Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích"

Transkript

1 Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

2 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé Přebytkové jednotky (věřitelé) - domácnosti Trh CP - firmy Přímé financování - vláda - zahraniční subjekty Deficitní jednotky (dlužníci) - firmy - vláda - domácnosti -zahraniční subjekty

3 1. Modely alokace 1. Trh CP = deficitní subjekt emituje CP, přebytkový subjekt je na FT odkoupí Deficitní subjekt Přebytkový subjekt aktiva pasiva +PePr + primární instrumenty + primární instrumenty - PePr 2. Zprostředkovatelský FT = zprostředkovatel emituje sekundární instrumenty a nakupuje primární instrumenty. Deficitní subjekt zprostředkovatel Přebytkový subjekt +PePr + prim. +prim. +sekundární +sek. instrumenty instr. instrumenty instr. - PePr

4 Finanční trh=systém institucí a instrumentů, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků mezi různými ek. subjekty. a) primární a sekundární trh primární = prvotní prodej intrumentu uzavřená emise veřejný úpis tender, aukce sekundární = obchody s dříve emitovanými instrumenty (N.Y.S.E., Nasdaq, BCPP, RM-S) zvýšení likvidity aktiv řízení portfolia spekulace cenotvorná funkce zvýšení efektivity managementu (nebezpečí nepřátelského převzetí)

5 b) organizovaný a neorganizovaný trh - organizovaný = burza -výběrový trh -omezený přístup (jen přes přímé účastníky) - neorganizovaný = OTC c) Národní trh členění podle kriteria: - subjektů, které se na trhu pohybují - využívaných (typických) instrumentů - doby splatnosti 1. peněžní trh 2. kapitálový trh 3. úvěrový trh

6 1. peněžní trh = přesun krátkodobých peněz (splatnost do 1 roku) na dluhovém principu Subjekty: není institucionalizován (organizován) --- přímé spojení mezi subjekty (Reuters) Přístup mají jen prvotřídní subjekty: KB (řízení likvidity) CB (OMO=provádění MP) stát (emise PP pro vyrovnání časového nesouladu příjmů a výdajů SR) další instituce - pojišťovny, fondy peněžního trhu

7 typické instrumenty: mezibankovní depozita kr. SCP = PP REPO (repurchase agreement) (=koleteralizovaná půjčka hotovosti. Kolaterál= cenný papír. Rozdíl oproti klasickému kolaterálu (záruce)= vlastnictví záruky se mění, přechází na věřitele.) depozitní certifikáty komerční papíry poukázky ČNB doba splatnosti < 1 rok Součástí je i: devizový trh (konverze měn) trh s kr. finančními deriváty

8 2. kapitálový trh = přesun střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost > 1 rok) prostřednictvím CP 1. organizovaný - Burza CP 2. neorganizovaný - OTC (over the counter) např. RM-S, Nasdaq, přímé spojení mezi bankami. subjekty: subjekty - investoři:(cíl=zhodnocení investovaného kapitálu) IF a podílové fondy domácnosti banky a pojišťovny nefinanční firmy subjekty - emitenti: (cíl=získat dlouhodobý kapitál) stát banky (a další finanční instituce) firmy (nefinanční instituce)

9 2. Struktura FT typické instrumenty: akcie=majetkový CP, který představuje podíl na zákl. kapitálu a.s. a) kmenové b) prioritní (přednostní dividenda, nemají rozhodovací (hlasovací) právo) podílové listy (PF otevřený=možná nová emise akcií, povinnost zpětného odkupu fondem, a uzavřený=počet akcií konstantní, není povinnosti zpětného odkupu fondem.) obligace (dluhopis) = dlužný CP, se kterým je spojeno právo vrácení investované částky (NH) + příp. dohodnuté výnosy a) s pevnou kupónovou sazbou b) s pohyblivou kupónovou sazbou c) konvertibilní (=právo výměny za akcie) d) diskontované HZ(ástavní)L - slouží k refinancování hypotečních úvěrů (ty jsou zajištěny zástavou nemovitostí) doba splatnosti >1 rok

10 3. Úvěrový trh = pohyb kapitálu mezi bankami a nebankovním sektorem + vzájemné úvěrové obchody bank, které nejsou: a) krátkodobé ( peněžní trh) b) sekuritizované = ve formě CP ( kapitálový trh) Subjekty: 1. domácnosti 2. firmy 3. KB 4. veřejný sektor typické instrumenty: 1. primární: různé druhy úvěrů (komerční, spotřebitelské) 2. sekundární: střednědobé a dlouhodobé vklady

11 A. národní trh B. mezinárodní trh 1. zahraniční FT = pohyb peněz a kapitálu mezi subjekty z různých zemí, obchody jsou uzavírány v domácí měně jednoho ze subjektů. Členění: - trh peněžní - trh kapitálový - trh úvěrový (např. úvěrování exportu) Nejvýznamnější segment: trh zahraničních dluhopisů Nejvýznamnější zahraniční FT: USA, J, CH, D

12 2. eurotrhy = pohyb peněz a kapitálu mezi subjekty z různých zemích, obchody jsou uzavírány v měně, které není ani pro jednoho měnou domácí. (historka o vzniku v době korejské války) - pouze pro velké bonitní subjekty (hl. mezi velkými bankami) - velkoobchodní charakter - typické euroměny: USD, EUR, JPY, CHF, GBP zpravidla nepodléhá regulaci (např. PMR) depozita nejsou pojištěna Klasická finanční centra: Londýn, Tokio, Paříž Off-shore centra: Hongkong, Singapur, Kajmanské ostrovy, Bahamy,

13 (3.) devizový trh nejedná se o úvěrové vztahy, ale o konverzi měn Subjekty: - Banky (na vlastní účet nebo pro klienta) - CB provádí Devizové intervence = nákupy a prodeje deviz s cílem ovlivnit MK Motivy obchodování: - zajištění platebního styku - spekulace - zajištění (hedging) - arbitráž

14 d) Promptní a termínový trh - promptní (spotový) obchod = uzavření a plnění obchodu ve stejnou dobu (resp. z technických důvodů ex. prodleva, např. T+3) - termínový obchod = nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním finanční deriváty (forward, futures, opce, swap)

15 3. Finanční zprostředkovatelé = subjekty specializující se na vyhledávání volných finančních prostředků a jejich redistribuci Funkce FZ: 1. Transformace peněz a kapitálu: - kvantitativní (denominační) transformace z malých vkladů velké úvěry a naopak - časová transformace zdroje s odlišnou dobou splatnosti - teritoriální transformace získávají zdroje a umisťují úvěry v různých místech - transformace z hlediska obchodovatelnosti - transformace z hlediska úvěrového rizika (diverzif., pojištění) - měnová transformace

16 3. Finanční zprostředkovatelé 2. Redukce transakčních nákladů: - náklady hledání kontraktu - náklady na posouzení bonity - náklady na vypracování smluvního zabezpečení 3. Monitorování bonity dlužníků a info. servis 4. Racionalizace platebního systému (síť pro provádění transakcí) Druhy FZ a) Banky b) NBI - pojišťovny, penzijní F, podílové a IF, firmy cenných papírů

17 4.Trendy na světových finančních trzích 1. Restrukturalizace bank a fin. institucí - konsolidace (fúze a akvizice) --- finanční supermarkety - tlak na úsporu nákladů 2. Sekuritizace - alokace fin. prostředků přes CP - primární (přímá emise CP) a sekundární sekuritizace (KB dá strukturovaná aktiva (např. úvěry, pohledávky, CP) do balíku, na který jsou vydány akcie) 3. Finanční inovace příčiny vzniku: zvýšení rizika, zvýšená konkurence, snaha obcházet bankovní regulaci, rozvoj ICT - finanční deriváty - automatizace platebních operací (platební karty, elektronické peněženky, internetové a telefonické bankovnictví, )

18 4.Trendy na světových finančních trzích 4. Internacionalizace - propojování jednotlivých trhů v trh globální - obchodování 24h 5. Institucionalizace - roste význam institucionálních investorů (penzijní fondy, banky, pojišťovny) 6. Intelektualizace - kriteriem úspěchu jsou vědomosti, informace a znalosti - knowledge workers 7. Integrace finančních trhů - integrované jednotlivé segmenty (prim. a sekund., promptní a deriváty, akciový a dluhopisový trh) - integrace národních trhů do evropského euro trhu (s měnou euro) 8. Reforma burzovních systému - přechod z parketu (open cry) na elektronické burzy

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Finanční krize rok poté. Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192

Finanční krize rok poté. Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192 Finanční krize rok poté Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192 Co nás dnes čeká Stručná historie krize Faktory podílející se na vzniku krize Makroekonomické příčiny Alternativní investice: hedge fondy,

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více