Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne 29.4.2009"

Transkript

1 Zápis z jednání platformy obchodu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ze dne účastníci: Z.Juračka, prezident Svazu P.Vyhnálek, viceprezident Svazu pro obchod L.Vomáčka, předseda Rady Svazu pro vzdělávání a poradenství V.Stříteský, vedoucí sekce průmyslového zboží P.Hrubý, generální ředitel Svazu L.Šípek, externí poradce Svazu další viz prezenční listina Program jednání : 1. Úvod 2. Z.Juračka prezident Svazu informace z RHSD krizová opatření jednání s ministrem průmyslu a obchodu M.Římanem návrh zákona o významné tržní síle memorandum o strategickém partnerství s Plzeňským Prazdrojem rozšíření spolupráce s ČSÚ a VŠE kongres SAMOŠKA 3. P.Vyhnálek viceprezident Svazu pro obchod image obchodu ceny potravin setkání s ČOI kulatý stůl podzim 2009 seminář se SZPI v Brně 4. L.Vomáčka předseda Rady Svazu pro vzdělávání a poradenství studium při VŠE Obchodní manažer informace o projektu k výzvě č.33 sekce kvality v obchodě 5. V. Stříteský vedoucí sekce průmyslového zboží výrobky pro styk s potravinami uvádění výrobků na trh 6. P.Hrubý generální ředitel Svazu stravenky environmentální legislativa zákon o odpadech biopotraviny Zelená úsporám informace o potravinách spotřebitelům platební systémy a karty 7) Závěr návrh priorit pro platformu obchodu na další období ad 1) P.Vyhnálek přivítal účastníky jednání a seznámil je s programem. Vyzval je, aby si připravili náměty k další činnosti platformy obchodu, což bude předmětem jednání bodu 7 a předal slovo prezidentu Svazu Z.Juračkovi k úvodním informacím k činnosti Svazu. ad 2) Z.Juračka informoval o posledním zasedání pléna tripartity, kde zaměstnavatelé i odbory označili vyslovení nedůvěry vládě M.Topolánka za špatný počin i s ohledem na to, že vládě nebylo umožněno dokončit poměrně dobré předsednictví v Radě EU. Zaměstnavatelé ocenili některá dobrá opatření, která se této vládě podařila ve prospěch podnikání, včetně balíčku krizových opatření směrovaných zejména na podporu zaměstnanosti. Mělo se s nimi začít ovšem dříve. V průběhu jednání tripartity se Z.Juračka ohradil proti nařčení obchodních řetězců z likvidace českého zemědělství a jejich obchodním manýrům, když poukázal na velmi dobrou (evropskou) úroveň českého maloobchodu, 1

2 moderní podnikání a široké služby spotřebitelům a odmítl nepodložené spekulace o obohacování na úkor zemědělců či zpracovatelů. Mimoto nelze všechny obchodní subjekty házet do jednoho pytle, zda je velký nebo malý; obchodník je tak jako jinde buď dobrý a korektní anebo špatný. To také platí i pro další segmenty trhu. Uvedl, že přechodná vláda J.Fišera by např. mohla iniciovat zadání pro analýzu českého trhu, kdo se jak podílí na cenách potravin v dodavatelském potravinářském řetězci, kdo jak z cen těží. Náš Svaz z takovým námětem jistě přijde. V nedávných dnech došlo k jednání prezidenta s ministrem v demisi M.Římanem, kde byla znovu rekapitulována snaha MPO o podporu obchodu. Nízká úroveň této podpory byla z naší strany MPO často vytýkána, zejm. však neumožnění přístupu obchodu k prostředkům z OPPI. Ministr přislíbil prověřit možnost přístupu obchodníků k zárukám na úvěry prostřednictvím ČMZRB, z čehož byli dosud vyloučeni. Jak potvrdily nedávné zprávy z tisku, MPO skutečně takovouto možnost otevírá. V průběhu jednání platformy jsme obdrželi informaci, že v PSP právě prošel do třetího čtení návrh zákona o tržní síle. Údajně jde o zcela novou verzi poslaneckého návrhu, se kterým jsme nebyli seznámeni. Svaz nyní začne uskutečňovat postup, který pro takovouto situaci připravil. Svaz nedávno uzavřel dohodu o strategickém partnerství s Plzeňským Prazdrojem, jejímž účelem je zvyšování kvality produktů, rozvoj služeb a spokojenost zákazníků a konečných spotřebitelů. Svazu také umožní rozvoj některých aktivit ve prospěch členské základny. Svaz připravuje zásadní rozšíření spolupráce s ČSÚ a VŠE. Úvodní záměry již byly účastníky schváleny. Jde např. o možnost vypracování analýzy ekonomických výsledků maloobchodu a jejich souvislostí v obchodních vztazích. Zvažováno je i zpracování informací o obchodě v roce Dne se koná v Hradci Králové kongres SAMOŠKA, která si již, byť za krátkou dobu svého trvání, vydobyla dobrou pověst a těší se i podpoře našeho Svazu, zvláště ze strany obchodních aliancí. ad 3) P.Vyhnálek úvodem poukázal na situaci a postoje, které nyní převládají jak v Evropě tak i u nás vůči maloobchodu. Jde o aktivity zejména agrárního sektoru a některých segmentů zpracovatelského průmyslu. V této době je velmi nutné věnovat profesní podporu zlepšování image obchodu, účinné a dobře cílené argumentaci, osvětě atp. Je k tomu možné účelně využívat i takových akcí jako je strategické partnerství s dodavatelskými subjekty, které tak i prokazují nepodloženost obecných tvrzení o špatných a nevýhodných obchodních vztazích a jsou i zdrojem pro jejich širší propagaci a propagaci Svazu. Za obzvlášť důležité označil aktivní komunikační politiku Svazu, abychom nebyli v defenzivě a neustále nuceni se něčemu bránit a uvádět na správnou míru. Sami musíme dávat impulzy. Informoval o činnosti svazového expertního týmu pro komunikaci, který pro 2009 definoval některé zásady pro propagační politiku Svazu jako jsou proaktivní způsob komunikace, zaměření na hájení zájmů spotřebitele, rozlišování členů a nečlenů Svazu, profilace Svazu apod. Komunikační tým Svazu zatím tvoří zástupci cca 5 společností, přes externí spolupráci se snažíme komunikaci přizpůsobit novinářské mluvě. Dne uspořádá Svaz tiskovou konferenci, jejíž téma bude aktuální reakcí na nedávné zesílení ataku obchodníků ze strany dodavatelů v oblasti potravin (mýty a fakta o maloobchodu), zmírnění panických tendencí v souvislosti s výskytem prasečí / mexické chřipky (aby nebylo vyvoláno zbytečně dramatické chování spotřebitele jako v případě nemoci šílených krav ) a vyjádření Svazu k projednávání nové verze návrhu zákona o významné tržní síle. Komunikační tým Svazu uvítá náměty členů Svazu jak pro zlepšení image Svazu a obchodu, tak i k tématům, kterými by se měl Svaz osvětově zabývat. Ceny potravin a ataky dodavatelů potravin do obchodu jsou zejm. v posledních měsících velmi frekventovaným tématem jek směrem k profesní, tak i občanské veřejnosti. Dosavadním vrcholem bylo nedávné tiskové prohlášení Potravinářské komory ČR, která obviňuje obchod z budoucího krachu českých zemědělců a z nehorázného obohacování při maržích % v cenách potravin. Svaz se vůči prohlášení ostře ohradil vlastní tiskovou zprávou. Jak již bylo zmíněno, bude této věci věnována i část tiskové konference Svazu (6.5.), ke které bude přizván i zástupce managementu ČSÚ a zástupce Zemědělského výboru PSP ČR. Ještě předtím pak vydal Svaz tiskové prohlášení, ve kterém poukázal na to, že jeho zástupci dali opakovaně možnost několika předkladatelům návrhu zákona nahlédnout do systému smluv a obchodních podmínek, ale ti, ani přes předchozí potvrzení, se na setkání nedostavili. Proto Svaz usuzuje, že předkladatelé nemají zájem slyšet reálné argumenty O mnoho lepší situace není ani na evropské úrovni, kde se zájmovým skupinám v Evropském parlamentu podařilo v březnu 2009 prosadit přijetí Zprávy europoslankyně Kateriny Batzeli k cenám potravin. Ceny potravin jsou velmi citlivé právě teď, kdy kupní síla spotřebitele je momentálně 2

3 ovlivněna recesí. Zpráva paní Batzeli se ale bohužel soustřeďuje pouze na maloobchodní sektor a vytváří krátkodobé populistické návrhy, z nichž některé jsou postaveny na principech centrálně plánované ekonomiky. Vůbec se nepodařilo zprávou poskytnou ucelený obrázek celého dodavatelského řetězce a identifikovat opravdová problematická místa řetězce. Evropští obchodníci proto naléhavě žádají evropské instituce, aby přijímali méně emotivní stanoviska, nahlédli do praxe každého článku celého dodavatelského řetězce a identifikovali způsoby podpory konkurenceschopnosti sektoru. Toto je zásadní otázkou pro obchodníky a zároveň spotřebitele. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oslovil všechny české europoslance, kteří se většinou vyslovili k podpoře našeho stanoviska resp. alternativních návrhů. Poslanec Fajmon přednesl v Evropském parlamentu v tomto smyslu také příspěvek. Stejný trend potvrzuje i aktuální zpráva ze Slovenska, kde se údajně připravuje návrh, aby marže v cenách potravin v maloobchodu nepřekročila 20%. Svaz se bude intenzivně snažit ve spolupráci s důvěryhodnými zdroji komunikovat s veřejností korektní a správné informace (např. o maržích), ale bude i důrazně žádat, aby obdobné informace rozkryli i další účastníci dodavatelského řetězce. O dotazníku Monitoring maloobchodního trhu, který rozeslala Evropská komise všem členským zemím informoval P.Hrubý, který účastníkům předal český překlad kratší verze dotazníku. Dotazník se snaží soustředit kvalitativní informace k problémům vznikajícím ze současné regulace, která je uplatňována na současný maloobchod v celé EU a k účinnosti těchto pravidel k ochraně cílů ve veřejném zájmu. Jde o otevřený dotazník, který je adresován jak úřadům členských zemí EU, tak národním zainteresovaným stranám. Evropská komise neočekává, že všechny zúčastněné strany budou odpovídat na všechny sekce / otázky a spíše se soustředí na ty, které se nejvíce týkají jejich podnikání (operací). Dotazník obsahuje sekce: založení firmy, smluvní vztahy, užití vstupů, podpora prodeje, podmínky prodeje, poprodejní podmínky a odpad a recyklace. Druhá (širší) verze dotazníku obsahuje 57 otázek a je k dispozici pouze v anglické mutaci. Sekretariát Svazu předá tuto verzi 3-5 vybraným společnostem se žádostí o spolupráci při vyplnění dotazníku. P.Vyhnálek dále informoval o připravovaném jednání s ústřední ředitelkou ČOI (6.5.), kde předmětem jednání by měly být dosud nezodpovězené dotazy z posledního kulatého stolu (např. cenovky, běžná cena, velikost písma u ceny výrobků). Členové Svazu, kteří by měli pro toto jednání nějaké závažné náměty je mohou nahlásit na sekretariát Svazu do V rámci tohoto tématu byl rovněž připomenut rozpor mezi SZPI a Státní veterinární správou ohledně hodnocení baleného krájeného sýra, kde dokonce existuje dvojí protikladné soudní rozhodnutí. Věc dosud zůstala nedořešenou. Sekretariát Svazu prověří dotazem na SZPI současný stav a bude žádat o definitivní vyjádření a rozhodnutí. Na podzim 2009 se uvažuje s uspořádáním dalšího kulatého stolu s dozorovými orgány, který ji nebude v návaznosti na následnou tiskovou konferenci. Bude rovněž ponechán větší prostor pro dotazy a vzájemnou diskuzi. Také v tomto případě je prospěšné předem připravit diskusní okruhy a problémy, které se vyskytují při kontrole ze strany dozorových orgánů. Členové Svazu budou k předání námětů včas vyzváni sekretariátem Svazu. Další obdobnou akcí je seminář k prodeji ovoce a zeleniny, který uspořádá Svaz ve spolupráci se SZPI v Brně. Jde o výklad a objasnění možných pochybností a nejasností, které budou zřejmě spojeny s novou legislativou (Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008). Mění se léta zavedená praxe a proto by seminář měl pomoci předejít možným komplikacím mezi dodavateli, velkoobchody a maloobchody, ale také spotřebiteli, Pohled SZPI na nové principy popř. změnu konceptu kontrol SZPI právě ve vztahu k posuzování kvality ovoce a zeleniny bude diskutován dne od 13:30 v Brně (adresa: Hortim- International, s.r.o., Kšírova 242, Brno-Horní Heršpice) ad 4) L.Vomáčka Rada vzdělávání a poradenství Svazu ve spolupráci s FMV VŠE nabídla členům Svazu dlouhodobý vzdělávací program s názvem Manažer obchodu. Program usiluje o zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností na střední úrovni řízení. Cílem je nabídnout pracovníkům, kteří již mají praxi v obchodních firmách, pochopení základních ekonomických kategorií a zasazení praktických zkušeností do širšího rámce. Studijní program kombinuje nezbytný obecně teoretický základ studia, podnikohospodářské discipliny, bloky zaměřené na osobní rozvoj i specializovaný blok zaměřený na oblast retailingu. Přihlášky lze zaslat do konce května 2009 na sekretariát Svazu: 3

4 Svaz podal přihlášku na 2 projekty pro obchod a cestovní ruch v rámci výzvy č.33 OPLZZ. Osnova aktivit je sestavena vzhledem ke konkurenceschopnosti zaměstnanců jako obraz zaměstnance ve firmě. Od náboru, adaptaci až po pomoc při ukončení pracovního poměru. Měkké a tvrdé dovednosti, povinná školení (vozíky, BOZP), 179/2006 (kvalifikace vytvořené expertním týmem obchod). Partnerem Svazu je HK ČR. Byla ustavena Odborná sekce kvality v obchodě Rady kvality ČR, předsedou je L.Vomáčka a místopředsedou P.Vyhnálek (tajemnice H.Michovská). Základním mottem fungování sekce je řešit praktické problémy podnikatelů v obchodě přispívající ke zvyšování kvality prodeje zejména ve prospěch spotřebitelů. Výstupy lze komunikovat v rámci Rady kvality ČR jako poradního orgánu vlády ČR. Program jednání sekce kvality v obchodě dne na našem Svazu: kvalita vnímání obchodu podpora zlepšení image obchodu a společenského ocenění práce v obchodě odborné vzdělávání pro oblast obchodu podpora vzniku Sektorové rady obchodu příprava dílčích a úplných kvalifikací pracovníků v obchodě - dle zákona č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání rozvoj programu Česká kvalita (resp. kvalita výrobků na českém trhu) společenská odpovědnost podniku (CSR); Korektní podnikání legislativa (nejednotný výklad), technické a hygienické normy (normy on-line), standardizace, certifikace možnost vytvoření specializovaných skupin při využití expertních týmů Svazu: o potraviny např. správná hygienická praxe při prodeji potravin, označování; o nepotraviny (průmyslové zboží) např. kvalita hraček, dětské obuvi, dovozy z třetích zemí krátké seznámení s činností zkušebny a nezávislého auditora pro retail TÜV SÜD projednání témat další činnosti sekce Podzimní setkání je plánováno září-říjen. ad 5) V.Stříteský stručně informoval o zveřejnění některých dokumentů z evropské legislativy, které vstoupily do platnosti v září 2008 (jsou k dispozici na Jde zejm. o Nařízení EP a Rady č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a které se začne používat Má se tím zlepšit účinnost principu vzájemného uznávání v oblasti neharmonizovaných výrobků a zvýšit účinnost ochrany podnikatelů vůči úřadům v případech neoprávněného omezování volného pohybu zboží. Rámec pro dozor nad trhem, který vytváří Nařízení EP a Rady č.765/2008, by měl posílit a doplnit stávající ustanovení v harmonizačních právních předpisech ES týkajících se dozoru nad trhem. Třetím významným dokumentem je Rozhodnutí EP a Rady č.768/2008/es o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. ad 6 P.Hrubý informoval o rozličných obchodních a legislativních záležitostech: stravenky ze strany některých obchodníků byl vysloven požadavek na jednání Svazu se Sdružením stravenkových systémů (člen Svazu) ohledně snížení poplatků za stravenky mj. z důvodů krize. S tímto postupem souhlasí i platforma cestovního ruchu a odsouhlasilo to i dnešní jednání platformy obchodu. Setkání vedení Svazu se Sdružením zajistí sekretariát Svazu; med účastníci tohoto jednání platformy obchodu nemají povědomí o nějakých potížích ohledně kvality a dodávek medu na český trh environmentální legislativa na výzvu MPO sdělil Svaz následující požadavky na odstranění byrokratických překážek ze stávajících zákonů: Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech - zrušit část zákona, která nutí obchodníky prodávající nápoje v PET lahvích, nabízet stejný nápoj ve vratném obalu, i když v mnoha případech je poptávka ze strany zákazníků minimální. Problematická je také definice stejného nápoje. Dále je tu povinnost vykupovat vratné láhve od spotřebitelů, ačkoli povinnost odebírat prázdné lahve od obchodníků není v předpise uvedena. V souvislosti se zákonem o obalech - Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů - doplnit o nové typy vratných obalů (např. privátní typy lahví); Zákon o odpadech - všechny odborné subjekty z podnikatelské sféry i Svaz měst a obcí a Asociace krajů vyslovily zamítavé stanovisko. Projednávání návrhu zákona se snad nepodaří 4

5 vládě v demisi projednat. Nový návrh zvýší administrativní a ekonomickou zátěž firem. Jenom MPO k zákonu eviduje více než 200 věcných připomínek. V návrhu zákona nejsou jasně vymezené pojmy, jako "živnostenský odpad" nebo "odpadový výrobek". Nikdo ale neví, co takové pojmy znamenají, a v zákoně to není vysvětleno. Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR vyzývá obchodníky k účasti na jejím jednání. Cílem práce Sekce je pomáhat s rozvojem celého dodavatelského řetězce a pomáhat marketingu českých biopotravin. Jde o postavení biopotravin v maloobchodě, ale také v oblasti hotelů a restaurací, tedy v cestovním ruchu. Na pravidelná jednání jsou zváni zástupci profesních sdružení partnerů od zemědělců až po obchod. Další jednání této sekce se koná :30 cca 13:00 hod. v sídle PK ČR, Počernická 96/272, Praha 10 Malešice. Zájemci o účast se nahlásí na sekretariát Svazu : co nejdříve; Partnerství v programu Zelená úsporám spočívá ve spolupráci s firmami z hlediska osvěty a marketingové podpory úspor energií v domácnostech. A to jak úspor prostřednictvím opatření dotovaných v programu Zelená úsporám (zateplení, zdroje tepla atd.), tak prostřednictvím dalších kroků mimo oblast dotací (nákup úsporných spotřebičů, plynové kotle atd.). Do partnerství se mohou zapojit firmy (výrobci, dodavatelé, prodejci, montážní a servisní firmy, odborní poradci) se svými výrobky nebo službami. Přesné znění koncepce partnerství se projednává jeho návrh je k dispozici na sekretariátu Svazu; žárovky (Nařízení Komise (ES) č.244/2009 z , kterým se provádí směrnice EP a Rady 2005/32/ES) - od 1. září 2009 již nebude povolen v zemích EU prodej vysoce energeticky náročných žárovek pro použití v domácnostech. Tyto žárovky budou stahovány postupně, a to až do roku Evropská směrnice přesně vymezuje, které žárovky již nebudou nadále v prodeji, a od jakého data. To se týká především tradiční žárovky. Například od 1. září 2009 již nelze prodávat matné žárovky. Od tohoto data bude také zakázán prodej žárovek s výkonem nad 80 Wattů. Tato směrnice dále určuje nové podmínky pro obaly a požadavky na kvalitu výrobků; nařízení informací o potravinách spotřebitelům bylo v EP odloženo Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin dne posunul hlasování o návrhu zprávy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům až do doby po volbách do EP. Bylo navrženo vytvoření nové zprávy a stanovení nového termínu pro pozměňovací návrhy až novému EP. Většina poslanců tento návrh podpořila. Nový návrh zřejmě nebude k dispozici dříve než v září EP dne podpořil návrh na aktualizaci nařízení EU o nových potravinách. Poslanci v přijaté zprávě vyzývají Komisi, aby zakázala umisťovat na trh potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat a jejich potomků. EP rovněž žádá, aby u potravin vyrobených pomocí nanotechnologií bylo před jejich uvedením na trh provedeno specifické hodnocení rizik. Nové potraviny lze definovat jako potraviny, které nebyly do května 1997, kdy byla přijata první legislativa o nových potravinách, v EU ve významné míře konzumovány. Jde zejména o nově vyvinuté produkty, jako jsou například potraviny vyrobené novými nanotechnologickými postupy, ale může jít také o potraviny, které byly tradičně konzumovány ve třetích zemích, mimo území EU; Platební systémy EP dne podpořil revizi nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství, které má umožnit snížení nákladů na přeshraniční platby tak, aby byly shodné s náklady na platby v rámci jednotlivých členských států. Současně s tímto nařízením přijal také zprávu o činnosti institucí elektronických peněz, která si klade za cíl zefektivnit služby elektronických peněz, jež umožňují shromažďovat peníze v hotovosti na kartě. V případě, že neexistuje žádná dvoustranná dohoda mezi poskytovateli platebních služeb příjemce a plátce, vztahuje se na každou přeshraniční inkasní operaci provedenou před 1. listopadem 2012 vícestranný mezibankovní poplatek ve výši 0,088 EUR, který bude hradit poskytovatel platebních služeb příjemce poskytovateli platebních služeb plátce, pokud se dotyční poskytovatelé platebních služeb nedohodnou na nižším vícestranném mezibankovním poplatku; Platební karty - společnost MasterCard se rozhodla snížit mnohostranné mezibankovní poplatky za přeshraniční transakce a zrušit nedávné zvýšení systémových poplatků. Podle nové metodiky se maximální vážený průměrný poplatek za transakci sníží na 0,30 % u spotřebitelských kreditních karet a na 0,20 % u spotřebitelských debetních karet. Společnost MasterCard rovněž souhlasila, že od července 2009 změní svá systémová pravidla, aby zvýšila transparentnost a hospodářskou soutěž na trhu platebních karet. Spravedlivá část ze zisku by měla být poskytnuta spotřebitelům a maloobchodníkům. Evropská komise předběžně potvrdila, že mnohostranné mezibankovní poplatky (MIF) společnosti VISA jsou v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách. MIF poplatky omezují soutěž mezi bankami aniž by přinášeli uživatelům platebních karet odpovídající technický a ekonomický prospěch. 5

6 Sektor obchodu velmi vítá oznámení Evropské komise ze dne Například uvádí pravidlo přijímej všechny typy karet jako jedno z omezujících, které nutí obchodníka, aby akceptoval všechny druhy karet bez ohledu na různost skrytých poplatků s jednotlivými druhy spojených; Znázorňování ovoce na obalech tekutých detergentů - současné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích neobsahuje ustanovení o výslovném zákazu grafického vyobrazení ovoce, které může spotřebitele uvést v omyl. Zákon sice obsahuje ustanovení stanovující sankci za porušení povinností uvedených v 24 vztahujících se ke grafickému vyobrazení ovoce, avšak samotný 2a byl poslední novelou zákona zrušen. Tato novela, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 37l/2008 Sb., zrušila hlavu V tohoto zákona, jejíž součástí bylo ustanovení 24. Nadále však platí ustanovení 19 odst. 4 písm. c), podle něhož obaly látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné podle 2 odst. 2, které jsou určené k prodeji spotřebitelům, nesmějí mít tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být spotřebitel uveden v omyl. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na výrobce, zhotovitele, dovozce a první příjemce detergentů, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle 2 odst.2. ad 7) F.J.Kral doporučil, aby se Svaz ve své osvětové činnosti a informacích o obchodu soustředil také na názorné vysvětlování používané, resp. zneužívané terminologie. Jako konkrétní případ lze uvést definici marže maloobchodu, která je, někdy úmyslně, vysvětlována jako zisk obchodníka. Totéž se týká pojmu rabat atp. Jde i o odstraňování neznalostí typu velkoobchod = velký obchod. P.Vyhnálek tuto ideu potvrdil, v řadě případů se Svaz již o to snaží při mediálním vystoupení svých představitelů; budeme tomu věnovat pozornost. Problém je však mnohdy v tom, že jde o záměr a nikoli o odbornou terminologii, když část argumentace je bohužel i zpolitizována. Je to i příklad uvádění %-tní marže maloobchodu. Ani poměrně velká část PK ČR se s takovouto argumentací neztotožňuje. K problematice stravenek F.J.Kral navrhl jednat o sjednocení doby splatnosti pro maloobchodníky a také o tom, aby splatnost jednotlivých šarží stravenek byla uskutečňována v co nejkratším čase. O kvalitě a korektnosti obchodníka by mělo svědčit i jeho připojení ke svazovému Obchodnímu kodexu, který byl vypracován jako reakce Svazu na návrh zákona o významné tržní síle (vedle Etického kodexu Svazu stávajícího). Tento kodex již schválila i velká část větších obchodních společností - členů Svazu. P.Vyhnálek vysvětlil, že s ohledem na příčinu vzniku speciálního kodexu a stávající vývoj projednávaného návrhu zákona o tržní síle, vyčkáme na další průběh projednávání zákona, abychom pak mohli ve správný čas a co nejpříhodněji argument s naším kodexem co nejlépe zhodnotit. P.Vyhnálek dále uvedl, že vedle označení za signatáře kodexu Svazu je velmi důležité, a o to bude podporovat i svazový expertní tým pro komunikaci, aby členové Svazu, třeba vedle svého loga a např. na svých webových stránkách, uváděli rovněž označení člen Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Tomu by mělo i napomoci nové a v tomto aspektu vhodnější logo Svazu, což je nyní v jednání. M.Korolová upozornila na problémy související s vyhledáváním příslušných Nařízení EP a Rady, která automaticky přechází do národní (české) legislativy. Je problémem následně nalézt příslušnou normu k určité záležitosti, nejenom proto, že neznáme, zda existuje jejich kompletní přehled, ale někdy existuje i víc norem, které se věci týkají, mohou se překrývat a možná si odporovat. Často jde i o Nařízení, která již byla přijata v dávné minulosti. L.Vomáčka navrhl, že i přes zřejmě komplikovaný stav v této věci, zajistí společné jednání s poradenskou sekcí při Radě pro vzdělávání a poradenství Svazu, kde by mohl být projednán nějaký způsob, jak tento požadavek řešit. M.Korolová dále upozornila na problematiku nestejné terminologie a definic určitých pojmů v evropské legislativě, např. dovozce, distributor, prodejce a zejména s tím související odpovědnost za vadu, škodu atp. Jde i o to, že tyto pojmy jsou i různě definovány v různých normách. V.Stříteský sdělil, že řada těchto pojmů je řešena právě Rozhodnutím EP a Rady č.768/2009/es (uvádění výrobků na trh), kde jsou definice nejen uvedeny, ale musí být i stejně používány ostatních evropských normách. Nicméně pokud přesto budou specifikovány takovéto nejasnosti, je třeba je sdělit Svazu ), který se tím bude zabývat. Dále M.Korolová navrhla se blíže zabývat technickou problematikou elektroinstalačního materiálu a vyjasnit, pro co a kdy platí označení CE, což není přesně dáno úkol pro sekci průmyslového zboží Svazu (zajistí sekretariát Svazu). 6

7 Pro připravované jednání s ČOI navrhla M.Korolová, aby se Svaz pokusil projednat možnost získání takových informací (přehledů) od ČOI, jakou jsou nejaktuálnější a nejčastější závady při kontrolách na maloobchodním trhu, se kterými se ČOI setkává bude zahrnuto do programu jednání vedení Svazu s ČOI. P.Šilhavá poukázala na problémy, které vzniknou s účinností Nařízení EP a Rady č.1924/2006 (údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví), které reaguje na skutečnost, že stoupá počet potravin, u nichž se při označování a v reklamě používají výživová a zdravotní tvrzení. Specifickým problémem jsou doplňky stravy, které jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES. Komise vytvořila Rejstřík pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin. V současnosti existuje seznam s cca zdravotních tvrzení. V tomto kontextu je nutné např. i předělat etikety v termínu března příštího roku. Záležitost kolem doplňku stravy je konzultována na MZdr (pí.přibylová). Jde např. o posouzení možnosti posunutí daného termínu uplatnění zdravotních vět. Sekretariát Svazu záležitost prověří. P.Vyhnálek poděkoval na závěr jednání účastníkům i referujícím a vyjádřil přesvědčení, že příště se členové Svazu sejdou v hojnějším počtu. Upozornil na to, že jakékoliv relevantní problémy lze kdykoliv komunikovat se sekretariátem Svazu, který zabezpečí jejich projednání. Stále platí, že členové Svazu mohou kdykoli uplatnit návrhy témat, který by se Svaz měl zabývat a to bez ohledu na termíny a přípravu nějakých specializovaných akcí. Petr Vyhnálek, v.r. viceprezident pro obchod Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v Praze dne zapsal: P.Hrubý 7

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

EU Legal News 06/2015

EU Legal News 06/2015 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Červen 2015 EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství Obsah Úvodem Tichá revoluce

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ochrana spotřebitele v České republice Consumer protection in the Czech Republic Týzl Josef Cheb 2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Čestné prohlášení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více