Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?"

Transkript

1 standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších součástí. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení je ruční programování moderních CNC obráběcích strojů pomalý, neefektivní a nepřesný proces. Obzvláště pak tam, kde obráběná součást obsahuje obecné tvarové plochy, komplexní prizmatické útvary nebo jejich kombinaci. Díky Computer Aided Manufacturing (CAM) systému pro programování CNC strojů je možné snížit výrobní čas, eliminovat riziko programátorských chyb a výrazně zvýšit celkovou produktivitu CNC obrábění. Jak CAM pracuje? CAM systém generuje NC kód, který je založen na CAD (Computer Aided Design) modelu obráběné součásti. Model dílce může být vytvořen díky konstrukčním funkcím přímo v CAM systému nebo může být importován z jiného CAD software. Nezávisle na použité metodě, je v CAM systému součást graficky prezentována od návrhu technologie až po generování NC kódu. Efektivní CAM systém nabízí komplexní strategie obrábění pro danou komponentu nebo skupinu komponent, včetně řezných rychlostí, materiálových a nástrojových informací a měl by být schopen vytvářet NC kód pro jakýkoliv typ CNC obráběcího stroje. Proč používat EdgeCAM? Nasazení CAM systému EdgeCAM je rychlé a snadné. Jedná se o software na platformě Windows, který je určen pro všechny uživatele, požadující vysoké nároky na kvalitu výroby. Anglická firma Pathtrace Engineering Systems, vyvíjející EdgeCAM, má více jak 20 leté zkušenosti v oboru obrábění, získané díky spolupráci s více než výrobními společnostmi po celém světě. Díky tomu EdgeCAM obsahuje celou řadu užitečných a vysoce produktivních nástrojů: EdgeCAM Solid Obráběč se stal vedoucím řešením pro CAM systémy založené na obrábění 3D Solid modelů. Bez převodu načítá přímo soubory z CAD systémů: EdgeCAM Part Modelář, Autodesk Inventor, SolidWorks, Pro/EN- GINEER, Solid Edge, CATIA V5 a dalších CAD systémů založených na jádru Parasolid. Dráhy nástrojů generované v EdgeCAM zůstávají asociativní k původnímu CAD modelu při tvorbě technologie i její editaci. EdgeCAM také importuje soubory v těchto formátech: IGES, DXF, VDA, Parasolid, ACIS, CATIA V4 a AUTOCAD EdgeCAM Part Modelář nabízí tvorbu 3D Solid modelů včetně sestav a 2D výkresové dokumentace. Samozřejmostí je úprava Solid modelů z jiných CAD systémů. EdgeCAM Konstruktér Postprocesorů dokáže jednoduše vytvořit postprocesor pro jakýkoliv typ CNC stroje, který obsahuje model stroje včetně všech pohyblivých částí. EdgeCAM ale dokáže daleko víc než jen generovat NC kód! Díky nástrojům pro zvýšení produktivity EdgeCAM navrhuje obráběcí strategie, které optimalizují dráhy nástrojů, eliminují přejezdy a obrábění vzduchu, maximalizují životnost nástrojů, snižují čas nutný pro programování a výrazně zvyšují celkovou produktivitu obrábění.

2 s t a n d a r d p r Produktivní frézování EdgeCAM nabízí pro technologii výroby celou řadu flexibilních frézovacích cyklů. Efektivita obrábění je maximalizována jak pří výrobě jednoduchých a hranových součástí, tak i pro velkou a složitou plošnou geometrii a Solid modely. Komplexní řešení S EdgeCAM máte k dispozici obrábění 2D a 2,5D skříňových součástí kombinované s výkonnými obráběcími strategiemi pro 3D Solid modely a obecné tvarové plochy a to vše v jednotném uživatelsky přívětivém prostředí EdgeCAM. Inteligentní Hrubování Pokročilý hrubovací cyklus EdgeCAM vytvoří optimální dráhu nástroje pro hrubování součásti s ostrůvky, otevřenými nebo uzavřenými kapsami a s otevřenými profily v jednom snadno definovatelném cyklu. Tento cyklus pracuje s řádkovací nebo koncentrickou strategií odebírání materiálu s možností zpětného odřezání schodků mezi záběry směrem ode dna nahoru. Inteligentní hrubovací cyklus v EdgeCAM automaticky použije nejefektivnější způsob nájezdu do záběru pro každou oblast samostatně a vloží trochoidní pohyb tam, kde by mohlo dojít k záběru plnou šířkou frézy. Hrubovací cyklus nabízí také Zbytkové hrubování, díky kterému může být dořezová hrubovací strategie definována použitím menšího nástroje, který bude automaticky obrábět pouze oblasti zbytkového materiálu, který zůstal po obrobení větším nástrojem. V tomto cyklu je polotovar definován dle předchozí operace a tak dochází k značné úspoře přejezdů, eliminaci řezání vzduchu a k rychlému programování jen výběrem menšího nástroje. Dokončovací cykly Dokončovací cyklus může být řízen přesahem dráhy, požadovanou drsností a hloubkou třísky. Díky tomu je možno dosáhnout konstantní drsnosti materiálu při optimalizaci výrobního času. Cykly Tužkové obrábění a Dokončení zbytků se používají k dobrání materiálu po předchozí dokončovací operaci s větším nástrojem. Dokončení Tužkovým frézováním vytváří jednoduchý průchod podél vnitřních okrajů a ohybů s možností definice více průchodů zatímco Dokončení zbytků je operace typicky užívaná pro obrábění vnitřních rádiusů. Dokončení rovinných ploch automaticky detekuje ploché oblasti modelu a aplikuje dokonalý způsob jejich obrobení čelní frézou s možností obrobení zbytkového materiálu při předchozím použití velké frézy. Prizmatické profilování Obrábění skříňových součástí, které nabízí EdgeCAM je tou nejlepší funkcionalitou ve své třídě. V nabídce je celá řada velmi výkonných 2D cyklů, včetně: hrubování, profilování, drážkování, čelního frézování, gravírování, vrtání, vystružování, vyvrtávání a řezání závitů. Nástroje zvyšující produktivitu EdgeCAM obsahuje celou řadu funkcí navržených pro snížení času nutného k programování a zkrácení výrobních časů na stroji. V NC kódu podporuje: Strojní cykly Podprogramy 2D a 3D kružnice Křivky EdgeCAM obsahuje Databázi nástrojů a materiálů s automatickým návrhem řezných podmínek. Sdružení drah nástrojů z různých komponent pro tvorbu jednoho obráběcího postupu - ideální pro obrobení více součástek na jednom pracovním stole Obráběcí operace mohou být seřazeny pro tvorbu optimálního programu dle výměny nástroje, točení stolu nebo indexace. Obrábění více-osé a z více stran EdgeCAM podporuje obrábění děr, kapes a ploch na různých stěnách součásti, redukuje přípravný čas a plně využívá schopností více-osých strojů. EdgeCAM má plnou podporu pro více-osé frézování, včetně 4 osého rotačního obrábění, 3 osého plus 2 osého plynulého indexování a 5 osého plynulého obrábění. Při obrábění více-stranových součástí nebo více součástí upnutých z více stran upínače, EdgeCAM dokáže nástroj snadno napolohovat ke kterékoliv straně a použít 2D nebo 3D obráběcí cykly. Obráběcí cykly a dráhy nástroje mohou být spojeny v jednu operaci a postup může být optimalizován dle nástroje, indexu nebo točení stolu.

3 o i n t e l i g e n t n í o b r á b ě n í 3 D S o l i d Produktivní soustružení Funkcionalita EdgeCAM nabízí výrobní firmě možnost tvorby NC kódu pro široké spektrum CNC strojů od 2 osých až po více vřetenové a více-osé centra s poháněnými nástroji. Jednoduché ovládání systému a minimalizace obráběcích časů, zvláště na víceúčelových soustružnicko/frézovacích centrech byl hlavní cíl při vývoji nových funkcí EdgeCAM pro soustružení. Soustružení EdgeCAM vytváří pokročilé hrubovací a dokončovací cykly, společně s podporou pro čelní a obvodové soustružení, vyvrtávání a vrtání v jednom pevném cyklu nebo rozvinutém módu. Výpočet drah nástrojů zahrnuje předchozí obrobení materiálu, eliminuje možnost podřezání a zabraňuje tzv. řezání vzduchu. EdgeCAM plně podporuje Sandvik Coromant Wiper plátky pro soustružnické nože, které poskytují jednu z nejefektivnějších metod ke zvýšení produktivity soustružení. Zapichovací cykly Programování vnějších, vnitřních nebo čelních zápichů je pro EdgeCAM snadnou úlohou. Zapichovací cykly umožňují technologovi vytvářet výkonné obráběcí strategie díky využití informací ze Solid modelu. Soustružení závitů Řezání jednochodých, vícechodých, čelních, válcových nebo kuželových závitů je v EdgeCAM snadno programovatelné s podporou výstupu NC kódu do pevných cyklů nebo rozvinutého kódu dle volby uživatele. 4-osé Soustružení Obrábění se dvěmi nástrojovými hlavami je v EdgeCAM možno programovat snadno včetně synchronizace hlav, tak aby bylo dosaženo maximální produktivity. Souběžné a zrcadlené obráběcí cykly plně využívají možností soustruhů se dvěma nástrojovými hlavami. Kontrola a synchronizace pro obě nástrojové hlavy zaručuje maximální efektivitu výroby. Samostatný seznam instrukcí pro každou nástrojovou hlavu poskytuje snadnou editaci synchronizačních bodů a obráběcích instrukcí. Edge- CAM Simulátor poskytuje plnou podporu pro 4-osé soustružnické centra s realistickým zobrazením pohybů horní a dolní nástrojové hlavy, umožňující verifikaci obrábění před zahájením výroby. Protiběžné vřeteno EdgeCAM obsahuje plnou podporu pro soustružnická centra s více vřeteny. Tak jako u strojů s dvěma nástrojovými hlavami je konfigurace EdgeCAM zaměřena hlavně na čas cyklů a schopnost kompletně v jedné operaci obrobit celou součást. To je hlavní význam práce s více vřetenovými stroji. Časová osa umožňuje rychlou konfiguraci stroje a polohování protivřetena společně s vizualizací pracovních postupů a přesného odladění programu dle času obrábění. C a Y osa Díky programování v EdgeCAM může být kompletní rozsah frézovacích a vrtacích cyklů použit na soustružnicko/frézovacích strojích. EdgeCAM umožňuje programování poháněných nástrojů při obrábění rovinných ploch na rotačních dílcích. Přepnutí mezi C a Y osu je otázka jednoho kliknutí myší. B osa Polohování nástroje v jednom kroku je klíčem k vyšší produktivitě obrábění zvláště, když je frézování a soustružení prováděno na jednom stroji. EdgeCAM poskytuje plnou podporu pro obrábění s B-osou na CNC soustružnicko/frézovacích centrech a umožňuje tak svým uživatelům využít všech výhod ze širokého okruhu frézovacích a vrtacích cyklů a použít je k obrábění s B-osou.

4 m o d e l ů Komplexní řešení Složité tvary EdgeCAM nabízí komplexní řešení pro generování kvalitních drah nástrojů jak pro skříňové součásti, tak pro součásti tvořené obecnými plochami. EdgeCAM může aplikovat obráběcí strategie jak na plošném, tak i 3D Solid CAD modelu, vytvoří tak efektivní, výkonné dráhy optimalizované pro HSM vysokorychlostní obrábění. EdgeCAM Solid Obráběč Díky EdgeCAM Solid Obráběči má technolog jednoznačně více možností pro automatizaci výroby a další růst produktivity. EdgeCAM Solid Obráběč bez převodu načítá soubory ze systémů EdgeCAM Part Modelář, Autodesk Inventor, SolidWorks, Pro/ ENGINEER, Solid Edge, CATIA V5 a dalších CAD systémů založených na jádru Parasolid. Skutečná CAD Integrace Pro načtení souborů do EdgeCAM není nutné filtrovat nebo převádět data je dosaženo skutečné integrity dat. EdgeCAM při práci s modelem využívá všech informací, které navrhl konstruktér se zachováním plné asociativity k původnímu CAM modelu. Využití Inteligence Výsledkem skutečné integrace EdgeCAM s CAD systémy je, že maximum logiky Solid modelu lze využít pro generování obráběcích strategií. EdgeCAM Obraběč Solidů používá Automatickou analýzu útvarů k nalezení útvarů vhodných pro obrobení. Jedním kliknutím myši automaticky vyhledá kapsy, dutiny nebo díry a získané informace využije k jejich obrobení včetně výběru správného nástroje a vhodné obráběcí strategie. Asociativita Výrobní společnosti čelí zvýšenému tlaku na redukci přípravných časů nutných k realizaci výroby. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je souběžné propojení konstrukce a výroby. Nicméně, nevyhnutelné změny, které jsou běžné v konstrukčním procesu vynakládají zvýšenou zátěž na výrobní oddělení neustálými požadavky na změnu NC programů. Asociativita modelu a dráhy nástroje v EdgeCAM znamená, že dokonce pozdní změny modelu neovlivní negativně dobu nutnou k výrobě součásti. EdgeCAM Solid Obráběč rozpozná a upozorní uživatele na změny modelu. Rozměrové a tvarové úpravy jsou zaznamenány a EdgeCAM automaticky regeneruje obráběcí strategii a NC kód. EdgeCAM Manažer Strategií EdgeCAM Manažer Strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě dlouholetých zkušeností technologů. Kombinace možností obrábění útvarů v EdgeCAM Solid Obráběči se znalostmi a zkušenostmi technologů a inženýrů je základem pro opakované využití nejlepších technologických postupů na tvarově rozdílných součástech. EdgeCAM Manažer Strategií je založen na snadno použitelném, grafickém nástroji pro tvorbu flexibilních obráběcích strategií. EdgeCAM Manažer strategií není nástrojem, který by jakýmkoliv způsobem vnucoval technologům vlastní obráběcí postupy, naopak rozvíjí zkušenosti a profesionalitu vlastních pracovníků. Díky tomu, že je tento zcela interaktivní proces založen na jednoduchém vývojovém diagramu, může programátor snadno vytvářet a modifikovat obráběcí strategie i bez znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka.. EdgeCAM Automatický výběr nástroje Automatický výběr nástroje snižuje obráběcí čas a produkční náklady. EdgeCAM Zásobník nástrojů umožňuje uživatelům optimální výběr nástroje pro další obrábění dle specifických parametrů modelu. Časy obráběcích cyklů jsou optimalizovány v závislosti na právě probíhající operaci obrábění a zaručují tak maximální efektivitu celého obráběcího procesu.

5 s t a n d a r d p r o i n t e l i g e Nástroje zvyšující produktivitu Správa zakázkových informací EdgeCAM Manažer zakázek umožňuje uživateli uchovávat cenné informace, které se vztahují k určité výrobní zakázce, včetně: názvu NC souboru, seznamu nástrojů pro zakázku, grafického zobrazení upnutí na stroji, stavu zakázky a dalších údajů, vše v HTML formátu pro umístění na firemním intranetu, extranetu nebo na internetu. EdgeCAM zásobník nástrojů - grafická databáze EdgeCAM Zásobník nástrojů je uživatelsky definovaná grafická databáze nástrojů. Nástroje mohou být přidány, odstraněny, upraveny a vybrány pro použití přímo v EdgeCAM. Graficky znázorněné typy nástrojů a držáků jsou spolu přiřazeny v Zásobníku nástrojů. Nástroj a držák může být zobrazen přímo v EdgeCAM Simulátoru, pro odhalení kolizí mezi obrobkem, nástrojem a jeho držákem. EdgeCAM Zásobník nástrojů je společným prostředím pro úzce propojené aplikace EdgeCAM, jako je Manažer zakázek, Technologický a Materiálový asistent. Zásobník nástrojů může být upraven dle požadavků uživatele. Přístup do Zásobníku nástrojů může být přes firemní síť nebo na jednotlivých EdgeCAM pracovištích. Konstruktér postprocesorů Většina strojírenských firem využívá celou řadu obráběcích strojů s různými požadavky na NC kód. Použitím jednoduchého postupu, využívajícího průvodce pod Windows, EdgeCAM Konstruktér postprocesorů vytváří postprocesory, které generují NC kódy pro jakékoliv CNC stroje. EdgeCAM Konstruktér postprocesorů obsahuje šablony pro všechny nejpoužívanější stroje a je logicky rozdělen na otázky a pole pro zápis hodnot, tak aby tvorba postprocesoru byla snadná a rychlá. EdgeCAM Simulátor EdgeCAM graficky simuluje obráběcí operace a tak zásadním způsobem snižuje možnost poškození drahých nástrojů, stroje nebo obrobku. Díky EdgeCAM můžete simulovat obrábění na PC a snížit tak čas nutný pro odladění programu na CNC stroji. Kovový vzhled součásti při simulaci dodává nový rozměr verifikace obrábění v EdgeCAM tento naprosto realistický výsledek Vám dá možnost posoudit výslednou kvalitu povrchu navržené technologie obrábění přímo v PC, nemusíte čekat na výsledek obrábění na stroji! EdgeCAM Part Modelář EdgeCAM Part Modelář je uživatelsky jednoduchý, ale plně výkonný nástroj pro parametrické modelování strojních součástí. EdgeCAM Part Modelář provádí intuitivně úpravu 2D a 3D modelů a také sestav. Průvodce pro NC komunikaci Nastavení komunikace přes RS232 rozhraní a PC stanici může být složité a pomalé. EdgeCAM Průvodce pro NC komunikaci automaticky rozpozná protokol a adekvátně nastaví parametry systému. Online nápověda obsahuje nejčastěji používané konfigurace pro definici komunikace. Volitelně může vzdálená komunikace dovolit operátorovi posílat a přijímat data z obráběcího stroje, bez toho, aniž by musel opustit svoji kancelář. Automatizace a zákaznické úpravy - obrábění skupin součástí V případě, že obrábíte rozměrovou řadu součástí, je často výhodnější vytvořit parametrický model a rozměrové varianty vložit z tabulky nebo listu proměnných. EdgeCAM je schopen importovat rozměry z tabulky nebo listu proměných a použít je pro změnu modelu a následně i dráhy nástroje.

6 n t n í o b r á b ě n í 3 D S o l i d m o d e l ů Co říkají zákazníci CAD/CAM systému EdgeCAM: Myslím, že firma Pathtrace vytvořila vynikající nástroj pro technology a programátory CNC strojů. Systém EdgeCAM běží u nás v TAJMAC - ZPS již dlouhá léta. Systém i technická podpora od firmy NEXNET jsou na špičkové úrovni. Jsme spokojeni. ing. František Srovnal, vedoucí technologie, TAJMAC - ZPS, a.s.- komplexní firma zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center a špičkových vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích. EdgeCAM nám vyhovuje svou uživatelskou jednoduchostí a hlavně obrovskými možnosti nasazení pro kterýkoliv stroj a jeho řídící systém. Momentálně pracujeme s celkem pětadvaceti řídícími systémy CNC strojů a to znamená velké nároky na úpravu NC kódů. EdgeCAM to zvládá zcela automaticky a hlavně spolehlivě. Naprosto bezproblémové je také napojení na naši konstrukci, které používá CAD aplikaci PRO/Engineer WildFire. EdgeCAM kromě modelů z PRO/E také přímo načítá IGES a STL modely čímž nedochází k chybám vzniklým při přechodu z CAD aplikace do CAM software. Oceňuji také možnost vymodelovat si vlastní nástroje a zařadit je do databáze EdgeCAM k dalšímu využití. Ing. Zbyněk Hamšík, vedoucí TPV Česká zbrojovka,a.s. technologická špička českého strojírenství, s více než 100 CNC obráběcími stroji patří k největším strojírenským firmám v České republice. Mimo tradiční zbrojní výroby stále více zasahuje do oblastí automobilového a leteckého průmyslu. Myslím, že bychom v dnešním konkurenčním prostředí nepřežili bez progresivního využití moderních technologií, ať se to týká strojů nebo software. Nasazení EdgeCAM bylo pro nás historickým milníkem. Nepřeháním, když řeknu, že jsme díky EdgeCAM čtyřikrát zvýšili produktivitu výroby. Jozef Plencner, technolog TOPOS Tovarníky, a.s (Slovenská republika) - patří k tradičním slovenským strojírenským výrobcům. V současnosti se svým zaměřením orientuje jako dodavatel komponent a podskupin pro výrobce strojů a zařízení. Úspora času spočívá v odstranění nutnosti programování na stroji, navíc obsluha dostane odladěný program, s nímž může hned pracovat. Kompletní TPV pro nový typ ucpávky dříve trvala asi měsíc, neboť celá sestava obsahuje sice 4 dílce, ale zároveň byla vyráběna až ve 35 velikostech. Bylo tedy nutno udělat 4 x 35 programů. Teď stačí udělat 4 modely, navázat je na tabulky a připravit 4 programy. Na to stačí jedna směna. Petr Vrtěl Production Engineer John Crane Sigma, a.s. - výroba ucpávek a těsnících systémů pro téměř všechna odvětví ekonomiky chemický, petrochemický, potravinářský, papírenský, farmaceutický průmysl, energetiku, těžbu nerostných surovin. Přestože jsme za celou dobu existence dělali testování celé řady CAM systémů, nenašli jsme zatím druhý produkt, který by měl tak hlubokou funkcionalitu a přitom byl tak pružný jako EdgeCAM. Zůstává jediným systémem, kterým můžeme použitelně programovat některé naše speciální CNC stroje. David Bosworth, CAD/CAM Manager Parker Hannifin, USA Používáme EdgeCAM pro výrobu turbín leteckých motorů pro Boeing 777 a 767. Proces, který dříve trval 67 hodin byl snížen na 22 hodin díky EdgeCAM. Hélio Eduardo Christ, Technical Sales Manager Wotan Máquinas Ltda., Brazil Obchod Nexnet, a.s. Březinova 1080 Kroměříž, Česká republika Tel.: Mob.: Fax: Technická podpora a výroba Nexnet, a.s. Obchodní 2055 Uherský Brod, Česká republika Tel.: Tel.: Fax: Vaším dodavatelem CAD/CAM systému EdgeCAM je: PTB142 Copyright 2005 Pathtrace. All rights reserved.

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Obrábění tvarových ploch

Obrábění tvarových ploch standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Obrábění tvarových ploch EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1 Popis EdgeCAM 12 EdgeCAM je CAM program od firmy Pathtrace. Slouží k tvorbě obráběcích strategií a generování CNC kódu z modelů CAD. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet CNC kódy prizmatického a tvarového

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 5 1.1 2.5D Frézování... 6 1.2 Obrábění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí S novými stopkovými frézami malých průměrů, opatřenými břitovými destičkami velikosti 07, lze nyní osvědčenou

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

: visi machining 3D. rychlé a inteligentní dráhy nástrojů

: visi machining 3D. rychlé a inteligentní dráhy nástrojů cam 3D : visi machining 3D rychlé a inteligentní dráhy nástrojů VISI Machining 3D vytváří inteligentní dráhy řezných nástrojů i na nejsložitějších 3D obrobcích. Vnitřní technologie rychlostního frézování

Více

Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě.

Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě. _ SILNÍ VYTRVALCI V TŘÍSKOVÉM OBRÁBĚNÍ Nástroje PKD MODCO : Přesnost v sériové výrobě. Inovace výrobku Řešení PKD NÁSTROJE PKD: PRODUKTIVITA V SÉRIOVÉ VÝROBĚ S NÁSTROJI MODCO. Pro zkušené profesionály

Více

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii Číslicové řízení ve strojírenské technologii Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. vznik a vývoj základní pojmy vztahy, definice výpočty Vznik a vývoj CNC CNC zařízení se vyvinula s původně NC zařízení Numerical control

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

J e m n á m e c h a n i k a

J e m n á m e c h a n i k a automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost

Více

Několik jednoduchých kliknutí

Několik jednoduchých kliknutí www.sonetech.cz www.sonetech.cz CNC Software, Inc. se zavazuje přinášet průmyslu praktiky příznivé k životnímu prostředí a také sociálně zodpovědné. Brožura, kterou čtete, byla zkrácena, aby se snížila

Více

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání.

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání. VISI v TC CONTACT Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl Společnost TC CONTACT s.r.o. působí jako výrobněobchodní firma v Novém Meste nad Váhom od roku 1992. Od počátku se zaměřuje na vývoj,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Návrh databáze obráběcích nástrojů pro technologické účely firmy TAJMAC ZPS. Bc. Leona Zmeškalová

Návrh databáze obráběcích nástrojů pro technologické účely firmy TAJMAC ZPS. Bc. Leona Zmeškalová Návrh databáze obráběcích nástrojů pro technologické účely firmy TAJMAC ZPS. Bc. Leona Zmeškalová Diplomová práce 2006 - ABSTRAKT Cílem této práce bylo vytvořit návrh databáze obráběcích nástrojů pro

Více

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam...

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam... Obsah Úvod... 3 O tomto průvodci... 3 Další zdroje nápovědy... 4 Co je Edgecam?... 5 Pomocné aplikace... 6 Instalace Edgecam... 7 Licence pro Váš EdgeCam... 7 Spuštění Edgecam bez licenčního klíče... 7

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj. Co je nového - 2014 R1

Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj. Co je nového - 2014 R1 Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj Co je nového - Obsah Co je nového Obecné/Systém 3 Nový instalační průvodce >>...3 Doporučené HW požadavky >>...4 Utility 5 Nový asistent podpory >>...5 Funkčnost

Více

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů.

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. 2,5D Frézování Fräsen 3D Frézování Fräsen S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

CAD, CAM, CIM systémy

CAD, CAM, CIM systémy 181 CAD, CAM, CIM systémy Petr Vavruška, Jaroslav Rybín, Matěj Sulitka Abstrakt: Článek je zaměřen na přiblížení současné situace na trhu v oblasti CAD/CAM systémů. Není zde uveden vyčerpávající přehled

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ.

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS Verze 8.0 3 VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS FRÉZOVÁNÍ MILL-Expert... 13 2.5D Frézování... 14 3D Frézování... 16 Vysokorychlostní obrábění... 17 5-osé simultánní frézování...

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

CAD dílec Podrobný a přehledný seznam nástrojů, upínačů...

CAD dílec Podrobný a přehledný seznam nástrojů, upínačů... ERP / PDM ERP - Příchod obchodní objednávky... Správa ERP řešení obchodní zakázky... Plánování KNOW HOW Virtuální stroj CAD dílec Podrobný a přehledný seznam nástrojů, upínačů... Certifikovaný, optimalizovaný

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

KASTR Upínače českého výrobce

KASTR Upínače českého výrobce KASTR Upínače českého výrobce Zatímco trh s upínači pro obráběcí stroje je soustavně nasycován prostřednictvím nejrůznějších obchodních organizací výrobky pochybné kvality, funkce a místa původu, rodinný

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Nabízíme. Jsme certifikováni dle BS EN ISO 9001:2008 CAD. - Výrobu přesných prototypových dílů. znějších kovů, včetn. - Sériovou

Nabízíme. Jsme certifikováni dle BS EN ISO 9001:2008 CAD. - Výrobu přesných prototypových dílů. znějších kovů, včetn. - Sériovou Nabízíme - Výrobu přesných prototypových dílů - Výrobu ověřovacích ovacích sérií - Sériovou výrobu přesných strojních dílů z nejrůzn znějších kovů, včetn etně vysoce kalených ocelí a velmi obtížně obrobitelných

Více

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Eclipse Magnetics MOULAR Magnetický upínací systém Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Power Matrix Modular je variabilní modulová jednotka, nabízí vyšší výhody a úspory nákladů v porovnání

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Nejdůležitější novinky

Nejdůležitější novinky T-Max P - geometrie pro ISO S Komplexní řada nových geometrií pro produktivní soustružení žárovzdorných a titanových slitin orientovaná na snížení tlaku nástroje na obrobek a kontrolu utváření třísky.

Více

Zpravodaj EdgeCAM. Zpravodaj EdgeCAM

Zpravodaj EdgeCAM. Zpravodaj EdgeCAM Vážení zákazníci, Zpravodaj EdgeCAM Vítejte u nejnovějšího vydání Informačního bulletinu, který Vám přináší nové informace o NEXNET, a.s, EdgeCAM a o speciální akci v oblasti získání dotací z fondů EU.

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

: řešení pro formy. Specializovaný nástroj pro konstrukci a výrobu forem pro vstřikování plastů

: řešení pro formy. Specializovaný nástroj pro konstrukci a výrobu forem pro vstřikování plastů : řešení pro formy Specializovaný nástroj pro konstrukci a výrobu forem pro vstřikování plastů : podpora celého procesu formování budoucnosti Konkurenční boj a přežití na globálním trhu může záviset na

Více