O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2"

Transkript

1 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery ze SR SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Příjmy z pronájmu víceúčelového hřiště 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu Obecní hospody KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Ost. příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu kadeřnictví, kolna, ost. nemovitosti Příjmy z prodeje pozemků SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Přijmy z prodeje skla Příjmy z prodeje zboží (pytle, popelnice) Využívání a zneškodňování kom. Odpadů Nekapit. Příspěvky (EKO-KOM, Asekol) ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb - kopírování Příjmy z pronájmu movitých věcí OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH 6310 OPERACÍ Příjmy z úroků 3 PŘÍJMY CELKEM R o z p o č t o v é v ý d a j e: paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč)

2 1014 OZDRAVOVÁNÍ ZVÍŘAT - ÚTULEK Umístění zvířat do útulku SILNICE Ostatní osobní výdaje - DOPP DDHM: Dopravní značení, zpomal.pruhy, zábrany, aj Materiál - posypový mat. aj Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - komunikace, chodníky Budovy, haly, stavby - nové komunikace, parkoviště CYKLOSTEZKA - ostatní záležitosti pozem. kom DDHM: lavičky, koše Materiál - posypový mat., zeleň Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb 2221 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost 2223 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Měření rychlosti, upoz. na radar, tabule besip 2310 PITNÁ VODA Nákup ostatních služeb - rozbory vody Budovy,haly, stavby ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD - KANALIZACE Materiál Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace Budovy,haly, stavby - nová kanalizace, projekt PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Neinvestiční tranfery obcím - Jestřabí Lhota, Ohaře 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční tranfery obcím - Velký Osek Neinvestiční transfery obcím - Kolín Neinvestiční transfery obcím - Býchory 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Oprava o údržba rozhlasu Budovy, haly, stavby - nový rozhlas OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Materiál - květiny, krepák, aj Nákup ostatních služeb - Máje, zábavy Pohoštění Věcné dary - jubilea Dary obyvatelstvu - vítání občánků OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČIINOST Ostatní neinv. tranfery nezisk. org. - SOKOL VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 39

3 Materiál Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb - program, atrakce Pohoštění Věcné dary Dětské hřiště OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE Nákup materiálu - ryby Nájemné "Balaton" Ost. neinvestiční transf. Nezisk. Org VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DDHM: Vánoční osvětlení - vločky, Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Budovy, haly, stavby - výstavba nových sítí 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ J.N Ostatní služby Příspěvek DSO Býchory, Veltruby Platby daní (z převodu nemovitosti) Nákup pozemků SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Nákup ostatních služeb - svoz nebezp. odp SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup ostatních služeb - svoz kom. odpadu SBĚR A SVOZ OST. ODPADŮ (jiných než komunálního a nebezpečného) Nákup ostatních služeb 3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. KOMUNÁL. ODP Nákup ostatních služeb 3727 PREVENCE VZNIKU ODPADŮ Budovy, haly, stavby - sběrný dvůr PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - DOPP 3745 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 5031 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Pracovní oděvy

4 3745 DDHM: Nákup drobného hmortného maj. - koště, 5137 lupata, lavičky, pila, aj Materiál - hnojivo, postřiky, stromky Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 1

5 3749 OSTATNÍ ČINNOST K OCHRANĚ PŘÍRODY Nákup ostatních služeb - vichřice, odstr. bláta 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - činnost dobrovolných hasičů Nákup ostatních služeb ZASTUPITELSTVA OBCÍ Odměny členů zastupitelstva obce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - DOPP Povinné pojistné na sociální zabezpečení Poviné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál - uklidové prostředky, kancelářský mat Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH 6310 OPERACÍ Služby peněžních ústavů POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce OSTANÍ FINANČNÍ OPERACE Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob VÝDAJE CELKEM Financování FINANCOVÁNÍ Předložil: Ing. Bc. Jaroslav Kubeš Vypracovali: Ing. Bc. Jaroslav Kubeš, Ing. Aleš Hůla Vyvěšeno: Sejmuto:

6 Schváleno:

7

8

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více