KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb"

Transkript

1 KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P., Národní muzeum, Ústředí lidové umělecké výroby s. Obr. Přehled lit. a pramenů. Články Bývalá zvonička ve Vědomicích z r Český lid, 9, 1900, s Ze zpěvů blatských. In: Musejní sborník 1900, Soběslav 1900, s Stavby dřevěné na Podřipsku. Český lid, 11, 1902, s. 104, 129. Ze života lidu českého. Český lid, 11, 1902, s , , 168, Hliněné nádobí jihočeské. Český lid, 12, 1903, s Starodávný nábytek dřevěný. Český lid, 13, 1904, s Píseň divná o Faustovi z roku Český lid, 13, 1904, s Zpráva o činnosti Podřipského muzea v Roudnici nad Labem. Podřipský musejník, 1, 1904, s Z lidových popěvků. Staré a nové zvěsti ze Soběslavě a okolí, 1905, s Jesle soběslavské z r Staré a nové zvěsti ze Soběslavě a okolí, 1905, s

2 Z popěvků soběslavských z první polovice 19. století. Staré a nové zvěsti ze Soběslavě a okolí, 1905, s Rožmberská růže ve znaku soběslavském. Český lid, 15, 1906, s Voračky masopustní v Poleni. Český lid, 15, 1906, s Chození sv. Lucie v jižních Čechách a barborek v Roudnici. Český lid, 16, 1907, s Peruchty, perychty, peruty na Podřipsku. Český lid, 16, 1907, Zvyky lidové. Podřipský musejník, 4, 1907, s Voračky masopustní v Poleni. Český lid, 17, 1908, s Obchůzka brůny na Podřipsku. Český lid, 18, 1909, s Dřevěné zámky v Řakomi. Český lid, 18, 1909, s Peruchty a brůny na Podřipsku. Český lid, 19, 1910, s Babí večer. Baby jdou! Český lid, 19, 1910, s Ambrož honí děti (7. prosince). Český lid, 19, 1910, s Kolednice a koledník v Ohnišově. Český lid, 19, 1910, s Křtitel otevíratel v Němčicích. Český lid, 19, 1910, s Ze soběslavského ovzduší II. Staré i nové zvěsti ze Soběslavě a okolí, 1910, s Průvodce po sbírkách muzejních. Podřipský musejník, 6, 1911, s

3 O peruchtě a brůně v Rochově u Brozan. Český lid, 21, 1912, s Obchůzka lucky v Hracholuskách, Protivici a Malém Boru (jižní Čechy). Český lid, 21, 1912, s Perychty v Želevicích u Libochovic. Český lid, 21, 1912, s Dření žáby o letnicích na Klatovsku. Český lid, 21, 1912, Obr. Boží dárky o Květnou neděli. Národopisný věstník československý, 7, 1912, s Kroje XVIII. století. Podřipský muzejník, 7, 1912, s. 27. Shazování a stínání kozla v Brozanech. Podřipský musejník, 7, 1912, s Ženský kroj na Roudnicku. Podřipský musejník, 7, 1912, s Z vánočních obyčejů lidových v Čechách. Zlatá Praha, 29, 1912, s Masopust. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 1, 1923/1924, s Masopustní zlatý perník. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 2, 1924/1925, s Zlatý perník z trhu mikulášského a vánočního. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 2, 1924/1925, s Koleda z Roudnice. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 2, 1924/1925, s. 71. Lucka v Újezdě u Domažlic. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 7, 1929/1930, s Obr. Koledníci s hrnčeným (bukáčem, bukálem) v Domažlicích. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 7, 1929/1930, s Šotek z Přestavlk. Český lid, 30, 1930, s

4 Brána vítězná chrámu chudenického. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 8, 1930/31, s Z LITERATURY O KARLU ROZUMOVI Knihy Karel Rozum, život a dílo zakladatele Podřipského muzea a Lidové zvyky na Podřipsku. Městská Hláska v Roudnici nad Labem ve dnech [Katalog k výstavě.] Roudnice nad Labem, Podřipské muzeum Karla Rozuma [2003]. 54 s. ŠŤOVÍČEK, Jan: Lidové zvyky na Podřipsku. Doslov Jaroslav Černý. Kresby Karel Rozum. Fot. Václav Vokráčka. Roudnice nad Labem, Oblastní Galerie výtvarného umění s. XXIV s. obr. Články Studie prof. Karla Rozuma o české keramice. Český lid, 13, 1904, s ZÍBRT, Č.: Z národopisných studií prof. K. Rozuma. Český lid, 15, 1906, s HORSKÝ, E.: Studie profesora Karla Rozuma o lidovém pečivu na Roudnicku. Český lid, 19, 1910, s Prof. K. Rozuma kresba slovenského džbánku z r Český lid, 20, 1911, s PROS, R.: Profesor Karel Rozum mrtev. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 10, 1932/1933, č. 8, s. 14. PROS, R.: Za prof. Karlem Rozumem. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 10, 1932/1933, č. 9-10, s , DOBR, J.: Podřipské muzeum prof. K. Rozuma. In: Podřipsko. Celkový obraz kraje. Roudnice nad Labem, Okresní osvětový sbor 1940, s JIROUCH, R.: Vzpomínka na prof. K. Rozuma. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 1, 1970, s ZÁPOTOCKÝ, M.: Archeologická práce a muzea na Litoměřicku do roku In: Litoměřicko. Vlastivědný sborník, 8, 1971, s

5 ŠŤOVÍČEK, Jan: Život a zvyky lidu Úhonic v zápiscích Karla Rozuma. In: Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti, 1976 (49), č. 1, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum ( ). Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 14, 1977, s KASTNER, Quido: Karel Rozum a jeho pokračovatelé. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 14, 1978, č. 2, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Střední Polabí v národopisných sběrech prof. K. Rozuma. In: Vlastivědný zpravodaj Polabí, 18, 1978, č. 5, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum Karla Rozuma v Roudnici. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 15, 1979, č. 10, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum Karla Rozuma v Roudnici. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 15, 1979, č. 11, s KASTNER, Quido: Archivní pozůstalost Karla Rozuma a Jaroslava Dobra. In: Litoměřicko. Vlastivědný sborník, 15, 1979, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum. Průboj, 32, , č. 34, s. 15. KASTNER, Quido: Podřipský musejník ( ). Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 16, 1980, č. 3, s KASTNER, Quido: Podřipský musejník ( ). Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 16, 1980, č. 3, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 16, 1980, č. 10, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 16, 1980, č. 11, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum. Kulturní měsíčník litoměřického okresu, 16, 1980, č. 12, s KASTNER, Q.: Historie Podřipska v muzejních sbírkách. Průboj, 34, , č. 188, s. 5. KASTNER, Q.: Muzeum ve Velvarech. Proud, 32, , č. 32, s. 3 5

6 KASTNER, Q.: Muzeum ve Velvarech. Proud, 32, , č. 33, s. 3 ŠŤOVÍČEK, Jan: Nevyčerpatelný pramen stále živého díla. Proud, 33, , č. 52, s obr. KASTNER, Quido: Pražská pozůstalost Karla Rozuma. In: Acta Litomericensia, 1983, s Fotogr. příl. KASTNER, Quido: Roudnická jubilea roku Kulturní listy litoměřického okresu, 19, 1983, s obr. ŠŤOVÍČEK, J. KASTNER, Q.: Zakladatelé Podřipského muzea (Karel Rozum a František Kučera). Proud, 34, , č. 48, s obr. 2 pl. ŠŤOVÍČEK, Jan: Výstavní ruch a podřipská vlastivěda. In: Vlastivědný sborník Podřipska, 1985, č. 5, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Z dějin Podřipského muzea léta In: Vlastivědný sborník Podřipska, 1985, č. 5, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a jeho muzejní, národopisná a regionálně historická práce na Podřipsku. In: Litoměřicko. Vlastivědný sborník 21/22, 1985/1986, s obr. Lit. pod čarou. ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a české národopisné muzejnictví. Národopisný věstník československý, 5/47, 1988, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Národopisné sběry Karla Rozuma z Mělnicka. In: Vlastivědný sborník Mělnicka, 2, 1989, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Lidové zvyky Křivoklátska v zápisech Karla Rozuma. Zpravodaj. Okresní muzeum a galerie, 1989/1990, č. 10, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Roudnické muzejnictví kdysi a dnes. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 1991/1992, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a lidová píseň. Český lid, 79, 1992, č. 2, s KASTNER, Q.: Rozum a Podřipsko. Nezávislý proud, , s. 3. KASTNER, Quido: Karel Rozum a Podřipské muzeum. Dnešní Litoměřicko, 1, , č. 149, s. 8. 6

7 ŠŤOVÍČEK, Jan: Z dějin Podřipského muzea léta In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 5, 1995, s KOUKAL, Pavel: Zakladatel Podřipského muzea. Ústecký deník, 4, , č. 192, SD magazín, s. 12. KASTNER, Quido: Karel Rozum. Roudnické noviny, červenec 1996, č. 7, s výročí založení Podřipského muzea. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 1996, č. 6/2, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 1998, č. 8/1, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a národopis Podřipska. [K 65. výročí úmrtí zakladatele Podřipského muzea.] In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 1998, č. 8/1, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum a vlastivědná práce na Podřipsku. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 1998, č. 8/2, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Rodina Rozumů a pobyt J. K. Tyla v Českých Budějovicích. Výběr, 36, 1999, č. 2, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum tvůrce Podřipského muzea v Roudnici n. L. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2000, č. 10, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum etnograf Podřipska. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2000, č. 10, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a lidová píseň. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2000, č. 10, s KASTNER, Quido: Podřipské muzeum Karla Rozuma v Roudnici nad Labem v letech In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2000, č. 10, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a Klatovy. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2000, č. 10, s Obr. ŠŤOVÍČEK, Jan: Národopisné sbírky Karla Rozuma z Mělnicka. In: Vlastivědný sborník Podřipsko, 2001, č. 11, s KASTNER, Quido: Vůdčí osobnosti Podřipského muzea v letech Roudnické noviny, 8, 2002, č. 1, Muzejní listy, s

8 ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum zakladatel roudnického muzea. Roudnické noviny, 8, 2002, č. 12, Muzejní listy, s. 18. WEIKERT, Petr: Podřipské muzeum představuje život a dílo Karla Rozuma. Deník Litoměřicka, 11, , č. 217, s. 15. WEIKERT, Petr: Podřipské muzeum proměnilo věž v Hlásku za výstavní prostor. Deník Litoměřicka, 11, , č. 220, s. 20. ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum a lidové zvyky. Roudnické noviny, 9, 2003, č. 1, Muzejní listy, s ŠŤOVÍČEK, Jan: Karel Rozum. Roudnické noviny, 9, 2003, č. 3, Muzejní listy, s Karel Rozum významná osobnost. [Sestaveno dle mater. J. Štovíčka.] Roudnické noviny, 10, 2004, č. 12, s. 9. Vánoční zvyky. Roudnické noviny, 10, 2004, č. 12, s BIBLIOGRAFIE KUNZ, Ludvík: Soupis prací Zíbrtova Českého lidu. P., Společnost čs. národopisců při ČSAV 1960, s Příručky Společnosti čs. národopisců. SLOVNÍKY A ENCYKLOPEDIE HOFFMANNOVÁ, Jaroslava PRAŽÁKOVÁ, Jana: Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. P., Libri 2000, s SKLENÁŘ, Karel SKLENÁŘOVÁ, Zuzana: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. 1. vyd. P., Libri 2005, s

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY Ing. arch. Jan Falta Statutární město Hradec Králové, Odbor památkové

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové,  Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy; jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

46 Benz R. Památník z Beethovenových slov

46 Benz R. Památník z Beethovenových slov 598 Artoday Současné světové umění 56 Aspelund L. O pěveckém umění 1 Avksentěv V. Lidový orchestr ruských lidových nástrojů 317 Babouk S. Encyklopedie světového malířství 140 Bachtík J. Shakespeare a hudba

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

Mgr. Jana Audesová-Houšková

Mgr. Jana Audesová-Houšková Mgr. Jana Audesová-Houšková (1966) Působení na gymnáziu: od r. 1980 do r. 1984 (studentka) 1999/2000, 2004, 2006 dosud (učitelka VV) Třídní profesor: Marta Milovská Pokračování studia: Pedagogická fakulta

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 2015 červenec MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Kulturní dům, Domažlická 767, Klatovy, tel.: 376 370 911. Předprodej: 376 370 922; 724 823 466 info@mksklatovy.cz, www.mksklatovy.cz 4. 7. 2015 /sobota/ TURBO -

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Tábor vybudovali roku 1420 Tábor označení města Tábor Největší stavební rozvoj Tábora nastal po roce 1437 1452 město se vzdalo vojsku

Tábor vybudovali roku 1420 Tábor označení města Tábor Největší stavební rozvoj Tábora nastal po roce 1437 1452 město se vzdalo vojsku Z D Č F PŘ Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 37 000 obyvateli je po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Město, jehož centrum je památkovou rezervací, je

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více