ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/7115/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím, k.ú. Mstišov, na náměstí Svobody v Dubí - Mstišově, okres Teplice, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 25/7115/2015 LV no.: 326 Name of subject / Předmět ocenění: Pozemek čís. parcely 69 a rodinný dům č.p. 2 s příslušenstvím, k.ú. Mstišov, na náměstí Svobody v Dubí - Mstišově, okres Teplice, Ústecký kraj Address of subject / Adresa majetku: Náměstí Svobody 2, Mstišov, Dubí u Teplic 3 Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Yield value: Výnosová hodnota: Comparative value: Porovnávací hodnota: Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: Appurtenances: Příslušenství: Location in the town: Poloha v obci: 2, ,-- nebyla stanovena ,-- Market value Tržní hodnota Common price Obvyklá cena Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): 2 (rodinný dům, hospodářská část) LAND / POZEMEK rodinný dům přípojka vody, žumpa, zpevněné plochy, oplocení a další venkovní úpravy centrum obce Čísla parcel Parcel of land nr. Size: Velikost Type: Druh ,- Kč ,- Kč nestanoveno Kč m 2 zastavěná plocha a nádvoří Infrastructure: Infrastruktura odpovídající velikosti obce MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT Construction system: Konstrukční systém: zděný Unit price: Jednotková cena LEASE / PRONÁJEM Whole property: Celá nemovitost: 500 Kč/m 2 m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: Floor area: Podlahová plocha: 186 m 2 Office area: Kancelářské plochy: m 2 Storage area: Skladové plochy: m 2 m 2 Built-up space: Obestavěný prostor: Unit price: Jednotková cena: Building finished in year Rok pořízení: Wear (average): Znehodnocení: 1640 m 3 Other and manufacturing: Ostatní 75 % Kč/m 2 Income: Příjem: Cost: Náklady: Capitalization rate: Kapitalizační míra: m 2 Kč Kč % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Nemovité věci evidované na listu vlastnictví č. 326 jsou ve vlastnictví Ladislava Prokše, náměstí Svobody 2, Mstišov, Dubí u Teplic 3. Restricting conditions / omezující podmínky: V části C listu vlastnictví č. 326 jsou evidována zástavní práva exekutorská, zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji (podrobněji v části C listu vlastnictví č. 326 v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č. 326 není vlastnické právo omezeno žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č. 108 jsou evidována tato zástavní práva: - zástavní právo exekutorské ve výši 500,- Kč s příslušenstvím ve prospěch Obce Novosedlice (IČO ) na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Plzeň - město č.j 106 EX-8388/ ze dne zástavní právo exekutorské ve výši ,50 Kč s příslušenstvím ve prospěch Statutárního Města Děčín (IČO ) na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Děčín č.j. 112-Ex-2054/ ze dne zástavní právo exekutorské ve výši ,93 Kč s příslušenstvím ve prospěch CC Invest Ltd., id.č. C46484, na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Praha 6 č.j. 025-Ex-8946/ ze dne , právní moc ke dni zástavní právo exekutorské ve výši ,- Kč s příslušenstvím ve prospěch Správy železniční dopravní cesty (IČO ), na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Chomutov č.j. 135-Ex-1161/ ze dne , právní moc ke dni zástavní právo exekutorské ve výši 1.325,- Kč s příslušenstvím ve prospěch České pojišťovny a.s. (IČO ), na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Praha 6 č.j 025-Ex-9622/ ze dne , právní moc ke dni zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč. s příslušenstvím ve prospěch České spořitelny a.s. (IČO ) ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni Legal and structural state / stavebně právní stav: Rodinný dům č.p. 2 je v katastru nemovitostí evidován se způsobem využití bydlení. Z dostupných informací a informací zjištěných na místě nebytový prostor dílny zaujímá 46,72 m 2 podlahové plochy, obytná část cca 180 m 2, převažující užití domu je k účelům bydlení, jedná se tedy o rodinný dům s provozovnou, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - není napojení na veřejnou kanalizaci - svažitý pozemek Strong points / silné stránky: - klidná lokalita Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 326 pro k.ú. Mstišov, část obce Mstišov a obec Dubí, prokazující stav evidovaný k datu b/ katastrální mapa pro část k.ú. Mstišov, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitých věcí byla provedena dne za účasti pana Ladislava Prokše, přítomného na místě v době prohlídky

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Mstišov Kód obce: Název obce: Dubí Počet obyvatel obce: Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0426 Název okresu: Teplice Název kraje: Ústecký Poloha v obci: Centrum obce Infrastructure / infrastruktura: Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, cca 5 km severozápadně od Statutárního města Teplice, 20 km západně od Ústí nad Labem a 95 km severozápadně od hlavního města Prahy. Město Dubí je vzdálené přibližně 6 km od německých hranic. Nejstarší písemný záznam o městě je z roku Město Dubí je známé jako lázeňské město, nejvýznamnějším podnikem je Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý Cibulák". Dubí se dělí na sedm části, konkrétně to jsou: Běhánky, Bystřice, Cínovec, Drahůnky, Dubí, Mstišov a Pozorka.. Město Dubí má dostatečnou občanskou vybavenost (městský úřad, pošta, základní a mateřská škola, lékařské ordinace, obchody, restaurace, sportoviště a ostatní služby), s vyšší vybaveností jsou obyvatelé orientováni na Statutární město Teplice. Po dopravní stránce je město Dubí velmi dobře napojeno na silniční síť, městem prochází silnice I/27 Most Dubí a I/8 Teplice - Cínovec. Místní komunikační síť zahrnuje sběrné a obslužné trasy včetně průtahových úseků silničních tahů. Městem prochází železniční trať ve směru Most Moldava v Krušných Horách. Property Location / poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci se nacházejí v centru zastavěného území místní části Mstišov Dubí, na náměstí Svobody, v klidné lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů. V lokalitě je rozvod elektrického proudu, vody, plynu a kanalizace. Short description property / stručný popis majetku: Rodinný dům č.p. 2: Rodinný dům č.p. 2 je samostatně stojící stavba situovaná na pozemku čís. parcely 69, k.ú. Mstišov. Dispoziční řešení: Rodinný dům má jedno podzemní podlaží (sklep) a dvě nadzemní podlaží (přízemí a první patro). Vnitřní dispozici tvoří: 1.PP (sklep) schodiště, chodba, sklepní místnost 1.NP (přízemí) zádveří, schodiště, dílna, sklad, kotelna, sklad paliva 2.NP (první patro) podesta, dvě byt jednotky, vlevo 3+kk (předsíň, WC, koupelna, pokoj s kuchyňským koutem a dva pokoje), vpravo 3+1 v rekonstrukci (předsíň, WC, koupelna, kuchyň, tři pokoje). Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné se založením na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je sedlová s krytinou z hliníkových profilovaného plechu, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, strop je dřevěný trámový v 2.NP s rovným podhledem, v 1. NP a 1.PP valená klenba, okna jsou dřevěná zdvojená, fasádní omítky jsou hladké, vnitřní omítky jsou štukové, v kuchyni a koupelně bytu 3+kk doplněny keramickými obklady, podlahy jsou opatřeny v zádveří, kuchyni, koupelně a předsíni bytu 3+kk keramickou dlažbou, v ostatních částech domu PVC, dveře jsou dřevěné plné i prosklené do kovových zárubní. Dům má vnitřní rozvod el. proudu, vody a kanalizace vedené do žumpy, vytápění je ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva, příprava teplé vody je v elektrickém zásobníkovém ohřívači. Vybavení domu tvoří vana, umyvadlo, WC, kotel na tuhá paliva, elektrický zásobníkový ohřívač, kuchyňská linka, el. sporák, digestoř, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, ústředního topení apod. Stáří a stavební stav: Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit, ke dni ocenění jej odhadujeme na cca 100 let. Na exteriéru i interiéru domu je patrná zanedbaná údržba (např drobné praskliny a opadávající vnější i vnitřní omítky, stopy po zatékání apod.). Vnitřní prostory v bytě 3+1 ve 2.NP jsou v současné době ve stavu nedokončené rekonstrukce (vybourané části příček, - 4 -

5 otlučené omítky, chybějící podlahové krytiny, chybějící instalace a pod.), stav zhoršuje i zanedbaná údržba. Tuto část domu prakticky nelze bez provedení stavebních prací užívat. Další stavby v příslušenství: V příslušenství rodinného domu je vedlejší stavba, podle sdělení majitele v minulosti užívána jako mandl, přistavená k východnímu štítu budovy, situovaná na pozemku čís. parcely 69, k.ú. Mstišov, v současné době využívaná podle sdělení vlastníka jako sklad. Stavba vykazuje známky zanedbané údržby. Stavba v příslušenství domu je samostatně oceněna věcnou hodnotou, v obvyklé ceně je zohledněna jako příslušenství. V příslušenství rodinného domu jsou také venkovní úpravy, jedná se o přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod. Venkovní úpravy nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny jako příslušenství. Pozemky: Pozemek čís. parcely 69, k.ú. Mstišov, o výměře 1023 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 2. Jedná se o pozemek z části zastavěný rodinným domem č.p 2 a jeho příslušenstvím, nezastavěná část je užívána jako dvůr a zahrada. Pozemek je svažité konfigurace, napojený na inženýrské sítě el. proudu a vody. Pozemek jsou přístupný z veřejných pozemků nám. Svobody, ve vlastnictví Města Dubí. Tvar pozemku je patrný z kopie katastrální mapy v příloze

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím, k.ú. Mstišov, na náměstí Svobody v Dubí - Mstišově, okres Teplice, Ústecký kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění celkem Slovy: Osmsettisíc Kč ,- Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitými věcmi V části C listu vlastnictví č. 326 jsou evidována zástavní práva exekutorská, zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji (podrobněji v části C listu vlastnictví č. 326 v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č Jiná rizika v souvislosti s oceňovanými nemovitými věcmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 25/7115/2015. Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 9. února

7 ENI CONSULT Ltd.- Surveyor Institute ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav ID (Surveyor s Report): 25/7115/2015 LV no.: 326 Item no. Pol.č. Cost Value (Buildings) - Věcná hodnota (Stavby) Name of "the tangible investment asset" - TIA Název HIM Build-up space Unit price Built-up area Unit price Starting price Wear Time price "TIA" Obestavěný prostor stavby Jednotková cena Užitná plocha Jednotková cena Výchozí cena Znehodnocení Časová cena HIM m 3 Kč/m 3 m 2 Kč/m 2 Kč % Kč 1 rodinný dům 1 640, , hospodářská část 917, , Buildings subtotal - Stavby mezisoučet Comments Komentář Item no. Cost Value (Lands) - Věcná hodnota (Pozemky) Site no. Type land Acreage Price Total Pol.č. Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Cena Cekem m 2 Kč/m 2 Kč 1 69 zastavěná plocha a nádvoří 1023, Lands subtotal - Pozemky mezisoučet Comments Komentář Cost Value (Buildings and Lands total) Věcná hodnota (Stavby a pozemky celkem) Kč Item no. Yield value - Výnosová hodnota Name Area for lease Lease price per sq. m. Gross yield Risk of loss of rent Net rent Costs total Net yield Capitalization rate Yield value Comments Pol.č. Název Pronajímatelná plocha Cena za pronájem m2 Hrubý výnos Riziko výpadku nájemného Čisté nájemné Náklady celkem Čistý výnos Kapitalizační míra Výnosová hodnota Komentář m 2 Kč/m 2 /year/rok Kč/year/rok % Kč Kč Kč % Kč Yeld value Výnosová hodnota není stanovena Item no. Pol.č. Comparative value - Porovnávací hodnota Name Název Realized / offer price Date of sale / offers Built-up space Land area Price of land Total price of lands Realizovaná / Datum prodeje / Obestavěný Celková cena Plocha pozemků Cena pozemků nabídková cena nabídky prostor za pozemky Total price of buildings built-up space Celková cena obestavěného prostoru Rate of price adjustment Koeficient cenové úpravy Price of buildings Cena za objekty Kč m 3 m 2 Kč/m 2 mil. Kč mil. Kč Kč/m 3 Comments Komentář 1 RD Dubí-Pozorka, ul.mírová ,00 I-15 nestanoven ,00 0, nabídka 1) samostatně stojící rod. dům, podsklepený, 2.NP, v 1.NP garáž a dílna, v 2.NP byt 1+4 s terasou, dobrý stav 2 RD Dubí - Pozorka, ul.k.čapka ,00 I-15 nestanoven ,00 0, nabídka 2) samostatně stojící rodinný dům, 2. NP, tři byty 1+2, po částečné rekonstrukci 3 RD Dubí - Běhánky, ul. Rokosovského ,00 I-15 nestanoven ,00 0, nabídka 3) samostatně stojící rodinný dům, 2.NP, 5+1, po částečné rekonstrukci 1) nabídka realitní kanceláře Realitní & vzdělávací agentura, s.r.o., Teplice 2) nabídka realitní kanceláře Bydlete s námi s.r.o., Most 3) nabídka realitní kanceláře M & M reality holding, Praha Cost Value - Věcná hodnota Yield value - Výnosová hodnota Comparative value - Porovnávací hodnota Market value - Tržní hodnota (Common price - Obvyklá cena) 2,513 mil.kč nestanovena 0,808 mil.kč 0,800 mil.kč

8

9

10 Budova č.p. 2 Přístupová komunikace Zádveří Dílna Kuchyňský kout (3+kk) Pokoj s kk (3+kk) Pokoj 2 (3+kk) Pokoj 3 (3+kk)

11 Koupelna (3+kk) Kuchyně (3+1) Koupelna (3+1) Pokoj 1 (3+1) Pokoj 2 (3+1) Pokoj 3 (3+1) Hospodářská část Prostory bývalého mandlu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Znalecký posudek č. 24/3862/2011 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St. 3513 Pozemky: Další

Více

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, 756 41 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více