CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura"

Transkript

1 CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura

2 2

3 Obsah ÚVOD CAD SYSTÉMY Rozdělení CAx technologií do oblastí DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI Co umí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu Co neumí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu KONSTRUOVÁNÍ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR Pravidla při tvorbě náčrtu součástí Drobné rady pro usnadnění kreslení náčrtu Seznam užitečných kláves a příkazů TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ V AUTODESK INVENTORU Vytváříme 3D model Příklad svařovaná konzola Analýza součásti Tvorba výkresové dokumentace

4 Použité piktogramy: Cíle kapitoly (tématu) textu Časová náročnost daného tématu Použitá literatura: Terminologie: Obrázky Otázky k danému tématu: Cad systémy 2 hodiny Dostupné CAD systémy v současnosti 2 hodiny Konstruování v programu autodesk inventor 3 hodiny Konstruování v programu autodesk inventor 3 hodiny 4

5 Cíle: 1. Seznámení s novými technologiemi v oblasti CAD konstruování 3D parametrické systémy 2. Výklad rozdělení CAD systémů a získání celkového přehledu o jejich funkci. 3. Získání praktické dovednosti s ovládáním programu Autodesk Inventor 4. Zvládnutí příkladu tvorby modelu svařované konzoly. 5. Seznámení s možnostmi pevnostní analýzy (FEM výpočty) integrované v prostředí programu Autodesk Inventor. 6. Generování výkresu svařované konzoly z předem vymodelovaných součástí. Klíčová slova: Autodesk Inventor, CAD, parametrické konstruování, FEM, 3D model, 5

6 ÚVOD Současný vývoj technologií v oblasti CAD systémů, obecně konstruování s počítačovou podporou, klade stále vyšší nároky na znalosti a také uplatňování v praxi těchto systémů. Proto vznikla tato učební pomůcka, která sice nepodává komplexní obraz těchto technologií, avšak je pouze pilotním průvodcem, který má navést některé pedagogy k zavedení CAD technologií do svých učeben. Především pak systémy 3D parametrického modelování, které zcela převládly původní neparametrické konstruování. V praxi se oba přístupy vhodně doplňují. CAD technologie nalézají široké uplatnění zvláště ve strojírenství a elektrotechnice. Součástí naší školy je svařovací škola a v této oblasti se také kladou požadavky na studenty, aby uměli správně číst technickou dokumentaci. K těmto účelům je v učební pomůcce uveden příklad svařované konzoly i s pevnostní analýzou. Systémy CAD umožňují efektivní tvorbu 2D technické dokumentace, 3D modelů budoucích výrobků, generování G - kódů pro CNC stroje. CAD systémy pronikají do mnoha odborných předmětů a praktického vyučování naší technicky zaměřené školy. CAD a CAM technologie jsou nástroji výroby s nimiž žáci pracují v praktickém vyučování což umožňuje vytvořit model provázané výuky teoretického a praktického vyučování. Snažíme se o rozšíření profesní gramotnosti našich žáků v návaznosti na stav průmyslové praxe v EU, vytvoření podmínek pro trvalou přípravu studentů na další studium, průběžně rozvíjet jejich profesní zdatnost a usnadnit tak jejich uplatnění na trhu práce. 6

7 1 CAD SYSTÉMY Obrázek 1: Rozdělení CAD systémů CAD systémy (Computer Aided Design) jsou programové nástroje určené pro použití ve všech etapách výrobního procesu, ve vývoji, konstrukci a technologické přípravě výroby. Oblast CAD je jen jednou součástí, kde došlo k nasazení výpočetní techniky v průmyslu. Souhrnně je toto nasazení označeno jako CA technologie. Zkratka CAx znamená Computer Aided počítačová podpora. CAx technologie znamenají účelné a maximální využití nasazení prostředků výpočetní techniky (technického i programového vybavení), které podporuje tvůrčí přístup uživatele (konstruktéra, technologa, výpočtáře a dalších profesí) při řešení úloh souvisejících s výrobním procesem. 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí CAD CAP CAPP CAQ CAPE CAE CAM CIM Computer Aided Design, počítačem podporované konstruování Computer Aided Programing, počítačem řízená technologie prucesů Computer Process Planning, počítačem podporované plánování procesů Computer Intergarted Quality, počítačem podporovaná kontrola kvality Computer Aided Production Engineering, počítačem řízená produkce Computer Aided Engineering, počítačem podporované výpočty (FEM) Computer Aided Manufacturing, počítačem podporovaná výroba Computer Integrated Manufacturing, počítačově integrovaná výroba 7

8 Zkratka CAD Počítačová podpora konstruování, zahrnuje všechny programové nástroje určené pro proces technologií konstruování. Znamená to, že slouží k návrhu a optimalizaci konstrukčního řešení. Samotnou oblast CAD technologií lze dále rozdělit na jednotlivé oblasti, například takto: CADD Computer Aided Design and Drafting CAPD Computer Aided Pipe Design FEM Finite Element Method (v tomo případě je častěji používána zkratka CAE Computer Aided Engineering GIS Geografical Information System CAM Computer Aided Manufacturing Všechny CAD systémy jsou nástroje. Z toho důvodu je k nim potřebné i přistupovat. Samotná znalost libovolného CAD systému v žádném případě nezaručí, že ten, kdo bude se systémem pracovat, bude dobrým konstruktérem. Nasazení CAD technologií přineslo kvalitativní posun v metodice konstruování. CAD systémy prošly několika vývojovými etapami. Všechny etapy byly dány vývojem výpočetní techniky. Sálové počítače dovolovaly vytvářet dvourozměrnou výkresovou dokumentaci, pracovní stanice dokázaly vykreslit na vektorové obrazovce trojrozměrné objekty (1), jejichž tvary byly zadány souřadnicemi z klávesnice. Nástupem osobních počítačů se mnohem více zpřístupnila možnost vytváření výkresové dokumentace. Zvýšením výkonu osobních počítačů bylo umožněno trojrozměrné modelování, převod modelů do výkresové dokumentace a jejich následné vizualizace a animace. V procesu konstruování se plně využívá CAD systémů, což poskytuje tyto výhody: snadná spolupráce mezi zainteresovanými pracovníky snadná tvorba velkého počtu variant a modifikací návrhu využití optimalizačních metod dokonalý informační systém Činnosti, které musí konstrukce zajišťovat v procesu konstruování: zadání technického úkolu a zpracování technických podmínek předběžné výpočty s vypracováním projektu normalizační a technicko-ekonomické zhodnocení návrhu zhotovení výkresů sestav a výrobních výkresů, schémat zapojení zhotovení kusovníků, kontrolních sestav a montážních výkresů účast při výrobě prototypu nebo přímo při zahájení výroby, opravy výkresové dokumentace 8

9 návrhy na externí objednávky, podklady pro balení a dopravu výrobku návody na obsluhu a užívání výrobku, vytvoření prospektů Proces konstruování lze rozdělit do těchto kroků: prozkoumání požadavku definice problému syntéza analýza a optimalizace vyhodnocení provedení projektu Konstruování součástí může být charakterizováno jako zpracování databáze, která obsahuje geometrické a materiálové charakteristiky dané součásti. Na základě této databáze jsou vygenerovány výkresy pro výrobu. Metoda CAD je tedy sled počítačově podporovaných kroků, které končí výrobou. CAD nelze zaměňovat za pouhé kreslení nebo modelování. Počítačová grafika je sice důležitou součástí CAD, ale podstatnou částí je analýza (například pevnostní výpočty) součásti před zahájením výroby, čím se projeví velká časová úspora. Moduly CAD je možné rozdělit do čtyřech kategorií: geometrické modelování inženýrská analýza posouzení konstrukce vypracování a vyhotovení výkresové dokumentace Inženýrská analýza spočívá v nalezení vhodného popisu součásti, stanovení rozměrů a designu celé konstrukce, vyrobitelnosti a pevnosti součásti. Kreslení výkresové dokumentace spočívá ve vytvoření jednotného vzhledu výkresů a přizpůsobení pro rychlý výstup na kreslícím zařízení nebo tiskárnu. (2) Kontrolní otázky: 1. Co znamená v konstrukční technologii označení CAD a CAM. 2. Proces konstruování je složen z několika zásadních činností, vyjmenujte které to jsou. 3. Vyjmenujte některé hlavní výhody nasazení CAD systémů v konstrukci a také výhody propojení s CAM systémem ve výrobní procesu. 9

10 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI Používání CAD aplikací v předvýrobní etapě zejména strojírenské výroby je v současné době již běžnou záležitostí v převážné většině firem. Z hlediska zkušeností pracovníků a v neposlední řadě také z hlediska historického vývoje českých firem v posledním desetiletí patří mezi často používané softwarové produkty například MicroStation, Solid Works, Solid Edge, Pro/Engineer, DesignSpace, Cadkey, Catia, Unigraphics. Velmi rozšířeným je však v ČR zejména software firmy Autodesk. Dnes jsou to produkty AutoCAD 2000 až (nejnovější verze) pro práci ve 2D, déle pak Mechanical Desktop 4 a Mechanical Desktop 2011 pro práci ve 3D. Pro potřebu adaptivního parametrického modelování byl vyvinut Autodesk Inventor, v současné době verze 11. SolidWorks Software SolidWorks Premium sjednocuje širokou škálu nástrojů 3D strojírenského navrhování, ověření návrhu, správy produktových dat, komunikace návrhu a nástrojů pro zvýšení produktivity do jediného, cenově dostupného balíku. Software SolidWorks Simulation umožňuje otestovat vámi navržený výrobek v reálných provozních podmínkách dříve, než je odeslán do výroby, čímž šetří čas a náklady vynaložené na tvorbu fyzických prototypů. Produkty: Software SolidWorks Simulation Premium Software SolidWorks Simulation Professional Software SolidWorks Flow Simulation NX NX (dříve Unigraphics) je komerční CAD/CAM/CAE program pro podporu činností v konstrukci a výrobě. Umožňuje provést ideový návrh, výpočty, simulace a analýzy, modelování jednotlivých dílů i celých sestav, tvorbu výkresové dokumentace, programování NC obráběcích a měřících strojů, simulaci obrábění, kontrolu kvality, správu dat a projektů a integraci do podnikového informačního systému. NX je moderní modulární systém s plnou asociativitou všech spolupracujících modulů, postavený nad jednotnou grafickou objektově orientovanou databází. To umožňuje souběžnou práci týmu řešitelů (Collaborative Engineering). V praxi to znamená, že již v určité fázi rozpracovanosti modelu lze současně provádět pevnostní a kinematické výpočty, případně i další analýzy a simulace. Souběžně s projektanty mohou konstruktéři zpracovávat výkresovou dokumentaci, technologové mohou připravovat NC programy. Tzv. Master Model Koncept zajišťuje jednoznačné provedení změn ve všech těchto navazujících činnostech. Znamená to, že model je určujícím prvkem, na němž jsou prováděny všechny modifikace, které se přenášejí do všech rozpracovaných aplikací. Autodesk Inventor Autodesk Inventor je světově nejprodávanější CAD aplikace pro strojírenskou 3D konstrukci výkonná aplikace od Autodesku, výrobce nejrozšířenější CAD aplikace - AutoCADu. Ve světě bylo dosud (7/2008) instalováno přes licencí Inventoru (každých 5 minut přejde někdo na Inventor). Firma CAD Studio je autorem českých lokalizací Inventoru a dodavatelem Inventoru i podnikových řešení postavených na této CAD aplikaci. 10

11 Autodesk Inventor vám umožní: být produktivní již od prvního dne jeho použití pracovat s obzvláště vysokým výkonem při rozsáhlých sestavách vytvářet náčrty s prvotním řešením funkčnosti a následným řešením tvaru používat existující DWG výkresy AutoCADu intuitivně vytvářet a modifikovat konstrukční sestavy zachytit, sdílet a opakovaně využívat konstrukční znalosti pracovat paralelně v širším týmu konstruktérů používat konstrukční údaje o výrobku kdykoliv a kdekoliv pracovat s rozhraním, které sleduje vaše pracovní postupy vytvářet 2D výkresovou dokumentaci rychleji a přesněji než pomocí 2D CAD nástrojů Co umí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu Aplikovat zatížení a vazby (reakční síly) na součást Měnit hrubost sítě volba hustoty sítě elementů Volba typu analýzy zátěžová, modální nebo obě Volba různých režimů v zobrazení včetně barev a jejich rozestupů Simulace chování součástí - animace Generování zpráv 2.2 Co neumí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu Modul neumí výpočty na sestavách, ale jen na jednotlivých modelech Umožňuje použití materiálů, které mají stejnorodé vlastnosti ve všech směrech v prostoru a lineárně závislé. Je určen pro výpočty statických úloh, kdy se zatížení s časem nemění Nelze řešit nestabilní úlohy např. pruty namáhané na vzpěr V následujícím textu se zaměříme na CAD systém Autodesk Inventor. Zajímavostí tohoto produktu je, že byla uvolněna školní licence pro učitele a studenty. Podmínkou je registrace která je vázaná na školy uvedené v databázi firmy Autodesk. Student navštěvující školu, která je zařazena do Autodesk Academia Programu získá i další zajímavé výhody. O členství v Autodesk Academia Programu se může ucházet každá česká a slovenská škola akreditovaná jako vzdělávací instituce u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 11

12 Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte některé dostupné programové produkty v oblasti konstrukčních systémů CAD. 2. Jaký je hlavní rozdíl mezi parametrickým a neparametrickým konstruováním. 3. K čemu slouží FEM modelář (některé aplikace). 4. Do jaké kategorie CAD systémů patří Autodesk Inventor. (3D parametrický, 2D, jiný...) 5. Jaký typ licence programového vybavení lze použít pro školy a vzdělávací střediska v oblasti CAD technologií. 12

13 3 KONSTRUOVÁNÍ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR Program Autodesk Inventor je zcela parametrický CAD systém, proto je zde dodržena zásada náčrtových návrhů, které se následně propojí vazbami a kótami, které řídí geometrii obrazce. Typy vazeb jsou jak numerické co do rozměrů, tak geometrické. 3.1 Pravidla při tvorbě náčrtu součástí Náčrt by měl být co nejjednodušší a nakreslen od ruky. Úpravy tvaru součásti, jako je např. sražení nebo zaoblení lze provést na hotovém modelu s použitím daných funkcí. Pokud tyto úpravy nakreslíme již do náčrtu, tak musíme vše zakótovat a přidat patřičné vazby, což může zhoršit stabilitu náčrtu. Postupujeme systémem náčrt - vazby - kóty. Nakreslíme náčrt od ruky bez umístění v souřadném systému a bez přesného nadefinování rozměrů. Poté použijeme vazby na jednotlivé entity a náčrt se sám tvarově upraví. Pro určení přesných rozměrů náčrt okótujeme. Pro přesné definování součásti je nutné použít 2D vazby jako je např. rovnoběžnost, tečnost, kolmost a pod. Náčrt okótujeme pomocí hlavních kót a kótami, které jsou nutné pro dodržení tvaru a rozměrů náčrtu. Nemusí se kótovat vše, ale je nutné promyslet, jak hotovou součást využijeme např. do dalších sestav a zda se podle ní budou upravovat rozměry dalších součástí (délky šroubů, čepů a pod.) Pokud je náčrt zakreslen se všemi vazbami, tak se probarví černě a tím nám dává najevo jeho kompletní zadání. Jestliže nejde něco dokreslit nebo upravit, je nutné zkontrolovat 2D vazby, eventuálně některé vazby odstranit. 3.2 Drobné rady pro usnadnění kreslení náčrtu Pokud potřebujete nakreslit oblouk tečně navazující na úsečku, použijte příkaz úsečka a klikněte levým tlačítkem myši na koncový bod nějaké existující úsečky, držte levé tlačítko a tažením myší se vykreslí se tečný oblouk. Pokud potřebujete nakreslit kolmici k úsečce, použijte příkaz Úsečka a klikněte levým tlačítkem myši na existující úsečku a se stisknutým levým tlačítkem myší pohybujte. Takto se vykreslí kolmice od úsečky směrem ke kurzoru. Pokud potřebujete nakreslit tangentu ke kružnici nebo oblouku, po stisku příkazu Úsečka klikněte na kružnici a se stisknutým levým tlačítkem myši táhněte a dojde k nakreslení tangenciální úsečky v jakékoliv poloze kurzoru. Pokud potřebujete nakreslit radiály ke kružnici nebo oblouku, tak je postup stejný s předchozím případem s tím rozdílem, že se myší táhnete radiálně. Pak se již vykreslují jen radiály v každé poloze kurzoru. Pokud potřebujete nakreslit křivku tak, aby byla tečnou k úsečce, použijte příkaz Spline, klikněte levým tlačítkem myši na koncový bod úsečky a držením levého tlačítka myši a táhnutím se nakreslí křivka tečná k úsečce. Pokud není aktivní žádný příkaz, můžete použít stisk pravého tlačítka myši k vyvolání lokální nabídky, kde je možné využít pro práci v Inventoru běžné nejpoužívanější příkazy. Pokud používáte pro zrychlení kreslení tzv. horké klávesy, tak je zde uveden jejich přehled. Některé 13

14 z nich jsou aktivní pouze v určitých prostředích. Program Autodesk Inventor se používá nejen pro kreslení jednotlivých součástí, ale hlavně ke zkompletování celých sestav a případně k animacím jednotlivých komponent v sestavách. Je proto nutné, aby výkresy součástí i sestav byly uloženy ve stejném projektu adresáři. Při tvorbě sestav dochází k propojení mezi jednotlivými díly a je potřeba zajistit správné propojení mezi soubory. Pokud přemístíte nějaký soubor na jiné místo, než byl původně při tvorbě sestav, dochází k narušení propojení. 14

15 3.3 Seznam užitečných kláves a příkazů Klávesa výsledek F1 Nápověda pro aktivní příkaz nebo dialog. F2 Panoramuje grafické okno. F3 Přibližuje nebo oddaluje v grafickém okně. F4 Otáčí objekty v grafickém okně. F5 Vrátí se do předchozího pohledu. B Přidá pozici do výkresu C Přidá vazbu sestavy D Přidá kótu do náčrtu nebo výkresu E Vysune profil F Přidá rámeček tolerance do výkresu H Přidá konstrukční prvek díra L Vytvoří úsečku nebo oblouk O Přidá staniční kótu P Umístí komponent v aktuální sestavě R Vytvoří konstrukční prvek rotace S Vytvoří náčrt na ploše nebo rovině T Posunuje součástí v aktuálním prezentačním souboru Esc Delete Backspace Ukončí příkaz Vymaže vybrané objekty Při aktivním nástroji Čára odstraní poslední nakreslený úsek Alt + protažení myši V sestavách použije vazbu proti sobě. V náčrtu posunuje tvarovými body Ctrl + posunutí Přidá nebo odstraní objekty z výběrové množiny Shift + klepnutí pravým tlač. Aktivuje nabídku nástrojů pro výběr Ctrl + Y Aktivuje funkci Znovu (vezme zpět poslední akci) Ctrl + Z Aktivuje Zpět (vrátí zpět poslední akci) Mezerník Když je aktivní nástroj 3D rotace, přepíná mezi dynamickou rotací a standardními izometrickými pohledy a pohledy jedné roviny. Tabulka 1: funkční klávesy V tabulce 1 je zkrácený výpis příkazů programu Autodesk Inventor a to hlavně z důvodu vytváření prvního projektu s tímto programem. Jeho možnosti mnohonásobně převyšují tuto učební pomůcku určenou pro první seznámení s modelováním 3D součástí a jejich analýzy. 15

16 Kontrolní otázky: 1. Popište v několika krocích postup kreslení náčrtu v prostředí Autodesk Inventor. 2. U neparametrického konstruování geometrie obrazce řídí kóty. Jak je to u parametrického konstruování? 3. Jaké konstrukční (grafické) výstupy je program Autodesk Inventor schopen produkovat 4 TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ V AUTODESK INVENTORU Návrh nového výrobku se skládá nejen z tvorby vlastní geometrie. V řadě případů již konstruktér je tím, kdo musí správně zvolit technologii výroby daného dílu, podsestavy nebo sestavy. S technologií svařování musí počítat již konstruktér. (3) Nejen, že musí při tvorbě nového dílu zvážit materiál s ohledem na svařitelnost a mechanické vlastnosti, ale musí správně dimenzovat velikosti svarů z hlediska jejich únosnosti při budoucím zatížení. Toto zvážení je z jedné strany dáno technickými požadavky, z druhé strany ekonomickými hledisky, které výrazně ovlivňují výslednou cenu produktu. V oblasti tvorby podsestav a sestav si své místo stále častěji nachází svařování. Svařování je technologií, která se zabývá tvorbou nerozebiratelných spojení jednoho nebo více dílů. Při svařování dochází k natavení materiálu a k vzniku svaru. Podmínkou vzniku kvalitního spoje je technologická vlastnost, kterou nazýváme svařitelnost. Existuje celá řada způsobů svařování, ale bezesporu jedním z nejpoužívanějších je svařování v ochranné atmosféře. Obrázek 2: Ukázka tvorby z Autodesk Inventoru Svařování je často označováno jako technologie budoucnosti (Inventor) Autoři CAD aplikací se proto snaží svým uživatelům usnadnit návrh svařovaných dílů pomocí 16

17 speciálně tomu určených funkcí a modulů. U 2D systémů se jedná především o pomůcky pro výpočet svarů a jejich správné kótování (TDS-Technik), u 3D systémů se maximálně využívá filosofie napřed modeluj a pak kresli výkres. Parametrické modeláře proto obsahují nástroje, které umožňují navrhovat svarek tak, jak bude vyráběn. Všechny tyto operace se zobrazují v prohlížeči sestavy jako samostatné položky: modelování, modelování součástí sestavy příprava, zahrnuje všechny operace nutné pro vytvoření svaru (například úkosy) svařování obsahuje výkonné nástroje pro generování svarů a jejich značek obrobení umožňuje výsledný svarek obrobit s ohledem na přídavky materiálu Obrázek 3: Tvorba svarů v Autodesk Inventoru Technologické operace jsou zobrazovány přímo v návrhu svarku. Samozřejmě všechny tyto fáze jsou zdrojem informace pro budoucí tvorbu výkresové dokumentace a případné kontrolní výpočty. Součástí moderních 3D aplikací jsou také integrované pomůcky pro návrh vhodné velikosti svaru a jeho kontroly pro danou dimenzi svarku. Obrázek 4: Dialog pro výběr typu namáhání svaru Jednotlivé úkony se zaznamenávají v prohlížeči sestavy a lze je spojit s výpočty 17

18 4.1 Vytváříme 3D model Po vytvoření náčrtu geometrie součásti lze přejít do jejího 3D modelování. Tyto kroky nyní budou zobrazovány postupně za sebou na ilustrační příkladu: 4.2 Příklad svařovaná konzola Zadaní: Navrhněte svařovanou konzolu podle náčrtu. Vytvořte 3D model sestavy konzoly, převeďte konzolu na svařenec, proveďte pevnostní analýzu a na závěr z dosud utvořených souborů sestavte výkresovou dokumentaci včetně označení použitých svarů. Náčrt konzoly: Obrázek 5: Zadání rozměrů konzoly 18

19 Parametry konzoly a jejího zatížení: součást popis parametr hodnota jednotky výška h1 200 mm šířka b1 100 mm tloušťka s1 12 mm výška h 130 mm vyložení nosníku l 232 mm tloušťka s2 12 mm délka c 80 mm šířka a 50 mm tloušťka s3 8 mm Zatěžující síla F 7500 N Základová deska Žebro Příložka Tabulka 2: rozměry a zatížení konzoly Parametry svarů konzoly: součást popis parametr hodnota jednotky Svar žebro základová deska Koutový svar t1 6 mm Svar žebro - příložka Koutový svar t2 4 mm Svary Dovolené napětí τds 70 MPa Tabulka 3: parametry svarů Nejdříve si vytvoříme náčrty jednotlivých dílů konzoly. Pokud spustíme program Inventor, tak budeme mít přednastaven režim tvorby náčrtu, jinak je možné se přepnout pomocí příkazu 2D náčrt. V režimu náčrt provedeme kótování se zadanými rozměry. Snažíme se o přesné kótování, protože jej v následujícím konstruování využijeme. Všechny díly konzoly převedeme do třírozměrné součásti pomocí příkazu vysunutí (E) a uložíme jednotlivé součásti konzoly. 19

20 Obrázek 8: Příložka Obrázek 6: Základna Obrázek 7: Rameno S dílů vytvoříme sestavu konzoly, kterou následně převedeme na svařenec. Inventor nám po této operaci nabídne možnosti svarů. V dialogovém okně vybereme typ a parametry svarů s možností vytvořit kótu. Obrázek 9: Vytvořený svařenec 20

21 Obrázek 10: Dialog pro kótování svaru Jakmile máme vybrán typ svarů přistoupíme k zadání ploch, které mají být svařeny. Postup zadávání ploch opakujeme pro všechny svary. Po zadání všech svarů přistoupíme k pevnostní analýze svařence. Podrobný popis kótování svarů je možné nalézt v (4) a také v příloze č Analýza součásti Pro pevnostní analýzu program Inventor používá řadu numerických metod. Nejvýznamnější je metoda konečných prvků. Obecně platí, že metoda konečných prvků (MKP) je numerická metoda sloužící k simulaci průběhů napětí, deformací vlastních frekvencí, proudění tepla jevů elektromagnetismu, proudění tekutin atd. na vytvořeném fyzikálním modelu. Její princip spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvků, přičemž zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých uzlových bodech. MKP je užívána především pro kontrolu již navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického (nejvíce namáhaného) místa konstrukce. Ačkoliv jsou principy této metody známy již delší dobu, k jejímu masovému využití došlo teprve s nástupem moderní výpočetní techniky. MKP nachází uplatnění v mnoha oborech při vývoji produktů, zpravidla v oblasti strojního inženýrství (např. letecký a automobilní průmysl, biomechanika). Některé moderní MKP programy obsahují specifické nástroje (tepelné, elektromagnetické, fluidní a strukturální simulace). MKP umožňuje detailní zobrazení struktur při ohýbání nebo kroucení, kompletní návrh, testování a optimalizaci ještě před vyrobením prototypu. 21

22 Tento mocný nástroj pro navrhování výrazně zlepšil i úroveň technických výkresů a způsob konstruování v mnohých průmyslových aplikacích. Zavedení MKP se výrazně snížila doba, od původního návrhu k hotovému výrobku. Stručně řečeno, k výhodám MKP patří především virtuální proto-typování, méně fyzických prototypů, rychlejší a méně nákladný konstrukční cyklus, zvýšení produktivity a snížení nákladů. Pro naši svařenou konzolu vybereme příkaz Pevnostní analýza. V dialogu je nutné zadat velikost síly a body ve kterých působí na konzolu. Také je potřebné zadat pevnou vazbu, v našem případě se jedná o základnu konzoly. Pro úspěšný výpočet pevnostní analýzy ještě určíme z jakého materiálu má být konzola vyrobena, pro náš příklad zadáme materiál měkká ocel. Ještě máme možnost zadat parametry sítě. Čím větší je počet uzlů sítě, tím náročnější je výpočet na čas a prostředky výpočetní techniky. Menší počet uzlů nám snižuje přesnost numerického modelu a soustava se jeví tužší než ve skutečnosti. Prakticky je třeba nalézt vhodný kompromis ve spojení se zkušeností konstruktéra a technologa. Pokud vše proběhne v pořádku můžeme spustit simulaci. Po výpočtu dostaneme následující obrázek. Obrázek 11: Pevnostní analýza svařené konzoly Zobrazeno je redukované napětí působící v materiálu konzoly. Z hlediska technologa je možné se zaměřit na namáhání svarů a dovolené napětí v materiálu. Z hlediska konstruktéra zase na 22

23 deformaci způsobenou zatěžovací silou. Energetická teorie smykových napětí - von Mises (Huber, Mises, Hencky) HMH Tato teorie nejlépe vyhovuje výsledkům zkoušek pro houževnaté materiály a její algoritmus je přednastaven v metodě konečných prvků FEM programu Autodesk Inventor. (5) Pomocí nástroje sonda lze lokálně vyšetřit hodnoty napětí nebo lze vytvořit kompletní sestavu analýzy, která obsahuje obrazce namáhání ve všech osách a deformace součásti. Kontrolní otázky: 1. Jaké programové nadstavby se používají při tvorbě svařenců pro 2D a 3D modelování? 2. Jaká nejvýznamnější numerická metoda je použita pro pevnostní analýzu v prostředí Autodesk Inventoru? 3. Co je výsledkem pevnostní analýzy (FEM) v programu Autodesk Inventor? 4.4 Tvorba výkresové dokumentace Poslední částí našeho příkladu bude vytvoření výkresové dokumentace z dosud připravených dat. V programu Inventor je zcela jiný postup tvorby výkresů než v programech typu AutoCADu. Samotný model se již nekreslí, ale použije se vymodelovaných částí, které se obtisknou na plochu výkresu. Dále se již pouze upravují pro větší přehlednost, zobrazují se řezy nebo odvozené pohledy, a upravují se kóty. Z nabídky nových souborů vybereme možnost Norma.idw, což jsou soubory výkresů Inventoru. Tyto výkresy jdou samozřejmě exportovat do velkého množství formátů - *.dwg, *.dwf nebo i formátů obrázkového typu *.jpg apod. Po načtení výkresu se nám objeví formát A2 s předdefinovaným razítkem. Můžeme si tedy upravit razítko podle svých požadavků. V prohlížeči si najdeme symbol razítka a zvolíme Upravit definici. Další možnou úpravou výkresu je změna formátu. Výchozí formát je nastaven na A2. Protože budeme nyní kreslit jen jednu součást, nastavíme výkres na A3. V prohlížeči klepneme pravým tlačítkem na List, a zvolíme Upravit list. V dialogu vybereme požadovaný formát. Pokud chceme, můžeme ještě provést další úpravy, jako např. umístění razítka. Spustíme příkaz Základní pohled, kde se nám zobrazí dialogové okno výkresových pohledů. Zvolíme si součástku, kterou chceme zobrazovat, a můžeme si všimnout, že se nám již modeluje skica budoucího pohledu. Dále si určíme typ pohledu, který zobrazíme, a nastavíme viditelnost hran, pro náš případ skryjeme neviditelné hrany. V nastavení na dalších kartách můžeme např. zobrazit tangenciální hrany, což je mnohdy hodí, v tomto případě to však nemá smysl. Dalším krokem bude vygenerování kót. Kóty se samozřejmě dají dodat ručně, je zde však pomůcka, která nám zajistí obnovení kót z náčrtků při modelování tělesa. Při kompletnosti okótovaného tvaru 23

24 v náčrtku černala geometrie tělesa a tím nám program hlídal kompletnost kótování. Toho nyní využijeme, když zpětně vygenerujeme rozměry, a máme jistotu, že budou kompletní. Stiskneme tedy pravé tlačítko myši a z kontextové nabídky vybereme příkaz Obnovit rozměry. Poté v dialogu vybereme pohled, který máme ve výkrese jediný, a vybereme rozměry, které chceme obnovit, můžeme klidně všechny. Výsledek by měl vypadat následovně: Obrázek 12: Výkres konzoly Poslední úpravou, kterou ve výkresu provedeme je doplnění údajů v razítku. Část údajů v razítku je vložena napevno, jako předepsané kolonky, a část je vyplňována vlastnostmi výkresu. Klepneme tedy pravým tlačítkem myši na textové pole v prohlížeči modelu a zvolíme Upravit textové pole. Na závěr jedno malé upozornění. Program Autodesk Inventor je velice rozsáhlý systém, je možné ve výkresovém prostoru využít všech předem nastavených hodnot v modelovém prostoru a tím tak práci automatizovat, ovšem je nutné si uvědomit, že výkresový prostor umožňuje konstruktérovi již volnější přístup k editování symbolů a značek ve výkrese a je na jeho zodpovědnosti jak bude vypadat celkový výstup. Toto byl pouze skromný úvod do možností programu Inventor, jeho funkce daleko přesahují rámec této učební pomůcky, proto berte výše uvedený příklad jako motivaci pro další studium této oblasti CAD systémů. 24

25 Kontrolní otázky: 1. Objasněte rozdíly mezi modelovým a výkresovým prostorem. 2. Jak je možné přenést hodnoty rozměrů součásti do výkresového prostoru jako kóty? 3. Je možné úplně spoléhat na automatizaci kótování v prostředí programu Inventor? 4. Ve kterém editačním prostoru se provádějí změny geometrie součásti? 5. Jak lze jednoduše změnit typ svaru na svařenci? 6. Programem vytvořený svarek představuje: sestavu, množinu dílců nebo jednu součást? 25

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1

SYSTÉMY CAD. Přednáška č.1 SYSTÉMY CAD Přednáška č.1 Úvod Přednášky, cvičení Ing. Zbyněk KOPECKÝ, zbynek.kopecky@upce.cz FEI Univerzita Pardubice Úkoly předmětu seznámit posluchače se zásadami tvorby technické dokumentace, zejména

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů Prezentace projektu SIPVZ ČR MŠMT prosinec 2006 Autor: Ing. Laďka Krejčí 2 Co nás vedlo k vytvoření projektu?

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Vytváření struktur metodou 3D litografie Vytváření struktur metodou 3D litografie I. Úvod 3D litografie (stereolitografie) je variantou 3D tisku, která pro vytváření modelů, prototypů a strukturovaných povrchů využívá metod 2D fotolitografie.

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka AutoCAD 2010 Učebnice Computer Press, a. s. Brno 2011 AutoCAD 2010 Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Redaktor: Jan Homola

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy II. (AutoCAD) Praha 2012 Bc. Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Základy ovládání software AlphaCAM

Základy ovládání software AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Základy ovládání software AlphaCAM

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více