Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov"

Transkript

1 Zpěvník chvl írkv brtrská homutov

2 Něktré méně pouţívné kordy:

3

4

5 Obsh: 1. BB, OTČ J KBY NKVITOL FÍK Ť BŮH, HOSPOIN Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ Ť OBRÝ BŮH J STÁL S VÁMI Ť HVÁL BOHU J VZÁN Ť J NS TVŮJ ŮM Ť POŽHNÁN J BŮH Ť TVÁ ŽIVÁ VO Ť TVÉ JMÉNO JSNÝM SVĚTLM ZÁŘÍ Ž ZZNÍ POLNI TÓN BRÁNKU, VZÁVÁM TI ČST BOHU PK HVÁL BOJUJT, BOJUJT ÁL BOŽ, OTČ IVÍM S BOŽÍ BRÁNKU, JN TOBĚ PTŘÍ ČST BOŽÍ LÁSK JK ŘK BUĎ POKOJ BRNÁM TVÝM, JRUZLÉM BUĎ POŽHNÁN, HOSPOIN BUĎ POŽHNNÉ TVÉ SVTÉ JMÉNO BUĎ TOUHOU MÉHO SR BUIŽ HVÁLN JŽÍŠ KRÁL BŮH BUĎ V HLVĚ MÉ BŮH J OBRÝ BŮH J SÍL MÁ BŮH J ZÁŠTIT MÁ BŮH NÁŠ J BŮH OBRÝ BŮH SILNÝ MŮJ JSI TY BŮH Z MĚ ZÁPS OKONČÍ BYL ČLOVĚK JKO JÁ STU ÚZKOU ZNÁM ÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁNOU J NÁM PROHLÉNOUT ĚKUJ MU ĚKUJI TI, OTČ ÍK TOBĚ, PN, Z KRV SMLOUVY TVÉ ÍKY, Z TOTO KRÁSNÉ RÁNO ÍKY Z TVŮJ KŘÍŽ NS TB VOLÁ PÁN O TVÝH STROSTÍ O VŠH BRN PŮJM S HVÁLOU OBROŘČ UŠ MÁ HOSPOINU OJT SÍLY OKONÁNO JST OUFJ V HOSPOIN NS JU K TOBĚ, PN MŮJ UH NVĚST UH I NVĚST PRVÍ: PŘIJĎ UHU SVTÝ UHU SVTÝ, PŘIJĎ L ŠJ HLLUJ, Ť ZNÍ Z VŠH ÚST HLLUJ, KRÁLI, TY JSI VZKŘÍŠNÝ HLLUJ, SLÁV HLLUJ, SPSNÍ SLÁV I MO HLLUJ, VŠIHNI ZPÍVJÍ HLLUJ, ŽIVÝ J NÁŠ PÁN HLÁM TVOJI TVÁŘ HLJ NJŘÍV BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ HON J BRÁNK HOSN BOHU N NBI HOSPOIN BU BOJOVT Z NÁS HOSPOIN OKONÁ Z MĚ HOSPOIN J MŮJ PSTÝŘ HOSPOIN, JN HOSPOIN HOSPOIN J SVĚTLO HOSPOIN KRLUJ HOSPOIN MILUJI HOSPOIN, KO J POOBNÝ TOBĚ HOSPOIN, KRÁLŮ KRÁLI HUB OZNÍVÁ HM TNČIT HM TI BÝT BLÍŽ HI JÍT Z TBOU... 21

6 76. HI, PN, HVÁLIT TĚ HI NÉST SVŮJ KŘÍŽ HI OSLVOVT SVÉHO PÁN HI VJÍT O JHO BRN HI VÍ TĚ ZNÁT HTĚL BYH BÝT MJÁKM HVÁL, HVÁL, HVÁL TOBĚ PN HVL UŠ MÁ SVÉHO PÁN HVÁLÍM VZÝVÁM JMÉNO TVÉ HVÁLÍM JMÉNO TVÉ, JŽÍŠ HVÁLÍM, TB HVÁLÍM HVLT HOSPOIN HVLT HOSPOIN Z NBS HVLT PÁN BŮH S NÁMI J HVLT SLUŽBNÍI HVÁLU VZJT HOSPOINU, PROTOŽ J OBRÝ HVÁLU VZJT, VYZPÍVJT JÁ BYL JSM SÁM JÁ JU TM O BOŽÍ ZMĚ JÁ MÁM TĚ RÁ JÁ NZNÁM NI TK MONÉHO JÁ PŘ TVOU TVÁŘÍ JÁ S TI KLNÍM JÁ STOJÍM V ÚIVU PŘ TBOU JÁ TOBĚ, PN MŮJ JÁ VĚŘÍM VYZNÁVÁM JK ÚŽSNÁ, MUSÍ T LÁSK BÝT JKÉ J JHO JMÉNO JM V NBSKÉ VÝZBROJI OBSIT ZM J ČS HLT PÁN JNO JSM V UHU SVTÉM JNOU KŽÝ NÁRO POZNÁ J OKONÁNO J PSÁNO MÁM TĚ RÁ J STÁL PŘÍTOMNÁ TVOJ SLÁV JN S ÍVJ N PTÁČKY JN TOBĚ PTŘÍ HVÁL JN TY JSI HON JN TY, PN MŮJ, JN TYS MŮJ ŠTÍT JN V TB ŮVĚRU MÁM JŽÍŠ, BOŽÍ SYN JŽÍŠ J LV Z JUY JŽÍŠ J MÁ SKÁL JŽÍŠ J PÁN PÁNŮ KRÁL KRÁLŮ JŽÍŠ J PÁNM JŽÍŠ J TU PRÁVĚ TĎ JŽÍŠ J VÍTĚZ N SMRTÍ JŽÍŠ, JŽÍŠ J PÁN JŽÍŠ, NBSKÝ KRÁL JŽÍŠ, NJKRÁSNĚJŠÍ Z VŠH JMN JŽÍŠ, PŘKRÁSNÉ JMÉNO JŽÍŠ, PŘÍTL HŘÍŠNÝH JŽÍŠ ÁVÁ NOVOU PÍSŇ JŽÍŠI, ÍKY Z TVOU LÁSKU JŽÍŠ KRISTUS ON J KRÁL JŽÍŠI, ÍK Z OLOTSKÝ KŘÍŽ JŽÍŠI, JSI KRÁLM NÁROŮ JŽÍŠI, MÁM TĚ RÁ JŽÍŠI, MŮJ PN JŽÍŠI, TY JSI VÍ NŽ ZLTO JSM KVÍTK ŠÁRONSKÝ JSM TI BLÍZKO JSI OBRÝ PSTÝŘ JSI MŮJ VZUH K ÝHÁNÍ JSI SLÁVY KRÁL JSI VÍ NŽ PÁN JSM ĚTI TVÉ JSM TVŮJ LI MÁ LÁSKO (JSOU KRÁSNÉ HVÍL PŘI STKÁNÍ) K PÁNU RU POZVÁM K TOBĚ PŘIHÁZÍM K TOBĚ VOLÁM KŽÉ KOLNO S SKLONÍ PŘ MNOU K S KŘSŤNÉ, SPOLU SHÁZJÍ KO HVÁLÍ SVÉHO PÁN KOPK J NÁM NJRŽŠÍ KYŽ BŮH J S NÁMI KYŽ UH BOŽÍ MĚ NPLNÍ KYŽ ÝHÁM... 42

7 155. KYŽ LI MŮJ, KTRÝ ZNÁ JMÉNO MÉ KÉŽ MÁ UŠ ŽIJ KÉŽ MI V N SOUŽNÍ KÉŽ PN, PŘIJ, N ZM TVÉ KRÁLOVSTVÍ KÉŽ POLÍBÍŠ KÉŽ S V NŠIH OMH TNČÍ KÉŽ S VŠIHNI SVTÍ RUJÍ ZS KLNÍM S PŘ TVOU TVÁŘÍ KORUNUJM TĚ, KRÁLI NÁŠ KRÁČÍM ÁL KRÁL SPRVLNOSTI KRÁLI, MILOST NÁM J KRÁLI MŮJ, TB HLÁM KRÁLŮ KRÁL, BYL SRM SLUŽBNÍK KRÁLŮ KRÁL NÁHRNÝ KRV PO ŘVĚ STÉKÁ KRISTUS KRLUJ KVŮLI TOBĚ LUTO SI LÁSK TVÁ N VŠH MÍSTH ZÁŘÍ LÁSK TVÁ, PŘIJĎ K NÁM LIÉ VŠH NÁROŮ MÁ UŠ BOH VLBÍ MÁ UŠ S TOUHOU OČKÁVÁ MÁ UŠ ŽÍZNIVÁ MÁ NĚKO Z VÁS ŽÍZŇ MÁ SÍL J V PÁNU MÁM V NBI OT MRNTH MILOST S SNÁŠÍ MILOSTÍ OPLÝVÁŠ MILUJI TĚ VROUNĚ MILUJM TĚ, OTČ, KLNÍM S JN TOBĚ MILUJM, Č NVIÍM MILUJU TĚ, PN, MILUJU TĚ VÍ MILUJU TĚ, PN MNOZÍ ŘKNOU MONÉ J NŠ MĚSTO MOU STU V RUKOU MÁŠ MOUROST MI, PN, ÁVJ MŮJ BŮH J MŮJ ŠTÍT MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO MŮJ PÁN MN POZVL K STOLU SVÉMU MŮJ PÁN O MNĚ VÍ MŮJ PÁN VŠHNY SVOLÁ MŮJ VLIKÝ MUŽ Z LILJ MŮJ ŽIVOT UŽ NNÍ PRÁZNÁ LOĎ MY JSM KRISTOV VŮNĚ MY JSM Z MY PŘIHÁZÍM PŘ TVOU TVÁŘ N POČÁTKU BYL LÁSK (SYN) NPLŇ UŠI MOU NPLŇ, PN NPLŇUJ MN UHM NÁŠ BŮH J VSMÍRU PÁN NÁŠ BŮH SPSNÍ ÁVÁ NÁM NŠ UŠ OČKÁVJÍ N HOSPOIN NUČ MĚ VÍ K TNI SVOBOU MÍT NSKLÁJT V MONÝH NĚJI N SILOU NI MOÍ RUH NĚKO MĚ V Z RUKU NJBLIŽŠÍ JSI PŘÍTL MŮJ NJKRÁSNĚJŠÍ HVÍL VŽYKY JSOU N KOLNOU NB J V SRI MÉM NNÍ VŽY SLUN N OBLOZ NSKLÁJT V MONÝH NĚJI NZPOMÍNJ JK J BŮH OBRÝ NZNÁ TU NIKO SOUŽNÍ MÉ NIKY NKONČÍÍ MILOST NIKOLI SILOU, MOÍ NOVÉ STVOŘNÍ NYNÍ POKLOŇM S NYNÍ POSLOUHJT HLS MŮJ Ó HOSPOIN, JSI MÁ SKRÝŠ Ó OTČ, MOJ SR STRÁÁ Ó PN, OTVŘI MÉ RTY Ó POJĎM HVÁLIT PÁN (KRÁLI NÁROŮ ZMĚ) 64

8 233. Ó Ť JSOU NPLNĚN ÚST MÁ POKOŘM SVÉ SR PŘ PÁNM OČKÁVÁM N TVŮJ PŘÍHO POUŠŤ I SUHOPÁR ON J PÁN POVSTŇ V SÍL SVÉ ON VYL SB Z MN POŽHNNÝ OSLV HO NB POŽHNÁN BUĎ HOSPOIN OSLV JMÉNO SVÉ, PN POŽHNNÝ PÁN, NÁŠ BŮH VŠMONÝ OSLVUJ, PÁN OSLVUJ PRÁVĚ TĎ J HVÁLIT PÁN ČS OSLVUJT HOSPOIN, OBRÝ JST PROBUĎ NÁS TY SÁM OTČ, MŮJ RHÝ PROČ BYH NMĚL VSL BÝT OTČ, HVÁLÍM, JMÉNO TVÉ POSVĚNÉ PROČ ZVYKLI JSM SI SNNO ŽÍT OTČ NÁŠ, JNŽ JSI N NBSÍH PROKÁZL OLOTOU OTČ NÁŠ NBSKÝ PROSÍM TĚ, J NÁM, PN SÍLU OTČ SVĚTL PŘ TBOU SMÍM POKLKNOUT OTVŘT BRÁNY HRB KMNNÝH PŘ TVÝM TRŮNM STÁT OTVŘI MÉ SR, PN PŘIHÁZÍM PŘ TVOJI TVÁŘ OTVŘT VÍ BRÁNY SVÉ PŘIHÁZÍM ZPÍVT PÁN BŮH J SÍL MÁ PŘIJĎ, PN MZI NÁS PN BOŽ, PŘIJĎ K NÁM PŘIJĎ, PN MŮJ PN MŮJ, TY JINÝ PŘIJĎ UHU SVTÝ PN MŮJ, TYS MŮJ SPSITL PŘIJĎ, UHU SVTÝ, PŘIJĎ, NPLŇ NÁS PN, PŘIJĎ (OČIŠTĚNÁ KRVÍ BRÁNK) PŘIJĎ JIŽ, PŘIJĎ, UHU STVOŘITLI PN, PŘIJĎ S MOÍ SVOU PŘIJĎT BLÍŽ V POKÁNÍ PN, TY MN ZNÁŠ PŘIŠL N ZM KONT ÍLO SPÁSY PN, VŠHNO, O BY SIS PŘÁL, HI TI ÁT PŮJŠ-LI POUŠTÍ PN, UTÍVÁM TĚ POZNÁVÁM RÁ TĚ MÁM PN, TOUŽÍM PO TOBĚ ROST, POKOJ, LÁSKU PÁNU Ť ZNÍ PÍSŇ HVL RUJ S VŠHN BOŽÍ LI PÁNŮ PÁN RUJU S Z TVÉ MOI PÍSŇ NOVÁ ZNÍ RÁNO, LÝ N PÍSNÍ ZNÍ LÝ SIÓN ROZHONUTÍ MÉ J VÁŽNÉ PO STÁH TVÝH ŘK TVÉ LÁSKY POIVUHONÝ MŮJ BŮH S VŠÍM O MÁM POJĎ, TĎ J TN ČS JJ HVÁLIT S KŽÝM TRÁPNÍM POJĎM ÍKY VZÁVT SHROMÁŽĚNÁ PO TVÝMI KŘÍLY POJĎM JÁST TNČIT SLBÝ Ť ZVOLÁ: SÍLU MÁM POJĎM, ZPLSJM BOHU, HOSPOINU SLÁV, JŽÍŠ J PÁN POJĎT K MNĚ VŠIHNI SLÁV, NÁŠ PÁN J ŽIV POJĎT VŠIHNI, KTŘÍ OBTÍŽNI JST SLÁV, TOBĚ KRÁLI POKOJ TVŮJ JK ŘK SLÁV NŠMU PÁNU POKOJ VÁM SLÁV PÁNU JŽÍŠI... 83

9 313. SLUN KRISTOVY LÁSKY TVOJ MO KÉŽ S UVOLNÍ SMÍM TVOJ SLÁV J TU, KYŽ TVŮJ LI S POZVÁ SPÁSO MÁ TVÍ JSM MY SPOJ NÁS V JNO TVŮJ PLMN SPRVLIVÝ J BŮH NÁŠ TY ÁVÁŠ USTÁLÉMU SÍLU STÁL HVÁLIT BYH HTĚL TY JSI HON, PN BOŽ NÁŠ STÁL VÍ TY JSI, HOSPOIN, BLÍZKO STMÍVÁ, S VŠU STMÍVÁ TY JSI JINÝ BŮH STVOŘ V MNĚ SR ČISTÉ TY JSI MSIÁŠ SVTÝ, SVTÝ, BRÁNKU BOŽÍ TY JSI MILOVL SPRVLNOST SVTÝ, SVTÝ, SVTÝ TY JSI MONÝ SVTÉ JMÉNO MÁŠ, IMMNUL TY JSI MŮJ PÁN SVOBO V KRVI JŽÍŠ TY JSI PÁNM VŠH MÝH NÍ SVÝ KROKY ROZZPÍVJ TY JSI TN PRVÝ TY JSM TY JSI ÚTOČIŠTĚ MÉ TM K VÝŠINÁM TY JSI VĚČNÝ BŮH TTÍNKU NBSKÝ TY JSI ŽIVOT, TY JSI SVĚTLO TB HVÁLÍM, TB VZÝVÁM TY MI ÁVÁŠ MNOHM VÍ TB MILUJI, TB HVÁLÍM TY OTVÍRÁŠ MOJ OČI TB SLVÍM UTÍVÁM TY SÁM MI VLÁNI TĎ MŮŽU JÍT TY SÁM, TY JSI ŮVO TI, KO PÁN ČKJÍ TYS MI L OKRSU TM PROHRÁL, N ZVÍTĚZIL TYS Z NÁS ŠL N OLOTU TOBĚ KRÁLI, HVÁLU VZÁVÁM ÚT HVÁL TOBĚ PN ÍK V BOŽÍ ZÁŘI PVNĚ KRÁČÍM TOBĚ S KLNÍM V HOSPOINOVÝH RUKOU J PRÁVO TO JÁ, Ó PN MŮJ VÁS POSÍLÁM ROZSÉVT LÁSKU TO J MÉ PŘIKÁZÁNÍ V TVÉM SRI J SOUIT SLITOVÁNÍ TO J TN N VĎ MN, PN MŮJ TOUŽÍM VĎ MN Z VNĚJŠÍH NÁVOŘÍ TRNÍM BLÁTM JSI ŠL VLMI S RUJI Z HOSPOIN TVÁ LÁSK VNI SPIRITUS SNT TVÁ LÁSK J VZÁNÁ VÍ LÁSKY, VÍ MOI TVÁ SLÁV J PŘÍTOMNÁ VÍM, Ž PŘIŠL JSI KVŮLI NÁM TVÁ ZÁŘ NO PŘKONÁ VÍM, TY JSI VLKÝ BŮH PÁN TVÉ SVTÉ JMÉNO VÍTÁM TĚ MZI NÁMI, PN TVÉ SVĚTLO, PN VÍTĚZSTVÍ, ZPÍVÁM O VÍTĚZSTVÍ TVÉ SVĚTLO SVÍTÍ VLÁNŠ, PN N NBI TVOJ KRV VOLÁ JŽÍŠ OV ZTRNÉ TVOJ JMÉNO VYZNÁVÁM VOLÁM TĚ, UHU SVTÝ

10 393. VSTUPM O JHO PŘÍBYTKU VŠ O MOHU ÁT J HVÁL VŠHNO ZJISTÉ, O S NROILO Z BOH VŠIHNI JKO OV VŠIHNI ŽÍZNIVÍ, POJĎT K VOÁM ZPÍVJ HLLUJ PÁNU ZPÍVJT HOSPOINU PÍSŇ NOVOU ZTIŠNÍM S SLUŠÍ TB HVÁLIT ŽIVÝ J PÁN ĚTSKÉ PÍSNĚ VYVÝŠNÝ JSI PÁN Ť JSI VLKÝ NBO MLÝ VYVYŠUJM PÁN JŽÍŠ KOUKNI O ZRL VYVYŠUJU TB, PN ÍKY, PN MŮJ, Ž MOHU NOVOU STOU JÍT VZÁNÝ JSI HLLUJ ŠBLB L BM BM VZÁVÁM TI HVÁLU HTĚL BYH JÍT Z TBOU VZJ ÍK BOHU, RÁ TĚ MÁ KO J KRÁLM ŽUNL? VZJM ČST MOJ MLÉ SVĚTÉLKO VZHŮRU, POJĎM K VOÁM OVČK KURNTÁ VZÝVÁM SVTÉ JMÉNO TVÉ OVČK TVÁ MLÁ VOLÁ VZÝVÁM SLVÍM TVÉ JMÉNO PRO VLKÉHO, PRO MLÉHO VZÝVÁM JMÉNO JŽÍŠ SÁM PROTI PROUU PLOUT VZÝVÁM TĚ, VŠMOHOUÍ USNUL JIŽ LÝ NÁŠ ŮM VZÝVÁM TVOJ SVTÉ JMÉNO UŽ JSI NS BOHU POĚKOVL Z NOI VOLÁM VÁNOČNÍ PÍSNĚ ZÁŠTIT MÁ I SKÁL MÁ ČS ROSTI VSLOSTI ZBOŘ KŽOU HRÁZ HTÍ BY SPL Z NBS K NÁM JSI PROMLUVIL JK JSI KRÁSNÉ, NVIŇÁTKO Z STOJÍM NROIL S KRISTUS PÁN ZNÁŠ MĚ VÍ NŽ TISÍ LT NSM VÁM NOVINY ZNÍ JMÉNO JŽÍŠ PÁSLI OV VLŠI ZPÍVÁM JÁ, PN MŮJ TIHÁ NO ZPÍVT PÍSŇ LÁSKY SMÍM ZPÍVJ HLLUJ V PŮLNOČNÍ HOINU

11 1. bb, Otč 7 7 bb, Otč, prosím dj, ť jsm Tvůj, jn Tvůj. 7 7 Stál víc vůli mou v svou proměňuj. h h ť mé srdc nzchldn, nnch mě jít cstou 7 mou. 7 7 bb, Otč, prosím dj, ť jsm Tvůj, jn Tvůj. 2. j kby nkvitol fík j kby nkvitol fík, j kby nrodil zm, H 7 j kby nbsá ndonisli svtlo v nové ráno. j kď poli zlyhjú sýpky prázdn zostnú, H 7 kď vštko vôkol volá, ţ Boh ni j. Rf.: Áno práv vtdy pozdvihnm svoj hls H 7 budm spivť chvály, uprostrd trápní, H 7 uprostrd súţní, Jţiš j Pán. Áno práv vtdy pozdvihnm svoj hls H 7 budm spivť chvály, lbo vrím, H 7 v Nho vrím. j kby nkvitol fík. 3. ť Bůh, Hospodin h 7 1. ť Bůh, Hospodin, Ti ţhná chrání tě, h ť Bůh, Hospodin rozjsní nd tbou svou tvář. h [: ť j Ti milostiv, ť vd kroky tvé, 7 () mocnou rukou svou, ť chrání Tě.:] 2. ť Bůh, Hospodin, obrátí k tobě svou tvář, ť Bůh, Hospodin, obdří Tě svým pokojm. 4. ť clá změ slyší h ť clá změ slyší: Jţíš j ţivý Pán. h ť clá změ vidí, Jţíš z hrobu vstl. h ť kţdý, kdo s s ním stká, své srdc pokoří, h sus4 sus2 pýchu nchá pdnout, kdo v něho uvěří. Rf.: [: Tys zvítězil, Boţí Bránku, Tvoj svtá krv, prolitá v znmní vítězství sus4 sus2 obmývá. :] Tvé slovo, v němţ j ţivot, k nbi bránu otvírá, Tvé slovo, jţ j prvd, můj ţivot podpírá. Ty nncháš mě klsnout, kdyţ sil mi ubývá. Tys tn, kdo zrlé víno v můj pohár dolévá. Kď blízky pritľ opustí, j tk ťţké odpustiť, kď s múry v mojom vnútri zrzu rúcjú. Kď s zdá, ţ to nskončí, slzy s tlči do očí, vim, ţ stojíš blízko tých, čo v Tb dúfjú. 1

12 5. ť clý svět ví, ţ Pán brzo přijd ( sus4 4x) sus4 sus4 ť clý svět ví, ţ Pán brzo přijd, sus4 sus4 ţ nní to jn sn ni ţádnj příběh, jn sus4 sus4 Ó, Pán přichází. Spsil duši mou, On mi dl svou přízň. Já stál hldovím, stál po něm ţízň mám. Ó, Pán přichází. Rf.: č národy vřou vichry sténjí. ť svtí poklknou, Tvé jméno vyznjí. Ţ Jţíš přichází, slyším uţ v větvích. fis H H sus4 H Pn, nplň nás, rozzvuč náš smích. Zvdám ruc přd Tbou. h Jsi tn Pán co přijít má. V trůnním sál poklkám. h Tys mn stvořil, Ty mn znáš. ( H) H Probuď nás, probuď nás, H probuď nás, probuď nás. 6. ť dobrý Bůh j stál s vámi 7 fis ť dobrý Bůh j stál s vámi, ţivot váš ť h promění, 7 spokojí i srdc vš, pokoj dá. fis ť dobrý Bůh j stál s vámi, všchno zlé ť h přmáhá, 7 mzi vámi mír lásku rozdává. fis h Rf.: [:S láskou, ó, s láskou, 6 7 () ( 7 fis) 1 () 2 sám Jţíš jd k nám.:] Otvírá brány všm vězněným, všchn pout přmáhá, kd byl pláč, tm slzy smutku utírá. o říš tmy tmných stínů přichází svítí nám, v Jho jménu nový ţivot zčíná. 7. ť chvál Bohu j vzdán Rf.: [: ť chvál Bohu j vzdán, H 7 ó hlluj, mrnth. :] [: Jţíš j vzkříšn, Jţíš j vzkříšn, H 7 Jţíš j vzkříšn, hlluj! :] 2. Jţíš j ţivý 3. Jţíš j věrný 4. Jţíš j vítěz 5. Jţíš j pstýř 2

13 8. ť j dns Tvůj dům [: ť j dns Tvůj dům plný slávy Tvé. :] [: ť j dns Tvůj dům plný chvální. :] ť Ti Tvůj lid spsný vzdává slá vu, ť Ti Tvůj lid s vděčností zpívá chválu svou, ť Ti Tvůj lid nslouchá 7 v uctívá ní, stál víc. 9. ť poţhnán j Bůh 1. ť poţhnán j Bůh. fis Tm, kd j zm úrodná, tm, kd hojnost přbývá, poţhnán buď Pán! ť poţhnán j Bůh. Tm, kd j zm nvlídná, má duš ţízní vyprhlá, poţhnán buď Pán! fis Vš, co dáváš z Tvých dlní s díky přijímám. fis Všchno měníš v poţhnání, chválu Ti vzdám: Rf.: [:Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů fis i svté jméno Tvé. Buď poţhnný vlký árc snů, fis buď poţhnné slvné jméno Tvé!:] 2. ť poţhnán j Bůh, kdyţ slunc svítí nd hlvou ţivot zdá s zábvou, poţhnán buď Pán! ť poţhnán j Bůh, kdyţ dny jsou plné strádání, kdyţ ţl s skrývá v dávání, poţhnán buď Pán! Vš, co dáváš z Tvých dlní s díky přijímám. všchno měníš v poţhnání, chválu Ti vzdám: Rf.: [:Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů i svté jméno Tvé. Buď poţhnný vlký árc snů, buď poţhnné slvné jméno Tvé!:] fis Rh: [: áš vzmš sám můj pád i vítězství. fis V mém srdci stál zní jn slov ţhnání.:] Rf.: Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů 3

14 10. ť Tvá ţivá vod H ť Tvá ţivá vod duši mou obmývá, cis H ť uch svtý přijd, ť s mnou přbývá, cis H ť vzm kţdé trápní, jţ svírá mysl mou, cis H H vím, ţ s kţdou strostí smím jít z Tbou. H cis 7 H [:Jţíši! Ó uchu svtý! Můj Otč nbský:] Prosím uchu Svtý, přijď víc, prosím přijď, drţ mě v své blízkosti, ť znát víc Tě smím, pochybnosti, strch pýchu můţš mi vzít, vď mě v své lásc, touţím Tvou cstou jít. Rf.: [:Jţíši! Ó uchu svtý! Můj Otč nbský:] j svůj ţivot Pánu, ť ho sám nplní, dovol, ť tě Jţíš uchopí do dlní, svobodný šťstný jnom s ním můţš být, potom smíš n věky vládnout s Ním v Království. 11. ť tvé jméno jsným světlm září /f# 1. Odkud přicházím, jký byl ţivot můj, jméno mé bylo hříšný, ţ Jsi mě zsáh, c Slovm svým. /f# 2. Srdc nové mám, tď jsm sprvdlivý, Tvou milostí k nám, zdrmo dáváš, c spsní. Rf.: ť Tvé jméno jsným světlm září, () kdyţ vcházíš přd svůj lid 3. Ty Jsi můj Bůh, n Tb spoléhám, má duš stál ţízní, uhs mou touhu, uchm svým. 4. Boţ Ty jsi můj Bůh, k Tobě s utíkám, úkryt v Tobě mám, srdc své dávám, n oltář. Rf.: ť Tvé jméno jsným světlm září 4

15 12. ţ zzní polnic tón Pn, nplňuj mn láskou, ť obstojím v tn dn, Pn, nplňuj mn láskou, Ty víš, jký já jsm, Pn, nplňuj mn láskou, ť obstojím v tn dn, v tn dn, kdy zzní polnic tón. Rfrén: ţ zzní polnic tón, sám Jţíš sstoupí () přitáhn si k sobě děti své. ţ zzní polnic tón Král s objví, tk potom budm v Jho lásc ţít. 14. Bohu pk chvál h 7 [: Bohu pk chvál, ktrý vţdycky dává nám 7 h vítězství v Kristu. vůni známosti své 7 zjvuj skrz nás kţdému místu.:] 7 My jsm Kristov vůně těm, ktří 7 k spsní jdou. h My jsm Kristov vůně, výhr nd mocí zlou! Pomoz mojí víř, Pn, ť obstojím v tn dn, pomoz mojí víř, Pn, Ty víš, jký já jsm, pomoz mojí víř, Pn, ť obstojím v tn dn, v tn dn, kdy zzní polnic tón. 13. Bránku, vzdávám ti čst [: Bránku, vzdávám ti čst slávu, Bránku, vzdávám ti dík. :] 7 / 7 7 / 7 [: Z nšich rtů, z nšich myslí, mj7 h 7 mj7 () H 7 z nšich rukou přijmi dík. :] 5

16 Rfrén: 15. Bojujt, bojujt dál 7 Bojujt, bojujt dál, bojujt, bojujt dál, 7 7 pohlďt jn v dálc svítá, pohlďt jn dn nás vítá. Bojujt, bojujt dál. fis 7 1. Zpřím choďt, pozdvihnět hlvu, i kdyţ pro vás vvřín nrost, 7 fis 7 ncht mocným moc slvným slávu, o jjich s přízň nprost Kdo s ni zltm koupit ndá, nmlčí s proudm npluj, sprvdlnost kdo v světě hldá, v jdné řdě s námi bojuj. 3. K útěku-li z boj chytrost rdí, holubičí mějt prostotu, optrní buďt jko hdi, nzběhnět z csty k ţivotu. 4. Bojujt, všk pomstu ncht Pánu, On j soudc sám určí trst. Prohrj, kdo rnou splácí ránu, nnávistí kdo s nchá svést. 5. Nusnět, ť vjdt zítr v zmi novou, zslíbnou vlst. Nocí ť vás vd příslib jitr, vládou tmn nncht s zmást. 16. Boţ, Otč divím s Boţ Otč, divím s, jk jn jsm mohl xistovt, H 7 kdyţ mé srdc ncháplo mnoţství lásky tvé. Tď smím být tvým vlstním synm, dítětm tvé rodiny, H 7 njsm sám, vţdyť ty jsi s mnou, ó Otč H 7 můj. Rf.: [: Zpívám písň chvály, zpívám písň chvály, 7 H H 7 () zpívám písň chvály n věky, n věky.:] Boţ Otč, slovo Tvé mě posiluj kţdý dn, kdyţ klsám, Ty mě pozvdáš dáváš sílu ţít. Tvoj lásk přivdl mě s písní díků přd Tvůj trůn, kd Boţí děti stnou s Tvým lidm svobodným. 17. Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst d 7 7 [:Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst, d Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst! F 7 Tvá vlbnost moc nplní clý svět, d kdyţ Ty usdnš n svůj trůn. F 7 národy s Tobě vděčně pokloní, d 7 7 jsi Slunc sprvdlnosti.:] 6

17 18. Boţí lásk jk řk 7 1. [: Boţí lásk jk řk, Boţí lásk jk řk, 7 ( 7 ) 7 () Boţí lásk dns plní duši mou. :] 2. rdost 3. pokoj 19. Buď pokoj brnám tvým, Jruzlém [:Buď pokoj brnám tvým, Jruzlém, těm, kdo Boh milují.:] (Fin) Pro dům Hospodin, pro dům nšho Boh. Fis Pro dům Hospodin pokoj Tvůj hldám. 20. Buď poţhnán, Hospodin [: Buď poţhnán, Hospodin. Buď poţhnán, Boţ. Oslvné vyvýšné, poţhnné j jméno Tvé. :] 7 To jméno tvé přináší mír. Jn jméno Tvé tk mocně zní. [: Ty jsi dobrý Bůh, h jsi lskvý věčný. Jsi Bůh Pán, poţhnný. :] 21. Buď poţhnné Tvé svté jméno [:Buď poţhnné Tvé svté jméno (jméno Jţíš):] Fis h ktré j vyšší nd vš poţhnání chvály, 7 protoţ Ty, jdině Ty jsi Pán. [: Tk povstň (povstň) Pán chvl n věky stál, povstň (povstň), Boh svého chvl, On jdiný j Pán.:] 22. Buď touhou mého srdc [: Buď touhou mého srdc ţádostí mé duš, nplň můj ţivot. :] [: Jţíši, buď touhou mého srdc, Jţíši, jn Ty uhsíš mou ţízň, jdině Ty. :] 23. Budiţ chváln Jţíš Král Rf.: [: Budiţ chváln Jţíš Král, hlluj, fis () budiţ chváln Jţíš Král, hllu j!:] 1. V Btlémě s nrodil, hlluj, syn Boţí i lidský byl, hlluj. 2. N olgtě umírl, hlluj, triumfálně z hrobu vstl, hlluj. 3. hc nám hříchy odpustit, hlluj, vírou v něj kdyţ budm ţít, hlluj. 4. Jdnou přijd okmţik, hlluj, kdy mu vzdám v nbi dík, hlluj. 7

18 24. Bůh buď v hlvě mé Bůh buď v hlvě mé, v mém myšlní. Bůh buď v srdci mém, v mém vnímání. Bůh buď v rukách mých v mém činění. Bůh buď v nohách mých 7 v tom, km spěchjí. 2. Bůh buď v uších mých v mém slyšní. Bůh buď v očích mých v mém dívání. Bůh buď v ústch mých v mém mluvní. Bůh střţ odchod můj konc n zmi. 7 Bůh střţ odchod můj konc n zmi. 25. Bůh j dobrý Bůh j dobrý, Bůh j dobrý. obrý Bůh, 7 dobrý Bůh j Pán Jţíš. 2. Bůh j svtý, Bůh j svtý. Svtý Bůh, svtý Bůh j Pán Jţíš. 3. Bůh j lásk, Bůh j lásk. Lskvý, lskvý j Pán Jţíš. 4. Bůh j ţivot, Bůh j ţivot. Ţivý Bůh, ţivý Bůh j Pán Jţíš. 5. = Bůh j síl má Bůh j síl má i vojsk mého, On působí volnou cstu mou, nboť dl mi štít spsní svého dobrotivost Jho zvlbil mn. [: Nboť kdo j Bohm kromě Hospodin kdo j skálou kromě Boh nšho.:] 27. Bůh j záštit má 7 Bůh j záštit má, Bůh j záštit má, 7 7 Bůh j záštit má, s ním nmusím s bát. 1. Nvím, co mi zítřk tjí, strsti bz konc s zdjí, mrky cstu zkrývjí, l Bůh j spás má. 2. Kţdý dn od procitnutí k nové honbě štvát mn nutí, nikd míst k spočinutí, jnom v Bohu njdu mír. 3. Kolm svět s rv plní, lidské vzthy zlto mění, Boţ, dj, ť v pokušní vím, ţ ty s stráš sám. 28. Bůh náš j Bůh dobrý h 7 7 [: Bůh náš j Bůh dobrý, Bůh náš j Bůh Fis Fis 7 dobrý, h 7 Fis Fis 7 h Bůh náš j Bůh dobrý plný lásky k nám.:] h [: od věků ţ n věky, od věků ţ n věky, h svou milost dává, svou milost dává.:] 8

19 29. Bůh silný můj jsi Ty F Bůh silný můj jsi Ty, Tb hnd v jitř hldám, F po Tobě ţízní duš má i tělo v zmi vyprhlé, F bych Tě sptřil v slávě Tvé, by Tě chválily mé rty. 2. bych Tě stál vlbil, v Tvém jménu ruc pozvdl, bys sytil duši mou chválil Tě úst má. O Tobě stál přmýšlím, přilnul k Tobě duš má. 30. Bůh z mě záps dokončí [: Bůh z mě záps dokončí, slzy mi s tváří otírá, kdyţ hříšná touh umírá, sobctví, pých umírá, umírá v slzách pokání.:] [: Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých, mj7 () pokání odpuštění v rdost promění.:] 31. Byl člověk jko já Byl člověk jko já, stál tm, kd stojím já, cítil, co cítím já, on rozumí. On křhkost moji zná, ţil v těl jko já, 7 ďábl ho pokoušl, on nprohrál. F Rf.: [:Bůh s námi j, nám blízko j, d 7 F Bůh s námi j, Immnul.:] Byl lidmi pohrdán, týrán popliván, blízkými opuštěn, on odpouští. Muţ plný bolsti vzl nš nmoci, svůj ţivot poloţil z ţivot můj. 9

20 32. stu úzkou znám d 1. stu úzkou znám, njdš po ní sám, 7 víš, ţ cíl svůj má, víš, ţ cíl svůj má. Vd do změ, ktrá z milosti nám s otvírá, nám s otvírá. Rf.: Nboj s jít tou úzkou cstou 7 () přs pouště, skály ţ z Jordán. Vţdyť njdš sám, tisíc jdou s námi zástup přdchází Hospodin sám. 2. Slunc prudc pálí, písk v oči bodá, nohy ncítíš, nohy ncítíš. Sucho v ústch pálí, bolvá máš zád, dál všk musíš jít, dál všk musíš jít. 3. stou, ktrou jdš, přs moř i pouští, úsklí má svá, úsklí má svá. Z nimi j zm, mlék hojnost dává, mdm oplývá, mdm oplývá. 4. "Šíji tvrdou máš, n to pmtuj", prví ti tvůj Pán, prví ti tvůj Pán. Vţdy n mysli měj, ţ jn z milosti přjdš přs Jordán, přjdš přs Jordán. 33. áváš mi lásku vzácnou cis fis h sus4 áváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátlství, cis fis vţdyť mám tď touhu jsnou jít n Tvé h nádvoří, 7 cis [: chválit Tvé svté jméno, přbývt v Tvých fis hlubinách, h v srdci mít lásku Tvou, jnom s ní ţít.:] ( sus4 ) (jnom s ní ţít) 34. j nám prohlédnout 7 j nám prohlédnout vidět Jţíš, h moci s dotknout vyznt mu lásku. j Pn slyšt uč nás posloucht, dj nám prohlédnout vidět Jţíš. 35. ěkuj mu [: ěkuj mu, vděčným srdcm svým, h fis děkuj mu, v čs dobrý i zlý, děkuj mu, vţdyť Syn svého z nás dl, by spsil nás.:] fis h [:ť slbý směl řkn, ţ j silný, chudý zs, ţ bohtství má, h() jn díky tomu co Pán Jţíš učinil.:] ěkuj mu. dlší vrint viz: Vzdj dík 10

21 36. ěkuji Ti, Otč d ěkuji Ti, Otč, z ţivot můj, děkuji Ti, Otč, z svobodu. mj7 F B(d) ěkuji Ti, Otč, z Tvoji moc, 7 v jménu Jţíš, z Tvou pomoc. Klním s Ti, Otč, z to, cos dl, ţ jsi posll, Otč, svého Syn. Uzdrv nši zmi, dotkni s nás. V jménu Jţíš pozvdám hls. Rfrén [: ěkuji Ti, Otč, v jménu Jţíš, děkuji Ti, Otč v jménu Jţíš. ěkuji Ti, Otč v jménu Jţíš, děkuji Ti, Otč v jménu Jţíš, hls pozvdám. :] Volám k Tobě, uchu, rozfoukj ţár. Volám k Tobě, uchu, rozboř tn vl. Volám k Tobě, uchu, touţbným voláním, v jménu Jţíš, přijď s pomzáním. Klním s Ti, Otč, 37. ík Tobě, Pn, z krv smlouvy Tvé fis sus2 1. [: ík Tobě, Pn, z krv smlouvy Tvé, fis sus2 ík, ţ jsi zchovl ţivot můj. fis sus2 Budu Ti slouţit n vinici Tvé, fis sus2 Ovoc přinášt k Tvému trůnu.:] fis Rf.: [: Tvý srdc chci mít, plnit vůli Tvou, stou dál jít, cíl nminout.:] 2. ík Tobě Pn, z vš cos mi vzl, Směr mýho ţivot jsi Ty sám. ík Tobě, Pn, z vš cos mi dl, Nkončnou rdost v srdci mám. 38. íky, z toto krásné ráno h h íky z toto krásné ráno, díky z kţdý nový dn. 7 g 7 íky z to, co uţ j z mnou jko těţký sn. 2. íky z všchny věrné druhy, díky, ó Pn z tvůj lid. íky, ţ všchny křivdy, dluhy mohu odpustit. 3. íky z moj prcoviště, díky z kţdý drobný zdr. íky z všchno krásné, čisté, dík z hudby dr. 4. íky z to, co zrmoutilo, díky z to, co potěší. íky, ţ vdš mn, má sílo, cstou njlpší. 5. íky, ţ smím tvé slovo chválit, díky, ţ uch dáš mi téţ. íky, ţ nblízku i v dáli lidi milujš. 6. íky, ţ všm jsi přins spásu, díky, toho s přidrţím. [: íky, ţ věřím Tvému hlsu, ţ Ti ptřit smím.:]. 11

22 39. íky z Tvůj kříţ íky z Tvůj kříţ, jnţ nás vykoupil, d F kdyţ ss nám vydl cl do rukou, ó, Pn náš, ó, Pn náš. Nš skutky zlé Tys nám odpustil, přikryl krví svou, n vš zpomněl, děkuji, děkuji. Rfrén: 7 Pn, mám Tě rád, váţně mám Tě rád, stál poznávám, ţ Ty milujš nás, hlubokou rdostí těšíš srdc mé, l njvětší j to, ţ mohu znát, Tvou rdost z nás. Pro mé nmoci trpěls, Pn náš, bys vzl náš strch, lásku vyléváš, ó, Pn náš, ó, Pn náš. Skončil úkol tvůj, Tvé j vítězství, tď nám dáváš růst, z vody ţivé pít, děkuji, děkuji. 40. ns tb volá Pán Rf.: ns tb volá Pán, F bys mládí své Bohu otvřl, 7 tk jko květ s rozvíjí. ns tb volá Pán, F bys písní svou Bohu k slávě ţil dobrým byl n cstách všch kdyby přišl jdnou dn řk ti: "Tk uţ dost, co vlstně n Jţíši máš? 7 7 V něm nní budoucnost," vzpomň si. 2. kdyby jiné uční ti nmlouvlo snd, ţ brtří sbor máš opustit víru odvolt, vzpomň si. 3. kdyby slunc, vod, vzduch, č j v nich plno krás, kdyby touh po dálkách zstřly Boţí hls, vzpomň si. 41. o tvých strostí h fis [: o tvých strostí, smutků, úzkostí přišl Tn, kdo má tě rád, z bíd tě vyprostí.:] h fis [: Králů Král, pánů Pán j nám bz rozdílu všchněm zvěstován.:] 12

23 42. o všch brn půjdm s chválou 1. o všch brn půjdm s chválou, 7 k všm národům Tď ruc své uchopm vírou, 7 s vyznáním, Jţíš j Pán. 2. hcm smést útlk hříchu říct njchudším, ţ království Boţí s blíţí ţ jn Jţíš j Pán. sus4 h 7 3. J čs jít, j čs sklízt nést tíhu dní. 7 fis 7 Slzy pláč při rozsívání, h 7 F v čs ţní změní s v smích. F 7 B (c) B 4. Hlďm vstříc té slávy záři, F F 7 B náš Pán, Tn vzkříšný, B 7 is B g 7 chc z národů vzít si svou církv, c 7 F 7 B nvěstu svou vykoupnou, g 7 c 7 F g ť kţdý ví, Jţíš j Pán. c 7 F B ť kţdý ví, Jţíš j Pán. 43. obrořč duš má Hospodinu dd9 [:obrořč, duš má, Hospodinu, dd9 clé nitro mé Jho svtému jménu.:] nzpomínj n ţádné Jho dobrodiní, On ti všchny tvé nprvosti promíjí, z všch nmocí uzdrvuj tělo tvé, tb korunuj svou milostí slitováním. 44. odjt síly sus2 dd9 1. odjt síly ochblým rukám, sus2 dd9 pvnosti kolnům klsjícím. sus2 dd9 7 Řknět srdcím u stršným: Víc mějt sil! sus2 dd9 2. Thdy s otvřou oči slpých, sus2 dd9 uši hluchých zs uslyší. sus2 dd9 Kulhvý poskočí, zzpívá němý, 7 sus4 přichází Bůh s svou spásou k nám. dd9 [: Přijd s plsáním n Sijón s chválou dd9 7 sus2 kţdý vykoupný Hospodi nův. dd9 Vslí, rdost dostn věčnou, dd9 sus2 kţdá strost nářk utč pryč.:] 45. okonáno jst F 7 Odpustit hřích, zstvit lvinu, porzit smrt přišl jsi Ty, Bránk bz viny, vykoupit svět. F F Rf.: [: okonáno jst! okonáno jst! F 7 okonáno jst! mn!:] Podstoupit kříţ, zpltit z vinu, vytrpět trst přišl jsi Ty, vyhlásit zjtým rdostnou zvěst. 13

24 46. oufj v Hospodin oufj v Hospodin clým srdcm svým 7 n rozumnost svou s nspoléhj. N všch cstách svých snţ s Jj poznávt, 7 On sprvovti bud stzky tvé. oufj v Boh, Hospodin. 7 oufj v Pán, On sprvovti bud stzky tvé. 47. ns jdu k Tobě, Pn můj 1. ns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn zvš chválím Tě, dim 7 7 dns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn 7 zvš chválím Tě, dns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn zvš vzývám jméno g h 7 7 () Tvé, chválím Tě, vzývám jméno Tvé. 2. Stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc chvlm Jj, stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc chvlm Jj, stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc oslvujm Jj, chvlm Jj oslvujm Jj. 3. K Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm chvlm Jj, k Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm chvlm Jj, k Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm oslvujm Jj, chvlm Jj oslvujm Jj. 4. Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, tk z ním pojď, Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, tk z ním pojď, Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, i ty mu ţivot dj, z ním pojď, ţivot svůj mu dj. 48. uch nvěst ( 7 ) d g uch nvěst dí: "Tk jn pojď." Slyšíš-li j, d řkni téţ: "Pojď." B g kdo ţízň má, tn ť přijd téţ, vodu ţivot 7 d 7 zdrmo můţ pít. Hlluj, tk Pán chvl. 4x 49. uch i nvěst prví: Přijď uch i nvěst prví: Přijď. h kdo slyší, ť řkn: Přijď. () 7 [:Já touţím, Pn, jít:], jnom s Tbou jít. V slovu prvdy, v moci Boţí, k slávě chvál jmén Jţíš. [:Já touţím, Pn, jít:], jnom s Tbou jít. h [: Vydávám srdc své, Jţíši, do Tvých rukou, h vď mn dál, Pn můj, uchm svým.:] 50. uchu svtý Fd [: uchu svtý, uchu svtý, Ty jsi můj Pán. :] F F [: Já Tě miluji, já Tě k sobě zvu, uchu svtý Ty jsi můj Pán. :] d 7 14

OBSAH: Chci s Tebou jít 385

OBSAH: Chci s Tebou jít 385 Strn 1 Zpěvník Vyškov OBSH: gnus i 383 ť Boţí sláv zní 193 ť Bůh, Hospoin... 265 ť ěsivé vlny... 272 ť obrý Bůh... 179 ť chvál Bohu j vzán... 135 ť j ns tvůj ům... 250 ť poţhnán j Bůh 394 ť Tvá sláv toto

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G)

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G) 1. TVÁ SLÁV (hudba a text: Karel Kovařík) F # mi E H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás F # mi E H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. F # mi E H uchu Svatý noc už končí světlo na

Více

Hospodin, Pn náš hcm Ti být blíž hcm Ti zzpívt hci být Tvůj 227 hci být víc... 4 hci nést svůj kříž hci oslvovt hci

Hospodin, Pn náš hcm Ti být blíž hcm Ti zzpívt hci být Tvůj 227 hci být víc... 4 hci nést svůj kříž hci oslvovt hci OBSAH: Agnus i 383 Ať Boží sláv zní 193 Ať Bůh, Hospodin... 265 Ať děsivé vlny... 272 Ať dobrý Bůh... 179 Ať chvál Bohu j vzdán... 135 Ať j dns tvůj dům... 250 Ať požhnán j Bůh... 400 Ať Tvá sláv toto

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA 1. TVÁ SLÁV # mi H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás # mi H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. # mi H uchu Svatý noc už končí světlo na svět přichází. # mi H uchu Svatý ve Tvé moci

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK Ty kdo máš zájem o čtení mého třetího amatérského vydání básní slyš: Komu věnuji toto vydání? Třem ţenám mé druhé mámě - Lýdii mé drahé milované manţelce - Světlance mé

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpívejte Pánu - AC Bučovice

Zpívejte Pánu - AC Bučovice Zpívejte Pánu - AC Bučovice Agnus Dei 383 Ať Boží sláva zní 193 Ať Bůh, Hospodin... 265 Ať děsivé vlny / Šťasten jsem... 272 Ať dobrý Bůh... 179 Ať chvála Bohu je vzdána... 135 Ať je dnes tvůj dům... 250

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015 VEČER CHVL 11. DUBN 2015 PŘIVÍTÁNÍ 1. gnus Dei 2. Tvý srdce chci mít RDEK - ROZJÍMÁNÍ 3. Je nádherné být v chámu tvém 4. Ty jsi Král 5. Náš Bůh RDEK ROZJÍMÁNÍ 6. Emanuel 7. Svítání 8. Pane, přijď s mocí

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více