Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek"

Transkript

1 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZPKT ), tato Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Banka je povinna uskutečňovat pokyny svých klientů za nejlepších podmínek a to podle kritérií a faktorů, které upraví ve smluvních podmínkách s klientem. Banka rovněž informuje klienta o pravidlech pro podávání pokynů a jejich změně na své internetové adrese Banka dále upozorňuje klienta, že pravidla pro provádění pokynů se nevztahují na investiční nástroje, u kterých klient nepodává Bance pokyn, ale realizace klientova obchodu závisí vždy na uzavření dílčích obchodů s Bankou (např. OTC obchody s finančními deriváty). Banka přijímá pokyny k uzavření obchodů s investičními nástroji zpravidla pouze ve dnech, kdy je otevřena pro veřejnost, a to v době od 8:30 hodin do 18:00 hodin pražského času. Rozhodujícími kritérii pro provádění pokynů za nejvýhodnějších podmínek jsou ve smyslu ZPKT: cena investičního nástroje, kterou lze dosáhnout na převodním místě Pro Banku je v případě nákupu investičního nástroje rozhodující nejnižší cena, v případě prodeje investičního nástroje je rozhodující nejvyšší cena. celkový objem poplatků a objem vlastních poplatků účtovaných klientovi Banka zohledňuje při výběru místa převodu celkový objem poplatků, kterými je klient zatížen a vyhodnocuje je v souladu s vlastními interními pravidly tak, aby byl celkový objem poplatků účtovaných klientovi stejně výhodný. rychlost, s jakou lze pokyn provést Pro Banku je prioritou provést pokyn klienta za vyšší možnou rychlost, včetně rychlosti vypořádání obchodu. pravděpodobnost provedení pokynu Banka zohledňuje hloubku trhu, likviditu a možnosti vypořádání pokynu. objem požadovaného obchodu Banka zohledňuje objem investičních nástrojů, které jsou předmětem obchodu v souvislosti s podmínkami či limity na jednotlivých místech převodu (například loty, nadlimitní pokyny, apod.). způsob vypořádání pokynu Banka v případě realizace pokynu klienta zohledňuje i způsob jakým je na daném trhu realizován způsob vypořádání. typ pokynu Banka zohledňuje a umisťuje specifické pokyny ve smyslu limitních pokynů, stop lossů apod. na trh v souladu s podmínkami a v rámci pravidel stanovených místem převodu. Banka provádí veškeré pokyny za nejlepších podmínek pro klienta, nestanoví-li klient jiné podmínky pro provedení pokynu. Informace o převodních místech Klientovy pokyny realizuje Banka na regulovaných trzích nebo OTC (Over the Counter) nebo-li na mimoburzovních trzích. Na českém trhu má Banka přímý přístup na Burzu cenných papírů Praha, a.s. Na zahraničních regulovaných trzích, případně v zahraničních obchodních systémech Banka realizuje pokyny prostřednictvím zprostředkovatelů nebo využívá pro realizaci pokynů obchodní platformy (Thomson, Reuters, Bloomberg). Banka klienta upozorňuje, že při obchodování s investičními nástroji Banka a zprostředkovatelé dodržují pravidla převodních míst 1

2 a vypořádacích systémů, což může ovlivnit realizaci obchodu. Seznam převodních míst je uveden níže. Provádění pokynů na vlastní účet Pokud je Banka jediným místem převodu pro daný investiční nástroj (například OTC deriváty, nebo emise vlastních investičních nástrojů), je obchod s klientem uzavřený proti vlastnímu účtu Banky na základě vzájemně odsouhlasených parametrů. V tomto případě je Banka z hlediska klienta sama místem převodu a kritéria provedení pokynu jsou stanovena oboustrannou dohodou smluvních stran. Banka je oprávněna uspokojit pokyn klienta proti vlastnímu účtu (samovstup), přičemž je však vždy povinna dodržet pravidla střetu zájmů a podmínky provedení pokynu musí vždy odpovídat nejlepšímu provedení. Závěr Banka informuje tímto své klienty, že v případě zadání pokynu Bance na nákup, prodej či vypořádání obchodu s investičním nástrojem, vyjadřují souhlas s pravidly Banky pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Podrobnější pravidla pro provádění pokynů mohou být stanovena v příslušné smlouvě s klientem. Pravidla pro provádění pokynů jsou Bankou pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována, tak aby bylo možné dosahovat nejlepší uspokojení pokynů klientů. Převodní místa pro investiční nástroje Region / investiční Trh nebo převodní nástroje místo Místo přijetí pokynů Evropské akcie Zpravidla burzovní trhy nebo Raiffeisen Bank International AG, MTF* kde je příjemce Rakousko a Raiffeisen Centro Bank, pokynů členem Rakousko Akcie z toho Česká Burza cenných papírů Praha, Burza cenných papírů Praha, a.s., republika a.s., Česká republika Česká republika Severní Amerika NASDAQ, NYSE, lokální Knight Equity Markets International burzovní trhy nebo MTF* Ltd, Londýn, Velká Británie Jiné akcie (Asie, Afrika, Výběr trhu závisí na Raiffeisen Bank International AG, Jižní Amerika a další trhy) aktuálních tržních Rakousko a Raiffeisen Centro Bank, podmínkách daného titulu Rakousko Podílové listy Evropa, Asie a jiné trhy Investiční společnosti Raiffeisen Bank International AG, spravující příslušný fond Rakousko 2

3 Jiný investiční nástroj Warranty, investiční Burzovní trhy nebo OTC v Raiffeisen Bank International AG, certifikáty a obdobné závislosti na likviditě a Raiffeisen Centro Bank, Rakousko a investiční nástroje podmínkách obchodu Burza cenných papírů Praha, a.s., Česká republika Futures na index pražské Burza cenných papírů Praha, Burza cenných papírů Praha, a.s., burzy a vybrané tituly a.s., Česká republika Česká republika Přehled převodních míst může být měněn v návaznosti na změnu tržních podmínek, infrastruktury finančních a kapitálových trhů nebo uvážení Banky, jejímž cílem je uspokojovat klientovy pokyny za nejlepších podmínek. Banka informuje o všech změnách na své internetové adrese * Multilateral trading facility, tj. mnohostranný obchodní systém. Vzor Pokynu k obstarání koupě/prodeje investičních nástrojů P O K Y N k obstarání koupě/prodeje investičních nástrojů adresovaný společnosti Raiffeisenbank a.s. ve smyslu smlouvy číslo.. Klient: Jméno/firma/název: IČ/RČ: Adresa/sídlo/místo podnikání: Typ pokynu (obchod, buy and sell, vypořádání, převod, jiný): Směr obchodu (koupě/prodej): ISIN nebo název investičního nástroje: Počet kusů (příp. objem v nominální hodnotě): Cena (cena za kus; u dluhopisů v % nominální hodnoty): Objemový limit: Trh, na kterém má být pokyn proveden: Platnost pokynu: Poznámka: 3

4 Datum a čas podání pokynu: Podpis klienta (podpis osoby oprávněné dle platného podpisového vzoru): Pokud klient není totožný s osobou, na jejíž účet je investiční služba prováděna, uvede se rovněž identifikace této osoby v následujícím rozsahu Obchodní firma/jméno: IČ/r.č.: Oprávněná osoba: Vzor Pokynu k obstarání vypořádání obchodu s investičními nástroji Pokyn k vypořádání obchodu Adresovaný společnosti Raiffeisenbank a.s. ve smyslu smlouvy číslo.. Klient: Jméno/firma/název: IČ/RČ: Adresa/sídlo/místo podnikání: Číslo účtu v CDCP: Majetkový účet číslo: Klient tímto uděluje Raiffeisenbank a.s. pokyn k vypořádání obchodu: Směr obchodu (nákup/prodej): Způsob vypořádání obchodu -Typ převodu (CVX, RVX, atd.): Trh, na kterém má být obchod vypořádán: Účet klienta, na který má být vypořádán obchod s cennými papíry, v případě, že klient nemá založen Účet (investiční účet) : Označení cenných papírů: Druh (dluhopis, hypotéční zástavní list, atd.) :... Jméno/firma emitenta :... ISIN:... Počet kusů :... Cena za kus (u dluhopisů v %):... Celková cena vč. AÚV:... Datum obchodu:... Datum realizace:... Datum vypořádání:... Označení protistrany: 4

5 Jméno/firma:... r.č./ič:... adresa/sídlo:... Obchodník protistrany (firma, IČ):... Poznámka: V... dne... Podpis klienta:... 5

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost J&T Banka, a. s., (dále jen Banka nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen ATLANTIK FT nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

Politika provádění pokynů

Politika provádění pokynů www.rsj.cz Politika provádění pokynů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 00884855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK V Praze dne 1. listopadu 2012 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Trhy, na kterých společnost realizuje pokyny zákazníků 3. Pokyny 4. Strategie plnění pokynu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti Banky III. Nákup Fondů Klientem IV. Odkoupení Fondů Bankou V. Přestup

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn )

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn obsahuje dokumenty, jejichž účelem je blíže specifikovat podmínky a způsob plnění těch komisionářských smluv, jejichž předmětem je obstarání koupě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek Účinné od 28. 2. 2013 1. Úvod Sberbank CZ, a.s. (dále Banka ) zavádí Pravidla pro provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek (dále jen

Více