Sociální sítě novodobé šílenství str. 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě novodobé šílenství str. 12"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.13/ ICT v České republice str. 6 Sociální sítě novodobé šílenství str. 12 Perspektiva telekomunikací v době internetu str. 21 IC technologie a telekomunikace 6/2010 IC TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

2 Seznamte se s projektem 2 Obsah Seznamte se s projektem VÝKOP INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - budoucnost do všech oborů Na trhu práce už delší čas chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. A právě na tuto situaci reaguje Asistenční centrum, a.s. projektem VÝKOP. Zaměstnavatelé často nejsou schopni zaplnit volná pracovní místa kvalifikovanými pracovníky, což do značné míry negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a potenciál dalšího rozvoje. Když chceme tento problém vyřešit, je nutné, aby ze škol technických oborů vycházeli perfektně připravení studenti. Zaměstnavatelé by je díky tomu mohli ihned po škole zařadit do pracovního kolektivu. Realizační tým Asistenčního centra a.s. chce zejména podpořit snahu o posílení spolupráce mezi středními školami a firmami působícími v regionu Ústeckého kraje. V rámci projektu vytvoříme jednotný systém, díky němuž se do praktické výuky žáků zapojí přímo zaměstnavatel. Studenti tak získají zkušenosti od odborných pracovníků. Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Období realizace projektu: PARTNEŘI PROJEKTU Střední škola elektrotechniky a spojů, p.o., Ústí nad Labem - Stříbrníky, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Střední škola stavební, p.o., Teplice, Střední průmyslová škola technická, p.o. Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, VÝKOP CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v Ústeckém kraji, pracovníci škol a školských zařízení - pedagogové středních škol v Ústeckém kraji. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU Celé nastavení projektu vychází z průzkumu, který ukazuje, že je nutné vytvořit spolupráci mezi středními školami a podniky. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení praktické složky výuky na středních školách. Zaměříme se především na podporu získávání praktických zkušeností žáků, a to přímo u jednotlivých zaměstnavatelů. Současně budeme monitorovat a analyzovat aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, aby mladí studovali takové obory, v nichž získají zaměstnání. Pomocí těchto aktivit chceme dosáhnout takového cíle, aby čerství absolventi škol získali co nejdříve plnohodnotnou práci v oboru. Bohužel v současné době jde mnoho mladých lidí ihned po škole na úřad práce. Zároveň chceme pozitivně motivovat zaměstnavatele, aby se zapojili do systému praxí a celé výuky na středních školách. HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU Kontaktování škol a zaměstnavatelů Realizace odborných praxí Technologické profily zaměstnavatelů Vzdělávání odborníků z praxe Konference a workshopy projektu: Informační technologie - budoucnost do všech oborů Informační a komunikační technologie ICT v České republice Optická vlákna Hry minulosti vs. hry současnosti Synchronní a asynchronní komunikace Sociální sítě - novodobé šílenství Ženy v oboru informační technologie Holografie odsune DVD do minulosti? 3D technologie - budoucnost filmového průmyslu? Kde vývoj telekomunikační techniky skončí? Perspektiva telekomunikací v době internetu Autor: kolektiv autorů Vydává: Asistenční centrum, a. s. Sportovní MOST Tel.: Grafické zpracování, tisk: Raprint s. r. o. Čepirohy 56, Most Tel.: Náklad: 150 ks Závěrečné vydání našeho projektového časopisu je věnováno informačním technologiím. V dnešní době se stávají velmi významnými nejen v soukromém životě, ale především pracovním. Můžete se s nimi potkat na každém kroku a i při svém budoucím pracovním uplatnění se s nimi budete setkávat. Průřezově se totiž dotýkají všech ostatních oborů a profesí, kde se stále více využívají. Informační a komunikační technologie nejsou pouze programování nebo kancelářská práce s počítači. Dnes se již bez elektroniky neobejde žádný obor a práci s informačními technologiemi najdeme vestrojírenství, elektrotechnice, zemědělství, dopravě a dalších oblastech. Při tom se s touto technikou setkávají i výrobní pracovníci. Počítače se využívají při návrzích nových výrobků (plány a výkresy), při organizaci harmonogramu výroby, ve skladovém hospodářství (příjem a výdej zboží), při diagnostice a opravách automobilů, pro evidenci zákaznických databází, při obsluze výrobních strojů (CNC). Například i traktor lze naprogramovat, aby jezdil po poli bez řidiče určitou trasu sám. Na pracovníky v různých oborech se tak pochopitelně zvyšují nároky na znalosti práce s informačními technologiemi. Jejich neznalost vám může způsobit problémy při hledání svého budoucího zaměstnání a je tak důležitým faktorem pro získání práce. Dnes již nestačí zvládat jen základní funkce počítače, ale musíte práci s výpočetní technikou lépe pochopit a umět se naučit obsluhovat vždy konkrétní program či zařízení, které se ve vaší profesi využívají. Ty se navíc postupem času mění a vyvíjejí, takže každého čeká učení po celý život. Z pohledu pracovníka v oblasti IT je situace obdobná. Díky již zmiňovanému širokému využití informačních technologií v různých oborech roste poptávka po pracovních, kteří přímo vedle znalosti IT mají navíc znalosti v jiných oborech. Nestačí tedy rozumět pouze IT technologiím, ale vyžaduje se také znalost oboru, kde se tyto technologie nasazují. Lidé, kteří mají takové znalosti, jsou na trhu práce velmi ceněni. Například programátor, který zná problematiku strojírenské výroby, může mnohem efektivněji zavádět informační systém na koordinaci výrobních procesů a toho si firmy cení a takovéto pracovníky preferují. Obor informačních technologií je velmi důležitý a jeho důležitost bude růst. Je to totiž obor, kterému nevadí hranice a v době globalizace se hranice snadno stírají. Již dnes pracují IT experti v Indii pro německé nemocnice. Tak se i našim odborníkům otvírají možnosti, jak se mohou zapojit do celosvětové ekonomiky a zajistit si tak svou pracovní budoucnost. Ing. František Jochman ředitel společnosti Asistenční centrum, a.s. 2 IC technologie a telekomunikace 3

3 INFORMAČNÍ a komunikační technologie BUDOUCNOST PATŘÍ POČÍTAČŮM Informační a komunikační technologie, pro které se používá zkratka ICT (z anglického Information and Communication Technologies), je možné zjednodušeně popsat jako veškeré technologie, nástroje a postupy umožňující lidem komunikaci a práci s informacemi. Tímto pojmem tedy bývá souhrnně označován hardware (servery, počítače, komunikační a síťová zařízení, kamera, myš apod.) i software (operační systém, textové editory, grafické programy, síťové protokoly apod.) využívaný pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Dříve bylo možné setkávat se pouze s termínem IT (informační technologie), který zahrnuje veškerá elektronická zařízení, která jsou schopna určitým způsobem zpracovávat informace, ovšem z tohoto pohledu se jednalo pouze o hardwarovou část zařízení. Jednotlivá zařízení však spolu postupně začala navzájem komunikovat a termín Informační technologie, byl postupem času doplněn o prvek komunikace, tzv. ICT technologie. Vrcholem dorozumívání se stal internet či mobilní telefony. IT HANTÝRKA Obě zkratky se obvykle používají s anglickou výslovností, tedy [AJ-TÝ] nebo [AJ-SÍ-TÝ], a mohou se zcela běžně zaměňovat, většinová populace je spíše zvyklá na starší pojem IT. V aj-tý pracují ajťáci, méně často ajťačky. Lidé z aj-tý mluví nesrozumitelnou hantýrkou, která může nezasvěcené děsit. ROZMACH DÍKY VÁLCE Jak už to tak bývá, hnacím motorem pro vývoj prvních počítačů byla druhá světová válka. Již v té době bylo nutné provádět mnoho náročných výpočtů, na které lidské zdroje jednoduše nestačily. Tak byl vytvořen první elektronkový počítač jménem ENIAC - obrovské monstrum, tedy v porovnání s dnešními standardy výpočetní techniky. Ovšem myšlenka počítacího stroje nepřišla ve čtyřicátých letech dvacátého století jen tak. K četným předchůdcům jeho tvůrců lze počítat například francouzského filozofa a matematika Blaise Pascala ( ), který jako první sestrojil mechanický sčítací stroj. Dalším průkopníkem byl známý průmyslník Jacquard, který kolem roku 1800 poprvé v praxi použil programové řízení, když zvolil děrné štítky s naprogramovaným vzorem látky pro řízení tkalcovského stavu. Se skvělou myšlenkou spojení mechanických výpočetních pomůcek a programově řízených strojů jako první přišel anglický matematik Charles Babbage ( ). Roku 1834 navrhl programově řízený počítač, který nazval Analytical Engine. Stroj měl být vybaven aritmetickou jednotkou, pamětí pro 1000 padesáticiferných čísel, vstupem z děrných štítků a výstupem na primitivní tiskárnu. Programování se mělo provádět pomocí Jacquardouých děrných štítků. Jeho princip se v ničem podstatném nelišil od programování dnešních počítačů. Návrhem Analytical Engine ovšem Babbage předběhl svou dobu natolik, že soudobá technologie na konstrukci nestačila. Z důležitých předchůdců je nutno jmenovat ještě amerického průmyslníka Hermana Holleritha, který na přelomu 19. a 20. století začal v masovém měřítku prosazovat děrnoštítkové stroje (a později založil firmu IBM). V období těsně před druhou světovou válkou byl vynález počítače již na spadnutí, výzkumné práce probíhaly souběžně v USA, Anglii a Německu. ZÁKLADNÍ KÁMEN STAVBY POČÍTAČE Od roku 1944 spolupracoval se skupinou Mauchlyho a Eckerta (tvůrci Eniacu) také John von Neumann. Během války pracoval na konstrukci jaderných zbraní, a právě to ho přivedlo k prvním počítačům. Seznámil se podrobně s jejich nedostatky a reagoval na ně tzv. von Neumannovou koncepcí - seznamem teoretických požadavků, kterými se konstrukce funkčního počítacího stroje musí řídit. O genialitě těchto tezí svědčí skutečnost, že do dnešního dne v podstatě nebyly překonány. Padesátá léta byla ve výpočetní technice érou nadšenců a hrdinů, podobně jako začátek století v automobilismu a letectví. Báječní muži od počítacích strojů svými schopnostmi a svým úsilím plně vyvažovali vše, co tehdejším počítačům chybělo. V té době ještě počítače nevypadaly tak, jak je známe dnes. Marně bychom hledali klávesnici, myš, nebo monitor. Komunikace probíhala pomocí číselných kódů, zapisovaných do děrné pásky. A ani výkonově je samozřejmě nemůžeme porovnávat s dnešními stroji. NOVÉ MOŽNOSTI, NOVÉ GENERACE Počítače se tradičně klasifikují podle tzv. generací. V první generaci (zhruba do roku 1956) se jako stavební prvek používaly elektronky, které byly u druhé generace ( ) nahrazeny tranzistory. Revoluční vynález integrovaného obvodu byl v konstrukci počítače poprvé využit firmou IBM. Přechod k integrovaným obvodům neznamenal jen miniaturizaci a zvýšení výkonu, ale též hospodárnější výrobu a tedy výrazné zlevnění počítačů. Od poloviny 60. let začalo počítačů ve všech odvětvích ekonomiky velmi rychle přibývat. V 60. letech byl i ten nejmodernější počítač velmi komplikovaným zařízením, které potřebovalo ke svému provozu buď samostatnou budovu, nebo alespoň několik vyhrazených místností se speciálními nároky na čistotu, kabeláž, klimatizaci atd. O jeho chod se musel starat tým odborníků, většinou úzce specializovaných na konkrétní stroj. Náklady na pořízení se vyčíslovaly pěti až šesticifernou sumou v dolarech. Přesto poptávka neustále rostla, neboť při správné organizaci práce se investice do výpočetní techniky byla schopna velmi rychle vrátit. SEZNAMTE SE S OSOBNÍM POČÍTAČEM Kromě velkých střediskových počítačů se trh dožadoval také počítače pro jednotlivce. Levnějšího stroje, který by byl dost malý a dost jednoduchý, aby jej mohl obsluhovat pouze jediný člověk, který by nemusel být odborníkem. Částečné řešení nabídly koncem 60. let společnosti Digital a Hewlett-Packard, které zavedly novou kategorii, tzv. minipočítačů. K jejich obsluze skutečně stačil jediný člověk, jeho kvalifikace však nadále musela být poměrně značná. Počítač byl stále tvořen několika rozměrnými plechovými skříněmi a jeho cena byla nejméně desetinásobkem ceny kvalitního osobního auta. Podstatným přínosem minipočítačů bylo ovšem to, že zavedly do všeobecného používání terminál, který obsahoval obrazovku spojenou s klávesnicí. Rozhodujícím faktorem pro další vývoj byla výroba nových elektronických součástek - integrovaných obvodů (čipů). Kalifornská firma Intel dosáhla jako první hustoty integrace 1000 tranzistorů na čip, nezbytné k sestavení tzv. mikroprocesoru, tedy řídicí jednotky počítače (1971). Intel po deseti letech intenzivního vývoje roku 1981 předvedl světu svůj první osobní počítač, nazvaný IBM PC. A tak začala doba pécéček. Další, tentokrát už moderní historie, je většině dobře známá. Rozvoj procesorů (od Pentia až po Core i7), 3D zobrazení pomocí grafických karet, zvětšování rychlosti i kapacity počítačů, miniaturizace a další a další novinky ve vývoji nás posunuly tam, kde jsme nyní. Ne všichni si možná uvědomují, že informační a komunikační technologie jsou v současnosti naprosto nepostradatelné. Využívají je všechny obory a státní instituce. Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly fungovat veškeré úřady, obchody, banky, zdravotnictví, doprava, průmyslová výroba, vědecké instituce, média, zábavní průmysl, kulturní instituce, policie, armáda ve všech oborech počítače usnadňují lidem práci. A spoustu jí také přidělávají. Ale pokrok zkrátka zastavit nejde. Počítač dokáže být hodný sluha, je však třeba mít jej pod kontrolou, aby se z něj nestal také zlý pán. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: Obrázky: png atari.jpg 4 IC technologie 5

4 ICT v České republice JAK SI VEDOU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE U NÁS? Více než dobře. V uplynulých letech zaznamenával český trh informačních a komunikačních technologií bouřlivý růst, spolu s růstem ekonomiky rostla i produktivita práce a dopady globální ekonomické krize na odvětví ICT v České republice je v současné době těžké odhadnout. V uplynulých letech Česká republika investovala podle údajů OECD do informačních a komunikačních technologií srovnatelné množství prostředků jako je průměr EU (měřeno v procentech HDP). Co se týče využívání informačních a komunikačních technologií patří ČR podle studie Světového ekonomického fóra 36. místo ze 127 zemí. TRH ICT Podle studie EITO 2007 (European Information Technology Observatory) patří trh v České republice mezi nejrozvinutější trhy nových členských zemí EU. Země si udržuje nejvyšší úroveň výdajů v oblasti IT vůči HDP v regionu (3,2 % v roce 2006), následované Estonskem (2,86 %). Tento údaj je srovnatelný s mnoha západoevropskými zeměmi (průměr EU 15 činí 2,72 %). Hlavním motorem pro IT investice je zejména zpracovatelský průmysl, finanční služby a telekomunikace. Věděli jste, že ICT firmy generují významný obrat v českém hospodářství mld. Kč Mezi přední světové ICT firmy působící v České republice patří Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard, Honeywell, Rad Hat, Novell, ebay, Google nebo Microsoft. Ten v lednu 2007 zahájil činnost evropského Centra pro podporu mobilních technologií, následující rok v únoru pak otevřel v Brně společně s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) tzv. Microsoft Inovační Centrum. Úkolem tohoto střediska je podpořit nadějné začínající firmy především z oblasti IT a pomoci tak rozvoji inovací a inovativního podnikání v České republice. Skutečnost, že investice do ICT sektoru nejsou omezeny pouze na zahraniční společnosti, ilustruje fakt, že nejvýznamnějším investorem roku 2007 v oblasti strategických služeb byla vyhlášena česká softwarová společnost Logos za rozšíření svého pražského IT vývojového centra. 2,8x větší obrat než Škoda Auto ICT firmy jsou významným zaměstnavatelem pro 130 tis. osob 4,5x více pracovníků než Škoda Auto ICT firmy mají významné místo mezi malými a středními podniky 98 % z ICT firem jsou firmy do 20 zaměstnanců Firmy z oblasti ICT služeb mají nejvyšší přidanou hodnotu na zaměstnance 1,8 mil. Kč/rok (stavebnictví 3x méně, průmysl 2,3x méně) IT pracovníci mají téměř nulovou nezaměstnanost, vysoké platy a vysoké odvody do státní kasy Průměrná hrubá zda Kč Za IT pracovníka firma průměrně posílá měsíčně 29 tis. Kč státu Z výše uvedených údajů je zřejmé, že Česká republika se tak v posledních letech stává významným centrem pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. ÚSPĚCH ČESKÝCH ICT FIREM V ZAHRANIČÍ Ovšem i českých ICT firem, které se prosadily v zahraničí, je mnoho. Kvalitu českých IT odborníků v zahraničí prokázalo mnoho úspěšných firem, jako např. LANGMaster International, CN Resources International či 2N telecommunication. Úspěch českých firem z oboru informačních technologií v zahraničí odstartovala už počátkem devadesátých let firma Software 602. Na věhlas nesmrtelného textového editoru T602 navazují další české firmy. Mezinárodní úspěchy slaví také brněnská firma AVG Technologies CZ (dříve známá pod názvem Grisoft), která patří k největším exportérům antivirových programů (65 % podíl ve společnosti byl koupen za 1,2 miliardy Kč v roce 2005 společnostmi Intel Capital a Enterprise). Na příkladu společnosti Bohemia Interactive Studio lze dobře ilustrovat, že doba stále dává prostor novátorským řešením. Na základě celosvětově populární hry Operace Flashpoint a jejího novějšího engine australská pobočka firmy Bohemia Interactive Australia vytvořila pro vojenské složky USA, Austrálie a dalších zemí taktický simulátor Virtual Battlespace Systems 1 interaktivní 3D tréninkový systém pro výuku taktiky pro malé skupiny jednotek. Další úspěšné české vývojářské studio Illusion Softworks je autorem několika světově uznávaných her, především pak hry Mafia. Firmu koupila zahraniční společnost Take 2, přejmenovala ji na 2K Czech a dále se věnuje vývoji počítačových her. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NÍZKÁ MÍRA SOFTWAROVÉHO PIRÁTSTVÍ Pokrok, který Česká republika dosáhla v oblasti ochrany, dodržování a vynucování práv k duševnímu vlastnictví, ji řadí mezi nejvyspělejší státy světa. Česká republika svou intenzivní prací v uplynulých několika letech vybudovala velmi solidní základ pro efektivní ochranu práv k duševnímu vlastnictví, o který se mohou opřít všichni domácí i zahraniční investoři. Z výsledků statistiky BSA (Business Software Alliance) vyplývá, že míra softwarového pirátství v České republice v roce 2008 činila 38 %, což je o jeden procentní bod méně než předcházející rok. Od roku 1994 se podařilo v ČR snížit míru pirátství z původních 66 % o 28 procentních bodů. Ve srovnání s ostatními členskými státy EU se ČR umístilo na 11. místě. V závěsu jsou nejen veškeré postkomunistické státy, ale i mnohé západoevropské a jihoevropské státy EU, například Francie (41 %), Itálie (48 %) a Španělsko (42 %). Výše zmíněná čísla mohou na první pohled vypadat relativně uspokojivě, ale ať si schválně každý, kdo má svůj vlastní počítač, sáhne do svědomí a řekne si, kolik má doma originálních programů. Někdy si to, bohužel, uživatel vlastně ani neuvědomuje ať už jde o operační systém, textový editor, antivirus nebo nejrůznější počítačové hry, velká většina domácích počítačů obsahuje více než jeden pirátský program. Přitom pokud používáme program, který někdo vymyslel, naprogramoval, náleží mu za něj odměna a pokud mu ji nedáme, de facto nejde o nic jiného, než o krádež. Jen to při stahování z internetu není tak vidět. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE <a> Zrušil jsem si Facebook. <a> Mám z toho dost dobrej pocit, ale jak se to teď lidi dozví?? 17:42:59 <domcas> SAKRA PROČ TO VY- HAZUJE MĚ? 17:42:59 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] 17:42:59 -!- <domcas> has joined #kanal 17:43:34 <domcas> LIDI MÁM PROBLÉM, KDYŽ NĚCO NAPÍŠU, TAK MĚ TO KICKNE! 17:43:34 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] 17:43:34 -!- <domcas> has joined #kanal 17:44:16 <domcas> NEVÍTE, ČÍM TO JE? RYCHLE, NEŽ MĚ TO ZASE VYHODÍ! 17:44:17 -!- mode/#kanal [+b <domcas>] by Bot 17:44:17 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] Komentář: Někdy si říkám, že bychom toho Bota měli naučit česky. 6 IC technologie 7

5 OPTICKÁ vlákna HRY minulosti vs. hry současnosti SVĚTLO NA KONCI KABELU Optické vlákno je tenké vlákno ze skla nebo ve speciálních případech z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na značné vzdálenosti. V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích, protože kromě delší vzdálenosti nabízejí také vyšší přenosové rychlosti dat, a tvoří tak naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí. V brzké budoucnosti se počítá s jejich rozšířením také do místních sítí. Využití nachází optická vlákna také například v medicíně, ale i dalších oblastech lidské činnosti. MÍSTO SIGNÁLU STAČÍ IMPULS Odborná literatura říká, že Optické vlákno je dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy vlákna s využitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. to laikovi příliš mnoho neřekne. Pro snazší pochopení proto uveďme, že v případě metalických spojů (tj. koaxiálního kabelu a kroucené dvoulinky) byla přenášená data reprezentována vhodným elektrickým signálem a jeho průběhem, kdežto v případě optických přenosů je zřejmé, že přenášená data budou reprezentována světlem, resp. světelnými impulsy. Optická vlákna mohou být použita pro stavbu telekomunikačních sítí, protože jsou ohebná a mohou být svázána do svazků jako kabely. Jsou výhodná zejména na dlouhé vzdálenosti, protože světlo prochází přes vlákno s malým útlumem ve srovnání s elektrickými kabely s kovovými vodiči. Kromě toho je možné dosahovat rychlosti přenosu až 111 gigabitů za sekundu, i když běžné rychlosti v aplikovaných systémech jsou 10 nebo 40 Gb/s. Velkou výhodou je, že každé vlákno může přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla. Vytváření sítí na krátké vzdálenosti pomocí optických kabelů, jako například v budově, potom šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel. Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení. Optické kabely nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na vysokém napětí, jako jsou např. sloupy vysokého napětí a kovové konstrukce náchylné na úder blesku. Mohou být také použity v prostředích, kde jsou přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení. BUDOUCNOST KONEC ELEKTRICKÝCH SIGNÁLŮ Problém ovšem nastává při převodu elektrického signálu na signál optický, který se přes optické kabely přenáší. Dnešní optické technologie využívají možností optiky jen z velmi malé části, což je dáno především stávající schopností převádět elektrické signály na optické a v jejich opačném převodu. Na dalekém horizontu se možná již rýsují i čistě optické výpočetní systémy, které by se nemusely zdržovat převodem na elektrické signály a mohly by tak být významněji rychlejší, ale prozatím jsou takovéto čistě optické počítače jen hudbou daleké budoucnosti. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno vl%c3%a1kno Obrázky: vlakna.jpg Obrázeky: ttp://notebookcritic.files.wordpress.com/2008/11/nhl jpg; firstgennfs.rscsites.org/images/game_screens/nfs3_1.jpg; Není to ani tak dávno, kdy jsem se sám dobrovolně vrátil k hraní starších her. Jako úplně malé děcko jsem začínal NHL 1995 na Commodore 64. Nejsem si jistý, jestli ho mladší generace budou pamatovat, ale tahle šikovná mašinka toho uměla dost na to, z jaké doby byla. I když přiznávám, že při současném pokroku v téhle oblasti můžou tyhle mašinky vypadat velmi komicky. Když pak přišly klasické počítače, tak se k nám dostala 486 a s tím začaly i některé série, u kterých vycházejí méně či více povedená pokračování dodnes. Tou asi nejznámější sérií budou simulace, přesněji řečeno sportovní simulace. Série jako NHL, FIFA, NBA, nebo MBL vycházely už, s lehkou nadsázkou, ještě před tím, než počítače vůbec přišly. Pokroky a poznatky z moderních technologií jsou na postupném vývoji hry velmi dobře znatelné. Stačí se podívat na pár obrázků, stejně tak hratelnost, inteligence, nebo možnosti, které jste ve hře měli k dispozici, prošli velkými změnami. Jednoduše řečeno, dát gól, trefit míček, nebo dát koš už není v nejnovějších verzích tak snadné jako ve verzích předchozích. Další sérií, kterou jistě budete znát všichni, je simulátor automobilových závodů Need for Speed. Začínalo se s úplně obyčejným závoděním na okruhu, nebo třeba po městské dálnici. Výhodou série NFS jsou licence na značky automobilů a vůbec na to, že ve hře můžete vidět naprosto shodné repliky skutečných automobilů. Pro mě jako nadšence do aut je to velké lákadlo. Pořád lepší jezdit originální 911, než v nějakém paskvilu, který se jmenuje šíleným způsobem a snaží se tvářit jako Porsche. Stejně jako jiné Need for Speed III: Hot Pursuit hry i NFS se vyvíjela po stránce grafické i po stránce hratelnosti. NFS byla vždy víceméně arkáda až na jednu světlou výjimku. Pátý díl nazvaný Porsche Unleashed, který jako takový sledoval vývoj celé automobilky až do roku Je fakt, že model zničení vozidla se objevil NHL 2009 i v jiných dílech, ale pro mě právě tento pátý díl zůstane favoritem v celé sérii a to i pro v celku propracovaný model poničení. Třetí sérií, o které bych se rád zmínil, je série Grand Theft Auto. Je fakt, že její historie nesahá tak daleko jako u ostatních dvou, ale i tak je zde vidět velký pokrok a taktéž velká oblíbenost u hráčů. Nejdůležitějším bodem ve vývoji je rozhodně přechod mezi druhým a třetím dílem, kdy došlo ke změně z 2D prostředí na 3D prostředí. Na hratelnosti obrovská změna, pro mladší hráče je nejspíš 2D prostředí nemyslitelné, ale ono i to mělo své kouzlo. Sérií je opravdu přehršle, například můžeme ještě zmínit Prince of Persia, který v poslední době prodělává velký comeback, Tony Hawk s Pro Skater, která nejspíš změní svého patrona na Shaun White. First person střílečka Doom, Diablo a další a další a další. Zkuste někdy od nejnovějších, technologicky prošpikovaných, hardwarově obrovsky náročných akcí přejít zpátky do minulosti a zahrát si třeba takové SimCity, nebo s kamarády zaválčit na jedné klávesnici při Dyna Blaster. Ze své vlastní zkušenosti říkám, že mě to až překvapilo, jak jsem se do těchto starých titulů pustil s vervou a že jsem u nich vydržel dlouhé hodiny, stejně jako kdysi před deseti, někdy i dokonce patnácti lety. Need for Speed: Most Wanted Autor: Lukáš Rais 8 IC technologie 9

6 SYNCHRONNÍ a asynchronní komunikace CHAT VS. Dorozumíváme se neustále: slovy, gesty, i když nemluvíme, můžeme tím dávat najevo, že nechceme komunikovat. S rozvojem informačních a komunikačních technologií, a především s rozvojem internetu, se stále více domlouváme elektronicky. Tento způsob vzájemného lidského dorozumívání je často kritizován, především pro své jisté odosobnění a ztrátu přímého kontaktu s jinými lidmi. Dnešní mladí lidé, označovaní někdy jako Generace Y, jsou například běžně zvyklí (ve většině případů) pohybovat se na sociálních sítích a považují to za naprosto běžný způsob komunikace. Elektronická komunikace má však jistě také své výhody. Elektronickou komunikaci můžeme rozdělit na dvě základní skupiny synchronní a asynchronní komunikaci. Rozdíl mezi nimi je v čase, kdy komunikace probíhá. Tedy jestli komunikace probíhá v reálném čase, nebo zda v ní účastníci na sebe reagují s určitým zpožděním. Typickými nástroji synchronní komunikace jsou například chat a videokonference (Skype). Mezi výhody synchronní komunikace patří okamžitá odezva a možnost rychlé reakce v rámci rozhovoru. Nevýhodou je nutnost sladit možnosti všech účastníků komunikačního procesu. To samozřejmě není až tak velký problém v případě komunikace dvou kamarádek přes ICQ, ale ve chvíli, kdy je nutné zapojit do konference účastníky z různých konců světa z různých časových pásem, už to tak jednoduché není. Na druhé straně typickými představiteli asynchronní komunikace jsou především fóra a y. V tomto případě záleží na úhlu pohledu, co patří mezi jejich výhody. Nevyžadují zapojení účastníků ve stejném čase a účastníci tak nemusí okamžitě reagovat. Zaznamenaná historie příspěvků pak umožňuje jejich jednodušší organizaci. VIRTUÁLNÍ TŘÍDA S rozvojem internetu začalo také jeho postupné pronikání do škol. V současné době však nejde jen o to, aby škola poskytla svým žákům a studentům přístup k internetu. Počítá se s jeho využitím v e-learningu, tedy elektronické formě výuky. Lze si to představit jako jakousi virtuální třídu. Virtuální třída (z anglického Virtual Classroom), někdy označovaná jako webinář (seminář na webu), je místnost ve virtuálním prostoru, na internetu. Je to webový interaktivní nástroj, který umožňuje lidem setkávat se, komunikovat a spolupracovat - aniž by museli být osobně přítomni. Výhody použití virtuální třídy jsou natolik přesvědčivé, že lze doporučit virtuální třídu jako významný způsob výuky a prezentací, a to bez větších počátečních investic. Virtuální třída pak nejčastěji spojuje oba druhy komunikace, tedy jak synchronní, tak asynchronní, přičemž si bere za své výhody obou způsobů. Synchronní komunikace v rámci e-learningu, tedy synchronní výuka, se nejvíce přibližuje klasické třídě, kdy se studující může okamžitě na něco zeptat a hned obdrží odpověď. Daleko lépe pak vytváří pocit sounáležitosti virtuální třídy. Synchronní výuka se také zpravidla rychleji a levněji vyrábí, oproti asynchronní formě, její modifikace je snazší a umožňuje také improvizaci vyučujícího. Na druhou stranu se hůře uchovává (audio- i videozáznamy jsou kapacitně objemné) a její standardizace (tedy jakási jednotnost) je také náročnější. Pro studenty má tu nevýhodu, že nemohou studovat vlastním tempem, jsou nuceni se daleko více přizpůsobovat tempu vyučujícího. Asynchronní výuka, jejímž představitelem je například systém Moodle, který se používá na některých vysokých školách, má oproti synchronní také několik výhod. Často bývá obsahově promyšlenější, obsáhlejší a komplexnější, účastníci mají více času na rozmyšlenou. Odpadá také stres z nutnosti okamžité reakce, který je pro mnoho lidí svazující. Studenti mohou ve výuce do jisté míry postupovat vlastním tempem. Jako nejvhodnější způsob e-learningu se tedy zdá spojení obou metod komunikace. Ne snad, že by virtuální třída jednou pro vždy nahradila třídu klasickou, její síla je ale ve specifických typech vzdělávání, jako je dálkové studium apod. Jinak je virtuální třída vhodným moderním doplňkem klasické výuky. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: aspx?cc=cz&ll=cs&id=963 Obrázky: VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE <a> Tak ta moje přítelka je fakt dobrá. <a> Hrála tak urputně Mass Effect, že zapomněla na rande. <a> Nejlepší je se ráno probudit a mít další zelené políčko. <b> Aaaaaah, tady někdo paří Farmville, co? :P <a> Jestli tím myslíš, že jsem úspěšně složil zkoušku, a učitel mi proto v systému vybarvil kolonku jeho předmětu zelenou barvou, tak ano, pařím Farmville. <Fenixp> Ale stejně, kolik znáš holek, co v něco nevěří? <Fenixp> A teď nemluvím o křesťankách, ale v cokoli nadpřirozené. <Scratcher> No, ono je problém, že všichni v něco věří. <Scratcher> Ta věří v boha... ta věří v mimozemšťany... ta věří, že zhubne IC technologie 11

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. DAVID URBÁNEK TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2011/2012 Na tvorbě inovativní příručky se podílel kolektiv autorů složený z odborných pracovníků projektu a pedagogických

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Professional. Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání

Professional. Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 3 06 Professional Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání > obsah Obsah str. 4 str. 6 str.

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data CHCETE VĚDĚT, JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ SVĚT? SAP Fórum 2015 Ve středu 13. května 2015 v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici květen 2015 uvnitř čísla Umění zaujmout. Pomůže technologie Ambilight 02 Gartner:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

Na jedné lodi s AVG. Biometrie zabezpečení budoucnosti. O nás pro vás HTC prozrazuje. Jedinečný po všech stránkách 2/2013.

Na jedné lodi s AVG. Biometrie zabezpečení budoucnosti. O nás pro vás HTC prozrazuje. Jedinečný po všech stránkách 2/2013. Biometrie zabezpečení budoucnosti Na jedné lodi s AVG O nás pro vás HTC prozrazuje Jedinečný po všech stránkách 2/2013 PIN na vaší dlani Editorial to nejlepší od Sony ve smartphonu Firemní data jsou cenná

Více

DĚTI, POČÍTAČOVÉ HRY A INTERNET Diplomová práce

DĚTI, POČÍTAČOVÉ HRY A INTERNET Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A Ústav pedagogiky a sociálních studií Michaela Jelínková VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika správní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Zlatá horečka.cz Tuzemské firmy jsou světovou špičkou v boji s počítačovými viry. Nová generace podnikatelů by se ráda prosadila i v jiných oborech

Zlatá horečka.cz Tuzemské firmy jsou světovou špičkou v boji s počítačovými viry. Nová generace podnikatelů by se ráda prosadila i v jiných oborech Jan Mládek: Navrhujeme jen dva termíny pro změny zákonů str. 16 číslo 10 l 13. 10. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zlatá horečka.cz Tuzemské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších Kompletní bezpečnost na jednom místě ITis easy aneb naučte se prodávat bezpečnost jako nikdo jiný 6. 8. října 2015, Norimberk Praha 15. 7. 2015 červen / červenec 2015 uvnitř čísla Dvousetprocentní růst

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 10/2013 ROČNÍK 3 TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 17 JOSEF ŠLERKA: ČÍSLA OBJEKTIVITU NENAHRADÍ 10 OBRAT V ROZVODECH 34 www.czso.cz czso.cz na tabletu i v mobilu www.czso.cz OBSAH

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OBSAH 1 Co od recenze očekávat... 5 2 Instant Messaging... 6 2.1 Popis skupiny komunikačních nástrojů... 6 2.1.1 Konkrétní příklady nástrojů... 6 2.2 ICQ... 8 2.2.1 Popis nástroje... 8 2.2.2 Výhody nástroje...

Více

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 SVĚTLO OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 SVĚTELNÝ PAPRSEK V ZAJETÍ WEBOVÉ KAMERY STRANA 21 SVĚTELNÝ DESIGN STRANA 22 DRAMATICKÉ OSVĚTLENÍ

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4. aneb Život on-line Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4 aneb Život on-line Sborník závěrečných prací Literární akademie (Katedra mediální tvorby a publicistiky)

Více

WWW prezentace obce,

WWW prezentace obce, Pedagogická fakulta Jihočeské university Katedra fyziky WWW prezentace obce + popis programu HomeSite WWW prezentace obce, popis programu HomeSite 4.5.1 diplomová práce David Vopalecký České Budějovice

Více