Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 04/2014"

Transkript

1 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2272/7 v k.ú. Vrchotovy Janovice souhlasilo s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků v okolí nemovitosti čp. 146 ve Vrchotových Janovicích souhlasilo s udělením výjimky v počtu žáků pro ZŠ Vrchotovy Janovice pro nový školní rok souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 1/2014 podle předloženého návrhu schválilo účetní závěrku hospodaření městyse za rok 2013 schválilo splátkový kalendář pro splácení finančních prostředků firmě ASIO spol. s r.o. na rekonstrukci ČOV Rada městyse v uplynulém období projednala a : vyhověla žádosti MS Vrchotovy Janovice a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na činnost sdružení v roce 2014 ve výši Kč předala komisi životního prostředí k vyřízení žádost Cestmistrovství Votice o pokácení stromu v Rudolticích, který poškozuje stavbu propustku pod komunikací souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí č na částku ,65 Kč na projekt Obnova VKP lipové aleje Vrchotovy Janovice, zbývající část dotace bude poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na podkladě smlouvy, ktrerá bude městysi doručena doporučila zastupitelstvu městyse souhlasit s realizací rozpočtového opatření č. 1/2014 souhlasila s návrhem výzvy občanům k šetření pitnou vodou projednala návrhy na vybudování komunikace v areálu ČOV a souhlasila, aby akce byla zadána nejvýhodnější nabídce, tj. Firmě JAKA, spol s r.o. Vrchotovy Janovice; potřeba vybudování komunikace byla vyvolána provedenou rekonstrukcí ČOV doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem programu veřejného zasedání zastupitelstva městyse -star- Kapacita pitné vody výzva občanům. S ohledem na dlouhotrvající období bez sněhových nebo minimálních vodních srážek se rada městyse obrací na občany s výzvou k šetrnému nakládání s pitnou vodou. V současné době jsou pro zásobování využívány dva vrty, jejichž vydatnost by mohla být při nedostatku

2 srážek snížena. Žádáme tedy občany, aby vodu nepoužívali na technické účely jako je mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Neradi bychom přistupovali k jakýmkoli nepříjemným nebo omezujícím opatřením. Předem jim za jejich přístup, ochotu a porozumění děkujeme. Rada městyse Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si jistě všimli, že od konce prosince do března se ve Vrchotových Janovicích vyskytovala cisterna a něco prováděla u kanálů. Její činnost spočívala v čištění kanalizace v souvislosti s intenzifikací čističky odpadních vod, na kterou nám Středočeský kraj přispívá dotací ve výši 4 mil. Kč. Kanalizaci bylo nutné vyčistit především od usazených tuků, které místy téměř znemožňovaly odtok odpadních vod. Někteří z vás si jistě pomyslí, že je jim to jedno čištění kanalizace hradí obec, ale není to tak úplně pravda. Náklady na čištění kanalizace se zahrnují do provozních nákladů, které se používají při výpočtu nákladů na stočné a projeví se ve výši stočného a na faktuře. Až tedy budete chtít příště vylévat tuky do odpadu, vzpomeňte si na svou peněženku! V konečném důsledku to bude ona, koho bude vaše jednání bolet. Úřad městyse Z komise pro kulturu a sport: Diskotéka pro děti v sokolovně Po loňské premiéře jsme se v sobotu 29. března 2014 opět sešli v sokolovně, abychom mezi námi přivítali pana Tomáše Pešinu, který pro nás připravil hudební produkci. S potěšením mohu konstatovat, že účast dětí a jejich rodičů byla hojná. Hudbu a tanec střídaly různé soutěže, o které byl mezi dětmi obrovský zájem. Pro soutěžící byly připraveny nejen sladké odměny, které financoval Městys Vrchotovy Janovice, ale i věcné ceny, které obstarala paní Pavla Šachová. Skladby k tanci věnoval pan Pěšina i maminkám a tatínkům. Za spolupráci děkuji panu Antonínu Dvořákovi a TJ Sokol za přípravu prostor sokolovny, paní Pavle Šachové a Jitce Prokopové za pomoc při průběhu akce a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na pořádání dalších akcí pro děti, které nás v letošním roce čekají. Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 3. až 5. dubna 2014 se konala pravidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná ve spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Chtěla bych poděkovat všem prodejcům, kteří chodí na burzu s předem pečlivě připravenými seznamy zboží a označenými a oceněnými kusy oblečení. V nabídce bylo nejen oblečení na miminka a batolata, ale i obuv, sedačky pro miminka a kočárky. Výtěžek z prodeje bude již tradičně použit na listopadový lampiónový průvod. Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za výraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkovat paní Pavlíně Kočové, Jitce Prokopové a Pavle Šachové. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce října. Již dopředu zveme všechny zájemce. Velikonoční dílna pro děti V sobotu 12. dubna 2014 se již počtvrté konala velikonoční výtvarná dílna, které se v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů zúčastnilo 25 dětí. Připraveny ke zdobení byly květináče, dřevěné svícínky, proutěné slzičky, polystyrénová vajíčka. Novinkou bylo zdobení velikonočních perníků, které napekla paní Pavla Šachová. Zruční zájemci si mohli vyrobit i květiny z krepového papíru a pro nejmenší byly k dispozici omalovánky s jarními nebo velikonočními motivy. Odpoledne rychle uběhlo a každý si domů odnášel své výrobky. Veliké poděkování patří všem, kteří se na přípravě výtvarné dílny pro děti podíleli, a to panu Martinu Voříškovi, který nejenže obstaral vrbové proutky, ale i učil zájemce vyrábět pomlázky a sám také pletl pomlázky pro nejmenší, paní Janě Kněnické za donesení vrbových proutků, paní Pavle Šachové za napečení perníčků a za pomoc při organizaci, paní Veronice Kubíčkové za pomoc při organizaci a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Také děkuji všem za pomoc při úklidu, zejména paní Sochůrkové. Pro všechny zájemce bude opět připravena prosincová vánoční dílna. Mgr. Ingeborg Kliková

3 Z komise občanské a sicální: Beseda s panem Kubalem, která se uskutečnila na samém počátku měsíce dubna, zpříjemnila středeční odpoledne téměř třiceti našim spouobčanům, většinou již důchodcům. Vyslechli si zajímavé povídání pana redaktora ze své novinářské práce, dověděli se o jeho zážitcích a pocitech při plnění povinností zpravodaje České televize v různých koutech světa. Svými dotazy pana Kubala vyzývali, aby vyprávěl o tom, co je kde hezké a zajímavé i co je jinde pro nás neznámé, o zážitcích příjemných i těch, na které není příjemné vzpomínat. K těm rozhodně patří pobyt v zajetí v Iráku. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Kubalovi za ochotu besedu uspořádat, ale také všem přítomným za jejich aktivní přístup a podíl na úspěchu akce. Myslím, že tohle téma besedy by bylo vhodné i pro mladší generaci, neboť pan Kubal je dobrým vypravěčem a jeho zážitky mají každému co říci. M.Čedíková Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * K datu 30. dubna se provádí pololetní samoodečet vodoměrů. Stavy vodoměrů zapsané na přiloženém lístku je třeba předat na úřad městyse buď osobně nebo doručit na adresu úřadu městyse, tj. Vrchotovy Janovice 2, Stav vodoměru/vodoměrů lze také poslat elektronicky, a to nejpozději do 6. května 2014 na Děkujeme. * 2 * Oznámení f irmy COMPAG Votice s.r.o. o zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů z městyse Vrchotovy Janovice. Svoz bude proveden v sobotu dne Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech: Místo sběru : čas : od do Sedlečko 8:10-8:15 Sebáňovice 8:20-8:25 Mrvice 8:30-8:35 V.Janovice Městečko zastávka 8:40-8:45 V.Janovice zastávka u školy 8:50-8:55 Velká Lhota 9:00-9:05 Rudoltice 9:10-9:15 Omluvte, prosím, případné zdržení. Mezi nebezpečné odpady patří zejména: - motorové, převodové a hydraulické oleje, - nemrznoucí kapalina (fridex apod.), brzdová kapalina, sorbenty, - akumulátory a galvanické články, - barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, - léky, pesticidy, - zářivky a výbojky, - lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., - obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod. * 3 * Svoz velkoobjemového odpadu jaro 2014 kontejnery na jednotlivá místa v Janovicích a v osadách budou přistavovány v těchto termínech:

4 ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN V.Janovice U střediska května V.Janovice Městečko května V.Janovice Pacián května Rudoltice Na návsi května V.Janovice U hřiště května Mrvice U zastávky května Velká Lhota Na návsi května Šebáňovice U kontejnerů května Tyto kontejnery slouží zejména k odkládání objemného odpadu, který nelze odložit do nádob se separovaným ani se směsným odpadem. Žádáme občany, aby pečlivě zvážili, co do kontejnerů odloží a zda odpad nelze využít jako druhotnou surovinu, tzn. plasty, sklo, hliník, papír, železo, nebezpečné odpady jako oleje, barvy, elektromotory, baterie, apod. (železo sbírají hasiči 5.května, hliník a papír sbírá škola 28.dubna, nebezpečné odpady se sbírají 10.května). Do kontejnerů na objemný odpad rozhodně nepatří větve, suchá tráva, zem, kamení a sutě. * 4 * Volby do evropského parlamentu informace pro voliče: volby se uskuteční ve dvou hlasovacích dnech, tj. v pátek 23. května v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin jako hlasovací místnost pro celý obvod městyse Vrchotovy Janovice bude připravena zasedací místnost úřadu městyse, Vrchotovy Janovice 2 8.května je poslední den, kdy může volič úřadu doručit žádost o vydání voličského průkazu a také prvním dnem, kdy může být voličský průkaz voliči úřadem vydán nejdéle do 20. května budou voličům doručeny hlasovací lístky, součástí zásilky bude i poučení pro voliče s pokyny a podmínkami pro samotné hlasování 21.května budou uzavřeny seznamy voličů. MČ OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky období vystěhování...pokračování Celé vystěhované území přešlo do přímé správy orgánů Německé říše. Správu vykonával úřad německého komisaře v Benešově s odbory pro zemědělství (včetně lesů a rybníků) a pro průmysl (s lomy a cementárnou). U všech pozemků bylo v pozemkových knihách zapsáno: majetek Velkoněmecké říše. Ve Vrchotových Janovicích byly zahájeny práce na výstavbě koncentračního tábora. Na práci byli přiváženi vězni, s nimi také oddíly strážných. A práce tu bylo mnoho. Během roku 1944 vystavěli vězňové 6 dlouhých dřevěných baráků, z toho 3 byly pro vězně, 3 pro stráže a kuchyň. Baráky provězně byly bez stropů, v jedné podélné stěně byla okna, v místnostech řady lůžek-pryčen, vždy několik nad sebou. Baráky pro SS měly stěny i stropy izolované heraklitem a byly dobře vybaveny. Tábor byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu. Takový plot také odděloval baráky vězňů od ostatních. Prostor u plotu byl osvětlován elektrickými světly, jež byla 10 m od sebe vzdálena. Pro strážné byly 4 budky, za baráky vězňů byla latrina. Na druhé straně silnice vystavěli vězni z kamenných kvádrů dvě veliké haly pro opravy a montáž tanků a jiných těžkých zbraní. Jedna z těchto hal dosud stojí, byla v padesátých létech upravena na sklad odbytové základny hutního průmyslu. Na téže straně silnice u zatáčky silnice před Novým rybníkem byl psinec, kde si esesmani chovali a cvičili psy na stíhání vězňů. Ve svahu směrem k Miláčovu byly vystavěny dlouhé baráky pro kanceláře, pro poddůstojnickou školu a pro ubytovny. V padesátých letech byly ještě dobře vidět základy dvou z těchto baráků s hladkým betonovým povrchem. Na jednom místě byl dosti hluboký otisk bosé lidské nohy. Některé další úryvky z kronik zase příště. Podle zápisů M.Čedíková

5 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Projekt Mikroregionu Džbány pro 4. ročník DĚTSKÁ VLASTIVĚDA V rámci poznávání Mikroregionu Džbány proběhla vzájemná návštěva partnerských škol. Partnerem naší janovické školy je 4.A ze Základní školy Votice. První návštěva proběhla 1. dubna v Janovicích. Svoje partnery z votické školy si čtvrťáčci vyzvedli u autobusu a pak je provedli budovou školy. Ve třídě své hosty seznámili s výstupy vytvořenými při plnění úkolů projektu. Pomocí časové osy přiblížili vývoj obce a pozvali hosty na nejvýznamnější pamětihodnost, na prohlídku janovického zámku a parku. Poté následovala procházka, jejímž cílem bylo ukázat, jak snadno a rychle máme umožněno trávit čas v přírodě a této možnosti využívat ve výuce i volném čase. Vrcholem procházky bylo pečení buřtíků pod Větrákem. Na závěr si před odjezdem autobusu skoro všichni dali v místní cukrárně zmrzlinu. Celou návštěvu jsme dokumentovali fotoaparátem. Zakrátko, 3. dubna, jeli janovičtí čtvrťáci navštívit Votice. Hned na začátku děti poznaly, že budova votické školy je mnohem větší a členitější. Ale naši hostitelé si nás vyzvedli hned v šatně a pak nás provedli budovou. Prošli jsme mnoha chodbami, prohlédli jsme si některé třídy, odborné učebny, družiny, tělocvičnu i školní jídelnu. Obdivovali jsme vybavení školy a moc se nám líbily i výzdoba. Po tak dlouhé procházce jsme se museli u čtvrťáčků ve třídě nasvačit. Poté nám ukázali a předvedli svoje výstupy a práce z projektu. Také pro nás měli připravený dárek publikaci o historii školy. Následoval přesun městem ke kostelu sv. Václava. Pak jsme stoupali věží vzhůru a pan Mudra nám poskytl odborný historický výklad o historii kostela, věžních hodin a jejich skřítků. Při střídání skupin při prohlídce, aby nebyla dlouhá chvíle, byla sladká odměna - zmrzlinový pohár a limonádu. Na závěr jsme se přesunuli do kláštera, kde jsme si vyposlechli a zhlédli film o historii a restaurování vzácné sochy sv. Ivana. Pak už jsme velmi spěchali, abychom stihli odjezd autobusu. Návštěvy se vydařily a díky nim měly oboje děti možnost poznat jinou školu a prostředí a porovnat jejich odlišnosti. Také program k seznámení s okolím a zajímavostmi měl svůj smysl pro další poznávání blízkého sousedního regionu. Mgr. Jana Vlachová NAPSALI NÁM seznamte se S podporou mohou i lidé s postižením pracovat a bydlet samostatně Organizace Rytmus Benešov o.p.s., pomáhá lidem se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti. Svou obecně prospěšnou činnost zahájila dne , a bez nadsázky můžeme říci, že patří k již tradičním poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Během své desetileté historie podpořila přes 700 osob se zdravotním postižením. Rozhovor s Mgr. Pavlem Gobym, ředitelem organizace Rytmus Benešov o.p.s. přibližuje služby veřejnosti. Proč nabízíte své služby a komu jsou určeny? Služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením zejména lidem s mentálním a duševním onemocněním. Chtěli bychom, aby i tito lidé měli možnost žít ve vlastním bydlení a zapojit se do komunity tak jako běžní občané. Rytmus pomůže lidem v tréninku dovedností, které neumí či neznají a jsou k samostatnému životu potřeba. Jaké služby tedy Rytmus občanům nabízí? Rytmus je poskytovatelem dvou sociálních služeb - Sociální rehabilitace a Podpory samostatného bydlení. Zatímco programy realizované v sociální rehabilitaci jsou pro občany bezplatné (např. Kurz vaření, Kurz cestování, Kurz obsluha osobního počítače, Kurz Jak trávit volný čas či Podporované zaměstnávání) služba Podpora samostatného bydlení je pro občany podle zákona zpoplatněna. Rytmus lidem se zdravotním postižením poskytuje také poradenství, kde nabízí pomoc s vyřízením důchodů, dávek a různých pomůcek či návazných služeb jiných organizací. Můžete nám blíže přiblížit program Podporované zaměstnávání? Program Podporované zaměstnávání je určen lidem se zdravotním postižením, kteří si chtějí najít a udržet pracovní

6 místo v běžném pracovním prostředí. Člověk, který se rozhodne do programu vstoupit, získá svého pracovního konzultanta, s kterým se pravidelně schází a který mu pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. pomáhá sestavit životopis, vést pracovní pohovor, umět se dobře prezentovat, oslovovat firmy apod. Pokud se podaří vhodné místo nalézt, Rytmus podporuje svého klienta i při zapracování se, tréninku pracovních dovedností a komunikaci se zaměstnavatelem, pomáhá např. jednat i s úřadem práce. Jak vypadají kurzy, které nabízíte občanům? Rytmus nabízí celou řadu kurzů, které umožňují lidem se zdravotním postižením získat nové dovednosti. Potřeby jednotlivých lidí mohou být různé, proto jsou naše kurzy uzpůsobeny člověku na míru prostřednictvím společného plánování a individuálního nácviku přímo v běžném prostředí člověka. Pokud uvedu příklad kurzu cestování, klient si stanový svůj cíl, např. naučit se jezdit z domova do města autobusem. Asistenti Rytmusu pak trénují s klientem, jak poznat správný autobus, jak si koupit jízdenku, jak si říci o volné místo, poznat kde má člověk vystoupit apod., dokud se podpora nesníží natolik, že daný člověk může bezpečně cestovat sám. Co čeká člověka, který projeví o služby zájem? Na úvod proběhne schůzka, kde se sejde zájemce a jeho blízcí a společně s pracovníkem Rytmusu zjišťují o jakou podporu má člověk zájem, jaké jsou jeho cíle a zda jsou pro něj naše služby vhodné. Kde mohou lidé získat více informací o organizaci? Rytmus sídlí v Benešově u Prahy , v ulici F. V. Mareše 2056, přímo naproti poště. Pracovníci jsou k zastižení každý den od 7:30 16:00 hodin. Také je možné Rytmus kontaktovat na telefonním čísle nebo prostřednictvím u Informace občané naleznou na webových stránkách SPOLEČENSKÉ OKÉNKO PŘIPRAVUJEME ZVEME NABÍZÍME v sobotu 3. května 2014 bude Sbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice provádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (trouby, varné konvice, fény, toustovače, žehličky, apod.) SDH laskavě žádá občany, aby staré a nepotřebné materiály na tento den připravili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH Pietní vzpomínka k 69. výročí skončení druhé světové války se uskuteční ve středu 7. května 2014 od 10.oo hodin slavnostní původ se bude řadit před budovou záklaní školy. Květy budou položeny ke hrobu na hřbitově, k památníku u Nového rybníka, dále tradičně také u památníku v Babě a u pomníku v Šebáňovicích. Úřad městyse Vrchotovy Janovice srdečně zve občany, aby se této vzpomínkové akce spolu s představiteli městyse a žáky a učiteli Základní školy Vrchotovy Janovice zúčastnili.

7 První středa v měsíci - 7. května odpoledne od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse setkání seniorů v Klubu na kávu, popovídání i zamyšlení, ale především pro pohodu s harmonikou a písničkou. Přijďte, jste srdečně zváni. KULTURA U SOUSEDŮ např.: V o t i c e - 1.května od 12 hod. MOTOKROS Areál Polský vrch 3.května Pochod okolo Votic start od 7.3o hod.ve dvoře U Modré kočky B e n e š o v - 1.května až 31.července výstava František Ferdinand otazníky kolem atentátu 31.května a 1.června Mým národům 1914 Benešov 2014 = mezinárodní setkání klubů vojenské historie 12.května Pohádka o pejskovi a kočičce pro děti i dospělé, od 17 hod. Na Poště 14.května Procházka vídeňskou operetou od 19 hod. Na Poště 18.května Tancování s Honzou Onderem Na Poště vstupné 100 Kč latina pro ženy od 10 a h., taneční hrátky pro děti od 9 a hod. (kapacita je omezená) 24.května Farmářský trh květina od 8 do 12 hod. S e d l č a n y - KDJS Veselé windsorské paničky Spolek divadelních ochotníků hraje také 2., 3., 6. a 7.května od 19.3o h. a 9.května od 17 h. derniéra 11.května Sousedská pohádka pro děti i rodiče od 15 h. 15.května AVE MARIA a nejkrásnější spirituály - koncert V o j k o v špejchar 7.května přednáška Mgr. Horáčka Domácí odboj a partyzáni na Benešovsku a Sedlčansku za 2.sv.války, od 19 hod. 23.května Causa Rudolf hra Divadelního souboru Ludvíka Němce z Bystřice od 19.3o hod. 31.května přednáška Mgr. Horáčka Historie pivovarnictví na Benešovsku a Sedlčansku s malou ochutnávkou piva dle staré místní receptury, od 19 hod. PODBLANICKÉ EKOCENTRUM - Ekorada na duben : Štěstí přeje připraveným nepodceňujte sucho! Oteplování je jeden z charakteristických projevů současné globální změny klimatu. Současně s ním však musíme počítat s dalšími projevy. Např. častější extrémní projevy počasí - přívalové deště, vlny veder, vichřice... a v neposlední řadě sucho. Zatímco pozornost médií u nás (pokud se vůbec zabývají životní prostředím) v posledních letech upoutávají spíše nenadálé povodně, nesrovnatelně větší škody (ekonomické, zdravotní i ekologické) působí dlouhotrvající období bez srážek a vysychání vodních zdrojů. Zvláště města a další sídla jsou v tomto směru stále zranitelnější. Podle průzkumu z celkového vzorku 196 evropských měst 81 % zakusilo horké vlny, 71 % předpokládá omezenou dostupnost vody v budoucnu, 24 % rozvíjí místní adaptační strategii. Státy EU mají nebo připravují svou strategii, jak se přizpůsobit. V ČR nás čekají adaptace lesního a vodního hospodářství, zemědělství, výstavby, v oblasti zdraví a hygieny, dopravy a cestovního ruchu a v neposlední řadě též průmyslu a energetiky. Jaké jsou předpokládané problémy? Více deště a méně sněhu v zimě přesouvá riziko povodní z jara do zimy a způsobí možný nedostatek podpovrchových vod po zbytek roku. Nižší sněhová pokrývka v zimě znamená úlevu pro pro údržbu silnic, avšak nevýhodu pro zemědělství, ale i třeba pro milovníky zimních sportů. Zima jako by mohla být v budoucnu běžná. Nižší srážky v létě předznamenávají problémy v zemědělství, lesnictví, energetice, riziko požárů aj. Vyšší teploty a více slunečního svitu v létě mívá za následek přehřívání měst a ohrožení pro tamní obyvatele, pozitivní je např. pro solární energetiku. Horší dostupnost vody pro technologie (např. mytí, chlazení) znamená jistý problém např. pro energetiku. Předpokládá se asi trojnásobné prodloužení období zvýšeného výskytu řas a sinic v nádržích, což zhoršuje možnosti použití vody. Množství vody, které přes čistírny odpadních vod města vypouštějí do vodních toků je již dnes místy větší než přirozený přítok. To se projeví v kvalitě povrchových vod a druhovém složení organismů. Zpevněné plochy neumožňují srážkovou vodu vsakovat, voda odtéká a to vede k vysušování měst. Sušší povrch znamená, že se méně tepla spotřebuje při odparu vody a o to více se zvýší teplota měst. Povrchová teplota městského chodníku může být ve srovnání s travnatým povrchem při stejném dopadajícím záření o více než 20 C vyšší! Některé problémy spojené s klimatickou změnou můžeme předjímat a připravit se na ně. Je to efektivnější a levnější, než likvidovat následky.

8 Rady pro eko-logický přístup k nedostatku vody v krajině: 1. Snažte se vodu na pozemku udržet, ne ji odvést. Budujte nádrže, podporujte drobné mokřady. 2. Využívejte užitkovou místo pitné vody pro závlahu, mytí apod. 3. Veřejná prostranství, zahrady aj. poskytují lidem jako službu zdarma regulaci odtoku vody a teploty v obci, snižování hlučnosti, pročištění ovzduší, produkci potravin (zahrady), tlumení povětrnostních extrémů, rekreaci, poznávání a kontakt s přírodou. Stavby a zpevněné plochy nic z toho neposkytují. 4. Zabraňte odtoku vody, snažte se zvýšit vsakování (= zvýšit podíl nezpevněných ploch). 5. Zabraňte výparu vody z půdy, např. pomocí stínění před přímým slunečním zářením (stromy aj.). 6. Světlé povrchy budov či komunikací a vhodná orientace k proudění vzduchu snižují jejich přehřívání. 7. Místní samosprávy by nyní měly hlavně informovat o problematice občany, připravit se na budoucí opatření (např. rezervy v rozpočtu, podpora retence vody, omezit odtok, zabránit plýtvání vodou aj.). 8. Školy, obecní úřady i podniky by měly jednat příkladně v hospodaření s vodou a při péči o svěřené pozemky. Dávají tím veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. Doporučené zdroje: PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce JE DOBRÉ VĚDĚT Zprávy z Votických novin: Bankomat ČSOB/ERA je nově ve Voticích Od konce března mohou všichni kdo mají účet u ČSOB vybírat hotovost nejen na poště (za 35,- Kč), ale také v nově zprovozněném bankomatu ve Voticích (za 5,- Kč). Umístěn je v Táborské ulici v podloubí obchodního domu a jeho další výhody jistě objeví každý sám. ================================================== J E Š T Ě V D U B N U A L E N E Z A P O M E Ň T E : Pálení Čarodějnic na Šancích pořádá SDH Vrchotovy Janovice dne začátek v 18 hodin - soutěže pro děti - - upálení čarodějnice - občerstvení zajištěno - S "pálením čarodějnic" 30.dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím internetu na stránkách Vpravo nahoře (není nutná registrace) pod modrým znakem HZS najděte a odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře se malý jednoduchý dotazník, který ve všech položkách vyplňte. Jde to velmi rychle a snadno, většinou jen klepnutím na černý trojúhelníček v příslušné položce a výběrem správného údaje. Klepnutím na místo v mapce, kde probíhá pálení, se souřadnice tohoto místa přenesou do řádků označených X a Y a umožní jednoznačně identifikovat místo pálení a vyloučit možný planý výjezd. Vyplněné hlášení si pro vlastní potřebu vytiskněte pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. Bezprostředně po vyplnění a odeslání ohlášení pálení informujte také velitele Sboru dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice Zdeňka Carbocha na nebo na telefon: SDH Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E // Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková redaktor // Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 04/2014 vychází 25.dubna Uzávěrka příspěvků pro číslo 05/ května 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, V.Janovice // tel ,

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz. H e ř m á n e k Starostanský občasník číslo 2, ročník 2009 Březen 2009 Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko. A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 9.11.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. BOŽENA NĚMCOVÁ ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse Vrchotovy Janovice v uplynulém měsíci jednala 2x a na svých zasedáních mimo

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

K a m ý c k é l i s t y II

K a m ý c k é l i s t y II K a m ý c k é l i s t y II zpravodaj nezávislých ----------------------------------------------------------- Ročník XIX. / číslo 1, leden 2016, zdarma volně navazuje na KL ročník XXII. Neprošlo jazykovou

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2011

Vrchotojanovický měsíčník 10/2011 Vrchotojanovický měsíčník 10/2011 To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. A.SCHOPENHAUER ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na veřejném zasedání dne 25.října

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více