Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny"

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit ostatní, jak jsou dobří. Gilbert Keith Chesterton

2 Poslání a program sdružení 3 Struktura sdružení a kontakty.4 Kalendárium.. I. Aktivity s delší tradicí 1. Program Pět P Setkání se řemeslem Rodičovská skupina.7 4. Tábor Potáborové setkání Benefiční akce Kontrolní činnost...9 II. Nové aktivity 1. Zkušební provoz chráněné dílny Program HELPP Klub dojíždějících maminek Vzdělávání Zanechej svoji stopu Květiny pro Okna Taška pro Okénko Komunitní centrum Okénko. 11 III. Zázemí sdružení. 13 IV. Dlouhodobě spolupracující organizace...13 V. Prezentace O. S. Okna..13 VI. Nežili jsme jenom pro sebe 13 Seznam dobrovolníků...14 Seznam dárců finanční dary a dotace..15 Seznam dárců služeb a věcných darů.16 Slovo závěrem.17 Zpráva o hospodaření sdružení 18 2

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby s handicapem a jejich rodiny na cestě k plné integraci do všech sfér občanské společnosti, zejména ve školství, kultuře, sportu a zaměstnání. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pomoc při sociální integraci dospělých s handicapem Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost s problematikou integrace zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P, vedení Setkání se řemeslem fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici) Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Jana Mitasová místopředsedkyně Mobil: , Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou. VÝKONNÝ VÝBOR: Mgr. Iva Benešová( ), Ing. Vladimír Nosek( ), Renata Čeloudová ( ), Ing. Pavel Mottl( ), Marie Mottlová( ), Michaela Jůnová( ), Marie Málková( ). Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. OFFICE MANAGER Hana Řimnáčová Má na starosti koordinaci práce sdružení a vede provoz kanceláře Mobil: e- IČO: Číslo účtu: Sparkasse /7940 Web: tel: , Sídlo: Pod Hradem 124/III, Jindřichův Hradec Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. Telefon: , DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 4

5 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Kontrolní a revizní činnost Zpracování plánů rekonstrukce a přístavby KC OKÉNKO Zaměstnána první pracovnice sdružení (Mzda hrazena z prostředků Úřadu práce společensky účelné místo) Udělena cena Křesadlo pro dobrovolníky 2005 třem spolupracovnicím sdružení - Elišce Něničkové, Lence Krátké a Drahomíře Blažkové Cirkusový karneval akce Pět P Benefiční ples Pro Okénko podpořený Nadací Divoké husy Podepsány smlouvy o partnerství s FM VŠE, ÚP a MÚ J. Hradec pro účely Globálního grantu Den otevřených oken seznámení veřejnosti s darovaným domem a záměry, které v něm sdružení chce realizovat Zahájení sponzorské akce ZANECHEJ SVOJI STOPU Dokončeno stavební řízení, uděleno stavební povolení Desetidenní tábor Z pohádky do pohádky v Lutové Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny Návštěva Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou Zakoupen notebook, účetní program a další vybavení pro profesionalizaci kanceláře Aktivity včetně mzdy pracovnice hrazeny z Globálního grantu Světlo pro Okna Benefice Květiny pro OKNA v Třeboni Realizace výměny oken a vchodových dveří v OKÉNKU Zahájeno vzdělávání rodičů a pracovníků sdružení (Podpořeno z Globálního grantu) Výcvik nových dobrovolníků programu PĚT P podpořený dotací Ministerstva vnitra ČR Vznik programu Helpp Benefice V. květinové odpoledne v Jindřichově Hradci Rekonstrukce topení v OKÉNKU Potáborové setkání ZACHRAŇTE POHÁDKU Rekonstrukce hlavních rozvodů vody a bezbarierová úprava koupelny v OKÉNKU Benefice Adventní stánek na zámku Adventní setkání na Základní škole praktické Vánoční setkání na Gobelínce akce PĚT P Povolena veřejná sbírka TAŠKA PRO OKÉNKO na rekonstrukci střechy KC Okénko 5

6 1. PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka a koordinátorka programu, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik Během roku 2006 se pravidelně scházelo 11 dvojic, z toho 4 nové dvojice, 7 dvojic pokračovalo z předchozího ročníku 5P. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině apod. a dle signálů rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) V únoru převzaly dobrovolnice z 5 P Lenka Krátká a Eliška Něničková z rukou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka cenu KŘESADLO ocenění pro Nejlepší dobrovolníky roku za Jihočeský kraj. Tuto cenu získala také supervizorka programu Drahomíra Blažková, kterou nominovali rodiče a kolegové za nezištnou práci pro sdružení a obětavé úsilí při snaze pomoci lidem s handicapem. Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě. Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 7 nových dobrovolníků, z toho 4 pracují ve dvojicích, tři jsou pomocnými členkami týmu. Finančně byl program zajištěn díky dotaci Ministerstva vnitra ČR. 6

7 2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2006 scházelo 6 žáků speciální školy, čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená, nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo, pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se skupina dohodne. Děti a mladí lidé jsou vedeni k vědomí toho, že jejich práce má smysl, může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod vedením Drahomíry Blažkové, Lenky Krátké a Kateřiny Švejdíkové. Všechny pracovaly dobrovolnicky. V závěru roku tato aktivita přerostla v setkávání lidí, kteří chtěli prospět práci sdružení a scházeli se ke společnému tvoření a rozhovorům v dobrovolnickém centru i v soukromých domácnostech. Svou péči a zázemí zde věnovala dobrovolnice Michaela Lapková. Aktivita byla finančně podpořena dotací Města Jindřichův Hradec. 3. RODIČOVSKÁ SKUPINA Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí spojených s výchovou dětí s handicapem. Postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým, který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit sdružení. V roce 2006 skupina spolupracovala při zajišťování financí potřebných k realizaci oprav KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO. Společnou snahou všech zúčastněných je vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Zároveň se skupina zamýšlela i nad odbornými tématy - Rodina jako sociální děloha a Sourozenecké konstelace. Lektorkou a facilitátorkou těchto témat byla PaeDR. Drahomíra Blažková. Někteří rodiče rovněž využili individuálního poradenství. Řada rodičů využila možností vzdělávání, které sdružení začalo podporovat. Skupina se scházela zhruba jednou měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Hana Řimnáčová. Odborný program skupiny, individuální poradenství a vzdělávání rodičů je hrazeno z Globálního grantu (prostředky EU a státního rozpočtu), který je realizován pod vedením Mgr. Jaroslavy Sedlákové, PhD. 7

8 4. TÁBOR Dnes již tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil již potřetí ve vlídném prostředí bezbariérového penzionu Vyhlídka v Lutové. Akci s názvem Z pohádky do pohádky zrealizovalo 16 dobrovolníků pro 26 dětí. Tentokrát jsme kromě spousty her, divadla, vystoupení kapely Strain Glam zařadili i nový prvek výlet do sklepů třeboňského zámku, které ukrývají středověkou veterinářovu dílnu a fantastické pohádkové bytosti. Očima jedné z čerstvých dobrovolnic: Jsem překvapená, kolik práce a námahy dá umožnit našim dětem srovnatelné zážitky s dětmi zdravými. Nikdy mne nenapadlo, že je to tak náročné. Všichni zúčastnění měli možnost prožít deset dnů plných vstřícnosti a hluboké lidskosti. Nikomu nebylo nic zatěžko, nikdo se ničemu nevyhýbal A to je velmi vzácná životní situace. Ten vzácný dar vstřícnosti a laskavé tvořivosti nadělili dětem i sobě navzájem ochotní a pracovití dobrovolníci, materiálně byl zajištěn díky finančním i věcným darům jednotlivců, firem, měst a obcí. 5. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Setkání dětí, dobrovolníků končících i začínajících, rodičů, přátel z Jindřichova Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna.proběhlo na podzim na Gobelínce. Režii tohoto setkání měla na starosti především Maruška Mottlová a Drahomíra Blažková. Děti se vrátily do pohádek, rodičům se dostalo přednášky a diskuse na téma. Rodina jako sociální děloha, všichni dohromady shlédli premiéru dokumentárního filmu Jaroslavy Sedlákové Z POHÁDKY DO POHÁDKY. A všichni si navzájem udělali radost hostinou AGAPE. 8

9 6. BENEFIČNÍ AKCE Ples PRO OKÉNKO připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupili všichni účinkující. Novinkou letošního plesu bylo výborné moderování Adama Jůny, kterého podpořil a doprovázel Jan Blažek st. Předtančení připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS. Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly a do dražby děti ze Základní školy praktické, které pracovaly pod vedením p. uč. Jitky Hanušové, Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek (68 500,- Kč) navýšený grantem Nadace Divoké husy (40 000,.) byl použit na rekonstrukci topení v KC OKĚNKO. V. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Ke zdaru akce přispěla módní přehlídka oděvního ateliéru Evy Ovečkové a Módy MAGNIFICUS. Výtěžek ( ,- Kč) Kč poslouží k dofinancování různých projektů. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly členové aktivity Setkání se řemeslem, děti z kroužků DDM, žácipraktické školy, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek (30 000,- Kč) poslouží k rekonstrukci Komunitního centra Okénko. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího projektu Advent Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého snažení v pracovním vyučování a výtvarné, literární a hudební výchově. Přípravě akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a Vladimír Bartoš. Výtěžek (1 830,- Kč) poslouží rozvoji tvořivých činností na Základní škole praktické. 7. KONTROLNÍ ČINNOST V lednu 2006 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, Šmídová a Šindlerová revizi účetnictví, p. Málková a Jůnová inventarizaci klubovny. Od léta 2006 pracuje kontrolní komise ve složení p. Havlová, Šindlerová a Krejčová. Kontroluje jak hlavní účet sdružení, tak účet zřízený pro účely Globálního grantu. 9

10 1. ZKUŠEBNÍ PROVOZ CHRÁNĚNÉ DÍLNY Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny byl realizován v Komunitním centru Okénko. Začátkem srpna jsme do domku nechali připojit elektrický proud a vodu a rodina Řimnáčova dům i zahradu uklidila a připravila. Pod zkušeným vedením paní Evy Kutišové zde pracovalo pět dospělých pracovníků (tři s mentálními handicapy, jedna s pohybovým problémem, jedna s psychickým problémem). Paní Evě zde pomáhala řada dobrovolníků, kteří se rádi naučili různé výtvarné techniky. Každé ráno se zde začínalo arteterapeutickou rozcvičkou. Z veselých obrázků se mohl návštěvník dozvědět, jakou barvu mělo ranní vstávání, jak vypadá hlava, když má o kolečko víc, o kolečko míň. a spoustu dalších zajímavých věcí. Pod rukama klientů i dobrovolníků vznikaly nádherné obrázky technikou voskové batiky, trička batikovaná i savovaná, košíky, ptáčci, misky na voňavé bylinky, romantické pytlíčky s bylinkovou náplní, malované sklo... Domeček ještě před rekonstrukcí zavoněl tvořivou atmosférou a rozzářil se spoustou barev. Aktivita byla financována z Globálního grantu (Finance EU+ státního rozpočtu ČR) 2. PROGRAM HELPP HELPP Hledáme Empatii Laskavost Přijetí Podporu Program určený mladým lidem s handicapem (věkový limit let) a dobrovolníkům všeho věku (dolní hranice je 18 let). Dobrovolníci mohou být z řad mladých lidí, kteří hledají svou profesionální orientaci a chtějí si vyzkoušet své osobnostní směřování a meze, nebo lidé zralejšího věku, kteří hledají smysluplné naplnění svého života. Tento program je zcela nový, zatím obsahuje společné výtvarně řemeslné aktivity, zkoušíme jej a pracujeme na něm v našem sdružení. Vede nás k tomu skutečnost, že někteří z našich členů již ukončili školní docházku a zatím nejsou zařazeni do žádné z forem aktivního života. Dvěma dívkám se v rámci programu věnovala dobrovolnice MARGITA PALOVÁ a to především v oblasti rozvoje řemeslných dovedností a udržení sociálních návyků. Paní Palová se pravidelně účastní supervize a dalších aktivit sdružení. Další aktivity je třeba dopracovat v rámci profesionalizace sdružení. 3. KLUB DOJÍŽDĚJÍCÍCH MAMINEK I přesto, že nový školský zákon umožňuje integraci dětí do základních škol v místě bydliště, odborně ani lidsky není situace taková, aby děti s handicapem mohly vždy tuto integraci využít. Proto řada dětí dojíždí za vzděláním do Základní školy speciální školy v Jindřichově Hradci. Maminky, které své děti doprovázejí, a mají obtížné spojení do místa bydliště, rády přijaly možnost zázemí v klubovně Dobrovolnického centra, kde mají k dispozici prostor ke sdílení, odbornou knihovnu i drobné možnosti seberealizace. Maminky zase pomáhají při přípravě výrobků na benefiční akce. Klub organizačně zaštiťuje paní Hana Řimnáčová a Šárka Skořepová. 10

11 4. VZDĚLÁVÁNÍ V polovině roku jsme zahájili podporu vzdělávání rodičů, kteří pečují o dítě s handicapem. Vzdělávání se týká jak zvýšení profesních dovedností a zlepšení uplatnění na trhu práce, tak jazykové oblasti, v neposlední řadě i zkvalitnění a prohloubení znalostí potřebných pro kvalitní péči o handicapovaného člena rodiny. Pracovníci sdružení využili možnosti kurzů Agentury AGNES (Účetnictví, Supervize, Fundraising, Práce s cílovou skupinou, Strategické plánování apod.), která poskytuje vzdělávání pracovníkům i dobrovolníkům z neziskových organizací. Navázali jsme kontakt s Domovem Sv. Anžky v Týně nad Vltavou a využili jejich vzdělávacího semináře a odborného poradenství. Vzdělávání je hrazeno z Globálního grantu (ESF + Státní rozpočet ČR). 5. ZANECHEJ SVOJI STOPU Každý z nás zanechává v životě stopy po svých činnostech, koníčcích, láskách K těm, které by měly mít dlouhý život, patří stopy, které někomu prospěly. Takové krásné stopy v životech našich dětí s handicapem zanechali dobrovolníci, kteří jim věnovali pravidelně svůj čas. Ale i člověk, který zrovna nemůže darovat čas nebo práci, může věnovat své peníze na zkvalitnění prostředí pro práci s handicapovanými lidmi. S tímto mottem jsme počátkem roku zahájili akci pro sponzory, která byla zacílena na výměnu oken v KC Okénko. Do akce přispělo celkem 19 dárců z řad soukromých osob i firem a díky ní byla v Okénku během září vyměněna okna a vchodové dveře. Svůj čas této práci věnovala dobrovolnice Hana Plojharová. 6. KVĚTINY PRO OKNA Benefiční akci pro naše sdružení uspořádala paní Věra Nalezená v Třeboni. Výtěžek ( ,- Kč) byl využit při rekonstrukci KC Okénko. 7. TAŠKA PRO OKÉNKO Veřejná sbírka konaná za účelem rekonstrukce střechy KC OKÉNKO. Sbírka je povolena OSVĚDČENÍM KUJCK ze dne pod č.j /2006/3OLVV podle z.č. 117/2001Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. ÚČET SBÍRKY, ZALOŽENÝ u ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.: /0800 Sbírka potrvá od do SYMBOLICKÁ CENA JEDNÉ TAŠKY JE 30,- Kč Přispět je možné vkladem na účet nebo darem do pokladniček, které budou k dispozici při akcích konaných Občanským sdružením OKNA. Všem, kteří chtějí přispět, předem děkujeme! 8. DLOUHODOBÝ PROJEKT V domě č. 742 ve Větrné ulici Hlavní cíle dlouhodobého projektu: Vybudování chráněných dílen (textilní, keramické, výtvarné a prádelny), bezbariérového počítačového centra a chráněného bydlení, poradenství pro osoby s handicapem a jejich rodiny 11

12 Další možné využívání objektu: Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé, kurzy výtvarných a řemeslných technik, individuální a skupinové poradenství v obtížných životních situacích, interaktivní besedy pro žáky MŠ a ZŠ s praktickými zkouškami řemesel. Co je třeba vykonat: Rekonstrukce střechy, elektrických rozvodů, podlah, úprava stěn, vnitřní vybavení místností, bezbarierová úprava budovy, úprava zahrady, přístavba bezbariérových garsoniér, zajištění finančních prostředků na úhradu mezd pracovníků sdružení a provozních nákladů domu CO JSME JIŽ VYKONALI: TERMÍN ČINNOST FINANCOVÁNÍ Leden, únor 2006 Zpracování plánů přestavby a přístavby objektu Prostředky sdružení a sponz. darů Únor 2006 Zaměstnána první pracovnice sdružení, 0,5 SÚPM, úřad práce úvazku Březen, duben 2006 Podepsány smlouvy o partnerství s MÚJH, ÚP a FM VŠE pro účely Globálního grantu, realizován benefiční ples s podporou Nadace Divoké husy Květen, červen 2006 Červenec 2006 Srpen 2006 Září, říjen 2006 Listopad, prosinec 2006 Zpracovány podklady pro stavební povolení, realizováno řízení a uděleno stavební povolení Realizován první Den otevřených dveří, veřejnost seznámena se stavem objektu a plánovanými záměry Do domu připojena voda a el. energie, realizován základní úklid První pracovnice sdružení pokračuje, její plat je nadále hrazen z Globálního grantu Realizován desetidenní zkušební provoz chráněné dílny pro 5 TZP Zakoupen notebook, účetní program pro podvojné účetnictví a další nezbytné vybavení kanceláře. Zahájeno vzdělávání pracovníků sdružení a rodičů, pečujících o handicapovaného člena rodiny Realizována výměna oken a vchodových dveří objektu Realizována kompletní rekonstrukce topení včetně kotelny, hlavních rozvodů vody a bezbarierová úprava koupelny v přízemí domku. Prostředky sdružení Sponzorské dary Prostředky sdružení, sponzorské dary Globální grant prostředky EU a státního rozpočtu ČR Globální grant, výtěžek benefiční akce Zanechej svoji stopu Výtěžek benefičního plesu Pro Okénko, grant Nadace Divoké Husy, výtěžek benefiční akce IV. Květinové odpoledne, sponzorské dary 12

13 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi, pravidelným supervizím, scházení rodičovské skupiny, nově programu HELPP a Klubu dojíždějících maminek. Funguje zde také odborná knihovna a půjčovna pomůcek pro děti s handicapem. Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné akce do září 2006 poskytovala Základní škola praktická. Od září je kancelář částečně profesionalizovaná a funguje v prostorách Dobrovolnického centra, kde se také příležitostně realizují různé aktivity v rámci Setkání se řemeslem. Sdružení nadále využívá prostory školy na Gobelínce pro jednorázové akce. Program 5P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE. KNIHOVNA obsahuje 80 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětinově i z oblasti managementu a účetnictví. Nákup knih byl v uplynulém roce financován z dotace MÚJH a prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme periodikum VOZÍČKÁŘ a Účetnictví pro neziskové organizace. PŮJČOVNA POMŮCEK obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i bezplatné zápůjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnanců poskytuje odborné konzultace, sdružení poskytlo své prostory a konzultace při řešení obtížné situace klienta SP. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada žáků této školy využívá všech služeb sdružení, sdružení občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Nově vznikla spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. UP financoval půl roku mzdu pracovnice, dále poskytuje konzultace při tvorbě koncepce chráněné dílny. Okna zaměstnala uchazečku o zaměstnání klientku UP. Na základě výše uvedených skutečností byly pro účely Globálního grantu uzavřeny partnerské smlouvy mezi FM VŠE, UP, MUJH a O.S. OKNA. Během cesty k realizaci dlouhodobého projektu KC OKÉNKO jsou tato partnerství úspěšně naplňována. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Charita J.H., Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou. Ucelené informace o práci sdružení poskytuje web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím Okének v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech a v měsíčníku NEON. Drobná informace se objevila rovněž v časopise Děti a my. Jindřichohradecká televize natočila 4 zprávy, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. V průběhu roku jsme přijali několik praktikantek z různých škol a kurzů. I v letošním roce se nám všem dostalo mnoha darů darů lidskosti, darů věcných i finančních. Vědomi si nesamozřejmosti této situace, rádi jsme se znovu zapojili do projektu ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást celosvětového projektu UNICEF. Členové OKEN vyrobili 7 panenek, 3 vznikly na pohádkovém táboře, 4 v Klubu dojíždějících maminek a Helpu. 13

14 Eliška Něničková, Lenka Krátká, Marie Mottlová, Kateřina Jaroňová, Peter Listiak, Tomáš Radonský, Romana Fittlová, Šárka Licehammerová, Pavla Poláková, Kateřina Švejdíková, Michaela Říhová, Lenka Šindelířová, Lenka Frčková, Romana Švejdíková, Leona Kučerová, Martina Veletová, Michaela Lapková, Miroslava Janů, Drahomíra Holkupová a Margita Palová Prošli výcvikem a pracovali v akreditovaném programu PĚT P * Jitka Čechová, Karolína Jarošová Spolupracovaly při společných akcích PĚT P * Jaroslava Sedláková, Ludmila Plachá, Marie Veličková, Ilona Železová, Lenka Vomastková, Eliška Něničková, Pavel Gřunděl, Marie Mottlová, Kateřina a Romana Švejdíkovy, Vendula Rehartová, Martin Mottl, Romana Fittlová, Radka Kašparů, Ladislava Stašková, Drahomíra, Jan a Kristýna Blažkovi Realizovali tábor Z POHÁDKY DO POHÁDKY * Romana Švejdíková, Lenka Krátká, Kristýna a Ludmila Blažkovy, Michaela Lapková, Martina Veletová, Drahomíra Holkupová a Mirka Janů. Věnovaly se aktivitám spojeným se Setkáváním se řemeslem * Hana Plojharová, Vlaďka Kaštánková, Petra a Marie Kosteleckých, Ludmila, Kateřina a Kristýna Blažkovy Pomáhaly při zkušebním provozu chráněné dílny * Hana Plojharová Věnovala se sponzorskému programu Zanechej svoji stopu * Margita Palová Pracovala v programu HELPP 14

15 Nadace rozvoje občanské společnosti (Globální grant financováno z ESF a státního rozpočtu ČR) Ministerstvo vnitra ČR Nadace Divoké Husy Město Jindřichův Hradec Golf Exploitation s.r.o. Ing. Josef Nejedlý Ing. Tomáš Drnek Zdeněk Kutiš Česká mailingová společnost s.r.o., Praha SOME Jindřichův Hradec s.r.o. KaVo CZ s.r.o., Jindřichův Hradec Hana Lukešová Ing. Pavel Mottl Obec Novosedly nad Nežárkou Žáci a učitelé MŠ a ZŠ Jarošov nad Nežárkou AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. Rodina Sedlákova Rodina Blažkova Rodina Řimnáčova Waldviertler Sparkasse von 1842 KTW CZ s.r.o., Dolní Pěna MUDr. Petr Vlček FARNÍ CHARITA Jindřichův Hradec Kanclíř s.r.o. Miroslav Plojhar ml. Miroslav Plojhar st. Leopoldina Šimonová AVZ logistik s.r.o., Jindřichův Hradec Zoobutik Adriana Kocmánková Obec Lipno nad Vltavou Farní sbor ČCE Město Dačice PKD s.r.o. Dačice MUDr. Libuše Mauleová Obec Kamenný Malíkov MUDr. Jan Kremlička Václav Königsmark Ing. Karel Matoušek Mgr. Jaroslav Kozlovský Alfred Němec Mgr. Dana Stypová Ludmila Hanzalová Bike sport JOMA Jana Mitasová Město Počátky Dea loci, s.r.o., Jindřichův Hradec 15

16 Taneční orchestr OLD STEAMBOAT Hudební skupina STRAIN GLAM Folková skupina JARMARK a Klára Šimková z Batelova Magdalena Bartošková a Štěpán Štrupl Marcela Kozlová Soubor historických tanců CALYCULUS Gymnastky TJ SLOVAN LD Invest, a.s. Isosklo Děbolín Ing. Vladimír Procházka Jednota SD, Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec AGROLA, spol. s.r.o. ÚP Jindřichův Hradec Jan Ježek Česká spořitelna, a.s. Lékárna U nemocnice spol. s.r.o. Truhlářství Josef Vyhlídka Vladimíra Paulátová Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D PaeDr. Drahomíra Blažková Ing. Vladimír Nosek Květinářství U Václava Květinářství U spořitelny Agentura NEW STYLE Jany Holcové Marie Kaštanová Rodina Mottlova Vadym Motsek Jaroslav Řimnáč ml. Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec Jaroslava Bočková Rodina Vlnova Rodina Koppova Miloš Pokorný 16

17 Motto: JEDNA VĚC DNES VYŽADUJE NEZMĚRNOU ODVAHU: HLÁSAT SAMOZŘEJMOSTI. Gilbert Keith Chesterton Kdysi mezi lidmi platilo dvojpřikázání lásky: Miluj bližního svého jako sám sebe. Ti, kteří měli možnost být láskou syceni, poslali tuto informaci dál. Někdy se nám zdá, že žijeme v době, která toto poselství ubíjí. Alespoň se nás řada událostí o tom denně snaží přesvědčit. Přesto pokud člověk najde v sobě odvahu pustit malou kuličku laskavosti z kopce, určitě se stane ten zázrak, který z ní učiní lavinu. Nevím, ve které části kopce se právě nachází ona kulička, která byla spuštěna před pár lety zakladateli Oken. Je v půlce? Čtvrtce? Hlavně doufám, že není u konce. Ten uplynulý rok byl pro nás krásný a těžký zároveň. Přibylo práce a starosti nám někdy přerůstaly přes hlavu. Přibylo ale i dobrých lidí, kteří chtěli pomoci. Přibylo těch, kteří se divili bláznovství dobrovolnictví ve světě konzumu. Ale jiní byli osloveni hlubokou lidskostí aktivních lidí, kteří přesáhli hranice svých profesí i rodin, aby svou lidskost předali dál. Nebylo to jednoduché. Dobrovolníkům a lidem angažovaným při realizaci myšlenek, které je přesahují, se často netleská. Jistě, je zde i uznání jsou to střípky ve srovnání s vynaloženým úsilím. Proto vyžaduje odvahu začínat stále znovu, i když se nechce. Protože láska začíná tam, kde končí nadšení láska vyžaduje odvahu jít dál Všem, se kterými jsme ušli kus cesty v roce 2006 přeji odvahu jít dál, sílu dělat malé laskavosti a někde v blízkosti náruč, která je ochrání a nasytí. PaeDr. Drahomíra Blažková Předsedkyně O. S. OKNA 17

18 Příjmy : Převod z roku ,-- Kč Globální grant ,08 Kč Dotace MV ČR Pět P ,31Kč Dotace MV ČR - tábor , --.Kč Dotace ÚP na SÚPM , -- Kč Dotace MěÚ J. Hradec - činnost , -- Kč Dotace MěÚ J. Hradec - tábor , -- Kč Sponzorské dary finanční , -- Kč Sponzorské dary věcné ,10 Kč Sponzorské dary - služby , -- Kč Grant Nadace Divoké Husy , -- Kč Benefiční akce celkem , -- Kč Tržby za prodej vlastních výrobků ,80 Kč Členské příspěvky 8 900, --Kč Úroky na bankovních účtech 1879,46 Kč Tržby za služby , -- Kč PŘÍJMY CELKEM ,75 Kč Výdaje: Rekonstrukce topení a kotelny Výměna oken Rekonstrukce koupelny v přízemí Rekonstrukce rozvodů vody Pronájem objektu - tábor Pronájem klubovny Mzda zaměstnance na HPP Mzda zaměstnanců na DPP - OON Zákonné odvody Provozní náklady Pojištění Cestovné Kapesné dobrovolníkům Výtvarné materiály, knihy VÝDAJE CELKEM ,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,35 Kč 6 173, -- Kč 4 524,50 Kč 5 000,-- Kč 9 916,-- Kč ,65 Kč PŘEVOD DO ROKU 2007 : ,74 Kč 18

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Úsměv, dotek, slovo, laskavost, zájem to jsou malá, nepatrná, jednoduchá gesta, která činí náš život

Více

MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku.

MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. Harold Kushner STRUKTURA SDRUŽENÍ a KONTAKTY: ČESTNÉ

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KONÍČEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sídlo organizace: Adamovská 6, 373 71 Adamov Kancelář: Na Zlaté stoce 14, 370 05 Č. Budějovice IČO: 270 02 527 číslo účtu: 213 321 4001/2400 bankovní

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více