Práce s programem CAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s programem CAM"

Transkript

1 Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.07/1.3.40/ Ing. Roman Blábolil České Budějovice, 2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing. Roman Blábolil Ing. Roman Blábolil

3 - 3-3 OBSAH 1 Úvod CAM (Computer Aided Manufacturing) Pracovní postup v CAD/CAM systému Souřadnicový systém NC/CNC strojů EdgeCAM Konfigurace programu Přepínání mezi režimem Design a Technologie Panel Design Panel Úpravy Panel Manipulace a zadávání souřadnic Panel Modely Standardní panel Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM Frézování Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Obrábění díry součásti Hrubování součásti Simulace obrábění Obrábění rovinných ploch Obrábění profilových ploch... 49

4 Generování NC kódu Soustružení Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Soustružnické cykly Hrubování součásti na profil Dokončení dle profilu Simulace obrábění Generování NC kódu Seznam použité literatury... 74

5 - 5-1 ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky. Cílem publikace je zpracovat základní poznatky o fungování technologie CAM. Publikace se bude zabývat těmito tématy: Uživatelské rozhraní a nastavení aplikace Kde lze získat informace o EdgeCAMu Možnosti spuštění EdgeCAMu Popis základního uživatelského rozhraní (návrhový a výrobní režim) Geometrie pro obrábění Tvorba 2D geometrie v prostředí EdgeCAMu Načítání 3D modelů z Autodesk Inventoru Frézování a soustružení Obrábění drátových a solid modelů Vytvoření polotovaru Rozpoznání útvarů pro obrábění Obráběcí operace a cykly Volba nástroje Simulace obrábění Generování NC kódu

6 - 6-2 CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) CAM (Computer Aided Manufacturing) - je počítačová podpora obrábění. Používá se pro programování CNC strojů. Mezi nejznámější CAM systémy patří: EdgeCAM Alphacam Catia SolidCAM InventorCAM V další části tohoto textu se budeme zabývat programem EdgeCam, který umožňuje programování: frézovacích strojů soustružnických strojů soustružnicko-frézovacích srojů Edgecam je softwarové CAM řešení, které podporuje 2 až 5-osé frézování, sustružení, sondování (automatické programování měřících sond), drátové obrábění a další. Na moderní CAD/CAM systémy jsou vysoké požadavky: - intuitivní ovládání - generování NC kódu - eliminace zbytečných přejezdů obráběcího nástroje - možnost editace hotové operace - načítání externích CAD formátů - generování drah přímo z 3D CAD modelů

7 - 7-3 PRACOVNÍ POSTUP V CAD/CAM SYSTÉMU Import součásti Hrubovací operace Simulace úběru materiálu Předdokončovací operace Simulace úběru materiálu Dokončovací operace Simulace úběru materiálu Obrábění zbytkového materiálu Simulace úběru materiálu Výstup drah nástrojů do stroje Obr. 1

8 - 8-4 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM NC/CNC STROJŮ Souřadnicový systém NC/CNC strojů vychází z pravoúhlého souřadného systému. Využívá se pravidla pravé ruky, kdy konečky prstů ukazují kladný smysl os. Osa hlavního vřetene určuje osu Z. Pravidlo pravé ruky Z Y X Obr. 2

9 - 9 - Vztažné body při soustružení F R X M A W C Z Obr. 3 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

10 Vztažné body při frézování R F C M W Obr. 4 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

11 Orientace os při soustružení X W Z X Obr. 5 W Z X X Obr. 6

12 Orientace os při frézování Y Z X Z X X X Obr. 7 Y Z X X X Z X Obr. 8

13 EDGECAM Program lze spustit s platnou školní licencí nebo v tzv. domácím režimu pro domácí procvičování. Vlastnosti Domácí licence: - Lze otevírat soubory s příponou.ppf (komerční verze programu EdgeCAM) - Lze otevírat a ukládat soubory s příponou.epf (školní licence programu EdgeCAM) - Plný přístup ke všem funkcím licence Profesionál a Part Modelář - Možnost využívat načtení všech formátů - V Domácím režimu nelze generovat NC kód Obr. 9

14 Při používání programu EdgeCAM se používá následující posloupnost jednotlivých kroků: 1. CAD (nakreslení modelu v CAD prostředí nebo import modelů u některého kompatibilního CAD programu) 2. CAM (tvorba obráběcího postupu) 3. Simulace obrábění (použití simulátoru obrábění v programu EdgeCAM) 4. NC (generování NC programu pro CNC stroj) Součástí programu EdgeCAM jsou některé pomocné aplikace, nástroje a pomůcky. Ty lze najít v OS Start-Programy-EdgeCAM: Obr. 10

15 Editor NC editor souborů - Konstruktér postprocesorů umožňuje vytvářet postprocesor pro konkrétní obráběcí CNC stroj - Obslužní rutiny práce s hardwarovým klíčem, nastavení jazyka apod. - NC komunikace nastavení komunikace mezi počítačem a CNC obráběcím strojem pro přenos NC programů. Pro přenos se používá rozhraní COM (RS232) - Zásobník nástrojů databáze s detailními informacemi o nástrojích - Asistent technologie pro nástroje použité v programu EdgeCAM, automaticky počítá posuvy a otáčky nástrojů - Asistent zakázek správce pro výběr nástrojů ze Zásobníku nástrojů - Manažer zakázek spravuje jednotlivé zakázky (sady nástrojů pro konkrétní CNC stroj, materiály apod. - Zásobník nástrojů databáze nástrojů, které jsou k použítí Přizpůsobení uživatelského prostředí programu EdgeCAM Pro začínající uživatele je vhodné si základní prostředí programu EdgeCAM přizpůsobit. Doporučuje se nechat si u jednotlivých ikon zobrazovat názvy těchto ikon: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pásu ikon 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Přizpůsobit. Obr. 11

16 Zvolte záložku Panely ikon 4. Vyberte panel Základní nebo jiný, u kterého chcete nechat zobrazit popisky 5. V dolní části okna zatrhněte funkci Zobrazit názvy ikon Obr Klikněte na tlačítko Zavřít Obr. 13 Pod ikonami jsou zobrazeny názvy ikon.

17 Program EdgeCAM má dva základní pracovní režimy: Design kreslení obráběné součásti CTR+D Technologie řešení technologických operací (soustružení, frézování, drátořez) CTR+M Režim design se nastaví automaticky po spuštění programu Obr základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel Design 4 panel Úpravy

18 panel Manipulace a zadávání souřadnic 6 panel Modely 7 panel pro přepínání Vrstvy, Útvary, Konstrukce stroje, Upínače 8 Nastavení pohledu 9 Stavový řádek 10 počátek souřadnic XYZ pracovní plocha 5.1 KONFIGURACE PROGRAMU Konfiguraci programu lze provést výběrem položky menu Systémové. Lze zde nastavit různá systémová nastavení, barvy, konfigurační profily a přepínání mezi režimem Design a Technologie. Obr. 15

19 PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMEM DESIGN A TECHNOLOGIE přepínání mezi režimem Design a Technologie Obr. 16 Volbu otevřených dostupných panelů lze měnit pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v prostoru titulku okna Útvary. Obr. 17

20 PANEL DESIGN Obr. 18 Panel Design umožňuje kreslit: úsečky Obr. 19 oblouky Obr. 20 obdelníky 5.4 PANEL ÚPRAVY Obr. 21

21 Pomocí panelu Úpravy lze požívat funkce: posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci apod. Obr. 22 zaoblení rohu sražení hrany ořezání 5.5 PANEL MANIPULACE A ZADÁVÁNÍ SOUŘADNIC Obr. 23 Panel manipulace a zadávání obsahuje následující nástroje: zadávání souřadnic přesun počátku do referenčního bodu vymezení typu prvků jenom 2D 2D řetězení tečně

22 PANEL MODELY Obr. 24 Panel Modely obsahuje následující nástroje: rozpoznat útvary nové díry soustružnický útvar polohovat pro soustružení posun aktualizace modelu manažer strategií 5.7 STANDARDNÍ PANEL Obr. 25 Na standardním panelu jsou ikony pro úpravu nakreslených prvků.

23 barva čáry 2 tloušťka čáry 3 odstranění prvku Po nakreslení libovolného prvku, lze u daného prvku vyvolat tzv. informace k prvku. K zobrazení těchto informací lze použít ikonu i. Obr. 26 Požadované informace se zobrazí v informačním panelu v levém dolním rohu. Obr. 27

24 Pokud kliknete pravým tlačítkem myši v kreslící hlavní ploše, zobrazí se kontextové menu. Obr. 28 Při výběru určitého prvku dvojím klinutím levého tlačítka myši, se zobrazí tabulka se základním nastavením daného prvku. Obr. 29

25 IMPORT GEOMETRICKÝCH DAT DO PROSTŘEDÍ EDGECAM Program EdgeCAM umožňuje importovat geometrická data z různých CAD aplikací. Velmi často se používá import z programu Autodesk Invertor. 1. Z menu soubor zvolte položku Otevřít 2. Zvolte zdroj a typ souboru 3. Zvolte soubor a potvrďte OK Obr. 30 Soubory AutoCADu (dwg) lze načíst jen 2D.

26 FRÉZOVÁNÍ Součástí programu EdgeCAM jsou hotové modely a výukové kurzy, které lze s výhodou využít. Pro případ frézování použijeme hotový model, který je umístěn v instalačním adresáři. 6.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor prismatic milling.x_t z instalační složky: c:\program Files\Planit\EdgeCAM 2013 R1\Cam\Exaples\Tutorial\Solid Machonist\Parasolid Obr. 31

27 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Obr. 32 Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti

28 Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Obr. 34

29 Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar a vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 36

30 Zvolte tlačítko OK Obr. 37 Zobrazí se hranol, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. V základním panelu nástrojů zvolte volbu roviny CPL na Půdorys

31 Obr Zvolte menu Modely 3. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

32 Obr V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

33 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

34 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

35 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

36 Obr Zvolte tlačítko OK 6.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr. 46

37 Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Frézování 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

38 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Frézovací/Vrtací 3. V dialogovém okně Nástroj vyberte požadovaný nástroj (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 48

39 Zásobník nástrojů Obr OBRÁBĚNÍ DÍRY SOUČÁSTI U vybraného modelu vyvrtejte díru středem součásti: 1. Z panelu nástrojů Operace zvolte ikonu Díry operace pro frézování Obr. 50

40 Zobrazí se hlášení Určete body pro operaci. Najeďte myší na střed požadované díry, tak aby se změnila barva díry. Obr Klikněte levým tlačítkem myši 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 52

41 Zobrazí se dialogové okno Obrábění děr, ve kterém nastavte požadované parametry Obr. 53 Na pracovní ploše programu EdgeCAM se automaticky zobrazí vrták, který byl vybrán podle průměru obráběcí díry. Obr. 54

42 HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat hrubováním Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. Obr. 56

43 Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat hrubováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry a zaškrtněte volbu Vyberte polotovar. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 59

44 Na záložce Údaje pro nástroj zvolte průměr nástroje, nebo vyberte nástroj ze zásobníku nástrojů. Další parametry lze nastavit na záložce Výšky/Hloubky 8. Klikněte na tlačítko OK 9. Zobrazí se hlášení - Vyberte polotovar. Myší vyberte úsečku, která představuje horní hranu polotovaru. Dvojklikem levého tlačítka myši se vybere celý obvod polotovaru 10. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 60 Obr. 61 Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování.

45 Obr. 62 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci. Pokud má součást některé části s menším průměrem než průměr zvolené frézy, provede se tzv. dohrubování nástrojem o menším průměru SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění

46 Obr Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. Obr Zpět se vrátíte zavření okna Simulator

47 OBRÁBĚNÍ ROVINNÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Rovinné části Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 66

48 Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat rovinné plochy, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. 7. na záložce Výšky/Hloubky nastavte Odměřovací rovina na Potvrďte tlačítko OK Obr. 68

49 OBRÁBĚNÍ PROFILOVÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat profilováním Obr Zobrazí se výzva Označte profil nebo profily 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte 2D geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 70 Obr. 71

50 Zobrazí se dialogové okno Frézovat profilováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr na záložce Výšky/Hloubky nastavte Výška příčné drsnosti na Potvrďte tlačítko OK Tuto operaci můžete zopakovat pro všechny 2D tvary GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program.

51 V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 74

52 SOUSTRUŽENÍ Práce v programu EdgeCAM z hlediska soustružení je velice podobná frézování. Pro soustružení je potřeba přepnout prostředí EdgeCAMu na soustružnické. 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku ZX soustružení Geometrii musíte tvořit v souřadném systému X-Z. Souřadnicí X určíte průměr obrobku. 7.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor Obr. 75

53 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr. 77

54 VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar 4. Nastavte Tvar na válec 5. Vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 78

55 Zvolte tlačítko OK Obr. 79 Zobrazí se válec, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pokud potřebujete změnit orientaci vloženého modelu, postupujte následovně: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Polohovat pro soustružení Obr. 80

56 V horní části obrazovky se zobrazí výzva pro výběr rotační stěny, čelní plochy a orientace v C ose. Kromě uvedeného menu lze také použít nabídku ikon Modely a vybrat ikonu pro Polohovat pro soustružení. Obr. 81 Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

57 Obr Zvolte tlačítko OK 5. V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

58 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

59 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

60 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

61 Obr Zvolte tlačítko OK 7.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu

62 Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Soustružení 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

63 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Vnější nůž 3. V dialogovém okně Nůž vnější nastavte parametry nástroje (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 91

64 Zásobník nástrojů Obr SOUSTRUŽNICKÉ CYKLY Nejpoužívanější soustružnické cykly jsou: - Hrubování na profil - Dokončení dle profilu - Hrubování zápich - Dokončení zápichu - Závitování

65 Soustružnické cykly se zpřístupní až po vybrání nástroje. Obr HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI NA PROFIL Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Hrubování na profil Obr. 94

66 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 95 Obr. 96

67 Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo 6. Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu Obr Zobrazí se dialogové okno Hrubování na profil, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 98

68 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování. Obr. 99 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci DOKONČENÍ DLE PROFILU Pro dokončovací operace použijte funkci Dokončení dle profilu 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Dokončení dle profilu Obr. 100

69 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Obr. 102

70 Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu 8. Zobrazí se dialogové okno Dokončení dle profilu, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr. 104

71 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje. Obr. 105 Při požadavku Dokončení dle profilu další části obrobku opakujeme předchozí operaci. 7.9 SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění Obr. 106

72 Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. 3. Zpět se vrátíte zavření okna Simulator Obr GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program. 1. V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód

73 Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 109

74 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] Hill M.: Sylabus vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [2] Hill M.: Prezentace vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [3] Sadílek M.: Týmová cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2011 [4] Řezníček L., Fink M.: EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů, SPSSOUTU, 2005 Použité obrázky: Vlastní

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Vytváření struktur metodou 3D litografie Vytváření struktur metodou 3D litografie I. Úvod 3D litografie (stereolitografie) je variantou 3D tisku, která pro vytváření modelů, prototypů a strukturovaných povrchů využívá metod 2D fotolitografie.

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Základy ovládání software AlphaCAM

Základy ovládání software AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Základy ovládání software AlphaCAM

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová adresa: jan.novak@smartone.cz

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obrábění tvarových ploch

Obrábění tvarových ploch standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Obrábění tvarových ploch EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více