ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A"

Transkript

1 Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní materiál na překryv neaktivní plochy skládkového tělesa sektoru skládky S-OO3, odpady musí splňovat podmínky dobré plynopropustnosti i ve vlhkém stavu. Jedná se přednostně o průmyslový kompost, kompost nevyhovující jakosti, zeminu, dřevní odpad, kůra, štěpky, hobliny a lýko. Piliny, travní seče, senáže a materiály nevyhovující na zemědělské palikace mohou být použity pouze ve směsi s hlinitopísčitými zeminami. 3 odpady azbestu, které jsou ukládány do zvláštního sektoru skládky S-OO nebo S-NO. Kód odp. Název odpadu Sektor Pozn. 0 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 0 0 Odpady z těžby nerostů Odpady z těžby rudných nerostů S-OO Odpady z těžby nerudných nerostů S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo S-NO kyselinotvorné * Jiná hlušina obsahující nebezpečné S-NO Jiná hlušina neuvedená pod čísly a S-OO * Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Rudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů * Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem S-OO Odpadní písek a jíl S-OO Nerudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 0 S-OO Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 0 S-OO a Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem S-OO Vrtné kaly a jiné vrtné odpady Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu S-OO * Vrtné kaly a odpady obsahující ropné S-NO * Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a 0 S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a S-OO ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 02 0 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Kaly z praní a z čištění S-OO Odpady rostlinných pletiv TZS Odpadní plasty (kromě obalů) S-OO Odpady z lesnictví TZS * Agrochemické odpady obsahující nebezpečné S-NO Agrochemické odpady neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO3

2 02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Odpady z extrakce rozpouštědly S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z výroby cukru Zemina z čištění a praní řepy S-OO Odpad uhličitanu vápenatého S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z mlékárenského průmyslu Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z pekáren a výroby cukrovinek Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin S-OO Odpady z destilace lihovin S-OO Odpady z chemického zpracování S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY 03 0 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku Odpadní kůra a korek TZS * Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující S-NO nebezpečné Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené S-OO3 2 pod číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru S-OO Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky S-OO Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci S-OO Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, S-OO3 výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 04 0 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu Odpadní klihovka a štípenka S-OO Odpad z loužení S-OO * Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze S-NO Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě S-OO3 jejich vzniku Odpady z úpravy a apretace S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z textilního průmyslu Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) S-OO3

3 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) S-OO Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem S-OO * Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné S-NO Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z nezpracovaných textilních vláken S-OO Odpady ze zpracovaných textilních vláken S-OO Průmyslové smetky S-OO3 06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem * Odpady obsahující jiné těžké kovy S-NO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů * Odpady obsahující nebezpečné sulfidy S-NO Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem S-OO Odpady z jiných anorganických chemických procesů * Odpady ze zpracování azbestu S-NO * Odpadní saze ze spalování S-NO Průmyslové smetky S-OO3 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 07 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin * Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla S-NO 07 0 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Plastový odpad S-OO * Odpady přísad obsahující nebezpečné S-NO Odpady přísad neuvedené pod číslem S-OO * Odpady obsahující nebezpečné silikony S-NO Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 ) * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-NO S-OO3

4 Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Pevné odpady neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 08 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 08 0 * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 0 S-OO * Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická S-NO rozpouštědla nebo jiné nebezpečné Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 0 S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) Odpadní práškové barvy S-OO Průmyslové smetly S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev * Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné S-NO Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem S-OO * Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné S-NO Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla S-NO nebo jiné nebezpečné Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem S-OO3 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

5 09 0 Odpady z fotografického průmyslu Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra S-OO Fotoaparáty na jedno použití bez baterií S-OO3 0 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 0 0 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 9) Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod S-OO3 číslem ) Popílek ze spalování uhlí S-OO Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva S-OO * Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů S-NO Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin S-NO Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů S-NO * Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným S-NO palivu 0 0 4* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující S-NO nebezpečné Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod S-OO3 číslem * Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné S-NO Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem S-OO * Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné S-NO Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , 0 0 S-OO3 07 a * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Písky z fluidních loží S-OO Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny S-OO Odpady z čištění chladicí vody S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z průmyslu železa a oceli Odpady ze zpracování strusky S-NO Nezpracovaná struska S-NO * Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné S-NO Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem S-OO Okuje z válcování S-NO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 0 02 S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Jiné kaly a filtrační koláče S-OO Odpady z pyrometalurgie olova * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů Úlet a prach S-NO * Solné strusky z prvního a druhého tavení S-NO Jiné strusky S-NO 0 08 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem S-NO Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem S-OO Odpadní anody S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO3

6 Průmyslové smetky S-OO Odpady ze slévání železných odlitků Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 09 S-NO * Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 0 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO3 0 0 * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 0 S-NO 0 0 3* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 0 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken S-OO Úlet a prach S-OO3 0 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující S-NO nebezpečné 0 0 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod S-OO3 číslem * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy S-NO (např. z obrazovek) 0 2 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 0 S-OO3 0 3* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 5* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 6 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 5 S-OO3 0 7* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 8 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 7 S-OO3 0 9* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující S-NO nebezpečné 0 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené S-OO3 pod číslem Odpady jinak blíže neurčené/průmyslové smetky S-OO3 0 2 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním S-OO Úlet a prach S-OO Kaly a filtrační koláče z čištění plynů S-OO Vyřazené formy S-NO Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) S-OO * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO3

7 0 2 * Odpady z glazování obsahující těžké kovy S-NO Odpady z glazování neuvedené pod číslem 0 2 S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 3 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných Odpad surovin před tepelným zpracováním S-NO Odpady z kalcinace a hašení vápna S-OO Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a 0 3 3) S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu S-OO * Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest S-NO Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem S-OO3 0 3 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod S-OO3 čísly a * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Odpadní beton a betonový kal S-OO Průmyslové smetky S-OO3 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ 0 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) 0 08* Kaly z fosfátování S-NO 0 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné S-NO 0 0 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem S-NO 0 3* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 6* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO 0 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO 0 99 Průmyslové smetky S-OO3 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) S-NO Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy S-NO 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné S-NO Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem S-NO 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO3 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů 03 02* Jiné odpady S-NO 05 Odpady ze žárového zinkování 05 03* Pevné odpady z čištění plynu S-NO 05 04* Upotřebené tavidlo S-NO 2 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 2 0 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů Piliny a třísky železných kovů S-NO Úlet železných kovů S-NO Piliny a třísky neželezných kovů S-NO Úlet neželezných kovů S-NO Plastové hobliny a třísky S-OO * Upotřebené vosky a tuky S-NO Odpady ze svařování S-NO 2 0 4* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem S-NO 2 0 6* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné S-NO Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem S-NO 2 0 8* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej S-NO 2

8 2 0 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné S-NO Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 2 S-NO Průmyslové smetky S-OO Odpady z odlučovačů oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje S-NO * Kaly z lapáků nečistot S-NO * Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje S-NO 4 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08) 4 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů * Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla S-NO * Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla S-NO 5 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 5 0 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Kompozitní obaly S-OO Směsné obaly S-OO Textilní obaly S-OO * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami S-NO znečištěné 5 0 * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) S-NO včetně prázdných tlakových nádob 5 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže S-NO neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy S-OO3 neuvedené pod číslem ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 6 0 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 6 0 * Brzdové destičky obsahující asbest S-NO Brzdové destičky neuvedené pod číslem 6 0 S-NO Plasty S-OO Sklo S-OO * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až 6 0 a 6 S-NO 0 3 a Součástky jinak blíže neurčené S-OO Odpady z elektrického a elektronického zařízení * Vyřazená zařízení obsahující volný azbest S-NO * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 6 S-NO až ) Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až S-OO * Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení S-NO Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 6 S-OO Vadné šarže a nepoužité výrobky * Anorganické odpady obsahující nebezpečné S-NO Anorganické odpady neuvedené pod číslem S-OO * Organické odpady obsahující nebezpečné S-NO Organické odpady neuvedené pod číslem S-OO Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 2) * Odpady obsahující ropné S-NO * Odpady obsahující jiné nebezpečné S-NO

9 6 08 Upotřebené katalyzátory * Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami S-NO 6 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály 6 0* Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických S-OO3 procesů neuvedené pod * Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-OO3 neuvedené pod číslem * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující S-NO nebezpečné 6 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené S-OO3 pod číslem STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 7 0 Beton, cihly, tašky a keramika Beton S-OO Cihly S-OO Tašky a keramické výrobky S-OO * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-NO obsahující nebezpečné Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-OO3 neuvedené pod číslem Dřevo, sklo a plasty Dřevo S-OO Sklo S-OO Plasty S-OO * Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné nebo nebezpečnými S-NO látkami znečištěné 7 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu * Asfaltové směsi obsahující dehet S-NO Asfaltové směsi neuvedené pod číslem S-OO Kovy (včetně jejich slitin) * Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami S-NO * Kabely obsahující ropné, uhelný dehet a jiné nebezpečné S-NO 7 04 Kabely neuvedené pod S-NO 7 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina * Zemina a kamení obsahující nebezpečné S-NO Zemina a kamení neuvedené pod číslem S-OO * Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné S-NO Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem S-OO * Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné S-NO Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem S-OO Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu * Izolační materiál s obsahem azbestu S-NO * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné S-NO Izolační materiály neuvedené pod čísly a S-OO * Stavební materiály obsahující azbest S-NO Stavební materiál na bázi sádry * Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami S-NO Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem S-NO Jiné stavební a demoliční odpady * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z S-NO S-OO3

10 VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) 8 0 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) 8 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky S-OO3 S-OO3 s ohledem na prevenci infekce 9 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 9 0 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů * Filtrační koláče z čištění odpadních plynů S-NO * Pevné odpady z čištění odpadních plynů S-NO 9 0 0* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin S-NO 9 0 * Popel a struska obsahující nebezpečné S-NO Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 9 0 S-OO * Kotelní prach obsahující nebezpečné S-NO Kotelní prach neuvedený pod číslem S-OO * Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné S-NO Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem S-OO Odpadní písky z fluidních loží S-OO Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace) Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné S-OO * Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený S-NO jako nebezpečný * Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné S-NO Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem S-OO * Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO Stabilizované/ solidifikované odpady * Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný S-NO Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO * Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný S-NO Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO 9 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace Vitrifikovaný odpad S-NO 9 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu S-OO Kompost nevyhovující jakosti S-OO Odpady z anaerobního zpracování odpadu Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného S-OO3 původu Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného S-OO3 odpadu 9 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené Shrabky z česlí S-OO Odpady z lapáků písku S-OO Kaly z čištění komunálních odpadních vod S-OO * Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO * Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů S-NO * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující S-NO

11 nebezpečné Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené S-OO3 pod číslem Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) S-OO Kaly z čiření vody S-OO Kaly z dekarbonizace S-OO Upotřebené aktivní uhlí S-OO Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-OO Průmyslové smetky S-OO3 9 0 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy Neželezný odpad S-NO * Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné S-NO Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem S-OO * Jiné frakce obsahující nebezpečné S-NO Jiné frakce neuvedené pod číslem S-OO3 9 2 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) Nerosty (např. písek, kameny) TZS 9 2 * Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu S-NO obsahujícího nebezpečné Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu S-OO3 neuvedené pod číslem Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody 9 3 0* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné S-NO Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné S-NO Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem S-OO3 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 20 0 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 5 0) Papír a lepenka S-OO Oděvy S-OO Textilní materiály S-OO * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné S-NO Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 0 S-OO * Dřevo obsahující nebezpečné S-NO Dřevo neuvedené pod číslem S-OO Plasty S-OO Odpady z čištění komínů S-OO Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Biologicky rozložitelný odpad S-OO Zemina a kameny S-OO Jiný biologicky nerozložitelný odpad S-OO Ostatní komunální odpady Směsný komunální odpad S-OO Odpad z tržišť S-OO Uliční smetky S-OO Odpad z čištění kanalizace S-OO Objemný odpad S-OO3 Odpady kategorie - nebezpečný odpad, jsou označeny symbolem *. Pro účely evidence se odpady, které jsou zařazeny do kategorie nebezpečný označují N, ostatní O

12 a odpady, které jsou v Katalogu odpadů bez hvězdičky a přesto jim byla přiřazená kategorie nebezpečný odpad, se označují O/N. Skládkovány budou pouze upravené odpady. Neupravené odpady budou uloženy na skládku jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadu před uložením na skládku: (příloha č. 6 k vyhlášce 294/2005 Sb.) D8 - Biologická úprava D9 - Fyzikálně-chemická úprava D3 - Úprava složení odpadů D4 Jiné způsoby úpravy odpadů (např. balení odpadů, včetně jejich umístění do speciálních kontejnerů, nebo kombinace výše uvedených postupů)

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE

Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE Seznam přijímaných odpadů dle platného provozního řádu schváleného příslušným Krajským úřadem RC BLOVICE RC DOMAŽLICE RC CHEB 10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Vedení evidence podle zákonných předpisů platných ke dni 12. března 2012 Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LICHOCEVES Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice

Provozní řád. zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Sběrný dvůr Luhačovice Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů Sběrný dvůr Luhačovice Vypracoval : ing. Martin Kouřil

Více

Významu pojmu odpad a klasifikace odpadů. Petr Ptáček

Významu pojmu odpad a klasifikace odpadů. Petr Ptáček 1 Významu pojmu odpad a klasifikace odpadů Petr Ptáček Anotace: Cílem výkladového textu je definování významu pojmu odpad, představení jednotlivých druhů odpadu, rozdělení odpadů na jednotlivé kategorie

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady

Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady Havarijní plán Libereckého kraje 2007 Příloha C-14-3 Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady MŽP, březen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situační zpráva k Realizačnímu programu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více