PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

2 Název zakázky: Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice Zadavatel: se sídlem: Informace o zadavateli: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Městská část Brno Černovice IČ: zastoupené: Mgr. Pavel Blažík, starosta městské části Brno Černovice na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn Statutu města Brna Předmět zakázky: Předmětem zakázky je letní a zimní údržba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice. Údržba komunikací musí být zajištěna v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, přílohou č. 6, 7 a 8 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., plán organizace, technologie a denní záznamy zimní údržby a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Brna číslo 10/2010 k zajištění udržování čistoty silnic a jiných veřejných prostranství. 1. Letní údrţba komunikací 1.1. Jedná se o letní blokové čištění komunikační sítě, rozdělené do čtyř cyklů, které mají vlastní specifikaci Blokové čištění obsahuje komplexní ruční i strojní úklid s následným umytím komunikací v dané lokalitě včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků, rozvoz, umístění a následný svoz vlastního dopravního značení, pořízení fotodokumentace parkujících vozidel při dodržení následujících podmínek: - Dopravní značení (B29, IP25a a IP 25b) zákaz stání s dodatkovou tabulkou E13 a E8 a, b, c, d, e, která bude obsahovat datum a čas, kdy bude blokové čištění prováděno, bude rozmístěno minimálně 7 dní před stanoveným dnem dočasného zákazu stání a to dle 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. - Jako součást blokového čištění zhotovitel týden před provedením blokového čištění, tj. v době rozmísťování dopravního značení, pořídí fotodokumentaci parkujících vozidel v daných lokalitách a rozmístěného dopravního značení.

3 Zhotovitel bude v rámci blokového čištění spolupracovat se společnostmi Brněnské komunikace, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Technické sítě Brno, a.s. které budou pro městskou část Brno-Černovice zajišťovat opravu a čištění kanalizace a kanalizačních vpustí a opravy VO. - Dopravní značení bude v majetku zhotovitele Strojní letní čištění komunikací zahrnuje množství vyčištěných kilometrů komunikací v obou jízdních pruzích. Zametání komunikací je prováděno včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků a bude realizováno v celé šířce komunikace Ruční letní čištění komunikací zahrnuje časové a materiální náklady na ruční úklid včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků. Letní údržba komunikací bude prováděna v období od 1. dubna do 30. listopadu. Celková délka komunikací pro letní údržbu - 28,7 km. 2. Úklid a zimní údrţba komunikací 2.1. Úklid a zimní údržba komunikací bude prováděna v rozsahu dle níže uvedených bodů 2.2. až 2.6 tohoto článku Strojní zimní údržba komunikací pluhování odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť Strojní zimní údržba komunikací pluhování a posyp odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby objednatel Ruční zimní úklid zahrnuje odklizení sněhu a zajištění posypu inertním materiálem, solí nebo jejich směsí na schodištích, lávkách a úzkých strojově nepřístupných chodnících a podobných místech. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby objednatel Odstranění sněhových bariér na přechodech pro chodce (v celé šíři přechodu), autobusových zastávkách (v délce 12 m) a na veřejných vyhrazených parkovacích místech pro zdravotně tělesně postižené (odklizení celého parkovacího stání) Naložení sněhu a odvoz sněhu zahrnuje přistavení vozidla naložení sněhu a odvoz sněhu na místo určené objednatelem včetně vyložení (nutné v případě hromadění sněhu a s tím související omezení průjezdnosti). Zimní údržba komunikací bude prováděna v období od 1. listopadu do 31. března. Celková délka komunikací vozovek pro zimní údržbu - 13,5 km. 3. Komplexní údrţba chodníků (letní a zimní)

4 3.1. Letní údržba chodníků bude prováděna v rámci blokového čistění (tj. zároveň s blokovým čištěním, ve čtyřech cyklech ročně) Letní údržba zahrnuje strojní a ruční čištění a údržbu v celé šíři chodníku, ruční dočištění nepřístupných míst, mechanickou likvidaci prorůstajícího plevele, postřik totálními systémovými herbicidy v celé šíři chodníku Strojní a ruční letní údržba chodníků dále zahrnuje činnosti: odstraňování nečistot, jejich sběr, odvoz a odstranění, ruční nebo strojový sběr exkrementů včetně přilehlých travnatých ploch podél chodníků a z vybraných travnatých ploch dle vybraných ploch v příloze, jejich sběr, odvoz a odstranění (likvidace) Strojní zimní údržba chodníků pluhování odstranění sněhové vrstvy radlicí z chodníků. Úklid sněhu z předmětných ploch prohrnováním, odstranění nečistost, jejich sběr, odvoz a odstranění Strojní zimní údržba chodníků pluhování a posyp odstranění sněhové vrstvy radlicí z chodníků a jejich následný posyp inertním materiálem, drtí apod. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby objednatel Ruční zimní údržba chodníků čištění a dočištění nepřístupných míst, jejich sběr, odvoz a odstranění. Celková délka chodníků pro zimní a letní údržbu - 33,7 km. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. Zvolený druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pořadové číslo nabídky: 1. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: Sídlo: ŠIMEK 96, spol. s r.o. Herčíkova 17, Brno IČ: Celková cena údrţby komunikací za 1 rok v Kč bez DPH: ,- Pořadové číslo nabídky: 2. FALKY, spol. s r.o. Sídlo: Kaštanová 637/141e

5 IČ: Celková cena údrţby komunikací za 1 rok v Kč bez DPH: ,- Pořadové číslo nabídky: 3. Sídlo:.A.S.A. Sluţby Ţabovřesky, s.r.o. Korejská 4, Brno IČ: Celková cena údrţby komunikací za 1 rok v Kč bez DPH: ,92,- Pořadové číslo nabídky: 4. Společnost PET group, a.s. - SVÍTIL PLUS s.r.o. Společník: PET group, a.s. SVÍTIL PLUS s.r.o. Sídlo: Opálkova 748/4, Brno Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Vychodilova 2553/16 IČ: Celková cena údrţby komunikací za 1 rok v Kč bez DPH: ,- Důvod zrušení zadávacího řízení: V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem k tomu, že zjednodušené podlimitní řízení lze použít pouze pro podlimitní veřejné zakázky, přičemž dle průměrných nabídkových cen uchazečů spadá zakázka dle výše předpokládané hodnoty do nadlimitních, zadavatel se v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona rozhodl toto zadávací řízení zrušit a po úpravě předpokládané hodnoty opětovně vyhlásit v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. V Brně dne za VIA Consult a.s. zástupce zadavatele - Statutární město Brno - Městská část Brno Černovice Mgr. Nikola Paříková

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Centrální Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupený: Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Plán zimní údržby 2014-2015

Plán zimní údržby 2014-2015 Plán zimní údržby 2014-2015 Provádí: Ašské služby, s.r.o Zimní údržba obsah 1. Úvod organizace zimní údržby (všeobecně) 2. Odpovědné osoby 3. Směnné rozdělení služeb 4. Okruhy a prostory pro zimní údržbu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Dle 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávku zadávaná dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky město Uherské Hradiště Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-05/36-2013 V Táboře dne 2. ledna 2014 Počet listů: 5 Zpráva zadavatele Zadavatel pořizuje na základě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více