Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 94. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan Lamser (prezident ŠSČR), František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR) Omluven: Petr Záruba 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 93. schůze VV ŠSČR Usnesení 94/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 93. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 93. schůze VV 3. Schválení programu 94. schůze VV ŠSČR Program 94. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 93. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 94. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 6 Termínový kalendář F. Štross 7 Zpráva sekretariátu F. Štross 8 Zpráva předsedy OK F. Štross 9 Kontrola úkolů F. Štross 10 Memorandum s ČOV - Dohoda o společném postupu V. Novotný 11 Příprava Konference ŠSČR 2015 F. Štross 12 Zpráva hospodáře R. Svoboda 13 Rozpočet ŠSČR 2015 R. Svoboda 1

2 14 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 15 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 16 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 17 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 18 Vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže M. Vokáč 19 Zpráva předsedy STK P. Záruba 20 Zpráva LK P. Buchníček 21 Zpráva delegáta FIDE P. Pisk 22 Zhodnocení MČR v bleskovém šachu P. Pisk 23 Různé 24 Závěr Vzhledem k posunu v přípravě nového webu ŠSČR vypracované J. Havlíčkem, bylo dohodnuto vložení nového bodu č. 16 (Změna webu ŠSČR). Usnesení 94/2: VV ŠSČR schvaluje vložení nového bodu 16 (Změna webu ŠSČR) do programu schůze. Usnesení 94/3: VV ŠSČR schvaluje program 94. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. Účastnil jsem se MČR v bleskovém šachu a předávání Výročních cen ŠSČR, které jsem i zajišťoval vyrobit jsem se účastnil Valné hromady ČKSOI, složky Českého olympijského výboru. Tam jsem mj. pozval předsedu ČOV J. Kejvala na dnešní schůzi VV. 16. a jsme na komisi ČOV posuzovali první vlnu přihlášek sportovních svazů o uznání svého sportu a vstupu do ČOV tento proces bude ještě dlouho pokračovat. Věnoval jsem se možnostem posílení sekretariátu, aktuální situaci na pozici reprezentačního trenéra mládeže, pozici webmastera, Legislativní komise atd. Online Aréna v průběhu prosince proběhlo vyplácení kompenzací hráčům Arény, kteří platili na účet ŠSČR. Nový provozovatel se před Vánoci soustředil na nastavení pravidel FIDE Arény (projednává s FIDE) a rozhodnutí o zaslání cen pro české hráče objednaných po 10. červnu (desítky cen v hodnotě několika tisíc EUR) odložil na rok Nový provozovatel zároveň nastínil, že si přeje další spolupráci se ŠSČR, ovšem za realističtějších podmínek pro provozovatele, především nemůže na provozování Arény prodělávat tak, jak bylo nastaveno v předchozí smlouvě. Řešil jsem dotaz z kraje na možnost vyloučení člena ze ŠSČR, zapojil legislativce. Pomáhal jsem doladit závěrečné znění komuniké, projekt Podpory šachových kroužků, tiskové zprávy ŠSČR atd. Komunikoval jsem s Probační a mediační službou ohledně možnosti vykonávat trest veřejně prospěšných prací u ŠSČR. Usnesení 94/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 2

3 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 94/5: VV ŠSČR schvaluje předložený počet delegátů pro Konferenci ŠSČR Usnesení 94/6: VV ŠSČR schvaluje ceník půjčovného jako přílohu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností AVE-KONTAKT, s.r.o. Usnesení 94/7: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2014/2015 Usnesení 94/8: VV ŠSČR schvaluje vyplacení finanční zálohy v hotovosti pro Františka Štrosse z běžného účtu ve výši Kč na vyplacení cenového fondu, startovného a dalších výdajů spojených s MČR v bleskovém šachu Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. M. Vokáč kritizoval roztříštěnost kalendářů ŠSČR. Jeden kalendář spravuje STK (sportovní), jeden spravuje sekretariát (termínový) a jeden je online na webu. Měl by být pouze jeden, ideálně s vyhledávacím filtrem. Usnesení 94/9: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Úkol 94/1: Sjednotit kalendáře ŠSČR sekretariát Příloha 2: Termínový kalendář 7. Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za uplynulé období. Hlavní náplně práce sekretariátu uplynulého období mimo běžnou agendu: 1) Na MŠMT byly potvrzeny výsledky všech započítávaných soutěží za rok 2015 a ve spolupráci s M. Vokáčem poslány k zbývající podklady pro žádost o dotaci v programech I a II. 2) Ve spolupráci s Miroslavem Hurtou byly na MŠMT poslány opravené nedostatky v žádosti o akreditaci v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3) Na konci listopadu proběhla schůzka s advokátem Davidem Zahumenským, na které byly definitivně vyjasněny všechny podmínky pro aktualizaci údajů ŠSČR ve Veřejném rejstříku. Samotná aktualizace pak proběhla 10. prosince. 3

4 4) Na ČUS bylo potvrzeno pojištění majetku 2015 za stejných podmínek jako v roce ) Byly vyřízeny registrace na ME jednotlivců 2015 včetně uhrazení všech plateb. Za ČR se zúčastní Navara, Láznička, Hráček a Babula. 6) F. Štross se v Praze spolu s prezidentem ŠSČR J. Lamserem zúčastnili slavnostního předávání cen Salo Flohra. 7) J. Kolašín se v Praze zúčastnil semináře ČOV a MAFRy s tématem sport a psaná média. 8) F. Štross a J. Kolašín se v roli pořadatelů zúčastnili MČR v bleskovém šachu v Brně 13. prosince. 9) J. Kolašín na služební cestě v Ostravě konzultoval s hospodářem a paní Kniezkovou možnosti zefektivnění práce sekretariátů, především v oblasti účetnictví. 10) Byly objednány poháry pro vítěze ligových soutěží 2014/2014, které se během MČR v bleskovém šachu předaly přítomným zástupcům vítězných družstev. 11) Byla provedena inventura šachového materiálu uskladněného v Pardubicích. 12) Bylo založeno cloudové uložiště dokumentů (google disk), které bude sloužit především k ukládání aktuálních smluv a jiných důležitých dokumentů. 13) Na webu byly zveřejněny informace o možnostech zapůjčení šachového materiálu včetně ceníku. 14) Probíhá nelehká administrativní agenda týkající se zpětného razítkování účetních dokladů na základě čísel dotačních programů MŠMT. 15) Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o licenci rozhodčích pro Martinu Marečkovou a Michala Horáčka. 16) Na FIDE byla odeslána žádost L. Palovského o licenci rozhodčího kategorie B. Usnesení 94/10: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 8. Zpráva předsedy OK F. Štross stručně informoval o zprávě Organizační komise. Ve spolupráci s předsedou KMK Milanem Šindelářem se pracuje na nových registračních formulářích, aby byly v souladu s novými požadavky FIDE a MŠMT. 4

5 Usnesení 94/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. Úkol 94/2: Vyřešit aktualizaci Registračního a přestupního řádu, především v otázce online členství F. Štross Kontrola úkolů F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Usnesení 94/12: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 10. Memorandum s ČOV Dohoda o společném postupu Pozvání na jednání VV přijal Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Hlavním účelem jeho návštěvy bylo vysvětlit, jakým způsobem se ČOV dívá na sportovní hnutí, v čem a jakým způsobem mu chce pomoci a jaký postup by byl vhodný a přínosný ve vzájemné podpoře. V úvodu svého spatra vedeného projevu naznačil Jiří Kejval orientaci v šachovém hnutí, kdy ocenil podporu Davida Navary Olympijská nadaci, sportovní vizáž Viktora Lázničky, či projevil pochopení pro to, jak psychicky a fyzicky náročná může být mnohahodinová partie. Konstatoval, že český sport není ani v dobré situaci, ani kondici. V 90. letech se pozice sportu propadla. Sport obecně není cool u mladé generace. Analýza nejpopulárnějších školních předmětů ukázala, že tělocvik je 3. NEJNEPOPULÁRNĚJŠÍ. Snímek pracovního dne dětí se alarmujícím způsobem zhoršil pohybové aktivity se propadly oproti 3 hodinám k dnešním 45 minutám. Vedeme v počtu obézních dětí v Evropě. Testování pohybových aktivit probíhající na školách vykázalo ve srovnání s lety dramatické zhoršení ve všech věkových kategoriích i všech 10 disciplínách. Zahraniční zkušenosti ukazují, že lze nastartovat programy, které dokážou tyto nepříznivé trendy zvrátit, bez podpory státu to ale nejde. Sport sice nepodléhá politice (což v nedávné době proklamovala i OSN), ale potřebuje finanční pomoc od státu. Pro stát je zase výhodné to, když má zdravou populaci, k čemuž drtivou měrou přispívá právě sport. Vzájemná pomoc je proto víc než žádoucí. Koneckonců studie KPMG ukázala, že každá koruna investovaná do sportu se v různých podobách (zdraví, infrastruktura, výdaje na sportovní akce, cestování apod.) vrátí státu čtyřikrát. Proto je záhodno nastavit i další možné zdroje finanční pomoci (loterijní odvody, krajské rozpočty, fondy Evropské unie), jak o to usiluje ČOV. Pro jednání s politiky potřebuje silný mandát, podporu českého sportovního prostředí, i z toho důvodu vznikla Dohoda o společném postupu Jiří Kejval a okomentoval návrh dohody. Výkonný výbor ŠSČR jeho vystoupení bedlivě vyslechl a v diskusi se obracel k jednotlivým bodům, ať již z pohledu specifické problematiky šachu nebo z potřeby jejich upřesňujícího vysvětlení. Po více než dvou hodinách deklaroval vůli společného postupu ŠSČR a ČOV a pověřil svého předsedu Dohodu podepsat. Usnesení 94/13: VV ŠSČR schvaluje Dohodu o společném postupu s ČOV a pověřuje předsedu V. Novotného podpisem dohody. 5

6 11. Příprava Konference ŠSČR 2015 F. Štross informoval o přípravách Konference ŠSČR Místem konání konference bude Hotel Luna u Ledče nad Sázavou na ideálním místě mezi Prahou a Brnem, kousek od dálnice D1. ŠSČR na základě iniciativy hospodáře R. Svobody získá značnou slevu za poskytnutí reklamy. Na webu ŠSČR byla vytvořena sekce Konference ŠSČR 2015, která se postupně bude plnit příslušnými materiály tak, aby nejpozději 14 dnů před začátkem konference byly všechny materiály k dispozici jak delegátům, tak všem členům ŠSČR. Většina materiálů bude schválena na příští schůzi VV 10. února. Zatím zde byly zveřejněny počty delegátů na základě stavu členské základny k Usnesení 94/14: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu Konference ŠSČR Úkol 94/3: Oslovit KŠS s možností návrhů bodů do programu Konference 2015 sekretariát Úkol 94/4: Schválit program Konference ŠSČR 2015 VV nejpozději Úkol 94/5: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům pozvánku a program Konference ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději ! Úkol 94/6: Předložit Jednací řád Konference ŠSČR 2015 F. Štross Úkol 94/7: Předložit zpracovanou Výroční zprávu ŠSČR předkládanou Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát Úkol 94/8: Předložit rozpočtové materiály a hospodaření ŠSČR 2014 předkládané Konferenci ŠSČR 2015 hospodář Úkol 94/9: Zveřejnit na webu kompletní materiály ke Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději 14 dní před začátkem Konference. 12. Zpráva hospodáře Svou zprávu uvedl R. Svoboda. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová: Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: ,02 Kč ,51 Kč ,91 Kč ,32 Kč bude doplněno Kč bude doplněno ,86 Kč Kč 0,14 Kč 6

7 Celkem ,76 Kč S ohledem na termín zpracování zprávy nejsou tato čísla ještě úplně kompletní. Pokladna v Praze, jak korunová, tak eurová ještě není uzavřená a také se možná ještě bude hýbat s pokladnou v Ostravě. Ale protože zůstatky zde budou zcela minimální, blíží se uvedené číslo, udávající stav našeho peněžního majetku, reálu. Stav pohledávek a závazků není ještě uzavřen. Na konci roku byly všechny závazky svazu s výjimkou faktury za poštovné ve výši 764,5 Kč, která přišla do Ostravy, uhrazeny. Závazky svazu na konci roku tedy budou tvořit jen mzdové náklady zaměstnanců a externích spolupracovníků svazu, některé faktury od trenérů za čtvrté čtvrtletí roku 2014 a dodavatelů (telefon, nájem), které na svaz dojdou až v lednu. Vyúčtování dotací z jednotlivých programů MŠMT V prosinci byla provedena analýza vyúčtování programů 1, 2, 4 a 5. Dotace z programu byla Tatranem Poštovná vyúčtována v termínu a byla svazem proplacena. Vyúčtování dotací z programů 1 a 2 s ohledem na jejich nízkou výši není nijak problematické. Dotace z programu V i přes její navýšení až těsně před koncem roku lze také zvládnout. Rozhodující část projektu Podpora šachových oddílů a kroužků cca 720 tis. Kč - byla uhrazena z vázaného účtu, na který je zasílán dar ČOV (podíl na výtěžku ČOV od sázkových společností). Po dohodě s předsedou svazu byla z tohoto účtu uhrazena i dotace na tréninková centra mládeže, abychom vyšli vstříc výzvě ČOV pustit tyto peníze rychle klukům v trenýrkách, aby to viděli i politici, kteří tento příjem sportu zpochybňují. Týká se následujících krajských šachových svazů: Pražský šachový svaz Středočeský šachový svaz Jihočeský šachový svaz Šachový svaz Plzeňského kraje Krajský šachový svaz Karlovy Vary Šachový svaz Libereckého kraje Jihomoravský šachový svaz Moravskoslezský krajský šachový svaz. Celková výše dotace poskytnuté KŠS z vázaného účtu je Kč. Usnesení 94/15: VV ŠSČR souhlasí s úhradou dotace na tréninková centra mládeže výše uvedeným krajským šachovým svazům z daru poskytnutého ČOV. Různé V prosinci byly proplaceny všechny faktury oddílů v projektu Podpora šachových oddílů a kroužků V prosinci byly rozeslány vratky poplatků Arény všem registrovaným členům, kteří o to požádali. Celková výše vrácených poplatků je Kč. Do tisku byl předán další, již pátý díl pracovního sešitu. Se zpracovatelem agendy zápočtů turnajů na LOK a FIDE ratinglist panem Šmajzrem byla uzavřena předběžná dohoda o úpravě používaného SW pro univerzální použití a o jeho odprodeji ŠSČR. Podstatou dohody je odprodej SW za symbolickou cenu při závazku svazu, že bude užívat služby pana Šmajzra dále minimálně pět let. 7

8 Byla uzavřena smlouva mezi společností Stormware a ŠSČR, na jejímž základě bude Šachový svaz za uveřejnění reklamy v pořadu V šachu čerpat SW podporu pro účetní program a účast na školeních pro zaměstnance svazu v celkové hodnotě Kč. Usnesení 94/16: VV ŠSČR pověřuje hospodáře přípravou smlouvy s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist. Usnesení 94/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. Úkol 94/10: Připravit smlouvu s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist R. Svoboda Rozpočet ŠSČR 2015 Zprávu o rozpočtu ŠSČR 2015 podal R. Svoboda. V podkladech pro jednání je předkládán rozpočet na rok 2015 verze zpracována hospodářem pro jednání 94. VV ŠSČR. V této verzi bylo dosaženo vyrovnaného hospodaření. V předchozích letech i na poslední schůzi VV byla uplatňována zásada, že v případě, že nejsou známy příjmové položky, především z dotačních programů MŠMT, vychází se ze skutečnosti předchozího roku. A tato skutečnost právě ovlivnila výrazně přípravu nového rozpočtu. Až byl MŠMT zaslán slibovaný doplatek dotace, na který ovšem nebylo vydáno oficiální rozhodnutí, a nebylo možné s ním tedy počítat ani na poslední prosincové schůzi. Jeho výše je Kč. Celková výše dotace v programu V pro rok 2014 je Kč. V předkládané výši rozpočtu pro rok 2015 jsou upraveny proti verzi schválené na 93. schůzi VV mzdové náklady zaměstnanců svazu a s tím související položky. A příjmová položka dotace z programu V. Doporučuji, aby další drobné úpravy v jednotlivých kapitolách byly projednány s jednotlivými členy VV případně byly provedeny na základě uzávěrky hospodaření za rok 2014, která bude známa do konce ledna A tyto změny by byly projednány a schváleny na příští schůzi VV ŠSČR. F. Štross navrhl o Kč navýšit plat administrativní pracovnici J. Kniezkové. Usnesení 94/18: VV ŠSČR navyšuje měsíční mzdu Jitce Kiezkové o Kč na Kč. Usnesení 94/19: VV ŠSČR bere na vědomí úpravy provedené hospodářem v návrhu rozpočtu na rok 2015 a pověřuje jej zpracováním konečné verze rozpočtu do 31. ledna Úkol 94/11: Zpracovat konečnou verzi rozpočtu ŠSČR 2015 R. Svoboda Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK předložil Milan Šindelář. KMK se za poslední období věnovala následujícím činnostem: - dopracovala a začlenila do grafického manuálu anglickou verzi loga svazu s použitím názvu Czech Chess Federation. - na základě požadavků jednotlivých členů VV vytvořila grafické návrhy a zadala výrobu razítek svazu. Žádá členy VV a zaměstnance svazu, aby specifikovali, kdo, kdy, v jakých případech, a na které 8

9 dokumenty své razítko používá. Na tomto základě KMK zpracuje prováděcí předpis používání razítek. Tento předpis, kromě zpřehlednění stavu, bude sloužit proti zneužití razítek, zlepšení štábní kultury svazových dokumentů a v případě náhlého opuštění funkce či mandátu poslouží i jako jakási rukověť pro nástupce. - pokračuje v přípravách materiálů s novým logem svazu formuláře, dokumenty, hlavičkové papíry apod. - připravila diplomy na Výroční ceny ŠSČR v exklusivní grafice a materiálu. Zároveň se podařilo MČR v bleskovém šachu poměrně solidně prezentovat ve sdělovacích prostředcích. Výroční ceny vyvolaly zájem médií. - po intervenci u vedení kanálu ČT Sport se podařilo zajistit výrobu a odvysílání speciálu V šachu, věnovaného právě MČR v bleskovém šachu. - rozeslala newsletter členům svazu, viz příloha Newsletter, s ideou tento materiál posílat přibližně jednou měsíčně. V této souvislosti by ráda vyzvala kolegy z VV, aby KMK informovali o tom, co považují ve svých oblastech za nejdůležitější a o čem by chtěli informovat členskou základnu. Tyto zprávy by v budoucnu měli tvořit obsah newsletteru. - upravila na stránkách svazu Černobílou knihu. Navrhuje VV i nadále věnovat tomuto materiálu pozornost a doporučuje do něho postupně dopisovat jednotlivé kroky svazu tak, aby byly veřejně přístupné širokému spektru zájemců. - vytvořila na svazovém webu novou sekci Výroční ceny ŠSČR, s přehledem oceněných, fotogalerií a informacemi o oceněných. Na prosincové schůzi VV se při rozboru rozpočtu narazilo na webináře pro talenty. KMK tento formát považuje za solidní příležitost, jak se dostat k širšímu okruhu zájemců. Nutná archivace jednotlivých dílů. Ráda by požádala jejich tvůrce o archivaci a včasné zprávy, kdy a kde je k webinářům možno se dostat. Usnesení 94/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK. Úkol 94/12: Informovat sekretariát ohledně využívání razítka ŠSČR členové VV a zaměstnanci Úkol 94/13: Vypracovat prováděcí předpis používání razítek na základě písemných specifikací členů VV a zaměstnanců sekretariát Příloha 3: Razítka ŠSČR Příloha 4: Newsletter ŠSČR 15. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. Komise mládeže vybrala pořadatele MČR mládeže Pořadatelem bude Šachový klub Světlá nad Sázavou. Mistrovství se bude konat od 7. do 14. března 2015 v Koutech nad Desnou. V současné 9

10 době vyhodnocuje KM 19 žádostí o divoké karty. Komise nadále vyhodnocuje konkurz na pořádání MČR U8, kde jsou po dlouhé době dva zájemci. Byly vypsány konkurzy na celostátní kola Přeboru škol. Byl dokončen návrh na podobu projektu Podpory šachových kroužků v roce 2015 a po schválení VV zveřejněn na webu ŠSČR. Byl rozeslán návrh na nové uspořádání dlouhodobých soutěží mládeže k připomínkování do krajů. Usnesení 94/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. Příloha 5: Statistika podpora šachových kroužků 16. Změna webu ŠSČR J. Havlíček připravil zadání pro dodavatele nových webových stránek ŠSČR, které předložil VV k diskuzi. Z tohoto zadání vyplynou požadavky i na změny datového modelu svazové databáze. Pak bude možné předložit konkrétní zadání i dodavateli svazové databáze. V této fázi se doporučuje dodržovat při tvorbě datového modelu určité standardy. Tyto standardy byly předloženy dodavateli svazové databáze a ten s nimi souhlasí. Jsou přílohou této zprávy společně s ostatními dokumenty. Standardy jsou napsány v angličtině, protože byly převzaty z firemní praxe pro zahraniční klientelu. Dodavatel svazové databáze s tím nemá problém. Další podrobnosti kolem identifikátorů primárních klíčů se ještě ujasňuje. Usnesení 94/16: VV ŠSČR bere na vědomí přípravu zadání na změnu webu ŠSČR. Úkol 94/14: Prostudovat matriály J. Havlíčka a zaslat připomínky všichni Příloha 6: Zadání webu ŠSČR Příloha 7: Struktura webu ŠSČR Příloha 8: Wireframe chess.cz Příloha 9: Návrh standardu pro tvorbu datového modelu 17. Zpráva předsedy TMK M. Vokáč přednesl zprávu TMK. Byla řešena otázka účasti na ME jednotlivců v Jeruzalému. Zúčastnit by se měli David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček a Vlastimil Babula. Kromě pochopitelných problémů s otázkou bezpečnosti byla další problémem otázka nákladů, cenové standardy pro ubytování v Jeruzalému jsou nepříjemně vysoké. Můžeme jen doufat, že nové vedení ECU bude při výběru pořadatelů podobných soutěží posuzovat tyto otázky citlivěji. Otevřenou otázkou zůstává ME žen, stále není jasné, zda se vůbec někdo pořadatelství této soutěže ujme. (Pozn. zapisovatele bylo určeno, že ME žen se uskuteční v Gruzii v nešikovném termínu kolidujícím s MČR žen). 10

11 V termínu bylo uspořádáno v Uherském Hradišti soustředění juniorů nad 18 let za účasti 6 juniorů a 6 juniorek (u dívek vzhledem k výkonnosti byly pozvány i hráčky mladších ročníků.) Vzhledem k volné kapacitě objektu zde bylo uskutečněno také soustředění mládeže, převážně dívek do 12 let. Vzhledem k onemocnění Davida Kaňovského celé soustředění zajistili trenéři Marek Vokáč a Luboš Roško. Limitujícím parametrem bylo dočerpání rozpočtových položek obou soustředění. V návaznosti na kritiku práce reprezentačního trenéra mládeže ze strany některých rodičů musel předseda TMK v samém závěru roku řešit otázku obsazení této funkce pro další smluvní období od dubna Usnesení 94/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 18. Vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže M. Vokáč předložil návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže. Návrh je předložen ve dvou variantách, před vyhlášením konkurzu je nutno, aby VV učinil zásadní koncepční rozhodnutí především v otázce výkonu rozsáhlých administrativních prací spojených s výkonem funkce reprezentačního trenéra mládeže podle současné smlouvy. Platná smlouva je pro lepší orientaci rovněž v příloze. Usnesení 94/18: VV ŠSČR vyhlašuje konkurz na reprezentačního trenéra mládeže od podle předložené varianty číslo 2.2 a ukládá předsedovi TMK připravit znění konkurzu. Příloha 10: Návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže 19. Zpráva předsedy STK Zprávu STK zaslal P. Záruba. STK momentálně pracuje na konkurzech soutěží pro rok 2015, schvalování propozic u již přidělených soutěží a udělením DK pro MČR juniorů M. Vokáč navrhl dlouhodobé soutěže družstev ŠSČR posílat k zápočtu na FRL každý měsíc a nikoliv až po skončení soutěže. Usnesení 94/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK. Úkol 94/15: Projednat započítávání dlouhodobých soutěží družstev ŠSČR k zápočtu na FRL každý měsíc STK Zpráva LK 11

12 O činnosti LK informoval P. Buchníček, který se omluvil, že přes svátky zdaleka nestihl, co si předsevzal, ale je s Michalem Vávrou domluven, že mu pošle slibované podklady k zahájení odstraňování restů, na čemž již pracuje. Usnesení 94/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu LK. 21. Zpráva delegáta FIDE Zprávu delegáta FIDE ústně přednesl P. Pisk. Informoval, že se zúčastní schůzek ECU konaných během ME jednotlivců v Jeruzalému, kde se rozhodne, za jakých podmínek má vykonávat funkci turnajového ředitele ECU. P. Pisk dále připomněl, že během letošního Mitropa Cupu v Rakousku by se již mělo prezentovat konkrétní místo konání turnaje v příštím roce, kdy bude turnaj v České republice. V. Novotný zmínil, že na příští schůzi VV by rádi dorazili M. Pagerka a F. Jablonický, kteří kandidují do vedení Slovenského šachového svazu, nikdo neměl námitek. Usnesení 94/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta FIDE. 22. Zhodnocení MČR v bleskovém šachu P. Pisk shrnul prosincové MČR v bleskovém šachu a zhodnotil jej jako povedené. Zároveň požádal přímé účastníky o názory, co by se do budoucna mohlo ještě zlepšit a jak se posunout ještě dál. Vyúčtování akce je hotové, oproti plánovanému rozpočtu skončila v plusu cca Kč. V. Novotný doplnil, že v případě větších prostorů by se do budoucna dalo uvažovat i o otevřeném mistrovství. Usnesení 94/22: VV ŠSČR děkuje P. Piskovi za organizaci a zdárný průběh MČR v bleskovém šachu. 23. Různé Změny federace Sekretariát obdržel žádost o změnu federace D. Bystritskiyho (rok narození 2002, FIDE ID ) a A. Gorbunova (rok narození 2001, FIDE ID ). Oba patří pod Ruskou šachovou federaci, ale dlouhodobě žijí v ČR a aktivně se zde účastní turnajů. STK i TMK nemají proti přestupu námitek. Usnesení 94/23: VV ŠSČR schvaluje přestup D. Bystritskiyho z Ruské šachové federace do ŠSČR. Usnesení 94/24: VV ŠSČR schvaluje přestup A. Gorbunova z Ruské šachové federace do ŠSČR. Úhrada zálohy na pořádání ME mládeže

13 V. Novotný informoval o žádosti J. Mazucha uhradit ECU za AVE kontakt vratnou zálohu ve výši euro na pořádání ME mládeže 2016, podobně jako tomu bylo u ME mládeže AVE kontakt by na oplátku poskytnul výhodné podmínky pro české hráče. Úkol 94/16: Připravit dohodu s AVE kontaktem ohledně uhrazení vratné zálohy na pořádání ME mládeže 2016 R. Svoboda Termín a místo 95. schůze VV Příští chůze VV se dle schváleného Plánu práce uskuteční v Brně. Hlavní náplní bude schvalování podkladů pro Konferenci ŠSČR Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil jednání v 1: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 94/1: Sjednotit kalendáře ŠSČR sekretariát Úkol 94/2: Vyřešit aktualizaci Registračního a přestupního řádu, především v otázce online členství F. Štross Úkol 94/3: Oslovit KŠS s možností návrhů bodů do programu Konference 2015 sekretariát Úkol 94/4: Schválit program Konference ŠSČR 2015 VV nejpozději Úkol 94/5: Rozeslat delegátům a pozvaným hostům pozvánku a program Konference ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději ! Úkol 94/6: Předložit Jednací řád Konference ŠSČR 2015 F. Štross Úkol 94/7: Předložit zpracovanou Výroční zprávu ŠSČR předkládanou Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát Úkol 94/8: Předložit rozpočtové materiály a hospodaření ŠSČR 2014 předkládané Konferenci ŠSČR 2015 hospodář Úkol 94/9: Zveřejnit na webu kompletní materiály ke Konferenci ŠSČR 2015 sekretariát nejpozději 14 dní před začátkem Konference. Úkol 94/10: Připravit smlouvu s Martinem Šmajzrem o odprodeji SW pro zpracování LOK a FIDE ratinglist R. Svoboda Úkol 94/11: Zpracovat konečnou verzi rozpočtu ŠSČR 2015 R. Svoboda

14 Úkol 94/12: Informovat sekretariát ohledně využívání razítka ŠSČR členové VV a zaměstnanci Úkol 94/13: Vypracovat prováděcí předpis používání razítek na základě písemných specifikací členů VV a zaměstnanců sekretariát Úkol 94/14: Prostudovat matriály J. Havlíčka a zaslat připomínky všichni Úkol 94/15: Projednat započítávání dlouhodobých soutěží družstev ŠSČR k zápočtu na FRL každý měsíc STK Úkol 94/16: Připravit dohodu s AVE kontaktem ohledně uhrazení vratné zálohy na pořádání ME mládeže 2016 R. Svoboda Přílohy: Příloha 1: Zápis z 93. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář Příloha 3: Razítka ŠSČR Příloha 4: Newsletter ŠSČR Příloha 5: Zadání webu ŠSČR Příloha 6: Struktura webu ŠSČR Příloha 7: Statistika podpora šachových kroužků Příloha 8: Wireframe chess.cz Příloha 9: Návrh standardu pro tvorbu datového modelu Příloha 10: Návrh na vyhlášení konkurzu na reprezentačního trenéra mládeže 14

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Přítomni: VV: Novotný (VN), Vokáč (MV), Záruba (PZ), Benák (JB), Buchníček (PB), Fiala (ZF), Voráčková (JV), Krejnický (JK), Pisk (PP). Host: Niki

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Pisk. Omluveni: Jan Lamser, Jarmila Voráčková, Jiří

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 7/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com Členové

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Přítomni: Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová Za kancelář: Barešová, Machová Za kluby: zástupci klubů

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více