CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s."

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s., Praha V posledních letech dosahuje výroba a spotřeba ocelářských výrobků v celosvětovém měřítku stále rekordních hodnot. Skutečnost většinou překračuje prognózované hodnoty nejvyšší tempo vykazují zejména nízkonákladové země, a to hlavně země označované zkratkou BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Vyspělé země mají však spotřebu již relativně nasycenou, a tak v budoucnu lze očekávat strukturální změny ve prospěch sortimentu s vyšší užitnou hodnotou. V tomto směru je nezastupitelná role výzkumu a vývoje, úzká spolupráce výrobců s odběrateli a strategie formulování hlavních směrů rozvoje. Cílem výzkumných a vývojových projektů je zejména zvyšování kvality výrobků v souladu s požadavky konečných uživatelů, ale také dodržování norem EU garantujících snižování zátěže životního prostředí a zvyšování efektivity využívání zdrojů energie a zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany zdraví jak při výrobě, tak i při každodenním životě konečných uživatelů. Prezentace charakterizuje platformu ESTEP European Steel Technology Platform z pohledu ocelářství České republiky. ÚVOD V loňském roce jsme na konferenci METAL 2007 vystoupili k problematice aktuální situace v hutnictví, a to jak z pohledu světa a tak i jednotlivých regionů. V podmínkách naší republiky byla diskutována úroveň odvětví, zejména ve vazbě na dokončení Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který byl jako Protokol č. 2 součástí přístupové dohody ČR k EU. Jak lze charakterizovat vývoj od té doby, jaké úkoly stojí před hutnictvím zejména z pohledu uživatelů, jaké požadavky jsou kladeny na výzkumné a vývojové projekty? Ať již jde o vývoj technologie, snižování energetické náročnosti a zátěže životního prostředí, zlepšování podmínek na pracovišti, nebo o plnění požadavků odběratelů, zejména ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Potvrdily se dříve vyřčené prognózy s tím, že skutečnost, jak tomu bylo i v minulých letech, je vyšší, než jsou odhady. Rok 2007 znamenal ve srovnání s předcházejícím rokem celosvětově nárůst ve výrobě oceli o 7,5 % - již pátý rok za sebou byl meziroční růst vyšší než 7 % - výroba dosáhla téměř mil. tun. Trend vývoje v posledních letech je graficky znázorněn na následujícím obrázku č. 1 (materiál byl převzat z institutu IISI). Obr. 1 - Trend vývoje výroby surové oceli ve světě Čína Svět celkem Svět mimo Čínu 1

2 Výroba v Číně dosáhla 489 mil. tun, což znamenalo nárůst o 15,7 %, avšak ve srovnání s předcházejícími léty tento trend již od roku 2005 klesá, od úrovně 26,8 % na zmíněných 15,7 %. V roce 2006 byl nárůst 18,8 %, v roce 2005 pak 26,8 %. Čína však zůstala nejvýznamnější zemí z hlediska růstu výroby oceli - celosvětový nárůst výroby oceli dosáhl hodnoty 3,3 %. Podíl nízkonákladových zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) na světové výrobě oceli od roku 2000 zaznamenal výrazný skok v podílu celosvětové výroby, od 31 % v roce 2001 až na 48,2 % v roce Podíl výroby EU 27 je relativně stabilní, dosáhl v roce 2007 hodnoty 210,3 mil. tun, což znamenalo ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 1,7 %. Česká republika zaznamenala v loňském roce výrobu cca 7,1 mil. tun, což znamená 25. místo v tabulce zemí. Prvních deset uvádíme v následující tabulce č. 1: Tab. č. 1 - Top deset zemí dle výroby surové oceli v roce 2007 Země Pořadí Výroba surové oceli % růstu Čína ,0 422,7 15,7 Japonsko ,2 116,2 3,4 USA 3. 97,2 98,6-1,4 Rusko 4. 72,2 70,8 2,0 Indie 5. 53,1 49,5 7,3 Jižní Korea 6. 52,4 48,5 6,0 Německo 7. 48,5 47,2 2,8 Ukrajina 8. 42,8 40,9 4,7 Brazílie 9. 33,8 30,9 9,3 Itálie ,0 31,6 1,2 SPOTŘEBA I ve spotřebě ocelářských výrobků je z celosvětového hlediska v posledním období nejvýznamnější podíl Číny. Růst spotřeby v této zemi přesahuje 11 %, vyšší dynamiku však vykazují i další asijské země, zejména Indie. I při charakterizování spotřeby je nutno zmínit země BRIC. Prognóza vývoje spotřeby ocelářských výrobků do roku 2008 dle hlavních regionů je uvedena v tabulce č. 2 teritoria jsou seřazena podle úrovně spotřeby (údaje jsou uvedeny v mil. tun a jsou převzaty z IISI). Je nutno uvést, že dosavadní praxe ukazuje, že skutečnost bývá často výrazně vyšší, než jsou prognózy. Tab. č. 2 - Spotřeba ocelářských výrobků dle regionů Země / / /08 Svět celkem 1 120, , ,6 8,8 6,8 6,8 Asie (včetně Číny) 607,2 663,2 721,1 6,2 9,2 8,7 EU ,9 192,2 195,0 11,4 4,0 1,4 NAFTA 155,7 148,1 153,9 11,5-4,9 4,0 CIS 50,0 59,8 65,2 18,1 19,5 8,9 Střední Východ 37,2 40,4 43,4 9,8 8,4 7,5 Jižní a Střední Amerika 35,6 39,5 41,6 11,8 10,9 5,2 Ostatní Evropa 27,2 29,3 31,0 11,0 7,8 5,7 Afrika 23,1 25,1 27,5 11,4 8,9 9,5 2

3 Podle nejnovější prognózy poradenské firmy EuroStrategy Consultants by globální spotřeba oceli měla růst dalších 5 10 let a do roku 2017 překonat hranici 2 mld. tun ročně. Přitom prognóza uvádí v letech meziroční růst 5,2 % a v letech pak 6 %. Opět jsou zmiňovány země skupiny BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína, růst v Číně by mohl být v úrovni 8 % ročně, což znamená spotřebu vyšší než 800 mil. tun do roku Spotřeba oceli v Indii má být vyšší než v Jižní Koreji již do roku 2012 a v Japonsku do roku V Evropě je růst prognózován zejména ve východních zemí a v Turecku. Vývoj spotřeby v České republice zaznamenal od 90. let minulého století výrazný pokles až na nejnižší hodnotu v roce 1994, od kdy je charakteristický trvalý růst. V roce 2007 měrná spotřeba již výrazně přesáhla hodnotu 600 kg na obyvatele a tak se přiblížila spotřebě před ekonomickými a politickými změnami. Této úrovně bylo dosaženo zejména úzkou spoluprací výrobců s konečnými odběrateli, při nezastupitelné úloze výzkumu a vývoje. Hlavním odběratelským odvětvím v České republice je kovodělný průmysl a strojírenství, automobilový průmysl a stavebnictví. Podíl spotřeby oceli v hlavních zpracovatelských odvětvích v letech 2000 až 2006, uváděný ve zjevné spotřebě, je obsažen v tabulce č. 3. Zjevná spotřeba v roce 2007 dosáhla hodnoty 6,5 mil. tun. Tab. č. 3 - Zjevná spotřeba ocelářských výrobků v ČR dle odběratelských odvětví Odvětví % 2006 Kovodělný prům.+strojíren , , , ,5 37,7 Automobilový průmysl 706,9 760,4 968, ,4 21,7 Stavebnictví 641,2 726,9 973, ,4 18,2 Elektrotechnický průmysl 115,9 142,0 186,4 274,6 4,6 Ostatní odvětví 332,2 392,7 574,7 680,5 11,4 Obchod 305,2 355,1 388,3 382,0 6,4 Zjevná spotřeba celkem 3 862, , , ,5 Vývoj celkové spotřeby, který od roku 1999 dosahuje trvalý růst, je nejlépe patrný z grafického vyjádření, jak je uvedeno v grafu č. 2. Graf č. 2 - Vývoj výroby a tuzemské spotřeby v České republice od roku 1993 (v tis. t) 8000 Výroba surové oceli Zjevná spotřeba production ASC 3

4 Jak bylo již uvedeno výše, tvoří v naší republice hlavní odběratelská odvětví strojírenství a zpracování kovů a v posledním období pak zejména automobilový průmysl. Svoje výkyvy má stavebnictví, které však stále dosahuje úrovně téměř 20 % z celkové spotřeby. Lze říci, že vývoj v naší republice probíhá jako určitý odraz vývoje spotřeby v zemích EU, které jsou i pro naše výrobky základním trhem. Tento trend je z pohledu meziročních změn spotřeba ocelářských výrobků graficky znázorněn na grafu č. 3. Úzká spolupráce výrobců a konečných uživatelů, která je jednou ze základních podmínek dalšího vývoje v zemích EU tak dává předpoklad pro růst spotřeby a rovněž vytyčuje směry výzkumu a vývoje. Graf č. 3 Vývoj meziročních změn ve spotřebě ocelářských výrobků v ČR a EU Vývoj spotřeby ocelářských výrobků v EU a ČR 20,0 15,0 meziroční změny v % 10,0 5,0 0, ,0 EU ČR Proto byly v Evropě vytvořeny podmínky pro spolupráci průmyslu s uživateli a specifikaci dlouhodobých směrů výzkumu a vývoje technologií. Tato úvaha, která je ve více než dvaceti odvětvích již realizována, v konečné podobě směřuje ke zlepšení každodenního života občanů EU, vyústila ve vzniku tzv. technologických platforem. V případě ocelářství se pak jedná o evropskou ocelářskou platformu ESTEP European Steel Technology Platform. ESTEP Ocelářský průmysl lze právem zařadit mezi prioritní oblasti EU, která ve formě platforem podporuje ty oblasti, které zabezpečují trvalý hospodářský růst. Ocelářství prostřednictvím inovací garantuje konkurenceschopnost jak vlastních výrobků, tak i jejich aplikace. Trvale udržitelný rozvoj je podpořen i vztahem odvětví k životnímu prostředí, zejména výrazným snížením emisí skleníkových plynů. Nové výrobky z oceli zlepšují životní podmínky všech obyvatel a naplňují tak potřeby 21. století. Platforma je také zárukou spolupráce průmyslu s hlavními odběrateli. Význam vztahu ocelářského průmyslu v zemích EU k hlavním odběratelům vyplývá z tabulky č. 4. V této tabulce je uvedeno množství finálních výrobků dodávaných do jednotlivých odvětví, obrat v tomto odvětví a počet zaměstnanců. Obrat samotného ocelářství dosáhl podle údajů uvedených v materiálu ESTEP 138,5 mld. EUR, přičemž počet zaměstnanců je Včetně odběratelských odvětví je tak celkový obrat mld. EUR a počet zaměstnanců dosahuje cca 23 mil. osob. 4

5 Tab. č. 4 - Spotřeba oceli a počet zaměstnanců v hlavních odběratelských odvětvích EU Odvětví Dodávky ocelářských výrobků do odvětví Obrat (mld. EUR) Počet zaměstnanců (tis. osob) Stavebnictví 50,2 mil. t Automobilový průmysl 27,4 mil. t Strojírenství 19,8 mil. t Zpracování kovů 21,3 mil. t Aplikace pro domácnost 6,1 mil. t Trubky 18,2 mil. t V březnu 2004 byla oficiálně přijata první verze strategie výzkumu a vývoje v ocelářském průmyslu EU, která je známá jako ESTEP - European Steel Technology Platform. Byla tak vyhlášena vize pro inovace a výzkum a vývoj s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje ocelářství v zemích EU v nejbližších desetiletích. Pro řešení dlouhodobých významných V&V projektů bylo vytvořeno šest pracovních skupin výzkumu a vývoje, které korespondují se čtyřmi základními pilíři dlouhodobého rozvoje. S využitím anglické terminologie bývají tyto označovány jako 4 P - PROFIT, PLANET, PARTNERS a PEOPLE. Pro aplikace v průmyslu se jedná zejména o tři významné programy s velkým celospolečenským dosahem. Jde o Vývoj bezpečných, čistých, nákladově efektivních technologií s nízkými kapitálovými nároky. Řízení racionálního využívání zdrojů energií včetně reziduí. Zvýšení zájmu konečných uživatelů o řešení s využitím oceli. Formulace strategických cílů plně respektuje základní podmínku, kterou je dosažení konkurenceschopnosti při zajištění trvalého ekonomického růstu a snižování zátěže životního prostředí. U jednotlivých strategických pilířů jde tedy o: PROFIT - dosažení zisku při aplikaci inovací a nových technologií inovace a nové technologie využití silných stránek sofistikovaného zpracování inovace výrobků zkrácení času potřebného pro zavedení výrobků na trh zavádění systému dodavatelských řetězců PLANET - vývoj nových průlomových technologií splňujících požadavky životního prostředí PARTNERS - správné reagování na potřeby společnosti spoluprací s partnery automobilového průmyslu ve stavebnictví v dalších průmyslových odvětvích, např. v energetice 5

6 PEOPLE - zvýšení zájmu o obor a zajištění dostatku potřebných lidských zdrojů a jejich odbornost znalost světových dat z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce cílené pořádání akcí pro zvýšení atraktivity práce v hutích, zajištění lidských zdrojů a jejich potřebnou přípravu základním klíčem pro úspěšné zavedení strategie konkurenceschopnosti je optimalizace potřeb lidských zdrojů zvýšení zájmu okolí - ocel je chytřejší a bezpečnější řešení Hlavní úkoly výzkumu a vývoje jsou soustřeďovány na oblast životního prostředí, efektivnějšího využívání energií a surovin, stejně jako na splnění požadavků nejvýznamnějších uživatelů, jakými jsou automobilový průmysl a stavebnictví. Tato úvaha byla základem pro vytvoření agendy strategického výzkumu ESTEP. V rámci Evropské unie byla vytvořena síť šesti základních pracovních skupin, které odpovídají čtyřem výše uvedeným pilířům a v oblasti partnerů jsou zaměřeny automobilový průmysl a stavebnictví. Finančně tuto agendu podporují přední evropské ocelářské společnosti, ve skupinách pracuje více než sto expertů, kteří pocházejí jak z výrobních společností, tak i ze škol. Do aktivit vzdělávání, školení a komunikace je zapojeno téměř padesát univerzit, které vytvořily velkou evropskou síť. Tato síť by měla sehrát vedoucí roli v analýze systému vzdělávání, který by měl být v souladu s požadavky ocelářského průmyslu a měl by navrhnout přístup k řešení předpokládaných současných nedostatků. Hlavní směry vytyčené pro oblast V&V pro rok 2008 byly schváleny i komisemi, které pracují v rámci programu RFCS. Oficiální dokument schválený dne je uveden v příloze č. 1. Vzhledem k tomu, že na této konferenci je zařazena rovněž přednáška, která je celá věnována Výzkumnému fondu pro uhlí a ocel (RFCS), budeme se v dalším zabývat problematikou výzkumu a vývoje v ČR, jehož priority a základní směry jsou v souladu s EU, uvedeny jsou v: - Národním programu výzkumu, schváleném usnesením vlády č. 417 ze dne , - Národní politice výzkumu a vývoje ČR, schválené usnesením vlády č. 5 ze dne , na něž navazuje Národní inovační politika ČR na léta ze dne Všechny tyto materiály ČR jsou provázány s programy podpory výzkumu a vývoje na úrovni Evropské unie. Dlouholetými základními směry výzkumu v ČR jsou: - udržitelný rozvoj - molekulární biologie - energetické zdroje - materiálový výzkum - konkurenceschopné strojírenství - informační společnost - bezpečnostní výzkum V Národní politice výzkumu do roku 2010 jsou základními tyto tématické okruhy: - bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost - informační a znalostní společnost - kvalita a bezpečnost života - nové materiály a technologie - potřeby ČR v sociálně-ekonomické oblasti 6

7 Konkretizací programu výzkumu a vývoje pro naše odvětví kromě jiných jsou programy průmyslového výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu ČR: - program TRVALÁ PROSPERITA je součástí Národního programu výzkumu - program IMPULS resortní program - program TANDEM resortní program Při pohledu na aktuálně řešené projekty z hutních podniků vidíme priority: - snížení energetické náročnosti hutní výroby - snížení ekologické náročnosti hutní výroby - výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů - optimalizace parametrů vyráběných značek ocelí s vysokými užitnými charakteristikami - vývoj nových typů materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj nových výrobků s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj technologií přesného lití - CAD systémy pro složité systémy jejich další vývoj - svařování a nové typy spojování betonářských ocelí, vývoj progresivních typů konstrukcí - náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů, které jsou v souladu s ESTEP Je zajímavé se v této souvislosti podívat na financování výzkumu a vývoje v rámci Evropské unie, ČR a vybraných zemí (údaje za rok 2004 příloha č. 2): ZÁVĚR Je nyní otevřenou otázkou vytvoření platformy ESTEP i v našich podmínkách národní ESTEP je již aktivní ve Španělsku a Polsku. Je však nutno zodpovědět si některé základní otázky a odpovědi na ně jistě vyvolají ještě další otázky. Patří k nim např.: - Kdo by se měl na činnosti platformy podílet a jak? - Kdo by platformu řídil a organizačně zajišťoval? - Jakou formou by byla platforma financována? - Které oblasti a prioritní směry by byly stěžejní? - Která odběratelská odvětví by bylo nutno zapojit? - Bude platforma otevřena i pro neželezné kovy, případně jiné materiály? Jsme přesvědčeni o tom, že tato konference je vhodným fórem pro diskusi a pro nalezení řešení prospěšného pro celé odvětví. K problematice dalšího vývoje ocelářského průmyslu, zejména pak ve vztahu k uplatnění výzkumu a vývoje, přijala dne 22. února 2008 významný dokument Evropská komise. V tomto dokumentu je zvýrazňována role a postavení platformy, a to jak na úrovni EU, tedy platformy ESTEP, tak i na národních úrovních. Berme i tento materiál jako výzvu! 7

8 Příloha č. 1 Draft document: Current RFCS priorities as proposed by the ESTEP Support Group (January ) Novel integrated routes for a scale free and energy efficient processing To recover thermal energy - Energy recovery from high temperature processes Intelligent Manufacturing Total control of the process - Enhancement of steel industry performances by combining conventional or advanced sensors together with intelligent data usage and supervisory systems Energy effectiveness and resources savings The sustainable use of natural resources - Using residues as secondary raw materials or lower quality primary raw materials - Improved technologies to reduce climate change impacts Automotive Industry New steel grades and innovative manufacturing methods for complex components - Body and power train solutions for lightweight and improved safety - Surface technology on steel sheets for automotive applications - Improved corrosion resistance and manufacturability Construction sector Safe and Healthy steel construction - Structural safety in seismic conditions Advanced prefabrication and execution technologies - Remote fabrication Energy sector New-highly performing steel pipes and components for oil and gas wells and for high productivity energy transportation - OCTG and premium joints for highly demanding applications - Heavy wall tubular products for deep water oil and gas fields - New generation of ultra HS-high toughness (X100/120) and low cost steel pipes New classes of heat resistant steels - High creep strength (for 325 bar 650 C) New steels and components for alternative energies - Light weight constructions: Wind Farms (component manufacturing and life assessment tools) 8

9 Příloha č. 2 Financování výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích (údaje za rok 2004) Země Výdaje celkem (% HDP) Podíl veřejných zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Podíl podnikatelských zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Polsko 0,58 65,2 26,9 Slovensko 0,53 57,1 38,3 Řecko 0,62 47,4 30,7 Maďarsko 0,89 51,8 37,1 ČR 1,27 41,9 52,8 Slovinsko 1,45 30,0 58,5 Nizozemsko 1,76 36,2 51,1 EU 25 průměr 1,81 35,0 53,7 Spojené království 1,88 31,4 43,9 EU 15 1,90 34,3 54,3 Francie 2,16 39,0 50,8 Rakousko 2,24 35,3 46,0 Německo 2,49 30,4 67,1 Dánsko 2,48 27,1 59,9 USA 2,68 31,0 63,7 Japonsko 3,13 18,1 74,8 Finsko 3,51 26,3 69,3 Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1 9

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 OPPI operační program podnikání a inovace 2007 2013 Alokace pro program Spolupráce klastry

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více