Prosba Dne od budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosba Dne 26.4.2015 od 15.00 budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv)"

Transkript

1

2 Beltine v Hroubovicích Srdečně vás zveme na tradiční pálení čarodejnic, které se uskuteční na hřišti pod zastávkou dne Začátek akce bude v před obecním úřadem, odkud se průvod masek a čarodejnic vydá na pochod ke hřišti.přijďte s námi oslavit příchod jara a to nejlépe v masce, vhodné pro navození té správné atmosféry. (kv) Prosba Dne od budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv) Sousedské sváteční posezení Srdečně vás zveme na sousedské sváteční posezení s hudbou, které se uskuteční dne od hodin na obecním úřadě. Přijdťe všichni s dobrou náladou. Těšíme se na vás! (kv) Výřez náletových dřevin na pozemcích v majetku obce Obdrželi jsme souhlas OŽPZ Pardubického kraje na pokácení náletových dřevin na pozemcích v majetku obce Hroubovice v přírodní rezervaci Annenské údolí. Tyto dřeviny jsme pokáceli a nyní vám je nabízíme k prodeji.jedná se o tvrdé dřevo z listnatých dřevin(převážně Jasan ztepilý, Olše lepkavá) a to v celkovém množství cca 9 prostorových metrů. Minimální cena byla určena v částce 500Kč za jeden prostorový metr a zájemce musí koupit celé nabízené množství. Své nabídky vhazujte do k tomuto účelu připravenému boxu v obchodě "U Haničky" a to do , hodin.nabídka musí obsahovat vaše jméno, příjmení, adresu a cenu za jeden metr prostorový, kterou jste ochotni za nabízené dřevo zaplatit. Box s nabídkami bude otevřen za účasti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva naší obce, vhozené nabídky vyhodnoceny a výsledek vyhlášen rozhlasem. Takto získané prostředky použijeme na uspořádání některé z dalších kulturních akcí v naší obci. (msa)

3 Osvobození Osvětimi Dne si celý svět připomněl osvobození koncetračního tábora Auschwitz-Birkenau 60.armádou 1.Ukrajinského frontu Rudé armády. Tento komplex nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, vybudovaný na místě, které původně sloužilo jako kasárna a jako koncentrační tábor měl být původně určen pro likvidaci příslušníků polské inteligence a odbojářů, se posléze změnil v místo provedení nacistického plánu konečného řešení. Pochopit důvody pro takový čin, kterému padlo za oběť nejméně Židů, Poláků, Romů, sovětských válečných zajatců, vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů atd.) je pro zdravý rozum nemožné a nezbývá nám než doufat, že se již nic podobného nebude v historii lidstva opakovat. (msa)

4 ROZHOVOR s vedoucí výtvarného kroužku Kristinou Klusoňovou Ujala jsi vedení výtvarného kroužku. Co Tě přivedlo k nápadu, takový kroužek vést? Vyskytla se zde možnost, vést nebo spíše zavést nějaký zájmový kroužek pro děti. Neváhala jsem a přihlásila se s nápadem vedení výtvarného kroužku, protože děti mám moc ráda a věci okolo výtvarky mě moc baví, a je to možnost jak je naučit něčemu novému co se jim může třeba jednou hodit.je to něco jiného než pouze sedět u počítačových her.na kroužku rozvíjejí svou zručnost a fantazii a to je důležité. Jaké výtvarné techniky Tě nejvíce baví? Určitě ubrousková technika, práce s temperovými barvami,lepení, ale také ostatní techniky s netradičním výtvarným materiálem, jako je vata, těstoviny, ubrousky, látka, či přírodniny, protože jsou snadno k sehnání a závěrečná díla vypadají nádherně. I děti s nimi rády pracují. Jaké je to vést malé děti k výtvarnému umění a práci? Práce s dětmi mě velice baví, mám děti moc ráda a možnost je naučit něco hezkého a nového je úžasná. Myslím si, že děti, které výtvarný kroužek navštěvují, mají k výtvarné činnosti nějaký vztah a moc je to baví. Proto si vedení tohoto kroužku užívám. Jsou zapálené do práce a moc šikovné, nebráním se ani, když přinesou nějaký nový nápad. Promyslím, jak by se dal realizovat a do nějaké z hodin ho zařadím. Jaké máš plány a co nového bys chtěla vnést do činnosti kroužku? Mé plány jsou takové, aby výtvarný kroužek v Hroubovicích stále fungoval a děti se mohly někde odreagovat, proto se budu snažit vést tento kroužek, dokud mi to můj čas dovolí.dále bych chtěla výtvarný kroužek zpestřit tím, že budu zařazovat i pracovní činnosti, aby se děti naučily i nějaké zručnosti. Máš jedinečnou možnost říci něco čtenářům anebo je touto cestou pozvat do výtvarného kroužku Jsem ráda, že jsem se s takovou možností mohla setkat a doufám, že dětí ve výtvarném kroužku bude přibývat.že se za námi přijdou podívat i děti, které ve výtvarném kroužku ještě nebyly.je to možnost jak si najít nové kamarády, zažít srandu, a dát průchod své fantazii a ještě něco krásného si odnést domů. (msa)

5 Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu Na jednání posledního veřejného zastupitelstva naší obce bylo projednáváno téma zákazu používání hlučných strojů ve vyhrazené dny.vyhledem k tomu, že naše obec nemá žádnou platnou vyhlášku, která by dannou problematiku řešila, je na uvážení každého občana, jaký postoj zaujme.v danné problematice je třeba zvážit dva faktory. Jedním je přiměřenost, druhým nutnost udržovat svůj majetek v řádném stavu. Všichni zastupitelé se usnesli na tom, že není rozumné občany, kteří pro dannou činnost nemají volný čas v pracovním týdnu, omezovat v tom, aby tuto činnost provedli v den pracovního klidu, volna či ve svátek. Doporučení Ministerstva vnitra ČR pro téma hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu(zkrácená verze) Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem a vibracemi, které by mohlo narušit veřejný pořádek a vzbudit veřejné pohoršení, je regulováno 47 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a 127 zákona č. 40/1064 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V takových případech je vhodné vzít v úvahu podle místních poměrů i to, zda jde o rušení ojedinělé, opakované, úmyslné apod. Pokud jde o dlouhodobý hluk a vibrace vyvolané výrobní nebo jinou podnikatelskou činností, je tato problematika upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů viz díl IV: Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením. Výše uvedené ovšem neznamená absenci oprávnění obce regulovat za určitých podmínek používání hlučných přístrojů a rušení nočního klidu v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky. Omezení všech prací se zařízeními způsobujícími hluk v ranních a nočních hodinách (do 8.00 a od 20.00) ve dnech pracovního klidu hodnotil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/06 (Těrlicko) jako přípustné. Vycházel především z toho, že příslušné činnosti nebyly v obci zcela zakázány, ale pouze přiměřeně omezeny. Potřebné hlučné práce je tedy možné vykonávat, ovšem pouze v čase, kdy budou zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel obce minimální. Platí tedy, že obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší čas (např. celý pracovní den či dokonce po více po sobě jdoucích dní nebo celý víkend), mohou však používání těchto zařízení přiměřeně omezit (např. v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu za předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat po celý další den víkendu apod.).je však nutné, aby takovýto zákaz byl v souladu s principem proporcionality a zohledňoval právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek. Obce mohou v obecně závazných vyhláškách definovat dobu nočního klidu a stanovit po tuto dobu přiměřená omezení. Obecně závaznou vyhláškou však není možné upravit obecně zákaz rušení nočního klidu (bez upřesnění přiměřených omezení), neboť tento zákaz je již upraven zákonem o přestupcích.

6 Obce mohou v obecně závazných vyhláškách stanovit při zachování principu proporcionality a rozumnosti úpravy povinnosti k zabránění nepřiměřenému obtěžování občanů veřejnou produkcí hudby. Zdroj : um=2#4 (msa) Sběrný dvůr Na naši žádost nám město Luže vyšlo vstříc a po celkovém vyjasnění smluvních záležitostí nám umožní využívání svého sběrného dvora. Využití bude možné pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hroubovice, kteří mají zaplaceno za svoz odpadů(tko) a nemají evidovaný žádný neuhrazený závazek. Využívání sběrného dvora je samozřejmě pro naši obec zpoplatněno, tedy vyvážení nemůže být neomezené. Prosím, aby jste toto vnímali jako snahu o pomoc těm, kdo potřebují odvézt menší množství odpadu, tedy limitní množství pro číslo popisné a měsíc je 1m kubický. Dále vezměte na vědomí, že ve sběrném dvoře Luže je uložení některých druhů odpadů zpoplatněno, a to platí také pro samotné občany města Luže. Na internetových stránkách se dozvíte o jaké druhy odpadů se jedná. Pro povolení odvozu na sběrný dvůr se i s odváženým nákladem dostavte v úřední hodiny k obecnímu úřadu Hroubovice, případně po individuální telefonické dohodě se starostou nebo místostarostkou obce je možno i v jiných termínech. (msa)

7 Výlety zpátky, 2. díl Historické školení, proč u nás škol není S vesnickým životem jsou spojeny dvě nesmrtelné věty, které se vyslovují stále znovu a znovu. Tehdy to bývalo lepší! je ta první z nich. A druhá? Na vesnici se vždycky dohodneme, tady nějaké politikaření nemá místo. Pohled do poznámek prvního hroubovického kronikáře Františka Langra ale ukazuje, že skutečnost je trochu jiná. Je poučné si přečíst, proč v Hroubovicích nebyla na přelomu devatenáctého a dvacátého století žádná škola. V roce 1879 docházely česky mluvící děti z Hroubovic do školy v sousední Bělé, která podle zápisů v kronice vypadala takto: Stavení to bylo zděné, ale se střechou doškovou; na ní zvonička. Třída jedna, tabule dvě, u okna stolek pro pana učitele, po levé straně řada lavic, napřed hoši (někteří jako pan učitel velcí), za nimi holky. Po pravé straně řada pěti lavic, pak hliněná kamna s plotnou a pláty a za kamny dvě lavice pro děvčata. Na stěnách zavěšeny papíry s psanými i, y, m, n a dalšími. Tuto celou chásku školní vyučoval nezapomenutelný učitel Jarkovský, rodem ze Srubů u Chocně a do Bělé dosazen z obce Prosetína. Druhá část školní budovy byla byt o kuchyňce a pokojíku. Kůlnička pro dříví, malá zahrádka na návsi a to bylo vše. V pádu nutných potřeb sloužil hnojník, nekrytý a nechráněný. O rok později to už ale v Bělé vypadalo jinak. A mohlo to jinak vypadat i v Hroubovicích, kdyby... Kdyby se vedení obce dokázalo dohodnout a kdyby vyslyšelo přání obyvatel. Nejprve popis onoho slavného prvního září roku 1880: V roce 1880 měli začátkem školního roku v Bělé školu novou, dvě třídy, dva pány učitele, Jarkovský řídícím, Balík třídním. V onen prvý den měl pan řídící pěknou řeč, abychom si nové školy vážili a přijímali učení pro celý život. Přítomen pan farář Kopiště z Luže, starosta z Bělé a z Roubovic Marek Nettl. Vzápětí ale v hroubovické kronice následuje postesknutí si nad tím, že to mělo být všechno jinak... Původně se měla stavět nová škola v Roubovicích. Ale protože přes prvního radního Františka Balíčka mocnější byl starej řezník Salomon Haas a židé měli v Roubovicích svou Deutsche Volksschule a ani jeden ani druhý dětí více ku škole neměli tak hlasů občanů nedbali. Lidé přitom říkali, že na krajíčkách se ušetří, že může škola stát i menší, ale radní to odmítli, protože by se prý ještě museli starat učitelům o byt. Na radu Salomona Haase, který přikázal Balíčkovi Francku, nepodepiš!, onen nepodepsal a školu postrádáme do dnešních dnů. Však ani Volksschule v Roubovicích se neudržela. Dětí židovských ubývalo a vzdor tomu, že z českých rodin, Podlažic, Chacholic, Bělé, Přibylova i Roubovic posílali děti do německé roubovské školy, tato se neudržela a kolem roku 1888 zanikla. Nepříznivý demografický vývoj, jak se dnes říká. Úsměvným propojením časů minulých s dnešní dobou je pak drobná noticka o tom, co se stalo se školním vybavením ze zrušené školy. Prostě tak nějak zmizelo Kabinetní pomůcky a viděl jsem jich dosti vzaly za své, aniž se ví jak. Alespoň fyzikálních přístrojů.(dam)

8 Stavba kanalizace v obci Hroubovice Jedním z hlavních témat na posledním konaném veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo nakládání s odpadními vodami na území obce Hroubovice. Legislativa Současný stav odvádění odpadních vod v obci Hroubovice je nevyhovující. Většina objektů je napojena na septik s přepadem do vodoteče nebo žumpu a jen malé procento objektů je napojeno na domácí ČOV. S postupným vývojem legislativy pro ochranu životního prostředí se zpřísnily i požadavky na zneškodňování odpadních vod. S ohledem na skutečnost, že se v obci neplánuje výstavba splaškové kanalizace, přestaly být orgány státní správy k občanům obce Hroubovice shovívavé. Podle vodního zákona je ten, kdo vypouští odpadní vody (ze septiku nebo necertifikované domovní ČOV) povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, které vydává příslušný vodoprávní úřad na dobu určitou. Držitel povolení s výjimkou toho, který má certifikovanou domovní čistírnu odpadních vod (požadavky na certifikované domovní ČOV jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb.), je povinen měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k tomuto podnikání. Provádění těchto úkonů je zpoplatněno. Požadavky na certifikované domovní čistírny odpadních vod jsou pak stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Ten, kdo akumuluje odpadní vody v žumpě - jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem, tzn. předložit doklad o vyvezení na ČOV. Pokud fyzická osoba nemá povolení k vypouštění odpadních vod, či nedodržuje v tomto povolení stanovené podmínky, může jí být uložena pokuta až Kč. V případě, že neprokáže vyvážení odpadních vod ze žumpy na ČOV, lze uložit pokutu až Kč. Kontrolu a případné sankce neprovádí ani neuplatňuje obecní úřad Hroubovice, ale Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělění vodního hospodářství. Je třeba mít na paměti, že samostatný septik je v dnešní době s ohledem na jeho čistící účinek přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž musí následovat další (biologický) stupeň čištění, např. zemní filtr. Kal ze septiku by měl být alespoň jednou za rok vyvezen a náplň zemního filtru by měla být pravidelně měněna, protože časem se zanáší a ztrácí svou čistící schopnost. Žumpa musí být bezodtoká a pravidelně vyvážená na ČOV. Žumpy s přepadem a odtokem jsou z pohledu zákona zcela nepřijatelné(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

9 o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona stanovuje, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami. Provozování jímky s nelegálním přepadem dochází k porušení vodního zákona, vodoprávní úřad může v tomto případě zasáhnout, udělit sankci ve výše uvedeném smyslu, a vypouštění zakázat).cena za vyvezení žumpy se odvíjí od vyváženého množství a vzdálenosti ČOV, na kterou se vyváží.v případě Hroubovic by bylo nutné odvážet odpadní vody na ČOV v okolních městech či zemědělských společnostech. Například v ZS Luže náklad v současné době činí cca 135 Kč/1 m3. I toto je třeba vzít v potaz při porovnávání nákladů na individuální zneškodňování odpadních vod a připojení se na kanalizaci. Shrnutí domovní ČOV - cca 10% rodinných domů má vlastní ČOV dešťová kanalizace a vypouštění odpadních vod prostřednictvím tzv. volných výustí, pokud jsou v majetku obce- vyjímka na vypouštění odpadních vod tímto způsobem končí platnost dne nutnost monitoringu spol. Ekomononitor - dosud náklady OÚ cca 25000Kč/ročně - na dešťovou kanalizaci připojeny také domovní ČOV - neexistence plánu a fondu obnovy dešťové kanalizace - riziko zákazu provozování Abych se vyhnul nařčení, že šířím poplašné zprávy a vytvářím účelové konstrukce,potom musím podotknout, že jako starosta obce se snažím s péčí řádného hospodáře(jak mi ukládá zákon) o to, aby nebyly vůči obci Hroubovice uplatněny sankce dle výše uvedeného.jde tedy hlavně o vyřešení stavu kolem volných výpustí v majetku obce, nikoliv o vaše soukromé výpusti,ať legální či nelegální. Pro vás, kteří nemáte vyřešen způsob nakládání s odpadními vodami dle zákona, se tímto naskýtá příležitost pro mnohem levnější vyřešení vaší situace, než kdyby jste ji řešili individuálně.pokud k vybudování kanalizace dojde, potom se naše obec v tomto smyslu dostane do 21.století. Nebudeme ohrožovat kvalitu půdy, povrchových a spodních vod a zanecháme dalším generacím obec v obyvatelném stavu, nezamořenou odpadními látkami.k financování - máme pravděpodobně poslední příležitost pokusit se o získání podpory z EU na zbudování kanalizace, která může být až ve výši 90% nákladů. Pojďme ji využít! Stav z pohledu Územního plánu 1. v Zásadách územního rozvoje PK, což je obcím nadřazený a závazný územní plán (UP) na úrovni kraje, nejsou Hroubovice napojeny na kanalizaci nadmístního významu, kterou by bylo třeba respektovat. 2. v projednávaném UP Luže končí nově navrhovaná splašková kanalizace v Bělé - toto naznačuje na jedné straně nekoordinaci obou sousedních územních plánů a zřejmě také, že město Luže nespoléhá na připojení Hroubovic na svou ČOV. Kdyby tomu tak bylo, lze předpokládat, že by návrh nové kanalizace zamířil až na hranici našeho katastru, čemuž tak není. 3. oba územní plány jsou ve fázi projednávání s dotčenými orgány a správci veřejné infrastruktury, lze ji tedy ještě měnit,i když za cenu úpravy dokumentace a opakovaného společného projednání

10 Pravděpodobné možnosti řešení - Gravitační kanalizace - Podtlaková kanalizace - Tlaková kanalizace - Bioplynová stanice Podtlaková kanalizace Popis systému podtlakové kanalizace Podtlakové systémy jsou větevné trubní systémy, které využívají záporného tlakového spádu k dopravě odpadních vod. Zdrojem podtlaku jsou tzv. vývěvy instalované v podtlakové stanici. Díky vzniklému podtlaku a jeho síle, je možné uplatnit specifický podélný profil pro uložení potrubí a odčerpávat splašky ze sběrných šachet. Ze sběrné šachty jsou splašky odsávány pomocí podtlakového ventilu. Od ventilu vede podtlakové připojovací potrubí, které se napojí na některou z vedlejších sběrných nebo hlavních řadů podtlakového systému. Hlavní větve jsou dále zaústěny do podtlakové nádrže v podtlakové stanici, ze které splašky dále pokračují gravitačně nebo jsou přečerpávány na ČOV k dalšímu zpracování. Podtlaková kanalizace - výhody -Jednoduchá, rychlá a levná pokládka potrubí v úzkých výkopech a malé hloubce. -Je možné stoupání, křížení nad i pod překážkou. -Z těsného potrubí nemůže odpadní voda uniknout do prostředí - systém je obzvlášť vhodný do ochranných pásem vodních zdrojů. -Systém brání vzniku usazenin a tím i procesu zahnívání. -Lehce přístupné domovní přípojkové šachty. -Možnost řešení s vodotěsnými poklopy - funkce pod úrovní vody (kanalizace je funkční i při záplavách). -Omezení vzniku plynu a zápachu. -Jednoduchá montáž a údržba sacího ventilu. -Délka jedné větve může být 4-5 km, s úpravami lze zabezpečit libovolné vzdálenosti -Nenápadné zásahy v krajině Podtlaková kanalizace - nevýhody -Značná poruchovost -Zamrzání - mělké založení sběrných šachet -Nutnost vybudování dispečinku jednotlivých šachet - značné investiční náklady -ucpávání kanalizace či sběrných jímek - vyžaduje pojízdný tlakový vůz na ostřik šachty a fekální vůz pro vyčerpání splašků - časově i finančně velmi náročné -nutnost pravidelného čištění kanalizace či sběrných jímek - opět vyžaduje pojízdný tlakový vůz na ostřik šachty a fekální vůz pro vyčerpání splašků - časově i finančně velmi náročné -Problémy se sacími ventily a poruchy v podtlakové stanici -Vysoké ceny náhradních dílů

11 Tlaková kanalizace Popis systému tlakové kanalizace Princip venkovního tlakového systému stokových sítí spočívá v akumulaci splaškových vod v čerpací jímce, tedy domovní čerpací jímce (dále jen DČJ) a po akumulování dostatečného množství jejich čerpání do trubního systému. Tímto trubním systémem jsou splaškové vody čerpány na ČOV, kde jsou později likvidovány. Do DČJ jsou přiváděny splaškové vody gravitační přípojkou, do DČJ může být přivedeno více gravitačních přípojek z objektů. Poté dochází k plnění DČJ až na stanovenou hranici projektantem a díky systému spínání a vypínání čerpadla dochází k sepnutí čerpadla a čerpání splaškových vod tlakovou přípojkou dále do tlakového řadu až k cílovému objektu. Protože DČJ v sobě skrývá čerpadlo, je také nutné, aby k tomuto objektu byla dovedena elektrická energie, která je nezbytná pro chod čerpadel. Tato potřeba elektrické energie se dá označit za jednu z největších nevýhod celého systému. Při návrhu venkovního tlakového systému je tedy nutné počítat s možným výpadkem el. energie a v této závislosti navrhnou velikost DČJ aby nedošlo k havárii typu vylití splaškových vod v objektech odkud jsou odváděny. Potrubní síť je primárně navrhována bez nutnosti přečerpávání až do koncového bodu samotného výtlačného řadu. Dvojí přečerpávání by samozřejmě zvyšovalo investiční i provozní náklady a ušetření investic by nemělo požadovaný efekt, někdy je ovšem přečerpávání nezbytné.systém rovněž vyžaduje důsledné oddělení dešťových od splaškových vod z objektů. V závislosti na nežádoucím ředění vod a navyšování čerpaného množství je důležité svody oddělit. Tlaková kanalizace - výhody -Malý průměr potrubí (použité dimenze začínají na profilu D50) -Menší objem zemních prací při výstavbě trubních rozvodů než u gravitační kanalizace, podvrty, resp. podtlaky, vč. podružných tlakových řadů -Potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno v celé trase do výkopu s krytím cca 1,60 m tj. hloubka s výkopem téměř vždy 1,7m -U potrubí není nutno dodržovat přesný jednotný spád, na výstavbu je tato kanalizace mnohem méně náročná než gravitační -Variabilita v místě umístění ČOV není třeba splaškové odpadní vody před ČOV přečerpávat -Vlastník nemovitosti si hradí v celém rozsahu pouze gravitační část domovní přípojky na podružné tlakové řady, vč. domovní čerpací jímky, by se pravděpodobně mohla vztahovat dotace Tlaková kanalizace - nevýhody -V době výpadku el. energie nejsou z odkanalizovaného území odváděny splaškové odpadní vody -Provozní náklady tlakové kanalizace jsou oproti gravitační vyšší a z větší části jsou přeneseny na vlastníka nemovitosti, toto je však kompenzováno nižším stočným, v kterém se z větší části promítají odpisy a ty jsou levnější u tlakové kanalizace samozřejmě nižší.

12 -Čerpací jímky mají pro případ poruchy čerpadla havarijní objem na cca 1-2 dny. -Nutnost pravidelné údržby (očištění tlakovou vodou) a revizi čerpadel, umístěných v čerpacích jímkách -Omezená životnost technologického vybavení (čerpadel) po určité době je nutná nová investice do tohoto vybavení oprava, příp. výměna. -náklady na elektrickou energii Bioplynová stanice Popis systému bioplynové stanice Dle použitých vstupních surovin členíme biolynové stanice na zemědělské a odpadové. Bioplynové stanice odpadové Tento druh bioplynových stanic je určen ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Mezi BRO patří například biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), odpady z potravinářského průmyslu, maloobchodu prošlé potraviny, zemědělské odpady, kaly z ČOV aj. Vzhledem k různorodosti složení bioodpadů, musí být celý proces fermentace vhodně řízen, aby fermentace probíhala optimálně a nedocházelo ke kolapsům procesu. Při procesu fermentace vzniká bioplyn, jehož spálením v kogenerační jednotce se získává elektrická energie a teplo. Fermentační zbytek je potom využitelný jako organické hnojivo pro zemědělce či zahrádkáře. Vzhledem k náročnosti fermentačního procesu je správný výběr technologie a dodržování provozního řádu nezbytným předpokladem k bezproblémovému fungování stanice. Za zpracování odpadů inkasuje provozovatel peníze, na rozdíl od zemědělských BPS, kde je potřeba za surovinu platit. Dotace je až 90 % z investičních nákladů Bioplynová stanice - výhody -Stanice má příjem nejen z prodeje energií, ale i za zpracování bioodpadu -Cena za zpracování bioodpadu nadále poroste s tím, jak se bude zdražovat skládkovné -Moderní odpadové bioplynové stanice mají vyspělé automatizované technologie, které eliminují negativní vlivy na své okolí. -S dotacemi má investice zajímavou ziskovost s dobou návratnosti okolo 5 až 7 let -Odpadají náklady na cíleně pěstovanou biomasu (kukuřičnou siláž) -Využití odpadního tepla a elektrické energie rozvoj zaměstanosti, pokud by například na bioplynovou stanici navazovala hala, kde by bylo možné provozovat činnost, která vyžaduje jak teplo tak elektrickou energii, která by tímto byla k dispozici za výhodnějších podmínek než od tradičních dodavatelů energií. Bioplynová stanice - nevýhody - Složitější povolovací proces. - Investiční náklady jsou vysoké

13 Gravitační kanalizace Popis systému gravitační kanalizace Odpadní vody jsou odváděny gravitačně potrubím, jehož průměr nesmí být menší než DN 250 mm.potrubí musí být uloženo ve spádu, jehož minimální hranicí určuje použitý trubní materiál, ne však ve spádu menším než 0,6 %. Potrubí musí být uloženo v hloubce s minimálním krytím zeminou ve vozovce 1,5 m a ve vzdálenosti max. 50 m musí být umístěny revizní kanalizační šachty. Odpadní vody jsou do gravitační kanalizace napojeny gravitačními kanalizačními přípojkami buďto přímo v šachtě nebo na odbočce v trase mezi šachtami. Gravitační kanalizace - výhody -Gravitační kanalizace je provozně velmi jednoduchý systém, který nevyžaduje žádnou součinnost od majitelů jednotlivých nemovitostí. -U gravitační kanalizace jsou minimální nároky na obsluhu při provozu -Gravitační odkanalizování obce je z hlediska provozních nákladů nejlevnějším řešením. -Provozně nedochází k žádným rozsáhlým poruchám a tím k nutnosti oprav nebo výměn řadů. -Nižší investiční náklady na vybudování kanalizační přípojky. -Snadná identifikace průběhu trasy kanalizace (dle polohy šachet) -Snadnější lokalizace případné poruchy na stokové síti, možnost kamerové prohlídky -Snadná revize a čištění Gravitační kanalizace - nevýhody -V rovinatém terénu nebo pro překonání byť i drobné terénní nerovnosti je nutno kvůli dosažení minimálního požadovaného spádu potrubí zahlubovat, tím se výstavba gravitační kanalizace výrazně prodražuje. -Minimální hloubka výkopu je cca 1,9 2,0 m -V členitém terénu je nutno počítat s hromadným přečerpáváním splaškových odpadních vod -Téměř vždy je nutné veškeré odpadní vody přečerpávat před samotnou ČOV, neboť se přívodní stoka nachází často pod úrovní tzv. 100-leté vody -Výstavbu velmi často prodražuje výskyt podzemní vody s ohledem na velké hloubky kanalizace -Výstavba znamená vzhledem k větším hloubkám větší objem zemních prací a větší přesun hmot -Výstavba bude prováděna ve větších hloubkách, což v dané lokalitě znamená, že zemní práce v mnoha případech zasáhnou do skalního podlaží -Velmi nízká manévrovatelnost při vyhýbání se ostatním inženýrským sítím -Vzhledem k nutnosti dodržovat přesně daný minimální spád je pokládka potrubí náročná -Je nutná pravidelná deratizace gravitačních stok

14 Vlastní, tedy obecní čistírna odpadních vod nebo připojení na kanalizaci budovanou v obci Bělá? Vzhledem k faktu, že naše obec není nijak vázána na určitý specifický způsob vyčištění odpadních vod svedených splaškovou kanalizací, můžeme se sami rozhodnout, jaký způsob považujeme za nejvýhodnější. Pokud by došlo k napojení hroubovické splaškové kanalizace na bělskou, potom pravděpodobně nedojde k úspoře nákladů, které bychom museli vynaložit na zbudování vlastní ČOV, poněvadž budeme muset hradit náklady spojené s vybudováním našeho připojení(vybudování kanalizace mezi Hroubovicemi a Bělou, vzdálenost cca 500 metrů). Dále, vzhledem k faktu, že bělská kanalizace povede na ČOV v Radimi, a tuto ČOV spravuje společnost VaK Chrudim, potom by občané naší obce neměli téměř žádný vliv na určování ceny stočného, což by mohlo v některých případech vést ke zhoršení sociální situace občana, vyvolané nutností zvýšených výdajů na provoz domácnosti. Vybudováním obecní ČOV získáme kontrolu nad cenou stočného, čímž bychom mohli dosáhnout zmírnění dopadu na výdajovou kapitolu domácností, které kanalizaci budou využívat. Na druhou stranu bude provoz takovéto ČOV plně v nákladové kapitole obecního rozpočtu, bude tedy nutné určit výši stočného tak, aby pokrylo provozní náklady ČOV, a zároveň přispělo k naplnění fondu oprav a rozvoje - tedy dopad na rozpočet obce byl tak co nejmenší či žádný. Typy čistíren odpadních vod Mechanicko - biologická čistírna odpadních vod Jedná se o nejčastěji provozovaný typ ČOV. Mezi přednosti mechanicko - biologické ČOV patří : - vysoký a stabilní čistící účinek - malé nároky na plochu pro výstavbu ČOV - možnost umístění všech objektů hlavní technologické linky v zateplené budově - možnost provozu i při postupném zvyšování zatížení ČOV - vysoká automatizace provozu - přizpůsobivost dispozice Nevýhodami mechanicko - biologické ČOV jsou především: - vyšší pořizovací náklady - větší nároky na provoz ČOV(vyšší provozní náklady) Popis funkce mechanicko - biologické ČOV Mechanické (primární) čištění Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky Uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod.dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty.následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek.separace se děje na základě rozdílných hustot

15 obou materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství. Biologické čištění Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění a sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Terciární čištění Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění sloučenin fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů). Kořenová čistírna odpadních vod V dnešní době, která klade důraz na myšlenku udržitelného rozvoje, je hledání alternativních metod již osvědčených technologií běžnou záležitostí. Proto se již řadu let staví kořenové čistírny odpadních vod, které jsou považovány za ekologičtější, ekonomičtější, ale také i estetičtější alternativu čištění odpadních vod. Tento způsob čištění odpadních vod získává v České republice i zahraničí čím dál větší oblibu, se v tomto článku chceme zaměřit na posouzení kořenových čistíren jak po stránce technické, tak i ekonomické. Jak funguje kořenová čistírna? Stejně jako u běžných mechanicko-biologických čistíren je prvním stupněm čištění vždy mechanické předčištění, při kterém dochází k odstranění pevných nečistot nejčastěji v septiku nebo štěrbinové nádrži. Předčištěná voda je odváděna do kořenového lože, kde probíhá dočištění. Kořenové lože je vlastně mělká nepropustná nádrž vyplněná kačírkem nebo štěrkem, ve kterém je vysazena mokřadní vegetace.

16 Odpadní voda tímto ložem pomalu protéká a díky mikrobiální činnosti na kořenech rostlin a substrátu a kombinací fyzikálních chemických a biologických procesů, dochází k vyčištění odpadní vody. Kořenová čistírna ve svém principu využívá přirozené samočištění vody, které probíhá běžně v přírodě v přirozených mokřadech. Celý provoz čistírny je ve své podstatě velmi jednoduchý, stejně jako v přírodě funguje čistící funkce přirozeně a soběstačně. Provozní náklady zahrnují pouze čištění nátokových objektů, kosení rostlin a jejich odstraňování. Jako velkou výhodu kořenových čistíren lze nepochybně označit možnost jejich využití pro různé druhy odpadních vod. Kořenové čistírny dnes fungují k čištění odpadních vod například z obcí, rodinných domů, rekreačních zařízení, nemocnic, některých průmyslových odvětví, skládek a koupališť. V České republice je v současné době v provozu více než 400 kořenových čistíren, které jsou u nás stavěny přibližně od roku Je nutno říci, že všechny čistírny, u kterých není podstatným způsobem překračována jejich kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují i po dlouhých letech s velmi dobrými čisticími parametry. Více než dvacet let provozování a výzkumů kořenových čistíren má za výsledek postupné zdokonalování celé technologie výstavby.první generace kořenových čistíren byla tvořena převážně horizontálními kořenovými filtry. Dnes se již postupně začínají stavět i kořenové čistírny druhé generace, které přinášejí oproti první generaci ještě lepší čistící účinky a to především v oblasti ukazatelů znečištění BSK5, CHS- Kcr, NL, NH4+, P, a dále pak u těžkých kovů, aniontových tenzidů, některých běžně užívaných medikamentů a dalších látek. Lepší výsledky těchto čistíren spočívají v kombinaci horizontálně protékaných filtrů s vertikálními. Kolik stojí kořenová čistírna? Investiční náklady kořenové čistírny závisí na konstrukčním řešení, morfologii terénu a dostupnosti pozemku. Ceny u klasických kořenových ČOV první generace se pohybují kolem 15 tis. Kč/EO (ekvivalentního obyvatele). Náklady u čistírny druhé generace se pohybují v kolem 20 tis. Kč/EO. Důležitý je také výběr vhodného pozemku, kde je nutno uvažovat s prostorem cca 5m2/obyvatele účinné čistící plochy a další prostor pro budoucí rozvoj, obslužnou komunikaci a manipulační plochu.investiční náklady kořenových čistíren jsou o něco vyšší. K tomu je nutno dodat, že samotná obec platí pouze minimum (obvykle 10 % s ohledem na typ dotace). Proto jsou náklady na pořízení kořenové ČOV pro obec pouze 100 tis. Kč z částky 1 mil. Kč. Tato investice se obci vrátí již v prvním roce provozu. Snížení investičních nákladů až o jednu třetinu lze dále dosáhnout využitím vlastních zdrojů obce. Myšlenka spočívá ve využití místních zdrojů surovin (kamenivo filtru tvoří cca % celkové ceny) a zjednodušení výkopových prací, kdy je výkopek odvážen pouze do blízké vzdálenosti od čistírny.

17 Provozní náklady V ekonomice kořenových čistíren hrají největší roli provozní náklady, které jsou oproti běžným čistírnám podstatně nižší. Kořenové ČOV vyžadují jen jednoduchou manuální obsluhu, proto si je většina obcí provozuje sama. Další výhodou je, že nevyžadují napojení na elektrickou energii. Tento provoz potom umožní stanovení ceny stočného v rozmezí Kč/m3 čištěné odpadní vody, což je oproti klasickým čistírnám, kde se ceny stočného pohybují kolem Kč/m3, značně méně. Pokud si však obec nastaví stočné na úrovni klasické ČOV, může příjem z tohoto zdroje představovat zajímavý příjem pro splácení investice, či pro získávání prostředků pro investici novou. Provozní náklady kořenové ČOV jsou tedy určeny převážně možnostmi obce v zajištění pracovníka obsluhy, což představuje cca 60 % provozních nákladů. Ostatních 40 % je tvořeno náklady na údržbu areálu a provozních objektů, odebírání vzorků, vyvážení kalu, finanční rezervu a amortizaci zařízení a stavebních objektů. Některé obce, které již vlastního obecního pracovníka mají, mají provozní náklady opravdu minimální. Nejčastější obavy a dotazy Jedním z nejčastějších dotazů ohledné kořenových ČOV je její případný zápach. K tomu je nutno dodat, že zápachu se provozovatel čistírny obávat nemusí. Je to z důvodu toho, že KČOV jsou dnes již navrhovány pouze jako podpovrchově protékané kořenové filtry, což má za následek většinou nulový výpar přímo z vodní hladiny a díky používané jemnější vrstvě substrátu se zde výparu odpadní vody která by zápach způsobila nemusíme obávat ani v kořenovém filtru. Veškerý výpar z čistírny je tedy zajištěn skrze listy mokřadní vegetace. Zápach může vzniknout až po řádově desítkách let, kdy dojde k přirozenému zakolmatování (zanešení) nátokové části prvního filtru a odpadní voda začne téci po povrchu. Tento problém, který nemá žádný negativní vliv na účinnost čištění, lze jednoduše vyřešit odtěžením nátokové části a doplnění novým kamenivem. Použité kamenivo lze vypráním recyklovat a vložit zpět, nebo běžně zlikvidovat například do zásypů. Studie osmi náhodných měření prokázala, že se nejedná o nebezpečný odpad. Ostatní objem kořenového filtru se přirozeně kolmatuje desítky let. Zanášení je přirozený jev u každého filtru a znamená, že filtr dělá svojí práci, pokud byl správně navržen. Zimní provoz kořenové čistírny, tedy v čase vegetačního klidu rostlin, většina čistících procesů pokračuje s jen o něco menší účinnosti. Kořenová čistírna je však dimenzována tak, aby požadované limity plnila i v zimě. Vegetační klid rostlin má za následek snížení účinnosti pouze pro dusíkaté znečištění v horizontálních kořenových ČOV, na funkci vertikálních filtrů zima významný vliv nemá. Z těchto důvodů jsou v

18 kořenových ČOV II. generace navrhovány kombinace horizontálních a vertikálních kořenových filtrů, kdy impulsně plněné podzemní vertikální kořenové filtry zajišťují odstraňování dusíkatých znečištění i v zimním období. Rekonstrukce kořenových čistíren po zanešení, je další častou otázkou. Orientačním výpočtem dojde k zakolmatování celého kořenového filtru po letech. Skutečná doba kolmatace závisí na zatížení kořenové čistírny, správném navržení a provozu mechanického předčištění. Navýšením stočného o 3 Kč/m3 lze získat finanční prostředky na rekonstrukci. Celková rekonstrukce zahrnuje: vyprání, úplnou výměnu nebo vymrznutí štěrkové náplně a její navrácení zpět do filtru. Dotace obecní kořenové čistírny mohou získat dotace z operačního programu Životní prostředí stejně jako klasické čistírny. Kořenové čistírny představují v současné době možnou plnohodnotnou alternativou k běžným technologiím. Nacházejí uplatnění u lidí, kteří upřednostňují výhody přírodních postupů před technologickými, mají zájem o úspory energie a několikaletém horizontu i financí. Srovnání nákladů KČOV Žitenice 6 EO provoz cca 4 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 6,5 tis. Kč/rok KČOV Chmelná 150 EO provoz cca 40 tis. /rok klasická ČOV provoz cca 180 tis. Kč/rok KČOV Hostětín 240 EO provoz cca 40 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 300 tis. Kč/rok KČOV Dražovice 780 EO provoz cca 300 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 950 tis. Kč/rok KČOV Spálené Poříčí 1400 EO provoz cca 240 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 1500 tis. Kč/rok Zdroj : Ekonomika čištění odpadních vod v malých obcích - porovnání investičních a provozních nákladů kořenových a klasických čističek - časopis Obec a finance

19 Anketa občanů obce o kanalizaci Vyjádřete svůj názor! Každý občan by měl mít možnost vyslovit svůj názor. Vyhlášení referenda, tak jak je definováno zákonem (Zákon č. 22/2004 Sb.) je velmi nákladná a časově náročná záležitost. Zastupitelstvo naší obce se tedy shodlo na tom, že místo referenda uspořádáme anketu.vzhledem k omezenému časovému rámci, který máme na to, abychom vodoprávnímu úřadu mohli předložit seznam kroků, které provedeme, aby mohlo dojít k uspokojivému vyřešení aktuálně špatného stavu, je toto jednoduché, časově a finančně nejméně nákladné řešení. Anketní lístek je přílohou každého jednotlivého výtisku tohoto čísla Hroubovického zpravodaje a obsahuje tři jednoduché otázky. Vaši odpověď na otázku zakroužkujte a lístek vhoďte do připravené volební urny v obchodě "U Haničky" a to do , hodin. Box s anketními lístky bude otevřen za účasti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva naší obce a vyhodnocen. Jak bude probíhat povolovací proces ohledně vypouštění odpadních vod z kanalizací obcí, které nemají centrální čistírnu Většině obcí na území ORP Chrudim, které nejsou odkanalizovány na centrální ČOV a vypouštění odpadních vod probíhá prostřednictvím tzv. volných výustí, končí na konci letošního roku platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V souladu s platnou legislativou nebude možné stávající povolení bez provedení zásadních změn prodloužit. Prodlužovaná, případně nová povolení budou vodoprávním úřadem vydávána za výrazně zpřísněných podmínek a na časově výrazně omezenou dobu. Nově bude muset oprávněný z povolení k nakládání s vodami (producent odpadních vod) vzorkovat všechny výusti a navýšit počet vzorků minimálně na 4 v průběhu kalendářního roku. V případě potřeby, z důvodu zajištění zájmů chráněných vodním zákonem, bude moci vodoprávní úřad nařídit vzorkování i častěji. Dále bude nutné v povolení stanovit povinnost sledovat kvalitu povrchových vod nad a pod výustí (popřípadě nad a pod obcí) a vyhodnocovat za každý rok, jakým způsobem odpadní vody vypouštěné z předmětné výusti ovlivňují povrchové vody v toku. Další povinností oprávněného z povolení k nakládání s vodami bude povinnost navrhnout řešení pro zlepšení stavu povrchových vod. Vodoprávní úřad dále považuje za důležité upozornit na změnu legislativy týkající se vypouštění odpadních vod do kanalizace. Nově již vodoprávní úřad k vypouštění odpadních vod do kanalizace žádné povolení nevydává a tato činnost je plně předmětem právního vztahu mezi vlastníkem připojené nemovitosti (jako producenta odpadních vod) a vlastníka, popř. provozovatele kanalizace (jako subjektu poskytujícího službu v podobě odvádění odpadních vod). Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí vedoucí odd. vodního hospodářství

20 Vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Hroubovice. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. dne každého měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Hroubovice nebo je zasílejte na adresu : Obecní úřad Hroubovice Hroubovice Luže či na Názory redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků. Autoři fotografíí : Kristina Klusoňová, Stanislav Štverák ml. Grafická úprava : Zuzana Charouzová

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 obecní noviny ročník 6 číslo 2 vychází 30. července 2003 HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 Jak ten čas letí. Prázdniny školáků a letní dovolené jsou v plném proudu, to znamená, že půl roku máme za sebou.

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1

FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1 FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI IDEON PARDUBICE 5. - 7. března 10% sleva na ČOV! koupit! Autorizované měření emisí Inovované čistírny odpadních vod Nové webové

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více