdečního selhání, byla implantace dlouhodobé mechanické podpory srdeční typu Heart Mate II. Implantace byla uskutečněna ve spolupráci s týmem z IKEM Praha a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Ve vaskulární části centra musím zmínit zkušenosti našich lékařů s hybridními revaskularizačními procedurami, které také patří k největším v republice. Novou, moderní a žádanou metodou je radiofrekvenční ablační metoda léčby křečových žil, kdy zákrok je prováděn pod USG kontrolou. 2

5 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 V kontextu nových metod nemohu opomenout nejvýznamnější investiční akci současnosti, kterou je beze sporu výstavba nejmodernějšího hybridního sálu ve střední a východní Evropě, který dále rozšíří možnosti léčebných procedur a zvýší kvalitu a komfort jejich poskytování jak pro pacienty, tak i pro personál nemocnice. Součástí tohoto projektu je zároveň budování nového zázemí jednodenní péče. I v roce 2012 se Nemocnice Podlesí a.s. účastnila průzkumu spokojenosti pacientů společnosti HCI Nemocnice ČR očima pacientů, kde obhájila své 3. místo v Moravskoslezském kraji, čímž potvrdila svou kvalitu a oblibu mezi pacienty. Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům, kteří svou nadstandardní erudicí a přístupem budují a zvyšují význam značky Nemocnice Podlesí a.s. Děkuji všem obchodním partnerům za jejich příkladnou spolupráci. Děkuji členům dozorčí rady AGEL a.s., členům představenstva AGEL a.s. a členům dozorčí rady Nemocnice Podlesí a.s. za podporu a spolupráci při naplňování snahy stát se vyhledávanou nemocnicí. Vyhledávanou obchodními partnery, plátci zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a zejména pacienty, kterým je veškeré naše úsilí podřízeno. MUDr. Karel Lukeš předseda představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a.s. 3

6 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Významnou událostí roku 2012 byla kompletní rekonstrukce angiologického sálu. Celková investice do vybavení a stavebních prací převýšila částku 25 miliónu korun. Výše uvedená částka byla profinancovaná na základě úvěru, který byl poskytnut na nákup technologií a stavebních úprav v rámci investiční akce Angiolinka/Angiografický sál Nemocnice Podlesí a.s. Nová angiolinka angiografický komplet Philips Allura Xper FD20/10 patří mezi nejmodernější přístroje v Česku určené pro léčbu srdce. Zrekonstruovaná angiolinka Nemocnice Podlesí a.s. V dubnu roku 2012 zakoupilo rehabilitační oddělení nové ultrazvuky. Terapeutický ultrazvuk slouží pro léčbu chronických onemocnění pohybového systému, artrózy kloubů, poúrazových stavů, tenisového lokte, zmrzlého ramene a ostruh. Celková investice do nových přístrojů, které budou využívány na rehabilitaci Nemocnice Podlesí a.s. a na detašovaném pracovišti Jablunkov, dosáhla téměř 150 tisíc korun. Rehabilitační oddělení rozšířilo spektrum poskytovaných služeb o hipoterapii, kterou provádí v jízdárně Vitality v Bystřici nad Olší. 4

7 Významné události uplynulého kalendářního roku 2.0 Nemocnice Podlesí a.s. vyšla vstříc svým pacientům a v měsíci září 2012 přestěhovala (v rámci stejné budovy) svou kardiologickou ambulanci Mephacentrum v Ostravě Porubě do nových, větších prostor. Nové prostory nabízejí celkem 185 m 2. V říjnu roku 2012 začala Nemocnice Podlesí a.s. s výstavbou speciálního hybridního operačního sálu. Během osmi kalendářních měsíců by měl být v nemocnici vybudován nejmodernější hybridní operační sál ve střední a východní Evropě. Předpokládané rozpočtové náklady činí 100 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyjdou na polovinu a druhá polovina připadne na zdravotnickou techniku. Dne byl ukončen projekt s názvem Školení je šance,,vzdělávání plné života č. projektu CZ.1.04/1.1.02/ , který byl určen pro zaměstnance nemocnice a věnoval se především komunikačním kurzům (koučování a supervize, leadership, stresové situace a relaxační techniky, počítačové kurzy, kurz anglického jazyka a další). Stavební práce hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. je zapojená ještě do dalšího projektu z Evropských sociálních fondů. Jedná se o projekt č. CZ.1.04/1.1.06/ ,,Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionalisty, adaptability a konkurenceschopnosti. Datum ukončení projektu je

8 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Obchodní název: Nemocnice Podlesí a.s. Den zápisu: 4. května 1993 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Po změně právní formy (od ) je společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce Sídlo: Třinec, Konská 453, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání ke dni : hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předmět činnosti: Druh a rozsah zdravotní péče: ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče, lůžková péče v oborech: kardiologie, chirurgie, kardiochirurgie, anesteziologie a intenzívní medicína, komplementární a ambulantní péče v oborech: kardiologie, chirurgie, cévní chirurgie, všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie (výhradně výkony v oboru diabetologie), gastroenterologie, anesteziologie a intenzívní medicína, fyzioterapeut, rehabilitační a fyzikální medicína, hematologie a transfúzní lékařství, neurologie, urologie, pracovní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, dopravní zdravotní služba přeprava pacientů. Název nestátního zařízení a místo provozování včetně uvedení vlastnických nájemních vztahů: 1. Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Konská 453, PSČ vlastnický vztah kardiologické oddělení, JIP koronární jednotka, kardiologická katetrizační laboratoř, elektrofyziologická laboratoř, kardiologická a arytmologická ambulance a EKG, ambulance vnitřního lékařství a diabetologie, ambulance praktického lékaře pro dospělé, chirurgické oddělení, oddělení jednodenní chirurgie, chirurgické operační sály, ambulance chirurgická, cévní a mammologická, urologická ambulance, podiatrická ambulance, kardiochirurgické oddělení kardiochirurgická JIP + standart, kardiochirurgická RES-ARO, kardiochirurgické operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance včetně autotransfúze, rehabilitační oddělení (pracoviště léčebné rehabilitace), 6

9 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni oddělení klinické biochemie, oddělení radiologie a zobrazovacích metod, oddělení pracovního lékařství včetně závodní preventivní péče, dopravní zdravotní služba, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, gastroenterologická ambulance, neurologická ambulance, centrální sterilizace. 2. Jablunkov, Bukovecká 106, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance, infúzní stacionář infúzní pracoviště sester, pracoviště fyzioterapeuta. 3. Ostrava Poruba, Opavská 962/39, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 4. Český Těšín, Komenského 1, PSČ nájemní vztah neurologická ambulance. 5. Karviná Nové Město, Zakladatelská 1039, PSČ nájemní vztah chirurgická ambulance. 6. Bystřice č.p. 1317, PSČ nájemní vztah pracoviště fyzioterapeuta. 7. Ostrava Mariánské Hory, Kollárova 5, PSČ nájemní vztah kardiologická ambulance. 8. Havířov, Město, M. Kudeříkové 1559/1a, PSČ nájemní vztah ambulance cévní chirurgie. Telefon, fax: , Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: 7

10 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Představenstvo MUDr. KAReL LUKeŠ předseda představenstva Ing. PeTR LIŠKáŘ místopředseda představenstva MUDr. MARIAN BRANNÝ člen představenstva 8

11 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Dozorčí rada mudr. filip horák, mba.... předseda dozorčí rady rndr. věra palkovská... členka dozorčí rady zdeněk vrba... člen dozorčí rady z řad zaměstnanců 9

12 Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Jediný akcionář: AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , identifikační číslo: Akcie: 34 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál: Kč, splaceno: 100 %. Ostatní skutečnosti: Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne , který byl schválen dne ve formě notářských zápisů NZ 347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a.s., IČ: , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností AGEL a.s., IČ: , se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , jako nástupnickou společností. 10

13 Poslání a podnikatelský cíl 4.0 Jsme soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží, provádějící elektivní výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, cévní a miniinvazivní chirurgie. Jsme dynamické a inovativní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího nejmodernějších léčebných metod zdravotní techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how. Budujeme svůj úspěch na vstřícném a profesionálním přístupu ke svým pacientům, kterým poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby. Středem našeho zájmu je zdraví a dobro pacienta. Příjmové oddělení Nemocnice Podlesí a.s. Podnikatelský cíl Chápeme současné zdravotnictví jako velice složitou a neustále se vyvíjející oblast. Proto chceme poskytovat našim pacientům na základě nejnovějších světových poznatků tu nejlepší možnou odbornou péči a aktivně se podílet na světovém vývoji oborů, které jsme si vybrali jako stěžejní. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně, společně řešíme jeho zdravotní stav a chceme být pro všechny pacienty vyhledávaným a spolehlivým partnerem. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců. Chceme dosáhnout a udržet vysokou stabilitu společnosti a hospodářský růst cestou zvyšování kvality a produktivity práce, inovace a růstu. Budujeme kulturu firmy s atmosférou stále se vzdělávající a rozvíjející se organizace, která umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých zaměstnanců. Veškerá činnost nemocnice je zaměřena na rozvoj ve vybraných strategických oborech. Spokojenost našich klientů je naším cílem Pacientovi, který je vyšetřován nebo léčen na některém z našich pracovišť, zajišťujeme naprostou anonymitu, spolehlivost a bezpečnost prováděných zákroků. Veškeré výkony jsou prováděny ve standardně vysoké odborné úrovni na nejmodernějším zdravotnickém zařízení. Na co sázíme i do budoucna, je nejen diagnostika, ale především okamžitá následná terapeutická intervence tak, aby pacient po opuštění našeho zařízení neodcházel se stanovenou diagnózou, ale s vyřešeným zdravotním problémem. Požadavky kladené současně na podniky, nemocnice nevyjímaje, jsou stále komplexnější: tlak na náklady, konkurence, globalizace působí na mnoha úrovních. Zde jsou žádaní spolehliví partneři. Nabízíme Vám naši dlouholetou zkušenost, špičkové výsledky a know-how. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nejen deklaruje, ale v praxi i prosazuje, vstřícný a přátelský individuální přístup k pacientům. Nemocnice si váží každého pacienta a činí vše pro jeho spokojenost jak rozsahem a nejvyšší kvalitou nabízených služeb, tak i vstřícným přístupem personálu a poskytovanými informacemi. 11

14 Organizační schéma společnosti Nemocnice Podlesí a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Představenstvo Dozorčí rada Ředitel Primáři a vedoucí lékaři oddělení Manažer ošetřovatelství pověřený personálním řízením Sekretariát Ekonom Kardiocentrum Staniční sestry Manažer kvality Provozně technické oddělení Kardiologické oddělení Vedoucí sestry Údržba Kardiochirurgické oddělení Vedoucí laboranti Pracovník práce a mezd Doprava Vaskulární centrum Vedoucí fyzioterapeut Účetní (mzdy) Úklid Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nutriční terapeuté a asistenti Personální referent Stravování Intervenční radiologie Ústavní hygienik Finanční účtárna ARO Vedoucí dopravy IT Oddělení klinické biochemie Podatelna Oddělení nemocí z povolání Oddělení vykazování ZP Rehabilitační oddělení Právní oddělení Centrum klinických služeb (Příjmové oddělení) Správce vozového parku Neurologická ambulance a stacionář Centrální sterilizace

15 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti Kardiocentrum Kardiocentrum společnosti Nemocnice Podlesí a.s. se skládá ze dvou částí: oddělení kardiologického a kardiochirurgického. Díky těmto oddělením nemocnice nabízí všem pacientům komplexní léčbu srdce pod jednou střechou. Výsledky potvrzují ideálnost tohoto řešení. Vedoucím lékařem Kardiocentra a primářem kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí a.s. je MUDr. Marian Branný. Struktura Kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s.: 1) Kardiologické oddělení 2) Kardiochirurgické oddělení Kardiologie I. Kardiologie II. Koronární jednotka Katetrizační laboratoř Kardiochirurgická RES Kardiochirurgická JIP Kardiochirurgie standard Kardiochirurgie operační sál pro koronární angiografie 1, 2, 3 Ambulance: pro elektrofyziologii 1, 2 Kardiochirurgická Ambulance: Kardiologická 1, 2 Arytmologická 1, 2 ECHO laboratoř 1, 2, 3 Funkční laboratoř (ergometrie, spiroergometrie) Holterovský monitoring EKG, HUTT CT srdce, MR srdce V regionu působí celkem dvě detašovaná pracoviště kardiologické ambulance: v budově Mephacentra v Ostravě Porubě, v Ostravě Mariánských Horách. Výhody léčby v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. Malá nemocnice nabízí pacientům domácí prostředí, umožňuje velmi úzkou týmovou spolupráci a přímou komunikaci s odesílajícími lékaři. Veškerá kardiologická vyšetření i následnou léčbu provádíme na našich pracovištích bez nutnosti odesílání do jiných nemocnic. Pokud pacient s onemocněním srdce potřebuje koronarografii, elektrofyziologii nebo srdeční operaci, potřebuje ji rychle jde mu často o život. Čekací doby na klíčová vyšetření či léčbu nepřekračují 2 týdny. 14

16 Prezentace jednotlivých oddělení společnosti 6.0 Léčíme nemocného člověka, ne diagnózu. Kardiálně selhávajícího nemocného léčíme nejen na srdeční selhání, ale také posoudíme možnost revaskularizace, zhodnotíme arytmologicky apod. Navíc plně a srozumitelně informovaný nemocný, který ví vše o stavu svého onemocnění, prognóze, přínosech i rizicích doporučené terapie, je základním kamenem úspěchu léčby. Komplexnost, objem a kvalita poskytované péče v Kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. vedla k jeho zařazení mezi vybraná centra pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru kardiologie a kardiochirurgie. Na základě výše uvedených kritérií patří Kardiocetrum Nemocnice Podlesí a.s. spolu s IKEM Praha a Nemocnicí na Homolce mezi tři nejvýznamnější pracoviště v České republice. Vjezd pro sanitní vozidla Kardiologické oddělení Léčba infarktu myokardu pomocí přímé PCI Znamená snížení úmrtnosti o více než 50,0 % ve srovnání s dosavadními způsoby léčby (trombolýza). Je realizována pomocí programu Nonstop provoz katetrizační laboratoře, tzn. specializovaný tým je dostupný 24 hodin denně po dobu sedmi dnů v týdnu. Třinec se stal třetím městem v České republice (po Praze a Brně), kde byl v říjnu 1998 tento program zahájen. K dnešnímu dni bylo takto léčeno víc než nemocných s akutním infarktem myokardu. Spektrum diagnostických a léčebných výkonů Prevence srdečně cévních onemocnění Ambulance odvykání kouření Ambulance rezistentní hypertenze Ambulance srdečního selhání Ambulance arytmologická 15

17 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Ambulance kardiologická Neinvazivní diagnostika srdečních onemocnění EKG. EKG Holter, Rhytm card. Tlakový Holter. Echokardiografie transtorakální, jícnová, TDI, 3D rekonstrukce. Zátěžové testy: s dobutaminem, ergometrie. HUTT. CT koronární angiografie. CT strukturálních onemocnění srdce. MR srdce. Invazivní diagnostika a léčba srdečních onemocnění Koronarografie. Angioplastiky (PCI), implantace stentů. Rotablace. IVUS, FFR. ICE. Pravostranná katetrizace vč. zátěžové. Intraaortální balonková kontrapulzace. Katetrizační uzávěry defektů síňového, komorového septa, PDA, paravalvulárních leaků. Perkutánní balonková valvuloplastika aortální a plícnicové chlopně. Katetrizační alkoholové ablace. Hypertrofické kardiomyopatie (HKMP). Katétrová implantace aortální chlopně (TAVI). Katétrová implantace plicnicové chlopně (Melody valve). Katétrová léčba nedomykavosti dvoucípé chlopně pomocí Mitrálního klipu. Uzávěr ouška levé síně. Katétrová renální denervace. Arytmologie Implantace kardiostimulátorů, biventrikulárních stimulátorů. Diagnostické elektrofyziologické vyšetření Hisogram, programovaná stimulace komor. Radiofrekvenční ablace arytmií. Radiofrekvenční ablace arytmií s pomocí systému CARTO. Implantace kardioverterů defibrilátorů (ICD). 16

18 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Výsledky kardiologického oddělení Srovnání výkonů v oblasti kardiologie v letech Koronární intervence Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Koronarografie PCI STENT Primární PCI Nekoronární intervence Srovnávací období Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Katetrizační implantace chlopní Uzávěr ASD, PFO, PDA, paravalvulární leaky MitraClip Uzávěr ouška levé síně PTSMA Balonková aortální valvuloplastika Renální denervace Srovnání výkonů v oblasti arytmologie v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Kardiostimulátory Biventrikulární stimulace Elektrofyziologická vyšetření RF ablace RF ablace (s CARTO) ICD

19 Prezentace jednotlivých oddělení Kardiochirurgické oddělení Primářem tohoto oddělení je MUDr. Piotr Branny. Spektrum operačních výkonů náhrady a rekonstrukční operace chlopní: operace aortální chlopně, operace trikuspidální chlopně, operace mitrální chlopně, operace pulmonální chlopně provádění aortokoronárních bypassů, včetně operací na bijícím srdci, kombinované výkony, tepenné revaskularizace, operace na hrudní aortě, operace pro poruchy rytmu, operace a reoperace vrozených vad v dospělosti, videoasistované (endoskopické) výkony, transkatétrová implantace aortální chlopně, implantace mechanické srdeční podpory, implantace epikardiálních elektrod, trvalých (biventrikulárních) stimulátorů. Pacienti jsou připravováni na výkon již před operací, a to včetně rehabilitace (nácvik dýchání, vykašlávání, vertikalizace apod.). S rehabilitací začínáme již první pooperační den. Většina pacientů opouští nemocnici pooperační den s tím, že jsou schopni ujít jedno patro po schodech. V indikovaných případech provádíme tzv. videoasistovanou (endoskopickou) operaci srdce, která se podobá laparoskopii v chirurgii a je mnohem šetrnější. Takto lze provést náhradu nebo plastiku mitrální i trojcípé chlopně, operaci defektu síňové přepážky nebo operaci pro poruchu rytmu srdce. Kardiochirurgické oddělení společnosti Nemocnice Podlesí a.s. je prvním pracovištěm, které tuto metodu v České republice zavedlo. Provádíme rovněž miniinvazivní náhrady aortální chlopně operace se provádí z pravostranné minitorakotomie (příčná 5 7 cm dlouhá jizva vpravo pod klíčkem), nebo z ministernotomie. Spolu s Kardiologickým oddělením jsme začali provádět implantaci aortální chlopně transkatétrovou metodou. Pomocí speciálního instrumentária u vybraných pacientů můžeme zavést a implantovat aortální náhradu přes tříselnou (nebo podklíčkovou) tepnu a to bez velké operační rány na hrudníku. Spolupracujeme s lázněmi Teplice nad Bečvou. Nabízíme pacientům po kardiochirurgické operaci přímý překlad do Odborného léčebného ústavu pro kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou, což umožňuje intenzivní kardiorehabilitaci po výkonu a rychlejší návrat do běžné aktivity po našich operacích. Samozřejmě o lázeňský pobyt lze požádat klasicky s odstupem několika týdnů. Alternativou je rehabilitace v Beskydském rehabilitačním centru s.r.o. v Čeladné. 18

20 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Srovnání kardiochirurgických výkonů v letech Srovnávací období Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Operace srdce Aortokoronární bypass Kombinovaný výkon AO chlopeň MI chlopeň TR chlopeň Plastika MI chlopně Operace na hrudní aortě Bez použití MO Obsluha mimotělního oběhu při kardiochirurgickém výkonu 19

21 Prezentace jednotlivých oddělení Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie (dále jen CCMC) Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie společnosti Nemocnice Podlesí a.s. vzniklo jako důsledek další vysoce specializované profilace v rámci kardiovaskulárního centra na půdě chirurgického oddělení, které se specializovalo na miniinvazivní zákroky. Primářem Centra cévní a miniinvazivní chirurgie je MUDr. Daniel Říha. Struktura CCMC Nemocnice Podlesí a.s. Chirurgie I. Chirurgie II. Operační sály Jednodenní chirurgie Ambulance: Cévní Chirurgická Mammologická Urologická Gastroenterologická Podiatrická Provádíme celou škálu cévní operativy na periférním tepenném systému. Postupně zvyšujeme počet revaskularizačních zákroků spolu s endovaskulárními metodami tzv. hybridní výkony, přičemž zlepšení přinesl koncem roku 2012 nový operační stůl. V naprosté většině operačních výkonů převládá šetrná endoskopická technika, která má v naší nemocnici vynikající kredit Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie je jedním z prvních pracovišť, které provedlo v roce 1991 v Československu laparoskopickou cholecystektomii. V operativě tříselných kýl preferujeme laparoskopickou plastiku bez fixace klipy, nebo jenom s použitím lepidla. Organizujeme pravidelné 1 až 2denní kurzy pro lékaře a sestry k problematice léčby chronických ran a defektů. Oddělení má akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání cévní chirurgie, která platí do Oddělení je držitelem akreditace od Ministerstva zdravotnictví ČR pro pořádání certifikovaného kurzu: Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení. 20

22 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Spektrum operačních výkonů CCMC provádí široké spektrum operací: 1. Cévní operace uvedené v rámci Střediska onemocnění cév. 2. Chirurgické operace: kýly, žlučníku, slepého střeva, gynekologické, žaludku, prsní žlázy, urologické. Výsledky CCMC Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací celkem Tým lékařů při chirurgickém zákroku V roce 2012 pokračujeme v trendu hybridních (kombinovaných) revaskularizačních výkonů, kde cévní chirurg spolu s intervenčním radiologem bojují o záchranu kriticky nedokrvené končetiny (jedná se převážně o dolní končetiny). Počet těchto hybridních výkonů je jeden z nejvyšších v České republice. Problematika záchrany končetiny úzce souvisí s komplexní terapií chronických ran, kde pokračujeme v zavedeném léčebném trendu, ale i ve školeních pro lékaře a sestry z nemocnic, ambulancí a agentur domácí péče. V rámci operací křečových žil nabízíme již čtvrtým rokem možnost ošetření pomocí radiofrekvenční ablace. 21

23 Prezentace jednotlivých oddělení 6.0 Program Jednodenní chirurgie Vývoj počtu operací v letech Rok Počet operací v rámci Jednodenní chirurgie Pacient splňující určitá zdravotní kritéria je přijat do nemocnice, odoperován a propuštěn ještě týž den domů. Doma je zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče agenturou domácí péče (home care). Mezi nejčastější výkony v rámci jednodenní chirurgie patří operace kýly, žlučníků, varixů, prsní žlázy, urologické a gynekologické operace Vaskulární program Komplexního kardiovaskulárního centra V rámci Střediska onemocnění cév (dále jen SOC) se zabýváme problematikou diagnostiky a léčby postižení periferních cév. Sdružuje odborníky z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie a oddělení intervenční radiologie a díky tomu komplexnost vyšetření doplňuje i komplexnost terapie. V rámci toho programu jsou prováděny: Diagnostické zobrazovací metody: dopplerovská sononografie, CT angiografie a angiografie (DSA, MR AG) veškerých periferních cév. Pomocná diagnostická vyšetření: stanovení ABI, běhátkový test, měření perkutánní tenze kyslíku. Všechny základní typy endovaskulárních léčebných zákroků (PTA, stenting, trombolýza, PAT, embolizace, implantace stentgraftů) na cévách končetin, břicha, přívodných mozkových tepnách a dialyzačních AV shuntech. Klasická otevřená chirurgická terapie cév včetně cévních náhrad (komplexní revaskularizace bypassy aorto-bifemorální, aorto-biillické, illio-femorální, cross-over illiofemorální, femoro-femorální atd., profundoplastiky, aneurysmata tepen resekce a náhrady, cerebrovaskulární insuficience karotické endarterektomie, reimplantace tepen aortálního oblouku, subklavio-karotické bypassy). Zabezpečení všech typů cévních přístupů pro hemodialýzu. Komplexní léčba chronické venózní insuficience operace varixů, insuficientních perforátorů. 22

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva 06-07 02.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více