Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny"

Transkript

1 Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit ostatní, jak jsou dobří. Gilbert Keith Chesterton

2 Poslání a program sdružení 3 Struktura sdružení a kontakty.4 Kalendárium.. I. Aktivity s delší tradicí 1. Program Pět P Setkání se řemeslem Rodičovská skupina.7 4. Tábor Potáborové setkání Benefiční akce Kontrolní činnost...9 II. Nové aktivity 1. Zkušební provoz chráněné dílny Program HELPP Klub dojíždějících maminek Vzdělávání Zanechej svoji stopu Květiny pro Okna Taška pro Okénko Komunitní centrum Okénko. 11 III. Zázemí sdružení. 13 IV. Dlouhodobě spolupracující organizace...13 V. Prezentace O. S. Okna..13 VI. Nežili jsme jenom pro sebe 13 Seznam dobrovolníků...14 Seznam dárců finanční dary a dotace..15 Seznam dárců služeb a věcných darů.16 Slovo závěrem.17 Zpráva o hospodaření sdružení 18 2

3 Občanské sdružení, které podporuje osoby s handicapem a jejich rodiny na cestě k plné integraci do všech sfér občanské společnosti, zejména ve školství, kultuře, sportu a zaměstnání. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pomoc při sociální integraci dospělých s handicapem Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost s problematikou integrace zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. 3

4 ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Mobil: Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P, vedení Setkání se řemeslem fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici) Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Jana Mitasová místopředsedkyně Mobil: , Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou. VÝKONNÝ VÝBOR: Mgr. Iva Benešová( ), Ing. Vladimír Nosek( ), Renata Čeloudová ( ), Ing. Pavel Mottl( ), Marie Mottlová( ), Michaela Jůnová( ), Marie Málková( ). Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. OFFICE MANAGER Hana Řimnáčová Má na starosti koordinaci práce sdružení a vede provoz kanceláře Mobil: e- IČO: Číslo účtu: Sparkasse /7940 Web: tel: , Sídlo: Pod Hradem 124/III, Jindřichův Hradec Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. Telefon: , DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 4

5 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Kontrolní a revizní činnost Zpracování plánů rekonstrukce a přístavby KC OKÉNKO Zaměstnána první pracovnice sdružení (Mzda hrazena z prostředků Úřadu práce společensky účelné místo) Udělena cena Křesadlo pro dobrovolníky 2005 třem spolupracovnicím sdružení - Elišce Něničkové, Lence Krátké a Drahomíře Blažkové Cirkusový karneval akce Pět P Benefiční ples Pro Okénko podpořený Nadací Divoké husy Podepsány smlouvy o partnerství s FM VŠE, ÚP a MÚ J. Hradec pro účely Globálního grantu Den otevřených oken seznámení veřejnosti s darovaným domem a záměry, které v něm sdružení chce realizovat Zahájení sponzorské akce ZANECHEJ SVOJI STOPU Dokončeno stavební řízení, uděleno stavební povolení Desetidenní tábor Z pohádky do pohádky v Lutové Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny Návštěva Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou Zakoupen notebook, účetní program a další vybavení pro profesionalizaci kanceláře Aktivity včetně mzdy pracovnice hrazeny z Globálního grantu Světlo pro Okna Benefice Květiny pro OKNA v Třeboni Realizace výměny oken a vchodových dveří v OKÉNKU Zahájeno vzdělávání rodičů a pracovníků sdružení (Podpořeno z Globálního grantu) Výcvik nových dobrovolníků programu PĚT P podpořený dotací Ministerstva vnitra ČR Vznik programu Helpp Benefice V. květinové odpoledne v Jindřichově Hradci Rekonstrukce topení v OKÉNKU Potáborové setkání ZACHRAŇTE POHÁDKU Rekonstrukce hlavních rozvodů vody a bezbarierová úprava koupelny v OKÉNKU Benefice Adventní stánek na zámku Adventní setkání na Základní škole praktické Vánoční setkání na Gobelínce akce PĚT P Povolena veřejná sbírka TAŠKA PRO OKÉNKO na rekonstrukci střechy KC Okénko 5

6 1. PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka a koordinátorka programu, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik Během roku 2006 se pravidelně scházelo 11 dvojic, z toho 4 nové dvojice, 7 dvojic pokračovalo z předchozího ročníku 5P. Schůzky se konaly na základě dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině apod. a dle signálů rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. (Viz kalendárium) V únoru převzaly dobrovolnice z 5 P Lenka Krátká a Eliška Něničková z rukou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka cenu KŘESADLO ocenění pro Nejlepší dobrovolníky roku za Jihočeský kraj. Tuto cenu získala také supervizorka programu Drahomíra Blažková, kterou nominovali rodiče a kolegové za nezištnou práci pro sdružení a obětavé úsilí při snaze pomoci lidem s handicapem. Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě. Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 7 nových dobrovolníků, z toho 4 pracují ve dvojicích, tři jsou pomocnými členkami týmu. Finančně byl program zajištěn díky dotaci Ministerstva vnitra ČR. 6

7 2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2006 scházelo 6 žáků speciální školy, čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená, nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo, pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se skupina dohodne. Děti a mladí lidé jsou vedeni k vědomí toho, že jejich práce má smysl, může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod vedením Drahomíry Blažkové, Lenky Krátké a Kateřiny Švejdíkové. Všechny pracovaly dobrovolnicky. V závěru roku tato aktivita přerostla v setkávání lidí, kteří chtěli prospět práci sdružení a scházeli se ke společnému tvoření a rozhovorům v dobrovolnickém centru i v soukromých domácnostech. Svou péči a zázemí zde věnovala dobrovolnice Michaela Lapková. Aktivita byla finančně podpořena dotací Města Jindřichův Hradec. 3. RODIČOVSKÁ SKUPINA Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí spojených s výchovou dětí s handicapem. Postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým, který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit sdružení. V roce 2006 skupina spolupracovala při zajišťování financí potřebných k realizaci oprav KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO. Společnou snahou všech zúčastněných je vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Zároveň se skupina zamýšlela i nad odbornými tématy - Rodina jako sociální děloha a Sourozenecké konstelace. Lektorkou a facilitátorkou těchto témat byla PaeDR. Drahomíra Blažková. Někteří rodiče rovněž využili individuálního poradenství. Řada rodičů využila možností vzdělávání, které sdružení začalo podporovat. Skupina se scházela zhruba jednou měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Hana Řimnáčová. Odborný program skupiny, individuální poradenství a vzdělávání rodičů je hrazeno z Globálního grantu (prostředky EU a státního rozpočtu), který je realizován pod vedením Mgr. Jaroslavy Sedlákové, PhD. 7

8 4. TÁBOR Dnes již tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil již potřetí ve vlídném prostředí bezbariérového penzionu Vyhlídka v Lutové. Akci s názvem Z pohádky do pohádky zrealizovalo 16 dobrovolníků pro 26 dětí. Tentokrát jsme kromě spousty her, divadla, vystoupení kapely Strain Glam zařadili i nový prvek výlet do sklepů třeboňského zámku, které ukrývají středověkou veterinářovu dílnu a fantastické pohádkové bytosti. Očima jedné z čerstvých dobrovolnic: Jsem překvapená, kolik práce a námahy dá umožnit našim dětem srovnatelné zážitky s dětmi zdravými. Nikdy mne nenapadlo, že je to tak náročné. Všichni zúčastnění měli možnost prožít deset dnů plných vstřícnosti a hluboké lidskosti. Nikomu nebylo nic zatěžko, nikdo se ničemu nevyhýbal A to je velmi vzácná životní situace. Ten vzácný dar vstřícnosti a laskavé tvořivosti nadělili dětem i sobě navzájem ochotní a pracovití dobrovolníci, materiálně byl zajištěn díky finančním i věcným darům jednotlivců, firem, měst a obcí. 5. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Setkání dětí, dobrovolníků končících i začínajících, rodičů, přátel z Jindřichova Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna.proběhlo na podzim na Gobelínce. Režii tohoto setkání měla na starosti především Maruška Mottlová a Drahomíra Blažková. Děti se vrátily do pohádek, rodičům se dostalo přednášky a diskuse na téma. Rodina jako sociální děloha, všichni dohromady shlédli premiéru dokumentárního filmu Jaroslavy Sedlákové Z POHÁDKY DO POHÁDKY. A všichni si navzájem udělali radost hostinou AGAPE. 8

9 6. BENEFIČNÍ AKCE Ples PRO OKÉNKO připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupili všichni účinkující. Novinkou letošního plesu bylo výborné moderování Adama Jůny, kterého podpořil a doprovázel Jan Blažek st. Předtančení připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS. Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly a do dražby děti ze Základní školy praktické, které pracovaly pod vedením p. uč. Jitky Hanušové, Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek (68 500,- Kč) navýšený grantem Nadace Divoké husy (40 000,.) byl použit na rekonstrukci topení v KC OKĚNKO. V. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Ke zdaru akce přispěla módní přehlídka oděvního ateliéru Evy Ovečkové a Módy MAGNIFICUS. Výtěžek ( ,- Kč) Kč poslouží k dofinancování různých projektů. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly členové aktivity Setkání se řemeslem, děti z kroužků DDM, žácipraktické školy, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek (30 000,- Kč) poslouží k rekonstrukci Komunitního centra Okénko. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího projektu Advent Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého snažení v pracovním vyučování a výtvarné, literární a hudební výchově. Přípravě akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a Vladimír Bartoš. Výtěžek (1 830,- Kč) poslouží rozvoji tvořivých činností na Základní škole praktické. 7. KONTROLNÍ ČINNOST V lednu 2006 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, Šmídová a Šindlerová revizi účetnictví, p. Málková a Jůnová inventarizaci klubovny. Od léta 2006 pracuje kontrolní komise ve složení p. Havlová, Šindlerová a Krejčová. Kontroluje jak hlavní účet sdružení, tak účet zřízený pro účely Globálního grantu. 9

10 1. ZKUŠEBNÍ PROVOZ CHRÁNĚNÉ DÍLNY Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny byl realizován v Komunitním centru Okénko. Začátkem srpna jsme do domku nechali připojit elektrický proud a vodu a rodina Řimnáčova dům i zahradu uklidila a připravila. Pod zkušeným vedením paní Evy Kutišové zde pracovalo pět dospělých pracovníků (tři s mentálními handicapy, jedna s pohybovým problémem, jedna s psychickým problémem). Paní Evě zde pomáhala řada dobrovolníků, kteří se rádi naučili různé výtvarné techniky. Každé ráno se zde začínalo arteterapeutickou rozcvičkou. Z veselých obrázků se mohl návštěvník dozvědět, jakou barvu mělo ranní vstávání, jak vypadá hlava, když má o kolečko víc, o kolečko míň. a spoustu dalších zajímavých věcí. Pod rukama klientů i dobrovolníků vznikaly nádherné obrázky technikou voskové batiky, trička batikovaná i savovaná, košíky, ptáčci, misky na voňavé bylinky, romantické pytlíčky s bylinkovou náplní, malované sklo... Domeček ještě před rekonstrukcí zavoněl tvořivou atmosférou a rozzářil se spoustou barev. Aktivita byla financována z Globálního grantu (Finance EU+ státního rozpočtu ČR) 2. PROGRAM HELPP HELPP Hledáme Empatii Laskavost Přijetí Podporu Program určený mladým lidem s handicapem (věkový limit let) a dobrovolníkům všeho věku (dolní hranice je 18 let). Dobrovolníci mohou být z řad mladých lidí, kteří hledají svou profesionální orientaci a chtějí si vyzkoušet své osobnostní směřování a meze, nebo lidé zralejšího věku, kteří hledají smysluplné naplnění svého života. Tento program je zcela nový, zatím obsahuje společné výtvarně řemeslné aktivity, zkoušíme jej a pracujeme na něm v našem sdružení. Vede nás k tomu skutečnost, že někteří z našich členů již ukončili školní docházku a zatím nejsou zařazeni do žádné z forem aktivního života. Dvěma dívkám se v rámci programu věnovala dobrovolnice MARGITA PALOVÁ a to především v oblasti rozvoje řemeslných dovedností a udržení sociálních návyků. Paní Palová se pravidelně účastní supervize a dalších aktivit sdružení. Další aktivity je třeba dopracovat v rámci profesionalizace sdružení. 3. KLUB DOJÍŽDĚJÍCÍCH MAMINEK I přesto, že nový školský zákon umožňuje integraci dětí do základních škol v místě bydliště, odborně ani lidsky není situace taková, aby děti s handicapem mohly vždy tuto integraci využít. Proto řada dětí dojíždí za vzděláním do Základní školy speciální školy v Jindřichově Hradci. Maminky, které své děti doprovázejí, a mají obtížné spojení do místa bydliště, rády přijaly možnost zázemí v klubovně Dobrovolnického centra, kde mají k dispozici prostor ke sdílení, odbornou knihovnu i drobné možnosti seberealizace. Maminky zase pomáhají při přípravě výrobků na benefiční akce. Klub organizačně zaštiťuje paní Hana Řimnáčová a Šárka Skořepová. 10

11 4. VZDĚLÁVÁNÍ V polovině roku jsme zahájili podporu vzdělávání rodičů, kteří pečují o dítě s handicapem. Vzdělávání se týká jak zvýšení profesních dovedností a zlepšení uplatnění na trhu práce, tak jazykové oblasti, v neposlední řadě i zkvalitnění a prohloubení znalostí potřebných pro kvalitní péči o handicapovaného člena rodiny. Pracovníci sdružení využili možnosti kurzů Agentury AGNES (Účetnictví, Supervize, Fundraising, Práce s cílovou skupinou, Strategické plánování apod.), která poskytuje vzdělávání pracovníkům i dobrovolníkům z neziskových organizací. Navázali jsme kontakt s Domovem Sv. Anžky v Týně nad Vltavou a využili jejich vzdělávacího semináře a odborného poradenství. Vzdělávání je hrazeno z Globálního grantu (ESF + Státní rozpočet ČR). 5. ZANECHEJ SVOJI STOPU Každý z nás zanechává v životě stopy po svých činnostech, koníčcích, láskách K těm, které by měly mít dlouhý život, patří stopy, které někomu prospěly. Takové krásné stopy v životech našich dětí s handicapem zanechali dobrovolníci, kteří jim věnovali pravidelně svůj čas. Ale i člověk, který zrovna nemůže darovat čas nebo práci, může věnovat své peníze na zkvalitnění prostředí pro práci s handicapovanými lidmi. S tímto mottem jsme počátkem roku zahájili akci pro sponzory, která byla zacílena na výměnu oken v KC Okénko. Do akce přispělo celkem 19 dárců z řad soukromých osob i firem a díky ní byla v Okénku během září vyměněna okna a vchodové dveře. Svůj čas této práci věnovala dobrovolnice Hana Plojharová. 6. KVĚTINY PRO OKNA Benefiční akci pro naše sdružení uspořádala paní Věra Nalezená v Třeboni. Výtěžek ( ,- Kč) byl využit při rekonstrukci KC Okénko. 7. TAŠKA PRO OKÉNKO Veřejná sbírka konaná za účelem rekonstrukce střechy KC OKÉNKO. Sbírka je povolena OSVĚDČENÍM KUJCK ze dne pod č.j /2006/3OLVV podle z.č. 117/2001Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. ÚČET SBÍRKY, ZALOŽENÝ u ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.: /0800 Sbírka potrvá od do SYMBOLICKÁ CENA JEDNÉ TAŠKY JE 30,- Kč Přispět je možné vkladem na účet nebo darem do pokladniček, které budou k dispozici při akcích konaných Občanským sdružením OKNA. Všem, kteří chtějí přispět, předem děkujeme! 8. DLOUHODOBÝ PROJEKT V domě č. 742 ve Větrné ulici Hlavní cíle dlouhodobého projektu: Vybudování chráněných dílen (textilní, keramické, výtvarné a prádelny), bezbariérového počítačového centra a chráněného bydlení, poradenství pro osoby s handicapem a jejich rodiny 11

12 Další možné využívání objektu: Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé, kurzy výtvarných a řemeslných technik, individuální a skupinové poradenství v obtížných životních situacích, interaktivní besedy pro žáky MŠ a ZŠ s praktickými zkouškami řemesel. Co je třeba vykonat: Rekonstrukce střechy, elektrických rozvodů, podlah, úprava stěn, vnitřní vybavení místností, bezbarierová úprava budovy, úprava zahrady, přístavba bezbariérových garsoniér, zajištění finančních prostředků na úhradu mezd pracovníků sdružení a provozních nákladů domu CO JSME JIŽ VYKONALI: TERMÍN ČINNOST FINANCOVÁNÍ Leden, únor 2006 Zpracování plánů přestavby a přístavby objektu Prostředky sdružení a sponz. darů Únor 2006 Zaměstnána první pracovnice sdružení, 0,5 SÚPM, úřad práce úvazku Březen, duben 2006 Podepsány smlouvy o partnerství s MÚJH, ÚP a FM VŠE pro účely Globálního grantu, realizován benefiční ples s podporou Nadace Divoké husy Květen, červen 2006 Červenec 2006 Srpen 2006 Září, říjen 2006 Listopad, prosinec 2006 Zpracovány podklady pro stavební povolení, realizováno řízení a uděleno stavební povolení Realizován první Den otevřených dveří, veřejnost seznámena se stavem objektu a plánovanými záměry Do domu připojena voda a el. energie, realizován základní úklid První pracovnice sdružení pokračuje, její plat je nadále hrazen z Globálního grantu Realizován desetidenní zkušební provoz chráněné dílny pro 5 TZP Zakoupen notebook, účetní program pro podvojné účetnictví a další nezbytné vybavení kanceláře. Zahájeno vzdělávání pracovníků sdružení a rodičů, pečujících o handicapovaného člena rodiny Realizována výměna oken a vchodových dveří objektu Realizována kompletní rekonstrukce topení včetně kotelny, hlavních rozvodů vody a bezbarierová úprava koupelny v přízemí domku. Prostředky sdružení Sponzorské dary Prostředky sdružení, sponzorské dary Globální grant prostředky EU a státního rozpočtu ČR Globální grant, výtěžek benefiční akce Zanechej svoji stopu Výtěžek benefičního plesu Pro Okénko, grant Nadace Divoké Husy, výtěžek benefiční akce IV. Květinové odpoledne, sponzorské dary 12

13 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi, pravidelným supervizím, scházení rodičovské skupiny, nově programu HELPP a Klubu dojíždějících maminek. Funguje zde také odborná knihovna a půjčovna pomůcek pro děti s handicapem. Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné akce do září 2006 poskytovala Základní škola praktická. Od září je kancelář částečně profesionalizovaná a funguje v prostorách Dobrovolnického centra, kde se také příležitostně realizují různé aktivity v rámci Setkání se řemeslem. Sdružení nadále využívá prostory školy na Gobelínce pro jednorázové akce. Program 5P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE. KNIHOVNA obsahuje 80 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětinově i z oblasti managementu a účetnictví. Nákup knih byl v uplynulém roce financován z dotace MÚJH a prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme periodikum VOZÍČKÁŘ a Účetnictví pro neziskové organizace. PŮJČOVNA POMŮCEK obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace i bezplatné zápůjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnanců poskytuje odborné konzultace, sdružení poskytlo své prostory a konzultace při řešení obtížné situace klienta SP. Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada žáků této školy využívá všech služeb sdružení, sdružení občas využívá prostory školy k jednorázovým aktivitám. Nově vznikla spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. UP financoval půl roku mzdu pracovnice, dále poskytuje konzultace při tvorbě koncepce chráněné dílny. Okna zaměstnala uchazečku o zaměstnání klientku UP. Na základě výše uvedených skutečností byly pro účely Globálního grantu uzavřeny partnerské smlouvy mezi FM VŠE, UP, MUJH a O.S. OKNA. Během cesty k realizaci dlouhodobého projektu KC OKÉNKO jsou tato partnerství úspěšně naplňována. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Charita J.H., Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou. Ucelené informace o práci sdružení poskytuje web: Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím Okének v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech a v měsíčníku NEON. Drobná informace se objevila rovněž v časopise Děti a my. Jindřichohradecká televize natočila 4 zprávy, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. V průběhu roku jsme přijali několik praktikantek z různých škol a kurzů. I v letošním roce se nám všem dostalo mnoha darů darů lidskosti, darů věcných i finančních. Vědomi si nesamozřejmosti této situace, rádi jsme se znovu zapojili do projektu ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást celosvětového projektu UNICEF. Členové OKEN vyrobili 7 panenek, 3 vznikly na pohádkovém táboře, 4 v Klubu dojíždějících maminek a Helpu. 13

14 Eliška Něničková, Lenka Krátká, Marie Mottlová, Kateřina Jaroňová, Peter Listiak, Tomáš Radonský, Romana Fittlová, Šárka Licehammerová, Pavla Poláková, Kateřina Švejdíková, Michaela Říhová, Lenka Šindelířová, Lenka Frčková, Romana Švejdíková, Leona Kučerová, Martina Veletová, Michaela Lapková, Miroslava Janů, Drahomíra Holkupová a Margita Palová Prošli výcvikem a pracovali v akreditovaném programu PĚT P * Jitka Čechová, Karolína Jarošová Spolupracovaly při společných akcích PĚT P * Jaroslava Sedláková, Ludmila Plachá, Marie Veličková, Ilona Železová, Lenka Vomastková, Eliška Něničková, Pavel Gřunděl, Marie Mottlová, Kateřina a Romana Švejdíkovy, Vendula Rehartová, Martin Mottl, Romana Fittlová, Radka Kašparů, Ladislava Stašková, Drahomíra, Jan a Kristýna Blažkovi Realizovali tábor Z POHÁDKY DO POHÁDKY * Romana Švejdíková, Lenka Krátká, Kristýna a Ludmila Blažkovy, Michaela Lapková, Martina Veletová, Drahomíra Holkupová a Mirka Janů. Věnovaly se aktivitám spojeným se Setkáváním se řemeslem * Hana Plojharová, Vlaďka Kaštánková, Petra a Marie Kosteleckých, Ludmila, Kateřina a Kristýna Blažkovy Pomáhaly při zkušebním provozu chráněné dílny * Hana Plojharová Věnovala se sponzorskému programu Zanechej svoji stopu * Margita Palová Pracovala v programu HELPP 14

15 Nadace rozvoje občanské společnosti (Globální grant financováno z ESF a státního rozpočtu ČR) Ministerstvo vnitra ČR Nadace Divoké Husy Město Jindřichův Hradec Golf Exploitation s.r.o. Ing. Josef Nejedlý Ing. Tomáš Drnek Zdeněk Kutiš Česká mailingová společnost s.r.o., Praha SOME Jindřichův Hradec s.r.o. KaVo CZ s.r.o., Jindřichův Hradec Hana Lukešová Ing. Pavel Mottl Obec Novosedly nad Nežárkou Žáci a učitelé MŠ a ZŠ Jarošov nad Nežárkou AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. Rodina Sedlákova Rodina Blažkova Rodina Řimnáčova Waldviertler Sparkasse von 1842 KTW CZ s.r.o., Dolní Pěna MUDr. Petr Vlček FARNÍ CHARITA Jindřichův Hradec Kanclíř s.r.o. Miroslav Plojhar ml. Miroslav Plojhar st. Leopoldina Šimonová AVZ logistik s.r.o., Jindřichův Hradec Zoobutik Adriana Kocmánková Obec Lipno nad Vltavou Farní sbor ČCE Město Dačice PKD s.r.o. Dačice MUDr. Libuše Mauleová Obec Kamenný Malíkov MUDr. Jan Kremlička Václav Königsmark Ing. Karel Matoušek Mgr. Jaroslav Kozlovský Alfred Němec Mgr. Dana Stypová Ludmila Hanzalová Bike sport JOMA Jana Mitasová Město Počátky Dea loci, s.r.o., Jindřichův Hradec 15

16 Taneční orchestr OLD STEAMBOAT Hudební skupina STRAIN GLAM Folková skupina JARMARK a Klára Šimková z Batelova Magdalena Bartošková a Štěpán Štrupl Marcela Kozlová Soubor historických tanců CALYCULUS Gymnastky TJ SLOVAN LD Invest, a.s. Isosklo Děbolín Ing. Vladimír Procházka Jednota SD, Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec AGROLA, spol. s.r.o. ÚP Jindřichův Hradec Jan Ježek Česká spořitelna, a.s. Lékárna U nemocnice spol. s.r.o. Truhlářství Josef Vyhlídka Vladimíra Paulátová Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D PaeDr. Drahomíra Blažková Ing. Vladimír Nosek Květinářství U Václava Květinářství U spořitelny Agentura NEW STYLE Jany Holcové Marie Kaštanová Rodina Mottlova Vadym Motsek Jaroslav Řimnáč ml. Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec Jaroslava Bočková Rodina Vlnova Rodina Koppova Miloš Pokorný 16

17 Motto: JEDNA VĚC DNES VYŽADUJE NEZMĚRNOU ODVAHU: HLÁSAT SAMOZŘEJMOSTI. Gilbert Keith Chesterton Kdysi mezi lidmi platilo dvojpřikázání lásky: Miluj bližního svého jako sám sebe. Ti, kteří měli možnost být láskou syceni, poslali tuto informaci dál. Někdy se nám zdá, že žijeme v době, která toto poselství ubíjí. Alespoň se nás řada událostí o tom denně snaží přesvědčit. Přesto pokud člověk najde v sobě odvahu pustit malou kuličku laskavosti z kopce, určitě se stane ten zázrak, který z ní učiní lavinu. Nevím, ve které části kopce se právě nachází ona kulička, která byla spuštěna před pár lety zakladateli Oken. Je v půlce? Čtvrtce? Hlavně doufám, že není u konce. Ten uplynulý rok byl pro nás krásný a těžký zároveň. Přibylo práce a starosti nám někdy přerůstaly přes hlavu. Přibylo ale i dobrých lidí, kteří chtěli pomoci. Přibylo těch, kteří se divili bláznovství dobrovolnictví ve světě konzumu. Ale jiní byli osloveni hlubokou lidskostí aktivních lidí, kteří přesáhli hranice svých profesí i rodin, aby svou lidskost předali dál. Nebylo to jednoduché. Dobrovolníkům a lidem angažovaným při realizaci myšlenek, které je přesahují, se často netleská. Jistě, je zde i uznání jsou to střípky ve srovnání s vynaloženým úsilím. Proto vyžaduje odvahu začínat stále znovu, i když se nechce. Protože láska začíná tam, kde končí nadšení láska vyžaduje odvahu jít dál Všem, se kterými jsme ušli kus cesty v roce 2006 přeji odvahu jít dál, sílu dělat malé laskavosti a někde v blízkosti náruč, která je ochrání a nasytí. PaeDr. Drahomíra Blažková Předsedkyně O. S. OKNA 17

18 Příjmy : Převod z roku ,-- Kč Globální grant ,08 Kč Dotace MV ČR Pět P ,31Kč Dotace MV ČR - tábor , --.Kč Dotace ÚP na SÚPM , -- Kč Dotace MěÚ J. Hradec - činnost , -- Kč Dotace MěÚ J. Hradec - tábor , -- Kč Sponzorské dary finanční , -- Kč Sponzorské dary věcné ,10 Kč Sponzorské dary - služby , -- Kč Grant Nadace Divoké Husy , -- Kč Benefiční akce celkem , -- Kč Tržby za prodej vlastních výrobků ,80 Kč Členské příspěvky 8 900, --Kč Úroky na bankovních účtech 1879,46 Kč Tržby za služby , -- Kč PŘÍJMY CELKEM ,75 Kč Výdaje: Rekonstrukce topení a kotelny Výměna oken Rekonstrukce koupelny v přízemí Rekonstrukce rozvodů vody Pronájem objektu - tábor Pronájem klubovny Mzda zaměstnance na HPP Mzda zaměstnanců na DPP - OON Zákonné odvody Provozní náklady Pojištění Cestovné Kapesné dobrovolníkům Výtvarné materiály, knihy VÝDAJE CELKEM ,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,35 Kč 6 173, -- Kč 4 524,50 Kč 5 000,-- Kč 9 916,-- Kč ,65 Kč PŘEVOD DO ROKU 2007 : ,74 Kč 18

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Úsměv, dotek, slovo, laskavost, zájem to jsou malá, nepatrná, jednoduchá gesta, která činí náš život

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku.

MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. Harold Kushner STRUKTURA SDRUŽENÍ a KONTAKTY: ČESTNÉ

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna

Katalog výrobků. Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Katalog výrobků Chráněné dílny Okénko Občanského sdružení Okna Kdo jsme Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat. Viktor Emanuel Frankl Poslání: Občanské sdružení, které podporuje

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VYŘIZUJE: Ladislav Kratina - oddělení vnitřní správy MOBIL: 739

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více