Wonderware System Platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware System Platform"

Transkript

1 Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost

2

3 Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na moderní technologické infrastruktuře ArchestrA, určená k efektivnímu navrhování a provozu automatizačních a informačních řešení pro: Vizualizační a supervizní aplikace kategorie HMI (Human-Machine Interface rozhraní člověk-stroj) Aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition supervizní řízení a sběr dat) Aplikace kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýzy její výkonnosti), resp. MES (Manufacturing Execution Systems) Wonderware System Platform tvoří základní součást vyspělých průmyslových softwarových řešení a byla od samého počátku firmou Wonderware navrhována se záměrem pomoci průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám zákazníků a celého trhu. Její rozsáhlé funkčnosti umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací. Systémy Wonderware System Platform jsou integrované sady klíčových serverových produktů firmy Wonderware, které splňují specifické požadavky provozu průmyslových aplikací v reálném čase: Wonderware Application Server průmyslový aplikační server Wonderware Historian Server procesní historizační databáze Wonderware Information Server informační portál Wonderware komunikační servery I/O Servery nebo DAServery pro komunikaci s řídicími zařízeními (PLC, I/O aj.) Zavedení standardů pro výrobní stejnorodost Wonderware System Platform podporuje provádění standardizovaných a stejnorodých výrobních operací v průmyslových závodech prostřednictvím jednotného modelu s objekty výrobních zařízení a definicí jejich chování. Využitím společné sady průmyslových aplikačních služeb se vytvoří předepsaná funkčnost jednotlivých aplikačních objektů v podobě vzorových šablon, které se vytvoří pouze jednou a poté se opakovaně nasazují. Wonderware System Platform umožňuje vytvoření podnikových standardů, které se jednotně používají v rámci závodu nebo celého koncernu. Standardizace zajišťuje stejnorodé provádění výrobních operací, stálou kvalitu výrobků, snižuje náklady a usnadňuje také zaškolení zaměstnanců. Zmenšuje se tím riziko chyb a zvyšuje výrobní efektivita oproti používaní nejednotných uživatelských rozhraní a odlišnému chování rozdílných aplikací. Odhalení skrytého výrobního potenciálu Globální konkurence a nutnost rychle reagovat na nové obchodní příležitosti nutí průmyslové podniky odhalovat své výrobní rezervy a zavádět štíhlé a přizpůsobivé výrobní procesy. To iniciovalo potřebu vývoje i v oblasti architektury průmyslových informačních systémů. Podniky již nepotřebují vytvářet rozsáhlé a nedělitelné průmyslové aplikace, které vyžadují velké množství času pro svůj návrh, vytvoření a nasazení. Požadavkem je nový modulární přístup, ve kterém lze velmi rychle provádět změny nebo vytvářet nové součásti aplikací. Wonderware System Platform je jednotná softwarová platforma umožňující vytvořit technologický informační a řídicí systém pro přemostění mezery mezi typicky izolovaným světem technologických zařízení přímo ve výrobních provozech a světem administrativních informačních aplikací podniku. Prostřednictvím integrované sady speciálních aplikačních služeb, které nejsou dostupné v běžných operačních systémech, databázích či internetových serverech, poskytuje Wonderware System Platform výkonnou infrastrukturu pro řešení splňující požadavky náročných průmyslových aplikací provozovaných v reálném čase.

4 Flexibilita pro zachování konkurenceschopnosti Wonderware System Platform poskytuje ucelenou platformu, která zjednodušuje vývoj, nasazení, údržbu a rozšiřování distribuovaných průmyslových automatizačních a informačních aplikací. Wonderware System Platform je softwarové prostředí pro strategickou nadstavbu nad vašimi stávajícími softwarovými a hardwarovými prostředky, aniž byste se zcela vzdali svých předchozích investic do automatizačních a informačních systémů, výrobních procesů nebo intelektuálního vlastnictví. Použitá pokroková architektonická infrastruktura ArchestrA, vytvořená speciálně pro potřeby automatizačních a informačních aplikací v průmyslovém sektoru, vám poskytuje prostředky pro flexibilní využití a rozšiřování schopností vašich výrobních systémů díky možnosti postupně nasazovat další funkčnosti aplikace krok za krokem, s nízkým rizikem. Wonderware System Platform poskytuje uživatelům rozsáhlou flexibilitu v návrhu systémové architektury a její síťové topologie; a to jak v prvotním návrhu, tak v průběhu celého životního cyklu instalovaného řešení. Topologie systémové architektury může být měněna, aniž by bylo nutno přepracovávat původní návrh aplikace, což dává uživatelům nevídanou svobodu a rychlost při provádění změn v používané aplikaci v návaznosti na změny požadavků výrobního prostředí. Základna pro dnešek i budoucnost Pro zajištění základních funkčností, umožňujících dlouhodobě fungující procesy pro zlepšení provozu a výkonnosti výroby, jsou v programovém systému Wonderware System Platform obsaženy sady klíčových služeb. Průmyslové služby Služby pro propojení na zařízení a na další aplikace Služby pro správu a řízení informací Služby pro vývoj aplikací Služby pro správu a rozšíření systému

5 Společný model výrobních zařízení Základní součástí řešení na bázi platformy Wonderware System Platform je výrobní model závodu, což je logická reprezentace výrobních procesů, které jsou řízeny a supervizovány výslednou softwarovou aplikací. V modelu závodu jsou na jednom místě jednoznačně definovány vzorové objekty (šablony) pro jednotlivá výrobní zařízení jak získávají data, jaké mají chování a vzhled, jaké mají definovány alarmní stavy, jaké klíčové výkonnostní parametry (KPI Key Performance Indicators) poskytují, kdo k nim má umožněn přístup apod. Takto vytvořené vzorové šablony jsou využitelné pro opakované použití se zaručenou jednotnou funkčností. Hierarchicky uspořádaný výrobní model velmi zpřehledňuje uspořádání celého projektu, vhodně začleňuje data získávaná z výrobních zařízení včetně diagnostických údajů a poskytuje užitečnou dokumentaci projektu jak během vývoje, tak během celého životního cyklu nasazeného systému. Přesná reprezentace výrobních zdrojů ve výrobním modelu, nezávislá na konkrétní počítačové topologii konkrétního nasazení do provozu, umožňuje značnou flexibilitu použití a eliminuje problémy nejen při prvotních nasazeních, ale i při pozdějším prováděním změn.

6

7 Výkonná průmyslová technologická infrastruktura Softwarová platforma Wonderware System Platform poskytuje důležité speciální průmyslové služby, které nejsou dostupné v komerčních operačních systémech. Velkou výhodou je, že tyto služby umožňují využít cenově příznivý běžný hardware a operační systémy osobních počítačů kategorie PC pro nasazení v průmyslových aplikacích v reálném čase. Průmyslové služby poskytují: Výkonnou a spolehlivou komunikaci v reálném čase komunikace a předávání zpráv mezi rovnocennými uzly sítě, přístupné pro všechny aplikace. Vícestupňové zabezpečení rozšíření bezpečnostního modelu operačního systému Microsoft Windows až na úroveň datových zdrojů jednotlivých výrobních zařízení, což zaručuje snadnou správu pracovníky IT a zvyšuje možnosti nastavení potřebné úrovně bezpečnosti podle potřeby konkrétního typu nasazení. Robustnost a spolehlivost Wonderware System Platform nevyžaduje díky výkonné distribuované síťové architektuře použití speciálních drahých serverových počítačů nebo systémů s vysokou dostupností (tzv. fault-tolerant hardware) pro zajištění vysoké dostupnosti řešení. K dispozici je vícestupňové, snadno konfigurovatelné zálohování zdvojení serverových uzlů vykonávajících aplikaci, bezztrátové ukládání historických dat i zdvojení komunikačních propojení na řídicí systémy (PLC aj.). Rozsáhlou správu alarmů plně distribuovaný alarmový subsystém s mnoha možnostmi pro zobrazení, potvrzování, filtrování a správu alarmních hlášení, což významně zpřehledňuje viditelnost a analýzu alarmních stavů zejména v rozsáhlých aplikacích. Konektivita a sběr dat Wonderware System Platform umožňuje efektivně komunikovat s prakticky jakýmkoliv zdrojem informací výrobního závodu. Lze použít stovky komunikačních a propojovacích programů pro řídicí zařízení a další aplikace nebo informační systémy, jako např. automatizační zařízení, řídicí systémy, vizualizační systémy kategorie HMI, historizační systémy, relační databáze, systémy správy kvality a údržby nebo obchodní informační systémy kategorie ERP. Wonderware System Platform umožňuje sjednotit data z různých typů těchto systémů, a propojit tak dříve izolované ostrůvky automatizace. Služby pro propojení na zařízení a na další aplikace zajišťují: Konektivitu prostřednictvím širokého výběru komunikačních programů, tzv. I/O, OPC nebo DAServerů, na stovky nejpoužívanějších řídicích systémů a zařízení (PLC, DCS, I/O) nebo vzdálených komunikačních jednotek (RTU) od firem Siemens, Rockwell, GE, Schneider, Foxboro, Fisher-Rosemont, Honeywell, ZAT a mnoha dalších. Import a převod konfiguračních údajů ze starších nebo externích systémů. Převod nestrukturovaných modelů komunikace mezi zařízeními do strukturovaných systémů pro usnadnění správy aplikací a systémů. Snadnou integraci informací díky globálnímu jednotnému adresnímu prostoru (name space) celé aplikace je aplikační kód oddělen od správy vlastních komunikačních propojení na zařízení. Komunikační propojení jsou realizována nezávislými komunikačními cestami, globálně dostupnými všem aplikacím, jimž je možné přiřadit individuální rozlišující názvy dle charakteru spojení (intenzita komunikace, počet signálů, apod.), i když se odkazují na společný zdroj dat.

8 Wonderware Sy Informace o objektu, skripty, atributy, gr a další informace jsou lehce dostupné Flexibilní vývoj založený na objektech. Snadná správa použitých počítačů. Intuitivní model výrobních zařízení závodu s jednotným jmenným prostorem.

9 stem Platform afika. Využití a rozšíření vizualizačních HMI aplikací InTouch do rozsáhlejších řešení. Aplikace a služby Centralizovaný vývoj, nasazení a správa. Diagnostika a stav

10

11 Okamžitý přístup k aktuálním i historickým informacím Součástí Wonderware System Platform je historizační systém ukládající v reálném čase všechny důležité veličiny a události ve výrobě, což je nezbytný výchozí předpoklad k dokonalému pochopení skutečného chování výrobních zařízení a technologických procesů. Pro ukládání výrobních a procesních dat se využívá Wonderware Historian Server, což je velmi výkonná relační databáze pro průmyslové použití (práce v reálném čase) a současně otevřená pro přístup k datům z různých klientských aplikací. Prostřednictvím objektové technologie a služeb infrastruktury ArchestrA je konfigurace, ukládání, poskytování a správa aktuálních i historických informací jednoduchou záležitostí několika kliknutí myší. Zvyšte ziskovost výroby vizualizací klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), statistickým řízením výroby (SPC), informacemi o prostojích a efektivitě využití výrobních zařízení (OEE), výpočty s živými daty, záznamem všech výrobních událostí (rodokmen výrobků) prostřednictvím rozšiřujících modulů doplňujících platformu Wonderware System Platform. Vylepšete řízení výroby a zvyšte výkonnost závodu efektivní správou informací a jejich souvislostí, umožňujících provádět kvalifikovaná rozhodnutí. Služby pro správu a řízení informací a dat zahrnují: Poskytování dat v reálném čase. Výkonnou procesní historizační databázi archivující historii výroby s efektivní komprimací dat, která snižuje nároky na diskový prostor a umožňuje rychlý přístup k velkému množství dat; automatická konfigurace požadavků na historizaci v šablonách aplikačních objektů odstraňuje duplicitní manipulace s proměnnými. Výrobní informační portál, který zajišťuje organizaci, rozčlenění a poskytování informací všem zainteresovaným pracovníkům na různých úrovních podniku. Vzájemný vztah výrobních událostí nebo alarmů k výrobní historii. Převod a normalizaci dat.

12 Inženýrská výkonnost, všestrannost a škálovatelnost Moderní technologická infrastruktura ArchestrA, na které je programový systém Wonderware System Platform založen, poskytuje prostředky pro snadný a intuitivní vývoj modulárních průmyslových aplikací, které lze snadno měnit tak, aby vyhovovaly současným i budoucím potřebám. Řešení na bázi Wonderware System Platform se vytvářejí pomocí komplexního vývojářského balíku Wonderware Development Studio. V něm je obsaženo prostředí ArchestrA Integrated Development Environment (IDE), které generuje programový kód potřebný pro běh aplikace a umožňuje z jednoho místa nasazovat komponenty aplikace na cílové počítačové uzly, čímž odstraňuje nutnost je individuálně obcházet a provádět místní instalaci. V aplikacích na bázi Wonderware System Platform jsou důsledně využity možnosti objektové technologie. Všechny vlastnosti a funkčnosti (např. ventilu) grafický vzhled, animace, I/O odkazy, konfigurace alarmů a historizace, skripty, definice bezpečnostních úrovní a další funkčnosti jsou vnořeny do ArchestrA aplikačních objektů. Specialista na dopravníky Víceuživatelský vývoj Specialista na zásobníky Specialista na stroje Vzorové ArchestrA aplikační objekty (šablony), ve kterých je nakonfigurováno potřebné chování a vzhled příslušných zařízení, se vytvářejí pouze jednou. Z těchto mateřských objektů se opakovaně odvozují dceřiné objekty konkrétních zařízení (instance). Tato objektová koncepce velmi usnadňuje správu aplikace, protože veškerá logika a konfigurace vztahující se k danému objektu je uložena na jednom místě. Podporováno je dědění vlastností do dceřiných objektů, takže dodatečná změna ve vlastnosti mateřského objektu může být automaticky uplatněna do všech dceřiných objektů, a to i v již nasazených aplikacích, čímž se velmi šetří cenný vývojářský čas a odstraňuje riziko možných chyb. Vývojové prostředí ArchestrA IDE podporuje spolupráci více vývojářů na jednom projektu. Tuto možnost využijí např. firmy s více vývojovými centry, která jsou zaměřená na určitý typ výrobních procesů a víceuživatelské prostředí umožňuje maximálně využít jejich specializované znalosti. Práci více vývojářů umožňuje ArchestrA IDE prostřednictvím efektivních procedur zamykání a odemykání (check-in/check-out) objektů. Současně jsou zaznamenávány provedené změny pro každou komponentu včetně identifikace uživatele, časového údaje a přehledu provedených změn (audit trail). V rámci výrobního modelu zařízení podniku mohou ArchestrA objekty reprezentovat např.: Výrobní zařízení jako čerpadla, dopravníky, ventily, ale také řídicí systémy PLC nebo počítače, na kterých bude aplikace provozována. Procesy jako výpočty, sekvence, databázové spouštěče nebo pracovní postupy (workflow). Aplikační objekty lze snadno replikovat, propojovat a sestavovat do složitějších struktur splňujících požadavky konkrétních aplikací, čímž se významně snižuje množství inženýrské práce a času při zavádění nebo rozšiřování systému. Služby pro vývoj aplikací poskytují: Objektovou technologii infrastruktury ArchestrA pro sestavení aplikace z dílčích objektů s vnořenými funkčnostmi, které se snadno opakovaně používají v jednom nebo dalších projektech. Různé pohledy na aplikaci ve fázi vývoje, které ukazují: Hierarchické členění aplikačních objektů výrobních oblastí a výrobních zařízení v kontextu výrobního modelu závodu (Model View). Jak je aplikace rozmístěna na počítačích v rámci distribuované počítačové sítě (Deployment View). Vztahy rodič-potomek pro použité vzorové a odvozené objekty (Derivation View). Vývojářské prostředí umožňující současnou práci více specialistů na jednom projektu. Integraci a spolupráci s produkty firmy Microsoft (Windows, VisualStudio, SQL Server, BizTalk Server, SharePoint Services, Microsoft Office a prohlížeč Internet Explorer).

13 Monitorujte, udržujte a rozšiřujte Stejné prostředí Wonderware Development Studio, které se používá pro vývoj, umožňuje také snadnou správu, rozšiřování a úpravy aplikací nebo distribuované síťové architektury počítačů, na kterých je systém provozován. Wonderware Development Studio umožňuje z jednoho místa spravovat více aplikačních serverů a vizualizačních HMI aplikací InTouch a provádět tak centralizovaně vývoj, nasazení, údržbu, zabezpečení a rozšiřování aplikace i v rozsáhlých distribuovaných sítích. Vývojáři a správci se tak zbaví nutnosti provádět časově a finančně náročné osobní návštěvy pro údržbu na jednotlivých, geograficky často vzdálených počítačích. Jakákoliv stanice na síti lokální i vzdálená může být nakonfigurována tak, aby se z ní mohl sledovat stav všech serverových počítačů i klientských stanic z celého síťového řešení na bázi Wonderware System Platform. Velmi jednoduše, pomocí několika kliknutí myši, lze efektivně reagovat na požadavky zvýšení výkonnosti nebo rozšíření aplikace na více síťových uzlů, aniž byste byli omezeni předchozí síťovou topologií. Služby pro správu a rozšíření systému zajišťují: Instalaci, správu a diagnostiku celého distribuovaného systému z jednoho místa. Uplatnění změn na vzdálené stanice. Schopnost kdykoliv změnit architekturu systému na různé topologie jediný uzel, klient/server, peer-to-peer (síť rovnocenných uzlů) nebo webově orientovaná architektura. Snadné přerozdělení výpočetní zátěže serverů. Konfigurační databázi pro centrální správu celého programového systému. Možnost rozšířit systém o vlastní, uživatelsky vytvořené objekty pomocí ArchestrA Application Object Toolkitu. Vizualizujte, analyzujte a optimalizujte s Wonderware klienty Doručení správných informací ve správném formátu, správnému uživateli a ve správný čas to je úkol, kde vynikají Wonderware klienti. Pro názornou procesní vizualizaci využívá Wonderware System Platform zejména mnoha cenami ověnčený vizualizační HMI (Human-Machine Interface) software Wonderware InTouch. V aplikačních objektech Wonderware System Platform je vnořena také jejich grafická reprezentace prostřednictvím grafických ArchestrA symbolů, což zajišťuje jejich jednotnou vizualizaci a stejné chování na všech klientských pracovištích. Díky bohatému grafickému uživatelskému prostředí a možnosti začlenit různé ovládací prvky.net s doplňujícími funkčnostmi budete moci zobrazovat současně výrobní i obchodní informace a dynamicky provádět kvalifikovaná rozhodnutí pro splnění vašich výrobních cílů. Wonderware klienti poskytují různým typům pracovníků výrobním operátorům a supervizorům, procesním inženýrům, technologům, pracovníkům kvality nebo výrobnímu managementu různé možnosti, jak využívat poskytované informace: Různé typy klientských pracovišť (tlustý klient, klient terminálových služeb nebo tenký klient v internetu/intranetu) Výkonná vizualizace a supervizní řízení v oblíbeném systému InTouch Informační analytické a reportní funkčnosti

14 Univerzální použitelnost Řešení na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform pokrývají požadavky na průmyslové automatizační a informační aplikace všestranného charakteru v jakýchkoliv typech průmyslových sektorů. Vizualizační HMI aplikace Ve vizualizačních systémech kategorie HMI, typicky určených pro výrobní operátory a supervizory, kombinuje Wonderware System Platform flexibilitu různých typů systémových architektur se schopností rychle implementovat globální změny napříč celým podnikem. Z toto vyplývají mj. následující výhody: Schopnost vytvářet a rozsáhle distribuovat HMI aplikace z jednoho místa na vzdálené počítače. Významně redukované vývojové náklady při rozšiřování aplikací do dalších závodů díky opakovanému využívání již vynaložené inženýrské práce. Možnost častého provádění změn a snadného rozšiřování systému. Neomezená možnost změnit topologii síťové architektury systému pro přizpůsobení se změnám v rozložení výroby. SCADA a Geo-SCADA aplikace Výhody Wonderware System Platform libovolně distribuovatelná síťová architektura, opakovatelné využívání již vytvořených objektových šablon a možnosti vzdáleného nasazování a správy celého systému velmi zefektivňují podporu geograficky rozlehlých aplikací kategorie SCADA, resp. Geo-SCADA. Díky jedinečné škálovatelnosti Wonderware System Platform tak mohou být snadno řízeny např. rozlehlé distribuční systémy elektřiny, ropných produktů, plynu nebo vody. Významným přínosem je rovněž optimalizovaná podpora komunikačních linek s malou propustností a/nebo nesouvislou dostupností (LAN -> WAN, telefonní linky, radio modemy aj.), které jsou charakteristické pro projekty tohoto typu. Aplikace pro řízení a analýzu chodu a výkonnosti výroby Strategickou koncepci a výhody programového systému Wonderware System Platform mohou uživatelé v průmyslovém sektoru využít nejen v rámci vizualizačních a supervizních řešení typu SCADA/HMI. Pro další využití nabízí firma Wonderware tzv. funkční moduly rozšiřující aplikaci systému Wonderware System Platform do dalších oblastí vylepšování výrobních a technologických procesů. Tyto moduly umožňují aplikovat velmi účinná řešení pro řízení, analýzu a zvyšování výkonnosti výroby kategorie MES (Manufacturing Execution System) např. zajistit správné vykonávání výrobních operací na konkrétních strojích, snížit prostoje a zvýšit efektivitu využití výrobních zařízení, zvýšit kvalitu výroby, propojit výrobní aplikace s podnikovými informačními systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) apod. Zvolený unikátní modulární přístup umožňuje postupné budování a ověřování systému, bez nutnosti riskovat rozsáhlá, finančně i časově náročná nasazení kompletních řešení s jinými méně přizpůsobivými systémy. Modulární koncepce dále umožní uživatelům, aby se např. nejdříve soustředili na nejdůležitější nebo nejdražší výrobní zařízení a zajistili maximální efektivitu jejich využití prostřednictvím: Snížení jejich prostojů a zajištění jejich plné výkonnosti. Zlepšení provozní kázně. Snížení procesních a výrobních odchylek. Celosvětová prvotřídní podpora Podpora Wonderware Software Support zajišťuje průběžné udržování Wonderware softwaru v aktuálních verzích (upgrade); on-line přístup ke znalostní databázi a dokumentům technické podpory, k aktuálním doplňujícím produktům a elektronickým školením; přímý kontakt na certifikované specialisty technické podpory aj. Podrobné informace o pravidlech a přínosech této podpory pro koncové uživatele jsou k dispozici na internetových stránkách firmy Pantek (CS) s.r.o.

15

16 Pantek (CS) s.r.o. Smetanovo nábřeží 1238/20a Hradec Králové Tel.: Fax: Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server Wonderware Application Server Moderní průmyslový aplikační server Podstatné snížení inženýrských nákladů Nízké celkové náklady na vlastnictví Pružná reakce na změny a rozšiřovaní projektů Otevřenost bez

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Wonderware Information Server

Wonderware Information Server Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Wonderware Application Server 2012 Co je nového

Wonderware Application Server 2012 Co je nového Wonderware Application Server 2012 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika a pozice produktu Wonderware Application Server 2012 je výkonný aplikační server

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Strategická koncepce Názorná vizualizace a dokumentace zařízení na průmyslových ethernetových sítích IntraVUE je

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace Výrobní inteligence v průmyslové automatizaci Vizualizace Analýza Optimalizace www.pantek.cz Pantek Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti Pantek Limited nezávislé

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

IntraVUE 2.0.5 Co je nového

IntraVUE 2.0.5 Co je nového IntraVUE 2.0.5 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci sítí Ethernet

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového

Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika Wonderware System Platform Wonderware System Platform 2014 R2 (WSP 2014 R2) je nejnovější

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. Monitoring. v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba

Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. Monitoring. v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba 1993 2013 Softwarový systém Condition Based pro řešení komunikačních problémů Monitoring v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba Nižší náklady na údržbu a vyšší dostupnost výrobních

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více