Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 94. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan Lamser (prezident ŠSČR), František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR) Omluven: Petr Záruba 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 93. schůze VV ŠSČR Usnesení 94/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 93. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 93. schůze VV 3. Schválení programu 94. schůze VV ŠSČR Program 94. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 93. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 94. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 6 Termínový kalendář F. Štross 7 Zpráva sekretariátu F. Štross 8 Zpráva předsedy OK F. Štross 9 Kontrola úkolů F. Štross 10 Memorandum s ČOV - Dohoda o společném postupu V. Novotný 11 Příprava Konference ŠSČR 2015 F. Štross 12 Zpráva hospodáře R. Svoboda 13 Rozpočet ŠSČR 2015 R. Svoboda 1

2 14 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 15 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 16 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 17 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 18 Vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže M. Vokáč 19 Zpráva předsedy STK P. Záruba 20 Zpráva LK P. Buchníček 21 Zpráva delegáta FIDE P. Pisk 22 Zhodnocení MČR v bleskovém šachu P. Pisk 23 Různé 24 Závěr Vzhledem k posunu v přípravě nového webu ŠSČR vypracované J. Havlíčkem, bylo dohodnuto vložení nového bodu č. 16 (Změna webu ŠSČR). Usnesení 94/2: VV ŠSČR schvaluje vložení nového bodu 16 (Změna webu ŠSČR) do programu schůze. Usnesení 94/3: VV ŠSČR schvaluje program 94. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. Účastnil jsem se MČR v bleskovém šachu a předávání Výročních cen ŠSČR, které jsem i zajišťoval vyrobit jsem se účastnil Valné hromady ČKSOI, složky Českého olympijského výboru. Tam jsem mj. pozval předsedu ČOV J. Kejvala na dnešní schůzi VV. 16. a jsme na komisi ČOV posuzovali první vlnu přihlášek sportovních svazů o uznání svého sportu a vstupu do ČOV tento proces bude ještě dlouho pokračovat. Věnoval jsem se možnostem posílení sekretariátu, aktuální situaci na pozici reprezentačního trenéra mládeže, pozici webmastera, Legislativní komise atd. Online Aréna v průběhu prosince proběhlo vyplácení kompenzací hráčům Arény, kteří platili na účet ŠSČR. Nový provozovatel se před Vánoci soustředil na nastavení pravidel FIDE Arény (projednává s FIDE) a rozhodnutí o zaslání cen pro české hráče objednaných po 10. červnu (desítky cen v hodnotě několika tisíc EUR) odložil na rok Nový provozovatel zároveň nastínil, že si přeje další spolupráci se ŠSČR, ovšem za realističtějších podmínek pro provozovatele, především nemůže na provozování Arény prodělávat tak, jak bylo nastaveno v předchozí smlouvě. Řešil jsem dotaz z kraje na možnost vyloučení člena ze ŠSČR, zapojil legislativce. Pomáhal jsem doladit závěrečné znění komuniké, projekt Podpory šachových kroužků, tiskové zprávy ŠSČR atd. Komunikoval jsem s Probační a mediační službou ohledně možnosti vykonávat trest veřejně prospěšných prací u ŠSČR. Usnesení 94/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 2

3 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 94/5: VV ŠSČR schvaluje předložený počet delegátů pro Konferenci ŠSČR Usnesení 94/6: VV ŠSČR schvaluje ceník půjčovného jako přílohu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností AVE-KONTAKT, s.r.o. Usnesení 94/7: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2014/2015 Usnesení 94/8: VV ŠSČR schvaluje vyplacení finanční zálohy v hotovosti pro Františka Štrosse z běžného účtu ve výši Kč na vyplacení cenového fondu, startovného a dalších výdajů spojených s MČR v bleskovém šachu Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. M. Vokáč kritizoval roztříštěnost kalendářů ŠSČR. Jeden kalendář spravuje STK (sportovní), jeden spravuje sekretariát (termínový) a jeden je online na webu. Měl by být pouze jeden, ideálně s vyhledávacím filtrem. Usnesení 94/9: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Úkol 94/1: Sjednotit kalendáře ŠSČR sekretariát Příloha 2: Termínový kalendář 7. Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za uplynulé období. Hlavní náplně práce sekretariátu uplynulého období mimo běžnou agendu: 1) Na MŠMT byly potvrzeny výsledky všech započítávaných soutěží za rok 2015 a ve spolupráci s M. Vokáčem poslány k zbývající podklady pro žádost o dotaci v programech I a II. 2) Ve spolupráci s Miroslavem Hurtou byly na MŠMT poslány opravené nedostatky v žádosti o akreditaci v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3) Na konci listopadu proběhla schůzka s advokátem Davidem Zahumenským, na které byly definitivně vyjasněny všechny podmínky pro aktualizaci údajů ŠSČR ve Veřejném rejstříku. Samotná aktualizace pak proběhla 10. prosince. 3

4 4) Na ČUS bylo potvrzeno pojištění majetku 2015 za stejných podmínek jako v roce ) Byly vyřízeny registrace na ME jednotlivců 2015 včetně uhrazení všech plateb. Za ČR se zúčastní Navara, Láznička, Hráček a Babula. 6) F. Štross se v Praze spolu s prezidentem ŠSČR J. Lamserem zúčastnili slavnostního předávání cen Salo Flohra. 7) J. Kolašín se v Praze zúčastnil semináře ČOV a MAFRy s tématem sport a psaná média. 8) F. Štross a J. Kolašín se v roli pořadatelů zúčastnili MČR v bleskovém šachu v Brně 13. prosince. 9) J. Kolašín na služební cestě v Ostravě konzultoval s hospodářem a paní Kniezkovou možnosti zefektivnění práce sekretariátů, především v oblasti účetnictví. 10) Byly objednány poháry pro vítěze ligových soutěží 2014/2014, které se během MČR v bleskovém šachu předaly přítomným zástupcům vítězných družstev. 11) Byla provedena inventura šachového materiálu uskladněného v Pardubicích. 12) Bylo založeno cloudové uložiště dokumentů (google disk), které bude sloužit především k ukládání aktuálních smluv a jiných důležitých dokumentů. 13) Na webu byly zveřejněny informace o možnostech zapůjčení šachového materiálu včetně ceníku. 14) Probíhá nelehká administrativní agenda týkající se zpětného razítkování účetních dokladů na základě čísel dotačních programů MŠMT. 15) Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o licenci rozhodčích pro Martinu Marečkovou a Michala Horáčka. 16) Na FIDE byla odeslána žádost L. Palovského o licenci rozhodčího kategorie B. Usnesení 94/10: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 8. Zpráva předsedy OK F. Štross stručně informoval o zprávě Organizační komise. Ve spolupráci s předsedou KMK Milanem Šindelářem se pracuje na nových registračních formulářích, aby byly v souladu s novými požadavky FIDE a MŠMT. 4

5 Usnesení 94/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. Úkol 94/2: Vyřešit aktualizaci Registračního a přestupního řádu, především v otázce online členství F. Štross Kontrola úkolů F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Usnesení 94/12: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 10. Memorandum s ČOV Dohoda o společném postupu Pozvání na jednání VV přijal Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Hlavním účelem jeho návštěvy bylo vysvětlit, jakým způsobem se ČOV dívá na sportovní hnutí, v čem a jakým způsobem mu chce pomoci a jaký postup by byl vhodný a přínosný ve vzájemné podpoře. V úvodu svého spatra vedeného projevu naznačil Jiří Kejval orientaci v šachovém hnutí, kdy ocenil podporu Davida Navary Olympijská nadaci, sportovní vizáž Viktora Lázničky, či projevil pochopení pro to, jak psychicky a fyzicky náročná může být mnohahodinová partie. Konstatoval, že český sport není ani v dobré situaci, ani kondici. V 90. letech se pozice sportu propadla. Sport obecně není cool u mladé generace. Analýza nejpopulárnějších školních předmětů ukázala, že tělocvik je 3. NEJNEPOPULÁRNĚJŠÍ. Snímek pracovního dne dětí se alarmujícím způsobem zhoršil pohybové aktivity se propadly oproti 3 hodinám k dnešním 45 minutám. Vedeme v počtu obézních dětí v Evropě. Testování pohybových aktivit probíhající na školách vykázalo ve srovnání s lety dramatické zhoršení ve všech věkových kategoriích i všech 10 disciplínách. Zahraniční zkušenosti ukazují, že lze nastartovat programy, které dokážou tyto nepříznivé trendy zvrátit, bez podpory státu to ale nejde. Sport sice nepodléhá politice (což v nedávné době proklamovala i OSN), ale potřebuje finanční pomoc od státu. Pro stát je zase výhodné to, když má zdravou populaci, k čemuž drtivou měrou přispívá právě sport. Vzájemná pomoc je proto víc než žádoucí. Koneckonců studie KPMG ukázala, že každá koruna investovaná do sportu se v různých podobách (zdraví, infrastruktura, výdaje na sportovní akce, cestování apod.) vrátí státu čtyřikrát. Proto je záhodno nastavit i další možné zdroje finanční pomoci (loterijní odvody, krajské rozpočty, fondy Evropské unie), jak o to usiluje ČOV. Pro jednání s politiky potřebuje silný mandát, podporu českého sportovního prostředí, i z toho důvodu vznikla Dohoda o společném postupu Jiří Kejval a okomentoval návrh dohody. Výkonný výbor ŠSČR jeho vystoupení bedlivě vyslechl a v diskusi se obracel k jednotlivým bodům, ať již z pohledu specifické problematiky šachu nebo z potřeby jejich upřesňujícího vysvětlení. Po více než dvou hodinách deklaroval vůli společného postupu ŠSČR a ČOV a pověřil svého předsedu Dohodu podepsat. Usnesení 94/13: VV ŠSČR schvaluje Dohodu o společném postupu s ČOV a pověřuje předsedu V. Novotného podpisem dohody. 5

6 11. Příprava Konference ŠSČR 2015 F. Štross informoval o přípravách Konference ŠSČR Místem konání konference bude Hotel Luna u Ledče nad Sázavou na ideálním místě mezi Prahou a Brnem, kousek od dálnice D1. ŠSČR na základě iniciativy hospodáře R. Svobody získá značnou slevu za poskytnutí reklamy. Na webu ŠSČR byla vytvořena sekce Konference ŠSČR 2015, která se postupně bude plnit příslušnými materiály tak, aby nejpozději 14 dnů před začátkem konference byly všechny materiály k dispozici jak delegátům, tak všem členům ŠSČR. Většina materiálů bude schválena na příští schůzi VV 10. února. Zatím zde byly zveřejněny počty delegátů na základě stavu členské základny k Usnesení 94/14: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu Konference ŠSČR Úkol 94/3: Oslovit KŠS s možností návrhů bodů do programu Konference 2015 sekretariát Úkol 94/4: Schválit program Konference ŠSČR 2015 VV nejpozději Úkol 94/5: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům pozvánku a program Konference ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději ! Úkol 94/6: Předložit Jednací řád Konference ŠSČR 2015 F. Štross Úkol 94/7: Předložit zpracovanou Výroční zprávu ŠSČR předkládanou Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát Úkol 94/8: Předložit rozpočtové materiály a hospodaření ŠSČR 2014 předkládané Konferenci ŠSČR 2015 hospodář Úkol 94/9: Zveřejnit na webu kompletní materiály ke Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději 14 dní před začátkem Konference. 12. Zpráva hospodáře Svou zprávu uvedl R. Svoboda. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová: Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: ,02 Kč ,51 Kč ,91 Kč ,32 Kč bude doplněno Kč bude doplněno ,86 Kč Kč 0,14 Kč 6

7 Celkem ,76 Kč S ohledem na termín zpracování zprávy nejsou tato čísla ještě úplně kompletní. Pokladna v Praze, jak korunová, tak eurová ještě není uzavřená a také se možná ještě bude hýbat s pokladnou v Ostravě. Ale protože zůstatky zde budou zcela minimální, blíží se uvedené číslo, udávající stav našeho peněžního majetku, reálu. Stav pohledávek a závazků není ještě uzavřen. Na konci roku byly všechny závazky svazu s výjimkou faktury za poštovné ve výši 764,5 Kč, která přišla do Ostravy, uhrazeny. Závazky svazu na konci roku tedy budou tvořit jen mzdové náklady zaměstnanců a externích spolupracovníků svazu, některé faktury od trenérů za čtvrté čtvrtletí roku 2014 a dodavatelů (telefon, nájem), které na svaz dojdou až v lednu. Vyúčtování dotací z jednotlivých programů MŠMT V prosinci byla provedena analýza vyúčtování programů 1, 2, 4 a 5. Dotace z programu byla Tatranem Poštovná vyúčtována v termínu a byla svazem proplacena. Vyúčtování dotací z programů 1 a 2 s ohledem na jejich nízkou výši není nijak problematické. Dotace z programu V i přes její navýšení až těsně před koncem roku lze také zvládnout. Rozhodující část projektu Podpora šachových oddílů a kroužků cca 720 tis. Kč - byla uhrazena z vázaného účtu, na který je zasílán dar ČOV (podíl na výtěžku ČOV od sázkových společností). Po dohodě s předsedou svazu byla z tohoto účtu uhrazena i dotace na tréninková centra mládeže, abychom vyšli vstříc výzvě ČOV pustit tyto peníze rychle klukům v trenýrkách, aby to viděli i politici, kteří tento příjem sportu zpochybňují. Týká se následujících krajských šachových svazů: Pražský šachový svaz Středočeský šachový svaz Jihočeský šachový svaz Šachový svaz Plzeňského kraje Krajský šachový svaz Karlovy Vary Šachový svaz Libereckého kraje Jihomoravský šachový svaz Moravskoslezský krajský šachový svaz. Celková výše dotace poskytnuté KŠS z vázaného účtu je Kč. Usnesení 94/15: VV ŠSČR souhlasí s úhradou dotace na tréninková centra mládeže výše uvedeným krajským šachovým svazům z daru poskytnutého ČOV. Různé V prosinci byly proplaceny všechny faktury oddílů v projektu Podpora šachových oddílů a kroužků V prosinci byly rozeslány vratky poplatků Arény všem registrovaným členům, kteří o to požádali. Celková výše vrácených poplatků je Kč. Do tisku byl předán další, již pátý díl pracovního sešitu. Se zpracovatelem agendy zápočtů turnajů na LOK a FIDE ratinglist panem Šmajzrem byla uzavřena předběžná dohoda o úpravě používaného SW pro univerzální použití a o jeho odprodeji ŠSČR. Podstatou dohody je odprodej SW za symbolickou cenu při závazku svazu, že bude užívat služby pana Šmajzra dále minimálně pět let. 7

8 Byla uzavřena smlouva mezi společností Stormware a ŠSČR, na jejímž základě bude Šachový svaz za uveřejnění reklamy v pořadu V šachu čerpat SW podporu pro účetní program a účast na školeních pro zaměstnance svazu v celkové hodnotě Kč. Usnesení 94/16: VV ŠSČR pověřuje hospodáře přípravou smlouvy s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist. Usnesení 94/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. Úkol 94/10: Připravit smlouvu s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist R. Svoboda Rozpočet ŠSČR 2015 Zprávu o rozpočtu ŠSČR 2015 podal R. Svoboda. V podkladech pro jednání je předkládán rozpočet na rok 2015 verze zpracována hospodářem pro jednání 94. VV ŠSČR. V této verzi bylo dosaženo vyrovnaného hospodaření. V předchozích letech i na poslední schůzi VV byla uplatňována zásada, že v případě, že nejsou známy příjmové položky, především z dotačních programů MŠMT, vychází se ze skutečnosti předchozího roku. A tato skutečnost právě ovlivnila výrazně přípravu nového rozpočtu. Až byl MŠMT zaslán slibovaný doplatek dotace, na který ovšem nebylo vydáno oficiální rozhodnutí, a nebylo možné s ním tedy počítat ani na poslední prosincové schůzi. Jeho výše je Kč. Celková výše dotace v programu V pro rok 2014 je Kč. V předkládané výši rozpočtu pro rok 2015 jsou upraveny proti verzi schválené na 93. schůzi VV mzdové náklady zaměstnanců svazu a s tím související položky. A příjmová položka dotace z programu V. Doporučuji, aby další drobné úpravy v jednotlivých kapitolách byly projednány s jednotlivými členy VV případně byly provedeny na základě uzávěrky hospodaření za rok 2014, která bude známa do konce ledna A tyto změny by byly projednány a schváleny na příští schůzi VV ŠSČR. F. Štross navrhl o Kč navýšit plat administrativní pracovnici J. Kniezkové. Usnesení 94/18: VV ŠSČR navyšuje měsíční mzdu Jitce Kiezkové o Kč na Kč. Usnesení 94/19: VV ŠSČR bere na vědomí úpravy provedené hospodářem v návrhu rozpočtu na rok 2015 a pověřuje jej zpracováním konečné verze rozpočtu do 31. ledna Úkol 94/11: Zpracovat konečnou verzi rozpočtu ŠSČR 2015 R. Svoboda Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK předložil Milan Šindelář. KMK se za poslední období věnovala následujícím činnostem: - dopracovala a začlenila do grafického manuálu anglickou verzi loga svazu s použitím názvu Czech Chess Federation. - na základě požadavků jednotlivých členů VV vytvořila grafické návrhy a zadala výrobu razítek svazu. Žádá členy VV a zaměstnance svazu, aby specifikovali, kdo, kdy, v jakých případech, a na které 8

9 dokumenty své razítko používá. Na tomto základě KMK zpracuje prováděcí předpis používání razítek. Tento předpis, kromě zpřehlednění stavu, bude sloužit proti zneužití razítek, zlepšení štábní kultury svazových dokumentů a v případě náhlého opuštění funkce či mandátu poslouží i jako jakási rukověť pro nástupce. - pokračuje v přípravách materiálů s novým logem svazu formuláře, dokumenty, hlavičkové papíry apod. - připravila diplomy na Výroční ceny ŠSČR v exklusivní grafice a materiálu. Zároveň se podařilo MČR v bleskovém šachu poměrně solidně prezentovat ve sdělovacích prostředcích. Výroční ceny vyvolaly zájem médií. - po intervenci u vedení kanálu ČT Sport se podařilo zajistit výrobu a odvysílání speciálu V šachu, věnovaného právě MČR v bleskovém šachu. - rozeslala newsletter členům svazu, viz příloha Newsletter, s ideou tento materiál posílat přibližně jednou měsíčně. V této souvislosti by ráda vyzvala kolegy z VV, aby KMK informovali o tom, co považují ve svých oblastech za nejdůležitější a o čem by chtěli informovat členskou základnu. Tyto zprávy by v budoucnu měli tvořit obsah newsletteru. - upravila na stránkách svazu Černobílou knihu. Navrhuje VV i nadále věnovat tomuto materiálu pozornost a doporučuje do něho postupně dopisovat jednotlivé kroky svazu tak, aby byly veřejně přístupné širokému spektru zájemců. - vytvořila na svazovém webu novou sekci Výroční ceny ŠSČR, s přehledem oceněných, fotogalerií a informacemi o oceněných. Na prosincové schůzi VV se při rozboru rozpočtu narazilo na webináře pro talenty. KMK tento formát považuje za solidní příležitost, jak se dostat k širšímu okruhu zájemců. Nutná archivace jednotlivých dílů. Ráda by požádala jejich tvůrce o archivaci a včasné zprávy, kdy a kde je k webinářům možno se dostat. Usnesení 94/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK. Úkol 94/12: Informovat sekretariát ohledně využívání razítka ŠSČR členové VV a zaměstnanci Úkol 94/13: Vypracovat prováděcí předpis používání razítek na základě písemných specifikací členů VV a zaměstnanců sekretariát Příloha 3: Razítka ŠSČR Příloha 4: Newsletter ŠSČR 15. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. Komise mládeže vybrala pořadatele MČR mládeže Pořadatelem bude Šachový klub Světlá nad Sázavou. Mistrovství se bude konat od 7. do 14. března 2015 v Koutech nad Desnou. V současné 9

10 době vyhodnocuje KM 19 žádostí o divoké karty. Komise nadále vyhodnocuje konkurz na pořádání MČR U8, kde jsou po dlouhé době dva zájemci. Byly vypsány konkurzy na celostátní kola Přeboru škol. Byl dokončen návrh na podobu projektu Podpory šachových kroužků v roce 2015 a po schválení VV zveřejněn na webu ŠSČR. Byl rozeslán návrh na nové uspořádání dlouhodobých soutěží mládeže k připomínkování do krajů. Usnesení 94/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. Příloha 5: Statistika podpora šachových kroužků 16. Změna webu ŠSČR J. Havlíček připravil zadání pro dodavatele nových webových stránek ŠSČR, které předložil VV k diskuzi. Z tohoto zadání vyplynou požadavky i na změny datového modelu svazové databáze. Pak bude možné předložit konkrétní zadání i dodavateli svazové databáze. V této fázi se doporučuje dodržovat při tvorbě datového modelu určité standardy. Tyto standardy byly předloženy dodavateli svazové databáze a ten s nimi souhlasí. Jsou přílohou této zprávy společně s ostatními dokumenty. Standardy jsou napsány v angličtině, protože byly převzaty z firemní praxe pro zahraniční klientelu. Dodavatel svazové databáze s tím nemá problém. Další podrobnosti kolem identifikátorů primárních klíčů se ještě ujasňuje. Usnesení 94/16: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu zadání na změnu webu ŠSČR. Úkol 94/14: Prostudovat matriály J. Havlíčka a zaslat připomínky všichni Příloha 6: Zadání webu ŠSČR Příloha 7: Struktura webu ŠSČR Příloha 8: Wireframe chess.cz Příloha 9: Návrh standardu pro tvorbu datového modelu 17. Zpráva předsedy TMK M. Vokáč přednesl zprávu TMK. Byla řešena otázka účasti na ME jednotlivců v Jeruzalému. Zúčastnit by se měli David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček a Vlastimil Babula. Kromě pochopitelných problémů s otázkou bezpečnosti byla další problémem otázka nákladů, cenové standardy pro ubytování v Jeruzalému jsou nepříjemně vysoké. Můžeme jen doufat, že nové vedení ECU bude při výběru pořadatelů podobných soutěží posuzovat tyto otázky citlivěji. Otevřenou otázkou zůstává ME žen, stále není jasné, zda se vůbec někdo pořadatelství této soutěže ujme. (Pozn. zapisovatele bylo určeno, že ME žen se uskuteční v Gruzii v nešikovném termínu kolidujícím s MČR žen). 10

11 V termínu bylo uspořádáno v Uherském Hradišti soustředění juniorů nad 18 let za účasti 6 juniorů a 6 juniorek (u dívek vzhledem k výkonnosti byly pozvány i hráčky mladších ročníků.) Vzhledem k volné kapacitě objektu zde bylo uskutečněno také soustředění mládeže, převážně dívek do 12 let. Vzhledem k onemocnění Davida Kaňovského celé soustředění zajistili trenéři Marek Vokáč a Luboš Roško. Limitujícím parametrem bylo dočerpání rozpočtových položek obou soustředění. V návaznosti na kritiku práce reprezentačního trenéra mládeže ze strany některých rodičů musel předseda TMK v samém závěru roku řešit otázku obsazení této funkce pro další smluvní období od dubna Usnesení 94/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 18. Vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže M. Vokáč předložil návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže. Návrh je předložen ve dvou variantách, před vyhlášením konkurzu je nutno, aby VV učinil zásadní koncepční rozhodnutí především v otázce výkonu rozsáhlých administrativních prací spojených s výkonem funkce reprezentačního trenéra mládeže podle současné smlouvy. Platná smlouva je pro lepší orientaci rovněž v příloze. Usnesení 94/18: VV ŠSČR vyhlašuje konkurz na reprezentačního trenéra mládeže od podle předložené varianty číslo 2.2 a ukládá předsedovi TMK připravit znění konkurzu. Příloha 10: Návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže 19. Zpráva předsedy STK Zprávu STK zaslal P. Záruba. STK momentálně pracuje na konkurzech soutěží pro rok 2015, schvalování propozic u již přidělených soutěží a udělením DK pro MČR juniorů M. Vokáč navrhl dlouhodobé soutěže družstev ŠSČR posílat k zápočtu na FRL každý měsíc a nikoliv až po skončení soutěže. Usnesení 94/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. Úkol 94/15: Projednat započítávání dlouhodobých soutěží družstev ŠSČR k zápočtu na FRL každý měsíc STK Zpráva LK 11

12 O činnosti LK informoval P. Buchníček, který se omluvil, že přes svátky zdaleka nestihl, co si předsevzal, ale je s Michalem Vávrou domluven, že mu pošle slibované podklady k zahájení odstraňování restů, na čemž již pracuje. Usnesení 94/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu LK. 21. Zpráva delegáta FIDE Zprávu delegáta FIDE ústně přednesl P. Pisk. Informoval, že se zúčastní schůzek ECU konaných během ME jednotlivců v Jeruzalému, kde se rozhodne, za jakých podmínek má vykonávat funkci turnajového ředitele ECU. P. Pisk dále připomněl, že během letošního Mitropa Cupu v Rakousku by se již mělo prezentovat konkrétní místo konání turnaje v příštím roce, kdy bude turnaj v České republice. V. Novotný zmínil, že na příští schůzi VV by rádi dorazili M. Pagerka a F. Jablonický, kteří kandidují do vedení Slovenského šachového svazu, nikdo neměl námitek. Usnesení 94/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta FIDE. 22. Zhodnocení MČR v bleskovém šachu P. Pisk shrnul prosincové MČR v bleskovém šachu a zhodnotil jej jako povedené. Zároveň požádal přímé účastníky o názory, co by se do budoucna mohlo ještě zlepšit a jak se posunout ještě dál. Vyúčtování akce je hotové, oproti plánovanému rozpočtu skončila v plusu cca Kč. V. Novotný doplnil, že v případě větších prostorů by se do budoucna dalo uvažovat i o otevřeném mistrovství. Usnesení 94/22: VV ŠSČR děkuje P. Piskovi za organizaci a zdárný průběh MČR v bleskovém šachu. 23. Různé Změny federace Sekretariát obdržel žádost o změnu federace D. Bystritskiyho (rok narození 2002, FIDE ID ) a A. Gorbunova (rok narození 2001, FIDE ID ). Oba patří pod Ruskou šachovou federaci, ale dlouhodobě žijí v ČR a aktivně se zde účastní turnajů. STK i TMK nemají proti přestupu námitek. Usnesení 94/23: VV ŠSČR schvaluje přestup D. Bystritskiyho z Ruské šachové federace do ŠSČR. Usnesení 94/24: VV ŠSČR schvaluje přestup A. Gorbunova z Ruské šachové federace do ŠSČR. Úhrada zálohy na pořádání ME mládeže

13 V. Novotný informoval o žádosti J. Mazucha uhradit ECU za AVE kontakt vratnou zálohu ve výši euro na pořádání ME mládeže 2016, podobně jako tomu bylo u ME mládeže AVE kontakt by na oplátku poskytnul výhodné podmínky pro české hráče. Úkol 94/16: Připravit dohodu s AVE kontaktem ohledně uhrazení vratné zálohy na pořádání ME mládeže 2016 R. Svoboda Termín a místo 95. schůze VV Příští chůze VV se dle schváleného Plánu práce uskuteční v Brně. Hlavní náplní bude schvalování podkladů pro Konferenci ŠSČR Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil jednání v 1: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 94/1: Sjednotit kalendáře ŠSČR sekretariát Úkol 94/2: Vyřešit aktualizaci Registračního a přestupního řádu, především v otázce online členství F. Štross Úkol 94/3: Oslovit KŠS s možností návrhů bodů do programu Konference 2015 sekretariát Úkol 94/4: Schválit program Konference ŠSČR 2015 VV nejpozději Úkol 94/5: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům pozvánku a program Konference ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději ! Úkol 94/6: Předložit Jednací řád Konference ŠSČR 2015 F. Štross Úkol 94/7: Předložit zpracovanou Výroční zprávu ŠSČR předkládanou Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát Úkol 94/8: Předložit rozpočtové materiály a hospodaření ŠSČR 2014 předkládané Konferenci ŠSČR 2015 hospodář Úkol 94/9: Zveřejnit na webu kompletní materiály ke Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději 14 dní před začátkem Konference. Úkol 94/10: Připravit smlouvu s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist R. Svoboda Úkol 94/11: Zpracovat konečnou verzi rozpočtu ŠSČR 2015 R. Svoboda

14 Úkol 94/12: Informovat sekretariát ohledně využívání razítka ŠSČR členové VV a zaměstnanci Úkol 94/13: Vypracovat prováděcí předpis používání razítek na základě písemných specifikací členů VV a zaměstnanců sekretariát Úkol 94/14: Prostudovat matriály J. Havlíčka a zaslat připomínky všichni Úkol 94/15: Projednat započítávání dlouhodobých soutěží družstev ŠSČR k zápočtu na FRL každý měsíc STK Úkol 94/16: Připravit dohodu s AVE kontaktem ohledně uhrazení vratné zálohy na pořádání ME mládeže 2016 R. Svoboda Přílohy: Příloha 1: Zápis z 93. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář Příloha 3: Razítka ŠSČR Příloha 4: Newsletter ŠSČR Příloha 5: Zadání webu ŠSČR Příloha 6: Struktura webu ŠSČR Příloha 7: Statistika podpora šachových kroužků Příloha 8: Wireframe chess.cz Příloha 9: Návrh standardu pro tvorbu datového modelu Příloha 10: Návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže 14

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Zápis z valné hromady ČSHA

Zápis z valné hromady ČSHA Zápis z valné hromady ČSHA Praha, 23. 6. 2012 Přítomni: Program: dle prezenční listiny dle přílohy 1. Zahájení Předseda výkonného výboru (VV) České sledge hokejové asociace (ČSHA) Martin Frous zahájil

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha 11. 6. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Praha, 23. června 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk Omluveni: Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Členové SR GCA Počet Přítomni: J. Kovář, M. Kučerka, V. Dostál, J.Giacintova,, M. Lapiš, O. Res 6 Omluveni: M. Wojnar, R. Válka 2 Program jednání: 1.

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Zápis z konference Šachového svazu České republiky konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) Delegáti s hlasem rozhodujícím:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2 ZÁPIS KONFERENCE SLČR, která se konala dne 29.5.2009, v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 1. Zahájení Konference SLČR 2009 Konferenci SLČR zahájil v 11.05 prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítáním

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ Datum zasedání: 21. 5. 2012 Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Přítomni: Dr. Štourač,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více