Obchodní rok VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft"

Transkript

1 Obchodní rok 2009 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Skladování plynu Odpovědnost Služby v oblasti energie Logistika zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním plynem

2 2 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Mezinárodní postavení regionální propojení Skupina VNG (VNG) se sídlem v Lipsku patří ke 3 nejvýznamnějším německým a k 10 nejvýznamnějším evropským dovozcům zemního plynu. Společnost se podílí na norském kontinentálním šelfu na průzkumu ložisek a na těžbě zemního plynu. VNG dodává zemní plyn a zušlechtěný bioplyn z diverzifikovaných mezinárodních a domácích zdrojů velkoodběratelům v Německu a stále silněji v evropském zahraničí. VNG vlastní a provozuje podzemní zásobníky plynu s využitelným objemem v současné době 2,6 miliard kubických metrů; jsou vyvíjeny další zásobníky. Kapacity jsou k dispozici všem účastníkům trhu. Jako samostatný podnik skupiny VNG obchoduje ONTRAS VNG Gastransport GmbH s kapacitami přibližně kilometrů dlouhé sítě dálkových plynovodů a poskytuje k tomu příslušné logistické služby. Na základě aplikovaného výzkumu a vývoje a inovačních technologií poskytují podniky skupiny VNG na trhu různé energetické služby v oborech síťové techniky, poradenství IT a softwaru, jakož i marketingové a prodejní komunikace. Výkonové ukazatele VNG AG Roční závěrka VNG AG Počet zaměstnanců ke konci roku Prodej plynu mld. kwh 183,0 171,4 Nejvyšší denní prodej mil. kwh Nejnižší denní prodej mil. kwh Plynovodní síť ke konci roku km Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,8 77,8 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,6 2, Tržby z prodeje mil Materiálové náklady mil Osobní náklady mil Odpisy mil Roční zisk mil Investice celkem mil Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil Dlouhodobý finanční majetek mil Bilanční vlastní zdroje mil Rezervy mil Závazky mil Bilanční suma mil

3 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 3 Občanská angažovanost je trvalým polem působnosti a součástí společenské odpovědnosti VNG. Těžištěm je zlepšení rozvojových šancí pro děti, mladistvé a mladé dospělé. VNG přitom sází na dlouhodobé regionální rozvojové příspěvky a kooperuje při identifikaci témat a projektů úzce s obcemi, dobrovolně činnými občany a sociálně angažovanými spolky. Koncern VNG se velmi úspěšně rozvíjel i v roce Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG AG) jako mateřská společnost a její různé holdingové společnosti v Evropě dále rozšířily svoji pozici na národních a na mezinárodních trzích jako importéři zemního plynu, velkoobchodníci se zemním plynem, jako obchodníci s přepravními a zásobníkovými kapacitami jakož i poskytovatelé služeb v oblasti energie. VNG AG má za sebou nejlepší roční výsledek ve své historii. S ročním ziskem ve výši 169,9 mil. společnost ohromujícím způsobem posílila svou pozici na německém a evropském trhu. Tím VNG AG rozhodující měrou přispěla k výsledku koncernu, který se pohybuje s přibližným ziskem 167,9 mil. ve stejné výši. Prodané množství zemního plynu ve výši 183,0 mld. kilowatthodin (kwh) představuje opět rekord v odbytu. Vývoj struktury rozvahy Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek/dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice Zásoby Pohledávky a ostatní majetek Ostatní aktiva Pasiva Vlastní zdroje* Cizí zdroje Údaje v procentech, zaokrouhleno * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů. Vývoj obratu VNG AG v letech v mil

4 4 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Akcionáři společnosti v % Wintershall Holding GmbH, Celle 15,79 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro deset městských distribučních a komunálních podniků) 25,79 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg 47,90 10,52 GAZPROM Germania GmbH, Berlin EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % GDF SUEZ), se podílela do 23. března 2010 na VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Lipsko, s 5,26 %. Stav: 1. duben 2010 Obchodní prostředí a trh s energiemi Obchodní prostředí roku 2009 bylo silně ovlivňováno dopady mezinárodní hospodářské a finanční krize. Pokles ekonomické výkonnosti v Německu činil pět procent. To byla nejvyšší hodnota od doby existence Spolkové republiky Německo. Zvlášť postižen byl průmyslový sektor. Spotřeba energie v Německu poklesla Hospodářská krize měla jak v tuzemsku, tak i v zahraničí značný vliv na spotřebu energie. Od roku 1981 tak byl poprvé zaznamenán významný pokles celosvětové spotřeby energie. Spotřeba energie v Německu byla v roce 2009 o 6,5 procent pod úrovní předchozího roku. Recesí byly zvláště zasaženy zdroje energie jako černé uhlí, zemní plyn a různé výrobky z minerálních olejů. Spotřebu snižoval především pokles výroby v ocelářském a chemickém průmyslu. Přírůstku ve výši čtyř procent dosáhly pouze obnovitelné zdroje energií. Spotřeba zemního plynu výrazně poklesla Spotřeba zemního plynu v Německu poklesla o 5,5 procent a byla tak potřetí za sebou pod hodnotou předchozího roku. Ještě většímu poklesu poptávky zabránily pouze chladnější teploty v prvním čtvrtletí s příslušně vysokou potřebou výroby tepla

5 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 5 Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech v % Zdroj: AG Energiebilanzen ,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,1 22,1 21,6 21, Spotřeba ve výši 891 mld. kwh je nejnižší hodnotou od roku Snížilo se také využívání zemního plynu na výrobu elektřiny. Příčinou byla značně nižší spotřeba elektřiny a v ročním porovnání vysoké využívání jiných zdrojů energií v elektrárnách, především hnědého uhlí. Obnovitelné energetické zdroje získávají další podíly na trhu Kromě poklesu ekonomické výkonnosti bylo především ve výrobě tepla a elektřiny příčinou klesající poptávky po zemním plynu dále stoupající využívání konkurenčních energií. V důsledku rozsáhlých investic do nových zařízení a politické podpory využívání obnovitelných energetických zdrojů výrazně stouplo využití biomasy, spotřeba topného oleje zůstala téměř beze změny. Pokles spotřeby zemního plynu v Německu se koncem roku zpomalil. Toto lze odůvodnit recesí podmíněnými nízkými hodnotami předchozího roku a není to nutně výraz změny trendu. Spotřeba zemního plynu v Německu v letech Zdroj: BDEW, AG Energiebilanzen v mld. kwh

6 6 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek Rostoucí význam spotových trhů V důsledku ve druhé polovině roku 2008 výrazně nižších cen ropy poklesla také v průběhu roku 2009 importní cena zemního plynu a v září se nalézala na nejnižší úrovni od srpna roku Od října roku 2009 byl zaznamenán mírný nárůst importních cen zemního plynu, kopírující cenu ropy, který pokračoval až do začátku roku Vliv rostoucích spotových a termínovaných trhů zemního plynu vzrostl. Ceny se v roce 2009 dostaly pod tlak klesající spotřeby zemního plynu v Evropě, podmíněné konjunkturou, a stoupající nabídky dodávek z mimoevropských zdrojů. Prostředí energetické politiky Evropská unie schválila Třetí balíček pro vnitřní energetický trh Evropský parlament dne 22. dubna 2009 velkou většinou schválil celkový kompromis k balíčku pro vnitřní trh, dosažený Komisí Evropské unie a předsednictvím Rady. Tímto balíčkem chce komise podpořit své tři hlavní cíle energetické politiky: bezpečnost zásobování energiemi, soustavnost a konkurenceschopnost. Členské státy mohou k zajištění efektivního oddělení výroby energie a provozu sítí aplikovat jeden ze tří modelů. Do balíčku byl zapracován Full Ownership Unbundling, který byl důrazně vyžadován ze strany Evropské komise, stejně jako Independent System Operator (předání managementu sítí nezávislému provozovateli sítí) a Independent Transmission Operator (silnější organizačně-právní oddělení k zajištění managementu sítě, nezávislého na vertikálně integrovaném podniku). Nutný prodej sítí energetickými podniky třetím stranám není předepsán. Balíčkem směrnic byla také poprvé zavedena evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Má podporovat práci národních regulačních orgánů a zaměřit se zejména na přes- hraniční situace. V balíčku obsažená směrnice o společných předpisech pro vnitřní trh se zemním plynem vstoupila platnost dne 3. září Členské státy mají nyní 18 měsíců čas na implementaci směrnice do národního práva. Nejpozději do 30 měsíců od nabytí platnosti směrnice musejí podniky příslušná pravidla pro oddělení úspěšně realizovat. Revize Směrnice o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu Dne 16. července 2009 předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie návrh nařízení k revizi Směrnice o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Návrh obsahuje závazky členských zemí ke zvýšení bezpečnosti dodávek. Parlament plánuje hlasování o návrhu v první polovině roku

7 & produkce Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 7 Německo: Energeticko-politické obsahy Koaliční smlouvy V uzavřené Koaliční smlouvě se vládní strany dohodly na předložení energetické koncepce v roce 2010, která má stanovit priority pro budoucí zásobování energiemi. Gestorem tohoto úkolu má být jak ministerstvo hospodářství, tak i ministerstvo životního prostředí. Dalším podstatným bodem Koaliční smlouvy je důsledné rozšiřování a podpora obnovitelných zdrojů energií. K tomu má proběhnout novelizace zákona o výrobě energií z obnovitelných zdrojů (EEG), a tím má být upravena efektivnější podpora obnovitelných zdrojů energií, resp. efektivnějšího napájení. Kromě toho je v zákoně na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie (EEWärmeG) plánováno oživení trhu s biopalivy a zlepšení pozice zušlechtěného bioplynu. Ke zvýšení konkurence na trzích s energiemi mají v budoucnu existovat pouze dvě oblasti trhu (vysoce výhřevný a nízkokalorický plyn). Kromě toho je plánováno nové znění nařízení o přístupu k sítím a zlepšení přístupu k nevyužitým přepravním a skladovacím kapacitám plynu. Průzkum ložisek & produkce Vybudování vlastní produkce zemního plynu je pro koncern VNG jedním z centrálních záměrů v oblasti nákupu plynu. Vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě přispívá ke zvýšení spolehlivosti zásobování. V centru zájmu upstream-aktivit jsou přitom oblasti s vysokým potenciálem pro aktivity průzkumu ložisek a produkce, jako norský kontinentální šelf. Tyto oblasti disponují dobře vyvinutou infrastrukturou a většinou objevených a očekávaných zdrojů. V roce 2009 se podařilo značně rozšířit upstream-aktivity dceřiné společnosti VNG Norge v Norsku: získáním Endeavour Energy Norge AS se sídlem v Oslo v květnu 2009 se stal koncern VNG navíc také producentem zemního plynu a ropy. Dne 1. října 2009 provedená fúze s již existující společností VNG Norge se sídlem ve Stavangeru vedla k úspěšné integraci obou podniků. Sloučený podnik, jehož sídlem je Stavanger, nyní vlastní podíly na celkem 26 licencích, mezi nimi na již dvou produkujících polích, a disponuje statutem vedoucího podniku pro licence k průzkumu ložisek. Ve Stavangeru a v Oslu je zaměstnáno 45 pracovníků, kteří disponují speciálními kvalifikacemi především v oblasti průzkumu ložisek, evaluace plynových ložisek, přípravy a realizace vrtů, jakož i produkce. Přitom jsou odborně podporováni specialisty pro průzkum ložisek a produkci společnosti VNG AG. V roce 2009 provedla VNG Norge rozsáhlý průzkumný program a podílela se celkem na sedmi vrtech, přičemž dva z nich narazily na ložisko. V srpnu 2009 provedla jako vedoucí podnik v licenci PL 270 první průzkumný vrt v norském Severním moři. Přitom byl nalezen plyn o objemu řádově zhruba 3 8 mld. m³. Předtím, tzn. ve 2. čtvrtletí 2009, se VNG Norge již podílela na nálezu ropy v PL

8 8 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Cílem VNG Norge je těžit pravděpodobně od roku 2017 ročně 1,5 mld. m³ zemního plynu z vlastních zdrojů. K tomu jsou nutné rezervy plynu ve výši přibližně 15 mld. m³ zemního plynu. VNG Norge plánuje pokrýt přibližně dvě třetiny rezerv z již existujících a budoucích projektů průzkumu ložisek. Kromě získání podílů na 4 7 nových licencích se předpokládá účast na 4 6 průzkumných vrtech ročně, minimálně jeden z nich s VNG Norge jako vedoucím podnikem. S ohledem na optimalizaci portfolia má být další třetina potřebných rezerv plynu zajištěna získáním účastí na licencích k již existujícím nalezištím plynu, u nichž je plánován rozvoj pole. Přitom nejsou také vyloučeny možné účasti na projektech průzkumu ložisek a produkce mimo norský kontinentální šelf. Obchod s plynem Nákup plynu Optimalizace zdrojů nákupu plynu Dlouhodobé dodavatelské vztahy a zde zejména smlouvy o importech s výkonnými producenty vytvářejí základnu pro spolehlivé a potřebě odpovídající zásobování zemním plynem. Koncern VNG odebírá velkou část své potřeby zemního plynu z těchto smluv a vidí v nich i nadále nejlepší možnost pro prosazení se v evropské i celosvětové konkurenci zdrojů energií. Kromě toho se etabluje krátkodobý nákup na spotových a termínovaných trzích jako další pilíř flexibilního a na zákazníky orientovaného nákupu plynu. Tato optimalizace portfolia nákupu přispěla významně ke konkurenceschopnosti koncernu. V uplynulém obchodním roce 2009 odebrala VNG AG od velkého počtu producentů, resp. dodavatelů celkem 188,5 mld. kwh (předchozí rok 169,5 mld. kwh). Z toho bylo 35 procent z ruských zdrojů, 22 procent z Norska, 21 procent od tuzemských dodavatelů a 22 procent z tradingových aktivit (evropský spotový a termínovaný obchod). U všech smluv o nákupu byly dodrženy závazky take-or-pay (odeber nebo zaplať). Diverzifikované zdroje nákupu zemního plynu VNG AG v porovnání let 1999, 2004, 2009 v % Německo Norsko Rusko Evropský spotový a termínovaný obchod

9 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 9 Odbyt VNG AG podle kategorií zákazníků v letech 2008 a 2009 v % Tuzemsko Zahraničí Evropský spotový a termínovaný obchod Distributoři Elektrárny Průmysl Začátkem roku 2009 došlo k omezením a dočasně dokonce k úplnému zastavení dodávek zemního plynu z Ruska na předávacím místě Veľké Kapušany. Společně se smluvním partnerem Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) se podařilo dohodnout přeložení importovaných množství ze stanice Veľké Kapušany na ukrajinsko-slovenské hranici na předávací stanici Mallnow/Groß Köris na polsko-německé hranici. Tím bylo snížení množství ruského zemního plynu pro koncern VNG pouze minimální. Kromě toho byly kdykoliv neomezeně k dispozici dodávky norských a ostatních západoevropských dodavatelů, jakož i dodávky ze společností VNG AG rezervovaných tuzemských kapacit skladovacích zásobníků. Jistota dodávek pro zákazníky tak byla v každém okamžiku zajištěna. Ve zbytku roku 2009 probíhaly dodávky ruského zemního plynu přes společný rusko-německý podnik WIEH na základě existující dlouhodobé smlouvy o dodávkách zemního plynu vždy v souladu se smlouvou. Zemní plyn z norských zdrojů odebírala VNG na základě dlouhodobých smluv o dodávkách s dodavateli Statoil ASA, TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Dlouholetí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG byli také v uplynulém obchodním roce 2009 spolehlivými smluvními partnery. Dlouhodobě smluvně vázané přepravní kapacity ve Slovenské a v České republice, jakož i z Emdenu až po hlavní odbytový trh koncernu VNG byly využívány v souladu s plánem plnění smluv o dodávkách zemního plynu

10 10 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Prodej plynu Rekord v odbytu ve složitém prostředí V roce 2009 dodala VNG AG tuzemským a zahraničním zákazníkům téměř 183,0 mld. kwh zemního plynu. Tím byl odbyt plynu přibližně o 6,8 procent vyšší než v předchozím roce (171,4 mld. kwh). Tímto rekordním odbytem se VNG AG podařilo udržet si v hospodářky složitém prostředí svou pozici na německém trhu s energiemi. Současně stouply dodávky do evropského zahraničí. Konjunkturou a konkurencí podmíněné poklesy odbytu na východě Německa byly vykompenzovány přírůstky v ostatních německých oblastech trhu, v zahraničí a při obchodech OTC/obchodování na burze. Prodej plynu tuzemsko Koncern obhájil své místo na trhu Konkurence na velkoobchodním trhu se i v roce 2009 dále zintenzívnila. Distribuční a průmyslové podniky využívaly pomocí výběrových řízení možností hospodářské soutěže. Od poloviny roku 2009 se trh cenově velmi silně orientuje podle kotací spotových a termínovaných trhů. Krizí podmíněné značné poklesy odbytu v evropském průmyslu za současného nárůstu importů ZZP vedly k přetlaku nabídky plynu, a tím ke značnému tlaku na ceny. Stejně tak stoupla likvidita sloučením oblastí trhu. Příznakem je velký počet cenově atraktivních nabídek tuzemských a zahraničních nabízejících. I přes složité prostředí se koncern VNG prosadil ve všech relevantních oblastech trhu. Zákazníci nekladli důraz pouze na trhu odpovídající stanovení ceny, ale měli také velký zájem o partnerskou spolupráci a o služby, týkající tématu zemního plynu. V této souvislosti mohla VNG AG úspěšně využívat a dále rozvíjet v roce 2008 vyvinutou rodinu značek a produktů VNG.gasmarkt. Dodávky zemního plynu VNG AG v letech v mld. kwh 183, ,7 152,2 154,4 156,5 160,2 161,6 163,1 164,2 165,2 171,

11 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 11 Kromě toho kladla VNG AG důraz na blízkost k zákazníkům a dále rozšířila koncepci regionální přítomnosti. Na jaře roku 2009 se Ředitelství prodeje pro jih-západ (Verkaufsdirektion Süd-West) přestěhovalo do Frankfurtu nad Mohanem. Další obchodní kanceláře se nacházejí ve Stuttgartu, Mnichově, Düsseldorfu, Berlíně a Hamburku. Jako doplnění již delší dobu existujících sídel pro distribuci v Lauchhammeru a Neustrelitzi je tím zajištěno lokálně blízké poradenství pro zákazníky na celém spolkovém území. Trh průmyslových zákazníků byl v roce 2009 charakterizován jak hospodářskou krizí, tak i trvalou intenzivní konkurencí. Partnerskou spoluprácí byly se zákazníky vyvinuty individuální produkty a řešení, které zajistily jejich konkurenceschopnost i za změněných tržních podmínek. Odbyt zemního plynu v tomto segmentu zákazníků měl z důvodů krize, jakož i zostřené konkurence sestupný trend. Rodina produktů VNG AG byla v roce 2009 rozšířena o nový produkt VNG.Gasmarkt.Bio-Erdgas. Tím byla aktivně podchycena rostoucí poptávka po obnovitelných energetických zdrojích. Na této bázi mohly být s distributory-zákazníky sjednány první dodávky. Tito využívají zušlechtěný bioplyn zpravidla k tomu, aby poskytli zákazníkům, kteří používají plyn na vytápění, na pozadí aktuální diskuse o klimatu, nabídku zvlášť ekologických produktů. VNG AG odebírá zušlechtěný bioplyn od provozovatele světově největšího zařízení na výrobu zušlechtěného bioplynu v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Prodej plynu v zahraničí Koncern posiluje zahraniční aktivity V uplynulém obchodním roce byl zahraniční obchod dále rozšířen. Odbyt se oproti předchozímu roku zvýšil o 34,7 procent. Kromě dodávek dlouhodobě sjednaných množství byl realizován velký počet krátkodobých dodávek. Polsko a Itálie zůstaly i v roce 2009 hlavními oblastmi odbytu kromě Německa. Dodávky na oba trhy mohly být opět rozšířeny. Dodávky do Polska dále vzrostly. Uzavření standardní rámcové smlouvy mezi vedoucím podnikem na polském trhu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) nyní umožnilo kromě existujících dlouhodobých smluv uzavírání krátkodobých obchodních transakcí. Koncern VNG je hlavním západoevropským dodavatelem společnosti PGNiG. Aktivity obchodní společnosti s plynem HANDEN Sp. z o.o. a výrobce tepla NYSAGAZ Sp. z o.o. byly sloučeny v nově založené stoprocentní dceřiné společnosti VNG Polska Sp. z o.o. Byl proveden převod podílů na distributorovi G.EN. Gaz Energie Spółka Akcyjna na společnost VNG Polska Sp. z o.o. Dodávky do Itálie dosáhly v roce 2009 nové kvalitativní úrovně: koncern VNG participuje na celém řetězci tvorby hodnot od importu přes stoprocentní dceřinou společnost SPIGAS S.r.l., La Spezia, až po dodávky konečným zákazníkům přes společnost BLUENERGY Group S.p.A. V Boloni sídlící dceřiná společnost VNG Italia S.r.l. vlastní italské majetkové účasti koncernu VNG. Dodávky vedoucí italské regionální distribuční společnosti HERA S.p.A. se i nadále slibně vyvíjely

12 12 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce K zintenzivnění zásobování italského trhu a pro umožnění obchodních opcí mezi evropskými obchodními místy využívá koncern VNG také možnosti dodávek plynovodem Transitgas přes Švýcarsko a plynovodem TAG (Trans-Austria-Gasleitung). Koncern VNG kromě toho získal přepravní kapacity v plynovodu WAG (West-Austria-Gasleitung) a účastní se řízení pro přidělování kapacit, aktuálně na plynovodu TGL (Tauerngasleitung). S vedoucím lucemburským dodavatelem energií Enovos Luxemburg S.A. byla uzavřena smlouva o dodávkách na patnáct let. Tím koncern VNG podstatně přispívá k zásobování Lucemburska. VNG AG uzavřela smlouvy o dodávkách se svou dceřinou společností VNG Slovakia, spol. s r.o. a od začátku roku 2009 realizuje poprvé dodávky zemního plynu do Slovenské republiky. Kromě svého významu jako důležitá tranzitní země hraje Česko také důležitou roli jako odbytový trh. VNG AG dodává plyn na český trh od roku Prodeje regionálním distributorům a průmyslovým zákazníkům probíhají přes dceřinou společnost Energie Bohemia a.s. Dodavatelské vztahy s francouzskými zákazníky byly i v roce 2009 dále upevňovány. Koncern VNG zde dodává plyn od roku 2008 jak průmyslovým zákazníkům, tak i distributorům. Společně se společností SWISSGAS, Schweizerische Aktiengesellschaft, fúzí čtyř švýcarských regionálních distributorů, založila VNG AG společnost SET Swiss Energy Trading AG (SET) se sídlem v Curychu. Pomocí SET je podnikům, které působí na švýcarské trhu s energiemi, usnadňován obchod s produkty spotového a termínovaného trhu. Tím je také přispíváno k rozvoji švýcarského trhu s plynem, který se vyznačuje rostoucím otevíráním a liberalizací. Spotové a termínované obchody Byly využívány krátkodobé šance na trhu V obchodním roce 2009 bylo obchodováno ve virtuálních obchodních místech v Německu, ve Francii, v Belgii, v Rakousku, v Holandsku a ve významných místech fyzického importu a exportu. Evropské obchodní trhy pro plyn byly v roce 2009 charakterizovány přetlakem nabídky zemního plynu. To vedlo ke zvýšenému tlaku na ceny na obchodních trzích a k dále stoupající likviditě, zejména ve virtuálních obchodních místech německých oblastí trhu. V tomto tržním prostředí koncern VNG úspěšně rozšířil krátkodobé obchodní aktivity k aktivní správě fyzického portfolia zemního plynu. Kromě bilaterálních obchodů s velkým počtem evropských obchodních partnerů využívá koncern VNG jako obchodní platformy různé brokery a Lipskou energetickou burzu European Energy Exchange AG (EEX)

13 Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Služby Angažovanost Výzkum a inovace Výhled Rozvaha 13 Skladování plynu Rozšíření skladovacích kapacit Čtyři podzemní zásobníky v lokalitách Bad Lauchstädt, Bernburg, Buchholz a Kirchheilingen disponují celkovou efektivní skladovací kapacitou 2,56 mld. m³. Koncern VNG investuje kontinuálně do výstavby a modernizace svých podzemních zásobníků. Uvedením dalších kaveren do provozu a optimalizovaným provozem existující skladovací kapacity mohla být efektivní skladovací kapacita v obchodním roce 2009 zvýšena o cca 0,2 mld. m³. Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu na evropském energetickém trhu sleduje koncern VNG cíl dalšího zvýšení na trhu uplatnitelné skladovací kapacity v průběhu příštích deseti let. V Bad Lauchstädtu bylo zahájeno postupné rozšiřování skladovací kapacity o cca 260 mil. m³ efektivní skladovací kapacity. Jsou také zkoumány možnosti účasti na dalších projektech ke zřizování skladovacích kapacit v tuzemsku a v zahraničí. K tomu byla v roce 2009 vedena intenzivní jednání s potenciálními partnery projektu. Konečné rozhodnutí ohledně těchto projektů je plánováno na rok S plánovanou diverzifikací portfolia zásobníků může být v budoucnosti reagováno na měnící se chování v poptávce po plynu na evropském trhu. Uplatnění skladovacích kapacit na trhu Podzemní zásobníky byly v roce 2009 zcela vytíženy. Prodej volných skladovacích kapacit probíhal výlučně pro třetí strany. Přitom bylo uzavřeno celkem 18 krátkodobých a dvě dlouhodobé smlouvy. Optimalizací provozu zásobníků mohly být vytvořeny dodatečné krátkodobé skladovací kapacity, které byly na trhu uplatněny společností store-x Storage Capacity Exchange GmbH přes sekundární obchodní platformu store-x. Společnost VNG AG dále vyvinula nový flexibilní produkt pro zásobníky pro optimální vytížení skladovací kapacity. Aby bylo možné tento nový produkt Mikro-Speicherpaket v praxi testovat, byl spuštěn příslušný pilotní projekt. Uvedení na trh se předpokládá ještě v prvním pololetí roku K optimalizaci realizace smluv o skladování pracuje koncern VNG intenzivně na dalším vývoji příslušného softwaru a připravuje se tak také na stoupající požadavky flexibilního trhu s plynem. Kromě toho byl četnými novinkami také zdokonalen servis pro zákazníky na internetové stránce společnosti VNG AG. V rámci společností Gas Storage Europe (GSE) spuštěného projektu transparence v souvislosti s rostoucími požadavky na transparentnost 3. balíčku pro vnitřní energetický trh se koncern VNG jako provozovatel zásobníků podílí od 1. října 2009 na pilotním projektu ke zveřejnění kumulovaných úrovní naplnění zásobníků na denní bázi. Na začátku roku 2010 je plánována realizace na vlastním portálu zásobníků

14 14 Portrét Obchodní prostředí a trh s energiemi Prostředí energetické politiky Průzkum ložisek & produkce Přeprava plynu ONTRAS jako provozovatel sítě VNG AG vlastní více než km dlouhou síť dálkových plynovodů s kompresními stanicemi a regulačními a měřicími zařízeními. ONTRAS obchoduje s přepravními kapacitami plynovodní sítě a tuto provozuje na základě smlouvy o pronájmu. ONTRAS spoluutváří kooperaci tržních oblastí GASPOOL K 1. říjnu 2009 byla spuštěna nová virtuální oblast trhu GASPOOL, v níž byly sdruženy bývalé tržní oblasti H-Gas-Norddeutschland, ONTRAS a WINGAS TRANSPORT. Integrací tržní oblasti H-Gas- Norddeutschland se na kooperaci tržních oblastí podílejí také společnost Statoil Deutschland GmbH, jakož i DONG Energy Pipelines GmbH. Nová tržní oblast zahrnuje přibližně 300 napojených přepravních sítí zemního plynu a spojuje šest evropských členských států. Provozovatelem tržní oblasti je GASPOOL Balancing Services GmbH, Berlín. Společníky jsou provozovatelé sítě dálkových plynovodů ONTRAS, DONG Energy Pipelines GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH a WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG. Společnost přejímá pro pět kooperačních partnerů a pro novou tržní oblast GASPOOL služby provozovatele sítě bilančního okruhu. ONTRAS se angažuje na evropské úrovni ONTRAS se angažuje na evropské úrovni v grémiích různých organizací. ONTRAS je členem Boardu ENTSOG (Evropská síť provozovatelů přepravních soustav plynu). Uvnitř ENTSOG se ONTRAS podílí rozhodující měrou na novém uspořádání správy kapacit. ONTRAS tak kromě toho představuje jediného člena německého provozovatele sítě dálkových plynovodů v programu Board der Gas Regional Initiative North-West. ONTRAS podléhá regulaci nákladů ONTRAS podléhá od doručení zamítavého rozhodnutí Regulačního úřadu (BNetzA) v řízení ohledně prokázání hospodářské soutěže ze dne 20. října 2008 regulaci nákladů a od 1. ledna 2010 motivační regulaci. ONTRAS podala v prosinci včas příslušnou žádost o schválení cen, založených na nákladech. Německý regulační úřad (BNetzA) rozhodl o žádosti se značnými škrty v nákladech. ONTRAS podala stížnost proti rozhodnutí o cenách u Vrchního zemského soudu Düsseldorf. Protože tato stížnost nemá odkladný účinek, platí od 1. října 2009 pro společností ONTRAS provozovanou síť poprvé Regulačním úřadem schválené ceny za kapacitu. ONTRAS je povinna tyto ceny k 1. lednu 2010 znovu upravit podle BNEtzA stanoveného zadání efektivní hodnoty a z toho vyplývající horní hranice tržby. Protože však BNetzA sdělil, že tyto hodnoty nelze v termínu stanovit, bude tato úprava pravděpodobně zpožděna o několik měsíců

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok 2010 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním plynem 2 2 6 1 95 7 624 7 2 5 8 3 2 8 1 1 7 8 4 9 3 311 3 8 6 6 76 2 34 5

Více

Portrét. Skupina VNG

Portrét. Skupina VNG Portrét Skupina VNG Skupina VNG Skupina VNG (VNG) s mateřskou společností VNG Verbundnetz Gas AG (VNG AG) se sídlem v Lipsku je vedoucím německým importérem zemního plynu, velkoobchodníkem se zemním plynem

Více

Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled

Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Průzkum ložisek a produkce Skladování plynu Přeprava plynu Výhled 2 Skupina VNG Skupina VNG Společnost VNG Verbundnetz

Více

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled 2 Portrét společnosti Portrét Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání

Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání Podzimní konference SPNZ 29. 30. září 2011, Horný Smokovec Lubor Veleba Jednatel RWE Gas Storage RWE Gas Storage, s.r.o. Základní údaje o RWE

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář Plyn - strategická surovina v době krize Jiří Mlynář Zemní plyn a jeho role v energetice zdroj: Efficiency in electric generation report drafted by EURELECTRIC, July 2003 Page 2 Plyn - nejčistší z fosilních

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Prezentace společnosti. CONTE spol. s r.o.

Prezentace společnosti. CONTE spol. s r.o. Prezentace společnosti CONTE spol. s r.o. Obsah Základní informace/ Kdo jsme Informace o majitelích Proč právě my/ Co umíme Jak zajistíme bezpečnost dodávek Co nabízíme Reference Kontakty www.conte-energy.cz

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 PRODEJ NET4GAS PŘISPĚL K UPEVNĚNÍ KAPITÁLOVÉ ZÁKLADNY RWE A POSÍLIL FINANČNÍ SÍLU CELÉHO KONCERNU

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Nová propojení NET4GAS s Evropskou plynárenskou sítí

Nová propojení NET4GAS s Evropskou plynárenskou sítí JEDNOTNÝ EVROPSKÝ ENERGETICKÝ TRH A CHYBĚJÍCÍ INFRASTRUKTURA Nová propojení NET4GAS s Evropskou plynárenskou sítí Jan Nehoda, jednatel NET4GAS, s.r.o. 3.11. 2011 Lichtenštejnský palác, PRAHA Obsah prezentace

Více

1BHospodářský telegram 10/2010

1BHospodářský telegram 10/2010 1BHospodářský telegram 10/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 108,0 nz 107,1 N 106,7 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií

Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií Seminář Asociace Energetických Manažerů Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií Ing. Jiří Michalik senior manažer zahraniční vztahy a legislativa MORAVIA ENERGO, a.s. 15. září 2008, Brno 1 MORAVIA

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost?

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Praha, 3. listopadu 2011 Úvod Deklarace o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více