Instalační manuál ihc-ti Instalační manuál k aplikaci ihc-ti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační manuál ihc-ti Instalační manuál k aplikaci ihc-ti"

Transkript

1 Instalační manuál k aplikaci ihc-ti Rev Strana 1 z 34

2 Obsah 1. Úvod Instalace aplikace na zařízení Instalace aplikace na zařízení... Chyba! Záložka není definována. 4. Základní nastavení aplikace Ovádání aplikace Konfigurace Rooms Popis Prvků Nastavení ihc aplikace bez vlastního imm Server Export dat z idm (inels Designer & Manager) Rev Strana 2 z 34

3 1. Úvod Aplikace ihc-ti je doplněk systému inteligentní elektroinstalace inels, který umožňuje ovládat celý systém z tabletu s operačním systémem ios, tedy z ipadu. Hlavní výhodou aplikace je možnost ovládání všech integrovaných technologií z jediné aplikace a to ať už jste připojeni doma v lokální síti (LAN) a nebo kdekoliv mimo domov s přístupem na internet (mobilní data, wifi připojení apod.). inels svou elegancí bezvadně splyne s každou moderní domácností a díky aplikaci ihc-ti umožňuje neustálý dohled nad elektroinstalací a také komfortní centrální ovládání celého domu z jednoho místa. Díky ihc-ti máte pod kontrolou osvětlení, žaluzie, rolety, zásuvky, vytápění, spotřebiče, zavlažování, kamery, multimédia (audio, video), domácí spotřebice Miele, domovní hlásky, klimatizace, rekuperace, informace z meteostanice, stav spotřebovaných energií a další. Menu je rozděleno do přehledných sekcí, ve kterých jsou ikonami znázorněny jednotlivé funkce. Najdete zde také zrychlený přístup ke svým oblíbeným funkcím a stále máte přehled o tom, co se děje i v ostatních zónách vašeho domu. Nyní si také můžete v aplikaci zabezpečit jednotlivé místnosti. Zadáním hesla v imm Control Center aktivujete zabezpečení pro dané místnosti a zabráníte tak nepovolané osobě ovládat inels přes ihc. Funkce aplikace ihc je možná: Napřímo s centrální jednotkou za využití virtuální serveru, kdy můžete ovládat sběrnicové prvky inels, tedy např. osvětlení (spínání, stmívání), žaluzie, rolety, zásuvky, zabezpečovací systém, scény, centrální funkce, zavlažování nebo vytápění S Connection Serverem, kdy můžete ovládat také kamery, klimatizace, rekuperace, domovní hláskv, meteostanici nebo sledovat stav spotřebovaných energií S imm Serverem, který navíc umožňuje ovládání multimédií, tedy Videozón (spouštění hudby, videa, televize nebo prohlížení fotografií z centrálního úložiště) a Audiozón (spouštění hudby z centrálního úložiště) ihc je zkratkou inels Home Control a písmena za pomlčkou určují zařízení (T tablet, M mobil) a operační systém (A Android, I ios/apple). Aplikace ihc-ti je tedy určena pro ipady. Jazyk aplikace odpovídá jazyku nastavenému v ios. Stažení Zde stáhnete aktuální verzi: https://itunes.apple.com/cz/app/inels-home-control-for-ipad/id ?mt=8 Rev Strana 3 z 34

4 2. Instalace aplikace na zařízení a) Po dokončení instalace zařízení nabídne okno s možností otevřít nově nainstalovanou aplikaci. Při spuštění aplikace bude vyžadováno zadání registračního u a následné licence, kterou obdržíte obratem na Vámi zadaný registrační . Stiskem tlačítka Pokračovat, po uplynutí 5 vteřin, lze provozovat plnohodnotnou aplikaci bez nutnosti zadání licenčního čísla. b) Při odesílaní registračního u a ověření licence aplikace je nutné připojení k internetu! Zde zadáte registrační , na který Vám bude odeslána licence. Zde zadáte licenční číslo, které obratem obdržíte em po zadání registračního u. Obrázek 1 Registrace Rev Strana 4 z 34

5 3. Základní nastavení aplikace Tlačítkem Nastavení v pravém horním rohu vyvoláte menu základního nastavení aplikace. Tlačítkem Upravit přidáte nebo upravíte síťová nastavení zařízení. Tlačítko pro úpravu a nastavení Výběr serveru Tlačítko pro vynucení stažení dat ze serveru Stažení dat z veřejného serveru pomocí Výběr centrální jednotky, je nutná při stahování dat z veřejného serveru pomocí ID Obrázek 1 Nastavení a) Zvolte tlačítko IP adresa serveru a zobrází se dialogové okno pro nastavení IP adres. První přidejte nový server kliknutím na tlačítko + pro vkládání serverů. Poté vložte volitelný název a IP adresu serveru. Vyplňte port standardně Klikněte na uložit a zatrhněte tento server. Konfigurace imm serveru Obrázek 2 IP adresa serveru Rev Strana 5 z 34

6 Zadání ID pro stažení z veřejného serveru Obrázek 3 Zadání User ID b) Dalším krokem je vynucení stažení dat (Obrázek 2) Potvrďte OK. Aplikaci ihc je možné provozovat pro ovládání inels prvků i bez vlastního imm Server a to pomocí ID z veřejného serveru ke kterému se připojíte pomocí internetu. (Obrázek 4) Více dále v návodu. c) V případě, že chcete v aplikaci sledovat připojené Audiozóny a Videozóny, je třeba vybrat tyto zóny v menu Sledované zóny (Obrázek 5). Tlačítko vyvolání menu sledovaných zón Obrázek 4Sledované zóny Potvzení výběru sledovaných Rev Strana 6 z 34

7 Ve Výběru skupin si můžete nastavit, které skupiny bude chtít zobrazit v Rychlém menu a upravit jejich pořadí pomocí Drag n Drop (Táhni a pusť) na ikonu skupiny. Obrázek 5 Výběr skupin d) Další nastavení aplikace Chránít aplikaci heslem můžete nastavit heslo a při každém spuštění aplikace se zobrazí požadavek na jeho zadání Obrázek 6 Zadání hesla aplikace Rev Strana 7 z 34

8 e) Nastavení VoIP nastavení připojení na server konkrétního zařízení Nastavení IP adresy serveru, na kterém jste si SIP jméno - stejné jako dříve nastavili kontakty jste si nastavili na pro VoIP volání serveru Tlačítko pro aktivaci Tlačítko pro přidání kontaktů volacích zařízení Heslo zadané na serveru k danému kontaktu Obrázek 7 Nastaveni VoIP Pro přidáni dveřní hlásky, popřípadě ihc kontaktu kliknete na tlačítko Kontakty a vyplníte údaje stejně jako jste si zadali na serveru. Přihlašovací jméno nastavené na serveru Login pro přístup na web. Rozhranní hlásky Tlačítko pro přepnutí typu přidávaného zařízení IP adresa hlásky Obrázek 8 Přidání kontaktu interkomu Heslo pro přístup na webové rozhranní hlásky Kód elektronického zámku hlásky zadaný na web. rozhraní hlásky Rev Strana 8 z 34

9 Volané kontakty můžete přidávat také přímo v aplikaci. Přidaný kontakt v nastavení VoIP aplikace Tlačítko pro přidání dalšího volacího kontaktu Obrázek 9 Přidání kontaktu Rev Strana 9 z 34

10 4. Ovádání aplikace a) Dlaždice Hlavní zobrazení ihc-ti aplikace jsou takzvané Dlaždice je to obecný přehled prvků, kde můžeme na první pohled vidět dle podsvícených nebo nepodsvícených ikon aktivní či neaktivní prvky v inteligentní elektroinstalaci inels, aktuální dění na jednotlivých zónách či vnitřní a venkovní teploty. Pokud si přejeme přejít ze zobrazení Dlaždic na zobrazení Seznam (Rychlé menu), stačí kliknout na ikonku Rychlé menu, která slouží pro přechod mezi těmito zobrazeními Obrázek 10 Hlavní obrazovka 1. Stmívatelná ikona, podržením prstu na ikoně se zobrazí slider pro ovládání stmívání 2. Volba místnosti 3. Zobrazení vnitřní teploty z vybraného teplotního čidla 4. Zobrazení venkovní teploty z vybraného teplotního čidla 5. Ikona Heat Control umožňuje ovládat a přepínat přednastavené teplotní programy. 6. Ikonka nastavení 7. Ovládání Multimedií Videozóny a Audiozóny 8. Zástupce kamer pro sledování obrazu připojených až devíti IP kamer 9. Ovládání domácích spotřebičů Miele 10. Zástupce Energy Meteringu pro vizualizaci spotřeby energií 11. Zástupce meteostanice GIOM3000 pro vizualizace meteorogických veličin 12. Analogové budíky pro zobrazování dat z meteostanice, např. typu Clima sensor 13. Menu lze rolovat nahoru nebo dolů, pokud je více zón 14. Informace o právě přehrávaných Multimédiích v Zóně 15. Vypínání a zapínání Zóny včetně zařízení k ní připojené 16. Dlaždice pro ovládání nastavené Scény 17. Ikona pro ovládání IP hlásky volání a úprava kontaktů 18. Přechod do Rychlého menu Jde také pohybovat tahem prstu po ikonách na řádku směrem, kterým chcete jít Rev Strana 10 z 34

11 b) Seznam (Rychlé menu) Seznam scén slouží k aktivování uživatelem předdefinovaných scén, jakou jsou například all off, all on, všechny žaluzie nahoru, všechny žaluzie dolů atd. Seznam světel slouží k ovládání jednotlivých světel nebo celých světelných okruhů.existují 2 zobrazení. Klasické, kde je jednoduché on off, které je znázorněno zhaslou signálkou, nebo Stmívatelné, kde úroveň osvětlení signalizuje analogový budík. Stmívání je ovládáno sliderem, kterým jde posouvat prstem, nebo posouvat pomocí akcelerometru. V záložce žaluzie můžeme jednoduše vidět a ovládat žaluzie, rolety, garážové vrata, brány a podobně. V záložce info můžeme sledovat vnitřní a vnější teploty a jiné dodatečné iformace, sloužící nám čistě informačně, jako je například signál HDO. V záložce ostatni můžete jednoduše vidět a ovládat jednotlivé elektronické systémy které jsou součástí elektroinstalace inels např. řízení závlahy, ovládání různých spotřebičů a jiné Jednotlivé Seznamy Stmívání 21% jasu Obrázek 11 Obrazovka Rychlé menu (Seznam) Rev Strana 11 z 34

12 c) Miele Tato část aplikace nám umožňuje vzdálenou správu domácích spotřebičů Miele, které jsou prostřednictvím komunikačních modulů spojeny do sítě Komunikace mezi spotřebiči a komunikačním rozhraním Miele Gateway probíhá prostřednictvím powerline. Miele Gateway poté převádí tuto powerline komunikaci do sítě ethernet. Pro překlad tohoto protokolu je nutné využít imm nebo Connection Server. U spotřebičů Miele lze sledovat stavy zařízení a také ovládat některé jejich funkce, přičemž je dbáno na bezpečnost a nelze tedy např. zapnout indukční desku. Zajímavou možností je aktivace vzdálených startů. Seznam Miele Spotřebiče čekající na vzdálený start Při kliku se rozvine menu, kde lze vidět detaily o spotřebiči, např jeho Obrázek 12 Obrazovka Seznam Miele spotřebičů Rev Strana 12 z 34

13 d) Kamery Pomocí Seznamu Kamery lze sledovat obraz z IP kamer, ovládat PTZ kamery a zaznamenávat obraz z požadovaných kamer. Systém inels podporuje připojení až 9 IP kamer. Zobrazení obrazu z požadované kamery přes celou obrazovku se provede stiskem příslušného náhledu kamery. Vyvolání panelu pro ovládání PTZ (pan, tilt, zoom) se poté provede stiskem obrazu kamery. Tlačítko pro start záznamu z kamery Náhled kamery Obrázek 13 Obrazovka Seznam kamer Rev Strana 13 z 34

14 e) Klimatizace a rekuperace Ovládání klimatizací je obousměrné, takže můžete plně využít možnosti Vaší klimatizace, jako jsou například regulace rychlosti foukání, pohyb lamelel nebo ovládání módů, jako je například plasma. Při ovládání rekuperací můžete můžete určit způsob výměny vzduchu, rychlost otáček ventilátorů, teplotu či nastavit periodickou výměnu vzduchu. Seznam klimatizací a rekuperací Nastavování požadované teploty Tlačítko pro vypnutí/zapnutí klimatizace Aktuální a nastavená teplota Volba režimu klimatizace: Rychlost foukání, otáčení lamelek atd. Obrázek 14 Obrazovka Klimatizace a rekuperace (LG klimatizace) Nastavování požadované rychlosti ventilátorů Tlačítko pro vypnutí/zapnutí klimatizace Aktuální a nastavená teplota Volba režimu rekuperace: Rychlost foukání, bypass atd. Obrázek 15 Obrazovka Klimatizace a rekuperace (rekuperace AirPohoda) Rev Strana 14 z 34

15 Nastavování požadované teploty rekuperace Tlačítko pro vypnutí/zapnutí klimatizace Aktuální a nastavená teplota Volba režimu rekuperace: Řízení foukání, teploty atd. z Nastavení rychlosti ventilátorů Obrázek 16 Obrazovka Klimatizace a rekuperace (rekuperace Atrea) Rev Strana 15 z 34

16 f) Multimédia Ovládání Multimedií je možné pouze v případě, kdy je v systému zařazen imm Client/Server. imm Client/Server může sloužit jako Videozóna (pro spouštění hudby, filmů, prohlížení fotografií nebo přehrávání televize) a umožňuje dále využívání Audiozón, např. imm Audio Zone (AZ-R) nebo LARA inels Multimedia, u kterých lze ovládat audio. Celou Zónu a zařízení k ní připojené lze vypnout/zapnout klikem na jméno Zóny. Aktivní Zóna je označena bílým písmem, vypnutá Zóna červeným. Název Zóny a přepínání mezi Zónami Seznam videí Právě přehrávaný soubor Screenshot z filmu Grafické zobrazení času Ovládání Playlistu: Mute, Repeat, Shuffle a Delete Ovládací panel Slider pro ovládání hlasitosti Obrázek 17 Obrazovka Multimédia Rev Strana 16 z 34

17 g) IP hláska V obrazovce IP hláska můžeme vytvářet kontakty pro volání pomocí SIP protokolu. Umožňuje nám spojit se s dalšími ihc zařízeními, Videozónami imm a také s IP interkomem od společnosti 2N. V případě příjmu hovoru z IP interkomu s kamerou (a podporou RTSP streamu) se zobrazí také obraz z kamery. Kontakty uložené pro volání Tlačítko volat uskuteční hovor Tlačítkem přidáte další kontakt Obrázek 18 Obrazovka IP hláska seznam kontaktů Volba typu kontaktu Libovolné jméno kontaktu SIP jméno kontaktu, které bylo zadáno na serveru v položce Intercoms IP adresa hlásky Kód spínače pro otevření brány Heslo na webové rozhraní hlásky Přihlašovací jméno na webové rozhraní hlásky Obrázek 19 Obrazovka IP hláska přidání kontaktu Rev Strana 17 z 34

18 h) Meteostanice GIM3000 Giom3000 je vizualizační meteostanice s výstupem ethernet a v rámci aplikace ihc-ta nám poskytuje informace o následujícím devíti meteorologických veličinách: 1) Wind speed - rychlost větru 2) Pressure tlak 3) Wind direction směr foukání větru 4) Temperature teplota 5) Windchill pocitová teplota 6) Dew point teplota rosného bodu 7) Barometric altitude nadmořská výška 8) Relative humidity relativní vlhkost vzduchu 9) Absolute humidity absolutní vlhkost vzduchu Obrázek 20 Obrazovka Giom meteostanice Rev Strana 18 z 34

19 i) Energy metering Systém inels umožňuje měřit spotřebu plynu, elektřiny nebo vody, přičemž ke každé energii je třeba měřící přístroj s impulzním výstupem. Tyto impulsy jsou snímány na jednotkách binárních vstupů a pomocí čítačů je vyhodnocováno množství spotřebované energie. Spotřebu energie lze zobrazit v jednotkách, např. kwh, nebo v cenové hodnotě, např. CZK. Z každého období, které si můžeme libovolně nastavit, umožnuje aplikace vykreslit graf spotřeby. Volba zobrazení požadované energie Volba časového úseku Grafické zobrazení stiskem ikony se přepneme do zobrazení s vykreslenými grafy spotřeby Numerické zobrazení v měrných jednotkách, v cenové hodnotě Obrázek 21 Obrazovka Energy Meter numerické zobrazení Zpět do numerického zobrazení Výběr zobrazených zón Legend a Obrázek 22 Obrazovka Energy Meter grafické zobrazení Rev Strana 19 z 34

20 5. Konfigurace Rooms Konfigurace prvků se provádí v imm Control Center (dále jen imm CC) na záložce Rooms. V Rooms můžete vytvořit libovolný počet virtuálních skupin (Rooms), do kterých si vkládáte libovolné Prvky a Zóny. Prvky vytvářeny na základě vyexportovaného souboru export.pub ze sotwaru idm (viz. samostatný návod) Zóny vytvářeny na základě konfigurace imm Serveru Název nové Rooms Zaškrkněte, pokud chcete chránit ovládání dané Room heslem Heslo a potvrzení. Pozn. Zobrazí se vždy pouze jen hvězdička Editace dané Room Odstranění dané Room Rev Strana 20 z 34

21 6. 6. Popis Prvků Existují 3 typy prvků: 1. Jednoduché Prvky pro spínání způsobem ON/OFF. 2. Prvky pro stmívání prvků inels (lze použít i jako ON/OFF jednoduchým stisknutím, přidržením se zobrazí slider pro režim stmívání). 3. Ostatní Prvky slouží například k zobrazení údajů z meteostanice nebo ovládání klimatizace. Jednoduché 2stavové ikony Stmívatelné ikony Speciální ikony Airing Blank Meteostation Air conditioning Lamp Scene Dehumidify Light Shutters Garage Indoor thermometer Gate Outdoor thermometer Heating Heat Control On/Off Watering Rev Strana 21 z 34

22 Air Conditioning Ikona pro řízení klimatizačních jednotek. Po zvolení této ikony se vyfiltrují pouze klimatizační jednotky LG. definované v záložce Clims. Zvolený typ ikony Volba klimatizací definovaných v záložce Clims Volba ovládání klimatizace Potvrzení přidání Prvku Volba řádku Volba sloupce V případě volby yes bude ikona pouze pro čtení, tzn. bude zobrazovat svůj stav, ale nebude možné tuto ikonu jakkoliv ovládat Heat control Ikona Heat Control umožňuje ovládat a přepínat přednastavené teplotní programy z idm. Dlouhým stistekm lze přepínat mezi MAN a AUTO režimy. Pokud je teplotní okruh sepnut, ikona je podsvícena. Název ikony Proměnná z idm, která vrací aktuálně přednastavený teplotní program Teplotní vstup/teplotní čidlo Relé ovládající daný teplotní okruh Rev Strana 22 z 34

23 Meteostation Zobrazování hodnot z AD převodníku. Koeficienty, výpočet níže Maximální zobrazovaná hodnota Minimální zobrazovaná hodnota Počet desetinných míst Zobrazované jednotky Při výpočtu koeficientů se vychází z rovnice d=a*v+b, kde d je zobrazovaná hodnota a hledaný násobitel koef_mult v hodnota zasílaná centrální jednotkou (0-10 V) vynásobená tisícem b hodnota koef_add, o kterou je výsledná hodnota posunuta Obecný postup: Je potřeba si určit v jakém rozsahu bude veličina, v našem případě bude 40 horní hranice (max_disp) a 0 spodní hranice (min_disp). Tyto hodnoty dosadíme do 2 rovnic o 2 neznámých. Výsledek této rovnice je násobič koeficientu (koef_mult) a také přičtení koeficientu (koef_add). Hodnoty poté dosadíme do tabulky. Příklad: Chcete-li zobrazit hodnotu 0 až 10 V posílanou z centrální jednotky v intervalu 0 až 40 m/s, je postup následující: Pro: max_disp=40 min_disp=0 Platí rovnice: max_disp = koef_mult*10* koef_add min_disp = koef_mult*0* koef_add Jelikož není požadavek na posun zobrazovaných hodnot (tento požadavek může být v případě měření venkovní teploty, kde se vyskytují také záporné hodnoty teploty), bude koef_add=0. z toho plyne: 40 = koef_mult*10* = koef_mult*10000 koef_mult = 0,004 Rev Strana 23 z 34

24 Scene Pomocí ikony Scene je možné ovládat jedním stiskem více prvků inels najednou. Scény je možné vytvářet přidáváním jednotlivých výstupů do seznamu pomocí tlačítka Add. Do scén je vhodné volit výstupní kanály s příznakem ON/OFF/TRIG. Složitější scény je vhodnější vytvářet přímo v prostředí idm a zde pouze volat danou událost. U scén volit inels prvky s příponami _ON, _OFF a _TRIG Tlačítko pro přidání dalšího prvku do scény Shutters Ikona uzpůsobená pro ovládání motorů, většinou rolet nebo žaluzií, kde je možnost pro každý směr zvolit zvlášť relé. Ikona poté automaticky přepíná směr (relé) při klepnutí na ikonu ve formátu: nahoruzastavit-dolů-zastavit-nahoru Spínací prvek pro směr nahoru Spínací prvek pro směr dolů Thermometer Pro zobrazení teplot indoor/outdoor v bočním panelu aplikace ihc-ta. Volba umístění čidla. Vnitřní/venkovní čidlo Volba teplotního vstupu/teplotního čidla Rev Strana 24 z 34

25 Zone Tuto ikonu lze přidat pouze v případě využití nástavby imm (inels Multimedia). Všechny zóny, které požadujete ovládat z dané místnosti na telefonu, je nutné definovat pod touto ikonou. Bude zóna přehrávat hudbu? Výběr Zón definovaných v záložce Zone Bude zóna přehrávat video? Rev Strana 25 z 34

26 7. Nastavení ihc aplikace bez vlastního imm Server Na veřejném imm Server je možné vygenerovat rooms.cfg na základě importovaného export.pub z Vašeho idm. Upload souboru rooms.cfg Upload souboru export.pub z idm První možnost Upload rooms.cfg slouží v pozdějších fázích nastavení, k nahrání již vytvořeného souboru rooms.cfg a jeho následné editaci. Druhou možnost Upload export.pub je nutné vždy vyplnit aktuálním souborem export.pub Pro následnou editaci lze také využít ID, které vzniká při prvním vstupu na veřejný server, a které po vložení do příslušné kolonky v záložce Log in načte poslední známé nastavení. Po prvním přihlášení si poznamenejte své ID pro další servis z jiného PC nebo pro případ vymazání cookies Vašeho prohlížeče! Poznámka: pro práci na veřejném serveru je nutné mít v prohlížeči povolené cookies. V záložce Configuration můžete editovat inels prvky ze souboru export.pub, změny je nutné nahrát do souboru tlačítkem Update, které je umístěno pod dialogovým oknem. Stisknutím tlačítka Update potvrdíte změny Rev Strana 26 z 34

27 Záložka Rooms je shodná se záložkou Rooms z klasického imm CC (viz. Kapitola 5). Rozdíl je pouze v zadávání hesla, které je pouze numerické a zobrazuje se více hvězdiček. Po vytvoření Rooms již zapiště ID, které vkládáte při stahování dat z veřejného serveru obrázek 4. Poznámka: ID které vzniká tím že vstoupíte na webové rozhraní serveru může použít i později. Ve verzi bez imm nebo Connection Serveru lze z aplikace ihc ovládat pouze sběrnicové jednotky. Pro možnost ovládání dalších zařízení jako jsou kamery, klimatizace, rekuperace, domovní hlásky, meteostanice, měření spotřeby energií je vyžadována přítomnost Connection Serveru. Pro možnost využívání Videozón a Audiozón je vyžadována přítomnost imm Serveru. Rev Strana 27 z 34

28 8. Export dat z idm (inels Designer & Manager) Software IDM umožňuje export proměnných (vstupů/výstupů, časových programů, čítačů a časovačů), pomocí kterých lze poté vytvářet aplikace ihc pro ovládání celé instalace. V následujícím textu je popsáno jak tento export provést. Export vstupů/výstupů Export vstupů/výstupů se provádí z okna Správce jednotek/zařízení, kde je u požadovaných vstupů/výstupů nutné zaškrtnout volbu Exportovat pro visualizaci. V případě, že chceme daný vstup/výstup pojmenovat, využijeme kolonky Pojmenování/alias. Není nutné zaškrtávat ty vstupy/výstupy, které jsou využity v některé akci. Exportování těchto použitých vstupů/výstupů je poté již automatické. Rev Strana 28 z 34

29 Export časových programů Export časových programů se provádí z okna Správce časových/týdenních programů, kde je nutné rozkliknout menu Nastavení exportu pro visualizaci. Rev Strana 29 z 34

30 V tomto menu je nutné zaškrtnout všechny tři možnosti, přičemž lze exportovat týdenní časový program pro vytápění/chlazení a dvoustavový časový program. - Exportovat nastavení programu, tj. časové značky a nastavení režimů - Exportovat ovládání programu, tj. lze vnutit jednotlivé režimy (minimum, útlum, normal, komfort) - Exportovat stavy programu, tj. náhled na stavy programu (4 režimy, požadovaná teplota, aktuální teplota) Rev Strana 30 z 34

31 Export časových událostí Export časových událostí se provádí z okna Správce časových událostí, kde je potřeba zaškrtnout možnost Exportovat pro visualizaci. Opět je možné danou časovou událost pro potřeby exportu pojmenovat. Rev Strana 31 z 34

32 Export událostí Je speciální volba exportu pro vizualizaci. Jedná se o přímý export událostí z okna Správce akcí/povelů. Tyto exportované akce je poté možné přímo volat z aplikace ihc. U požadované akce je nutné v dolní části okna zaškrtnout Exportovat událost pro visualizaci. Rev Strana 32 z 34

33 Export čítačů a časovačů Export čítačů a časovačů se provádí z okna Konfigurace systému, záložka Systém, podzáložky Čítače, resp. Časovače. U obou možností je zde volba Exportovat pro visualizaci. Exportování čítačů je důležité v případě, kdy chceme pomocí měřicích přístrojů s impulsním výstupem měřit a vizualizovat spotřebu energií. Impulsy z těchto přístrojů jsou na binárních vstupech čítány právě pomocí čítačů. Rev Strana 33 z 34

34 Po nastavení požadavku na vyexportování všech proměnných je nutné zvolit vhodné nastavení způsobu exportování a také vybrat cestu, kam se soubor *.pub uloží. Toto se provádí v Nastavení. V části Nastavení exportu a poté Visualizace se zaškrtne Vytvářet export konfigurace pro visualizaci. Poté se nastaví cesta, kam bude soubor *.pub uložen. Označíme-li zátržítkem Exportovat pouze označené IO, budou exportovány pouze i/o, které jsme vybrali v okně Správce jednotek/zařízení na předchozí straně. Rozšířený export binárních vstupů představuje export binárních vstupů s čítačem. Hlásit změnu v souborech exportu je volba, která zajišťuje a hlásí případný posun adres proměnných v registrech paměti, které mohou vzniknout při uložení konfigurace. Exportovat mapování uživatelských akcí je volba pro exportování uživatelských akcí, např. povely pro releové skupiny, pro skupiny osvětlení atd. Rev Strana 34 z 34

Instalační manuál k aplikaci itp

Instalační manuál k aplikaci itp Úvod k aplikaci itp 02-32/2012 1/17 Úvod Obsah 1. Úvod... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 4 3. Základní nastavení... 5 4. Nastavení kamer... 8 5. Konfigurace Rooms... 10 6. Popis Prvků... 11 7.

Více

Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69. Instalační manuál imm

Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69. Instalační manuál imm Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69 Instalační manuál imm Obsah Obsah... 2 1. Než začnete... 4 1.1. Uvedení VZ do chodu... 5 1.2. Základní nastavení... 7 1.2.1. Změna hesla... 7 1.2.2. Přizpůsobení

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Návod k použití OS Android

Návod k použití OS Android OS Android Platforma technologie operačního systému Android 2 2 Právní informace Autorská práva Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google, stylizované logo Google, Android, stylizované logo Android,

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více