Obchodní rok VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft"

Transkript

1 Obchodní rok 2009 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Skladování plynu Odpovědnost Služby v oblasti energie Logistika zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním plynem

2 2 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Mezinárodní postavení regionální propojení Skupina VNG (VNG) se sídlem v Lipsku patří ke 3 nejvýznamnějším německým a k 10 nejvýznamnějším evropským dovozcům zemního plynu. Společnost se podílí na norském kontinentálním šelfu na průzkumu ložisek a na těžbě zemního plynu. VNG dodává zemní plyn a zušlechtěný bioplyn z diverzifikovaných mezinárodních a domácích zdrojů velkoodběratelům v Německu a stále silněji v evropském zahraničí. VNG vlastní a provozuje podzemní zásobníky plynu s využitelným objemem v současné době 2,6 miliard kubických metrů; jsou vyvíjeny další zásobníky. Kapacity jsou k dispozici všem účastníkům trhu. Jako samostatný podnik skupiny VNG obchoduje ONTRAS VNG Gastransport GmbH s kapacitami přibližně kilometrů dlouhé sítě dálkových plynovodů a poskytuje k tomu příslušné logistické služby. Na základě aplikovaného výzkumu a vývoje a inovačních technologií poskytují podniky skupiny VNG na trhu různé energetické služby v oborech síťové techniky, poradenství IT a softwaru, jakož i marketingové a prodejní komunikace. Výkonové ukazatele VNG AG Roční závěrka VNG AG Počet zaměstnanců ke konci roku Prodej plynu mld. kwh 183,0 171,4 Nejvyšší denní prodej mil. kwh Nejnižší denní prodej mil. kwh Plynovodní síť ke konci roku km Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,8 77,8 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,6 2, Tržby z prodeje mil Materiálové náklady mil Osobní náklady mil Odpisy mil Roční zisk mil Investice celkem mil Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil Dlouhodobý finanční majetek mil Bilanční vlastní zdroje mil Rezervy mil Závazky mil Bilanční suma mil

3 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 3 Občanská angažovanost je trvalým polem působnosti a součástí společenské odpovědnosti VNG. Těžištěm je zlepšení rozvojových šancí pro děti, mladistvé a mladé dospělé. VNG přitom sází na dlouhodobé regionální rozvojové příspěvky a kooperuje při identifikaci témat a projektů úzce s obcemi, dobrovolně činnými občany a sociálně angažovanými spolky. Koncern VNG se velmi úspěšně rozvíjel i v roce Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG AG) jako mateřská společnost a její různé holdingové společnosti v Evropě dále rozšířily svoji pozici na národních a na mezinárodních trzích jako importéři zemního plynu, velkoobchodníci se zemním plynem, jako obchodníci s přepravními a zásobníkovými kapacitami jakož i poskytovatelé služeb v oblasti energie. VNG AG má za sebou nejlepší roční výsledek ve své historii. S ročním ziskem ve výši 169,9 mil. společnost ohromujícím způsobem posílila svou pozici na německém a evropském trhu. Tím VNG AG rozhodující měrou přispěla k výsledku koncernu, který se pohybuje s přibližným ziskem 167,9 mil. ve stejné výši. Prodané množství zemního plynu ve výši 183,0 mld. kilowatthodin (kwh) představuje opět rekord v odbytu. Vývoj struktury rozvahy Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek/dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice Zásoby Pohledávky a ostatní majetek Ostatní aktiva Pasiva Vlastní zdroje* Cizí zdroje Údaje v procentech, zaokrouhleno * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů. Vývoj obratu VNG AG v letech v mil

4 4 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Akcionáři společnosti v % Wintershall Holding GmbH, Celle 15,79 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro deset městských distribučních a komunálních podniků) 25,79 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg 47,90 10,52 GAZPROM Germania GmbH, Berlin EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % GDF SUEZ), se podílela do 23. března 2010 na VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Lipsko, s 5,26 %. Stav: 1. duben 2010 Obchodní prostředí a trh s energiemi Obchodní prostředí roku 2009 bylo silně ovlivňováno dopady mezinárodní hospodářské a finanční krize. Pokles ekonomické výkonnosti v Německu činil pět procent. To byla nejvyšší hodnota od doby existence Spolkové republiky Německo. Zvlášť postižen byl průmyslový sektor. Spotřeba energie v Německu poklesla Hospodářská krize měla jak v tuzemsku, tak i v zahraničí značný vliv na spotřebu energie. Od roku 1981 tak byl poprvé zaznamenán významný pokles celosvětové spotřeby energie. Spotřeba energie v Německu byla v roce 2009 o 6,5 procent pod úrovní předchozího roku. Recesí byly zvláště zasaženy zdroje energie jako černé uhlí, zemní plyn a různé výrobky z minerálních olejů. Spotřebu snižoval především pokles výroby v ocelářském a chemickém průmyslu. Přírůstku ve výši čtyř procent dosáhly pouze obnovitelné zdroje energií. Spotřeba zemního plynu výrazně poklesla Spotřeba zemního plynu v Německu poklesla o 5,5 procent a byla tak potřetí za sebou pod hodnotou předchozího roku. Ještě většímu poklesu poptávky zabránily pouze chladnější teploty v prvním čtvrtletí s příslušně vysokou potřebou výroby tepla

5 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 5 Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech v % Zdroj: AG Energiebilanzen ,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,1 22,1 21,6 21, Spotřeba ve výši 891 mld. kwh je nejnižší hodnotou od roku Snížilo se také využívání zemního plynu na výrobu elektřiny. Příčinou byla značně nižší spotřeba elektřiny a v ročním porovnání vysoké využívání jiných zdrojů energií v elektrárnách, především hnědého uhlí. Obnovitelné energetické zdroje získávají další podíly na trhu Kromě poklesu ekonomické výkonnosti bylo především ve výrobě tepla a elektřiny příčinou klesající poptávky po zemním plynu dále stoupající využívání konkurenčních energií. V důsledku rozsáhlých investic do nových zařízení a politické podpory využívání obnovitelných energetických zdrojů výrazně stouplo využití biomasy, spotřeba topného oleje zůstala téměř beze změny. Pokles spotřeby zemního plynu v Německu se koncem roku zpomalil. Toto lze odůvodnit recesí podmíněnými nízkými hodnotami předchozího roku a není to nutně výraz změny trendu. Spotřeba zemního plynu v Německu v letech Zdroj: BDEW, AG Energiebilanzen v mld. kwh

6 6 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek Rostoucí význam spotových trhů V důsledku ve druhé polovině roku 2008 výrazně nižších cen ropy poklesla také v průběhu roku 2009 importní cena zemního plynu a v září se nalézala na nejnižší úrovni od srpna roku Od října roku 2009 byl zaznamenán mírný nárůst importních cen zemního plynu, kopírující cenu ropy, který pokračoval až do začátku roku Vliv rostoucích spotových a termínovaných trhů zemního plynu vzrostl. Ceny se v roce 2009 dostaly pod tlak klesající spotřeby zemního plynu v Evropě, podmíněné konjunkturou, a stoupající nabídky dodávek z mimoevropských zdrojů. Prostředí energetické politiky Evropská unie schválila Třetí balíček pro vnitřní energetický trh Evropský parlament dne 22. dubna 2009 velkou většinou schválil celkový kompromis k balíčku pro vnitřní trh, dosažený Komisí Evropské unie a předsednictvím Rady. Tímto balíčkem chce komise podpořit své tři hlavní cíle energetické politiky: bezpečnost zásobování energiemi, soustavnost a konkurenceschopnost. Členské státy mohou k zajištění efektivního oddělení výroby energie a provozu sítí aplikovat jeden ze tří modelů. Do balíčku byl zapracován Full Ownership Unbundling, který byl důrazně vyžadován ze strany Evropské komise, stejně jako Independent System Operator (předání managementu sítí nezávislému provozovateli sítí) a Independent Transmission Operator (silnější organizačně-právní oddělení k zajištění managementu sítě, nezávislého na vertikálně integrovaném podniku). Nutný prodej sítí energetickými podniky třetím stranám není předepsán. Balíčkem směrnic byla také poprvé zavedena evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Má podporovat práci národních regulačních orgánů a zaměřit se zejména na přes- hraniční situace. V balíčku obsažená směrnice o společných předpisech pro vnitřní trh se zemním plynem vstoupila platnost dne 3. září Členské státy mají nyní 18 měsíců čas na implementaci směrnice do národního práva. Nejpozději do 30 měsíců od nabytí platnosti směrnice musejí podniky příslušná pravidla pro oddělení úspěšně realizovat. Revize Směrnice o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu Dne 16. července 2009 předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie návrh nařízení k revizi Směrnice o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Návrh obsahuje závazky členských zemí ke zvýšení bezpečnosti dodávek. Parlament plánuje hlasování o návrhu v první polovině roku

7 & produkce Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 7 Německo: Energeticko-politické obsahy Koaliční smlouvy V uzavřené Koaliční smlouvě se vládní strany dohodly na předložení energetické koncepce v roce 2010, která má stanovit priority pro budoucí zásobování energiemi. Gestorem tohoto úkolu má být jak ministerstvo hospodářství, tak i ministerstvo životního prostředí. Dalším podstatným bodem Koaliční smlouvy je důsledné rozšiřování a podpora obnovitelných zdrojů energií. K tomu má proběhnout novelizace zákona o výrobě energií z obnovitelných zdrojů (EEG), a tím má být upravena efektivnější podpora obnovitelných zdrojů energií, resp. efektivnějšího napájení. Kromě toho je v zákoně na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie (EEWärmeG) plánováno oživení trhu s biopalivy a zlepšení pozice zušlechtěného bioplynu. Ke zvýšení konkurence na trzích s energiemi mají v budoucnu existovat pouze dvě oblasti trhu (vysoce výhřevný a nízkokalorický plyn). Kromě toho je plánováno nové znění nařízení o přístupu k sítím a zlepšení přístupu k nevyužitým přepravním a skladovacím kapacitám plynu. Průzkum ložisek & produkce Vybudování vlastní produkce zemního plynu je pro koncern VNG jedním z centrálních záměrů v oblasti nákupu plynu. Vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě přispívá ke zvýšení spolehlivosti zásobování. V centru zájmu upstream-aktivit jsou přitom oblasti s vysokým potenciálem pro aktivity průzkumu ložisek a produkce, jako norský kontinentální šelf. Tyto oblasti disponují dobře vyvinutou infrastrukturou a většinou objevených a očekávaných zdrojů. V roce 2009 se podařilo značně rozšířit upstream-aktivity dceřiné společnosti VNG Norge v Norsku: získáním Endeavour Energy Norge AS se sídlem v Oslo v květnu 2009 se stal koncern VNG navíc také producentem zemního plynu a ropy. Dne 1. října 2009 provedená fúze s již existující společností VNG Norge se sídlem ve Stavangeru vedla k úspěšné integraci obou podniků. Sloučený podnik, jehož sídlem je Stavanger, nyní vlastní podíly na celkem 26 licencích, mezi nimi na již dvou produkujících polích, a disponuje statutem vedoucího podniku pro licence k průzkumu ložisek. Ve Stavangeru a v Oslu je zaměstnáno 45 pracovníků, kteří disponují speciálními kvalifikacemi především v oblasti průzkumu ložisek, evaluace plynových ložisek, přípravy a realizace vrtů, jakož i produkce. Přitom jsou odborně podporováni specialisty pro průzkum ložisek a produkci společnosti VNG AG. V roce 2009 provedla VNG Norge rozsáhlý průzkumný program a podílela se celkem na sedmi vrtech, přičemž dva z nich narazily na ložisko. V srpnu 2009 provedla jako vedoucí podnik v licenci PL 270 první průzkumný vrt v norském Severním moři. Přitom byl nalezen plyn o objemu řádově zhruba 3 8 mld. m³. Předtím, tzn. ve 2. čtvrtletí 2009, se VNG Norge již podílela na nálezu ropy v PL

8 8 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Cílem VNG Norge je těžit pravděpodobně od roku 2017 ročně 1,5 mld. m³ zemního plynu z vlastních zdrojů. K tomu jsou nutné rezervy plynu ve výši přibližně 15 mld. m³ zemního plynu. VNG Norge plánuje pokrýt přibližně dvě třetiny rezerv z již existujících a budoucích projektů průzkumu ložisek. Kromě získání podílů na 4 7 nových licencích se předpokládá účast na 4 6 průzkumných vrtech ročně, minimálně jeden z nich s VNG Norge jako vedoucím podnikem. S ohledem na optimalizaci portfolia má být další třetina potřebných rezerv plynu zajištěna získáním účastí na licencích k již existujícím nalezištím plynu, u nichž je plánován rozvoj pole. Přitom nejsou také vyloučeny možné účasti na projektech průzkumu ložisek a produkce mimo norský kontinentální šelf. Obchod s plynem Nákup plynu Optimalizace zdrojů nákupu plynu Dlouhodobé dodavatelské vztahy a zde zejména smlouvy o importech s výkonnými producenty vytvářejí základnu pro spolehlivé a potřebě odpovídající zásobování zemním plynem. Koncern VNG odebírá velkou část své potřeby zemního plynu z těchto smluv a vidí v nich i nadále nejlepší možnost pro prosazení se v evropské i celosvětové konkurenci zdrojů energií. Kromě toho se etabluje krátkodobý nákup na spotových a termínovaných trzích jako další pilíř flexibilního a na zákazníky orientovaného nákupu plynu. Tato optimalizace portfolia nákupu přispěla významně ke konkurenceschopnosti koncernu. V uplynulém obchodním roce 2009 odebrala VNG AG od velkého počtu producentů, resp. dodavatelů celkem 188,5 mld. kwh (předchozí rok 169,5 mld. kwh). Z toho bylo 35 procent z ruských zdrojů, 22 procent z Norska, 21 procent od tuzemských dodavatelů a 22 procent z tradingových aktivit (evropský spotový a termínovaný obchod). U všech smluv o nákupu byly dodrženy závazky take-or-pay (odeber nebo zaplať). Diverzifikované zdroje nákupu zemního plynu VNG AG v porovnání let 1999, 2004, 2009 v % Německo Norsko Rusko Evropský spotový a termínovaný obchod

9 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 9 Odbyt VNG AG podle kategorií zákazníků v letech 2008 a 2009 v % Tuzemsko Zahraničí Evropský spotový a termínovaný obchod Distributoři Elektrárny Průmysl Začátkem roku 2009 došlo k omezením a dočasně dokonce k úplnému zastavení dodávek zemního plynu z Ruska na předávacím místě Veľké Kapušany. Společně se smluvním partnerem Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) se podařilo dohodnout přeložení importovaných množství ze stanice Veľké Kapušany na ukrajinsko-slovenské hranici na předávací stanici Mallnow/Groß Köris na polsko-německé hranici. Tím bylo snížení množství ruského zemního plynu pro koncern VNG pouze minimální. Kromě toho byly kdykoliv neomezeně k dispozici dodávky norských a ostatních západoevropských dodavatelů, jakož i dodávky ze společností VNG AG rezervovaných tuzemských kapacit skladovacích zásobníků. Jistota dodávek pro zákazníky tak byla v každém okamžiku zajištěna. Ve zbytku roku 2009 probíhaly dodávky ruského zemního plynu přes společný rusko-německý podnik WIEH na základě existující dlouhodobé smlouvy o dodávkách zemního plynu vždy v souladu se smlouvou. Zemní plyn z norských zdrojů odebírala VNG na základě dlouhodobých smluv o dodávkách s dodavateli Statoil ASA, TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Dlouholetí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG byli také v uplynulém obchodním roce 2009 spolehlivými smluvními partnery. Dlouhodobě smluvně vázané přepravní kapacity ve Slovenské a v České republice, jakož i z Emdenu až po hlavní odbytový trh koncernu VNG byly využívány v souladu s plánem plnění smluv o dodávkách zemního plynu

10 10 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Prodej plynu Rekord v odbytu ve složitém prostředí V roce 2009 dodala VNG AG tuzemským a zahraničním zákazníkům téměř 183,0 mld. kwh zemního plynu. Tím byl odbyt plynu přibližně o 6,8 procent vyšší než v předchozím roce (171,4 mld. kwh). Tímto rekordním odbytem se VNG AG podařilo udržet si v hospodářky složitém prostředí svou pozici na německém trhu s energiemi. Současně stouply dodávky do evropského zahraničí. Konjunkturou a konkurencí podmíněné poklesy odbytu na východě Německa byly vykompenzovány přírůstky v ostatních německých oblastech trhu, v zahraničí a při obchodech OTC/obchodování na burze. Prodej plynu tuzemsko Koncern obhájil své místo na trhu Konkurence na velkoobchodním trhu se i v roce 2009 dále zintenzívnila. Distribuční a průmyslové podniky využívaly pomocí výběrových řízení možností hospodářské soutěže. Od poloviny roku 2009 se trh cenově velmi silně orientuje podle kotací spotových a termínovaných trhů. Krizí podmíněné značné poklesy odbytu v evropském průmyslu za současného nárůstu importů ZZP vedly k přetlaku nabídky plynu, a tím ke značnému tlaku na ceny. Stejně tak stoupla likvidita sloučením oblastí trhu. Příznakem je velký počet cenově atraktivních nabídek tuzemských a zahraničních nabízejících. I přes složité prostředí se koncern VNG prosadil ve všech relevantních oblastech trhu. Zákazníci nekladli důraz pouze na trhu odpovídající stanovení ceny, ale měli také velký zájem o partnerskou spolupráci a o služby, týkající tématu zemního plynu. V této souvislosti mohla VNG AG úspěšně využívat a dále rozvíjet v roce 2008 vyvinutou rodinu značek a produktů VNG.gasmarkt. Dodávky zemního plynu VNG AG v letech v mld. kwh 183, ,7 152,2 154,4 156,5 160,2 161,6 163,1 164,2 165,2 171,

11 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 11 Kromě toho kladla VNG AG důraz na blízkost k zákazníkům a dále rozšířila koncepci regionální přítomnosti. Na jaře roku 2009 se Ředitelství prodeje pro jih-západ (Verkaufsdirektion Süd-West) přestěhovalo do Frankfurtu nad Mohanem. Další obchodní kanceláře se nacházejí ve Stuttgartu, Mnichově, Düsseldorfu, Berlíně a Hamburku. Jako doplnění již delší dobu existujících sídel pro distribuci v Lauchhammeru a Neustrelitzi je tím zajištěno lokálně blízké poradenství pro zákazníky na celém spolkovém území. Trh průmyslových zákazníků byl v roce 2009 charakterizován jak hospodářskou krizí, tak i trvalou intenzivní konkurencí. Partnerskou spoluprácí byly se zákazníky vyvinuty individuální produkty a řešení, které zajistily jejich konkurenceschopnost i za změněných tržních podmínek. Odbyt zemního plynu v tomto segmentu zákazníků měl z důvodů krize, jakož i zostřené konkurence sestupný trend. Rodina produktů VNG AG byla v roce 2009 rozšířena o nový produkt VNG.Gasmarkt.Bio-Erdgas. Tím byla aktivně podchycena rostoucí poptávka po obnovitelných energetických zdrojích. Na této bázi mohly být s distributory-zákazníky sjednány první dodávky. Tito využívají zušlechtěný bioplyn zpravidla k tomu, aby poskytli zákazníkům, kteří používají plyn na vytápění, na pozadí aktuální diskuse o klimatu, nabídku zvlášť ekologických produktů. VNG AG odebírá zušlechtěný bioplyn od provozovatele světově největšího zařízení na výrobu zušlechtěného bioplynu v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Prodej plynu v zahraničí Koncern posiluje zahraniční aktivity V uplynulém obchodním roce byl zahraniční obchod dále rozšířen. Odbyt se oproti předchozímu roku zvýšil o 34,7 procent. Kromě dodávek dlouhodobě sjednaných množství byl realizován velký počet krátkodobých dodávek. Polsko a Itálie zůstaly i v roce 2009 hlavními oblastmi odbytu kromě Německa. Dodávky na oba trhy mohly být opět rozšířeny. Dodávky do Polska dále vzrostly. Uzavření standardní rámcové smlouvy mezi vedoucím podnikem na polském trhu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) nyní umožnilo kromě existujících dlouhodobých smluv uzavírání krátkodobých obchodních transakcí. Koncern VNG je hlavním západoevropským dodavatelem společnosti PGNiG. Aktivity obchodní společnosti s plynem HANDEN Sp. z o.o. a výrobce tepla NYSAGAZ Sp. z o.o. byly sloučeny v nově založené stoprocentní dceřiné společnosti VNG Polska Sp. z o.o. Byl proveden převod podílů na distributorovi G.EN. Gaz Energie Spółka Akcyjna na společnost VNG Polska Sp. z o.o. Dodávky do Itálie dosáhly v roce 2009 nové kvalitativní úrovně: koncern VNG participuje na celém řetězci tvorby hodnot od importu přes stoprocentní dceřinou společnost SPIGAS S.r.l., La Spezia, až po dodávky konečným zákazníkům přes společnost BLUENERGY Group S.p.A. V Boloni sídlící dceřiná společnost VNG Italia S.r.l. vlastní italské majetkové účasti koncernu VNG. Dodávky vedoucí italské regionální distribuční společnosti HERA S.p.A. se i nadále slibně vyvíjely

12 12 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce K zintenzivnění zásobování italského trhu a pro umožnění obchodních opcí mezi evropskými obchodními místy využívá koncern VNG také možnosti dodávek plynovodem Transitgas přes Švýcarsko a plynovodem TAG (Trans-Austria-Gasleitung). Koncern VNG kromě toho získal přepravní kapacity v plynovodu WAG (West-Austria-Gasleitung) a účastní se řízení pro přidělování kapacit, aktuálně na plynovodu TGL (Tauerngasleitung). S vedoucím lucemburským dodavatelem energií Enovos Luxemburg S.A. byla uzavřena smlouva o dodávkách na patnáct let. Tím koncern VNG podstatně přispívá k zásobování Lucemburska. VNG AG uzavřela smlouvy o dodávkách se svou dceřinou společností VNG Slovakia, spol. s r.o. a od začátku roku 2009 realizuje poprvé dodávky zemního plynu do Slovenské republiky. Kromě svého významu jako důležitá tranzitní země hraje Česko také důležitou roli jako odbytový trh. VNG AG dodává plyn na český trh od roku Prodeje regionálním distributorům a průmyslovým zákazníkům probíhají přes dceřinou společnost Energie Bohemia a.s. Dodavatelské vztahy s francouzskými zákazníky byly i v roce 2009 dále upevňovány. Koncern VNG zde dodává plyn od roku 2008 jak průmyslovým zákazníkům, tak i distributorům. Společně se společností SWISSGAS, Schweizerische Aktiengesellschaft, fúzí čtyř švýcarských regionálních distributorů, založila VNG AG společnost SET Swiss Energy Trading AG (SET) se sídlem v Curychu. Pomocí SET je podnikům, které působí na švýcarské trhu s energiemi, usnadňován obchod s produkty spotového a termínovaného trhu. Tím je také přispíváno k rozvoji švýcarského trhu s plynem, který se vyznačuje rostoucím otevíráním a liberalizací. Spotové a termínované obchody Byly využívány krátkodobé šance na trhu V obchodním roce 2009 bylo obchodováno ve virtuálních obchodních místech v Německu, ve Francii, v Belgii, v Rakousku, v Holandsku a ve významných místech fyzického importu a exportu. Evropské obchodní trhy pro plyn byly v roce 2009 charakterizovány přetlakem nabídky zemního plynu. To vedlo ke zvýšenému tlaku na ceny na obchodních trzích a k dále stoupající likviditě, zejména ve virtuálních obchodních místech německých oblastí trhu. V tomto tržním prostředí koncern VNG úspěšně rozšířil krátkodobé obchodní aktivity k aktivní správě fyzického portfolia zemního plynu. Kromě bilaterálních obchodů s velkým počtem evropských obchodních partnerů využívá koncern VNG jako obchodní platformy různé brokery a Lipskou energetickou burzu European Energy Exchange AG (EEX)

13 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 13 Skladování plynu Rozšíření skladovacích kapacit Čtyři podzemní zásobníky v lokalitách Bad Lauchstädt, Bernburg, Buchholz a Kirchheilingen disponují celkovou efektivní skladovací kapacitou 2,56 mld. m³. Koncern VNG investuje kontinuálně do výstavby a modernizace svých podzemních zásobníků. Uvedením dalších kaveren do provozu a optimalizovaným provozem existující skladovací kapacity mohla být efektivní skladovací kapacita v obchodním roce 2009 zvýšena o cca 0,2 mld. m³. Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu na evropském energetickém trhu sleduje koncern VNG cíl dalšího zvýšení na trhu uplatnitelné skladovací kapacity v průběhu příštích deseti let. V Bad Lauchstädtu bylo zahájeno postupné rozšiřování skladovací kapacity o cca 260 mil. m³ efektivní skladovací kapacity. Jsou také zkoumány možnosti účasti na dalších projektech ke zřizování skladovacích kapacit v tuzemsku a v zahraničí. K tomu byla v roce 2009 vedena intenzivní jednání s potenciálními partnery projektu. Konečné rozhodnutí ohledně těchto projektů je plánováno na rok S plánovanou diverzifikací portfolia zásobníků může být v budoucnosti reagováno na měnící se chování v poptávce po plynu na evropském trhu. Uplatnění skladovacích kapacit na trhu Podzemní zásobníky byly v roce 2009 zcela vytíženy. Prodej volných skladovacích kapacit probíhal výlučně pro třetí strany. Přitom bylo uzavřeno celkem 18 krátkodobých a dvě dlouhodobé smlouvy. Optimalizací provozu zásobníků mohly být vytvořeny dodatečné krátkodobé skladovací kapacity, které byly na trhu uplatněny společností store-x Storage Capacity Exchange GmbH přes sekundární obchodní platformu store-x. Společnost VNG AG dále vyvinula nový flexibilní produkt pro zásobníky pro optimální vytížení skladovací kapacity. Aby bylo možné tento nový produkt Mikro-Speicherpaket v praxi testovat, byl spuštěn příslušný pilotní projekt. Uvedení na trh se předpokládá ještě v prvním pololetí roku K optimalizaci realizace smluv o skladování pracuje koncern VNG intenzivně na dalším vývoji příslušného softwaru a připravuje se tak také na stoupající požadavky flexibilního trhu s plynem. Kromě toho byl četnými novinkami také zdokonalen servis pro zákazníky na internetové stránce společnosti VNG AG. V rámci společností Gas Storage Europe (GSE) spuštěného projektu transparence v souvislosti s rostoucími požadavky na transparentnost 3. balíčku pro vnitřní energetický trh se koncern VNG jako provozovatel zásobníků podílí od 1. října 2009 na pilotním projektu ke zveřejnění kumulovaných úrovní naplnění zásobníků na denní bázi. Na začátku roku 2010 je plánována realizace na vlastním portálu zásobníků

14 14 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Přeprava plynu ONTRAS jako provozovatel sítě VNG AG vlastní více než km dlouhou síť dálkových plynovodů s kompresními stanicemi a regulačními a měřicími zařízeními. ONTRAS obchoduje s přepravními kapacitami plynovodní sítě a tuto provozuje na základě smlouvy o pronájmu. ONTRAS spoluutváří kooperaci tržních oblastí GASPOOL K 1. říjnu 2009 byla spuštěna nová virtuální oblast trhu GASPOOL, v níž byly sdruženy bývalé tržní oblasti H-Gas-Norddeutschland, ONTRAS a WINGAS TRANSPORT. Integrací tržní oblasti H-Gas- Norddeutschland se na kooperaci tržních oblastí podílejí také společnost Statoil Deutschland GmbH, jakož i DONG Energy Pipelines GmbH. Nová tržní oblast zahrnuje přibližně 300 napojených přepravních sítí zemního plynu a spojuje šest evropských členských států. Provozovatelem tržní oblasti je GASPOOL Balancing Services GmbH, Berlín. Společníky jsou provozovatelé sítě dálkových plynovodů ONTRAS, DONG Energy Pipelines GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH a WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG. Společnost přejímá pro pět kooperačních partnerů a pro novou tržní oblast GASPOOL služby provozovatele sítě bilančního okruhu. ONTRAS se angažuje na evropské úrovni ONTRAS se angažuje na evropské úrovni v grémiích různých organizací. ONTRAS je členem Boardu ENTSOG (Evropská síť provozovatelů přepravních soustav plynu). Uvnitř ENTSOG se ONTRAS podílí rozhodující měrou na novém uspořádání správy kapacit. ONTRAS tak kromě toho představuje jediného člena německého provozovatele sítě dálkových plynovodů v programu Board der Gas Regional Initiative North-West. ONTRAS podléhá regulaci nákladů ONTRAS podléhá od doručení zamítavého rozhodnutí Regulačního úřadu (BNetzA) v řízení ohledně prokázání hospodářské soutěže ze dne 20. října 2008 regulaci nákladů a od 1. ledna 2010 motivační regulaci. ONTRAS podala v prosinci včas příslušnou žádost o schválení cen, založených na nákladech. Německý regulační úřad (BNetzA) rozhodl o žádosti se značnými škrty v nákladech. ONTRAS podala stížnost proti rozhodnutí o cenách u Vrchního zemského soudu Düsseldorf. Protože tato stížnost nemá odkladný účinek, platí od 1. října 2009 pro společností ONTRAS provozovanou síť poprvé Regulačním úřadem schválené ceny za kapacitu. ONTRAS je povinna tyto ceny k 1. lednu 2010 znovu upravit podle BNEtzA stanoveného zadání efektivní hodnoty a z toho vyplývající horní hranice tržby. Protože však BNetzA sdělil, že tyto hodnoty nelze v termínu stanovit, bude tato úprava pravděpodobně zpožděna o několik měsíců

Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled

Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Průzkum ložisek a produkce Skladování plynu Přeprava plynu Výhled 2 Skupina VNG Skupina VNG Společnost VNG Verbundnetz

Více

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU Aktualizováno k 20. 12. 2010 Pro účely MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK JAN OSIČKA VERONIKA ZAPLETALOVÁ

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah Škoda Auto události roku 2002 4 Zpráva dozorčí rady 6 Členové představenstva 8 Zpráva představenstva o činnosti podniku 10 Vývoj české ekonomiky v roce 2002 Technický

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

2013 Rok projektu GAZELA

2013 Rok projektu GAZELA 2013 Výroční zpráva 2013 Rok projektu GAZELA 2010 2011 2012 2013 Základní kámen Hraniční předávací stanice Brandov Zahájení provozu Hraniční předávací stanice Brandov 2011 2012 Výstavba liniové části plynovodu

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Skupina PRE / Výroční zpráva 2011 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jednotka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji /12 ŠKODA AUTO a.s. K této zprávě Udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost na základě tohoto přesvědčení informuje ŠKODA AUTO od roku 27 pravidelně každé dva roky

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více