AOS. Úvod. Co je to automatické obchodování? Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Co je to MQL?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AOS. Úvod. Co je to automatické obchodování? Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Co je to MQL?"

Transkript

1 AOS Co je to automatické obchodování? Automatické obchodování je soubor způsobů (metod), které poskytují obchodování podporované počítačem (automatické obchodování je soubor metod využívající možnosti výpočetní techniky). Není tím myšleno provádění příkazů skrze počítač a internetové připojení, ale spíše zesnadňující vylepšení, preciznější nebo kompletnější automatika. Díky automatickému obchodování může počítač obchodovat bez osobní přítomnosti obchodníka. Nemusíte stát a čekat, až nastane správná situace, prostě naprogramujete svůj počítač, aby provedl příkazy tak, jak potřebujete, založené na přesných obchodních podmínkách, které jste si vybral/a. Automatické obchodování Vám ušetří čas i peníze. Využijte výhod této přiležitosti. Obchodujte bez emocí automaticky Vysoká frekvence obchodů Šetřete svůj čas nechte počítač pracovat za Vás Využijte výho ve světě čas a výkon znamenají vše Vytvořte si vlastní strategii - bez potřeby znalosti programování Vaše peníze nezůstanou spát Proto doporučím INSTAFOREX... Úvod Co si představit pod pojmem automatické obchodování? Automatické obchodování je soubor metod, využívajících širokých možností výpočetní techniky při činnosti obchodníka. Nikoliv však z pohledu provádění obchodních příkazů, ale pomocí různých vylepšení se snaží udělat obchodování co nejsnazší, nejpřesnější a plně automatické. Automatické obchodování umožňuje počítači zadat přesný obchodní příkaz, který splňuje přesně definované podmínky. Není tak potřeba, aby obchodník pečlivě čekal u počítače na jeho obchodní signál. Právě díky automatickému obchodování může počítač obchodovat sám, bez lidské přítomnosti. Pochopitelně obchodník může celou dobu vývoj na trzích sledovat a být počítačem pouze upozorněn v případě splnění určitých podmínek. Čekáte na překřížení dvou klouzavých průměrů? Využijte automatický obchodní systém. To však není vše. Můžete si vytvořit zcela nové indikátory technické analýzy. V případě, že trávíte mnoho času ručními výpočty technických indikátorů, proč k tomu nevyužít počítač? Proč nevyužít možnosti zakreslit váš indikátor přímo do grafu. Jak se říká, čas jsou peníze. Co je to MQL? MQL je programovací jazyk, který výrazně rozšiřuje možnosti obchodní platformy MT4Trader. MQL je syntakticky velice podobný ostatním programovacím jazykům jako je C a jemu jazyky příbuzné. Tento fakt usnadňuje výuku a činnost profesionálních a amatérských programátorů. Při pečlivé přípravě se lze naučit programovací jazyk MQL již během několika týdnů. Je dokonce možné psát jednoduché (funkční!) obchodní systémy již první den výuky. Pochopitelně složitější obchodní systémy vyžadují hlubší znalosti, ale nic není zadarmo, že?

2 Jak rozpoznat MQL kód? MQL soubory mají dvě možné přípony: MQ4 pro zdrojový kód EX4 pro kompilované programy Existují podstatné rozdíly mezi těmito dvěma soubory. První (mq4) je zdrojový soubor. Ten může být upraven nebo přepracován osobou, která zvládá programování v MQL. Je to zdrojová forma pro program. Druhá přípona (ex4) slouží pro kompilované programy. V této formě je program využíván obchodní platformou, ale tento soubor nemůže být otevřen obchodníkem pro čtení. Komerční obchodní systémy založené na jazyku MQL jsou distribuovány právě v tomto formátu. Přeměna souborů určených pro čtení a úpravu (mq4) na soubory určené pouze pro obchodní platformu (ex4) se nazývá kompilace a bude popsána později. K čemu toto mohu využít? V první řadě pochopitelně pro obchodování. Programy napsané v MQL mohou zlepšit vaše obchodování v mnoha směrech. V MQL lze naprogramovat nespočet nových indikátorů technické analýzy, mnoho automatických skriptů, které usnadní některé činnosti, a v neposlední řadě Automatické obchodní systémy (AOS), které otevírají nové, kontrolují a uzavírají současné pozice. Díky automatickému obchodování nemusíte neustále sledovat graf cenového vývoje. Po splnění předem definovaných podmínek může počítač odeslat obchodní příkaz sám, nebo může o tomto splnění podmínek informovat obchodníka s tím, že případný příkaz obchodník sám potvrdí. Druhy MQL programů Automatické obchodní systémy (Expert Advisors - EA) Automatické obchodní systémy jsou patrně nejzajímavější záležitostí MQL programů. Umožňují najít na trhu optimální vstupní příležitosti (pochopitelně díky předem nastaveným parametrům). Obchodní systém dokáže umístit obchodní příkaz místo samotného obchodníka nebo zobrazit a případně poslat dané informace. Vše záleží pouze na tom, co obchodník opravdu potřebuje a chce. Automatické obchodní systémy programované v jazyku MQL jsou obvykle založeny na indikátorech technické analýzy, ale existuje řada strategií, které mohou být implementovány, aniž by měly něco společného s klasickou technickou analýzou.

3 Například obchodní systém umožňuje počítat korelace mezi dvěma instrumenty, a při změně vzájemných korelací v čase otevírat obchody. MQL dává možnost, aby obchodní systém nalezl předem definované patterny mezi mnoha instrumenty. Je dokonce možné využívat neuronových sítí a jiných sofistikovaných metod analýzy dat. Indikátory Indikátory technické analýzy jsou speciální skripty, které vykreslují objekty indikátorů (linie, tečky, značky atd.) přímo do grafu. Algoritmus vypočítává hodnotu indikátoru v každém časovém okamžiku. Například výpočet klouzavého průměru bere ceny za dané časové období, ceny sečte a vydělí počtem období. V příštím období algoritmus provede to samé, ale výpočet je proveden z dat posunutých o jedno období. Výsledkem je křivka představující hodnoty klouzavého průměru v průběhu času, která je zachycena v grafu. Skripty Skripty jsou programy, které umožňují provádět automaticky jednoduché opakující se operace. Obvykle, když uživatel spustí daný skript, tak skript provede svůj příkaz a ukončí svojí činnost. Skripty fungují jednorázově, a pokud obchodník chce operaci opakovat, musí skript spustit znovu. Skripty mohou například provádět následující operace: Uzavřít všechny (otevřené, ziskové, ztrátové) pozice Provádět výpočty (minimální množství prostředků potřebných k otevření pozice, atd.) Zobrazovat data přímo do grafu Kontrolovat připojení, dostupnost obchodování atd. Konvertovat a ukládat data z grafu Skripty jsou obzvláště vhodné pro běžné operace, které zabírají hodně času. Instalace Většina skriptů napsaných v MQL jsou jednotlivé soubory. Složitější skripty mohou obsahovat více souborů. Tato kapitola rozebírá všechny metody instalace skriptů do platformy. Aby bylo možné začít používat MQL program, bez ohledu na to jestli je to skript, indikátor nebo obchodní systém, je nutné umístit soubor do správné složky obchodní platformy. V našem případě je platforma XTB-Trader umístěna obvykle v adresáři C:\Program Files. Kopírování do adresáře Kopírování MQL souborů do správné složky je nejdůležitější částí instalace. Pokud již chcete kopírovat soubory nějakého MQL programu, nalezeného například na internetových stránkách, pak postupujte následujícím způsobem: Nejprve zkontrolujte jestli MQL soubor má být skript, indikátor nebo automatický obchodní systém. Výše popsané rozdíly vám mohou pomoci při ujasnění o jaký typ MQL programu se jedná. Toto je velice důležité, protože každý typ MQL souboru má svoji vlastní složku v adresáři platformy XTB-Trader. Uložení MQL souboru do špatné složky způsobí nefunkčnost daného programu. Označte soubory, pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku a zvolte možnost Kopírovat. Přejděte do složky, která je pro daný typ MQL programu cílová. Automatické obchodní systémy: tyto MQL soubory vkládejte do složky adresář_platformy\ experts\

4 Indikátory: tento typ MQL souboru vkládejte do následující složky adresář_platformy\experts\indicators. Jedná se o podadresář složky, do které se kopíroval automatický obchodní systém. Skripty: MQL soubory se skripty vkládejte do složky adresář_platformy\experts\scripts.opět se jedná o podadresář složky, do které se vkládal automatický obchodní systém. Jste uživatelem Microsoft Vista/Win7 a máte problém s instalací? Existuje řešení Bohužel systém Microsoft Windows Vista má nastavenou velmi přísnou ochranu proti změnám dat v programových složkách (jako je pávě složka s obchodní platformou). Pokud chcete kopírováním nainstalovat dané MQL soubory musíte požádat správce systému o změnu oprávnění pro celou složku platformy. Je nutné mít povoleno čtení i zápis v rámci celé složky, ve které je umístěna platforma. Pokud jste uživatelem vlastního systému, pak postačí tato práva změnit sám. Instalace MQL souborů s využitím instalačního programu Nejjednodušší způsob, jak instalovat MQL soubory je využití instalačního programu. X-Trade Brokers na svých internetových stránkách poskytuje takový instalační program pro všechny MQL soubory. Uživatel pak může pouze spustit instalační program, řídit se pokyny na obrazovce a MQL soubory se samy nakopírují do správných adresářů. Pokud je obchodní platforma uložena v nestandardním adresáři, pak výběr složky je nutné blíže specifikovat.

5 Spouštění MQL programů Úpravy před spuštěním První záležitostí, kterou je potřeba povolit je užívání MQL programů. Toto můžete upravit v okně Možnosti (Ctrl + O) v kartě Strategie. V případě, že během instalace MQL souborů byly provedeny změny v nastavení je nutné příslušná nastavení znovu zatrhnout, jako v níže uvedeném obrázku: Pro správné fungování MQL programů je třeba změnit výchozí nastavení. Změny v nastavení jsou vyznačeny červeně. Po stisknutí tlačítka OK bude zachováno aktuální nastavení. Důležité upozornění Zvláště opatrní byste měli být při spouštění programu z neznámého zdroje. Bezpečnější je používat skripty z důvěryhodných zdrojů (například z našich internetových stránek). Nastavení vlastností programu Většina MQL programů má vlastnosti, které lze nastavit před vlastním spuštěním. Je velice důležité tyto vlastnosti pochopit a případně zkontrolovat. Některé vlastnosti totiž mohou zcela změnit chování programu. Může se tak stát, že automatický obchodní systém vstoupí do opačné pozice, než naznačují aktuální tržní podmínky. Spuštění programu Každý MQL program je připojen pouze ke grafu (resp. instrumentu), ve kterém byl spuštěn. To znamená, že některé vlastnosti jsou brány přímo z grafu, ke kterému jsou připojeny. To také znamená, že uživatel si může vybrat graf, na kterém MQL program bude fungovat. Je nutné zdůraznit následující dvě záležitosti. Změna z grafu (tj. změna časového rámce grafu) způsobí restartování programu MQL. To je děje automaticky a nelze tomu zabránit. Existují některé skripty, které fungují pouze na aktuálním instrumentu a aktuálním časovém rámci. To znamená, že bez ohledu jaký instrument nebo časový rámec zobrazen, MQL program udělá přesně to, jak je naprogramován. (první důležité upozornění se týká tohoto případu). Automatický Obchodní Systém Automatický obchodní systém lze spustit dvojklikem na danou strategii v oknu Navigátor v podoblasti Strategie.

6 Poté se objeví okno s možnostmi strategie: V tomto oknu jsou dvě záložky: záložka Obecné a záložka Vložit parametry. Nejdůležitější vlastnosti, které musí být před spuštěním strategie nastaveny, jsou onačeny červeným obdélníkem. Uživatel může nastavit, jak moc nezávislou strategii chcete mít. Horní červený rámeček vlevo v oblasti Všeobecné umožňuje volit, zda chcete, aby strategie otevírala pouze Long pozice (dlouhé pozice), Short pozice (krátké pozice) nebo obojí. Toto je užitečné, pokud chce uživatel strategii omezit pouze na jeden směr obchodování. Umožnit obchodování je velice důležité nastavení pro fungování strategie. Pokud je tato volba zaškrtnuta, pak strategie může sama zadávat obchodní

7 příkazy (nový pokyn, zavřít pokyn, upravit stávající pokyn). Možnost Požádat o potvrzení slouží pro manuální potvrzení uživatele při každé akci strategie, která vede k zadání obchodního pokynu. Strategie pak pracuje pouze v pozadí a pouze upozorňuje na obchodní příležitosti. Většina uživatelů tuto možnost nechává vypnutou. Poslední možností, která je velice důležitá pro uživatele komerčních automatických strategií je Umožnit import DLL. Nastavení této možnosti umožňuje strategii používat externí DLL knihovny. Jestliže je již vše nastaveno, strategii spustíte tlačítkem OK. Pokud je všechno v pořádku, tak se v pravém horním rohu daného grafu zobrazí obrázek s úsměvem společně s názvem strategie. Jestliže se místo usměvavého obličeje objeví smutný obličej, pak je obchodní systém spuštěn, ale z nějakých důvodů nemůže obchodovat. Tím důvodem by mohlo být neaktivní Povolit živé obchodování v okně Možnosti, nebo uzavření trhu pro instrumenty na grafu. Jestliže se kromě úsměvu objeví v levém horním rohu grafu křížek, znamená to, že je zapotřebí znovu se obrátit na záložku Strategie v okně Možnosti, popsáno výše. Indikátory Indikátor se spustí dvojitým kliknutím na vybraný indikátor v okně Navigátoru v sekci Vlastní indikátory. Mělo by se objevit následující okno: Jestliže indikátor využívá externí DLL soubory, pak musí být zaškrtnuta volba Povolit import DLL.

8 Karta Vložit parametry ukazuje parametry, které mohou být nastaveny pro vybraný indikátor. Počet parametrů a význam každého z nich záleží na programátorovi, který indikátory kódoval. Například indikátor zobrazený výše v okně má jen jediný parametr periodu, pro kterou je indikátor počítán. Ostatní karty v okně se zabývají vizuálními vlastnostmi indikátoru, a proto je vynecháme. Stisknutím tlačítka OK daný indikátor spustíte. Ten by měl být v tuto chvíli umístěn na grafu. Skripty Program skriptů se spouští naprosto stejně. Dvojklikem na daný skript v okně Navigátor v podnabídce Skripty. Ukončení programu Každý typ programu má svůj vlastní způsob ukončení. Skripty by obvykle měly ukončit svou činnost bez pomoci uživatele. V případě, že se tak nestane je možné skript ukončit vyvoláním nabídky grafu (pravé tlačítko myši) a kliknutím na volbu Odstranit Skript.

9 V případě odstranění indikátorů z grafu musí uživatel odstranit indikátory ze Seznamu ukazatelů grafu. Toho dosáhnete, když pravým tlačítkem myši vyvoláte nabídku a zvolíte Seznam ukazatelů. V okně, které se objeví, uvidíte kompletní seznam zanesených indikátorů v aktivním grafu. Označením daného indikátoru, stisknutím tlačítka Odstranit a poté Zavřít bude vybraný indikátor odebrán.

10 Pro ukončení automatické obchodní strategie existují dvě možnosti: Použitím tísňového tlačítka (Zapnout strategie), které vypne všechny automatické strategie na platformě: Přímím odstraněním strategie po vyvolání nabídky pravým tlačítkem myši z grafu. Automatická obchodní strategie je pak odejmuta z daného grafu.

11 Testování programu Testování Automatické obchodní strategie Důležité upozornění Co je skutečně důležité během testování strategií? Proč je nutné strategie testovat? Odpověď je prostá. Testování dává možnost kontroly, zda všechny předpoklady při tvorbě strategie pracují správně. Zda program automatické obchodní strategie pracuje přesně tak, jak tvůrce původně zamýšlel a zdali se v něm nenacházejí potencionální nebezpečné chyby. V platformě XTB-Trader můžete uplatnit tři stupně testování strategií: Backtesting (Tester strategií) testování na historických datech, některé předpoklady testování jsou popsány níže Testování demo účtu testování na demo účtu s virtuálními penězi Testování reálného účtu testování na reálném účtu, s reálnými penězi, ale s požádáním o potvrzení První test by měl být proveden na základě Testru strategií, protože tento typ testu je hotov během několika minut. Druhým typem testu je nechat fungovat strategii na demo účtu. Tento typ testování je již časově náročnější a zabere i několik týdnů. Jestliže všechno funguje podle původních předpokladů, je již čas na testování reálného účtu, kde strategie pracuje s reálnými transakcemi. Je zde možnost nechat program vždy požádat o potvrzení uživatele a obchody si pouze zaznamenávat nikoliv exekuovat. Potom si již můžeme být jisti, že naše automatická strategie (nebo strategie, kterou chceme teprve použít) je funkční a bezproblémová a může být využívána pro ziskové automatické obchodování. Zpětné testování Zpětné testování (Backtesting) strategie je velmi důležité. Testování na historických datech dává informace, jak by se strategie chovala v historii. To by měl být vždy první krok testování strategie. Zpětné testování by mělo být hotovo během několika sekund. Výsledky by měly být zřejmé. Dobré, profitabilní strategie jsou na první pohled rozpoznatelné a ztrátové strategie (nebo i strategie s chybami) mohou být jednoduše vyřazeny nebo vráceny zpět do fáze programování. V mnoha případech pomáhá testování na historických datech při korekci malých, ale přesto důležitých chyb. V platformě XTB-Trader jsou speciální funkce pro zpětné testování dostupné pod klávesovou kombinací Ctrl+R. Měl by se spustit tzv. Tester strategií. Toto okno má několik možností: 1. Strategie pro výběr automatické obchodní strategie, kterou chcete testovat 2. Symbol nástroj, na kterém bude strategie testována 3. Model typ datového modelování určeného pro testování strategie. Je velmi důležité porozumět každé metodě modelování a jejímu dopadu na testované výsledky. Všechny tři

12 metody modelování budou popsány později. 4. Použít datum umožňuje vybrat časovou periodu, pro kterou bude strategie použita 5. Vizuální zobrazování umožňuje přímo kontrolovat z grafu, jak strategie otevírá a uzavírá pozice během testu historických dat 6. Období umožňuje nastavit volbu časového rámce, na kterém bude strategie testována 7. Vlastnosti strategie toto tlačítko otevírá okno, kde měnit různé parametry strategie. Tyto možnosti budou popsány později 8. Vlastnosti symbolu toto tlačítko ukazuje okno s aktuálními vlastnostmi vybraného symbolu 9. Začátek tímto tlačítkem zahájíte testování Testování demo účtu Testování na demo účtu je založeno na obchodování strategie s virtuálními penězi. Automatickou strategii musíte nechat nějaký čas pracovat. Z funkčního hlediska není mezi testováním reálného a demo účtu žádný rozdíl. Jedinou odlišností je, že neriskujete skutečné peníze. Pokud něco nepracuje nebo pracuje špatně, strategii vypněte a zkontrolujte Deník v okně Terminál. Jakékoli chyby během fungování automatické strategie budou zde zaznamenány. Testování reálného účtu Testování reálného účtu vyžaduje daleko větší obezřetnost, než testování historických dat nebo testování demo účtu. Důvod je pochopitelný zde jsou již zapojeny skutečné peníze. Samozřejmě, že po backtestingu a testování demo účtu si můžeme být téměř stoprocentně jistí, že strategie pracuje správně. Nicméně odpovědný investor by si měl sám zkontrolovat, jestli strategie nedělá něco nepředvídatelného na reálném účtu. Postup je jednoduchý: spusťte strategii a sledujte, zda jsou všechny akcie vykonané strategií provedeny správně. Pokud něco nepracuje správně, otestujte si vše opět na demo účtu. Testování skriptů Testovat skripty spočívá pouze v kontrole, zda skripty pracují správně. Pravidlo testování skriptů říká: jestliže skript pracuje tak jak má a končí dříve než za minutu, můžeme předpokládat, že pracuje správně. Pochopitelně první test skriptu by měl být proveden na demo účtu. To se týká hlavně skriptů, které pracují s obchodními příkazy. Tak přátelé snad je zde dostačující materiál a přeji mnoho zábavy...

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20

Úvodní lekce do MQL. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Průvodce automatickým obchodováním. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/20 Úvodní lekce do MQL Průvodce automatickým obchodováním 1/20 Obsah Úvod... 3 Co si představit pod pojmem automatické obchodování?... 3 Co je to MQL?... 3 Jak rozpoznat MQL kód?... 3 K čemu toto lze využít?...

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9 MetaTrader 4 Builder Vzorové strategie 1/9 Obsah Otevření strategie... 3 Vzorové strategie... 6 Klouzavý průměr (MA.xtb)... 6 Moving Average (MA_Cross.xtb)... 6 RSI (RSI_positions_in_canal.xtb)... 6 RSI

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4

051.MT4.v3.28.05.2012. Orientace v Platformě MT4 051.MT4.v3.28.05.2012 Orientace v Platformě MT4 OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv případnými

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Manuál k základnímu ovládání. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/26 MetaTrader 4 Builder Manuál k základnímu ovládání 1/26 Obsah Instalace... 3 Licenční ujednání... 7 Základní nastavení... 8 Jazyk... 8 Adresář platformy XTB Trader... 8 Vista/Windows 7 problém s povolením...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Nefunkční podpis certifikátem Obsah... 1 1. Zjištění nastavení prohlížeče... 3 2. Reinstalace Java... 3 3. Další možnosti... 3 4. Nastavení prohlížeče Ms IE

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více