Název odpadu O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a x

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x"

Transkript

1 CELIO a.s. Název odpadu S OO O Odpady z těžby rudných nerostů x O Odpady z těžby nerudných nerostů x O Jiná hlušina neuvedená pod čísly a x O Rudný prach neuvedený pod číslem x O Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem x O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem x O Odpadní písek a jíl x O Nerudný prach neuvedený pod číslem x O Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem x O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a x O Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem x O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu x O Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a x O Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a x O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování x O Odpadní plasty (kromě obalů) x O Odpady z lesnictví x O Agrochemické odpady neuvedené pod číslem x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Odpady konzervačních činidel x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Odpady z destilace lihovin x O Odpady z chemického zpracování x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Odpadní kůra a dřevo x O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem x O Odpadní kůra a dřevo x O Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) x

2 O Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru x O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky x O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci x O Odpadní kaustifikační kal x O Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Odpadní klihovka a štípenka x O Odpad z loužení x O Činící břečka neobsahující chrom x O Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom x O Odpady z úpravy a apretace x O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) x O Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem x O Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Odpady z nezpracovaných textilních vláken x O Odpady ze zpracovaných textilních vláken x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Kaly z napájecí vody pro kotle x O Odpad z chladicích kolon x O Asfalt x O Odpad z chladicích kolon x O Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly a x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Struska obsahující fosfor x O Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem x O Saze průmyslově vyráběné x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Plastový odpad x O Odpady přísad neuvedené pod číslem x x

3 O Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem x O Odpady jinak blíže neurčené x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Pevné odpady neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem x O Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem x O Odpadní práškové barvy x O Vodné kaly obsahující keramické materiály x O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy x O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem x O Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem x O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem x O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem x O Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem x O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra x O Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra x O Fotoaparáty na jedno použití bez baterií x O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) x O Popílek ze spalování uhlí x O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva x O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem x O Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem x O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a x O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem x O Písky z fluidních loží x

4 O Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny x O Odpady z čištění chladicí vody x O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem x O Jiné kaly a filtrační koláče x O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem x O Prach ze spalin neuvedený pod číslem x O Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem x O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem x O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem x O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem x O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem x O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem x O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem x O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem x O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem x O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem x O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem x O Odpadní materiály na bázi skelných vláken x O Úlet a prach x O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem x O Odpadní sklo neuvedené pod číslem x O Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem x O Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem x

5 O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem x O Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním x O Úlet a prach x O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů x O Vyřazené formy x O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) x O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem * x O Odpady z glazování neuvedené pod číslem x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku x O Odpad surovin před tepelným zpracováním x O Odpady z kalcinace a hašení vápna x O Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a ) x O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu x N Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest x O Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem x O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a x O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem x O Odpadní beton a betonový kal x O Piliny a třísky železných kovů x O Úlet železných kovů x O Plastové hobliny a třísky x O Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem x O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem x O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem x O Papírové a lepenkové obaly x O Plastové obaly x O Dřevěné obaly x O Směsné obaly x O Textilní obaly x O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem x N Brzdové destičky obsahující asbest x

6 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem x O Plasty x O Součástky jinak blíže neurčené x O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až x N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení x O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem x N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky x O Anorganické odpady neuvedené pod číslem x O Organické odpady neuvedené pod číslem x O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly , nebo x O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod x O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem x O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem x O Beton x O Cihly x O Tašky a keramické výrobky x O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem x O Dřevo x O Plasty x O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem x O Kabely neuvedené pod x O Zemina a kamení neuvedené pod číslem x O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem x O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem x N Izolační materiál s obsahem azbestu x O Izolační materiály neuvedené pod čísly a x N Stavební materiály obsahující azbest x N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a x O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem x O Jiný popílek neuvedený pod číslem x O Kotelní prach neuvedený pod číslem x x

7 O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem x O Odpadní písky z fluidních loží x O Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné x N Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný x O Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem x O Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem x O Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem x O Vitrifikovaný odpad x O Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu x O Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu x O Kompost nevyhovující jakosti x O Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu x O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu x O Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu x O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu x O Shrabky z česlí x O Odpady z lapáků písku x O Kaly z čištění komunálních odpadních vod x O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky x O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem x O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem x O Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) x O Kaly z čiření vody x O Kaly z dekarbonizace x O Upotřebené aktivní uhlí x O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů x O Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem x O Jiné frakce neuvedené pod číslem x O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem x O Papír a lepenka x O Plasty a kaučuk x O Textil x

8 O Nerosty (např. písek, kameny) x N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky x O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem x O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem x O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem x O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem x O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven x O Oděvy x O Textilní materiály x O Jedlý olej a tuk x O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem x O Detergenty neuvedené pod číslem x O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a x O Dřevo neuvedené pod číslem x O Plasty x O Odpady z čištění komínů x O Biologicky rozložitelný odpad x O Zemina a kameny x O Jiný biologicky nerozložitelný odpad x O Směsný komunální odpad x O Odpad z tržišť x O Uliční smetky x O Kal ze septiků a žump x O Odpad z čištění kanalizace x O Objemný odpad x

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka Přeshraniční přeprava odpadů praktická příručka srpen 2013 OBSAH 1.1 1.2 Definice podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů (NPO) nebo podle zákona č. 185/2001

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vojtěch Vaněček Zelené údolí 309, 403 21 Ústí

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více