ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A"

Transkript

1 Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní materiál na překryv neaktivní plochy skládkového tělesa sektoru skládky S-OO3, odpady musí splňovat podmínky dobré plynopropustnosti i ve vlhkém stavu. Jedná se přednostně o průmyslový kompost, kompost nevyhovující jakosti, zeminu, dřevní odpad, kůra, štěpky, hobliny a lýko. Piliny, travní seče, senáže a materiály nevyhovující na zemědělské palikace mohou být použity pouze ve směsi s hlinitopísčitými zeminami. 3 odpady azbestu, které jsou ukládány do zvláštního sektoru skládky S-OO nebo S-NO. Kód odp. Název odpadu Sektor Pozn. 0 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 0 0 Odpady z těžby nerostů Odpady z těžby rudných nerostů S-OO Odpady z těžby nerudných nerostů S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo S-NO kyselinotvorné * Jiná hlušina obsahující nebezpečné S-NO Jiná hlušina neuvedená pod čísly a S-OO * Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Rudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů * Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů S-NO obsahující nebezpečné Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem S-OO Odpadní písek a jíl S-OO Nerudný prach neuvedený pod číslem S-OO Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 0 S-OO Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 0 S-OO a Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem S-OO Vrtné kaly a jiné vrtné odpady Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu S-OO * Vrtné kaly a odpady obsahující ropné S-NO * Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a 0 S-NO Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a S-OO ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 02 0 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Kaly z praní a z čištění S-OO Odpady rostlinných pletiv TZS Odpadní plasty (kromě obalů) S-OO Odpady z lesnictví TZS * Agrochemické odpady obsahující nebezpečné S-NO Agrochemické odpady neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO3

2 02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Odpady z extrakce rozpouštědly S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z výroby cukru Zemina z čištění a praní řepy S-OO Odpad uhličitanu vápenatého S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z mlékárenského průmyslu Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Odpady z pekáren a výroby cukrovinek Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Odpady konzervačních činidel S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin S-OO Odpady z destilace lihovin S-OO Odpady z chemického zpracování S-OO Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY 03 0 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku Odpadní kůra a korek TZS * Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující S-NO nebezpečné Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené S-OO3 2 pod číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru S-OO Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky S-OO Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci S-OO Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, S-OO3 výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU 04 0 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu Odpadní klihovka a štípenka S-OO Odpad z loužení S-OO * Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze S-NO Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě S-OO3 jejich vzniku Odpady z úpravy a apretace S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z textilního průmyslu Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) S-OO3

3 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) S-OO Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem S-OO * Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné S-NO Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z nezpracovaných textilních vláken S-OO Odpady ze zpracovaných textilních vláken S-OO Průmyslové smetky S-OO3 06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem * Odpady obsahující jiné těžké kovy S-NO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů * Odpady obsahující nebezpečné sulfidy S-NO Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem S-NO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem S-OO Odpady z jiných anorganických chemických procesů * Odpady ze zpracování azbestu S-NO * Odpadní saze ze spalování S-NO Průmyslové smetky S-OO3 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 07 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin * Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla S-NO 07 0 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Plastový odpad S-OO * Odpady přísad obsahující nebezpečné S-NO Odpady přísad neuvedené pod číslem S-OO * Odpady obsahující nebezpečné silikony S-NO Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 ) * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem S-NO S-OO3

4 Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Pevné odpady neuvedené pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků * Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla S-NO * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 08 0 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 08 0 * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 0 S-OO * Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné S-NO nebezpečné Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická S-NO rozpouštědla nebo jiné nebezpečné Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 0 S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) Odpadní práškové barvy S-OO Průmyslové smetly S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev * Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem S-OO * Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné S-NO Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem S-OO * Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné S-NO Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem S-OO Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné S-NO Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem S-OO * Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla S-NO nebo jiné nebezpečné Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem S-OO3 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

5 09 0 Odpady z fotografického průmyslu Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra S-OO Fotoaparáty na jedno použití bez baterií S-OO3 0 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 0 0 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 9) Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod S-OO3 číslem ) Popílek ze spalování uhlí S-OO Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva S-OO * Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů S-NO Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin S-NO Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů S-NO * Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným S-NO palivu 0 0 4* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující S-NO nebezpečné Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod S-OO3 číslem * Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné S-NO Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem S-OO * Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné S-NO Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , 0 0 S-OO3 07 a * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod S-OO3 číslem Písky z fluidních loží S-OO Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny S-OO Odpady z čištění chladicí vody S-OO Průmyslové smetky S-OO Odpady z průmyslu železa a oceli Odpady ze zpracování strusky S-NO Nezpracovaná struska S-NO * Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné S-NO Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem S-OO Okuje z válcování S-NO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 0 02 S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Jiné kaly a filtrační koláče S-OO Odpady z pyrometalurgie olova * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů Úlet a prach S-NO * Solné strusky z prvního a druhého tavení S-NO Jiné strusky S-NO 0 08 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem S-NO Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem S-OO Odpadní anody S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem S-OO * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné S-NO Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem S-OO3

6 Průmyslové smetky S-OO Odpady ze slévání železných odlitků Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 09 S-NO * Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 0 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů Pecní struska S-NO * Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem S-OO * Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné S-NO Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem S-NO * Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem S-OO3 0 0 * Jiný úlet obsahující nebezpečné S-NO Jiný úlet neuvedený pod číslem 0 0 S-NO 0 0 3* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné S-NO Odpadní pojiva neuvedená pod číslem S-OO * Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné S-NO Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 0 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken S-OO Úlet a prach S-OO3 0 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující S-NO nebezpečné 0 0 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod S-OO3 číslem * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy S-NO (např. z obrazovek) 0 2 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 0 S-OO3 0 3* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 5* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 6 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 5 S-OO3 0 7* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné S-NO 0 8 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 0 7 S-OO3 0 9* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující S-NO nebezpečné 0 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené S-OO3 pod číslem Odpady jinak blíže neurčené/průmyslové smetky S-OO3 0 2 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním S-OO Úlet a prach S-OO Kaly a filtrační koláče z čištění plynů S-OO Vyřazené formy S-NO Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) S-OO * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO3

7 0 2 * Odpady z glazování obsahující těžké kovy S-NO Odpady z glazování neuvedené pod číslem 0 2 S-OO Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku S-OO Průmyslové smetky S-OO3 0 3 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných Odpad surovin před tepelným zpracováním S-NO Odpady z kalcinace a hašení vápna S-OO Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a 0 3 3) S-NO Kaly a filtrační koláče z čištění plynu S-OO * Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest S-NO Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem S-OO3 0 3 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod S-OO3 čísly a * Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné S-NO Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem S-OO Odpadní beton a betonový kal S-OO Průmyslové smetky S-OO3 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ 0 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) 0 08* Kaly z fosfátování S-NO 0 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné S-NO 0 0 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem S-NO 0 3* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné S-NO 0 4 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 0 3 S-OO3 0 6* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO 0 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO 0 99 Průmyslové smetky S-OO3 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) S-NO Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy S-NO 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné S-NO Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem S-NO 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO3 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů 03 02* Jiné odpady S-NO 05 Odpady ze žárového zinkování 05 03* Pevné odpady z čištění plynu S-NO 05 04* Upotřebené tavidlo S-NO 2 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ 2 0 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů Piliny a třísky železných kovů S-NO Úlet železných kovů S-NO Piliny a třísky neželezných kovů S-NO Úlet neželezných kovů S-NO Plastové hobliny a třísky S-OO * Upotřebené vosky a tuky S-NO Odpady ze svařování S-NO 2 0 4* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné S-NO Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem S-NO 2 0 6* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné S-NO Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem S-NO 2 0 8* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej S-NO 2

8 2 0 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné S-NO Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 2 S-NO Průmyslové smetky S-OO Odpady z odlučovačů oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje S-NO * Kaly z lapáků nečistot S-NO * Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje S-NO 4 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08) 4 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů * Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla S-NO * Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla S-NO 5 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 5 0 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Kompozitní obaly S-OO Směsné obaly S-OO Textilní obaly S-OO * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami S-NO znečištěné 5 0 * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) S-NO včetně prázdných tlakových nádob 5 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže S-NO neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy S-OO3 neuvedené pod číslem ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 6 0 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 6 0 * Brzdové destičky obsahující asbest S-NO Brzdové destičky neuvedené pod číslem 6 0 S-NO Plasty S-OO Sklo S-OO * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až 6 0 a 6 S-NO 0 3 a Součástky jinak blíže neurčené S-OO Odpady z elektrického a elektronického zařízení * Vyřazená zařízení obsahující volný azbest S-NO * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 6 S-NO až ) Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až S-OO * Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení S-NO Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 6 S-OO Vadné šarže a nepoužité výrobky * Anorganické odpady obsahující nebezpečné S-NO Anorganické odpady neuvedené pod číslem S-OO * Organické odpady obsahující nebezpečné S-NO Organické odpady neuvedené pod číslem S-OO Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 2) * Odpady obsahující ropné S-NO * Odpady obsahující jiné nebezpečné S-NO

9 6 08 Upotřebené katalyzátory * Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami S-NO 6 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály 6 0* Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických S-OO3 procesů neuvedené pod * Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-NO obsahující nebezpečné 6 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů S-OO3 neuvedené pod číslem * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující S-NO nebezpečné 6 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené S-OO3 pod číslem STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 7 0 Beton, cihly, tašky a keramika Beton S-OO Cihly S-OO Tašky a keramické výrobky S-OO * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-NO obsahující nebezpečné Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků S-OO3 neuvedené pod číslem Dřevo, sklo a plasty Dřevo S-OO Sklo S-OO Plasty S-OO * Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné nebo nebezpečnými S-NO látkami znečištěné 7 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu * Asfaltové směsi obsahující dehet S-NO Asfaltové směsi neuvedené pod číslem S-OO Kovy (včetně jejich slitin) * Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami S-NO * Kabely obsahující ropné, uhelný dehet a jiné nebezpečné S-NO 7 04 Kabely neuvedené pod S-NO 7 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina * Zemina a kamení obsahující nebezpečné S-NO Zemina a kamení neuvedené pod číslem S-OO * Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné S-NO Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem S-OO * Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné S-NO Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem S-OO Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu * Izolační materiál s obsahem azbestu S-NO * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné S-NO Izolační materiály neuvedené pod čísly a S-OO * Stavební materiály obsahující azbest S-NO Stavební materiál na bázi sádry * Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami S-NO Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem S-NO Jiné stavební a demoliční odpady * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z S-NO S-OO3

10 VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) 8 0 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) 8 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky S-OO3 S-OO3 s ohledem na prevenci infekce 9 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 9 0 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů * Filtrační koláče z čištění odpadních plynů S-NO * Pevné odpady z čištění odpadních plynů S-NO 9 0 0* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin S-NO 9 0 * Popel a struska obsahující nebezpečné S-NO Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 9 0 S-OO * Kotelní prach obsahující nebezpečné S-NO Kotelní prach neuvedený pod číslem S-OO * Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné S-NO Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem S-OO Odpadní písky z fluidních loží S-OO Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace) Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné S-OO * Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený S-NO jako nebezpečný * Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné S-NO Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem S-OO * Jiné odpady obsahující nebezpečné S-NO Průmyslové smetky S-OO Stabilizované/ solidifikované odpady * Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný S-NO Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO * Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný S-NO Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem S-NO 9 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace Vitrifikovaný odpad S-NO 9 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu S-OO Kompost nevyhovující jakosti S-OO Odpady z anaerobního zpracování odpadu Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu S-OO Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného S-OO3 původu Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného S-OO3 odpadu 9 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené Shrabky z česlí S-OO Odpady z lapáků písku S-OO Kaly z čištění komunálních odpadních vod S-OO * Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů S-NO * Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů S-NO * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující S-NO

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka Přeshraniční přeprava odpadů praktická příručka srpen 2013 OBSAH 1.1 1.2 Definice podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů (NPO) nebo podle zákona č. 185/2001

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více