Práce s programem CAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s programem CAM"

Transkript

1 Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.07/1.3.40/ Ing. Roman Blábolil České Budějovice, 2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing. Roman Blábolil Ing. Roman Blábolil

3 - 3-3 OBSAH 1 Úvod CAM (Computer Aided Manufacturing) Pracovní postup v CAD/CAM systému Souřadnicový systém NC/CNC strojů EdgeCAM Konfigurace programu Přepínání mezi režimem Design a Technologie Panel Design Panel Úpravy Panel Manipulace a zadávání souřadnic Panel Modely Standardní panel Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM Frézování Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Obrábění díry součásti Hrubování součásti Simulace obrábění Obrábění rovinných ploch Obrábění profilových ploch... 49

4 Generování NC kódu Soustružení Načtení tělesa Nastavení izometrického pohledu Vytvoření polotovaru Volba materiálu Volba zásobníku nástrojů Vytvoření obráběcího postupu Volba nástroje Soustružnické cykly Hrubování součásti na profil Dokončení dle profilu Simulace obrábění Generování NC kódu Seznam použité literatury... 74

5 - 5-1 ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky. Cílem publikace je zpracovat základní poznatky o fungování technologie CAM. Publikace se bude zabývat těmito tématy: Uživatelské rozhraní a nastavení aplikace Kde lze získat informace o EdgeCAMu Možnosti spuštění EdgeCAMu Popis základního uživatelského rozhraní (návrhový a výrobní režim) Geometrie pro obrábění Tvorba 2D geometrie v prostředí EdgeCAMu Načítání 3D modelů z Autodesk Inventoru Frézování a soustružení Obrábění drátových a solid modelů Vytvoření polotovaru Rozpoznání útvarů pro obrábění Obráběcí operace a cykly Volba nástroje Simulace obrábění Generování NC kódu

6 - 6-2 CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) CAM (Computer Aided Manufacturing) - je počítačová podpora obrábění. Používá se pro programování CNC strojů. Mezi nejznámější CAM systémy patří: EdgeCAM Alphacam Catia SolidCAM InventorCAM V další části tohoto textu se budeme zabývat programem EdgeCam, který umožňuje programování: frézovacích strojů soustružnických strojů soustružnicko-frézovacích srojů Edgecam je softwarové CAM řešení, které podporuje 2 až 5-osé frézování, sustružení, sondování (automatické programování měřících sond), drátové obrábění a další. Na moderní CAD/CAM systémy jsou vysoké požadavky: - intuitivní ovládání - generování NC kódu - eliminace zbytečných přejezdů obráběcího nástroje - možnost editace hotové operace - načítání externích CAD formátů - generování drah přímo z 3D CAD modelů

7 - 7-3 PRACOVNÍ POSTUP V CAD/CAM SYSTÉMU Import součásti Hrubovací operace Simulace úběru materiálu Předdokončovací operace Simulace úběru materiálu Dokončovací operace Simulace úběru materiálu Obrábění zbytkového materiálu Simulace úběru materiálu Výstup drah nástrojů do stroje Obr. 1

8 - 8-4 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM NC/CNC STROJŮ Souřadnicový systém NC/CNC strojů vychází z pravoúhlého souřadného systému. Využívá se pravidla pravé ruky, kdy konečky prstů ukazují kladný smysl os. Osa hlavního vřetene určuje osu Z. Pravidlo pravé ruky Z Y X Obr. 2

9 - 9 - Vztažné body při soustružení F R X M A W C Z Obr. 3 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

10 Vztažné body při frézování R F C M W Obr. 4 - R referenční bod - F nulový bod nástroje - C výchozí bod programu - W nulový bod obrobku - A dorazový bod - M nulový bod stroje

11 Orientace os při soustružení X W Z X Obr. 5 W Z X X Obr. 6

12 Orientace os při frézování Y Z X Z X X X Obr. 7 Y Z X X X Z X Obr. 8

13 EDGECAM Program lze spustit s platnou školní licencí nebo v tzv. domácím režimu pro domácí procvičování. Vlastnosti Domácí licence: - Lze otevírat soubory s příponou.ppf (komerční verze programu EdgeCAM) - Lze otevírat a ukládat soubory s příponou.epf (školní licence programu EdgeCAM) - Plný přístup ke všem funkcím licence Profesionál a Part Modelář - Možnost využívat načtení všech formátů - V Domácím režimu nelze generovat NC kód Obr. 9

14 Při používání programu EdgeCAM se používá následující posloupnost jednotlivých kroků: 1. CAD (nakreslení modelu v CAD prostředí nebo import modelů u některého kompatibilního CAD programu) 2. CAM (tvorba obráběcího postupu) 3. Simulace obrábění (použití simulátoru obrábění v programu EdgeCAM) 4. NC (generování NC programu pro CNC stroj) Součástí programu EdgeCAM jsou některé pomocné aplikace, nástroje a pomůcky. Ty lze najít v OS Start-Programy-EdgeCAM: Obr. 10

15 Editor NC editor souborů - Konstruktér postprocesorů umožňuje vytvářet postprocesor pro konkrétní obráběcí CNC stroj - Obslužní rutiny práce s hardwarovým klíčem, nastavení jazyka apod. - NC komunikace nastavení komunikace mezi počítačem a CNC obráběcím strojem pro přenos NC programů. Pro přenos se používá rozhraní COM (RS232) - Zásobník nástrojů databáze s detailními informacemi o nástrojích - Asistent technologie pro nástroje použité v programu EdgeCAM, automaticky počítá posuvy a otáčky nástrojů - Asistent zakázek správce pro výběr nástrojů ze Zásobníku nástrojů - Manažer zakázek spravuje jednotlivé zakázky (sady nástrojů pro konkrétní CNC stroj, materiály apod. - Zásobník nástrojů databáze nástrojů, které jsou k použítí Přizpůsobení uživatelského prostředí programu EdgeCAM Pro začínající uživatele je vhodné si základní prostředí programu EdgeCAM přizpůsobit. Doporučuje se nechat si u jednotlivých ikon zobrazovat názvy těchto ikon: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pásu ikon 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Přizpůsobit. Obr. 11

16 Zvolte záložku Panely ikon 4. Vyberte panel Základní nebo jiný, u kterého chcete nechat zobrazit popisky 5. V dolní části okna zatrhněte funkci Zobrazit názvy ikon Obr Klikněte na tlačítko Zavřít Obr. 13 Pod ikonami jsou zobrazeny názvy ikon.

17 Program EdgeCAM má dva základní pracovní režimy: Design kreslení obráběné součásti CTR+D Technologie řešení technologických operací (soustružení, frézování, drátořez) CTR+M Režim design se nastaví automaticky po spuštění programu Obr základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel Design 4 panel Úpravy

18 panel Manipulace a zadávání souřadnic 6 panel Modely 7 panel pro přepínání Vrstvy, Útvary, Konstrukce stroje, Upínače 8 Nastavení pohledu 9 Stavový řádek 10 počátek souřadnic XYZ pracovní plocha 5.1 KONFIGURACE PROGRAMU Konfiguraci programu lze provést výběrem položky menu Systémové. Lze zde nastavit různá systémová nastavení, barvy, konfigurační profily a přepínání mezi režimem Design a Technologie. Obr. 15

19 PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMEM DESIGN A TECHNOLOGIE přepínání mezi režimem Design a Technologie Obr. 16 Volbu otevřených dostupných panelů lze měnit pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v prostoru titulku okna Útvary. Obr. 17

20 PANEL DESIGN Obr. 18 Panel Design umožňuje kreslit: úsečky Obr. 19 oblouky Obr. 20 obdelníky 5.4 PANEL ÚPRAVY Obr. 21

21 Pomocí panelu Úpravy lze požívat funkce: posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci apod. Obr. 22 zaoblení rohu sražení hrany ořezání 5.5 PANEL MANIPULACE A ZADÁVÁNÍ SOUŘADNIC Obr. 23 Panel manipulace a zadávání obsahuje následující nástroje: zadávání souřadnic přesun počátku do referenčního bodu vymezení typu prvků jenom 2D 2D řetězení tečně

22 PANEL MODELY Obr. 24 Panel Modely obsahuje následující nástroje: rozpoznat útvary nové díry soustružnický útvar polohovat pro soustružení posun aktualizace modelu manažer strategií 5.7 STANDARDNÍ PANEL Obr. 25 Na standardním panelu jsou ikony pro úpravu nakreslených prvků.

23 barva čáry 2 tloušťka čáry 3 odstranění prvku Po nakreslení libovolného prvku, lze u daného prvku vyvolat tzv. informace k prvku. K zobrazení těchto informací lze použít ikonu i. Obr. 26 Požadované informace se zobrazí v informačním panelu v levém dolním rohu. Obr. 27

24 Pokud kliknete pravým tlačítkem myši v kreslící hlavní ploše, zobrazí se kontextové menu. Obr. 28 Při výběru určitého prvku dvojím klinutím levého tlačítka myši, se zobrazí tabulka se základním nastavením daného prvku. Obr. 29

25 IMPORT GEOMETRICKÝCH DAT DO PROSTŘEDÍ EDGECAM Program EdgeCAM umožňuje importovat geometrická data z různých CAD aplikací. Velmi často se používá import z programu Autodesk Invertor. 1. Z menu soubor zvolte položku Otevřít 2. Zvolte zdroj a typ souboru 3. Zvolte soubor a potvrďte OK Obr. 30 Soubory AutoCADu (dwg) lze načíst jen 2D.

26 FRÉZOVÁNÍ Součástí programu EdgeCAM jsou hotové modely a výukové kurzy, které lze s výhodou využít. Pro případ frézování použijeme hotový model, který je umístěn v instalačním adresáři. 6.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor prismatic milling.x_t z instalační složky: c:\program Files\Planit\EdgeCAM 2013 R1\Cam\Exaples\Tutorial\Solid Machonist\Parasolid Obr. 31

27 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Obr. 32 Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti

28 Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Obr. 34

29 Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar a vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 36

30 Zvolte tlačítko OK Obr. 37 Zobrazí se hranol, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. V základním panelu nástrojů zvolte volbu roviny CPL na Půdorys

31 Obr Zvolte menu Modely 3. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

32 Obr V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

33 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

34 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

35 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

36 Obr Zvolte tlačítko OK 6.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr. 46

37 Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Frézování 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

38 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Frézovací/Vrtací 3. V dialogovém okně Nástroj vyberte požadovaný nástroj (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 48

39 Zásobník nástrojů Obr OBRÁBĚNÍ DÍRY SOUČÁSTI U vybraného modelu vyvrtejte díru středem součásti: 1. Z panelu nástrojů Operace zvolte ikonu Díry operace pro frézování Obr. 50

40 Zobrazí se hlášení Určete body pro operaci. Najeďte myší na střed požadované díry, tak aby se změnila barva díry. Obr Klikněte levým tlačítkem myši 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 52

41 Zobrazí se dialogové okno Obrábění děr, ve kterém nastavte požadované parametry Obr. 53 Na pracovní ploše programu EdgeCAM se automaticky zobrazí vrták, který byl vybrán podle průměru obráběcí díry. Obr. 54

42 HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat hrubováním Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. Obr. 56

43 Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat hrubováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry a zaškrtněte volbu Vyberte polotovar. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 59

44 Na záložce Údaje pro nástroj zvolte průměr nástroje, nebo vyberte nástroj ze zásobníku nástrojů. Další parametry lze nastavit na záložce Výšky/Hloubky 8. Klikněte na tlačítko OK 9. Zobrazí se hlášení - Vyberte polotovar. Myší vyberte úsečku, která představuje horní hranu polotovaru. Dvojklikem levého tlačítka myši se vybere celý obvod polotovaru 10. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 60 Obr. 61 Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování.

45 Obr. 62 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci. Pokud má součást některé části s menším průměrem než průměr zvolené frézy, provede se tzv. dohrubování nástrojem o menším průměru SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění

46 Obr Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. Obr Zpět se vrátíte zavření okna Simulator

47 OBRÁBĚNÍ ROVINNÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Rovinné části Obr Zobrazí se výzva Označte geometrii pro obrábění 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 66

48 Obr Zobrazí se dialogové okno Frézovat rovinné plochy, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. 7. na záložce Výšky/Hloubky nastavte Odměřovací rovina na Potvrďte tlačítko OK Obr. 68

49 OBRÁBĚNÍ PROFILOVÝCH PLOCH Dalším krokem bude dokončení obrobku, na kterém zůstal přídavek 0,2 mm pro předchozí operaci hrubování. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Frézovat profilováním Obr Zobrazí se výzva Označte profil nebo profily 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte 2D geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši 5. Zobrazí se výzva Označte hranice pro obrábění nebo ukončete/přeskočte výběr Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr. 70 Obr. 71

50 Zobrazí se dialogové okno Frézovat profilováním, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr na záložce Výšky/Hloubky nastavte Výška příčné drsnosti na Potvrďte tlačítko OK Tuto operaci můžete zopakovat pro všechny 2D tvary GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program.

51 V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 74

52 SOUSTRUŽENÍ Práce v programu EdgeCAM z hlediska soustružení je velice podobná frézování. Pro soustružení je potřeba přepnout prostředí EdgeCAMu na soustružnické. 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku ZX soustružení Geometrii musíte tvořit v souřadném systému X-Z. Souřadnicí X určíte průměr obrobku. 7.1 NAČTENÍ TĚLESA 1. Spusťte program EdgeCAM 2. Zvolte menu Soubor Otevřít 3. Otevřete požadovaný soubor Obr. 75

53 NASTAVENÍ IZOMETRICKÉHO POHLEDU Izometrický pohled zajistí možnost zobrazit těleso ve 3D. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Izometrie 3. Kolečkem myši můžete těleso přibližovat nebo oddalovat Zobrazený drátový model lze změnit na vyplněný následujícím způsobem: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levém dolním rohu pracovní plochy 2. Ze zobrazeného menu vyberte položku Vlastnosti Obr V zobrazeném okně Nastavit pohled zvolte položku Vyplněný Lze také použít sadu ikon pro zobrazení Obr. 77

54 VYTVOŘENÍ POLOTOVARU Polotovar je výchozí kus materiálu, ze kterého bude požadované těleso vyrobeno. Vytvoření polotovaru proveďte následujícím způsobem: 1. Zvolte menu Geometrie 2. Klikněte na položku Polotovar/Upínka 3. V okně Polotovar/Upínka zatrhněte volbu Auto-polotovar 4. Nastavte Tvar na válec 5. Vyplňte přídavky pro hranol v absolutních hodnotách Obr. 78

55 Zvolte tlačítko OK Obr. 79 Zobrazí se válec, ze kterého bude těleso vyrobeno. Pokud potřebujete změnit orientaci vloženého modelu, postupujte následovně: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Polohovat pro soustružení Obr. 80

56 V horní části obrazovky se zobrazí výzva pro výběr rotační stěny, čelní plochy a orientace v C ose. Kromě uvedeného menu lze také použít nabídku ikon Modely a vybrat ikonu pro Polohovat pro soustružení. Obr. 81 Pro různé oblasti tělesa, lze použít vhodné způsoby obrábění. K tomuto je potřeba rozpoznat útvary na tělese: 1. Zvolte menu Modely 2. Zvolte položku Rozpoznat útvary Obr V otevřeném dialogovém okně Rozpoznat útvary nastavte požadované parametry např. výběr komponenty automaticky:

57 Obr Zvolte tlačítko OK 5. V okně Útvary se zobrazí strom z nalezených útvarů

58 Obr VOLBA MATERIÁLU Aby mohl program EdgeCAM vypočítat řezné podmínky pro nástroje (posuv, otáčky) musíte zvolit materiál, který bude použit pro výrobu součásti (obrobku). 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Materiál

59 Obr V zobrazeném okně Materiál obrobku zvolte tlačítko Vyhledat Obr Na záložce Všechny zvolte požadovaný materiál

60 Obr VOLBA ZÁSOBNÍKU NÁSTROJŮ Zásobník nástrojů se používá pro výběr vhodného nástroje pro obrábění. Lze používat nástroje z různých databází 1. Zvolte menu Nastavení 2. Zvolte položku Nastavení EdgeCAM 3. Na záložce Nástroje lze pomocí tlačítka Upravit vyhledat požadovaný zásobník nástrojů

61 Obr Zvolte tlačítko OK 7.6 VYTVOŘENÍ OBRÁBĚCÍHO POSTUPU Obráběcí postup se provádí v tzv. režimu technologie 1. Přepněte se do prostředí technologie (klikněte na ikonu v pravém horním rohu programu EdgeCAM) Obr Otevře se okno Zavedení obráběcího postupu

62 Obr Zadejte Název postupu 4. Zvolte profesi Soustružení 5. Vyberte správný Postprocesor dle použitého stroje 6. Zvolte tlačítko OK

63 VOLBA NÁSTROJE V dalším kroku můžete zvolit nástroj pro obrábění. 1. Zvolte menu Nástroje 2. Zvolte položku Vnější nůž 3. V dialogovém okně Nůž vnější nastavte parametry nástroje (nástroj lze vybrat ze zásobníku nástrojů) Obr. 91

64 Zásobník nástrojů Obr SOUSTRUŽNICKÉ CYKLY Nejpoužívanější soustružnické cykly jsou: - Hrubování na profil - Dokončení dle profilu - Hrubování zápich - Dokončení zápichu - Závitování

65 Soustružnické cykly se zpřístupní až po vybrání nástroje. Obr HRUBOVÁNÍ SOUČÁSTI NA PROFIL Hrubování se provádí pro odstranění velkých objemů materiálu. Usnadňuje práce při konečném opracování obrobku. 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Hrubování na profil Obr. 94

66 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr. 95 Obr. 96

67 Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo 6. Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu Obr Zobrazí se dialogové okno Hrubování na profil, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Nastavte přídavek k modelu na 0.2 Obr. 98

68 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje pro hrubování. Obr. 99 Při požadavku hrubování další části obrobku opakujeme předchozí operaci DOKONČENÍ DLE PROFILU Pro dokončovací operace použijte funkci Dokončení dle profilu 1. V panelu nástrojů Operace klikněte na ikonu Dokončení dle profilu Obr. 100

69 Zobrazí se výzva Označte soustružnický profil 3. Najeďte na myší na daný model a levým tlačítkem myši označte geometrii, která se projeví změnou barvy. 4. Potvrďte výběr levým tlačítkem myši Obr Zobrazí se výzva Označte začátek profilu a směr obrábění nebo stiskněte Dokončit Obr. 102

70 Potvrďte levým tlačítkem myši na tlačítku Hotovo Obr Zobrazí se výzva - Označte a upravte počáteční nebo koncový bod 7. Zobrazí se výzva - Označte polotovar nebo počáteční bod cyklu 8. Zobrazí se dialogové okno Dokončení dle profilu, ve kterém na záložce Základní nastavte požadované parametry. Obr. 104

71 Klikněte na tlačítko OK Následně dojde k vygenerování dráhy nástroje. Obr. 105 Při požadavku Dokončení dle profilu další části obrobku opakujeme předchozí operaci. 7.9 SIMULACE OBRÁBĚNÍ Celý proces hrubování si můžete zobrazit pomocí nástroje Simulace obrábění. 1. Z nabídky Hlavní zvolte ikonu Simulace obrábění Obr. 106

72 Zobrazí se nová plocha programu s polotovarem. Zde můžete pomocí tlačítka Start (v levém horním rohu) spustit simulaci obrábění. 3. Zpět se vrátíte zavření okna Simulator Obr GENEROVÁNÍ NC KÓDU Pokud máte definovanou součást a simulace nevykazuje žádné chyby, můžete vygenerovat NC program. 1. V panelu nástrojů Hlavní klikněte na ikonu Generovat NC kód

73 Obr Zobrazí se dialogové okno Generovat NC Kódu 3. V dialogovém okně zadejte název souboru s NC kódem. Můžete zadat i cestu, kam se daný soubor má uložit. 4. Zvolte tlačítko OK 5. Dojde k vygenerování NC kódu a k otevření editoru NC kódu (pokud tato možnost byla zvolena) Obr. 109

74 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] Hill M.: Sylabus vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [2] Hill M.: Prezentace vzdělávacího kurzu CAM, Boxed s. r. o, 2013, SPŠ Jihlava 2013 [3] Sadílek M.: Týmová cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2011 [4] Řezníček L., Fink M.: EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů, SPSSOUTU, 2005 Použité obrázky: Vlastní

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Manuál k programu progecad 2014

Manuál k programu progecad 2014 Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26, 294 71 Benátky nad Jizerou www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Základy ovládání software AlphaCAM

Základy ovládání software AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Základy ovládání software AlphaCAM

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš Manuál k programu p r o g e C A D P r o f e s s i o n a l Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš K o n s t r u k č n í k a n c e l á ř Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, 294

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks

SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks SolidWorks Cvičení pro výuku a školení Úvod do systému SolidWorks Úvodem Dostávají se vám do rukou podklady pro školení Úvod do systému SolidWorks. V průběhu školení budete seznámeni s: 1. Uživatelským

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o.

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Úvod 2 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE PROGRAMU... 4 A. INSTALACE NA SAMOSTATNÝ POČÍTAČ... 4 B. SÍŤOVÁ INSTALACE... 10 3. PRACOVNÍ PROSTOR

Více

3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0

3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0 3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál Obsah 1 Instalace... 2 1.1. Hardwarové požadavky... 2 2. 3D tisk... 3 2.1. Vstupní data... 3 2.2. Technologie tisku... 3 2.3. G-kód... 4 2.4. Materiály... 4 3.

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

SPIRIT 2013. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2013. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2013 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2013 (SPIRIT 2013 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více