Městské technické služby Bílina, Teplická 899, Bílina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina"

Transkript

1 Městské technické služby Bílina, Teplická 899, Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy ,52 Kč ,12 Kč + přijatý příspěvek na provoz: ,00 Kč ZISK ,60 Kč Upravený rozpočet pro rok 2012 činí ,- Kč (rozdíl výdajů a příjmů) Nařízený odvod z IF ,. Kč. Skutečné náklady MU ,-Kč Plánované příjmy ,- Kč Městské technické služby dosáhly za období 1-12/2012 vlastních výnosů ve výši ,12 Kč. Mezi nerozpočtované příjmy patří náhrady od pojišťovny, přeúčtování nákladových faktur, prodej IM, zúčtování fondů, EKO KOM, odměny za zpětný odběr, úroky z bankovních účtů. Podrobněji jsou výnosy vyhodnoceny u každého střediska zvlášť. Plánované výdaje ,- Kč Výdaje za období 1 12/2012 jsou čerpány ve výši ,52 Kč. V této částce je obsaženo zapojení RF ve výši ,02 Kč na úhradu leasingu a zapojení IF ve výši ,50Kč na opravu veřejného osvětlení. Zapojení fondů do rozpočtu bylo řádně schváleno RM. Podrobně jsou výdaje rozepsány u jednotlivých středisek Závazný ukazatel - Hrubé mzdy jsou čerpány na 99,04 % upraveného rozpočtu. Přepočtený stav zaměstnanců k je 58 osob. Závazný ukazatel energie Čerpání spotřeby energií ve výši ,69,-Kč. tj. 112% schváleného rozpočtu Od roku 2009 nebyl rozpočet na energie navýšen a nárůst ceny energií je pokryt zvýšenými příjmy dosaženými především na střediscích svoz, sběrný dvůr a čištění města. 58

2 Služby - čerpáno cca 8.616tis.Kč. Zde jsou účtovány náklady na školení 53,9tis. Kč, poradenskou a právní službu 6,3tis.Kč, telefony, služby pošt, poplatky peněž.ústavů 250tis.Kč, obědy zaměstnanců 267,8tis.Kč, leasing ve výši 2.738,4tis.Kč, který je hrazen z rezervního fondu MTSB. za uložení odpadu jsme zaplatili 5.826tis.Kč, dalšími výdaji jsou rozbory vody, praní prádla, apod. Závazný ukazatel - Opravy jsou čerpány na 80% schváleného rozpočtu a představují částku cca 1.132,2tis. Kč Z celkového plánovaného rozpočtu oprav jsme utratili za revize celkem 145 tis. Kč, opravy vozidel cca 740,7tis.Kč. /v této částce jsou zahrnuty pravidelné servisní prohlídky/, ostatní opravy 247tis.Kč Příděl do FKSP je poskytován ve výši 1% z objemu ročních hrubých mezd Komunální služby a územní rozvoj j.n. Správa na tomto středisku evidujeme náklady na pojištění majetku za všechna střediska MTSB, preventivní prohlídky, obědy všech zaměstnanců MTSB, příděl do FKSP, Energie vyúčtování spotřeby elektřiny 310,2tis.Kč, spotřeba materiálu: Knihy a tisk: 32tis. Kč Majetek: 21,5tis.Kč - tiskárna,scanner, kancelářská křesla apod. spotřeba materiálu ostatní materiál 49,9tis.Kč, opravy a údržba 40,6tis. Kč z toho revize 30tis,Kč, Služby školení 19,3tis.Kč, telefon, rozhlas, televize 117tis.Kč, poštovní výdaje a peněž.úst. 47tis.Kč, obědy zaměstnanců 267,8tis.Kč, servis výpočetní techniky 44,9tis.Kč, preventivní prohlídky 20 tis. Kč, služby BOZP 57,6tis.Kč, údržba programu Fenix 79,7tis.Kč, certifikáty 6,9tis.Kč, leasing 50,6tis.Kč FKSP zálohový příděl ve výši 1% z objemu hrubých mezd všech zaměstnanců Pojištění majetku 316,7 tis. Kč celková částka za všechna střediska MTSB Výnosy, které nejsou rozpočtovou položkou: úroky 108,6tis.Kč, náhrada od pojišťovny 59,3tis.Kč, zúčtování fondů: 250,6tis. Kč 59

3 Veřejně prospěšné práce středisko 130 Dohoda s Úřadem práce Teplice byla v letošním roce uzavřena s MU Bílina. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami i oděvem a hradí je MTSB ze svého rozpočtu. Výdaje k ve výši 1.386,30 Kč Veřejná služba Od zajišťují MTSB veřejnou službu na základě požadavku sociálního odboru MU Bílina. Na zajištění provozu veřejné služby byly od počátku roku zakoupeny ochranné pracovní pomůcky z prostředků MTSB ve výši ,95Kč. Kasárna Náklady: Energie - vyúčtování vody 169,9tis.Kč, teplo 94tis.Kč, elektřina 88tis.Kč Materiál - 8tis. Kč ostatní materiál Ostatní služby hlídací agentura 1.002tis.Kč, čištění kanalizace ,-Kč, stavební práce 9.504,-Kč Opravy revize 6.157,-Kč, 130tis.Kč stavební a montážní práce únik vody z topného systému Výnosy: nájemné ,60 Kč, služby u nájmu ,- Kč, 60

4 36 31 Veřejné osvětlení Výdaje: spotřeba materiálu ochranné pomůcky 2,1tis. Kč elektromateriál 385tis. Kč (svítidla, výbojky pojistky, jističe, izolace, kabely apod.), elektromateriál hrazený z IF na opravu VO Alšova, Jenišovská celkem 622tis.Kč a komunikace 1/13 celkem 119tis.Kč, auto materiál 12,6tis.Kč, pneumatiky 8,8tis.Kč, oleje 3tis.Kč, energie - spotřeba elektřiny ,49 Kč Ostatní služby pronájem vánoční výzdoba 51,2tis.Kč, telefony 6,3tis.Kč, školení 4,4tis.Kč, ostatní služby 73tis.Kč, zapojení IF částkou 128,2tis.Kč podvrt a betonování patek VO Jenišovská ul. Opravy revize 6,5tis.Kč, opravy vozidel plošina 25tis.Kč, opravy ostatní 11,9tis.Kč Zapojením investičního fondu do rozpočtu bylo opraveno veřejné osvětlení v ulicích Alšova, Jenišovská a osvětlení na komunikaci 1/13 v celkové výši cca ,50Kč. Odpisy jsou účtovány podle schváleného plánu odpisů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: Mzdy jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, Ochranné pomůcky 31,5tis. Kč potřeba materiálu: oleje 8tis.Kč, ND k sekačkám 147tis.Kč, elektromateriál 11,3tis.Kč, sadba 65tis.Kč, semena 4,7tis.Kč, dřeviny 8tis.Kč, ostatní materiál 42,7tis. Kč, DHM 106,9.Kč/vyvětvovací pila, mezinápravová žací lišta/,pneumatiky 20,5tis.Kč Energie spotřeba vody 22,4tis.Kč, elektřina 37,6tis.Kč, plyn 55,1tis.Kč opravy revize 13,4tis.Kč, opravy vozidel 109,6tis.Kč, ostatní opravy 9,6tis.Kč ostatní služby telefon 13tis. Kč, školení 4,8tis.Kč, leasing 377,4tis. Kč, uložení odpadu Ekodendra 141,2tis. Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu Ve výnosech je zaúčtováno zapojení fondů do rozpočtu ve výši ,96 Kč. 61

5 22-12 Komunikace Náklady: Materiál- Ochranné pomůcky 8,9tis. Kč, obalovačka 10,4tis.Kč, asfaltová emulze 58tis.Kč DHM 7,7 tis. Kč, pryžové kanály a vpusti 74,2tis.Kč, prkna 13tis.Kč, sklo 10tis.Kč Auto materiál 8,9tis. Kč, ostatní materiál 32,9tis.Kč, materiál na komunikace 20,9tis.Kč Energie plyn 109,4tis.Kč, spotřeba elektřiny 51,2tis.Kč, voda 7,1 tis.kč služby telefon 14,5tis.Kč, leasing 879,2tis. Kč, školení 1,8tis.Kč, čištění kanalizace 11,5tis.Kč, v měsíci únoru bylo provedeno čištění lapolů na parkovištích města Bíliny ve výši Kč, tyto mimořádné náklady nebyly plánovány v rozpočtu MTSB na r Opravy revize 11,1tis.Kč, opravy vozidel 22tis.Kč, oprava střechy 79,1tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu. Ve výnosech je zaúčtováno zapojení RF do rozpočtu ve výši ,-Kč Sběr a svoz komunálních odpadů Materiál Ochranné pomůcky, prádlo, oděv 14tis. Kč auto materiál 99,9tis.Kč, oleje 22,9tis.Kč, pneumatiky 178,5tis.Kč, DHM ve výši 537tis.Kč z toho 431tis.Kč uhrazeno z prostředků EKO KOM, služby náklady za uložení odpadu: CELIO - Modlany- Nexta ,00 Kč ,00 Kč 8.553,20 Kč Od července 2009 provádí MTSB k dalšímu využití sběr separovaného odpadu vlastní technikou a ukládá Ostatní služby telefon 36,8tis. Kč, leasing 1.431,2tis. Kč - hrazen z rezervního fondu, rozpouštění akontace 275 tis. Kč, nájemné za lahve 50,8tis.Kč, školení 6,7tis.Kč pojištění vozidel 76tis. Kč 62

6 opravy - opravy vozidel 414,3tis.Kč /včetně servisních prohlídek/, revize 52,2tis. Kč /včetně revize kontejnerových vozů/ Energie, Spotřeba vody 53tis.Kč, elektřina 34,3tis.Kč, plyn67,6tis.kč Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu Výnosy tržby - EKO-KOM ,- Kč, ostatní tržby ,97 Kč, zúčtování fondů ,08,-Kč Svoz nebezpečných odpadů Sběrný dvůr Výdaje: Materiál: ochranné pomůcky 2,1tis.Kč, ostatní materiál 8,4tis.Kč, DHM ve výši 208,8 tis.kč vanové kontejnery hrazené z prostředku EKO KOM ve výši 206,8tis.Kč služby telefon 2,8tis.Kč, školení 12,3tis.Kč, odvoz pneumatik 14,3tis.Kč, odvoz lednic 26tis.Kč odvoz odpadu 267,9tis.Kč uložení odpadu: Celio - Ekodendra - Nexta - Modlany ,00 Kč 9.302,90 Kč ,50 Kč ,00 Kč Výnosy Tržby ,69Kč, odměna za zpětný odběr ,68,.Kč, 63

7 Čištění města Materiál Ochranné pomůcky 27,2tis. Kč posypový materiál297tis.kč, auto materiál 160,5tis.Kč, oleje 15tis.Kč, pneumatiky 32,3tis.Kč ostatní materiál 77,9tis.Kč,z toho veřejná služba 24,3tis.Kč, DHM 58,9tis.Kč/betonové koše, závěsné koše, křeslo/ Energie - spotřeba vody 62,3tis. Kč, elektřina 87,9tis.Kč, plyn 67,6tis.Kč Kč, teplo 304tis.Kč Služby telefon 10,8tis.Kč, školení 2,7tis.Kč, poradenské a právní služby 2,8tis.Kč, ostatní služby 21,9tis.Kč Opravy opravy a údržba vozidel 169,4tis.Kč, revize 11,9tis.Kč, opravy ostatní 4,7tis.Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu Výnosy nájemné za buňku na tržnici cca 3,9tis.Kč, výnos z prodeje majetku 13,1tis.Kč zaúčtování časového rozlišení příjmů z reklamy ,- Kč tato částka není kryta fin.hotovostí. Veřejné WC Spotřeba materiálu 7,3tis. Kč, Energie - voda ,-Kč, Opravy - revize 4,2tis.Kč Služby: - čištění kanalizace 6tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle odpisového plánu Tržby ,75 Kč, zúčtování fondů 10tis.Kč 64

8 37-53 Monitoring výdaje: služby: chemické rozbory Kč Výnosy: nejsou rozpočtovány Rekultivovaná skládka Chotovenka - Náklady: odčerpání průsakové vody ,-Kč Výnosy: nejsou rozpočtovány Doplňková činnost Parkoviště Činnost střediska není financována z příspěvku od zřizovatele, náklady jsou hrazené vlastními příjmy. Materiál: ,80Kč nákup parkovacích lístků do automatů Energie: voda ,-Kč /provoz kašny / poplatek bance za odvod mincí ,00 Kč nájemné za parkovací automaty ,00 Kč opravy nečerpány Výnos z prodeje služeb ,07 Kč, úroky 4.807,86 Kč Činnost vykazuje zisk ve výši ,95 Kč 65

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Komentář příjmové strany hospodaření města

Komentář příjmové strany hospodaření města KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA VEJPRTY ZA ROK 2012 Komentář příjmové strany hospodaření města Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s plánovaným

Více

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Výroční zpráva 2009. Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2009. Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 29 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:ge Money Bank,

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, 58606 J I H L A V A Obsah 1. Charakteristika organizace..3 2.

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více