JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?"

Transkript

1 JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1

2 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie (trh) neb svícený mnarcha (mnpl)? Pravděpdbnst efektivníh, tvůrčíh a zákaznicky rientvanéh fungvání trhu (demkracie) je v dluhdbém hrizntu vyšší. Mnpl (svícený mnarcha) vyčerpá svůj ptenciál v krátkdbém půsbení bez kntrly a zpětné vazby. Časem se stává drahým, mál pružným a pstupně umírá. Dbře nastavený trh (demkracie) na rzdíl d mnplníh prstředí (mnarchie) vrací vlženu investici frmu nižších cen energií prti mnplu ve středně a dluhdbém hrizntu, kvalitu a rzsahem služeb. Trh stejně jak demkracie dává lidem (zákazníkům) svbdu a práv vlby. 2

3 Příprava liberalizace Legislativa Regulátr, perátr trhu Nastavení pravidel Praktické prblémy při realizaci Kmplikvané vyhlášky, legislativa Nejasné nastavení infrmačních tků Pzdní zahájení přípravy IS/IT pr OTE (bchd) Ochranářská patření v blasti mezinárdní splupráce Malé využití krátkdbéh trhu (OKO) Vstup relativně maléh pčtu hráčů, prtže musí být finančně silní (C-F), mít alespň minimální nicméně finančně nárčné vybavení IS/IT 3

4 Zavádění trhu Trh (demkracie) je drahý mechanismus, který při špatném nastavení pravidel může i zklabvat investice není návratná. Investice d zavedení trhu (demkracie) je značná náklady na měření, pdpůrné infrmační systémy, náklady na vznik a prvz nvých institucí (ERÚ, OTE, OKO ) Vyvažují pzitiva ze zavedení trhu negativa? Tlak na náklady v dbře nastaveném tržním prstředí nedvlí nevhdné a nenávratné investice, chce-li subjekt přežít. Nepřátelé trhu akcentují puze negativa. Zastánci trhu akcentují puze pzitiva 4

5 Příprava na liberalizaci Vybavvání IS/IT Rušení OK, budvání Call Center Výchva zaměstnanců k zákaznickému chvání Vývj prduktů a služeb Snižvání nákladů REE (vývj pčtu zaměstnanců v REAS) 5

6 Transfrmace Priritním úklem v sučasné dbě by měla být kvalitní transfrmace mnplně militantní energetiky d tržní, kreativně bchdní včetně vytvření jasně definvaných pravidel pdnikání v energetice. Diskuze by se neměla vést na téma trh an či ne, ale na téma kvantifikace přínsů zavedení trhu a c nejužší zapjení zákazníků d tht prcesu. 6

7 Liberalizace v praxi z phledu sektru energetika Změna vlastnických struktur (phlcvání slabších) i v suvislsti s privatizací státních pdílů Minimální investice d nvých zdrjů (i v IPP`s p rce 2002) Pstupný útlum investic d sítí Skladba ceny přens + distribuce + silvá + systémvé služby (dchylka) dává mžnst dlišit se víceméně jen v neregulvané části Odlišení cenvé je minimální Snaha dlišit se v dplňkvých službách (např. přebírání dpvědnsti za dchylku pradenství, apd) Překmitnutí systému z technické plhy d plhy bchdní Bj zákazníka (dumpingvé ceny) 7

8 Vazba mezi liberalizací a privatizací S tvrbu pravidel hry energetickéh trhu úzce suvisí i způsb prdeje státních pdílů akcií v důlních a elektrenergetických splečnstech. Způsb prdeje státních pdílů velmi silně vlivní fungvání trhu. Privatizaci musí prvádět majitel nikliv managementy privatizvaných splečnstí. Majitel (stát) by měl mít na zřeteli pdbu liberalizvanéh trhu a pdle th stanvvat privatizační pravidla. 8

9 Prblémy se zaváděním trhu Nastavení pdmínek pr investvání v energetickém sektru. Vyská míra státníh dirigismu (regulace). Způsb zavádění netržních mechanismů d tržníh prstředí (pvinný výkup z bnvitelných zdrjů) v zájmu živtníh prstředí, zdraví a živtů byvatel 9

10 Liberalizace v praxi z phledu zákazníka Snižvání cen p liberalizaci (bj zákazníka nereálné dumpingvé ceny) Širší škála prduktů a služeb Individuální přístup splupráce při řešení zákaznických prblémů Mderní způsb kmunikace Širký přístup k infrmacím 10

11 Výhled Zaměření (zpátky) na techniku (zajistit rvnváhu mezi technickými a bchdními aktivitami) Unbundling (právní) Lkalizace zdrjů vyvlává ptřebu psílení mezinárdníh prpjení (intercnnectins) Výstavba nvých zdrjů (náhrada stávajících džívajících) Prpjení UCTE a RAO - UES resp. zemí SNS Standardy ddávek nadstandardy budu placeny více (vícenásbné připjení, zálhvání ) 11

12 Varianty vzniku nvé splečnsti Předrefrmní stav Mžné frmy právníh unbundlingu Vertikálně integrvaná splečnst Distribuce Obchd Hlding Distribuce Obchd (dcera) Distribuce (dcera) Distribuce Obchd Obchd Dpručená varianta 12

13 Vliv na hspdaření vyčlenění distribuce Distribuce váže nejvíce aktiv v jedntlivých REAS a vliv přeceněných aktiv na hspdaření se markantně prjeví právě při tmt způsbu ddělení Obchd zůstává mateřsku splečnstí a distribuce se stává dceřinu splečnstí Při shrnutí varianty, kdy byl předpkládán vyčlenění distribuce, se dá suhrnně knstatvat následující: Vliv na cash flw není pdstatný Zhršení prvzníh hspdářskéh výsledku pdle splečnsti d 0,5 až p téměř 2,5 mld. Kč Zhršení hspdářskéh výsledku d záprných čísel až v úrvni víc než 1 mld.kč ztráty Nárůst stálých aktiv pdle splečnsti v rzmezí d 2,5 p téměř 4 násbek Ukazatele rentability tržeb, vlastníh kapitálu i rentabilita celkvéh kapitálu přecházejí z kladných d záprných čísel Zpětný dpad výsledku hspdaření na regulaci regulátr by měl zhlednit zvýšené náklady na unbundling (zejména u IS). Také zvýšené dpisy a záprný hspdářský výsledek může vytvřit tlak na zvýšení ceny 13

14 Evrpský phled Pdpra staveb mezinárdních prpjení jakékliv napěťvé hladiny ze strukturálních fndů EU Pzitiva mezinárdních prpjení Vytváří stabilnější elektrenergeticku sustavu na evrpské úrvni, která zvyšuje splehlivst ddávek elektrické energie, pdpří trh, zvýší tlak na efektivitu výrby elektrické energie a sníží cenu pr knečné sptřebitele Silné subjekty nárdních trhů se brání rzšiřvání mezinárdních prpjení pd záminku bezpečnsti prvzu nárdních elektrenergetických systémů 14

15 Evrpský phled Mezinárdní splupráce v rámci UCTE reálně funguje Trhy jsu budvány převážně na nárdních úrvních, mezinárdní bchd není rzšířen Z dluhdbé perspektivy se dá reálně čekávat další tevírání trhů na mezinárdní úrvni, cž si vyžádá synchrnizaci technických a bchdních dispečinků v rámci EU 15

16 Následné krky, aby evrpský trh byl realitu Zajistit jedntnu legislativu včetně jejíh zavedení d praxe členských států, na základě shdnéh vnímání bsahu záknů a vyhlášek Sladění technické a bchdní platfrmy na mezinárdní úrvni Zajistit fungvání evrpskéh regulátra Zajistit fungvání evrpskéh antimnplníh úřadu včetně udílení sankcí při prušvání tržních mechanismů na základě mezivládních dhd V pačném případě bude evrpský trh fikcí. 16

17 ZÁVĚR JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? Liberalizace není cíl, ale prstředek ke zvýšení efektivity energetickéh sektru, zajištění ddávek a zlepšení energetické nárčnsti hspdářství Přeskupvání sil je důsledkem liberalizace, nikliv nástrjem Liberalizace přibližuje energetiku statním tržním sektrům V rámci trhu je úspěšný ten subjekt, který získá brat a zisk u spkjenéh zákazníka, který akceptuje prdukty a služby za daných pdmínek 17

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více