Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 04/2014"

Transkript

1 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mimo jiné: schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2272/7 v k.ú. Vrchotovy Janovice souhlasilo s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků v okolí nemovitosti čp. 146 ve Vrchotových Janovicích souhlasilo s udělením výjimky v počtu žáků pro ZŠ Vrchotovy Janovice pro nový školní rok souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 1/2014 podle předloženého návrhu schválilo účetní závěrku hospodaření městyse za rok 2013 schválilo splátkový kalendář pro splácení finančních prostředků firmě ASIO spol. s r.o. na rekonstrukci ČOV Rada městyse v uplynulém období projednala a : vyhověla žádosti MS Vrchotovy Janovice a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na činnost sdružení v roce 2014 ve výši Kč předala komisi životního prostředí k vyřízení žádost Cestmistrovství Votice o pokácení stromu v Rudolticích, který poškozuje stavbu propustku pod komunikací souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí č na částku ,65 Kč na projekt Obnova VKP lipové aleje Vrchotovy Janovice, zbývající část dotace bude poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na podkladě smlouvy, ktrerá bude městysi doručena doporučila zastupitelstvu městyse souhlasit s realizací rozpočtového opatření č. 1/2014 souhlasila s návrhem výzvy občanům k šetření pitnou vodou projednala návrhy na vybudování komunikace v areálu ČOV a souhlasila, aby akce byla zadána nejvýhodnější nabídce, tj. Firmě JAKA, spol s r.o. Vrchotovy Janovice; potřeba vybudování komunikace byla vyvolána provedenou rekonstrukcí ČOV doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem programu veřejného zasedání zastupitelstva městyse -star- Kapacita pitné vody výzva občanům. S ohledem na dlouhotrvající období bez sněhových nebo minimálních vodních srážek se rada městyse obrací na občany s výzvou k šetrnému nakládání s pitnou vodou. V současné době jsou pro zásobování využívány dva vrty, jejichž vydatnost by mohla být při nedostatku

2 srážek snížena. Žádáme tedy občany, aby vodu nepoužívali na technické účely jako je mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Neradi bychom přistupovali k jakýmkoli nepříjemným nebo omezujícím opatřením. Předem jim za jejich přístup, ochotu a porozumění děkujeme. Rada městyse Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si jistě všimli, že od konce prosince do března se ve Vrchotových Janovicích vyskytovala cisterna a něco prováděla u kanálů. Její činnost spočívala v čištění kanalizace v souvislosti s intenzifikací čističky odpadních vod, na kterou nám Středočeský kraj přispívá dotací ve výši 4 mil. Kč. Kanalizaci bylo nutné vyčistit především od usazených tuků, které místy téměř znemožňovaly odtok odpadních vod. Někteří z vás si jistě pomyslí, že je jim to jedno čištění kanalizace hradí obec, ale není to tak úplně pravda. Náklady na čištění kanalizace se zahrnují do provozních nákladů, které se používají při výpočtu nákladů na stočné a projeví se ve výši stočného a na faktuře. Až tedy budete chtít příště vylévat tuky do odpadu, vzpomeňte si na svou peněženku! V konečném důsledku to bude ona, koho bude vaše jednání bolet. Úřad městyse Z komise pro kulturu a sport: Diskotéka pro děti v sokolovně Po loňské premiéře jsme se v sobotu 29. března 2014 opět sešli v sokolovně, abychom mezi námi přivítali pana Tomáše Pešinu, který pro nás připravil hudební produkci. S potěšením mohu konstatovat, že účast dětí a jejich rodičů byla hojná. Hudbu a tanec střídaly různé soutěže, o které byl mezi dětmi obrovský zájem. Pro soutěžící byly připraveny nejen sladké odměny, které financoval Městys Vrchotovy Janovice, ale i věcné ceny, které obstarala paní Pavla Šachová. Skladby k tanci věnoval pan Pěšina i maminkám a tatínkům. Za spolupráci děkuji panu Antonínu Dvořákovi a TJ Sokol za přípravu prostor sokolovny, paní Pavle Šachové a Jitce Prokopové za pomoc při průběhu akce a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na pořádání dalších akcí pro děti, které nás v letošním roce čekají. Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 3. až 5. dubna 2014 se konala pravidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná ve spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Chtěla bych poděkovat všem prodejcům, kteří chodí na burzu s předem pečlivě připravenými seznamy zboží a označenými a oceněnými kusy oblečení. V nabídce bylo nejen oblečení na miminka a batolata, ale i obuv, sedačky pro miminka a kočárky. Výtěžek z prodeje bude již tradičně použit na listopadový lampiónový průvod. Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za výraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkovat paní Pavlíně Kočové, Jitce Prokopové a Pavle Šachové. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce října. Již dopředu zveme všechny zájemce. Velikonoční dílna pro děti V sobotu 12. dubna 2014 se již počtvrté konala velikonoční výtvarná dílna, které se v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů zúčastnilo 25 dětí. Připraveny ke zdobení byly květináče, dřevěné svícínky, proutěné slzičky, polystyrénová vajíčka. Novinkou bylo zdobení velikonočních perníků, které napekla paní Pavla Šachová. Zruční zájemci si mohli vyrobit i květiny z krepového papíru a pro nejmenší byly k dispozici omalovánky s jarními nebo velikonočními motivy. Odpoledne rychle uběhlo a každý si domů odnášel své výrobky. Veliké poděkování patří všem, kteří se na přípravě výtvarné dílny pro děti podíleli, a to panu Martinu Voříškovi, který nejenže obstaral vrbové proutky, ale i učil zájemce vyrábět pomlázky a sám také pletl pomlázky pro nejmenší, paní Janě Kněnické za donesení vrbových proutků, paní Pavle Šachové za napečení perníčků a za pomoc při organizaci, paní Veronice Kubíčkové za pomoc při organizaci a panu Vlastimilu Petráškovi za natočení videa. Také děkuji všem za pomoc při úklidu, zejména paní Sochůrkové. Pro všechny zájemce bude opět připravena prosincová vánoční dílna. Mgr. Ingeborg Kliková

3 Z komise občanské a sicální: Beseda s panem Kubalem, která se uskutečnila na samém počátku měsíce dubna, zpříjemnila středeční odpoledne téměř třiceti našim spouobčanům, většinou již důchodcům. Vyslechli si zajímavé povídání pana redaktora ze své novinářské práce, dověděli se o jeho zážitcích a pocitech při plnění povinností zpravodaje České televize v různých koutech světa. Svými dotazy pana Kubala vyzývali, aby vyprávěl o tom, co je kde hezké a zajímavé i co je jinde pro nás neznámé, o zážitcích příjemných i těch, na které není příjemné vzpomínat. K těm rozhodně patří pobyt v zajetí v Iráku. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Kubalovi za ochotu besedu uspořádat, ale také všem přítomným za jejich aktivní přístup a podíl na úspěchu akce. Myslím, že tohle téma besedy by bylo vhodné i pro mladší generaci, neboť pan Kubal je dobrým vypravěčem a jeho zážitky mají každému co říci. M.Čedíková Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * K datu 30. dubna se provádí pololetní samoodečet vodoměrů. Stavy vodoměrů zapsané na přiloženém lístku je třeba předat na úřad městyse buď osobně nebo doručit na adresu úřadu městyse, tj. Vrchotovy Janovice 2, Stav vodoměru/vodoměrů lze také poslat elektronicky, a to nejpozději do 6. května 2014 na Děkujeme. * 2 * Oznámení f irmy COMPAG Votice s.r.o. o zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů z městyse Vrchotovy Janovice. Svoz bude proveden v sobotu dne Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech: Místo sběru : čas : od do Sedlečko 8:10-8:15 Sebáňovice 8:20-8:25 Mrvice 8:30-8:35 V.Janovice Městečko zastávka 8:40-8:45 V.Janovice zastávka u školy 8:50-8:55 Velká Lhota 9:00-9:05 Rudoltice 9:10-9:15 Omluvte, prosím, případné zdržení. Mezi nebezpečné odpady patří zejména: - motorové, převodové a hydraulické oleje, - nemrznoucí kapalina (fridex apod.), brzdová kapalina, sorbenty, - akumulátory a galvanické články, - barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, - léky, pesticidy, - zářivky a výbojky, - lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., - obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod. * 3 * Svoz velkoobjemového odpadu jaro 2014 kontejnery na jednotlivá místa v Janovicích a v osadách budou přistavovány v těchto termínech:

4 ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN V.Janovice U střediska května V.Janovice Městečko května V.Janovice Pacián května Rudoltice Na návsi května V.Janovice U hřiště května Mrvice U zastávky května Velká Lhota Na návsi května Šebáňovice U kontejnerů května Tyto kontejnery slouží zejména k odkládání objemného odpadu, který nelze odložit do nádob se separovaným ani se směsným odpadem. Žádáme občany, aby pečlivě zvážili, co do kontejnerů odloží a zda odpad nelze využít jako druhotnou surovinu, tzn. plasty, sklo, hliník, papír, železo, nebezpečné odpady jako oleje, barvy, elektromotory, baterie, apod. (železo sbírají hasiči 5.května, hliník a papír sbírá škola 28.dubna, nebezpečné odpady se sbírají 10.května). Do kontejnerů na objemný odpad rozhodně nepatří větve, suchá tráva, zem, kamení a sutě. * 4 * Volby do evropského parlamentu informace pro voliče: volby se uskuteční ve dvou hlasovacích dnech, tj. v pátek 23. května v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin jako hlasovací místnost pro celý obvod městyse Vrchotovy Janovice bude připravena zasedací místnost úřadu městyse, Vrchotovy Janovice 2 8.května je poslední den, kdy může volič úřadu doručit žádost o vydání voličského průkazu a také prvním dnem, kdy může být voličský průkaz voliči úřadem vydán nejdéle do 20. května budou voličům doručeny hlasovací lístky, součástí zásilky bude i poučení pro voliče s pokyny a podmínkami pro samotné hlasování 21.května budou uzavřeny seznamy voličů. MČ OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky období vystěhování...pokračování Celé vystěhované území přešlo do přímé správy orgánů Německé říše. Správu vykonával úřad německého komisaře v Benešově s odbory pro zemědělství (včetně lesů a rybníků) a pro průmysl (s lomy a cementárnou). U všech pozemků bylo v pozemkových knihách zapsáno: majetek Velkoněmecké říše. Ve Vrchotových Janovicích byly zahájeny práce na výstavbě koncentračního tábora. Na práci byli přiváženi vězni, s nimi také oddíly strážných. A práce tu bylo mnoho. Během roku 1944 vystavěli vězňové 6 dlouhých dřevěných baráků, z toho 3 byly pro vězně, 3 pro stráže a kuchyň. Baráky provězně byly bez stropů, v jedné podélné stěně byla okna, v místnostech řady lůžek-pryčen, vždy několik nad sebou. Baráky pro SS měly stěny i stropy izolované heraklitem a byly dobře vybaveny. Tábor byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu. Takový plot také odděloval baráky vězňů od ostatních. Prostor u plotu byl osvětlován elektrickými světly, jež byla 10 m od sebe vzdálena. Pro strážné byly 4 budky, za baráky vězňů byla latrina. Na druhé straně silnice vystavěli vězni z kamenných kvádrů dvě veliké haly pro opravy a montáž tanků a jiných těžkých zbraní. Jedna z těchto hal dosud stojí, byla v padesátých létech upravena na sklad odbytové základny hutního průmyslu. Na téže straně silnice u zatáčky silnice před Novým rybníkem byl psinec, kde si esesmani chovali a cvičili psy na stíhání vězňů. Ve svahu směrem k Miláčovu byly vystavěny dlouhé baráky pro kanceláře, pro poddůstojnickou školu a pro ubytovny. V padesátých letech byly ještě dobře vidět základy dvou z těchto baráků s hladkým betonovým povrchem. Na jednom místě byl dosti hluboký otisk bosé lidské nohy. Některé další úryvky z kronik zase příště. Podle zápisů M.Čedíková

5 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Projekt Mikroregionu Džbány pro 4. ročník DĚTSKÁ VLASTIVĚDA V rámci poznávání Mikroregionu Džbány proběhla vzájemná návštěva partnerských škol. Partnerem naší janovické školy je 4.A ze Základní školy Votice. První návštěva proběhla 1. dubna v Janovicích. Svoje partnery z votické školy si čtvrťáčci vyzvedli u autobusu a pak je provedli budovou školy. Ve třídě své hosty seznámili s výstupy vytvořenými při plnění úkolů projektu. Pomocí časové osy přiblížili vývoj obce a pozvali hosty na nejvýznamnější pamětihodnost, na prohlídku janovického zámku a parku. Poté následovala procházka, jejímž cílem bylo ukázat, jak snadno a rychle máme umožněno trávit čas v přírodě a této možnosti využívat ve výuce i volném čase. Vrcholem procházky bylo pečení buřtíků pod Větrákem. Na závěr si před odjezdem autobusu skoro všichni dali v místní cukrárně zmrzlinu. Celou návštěvu jsme dokumentovali fotoaparátem. Zakrátko, 3. dubna, jeli janovičtí čtvrťáci navštívit Votice. Hned na začátku děti poznaly, že budova votické školy je mnohem větší a členitější. Ale naši hostitelé si nás vyzvedli hned v šatně a pak nás provedli budovou. Prošli jsme mnoha chodbami, prohlédli jsme si některé třídy, odborné učebny, družiny, tělocvičnu i školní jídelnu. Obdivovali jsme vybavení školy a moc se nám líbily i výzdoba. Po tak dlouhé procházce jsme se museli u čtvrťáčků ve třídě nasvačit. Poté nám ukázali a předvedli svoje výstupy a práce z projektu. Také pro nás měli připravený dárek publikaci o historii školy. Následoval přesun městem ke kostelu sv. Václava. Pak jsme stoupali věží vzhůru a pan Mudra nám poskytl odborný historický výklad o historii kostela, věžních hodin a jejich skřítků. Při střídání skupin při prohlídce, aby nebyla dlouhá chvíle, byla sladká odměna - zmrzlinový pohár a limonádu. Na závěr jsme se přesunuli do kláštera, kde jsme si vyposlechli a zhlédli film o historii a restaurování vzácné sochy sv. Ivana. Pak už jsme velmi spěchali, abychom stihli odjezd autobusu. Návštěvy se vydařily a díky nim měly oboje děti možnost poznat jinou školu a prostředí a porovnat jejich odlišnosti. Také program k seznámení s okolím a zajímavostmi měl svůj smysl pro další poznávání blízkého sousedního regionu. Mgr. Jana Vlachová NAPSALI NÁM seznamte se S podporou mohou i lidé s postižením pracovat a bydlet samostatně Organizace Rytmus Benešov o.p.s., pomáhá lidem se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti. Svou obecně prospěšnou činnost zahájila dne , a bez nadsázky můžeme říci, že patří k již tradičním poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Během své desetileté historie podpořila přes 700 osob se zdravotním postižením. Rozhovor s Mgr. Pavlem Gobym, ředitelem organizace Rytmus Benešov o.p.s. přibližuje služby veřejnosti. Proč nabízíte své služby a komu jsou určeny? Služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením zejména lidem s mentálním a duševním onemocněním. Chtěli bychom, aby i tito lidé měli možnost žít ve vlastním bydlení a zapojit se do komunity tak jako běžní občané. Rytmus pomůže lidem v tréninku dovedností, které neumí či neznají a jsou k samostatnému životu potřeba. Jaké služby tedy Rytmus občanům nabízí? Rytmus je poskytovatelem dvou sociálních služeb - Sociální rehabilitace a Podpory samostatného bydlení. Zatímco programy realizované v sociální rehabilitaci jsou pro občany bezplatné (např. Kurz vaření, Kurz cestování, Kurz obsluha osobního počítače, Kurz Jak trávit volný čas či Podporované zaměstnávání) služba Podpora samostatného bydlení je pro občany podle zákona zpoplatněna. Rytmus lidem se zdravotním postižením poskytuje také poradenství, kde nabízí pomoc s vyřízením důchodů, dávek a různých pomůcek či návazných služeb jiných organizací. Můžete nám blíže přiblížit program Podporované zaměstnávání? Program Podporované zaměstnávání je určen lidem se zdravotním postižením, kteří si chtějí najít a udržet pracovní

6 místo v běžném pracovním prostředí. Člověk, který se rozhodne do programu vstoupit, získá svého pracovního konzultanta, s kterým se pravidelně schází a který mu pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. pomáhá sestavit životopis, vést pracovní pohovor, umět se dobře prezentovat, oslovovat firmy apod. Pokud se podaří vhodné místo nalézt, Rytmus podporuje svého klienta i při zapracování se, tréninku pracovních dovedností a komunikaci se zaměstnavatelem, pomáhá např. jednat i s úřadem práce. Jak vypadají kurzy, které nabízíte občanům? Rytmus nabízí celou řadu kurzů, které umožňují lidem se zdravotním postižením získat nové dovednosti. Potřeby jednotlivých lidí mohou být různé, proto jsou naše kurzy uzpůsobeny člověku na míru prostřednictvím společného plánování a individuálního nácviku přímo v běžném prostředí člověka. Pokud uvedu příklad kurzu cestování, klient si stanový svůj cíl, např. naučit se jezdit z domova do města autobusem. Asistenti Rytmusu pak trénují s klientem, jak poznat správný autobus, jak si koupit jízdenku, jak si říci o volné místo, poznat kde má člověk vystoupit apod., dokud se podpora nesníží natolik, že daný člověk může bezpečně cestovat sám. Co čeká člověka, který projeví o služby zájem? Na úvod proběhne schůzka, kde se sejde zájemce a jeho blízcí a společně s pracovníkem Rytmusu zjišťují o jakou podporu má člověk zájem, jaké jsou jeho cíle a zda jsou pro něj naše služby vhodné. Kde mohou lidé získat více informací o organizaci? Rytmus sídlí v Benešově u Prahy , v ulici F. V. Mareše 2056, přímo naproti poště. Pracovníci jsou k zastižení každý den od 7:30 16:00 hodin. Také je možné Rytmus kontaktovat na telefonním čísle nebo prostřednictvím u Informace občané naleznou na webových stránkách SPOLEČENSKÉ OKÉNKO PŘIPRAVUJEME ZVEME NABÍZÍME v sobotu 3. května 2014 bude Sbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice provádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (trouby, varné konvice, fény, toustovače, žehličky, apod.) SDH laskavě žádá občany, aby staré a nepotřebné materiály na tento den připravili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH Pietní vzpomínka k 69. výročí skončení druhé světové války se uskuteční ve středu 7. května 2014 od 10.oo hodin slavnostní původ se bude řadit před budovou záklaní školy. Květy budou položeny ke hrobu na hřbitově, k památníku u Nového rybníka, dále tradičně také u památníku v Babě a u pomníku v Šebáňovicích. Úřad městyse Vrchotovy Janovice srdečně zve občany, aby se této vzpomínkové akce spolu s představiteli městyse a žáky a učiteli Základní školy Vrchotovy Janovice zúčastnili.

7 První středa v měsíci - 7. května odpoledne od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse setkání seniorů v Klubu na kávu, popovídání i zamyšlení, ale především pro pohodu s harmonikou a písničkou. Přijďte, jste srdečně zváni. KULTURA U SOUSEDŮ např.: V o t i c e - 1.května od 12 hod. MOTOKROS Areál Polský vrch 3.května Pochod okolo Votic start od 7.3o hod.ve dvoře U Modré kočky B e n e š o v - 1.května až 31.července výstava František Ferdinand otazníky kolem atentátu 31.května a 1.června Mým národům 1914 Benešov 2014 = mezinárodní setkání klubů vojenské historie 12.května Pohádka o pejskovi a kočičce pro děti i dospělé, od 17 hod. Na Poště 14.května Procházka vídeňskou operetou od 19 hod. Na Poště 18.května Tancování s Honzou Onderem Na Poště vstupné 100 Kč latina pro ženy od 10 a h., taneční hrátky pro děti od 9 a hod. (kapacita je omezená) 24.května Farmářský trh květina od 8 do 12 hod. S e d l č a n y - KDJS Veselé windsorské paničky Spolek divadelních ochotníků hraje také 2., 3., 6. a 7.května od 19.3o h. a 9.května od 17 h. derniéra 11.května Sousedská pohádka pro děti i rodiče od 15 h. 15.května AVE MARIA a nejkrásnější spirituály - koncert V o j k o v špejchar 7.května přednáška Mgr. Horáčka Domácí odboj a partyzáni na Benešovsku a Sedlčansku za 2.sv.války, od 19 hod. 23.května Causa Rudolf hra Divadelního souboru Ludvíka Němce z Bystřice od 19.3o hod. 31.května přednáška Mgr. Horáčka Historie pivovarnictví na Benešovsku a Sedlčansku s malou ochutnávkou piva dle staré místní receptury, od 19 hod. PODBLANICKÉ EKOCENTRUM - Ekorada na duben : Štěstí přeje připraveným nepodceňujte sucho! Oteplování je jeden z charakteristických projevů současné globální změny klimatu. Současně s ním však musíme počítat s dalšími projevy. Např. častější extrémní projevy počasí - přívalové deště, vlny veder, vichřice... a v neposlední řadě sucho. Zatímco pozornost médií u nás (pokud se vůbec zabývají životní prostředím) v posledních letech upoutávají spíše nenadálé povodně, nesrovnatelně větší škody (ekonomické, zdravotní i ekologické) působí dlouhotrvající období bez srážek a vysychání vodních zdrojů. Zvláště města a další sídla jsou v tomto směru stále zranitelnější. Podle průzkumu z celkového vzorku 196 evropských měst 81 % zakusilo horké vlny, 71 % předpokládá omezenou dostupnost vody v budoucnu, 24 % rozvíjí místní adaptační strategii. Státy EU mají nebo připravují svou strategii, jak se přizpůsobit. V ČR nás čekají adaptace lesního a vodního hospodářství, zemědělství, výstavby, v oblasti zdraví a hygieny, dopravy a cestovního ruchu a v neposlední řadě též průmyslu a energetiky. Jaké jsou předpokládané problémy? Více deště a méně sněhu v zimě přesouvá riziko povodní z jara do zimy a způsobí možný nedostatek podpovrchových vod po zbytek roku. Nižší sněhová pokrývka v zimě znamená úlevu pro pro údržbu silnic, avšak nevýhodu pro zemědělství, ale i třeba pro milovníky zimních sportů. Zima jako by mohla být v budoucnu běžná. Nižší srážky v létě předznamenávají problémy v zemědělství, lesnictví, energetice, riziko požárů aj. Vyšší teploty a více slunečního svitu v létě mívá za následek přehřívání měst a ohrožení pro tamní obyvatele, pozitivní je např. pro solární energetiku. Horší dostupnost vody pro technologie (např. mytí, chlazení) znamená jistý problém např. pro energetiku. Předpokládá se asi trojnásobné prodloužení období zvýšeného výskytu řas a sinic v nádržích, což zhoršuje možnosti použití vody. Množství vody, které přes čistírny odpadních vod města vypouštějí do vodních toků je již dnes místy větší než přirozený přítok. To se projeví v kvalitě povrchových vod a druhovém složení organismů. Zpevněné plochy neumožňují srážkovou vodu vsakovat, voda odtéká a to vede k vysušování měst. Sušší povrch znamená, že se méně tepla spotřebuje při odparu vody a o to více se zvýší teplota měst. Povrchová teplota městského chodníku může být ve srovnání s travnatým povrchem při stejném dopadajícím záření o více než 20 C vyšší! Některé problémy spojené s klimatickou změnou můžeme předjímat a připravit se na ně. Je to efektivnější a levnější, než likvidovat následky.

8 Rady pro eko-logický přístup k nedostatku vody v krajině: 1. Snažte se vodu na pozemku udržet, ne ji odvést. Budujte nádrže, podporujte drobné mokřady. 2. Využívejte užitkovou místo pitné vody pro závlahu, mytí apod. 3. Veřejná prostranství, zahrady aj. poskytují lidem jako službu zdarma regulaci odtoku vody a teploty v obci, snižování hlučnosti, pročištění ovzduší, produkci potravin (zahrady), tlumení povětrnostních extrémů, rekreaci, poznávání a kontakt s přírodou. Stavby a zpevněné plochy nic z toho neposkytují. 4. Zabraňte odtoku vody, snažte se zvýšit vsakování (= zvýšit podíl nezpevněných ploch). 5. Zabraňte výparu vody z půdy, např. pomocí stínění před přímým slunečním zářením (stromy aj.). 6. Světlé povrchy budov či komunikací a vhodná orientace k proudění vzduchu snižují jejich přehřívání. 7. Místní samosprávy by nyní měly hlavně informovat o problematice občany, připravit se na budoucí opatření (např. rezervy v rozpočtu, podpora retence vody, omezit odtok, zabránit plýtvání vodou aj.). 8. Školy, obecní úřady i podniky by měly jednat příkladně v hospodaření s vodou a při péči o svěřené pozemky. Dávají tím veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. Doporučené zdroje: PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce JE DOBRÉ VĚDĚT Zprávy z Votických novin: Bankomat ČSOB/ERA je nově ve Voticích Od konce března mohou všichni kdo mají účet u ČSOB vybírat hotovost nejen na poště (za 35,- Kč), ale také v nově zprovozněném bankomatu ve Voticích (za 5,- Kč). Umístěn je v Táborské ulici v podloubí obchodního domu a jeho další výhody jistě objeví každý sám. ================================================== J E Š T Ě V D U B N U A L E N E Z A P O M E Ň T E : Pálení Čarodějnic na Šancích pořádá SDH Vrchotovy Janovice dne začátek v 18 hodin - soutěže pro děti - - upálení čarodějnice - občerstvení zajištěno - S "pálením čarodějnic" 30.dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím internetu na stránkách Vpravo nahoře (není nutná registrace) pod modrým znakem HZS najděte a odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře se malý jednoduchý dotazník, který ve všech položkách vyplňte. Jde to velmi rychle a snadno, většinou jen klepnutím na černý trojúhelníček v příslušné položce a výběrem správného údaje. Klepnutím na místo v mapce, kde probíhá pálení, se souřadnice tohoto místa přenesou do řádků označených X a Y a umožní jednoznačně identifikovat místo pálení a vyloučit možný planý výjezd. Vyplněné hlášení si pro vlastní potřebu vytiskněte pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. Bezprostředně po vyplnění a odeslání ohlášení pálení informujte také velitele Sboru dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice Zdeňka Carbocha na nebo na telefon: SDH Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E // Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková redaktor // Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 04/2014 vychází 25.dubna Uzávěrka příspěvků pro číslo 05/ května 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, V.Janovice // tel ,

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím hlouběji zalézají a pevně drží. A.DUMAS ml. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se ze zdravotních

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. MIGUEL DE CERVANTES ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých

Více

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

kalendář akcí duben 2015

kalendář akcí duben 2015 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 4. St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH 9.00-17.00 Knihovna Malování na chodníku 15.00-16.30 Knihovna Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 4. Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Selský rozum je moudrost, kterou sdílí ne všichni. Kdo vyznává rozum, musí trpět. JACK TRONT LION FEUCHTWANGER Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Roku 1135 se 28. října strhla před západem slunce téměř

Více

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více