Prosba Dne od budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosba Dne 26.4.2015 od 15.00 budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv)"

Transkript

1

2 Beltine v Hroubovicích Srdečně vás zveme na tradiční pálení čarodejnic, které se uskuteční na hřišti pod zastávkou dne Začátek akce bude v před obecním úřadem, odkud se průvod masek a čarodejnic vydá na pochod ke hřišti.přijďte s námi oslavit příchod jara a to nejlépe v masce, vhodné pro navození té správné atmosféry. (kv) Prosba Dne od budeme stavět vatru na hřišti pod zastávkou. Každý, kdo nám může přijít pomoci je vítán. (kv) Sousedské sváteční posezení Srdečně vás zveme na sousedské sváteční posezení s hudbou, které se uskuteční dne od hodin na obecním úřadě. Přijdťe všichni s dobrou náladou. Těšíme se na vás! (kv) Výřez náletových dřevin na pozemcích v majetku obce Obdrželi jsme souhlas OŽPZ Pardubického kraje na pokácení náletových dřevin na pozemcích v majetku obce Hroubovice v přírodní rezervaci Annenské údolí. Tyto dřeviny jsme pokáceli a nyní vám je nabízíme k prodeji.jedná se o tvrdé dřevo z listnatých dřevin(převážně Jasan ztepilý, Olše lepkavá) a to v celkovém množství cca 9 prostorových metrů. Minimální cena byla určena v částce 500Kč za jeden prostorový metr a zájemce musí koupit celé nabízené množství. Své nabídky vhazujte do k tomuto účelu připravenému boxu v obchodě "U Haničky" a to do , hodin.nabídka musí obsahovat vaše jméno, příjmení, adresu a cenu za jeden metr prostorový, kterou jste ochotni za nabízené dřevo zaplatit. Box s nabídkami bude otevřen za účasti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva naší obce, vhozené nabídky vyhodnoceny a výsledek vyhlášen rozhlasem. Takto získané prostředky použijeme na uspořádání některé z dalších kulturních akcí v naší obci. (msa)

3 Osvobození Osvětimi Dne si celý svět připomněl osvobození koncetračního tábora Auschwitz-Birkenau 60.armádou 1.Ukrajinského frontu Rudé armády. Tento komplex nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, vybudovaný na místě, které původně sloužilo jako kasárna a jako koncentrační tábor měl být původně určen pro likvidaci příslušníků polské inteligence a odbojářů, se posléze změnil v místo provedení nacistického plánu konečného řešení. Pochopit důvody pro takový čin, kterému padlo za oběť nejméně Židů, Poláků, Romů, sovětských válečných zajatců, vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů atd.) je pro zdravý rozum nemožné a nezbývá nám než doufat, že se již nic podobného nebude v historii lidstva opakovat. (msa)

4 ROZHOVOR s vedoucí výtvarného kroužku Kristinou Klusoňovou Ujala jsi vedení výtvarného kroužku. Co Tě přivedlo k nápadu, takový kroužek vést? Vyskytla se zde možnost, vést nebo spíše zavést nějaký zájmový kroužek pro děti. Neváhala jsem a přihlásila se s nápadem vedení výtvarného kroužku, protože děti mám moc ráda a věci okolo výtvarky mě moc baví, a je to možnost jak je naučit něčemu novému co se jim může třeba jednou hodit.je to něco jiného než pouze sedět u počítačových her.na kroužku rozvíjejí svou zručnost a fantazii a to je důležité. Jaké výtvarné techniky Tě nejvíce baví? Určitě ubrousková technika, práce s temperovými barvami,lepení, ale také ostatní techniky s netradičním výtvarným materiálem, jako je vata, těstoviny, ubrousky, látka, či přírodniny, protože jsou snadno k sehnání a závěrečná díla vypadají nádherně. I děti s nimi rády pracují. Jaké je to vést malé děti k výtvarnému umění a práci? Práce s dětmi mě velice baví, mám děti moc ráda a možnost je naučit něco hezkého a nového je úžasná. Myslím si, že děti, které výtvarný kroužek navštěvují, mají k výtvarné činnosti nějaký vztah a moc je to baví. Proto si vedení tohoto kroužku užívám. Jsou zapálené do práce a moc šikovné, nebráním se ani, když přinesou nějaký nový nápad. Promyslím, jak by se dal realizovat a do nějaké z hodin ho zařadím. Jaké máš plány a co nového bys chtěla vnést do činnosti kroužku? Mé plány jsou takové, aby výtvarný kroužek v Hroubovicích stále fungoval a děti se mohly někde odreagovat, proto se budu snažit vést tento kroužek, dokud mi to můj čas dovolí.dále bych chtěla výtvarný kroužek zpestřit tím, že budu zařazovat i pracovní činnosti, aby se děti naučily i nějaké zručnosti. Máš jedinečnou možnost říci něco čtenářům anebo je touto cestou pozvat do výtvarného kroužku Jsem ráda, že jsem se s takovou možností mohla setkat a doufám, že dětí ve výtvarném kroužku bude přibývat.že se za námi přijdou podívat i děti, které ve výtvarném kroužku ještě nebyly.je to možnost jak si najít nové kamarády, zažít srandu, a dát průchod své fantazii a ještě něco krásného si odnést domů. (msa)

5 Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu Na jednání posledního veřejného zastupitelstva naší obce bylo projednáváno téma zákazu používání hlučných strojů ve vyhrazené dny.vyhledem k tomu, že naše obec nemá žádnou platnou vyhlášku, která by dannou problematiku řešila, je na uvážení každého občana, jaký postoj zaujme.v danné problematice je třeba zvážit dva faktory. Jedním je přiměřenost, druhým nutnost udržovat svůj majetek v řádném stavu. Všichni zastupitelé se usnesli na tom, že není rozumné občany, kteří pro dannou činnost nemají volný čas v pracovním týdnu, omezovat v tom, aby tuto činnost provedli v den pracovního klidu, volna či ve svátek. Doporučení Ministerstva vnitra ČR pro téma hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu(zkrácená verze) Obecně platí, že rušení nočního klidu a obtěžování hlukem a vibracemi, které by mohlo narušit veřejný pořádek a vzbudit veřejné pohoršení, je regulováno 47 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a 127 zákona č. 40/1064 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V takových případech je vhodné vzít v úvahu podle místních poměrů i to, zda jde o rušení ojedinělé, opakované, úmyslné apod. Pokud jde o dlouhodobý hluk a vibrace vyvolané výrobní nebo jinou podnikatelskou činností, je tato problematika upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů viz díl IV: Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením. Výše uvedené ovšem neznamená absenci oprávnění obce regulovat za určitých podmínek používání hlučných přístrojů a rušení nočního klidu v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky. Omezení všech prací se zařízeními způsobujícími hluk v ranních a nočních hodinách (do 8.00 a od 20.00) ve dnech pracovního klidu hodnotil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/06 (Těrlicko) jako přípustné. Vycházel především z toho, že příslušné činnosti nebyly v obci zcela zakázány, ale pouze přiměřeně omezeny. Potřebné hlučné práce je tedy možné vykonávat, ovšem pouze v čase, kdy budou zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel obce minimální. Platí tedy, že obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší čas (např. celý pracovní den či dokonce po více po sobě jdoucích dní nebo celý víkend), mohou však používání těchto zařízení přiměřeně omezit (např. v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu za předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat po celý další den víkendu apod.).je však nutné, aby takovýto zákaz byl v souladu s principem proporcionality a zohledňoval právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek. Obce mohou v obecně závazných vyhláškách definovat dobu nočního klidu a stanovit po tuto dobu přiměřená omezení. Obecně závaznou vyhláškou však není možné upravit obecně zákaz rušení nočního klidu (bez upřesnění přiměřených omezení), neboť tento zákaz je již upraven zákonem o přestupcích.

6 Obce mohou v obecně závazných vyhláškách stanovit při zachování principu proporcionality a rozumnosti úpravy povinnosti k zabránění nepřiměřenému obtěžování občanů veřejnou produkcí hudby. Zdroj : um=2#4 (msa) Sběrný dvůr Na naši žádost nám město Luže vyšlo vstříc a po celkovém vyjasnění smluvních záležitostí nám umožní využívání svého sběrného dvora. Využití bude možné pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hroubovice, kteří mají zaplaceno za svoz odpadů(tko) a nemají evidovaný žádný neuhrazený závazek. Využívání sběrného dvora je samozřejmě pro naši obec zpoplatněno, tedy vyvážení nemůže být neomezené. Prosím, aby jste toto vnímali jako snahu o pomoc těm, kdo potřebují odvézt menší množství odpadu, tedy limitní množství pro číslo popisné a měsíc je 1m kubický. Dále vezměte na vědomí, že ve sběrném dvoře Luže je uložení některých druhů odpadů zpoplatněno, a to platí také pro samotné občany města Luže. Na internetových stránkách se dozvíte o jaké druhy odpadů se jedná. Pro povolení odvozu na sběrný dvůr se i s odváženým nákladem dostavte v úřední hodiny k obecnímu úřadu Hroubovice, případně po individuální telefonické dohodě se starostou nebo místostarostkou obce je možno i v jiných termínech. (msa)

7 Výlety zpátky, 2. díl Historické školení, proč u nás škol není S vesnickým životem jsou spojeny dvě nesmrtelné věty, které se vyslovují stále znovu a znovu. Tehdy to bývalo lepší! je ta první z nich. A druhá? Na vesnici se vždycky dohodneme, tady nějaké politikaření nemá místo. Pohled do poznámek prvního hroubovického kronikáře Františka Langra ale ukazuje, že skutečnost je trochu jiná. Je poučné si přečíst, proč v Hroubovicích nebyla na přelomu devatenáctého a dvacátého století žádná škola. V roce 1879 docházely česky mluvící děti z Hroubovic do školy v sousední Bělé, která podle zápisů v kronice vypadala takto: Stavení to bylo zděné, ale se střechou doškovou; na ní zvonička. Třída jedna, tabule dvě, u okna stolek pro pana učitele, po levé straně řada lavic, napřed hoši (někteří jako pan učitel velcí), za nimi holky. Po pravé straně řada pěti lavic, pak hliněná kamna s plotnou a pláty a za kamny dvě lavice pro děvčata. Na stěnách zavěšeny papíry s psanými i, y, m, n a dalšími. Tuto celou chásku školní vyučoval nezapomenutelný učitel Jarkovský, rodem ze Srubů u Chocně a do Bělé dosazen z obce Prosetína. Druhá část školní budovy byla byt o kuchyňce a pokojíku. Kůlnička pro dříví, malá zahrádka na návsi a to bylo vše. V pádu nutných potřeb sloužil hnojník, nekrytý a nechráněný. O rok později to už ale v Bělé vypadalo jinak. A mohlo to jinak vypadat i v Hroubovicích, kdyby... Kdyby se vedení obce dokázalo dohodnout a kdyby vyslyšelo přání obyvatel. Nejprve popis onoho slavného prvního září roku 1880: V roce 1880 měli začátkem školního roku v Bělé školu novou, dvě třídy, dva pány učitele, Jarkovský řídícím, Balík třídním. V onen prvý den měl pan řídící pěknou řeč, abychom si nové školy vážili a přijímali učení pro celý život. Přítomen pan farář Kopiště z Luže, starosta z Bělé a z Roubovic Marek Nettl. Vzápětí ale v hroubovické kronice následuje postesknutí si nad tím, že to mělo být všechno jinak... Původně se měla stavět nová škola v Roubovicích. Ale protože přes prvního radního Františka Balíčka mocnější byl starej řezník Salomon Haas a židé měli v Roubovicích svou Deutsche Volksschule a ani jeden ani druhý dětí více ku škole neměli tak hlasů občanů nedbali. Lidé přitom říkali, že na krajíčkách se ušetří, že může škola stát i menší, ale radní to odmítli, protože by se prý ještě museli starat učitelům o byt. Na radu Salomona Haase, který přikázal Balíčkovi Francku, nepodepiš!, onen nepodepsal a školu postrádáme do dnešních dnů. Však ani Volksschule v Roubovicích se neudržela. Dětí židovských ubývalo a vzdor tomu, že z českých rodin, Podlažic, Chacholic, Bělé, Přibylova i Roubovic posílali děti do německé roubovské školy, tato se neudržela a kolem roku 1888 zanikla. Nepříznivý demografický vývoj, jak se dnes říká. Úsměvným propojením časů minulých s dnešní dobou je pak drobná noticka o tom, co se stalo se školním vybavením ze zrušené školy. Prostě tak nějak zmizelo Kabinetní pomůcky a viděl jsem jich dosti vzaly za své, aniž se ví jak. Alespoň fyzikálních přístrojů.(dam)

8 Stavba kanalizace v obci Hroubovice Jedním z hlavních témat na posledním konaném veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo nakládání s odpadními vodami na území obce Hroubovice. Legislativa Současný stav odvádění odpadních vod v obci Hroubovice je nevyhovující. Většina objektů je napojena na septik s přepadem do vodoteče nebo žumpu a jen malé procento objektů je napojeno na domácí ČOV. S postupným vývojem legislativy pro ochranu životního prostředí se zpřísnily i požadavky na zneškodňování odpadních vod. S ohledem na skutečnost, že se v obci neplánuje výstavba splaškové kanalizace, přestaly být orgány státní správy k občanům obce Hroubovice shovívavé. Podle vodního zákona je ten, kdo vypouští odpadní vody (ze septiku nebo necertifikované domovní ČOV) povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění, které vydává příslušný vodoprávní úřad na dobu určitou. Držitel povolení s výjimkou toho, který má certifikovanou domovní čistírnu odpadních vod (požadavky na certifikované domovní ČOV jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb.), je povinen měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k tomuto podnikání. Provádění těchto úkonů je zpoplatněno. Požadavky na certifikované domovní čistírny odpadních vod jsou pak stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Ten, kdo akumuluje odpadní vody v žumpě - jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem, tzn. předložit doklad o vyvezení na ČOV. Pokud fyzická osoba nemá povolení k vypouštění odpadních vod, či nedodržuje v tomto povolení stanovené podmínky, může jí být uložena pokuta až Kč. V případě, že neprokáže vyvážení odpadních vod ze žumpy na ČOV, lze uložit pokutu až Kč. Kontrolu a případné sankce neprovádí ani neuplatňuje obecní úřad Hroubovice, ale Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělění vodního hospodářství. Je třeba mít na paměti, že samostatný septik je v dnešní době s ohledem na jeho čistící účinek přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž musí následovat další (biologický) stupeň čištění, např. zemní filtr. Kal ze septiku by měl být alespoň jednou za rok vyvezen a náplň zemního filtru by měla být pravidelně měněna, protože časem se zanáší a ztrácí svou čistící schopnost. Žumpa musí být bezodtoká a pravidelně vyvážená na ČOV. Žumpy s přepadem a odtokem jsou z pohledu zákona zcela nepřijatelné(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

9 o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona stanovuje, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami. Provozování jímky s nelegálním přepadem dochází k porušení vodního zákona, vodoprávní úřad může v tomto případě zasáhnout, udělit sankci ve výše uvedeném smyslu, a vypouštění zakázat).cena za vyvezení žumpy se odvíjí od vyváženého množství a vzdálenosti ČOV, na kterou se vyváží.v případě Hroubovic by bylo nutné odvážet odpadní vody na ČOV v okolních městech či zemědělských společnostech. Například v ZS Luže náklad v současné době činí cca 135 Kč/1 m3. I toto je třeba vzít v potaz při porovnávání nákladů na individuální zneškodňování odpadních vod a připojení se na kanalizaci. Shrnutí domovní ČOV - cca 10% rodinných domů má vlastní ČOV dešťová kanalizace a vypouštění odpadních vod prostřednictvím tzv. volných výustí, pokud jsou v majetku obce- vyjímka na vypouštění odpadních vod tímto způsobem končí platnost dne nutnost monitoringu spol. Ekomononitor - dosud náklady OÚ cca 25000Kč/ročně - na dešťovou kanalizaci připojeny také domovní ČOV - neexistence plánu a fondu obnovy dešťové kanalizace - riziko zákazu provozování Abych se vyhnul nařčení, že šířím poplašné zprávy a vytvářím účelové konstrukce,potom musím podotknout, že jako starosta obce se snažím s péčí řádného hospodáře(jak mi ukládá zákon) o to, aby nebyly vůči obci Hroubovice uplatněny sankce dle výše uvedeného.jde tedy hlavně o vyřešení stavu kolem volných výpustí v majetku obce, nikoliv o vaše soukromé výpusti,ať legální či nelegální. Pro vás, kteří nemáte vyřešen způsob nakládání s odpadními vodami dle zákona, se tímto naskýtá příležitost pro mnohem levnější vyřešení vaší situace, než kdyby jste ji řešili individuálně.pokud k vybudování kanalizace dojde, potom se naše obec v tomto smyslu dostane do 21.století. Nebudeme ohrožovat kvalitu půdy, povrchových a spodních vod a zanecháme dalším generacím obec v obyvatelném stavu, nezamořenou odpadními látkami.k financování - máme pravděpodobně poslední příležitost pokusit se o získání podpory z EU na zbudování kanalizace, která může být až ve výši 90% nákladů. Pojďme ji využít! Stav z pohledu Územního plánu 1. v Zásadách územního rozvoje PK, což je obcím nadřazený a závazný územní plán (UP) na úrovni kraje, nejsou Hroubovice napojeny na kanalizaci nadmístního významu, kterou by bylo třeba respektovat. 2. v projednávaném UP Luže končí nově navrhovaná splašková kanalizace v Bělé - toto naznačuje na jedné straně nekoordinaci obou sousedních územních plánů a zřejmě také, že město Luže nespoléhá na připojení Hroubovic na svou ČOV. Kdyby tomu tak bylo, lze předpokládat, že by návrh nové kanalizace zamířil až na hranici našeho katastru, čemuž tak není. 3. oba územní plány jsou ve fázi projednávání s dotčenými orgány a správci veřejné infrastruktury, lze ji tedy ještě měnit,i když za cenu úpravy dokumentace a opakovaného společného projednání

10 Pravděpodobné možnosti řešení - Gravitační kanalizace - Podtlaková kanalizace - Tlaková kanalizace - Bioplynová stanice Podtlaková kanalizace Popis systému podtlakové kanalizace Podtlakové systémy jsou větevné trubní systémy, které využívají záporného tlakového spádu k dopravě odpadních vod. Zdrojem podtlaku jsou tzv. vývěvy instalované v podtlakové stanici. Díky vzniklému podtlaku a jeho síle, je možné uplatnit specifický podélný profil pro uložení potrubí a odčerpávat splašky ze sběrných šachet. Ze sběrné šachty jsou splašky odsávány pomocí podtlakového ventilu. Od ventilu vede podtlakové připojovací potrubí, které se napojí na některou z vedlejších sběrných nebo hlavních řadů podtlakového systému. Hlavní větve jsou dále zaústěny do podtlakové nádrže v podtlakové stanici, ze které splašky dále pokračují gravitačně nebo jsou přečerpávány na ČOV k dalšímu zpracování. Podtlaková kanalizace - výhody -Jednoduchá, rychlá a levná pokládka potrubí v úzkých výkopech a malé hloubce. -Je možné stoupání, křížení nad i pod překážkou. -Z těsného potrubí nemůže odpadní voda uniknout do prostředí - systém je obzvlášť vhodný do ochranných pásem vodních zdrojů. -Systém brání vzniku usazenin a tím i procesu zahnívání. -Lehce přístupné domovní přípojkové šachty. -Možnost řešení s vodotěsnými poklopy - funkce pod úrovní vody (kanalizace je funkční i při záplavách). -Omezení vzniku plynu a zápachu. -Jednoduchá montáž a údržba sacího ventilu. -Délka jedné větve může být 4-5 km, s úpravami lze zabezpečit libovolné vzdálenosti -Nenápadné zásahy v krajině Podtlaková kanalizace - nevýhody -Značná poruchovost -Zamrzání - mělké založení sběrných šachet -Nutnost vybudování dispečinku jednotlivých šachet - značné investiční náklady -ucpávání kanalizace či sběrných jímek - vyžaduje pojízdný tlakový vůz na ostřik šachty a fekální vůz pro vyčerpání splašků - časově i finančně velmi náročné -nutnost pravidelného čištění kanalizace či sběrných jímek - opět vyžaduje pojízdný tlakový vůz na ostřik šachty a fekální vůz pro vyčerpání splašků - časově i finančně velmi náročné -Problémy se sacími ventily a poruchy v podtlakové stanici -Vysoké ceny náhradních dílů

11 Tlaková kanalizace Popis systému tlakové kanalizace Princip venkovního tlakového systému stokových sítí spočívá v akumulaci splaškových vod v čerpací jímce, tedy domovní čerpací jímce (dále jen DČJ) a po akumulování dostatečného množství jejich čerpání do trubního systému. Tímto trubním systémem jsou splaškové vody čerpány na ČOV, kde jsou později likvidovány. Do DČJ jsou přiváděny splaškové vody gravitační přípojkou, do DČJ může být přivedeno více gravitačních přípojek z objektů. Poté dochází k plnění DČJ až na stanovenou hranici projektantem a díky systému spínání a vypínání čerpadla dochází k sepnutí čerpadla a čerpání splaškových vod tlakovou přípojkou dále do tlakového řadu až k cílovému objektu. Protože DČJ v sobě skrývá čerpadlo, je také nutné, aby k tomuto objektu byla dovedena elektrická energie, která je nezbytná pro chod čerpadel. Tato potřeba elektrické energie se dá označit za jednu z největších nevýhod celého systému. Při návrhu venkovního tlakového systému je tedy nutné počítat s možným výpadkem el. energie a v této závislosti navrhnou velikost DČJ aby nedošlo k havárii typu vylití splaškových vod v objektech odkud jsou odváděny. Potrubní síť je primárně navrhována bez nutnosti přečerpávání až do koncového bodu samotného výtlačného řadu. Dvojí přečerpávání by samozřejmě zvyšovalo investiční i provozní náklady a ušetření investic by nemělo požadovaný efekt, někdy je ovšem přečerpávání nezbytné.systém rovněž vyžaduje důsledné oddělení dešťových od splaškových vod z objektů. V závislosti na nežádoucím ředění vod a navyšování čerpaného množství je důležité svody oddělit. Tlaková kanalizace - výhody -Malý průměr potrubí (použité dimenze začínají na profilu D50) -Menší objem zemních prací při výstavbě trubních rozvodů než u gravitační kanalizace, podvrty, resp. podtlaky, vč. podružných tlakových řadů -Potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno v celé trase do výkopu s krytím cca 1,60 m tj. hloubka s výkopem téměř vždy 1,7m -U potrubí není nutno dodržovat přesný jednotný spád, na výstavbu je tato kanalizace mnohem méně náročná než gravitační -Variabilita v místě umístění ČOV není třeba splaškové odpadní vody před ČOV přečerpávat -Vlastník nemovitosti si hradí v celém rozsahu pouze gravitační část domovní přípojky na podružné tlakové řady, vč. domovní čerpací jímky, by se pravděpodobně mohla vztahovat dotace Tlaková kanalizace - nevýhody -V době výpadku el. energie nejsou z odkanalizovaného území odváděny splaškové odpadní vody -Provozní náklady tlakové kanalizace jsou oproti gravitační vyšší a z větší části jsou přeneseny na vlastníka nemovitosti, toto je však kompenzováno nižším stočným, v kterém se z větší části promítají odpisy a ty jsou levnější u tlakové kanalizace samozřejmě nižší.

12 -Čerpací jímky mají pro případ poruchy čerpadla havarijní objem na cca 1-2 dny. -Nutnost pravidelné údržby (očištění tlakovou vodou) a revizi čerpadel, umístěných v čerpacích jímkách -Omezená životnost technologického vybavení (čerpadel) po určité době je nutná nová investice do tohoto vybavení oprava, příp. výměna. -náklady na elektrickou energii Bioplynová stanice Popis systému bioplynové stanice Dle použitých vstupních surovin členíme biolynové stanice na zemědělské a odpadové. Bioplynové stanice odpadové Tento druh bioplynových stanic je určen ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Mezi BRO patří například biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), odpady z potravinářského průmyslu, maloobchodu prošlé potraviny, zemědělské odpady, kaly z ČOV aj. Vzhledem k různorodosti složení bioodpadů, musí být celý proces fermentace vhodně řízen, aby fermentace probíhala optimálně a nedocházelo ke kolapsům procesu. Při procesu fermentace vzniká bioplyn, jehož spálením v kogenerační jednotce se získává elektrická energie a teplo. Fermentační zbytek je potom využitelný jako organické hnojivo pro zemědělce či zahrádkáře. Vzhledem k náročnosti fermentačního procesu je správný výběr technologie a dodržování provozního řádu nezbytným předpokladem k bezproblémovému fungování stanice. Za zpracování odpadů inkasuje provozovatel peníze, na rozdíl od zemědělských BPS, kde je potřeba za surovinu platit. Dotace je až 90 % z investičních nákladů Bioplynová stanice - výhody -Stanice má příjem nejen z prodeje energií, ale i za zpracování bioodpadu -Cena za zpracování bioodpadu nadále poroste s tím, jak se bude zdražovat skládkovné -Moderní odpadové bioplynové stanice mají vyspělé automatizované technologie, které eliminují negativní vlivy na své okolí. -S dotacemi má investice zajímavou ziskovost s dobou návratnosti okolo 5 až 7 let -Odpadají náklady na cíleně pěstovanou biomasu (kukuřičnou siláž) -Využití odpadního tepla a elektrické energie rozvoj zaměstanosti, pokud by například na bioplynovou stanici navazovala hala, kde by bylo možné provozovat činnost, která vyžaduje jak teplo tak elektrickou energii, která by tímto byla k dispozici za výhodnějších podmínek než od tradičních dodavatelů energií. Bioplynová stanice - nevýhody - Složitější povolovací proces. - Investiční náklady jsou vysoké

13 Gravitační kanalizace Popis systému gravitační kanalizace Odpadní vody jsou odváděny gravitačně potrubím, jehož průměr nesmí být menší než DN 250 mm.potrubí musí být uloženo ve spádu, jehož minimální hranicí určuje použitý trubní materiál, ne však ve spádu menším než 0,6 %. Potrubí musí být uloženo v hloubce s minimálním krytím zeminou ve vozovce 1,5 m a ve vzdálenosti max. 50 m musí být umístěny revizní kanalizační šachty. Odpadní vody jsou do gravitační kanalizace napojeny gravitačními kanalizačními přípojkami buďto přímo v šachtě nebo na odbočce v trase mezi šachtami. Gravitační kanalizace - výhody -Gravitační kanalizace je provozně velmi jednoduchý systém, který nevyžaduje žádnou součinnost od majitelů jednotlivých nemovitostí. -U gravitační kanalizace jsou minimální nároky na obsluhu při provozu -Gravitační odkanalizování obce je z hlediska provozních nákladů nejlevnějším řešením. -Provozně nedochází k žádným rozsáhlým poruchám a tím k nutnosti oprav nebo výměn řadů. -Nižší investiční náklady na vybudování kanalizační přípojky. -Snadná identifikace průběhu trasy kanalizace (dle polohy šachet) -Snadnější lokalizace případné poruchy na stokové síti, možnost kamerové prohlídky -Snadná revize a čištění Gravitační kanalizace - nevýhody -V rovinatém terénu nebo pro překonání byť i drobné terénní nerovnosti je nutno kvůli dosažení minimálního požadovaného spádu potrubí zahlubovat, tím se výstavba gravitační kanalizace výrazně prodražuje. -Minimální hloubka výkopu je cca 1,9 2,0 m -V členitém terénu je nutno počítat s hromadným přečerpáváním splaškových odpadních vod -Téměř vždy je nutné veškeré odpadní vody přečerpávat před samotnou ČOV, neboť se přívodní stoka nachází často pod úrovní tzv. 100-leté vody -Výstavbu velmi často prodražuje výskyt podzemní vody s ohledem na velké hloubky kanalizace -Výstavba znamená vzhledem k větším hloubkám větší objem zemních prací a větší přesun hmot -Výstavba bude prováděna ve větších hloubkách, což v dané lokalitě znamená, že zemní práce v mnoha případech zasáhnou do skalního podlaží -Velmi nízká manévrovatelnost při vyhýbání se ostatním inženýrským sítím -Vzhledem k nutnosti dodržovat přesně daný minimální spád je pokládka potrubí náročná -Je nutná pravidelná deratizace gravitačních stok

14 Vlastní, tedy obecní čistírna odpadních vod nebo připojení na kanalizaci budovanou v obci Bělá? Vzhledem k faktu, že naše obec není nijak vázána na určitý specifický způsob vyčištění odpadních vod svedených splaškovou kanalizací, můžeme se sami rozhodnout, jaký způsob považujeme za nejvýhodnější. Pokud by došlo k napojení hroubovické splaškové kanalizace na bělskou, potom pravděpodobně nedojde k úspoře nákladů, které bychom museli vynaložit na zbudování vlastní ČOV, poněvadž budeme muset hradit náklady spojené s vybudováním našeho připojení(vybudování kanalizace mezi Hroubovicemi a Bělou, vzdálenost cca 500 metrů). Dále, vzhledem k faktu, že bělská kanalizace povede na ČOV v Radimi, a tuto ČOV spravuje společnost VaK Chrudim, potom by občané naší obce neměli téměř žádný vliv na určování ceny stočného, což by mohlo v některých případech vést ke zhoršení sociální situace občana, vyvolané nutností zvýšených výdajů na provoz domácnosti. Vybudováním obecní ČOV získáme kontrolu nad cenou stočného, čímž bychom mohli dosáhnout zmírnění dopadu na výdajovou kapitolu domácností, které kanalizaci budou využívat. Na druhou stranu bude provoz takovéto ČOV plně v nákladové kapitole obecního rozpočtu, bude tedy nutné určit výši stočného tak, aby pokrylo provozní náklady ČOV, a zároveň přispělo k naplnění fondu oprav a rozvoje - tedy dopad na rozpočet obce byl tak co nejmenší či žádný. Typy čistíren odpadních vod Mechanicko - biologická čistírna odpadních vod Jedná se o nejčastěji provozovaný typ ČOV. Mezi přednosti mechanicko - biologické ČOV patří : - vysoký a stabilní čistící účinek - malé nároky na plochu pro výstavbu ČOV - možnost umístění všech objektů hlavní technologické linky v zateplené budově - možnost provozu i při postupném zvyšování zatížení ČOV - vysoká automatizace provozu - přizpůsobivost dispozice Nevýhodami mechanicko - biologické ČOV jsou především: - vyšší pořizovací náklady - větší nároky na provoz ČOV(vyšší provozní náklady) Popis funkce mechanicko - biologické ČOV Mechanické (primární) čištění Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky Uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod.dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty.následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek.separace se děje na základě rozdílných hustot

15 obou materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství. Biologické čištění Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění a sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Terciární čištění Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění sloučenin fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů). Kořenová čistírna odpadních vod V dnešní době, která klade důraz na myšlenku udržitelného rozvoje, je hledání alternativních metod již osvědčených technologií běžnou záležitostí. Proto se již řadu let staví kořenové čistírny odpadních vod, které jsou považovány za ekologičtější, ekonomičtější, ale také i estetičtější alternativu čištění odpadních vod. Tento způsob čištění odpadních vod získává v České republice i zahraničí čím dál větší oblibu, se v tomto článku chceme zaměřit na posouzení kořenových čistíren jak po stránce technické, tak i ekonomické. Jak funguje kořenová čistírna? Stejně jako u běžných mechanicko-biologických čistíren je prvním stupněm čištění vždy mechanické předčištění, při kterém dochází k odstranění pevných nečistot nejčastěji v septiku nebo štěrbinové nádrži. Předčištěná voda je odváděna do kořenového lože, kde probíhá dočištění. Kořenové lože je vlastně mělká nepropustná nádrž vyplněná kačírkem nebo štěrkem, ve kterém je vysazena mokřadní vegetace.

16 Odpadní voda tímto ložem pomalu protéká a díky mikrobiální činnosti na kořenech rostlin a substrátu a kombinací fyzikálních chemických a biologických procesů, dochází k vyčištění odpadní vody. Kořenová čistírna ve svém principu využívá přirozené samočištění vody, které probíhá běžně v přírodě v přirozených mokřadech. Celý provoz čistírny je ve své podstatě velmi jednoduchý, stejně jako v přírodě funguje čistící funkce přirozeně a soběstačně. Provozní náklady zahrnují pouze čištění nátokových objektů, kosení rostlin a jejich odstraňování. Jako velkou výhodu kořenových čistíren lze nepochybně označit možnost jejich využití pro různé druhy odpadních vod. Kořenové čistírny dnes fungují k čištění odpadních vod například z obcí, rodinných domů, rekreačních zařízení, nemocnic, některých průmyslových odvětví, skládek a koupališť. V České republice je v současné době v provozu více než 400 kořenových čistíren, které jsou u nás stavěny přibližně od roku Je nutno říci, že všechny čistírny, u kterých není podstatným způsobem překračována jejich kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují i po dlouhých letech s velmi dobrými čisticími parametry. Více než dvacet let provozování a výzkumů kořenových čistíren má za výsledek postupné zdokonalování celé technologie výstavby.první generace kořenových čistíren byla tvořena převážně horizontálními kořenovými filtry. Dnes se již postupně začínají stavět i kořenové čistírny druhé generace, které přinášejí oproti první generaci ještě lepší čistící účinky a to především v oblasti ukazatelů znečištění BSK5, CHS- Kcr, NL, NH4+, P, a dále pak u těžkých kovů, aniontových tenzidů, některých běžně užívaných medikamentů a dalších látek. Lepší výsledky těchto čistíren spočívají v kombinaci horizontálně protékaných filtrů s vertikálními. Kolik stojí kořenová čistírna? Investiční náklady kořenové čistírny závisí na konstrukčním řešení, morfologii terénu a dostupnosti pozemku. Ceny u klasických kořenových ČOV první generace se pohybují kolem 15 tis. Kč/EO (ekvivalentního obyvatele). Náklady u čistírny druhé generace se pohybují v kolem 20 tis. Kč/EO. Důležitý je také výběr vhodného pozemku, kde je nutno uvažovat s prostorem cca 5m2/obyvatele účinné čistící plochy a další prostor pro budoucí rozvoj, obslužnou komunikaci a manipulační plochu.investiční náklady kořenových čistíren jsou o něco vyšší. K tomu je nutno dodat, že samotná obec platí pouze minimum (obvykle 10 % s ohledem na typ dotace). Proto jsou náklady na pořízení kořenové ČOV pro obec pouze 100 tis. Kč z částky 1 mil. Kč. Tato investice se obci vrátí již v prvním roce provozu. Snížení investičních nákladů až o jednu třetinu lze dále dosáhnout využitím vlastních zdrojů obce. Myšlenka spočívá ve využití místních zdrojů surovin (kamenivo filtru tvoří cca % celkové ceny) a zjednodušení výkopových prací, kdy je výkopek odvážen pouze do blízké vzdálenosti od čistírny.

17 Provozní náklady V ekonomice kořenových čistíren hrají největší roli provozní náklady, které jsou oproti běžným čistírnám podstatně nižší. Kořenové ČOV vyžadují jen jednoduchou manuální obsluhu, proto si je většina obcí provozuje sama. Další výhodou je, že nevyžadují napojení na elektrickou energii. Tento provoz potom umožní stanovení ceny stočného v rozmezí Kč/m3 čištěné odpadní vody, což je oproti klasickým čistírnám, kde se ceny stočného pohybují kolem Kč/m3, značně méně. Pokud si však obec nastaví stočné na úrovni klasické ČOV, může příjem z tohoto zdroje představovat zajímavý příjem pro splácení investice, či pro získávání prostředků pro investici novou. Provozní náklady kořenové ČOV jsou tedy určeny převážně možnostmi obce v zajištění pracovníka obsluhy, což představuje cca 60 % provozních nákladů. Ostatních 40 % je tvořeno náklady na údržbu areálu a provozních objektů, odebírání vzorků, vyvážení kalu, finanční rezervu a amortizaci zařízení a stavebních objektů. Některé obce, které již vlastního obecního pracovníka mají, mají provozní náklady opravdu minimální. Nejčastější obavy a dotazy Jedním z nejčastějších dotazů ohledné kořenových ČOV je její případný zápach. K tomu je nutno dodat, že zápachu se provozovatel čistírny obávat nemusí. Je to z důvodu toho, že KČOV jsou dnes již navrhovány pouze jako podpovrchově protékané kořenové filtry, což má za následek většinou nulový výpar přímo z vodní hladiny a díky používané jemnější vrstvě substrátu se zde výparu odpadní vody která by zápach způsobila nemusíme obávat ani v kořenovém filtru. Veškerý výpar z čistírny je tedy zajištěn skrze listy mokřadní vegetace. Zápach může vzniknout až po řádově desítkách let, kdy dojde k přirozenému zakolmatování (zanešení) nátokové části prvního filtru a odpadní voda začne téci po povrchu. Tento problém, který nemá žádný negativní vliv na účinnost čištění, lze jednoduše vyřešit odtěžením nátokové části a doplnění novým kamenivem. Použité kamenivo lze vypráním recyklovat a vložit zpět, nebo běžně zlikvidovat například do zásypů. Studie osmi náhodných měření prokázala, že se nejedná o nebezpečný odpad. Ostatní objem kořenového filtru se přirozeně kolmatuje desítky let. Zanášení je přirozený jev u každého filtru a znamená, že filtr dělá svojí práci, pokud byl správně navržen. Zimní provoz kořenové čistírny, tedy v čase vegetačního klidu rostlin, většina čistících procesů pokračuje s jen o něco menší účinnosti. Kořenová čistírna je však dimenzována tak, aby požadované limity plnila i v zimě. Vegetační klid rostlin má za následek snížení účinnosti pouze pro dusíkaté znečištění v horizontálních kořenových ČOV, na funkci vertikálních filtrů zima významný vliv nemá. Z těchto důvodů jsou v

18 kořenových ČOV II. generace navrhovány kombinace horizontálních a vertikálních kořenových filtrů, kdy impulsně plněné podzemní vertikální kořenové filtry zajišťují odstraňování dusíkatých znečištění i v zimním období. Rekonstrukce kořenových čistíren po zanešení, je další častou otázkou. Orientačním výpočtem dojde k zakolmatování celého kořenového filtru po letech. Skutečná doba kolmatace závisí na zatížení kořenové čistírny, správném navržení a provozu mechanického předčištění. Navýšením stočného o 3 Kč/m3 lze získat finanční prostředky na rekonstrukci. Celková rekonstrukce zahrnuje: vyprání, úplnou výměnu nebo vymrznutí štěrkové náplně a její navrácení zpět do filtru. Dotace obecní kořenové čistírny mohou získat dotace z operačního programu Životní prostředí stejně jako klasické čistírny. Kořenové čistírny představují v současné době možnou plnohodnotnou alternativou k běžným technologiím. Nacházejí uplatnění u lidí, kteří upřednostňují výhody přírodních postupů před technologickými, mají zájem o úspory energie a několikaletém horizontu i financí. Srovnání nákladů KČOV Žitenice 6 EO provoz cca 4 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 6,5 tis. Kč/rok KČOV Chmelná 150 EO provoz cca 40 tis. /rok klasická ČOV provoz cca 180 tis. Kč/rok KČOV Hostětín 240 EO provoz cca 40 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 300 tis. Kč/rok KČOV Dražovice 780 EO provoz cca 300 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 950 tis. Kč/rok KČOV Spálené Poříčí 1400 EO provoz cca 240 tis. Kč/rok klasická ČOV provoz cca 1500 tis. Kč/rok Zdroj : Ekonomika čištění odpadních vod v malých obcích - porovnání investičních a provozních nákladů kořenových a klasických čističek - časopis Obec a finance

19 Anketa občanů obce o kanalizaci Vyjádřete svůj názor! Každý občan by měl mít možnost vyslovit svůj názor. Vyhlášení referenda, tak jak je definováno zákonem (Zákon č. 22/2004 Sb.) je velmi nákladná a časově náročná záležitost. Zastupitelstvo naší obce se tedy shodlo na tom, že místo referenda uspořádáme anketu.vzhledem k omezenému časovému rámci, který máme na to, abychom vodoprávnímu úřadu mohli předložit seznam kroků, které provedeme, aby mohlo dojít k uspokojivému vyřešení aktuálně špatného stavu, je toto jednoduché, časově a finančně nejméně nákladné řešení. Anketní lístek je přílohou každého jednotlivého výtisku tohoto čísla Hroubovického zpravodaje a obsahuje tři jednoduché otázky. Vaši odpověď na otázku zakroužkujte a lístek vhoďte do připravené volební urny v obchodě "U Haničky" a to do , hodin. Box s anketními lístky bude otevřen za účasti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva naší obce a vyhodnocen. Jak bude probíhat povolovací proces ohledně vypouštění odpadních vod z kanalizací obcí, které nemají centrální čistírnu Většině obcí na území ORP Chrudim, které nejsou odkanalizovány na centrální ČOV a vypouštění odpadních vod probíhá prostřednictvím tzv. volných výustí, končí na konci letošního roku platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V souladu s platnou legislativou nebude možné stávající povolení bez provedení zásadních změn prodloužit. Prodlužovaná, případně nová povolení budou vodoprávním úřadem vydávána za výrazně zpřísněných podmínek a na časově výrazně omezenou dobu. Nově bude muset oprávněný z povolení k nakládání s vodami (producent odpadních vod) vzorkovat všechny výusti a navýšit počet vzorků minimálně na 4 v průběhu kalendářního roku. V případě potřeby, z důvodu zajištění zájmů chráněných vodním zákonem, bude moci vodoprávní úřad nařídit vzorkování i častěji. Dále bude nutné v povolení stanovit povinnost sledovat kvalitu povrchových vod nad a pod výustí (popřípadě nad a pod obcí) a vyhodnocovat za každý rok, jakým způsobem odpadní vody vypouštěné z předmětné výusti ovlivňují povrchové vody v toku. Další povinností oprávněného z povolení k nakládání s vodami bude povinnost navrhnout řešení pro zlepšení stavu povrchových vod. Vodoprávní úřad dále považuje za důležité upozornit na změnu legislativy týkající se vypouštění odpadních vod do kanalizace. Nově již vodoprávní úřad k vypouštění odpadních vod do kanalizace žádné povolení nevydává a tato činnost je plně předmětem právního vztahu mezi vlastníkem připojené nemovitosti (jako producenta odpadních vod) a vlastníka, popř. provozovatele kanalizace (jako subjektu poskytujícího službu v podobě odvádění odpadních vod). Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí vedoucí odd. vodního hospodářství

20 Vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Hroubovice. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. dne každého měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Hroubovice nebo je zasílejte na adresu : Obecní úřad Hroubovice Hroubovice Luže či na Názory redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků. Autoři fotografíí : Kristina Klusoňová, Stanislav Štverák ml. Grafická úprava : Zuzana Charouzová

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: Navržený program: 20.3.2015 od 18:00

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE 17. února 2011 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Případová studie obec Horušany Ing. Jaroslava Roskotová Zadání vypracování studie 1) V územním plánu je určený prostor pro obecní

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI?

BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI? BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI? Mgr. Ivana Očásková POHLED Z TERÉNU VÝVOJ KVALITY POVRCHOVÉ VODY 90. léta zlepšení Poslední dekáda Potenciál zlepšení vyčerpán a obtížně dosažitelný?

Více

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Navrhovatel : Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český Brod IČ 00639753 a ) Zdůvodnění návrhu změny Jedná se o změnu technického řešení návrhu investice kanalizace

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

Pískový filtr řady ZIF

Pískový filtr řady ZIF řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD Stabilizační nádrže BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 10. hodina Mikrobiální aktivity ve stabilizačním rybníku Dočišťování za mechanicko-biologickou čistírnou Akumulační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000 A. OBEC Skryje Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 088 Kód obce PRVKUK 0611.002.088.00 Kód obce (IČOB) 14882 (569461) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61021 Název POU Havlíčkův Brod Golčův

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 414 Kód obce PRVK: 0613.010.414.00 Kód obce (IČOB): 12300 (548561) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více