ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A"

Transkript

1 Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní materiál na překryv neaktivní plochy skládkového tělesa sektoru skládky S-OO3, odpady musí splňovat podmínky dobré plynopropustnosti i ve vlhkém stavu. Jedná se přednostně o průmyslový kompost, kompost nevyhovující jakosti, zeminu, dřevní odpad, kůra, štěpky, hobliny a lýko. Piliny, travní seče, senáže a materiály nevyhovující na zemědělské palikace mohou být použity pouze ve směsi s hlinitopísčitými zeminami. 3 odpady azbestu, které jsou ukládány do zvláštního sektoru skládky S-OO nebo S-NO. Kód odp. Název odpadu Sektor Pozn. 0 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 0 0 Odpady z těžby nerostů Odpady z těžby rudných nerostů S-OO Odpady z těžby nerudných nerostů S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo S-NO kyselinotvorné * Jiná hlušina obsahující nebezpečné S-NO Jiná hlušina neuvedená pod čísly a S-OO * Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Rudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů * Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem S-OO Odpadní písek a jíl S-OO Nerudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 0 S-OO Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 0 S-OO a Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem S-OO Vrtné kaly a jiné vrtné odpady Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu S-OO * Vrtné kaly a odpady obsahující ropné S-NO * Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a 0 S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a S-OO ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 02 0 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Kaly z praní a z čištění S-OO Odpady rostlinných pletiv TZS Odpadní plasty (kromě obalů) S-OO Odpady z lesnictví TZS * Agrochemické odpady obsahující nebezpečné S-NO Agrochemické odpady neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO3

2 02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Odpady z extrakce rozpouštědly S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z výroby cukru Zemina z čištění a praní řepy S-OO Odpad uhličitanu vápenatého S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z mlékárenského průmyslu Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z pekáren a výroby cukrovinek Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin S-OO Odpady z destilace lihovin S-OO Odpady z chemického zpracování S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY 03 0 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku Odpadní kůra a korek TZS * Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující S-NO nebezpečné Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené S-OO3 2 pod číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru S-OO Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky S-OO Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci S-OO Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, S-OO3 výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 04 0 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu Odpadní klihovka a štípenka S-OO Odpad z loužení S-OO * Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze S-NO Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě S-OO3 jejich vzniku Odpady z úpravy a apretace S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z textilního průmyslu Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) S-OO3

3 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) S-OO Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem S-OO * Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné S-NO Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z nezpracovaných textilních vláken S-OO Odpady ze zpracovaných textilních vláken S-OO Průmyslové smetky S-OO3 06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem * Odpady obsahující jiné těžké kovy S-NO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů * Odpady obsahující nebezpečné sulfidy S-NO Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem S-OO Odpady z jiných anorganických chemických procesů * Odpady ze zpracování azbestu S-NO * Odpadní saze ze spalování S-NO Průmyslové smetky S-OO3 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 07 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin * Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla S-NO 07 0 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Plastový odpad S-OO * Odpady přísad obsahující nebezpečné S-NO Odpady přísad neuvedené pod číslem S-OO * Odpady obsahující nebezpečné silikony S-NO Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 ) * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-NO S-OO3

4 Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Pevné odpady neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 08 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 08 0 * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 0 S-OO * Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická S-NO rozpouštědla nebo jiné nebezpečné Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 0 S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) Odpadní práškové barvy S-OO Průmyslové smetly S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev * Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné S-NO Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem S-OO * Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné S-NO Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla S-NO nebo jiné nebezpečné Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem S-OO3 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

5 09 0 Odpady z fotografického průmyslu Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra S-OO Fotoaparáty na jedno použití bez baterií S-OO3 0 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 0 0 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 9) Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod S-OO3 číslem ) Popílek ze spalování uhlí S-OO Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva S-OO * Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů S-NO Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin S-NO Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů S-NO * Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným S-NO palivu 0 0 4* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující S-NO nebezpečné Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod S-OO3 číslem * Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné S-NO Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem S-OO * Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné S-NO Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , 0 0 S-OO3 07 a * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Písky z fluidních loží S-OO Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny S-OO Odpady z čištění chladicí vody S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z průmyslu železa a oceli Odpady ze zpracování strusky S-NO Nezpracovaná struska S-NO * Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné S-NO Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem S-OO Okuje z válcování S-NO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 0 02 S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Jiné kaly a filtrační koláče S-OO Odpady z pyrometalurgie olova * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů Úlet a prach S-NO * Solné strusky z prvního a druhého tavení S-NO Jiné strusky S-NO 0 08 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem S-NO Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem S-OO Odpadní anody S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO3

6 Průmyslové smetky S-OO Odpady ze slévání železných odlitků Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 09 S-NO * Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 0 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO3 0 0 * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 0 S-NO 0 0 3* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 0 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken S-OO Úlet a prach S-OO3 0 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující S-NO nebezpečné 0 0 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod S-OO3 číslem * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy S-NO (např. z obrazovek) 0 2 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 0 S-OO3 0 3* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 5* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 6 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 5 S-OO3 0 7* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 8 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 7 S-OO3 0 9* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující S-NO nebezpečné 0 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené S-OO3 pod číslem Odpady jinak blíže neurčené/průmyslové smetky S-OO3 0 2 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním S-OO Úlet a prach S-OO Kaly a filtrační koláče z čištění plynů S-OO Vyřazené formy S-NO Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) S-OO * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO3

7 0 2 * Odpady z glazování obsahující těžké kovy S-NO Odpady z glazování neuvedené pod číslem 0 2 S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 3 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných Odpad surovin před tepelným zpracováním S-NO Odpady z kalcinace a hašení vápna S-OO Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a 0 3 3) S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu S-OO * Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest S-NO Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem S-OO3 0 3 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod S-OO3 čísly a * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Odpadní beton a betonový kal S-OO Průmyslové smetky S-OO3 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ 0 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) 0 08* Kaly z fosfátování S-NO 0 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné S-NO 0 0 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem S-NO 0 3* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 6* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO 0 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO 0 99 Průmyslové smetky S-OO3 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) S-NO Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy S-NO 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné S-NO Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem S-NO 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO3 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů 03 02* Jiné odpady S-NO 05 Odpady ze žárového zinkování 05 03* Pevné odpady z čištění plynu S-NO 05 04* Upotřebené tavidlo S-NO 2 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 2 0 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů Piliny a třísky železných kovů S-NO Úlet železných kovů S-NO Piliny a třísky neželezných kovů S-NO Úlet neželezných kovů S-NO Plastové hobliny a třísky S-OO * Upotřebené vosky a tuky S-NO Odpady ze svařování S-NO 2 0 4* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem S-NO 2 0 6* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné S-NO Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem S-NO 2 0 8* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej S-NO 2

8 2 0 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné S-NO Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 2 S-NO Průmyslové smetky S-OO Odpady z odlučovačů oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje S-NO * Kaly z lapáků nečistot S-NO * Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje S-NO 4 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08) 4 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů * Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla S-NO * Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla S-NO 5 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 5 0 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Kompozitní obaly S-OO Směsné obaly S-OO Textilní obaly S-OO * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami S-NO znečištěné 5 0 * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) S-NO včetně prázdných tlakových nádob 5 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže S-NO neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy S-OO3 neuvedené pod číslem ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 6 0 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 6 0 * Brzdové destičky obsahující asbest S-NO Brzdové destičky neuvedené pod číslem 6 0 S-NO Plasty S-OO Sklo S-OO * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až 6 0 a 6 S-NO 0 3 a Součástky jinak blíže neurčené S-OO Odpady z elektrického a elektronického zařízení * Vyřazená zařízení obsahující volný azbest S-NO * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 6 S-NO až ) Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až S-OO * Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení S-NO Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 6 S-OO Vadné šarže a nepoužité výrobky * Anorganické odpady obsahující nebezpečné S-NO Anorganické odpady neuvedené pod číslem S-OO * Organické odpady obsahující nebezpečné S-NO Organické odpady neuvedené pod číslem S-OO Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 2) * Odpady obsahující ropné S-NO * Odpady obsahující jiné nebezpečné S-NO

9 6 08 Upotřebené katalyzátory * Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami S-NO 6 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály 6 0* Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických S-OO3 procesů neuvedené pod * Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-OO3 neuvedené pod číslem * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující S-NO nebezpečné 6 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené S-OO3 pod číslem STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 7 0 Beton, cihly, tašky a keramika Beton S-OO Cihly S-OO Tašky a keramické výrobky S-OO * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-NO obsahující nebezpečné Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-OO3 neuvedené pod číslem Dřevo, sklo a plasty Dřevo S-OO Sklo S-OO Plasty S-OO * Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné nebo nebezpečnými S-NO látkami znečištěné 7 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu * Asfaltové směsi obsahující dehet S-NO Asfaltové směsi neuvedené pod číslem S-OO Kovy (včetně jejich slitin) * Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami S-NO * Kabely obsahující ropné, uhelný dehet a jiné nebezpečné S-NO 7 04 Kabely neuvedené pod S-NO 7 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina * Zemina a kamení obsahující nebezpečné S-NO Zemina a kamení neuvedené pod číslem S-OO * Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné S-NO Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem S-OO * Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné S-NO Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem S-OO Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu * Izolační materiál s obsahem azbestu S-NO * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné S-NO Izolační materiály neuvedené pod čísly a S-OO * Stavební materiály obsahující azbest S-NO Stavební materiál na bázi sádry * Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami S-NO Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem S-NO Jiné stavební a demoliční odpady * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z S-NO S-OO3

10 VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) 8 0 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) 8 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky S-OO3 S-OO3 s ohledem na prevenci infekce 9 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 9 0 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů * Filtrační koláče z čištění odpadních plynů S-NO * Pevné odpady z čištění odpadních plynů S-NO 9 0 0* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin S-NO 9 0 * Popel a struska obsahující nebezpečné S-NO Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 9 0 S-OO * Kotelní prach obsahující nebezpečné S-NO Kotelní prach neuvedený pod číslem S-OO * Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné S-NO Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem S-OO Odpadní písky z fluidních loží S-OO Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace) Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné S-OO * Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený S-NO jako nebezpečný * Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné S-NO Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem S-OO * Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO Stabilizované/ solidifikované odpady * Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný S-NO Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO * Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný S-NO Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO 9 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace Vitrifikovaný odpad S-NO 9 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu S-OO Kompost nevyhovující jakosti S-OO Odpady z anaerobního zpracování odpadu Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného S-OO3 původu Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného S-OO3 odpadu 9 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené Shrabky z česlí S-OO Odpady z lapáků písku S-OO Kaly z čištění komunálních odpadních vod S-OO * Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO * Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů S-NO * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující S-NO

11 nebezpečné Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené S-OO3 pod číslem Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) S-OO Kaly z čiření vody S-OO Kaly z dekarbonizace S-OO Upotřebené aktivní uhlí S-OO Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-OO Průmyslové smetky S-OO3 9 0 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy Neželezný odpad S-NO * Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné S-NO Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem S-OO * Jiné frakce obsahující nebezpečné S-NO Jiné frakce neuvedené pod číslem S-OO3 9 2 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) Nerosty (např. písek, kameny) TZS 9 2 * Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu S-NO obsahujícího nebezpečné Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu S-OO3 neuvedené pod číslem Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody 9 3 0* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné S-NO Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné S-NO Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem S-OO3 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 20 0 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 5 0) Papír a lepenka S-OO Oděvy S-OO Textilní materiály S-OO * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné S-NO Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 0 S-OO * Dřevo obsahující nebezpečné S-NO Dřevo neuvedené pod číslem S-OO Plasty S-OO Odpady z čištění komínů S-OO Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Biologicky rozložitelný odpad S-OO Zemina a kameny S-OO Jiný biologicky nerozložitelný odpad S-OO Ostatní komunální odpady Směsný komunální odpad S-OO Odpad z tržišť S-OO Uliční smetky S-OO Odpad z čištění kanalizace S-OO Objemný odpad S-OO3 Odpady kategorie - nebezpečný odpad, jsou označeny symbolem *. Pro účely evidence se odpady, které jsou zařazeny do kategorie nebezpečný označují N, ostatní O

12 a odpady, které jsou v Katalogu odpadů bez hvězdičky a přesto jim byla přiřazená kategorie nebezpečný odpad, se označují O/N. Skládkovány budou pouze upravené odpady. Neupravené odpady budou uloženy na skládku jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadu před uložením na skládku: (příloha č. 6 k vyhlášce 294/2005 Sb.) D8 - Biologická úprava D9 - Fyzikálně-chemická úprava D3 - Úprava složení odpadů D4 Jiné způsoby úpravy odpadů (např. balení odpadů, včetně jejich umístění do speciálních kontejnerů, nebo kombinace výše uvedených postupů)

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa CELIO a.s. CZU00166 Skládka S OO3 Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu Seznam povolených odpadů na skládce SONO Laboratorní protokoly jsou vyžadovány u červeně vyznačených odpadů!! Kód odpadu Kat. Název odpadu 01 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,TĚŽBY, ÚPRAVY A

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III CELIO a.s. CZU00157 Skládka S NO Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 katalog. číslo 01 00 00 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 Seznam odpadů je shodný s odpady polenými k odstranění na skládce Černošín dle provozního řádu

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S e z n a m z a ř í z e n í p r o v o z o v a n ý c h p o d l e z á k o n a č. 1 8 5 / 2 0 0 1 S b. o o d p a d e c h Uvedené informace o oprávněných osobách k nakládání s odpady doporučujeme ověřit přímo

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidi rudy obsahující kyseliny nebo 01 03 05 N Jiná hlušina obsahující 01 03 06

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné ším oprávněným osobám, z toho důvodu je možná vykládka odpadů ze zařízení na místě k tomu určeném provozovatelem za dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, zejména zajištění odpadu před povětrnostními

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: 4. 4. 2016 Naše č. j.: ŽP/5892/16 Spis. zn.: ZN/2369/ŽP/16 Počet listů: 3 Počet příloh: Počet listů

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO DETAIL ZAŘÍZENÍ IČ provozovatele 24730653 název provozovatele FREKO a.s. ZÚJ provozovatele 500224 adresa Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 datum platnosti

Více

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů :

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Kód odpadu Název odpadu 02 01 08* Agrochemické

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE ODPADY, KTERÉ JE MOŢO UKLÁDAT DO TĚLESA SKLÁDKY S-OO3. 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁÍ EROSTU A KAMEE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 01 Odpad z těţby rudných

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat Provozní řád areálu pro nakládání s odpady Podhoří - P - EKO s.r.o. Příloha 2 Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 381/2001 Sb. - poslední stav textu 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou

Více

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Kat.č. odpadu Název druhu odpadu Pozn. 1 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou:

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné 01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující 02 01 Odpady

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO Příloha č. 1 Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno: 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 02 Odpady z těţby nerudných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E LAZCE-GIS spol. s r.o. Lazce 15, poštovní schránka 10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Tel.379 422 392, 379 428 636, fax 379 423 279 IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz Bankovní spojení:

Více

8 Dovoz a vývoz odpadů

8 Dovoz a vývoz odpadů 8 Dovoz a vývoz odpadů V posledních letech dochází ke zvýšeným dovozům dřevního odpadu většinou nadlimitně kontaminovaného cizorodými látkami, ale deklarovaného jako výrobek biopalivo. Absence českých

Více

2000D0532 CS

2000D0532 CS 2000D0532 CS 01.01.2002 001.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST Zdeněk Horsák SITA CZ zdenek.horsak@sita.cz OBSAH 1) Struktura odpadového hospodářství a tok odpadů 2) Původci odpadů 3) Katalog

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 3 zákona

Více

Výroková část I., Popis zařízení a s ním přímo spojených z n í t a k t o: Popis umístění zařízení a popis zařízení Popis umístění zařízení

Výroková část I., Popis zařízení a s ním přímo spojených z n í t a k t o: Popis umístění zařízení a popis zařízení Popis umístění zařízení se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČ 42194920 (dále jen provozovatel ), pro zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Dolní Branná (dále jen zařízení ), kategorie průmyslových činností

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Na skládku je zakázáno ukládat odpady uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. příloha č. 5 a 341/2008 příloha

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných

Více

FEMME a.s. Veletržní Praha 7 R O Z H O DNUTÍ. ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech

FEMME a.s. Veletržní Praha 7 R O Z H O DNUTÍ. ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství FEMME a.s. Veletržní 590 170 00 Praha 7 Datum: 6.3.2014 JID: 36728/2014/KUUK Jednací číslo: 916/ZPZ/2014/PZ-2368 Vyřizuje/linka:

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Odpadové hospodářství města Chomutova

Odpadové hospodářství města Chomutova Odpadové hospodářství města Chomutova ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA ADRESA PROVOZOVNY: Pražská ulice, 430 01 Chomutov TELEFONNÍ SPOJENÍ: 474 651 735 ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU: Provoz sběrného

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o. P R O V O Z N Í Ř Á D

Pošumavská odpadová, s.r.o. P R O V O Z N Í Ř Á D Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech. Seznam

VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech. Seznam VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech Seznam 1) Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 2) Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 3) Vyhláška

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní: Návrh Vyhláška ze dne 008, kterou se mění vyhláška č. 48/005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/007 Sb. Ministerstvo

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

129512/12370/2004/OŽP

129512/12370/2004/OŽP V Praze dne: 10.7.2014 Číslo jednací: 103095/2014/KUSK OŢP/VITK Spisová značka: SZ_066562/2014/KUSK/9 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner Dle rozdělovníku Sdělení Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Čl. I Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Čl. I Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.11.2015 L 294/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více