Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011. Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen :"

Transkript

1 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova Praha 1 m : e : pozvaní zástupci bank : Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011 Citibank Europe Plc Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a. s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Unicredit Bank CR, a.s. Kancelář SBK M. Řezníček M. Hešnaurová P. Šálek M. Jirousek S. Zafar M. Pavlík L. Pokorný R. Kotlán Program : doba jednání 2,5 hodiny Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen : 1. EPC CWG 1.1. průběžná informace - informaci z jednání CWG dne přednesla M.Hešnaurová (ČS), která připojila k zásadním bodům komentář - viz přiložený Záznam z 50.jednání CWG EPC Brusel - zásadní informaci připojila M.Hešnaurová k problematice interchange fee (MIF), kdy Evropská Komise (EK) rozporuje především jeho výši - v USA došlo v červenci 2011 k regulaci MIF u debetních karet v úrovni 0,7 až 0,12 USD - v Australii došlo k regulaci MIF v roce 2006; EK regulaci připravuje - komplexní informace z CWG SEPA EPC bude k dispozici v rámci workshopu na konferenci cardforum11 2. Cardforum 2.1. účast nových hostů na podzimní cardforum s prezentací vystoupí mj. výkonný ředitel platebního systému Pay Fair, zástupce společnosti Albacon, zástupci mobilních operatorů a další zástupci platebních systémů, dodavatelů a hostů konference - finální a detailní informace k programu konference cardforum11 budou distribuované během 46.týdne - on-line registrace ke konferenci cardforum11 končí Kolegium SBK 3.1. doplnění programu podzimního zasedání Kolegia SBK VVSBK projednal žádost společnosti Albacon ke vstupu do SBK - v programu podzimního zasedání Kolegia SBK budou projednávané žádosti o vstup do SBK Airbank, Albacon, American Express, Equabank, Zunobank; zástupci zmíněných bank a společností budou pozvaní na podzimní zasedání Kolegia SBK ( od 9 hod v hotelu Harmony, Špindlerův Mlýn) - pozvánky na jednání Kolegia SBK budou zaslané všem zástupcům členů a pozorovatelů SBK během 46.týdne 4. Cashback 4.1. diskuse a upřesnění dalších kroků v oblasti aktualizace parametrů služby Cashback - k již odsouhlaseným novým parametrům služby (spodní nenulový limit, výše horního limitu 2.500,- Kč) byl nově formulován možný časový horizont zavedení nových parametrů - jako reálný byl navržen termín poloviny informace z jednání v ČNB dávají možnost, aby se na školení přihlásili pracovníci acquier. bank, kteří by následně mohli školit obchodní partnery poskytující službu Cashback 5. Jednání v ČNB 5.1. za účasti zástupců SBK a ČNB proběhlo pracovní setkání S.Zafar (KB) přiblížil obsah a závěry jednání - viz Zápis z jednání ČNB a SBK 6. ATM Cash-in 6.1. diskuse a upřesnění dalších kroků k oblasti ATM Cash-in - VVSBK odsouhlasil návrh uskutečnit workshop k oblasti ATM Cash-in, rozšířený i o dodavatele - organizačně zajistí R.Kotlán; termín bude upřesněn během prosince Statistiky SBK 7.1. vývoj oblasti platebních karet ve 3.q VVSBK souhlasí s vydáním tiskové zprávy SBK k vývoji platebních karet ve 3.q.2011; zajistí R.Kotlán - TZ SBK bude obsahovat statistiky SBK za 3.q. - TZ SBK bude vydána prostřednictvím servisu ČTK v průběhu 46.týdnu 2011 SBK 2011 zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l 1/2

2 8. BV SBK 8.1. komentář k výjezdnímu zasedání BV - M.Jirousek (GE) přiblížil v krátkém komentáři základní oblasti, které byly komunikované na výjezdním zasedání BV SBK ; komplexnější informace o činnosti BVSBK v roce 2011 bude podána na Kolegiu SBK - vybrané prezentace z jednání BV SBK budou umístěné do privátní zóny webu sbk; zajistí R.Kotlán 9. BIN tabulka 9.1. sběr podkladů ke společnému sdílení - R.Kotlán informoval o průběhu a zpracování podkladů; v nejbližší době budou kontaktované banky, které podklady zatím nedodaly 10. Různé masivní útok na ATM - skimming - S.Zafar (KB) informoval o masivním napadení ATM na domácím trhu; doporučil téma znovu otevřít na BVSBK - S.Zafar dále navrhl, aby z platformy SBK vzešel návrh na řešení skimmingové hrozby na domácím trhu např. formou vydávání karty bez magnetického proužku či vytvořením detailního popisu optimalizace kroků opakovaný výskyt poškozených bankovek v ATM - M.Jirousek (GE) informoval o opakovaném výskytu poškozených bankovek, které se vrací od ČNB přes ATM GE na domácí trh; ostatní provozovatelé ATM zjistí zda se podobné případy vyskytují i na ATM ostatních provozovatelů iniciační role GE Money Bank pro vytvoření platformy pracovní skupiny NFC - M.Jirousek (GE) navrhl transformaci pracovní skupiny Contactless na platformu skupiny NFC - v průběhu prosince 2011 se pracovní skupina Contactless sejde letos naposled s cílem komentovat průběžné informace a zkušenosti z nasazení bezkontaktní technologie na domácím trhu resp.ke komentářům společného webu bezkontaktniplatby.com explicitní vymezení seznamu obchodních míst, které umožňují bezkontaktní platby - VVSBK odsouhlasil uvedení zmíněného seznamu obchodníků na webu bezkontaktniplatby.com - podklady budou průběžně poskytovat všechny acquier. banky zapojené do contactless plateb - aktualizace bude zajišťovaná z platformy SBK ve spolupráci se společností Globit zadržené karty - VVSBK potvrdil již odsouhlasený formát používaných pravidel pro agendu zadržených karet - na domácím trhu jsou používaná defaultní nastavení - VVSBK souhlasí s vytvořením seznamu a explicitního popisu situací pro jednotlivé typy zadržených karet v ATM resp. POS a jejich účtování - VVSBK doporučuje tuto agendu otevřít i na odborné kooperující platformě BV SBK - úvodní draft směřující ke komplexnějšímu zpracování zašle RB návrh na jmenování nového Finančního Arbitra ČR - VVSBK v rámci své nezávislosti neuvažuje s vyslovením podpory komukoli z nově navrhovaných osob otevřený dopis generálního ředitele Credium - R.Kotlán informoval o zrušení oddělení kreditních karet společnosti Credium - viz příloha Otevřený dopis 11. Návrh termínu jednání VV SBK 14. prosince 2011 od 14 hodin v prostorách SBK, Vodičkova 28, Praha 1. Zapsal: Roman Kotlán Schválil : Sirus Zafar SBK 2011 zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l 2/2

3 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova Praha 1 m : e : Zápis z jednání ČNB a SBK ze dne 27. října 2011 zástupci ČNB : zástupci SBK : T.Hládek E.Holíková D.Jindřichová M.Soldánová S.Zafar R.Kotlán Program : ZPS. Oversight. SEPA. Cashback. Depozitní ATM 1. ZPS Problematika novely ZPS byla uvedena v širším kontextu vzniku ( účinnost novely Zákona o platebním styku je od ). V detailu se zástupci ČNB zaměřili zejména na nové označení uživatele místo dřívějšího označení držitel. Dále byla komentovaná zásadní změna, kdy klient banky má právo podat do 8 týdnů od odepsání finančních prostředků u banky reklamaci..2. Oversight Hlavním momentem dané oblasti je vytvoření formálního rámce spolupráce mezi SBK a ČNB, zejména v přenášení informací z různých oblastí působení SBK směrem k ČNB. V rámci diskuse byl potvrzen fakt, že spolupráce na úrovni výměny informací a zkušeností mezi SBK a ČNB funguje již několik let a přispívá k efektivnějšímu nahlížení na oblast platebních karet ze strany regulátorů. 3. SEPA Oblast SEPA je řízena a koordinovaná v rámci Národního Koordinačního výboru, kde má svého reprezentanta jak ČNB tak SBK. V komentáři byla zmíněna snaha polského předsednictví ponechat text schváleného materiálu. 4. Cashback Téma Cashback bylo ze strany SBK obšírně představeno, včetně podmínek a okolností zavedení na domácím trhu, úrovní základních parametrů resp. současných aktivit kolem změn parametrů minimálního a maximálního limitu. Nově má ze Zákona o oběhu bankovek a mincí poskytovatel služby Cashback povinnost zajistit proškolení pracovníků, kteří vydávají hotovost. Garantem školení je ČNB, školení je 4-hodinové. Proškolená osoba má možnost školit zaměstnance poskytovatele služby Cashback. Účinnost zákona je od Pro eventuální diskusi s Ministerstvem financí ČR o změně Zákona je nezbytné ze strany SBK vymezit jasnou argumentaci, včetně její kvantifikace. 5. Depozitní ATM Cash-in SBK informovalo zástupce ČNB o zájmu některých domácích vydavatelů karet rozšířit službu ATM Cash-in velkých provozovatelů ATM sítí pro držitele karet institucí, které neprovozují vlastní ATM. Zástupci ČNB zdůraznili, že ČNB umožňuje toliko co umožňuje zákon č. 136/2011, tzn. Certifikace výrobce. Dne by měl být schválen seznam schválených zařízení. SBK zvažuje otevření diskusní platformy ATM Cash-in; ČNB možným hostem. 6. Závěr Zástupci obou stran vyhodnotili setkání jako velmi užitečné a konstruktivní. Obě strany se dohodly na pokračování dialogu, vzájemné informovanosti a možnosti pozvat zástupce druhé strany k odborným diskusím na konkrétní témata. Obdobná dvoustranná setkání se budou konat v půlročním intervalu. Kontaktní osobou za ČNB je D.Jindřichová, za SBK potom R.Kotlán. Zapsal : R.Kotlán, SBK Schválil : S.Zafar, předseda SBK SBK 2011 zápis z jednání zástupců ČNB a SBK l 1/1

4 Záznam z 50. jednání Card Working Group (CWG) při EPC v Bruselu Datum jednání: Účast za ČR: Marie Hešnaurová Projednávané body: 1. Kontrola zápisů: z 48. jednání CWG schůzka v Bruselu z 49. jednání CWG conference call Vystoupení zástupce ECB (Peter Praet ) v EPC Hlavní sdělení: Je třeba důsledně prosazovat oddělení kartových schémat a processingu Urychlit práce na standardizaci s cílem dosažení interoperability Bezpečnost retailových plateb je prioritou hlavně důraz na CNP transakce Eliminace mag. proužku na kartách Kritika pomalého nástupu Evropského kartového schématu/schémat EPC by měla mít za cíl snížit poplatky za procesování kart. transakcí 3. Téma Regulace Interchange Fee Joaquin Almunia (komisař EC DG Competition) vystoupení na konferenci Next Generation Cards and Payments v Bruselu, Z obsahu: požadavek na odstranění bariér, které brání: rychlejšímu nástupu konkurence (vznik a rozvoj evropského schématu inovacím (nástup nových platebních metod jako např. PayPal, Google apod.) rychlejšímu postupu ve standardizaci a dosažení interoperability v SEPA oblasti bude nezbytné zavést vyvážený mechanismus regulace, self-regulace a tlaku konkurence. Současná SEPA pro karty funguje na bázi pouhé self-regulace a tento mechanismus už zřejmě dosáhl svého maxima. Diskuse v CWG: MIF je komplexní problém právní, ekonomický, sociální DG Comp cílí primárně na kartová schémata, ale zákon ovlivní především banky. MIF představuje podstatnou část provize od obchodníka (70-90%). Bude dále následovat debata mezi EC, ECB a EPC k objasnění otázek: Je MIF problém? Jak by měla regulace vypadat? Může regulace ovlivnit vznik nového schématu a inovace? Regulace zásadním způsobem změní ekonomický model fungování. 4. SEPA Cards Certification Management Body (SCCMB) CMB bude zřízeno v první fázi pod křídly EPC, následně se oddělí, vedení se bude skládat ze zástupců bank, schémat a obchodníků. Zahájení fungování v 1H Prvním úkolem bude zajistit fungování jednotného způsobu certifikací bezpečnosti, základem budou tzv. Common Criteria jednotný set bezpečnostních požadavků na karty a akceptační zařízení. Certifikace funkčností je zatím hodně nejasná a bude řešena až v další fázi. Současně byl projednán dokument Terms of Reference SCCMB, který nastavuje podmínky a pravidla fungování SCCMB. 5. Business Practices for Cards prezentace ECB na COGEPS Otevřené otázky: Surcharging z pohledu ECB je OK, ale musí odpovídat provizi MIF - ECB zaujímá neutrální stanovisko Transparentnost nutná podmínka pro větší konkurenci a efektivnost

5 Co-branding představa, že vydavatelé by měli mít svobodu v co-brandingu, (byl zmíněn př. MC + AMEX na jedné kartě). Nesmí to ale být nástroj pro zachování domácích schémat Požadavky na reporting od kartových schémat Akceptace karet u obchodníků - obchodníci musí mít svobodu zvolit si k akceptaci takové karty, které jim vyhovují. Nesmí být nuceni přijímat všechny. Balíčkování produktů = snaha prodat více produktů za nižší cenu. Produkty a služby by měly být nabízeny odděleně. Výběr aplikace na kartě, která bude použita k platbě kdo by měl rozhodovat? Klient nebo obchodník? Blending rozdíly v poplatcích kartových schémat by měly být reflektovány v poplatcích obchodníků. 6. Diskuse na téma Chip only karty Karty by buď neměly obsahovat mag. proužek, nebo pokud ho budou potřebovat, pak by neměl nést data potřebná pro provedení transakce. Možným řešením je i blokace mag. proužku a odblokování na žádost klienta. Hlasy v CWG: mag. proužek na kartách není hlavní problém 70% fraudů pochází z CNP prostředí, je tedy třeba přednostně řešit bezpečnost na internetu. Navíc USA zavedou za 2-3 roky lability shift pro EMV transakce. 7. Update SEPA Cards Framework V příštím roce by mělo dojít k aktualizaci PSD, současně by měly být vyjasněny výše zmíněné otázky. EC by měla do konce roku publikovat tzv. Green paper. Tyto dokumenty poslouží jako vstupy pro aktualizaci SCF. Zapsala: M. Hešnaurová

6 Otevřený dopis p. Luďka Keltyčky, generálního ředitele Credium, a.s. Vážená paní, vážený pane, pečlivě sledujeme aktuální vývoj na světových finančních trzích, který se zejména s ohledem na rozhodnutí evropských vlád velmi pravděpodobně dotkne i České republiky. Je nesporné, že na vzniklou situaci budou muset reagovat v nejbližších týdnech a měsících všechny silné finanční skupiny působící na evropských trzích. Skupina Credit Agricole S.A., jejíž je Credium součástí, přijala včas novou strategii, která nám umožní zvýšit naši konkurenceschopnost a pružně využívat zajímavých obchodních příležitostí. Cílem je maximálně se koncentrovat pouze na profitabilní obchody a využít situace k upevnění své pozice na trhu. Dovolte mi proto, abych Vás informoval, že v duchu této strategie jsme se rozhodli okamžitě zastavit některé projekty, jejichž profitabilita ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nevykazuje dostatečnou efektivitu a jež zároveň nepatřily ke klíčovým obchodním aktivitám společnosti Credium. Jedná se konkrétně o zrušení úseku nákladní dopravní techniky (necelých 6 % všech obchodů Credium) a oddělení kreditních karet (kolem 1 %). Tato opatření se nedotýkají našeho hlavního byznysu, kterým bylo a je financování nákupu osobních a užitkových automobilů, jež historicky tvoří páteř naší činnosti, a též budeme dále stavět na internetové půjčce, která je dostupná on-line na a Maximálně se nyní soustředíme na rozvoj a kvalitu v těchto oblastech naší činnosti. Hlavní inovací bylo již v první polovině 2011 zavedení on-line systému, který znamená pro autosalony zjednodušení a zásadní zrychlení Credium obchodního případu. Dnes garantujeme rychlost schvalování a výsledkem je, že více jak 60 % obchodních případů schválíme již do 10 minut. Zákazník tak během jediné návštěvy autosalónu vyřídí všechny finanční služby včetně pojištění. Credium je jedním z největších klientů pojišťoven v České republice, takže dokážeme nakoupit pojištění za daleko výhodnějších podmínek, což se pochopitelně odráží v jeho nižší ceně, za kterou můžeme pojištění následně prodat našim zákazníkům. Vedle klasického povinného ručení a havarijního pojištění roste poptávka i po dalších pojistných produktech, které máme v portfoliu, jako např.: pojištění GAP, pojistné produkty řešící klientovu neschopnost splácet apod.

7 Již několik let se úspěšně Credium umisťuje mezi pěti největšími společnostmi na trhu financujícími dopravní techniku. Smluvně spolupracujeme řádově se stovkami dealerů, na jejichž autosalonech je dostupné financování Credium. U některých značek se nám bezkonkurenční nabídkou podařilo uvést na trh exkluzivní značkové financování. Vedle značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda jsme v letošním roce rozšířili rodinu značkového financování o vozy značek Jaguar, Land Rover a Jeep. Důležitými ukazateli kredibility Credia pro všechny naše obchodní partnery a zákazníky v Čechách a na Slovensku jsou mimo jiné hospodářský výsledek a v případě finanční společnosti např. i řešení vlastních financí. Cílem společnosti Credium pro rok 2011 v oblasti financování bylo zajištění maximálního množství dlouhodobých zdrojů, samozřejmě s ohledem na splatnost aktiv. To se podařilo a Credium je aktuálně z 80 % financováno dlouhodobými zdroji. Na tomto poli pokračujeme v dosavadní úspěšné spolupráci se svými hlavními bankami, a to Komerční bankou, UniCredit Bank ČR a Všeobecnou úvěrovou bankou. Ve všech těchto bankách nyní může Credium čerpat peněžní prostředky se splatností až 4 roky, což je velmi důležité z hlediska zajištění likvidity společnosti. Společnost je schopna dostát všem svým závazkům z uzavřených smluv, což se zejména týká dlouhodobé spolupráce v oblasti financování několika dealerských sítí. Díky čerpání dlouhodobých prostředků s jasně definovanou úrokovou sazbou rovněž můžeme lépe plánovat a nastavovat výnosnost všech produktů, které společnost poskytuje. V důsledku toho je významným impulzem pro trh i fakt, že Credium i v ekonomicky nelehké době trvale dosahuje kladných hospodářských výsledků. Na konci roku 2011 očekáváme výborný hospodářský výsledek Credium, a.s. přesahující 100 mil. Kč po zdanění. Toto je výsledkem oboustranně výhodné obchodní spolupráce Credia především a nejvíce se všemi spolupracujícími autosalony. Naše výsledky pak dokazují, že jsme nejen silnou finanční společností a perspektivním obchodním partnerem všem našim zákazníkům a partnerům v České republice a na Slovensku ale i platným členem silné mezinárodní skupiny Credit Agricole S.A. Věříme, že provedení změn (uzavření dvou nerentabilních oblastí naší činnosti) je nutné pro to, aby společnost Credium v České i Slovenské republice nadále rozvíjela pozici úspěšné značky, která má před sebou pozitivní budoucnost spojenou s dalším růstem. S pozdravem Luděk KELTYČKA předseda představenstva a generální ředitel Credium, a.s. V Praze,

Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010

Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e : roman.kotlan@bankovnikarty.cz www.bankovnikarty.cz Zápis z jednání VV SBK dne 9. června 2010 přítomní zástupci bank :

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments Pavel Juřík Global Accounts Manager 11. 10. 2012 20 let platebních služeb GPE v ČR 1990 I. S. C. MUZO bankovní společnost

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Zápis z jednání Kolegia SBK

Zápis z jednání Kolegia SBK Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 www.bankovnikarty.cz Zápis z jednání Kolegia SBK termín : 28.5.2012 od 18.30, doba jednání 2,5 hodiny místo : malý sál, hotel Jezerka, Seč pozvaní

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

INOVACE A PLATEBNÍ STYK

INOVACE A PLATEBNÍ STYK INOVACE A PLATEBNÍ STYK Aktuální iniciativy v oblasti platebního styku Tomáš Fíla, Komerční banka Česká bankovní asociace Pracovní skupina pro inovativní platby 12.2.2014 Úvodní slovo Inovace Inovace je

Více

Zápis z jarního jednání Kolegia SBK dne 17. května 2011

Zápis z jarního jednání Kolegia SBK dne 17. května 2011 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e : bankovnikarty@bankovnikarty.cz www.bankovnikarty.cz Zápis z jarního jednání Kolegia SBK dne 17. května 2011 08.45 registrace

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zápis z jednání Kolegia SBK dne 23. listopadu 2010. Sirus Zafar (KB), místopředseda SBK přivítal přítomné a zahájil podzimní jednání Kolegia SBK

Zápis z jednání Kolegia SBK dne 23. listopadu 2010. Sirus Zafar (KB), místopředseda SBK přivítal přítomné a zahájil podzimní jednání Kolegia SBK Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e : bankovnikarty@bankovnikarty.cz www.bankovnikarty.cz Zápis z jednání Kolegia SBK dne 23. listopadu 2010 08.30 registrace

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Bankovní platební karty. Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015

Bankovní platební karty. Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015 Bankovní platební karty Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015 Obsah kurzu Uzavřené a otevřené systémy Vydavatelé a příjemci Systémy platebních karet Druhy platebních karet Typy transakcí Poplatky v systému Rizika,

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

SEPA A INOVACE. esepa. Tomáš Fíla 17.9.2013

SEPA A INOVACE. esepa. Tomáš Fíla 17.9.2013 SEPA A INOVACE esepa Tomáš Fíla 17.9.2013 Úvod Inovace a e-sepa Úvodní slovo Inovace Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

O Sdružení pro bankovní karty

O Sdružení pro bankovní karty STANOVISKO SDRUŽENÍ PRO BANKOVNÍ KARTY K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O MEZIBANKOVNÍCH POPLATCÍCH ZA PLATEBNÍ TRANSAKCE ZALOŽENÉ NA KARTÁCH O Sdružení pro bankovní karty Sdružení pro bankovní

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky.

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky. Komerční banka Korporátní divize Východní Čechy Palackého 20 547 47 Náchod V Náchodě dne 9.11.2015 Vážený pane starosto, na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku provozních

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 výroční zpráva sbk 2008 strana 1 (celkem 18) přijmětepozvánídosvětakaret2008 romankotlánpředseda sbk 8 931 872karet v čr 58 007obchodních míst v čr 3 534atm v čr 55 783eftpos

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Otevřená řešení v dopravě MasterCard

Otevřená řešení v dopravě MasterCard Eva Kárníková, Business Development Leader Česká republika a Slovensko 4.10. 2012 Otevřená řešení v dopravě MasterCard Agenda Proč otevřená řešení? Požadavky na dopravu se mění Evoluce platebních prostředků

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Zbyněk

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka a.s., Ič: 47116129 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz sbk vodičkova 28 praha 1 i č 64933849 d i č cz64933849 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 s d r u ž e n í p r o b a n k o v n í k a r t y www.bankovnikarty.cz výroční zpráva sbk 2007 strana 1 (celkem 15)

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Březen 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009. Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR

Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009. Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR Setkání starostů Plzeňského kraje 15.9.2009 Předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU i ČR Obsah Municipální program Poradenství EU fondy Financování projektů s podporou

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více