Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 04/2014"

Transkript

1 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2272/7 v k.ú. Vrchotovy Janovice souhlasilo s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků v okolí nemovitosti čp. 146 ve Vrchotových Janovicích souhlasilo s udělením výjimky v počtu žáků pro ZŠ Vrchotovy Janovice pro nový školní rok souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 1/2014 podle předloženého návrhu schválilo účetní závěrku hospodaření městyse za rok 2013 schválilo splátkový kalendář pro splácení finančních prostředků firmě ASIO spol. s r.o. na rekonstrukci ČOV Rada městyse v uplynulém období projednala a : vyhověla žádosti MS Vrchotovy Janovice a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na činnost sdružení v roce 2014 ve výši Kč předala komisi životního prostředí k vyřízení žádost Cestmistrovství Votice o pokácení stromu v Rudolticích, který poškozuje stavbu propustku pod komunikací souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí č na částku ,65 Kč na projekt Obnova VKP lipové aleje Vrchotovy Janovice, zbývající část dotace bude poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na podkladě smlouvy, ktrerá bude městysi doručena doporučila zastupitelstvu městyse souhlasit s realizací rozpočtového opatření č. 1/2014 souhlasila s návrhem výzvy občanům k šetření pitnou vodou projednala návrhy na vybudování komunikace v areálu ČOV a souhlasila, aby akce byla zadána nejvýhodnější nabídce, tj. Firmě JAKA, spol s r.o. Vrchotovy Janovice; potřeba vybudování komunikace byla vyvolána provedenou rekonstrukcí ČOV doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem programu veřejného zasedání zastupitelstva městyse -star- Kapacita pitné vody výzva občanům. S ohledem na dlouhotrvající období bez sněhových nebo minimálních vodních srážek se rada městyse obrací na občany s výzvou k šetrnému nakládání s pitnou vodou. V současné době jsou pro zásobování využívány dva vrty, jejichž vydatnost by mohla být při nedostatku

2 srážek snížena. Žádáme tedy občany, aby vodu nepoužívali na technické účely jako je mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Neradi bychom přistupovali k jakýmkoli nepříjemným nebo omezujícím opatřením. Předem jim za jejich přístup, ochotu a porozumění děkujeme. Rada městyse Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si jistě všimli, že od konce prosince do března se ve Vrchotových Janovicích vyskytovala cisterna a něco prováděla u kanálů. Její činnost spočívala v čištění kanalizace v souvislosti s intenzifikací čističky odpadních vod, na kterou nám Středočeský kraj přispívá dotací ve výši 4 mil. Kč. Kanalizaci bylo nutné vyčistit především od usazených tuků, které místy téměř znemožňovaly odtok odpadních vod. Někteří z vás si jistě pomyslí, že je jim to jedno čištění kanalizace hradí obec, ale není to tak úplně pravda. Náklady na čištění kanalizace se zahrnují do provozních nákladů, které se používají při výpočtu nákladů na stočné a projeví se ve výši stočného a na faktuře. Až tedy budete chtít příště vylévat tuky do odpadu, vzpomeňte si na svou peněženku! V konečném důsledku to bude ona, koho bude vaše jednání bolet. Úřad městyse Z komise pro kulturu a sport: Diskotéka pro děti v sokolovně Po loňské premiéře jsme se v sobotu 29. března 2014 opět sešli v sokolovně, abychom mezi námi přivítali pana Tomáše Pešinu, který pro nás připravil hudební produkci. S potěšením mohu konstatovat, že účast dětí a jejich rodičů byla hojná. Hudbu a tanec střídaly různé soutěže, o které byl mezi dětmi obrovský zájem. Pro soutěžící byly připraveny nejen sladké odměny, které financoval Městys Vrchotovy Janovice, ale i věcné ceny, které obstarala paní Pavla Šachová. Skladby k tanci věnoval pan Pěšina i maminkám a tatínkům. Za spolupráci děkuji panu Antonínu Dvořákovi a TJ Sokol za přípravu prostor sokolovny, paní Pavle Šachové a Jitce Prokopové za pomoc při průběhu akce a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na pořádání dalších akcí pro děti, které nás v letošním roce čekají. Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 3. až 5. dubna 2014 se konala pravidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná ve spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Chtěla bych poděkovat všem prodejcům, kteří chodí na burzu s předem pečlivě připravenými seznamy zboží a označenými a oceněnými kusy oblečení. V nabídce bylo nejen oblečení na miminka a batolata, ale i obuv, sedačky pro miminka a kočárky. Výtěžek z prodeje bude již tradičně použit na listopadový lampiónový průvod. Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za výraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkovat paní Pavlíně Kočové, Jitce Prokopové a Pavle Šachové. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce října. Již dopředu zveme všechny zájemce. Velikonoční dílna pro děti V sobotu 12. dubna 2014 se již počtvrté konala velikonoční výtvarná dílna, které se v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů zúčastnilo 25 dětí. Připraveny ke zdobení byly květináče, dřevěné svícínky, proutěné slzičky, polystyrénová vajíčka. Novinkou bylo zdobení velikonočních perníků, které napekla paní Pavla Šachová. Zruční zájemci si mohli vyrobit i květiny z krepového papíru a pro nejmenší byly k dispozici omalovánky s jarními nebo velikonočními motivy. Odpoledne rychle uběhlo a každý si domů odnášel své výrobky. Veliké poděkování patří všem, kteří se na přípravě výtvarné dílny pro děti podíleli, a to panu Martinu Voříškovi, který nejenže obstaral vrbové proutky, ale i učil zájemce vyrábět pomlázky a sám také pletl pomlázky pro nejmenší, paní Janě Kněnické za donesení vrbových proutků, paní Pavle Šachové za napečení perníčků a za pomoc při organizaci, paní Veronice Kubíčkové za pomoc při organizaci a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Také děkuji všem za pomoc při úklidu, zejména paní Sochůrkové. Pro všechny zájemce bude opět připravena prosincová vánoční dílna. Mgr. Ingeborg Kliková

3 Z komise občanské a sicální: Beseda s panem Kubalem, která se uskutečnila na samém počátku měsíce dubna, zpříjemnila středeční odpoledne téměř třiceti našim spouobčanům, většinou již důchodcům. Vyslechli si zajímavé povídání pana redaktora ze své novinářské práce, dověděli se o jeho zážitcích a pocitech při plnění povinností zpravodaje České televize v různých koutech světa. Svými dotazy pana Kubala vyzývali, aby vyprávěl o tom, co je kde hezké a zajímavé i co je jinde pro nás neznámé, o zážitcích příjemných i těch, na které není příjemné vzpomínat. K těm rozhodně patří pobyt v zajetí v Iráku. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Kubalovi za ochotu besedu uspořádat, ale také všem přítomným za jejich aktivní přístup a podíl na úspěchu akce. Myslím, že tohle téma besedy by bylo vhodné i pro mladší generaci, neboť pan Kubal je dobrým vypravěčem a jeho zážitky mají každému co říci. M.Čedíková Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * K datu 30. dubna se provádí pololetní samoodečet vodoměrů. Stavy vodoměrů zapsané na přiloženém lístku je třeba předat na úřad městyse buď osobně nebo doručit na adresu úřadu městyse, tj. Vrchotovy Janovice 2, Stav vodoměru/vodoměrů lze také poslat elektronicky, a to nejpozději do 6. května 2014 na Děkujeme. * 2 * Oznámení f irmy COMPAG Votice s.r.o. o zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů z městyse Vrchotovy Janovice. Svoz bude proveden v sobotu dne Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech: Místo sběru : čas : od do Sedlečko 8:10-8:15 Sebáňovice 8:20-8:25 Mrvice 8:30-8:35 V.Janovice Městečko zastávka 8:40-8:45 V.Janovice zastávka u školy 8:50-8:55 Velká Lhota 9:00-9:05 Rudoltice 9:10-9:15 Omluvte, prosím, případné zdržení. Mezi nebezpečné odpady patří zejména: - motorové, převodové a hydraulické oleje, - nemrznoucí kapalina (fridex apod.), brzdová kapalina, sorbenty, - akumulátory a galvanické články, - barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, - léky, pesticidy, - zářivky a výbojky, - lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., - obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod. * 3 * Svoz velkoobjemového odpadu jaro 2014 kontejnery na jednotlivá místa v Janovicích a v osadách budou přistavovány v těchto termínech:

4 ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN V.Janovice U střediska května V.Janovice Městečko května V.Janovice Pacián května Rudoltice Na návsi května V.Janovice U hřiště května Mrvice U zastávky května Velká Lhota Na návsi května Šebáňovice U kontejnerů května Tyto kontejnery slouží zejména k odkládání objemného odpadu, který nelze odložit do nádob se separovaným ani se směsným odpadem. Žádáme občany, aby pečlivě zvážili, co do kontejnerů odloží a zda odpad nelze využít jako druhotnou surovinu, tzn. plasty, sklo, hliník, papír, železo, nebezpečné odpady jako oleje, barvy, elektromotory, baterie, apod. (železo sbírají hasiči 5.května, hliník a papír sbírá škola 28.dubna, nebezpečné odpady se sbírají 10.května). Do kontejnerů na objemný odpad rozhodně nepatří větve, suchá tráva, zem, kamení a sutě. * 4 * Volby do evropského parlamentu informace pro voliče: volby se uskuteční ve dvou hlasovacích dnech, tj. v pátek 23. května v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin jako hlasovací místnost pro celý obvod městyse Vrchotovy Janovice bude připravena zasedací místnost úřadu městyse, Vrchotovy Janovice 2 8.května je poslední den, kdy může volič úřadu doručit žádost o vydání voličského průkazu a také prvním dnem, kdy může být voličský průkaz voliči úřadem vydán nejdéle do 20. května budou voličům doručeny hlasovací lístky, součástí zásilky bude i poučení pro voliče s pokyny a podmínkami pro samotné hlasování 21.května budou uzavřeny seznamy voličů. MČ OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky období vystěhování...pokračování Celé vystěhované území přešlo do přímé správy orgánů Německé říše. Správu vykonával úřad německého komisaře v Benešově s odbory pro zemědělství (včetně lesů a rybníků) a pro průmysl (s lomy a cementárnou). U všech pozemků bylo v pozemkových knihách zapsáno: majetek Velkoněmecké říše. Ve Vrchotových Janovicích byly zahájeny práce na výstavbě koncentračního tábora. Na práci byli přiváženi vězni, s nimi také oddíly strážných. A práce tu bylo mnoho. Během roku 1944 vystavěli vězňové 6 dlouhých dřevěných baráků, z toho 3 byly pro vězně, 3 pro stráže a kuchyň. Baráky provězně byly bez stropů, v jedné podélné stěně byla okna, v místnostech řady lůžek-pryčen, vždy několik nad sebou. Baráky pro SS měly stěny i stropy izolované heraklitem a byly dobře vybaveny. Tábor byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu. Takový plot také odděloval baráky vězňů od ostatních. Prostor u plotu byl osvětlován elektrickými světly, jež byla 10 m od sebe vzdálena. Pro strážné byly 4 budky, za baráky vězňů byla latrina. Na druhé straně silnice vystavěli vězni z kamenných kvádrů dvě veliké haly pro opravy a montáž tanků a jiných těžkých zbraní. Jedna z těchto hal dosud stojí, byla v padesátých létech upravena na sklad odbytové základny hutního průmyslu. Na téže straně silnice u zatáčky silnice před Novým rybníkem byl psinec, kde si esesmani chovali a cvičili psy na stíhání vězňů. Ve svahu směrem k Miláčovu byly vystavěny dlouhé baráky pro kanceláře, pro poddůstojnickou školu a pro ubytovny. V padesátých letech byly ještě dobře vidět základy dvou z těchto baráků s hladkým betonovým povrchem. Na jednom místě byl dosti hluboký otisk bosé lidské nohy. Některé další úryvky z kronik zase příště. Podle zápisů M.Čedíková

5 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Projekt Mikroregionu Džbány pro 4. ročník DĚTSKÁ VLASTIVĚDA V rámci poznávání Mikroregionu Džbány proběhla vzájemná návštěva partnerských škol. Partnerem naší janovické školy je 4.A ze Základní školy Votice. První návštěva proběhla 1. dubna v Janovicích. Svoje partnery z votické školy si čtvrťáčci vyzvedli u autobusu a pak je provedli budovou školy. Ve třídě své hosty seznámili s výstupy vytvořenými při plnění úkolů projektu. Pomocí časové osy přiblížili vývoj obce a pozvali hosty na nejvýznamnější pamětihodnost, na prohlídku janovického zámku a parku. Poté následovala procházka, jejímž cílem bylo ukázat, jak snadno a rychle máme umožněno trávit čas v přírodě a této možnosti využívat ve výuce i volném čase. Vrcholem procházky bylo pečení buřtíků pod Větrákem. Na závěr si před odjezdem autobusu skoro všichni dali v místní cukrárně zmrzlinu. Celou návštěvu jsme dokumentovali fotoaparátem. Zakrátko, 3. dubna, jeli janovičtí čtvrťáci navštívit Votice. Hned na začátku děti poznaly, že budova votické školy je mnohem větší a členitější. Ale naši hostitelé si nás vyzvedli hned v šatně a pak nás provedli budovou. Prošli jsme mnoha chodbami, prohlédli jsme si některé třídy, odborné učebny, družiny, tělocvičnu i školní jídelnu. Obdivovali jsme vybavení školy a moc se nám líbily i výzdoba. Po tak dlouhé procházce jsme se museli u čtvrťáčků ve třídě nasvačit. Poté nám ukázali a předvedli svoje výstupy a práce z projektu. Také pro nás měli připravený dárek publikaci o historii školy. Následoval přesun městem ke kostelu sv. Václava. Pak jsme stoupali věží vzhůru a pan Mudra nám poskytl odborný historický výklad o historii kostela, věžních hodin a jejich skřítků. Při střídání skupin při prohlídce, aby nebyla dlouhá chvíle, byla sladká odměna - zmrzlinový pohár a limonádu. Na závěr jsme se přesunuli do kláštera, kde jsme si vyposlechli a zhlédli film o historii a restaurování vzácné sochy sv. Ivana. Pak už jsme velmi spěchali, abychom stihli odjezd autobusu. Návštěvy se vydařily a díky nim měly oboje děti možnost poznat jinou školu a prostředí a porovnat jejich odlišnosti. Také program k seznámení s okolím a zajímavostmi měl svůj smysl pro další poznávání blízkého sousedního regionu. Mgr. Jana Vlachová NAPSALI NÁM seznamte se S podporou mohou i lidé s postižením pracovat a bydlet samostatně Organizace Rytmus Benešov o.p.s., pomáhá lidem se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti. Svou obecně prospěšnou činnost zahájila dne , a bez nadsázky můžeme říci, že patří k již tradičním poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Během své desetileté historie podpořila přes 700 osob se zdravotním postižením. Rozhovor s Mgr. Pavlem Gobym, ředitelem organizace Rytmus Benešov o.p.s. přibližuje služby veřejnosti. Proč nabízíte své služby a komu jsou určeny? Služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením zejména lidem s mentálním a duševním onemocněním. Chtěli bychom, aby i tito lidé měli možnost žít ve vlastním bydlení a zapojit se do komunity tak jako běžní občané. Rytmus pomůže lidem v tréninku dovedností, které neumí či neznají a jsou k samostatnému životu potřeba. Jaké služby tedy Rytmus občanům nabízí? Rytmus je poskytovatelem dvou sociálních služeb - Sociální rehabilitace a Podpory samostatného bydlení. Zatímco programy realizované v sociální rehabilitaci jsou pro občany bezplatné (např. Kurz vaření, Kurz cestování, Kurz obsluha osobního počítače, Kurz Jak trávit volný čas či Podporované zaměstnávání) služba Podpora samostatného bydlení je pro občany podle zákona zpoplatněna. Rytmus lidem se zdravotním postižením poskytuje také poradenství, kde nabízí pomoc s vyřízením důchodů, dávek a různých pomůcek či návazných služeb jiných organizací. Můžete nám blíže přiblížit program Podporované zaměstnávání? Program Podporované zaměstnávání je určen lidem se zdravotním postižením, kteří si chtějí najít a udržet pracovní

6 místo v běžném pracovním prostředí. Člověk, který se rozhodne do programu vstoupit, získá svého pracovního konzultanta, s kterým se pravidelně schází a který mu pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. pomáhá sestavit životopis, vést pracovní pohovor, umět se dobře prezentovat, oslovovat firmy apod. Pokud se podaří vhodné místo nalézt, Rytmus podporuje svého klienta i při zapracování se, tréninku pracovních dovedností a komunikaci se zaměstnavatelem, pomáhá např. jednat i s úřadem práce. Jak vypadají kurzy, které nabízíte občanům? Rytmus nabízí celou řadu kurzů, které umožňují lidem se zdravotním postižením získat nové dovednosti. Potřeby jednotlivých lidí mohou být různé, proto jsou naše kurzy uzpůsobeny člověku na míru prostřednictvím společného plánování a individuálního nácviku přímo v běžném prostředí člověka. Pokud uvedu příklad kurzu cestování, klient si stanový svůj cíl, např. naučit se jezdit z domova do města autobusem. Asistenti Rytmusu pak trénují s klientem, jak poznat správný autobus, jak si koupit jízdenku, jak si říci o volné místo, poznat kde má člověk vystoupit apod., dokud se podpora nesníží natolik, že daný člověk může bezpečně cestovat sám. Co čeká člověka, který projeví o služby zájem? Na úvod proběhne schůzka, kde se sejde zájemce a jeho blízcí a společně s pracovníkem Rytmusu zjišťují o jakou podporu má člověk zájem, jaké jsou jeho cíle a zda jsou pro něj naše služby vhodné. Kde mohou lidé získat více informací o organizaci? Rytmus sídlí v Benešově u Prahy , v ulici F. V. Mareše 2056, přímo naproti poště. Pracovníci jsou k zastižení každý den od 7:30 16:00 hodin. Také je možné Rytmus kontaktovat na telefonním čísle nebo prostřednictvím u Informace občané naleznou na webových stránkách SPOLEČENSKÉ OKÉNKO PŘIPRAVUJEME ZVEME NABÍZÍME v sobotu 3. května 2014 bude Sbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice provádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (trouby, varné konvice, fény, toustovače, žehličky, apod.) SDH laskavě žádá občany, aby staré a nepotřebné materiály na tento den připravili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH Pietní vzpomínka k 69. výročí skončení druhé světové války se uskuteční ve středu 7. května 2014 od 10.oo hodin slavnostní původ se bude řadit před budovou záklaní školy. Květy budou položeny ke hrobu na hřbitově, k památníku u Nového rybníka, dále tradičně také u památníku v Babě a u pomníku v Šebáňovicích. Úřad městyse Vrchotovy Janovice srdečně zve občany, aby se této vzpomínkové akce spolu s představiteli městyse a žáky a učiteli Základní školy Vrchotovy Janovice zúčastnili.

7 První středa v měsíci - 7. května odpoledne od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse setkání seniorů v Klubu na kávu, popovídání i zamyšlení, ale především pro pohodu s harmonikou a písničkou. Přijďte, jste srdečně zváni. KULTURA U SOUSEDŮ např.: V o t i c e - 1.května od 12 hod. MOTOKROS Areál Polský vrch 3.května Pochod okolo Votic start od 7.3o hod.ve dvoře U Modré kočky B e n e š o v - 1.května až 31.července výstava František Ferdinand otazníky kolem atentátu 31.května a 1.června Mým národům 1914 Benešov 2014 = mezinárodní setkání klubů vojenské historie 12.května Pohádka o pejskovi a kočičce pro děti i dospělé, od 17 hod. Na Poště 14.května Procházka vídeňskou operetou od 19 hod. Na Poště 18.května Tancování s Honzou Onderem Na Poště vstupné 100 Kč latina pro ženy od 10 a h., taneční hrátky pro děti od 9 a hod. (kapacita je omezená) 24.května Farmářský trh květina od 8 do 12 hod. S e d l č a n y - KDJS Veselé windsorské paničky Spolek divadelních ochotníků hraje také 2., 3., 6. a 7.května od 19.3o h. a 9.května od 17 h. derniéra 11.května Sousedská pohádka pro děti i rodiče od 15 h. 15.května AVE MARIA a nejkrásnější spirituály - koncert V o j k o v špejchar 7.května přednáška Mgr. Horáčka Domácí odboj a partyzáni na Benešovsku a Sedlčansku za 2.sv.války, od 19 hod. 23.května Causa Rudolf hra Divadelního souboru Ludvíka Němce z Bystřice od 19.3o hod. 31.května přednáška Mgr. Horáčka Historie pivovarnictví na Benešovsku a Sedlčansku s malou ochutnávkou piva dle staré místní receptury, od 19 hod. PODBLANICKÉ EKOCENTRUM - Ekorada na duben : Štěstí přeje připraveným nepodceňujte sucho! Oteplování je jeden z charakteristických projevů současné globální změny klimatu. Současně s ním však musíme počítat s dalšími projevy. Např. častější extrémní projevy počasí - přívalové deště, vlny veder, vichřice... a v neposlední řadě sucho. Zatímco pozornost médií u nás (pokud se vůbec zabývají životní prostředím) v posledních letech upoutávají spíše nenadálé povodně, nesrovnatelně větší škody (ekonomické, zdravotní i ekologické) působí dlouhotrvající období bez srážek a vysychání vodních zdrojů. Zvláště města a další sídla jsou v tomto směru stále zranitelnější. Podle průzkumu z celkového vzorku 196 evropských měst 81 % zakusilo horké vlny, 71 % předpokládá omezenou dostupnost vody v budoucnu, 24 % rozvíjí místní adaptační strategii. Státy EU mají nebo připravují svou strategii, jak se přizpůsobit. V ČR nás čekají adaptace lesního a vodního hospodářství, zemědělství, výstavby, v oblasti zdraví a hygieny, dopravy a cestovního ruchu a v neposlední řadě též průmyslu a energetiky. Jaké jsou předpokládané problémy? Více deště a méně sněhu v zimě přesouvá riziko povodní z jara do zimy a způsobí možný nedostatek podpovrchových vod po zbytek roku. Nižší sněhová pokrývka v zimě znamená úlevu pro pro údržbu silnic, avšak nevýhodu pro zemědělství, ale i třeba pro milovníky zimních sportů. Zima jako by mohla být v budoucnu běžná. Nižší srážky v létě předznamenávají problémy v zemědělství, lesnictví, energetice, riziko požárů aj. Vyšší teploty a více slunečního svitu v létě mívá za následek přehřívání měst a ohrožení pro tamní obyvatele, pozitivní je např. pro solární energetiku. Horší dostupnost vody pro technologie (např. mytí, chlazení) znamená jistý problém např. pro energetiku. Předpokládá se asi trojnásobné prodloužení období zvýšeného výskytu řas a sinic v nádržích, což zhoršuje možnosti použití vody. Množství vody, které přes čistírny odpadních vod města vypouštějí do vodních toků je již dnes místy větší než přirozený přítok. To se projeví v kvalitě povrchových vod a druhovém složení organismů. Zpevněné plochy neumožňují srážkovou vodu vsakovat, voda odtéká a to vede k vysušování měst. Sušší povrch znamená, že se méně tepla spotřebuje při odparu vody a o to více se zvýší teplota měst. Povrchová teplota městského chodníku může být ve srovnání s travnatým povrchem při stejném dopadajícím záření o více než 20 C vyšší! Některé problémy spojené s klimatickou změnou můžeme předjímat a připravit se na ně. Je to efektivnější a levnější, než likvidovat následky.

8 Rady pro eko-logický přístup k nedostatku vody v krajině: 1. Snažte se vodu na pozemku udržet, ne ji odvést. Budujte nádrže, podporujte drobné mokřady. 2. Využívejte užitkovou místo pitné vody pro závlahu, mytí apod. 3. Veřejná prostranství, zahrady aj. poskytují lidem jako službu zdarma regulaci odtoku vody a teploty v obci, snižování hlučnosti, pročištění ovzduší, produkci potravin (zahrady), tlumení povětrnostních extrémů, rekreaci, poznávání a kontakt s přírodou. Stavby a zpevněné plochy nic z toho neposkytují. 4. Zabraňte odtoku vody, snažte se zvýšit vsakování (= zvýšit podíl nezpevněných ploch). 5. Zabraňte výparu vody z půdy, např. pomocí stínění před přímým slunečním zářením (stromy aj.). 6. Světlé povrchy budov či komunikací a vhodná orientace k proudění vzduchu snižují jejich přehřívání. 7. Místní samosprávy by nyní měly hlavně informovat o problematice občany, připravit se na budoucí opatření (např. rezervy v rozpočtu, podpora retence vody, omezit odtok, zabránit plýtvání vodou aj.). 8. Školy, obecní úřady i podniky by měly jednat příkladně v hospodaření s vodou a při péči o svěřené pozemky. Dávají tím veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. Doporučené zdroje: PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce JE DOBRÉ VĚDĚT Zprávy z Votických novin: Bankomat ČSOB/ERA je nově ve Voticích Od konce března mohou všichni kdo mají účet u ČSOB vybírat hotovost nejen na poště (za 35,- Kč), ale také v nově zprovozněném bankomatu ve Voticích (za 5,- Kč). Umístěn je v Táborské ulici v podloubí obchodního domu a jeho další výhody jistě objeví každý sám. ================================================== J E Š T Ě V D U B N U A L E N E Z A P O M E Ň T E : Pálení Čarodějnic na Šancích pořádá SDH Vrchotovy Janovice dne začátek v 18 hodin - soutěže pro děti - - upálení čarodějnice - občerstvení zajištěno - S "pálením čarodějnic" 30.dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím internetu na stránkách Vpravo nahoře (není nutná registrace) pod modrým znakem HZS najděte a odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře se malý jednoduchý dotazník, který ve všech položkách vyplňte. Jde to velmi rychle a snadno, většinou jen klepnutím na černý trojúhelníček v příslušné položce a výběrem správného údaje. Klepnutím na místo v mapce, kde probíhá pálení, se souřadnice tohoto místa přenesou do řádků označených X a Y a umožní jednoznačně identifikovat místo pálení a vyloučit možný planý výjezd. Vyplněné hlášení si pro vlastní potřebu vytiskněte pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. Bezprostředně po vyplnění a odeslání ohlášení pálení informujte také velitele Sboru dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice Zdeňka Carbocha na nebo na telefon: SDH Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E // Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková redaktor // Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 04/2014 vychází 25.dubna Uzávěrka příspěvků pro číslo 05/ května 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, V.Janovice // tel ,

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více