Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011. Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen :"

Transkript

1 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova Praha 1 m : e : pozvaní zástupci bank : Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011 Citibank Europe Plc Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a. s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Unicredit Bank CR, a.s. Kancelář SBK M. Řezníček M. Hešnaurová P. Šálek M. Jirousek S. Zafar M. Pavlík L. Pokorný R. Kotlán Program : doba jednání 2,5 hodiny Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen : 1. EPC CWG 1.1. průběžná informace - informaci z jednání CWG dne přednesla M.Hešnaurová (ČS), která připojila k zásadním bodům komentář - viz přiložený Záznam z 50.jednání CWG EPC Brusel - zásadní informaci připojila M.Hešnaurová k problematice interchange fee (MIF), kdy Evropská Komise (EK) rozporuje především jeho výši - v USA došlo v červenci 2011 k regulaci MIF u debetních karet v úrovni 0,7 až 0,12 USD - v Australii došlo k regulaci MIF v roce 2006; EK regulaci připravuje - komplexní informace z CWG SEPA EPC bude k dispozici v rámci workshopu na konferenci cardforum11 2. Cardforum 2.1. účast nových hostů na podzimní cardforum s prezentací vystoupí mj. výkonný ředitel platebního systému Pay Fair, zástupce společnosti Albacon, zástupci mobilních operatorů a další zástupci platebních systémů, dodavatelů a hostů konference - finální a detailní informace k programu konference cardforum11 budou distribuované během 46.týdne - on-line registrace ke konferenci cardforum11 končí Kolegium SBK 3.1. doplnění programu podzimního zasedání Kolegia SBK VVSBK projednal žádost společnosti Albacon ke vstupu do SBK - v programu podzimního zasedání Kolegia SBK budou projednávané žádosti o vstup do SBK Airbank, Albacon, American Express, Equabank, Zunobank; zástupci zmíněných bank a společností budou pozvaní na podzimní zasedání Kolegia SBK ( od 9 hod v hotelu Harmony, Špindlerův Mlýn) - pozvánky na jednání Kolegia SBK budou zaslané všem zástupcům členů a pozorovatelů SBK během 46.týdne 4. Cashback 4.1. diskuse a upřesnění dalších kroků v oblasti aktualizace parametrů služby Cashback - k již odsouhlaseným novým parametrům služby (spodní nenulový limit, výše horního limitu 2.500,- Kč) byl nově formulován možný časový horizont zavedení nových parametrů - jako reálný byl navržen termín poloviny informace z jednání v ČNB dávají možnost, aby se na školení přihlásili pracovníci acquier. bank, kteří by následně mohli školit obchodní partnery poskytující službu Cashback 5. Jednání v ČNB 5.1. za účasti zástupců SBK a ČNB proběhlo pracovní setkání S.Zafar (KB) přiblížil obsah a závěry jednání - viz Zápis z jednání ČNB a SBK 6. ATM Cash-in 6.1. diskuse a upřesnění dalších kroků k oblasti ATM Cash-in - VVSBK odsouhlasil návrh uskutečnit workshop k oblasti ATM Cash-in, rozšířený i o dodavatele - organizačně zajistí R.Kotlán; termín bude upřesněn během prosince Statistiky SBK 7.1. vývoj oblasti platebních karet ve 3.q VVSBK souhlasí s vydáním tiskové zprávy SBK k vývoji platebních karet ve 3.q.2011; zajistí R.Kotlán - TZ SBK bude obsahovat statistiky SBK za 3.q. - TZ SBK bude vydána prostřednictvím servisu ČTK v průběhu 46.týdnu 2011 SBK 2011 zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l 1/2

2 8. BV SBK 8.1. komentář k výjezdnímu zasedání BV - M.Jirousek (GE) přiblížil v krátkém komentáři základní oblasti, které byly komunikované na výjezdním zasedání BV SBK ; komplexnější informace o činnosti BVSBK v roce 2011 bude podána na Kolegiu SBK - vybrané prezentace z jednání BV SBK budou umístěné do privátní zóny webu sbk; zajistí R.Kotlán 9. BIN tabulka 9.1. sběr podkladů ke společnému sdílení - R.Kotlán informoval o průběhu a zpracování podkladů; v nejbližší době budou kontaktované banky, které podklady zatím nedodaly 10. Různé masivní útok na ATM - skimming - S.Zafar (KB) informoval o masivním napadení ATM na domácím trhu; doporučil téma znovu otevřít na BVSBK - S.Zafar dále navrhl, aby z platformy SBK vzešel návrh na řešení skimmingové hrozby na domácím trhu např. formou vydávání karty bez magnetického proužku či vytvořením detailního popisu optimalizace kroků opakovaný výskyt poškozených bankovek v ATM - M.Jirousek (GE) informoval o opakovaném výskytu poškozených bankovek, které se vrací od ČNB přes ATM GE na domácí trh; ostatní provozovatelé ATM zjistí zda se podobné případy vyskytují i na ATM ostatních provozovatelů iniciační role GE Money Bank pro vytvoření platformy pracovní skupiny NFC - M.Jirousek (GE) navrhl transformaci pracovní skupiny Contactless na platformu skupiny NFC - v průběhu prosince 2011 se pracovní skupina Contactless sejde letos naposled s cílem komentovat průběžné informace a zkušenosti z nasazení bezkontaktní technologie na domácím trhu resp.ke komentářům společného webu bezkontaktniplatby.com explicitní vymezení seznamu obchodních míst, které umožňují bezkontaktní platby - VVSBK odsouhlasil uvedení zmíněného seznamu obchodníků na webu bezkontaktniplatby.com - podklady budou průběžně poskytovat všechny acquier. banky zapojené do contactless plateb - aktualizace bude zajišťovaná z platformy SBK ve spolupráci se společností Globit zadržené karty - VVSBK potvrdil již odsouhlasený formát používaných pravidel pro agendu zadržených karet - na domácím trhu jsou používaná defaultní nastavení - VVSBK souhlasí s vytvořením seznamu a explicitního popisu situací pro jednotlivé typy zadržených karet v ATM resp. POS a jejich účtování - VVSBK doporučuje tuto agendu otevřít i na odborné kooperující platformě BV SBK - úvodní draft směřující ke komplexnějšímu zpracování zašle RB návrh na jmenování nového Finančního Arbitra ČR - VVSBK v rámci své nezávislosti neuvažuje s vyslovením podpory komukoli z nově navrhovaných osob otevřený dopis generálního ředitele Credium - R.Kotlán informoval o zrušení oddělení kreditních karet společnosti Credium - viz příloha Otevřený dopis 11. Návrh termínu jednání VV SBK 14. prosince 2011 od 14 hodin v prostorách SBK, Vodičkova 28, Praha 1. Zapsal: Roman Kotlán Schválil : Sirus Zafar SBK 2011 zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l 2/2

3 Sdružení pro bankovní karty Vodičkova Praha 1 m : e : Zápis z jednání ČNB a SBK ze dne 27. října 2011 zástupci ČNB : zástupci SBK : T.Hládek E.Holíková D.Jindřichová M.Soldánová S.Zafar R.Kotlán Program : ZPS. Oversight. SEPA. Cashback. Depozitní ATM 1. ZPS Problematika novely ZPS byla uvedena v širším kontextu vzniku ( účinnost novely Zákona o platebním styku je od ). V detailu se zástupci ČNB zaměřili zejména na nové označení uživatele místo dřívějšího označení držitel. Dále byla komentovaná zásadní změna, kdy klient banky má právo podat do 8 týdnů od odepsání finančních prostředků u banky reklamaci..2. Oversight Hlavním momentem dané oblasti je vytvoření formálního rámce spolupráce mezi SBK a ČNB, zejména v přenášení informací z různých oblastí působení SBK směrem k ČNB. V rámci diskuse byl potvrzen fakt, že spolupráce na úrovni výměny informací a zkušeností mezi SBK a ČNB funguje již několik let a přispívá k efektivnějšímu nahlížení na oblast platebních karet ze strany regulátorů. 3. SEPA Oblast SEPA je řízena a koordinovaná v rámci Národního Koordinačního výboru, kde má svého reprezentanta jak ČNB tak SBK. V komentáři byla zmíněna snaha polského předsednictví ponechat text schváleného materiálu. 4. Cashback Téma Cashback bylo ze strany SBK obšírně představeno, včetně podmínek a okolností zavedení na domácím trhu, úrovní základních parametrů resp. současných aktivit kolem změn parametrů minimálního a maximálního limitu. Nově má ze Zákona o oběhu bankovek a mincí poskytovatel služby Cashback povinnost zajistit proškolení pracovníků, kteří vydávají hotovost. Garantem školení je ČNB, školení je 4-hodinové. Proškolená osoba má možnost školit zaměstnance poskytovatele služby Cashback. Účinnost zákona je od Pro eventuální diskusi s Ministerstvem financí ČR o změně Zákona je nezbytné ze strany SBK vymezit jasnou argumentaci, včetně její kvantifikace. 5. Depozitní ATM Cash-in SBK informovalo zástupce ČNB o zájmu některých domácích vydavatelů karet rozšířit službu ATM Cash-in velkých provozovatelů ATM sítí pro držitele karet institucí, které neprovozují vlastní ATM. Zástupci ČNB zdůraznili, že ČNB umožňuje toliko co umožňuje zákon č. 136/2011, tzn. Certifikace výrobce. Dne by měl být schválen seznam schválených zařízení. SBK zvažuje otevření diskusní platformy ATM Cash-in; ČNB možným hostem. 6. Závěr Zástupci obou stran vyhodnotili setkání jako velmi užitečné a konstruktivní. Obě strany se dohodly na pokračování dialogu, vzájemné informovanosti a možnosti pozvat zástupce druhé strany k odborným diskusím na konkrétní témata. Obdobná dvoustranná setkání se budou konat v půlročním intervalu. Kontaktní osobou za ČNB je D.Jindřichová, za SBK potom R.Kotlán. Zapsal : R.Kotlán, SBK Schválil : S.Zafar, předseda SBK SBK 2011 zápis z jednání zástupců ČNB a SBK l 1/1

4 Záznam z 50. jednání Card Working Group (CWG) při EPC v Bruselu Datum jednání: Účast za ČR: Marie Hešnaurová Projednávané body: 1. Kontrola zápisů: z 48. jednání CWG schůzka v Bruselu z 49. jednání CWG conference call Vystoupení zástupce ECB (Peter Praet ) v EPC Hlavní sdělení: Je třeba důsledně prosazovat oddělení kartových schémat a processingu Urychlit práce na standardizaci s cílem dosažení interoperability Bezpečnost retailových plateb je prioritou hlavně důraz na CNP transakce Eliminace mag. proužku na kartách Kritika pomalého nástupu Evropského kartového schématu/schémat EPC by měla mít za cíl snížit poplatky za procesování kart. transakcí 3. Téma Regulace Interchange Fee Joaquin Almunia (komisař EC DG Competition) vystoupení na konferenci Next Generation Cards and Payments v Bruselu, Z obsahu: požadavek na odstranění bariér, které brání: rychlejšímu nástupu konkurence (vznik a rozvoj evropského schématu inovacím (nástup nových platebních metod jako např. PayPal, Google apod.) rychlejšímu postupu ve standardizaci a dosažení interoperability v SEPA oblasti bude nezbytné zavést vyvážený mechanismus regulace, self-regulace a tlaku konkurence. Současná SEPA pro karty funguje na bázi pouhé self-regulace a tento mechanismus už zřejmě dosáhl svého maxima. Diskuse v CWG: MIF je komplexní problém právní, ekonomický, sociální DG Comp cílí primárně na kartová schémata, ale zákon ovlivní především banky. MIF představuje podstatnou část provize od obchodníka (70-90%). Bude dále následovat debata mezi EC, ECB a EPC k objasnění otázek: Je MIF problém? Jak by měla regulace vypadat? Může regulace ovlivnit vznik nového schématu a inovace? Regulace zásadním způsobem změní ekonomický model fungování. 4. SEPA Cards Certification Management Body (SCCMB) CMB bude zřízeno v první fázi pod křídly EPC, následně se oddělí, vedení se bude skládat ze zástupců bank, schémat a obchodníků. Zahájení fungování v 1H Prvním úkolem bude zajistit fungování jednotného způsobu certifikací bezpečnosti, základem budou tzv. Common Criteria jednotný set bezpečnostních požadavků na karty a akceptační zařízení. Certifikace funkčností je zatím hodně nejasná a bude řešena až v další fázi. Současně byl projednán dokument Terms of Reference SCCMB, který nastavuje podmínky a pravidla fungování SCCMB. 5. Business Practices for Cards prezentace ECB na COGEPS Otevřené otázky: Surcharging z pohledu ECB je OK, ale musí odpovídat provizi MIF - ECB zaujímá neutrální stanovisko Transparentnost nutná podmínka pro větší konkurenci a efektivnost

5 Co-branding představa, že vydavatelé by měli mít svobodu v co-brandingu, (byl zmíněn př. MC + AMEX na jedné kartě). Nesmí to ale být nástroj pro zachování domácích schémat Požadavky na reporting od kartových schémat Akceptace karet u obchodníků - obchodníci musí mít svobodu zvolit si k akceptaci takové karty, které jim vyhovují. Nesmí být nuceni přijímat všechny. Balíčkování produktů = snaha prodat více produktů za nižší cenu. Produkty a služby by měly být nabízeny odděleně. Výběr aplikace na kartě, která bude použita k platbě kdo by měl rozhodovat? Klient nebo obchodník? Blending rozdíly v poplatcích kartových schémat by měly být reflektovány v poplatcích obchodníků. 6. Diskuse na téma Chip only karty Karty by buď neměly obsahovat mag. proužek, nebo pokud ho budou potřebovat, pak by neměl nést data potřebná pro provedení transakce. Možným řešením je i blokace mag. proužku a odblokování na žádost klienta. Hlasy v CWG: mag. proužek na kartách není hlavní problém 70% fraudů pochází z CNP prostředí, je tedy třeba přednostně řešit bezpečnost na internetu. Navíc USA zavedou za 2-3 roky lability shift pro EMV transakce. 7. Update SEPA Cards Framework V příštím roce by mělo dojít k aktualizaci PSD, současně by měly být vyjasněny výše zmíněné otázky. EC by měla do konce roku publikovat tzv. Green paper. Tyto dokumenty poslouží jako vstupy pro aktualizaci SCF. Zapsala: M. Hešnaurová

6 Otevřený dopis p. Luďka Keltyčky, generálního ředitele Credium, a.s. Vážená paní, vážený pane, pečlivě sledujeme aktuální vývoj na světových finančních trzích, který se zejména s ohledem na rozhodnutí evropských vlád velmi pravděpodobně dotkne i České republiky. Je nesporné, že na vzniklou situaci budou muset reagovat v nejbližších týdnech a měsících všechny silné finanční skupiny působící na evropských trzích. Skupina Credit Agricole S.A., jejíž je Credium součástí, přijala včas novou strategii, která nám umožní zvýšit naši konkurenceschopnost a pružně využívat zajímavých obchodních příležitostí. Cílem je maximálně se koncentrovat pouze na profitabilní obchody a využít situace k upevnění své pozice na trhu. Dovolte mi proto, abych Vás informoval, že v duchu této strategie jsme se rozhodli okamžitě zastavit některé projekty, jejichž profitabilita ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nevykazuje dostatečnou efektivitu a jež zároveň nepatřily ke klíčovým obchodním aktivitám společnosti Credium. Jedná se konkrétně o zrušení úseku nákladní dopravní techniky (necelých 6 % všech obchodů Credium) a oddělení kreditních karet (kolem 1 %). Tato opatření se nedotýkají našeho hlavního byznysu, kterým bylo a je financování nákupu osobních a užitkových automobilů, jež historicky tvoří páteř naší činnosti, a též budeme dále stavět na internetové půjčce, která je dostupná on-line na a Maximálně se nyní soustředíme na rozvoj a kvalitu v těchto oblastech naší činnosti. Hlavní inovací bylo již v první polovině 2011 zavedení on-line systému, který znamená pro autosalony zjednodušení a zásadní zrychlení Credium obchodního případu. Dnes garantujeme rychlost schvalování a výsledkem je, že více jak 60 % obchodních případů schválíme již do 10 minut. Zákazník tak během jediné návštěvy autosalónu vyřídí všechny finanční služby včetně pojištění. Credium je jedním z největších klientů pojišťoven v České republice, takže dokážeme nakoupit pojištění za daleko výhodnějších podmínek, což se pochopitelně odráží v jeho nižší ceně, za kterou můžeme pojištění následně prodat našim zákazníkům. Vedle klasického povinného ručení a havarijního pojištění roste poptávka i po dalších pojistných produktech, které máme v portfoliu, jako např.: pojištění GAP, pojistné produkty řešící klientovu neschopnost splácet apod.

7 Již několik let se úspěšně Credium umisťuje mezi pěti největšími společnostmi na trhu financujícími dopravní techniku. Smluvně spolupracujeme řádově se stovkami dealerů, na jejichž autosalonech je dostupné financování Credium. U některých značek se nám bezkonkurenční nabídkou podařilo uvést na trh exkluzivní značkové financování. Vedle značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda jsme v letošním roce rozšířili rodinu značkového financování o vozy značek Jaguar, Land Rover a Jeep. Důležitými ukazateli kredibility Credia pro všechny naše obchodní partnery a zákazníky v Čechách a na Slovensku jsou mimo jiné hospodářský výsledek a v případě finanční společnosti např. i řešení vlastních financí. Cílem společnosti Credium pro rok 2011 v oblasti financování bylo zajištění maximálního množství dlouhodobých zdrojů, samozřejmě s ohledem na splatnost aktiv. To se podařilo a Credium je aktuálně z 80 % financováno dlouhodobými zdroji. Na tomto poli pokračujeme v dosavadní úspěšné spolupráci se svými hlavními bankami, a to Komerční bankou, UniCredit Bank ČR a Všeobecnou úvěrovou bankou. Ve všech těchto bankách nyní může Credium čerpat peněžní prostředky se splatností až 4 roky, což je velmi důležité z hlediska zajištění likvidity společnosti. Společnost je schopna dostát všem svým závazkům z uzavřených smluv, což se zejména týká dlouhodobé spolupráce v oblasti financování několika dealerských sítí. Díky čerpání dlouhodobých prostředků s jasně definovanou úrokovou sazbou rovněž můžeme lépe plánovat a nastavovat výnosnost všech produktů, které společnost poskytuje. V důsledku toho je významným impulzem pro trh i fakt, že Credium i v ekonomicky nelehké době trvale dosahuje kladných hospodářských výsledků. Na konci roku 2011 očekáváme výborný hospodářský výsledek Credium, a.s. přesahující 100 mil. Kč po zdanění. Toto je výsledkem oboustranně výhodné obchodní spolupráce Credia především a nejvíce se všemi spolupracujícími autosalony. Naše výsledky pak dokazují, že jsme nejen silnou finanční společností a perspektivním obchodním partnerem všem našim zákazníkům a partnerům v České republice a na Slovensku ale i platným členem silné mezinárodní skupiny Credit Agricole S.A. Věříme, že provedení změn (uzavření dvou nerentabilních oblastí naší činnosti) je nutné pro to, aby společnost Credium v České i Slovenské republice nadále rozvíjela pozici úspěšné značky, která má před sebou pozitivní budoucnost spojenou s dalším růstem. S pozdravem Luděk KELTYČKA předseda představenstva a generální ředitel Credium, a.s. V Praze,

magazín sbk No 2 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 2 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 2 2 0 0 6 v tomto čísle najdete celou řadu informací a komentářů z aktuálních událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a bezpečnosti a mnoho dalších zajímavostí ze světa platebních

Více

No 2. cardmag no 2/08 1 2008

No 2. cardmag no 2/08 1 2008 No 2 2 0 0 8 V jarním čísle magazínu přinášíme aktuality a komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v zahraničí rozhovor s managementem společnosti Austria Card komentáře k vývoji evropského projektu

Více

2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty.

2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty. 2004 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 162 433, fax: 224 162 434, www.bankovnikarty.cz Strana 1 Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz #3/2009 cardmag TM V letním čísle magazínu představujeme společnost ingenico, přinášíme rozhovory, komentáře, statistiky a postřehy z odvětví platebních karet z domova i ze zahraničí magazín nejen o kartách

Více

O Sdružení pro bankovní karty

O Sdružení pro bankovní karty STANOVISKO SDRUŽENÍ PRO BANKOVNÍ KARTY K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O MEZIBANKOVNÍCH POPLATCÍCH ZA PLATEBNÍ TRANSAKCE ZALOŽENÉ NA KARTÁCH O Sdružení pro bankovní karty Sdružení pro bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

paro par la ola par slov slo o

paro par la ola par slov slo o Výroční zpráva 010 Obsah Slovo úvodem 3 Profil společnosti Cetelem Dlouhodobá strategie 9 Produktová nabídka společnosti 11 Milníky v historii společnosti 13 Společenská odpovědnost 1 Skupina BNP Paribas

Více

No 4. cardmag no 4/07 1 2007

No 4. cardmag no 4/07 1 2007 No 4 2 0 0 7 V podzimním čísle magazínu najdete aktuální informace a komentáře k událostem z kartového odvětví u nás i v zahraničí aktuality z oboru technologií a bezpečnosti rozhovor s panem Petrem Benešem,

Více

Citibank. Věc: Odpovědi na Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky Změny v bankovním sektoru

Citibank. Věc: Odpovědi na Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky Změny v bankovním sektoru Citibank V Praze dne 30. srpna 2005 Věc: Odpovědi na Konzultační materiál Ministerstva financí České republiky Změny v bankovním sektoru Vážený pane náměstku, v příloze Vám zasíláme odpovědi na Konzultační

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 1 ČESKOMORAVSKÁ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

magazín sbk No 1 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 1 2 0 0 6 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 1 2 0 0 6 v tomto čísle najdete. rozhovor s Petrem Gabrižem z First Data Slovakia... informace o technologiích a bezpečnosti. aktuality z domova i zahraničí. statistiky. marketing a trendy. pár tipů

Více

cardmag C E S T A D O VANCOUVERU 2010

cardmag C E S T A D O VANCOUVERU 2010 #1/2009 cardmag TM C E S T A D O VANCOUVERU 2010 v zimním čísle přinášíme rozhovor s blankou havláskovou, generální ředitelkou společnosti abnote czech a řadu zajímavostí z domácího i zahraničního karetního

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

magazín sbk No 3 2 0 0 5 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

magazín sbk No 3 2 0 0 5 sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1 No 3 2 0 0 5 v tomto čísle najdete. rozhovor s ing. Janem Čarným... informace o technologiích a bezpečnosti. aktuality z domova i zahraničí. statistiky. marketing a trendy. pár tipů na drink. a mnoho dalších

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací?

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Komerční banka 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Domníváme se však, že stát by měl stanovit obecná pravidla

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více