Sociální sítě novodobé šílenství str. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě novodobé šílenství str. 12"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.13/ ICT v České republice str. 6 Sociální sítě novodobé šílenství str. 12 Perspektiva telekomunikací v době internetu str. 21 IC technologie a telekomunikace 6/2010 IC TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

2 Seznamte se s projektem 2 Obsah Seznamte se s projektem VÝKOP INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - budoucnost do všech oborů Na trhu práce už delší čas chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. A právě na tuto situaci reaguje Asistenční centrum, a.s. projektem VÝKOP. Zaměstnavatelé často nejsou schopni zaplnit volná pracovní místa kvalifikovanými pracovníky, což do značné míry negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a potenciál dalšího rozvoje. Když chceme tento problém vyřešit, je nutné, aby ze škol technických oborů vycházeli perfektně připravení studenti. Zaměstnavatelé by je díky tomu mohli ihned po škole zařadit do pracovního kolektivu. Realizační tým Asistenčního centra a.s. chce zejména podpořit snahu o posílení spolupráce mezi středními školami a firmami působícími v regionu Ústeckého kraje. V rámci projektu vytvoříme jednotný systém, díky němuž se do praktické výuky žáků zapojí přímo zaměstnavatel. Studenti tak získají zkušenosti od odborných pracovníků. Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Období realizace projektu: PARTNEŘI PROJEKTU Střední škola elektrotechniky a spojů, p.o., Ústí nad Labem - Stříbrníky, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Střední škola stavební, p.o., Teplice, Střední průmyslová škola technická, p.o. Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, VÝKOP CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v Ústeckém kraji, pracovníci škol a školských zařízení - pedagogové středních škol v Ústeckém kraji. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU Celé nastavení projektu vychází z průzkumu, který ukazuje, že je nutné vytvořit spolupráci mezi středními školami a podniky. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení praktické složky výuky na středních školách. Zaměříme se především na podporu získávání praktických zkušeností žáků, a to přímo u jednotlivých zaměstnavatelů. Současně budeme monitorovat a analyzovat aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, aby mladí studovali takové obory, v nichž získají zaměstnání. Pomocí těchto aktivit chceme dosáhnout takového cíle, aby čerství absolventi škol získali co nejdříve plnohodnotnou práci v oboru. Bohužel v současné době jde mnoho mladých lidí ihned po škole na úřad práce. Zároveň chceme pozitivně motivovat zaměstnavatele, aby se zapojili do systému praxí a celé výuky na středních školách. HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU Kontaktování škol a zaměstnavatelů Realizace odborných praxí Technologické profily zaměstnavatelů Vzdělávání odborníků z praxe Konference a workshopy projektu: Informační technologie - budoucnost do všech oborů Informační a komunikační technologie ICT v České republice Optická vlákna Hry minulosti vs. hry současnosti Synchronní a asynchronní komunikace Sociální sítě - novodobé šílenství Ženy v oboru informační technologie Holografie odsune DVD do minulosti? 3D technologie - budoucnost filmového průmyslu? Kde vývoj telekomunikační techniky skončí? Perspektiva telekomunikací v době internetu Autor: kolektiv autorů Vydává: Asistenční centrum, a. s. Sportovní MOST Tel.: Grafické zpracování, tisk: Raprint s. r. o. Čepirohy 56, Most Tel.: Náklad: 150 ks Závěrečné vydání našeho projektového časopisu je věnováno informačním technologiím. V dnešní době se stávají velmi významnými nejen v soukromém životě, ale především pracovním. Můžete se s nimi potkat na každém kroku a i při svém budoucím pracovním uplatnění se s nimi budete setkávat. Průřezově se totiž dotýkají všech ostatních oborů a profesí, kde se stále více využívají. Informační a komunikační technologie nejsou pouze programování nebo kancelářská práce s počítači. Dnes se již bez elektroniky neobejde žádný obor a práci s informačními technologiemi najdeme vestrojírenství, elektrotechnice, zemědělství, dopravě a dalších oblastech. Při tom se s touto technikou setkávají i výrobní pracovníci. Počítače se využívají při návrzích nových výrobků (plány a výkresy), při organizaci harmonogramu výroby, ve skladovém hospodářství (příjem a výdej zboží), při diagnostice a opravách automobilů, pro evidenci zákaznických databází, při obsluze výrobních strojů (CNC). Například i traktor lze naprogramovat, aby jezdil po poli bez řidiče určitou trasu sám. Na pracovníky v různých oborech se tak pochopitelně zvyšují nároky na znalosti práce s informačními technologiemi. Jejich neznalost vám může způsobit problémy při hledání svého budoucího zaměstnání a je tak důležitým faktorem pro získání práce. Dnes již nestačí zvládat jen základní funkce počítače, ale musíte práci s výpočetní technikou lépe pochopit a umět se naučit obsluhovat vždy konkrétní program či zařízení, které se ve vaší profesi využívají. Ty se navíc postupem času mění a vyvíjejí, takže každého čeká učení po celý život. Z pohledu pracovníka v oblasti IT je situace obdobná. Díky již zmiňovanému širokému využití informačních technologií v různých oborech roste poptávka po pracovních, kteří přímo vedle znalosti IT mají navíc znalosti v jiných oborech. Nestačí tedy rozumět pouze IT technologiím, ale vyžaduje se také znalost oboru, kde se tyto technologie nasazují. Lidé, kteří mají takové znalosti, jsou na trhu práce velmi ceněni. Například programátor, který zná problematiku strojírenské výroby, může mnohem efektivněji zavádět informační systém na koordinaci výrobních procesů a toho si firmy cení a takovéto pracovníky preferují. Obor informačních technologií je velmi důležitý a jeho důležitost bude růst. Je to totiž obor, kterému nevadí hranice a v době globalizace se hranice snadno stírají. Již dnes pracují IT experti v Indii pro německé nemocnice. Tak se i našim odborníkům otvírají možnosti, jak se mohou zapojit do celosvětové ekonomiky a zajistit si tak svou pracovní budoucnost. Ing. František Jochman ředitel společnosti Asistenční centrum, a.s. 2 IC technologie a telekomunikace 3

3 INFORMAČNÍ a komunikační technologie BUDOUCNOST PATŘÍ POČÍTAČŮM Informační a komunikační technologie, pro které se používá zkratka ICT (z anglického Information and Communication Technologies), je možné zjednodušeně popsat jako veškeré technologie, nástroje a postupy umožňující lidem komunikaci a práci s informacemi. Tímto pojmem tedy bývá souhrnně označován hardware (servery, počítače, komunikační a síťová zařízení, kamera, myš apod.) i software (operační systém, textové editory, grafické programy, síťové protokoly apod.) využívaný pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Dříve bylo možné setkávat se pouze s termínem IT (informační technologie), který zahrnuje veškerá elektronická zařízení, která jsou schopna určitým způsobem zpracovávat informace, ovšem z tohoto pohledu se jednalo pouze o hardwarovou část zařízení. Jednotlivá zařízení však spolu postupně začala navzájem komunikovat a termín Informační technologie, byl postupem času doplněn o prvek komunikace, tzv. ICT technologie. Vrcholem dorozumívání se stal internet či mobilní telefony. IT HANTÝRKA Obě zkratky se obvykle používají s anglickou výslovností, tedy [AJ-TÝ] nebo [AJ-SÍ-TÝ], a mohou se zcela běžně zaměňovat, většinová populace je spíše zvyklá na starší pojem IT. V aj-tý pracují ajťáci, méně často ajťačky. Lidé z aj-tý mluví nesrozumitelnou hantýrkou, která může nezasvěcené děsit. ROZMACH DÍKY VÁLCE Jak už to tak bývá, hnacím motorem pro vývoj prvních počítačů byla druhá světová válka. Již v té době bylo nutné provádět mnoho náročných výpočtů, na které lidské zdroje jednoduše nestačily. Tak byl vytvořen první elektronkový počítač jménem ENIAC - obrovské monstrum, tedy v porovnání s dnešními standardy výpočetní techniky. Ovšem myšlenka počítacího stroje nepřišla ve čtyřicátých letech dvacátého století jen tak. K četným předchůdcům jeho tvůrců lze počítat například francouzského filozofa a matematika Blaise Pascala ( ), který jako první sestrojil mechanický sčítací stroj. Dalším průkopníkem byl známý průmyslník Jacquard, který kolem roku 1800 poprvé v praxi použil programové řízení, když zvolil děrné štítky s naprogramovaným vzorem látky pro řízení tkalcovského stavu. Se skvělou myšlenkou spojení mechanických výpočetních pomůcek a programově řízených strojů jako první přišel anglický matematik Charles Babbage ( ). Roku 1834 navrhl programově řízený počítač, který nazval Analytical Engine. Stroj měl být vybaven aritmetickou jednotkou, pamětí pro 1000 padesáticiferných čísel, vstupem z děrných štítků a výstupem na primitivní tiskárnu. Programování se mělo provádět pomocí Jacquardouých děrných štítků. Jeho princip se v ničem podstatném nelišil od programování dnešních počítačů. Návrhem Analytical Engine ovšem Babbage předběhl svou dobu natolik, že soudobá technologie na konstrukci nestačila. Z důležitých předchůdců je nutno jmenovat ještě amerického průmyslníka Hermana Holleritha, který na přelomu 19. a 20. století začal v masovém měřítku prosazovat děrnoštítkové stroje (a později založil firmu IBM). V období těsně před druhou světovou válkou byl vynález počítače již na spadnutí, výzkumné práce probíhaly souběžně v USA, Anglii a Německu. ZÁKLADNÍ KÁMEN STAVBY POČÍTAČE Od roku 1944 spolupracoval se skupinou Mauchlyho a Eckerta (tvůrci Eniacu) také John von Neumann. Během války pracoval na konstrukci jaderných zbraní, a právě to ho přivedlo k prvním počítačům. Seznámil se podrobně s jejich nedostatky a reagoval na ně tzv. von Neumannovou koncepcí - seznamem teoretických požadavků, kterými se konstrukce funkčního počítacího stroje musí řídit. O genialitě těchto tezí svědčí skutečnost, že do dnešního dne v podstatě nebyly překonány. Padesátá léta byla ve výpočetní technice érou nadšenců a hrdinů, podobně jako začátek století v automobilismu a letectví. Báječní muži od počítacích strojů svými schopnostmi a svým úsilím plně vyvažovali vše, co tehdejším počítačům chybělo. V té době ještě počítače nevypadaly tak, jak je známe dnes. Marně bychom hledali klávesnici, myš, nebo monitor. Komunikace probíhala pomocí číselných kódů, zapisovaných do děrné pásky. A ani výkonově je samozřejmě nemůžeme porovnávat s dnešními stroji. NOVÉ MOŽNOSTI, NOVÉ GENERACE Počítače se tradičně klasifikují podle tzv. generací. V první generaci (zhruba do roku 1956) se jako stavební prvek používaly elektronky, které byly u druhé generace ( ) nahrazeny tranzistory. Revoluční vynález integrovaného obvodu byl v konstrukci počítače poprvé využit firmou IBM. Přechod k integrovaným obvodům neznamenal jen miniaturizaci a zvýšení výkonu, ale též hospodárnější výrobu a tedy výrazné zlevnění počítačů. Od poloviny 60. let začalo počítačů ve všech odvětvích ekonomiky velmi rychle přibývat. V 60. letech byl i ten nejmodernější počítač velmi komplikovaným zařízením, které potřebovalo ke svému provozu buď samostatnou budovu, nebo alespoň několik vyhrazených místností se speciálními nároky na čistotu, kabeláž, klimatizaci atd. O jeho chod se musel starat tým odborníků, většinou úzce specializovaných na konkrétní stroj. Náklady na pořízení se vyčíslovaly pěti až šesticifernou sumou v dolarech. Přesto poptávka neustále rostla, neboť při správné organizaci práce se investice do výpočetní techniky byla schopna velmi rychle vrátit. SEZNAMTE SE S OSOBNÍM POČÍTAČEM Kromě velkých střediskových počítačů se trh dožadoval také počítače pro jednotlivce. Levnějšího stroje, který by byl dost malý a dost jednoduchý, aby jej mohl obsluhovat pouze jediný člověk, který by nemusel být odborníkem. Částečné řešení nabídly koncem 60. let společnosti Digital a Hewlett-Packard, které zavedly novou kategorii, tzv. minipočítačů. K jejich obsluze skutečně stačil jediný člověk, jeho kvalifikace však nadále musela být poměrně značná. Počítač byl stále tvořen několika rozměrnými plechovými skříněmi a jeho cena byla nejméně desetinásobkem ceny kvalitního osobního auta. Podstatným přínosem minipočítačů bylo ovšem to, že zavedly do všeobecného používání terminál, který obsahoval obrazovku spojenou s klávesnicí. Rozhodujícím faktorem pro další vývoj byla výroba nových elektronických součástek - integrovaných obvodů (čipů). Kalifornská firma Intel dosáhla jako první hustoty integrace 1000 tranzistorů na čip, nezbytné k sestavení tzv. mikroprocesoru, tedy řídicí jednotky počítače (1971). Intel po deseti letech intenzivního vývoje roku 1981 předvedl světu svůj první osobní počítač, nazvaný IBM PC. A tak začala doba pécéček. Další, tentokrát už moderní historie, je většině dobře známá. Rozvoj procesorů (od Pentia až po Core i7), 3D zobrazení pomocí grafických karet, zvětšování rychlosti i kapacity počítačů, miniaturizace a další a další novinky ve vývoji nás posunuly tam, kde jsme nyní. Ne všichni si možná uvědomují, že informační a komunikační technologie jsou v současnosti naprosto nepostradatelné. Využívají je všechny obory a státní instituce. Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly fungovat veškeré úřady, obchody, banky, zdravotnictví, doprava, průmyslová výroba, vědecké instituce, média, zábavní průmysl, kulturní instituce, policie, armáda ve všech oborech počítače usnadňují lidem práci. A spoustu jí také přidělávají. Ale pokrok zkrátka zastavit nejde. Počítač dokáže být hodný sluha, je však třeba mít jej pod kontrolou, aby se z něj nestal také zlý pán. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: Obrázky: png atari.jpg 4 IC technologie 5

4 ICT v České republice JAK SI VEDOU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE U NÁS? Více než dobře. V uplynulých letech zaznamenával český trh informačních a komunikačních technologií bouřlivý růst, spolu s růstem ekonomiky rostla i produktivita práce a dopady globální ekonomické krize na odvětví ICT v České republice je v současné době těžké odhadnout. V uplynulých letech Česká republika investovala podle údajů OECD do informačních a komunikačních technologií srovnatelné množství prostředků jako je průměr EU (měřeno v procentech HDP). Co se týče využívání informačních a komunikačních technologií patří ČR podle studie Světového ekonomického fóra 36. místo ze 127 zemí. TRH ICT Podle studie EITO 2007 (European Information Technology Observatory) patří trh v České republice mezi nejrozvinutější trhy nových členských zemí EU. Země si udržuje nejvyšší úroveň výdajů v oblasti IT vůči HDP v regionu (3,2 % v roce 2006), následované Estonskem (2,86 %). Tento údaj je srovnatelný s mnoha západoevropskými zeměmi (průměr EU 15 činí 2,72 %). Hlavním motorem pro IT investice je zejména zpracovatelský průmysl, finanční služby a telekomunikace. Věděli jste, že ICT firmy generují významný obrat v českém hospodářství mld. Kč Mezi přední světové ICT firmy působící v České republice patří Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard, Honeywell, Rad Hat, Novell, ebay, Google nebo Microsoft. Ten v lednu 2007 zahájil činnost evropského Centra pro podporu mobilních technologií, následující rok v únoru pak otevřel v Brně společně s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) tzv. Microsoft Inovační Centrum. Úkolem tohoto střediska je podpořit nadějné začínající firmy především z oblasti IT a pomoci tak rozvoji inovací a inovativního podnikání v České republice. Skutečnost, že investice do ICT sektoru nejsou omezeny pouze na zahraniční společnosti, ilustruje fakt, že nejvýznamnějším investorem roku 2007 v oblasti strategických služeb byla vyhlášena česká softwarová společnost Logos za rozšíření svého pražského IT vývojového centra. 2,8x větší obrat než Škoda Auto ICT firmy jsou významným zaměstnavatelem pro 130 tis. osob 4,5x více pracovníků než Škoda Auto ICT firmy mají významné místo mezi malými a středními podniky 98 % z ICT firem jsou firmy do 20 zaměstnanců Firmy z oblasti ICT služeb mají nejvyšší přidanou hodnotu na zaměstnance 1,8 mil. Kč/rok (stavebnictví 3x méně, průmysl 2,3x méně) IT pracovníci mají téměř nulovou nezaměstnanost, vysoké platy a vysoké odvody do státní kasy Průměrná hrubá zda Kč Za IT pracovníka firma průměrně posílá měsíčně 29 tis. Kč státu Z výše uvedených údajů je zřejmé, že Česká republika se tak v posledních letech stává významným centrem pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. ÚSPĚCH ČESKÝCH ICT FIREM V ZAHRANIČÍ Ovšem i českých ICT firem, které se prosadily v zahraničí, je mnoho. Kvalitu českých IT odborníků v zahraničí prokázalo mnoho úspěšných firem, jako např. LANGMaster International, CN Resources International či 2N telecommunication. Úspěch českých firem z oboru informačních technologií v zahraničí odstartovala už počátkem devadesátých let firma Software 602. Na věhlas nesmrtelného textového editoru T602 navazují další české firmy. Mezinárodní úspěchy slaví také brněnská firma AVG Technologies CZ (dříve známá pod názvem Grisoft), která patří k největším exportérům antivirových programů (65 % podíl ve společnosti byl koupen za 1,2 miliardy Kč v roce 2005 společnostmi Intel Capital a Enterprise). Na příkladu společnosti Bohemia Interactive Studio lze dobře ilustrovat, že doba stále dává prostor novátorským řešením. Na základě celosvětově populární hry Operace Flashpoint a jejího novějšího engine australská pobočka firmy Bohemia Interactive Australia vytvořila pro vojenské složky USA, Austrálie a dalších zemí taktický simulátor Virtual Battlespace Systems 1 interaktivní 3D tréninkový systém pro výuku taktiky pro malé skupiny jednotek. Další úspěšné české vývojářské studio Illusion Softworks je autorem několika světově uznávaných her, především pak hry Mafia. Firmu koupila zahraniční společnost Take 2, přejmenovala ji na 2K Czech a dále se věnuje vývoji počítačových her. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NÍZKÁ MÍRA SOFTWAROVÉHO PIRÁTSTVÍ Pokrok, který Česká republika dosáhla v oblasti ochrany, dodržování a vynucování práv k duševnímu vlastnictví, ji řadí mezi nejvyspělejší státy světa. Česká republika svou intenzivní prací v uplynulých několika letech vybudovala velmi solidní základ pro efektivní ochranu práv k duševnímu vlastnictví, o který se mohou opřít všichni domácí i zahraniční investoři. Z výsledků statistiky BSA (Business Software Alliance) vyplývá, že míra softwarového pirátství v České republice v roce 2008 činila 38 %, což je o jeden procentní bod méně než předcházející rok. Od roku 1994 se podařilo v ČR snížit míru pirátství z původních 66 % o 28 procentních bodů. Ve srovnání s ostatními členskými státy EU se ČR umístilo na 11. místě. V závěsu jsou nejen veškeré postkomunistické státy, ale i mnohé západoevropské a jihoevropské státy EU, například Francie (41 %), Itálie (48 %) a Španělsko (42 %). Výše zmíněná čísla mohou na první pohled vypadat relativně uspokojivě, ale ať si schválně každý, kdo má svůj vlastní počítač, sáhne do svědomí a řekne si, kolik má doma originálních programů. Někdy si to, bohužel, uživatel vlastně ani neuvědomuje ať už jde o operační systém, textový editor, antivirus nebo nejrůznější počítačové hry, velká většina domácích počítačů obsahuje více než jeden pirátský program. Přitom pokud používáme program, který někdo vymyslel, naprogramoval, náleží mu za něj odměna a pokud mu ji nedáme, de facto nejde o nic jiného, než o krádež. Jen to při stahování z internetu není tak vidět. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE <a> Zrušil jsem si Facebook. <a> Mám z toho dost dobrej pocit, ale jak se to teď lidi dozví?? 17:42:59 <domcas> SAKRA PROČ TO VY- HAZUJE MĚ? 17:42:59 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] 17:42:59 -!- <domcas> has joined #kanal 17:43:34 <domcas> LIDI MÁM PROBLÉM, KDYŽ NĚCO NAPÍŠU, TAK MĚ TO KICKNE! 17:43:34 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] 17:43:34 -!- <domcas> has joined #kanal 17:44:16 <domcas> NEVÍTE, ČÍM TO JE? RYCHLE, NEŽ MĚ TO ZASE VYHODÍ! 17:44:17 -!- mode/#kanal [+b <domcas>] by Bot 17:44:17 -!- <domcas> was kicked from #kanal by <Bot> [Turn caps lock OFF!] Komentář: Někdy si říkám, že bychom toho Bota měli naučit česky. 6 IC technologie 7

5 OPTICKÁ vlákna HRY minulosti vs. hry současnosti SVĚTLO NA KONCI KABELU Optické vlákno je tenké vlákno ze skla nebo ve speciálních případech z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na značné vzdálenosti. V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích, protože kromě delší vzdálenosti nabízejí také vyšší přenosové rychlosti dat, a tvoří tak naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí. V brzké budoucnosti se počítá s jejich rozšířením také do místních sítí. Využití nachází optická vlákna také například v medicíně, ale i dalších oblastech lidské činnosti. MÍSTO SIGNÁLU STAČÍ IMPULS Odborná literatura říká, že Optické vlákno je dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy vlákna s využitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. to laikovi příliš mnoho neřekne. Pro snazší pochopení proto uveďme, že v případě metalických spojů (tj. koaxiálního kabelu a kroucené dvoulinky) byla přenášená data reprezentována vhodným elektrickým signálem a jeho průběhem, kdežto v případě optických přenosů je zřejmé, že přenášená data budou reprezentována světlem, resp. světelnými impulsy. Optická vlákna mohou být použita pro stavbu telekomunikačních sítí, protože jsou ohebná a mohou být svázána do svazků jako kabely. Jsou výhodná zejména na dlouhé vzdálenosti, protože světlo prochází přes vlákno s malým útlumem ve srovnání s elektrickými kabely s kovovými vodiči. Kromě toho je možné dosahovat rychlosti přenosu až 111 gigabitů za sekundu, i když běžné rychlosti v aplikovaných systémech jsou 10 nebo 40 Gb/s. Velkou výhodou je, že každé vlákno může přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla. Vytváření sítí na krátké vzdálenosti pomocí optických kabelů, jako například v budově, potom šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel. Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení. Optické kabely nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na vysokém napětí, jako jsou např. sloupy vysokého napětí a kovové konstrukce náchylné na úder blesku. Mohou být také použity v prostředích, kde jsou přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení. BUDOUCNOST KONEC ELEKTRICKÝCH SIGNÁLŮ Problém ovšem nastává při převodu elektrického signálu na signál optický, který se přes optické kabely přenáší. Dnešní optické technologie využívají možností optiky jen z velmi malé části, což je dáno především stávající schopností převádět elektrické signály na optické a v jejich opačném převodu. Na dalekém horizontu se možná již rýsují i čistě optické výpočetní systémy, které by se nemusely zdržovat převodem na elektrické signály a mohly by tak být významněji rychlejší, ale prozatím jsou takovéto čistě optické počítače jen hudbou daleké budoucnosti. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno vl%c3%a1kno Obrázky: vlakna.jpg Obrázeky: ttp://notebookcritic.files.wordpress.com/2008/11/nhl jpg; firstgennfs.rscsites.org/images/game_screens/nfs3_1.jpg; Není to ani tak dávno, kdy jsem se sám dobrovolně vrátil k hraní starších her. Jako úplně malé děcko jsem začínal NHL 1995 na Commodore 64. Nejsem si jistý, jestli ho mladší generace budou pamatovat, ale tahle šikovná mašinka toho uměla dost na to, z jaké doby byla. I když přiznávám, že při současném pokroku v téhle oblasti můžou tyhle mašinky vypadat velmi komicky. Když pak přišly klasické počítače, tak se k nám dostala 486 a s tím začaly i některé série, u kterých vycházejí méně či více povedená pokračování dodnes. Tou asi nejznámější sérií budou simulace, přesněji řečeno sportovní simulace. Série jako NHL, FIFA, NBA, nebo MBL vycházely už, s lehkou nadsázkou, ještě před tím, než počítače vůbec přišly. Pokroky a poznatky z moderních technologií jsou na postupném vývoji hry velmi dobře znatelné. Stačí se podívat na pár obrázků, stejně tak hratelnost, inteligence, nebo možnosti, které jste ve hře měli k dispozici, prošli velkými změnami. Jednoduše řečeno, dát gól, trefit míček, nebo dát koš už není v nejnovějších verzích tak snadné jako ve verzích předchozích. Další sérií, kterou jistě budete znát všichni, je simulátor automobilových závodů Need for Speed. Začínalo se s úplně obyčejným závoděním na okruhu, nebo třeba po městské dálnici. Výhodou série NFS jsou licence na značky automobilů a vůbec na to, že ve hře můžete vidět naprosto shodné repliky skutečných automobilů. Pro mě jako nadšence do aut je to velké lákadlo. Pořád lepší jezdit originální 911, než v nějakém paskvilu, který se jmenuje šíleným způsobem a snaží se tvářit jako Porsche. Stejně jako jiné Need for Speed III: Hot Pursuit hry i NFS se vyvíjela po stránce grafické i po stránce hratelnosti. NFS byla vždy víceméně arkáda až na jednu světlou výjimku. Pátý díl nazvaný Porsche Unleashed, který jako takový sledoval vývoj celé automobilky až do roku Je fakt, že model zničení vozidla se objevil NHL 2009 i v jiných dílech, ale pro mě právě tento pátý díl zůstane favoritem v celé sérii a to i pro v celku propracovaný model poničení. Třetí sérií, o které bych se rád zmínil, je série Grand Theft Auto. Je fakt, že její historie nesahá tak daleko jako u ostatních dvou, ale i tak je zde vidět velký pokrok a taktéž velká oblíbenost u hráčů. Nejdůležitějším bodem ve vývoji je rozhodně přechod mezi druhým a třetím dílem, kdy došlo ke změně z 2D prostředí na 3D prostředí. Na hratelnosti obrovská změna, pro mladší hráče je nejspíš 2D prostředí nemyslitelné, ale ono i to mělo své kouzlo. Sérií je opravdu přehršle, například můžeme ještě zmínit Prince of Persia, který v poslední době prodělává velký comeback, Tony Hawk s Pro Skater, která nejspíš změní svého patrona na Shaun White. First person střílečka Doom, Diablo a další a další a další. Zkuste někdy od nejnovějších, technologicky prošpikovaných, hardwarově obrovsky náročných akcí přejít zpátky do minulosti a zahrát si třeba takové SimCity, nebo s kamarády zaválčit na jedné klávesnici při Dyna Blaster. Ze své vlastní zkušenosti říkám, že mě to až překvapilo, jak jsem se do těchto starých titulů pustil s vervou a že jsem u nich vydržel dlouhé hodiny, stejně jako kdysi před deseti, někdy i dokonce patnácti lety. Need for Speed: Most Wanted Autor: Lukáš Rais 8 IC technologie 9

6 SYNCHRONNÍ a asynchronní komunikace CHAT VS. Dorozumíváme se neustále: slovy, gesty, i když nemluvíme, můžeme tím dávat najevo, že nechceme komunikovat. S rozvojem informačních a komunikačních technologií, a především s rozvojem internetu, se stále více domlouváme elektronicky. Tento způsob vzájemného lidského dorozumívání je často kritizován, především pro své jisté odosobnění a ztrátu přímého kontaktu s jinými lidmi. Dnešní mladí lidé, označovaní někdy jako Generace Y, jsou například běžně zvyklí (ve většině případů) pohybovat se na sociálních sítích a považují to za naprosto běžný způsob komunikace. Elektronická komunikace má však jistě také své výhody. Elektronickou komunikaci můžeme rozdělit na dvě základní skupiny synchronní a asynchronní komunikaci. Rozdíl mezi nimi je v čase, kdy komunikace probíhá. Tedy jestli komunikace probíhá v reálném čase, nebo zda v ní účastníci na sebe reagují s určitým zpožděním. Typickými nástroji synchronní komunikace jsou například chat a videokonference (Skype). Mezi výhody synchronní komunikace patří okamžitá odezva a možnost rychlé reakce v rámci rozhovoru. Nevýhodou je nutnost sladit možnosti všech účastníků komunikačního procesu. To samozřejmě není až tak velký problém v případě komunikace dvou kamarádek přes ICQ, ale ve chvíli, kdy je nutné zapojit do konference účastníky z různých konců světa z různých časových pásem, už to tak jednoduché není. Na druhé straně typickými představiteli asynchronní komunikace jsou především fóra a y. V tomto případě záleží na úhlu pohledu, co patří mezi jejich výhody. Nevyžadují zapojení účastníků ve stejném čase a účastníci tak nemusí okamžitě reagovat. Zaznamenaná historie příspěvků pak umožňuje jejich jednodušší organizaci. VIRTUÁLNÍ TŘÍDA S rozvojem internetu začalo také jeho postupné pronikání do škol. V současné době však nejde jen o to, aby škola poskytla svým žákům a studentům přístup k internetu. Počítá se s jeho využitím v e-learningu, tedy elektronické formě výuky. Lze si to představit jako jakousi virtuální třídu. Virtuální třída (z anglického Virtual Classroom), někdy označovaná jako webinář (seminář na webu), je místnost ve virtuálním prostoru, na internetu. Je to webový interaktivní nástroj, který umožňuje lidem setkávat se, komunikovat a spolupracovat - aniž by museli být osobně přítomni. Výhody použití virtuální třídy jsou natolik přesvědčivé, že lze doporučit virtuální třídu jako významný způsob výuky a prezentací, a to bez větších počátečních investic. Virtuální třída pak nejčastěji spojuje oba druhy komunikace, tedy jak synchronní, tak asynchronní, přičemž si bere za své výhody obou způsobů. Synchronní komunikace v rámci e-learningu, tedy synchronní výuka, se nejvíce přibližuje klasické třídě, kdy se studující může okamžitě na něco zeptat a hned obdrží odpověď. Daleko lépe pak vytváří pocit sounáležitosti virtuální třídy. Synchronní výuka se také zpravidla rychleji a levněji vyrábí, oproti asynchronní formě, její modifikace je snazší a umožňuje také improvizaci vyučujícího. Na druhou stranu se hůře uchovává (audio- i videozáznamy jsou kapacitně objemné) a její standardizace (tedy jakási jednotnost) je také náročnější. Pro studenty má tu nevýhodu, že nemohou studovat vlastním tempem, jsou nuceni se daleko více přizpůsobovat tempu vyučujícího. Asynchronní výuka, jejímž představitelem je například systém Moodle, který se používá na některých vysokých školách, má oproti synchronní také několik výhod. Často bývá obsahově promyšlenější, obsáhlejší a komplexnější, účastníci mají více času na rozmyšlenou. Odpadá také stres z nutnosti okamžité reakce, který je pro mnoho lidí svazující. Studenti mohou ve výuce do jisté míry postupovat vlastním tempem. Jako nejvhodnější způsob e-learningu se tedy zdá spojení obou metod komunikace. Ne snad, že by virtuální třída jednou pro vždy nahradila třídu klasickou, její síla je ale ve specifických typech vzdělávání, jako je dálkové studium apod. Jinak je virtuální třída vhodným moderním doplňkem klasické výuky. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroje: aspx?cc=cz&ll=cs&id=963 Obrázky: VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE <a> Tak ta moje přítelka je fakt dobrá. <a> Hrála tak urputně Mass Effect, že zapomněla na rande. <a> Nejlepší je se ráno probudit a mít další zelené políčko. <b> Aaaaaah, tady někdo paří Farmville, co? :P <a> Jestli tím myslíš, že jsem úspěšně složil zkoušku, a učitel mi proto v systému vybarvil kolonku jeho předmětu zelenou barvou, tak ano, pařím Farmville. <Fenixp> Ale stejně, kolik znáš holek, co v něco nevěří? <Fenixp> A teď nemluvím o křesťankách, ale v cokoli nadpřirozené. <Scratcher> No, ono je problém, že všichni v něco věří. <Scratcher> Ta věří v boha... ta věří v mimozemšťany... ta věří, že zhubne IC technologie 11

7 SOCIÁLNÍ SÍTĚ novodobé šílenství V dnešní uspěchané době každý z nás cítí potřebu mluvit s blízkým okolím nebo touží komunikovat s celým světem. Někdo raději procestuje celý svět po vlastní ose a pozná nové lidi, ale jsou i tací, kteří procestují svět pomocí virtuální reality. Stačí pár kliknutí myší a je možné promlouvat k celému světu z pohodlí vlastního domova. Internet nabízí nepřeberné množství variant pro komunikaci se všemi lidmi na Zemi. A právě sociální sítě (někdy označované jako společenské nebo komunitní sítě) jsou k tomu přímo určené. Vznikaly a vznikají kolem konkrétních webových stránek. DISKUSE VERSUS CHAT Prvními náznaky vytvoření sociální sítě jsou diskusní fóra. Internetová diskuse je vlastně webová stránka, kam se vkládají názory a reakce na uvedené informace. Příspěvky se zpravidla zobrazují hned pod článkem. Velikou nevýhodou takovéto diskuse je to, že zde nejsou možné bezprostřední reakce. Tím pádem nemusí být uživatel, kterému se odpovídá, online. Odstupy reakcí tak mohou být několik dní nebo dokonce měsíců. Fóra mají i své moderátory, jejichž úkolem je korigovat diskusi nebo cenzurovat příspěvky, aby nebyly protizákonné, extrémně vulgární nebo jiným způsobem nežádoucí. Odstraňovat mohou také příspěvky off topic (příspěvek, který se netýká tématu) nebo flame war neboli tapetování. Flame war jsou reakce, které mají nesmyslný obsah. Z českých diskusních webů jsou Lidé.cz jedním z nejznámějších. Naproti tomu chat je komunikace s okamžitými zpětnými vazbami. Jedním z možných softwarů je ICQ (celým názvem I Seek You), který vyvinula izraelská firma Mirabilis v roce Oficiální překlady pro Českou republiku zajišťují internetové servery Atlas.cz a Centrum.cz. Tato forma komunikace umožňuje posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, chat s více uživateli, omezený počet odesílaných SMS zdarma, posílání pohlednic a souborů, multiplayerové hry (ty jsou podporovány Flash technologií). Nejnovější verzí je ICQ 7 z roku Dalšími ekvivalenty jsou LICQ (určeno pro operační systém Linuxu), Miranda (freeware pro Windows), QIP (podporuje šifrovanou komunikaci mezi klienty) a Agile Messenger (vhodný pro mobily s operačním systémem Symbian OS, Windows Mobile, Android nebo iphone OS X). FENOMÉN NEBO METLA LIDSTVA? V naší zemi už snad není jediný člověk, který o něm neslyšel. Je jedno v jakých souvislostech, například když se skupina fanoušků spojila a na památku zapálili svíčku pro pana Smoljaka, nebo když dva bankovní lupiče policie odhalila pomocí této sociální sítě. Jedná se o dnes nejrozšířenější sociální síť Facebook. Své jméno síť získala podle papírových letáčků Facebooks, které si mezi sebou vyměňují studenti prvních ročníků amerických univerzit. Jsou to letáčky seznamovací. Každý tuto síť zná, ale málokdo ví, proč a jak vůbec vznikla. Mark Zuckerberg, student Harvardské univerzity, ji vytvořil v roce 2004 pro své kolegy studenty. Postupem času se připojovaly i další americké univerzity a zanedlouho se mohl připojit každý, kdo měl univerzitní ovou adresu nebo také studenti z vybraných zahraničních univerzit. Mezi tyto zahraniční univerzity patřila i Masarykova univerzita. V průběhu února 2006 se k této síti začaly přidávat nadnárodní obchodní společnosti. Ještě tentýž rok se podle podmínek užívání mohl zapojit kdokoliv starší 13 let. V současné době je Facebook provozován v 70 jazycích a používá ho přes 300 milionů lidí po celém světě. Registrace, která se zde provádí, nabízí velké množství kolonek k vyplnění, víceméně se jedná o osobní údaje. Je na uvážení každého, kolik informací o sobě vyplní. Mezi zabezpečením profilu lze také vybrat možnost, že uvedené informace uvidí pouze autorizovaní přátelé, které si sami vyberete. Tato síť umožňuje nalézt přátele a známé, které jste dlouho neviděli. Facebook zprostředkuje kontakt na dálku. Doporučuje se hlídat denní dávku Facebookovského šílenství, aby nedošlo k nějakým tragédiím nebo osobním problémům. Takže omezením farem, rybiček, pokeru a podobných přidružených aplikací si člověk udrží zdravý rozum. KRAJTÍ SAJTA.COM Sociální sítě nejsou jen ty obrovské a mediálně známé. Jednou z těch nemedializovaných a uzavřených sítí je např. Krajta.com, neoficiální studentské fórum Univerzity Hradec Králové (UHK). Krajta vznikla v prosinci 2004, od té doby se rozrostla na uživatelů (k ) a bylo zveřejněno více než 95 tisíc příspěvků. Mezi studenty UHK je to velmi populární webová stránka. V registračním formuláři jsou povinné i nepovinné položky, mezi ty povinné patří jméno, příjmení, přezdívka, bydliště, pohlaví, datum narozenin a hlavně ová adresa. musí být v rámci pošty UHK, jeho tvar je Uvedení u také pomáhá kontrolovat správnost jména a příjmení v registračním formuláři. V profilu jednotlivých uživatelů pak příjmení a nejsou uvedeny, tím se zaručí jejich absolutní anonymita. Přestože je fórum určeno studentům, zaregistrovat se mohou i zaměstnanci UHK. Jejich přístup do jednotlivých sekcí je omezený. Učitelé a profesoři se mohou do některých diskuzí zapojovat a jejich příspěvky mohou studenta navést správným směrem během zpracování seminární práce nebo projektu. Dalo by se říct, že je to taková virtuální forma konzultace. Krajta je rozdělena do jednotlivých sekcí, kvůli přehlednosti a jednodušší orientaci na předměty jednotlivých fakult, otevřenou diskuzi a srazy. Otevřená diskuze je věnována akutním záležitostem, bazaru, brigádám, bydlení, filmu, hudbě, politice, sportu a dalším věcem. Každý příspěvek může být uživateli ohodnocen, buď kladně za jeho kvalitu a užitečnost, nebo záporně za nesmyslnost. Jeden příspěvek se rovná jednomu hodnocení od jednoho uživatele. Tomuto hodnocení se říká karma a je to součet kladných i záporných hodnocení. U ikony uživatele, neboli avatara, se vyskytují dvě čísla, první je počet příspěvků a druhé je karma uživatele. Záporná karma je označena červeně a kladná modře. K dispozici je i fotoalbum, kam se vkládají fotky z akcí pořádaných Královéhradeckou univerzitou nebo přímo Krajtou. Uživatelé mají přístup pouze k albům těch akcí, které navštívili. Pokud student nemá pravidelnou docházku (alespoň jedna účast na akci za semestr), je mu odebrán přístup do fotoalba. Účast si student může nahnat na Velké seznamovačce, která se pořádá každý půl rok. Místo konání je v posledních letech stále stejné, Country Club Lucie v Hradci Králové. Většinou se na této akci objeví kolem 300 studentů. Hojná účast je také podpořena bohatým doprovodným programem. Nejen tancováním je člověk kulturně živ, proto hlavní organizátor Rm. (administrátor Krajta.com) a jeho pomocníci vymýšlí zajímavé hry o ceny, promítají fotky z předchozích akcí a hrají hudbu na přání. Krajta se nezabývá jen věcmi, které se týkají školy. V loňském roce byla založena diskuze na téma ZOO-adopce. Tak vlastně vznikl nápad adoptovat nějaké to zvířátko ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti mohli přispět libovolnou částkou. Ta zajímavější část byla výběr konkrétního zvířátka. Vzhledem k názvu fóra bylo celkem pochopitelné, že se do nejužšího výběru dostaly krajta kobercová (3 000 Kč), krajta tmavá (6 000 Kč) a krajta zelená (2 000 Kč). Ceny uvedené v závorkách jsou na krmivo a ostatní potřeby zvířete na celý jeden rok. Díky štědrosti studentů se vybrala částka Kč a celá suma byla věnována krajtě tmavé, aby si po jeden rok mohla užívat života za studentské penízky. Tady je vidět zářný příklad toho, že sociální sítě mohou pomoct i dobré věci. Autor: Kateřina Brandová Zdroj: cid=218 Obrázky: IC technologie 13

8 ŽENY V OBORU informační technologie Málokdo dnes ví, že u zrodu počítačů stály i ženy. Například první programátorkou byla komtesa Ada Lovelace, dcera básníka Lorda Byrona. Ada společně s Charlesem Babbagem pracovala na vývoji předchůdce dnešních počítačů. Vytvořili společně Analytický stroj, Babbage se věnoval konstrukci samotného stroje a Ada vymýšlela způsoby jeho programování. Prvotní rozvoj počítačových technologií zaznamenal svět během druhé světové války. Kvůli tomu, že byli muži hromadně povoláváni do armády, začaly ženy zaujímat jejich pracovní pozice. V této době vznikl projekt na počítač ENIAC, ženy se na jeho realizaci významně podílely. Ovšem média toto dílo přiřkla inženýrům mužům, a práce žen byla úplně opomenuta. Nejslavnější americkou programátorkou byla Grace Hopper ( ). Jako první žena získala na Vassar College doktorát z matematiky. V roce 1934 se přidala k programu Navy WAVES ( ženy přijaté k dobrovolné službě ) a podílela se na konstrukci počítače amerického námořnictva Harvard Mark I., tento projekt finančně zaštiťovala společnost IBM. Grace Hopper také vyvinula první překladač pro algoritmus zapsaný ve vyšším programovacím jazyku do jazyka strojového. Následně pak vytvořila programovací jazyk COBOL. Jméno Hopper je dnes známé i v souvislosti se zavedením výrazu bug (počítačová chyba). I přesto, že pojem bug pochází z 19. století, byla Grace Hopper považována za první, kdo začal používat tento výraz ve spojení právě s výpočetní technikou. Během své služby pro námořnictvo jako jediná žena dosáhla až na hodnost kontraadmirála. I mezi Češkami jsme měli velice významné ženy, jednou z nich je Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. ( ). Zdena Rábová nejprve vystudovala stavební fakultu VUT v Brně. V roce 1963 pro její velký zájem o nový obor, programování na číslicových počítačích, začala navštěvovat kurzy programování na počítači LGP 30 v Laboratoři počítacích strojů VUT. Později právě pod jejím vedením vznikl první východoevropský překladač jazyka Algol 60, dále texty o jazyku Pascal a řada projektů a publikací. Svou odbornou práci pak zaměřila na oblast simulačních jazyků a jejich překladačů. Tato žena se stala symbolem pracovitosti, čestnosti, skromnosti a zároveň přední odbornicí ve svém oboru v České republice. V současnosti je jednou z mála žen působících v oboru IT Petra Popluhárová, softwarová inženýrka. Pracuje v Silicon Valley pro společnosti Google už přes pět let. Zhruba před rokem přešla z týmu vyhledávání (Websearch Team) do týmu Gmail. Nyní pracuje jako TechLead (technologický vedoucí) a rozhoduje o architektuře systému, jak bude fungovat a jaké bude jeho uživatelské rozhraní. Ve světě si nepoměru mužů a žen v tomto odvětví jako první všimly anglofonní feministky. To vyvolalo zájem i některých vlád (USA, EU, Kanady, Austrálie) a okamžitě rozjely propagační kampaně pro podporu oboru IT mezi ženami a dívkami. Bohužel se tyto akce nesetkaly s velkým ohlasem. Podle některých výzkumů mají muži větší genetické predispozice k lepšímu matematickému a počítačovému myšlení než ženy, ale to není důvod k tomu, aby se ženy tomuto oboru stranily. V oboru IT je drtivá převaha mužů, je to i kvůli tomu, že se ženy bojí neúspěchu. Před 100 lety mohly v naší zemi ženy studovat pouze netechnické obory, jako jsou práva, medicína nebo filozofie. Tato tradice se přenesla i do současnosti a strojařina, elektrotechnika a IT jsou nadále téměř výhradně mužskými obory. Pouze velice nadané dívky s nadprůměrnými počítačovými schopnostmi a obrovským zájmem o obor se hlásí na školy s tímto zaměřením. Na tyto studentky v budoucnu čekají zajímavé odměny v podobně vysokého platu, rychlého kariérního postupu, jistoty pracovního uplatnění, pružné pracovní doby nebo možnosti práce z domova. Ženy se i přesto nadále IT oboru vyhýbají kvůli předsudkům, které jsou zakořeněné už dávno v historii. Proto by měly být motivovány na všech jim dostupných místech, ale především doma, ve škole nebo prostřednictvím médií. To by mělo pomoct zvýšit počet žen v oboru, aby jich nebylo tak zoufale málo. Autor: Kateřina Brandová Zdroje: VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE <kocul> Tak jaký je společný bydlení? <rude.x> Supr, během tří dnů mi vyhodila moje oblíbený roztrhaný tričko, rozbila milovanej hrnek, vymazala všechno porno (6,5GB!!!), zasrala byt zelení, která se nedá sežrat ani vykouřit. A zakázala mi tahy s kámošema. <kocul> Takže dělá přesně to, kvůli čemu si s ní nechtěl bydlet. Si chlap ne, tak si dupni. <rude.x> Taky že jo, holčička si po tejdnu společnýho bydlení začíná nějak moc vyskakovat. <kocul> No jo, jdu zase makat. Uvidíme se v pátek. <rude.x> Pátek ruším, jdu na balet. <kocul> WTF? <a> Čau, hele mám prosbu - potřebuju generátor náhodných čísel - nemáš něco? <b> 22 <a> Čus, proč jsi nebyl dneska ve škole? <b> To neuvěříš, co se mi stalo!!! Že jo, jdu na vlak, co je po osmý v Brně. ECčko, pohodlný sedadla, kupé prázdný, uvelebím se. Průvodčí mě checkne za Pardubkama, tak si chci na chvíli schrupnout. Najednou cítím, jak mi vibruje mobil, říkám si: Kterej ko*ot mi píše takhle brzo ráno?!, vytáhnu telefon a tam zpráva: Welcome to Hungary! Podívám se na hodinky a ono je poledne! <a> Si děláš prdel?! :D :D :D A cos dělal?! <b> No co! Vystoupil jsem v Budapešti, poslal odtamtud pár pohledů, protože tohle by mi lidi nevěřili a jel zpátky! Ještěže přišla ta SMSka, ten vlak jinak jede až do Bělehradu! 14 IC technologie 15

9 HOLOGRAFIE odsune DVD do minulosti? 3D TECHNOLOGIE - budoucnost filmového průmyslu? Co to holografie je? Mnozí si jistě vzpomenou na legendární střílečku Dukem Nukem 3D a v něm věcičku, která zobrazovala hologram, což byl v podstatě nepohybující se dvojník vaší postavy. Holografie je moderní záznam obrazu, který umožňuje zachytit trojrozměrný obraz předlohy, příkladem může být již zmíněná postavička v počítačové hře, ale důležitější je to, že dokáže uchovávat binární data. Holografii lidé znali již v roce 1948, ale až v roce 1960 dosáhla většího využití, a to především za pomoci nového vynálezu: laseru. Holografický zápis dat pak přišel o osm let později v roce 1968, kdy vzešel nápad využít holografii právě na ukládání binárních dat. V roce 2007 byl představen po dlouhém zkoumání první prototyp vypalovačky, která uměla zaznamenávat data na médium nazvané HVD, Holografic Versatile Disc. Přeloženo do češtiny se jedná o holografický všestranný disk. I při přibližně stejných rozměrech, jako mají dnešní DVD, nebo Blu-Ray disky dosahuje HVD kapacity až 300GB a počítá se s rozšířením na 800GB a později dokonce na 1,6TB na jediném disku, což je oproti dnešním běžným DVD diskům o dost více. Technologie vypalování je pak vidět na obrázku. Háček spočívá v tom, že se data nezapisují na plochu, stejně jako je tomu u obyčejných a dnešních optických médií, ale v celé hloubce záznamové vrstvy, takže vzniká prostorový záznam. Tento prostorový záznam má tloušťku 1,5mm. Při vypalování se potom laserový paprsek rozděluje na dva a to na referenční a datový, díky nimž vznikají ve fotocitlivé vrstvě světlé a tmavé body, které fungují na stejném principu jako pity u CD, zápis nul a jedniček. Data se pak zapisují do datových stránek, které se skládají z miliónů bitů a je zaznamenána jediným výbojem laserového paprsku. Několik set takovýchto datových stran je na HVD uloženo na jednom místě a označujeme je jako knihy. Pomocí změny úhlu paprsku při vypalování je pak možno docílit toho, že na jednom místě je vypáleno několik na sobě nezávislých vrstev v různé hloubce záznamové vrstvy. Tento fakt s sebou nese další výhodu, a to je čas rychlosti čtení. Referenční paprsek totiž prosvěcuje všechny vrstvy najednou a ty jsou tak načítány mnohem rychleji, než je tomu u současných disků. Rychlost čtení u HVD je v současné době 160Mbit/s. V budoucnu se dokonce očekává navýšení této rychlosti až na 980 Mbit/s. Další nespornou výhodou HVD disků je jejich životnost. Společnosti, které v současné době pracují na vývoji těchto médií, uvádějí životnost zapsaných dat mezi roky. Disk vydrží teploty od -20 stupňů Celsia až do + 60 stupňů a vlhkost vzduchu od 5 do 90%. Jak se tedy holografické disky prosadí v budoucnu? S jejich masovým nasazením proti současným optickým médiím, jako jsou DVD, CD, nebo Blu-ray disky se zatím nepočítá, ale počítá se s nimi například ve filmových, nebo televizních studiích, multimediálních archivech či datových centrech pro zálohování obrovského množství dat, což by vedlo k úspoře skladovacích prostor, rychlému přístupu ke konkrétním datům a také ke zvýšení kvality záznamu. Jenom čas nám ukáže, zda-li se i přes skepsi odborníků prosadí proti již několikrát zmiňovaným dývkům. Autor: Lukáš Rais Zdroje: Zdroj: Obrázky: Již mnoho lidí si jistě vyzkoušelo jednu ze skoronovinek, které se dostávají do kin. 3D technologie promítání. Někteří jsou z ní unešení, někteří již méně a některé z toho bolí hlava. Jak vlastně tato technologie funguje? Obraz ve 3D můžeme na dvojrozměrném plátně sledovat díky stereoskopii. V principu se jedná o jednoduchou věc. Ošálit naše smyslové vnímání, především zrak. Všechny čtyři způsoby, které jsou uvedeny v tomto článku, fungují na jednom stejném principu, a to promítání dvou různých obrazů pro každé oko na plátno a výsledný obraz už si pak mozek skládá sám. Prvním typem 3D projekce je tzv. anaglyf. Je to nejjednodušší způsob, ale zároveň také ten nejméně kvalitní. Principem jsou brýle, které mají jedno sklíčko červené a druhé modré (v některých případech bývá zelené), samotný obraz je pak tvořen pouze základy těchto barev, tudíž každé oko vidí jenom tu svou barvu, ve výsledku si mozek myslí, že má obraz i svou hloubku. Tento způsob 3D projekce je také velmi levný, brýle jsou snadno vyrobitelné a obraz může být tištěn, promítán, nebo přehráván v počítači, nebo v televizi. Další a v mnohém kvalitnější 3D projekcí je pasivní 3D projekce. Její cena je adekvátní a hodí se do velkých sálů. Princip opět závisí na brýlích, které jsou oproti těm anaglyfickým naprosto rozdílné. Sklíčka jsou vybavena polarizačními filtry. Jedno propouští horizontálně kmitající světlo, druhé vertikálně. Obraz je promítán dvěma projektory, kdy každý z nich vysílá obraz pro jedno oko, před čočkou projektoru je umístěn příslušný polarizační filtr. Díky tomu pak vzniká velmi kvalitní 3D obraz. Nevýhodné je, že kino musí vlastnit dva projektory a především speciální plátno, které nemění polarizaci světla. Aktivní 3D projekce, jejímž základem je už pouze jeden projektor, však klade mnohem vyšší nároky na projektor než na ten normální. Projektor střídavě promítá obrazy pro obě oči. Frekvence tohoto střídání by měla dosahovat 120Hz, tak aby byla zajištěna rychlost 60 obrazů za vteřinu pro každé oko a promítaný obraz byl pro člověka plynulý. Důležitou věcí jsou opět speciální brýle, které jsou synchronizovány se zobrazovacím zařízením a stejně zatmívají levé, či pravé oko v stanovené frekvenci. Speciální projektor i brýle jsou však pro některá kina příliš drahá. Jedinou metodou stereoskopie, které nevyžadují speciální brýle, jsou autostereoskopické displeje. Ve většině případů je zobrazovacím zařízením LCD monitor, na jehož povrchu je umístěna speciální fólie, která je hlavní součástí celého systému. Fólie láme směr obrazu tak, že liché sloupce pixelů jsou lámány jedním směrem a sudé směrem opačným. Opět je tedy pro každé oko promítán jiný obraz a výsledek si složíme až v hlavě díky našemu mozku. Největší nevýhodou tohoto systému je především jeho cena. Další nevýhodou je, že pasivní autostereoskopické displeje nereagují na polohu člověka, který se dívá. Tudíž tento pozorovatel musí sledovat obraz z předem dané pozice. Novinkou, jež by měla potlačit tuto negativní stránku, jsou aktivní stereoskopické displeje, které sledují polohu pozorovatele a umožňují tak sledovat obraz z různých pozic. Je velmi dobře možné, že díky těmto autostereoskopickým displejům se jednou budeme moci dívat na 3D promítání u nás doma za rozumnou cenu. Autor: Lukáš Rais 16 IC technologie 17

10 KDE VÝVOJ telekomunikační techniky skončí? Rozhlasový a televizní přijímač, dálnopis, bezdrátová telegrafie, telefax, mobilní telefonie, mobilní radiofonie neboli přenosné vysílačky, počítačové sítě, internet, digitální pagerové sítě tyto a mnoho dalších, které z běžného života známe, či které znají alespoň ti, kteří je potřebují ke své práci, pro poznávání světa kolem nás. Dosavadní vývoj telekomunikace nasvědčuje, že tempo vědeckého a technického pokroku se nezastavuje, ale naopak nabírá na dynamice. To se bezesporu týká sdělovací techniky ve zvýšené míře. Sdělovací technika přinesla do vývoje lidstva novou kvalitu, dala lidem nové možnosti. Ovlivnila hluboce rozvoj nepřehledné řady oborů a věci, které by z pohledu člověka žijícího před sto lety byly naprosto nemožné. Bude-li vývoj sdělovací techniky dále pokračovat, a on pokračovat skutečně bude, pak nám zákonitě přinese další přístroje, které jsou pro nás dnes nemožné nebo spíše nepředstavitelné. SVĚT V KABÁTU Z DRÁTŮ V devatenáctém století nikdo nepochyboval, že nové velkolepé vynálezy telegrafování a pak dokonce telefonování po drátech změní svět. Měděné dráty obestřou jako pavučina celou naši Zemi, aby se svět mohl dorozumět. Jenže pak přišel matematik a fyzik James Clerk Maxwell, který teoreticky, a po něm slavný německý profesor Heinrich Hertz v roce 1887 prakticky, ukázal světu existenci elektromagnetických vln. Ruský profesor Alexander Štěpanovič Popov a Ital Gulielmo Marconi změnili nemožnost myšlenky bezdrátového dopisování podle Daniela Schwentera v možnost a posléze ve skutečnost. Schwenter nemohl tušit, že existují elektromagnetické rádiové vlny, že vznikne elektronika, která způsobí, že budeme radiových vln využívat bez rozdílu všichni, a to dokonce v daleko větší šíři než k pouhému dálkovému dopisování. Vývoj pokračuje dále závratným tempem a sdělovací technika se stává strategickou součástí dalšího pokroku. Rozvoj telekomunikací rozhodně není jednorázovým aktem, ke kterému by došlo k nějakému konkrétnímu datu v kalendáři. Je to postupný proces a ještě není zdaleka u konce. Má své významné milníky i historii, na kterou bychom neměli zapomínat. INTERNET MOST MEZI SVĚTY Sdělovací technika je úzce spjata s vývojem ve světě počítačů a jeho sítí, včetně celosvětového Internetu. Není žádné tajemství, že oba světy svět spojů i svět telekomunikací vzájemně konvergují, a to je samozřejmě výrazně ovlivňuje. V současné době je Internet významnou součástí propojovacích dohod mezi telekomunikačními operátory, kteří jej považují za jednu ze svých základních služeb. O významu Internetu pro telekomunikační operátory svědčí, jak tvrdě o něj dnes bojují v rámci sjednávání svých propojovacích dohod. Přístup z internetu je významnou součástí telekomunikačních služeb, a samotná existence internetu a jeho dostupnost výrazně ovlivňují dění v celém sektoru telekomunikací, včetně jeho vývoje. Přenos dat, dálková konverzace s počítačem, komunikace ve výpočetním systému, počítačové a terminálové sítě a další pojmy vyjadřují ve své podstatě jedno a totéž. Dálkový přenos dat prošel během 20 let nejrychlejším vývojem ze všech technických oborů, výpočetní techniku nevyjímaje. Podíváme-li se na historii sdělovací techniky, můžeme v ní nalézt mezníky, bez kterých by ani přenos dat nemohl vzniknout. Za počátek přenosu zpráv elektronickou cestou považujeme rok 1837, o kterém jsme se již zmiňovali, kdy S. F. B. Morse vynalezl telegraf, který ve skutečnosti S. T. Sömmering sestrojil o 28 let dříve. Morse však sestrojil první telegrafní spoj mezi Baltimorem a Washingtonem v roce Přestože by se zdálo, že rozvoj telefonní techniky má s přenosem dat málo společného, není tomu tak. Díky telefonní technice se totiž zrychlil vývoj dálkového sdělování jak po vedeních, tak i rádiem a rovněž vývoj spojovací techniky. Připomeňme J. I. Reise a jeho mikrofon z roku 1852, A. G. Bella a jeho vynález telefonu z roku 1876 a A. S. Popova a první rádiové spojení roku Dálkový přenos však vyžadoval zřídit dlouhé přenosové cesty, nejdříve kabelové, ke kterým se přidaly rádiové. Rozvoj telefonu, dálnopisu a fototelegrafu a jeho využívání stále větším počtem účastníků se odrazil v sítích a službách, které začaly poskytovat správy spojů. Od méně kvalitních přenosových cest se technickým zlepšováním přecházelo k okruhům s vlastnostmi odpovídajícím mezinárodním dohodám, aby byl umožněn kvalitní přenos mezi státy a kontinenty. Ruční spojování se postupně nahrazovalo automatickým spojováním. Koncová zařízení např. telefonní přístroje nebo dálnopisné stroje, začaly vyhovovat nejen funkčně, ale ze strojů se staly rovněž doplňky splňující i estetické požadavky. PRAPŘEDEK POČÍTAČŮ Historie výpočetní techniky je stejně dlouhá jako historie sdělovací techniky. Již v roce 1822 C. Babbage sestrojil diferenciální a později analytický stroj. Přes tyto začátky se však muselo čekat hodně dlouho na vznik prvního počítače, který byl použit v praxi byl jim ENIAC, který vznikl v roce Jak sdělovací, tak i výpočetní technika postupovala rychlým tempem dopředu. Rozvoj televize, kvalitního rozhlasu a stereofonie, družicových spojů (1957), poloelektronické ústředny řízené počítačem (1960), využití impulsově kódové modulace (1964), programově řízené počítače (1949), univerzální počítače (1951), využití techniky pevné fáze (1958), rozvoj programových jazyků (1969), vznik počítačů pro přepojování zpráv (1961). Toto byl jen malý výsek dějin výpočetní a sdělovací techniky, který sotva může dát představu o všech souvislostech a rozsahu prací. Telegrafní síť je síť určená pro přenos písemných zpráv. Síť se u nás začala automatizovat počátkem šedesátých let. Na telegrafní sítě jsou kladeny zejména tyto požadavky: pohotovost vytvářet spojení mezi stanicemi a minimální množství chyb v přenesených zprávách neboli bezpečnost. Začátkem sedmdesátých let bylo u nás přikročeno k přestavbě telegrafních sítí do jediné, integrované sítě využívající společná spojovací a přenosová zařízení. Telefonní síť je nejrozsáhlejší a nejmasovější celosvětový telekomunikační systém, na který jsou kladeny dva základní požadavky: pohotové sestavování telefonních okruhů mezi libovolnými účastníky a zajištění srozumitelnosti telefonních hovorů na vytvořených okruzích bez ohledu na vzdálenosti. 18 telekomunikace 19

11 Pokud jde o spojovací systém, nelze pochybovat o tom, že perspektivní je jenom plně automatizovaný spojovací systém, který současně splňuje jak požadavek maximální pohotovosti, tak i hospodárnosti provozu. Nedílnou součástí sdělovací techniky jsou prostředky potřebné k přenosu dat: Měniče signálu Telegrafní měnič signálu - je zařízení, které slouží k přeměně signálů terminálu nebo počítače na signály pro přenos dat po telegrafních okruzích. Modem je převodník, který mění polohu signálu v kmitočtovém pásmu. Jinými slovy modemem nazýváme zařízení, které mění stejnoměrný signál v základní poloze na střídavý ve vyšší kmitočtové poloze. Dálkový terminál je zařízení pro telekomunikační styk řízeného objektu nebo člověka se strojem na zpracování dat. Konverzační terminály - jsou určené pro konverzační provoz, dialog, komunikaci člověk stroj, takže pracuje ve spřaženém provozu s ručním vstupem a člověku srozumitelným výstupem. Sdružovací prostředky Ústředny jsou nejjednodušším prostředkem prostorového sdružování v dálnopisných a telefonních sítích a byly převzaty i pro účely přenosu dat Teletex Videotex atd. Zde vidíme, že přenos dat, který začínal vedle ostatních služeb zcela v jejich stínu, značně ovlivňuje vývoj stávajících sítí a že řada principů, které byly původně uvažovány jen pro datový provoz, se uplatní i v ostatních službách, které nejen zefektivňuje, ale i kvalitativně rozšiřuje. Dnešní sdělovací technika je velmi rozmanitá a i nejnáročnější člověk najde uspokojení. Jak je již samozřejmostí při každé cestě zapnout si navigaci, videohovory již nikoho dnes nepřekvapí, i výběr telekomunikační techniky udělá těžkou hlavu každému, kdo se jejich nabídkou probírá a není schopen se v široké nabídce rozhodnout pro konkrétní model. Kde vývoj sdělovací techniky skončí? To záleží na člověku samém. Sdělovací techniku člověk vymyslel, aby mu sloužila. Má v rukou netušený prostředek, který mu bude sloužit i zítra, neboť pokrok v lidském poznání je věčný. Ovšem jen tehdy, pochopí-li všichni lidé na naší planetě, že telekomunikace, velkolepý produkt pokroku myšlení lidí, smějí využívat jen a jen ke svému prospěchu. V rukou svého tvůrce se stává sdělovací technika mohutnou zbraní. Zbraní, kterou člověk může a musí využívat jedině pro boj za lepší život. Autor: Irena Sklenářová Zdroj: Použitá literatura: Michalica K.: Technická spojovací zařízení Praha, NADAS 1968 Hanuš R., Vašica J., Ťápalová V.: Telegrafie, Praha, NADAS 1966 Hochman R.: Měřící technika přenosu dat. Praha, NADAS 1976 Obrázky: jpg PERSPEKTIVA telekomunikací v době internetu V dnešní době mobilních telefonů si ne všichni vzpomenou na éru pevných linek, vytáčeného připojení k internetu a podobné moderní technologie. I přesto se pevné linky stále používají a ještě nějakou dobu používat budou, protože pro starší generace je tento druh komunikace jedinou možnou náhradou za dopisy, či koresponďáky. Ať už z důvodu nečitelných malých písmen na displeji mobilních telefonů, nebo přehršle technologických fajnovostí. V posledních letech a především s rozmachem internetového připojení přichází jiná náhrada za pevnou linku tzv. VoIP. Nejdříve si však řekněme něco málo k historickému vývoji telekomunikační sítě a často s tím spojený rozvoj informačních technologií. Kořeny telekomunikačních sítí najdeme na začátku minulého století. S postupem času se přecházelo na lepší a lepší technologie, ovšem problém zůstával v roztříštěnosti telekomunikační sítě, která se rozpadala na další prvky, jako byla například telefonní síť pro hlasovou komunikaci, nebo na síť telegrafní atd. Hlavní motivací rozvoje této sítě pak bylo připojit co možná nejvíce nezávislých účastníků a zvětšit objem provozu sítě. Na počátku 60. let se objevil první významný bod. Technologie PCM (pulzní kódová modulace), která umožňovala nahrazení analogového signálu digitálním a umožnila tak položení základů pro digitální síť. Dalším důležitým mezníkem je vytvoření integrované digitální sítě IDN, která postupně redukovala různé úrovně telekomunikační sítě (viz výše) na úrovně dvě. O něco málo později však vyvstal další problém, a to jak přenášet data a ne jenom hlas. Řešením byla technologie ISDN. Síť ISDN v sobě soustřeďuje všechny druhy dálkové komunikace a jejím základem je dřívější síť IDN s použitím digitálních ústředen s časovým spojováním a digitálním řízením. Z pohledu rozvoje informačních technologií je pro VoIP technologii důležité nasazování technologie IP sítí, protože jak již z názvu vyplývá, VoIP využívá ke komunikaci právě protokol IP. CO TO TEDY VLASTNĚ VOIP JE? Mnoho z vás jistě ví, že je to zkratka pro Voice over Internet Protocol a že se jedná o telefonii, která využívá protokolu IP. Pokud se zeptáte tetičky Wiki, tak definice VoIP je následující: Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/ IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označované QoS. Hlavním rozdílem mezi VoIP a klasickou telefonní sítí (PSTN Public Switched Telefone Network), je ten, že při navození hovoru v rámci PSTN se po celou dobu hovoru, či spojení spotřebovává část sítě, tudíž tato síť musí být dimenzována na maximum možných hovorů v rámci časové jednotky a proto jsou náklady na provoz a údržbu velké. Jelikož VoIP funguje na síti, jejímž primárním úkolem není přenos lidského hlasu, ale přenos datových paketů, a tudíž nemusí navazovat spojení, které je trvalé, nezabírá tedy po celou dobu hovoru část sítě. Přenosová část může být dimenzována pouze na průměr a tím jsou sníženy i celkové náklady na provoz a údržbu a VoIP tak činí levnější alternativou ke klasické PSTN telefonii. Další výhodou VoIP je, že IP protokol je dnes 20 telekomunikace 21

12 provozován naprosto všude, každá internetová přípojka, každá wifi síť jej podporuje, a proto je tak snadné se kdekoliv připojit k internetu a zároveň i teoreticky telefonovat pomocí VoIP. Taková je teorie, ovšem praxe už je jiná. Velké omezení tvoří kvalita vaší přípojky, protože digitalizace hlasu vyžaduje určitou rychlost připojení a zároveň stahování, a proto se na některých pomalejších připojeních nedá rozumně telefonovat. Existuje i řada dalších záporů, například to, že IP protokol funguje na principu best-effort, volně přeloženo IP protokol se bude snažit o co nejlepší výsledek, ovšem tento výsledek není nikým a ničím zaručen, takže se lehce může stát, že si s nikým nezatelefonujete. Technologie VoIP je také citlivá na latenci a tzv. jitter. Latence znamená celkové zpoždění při přenosu dat a jitter je pravidelnost doručování paketů, přesněji řečeno rozptyl latence. A tím nároky na kvalitu telefonie nepřestávají. Záleží také na druhu použitého kodeku, tedy způsob digitalizace hlasu, na konkrétním technickém řešení VoIP, ale také na tom, co ještě navíc při IP telefonii děláte, například jestli ještě surfujete na internetu, stahujete videa, nebo zda s někým sdílíte své připojení k internetu. Autor: Lukáš Rais Zdroje: Obrázky: HowItWorks_0203v4.jpg voip.jpg VIRTUÁLNÍ PERLIČKY ANEB KAM SPĚJE DÍKY NETU LID- SKÁ KOMUNIKACE 18:58 <a> Tenhle server má problémy s časem, když je tu víc lidí. 18:69 <b> To vidím :D <Yossarian> ČUS VOE ŽE NEVÍŠ CO SEM DOSTAL K NAROZKÁM???!!! <David.Brent> Caps Lock? <a> Jak mám napsat do anglického CV roznašeč letáků? :-( <b> Spammer? <BlackHole> Psal jsem si s ní docela dlouho. <BlackHole> Pak se mě zeptala, jak někoho na ICQ přidat do Ignore Listu. <BlackHole> Samozřejmě, že jsem jí poradil. <BlackHole> Pak už jsme si nepsali. Zdroj: zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout Usilujete o Rozvoj Společnosti Chybí Vám Kvalifikovaní Pracovníci Využijte náš projekt CZ.1.07/1.1.13/ Partneři projektu: Asistenční centrum, a.s. Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky, p.o. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří Střední škola stavební, Teplice, p.o. Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, p.o. 22 T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

13 JAK SI VYROBIT 3D BRÝLE Na trh přicházejí digitální televizory schopné reprodukovat trojrozměrný obraz, 3D filmy v kinech lákají miliony lidí. Pojďme si vyrobit své vlastní 3D brýle, je to velice snadné! Pomůcky: nebo nůžky šablona 3D brýlí barevný celofán lepidlo či lepicí páska starší sluneční brýle barevný plast lepidlo pilka k vyřezání tvarů do plastu. Prakticky existují dvě možnosti, jak si vytvořit 3D brýle: První metoda je levnější a méně náročná. Nejprve si vytiskněte šablonu brýlí (šablonu je možné stáhnout z těchto stránek - Papírové 3D brýle se skládají ze tří částí, současně se šablonou na 3D brýle vystřihněte i celofánové fólie, které do brýlí umístíte, a nožičky brýlí. Červená fólie přijde na levé oko a modrá vpravo. Tyto fólie přilepte lepidlem, nebo použijte lepicí pásku. Druhá varianta spočívá v tom, že si najdeme starší sluneční brýle, které již nepoužíváme. Původní skla musíme vyměnit za silný plast, a to v červené a modré barvě. Největším problémem zřejmě bude odstraňování původních skel a následné vkládání barevných plastových čoček. Zdroj: Zdroj:

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT Metodika Zpracoval: Ing. Roman Procházka srpen 2009 1 Metodika je určena pro zavedení

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby.

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Informatika 1-3 Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN Ing. Bc. Marian Lamr Spojení: e-mail:

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více