Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne 29.4.2009"

Transkript

1 Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne účastníci: Z.Juračka, prezident Svazu P.Vyhnálek, viceprezident Svazu pro obchod L.Vomáčka, předseda Rady Svazu pro vzdělávání a poradenství V.Stříteský, vedoucí sekce průmyslového zboží P.Hrubý, generální ředitel Svazu L.Šípek, externí poradce Svazu další viz prezenční listina Program jednání : 1. Úvod 2. Z.Juračka prezident Svazu informace z RHSD krizová opatření jednání s ministrem průmyslu a obchodu M.Římanem návrh zákona o významné tržní síle memorandum o strategickém partnerství s Plzeňským Prazdrojem rozšíření spolupráce s ČSÚ a VŠE kongres SAMOŠKA 3. P.Vyhnálek viceprezident Svazu pro obchod image obchodu ceny potravin setkání s ČOI kulatý stůl podzim 2009 seminář se SZPI v Brně 4. L.Vomáčka předseda Rady Svazu pro vzdělávání a poradenství studium při VŠE Obchodní manažer informace o projektu k výzvě č.33 sekce kvality v obchodě 5. V. Stříteský vedoucí sekce průmyslového zboží výrobky pro styk s potravinami uvádění výrobků na trh 6. P.Hrubý generální ředitel Svazu stravenky environmentální legislativa zákon o odpadech biopotraviny Zelená úsporám informace o potravinách spotřebitelům platební systémy a karty 7) Závěr návrh priorit pro platformu obchodu na další období ad 1) P.Vyhnálek přivítal účastníky jednání a seznámil je s programem. Vyzval je, aby si připravili náměty k další činnosti platformy obchodu, což bude předmětem jednání bodu 7 a předal slovo prezidentu Svazu Z.Juračkovi k úvodním informacím k činnosti Svazu. ad 2) Z.Juračka informoval o posledním zasedání pléna tripartity, kde zaměstnavatelé i odbory označili vyslovení nedůvěry vládě M.Topolánka za špatný počin i s ohledem na to, že vládě nebylo umožněno dokončit poměrně dobré předsednictví v Radě EU. Zaměstnavatelé ocenili některá dobrá opatření, která se této vládě podařila ve prospěch podnikání, včetně balíčku krizových opatření směrovaných zejména na podporu zaměstnanosti. Mělo se s nimi začít ovšem dříve. V průběhu jednání tripartity se Z.Juračka ohradil proti nařčení obchodních řetězců z likvidace českého zemědělství a jejich obchodním manýrům, když poukázal na velmi dobrou (evropskou) úroveň českého maloobchodu, 1

2 moderní podnikání a široké služby spotřebitelům a odmítl nepodložené spekulace o obohacování na úkor zemědělců či zpracovatelů. Mimoto nelze všechny obchodní subjekty házet do jednoho pytle, zda je velký nebo malý; obchodník je tak jako jinde buď dobrý a korektní anebo špatný. To také platí i pro další segmenty trhu. Uvedl, že přechodná vláda J.Fišera by např. mohla iniciovat zadání pro analýzu českého trhu, kdo se jak podílí na cenách potravin v dodavatelském potravinářském řetězci, kdo jak z cen těží. Náš Svaz z takovým námětem jistě přijde. V nedávných dnech došlo k jednání prezidenta s ministrem v demisi M.Římanem, kde byla znovu rekapitulována snaha MPO o podporu obchodu. Nízká úroveň této podpory byla z naší strany MPO často vytýkána, zejm. však neumožnění přístupu obchodu k prostředkům z OPPI. Ministr přislíbil prověřit možnost přístupu obchodníků k zárukám na úvěry prostřednictvím ČMZRB, z čehož byli dosud vyloučeni. Jak potvrdily nedávné zprávy z tisku, MPO skutečně takovouto možnost otevírá. V průběhu jednání platformy jsme obdrželi informaci, že v PSP právě prošel do třetího čtení návrh zákona o tržní síle. Údajně jde o zcela novou verzi poslaneckého návrhu, se kterým jsme nebyli seznámeni. Svaz nyní začne uskutečňovat postup, který pro takovouto situaci připravil. Svaz nedávno uzavřel dohodu o strategickém partnerství s Plzeňským Prazdrojem, jejímž účelem je zvyšování kvality produktů, rozvoj služeb a spokojenost zákazníků a konečných spotřebitelů. Svazu také umožní rozvoj některých aktivit ve prospěch členské základny. Svaz připravuje zásadní rozšíření spolupráce s ČSÚ a VŠE. Úvodní záměry již byly účastníky schváleny. Jde např. o možnost vypracování analýzy ekonomických výsledků maloobchodu a jejich souvislostí v obchodních vztazích. Zvažováno je i zpracování informací o obchodě v roce Dne se koná v Hradci Králové kongres SAMOŠKA, která si již, byť za krátkou dobu svého trvání, vydobyla dobrou pověst a těší se i podpoře našeho Svazu, zvláště ze strany obchodních aliancí. ad 3) P.Vyhnálek úvodem poukázal na situaci a postoje, které nyní převládají jak v Evropě tak i u nás vůči maloobchodu. Jde o aktivity zejména agrárního sektoru a některých segmentů zpracovatelského průmyslu. V této době je velmi nutné věnovat profesní podporu zlepšování image obchodu, účinné a dobře cílené argumentaci, osvětě atp. Je k tomu možné účelně využívat i takových akcí jako je strategické partnerství s dodavatelskými subjekty, které tak i prokazují nepodloženost obecných tvrzení o špatných a nevýhodných obchodních vztazích a jsou i zdrojem pro jejich širší propagaci a propagaci Svazu. Za obzvlášť důležité označil aktivní komunikační politiku Svazu, abychom nebyli v defenzivě a neustále nuceni se něčemu bránit a uvádět na správnou míru. Sami musíme dávat impulzy. Informoval o činnosti svazového expertního týmu pro komunikaci, který pro 2009 definoval některé zásady pro propagační politiku Svazu jako jsou proaktivní způsob komunikace, zaměření na hájení zájmů spotřebitele, rozlišování členů a nečlenů Svazu, profilace Svazu apod. Komunikační tým Svazu zatím tvoří zástupci cca 5 společností, přes externí spolupráci se snažíme komunikaci přizpůsobit novinářské mluvě. Dne uspořádá Svaz tiskovou konferenci, jejíž téma bude aktuální reakcí na nedávné zesílení ataku obchodníků ze strany dodavatelů v oblasti potravin (mýty a fakta o maloobchodu), zmírnění panických tendencí v souvislosti s výskytem prasečí / mexické chřipky (aby nebylo vyvoláno zbytečně dramatické chování spotřebitele jako v případě nemoci šílených krav ) a vyjádření Svazu k projednávání nové verze návrhu zákona o významné tržní síle. Komunikační tým Svazu uvítá náměty členů Svazu jak pro zlepšení image Svazu a obchodu, tak i k tématům, kterými by se měl Svaz osvětově zabývat. Ceny potravin a ataky dodavatelů potravin do obchodu jsou zejm. v posledních měsících velmi frekventovaným tématem jek směrem k profesní, tak i občanské veřejnosti. Dosavadním vrcholem bylo nedávné tiskové prohlášení Potravinářské komory ČR, která obviňuje obchod z budoucího krachu českých zemědělců a z nehorázného obohacování při maržích % v cenách potravin. Svaz se vůči prohlášení ostře ohradil vlastní tiskovou zprávou. Jak již bylo zmíněno, bude této věci věnována i část tiskové konference Svazu (6.5.), ke které bude přizván i zástupce managementu ČSÚ a zástupce Zemědělského výboru PSP ČR. Ještě předtím pak vydal Svaz tiskové prohlášení, ve kterém poukázal na to, že jeho zástupci dali opakovaně možnost několika předkladatelům návrhu zákona nahlédnout do systému smluv a obchodních podmínek, ale ti, ani přes předchozí potvrzení, se na setkání nedostavili. Proto Svaz usuzuje, že předkladatelé nemají zájem slyšet reálné argumenty O mnoho lepší situace není ani na evropské úrovni, kde se zájmovým skupinám v Evropském parlamentu podařilo v březnu 2009 prosadit přijetí Zprávy europoslankyně Kateriny Batzeli k cenám potravin. Ceny potravin jsou velmi citlivé právě teď, kdy kupní síla spotřebitele je momentálně 2

3 ovlivněna recesí. Zpráva paní Batzeli se ale bohužel soustřeďuje pouze na maloobchodní sektor a vytváří krátkodobé populistické návrhy, z nichž některé jsou postaveny na principech centrálně plánované ekonomiky. Vůbec se nepodařilo zprávou poskytnou ucelený obrázek celého dodavatelského řetězce a identifikovat opravdová problematická místa řetězce. Evropští obchodníci proto naléhavě žádají evropské instituce, aby přijímali méně emotivní stanoviska, nahlédli do praxe každého článku celého dodavatelského řetězce a identifikovali způsoby podpory konkurenceschopnosti sektoru. Toto je zásadní otázkou pro obchodníky a zároveň spotřebitele. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oslovil všechny české europoslance, kteří se většinou vyslovili k podpoře našeho stanoviska resp. alternativních návrhů. Poslanec Fajmon přednesl v Evropském parlamentu v tomto smyslu také příspěvek. Stejný trend potvrzuje i aktuální zpráva ze Slovenska, kde se údajně připravuje návrh, aby marže v cenách potravin v maloobchodu nepřekročila 20%. Svaz se bude intenzivně snažit ve spolupráci s důvěryhodnými zdroji komunikovat s veřejností korektní a správné informace (např. o maržích), ale bude i důrazně žádat, aby obdobné informace rozkryli i další účastníci dodavatelského řetězce. O dotazníku Monitoring maloobchodního trhu, který rozeslala Evropská komise všem členským zemím informoval P.Hrubý, který účastníkům předal český překlad kratší verze dotazníku. Dotazník se snaží soustředit kvalitativní informace k problémům vznikajícím ze současné regulace, která je uplatňována na současný maloobchod v celé EU a k účinnosti těchto pravidel k ochraně cílů ve veřejném zájmu. Jde o otevřený dotazník, který je adresován jak úřadům členských zemí EU, tak národním zainteresovaným stranám. Evropská komise neočekává, že všechny zúčastněné strany budou odpovídat na všechny sekce / otázky a spíše se soustředí na ty, které se nejvíce týkají jejich podnikání (operací). Dotazník obsahuje sekce: založení firmy, smluvní vztahy, užití vstupů, podpora prodeje, podmínky prodeje, poprodejní podmínky a odpad a recyklace. Druhá (širší) verze dotazníku obsahuje 57 otázek a je k dispozici pouze v anglické mutaci. Sekretariát Svazu předá tuto verzi 3-5 vybraným společnostem se žádostí o spolupráci při vyplnění dotazníku. P.Vyhnálek dále informoval o připravovaném jednání s ústřední ředitelkou ČOI (6.5.), kde předmětem jednání by měly být dosud nezodpovězené dotazy z posledního kulatého stolu (např. cenovky, běžná cena, velikost písma u ceny výrobků). Členové Svazu, kteří by měli pro toto jednání nějaké závažné náměty je mohou nahlásit na sekretariát Svazu do V rámci tohoto tématu byl rovněž připomenut rozpor mezi SZPI a Státní veterinární správou ohledně hodnocení baleného krájeného sýra, kde dokonce existuje dvojí protikladné soudní rozhodnutí. Věc dosud zůstala nedořešenou. Sekretariát Svazu prověří dotazem na SZPI současný stav a bude žádat o definitivní vyjádření a rozhodnutí. Na podzim 2009 se uvažuje s uspořádáním dalšího kulatého stolu s dozorovými orgány, který ji nebude v návaznosti na následnou tiskovou konferenci. Bude rovněž ponechán větší prostor pro dotazy a vzájemnou diskuzi. Také v tomto případě je prospěšné předem připravit diskusní okruhy a problémy, které se vyskytují při kontrole ze strany dozorových orgánů. Členové Svazu budou k předání námětů včas vyzváni sekretariátem Svazu. Další obdobnou akcí je seminář k prodeji ovoce a zeleniny, který uspořádá Svaz ve spolupráci se SZPI v Brně. Jde o výklad a objasnění možných pochybností a nejasností, které budou zřejmě spojeny s novou legislativou (Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008). Mění se léta zavedená praxe a proto by seminář měl pomoci předejít možným komplikacím mezi dodavateli, velkoobchody a maloobchody, ale také spotřebiteli, Pohled SZPI na nové principy popř. změnu konceptu kontrol SZPI právě ve vztahu k posuzování kvality ovoce a zeleniny bude diskutován dne od 13:30 v Brně (adresa: Hortim- International, s.r.o., Kšírova 242, Brno-Horní Heršpice) ad 4) L.Vomáčka Rada vzdělávání a poradenství Svazu ve spolupráci s FMV VŠE nabídla členům Svazu dlouhodobý vzdělávací program s názvem Manažer obchodu. Program usiluje o zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností na střední úrovni řízení. Cílem je nabídnout pracovníkům, kteří již mají praxi v obchodních firmách, pochopení základních ekonomických kategorií a zasazení praktických zkušeností do širšího rámce. Studijní program kombinuje nezbytný obecně teoretický základ studia, podnikohospodářské discipliny, bloky zaměřené na osobní rozvoj i specializovaný blok zaměřený na oblast retailingu. Přihlášky lze zaslat do konce května 2009 na sekretariát Svazu: 3

4 Svaz podal přihlášku na 2 projekty pro obchod a cestovní ruch v rámci výzvy č.33 OPLZZ. Osnova aktivit je sestavena vzhledem ke konkurenceschopnosti zaměstnanců jako obraz zaměstnance ve firmě. Od náboru, adaptaci až po pomoc při ukončení pracovního poměru. Měkké a tvrdé dovednosti, povinná školení (vozíky, BOZP), 179/2006 (kvalifikace vytvořené expertním týmem obchod). Partnerem Svazu je HK ČR. Byla ustavena Odborná sekce kvality v obchodě Rady kvality ČR, předsedou je L.Vomáčka a místopředsedou P.Vyhnálek (tajemnice H.Michovská). Základním mottem fungování sekce je řešit praktické problémy podnikatelů v obchodě přispívající ke zvyšování kvality prodeje zejména ve prospěch spotřebitelů. Výstupy lze komunikovat v rámci Rady kvality ČR jako poradního orgánu vlády ČR. Program jednání sekce kvality v obchodě dne na našem Svazu: kvalita vnímání obchodu podpora zlepšení image obchodu a společenského ocenění práce v obchodě odborné vzdělávání pro oblast obchodu podpora vzniku Sektorové rady obchodu příprava dílčích a úplných kvalifikací pracovníků v obchodě - dle zákona č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání rozvoj programu Česká kvalita (resp. kvalita výrobků na českém trhu) společenská odpovědnost podniku (CSR); Korektní podnikání legislativa (nejednotný výklad), technické a hygienické normy (normy on-line), standardizace, certifikace možnost vytvoření specializovaných skupin při využití expertních týmů Svazu: o potraviny např. správná hygienická praxe při prodeji potravin, označování; o nepotraviny (průmyslové zboží) např. kvalita hraček, dětské obuvi, dovozy z třetích zemí krátké seznámení s činností zkušebny a nezávislého auditora pro retail TÜV SÜD projednání témat další činnosti sekce Podzimní setkání je plánováno září-říjen. ad 5) V.Stříteský stručně informoval o zveřejnění některých dokumentů z evropské legislativy, které vstoupily do platnosti v září 2008 (jsou k dispozici na Jde zejm. o Nařízení EP a Rady č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a které se začne používat Má se tím zlepšit účinnost principu vzájemného uznávání v oblasti neharmonizovaných výrobků a zvýšit účinnost ochrany podnikatelů vůči úřadům v případech neoprávněného omezování volného pohybu zboží. Rámec pro dozor nad trhem, který vytváří Nařízení EP a Rady č.765/2008, by měl posílit a doplnit stávající ustanovení v harmonizačních právních předpisech ES týkajících se dozoru nad trhem. Třetím významným dokumentem je Rozhodnutí EP a Rady č.768/2008/es o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. ad 6 P.Hrubý informoval o rozličných obchodních a legislativních záležitostech: stravenky ze strany některých obchodníků byl vysloven požadavek na jednání Svazu se Sdružením stravenkových systémů (člen Svazu) ohledně snížení poplatků za stravenky mj. z důvodů krize. S tímto postupem souhlasí i platforma cestovního ruchu a odsouhlasilo to i dnešní jednání platformy obchodu. Setkání vedení Svazu se Sdružením zajistí sekretariát Svazu; med účastníci tohoto jednání platformy obchodu nemají povědomí o nějakých potížích ohledně kvality a dodávek medu na český trh environmentální legislativa na výzvu MPO sdělil Svaz následující požadavky na odstranění byrokratických překážek ze stávajících zákonů: Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech - zrušit část zákona, která nutí obchodníky prodávající nápoje v PET lahvích, nabízet stejný nápoj ve vratném obalu, i když v mnoha případech je poptávka ze strany zákazníků minimální. Problematická je také definice stejného nápoje. Dále je tu povinnost vykupovat vratné láhve od spotřebitelů, ačkoli povinnost odebírat prázdné lahve od obchodníků není v předpise uvedena. V souvislosti se zákonem o obalech - Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů - doplnit o nové typy vratných obalů (např. privátní typy lahví); Zákon o odpadech - všechny odborné subjekty z podnikatelské sféry i Svaz měst a obcí a Asociace krajů vyslovily zamítavé stanovisko. Projednávání návrhu zákona se snad nepodaří 4

5 vládě v demisi projednat. Nový návrh zvýší administrativní a ekonomickou zátěž firem. Jenom MPO k zákonu eviduje více než 200 věcných připomínek. V návrhu zákona nejsou jasně vymezené pojmy, jako "živnostenský odpad" nebo "odpadový výrobek". Nikdo ale neví, co takové pojmy znamenají, a v zákoně to není vysvětleno. Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR vyzývá obchodníky k účasti na jejím jednání. Cílem práce Sekce je pomáhat s rozvojem celého dodavatelského řetězce a pomáhat marketingu českých biopotravin. Jde o postavení biopotravin v maloobchodě, ale také v oblasti hotelů a restaurací, tedy v cestovním ruchu. Na pravidelná jednání jsou zváni zástupci profesních sdružení partnerů od zemědělců až po obchod. Další jednání této sekce se koná :30 cca 13:00 hod. v sídle PK ČR, Počernická 96/272, Praha 10 Malešice. Zájemci o účast se nahlásí na sekretariát Svazu : co nejdříve; Partnerství v programu Zelená úsporám spočívá ve spolupráci s firmami z hlediska osvěty a marketingové podpory úspor energií v domácnostech. A to jak úspor prostřednictvím opatření dotovaných v programu Zelená úsporám (zateplení, zdroje tepla atd.), tak prostřednictvím dalších kroků mimo oblast dotací (nákup úsporných spotřebičů, plynové kotle atd.). Do partnerství se mohou zapojit firmy (výrobci, dodavatelé, prodejci, montážní a servisní firmy, odborní poradci) se svými výrobky nebo službami. Přesné znění koncepce partnerství se projednává jeho návrh je k dispozici na sekretariátu Svazu; žárovky (Nařízení Komise (ES) č.244/2009 z , kterým se provádí směrnice EP a Rady 2005/32/ES) - od 1. září 2009 již nebude povolen v zemích EU prodej vysoce energeticky náročných žárovek pro použití v domácnostech. Tyto žárovky budou stahovány postupně, a to až do roku Evropská směrnice přesně vymezuje, které žárovky již nebudou nadále v prodeji, a od jakého data. To se týká především tradiční žárovky. Například od 1. září 2009 již nelze prodávat matné žárovky. Od tohoto data bude také zakázán prodej žárovek s výkonem nad 80 Wattů. Tato směrnice dále určuje nové podmínky pro obaly a požadavky na kvalitu výrobků; nařízení informací o potravinách spotřebitelům bylo v EP odloženo Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin dne posunul hlasování o návrhu zprávy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům až do doby po volbách do EP. Bylo navrženo vytvoření nové zprávy a stanovení nového termínu pro pozměňovací návrhy až novému EP. Většina poslanců tento návrh podpořila. Nový návrh zřejmě nebude k dispozici dříve než v září EP dne podpořil návrh na aktualizaci nařízení EU o nových potravinách. Poslanci v přijaté zprávě vyzývají Komisi, aby zakázala umisťovat na trh potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat a jejich potomků. EP rovněž žádá, aby u potravin vyrobených pomocí nanotechnologií bylo před jejich uvedením na trh provedeno specifické hodnocení rizik. Nové potraviny lze definovat jako potraviny, které nebyly do května 1997, kdy byla přijata první legislativa o nových potravinách, v EU ve významné míře konzumovány. Jde zejména o nově vyvinuté produkty, jako jsou například potraviny vyrobené novými nanotechnologickými postupy, ale může jít také o potraviny, které byly tradičně konzumovány ve třetích zemích, mimo území EU; Platební systémy EP dne podpořil revizi nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství, které má umožnit snížení nákladů na přeshraniční platby tak, aby byly shodné s náklady na platby v rámci jednotlivých členských států. Současně s tímto nařízením přijal také zprávu o činnosti institucí elektronických peněz, která si klade za cíl zefektivnit služby elektronických peněz, jež umožňují shromažďovat peníze v hotovosti na kartě. V případě, že neexistuje žádná dvoustranná dohoda mezi poskytovateli platebních služeb příjemce a plátce, vztahuje se na každou přeshraniční inkasní operaci provedenou před 1. listopadem 2012 vícestranný mezibankovní poplatek ve výši 0,088 EUR, který bude hradit poskytovatel platebních služeb příjemce poskytovateli platebních služeb plátce, pokud se dotyční poskytovatelé platebních služeb nedohodnou na nižším vícestranném mezibankovním poplatku; Platební karty - společnost MasterCard se rozhodla snížit mnohostranné mezibankovní poplatky za přeshraniční transakce a zrušit nedávné zvýšení systémových poplatků. Podle nové metodiky se maximální vážený průměrný poplatek za transakci sníží na 0,30 % u spotřebitelských kreditních karet a na 0,20 % u spotřebitelských debetních karet. Společnost MasterCard rovněž souhlasila, že od července 2009 změní svá systémová pravidla, aby zvýšila transparentnost a hospodářskou soutěž na trhu platebních karet. Spravedlivá část ze zisku by měla být poskytnuta spotřebitelům a maloobchodníkům. Evropská komise předběžně potvrdila, že mnohostranné mezibankovní poplatky (MIF) společnosti VISA jsou v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách. MIF poplatky omezují soutěž mezi bankami aniž by přinášeli uživatelům platebních karet odpovídající technický a ekonomický prospěch. 5

6 Sektor obchodu velmi vítá oznámení Evropské komise ze dne Například uvádí pravidlo přijímej všechny typy karet jako jedno z omezujících, které nutí obchodníka, aby akceptoval všechny druhy karet bez ohledu na různost skrytých poplatků s jednotlivými druhy spojených; Znázorňování ovoce na obalech tekutých detergentů - současné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích neobsahuje ustanovení o výslovném zákazu grafického vyobrazení ovoce, které může spotřebitele uvést v omyl. Zákon sice obsahuje ustanovení stanovující sankci za porušení povinností uvedených v 24 vztahujících se ke grafickému vyobrazení ovoce, avšak samotný 2a byl poslední novelou zákona zrušen. Tato novela, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 37l/2008 Sb., zrušila hlavu V tohoto zákona, jejíž součástí bylo ustanovení 24. Nadále však platí ustanovení 19 odst. 4 písm. c), podle něhož obaly látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné podle 2 odst. 2, které jsou určené k prodeji spotřebitelům, nesmějí mít tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být spotřebitel uveden v omyl. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na výrobce, zhotovitele, dovozce a první příjemce detergentů, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle 2 odst.2. ad 7) F.J.Kral doporučil, aby se Svaz ve své osvětové činnosti a informacích o obchodu soustředil také na názorné vysvětlování používané, resp. zneužívané terminologie. Jako konkrétní případ lze uvést definici marže maloobchodu, která je, někdy úmyslně, vysvětlována jako zisk obchodníka. Totéž se týká pojmu rabat atp. Jde i o odstraňování neznalostí typu velkoobchod = velký obchod. P.Vyhnálek tuto ideu potvrdil, v řadě případů se Svaz již o to snaží při mediálním vystoupení svých představitelů; budeme tomu věnovat pozornost. Problém je však mnohdy v tom, že jde o záměr a nikoli o odbornou terminologii, když část argumentace je bohužel i zpolitizována. Je to i příklad uvádění %-tní marže maloobchodu. Ani poměrně velká část PK ČR se s takovouto argumentací neztotožňuje. K problematice stravenek F.J.Kral navrhl jednat o sjednocení doby splatnosti pro maloobchodníky a také o tom, aby splatnost jednotlivých šarží stravenek byla uskutečňována v co nejkratším čase. O kvalitě a korektnosti obchodníka by mělo svědčit i jeho připojení ke svazovému Obchodnímu kodexu, který byl vypracován jako reakce Svazu na návrh zákona o významné tržní síle (vedle Etického kodexu Svazu stávajícího). Tento kodex již schválila i velká část větších obchodních společností - členů Svazu. P.Vyhnálek vysvětlil, že s ohledem na příčinu vzniku speciálního kodexu a stávající vývoj projednávaného návrhu zákona o tržní síle, vyčkáme na další průběh projednávání zákona, abychom pak mohli ve správný čas a co nejpříhodněji argument s naším kodexem co nejlépe zhodnotit. P.Vyhnálek dále uvedl, že vedle označení za signatáře kodexu Svazu je velmi důležité, a o to bude podporovat i svazový expertní tým pro komunikaci, aby členové Svazu, třeba vedle svého loga a např. na svých webových stránkách, uváděli rovněž označení člen Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Tomu by mělo i napomoci nové a v tomto aspektu vhodnější logo Svazu, což je nyní v jednání. M.Korolová upozornila na problémy související s vyhledáváním příslušných Nařízení EP a Rady, která automaticky přechází do národní (české) legislativy. Je problémem následně nalézt příslušnou normu k určité záležitosti, nejenom proto, že neznáme, zda existuje jejich kompletní přehled, ale někdy existuje i víc norem, které se věci týkají, mohou se překrývat a možná si odporovat. Často jde i o Nařízení, která již byla přijata v dávné minulosti. L.Vomáčka navrhl, že i přes zřejmě komplikovaný stav v této věci, zajistí společné jednání s poradenskou sekcí při Radě pro vzdělávání a poradenství Svazu, kde by mohl být projednán nějaký způsob, jak tento požadavek řešit. M.Korolová dále upozornila na problematiku nestejné terminologie a definic určitých pojmů v evropské legislativě, např. dovozce, distributor, prodejce a zejména s tím související odpovědnost za vadu, škodu atp. Jde i o to, že tyto pojmy jsou i různě definovány v různých normách. V.Stříteský sdělil, že řada těchto pojmů je řešena právě Rozhodnutím EP a Rady č.768/2009/es (uvádění výrobků na trh), kde jsou definice nejen uvedeny, ale musí být i stejně používány ostatních evropských normách. Nicméně pokud přesto budou specifikovány takovéto nejasnosti, je třeba je sdělit Svazu ), který se tím bude zabývat. Dále M.Korolová navrhla se blíže zabývat technickou problematikou elektroinstalačního materiálu a vyjasnit, pro co a kdy platí označení CE, což není přesně dáno úkol pro sekci průmyslového zboží Svazu (zajistí sekretariát Svazu). 6

7 Pro připravované jednání s ČOI navrhla M.Korolová, aby se Svaz pokusil projednat možnost získání takových informací (přehledů) od ČOI, jakou jsou nejaktuálnější a nejčastější závady při kontrolách na maloobchodním trhu, se kterými se ČOI setkává bude zahrnuto do programu jednání vedení Svazu s ČOI. P.Šilhavá poukázala na problémy, které vzniknou s účinností Nařízení EP a Rady č.1924/2006 (údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví), které reaguje na skutečnost, že stoupá počet potravin, u nichž se při označování a v reklamě používají výživová a zdravotní tvrzení. Specifickým problémem jsou doplňky stravy, které jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES. Komise vytvořila Rejstřík pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin. V současnosti existuje seznam s cca zdravotních tvrzení. V tomto kontextu je nutné např. i předělat etikety v termínu března příštího roku. Záležitost kolem doplňku stravy je konzultována na MZdr (pí.přibylová). Jde např. o posouzení možnosti posunutí daného termínu uplatnění zdravotních vět. Sekretariát Svazu záležitost prověří. P.Vyhnálek poděkoval na závěr jednání účastníkům i referujícím a vyjádřil přesvědčení, že příště se členové Svazu sejdou v hojnějším počtu. Upozornil na to, že jakékoliv relevantní problémy lze kdykoliv komunikovat se sekretariátem Svazu, který zabezpečí jejich projednání. Stále platí, že členové Svazu mohou kdykoli uplatnit návrhy témat, který by se Svaz měl zabývat a to bez ohledu na termíny a přípravu nějakých specializovaných akcí. Petr Vyhnálek, v.r. viceprezident pro obchod Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v Praze dne zapsal: P.Hrubý 7

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin,

Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin, Přítomni: viz. prezenční listina Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin, 1. Regulace v obchodě: Zákon o významné tržní síle Zákon o potravinách Zákon

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží Základní informace (1) Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Ivana Kocová Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 Proč ADR? Zjištění předcházející vzniku balíčku ADR a ODR: 48% spotřebitelů se neobrátí na soud se sporem s hodnotou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ KONFERENCE 3. 10. 2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2013/2014 "OD LOSOVAČEK K PODSTŘELENÝM CENÁM" (IV. ročník) Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Ministerstvo průmyslu a obchodu 22.10.2009 Volný pohyb zboží Zakotven Smlouvou o založení ES (čl.

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Ing. Stanislav Vitner

Ing. Stanislav Vitner MONITORING A KONTROLA IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce 1) Postavení a činnost SEI

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu únor 2012 Základní principy projektu MPO pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 3 hlavní pilíře kvalifikovaná informace a doporučení,

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více