Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov"

Transkript

1 Zpěvník chvl írkv brtrská homutov

2 Něktré méně pouţívné kordy:

3

4

5 Obsh: 1. BB, OTČ J KBY NKVITOL FÍK Ť BŮH, HOSPOIN Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ Ť OBRÝ BŮH J STÁL S VÁMI Ť HVÁL BOHU J VZÁN Ť J NS TVŮJ ŮM Ť POŽHNÁN J BŮH Ť TVÁ ŽIVÁ VO Ť TVÉ JMÉNO JSNÝM SVĚTLM ZÁŘÍ Ž ZZNÍ POLNI TÓN BRÁNKU, VZÁVÁM TI ČST BOHU PK HVÁL BOJUJT, BOJUJT ÁL BOŽ, OTČ IVÍM S BOŽÍ BRÁNKU, JN TOBĚ PTŘÍ ČST BOŽÍ LÁSK JK ŘK BUĎ POKOJ BRNÁM TVÝM, JRUZLÉM BUĎ POŽHNÁN, HOSPOIN BUĎ POŽHNNÉ TVÉ SVTÉ JMÉNO BUĎ TOUHOU MÉHO SR BUIŽ HVÁLN JŽÍŠ KRÁL BŮH BUĎ V HLVĚ MÉ BŮH J OBRÝ BŮH J SÍL MÁ BŮH J ZÁŠTIT MÁ BŮH NÁŠ J BŮH OBRÝ BŮH SILNÝ MŮJ JSI TY BŮH Z MĚ ZÁPS OKONČÍ BYL ČLOVĚK JKO JÁ STU ÚZKOU ZNÁM ÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁNOU J NÁM PROHLÉNOUT ĚKUJ MU ĚKUJI TI, OTČ ÍK TOBĚ, PN, Z KRV SMLOUVY TVÉ ÍKY, Z TOTO KRÁSNÉ RÁNO ÍKY Z TVŮJ KŘÍŽ NS TB VOLÁ PÁN O TVÝH STROSTÍ O VŠH BRN PŮJM S HVÁLOU OBROŘČ UŠ MÁ HOSPOINU OJT SÍLY OKONÁNO JST OUFJ V HOSPOIN NS JU K TOBĚ, PN MŮJ UH NVĚST UH I NVĚST PRVÍ: PŘIJĎ UHU SVTÝ UHU SVTÝ, PŘIJĎ L ŠJ HLLUJ, Ť ZNÍ Z VŠH ÚST HLLUJ, KRÁLI, TY JSI VZKŘÍŠNÝ HLLUJ, SLÁV HLLUJ, SPSNÍ SLÁV I MO HLLUJ, VŠIHNI ZPÍVJÍ HLLUJ, ŽIVÝ J NÁŠ PÁN HLÁM TVOJI TVÁŘ HLJ NJŘÍV BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ HON J BRÁNK HOSN BOHU N NBI HOSPOIN BU BOJOVT Z NÁS HOSPOIN OKONÁ Z MĚ HOSPOIN J MŮJ PSTÝŘ HOSPOIN, JN HOSPOIN HOSPOIN J SVĚTLO HOSPOIN KRLUJ HOSPOIN MILUJI HOSPOIN, KO J POOBNÝ TOBĚ HOSPOIN, KRÁLŮ KRÁLI HUB OZNÍVÁ HM TNČIT HM TI BÝT BLÍŽ HI JÍT Z TBOU... 21

6 76. HI, PN, HVÁLIT TĚ HI NÉST SVŮJ KŘÍŽ HI OSLVOVT SVÉHO PÁN HI VJÍT O JHO BRN HI VÍ TĚ ZNÁT HTĚL BYH BÝT MJÁKM HVÁL, HVÁL, HVÁL TOBĚ PN HVL UŠ MÁ SVÉHO PÁN HVÁLÍM VZÝVÁM JMÉNO TVÉ HVÁLÍM JMÉNO TVÉ, JŽÍŠ HVÁLÍM, TB HVÁLÍM HVLT HOSPOIN HVLT HOSPOIN Z NBS HVLT PÁN BŮH S NÁMI J HVLT SLUŽBNÍI HVÁLU VZJT HOSPOINU, PROTOŽ J OBRÝ HVÁLU VZJT, VYZPÍVJT JÁ BYL JSM SÁM JÁ JU TM O BOŽÍ ZMĚ JÁ MÁM TĚ RÁ JÁ NZNÁM NI TK MONÉHO JÁ PŘ TVOU TVÁŘÍ JÁ S TI KLNÍM JÁ STOJÍM V ÚIVU PŘ TBOU JÁ TOBĚ, PN MŮJ JÁ VĚŘÍM VYZNÁVÁM JK ÚŽSNÁ, MUSÍ T LÁSK BÝT JKÉ J JHO JMÉNO JM V NBSKÉ VÝZBROJI OBSIT ZM J ČS HLT PÁN JNO JSM V UHU SVTÉM JNOU KŽÝ NÁRO POZNÁ J OKONÁNO J PSÁNO MÁM TĚ RÁ J STÁL PŘÍTOMNÁ TVOJ SLÁV JN S ÍVJ N PTÁČKY JN TOBĚ PTŘÍ HVÁL JN TY JSI HON JN TY, PN MŮJ, JN TYS MŮJ ŠTÍT JN V TB ŮVĚRU MÁM JŽÍŠ, BOŽÍ SYN JŽÍŠ J LV Z JUY JŽÍŠ J MÁ SKÁL JŽÍŠ J PÁN PÁNŮ KRÁL KRÁLŮ JŽÍŠ J PÁNM JŽÍŠ J TU PRÁVĚ TĎ JŽÍŠ J VÍTĚZ N SMRTÍ JŽÍŠ, JŽÍŠ J PÁN JŽÍŠ, NBSKÝ KRÁL JŽÍŠ, NJKRÁSNĚJŠÍ Z VŠH JMN JŽÍŠ, PŘKRÁSNÉ JMÉNO JŽÍŠ, PŘÍTL HŘÍŠNÝH JŽÍŠ ÁVÁ NOVOU PÍSŇ JŽÍŠI, ÍKY Z TVOU LÁSKU JŽÍŠ KRISTUS ON J KRÁL JŽÍŠI, ÍK Z OLOTSKÝ KŘÍŽ JŽÍŠI, JSI KRÁLM NÁROŮ JŽÍŠI, MÁM TĚ RÁ JŽÍŠI, MŮJ PN JŽÍŠI, TY JSI VÍ NŽ ZLTO JSM KVÍTK ŠÁRONSKÝ JSM TI BLÍZKO JSI OBRÝ PSTÝŘ JSI MŮJ VZUH K ÝHÁNÍ JSI SLÁVY KRÁL JSI VÍ NŽ PÁN JSM ĚTI TVÉ JSM TVŮJ LI MÁ LÁSKO (JSOU KRÁSNÉ HVÍL PŘI STKÁNÍ) K PÁNU RU POZVÁM K TOBĚ PŘIHÁZÍM K TOBĚ VOLÁM KŽÉ KOLNO S SKLONÍ PŘ MNOU K S KŘSŤNÉ, SPOLU SHÁZJÍ KO HVÁLÍ SVÉHO PÁN KOPK J NÁM NJRŽŠÍ KYŽ BŮH J S NÁMI KYŽ UH BOŽÍ MĚ NPLNÍ KYŽ ÝHÁM... 42

7 155. KYŽ LI MŮJ, KTRÝ ZNÁ JMÉNO MÉ KÉŽ MÁ UŠ ŽIJ KÉŽ MI V N SOUŽNÍ KÉŽ PN, PŘIJ, N ZM TVÉ KRÁLOVSTVÍ KÉŽ POLÍBÍŠ KÉŽ S V NŠIH OMH TNČÍ KÉŽ S VŠIHNI SVTÍ RUJÍ ZS KLNÍM S PŘ TVOU TVÁŘÍ KORUNUJM TĚ, KRÁLI NÁŠ KRÁČÍM ÁL KRÁL SPRVLNOSTI KRÁLI, MILOST NÁM J KRÁLI MŮJ, TB HLÁM KRÁLŮ KRÁL, BYL SRM SLUŽBNÍK KRÁLŮ KRÁL NÁHRNÝ KRV PO ŘVĚ STÉKÁ KRISTUS KRLUJ KVŮLI TOBĚ LUTO SI LÁSK TVÁ N VŠH MÍSTH ZÁŘÍ LÁSK TVÁ, PŘIJĎ K NÁM LIÉ VŠH NÁROŮ MÁ UŠ BOH VLBÍ MÁ UŠ S TOUHOU OČKÁVÁ MÁ UŠ ŽÍZNIVÁ MÁ NĚKO Z VÁS ŽÍZŇ MÁ SÍL J V PÁNU MÁM V NBI OT MRNTH MILOST S SNÁŠÍ MILOSTÍ OPLÝVÁŠ MILUJI TĚ VROUNĚ MILUJM TĚ, OTČ, KLNÍM S JN TOBĚ MILUJM, Č NVIÍM MILUJU TĚ, PN, MILUJU TĚ VÍ MILUJU TĚ, PN MNOZÍ ŘKNOU MONÉ J NŠ MĚSTO MOU STU V RUKOU MÁŠ MOUROST MI, PN, ÁVJ MŮJ BŮH J MŮJ ŠTÍT MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO MŮJ PÁN MN POZVL K STOLU SVÉMU MŮJ PÁN O MNĚ VÍ MŮJ PÁN VŠHNY SVOLÁ MŮJ VLIKÝ MUŽ Z LILJ MŮJ ŽIVOT UŽ NNÍ PRÁZNÁ LOĎ MY JSM KRISTOV VŮNĚ MY JSM Z MY PŘIHÁZÍM PŘ TVOU TVÁŘ N POČÁTKU BYL LÁSK (SYN) NPLŇ UŠI MOU NPLŇ, PN NPLŇUJ MN UHM NÁŠ BŮH J VSMÍRU PÁN NÁŠ BŮH SPSNÍ ÁVÁ NÁM NŠ UŠ OČKÁVJÍ N HOSPOIN NUČ MĚ VÍ K TNI SVOBOU MÍT NSKLÁJT V MONÝH NĚJI N SILOU NI MOÍ RUH NĚKO MĚ V Z RUKU NJBLIŽŠÍ JSI PŘÍTL MŮJ NJKRÁSNĚJŠÍ HVÍL VŽYKY JSOU N KOLNOU NB J V SRI MÉM NNÍ VŽY SLUN N OBLOZ NSKLÁJT V MONÝH NĚJI NZPOMÍNJ JK J BŮH OBRÝ NZNÁ TU NIKO SOUŽNÍ MÉ NIKY NKONČÍÍ MILOST NIKOLI SILOU, MOÍ NOVÉ STVOŘNÍ NYNÍ POKLOŇM S NYNÍ POSLOUHJT HLS MŮJ Ó HOSPOIN, JSI MÁ SKRÝŠ Ó OTČ, MOJ SR STRÁÁ Ó PN, OTVŘI MÉ RTY Ó POJĎM HVÁLIT PÁN (KRÁLI NÁROŮ ZMĚ) 64

8 233. Ó Ť JSOU NPLNĚN ÚST MÁ POKOŘM SVÉ SR PŘ PÁNM OČKÁVÁM N TVŮJ PŘÍHO POUŠŤ I SUHOPÁR ON J PÁN POVSTŇ V SÍL SVÉ ON VYL SB Z MN POŽHNNÝ OSLV HO NB POŽHNÁN BUĎ HOSPOIN OSLV JMÉNO SVÉ, PN POŽHNNÝ PÁN, NÁŠ BŮH VŠMONÝ OSLVUJ, PÁN OSLVUJ PRÁVĚ TĎ J HVÁLIT PÁN ČS OSLVUJT HOSPOIN, OBRÝ JST PROBUĎ NÁS TY SÁM OTČ, MŮJ RHÝ PROČ BYH NMĚL VSL BÝT OTČ, HVÁLÍM, JMÉNO TVÉ POSVĚNÉ PROČ ZVYKLI JSM SI SNNO ŽÍT OTČ NÁŠ, JNŽ JSI N NBSÍH PROKÁZL OLOTOU OTČ NÁŠ NBSKÝ PROSÍM TĚ, J NÁM, PN SÍLU OTČ SVĚTL PŘ TBOU SMÍM POKLKNOUT OTVŘT BRÁNY HRB KMNNÝH PŘ TVÝM TRŮNM STÁT OTVŘI MÉ SR, PN PŘIHÁZÍM PŘ TVOJI TVÁŘ OTVŘT VÍ BRÁNY SVÉ PŘIHÁZÍM ZPÍVT PÁN BŮH J SÍL MÁ PŘIJĎ, PN MZI NÁS PN BOŽ, PŘIJĎ K NÁM PŘIJĎ, PN MŮJ PN MŮJ, TY JINÝ PŘIJĎ UHU SVTÝ PN MŮJ, TYS MŮJ SPSITL PŘIJĎ, UHU SVTÝ, PŘIJĎ, NPLŇ NÁS PN, PŘIJĎ (OČIŠTĚNÁ KRVÍ BRÁNK) PŘIJĎ JIŽ, PŘIJĎ, UHU STVOŘITLI PN, PŘIJĎ S MOÍ SVOU PŘIJĎT BLÍŽ V POKÁNÍ PN, TY MN ZNÁŠ PŘIŠL N ZM KONT ÍLO SPÁSY PN, VŠHNO, O BY SIS PŘÁL, HI TI ÁT PŮJŠ-LI POUŠTÍ PN, UTÍVÁM TĚ POZNÁVÁM RÁ TĚ MÁM PN, TOUŽÍM PO TOBĚ ROST, POKOJ, LÁSKU PÁNU Ť ZNÍ PÍSŇ HVL RUJ S VŠHN BOŽÍ LI PÁNŮ PÁN RUJU S Z TVÉ MOI PÍSŇ NOVÁ ZNÍ RÁNO, LÝ N PÍSNÍ ZNÍ LÝ SIÓN ROZHONUTÍ MÉ J VÁŽNÉ PO STÁH TVÝH ŘK TVÉ LÁSKY POIVUHONÝ MŮJ BŮH S VŠÍM O MÁM POJĎ, TĎ J TN ČS JJ HVÁLIT S KŽÝM TRÁPNÍM POJĎM ÍKY VZÁVT SHROMÁŽĚNÁ PO TVÝMI KŘÍLY POJĎM JÁST TNČIT SLBÝ Ť ZVOLÁ: SÍLU MÁM POJĎM, ZPLSJM BOHU, HOSPOINU SLÁV, JŽÍŠ J PÁN POJĎT K MNĚ VŠIHNI SLÁV, NÁŠ PÁN J ŽIV POJĎT VŠIHNI, KTŘÍ OBTÍŽNI JST SLÁV, TOBĚ KRÁLI POKOJ TVŮJ JK ŘK SLÁV NŠMU PÁNU POKOJ VÁM SLÁV PÁNU JŽÍŠI... 83

9 313. SLUN KRISTOVY LÁSKY TVOJ MO KÉŽ S UVOLNÍ SMÍM TVOJ SLÁV J TU, KYŽ TVŮJ LI S POZVÁ SPÁSO MÁ TVÍ JSM MY SPOJ NÁS V JNO TVŮJ PLMN SPRVLIVÝ J BŮH NÁŠ TY ÁVÁŠ USTÁLÉMU SÍLU STÁL HVÁLIT BYH HTĚL TY JSI HON, PN BOŽ NÁŠ STÁL VÍ TY JSI, HOSPOIN, BLÍZKO STMÍVÁ, S VŠU STMÍVÁ TY JSI JINÝ BŮH STVOŘ V MNĚ SR ČISTÉ TY JSI MSIÁŠ SVTÝ, SVTÝ, BRÁNKU BOŽÍ TY JSI MILOVL SPRVLNOST SVTÝ, SVTÝ, SVTÝ TY JSI MONÝ SVTÉ JMÉNO MÁŠ, IMMNUL TY JSI MŮJ PÁN SVOBO V KRVI JŽÍŠ TY JSI PÁNM VŠH MÝH NÍ SVÝ KROKY ROZZPÍVJ TY JSI TN PRVÝ TY JSM TY JSI ÚTOČIŠTĚ MÉ TM K VÝŠINÁM TY JSI VĚČNÝ BŮH TTÍNKU NBSKÝ TY JSI ŽIVOT, TY JSI SVĚTLO TB HVÁLÍM, TB VZÝVÁM TY MI ÁVÁŠ MNOHM VÍ TB MILUJI, TB HVÁLÍM TY OTVÍRÁŠ MOJ OČI TB SLVÍM UTÍVÁM TY SÁM MI VLÁNI TĎ MŮŽU JÍT TY SÁM, TY JSI ŮVO TI, KO PÁN ČKJÍ TYS MI L OKRSU TM PROHRÁL, N ZVÍTĚZIL TYS Z NÁS ŠL N OLOTU TOBĚ KRÁLI, HVÁLU VZÁVÁM ÚT HVÁL TOBĚ PN ÍK V BOŽÍ ZÁŘI PVNĚ KRÁČÍM TOBĚ S KLNÍM V HOSPOINOVÝH RUKOU J PRÁVO TO JÁ, Ó PN MŮJ VÁS POSÍLÁM ROZSÉVT LÁSKU TO J MÉ PŘIKÁZÁNÍ V TVÉM SRI J SOUIT SLITOVÁNÍ TO J TN N VĎ MN, PN MŮJ TOUŽÍM VĎ MN Z VNĚJŠÍH NÁVOŘÍ TRNÍM BLÁTM JSI ŠL VLMI S RUJI Z HOSPOIN TVÁ LÁSK VNI SPIRITUS SNT TVÁ LÁSK J VZÁNÁ VÍ LÁSKY, VÍ MOI TVÁ SLÁV J PŘÍTOMNÁ VÍM, Ž PŘIŠL JSI KVŮLI NÁM TVÁ ZÁŘ NO PŘKONÁ VÍM, TY JSI VLKÝ BŮH PÁN TVÉ SVTÉ JMÉNO VÍTÁM TĚ MZI NÁMI, PN TVÉ SVĚTLO, PN VÍTĚZSTVÍ, ZPÍVÁM O VÍTĚZSTVÍ TVÉ SVĚTLO SVÍTÍ VLÁNŠ, PN N NBI TVOJ KRV VOLÁ JŽÍŠ OV ZTRNÉ TVOJ JMÉNO VYZNÁVÁM VOLÁM TĚ, UHU SVTÝ

10 393. VSTUPM O JHO PŘÍBYTKU VŠ O MOHU ÁT J HVÁL VŠHNO ZJISTÉ, O S NROILO Z BOH VŠIHNI JKO OV VŠIHNI ŽÍZNIVÍ, POJĎT K VOÁM ZPÍVJ HLLUJ PÁNU ZPÍVJT HOSPOINU PÍSŇ NOVOU ZTIŠNÍM S SLUŠÍ TB HVÁLIT ŽIVÝ J PÁN ĚTSKÉ PÍSNĚ VYVÝŠNÝ JSI PÁN Ť JSI VLKÝ NBO MLÝ VYVYŠUJM PÁN JŽÍŠ KOUKNI O ZRL VYVYŠUJU TB, PN ÍKY, PN MŮJ, Ž MOHU NOVOU STOU JÍT VZÁNÝ JSI HLLUJ ŠBLB L BM BM VZÁVÁM TI HVÁLU HTĚL BYH JÍT Z TBOU VZJ ÍK BOHU, RÁ TĚ MÁ KO J KRÁLM ŽUNL? VZJM ČST MOJ MLÉ SVĚTÉLKO VZHŮRU, POJĎM K VOÁM OVČK KURNTÁ VZÝVÁM SVTÉ JMÉNO TVÉ OVČK TVÁ MLÁ VOLÁ VZÝVÁM SLVÍM TVÉ JMÉNO PRO VLKÉHO, PRO MLÉHO VZÝVÁM JMÉNO JŽÍŠ SÁM PROTI PROUU PLOUT VZÝVÁM TĚ, VŠMOHOUÍ USNUL JIŽ LÝ NÁŠ ŮM VZÝVÁM TVOJ SVTÉ JMÉNO UŽ JSI NS BOHU POĚKOVL Z NOI VOLÁM VÁNOČNÍ PÍSNĚ ZÁŠTIT MÁ I SKÁL MÁ ČS ROSTI VSLOSTI ZBOŘ KŽOU HRÁZ HTÍ BY SPL Z NBS K NÁM JSI PROMLUVIL JK JSI KRÁSNÉ, NVIŇÁTKO Z STOJÍM NROIL S KRISTUS PÁN ZNÁŠ MĚ VÍ NŽ TISÍ LT NSM VÁM NOVINY ZNÍ JMÉNO JŽÍŠ PÁSLI OV VLŠI ZPÍVÁM JÁ, PN MŮJ TIHÁ NO ZPÍVT PÍSŇ LÁSKY SMÍM ZPÍVJ HLLUJ V PŮLNOČNÍ HOINU

11 1. bb, Otč 7 7 bb, Otč, prosím dj, ť jsm Tvůj, jn Tvůj. 7 7 Stál víc vůli mou v svou proměňuj. h h ť mé srdc nzchldn, nnch mě jít cstou 7 mou. 7 7 bb, Otč, prosím dj, ť jsm Tvůj, jn Tvůj. 2. j kby nkvitol fík j kby nkvitol fík, j kby nrodil zm, H 7 j kby nbsá ndonisli svtlo v nové ráno. j kď poli zlyhjú sýpky prázdn zostnú, H 7 kď vštko vôkol volá, ţ Boh ni j. Rf.: Áno práv vtdy pozdvihnm svoj hls H 7 budm spivť chvály, uprostrd trápní, H 7 uprostrd súţní, Jţiš j Pán. Áno práv vtdy pozdvihnm svoj hls H 7 budm spivť chvály, lbo vrím, H 7 v Nho vrím. j kby nkvitol fík. 3. ť Bůh, Hospodin h 7 1. ť Bůh, Hospodin, Ti ţhná chrání tě, h ť Bůh, Hospodin rozjsní nd tbou svou tvář. h [: ť j Ti milostiv, ť vd kroky tvé, 7 () mocnou rukou svou, ť chrání Tě.:] 2. ť Bůh, Hospodin, obrátí k tobě svou tvář, ť Bůh, Hospodin, obdří Tě svým pokojm. 4. ť clá změ slyší h ť clá změ slyší: Jţíš j ţivý Pán. h ť clá změ vidí, Jţíš z hrobu vstl. h ť kţdý, kdo s s ním stká, své srdc pokoří, h sus4 sus2 pýchu nchá pdnout, kdo v něho uvěří. Rf.: [: Tys zvítězil, Boţí Bránku, Tvoj svtá krv, prolitá v znmní vítězství sus4 sus2 obmývá. :] Tvé slovo, v němţ j ţivot, k nbi bránu otvírá, Tvé slovo, jţ j prvd, můj ţivot podpírá. Ty nncháš mě klsnout, kdyţ sil mi ubývá. Tys tn, kdo zrlé víno v můj pohár dolévá. Kď blízky pritľ opustí, j tk ťţké odpustiť, kď s múry v mojom vnútri zrzu rúcjú. Kď s zdá, ţ to nskončí, slzy s tlči do očí, vim, ţ stojíš blízko tých, čo v Tb dúfjú. 1

12 5. ť clý svět ví, ţ Pán brzo přijd ( sus4 4x) sus4 sus4 ť clý svět ví, ţ Pán brzo přijd, sus4 sus4 ţ nní to jn sn ni ţádnj příběh, jn sus4 sus4 Ó, Pán přichází. Spsil duši mou, On mi dl svou přízň. Já stál hldovím, stál po něm ţízň mám. Ó, Pán přichází. Rf.: č národy vřou vichry sténjí. ť svtí poklknou, Tvé jméno vyznjí. Ţ Jţíš přichází, slyším uţ v větvích. fis H H sus4 H Pn, nplň nás, rozzvuč náš smích. Zvdám ruc přd Tbou. h Jsi tn Pán co přijít má. V trůnním sál poklkám. h Tys mn stvořil, Ty mn znáš. ( H) H Probuď nás, probuď nás, H probuď nás, probuď nás. 6. ť dobrý Bůh j stál s vámi 7 fis ť dobrý Bůh j stál s vámi, ţivot váš ť h promění, 7 spokojí i srdc vš, pokoj dá. fis ť dobrý Bůh j stál s vámi, všchno zlé ť h přmáhá, 7 mzi vámi mír lásku rozdává. fis h Rf.: [:S láskou, ó, s láskou, 6 7 () ( 7 fis) 1 () 2 sám Jţíš jd k nám.:] Otvírá brány všm vězněným, všchn pout přmáhá, kd byl pláč, tm slzy smutku utírá. o říš tmy tmných stínů přichází svítí nám, v Jho jménu nový ţivot zčíná. 7. ť chvál Bohu j vzdán Rf.: [: ť chvál Bohu j vzdán, H 7 ó hlluj, mrnth. :] [: Jţíš j vzkříšn, Jţíš j vzkříšn, H 7 Jţíš j vzkříšn, hlluj! :] 2. Jţíš j ţivý 3. Jţíš j věrný 4. Jţíš j vítěz 5. Jţíš j pstýř 2

13 8. ť j dns Tvůj dům [: ť j dns Tvůj dům plný slávy Tvé. :] [: ť j dns Tvůj dům plný chvální. :] ť Ti Tvůj lid spsný vzdává slá vu, ť Ti Tvůj lid s vděčností zpívá chválu svou, ť Ti Tvůj lid nslouchá 7 v uctívá ní, stál víc. 9. ť poţhnán j Bůh 1. ť poţhnán j Bůh. fis Tm, kd j zm úrodná, tm, kd hojnost přbývá, poţhnán buď Pán! ť poţhnán j Bůh. Tm, kd j zm nvlídná, má duš ţízní vyprhlá, poţhnán buď Pán! fis Vš, co dáváš z Tvých dlní s díky přijímám. fis Všchno měníš v poţhnání, chválu Ti vzdám: Rf.: [:Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů fis i svté jméno Tvé. Buď poţhnný vlký árc snů, fis buď poţhnné slvné jméno Tvé!:] 2. ť poţhnán j Bůh, kdyţ slunc svítí nd hlvou ţivot zdá s zábvou, poţhnán buď Pán! ť poţhnán j Bůh, kdyţ dny jsou plné strádání, kdyţ ţl s skrývá v dávání, poţhnán buď Pán! Vš, co dáváš z Tvých dlní s díky přijímám. všchno měníš v poţhnání, chválu Ti vzdám: Rf.: [:Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů i svté jméno Tvé. Buď poţhnný vlký árc snů, buď poţhnné slvné jméno Tvé!:] fis Rh: [: áš vzmš sám můj pád i vítězství. fis V mém srdci stál zní jn slov ţhnání.:] Rf.: Buď poţhnný mocný Tvůrc dnů 3

14 10. ť Tvá ţivá vod H ť Tvá ţivá vod duši mou obmývá, cis H ť uch svtý přijd, ť s mnou přbývá, cis H ť vzm kţdé trápní, jţ svírá mysl mou, cis H H vím, ţ s kţdou strostí smím jít z Tbou. H cis 7 H [:Jţíši! Ó uchu svtý! Můj Otč nbský:] Prosím uchu Svtý, přijď víc, prosím přijď, drţ mě v své blízkosti, ť znát víc Tě smím, pochybnosti, strch pýchu můţš mi vzít, vď mě v své lásc, touţím Tvou cstou jít. Rf.: [:Jţíši! Ó uchu svtý! Můj Otč nbský:] j svůj ţivot Pánu, ť ho sám nplní, dovol, ť tě Jţíš uchopí do dlní, svobodný šťstný jnom s ním můţš být, potom smíš n věky vládnout s Ním v Království. 11. ť tvé jméno jsným světlm září /f# 1. Odkud přicházím, jký byl ţivot můj, jméno mé bylo hříšný, ţ Jsi mě zsáh, c Slovm svým. /f# 2. Srdc nové mám, tď jsm sprvdlivý, Tvou milostí k nám, zdrmo dáváš, c spsní. Rf.: ť Tvé jméno jsným světlm září, () kdyţ vcházíš přd svůj lid 3. Ty Jsi můj Bůh, n Tb spoléhám, má duš stál ţízní, uhs mou touhu, uchm svým. 4. Boţ Ty jsi můj Bůh, k Tobě s utíkám, úkryt v Tobě mám, srdc své dávám, n oltář. Rf.: ť Tvé jméno jsným světlm září 4

15 12. ţ zzní polnic tón Pn, nplňuj mn láskou, ť obstojím v tn dn, Pn, nplňuj mn láskou, Ty víš, jký já jsm, Pn, nplňuj mn láskou, ť obstojím v tn dn, v tn dn, kdy zzní polnic tón. Rfrén: ţ zzní polnic tón, sám Jţíš sstoupí () přitáhn si k sobě děti své. ţ zzní polnic tón Král s objví, tk potom budm v Jho lásc ţít. 14. Bohu pk chvál h 7 [: Bohu pk chvál, ktrý vţdycky dává nám 7 h vítězství v Kristu. vůni známosti své 7 zjvuj skrz nás kţdému místu.:] 7 My jsm Kristov vůně těm, ktří 7 k spsní jdou. h My jsm Kristov vůně, výhr nd mocí zlou! Pomoz mojí víř, Pn, ť obstojím v tn dn, pomoz mojí víř, Pn, Ty víš, jký já jsm, pomoz mojí víř, Pn, ť obstojím v tn dn, v tn dn, kdy zzní polnic tón. 13. Bránku, vzdávám ti čst [: Bránku, vzdávám ti čst slávu, Bránku, vzdávám ti dík. :] 7 / 7 7 / 7 [: Z nšich rtů, z nšich myslí, mj7 h 7 mj7 () H 7 z nšich rukou přijmi dík. :] 5

16 Rfrén: 15. Bojujt, bojujt dál 7 Bojujt, bojujt dál, bojujt, bojujt dál, 7 7 pohlďt jn v dálc svítá, pohlďt jn dn nás vítá. Bojujt, bojujt dál. fis 7 1. Zpřím choďt, pozdvihnět hlvu, i kdyţ pro vás vvřín nrost, 7 fis 7 ncht mocným moc slvným slávu, o jjich s přízň nprost Kdo s ni zltm koupit ndá, nmlčí s proudm npluj, sprvdlnost kdo v světě hldá, v jdné řdě s námi bojuj. 3. K útěku-li z boj chytrost rdí, holubičí mějt prostotu, optrní buďt jko hdi, nzběhnět z csty k ţivotu. 4. Bojujt, všk pomstu ncht Pánu, On j soudc sám určí trst. Prohrj, kdo rnou splácí ránu, nnávistí kdo s nchá svést. 5. Nusnět, ť vjdt zítr v zmi novou, zslíbnou vlst. Nocí ť vás vd příslib jitr, vládou tmn nncht s zmást. 16. Boţ, Otč divím s Boţ Otč, divím s, jk jn jsm mohl xistovt, H 7 kdyţ mé srdc ncháplo mnoţství lásky tvé. Tď smím být tvým vlstním synm, dítětm tvé rodiny, H 7 njsm sám, vţdyť ty jsi s mnou, ó Otč H 7 můj. Rf.: [: Zpívám písň chvály, zpívám písň chvály, 7 H H 7 () zpívám písň chvály n věky, n věky.:] Boţ Otč, slovo Tvé mě posiluj kţdý dn, kdyţ klsám, Ty mě pozvdáš dáváš sílu ţít. Tvoj lásk přivdl mě s písní díků přd Tvůj trůn, kd Boţí děti stnou s Tvým lidm svobodným. 17. Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst d 7 7 [:Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst, d Boţí Bránku, jn Tobě ptří čst! F 7 Tvá vlbnost moc nplní clý svět, d kdyţ Ty usdnš n svůj trůn. F 7 národy s Tobě vděčně pokloní, d 7 7 jsi Slunc sprvdlnosti.:] 6

17 18. Boţí lásk jk řk 7 1. [: Boţí lásk jk řk, Boţí lásk jk řk, 7 ( 7 ) 7 () Boţí lásk dns plní duši mou. :] 2. rdost 3. pokoj 19. Buď pokoj brnám tvým, Jruzlém [:Buď pokoj brnám tvým, Jruzlém, těm, kdo Boh milují.:] (Fin) Pro dům Hospodin, pro dům nšho Boh. Fis Pro dům Hospodin pokoj Tvůj hldám. 20. Buď poţhnán, Hospodin [: Buď poţhnán, Hospodin. Buď poţhnán, Boţ. Oslvné vyvýšné, poţhnné j jméno Tvé. :] 7 To jméno tvé přináší mír. Jn jméno Tvé tk mocně zní. [: Ty jsi dobrý Bůh, h jsi lskvý věčný. Jsi Bůh Pán, poţhnný. :] 21. Buď poţhnné Tvé svté jméno [:Buď poţhnné Tvé svté jméno (jméno Jţíš):] Fis h ktré j vyšší nd vš poţhnání chvály, 7 protoţ Ty, jdině Ty jsi Pán. [: Tk povstň (povstň) Pán chvl n věky stál, povstň (povstň), Boh svého chvl, On jdiný j Pán.:] 22. Buď touhou mého srdc [: Buď touhou mého srdc ţádostí mé duš, nplň můj ţivot. :] [: Jţíši, buď touhou mého srdc, Jţíši, jn Ty uhsíš mou ţízň, jdině Ty. :] 23. Budiţ chváln Jţíš Král Rf.: [: Budiţ chváln Jţíš Král, hlluj, fis () budiţ chváln Jţíš Král, hllu j!:] 1. V Btlémě s nrodil, hlluj, syn Boţí i lidský byl, hlluj. 2. N olgtě umírl, hlluj, triumfálně z hrobu vstl, hlluj. 3. hc nám hříchy odpustit, hlluj, vírou v něj kdyţ budm ţít, hlluj. 4. Jdnou přijd okmţik, hlluj, kdy mu vzdám v nbi dík, hlluj. 7

18 24. Bůh buď v hlvě mé Bůh buď v hlvě mé, v mém myšlní. Bůh buď v srdci mém, v mém vnímání. Bůh buď v rukách mých v mém činění. Bůh buď v nohách mých 7 v tom, km spěchjí. 2. Bůh buď v uších mých v mém slyšní. Bůh buď v očích mých v mém dívání. Bůh buď v ústch mých v mém mluvní. Bůh střţ odchod můj konc n zmi. 7 Bůh střţ odchod můj konc n zmi. 25. Bůh j dobrý Bůh j dobrý, Bůh j dobrý. obrý Bůh, 7 dobrý Bůh j Pán Jţíš. 2. Bůh j svtý, Bůh j svtý. Svtý Bůh, svtý Bůh j Pán Jţíš. 3. Bůh j lásk, Bůh j lásk. Lskvý, lskvý j Pán Jţíš. 4. Bůh j ţivot, Bůh j ţivot. Ţivý Bůh, ţivý Bůh j Pán Jţíš. 5. = Bůh j síl má Bůh j síl má i vojsk mého, On působí volnou cstu mou, nboť dl mi štít spsní svého dobrotivost Jho zvlbil mn. [: Nboť kdo j Bohm kromě Hospodin kdo j skálou kromě Boh nšho.:] 27. Bůh j záštit má 7 Bůh j záštit má, Bůh j záštit má, 7 7 Bůh j záštit má, s ním nmusím s bát. 1. Nvím, co mi zítřk tjí, strsti bz konc s zdjí, mrky cstu zkrývjí, l Bůh j spás má. 2. Kţdý dn od procitnutí k nové honbě štvát mn nutí, nikd míst k spočinutí, jnom v Bohu njdu mír. 3. Kolm svět s rv plní, lidské vzthy zlto mění, Boţ, dj, ť v pokušní vím, ţ ty s stráš sám. 28. Bůh náš j Bůh dobrý h 7 7 [: Bůh náš j Bůh dobrý, Bůh náš j Bůh Fis Fis 7 dobrý, h 7 Fis Fis 7 h Bůh náš j Bůh dobrý plný lásky k nám.:] h [: od věků ţ n věky, od věků ţ n věky, h svou milost dává, svou milost dává.:] 8

19 29. Bůh silný můj jsi Ty F Bůh silný můj jsi Ty, Tb hnd v jitř hldám, F po Tobě ţízní duš má i tělo v zmi vyprhlé, F bych Tě sptřil v slávě Tvé, by Tě chválily mé rty. 2. bych Tě stál vlbil, v Tvém jménu ruc pozvdl, bys sytil duši mou chválil Tě úst má. O Tobě stál přmýšlím, přilnul k Tobě duš má. 30. Bůh z mě záps dokončí [: Bůh z mě záps dokončí, slzy mi s tváří otírá, kdyţ hříšná touh umírá, sobctví, pých umírá, umírá v slzách pokání.:] [: Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých, mj7 () pokání odpuštění v rdost promění.:] 31. Byl člověk jko já Byl člověk jko já, stál tm, kd stojím já, cítil, co cítím já, on rozumí. On křhkost moji zná, ţil v těl jko já, 7 ďábl ho pokoušl, on nprohrál. F Rf.: [:Bůh s námi j, nám blízko j, d 7 F Bůh s námi j, Immnul.:] Byl lidmi pohrdán, týrán popliván, blízkými opuštěn, on odpouští. Muţ plný bolsti vzl nš nmoci, svůj ţivot poloţil z ţivot můj. 9

20 32. stu úzkou znám d 1. stu úzkou znám, njdš po ní sám, 7 víš, ţ cíl svůj má, víš, ţ cíl svůj má. Vd do změ, ktrá z milosti nám s otvírá, nám s otvírá. Rf.: Nboj s jít tou úzkou cstou 7 () přs pouště, skály ţ z Jordán. Vţdyť njdš sám, tisíc jdou s námi zástup přdchází Hospodin sám. 2. Slunc prudc pálí, písk v oči bodá, nohy ncítíš, nohy ncítíš. Sucho v ústch pálí, bolvá máš zád, dál všk musíš jít, dál všk musíš jít. 3. stou, ktrou jdš, přs moř i pouští, úsklí má svá, úsklí má svá. Z nimi j zm, mlék hojnost dává, mdm oplývá, mdm oplývá. 4. "Šíji tvrdou máš, n to pmtuj", prví ti tvůj Pán, prví ti tvůj Pán. Vţdy n mysli měj, ţ jn z milosti přjdš přs Jordán, přjdš přs Jordán. 33. áváš mi lásku vzácnou cis fis h sus4 áváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátlství, cis fis vţdyť mám tď touhu jsnou jít n Tvé h nádvoří, 7 cis [: chválit Tvé svté jméno, přbývt v Tvých fis hlubinách, h v srdci mít lásku Tvou, jnom s ní ţít.:] ( sus4 ) (jnom s ní ţít) 34. j nám prohlédnout 7 j nám prohlédnout vidět Jţíš, h moci s dotknout vyznt mu lásku. j Pn slyšt uč nás posloucht, dj nám prohlédnout vidět Jţíš. 35. ěkuj mu [: ěkuj mu, vděčným srdcm svým, h fis děkuj mu, v čs dobrý i zlý, děkuj mu, vţdyť Syn svého z nás dl, by spsil nás.:] fis h [:ť slbý směl řkn, ţ j silný, chudý zs, ţ bohtství má, h() jn díky tomu co Pán Jţíš učinil.:] ěkuj mu. dlší vrint viz: Vzdj dík 10

21 36. ěkuji Ti, Otč d ěkuji Ti, Otč, z ţivot můj, děkuji Ti, Otč, z svobodu. mj7 F B(d) ěkuji Ti, Otč, z Tvoji moc, 7 v jménu Jţíš, z Tvou pomoc. Klním s Ti, Otč, z to, cos dl, ţ jsi posll, Otč, svého Syn. Uzdrv nši zmi, dotkni s nás. V jménu Jţíš pozvdám hls. Rfrén [: ěkuji Ti, Otč, v jménu Jţíš, děkuji Ti, Otč v jménu Jţíš. ěkuji Ti, Otč v jménu Jţíš, děkuji Ti, Otč v jménu Jţíš, hls pozvdám. :] Volám k Tobě, uchu, rozfoukj ţár. Volám k Tobě, uchu, rozboř tn vl. Volám k Tobě, uchu, touţbným voláním, v jménu Jţíš, přijď s pomzáním. Klním s Ti, Otč, 37. ík Tobě, Pn, z krv smlouvy Tvé fis sus2 1. [: ík Tobě, Pn, z krv smlouvy Tvé, fis sus2 ík, ţ jsi zchovl ţivot můj. fis sus2 Budu Ti slouţit n vinici Tvé, fis sus2 Ovoc přinášt k Tvému trůnu.:] fis Rf.: [: Tvý srdc chci mít, plnit vůli Tvou, stou dál jít, cíl nminout.:] 2. ík Tobě Pn, z vš cos mi vzl, Směr mýho ţivot jsi Ty sám. ík Tobě, Pn, z vš cos mi dl, Nkončnou rdost v srdci mám. 38. íky, z toto krásné ráno h h íky z toto krásné ráno, díky z kţdý nový dn. 7 g 7 íky z to, co uţ j z mnou jko těţký sn. 2. íky z všchny věrné druhy, díky, ó Pn z tvůj lid. íky, ţ všchny křivdy, dluhy mohu odpustit. 3. íky z moj prcoviště, díky z kţdý drobný zdr. íky z všchno krásné, čisté, dík z hudby dr. 4. íky z to, co zrmoutilo, díky z to, co potěší. íky, ţ vdš mn, má sílo, cstou njlpší. 5. íky, ţ smím tvé slovo chválit, díky, ţ uch dáš mi téţ. íky, ţ nblízku i v dáli lidi milujš. 6. íky, ţ všm jsi přins spásu, díky, toho s přidrţím. [: íky, ţ věřím Tvému hlsu, ţ Ti ptřit smím.:]. 11

22 39. íky z Tvůj kříţ íky z Tvůj kříţ, jnţ nás vykoupil, d F kdyţ ss nám vydl cl do rukou, ó, Pn náš, ó, Pn náš. Nš skutky zlé Tys nám odpustil, přikryl krví svou, n vš zpomněl, děkuji, děkuji. Rfrén: 7 Pn, mám Tě rád, váţně mám Tě rád, stál poznávám, ţ Ty milujš nás, hlubokou rdostí těšíš srdc mé, l njvětší j to, ţ mohu znát, Tvou rdost z nás. Pro mé nmoci trpěls, Pn náš, bys vzl náš strch, lásku vyléváš, ó, Pn náš, ó, Pn náš. Skončil úkol tvůj, Tvé j vítězství, tď nám dáváš růst, z vody ţivé pít, děkuji, děkuji. 40. ns tb volá Pán Rf.: ns tb volá Pán, F bys mládí své Bohu otvřl, 7 tk jko květ s rozvíjí. ns tb volá Pán, F bys písní svou Bohu k slávě ţil dobrým byl n cstách všch kdyby přišl jdnou dn řk ti: "Tk uţ dost, co vlstně n Jţíši máš? 7 7 V něm nní budoucnost," vzpomň si. 2. kdyby jiné uční ti nmlouvlo snd, ţ brtří sbor máš opustit víru odvolt, vzpomň si. 3. kdyby slunc, vod, vzduch, č j v nich plno krás, kdyby touh po dálkách zstřly Boţí hls, vzpomň si. 41. o tvých strostí h fis [: o tvých strostí, smutků, úzkostí přišl Tn, kdo má tě rád, z bíd tě vyprostí.:] h fis [: Králů Král, pánů Pán j nám bz rozdílu všchněm zvěstován.:] 12

23 42. o všch brn půjdm s chválou 1. o všch brn půjdm s chválou, 7 k všm národům Tď ruc své uchopm vírou, 7 s vyznáním, Jţíš j Pán. 2. hcm smést útlk hříchu říct njchudším, ţ království Boţí s blíţí ţ jn Jţíš j Pán. sus4 h 7 3. J čs jít, j čs sklízt nést tíhu dní. 7 fis 7 Slzy pláč při rozsívání, h 7 F v čs ţní změní s v smích. F 7 B (c) B 4. Hlďm vstříc té slávy záři, F F 7 B náš Pán, Tn vzkříšný, B 7 is B g 7 chc z národů vzít si svou církv, c 7 F 7 B nvěstu svou vykoupnou, g 7 c 7 F g ť kţdý ví, Jţíš j Pán. c 7 F B ť kţdý ví, Jţíš j Pán. 43. obrořč duš má Hospodinu dd9 [:obrořč, duš má, Hospodinu, dd9 clé nitro mé Jho svtému jménu.:] nzpomínj n ţádné Jho dobrodiní, On ti všchny tvé nprvosti promíjí, z všch nmocí uzdrvuj tělo tvé, tb korunuj svou milostí slitováním. 44. odjt síly sus2 dd9 1. odjt síly ochblým rukám, sus2 dd9 pvnosti kolnům klsjícím. sus2 dd9 7 Řknět srdcím u stršným: Víc mějt sil! sus2 dd9 2. Thdy s otvřou oči slpých, sus2 dd9 uši hluchých zs uslyší. sus2 dd9 Kulhvý poskočí, zzpívá němý, 7 sus4 přichází Bůh s svou spásou k nám. dd9 [: Přijd s plsáním n Sijón s chválou dd9 7 sus2 kţdý vykoupný Hospodi nův. dd9 Vslí, rdost dostn věčnou, dd9 sus2 kţdá strost nářk utč pryč.:] 45. okonáno jst F 7 Odpustit hřích, zstvit lvinu, porzit smrt přišl jsi Ty, Bránk bz viny, vykoupit svět. F F Rf.: [: okonáno jst! okonáno jst! F 7 okonáno jst! mn!:] Podstoupit kříţ, zpltit z vinu, vytrpět trst přišl jsi Ty, vyhlásit zjtým rdostnou zvěst. 13

24 46. oufj v Hospodin oufj v Hospodin clým srdcm svým 7 n rozumnost svou s nspoléhj. N všch cstách svých snţ s Jj poznávt, 7 On sprvovti bud stzky tvé. oufj v Boh, Hospodin. 7 oufj v Pán, On sprvovti bud stzky tvé. 47. ns jdu k Tobě, Pn můj 1. ns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn zvš chválím Tě, dim 7 7 dns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn 7 zvš chválím Tě, dns jdu k Tobě, Pn můj tk, jk Ty mn zvš vzývám jméno g h 7 7 () Tvé, chválím Tě, vzývám jméno Tvé. 2. Stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc chvlm Jj, stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc chvlm Jj, stré hříchy odhoďm, Jţíš přišl k nám, víc oslvujm Jj, chvlm Jj oslvujm Jj. 3. K Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm chvlm Jj, k Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm chvlm Jj, k Jţíši s přibliţm, ruc zvdněm oslvujm Jj, chvlm Jj oslvujm Jj. 4. Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, tk z ním pojď, Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, tk z ním pojď, Jţíš Kristus j náš Král, ţivot svůj nám dl, i ty mu ţivot dj, z ním pojď, ţivot svůj mu dj. 48. uch nvěst ( 7 ) d g uch nvěst dí: "Tk jn pojď." Slyšíš-li j, d řkni téţ: "Pojď." B g kdo ţízň má, tn ť přijd téţ, vodu ţivot 7 d 7 zdrmo můţ pít. Hlluj, tk Pán chvl. 4x 49. uch i nvěst prví: Přijď uch i nvěst prví: Přijď. h kdo slyší, ť řkn: Přijď. () 7 [:Já touţím, Pn, jít:], jnom s Tbou jít. V slovu prvdy, v moci Boţí, k slávě chvál jmén Jţíš. [:Já touţím, Pn, jít:], jnom s Tbou jít. h [: Vydávám srdc své, Jţíši, do Tvých rukou, h vď mn dál, Pn můj, uchm svým.:] 50. uchu svtý Fd [: uchu svtý, uchu svtý, Ty jsi můj Pán. :] F F [: Já Tě miluji, já Tě k sobě zvu, uchu svtý Ty jsi můj Pán. :] d 7 14

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 OBSAH Úvod... 3 1. Bůh a člověk... 3 2. Poměr člověka k Boha... 8 3. Jeţíš ve světle pravdy... 13 KRISTUS PLNÝ

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více