Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií."

Transkript

1 Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Kazuistiky Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD*, Åsa Kärner, CDT** Pacienti dnes žádají estetickou náhradu zubů ve zkráceném čase. Technologické pokroky při plánování terapie založeném na počítačové tomografii, design implantátů, provizorní protetická rekonstrukce nesená implantáty a přesnost technologie CAD/CAM umožňují zubním lékařům provádět implantologickou terapii, která dostojí výše zmíněným požadavkům. To se týká nejen schopnosti provádět méně invazivní zákroky, ale pacient také opouští ordinaci s fixní protetickou rekonstrukcí v barvě zubů a nesenou implantáty. To vše v tentýž den, kdy mu byly implantáty zavedeny. Přesnost technologie CAD/CAM dovoluje zhotovení definitivní rekonstrukce (Patient Specific Restoration ). Zavedení těchto pokročilých technologií do každodenní klinické praxe přináší výhody jak pacientům, tak lékařům. Tyto technologie zahrnují: Viz následující odstavce. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise Clinical Perspectives (BIOMET 3i), č. 2, ročník 8, 2009) Implantát NanoTite Výraznou charakteristikou implantátu NanoTite je mikrotopografie povrchu Osseotite, která v kombinaci s ukládáním fosforečnanu vápenatého (Discrete Crys - talline Deposition DCD ) vede ke vzniku komplexní topografie povrchu. To implantátu NanoTite dává Bone Bonding povrch, který je vzájemně provázán s no vo - tvořenou linií cementové matrix, s kostí a s implantátem. Implantáty NanoTite jsou indikovány pro náhradu jednoho nebo více zubů, pokud se podaří dosáhnout dobré primární stability. Je potom možné je zatížit odpovídající okluzní zátěží za účelem obnovení žvýkací funkce. Systém Navigator pro CT navigovanou chirurgii **Head of Team Holmgatan, Private practice clinic, Falun; Assistant Professor at the Department of Bio - materials, Institute for Surgical Sciences, Sahlgenska Academy, Göteborg University, Švédsko **Manager of Dentalgruvan Dental Laboratory, Falun, Švédsko Technologie používající navigace podle počítačové tomografie změnila konvenční metody plánování implantologické terapie, provádění chirurgických zákroků a zhoto vení provizorní i definitivní rekonstrukce a ve svém důsledku dává konzistentnější a předpověditelnější výsledky jak z hlediska chirurgického, tak z hlediska protetického. Systém Navigator pro CT navigovanou chirurgii se používá ve spojení s plánovacím softwarem a chirur gickými šablonami, které usnadňují plánování a zlepšují přesnost zavádění implantátů BIOMET 3i. Použití plánovacího softwaru umožňuje zubnímu lékaři přesněji proměřit lokalizaci anatomických struktur a rozměry kosti, které jsou důležité pro plánování i provedení samotného zákroku. Chirurgická šablona sytému Navigator také nabízí možnost zhotovení mistrovského modelu ještě před provedením chirurgického zákroku a tím pádem také laboratorní zhotovení estetické a funkční provizorní rekonstrukce, kterou lze při minimálních úpravách dosadit ihned po zavedení implantátů. QuickBridge komponenty pro provizorní rekonstrukce Mnozí zubní lékaři dnes preferují podmíněně snímatelné definitivní rekonstrukce, ale touží po jednoduchosti a finanční nenáročnosti cementovaných provizorních rekonstrukcí ať už se jedná o rekonstrukce zatížené okamžitě nebo po delší době. Komponenty pro provizorní rekonstrukce QuickBridge představují jednoduchou cestu vedoucí ke zhotovení mohočlenné, cementované provizorní rekonstrukce na kónických abutmentech. CAM StructSURE přesně frézované třmeny a konstrukce Tyto třmeny a konstrukce jsou vyráběny technologií používající jednoho pevného kusu lehkého titanu, která dosahuje skutečně pasivního dosednutí. To, že se konstrukce vyrábí z jednoho kusu titanu, eliminuje potenciální oslabení materiálu způsobené jeho pájením nebo laserovým svárem. K dispozici je jak metoda CAD/CAM, tak kopírovací frézování. Při metodě kopírovacího frézování vytvoří zubní technik individuální tvar třmenu z prys - kyřice, který se potom skenuje. Repliky těchto třmenů se potom frézují z titanu nebo titanové slitiny. Následující klinická kazuistika představuje použití těchto pokročilých technologií: Zavedení implantátů NanoTite Certain za podpory systému Navigator pro CT navigovanou implantaci; zhotovení laboratorní fixní provizorní rekonstrukce pomocí speciálních komponent (QuickBridge ) fixovaných okamžitě po zavedení implantátů; a definitivní konstrukce zhotovená metodou kopírovacího frézování CAM StructSURE. Oddíl laboratorní část nabízí technické tipy, které mohou zubním techni- 53

2 kům pomoci při úspěšné aplikaci keramiky na titanovou konstrukci. Tato klinická kazuistika reprezentuje individuální zkušenosti autorů. Dosažené výsledky nemusí být směrodatné pro jiné případy vzhledem k odlišnostem v postupech pacienta, zubního lékaře i zubního technika. Urychlená rekonstrukce bezzubé maxilly Kazuistika Pacient, 70 let, již 10 let pravidelně dochází na naší dentální kliniku. V posledních sedmi letech byla pacientovi diagnostikována závažná parodontitida, pro kterou byl následně léčen. V průběhu léčby jsme pacientovi předestřeli možnost implantologické léčby, o kterou pacient neměl zájem, protože se obával chirurgického zákroku. Deset měsíců před tím, než podstoupil implantologickou léčbu, proběhl akutní parodontální infekt v okolí obou horních středních řezáků (obr. 1). To vedlo k nezbytnosti extrakce všech přirozených zubů v horní čelisti s následným začleněním imediátní snímatelné náhrady (obr. 2). Pacient náhradu v ústech vnímal jako nepřijatelný objekt a žádal proto o nový léčebný plán, který by mu zajistil fixní rekonstrukci nesenou implantáty. Pacient akceptoval léčebný plán, jehož součástí byla i CT navigovaná implantace spojená s okamžitou rekonstrukcí odevzdanou v den zavedení implantátů. Podle plánu měla být za 3 měsíce metodou CAD/CAM zhotovena fixní definitivní protetická rekonstrukce. Diagnóza Bezzubá maxilla (10 měsíců) Dostatečný objem a kvalita kosti pro zavedení implantátů bez nutnosti augmentace ještě před zavedením implantátů Dostatečný prostor pro rekonstrukci a vyhovující rozměry měkkých tkání Dostatečná výška skusu Léčebný plán Duplikace náhrady/zhotovení pomůcky pro zhotovení CT/odeslání pacienta na CT Zavedení virtuálních implantátů do navrhovaných míst (obr. 3 5); objednání chirurgické šablony Navigator Zhotovení modelu, registrace mezičelistních vztahů a laboratorní zhotovení provizoria Zavedení implantátů pomocí chirurgické šablony; odevzdání imediátní fixní provizorní rekonstrukce Zhotovení a odevzdání definitivní rekonstrukce Terapie před započetím chirurgické fáze terapie Jakmile pacient akceptoval léčebný plán, rebazovali jsme stávající náhradu materiálem Protemp 3 Garant (3M ESPE, St. Paul, Minnesota, USA) abychom vytvořili rentgenoopákní hranici na úrovni měkkých tkání. 54 Pacienta jsme poté odeslali ke zhotovení CT skenu, který byl vyhotoven v podobě 1 mm silných axiálních řezů, přičemž okluzní rovina přestavovala úhel 0 podle rentgenologického protokolu firmy Materialise Dental, Inc (Glen Burnie, Maryland, USA). Údaje z CT jsme obdrželi v elektronické podobě a zpracovali jsme je pomocí plánovacího softwaru od firmy Materialise SimPlant Pro Interactive CT Planning Software. Virtuální implantáty jsme umístili do reformátovaných obrázků tak, aby odpovídaly zamýšlené poloze zubů v rekonstrukci. Vztah plánovaných implantátů, okolní kosti a anatomických struktur je patrný z obrázků 3 5. Chirur - gickou šablonu aplikovanou na měkké tkáně vyrobila firma Materialise, která do šablony inkorporovala hlavní poziční rourky navržené speciálně pro systém Navigator (obr. 6). Pozice těchto rourek v chirurgické šabloně koresponduje s plánovanou pozicí implantátů. Od firmy Materialise jsme také objednali stereolitografický model. Zhotovení provizorní rekonstrukce Zhotovení fixní provizorní rekonstrukce, kterou lze odevzdat ihned po zavedení implantátů vyžaduje volbu vhodného průměru a délky laboratorních implantátů analogů. Ty jsme vybrali z laboratorní sady systému Navigator, podle údajů obsažených v léčebném plánu zhotoveném v tomto systému. Analogy implantátů jsme připojili k fixačním abutmentům (analog mount) a fixační šroub jsme dotáhli přibližně na dvě otáčky. Spojené komponenty (analog/fixační abutment) jsme umístili do hlavní poziční rourky a antirotační piny jsme dosadili do rýh na hlavní poziční rource tak, abychom zajistili správnou polohu hexagonů implantátů a jejich přenos z modelu do úst (obr. 7). Šroubky spojující laboratorní analog implantátu s fixačním abutmentem jsme dotáhli rukou. V laboratoři jsme za pomoci chirurgické šablony umístili analogy implantátů do stereolitografického modelu. Analogy se nacházely v otvorech vytvořených v modelu firmou Materialise právě v místech, kde se plánovalo zavedení implantátů. Analogy jsme potom k modelu fixovali pomocí akrylátové pryskyřice (obr. 8). Stávající pacientovu horní celkovou náhradu jsme pak umístili na model a zastavili jej do artikulátoru vůči modelu dolní čelisti za pomocí dříve získaného skusového registrátu (obr. 9). Náhradu na modelu jsme potom duplikovali v sádře (stone) a opět zastavili do artikulátoru pomocí skusového registrátu. Pomocí náhrady jsme potom vytvořili vakuově tvarovanou chirurgickou šablonu (obr. 10). Chirurgickou šablonu jsme dosadili na model zastavený v artiku látoru a z vosku jsme zhotovili konvenční voskovou šablonu a skusový registrát (obr. 11), jehož účelem je intraorální umístění chirurgické šablony. Na model jsme podle tloušťky měkkých tkání umístili kónické abutmenty (conical abutments) o výšce 1 3 mm (obr. 12). Na tyto kónické abutmenty jsme dosadili titanové komponenty QuickBridge (obr. 12). Retenční rýhy na titanových komponentách jsme vyblokovali voskem. Vakuově tvarovanou šablonu jsme poté vyplnili chemicky tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí (ProTemp, 3M ESPE), dosadili na model

3 Stránka 55 Obr. 1. Parodontální infekt v okolí horních řezáků. Obr. 2. Imediátní snímatelná náhrada. Obr. 3. Virtuální plánování implantátů. Obr. 4. Virtuální plánování implantátů. Obr. 5. Virtuální plánování implantátů. Obr. 6. Zhotovená chirurgická šablona. 55

4 Stránka 56 Obr. 7. Model s analogy implantátů. Obr. 8. Fixace analogů pryskyřicí. Obr. 9. Registrace mezičelistních vztahů. Obr. 10. Vakuově tvarovaná šablona. Obr. 11. Vosková šablona a skusový registrát. Obr. 12. Umístění kónických abutmentů na model. 56

5 a nechali ztuhnout (obr. 13). Kónickým vrtákem jsme potom do slizničního povrchu náhrady vytvořili zářezy (obr. 13, výřez), abychom po obvodu získali prostor pro QuickBridge Caps, které budou fixovány intraorálně. Provizorní rekonstrukci jsme zpět dosadili na model v artiku látoru a zhotovili jsme skusový registrát, jehož účelem bude intraorální dosazení náhrady (obr. 14). Provizorní fixní náhradu jsme poté opracovali a vyleštili (obr. 15). Chirurgická fáze terapie Pacientovi jsme aplikovali anestezii a intraorálně jsme pomocí skusového registrátu v definované pozici umístili chirurgickou šablonu (obr. 16). Šablonu jsme fixovali pomocí kostních šroubů o průměru 2 mm (BIOMET Microfixation, Jacksonville, Florida, USA) skrze fixační rourky (obr. 17). Chirurgický plán Navigator dodaný společností Materialise přesně specifikoval nástroje a pořadí vrtáků při zavádění implantátů. Kruhové skalpely (Tissue Punch) jsme za pomalé rotace v mikromotoru zavedli skrze hlavní vodící rourky do správné hloubky tak, jak specifikoval chirurgický plán. Pilotní vrták (starter drill) jsme použili v místě 13 a 23 za účelem tvarování kosti a perforace kortikalis. Následovala preparace štol pro implantáty skrze hlavní poziční rourky za použití příslušného spirálového vrtáku se zarážkou v definované hloubce. Dále jsme při preparaci používali odpovídající zavaděče vsazované vždy do hlavních pozičních rourek (obr. 18). Pro zavedení implantátu s průměrem 4 mm jsme štolu preparovali spirálovými vrtáky o průměru 2 a 3 mm. Fixační abutmenty (Implant Mounts) o odpoví dajícím průměru a vhodné délce jsme vybrali z dodané sady; podle chirurgického plánu jsme je dosadili do implantátů a dotáhli šroubkem. Nejprve jsme zavedli implantáty v místě 13 (obr. 19) a 23. Fixační abutmenty jsme ponechali na místě, protože zajišťovaly oboustranné kotvení chirurgické šablony. Následovala preparace zbývajících štol a zavedení čtyř implantátů. Na všech šesti místech jsme zavedli implantáty NanoTite Certain o průměru 4 mm a o různé délce. Preparace probíhala skrze hlavní poziční rourky pomocí chirurgického mikromotoru při nízkých otáčkách. Poslední otáčky při zavádění implantátu jsme prováděli ráčnou, abychom zajistili přesnou vertikální pozici implantátu (obr. 20). Poziční rýhy na fixačních abutmentech jsme nasměrovali podle rýh na hlavních pozičních rourkách tak, abychom dosáhli přesného sladění hexagonů na mistrovském modelu i v ústech. Z chirurgické šablony jsme odstranili fixační šrouby, následovalo uvolnění šroubků přidržujících fixační abutmenty a opatrné vynětí fixačních abutmentů z hlavních pozičních rourek. Poté jsme z úst odstranili také chirurgickou šablonu. Primární stabilitu implantátů jsme zhodnotili pomocí radiofrekvenční analýzy (RFA) a kost nacházející se koronálně od protetické platformy implantátů jsme tvarovali pomocí nástrojů Certain Manual Bone Profilers. Nyní jsme na implantáty připevnili již dříve vybrané kónické abutmenty sloužící ke zhotovení provizorní náhrady a dotáhli jsme je šroubkem. U každého implantátu jsme zhotovili intraorální snímek ověřující dosazení abutmentu a abutmenty jsme následně dotáhli na 20 Ncm (obr. 21). Na tyto abutmenty jsme potom dosadili titanové cylindry QuickBridge a dotáhli jsme je na 10 Ncm (obr. 21). A na titanové cylindry jsme nacvakli kapny QuickBridge Caps (obr. 22). V tomto okamžiku jsme vyzkoušeli provizorní rekonstrukci, abychom zjistili, zda některá z kapen nebrání jejímu úplnému dosazení. Poté jsme rekonstrukci sejmuli a na retenční povrch kapen QuickBridge Caps jsme nanesli chemicky tuhnoucí akrylátovou pryskyřici. Poté jsme znovu dosadili provizorní rekonstrukci a pacientovu dolní čelist jsme umístili do centrické okluze podle laboratorně zhotoveného skusového registrátu a nechali jsme akrylátovou pryskyřici polymerovat. Po zpolymerování akrylátové pryskyřice jsme rekonstrukci sejmuli. Kapny QuickBridge Caps jsme sejmuli zároveň s rekonstrukcí. Případné bubliny kolem kapen jsme vyplnili pryskyřicí, naopak její případné přebytky jsme odstranili (obr. 23). Dokončenou provizorní fixní rekonstrukci jsme opět dosadili na kónické abutmenty a provedli jsme minimální artikulaci rekonstrukce (obr. 24). Do kapen jsme nanesli 2% chlorhexidinový gel a rekonstrukci jsme zaklapli zpět na místo. Okluzi jsme ověřovali pomocí okluzního filmu. Soustředili jsme se na to, abychom vyloučili laterální síly, které by mohly působit na implantáty. Na závěr jsme zhotovili panoramatický snímek, kterým jsme potvrdili spojení implantát/abutment/rekonstrukce (obr. 25). Kapny QuickBridge Caps jsou zhotoveny z polymeru (PEEK polyetereterketon) a proto na snímku nejsou viditelné. Pacienta jsme propustili s tím, že má požívat měkkou stravu a poučili jsme ho o optimální péči. Zařadili jsme ho také do systému pravidelných kontrolních návštěv. V každé z těchto návštěv jsme ověřovali správnou funkci, okluzi a hygienu dutiny ústní. Protetická fáze terapie Tři měsíce po zavedení implantátů a odevzdání okamžité rekonstrukce se pacient vrátil za účelem zhotovení definitivní protetické rekonstrukce. Hojení se odehrálo bez jakýchkoli komplikací (obr. 26). Provizorní rekonstrukci jsme sejmuli z titanových cylindrů QuickBridge (obr. 27). Titanové cylindry jsme sejmuli z kónických abutmentů pomocí většího šestihranného šroubováku. Na každý z kónických abutmentů jsme dosadili otiskovací pomůcku pro otevřenou metodu otiskování a rukou jsme ji dotáhli (obr. 28). Pro otisk v úrovni abutmentů jsme zvolili perforovanou lžíci a jako otiskovací materiál byl použit polyvinylsiloxan o tužší konzistenci (heavy body) (Dimension Penta H Quick, 3M ESPE). Jakmile otiskovací hmota podle instrukcí výrobce ztuhla, povolili jsme šrouby otiskovacích pomůcek a otiskovací lžíci jsme vyňali z úst. Otis - kovací pomůcky se staly součástí otisku a zůstaly v otis - kovací hmotě. Na otisk protilehlé čelisti jsme použili alginátovou otiskovací hmotu. Titanové cylindry QuickBridge jsme vrátili na místo a vakuově tvarovanou šablonu jsme znovu použili pro zhotovení skusového registrátu tím způsobem, že jsme jej vyplnili polyvinylsiloxanem určeným ke 57

6 Stránka 58 Obr. 13. Dosazení šablony na model. Obr. 14. Skusový registrát provizorní náhrady. Obr. 15. Připravená provizorní náhrada. Obr. 16. Umístění chirurgické šablony do úst pacienta. Obr. 17. Fixace chirurgické šablony šroubky. Obr. 18. Použití zavaděčů usazených do otvorů v šabloně. 58

7 Stránka 59 Obr. 19. Zavedení implantátů v místě 13 a 23. Obr. 20. Zavedené implantáty v daných pozicích. Obr. 21. Dotažení abutmentu momentovou silou; Provizorní cylindry na abutmentech. Obr. 22. Plastové kapny na provizorních cylindrech. Obr. 23. Připravená provizorní náhrada. Obr. 24. Intraorální zkouška provizorní náhrady. 59

8 Stránka 60 Obr. 25. Kontrolní rtg. Obr. 26. Stav po třech měsících. Obr. 27. Sejmutí provizorní náhrady. Obr. 28. Nasazené otiskovací kapny. Obr. 29. Definitivní fixní náhrada. Obr. 30. Definitivní fixní náhrada. 60

9 zhotovování registrátů. Touto technikou jsme zubnímu technikovi dokázali předat informace o výšce skusu, středové linii, tvaru zubů apod., které mu posloužily při zhotovení předtvaru konstrukce (pattern resin) a následně frézované konstrukce CAM StructSURE pro podmíněně snímatelnou kovokeramickou rekonstrukci. Poznámka: Viz odstavce laboratorní část (autorka Åsa Kärner, CDT) na následujících stránkách, kde je v jednotlivých krocích detailně popsán protokol pro zhotovení frézované konstrukce CAM StructSURE pro definitivní protetickou rekonstrukci. Po dokončení definitivní rekonstrukce v laboratoři se pacient dostavil na zubní kliniku. Sejmuli jsme provizorní rekonstrukci i s titanovými cylindry QuickBridge. Ověřili jsme dotažení kónických abutmentů a dosadili jsme definitivní, podmíněně snímatelnou protetickou rekonstrukci nesenou implantáty. Fixační šroubky jsme dotáhli na 10 Ncm (obr. 29). Uzavřeli jsme přístupové kanály a provedli jsme artikulaci celé protetické rekonstrukce. Pacienta jsme opět poučili o péči o rekonstrukci a pro - pustili jsme jej (obr. 30). Závěr Tato klinická kazuistika prezentuje použití mnoha pokročilých technologií za účelem urychlené rehabilitace bezzubé maxilly, jež vycházela vstříc pacientovu požadavku na okamžité odstranění jeho orálního hendikepu. CT navigovaná implantace umožnila zavedení většího počtu implantátů při atraumatickém protokolu bez odklopení laloku (flaples s), které bylo následováno začleněním estetické, funkční a laboratorně zhotovené provizorní rekonstrukce s využitím komponent QuickBridge. Jedno duchost techniky QuickBrid ge je účinnou a cenově efektivní cestou ke zhotovení provizorní rekonstrukce. Plá nování a zhotovení provizorní rekonstrukce probíhá před vlastním chirurgickým zákrokem. Frézovaná kovová konstrukce CAM StructSURE jako základ pro podmíněně snímatelnou kovokeramickou rekonstrukci v daném případě přinesla několik výhod. Jednalo se především o použití týchž kónických abutmentů, které byly na implantáty fixovány v den jejich zavedení a odevzdání provizoria. Ponecháním abutmentů na místě se snižuje potenciál pro rozvoj zánětlivé odpovědi a následné ztráty tvrdých a měkkých tkání. Za další výhodu lze považovat, že konstrukce vytvořená kopírovacím frézováním spojuje přesnost s podmíněnou snímatelností rekonstrukce a poskytuje pacientovi estetickou a dobře fungující rekonstrukci. Laboratorní část Zhotovení definitivní rekonstrukce Zubní lékař do laboratoře zaslal otisky, vybranou barvu, skusový registrát a laboratorní štítek se žádostí o zhotovení frézované konstrukce CAM StructSURE. Laboratorní analogy kónických abutmentů jsme spojili s otiskovacími pomůckami v dodaném otisku. Model měkkých tkání jsme zhotovili injikováním materiálu představujícího měkké tkáně kolem spojení analog/otiskovací pomůcka (obr. 1). Model jsme odlili do sádry typu stone (Whip Mix Silky-Rock). Poté jsme jej zastavili do artikulátoru vůči modelu protilehlé čelisti pomocí skusového registrátu. Provizorní rekonstrukci QuickBridge jsme dosadili na tento model (obr. 2) a vytvořili jsme si silikonový klíč z materiálu o konzistenci putty. Provi zorní rekonstrukci jsme poté sejmuli a na analogy kónických abutmentů jsme dosadili kónické provizorní cylindry bez vnitřního šestihranu. Silikonový klíč jsme vyplnili chemicky a za studena tuhnoucí akrylátovou pryskyřicí, do které jsme přimíchali malé množství pigmentu oxidu titaničitého (TiO2).Tímto jsme usnadnili proces skenování. Silikonový klíč jsme dosadili na model (obr. 3). Po ztuhnutí pryskyřice jsme pak vytvořili model kovové konstrukce, který jsme oproti původnímu tvaru rovnoměrně zmenšili, abychom zaručili dostatečnou a rovnoměrnou tloušťku fasetovací keramiky (obr. 4). Technický tip 1: Předtvar konstrukce by měl být zhotoven co nejpřesněji a s hladkým povrchem, protože takto bude skenován a frézován do definitivní podoby, pokud jej zašleme do oddělení BIOMET 3i PSR. Kvalita konstrukce je tedy závislá na kvalitě jejího předtvaru (obr. 5). Předtvar konstrukce jsme tedy odeslali se žádostí o CAM StructSURE pro kovokeramickou konstrukci firmě BIOMET 3i. Zde je naskenován předtvar konstrukce a analogy implantátů v modelu. Konstrukce je poté vyfrézována z jednoho kusu komerčně čistého titanu, dokončena, vyleštěna a vrácena s fixačními šroubky do zubní laboratoře, kde proběhne napalování keramiky (obr. 6). Technický tip 2: Vzhledem k vysoké rigiditě titanu, by tloušťka fazetovací keramiky měla být nejméně 0,5 mm. Abychom zabránili vzniku lokalizovaného pnutí v titanu, měli by všechny přechody, ostré rohy a linie být zaoblené. Pro úpravy titanu se doporučuje tvrdokovový vrtáček (obr. 7). Je důležité vždy opracovat celou konstrukci a zajistit tak odstranění povrchové vrstvy. Kameny a kotouče používané pro úpravu keramiky nejsou vhodné pro opracování titanu. Materiál obsažený v těchto nástrojích může kontaminovat povrch titanu při napalování keramiky, což může vést ke vzniku bublin v keramice. Titanovou konstrukci jsme opískovali oxidem hlinitým ( µm) při 40 psí (obr. 8). Pokud by byl tlak nižší, příprava povrchu by nebyla dostatečná. Technický tip 3: Jiskry by se v průběhu pískování neměly objevovat vůbec, popř. zcela vzácně. Častější výskyt jisker může poukazovat na přítomnost nevhodné povrchové vrstvy, kterou je třeba odstranit pomocí tvrdokovového vrtáčku dříve, než obnovíme pískování. Konstrukci jsme očistili párou a poté jsme ji 10 minut nechali v klidu za účelem pasivace. Tento postup spočívající v opracování, pískování, očištění a desetiminutovém odpočinku je důležitý pro vznik optimální vazby mezi titanem a keramikou. Po očištění párou a po pasivaci jsme smíchali vazebnou tekutinu s Triceram Bonding Paste a potom jsme směs nanesli ve velmi tenké vrstvě po celém povrchu rekonstrukce, kde jsme chtěli v budoucnu 61

10 Stránka 62 Obr. 1. Zhotovení modelu měkkých tkání. Obr. 2. Umístění provizorní náhrady na model. Obr. 3. Silikonový klíč. Obr. 4. Model kovové konstrukce. Obr. 5. Předtvar konstrukce. Obr. 6. Titanová konstrukce před napálením keramiky. 62

11 Stránka 63 Obr. 7. Vhodný vrtáček pro úpravu titanu. Obr. 8. Opískovaná konstrukce. Obr. 9. Nanesení směsi v místech, kde bude napalována keramika. Obr. 10. Povrch konstrukce. Obr. 11. Vrstvení keramiky. Obr. 12. Vrstvení keramiky. 63

12 Obr. 13. Vrstvení dentinu, incizní a translucentní hmoty. Obr. 14. Napálení třetí vrstvy dentinové hmoty. specifických charakterizací na povrchu. Modelace keramiky Obr. 15. Glazurovaná konstrukce. napalovat keramiku (obr. 9). Následovalo pálení podle specifikací a doporučení výrobce ohledně času a teploty. Po dokončení tohoto kroku se povrch konstrukce zdál tmavě šedý, třpytivý a mírně se lesknul (obr. 10). Technický tip 4: Je-li vazebná vrstva příliš silná, může vést ke vzniku bublin v keramice. Vazebná vrstva je nejdůležitější složkou mezi konstrukcí a fazetovací keramikou a zajišťuje silnou a dlou hodobou vazbu mezi titanovou konstrukcí a keramikou. Po vypálení této vazebné vrstvy jsme smíchali opákní tekutinu s opákním práškem a směs jsme nanesli na konstrukci. Vzhledem k tmavé barvě oxidů titanu, jsme pro první pálení zvolili světlejší odstín. V tomto případě bylo nezbytné nanést tři vrstvy opákní keramiky (obr. 11 a 12). Technický tip 5: Je důležité zabránit vzniku silné vrstvy opákního materiálu, protože může prasknout. Opákní keramika by měla představovat homogenní vrstvu bez 64 Konstrukci jsme vrátili na model v artikulátoru a začali jsme nanášet incizní a dentinové (body) hmoty v poža - dovaném odstínu. Nejprve jsme po celém povrchu nanesli vrstvu opákního dentinu a následně jsme vrstvili dentin, incizní a translucentní hmoty, přesně podle návodu výrobce (obr. 13) (různé typy keramiky se vypalují za rozdílných teplot). Dříve, než jsme konstrukci vložili do pece, použili jsme ostrý nástroj na separaci každého členu až na vrstvu opákeru. Smyslem tohoto opatření je umožnit keramice kontrakci a vyhnout se poškození titanové konstrukce zvýšenou koncentrací stresu v keramice. Před druhým pálením jsme přidali dentinové a incizní odstíny jako kompenzaci za kontrahovanou keramiku a také za účelem vytvoření odpovídajícího anatomického tvaru. V tomto případě bylo nutné před dokončením rekonstrukce napalovat dentinové hmoty i potřetí (obr. 14). Před glazurou jsme pomocí diamantů a keramických kamenů upravili okluzi. Posledním krokem v procesu zhotovení kovokeramické rekonstrukce je glazura. Toto lze provést zároveň s aplikací barev, které mají zubu zaručit speciální charakterizace. Lze se ovšem obejít i bez těchto barevných odstínů. Technický tip 6: Povrch keramiky by neměl být po glazování již upravován, protože to může snížit odolnost keramiky (obr. 15). Technický tip 7: Po pálení jsou na exponovaném povrchu titanu přítomny oxidy. Tyto oxidy lze snadno odstranit po pálení glazury pískováním skleněnými perlami o průměru 50 µm. Exponovaný titan jsme nakonec očistili a vyleštili. Zubnímu lékaři jsme pak vrátili konstrukci CAM StructSURE zhotovenou kopírovacím frézováním spolu s fixačními šroubky.

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie Celokeramický systém Turkom-Cera TM Klinická studie Prof. Dr. Cetin Sevuk Protetické oddělení Zubní kliniky, Univerzita v Istanbulu Úvod Vzhledem k narůstajícímu zájmu o estetiku a obavám z toxických a

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementované acetabulární komponenty kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato publikace má

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii ČEŠTINA Pokročilé nástroje pro ortodoncii Kompletní řešení pro ortodoncii Jediný přístroj jediný software Snímkování panoramatické Cefalometrické CBCT 3D fotografie 3D skenování otisků Přístroj Planmeca

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTÁTY ALLFIT SSO - IMPLANTÁTY Oktagonální systém a d SSO - implantát Typ spojení: Vnitřní kužel + vnitřní osmihran / hlava-ø: 4.8 mm cylindrický Popis enoseální

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Rekonstrukce rozštěpových pacientů za podpory implantátů kauzuistická sdělení

Rekonstrukce rozštěpových pacientů za podpory implantátů kauzuistická sdělení Rekonstrukce rozštěpových pacientů za podpory implantátů kauzuistická sdělení T. Dostalová 1, J. Holakovský 2, M. Bartoňová 2, M. Seydlová 1, Z. Šmahel 3 Quintessenz, Volume 16, 2007, No. 9 Rehabilitace

Více

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba.

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. ČEŠTINA Pracovní postupy v zubní ordinaci V naší nabídce naleznete širokou škálu otevřených řešení pro CAD/ CAM ve stomatologii. Ať už vaše ordinace

Více

CELOPLÁŠŤOVÁ KORUNKA

CELOPLÁŠŤOVÁ KORUNKA Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5 Radlice, Výmolova 169 Škola: Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené Obor: Zubní technik CELOPLÁŠŤOVÁ KORUNKA (pryskyřice)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental 1 3 2014 Praktické zkušenosti a klinické případy z Vašich ordinací uvnitř letáku! Maxdent s.r.o., Bc.Ondračka Martin, Tel: 608 243 383, Email: ondracka@max-dent.cz Easy System

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Novinka Imprint 4 Imprint 4 k dostání

Více

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc.

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. KaVo ARCTICA CAD/CAM systém jeden systém, mnoho výhod. Vaše výhoda kvality KaVo. KaVo Dental Excellence to je více než 100 let dentální zkušenosti a více než deset

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací

Více

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT DENTAL SUMMIT PRAGUE ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT 1 PŘEDNÁŠKY A ŽIVÉ DEMONSTRACE PÁTEK 10. ŘÍJNA SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E) Moderátoři: MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Miroslav

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

SONICflex Kniha hrotů.

SONICflex Kniha hrotů. SONICflex Kniha hrotů. Podrobné uživatelské návody k hrotům společnosti KaVo na adrese kavo.com/spitzen NOVINKA Rozmanitost dovedená až na hrot. endo retro micro bevel Díky komplexním možnostem, které

Více

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

ZHERMACK SPA. Gypstray. Akční cena. Běžná cena. 1 052 Kč. 890 Kč C400440 ZHERMACK SPA. Elite Rock Bag

ZHERMACK SPA. Gypstray. Akční cena. Běžná cena. 1 052 Kč. 890 Kč C400440 ZHERMACK SPA. Elite Rock Bag PLUS PRO ZUBNÍ LABORATOŘ (PLATNOST 14. 4. 31. 7. 2014) CKA BOND CB1 V nabídce kompletní sortiment SAFINA! 330 Kč NOVINKA! Aurix L Anaerobní adhezivum zabraňující postupnému uvolňování patric se závitem.

Více

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Lava CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Dokonalost v každém detailu 2 Lava znamená úspěch CAD/CAM systém Lava v sobě spojuje vyspělou digitální technologii a nejnovější vědecké

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

3D snímkování. Čeština

3D snímkování. Čeština 3D snímkování Čeština Vášeň pro inovace Úvod prezidenta společnosti Skvělá pětka...4 Unikátní 3D kombinace první na trhu...6 CBCT...8 3D fotografie tváře... 10 3D skenování modelů...12 Řada přístrojů Planmeca

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

VÝUKOVÁ POMŮCKA PRO OBOR ZUBNÍ TECHNIK

VÝUKOVÁ POMŮCKA PRO OBOR ZUBNÍ TECHNIK VÝUKOVÁ POMŮCKA PRO OBOR ZUBNÍ TECHNIK TEACHING TOOLS IN DENTAL TECHNICIAN COURSE Jana BROUMSKÁ Resumé Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu a smysl použití výukových pomůcek. Úvodní část je věnována

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2015 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Dění v KZT VI. Sněm KZT ČR Kalkulace

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2015 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Dění v KZT VI. Sněm KZT ČR Kalkulace #1 2015 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR Dění v KZT VI. Sněm KZT ČR Kalkulace Odborné články Frustrovaný zubní technik Jan Stojčevski Ekonomika Změny v roce

Více

Orální chirurgie a implantologie

Orální chirurgie a implantologie Výhradní autorizovaný zástupce NSK pro ČR Orální chirurgie a implantologie LIEHMANN CZ, s.r.o. Černomořská 3 101 00 Praha 10 Česká republika Tel./fax: +420 271 740 423 +420 271 742 716 +420 734 312 063

Více

Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita

Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita TAKE 1 ADVANCED Systém vinylpolysiloxanových otiskovacích materiálů NÁVOD K POUŽITÍ Take 1 Advanced Putty Take 1 Advanced Volume Putty Take 1 Advanced Cartridge Tray Regular Set Take 1 Advanced Cartridge

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302 DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi IČ: 46354182 bankovní spojení:

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky

Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Okamžité a vždy dokonalé odstíny Uživatelská příručka Presovací keramika Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Okamžité a vždy dokonalé odstíny Presovací

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011)

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011) 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi Design architektury Jeff Livingston O autorovi Jeff Livingston se narodil v Lompocu v Kalifornii v roce 1976. Jako zanícený plavec a aspirující architekt se Jeff připojil k mužskému plaveckému týmu texaské

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více