Práce s programem CAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s programem CAM"

Transkript

1 Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.07/1.3.40/ Ing. Roman Blábolil České Budějovice, 2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing. Roman Blábolil Ing. Roman Blábolil

3 - 3-3 OBSAH 1 Úvod CAM (Computer Aided Manufacturing) Pracovní postup v CAD/CAM systému Souřadnicový systém NC/CNC strojů EdgeCAM Konfigurace programu Přepínání mezi režimem Design a Technologie Panel Design Panel Úpravy Panel Manipulace a zadávání souřadnic Panel Modely Standardní panel Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM Frézování Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Obrábění díry součásti Hrubování součásti Simulace obrábění Obrábění rovinných ploch Obrábění profilových ploch... 49

4 Generování NC kódu Soustružení Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Soustružnické cykly Hrubování součásti na profil Dokončení dle profilu Simulace obrábění Generování NC kódu Seznam použité literatury... 74

5 - 5-1 ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky. Cílem publikace je zpracovat základní poznatky o fungování technologie CAM. Publikace se bude zabývat těmito tématy: Uživatelské rozhraní a nastavení aplikace Kde lze získat informace o EdgeCAMu Možnosti spuštění EdgeCAMu Popis základního uživatelského rozhraní (návrhový a výrobní režim) Geometrie pro obrábění Tvorba 2D geometrie v prostředí EdgeCAMu Načítání 3D modelů z Autodesk Inventoru Frézování a soustružení Obrábění drátových a solid modelů Vytvoření polotovaru Rozpoznání útvarů pro obrábění Obráběcí operace a cykly Volba nástroje Simulace obrábění Generování NC kódu

6 - 6-2 CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) CAM (Computer Aided Manufacturing) - je počítačová podpora obrábění. Používá se pro programování CNC strojů. Mezi nejznámější CAM systémy patří: EdgeCAM Alphacam Catia SolidCAM InventorCAM V další části tohoto textu se budeme zabývat programem EdgeCam, který umožňuje programování: frézovacích strojů soustružnických strojů soustružnicko-frézovacích srojů Edgecam je softwarové CAM řešení, které podporuje 2 až 5-osé frézování, sustružení, sondování (automatické programování měřících sond), drátové obrábění a další. Na moderní CAD/CAM systémy jsou vysoké požadavky: - intuitivní ovládání - generování NC kódu - eliminace zbytečných přejezdů obráběcího nástroje - možnost editace hotové operace - načítání externích CAD formátů - generování drah přímo z 3D CAD modelů

7 - 7-3 PRACOVNÍ POSTUP V CAD/CAM SYSTÉMU Import součásti Hrubovací operace Simulace úběru materiálu Předdokončovací operace Simulace úběru materiálu Dokončovací operace Simulace úběru materiálu Obrábění zbytkového materiálu Simulace úběru materiálu Výstup drah nástrojů do stroje Obr. 1

8 - 8-4 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM NC/CNC STROJŮ Souřadnicový systém NC/CNC strojů vychází z pravoúhlého souřadného systému. Využívá se pravidla pravé ruky, kdy konečky prstů ukazují kladný smysl os. Osa hlavního vřetene určuje osu Z. Pravidlo pravé ruky Z Y X Obr. 2

9 - 9 - Vztažné body při soustružení F R X M A W C Z Obr. 3 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

10 Vztažné body při frézování R F C M W Obr. 4 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

11 Orientace os při soustružení X W Z X Obr. 5 W Z X X Obr. 6

12 Orientace os při frézování Y Z X Z X X X Obr. 7 Y Z X X X Z X Obr. 8

13 EDGECAM Program lze spustit s platnou školní licencí nebo v tzv. domácím režimu pro domácí procvičování. Vlastnosti Domácí licence: - Lze otevírat soubory s příponou.ppf (komerční verze programu EdgeCAM) - Lze otevírat a ukládat soubory s příponou.epf (školní licence programu EdgeCAM) - Plný přístup ke všem funkcím licence Profesionál a Part Modelář - Možnost využívat načtení všech formátů - V Domácím režimu nelze generovat NC kód Obr. 9

14 Při používání programu EdgeCAM se používá následující posloupnost jednotlivých kroků: 1. CAD (nakreslení modelu v CAD prostředí nebo import modelů u některého kompatibilního CAD programu) 2. CAM (tvorba obráběcího postupu) 3. Simulace obrábění (použití simulátoru obrábění v programu EdgeCAM) 4. NC (generování NC programu pro CNC stroj) Součástí programu EdgeCAM jsou některé pomocné aplikace, nástroje a pomůcky. Ty lze najít v OS Start-Programy-EdgeCAM: Obr. 10

15 Editor NC editor souborů - Konstruktér postprocesorů umožňuje vytvářet postprocesor pro konkrétní obráběcí CNC stroj - Obslužní rutiny práce s hardwarovým klíčem, nastavení jazyka apod. - NC komunikace nastavení komunikace mezi počítačem a CNC obráběcím strojem pro přenos NC programů. Pro přenos se používá rozhraní COM (RS232) - Zásobník nástrojů databáze s detailními informacemi o nástrojích - Asistent technologie pro nástroje použité v programu EdgeCAM, automaticky počítá posuvy a otáčky nástrojů - Asistent zakázek správce pro výběr nástrojů ze Zásobníku nástrojů - Manažer zakázek spravuje jednotlivé zakázky (sady nástrojů pro konkrétní CNC stroj, materiály apod. - Zásobník nástrojů databáze nástrojů, které jsou k použítí Přizpůsobení uživatelského prostředí programu EdgeCAM Pro začínající uživatele je vhodné si základní prostředí programu EdgeCAM přizpůsobit. Doporučuje se nechat si u jednotlivých ikon zobrazovat názvy těchto ikon: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pásu ikon 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Přizpůsobit. Obr. 11

16 Zvolte záložku Panely ikon 4. Vyberte panel Základní nebo jiný, u kterého chcete nechat zobrazit popisky 5. V dolní části okna zatrhněte funkci Zobrazit názvy ikon Obr Klikněte na tlačítko Zavřít Obr. 13 Pod ikonami jsou zobrazeny názvy ikon.

17 Program EdgeCAM má dva základní pracovní režimy: Design kreslení obráběné součásti CTR+D Technologie řešení technologických operací (soustružení, frézování, drátořez) CTR+M Režim design se nastaví automaticky po spuštění programu Obr základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel Design 4 panel Úpravy

18 panel Manipulace a zadávání souřadnic 6 panel Modely 7 panel pro přepínání Vrstvy, Útvary, Konstrukce stroje, Upínače 8 Nastavení pohledu 9 Stavový řádek 10 počátek souřadnic XYZ pracovní plocha 5.1 KONFIGURACE PROGRAMU Konfiguraci programu lze provést výběrem položky menu Systémové. Lze zde nastavit různá systémová nastavení, barvy, konfigurační profily a přepínání mezi režimem Design a Technologie. Obr. 15

19 PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMEM DESIGN A TECHNOLOGIE přepínání mezi režimem Design a Technologie Obr. 16 Volbu otevřených dostupných panelů lze měnit pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v prostoru titulku okna Útvary. Obr. 17

20 PANEL DESIGN Obr. 18 Panel Design umožňuje kreslit: úsečky Obr. 19 oblouky Obr. 20 obdelníky 5.4 PANEL ÚPRAVY Obr. 21

21 Pomocí panelu Úpravy lze požívat funkce: posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci apod. Obr. 22 zaoblení rohu sražení hrany ořezání 5.5 PANEL MANIPULACE A ZADÁVÁNÍ SOUŘADNIC Obr. 23 Panel manipulace a zadávání obsahuje následující nástroje: zadávání souřadnic přesun počátku do referenčního bodu vymezení typu prvků jenom 2D 2D řetězení tečně

22 PANEL MODELY Obr. 24 Panel Modely obsahuje následující nástroje: rozpoznat útvary nové díry soustružnický útvar polohovat pro soustružení posun aktualizace modelu manažer strategií 5.7 STANDARDNÍ PANEL Obr. 25 Na standardním panelu jsou ikony pro úpravu nakreslených prvků.

23 barva čáry 2 tloušťka čáry 3 odstranění prvku Po nakreslení libovolného prvku, lze u daného prvku vyvolat tzv. informace k prvku. K zobrazení těchto informací lze použít ikonu i. Obr. 26 Požadované informace se zobrazí v informačním panelu v levém dolním rohu. Obr. 27

24 Pokud kliknete pravým tlačítkem myši v kreslící hlavní ploše, zobrazí se kontextové menu. Obr. 28 Při výběru určitého prvku dvojím klinutím levého tlačítka myši, se zobrazí tabulka se základním nastavením daného prvku. Obr. 29

25 IMPORT GEOMETRICKÝCH DAT DO PROSTŘEDÍ EDGECAM Program EdgeCAM umožňuje importovat geometrická data z různých CAD aplikací. Velmi často se používá import z programu Autodesk Invertor. 1. Z menu soubor zvolte položku Otevřít 2. Zvolte zdroj a typ souboru 3. Zvolte soubor a potvrďte OK Obr. 30 Soubory AutoCADu (dwg) lze načíst jen 2D.

26 FRÉZOVÁNÍ Součástí programu EdgeCAM jsou hotové modely a výukové kurzy, které lze s výhodou využít. Pro případ frézování použijeme hotový model, který je umístěn v instalačním adresáři. 6.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor prismatic milling.x_t z instalační složky: c:\program Files\Planit\EdgeCAM 2013 R1\Cam\Exaples\Tutorial\Solid Machonist\Parasolid Obr. 31

27 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Obr. 32 Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti

28 Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Obr. 34

29 Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar a vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 36

30 Zvolte tlačítko OK Obr. 37 Zobrazí se hranol, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. V základním panelu nástrojů zvolte volbu roviny CPL na Půdorys

31 Obr Zvolte menu Modely 3. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

32 Obr V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

33 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

34 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

35 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

36 Obr Zvolte tlačítko OK 6.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr. 46

37 Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Frézování 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

38 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Frézovací/Vrtací 3. V dialogovém okně Nástroj vyberte požadovaný nástroj (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 48

39 Zásobník nástrojů Obr OBRÁBĚNÍ DÍRY SOUČÁSTI U vybraného modelu vyvrtejte díru středem součásti: 1. Z panelu nástrojů Operace zvolte ikonu Díry operace pro frézování Obr. 50

40 Zobrazí se hlášení Určete body pro operaci. Najeďte myší na střed požadované díry, tak aby se změnila barva díry. Obr Klikněte levým tlačítkem myši 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 52

41 Zobrazí se dialogové okno Obrábění děr, ve kterém nastavte požadované parametry Obr. 53 Na pracovní ploše programu EdgeCAM se automaticky zobrazí vrták, který byl vybrán podle průměru obráběcí díry. Obr. 54

42 HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat hrubováním Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. Obr. 56

43 Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat hrubováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry a zaškrtněte volbu Vyberte polotovar. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 59

44 Na záložce Údaje pro nástroj zvolte průměr nástroje, nebo vyberte nástroj ze zásobníku nástrojů. Další parametry lze nastavit na záložce Výšky/Hloubky 8. Klikněte na tlačítko OK 9. Zobrazí se hlášení - Vyberte polotovar. Myší vyberte úsečku, která představuje horní hranu polotovaru. Dvojklikem levého tlačítka myši se vybere celý obvod polotovaru 10. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 60 Obr. 61 Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování.

45 Obr. 62 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci. Pokud má součást některé části s menším průměrem než průměr zvolené frézy, provede se tzv. dohrubování nástrojem o menším průměru SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění

46 Obr Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. Obr Zpět se vrátíte zavření okna Simulator

47 OBRÁBĚNÍ ROVINNÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Rovinné části Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 66

48 Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat rovinné plochy, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. 7. na záložce Výšky/Hloubky nastavte Odměřovací rovina na Potvrďte tlačítko OK Obr. 68

49 OBRÁBĚNÍ PROFILOVÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat profilováním Obr Zobrazí se výzva Označte profil nebo profily 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte 2D geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 70 Obr. 71

50 Zobrazí se dialogové okno Frézovat profilováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr na záložce Výšky/Hloubky nastavte Výška příčné drsnosti na Potvrďte tlačítko OK Tuto operaci můžete zopakovat pro všechny 2D tvary GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program.

51 V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 74

52 SOUSTRUŽENÍ Práce v programu EdgeCAM z hlediska soustružení je velice podobná frézování. Pro soustružení je potřeba přepnout prostředí EdgeCAMu na soustružnické. 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku ZX soustružení Geometrii musíte tvořit v souřadném systému X-Z. Souřadnicí X určíte průměr obrobku. 7.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor Obr. 75

53 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr. 77

54 VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar 4. Nastavte Tvar na válec 5. Vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 78

55 Zvolte tlačítko OK Obr. 79 Zobrazí se válec, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pokud potřebujete změnit orientaci vloženého modelu, postupujte následovně: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Polohovat pro soustružení Obr. 80

56 V horní části obrazovky se zobrazí výzva pro výběr rotační stěny, čelní plochy a orientace v C ose. Kromě uvedeného menu lze také použít nabídku ikon Modely a vybrat ikonu pro Polohovat pro soustružení. Obr. 81 Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

57 Obr Zvolte tlačítko OK 5. V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

58 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

59 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

60 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

61 Obr Zvolte tlačítko OK 7.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu

62 Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Soustružení 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

63 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Vnější nůž 3. V dialogovém okně Nůž vnější nastavte parametry nástroje (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 91

64 Zásobník nástrojů Obr SOUSTRUŽNICKÉ CYKLY Nejpoužívanější soustružnické cykly jsou: - Hrubování na profil - Dokončení dle profilu - Hrubování zápich - Dokončení zápichu - Závitování

65 Soustružnické cykly se zpřístupní až po vybrání nástroje. Obr HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI NA PROFIL Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Hrubování na profil Obr. 94

66 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 95 Obr. 96

67 Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo 6. Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu Obr Zobrazí se dialogové okno Hrubování na profil, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 98

68 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování. Obr. 99 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci DOKONČENÍ DLE PROFILU Pro dokončovací operace použijte funkci Dokončení dle profilu 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Dokončení dle profilu Obr. 100

69 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Obr. 102

70 Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu 8. Zobrazí se dialogové okno Dokončení dle profilu, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr. 104

71 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje. Obr. 105 Při požadavku Dokončení dle profilu další části obrobku opakujeme předchozí operaci. 7.9 SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění Obr. 106

72 Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. 3. Zpět se vrátíte zavření okna Simulator Obr GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program. 1. V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód

73 Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 109

74 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] Hill M.: Sylabus vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [2] Hill M.: Prezentace vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [3] Sadílek M.: Týmová cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2011 [4] Řezníček L., Fink M.: EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů, SPSSOUTU, 2005 Použité obrázky: Vlastní

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1 Popis EdgeCAM 12 EdgeCAM je CAM program od firmy Pathtrace. Slouží k tvorbě obráběcích strategií a generování CNC kódu z modelů CAD. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet CNC kódy prizmatického a tvarového

Více

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam...

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam... Obsah Úvod... 3 O tomto průvodci... 3 Další zdroje nápovědy... 4 Co je Edgecam?... 5 Pomocné aplikace... 6 Instalace Edgecam... 7 Licence pro Váš EdgeCam... 7 Spuštění Edgecam bez licenčního klíče... 7

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 5 1.1 2.5D Frézování... 6 1.2 Obrábění

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_32_INOVACE_E 14 02 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Dává pokyn k jednomu kliknutí levým tlačítkem myši na uvedený objekt / prvek.

Dává pokyn k jednomu kliknutí levým tlačítkem myši na uvedený objekt / prvek. Vysvětlivky: Tyto vysvětlivky popisují použité symboly a způsoby zápisu. Abyste se v této příručce dobře orientovali, měli byste se v krátkosti s těmito vysvětlivkami seznámit. Popis symbolů: Symbol: Význam:

Více

Radan. Instalace a první kroky s Radan. www.radancz.cz

Radan. Instalace a první kroky s Radan. www.radancz.cz Radan Instalace a první kroky s Radan www.radancz.cz Obsah Úvod...4 Co je Radan?... 7 Důležité informace...7 Zdroje nápovědy...8 Instalace Radan...10 Doporučený hardware a software... 10 Bezpečnostní klíč...

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2 PRS Počítačem řízené stroje 1. Gravírování 1.1 Využití gravírování Gravírování je mechanické odebrání materiálu v předem určených místech na požadovaném povrchu. Tuto technologii používáme pro označení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

VY_32_INOVACE_E 14 01

VY_32_INOVACE_E 14 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill Datum revize: 21.8.2015 (oddělení technické podpory) Cílem tohoto dokumentu je popsat postup

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více