Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?"

Transkript

1 standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších součástí. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení je ruční programování moderních CNC obráběcích strojů pomalý, neefektivní a nepřesný proces. Obzvláště pak tam, kde obráběná součást obsahuje obecné tvarové plochy, komplexní prizmatické útvary nebo jejich kombinaci. Díky Computer Aided Manufacturing (CAM) systému pro programování CNC strojů je možné snížit výrobní čas, eliminovat riziko programátorských chyb a výrazně zvýšit celkovou produktivitu CNC obrábění. Jak CAM pracuje? CAM systém generuje NC kód, který je založen na CAD (Computer Aided Design) modelu obráběné součásti. Model dílce může být vytvořen díky konstrukčním funkcím přímo v CAM systému nebo může být importován z jiného CAD software. Nezávisle na použité metodě, je v CAM systému součást graficky prezentována od návrhu technologie až po generování NC kódu. Efektivní CAM systém nabízí komplexní strategie obrábění pro danou komponentu nebo skupinu komponent, včetně řezných rychlostí, materiálových a nástrojových informací a měl by být schopen vytvářet NC kód pro jakýkoliv typ CNC obráběcího stroje. Proč používat EdgeCAM? Nasazení CAM systému EdgeCAM je rychlé a snadné. Jedná se o software na platformě Windows, který je určen pro všechny uživatele, požadující vysoké nároky na kvalitu výroby. Anglická firma Pathtrace Engineering Systems, vyvíjející EdgeCAM, má více jak 20 leté zkušenosti v oboru obrábění, získané díky spolupráci s více než výrobními společnostmi po celém světě. Díky tomu EdgeCAM obsahuje celou řadu užitečných a vysoce produktivních nástrojů: EdgeCAM Solid Obráběč se stal vedoucím řešením pro CAM systémy založené na obrábění 3D Solid modelů. Bez převodu načítá přímo soubory z CAD systémů: EdgeCAM Part Modelář, Autodesk Inventor, SolidWorks, Pro/EN- GINEER, Solid Edge, CATIA V5 a dalších CAD systémů založených na jádru Parasolid. Dráhy nástrojů generované v EdgeCAM zůstávají asociativní k původnímu CAD modelu při tvorbě technologie i její editaci. EdgeCAM také importuje soubory v těchto formátech: IGES, DXF, VDA, Parasolid, ACIS, CATIA V4 a AUTOCAD EdgeCAM Part Modelář nabízí tvorbu 3D Solid modelů včetně sestav a 2D výkresové dokumentace. Samozřejmostí je úprava Solid modelů z jiných CAD systémů. EdgeCAM Konstruktér Postprocesorů dokáže jednoduše vytvořit postprocesor pro jakýkoliv typ CNC stroje, který obsahuje model stroje včetně všech pohyblivých částí. EdgeCAM ale dokáže daleko víc než jen generovat NC kód! Díky nástrojům pro zvýšení produktivity EdgeCAM navrhuje obráběcí strategie, které optimalizují dráhy nástrojů, eliminují přejezdy a obrábění vzduchu, maximalizují životnost nástrojů, snižují čas nutný pro programování a výrazně zvyšují celkovou produktivitu obrábění.

2 s t a n d a r d p r Produktivní frézování EdgeCAM nabízí pro technologii výroby celou řadu flexibilních frézovacích cyklů. Efektivita obrábění je maximalizována jak pří výrobě jednoduchých a hranových součástí, tak i pro velkou a složitou plošnou geometrii a Solid modely. Komplexní řešení S EdgeCAM máte k dispozici obrábění 2D a 2,5D skříňových součástí kombinované s výkonnými obráběcími strategiemi pro 3D Solid modely a obecné tvarové plochy a to vše v jednotném uživatelsky přívětivém prostředí EdgeCAM. Inteligentní Hrubování Pokročilý hrubovací cyklus EdgeCAM vytvoří optimální dráhu nástroje pro hrubování součásti s ostrůvky, otevřenými nebo uzavřenými kapsami a s otevřenými profily v jednom snadno definovatelném cyklu. Tento cyklus pracuje s řádkovací nebo koncentrickou strategií odebírání materiálu s možností zpětného odřezání schodků mezi záběry směrem ode dna nahoru. Inteligentní hrubovací cyklus v EdgeCAM automaticky použije nejefektivnější způsob nájezdu do záběru pro každou oblast samostatně a vloží trochoidní pohyb tam, kde by mohlo dojít k záběru plnou šířkou frézy. Hrubovací cyklus nabízí také Zbytkové hrubování, díky kterému může být dořezová hrubovací strategie definována použitím menšího nástroje, který bude automaticky obrábět pouze oblasti zbytkového materiálu, který zůstal po obrobení větším nástrojem. V tomto cyklu je polotovar definován dle předchozí operace a tak dochází k značné úspoře přejezdů, eliminaci řezání vzduchu a k rychlému programování jen výběrem menšího nástroje. Dokončovací cykly Dokončovací cyklus může být řízen přesahem dráhy, požadovanou drsností a hloubkou třísky. Díky tomu je možno dosáhnout konstantní drsnosti materiálu při optimalizaci výrobního času. Cykly Tužkové obrábění a Dokončení zbytků se používají k dobrání materiálu po předchozí dokončovací operaci s větším nástrojem. Dokončení Tužkovým frézováním vytváří jednoduchý průchod podél vnitřních okrajů a ohybů s možností definice více průchodů zatímco Dokončení zbytků je operace typicky užívaná pro obrábění vnitřních rádiusů. Dokončení rovinných ploch automaticky detekuje ploché oblasti modelu a aplikuje dokonalý způsob jejich obrobení čelní frézou s možností obrobení zbytkového materiálu při předchozím použití velké frézy. Prizmatické profilování Obrábění skříňových součástí, které nabízí EdgeCAM je tou nejlepší funkcionalitou ve své třídě. V nabídce je celá řada velmi výkonných 2D cyklů, včetně: hrubování, profilování, drážkování, čelního frézování, gravírování, vrtání, vystružování, vyvrtávání a řezání závitů. Nástroje zvyšující produktivitu EdgeCAM obsahuje celou řadu funkcí navržených pro snížení času nutného k programování a zkrácení výrobních časů na stroji. V NC kódu podporuje: Strojní cykly Podprogramy 2D a 3D kružnice Křivky EdgeCAM obsahuje Databázi nástrojů a materiálů s automatickým návrhem řezných podmínek. Sdružení drah nástrojů z různých komponent pro tvorbu jednoho obráběcího postupu - ideální pro obrobení více součástek na jednom pracovním stole Obráběcí operace mohou být seřazeny pro tvorbu optimálního programu dle výměny nástroje, točení stolu nebo indexace. Obrábění více-osé a z více stran EdgeCAM podporuje obrábění děr, kapes a ploch na různých stěnách součásti, redukuje přípravný čas a plně využívá schopností více-osých strojů. EdgeCAM má plnou podporu pro více-osé frézování, včetně 4 osého rotačního obrábění, 3 osého plus 2 osého plynulého indexování a 5 osého plynulého obrábění. Při obrábění více-stranových součástí nebo více součástí upnutých z více stran upínače, EdgeCAM dokáže nástroj snadno napolohovat ke kterékoliv straně a použít 2D nebo 3D obráběcí cykly. Obráběcí cykly a dráhy nástroje mohou být spojeny v jednu operaci a postup může být optimalizován dle nástroje, indexu nebo točení stolu.

3 o i n t e l i g e n t n í o b r á b ě n í 3 D S o l i d Produktivní soustružení Funkcionalita EdgeCAM nabízí výrobní firmě možnost tvorby NC kódu pro široké spektrum CNC strojů od 2 osých až po více vřetenové a více-osé centra s poháněnými nástroji. Jednoduché ovládání systému a minimalizace obráběcích časů, zvláště na víceúčelových soustružnicko/frézovacích centrech byl hlavní cíl při vývoji nových funkcí EdgeCAM pro soustružení. Soustružení EdgeCAM vytváří pokročilé hrubovací a dokončovací cykly, společně s podporou pro čelní a obvodové soustružení, vyvrtávání a vrtání v jednom pevném cyklu nebo rozvinutém módu. Výpočet drah nástrojů zahrnuje předchozí obrobení materiálu, eliminuje možnost podřezání a zabraňuje tzv. řezání vzduchu. EdgeCAM plně podporuje Sandvik Coromant Wiper plátky pro soustružnické nože, které poskytují jednu z nejefektivnějších metod ke zvýšení produktivity soustružení. Zapichovací cykly Programování vnějších, vnitřních nebo čelních zápichů je pro EdgeCAM snadnou úlohou. Zapichovací cykly umožňují technologovi vytvářet výkonné obráběcí strategie díky využití informací ze Solid modelu. Soustružení závitů Řezání jednochodých, vícechodých, čelních, válcových nebo kuželových závitů je v EdgeCAM snadno programovatelné s podporou výstupu NC kódu do pevných cyklů nebo rozvinutého kódu dle volby uživatele. 4-osé Soustružení Obrábění se dvěmi nástrojovými hlavami je v EdgeCAM možno programovat snadno včetně synchronizace hlav, tak aby bylo dosaženo maximální produktivity. Souběžné a zrcadlené obráběcí cykly plně využívají možností soustruhů se dvěma nástrojovými hlavami. Kontrola a synchronizace pro obě nástrojové hlavy zaručuje maximální efektivitu výroby. Samostatný seznam instrukcí pro každou nástrojovou hlavu poskytuje snadnou editaci synchronizačních bodů a obráběcích instrukcí. Edge- CAM Simulátor poskytuje plnou podporu pro 4-osé soustružnické centra s realistickým zobrazením pohybů horní a dolní nástrojové hlavy, umožňující verifikaci obrábění před zahájením výroby. Protiběžné vřeteno EdgeCAM obsahuje plnou podporu pro soustružnická centra s více vřeteny. Tak jako u strojů s dvěma nástrojovými hlavami je konfigurace EdgeCAM zaměřena hlavně na čas cyklů a schopnost kompletně v jedné operaci obrobit celou součást. To je hlavní význam práce s více vřetenovými stroji. Časová osa umožňuje rychlou konfiguraci stroje a polohování protivřetena společně s vizualizací pracovních postupů a přesného odladění programu dle času obrábění. C a Y osa Díky programování v EdgeCAM může být kompletní rozsah frézovacích a vrtacích cyklů použit na soustružnicko/frézovacích strojích. EdgeCAM umožňuje programování poháněných nástrojů při obrábění rovinných ploch na rotačních dílcích. Přepnutí mezi C a Y osu je otázka jednoho kliknutí myší. B osa Polohování nástroje v jednom kroku je klíčem k vyšší produktivitě obrábění zvláště, když je frézování a soustružení prováděno na jednom stroji. EdgeCAM poskytuje plnou podporu pro obrábění s B-osou na CNC soustružnicko/frézovacích centrech a umožňuje tak svým uživatelům využít všech výhod ze širokého okruhu frézovacích a vrtacích cyklů a použít je k obrábění s B-osou.

4 m o d e l ů Komplexní řešení Složité tvary EdgeCAM nabízí komplexní řešení pro generování kvalitních drah nástrojů jak pro skříňové součásti, tak pro součásti tvořené obecnými plochami. EdgeCAM může aplikovat obráběcí strategie jak na plošném, tak i 3D Solid CAD modelu, vytvoří tak efektivní, výkonné dráhy optimalizované pro HSM vysokorychlostní obrábění. EdgeCAM Solid Obráběč Díky EdgeCAM Solid Obráběči má technolog jednoznačně více možností pro automatizaci výroby a další růst produktivity. EdgeCAM Solid Obráběč bez převodu načítá soubory ze systémů EdgeCAM Part Modelář, Autodesk Inventor, SolidWorks, Pro/ ENGINEER, Solid Edge, CATIA V5 a dalších CAD systémů založených na jádru Parasolid. Skutečná CAD Integrace Pro načtení souborů do EdgeCAM není nutné filtrovat nebo převádět data je dosaženo skutečné integrity dat. EdgeCAM při práci s modelem využívá všech informací, které navrhl konstruktér se zachováním plné asociativity k původnímu CAM modelu. Využití Inteligence Výsledkem skutečné integrace EdgeCAM s CAD systémy je, že maximum logiky Solid modelu lze využít pro generování obráběcích strategií. EdgeCAM Obraběč Solidů používá Automatickou analýzu útvarů k nalezení útvarů vhodných pro obrobení. Jedním kliknutím myši automaticky vyhledá kapsy, dutiny nebo díry a získané informace využije k jejich obrobení včetně výběru správného nástroje a vhodné obráběcí strategie. Asociativita Výrobní společnosti čelí zvýšenému tlaku na redukci přípravných časů nutných k realizaci výroby. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je souběžné propojení konstrukce a výroby. Nicméně, nevyhnutelné změny, které jsou běžné v konstrukčním procesu vynakládají zvýšenou zátěž na výrobní oddělení neustálými požadavky na změnu NC programů. Asociativita modelu a dráhy nástroje v EdgeCAM znamená, že dokonce pozdní změny modelu neovlivní negativně dobu nutnou k výrobě součásti. EdgeCAM Solid Obráběč rozpozná a upozorní uživatele na změny modelu. Rozměrové a tvarové úpravy jsou zaznamenány a EdgeCAM automaticky regeneruje obráběcí strategii a NC kód. EdgeCAM Manažer Strategií EdgeCAM Manažer Strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě dlouholetých zkušeností technologů. Kombinace možností obrábění útvarů v EdgeCAM Solid Obráběči se znalostmi a zkušenostmi technologů a inženýrů je základem pro opakované využití nejlepších technologických postupů na tvarově rozdílných součástech. EdgeCAM Manažer Strategií je založen na snadno použitelném, grafickém nástroji pro tvorbu flexibilních obráběcích strategií. EdgeCAM Manažer strategií není nástrojem, který by jakýmkoliv způsobem vnucoval technologům vlastní obráběcí postupy, naopak rozvíjí zkušenosti a profesionalitu vlastních pracovníků. Díky tomu, že je tento zcela interaktivní proces založen na jednoduchém vývojovém diagramu, může programátor snadno vytvářet a modifikovat obráběcí strategie i bez znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka.. EdgeCAM Automatický výběr nástroje Automatický výběr nástroje snižuje obráběcí čas a produkční náklady. EdgeCAM Zásobník nástrojů umožňuje uživatelům optimální výběr nástroje pro další obrábění dle specifických parametrů modelu. Časy obráběcích cyklů jsou optimalizovány v závislosti na právě probíhající operaci obrábění a zaručují tak maximální efektivitu celého obráběcího procesu.

5 s t a n d a r d p r o i n t e l i g e Nástroje zvyšující produktivitu Správa zakázkových informací EdgeCAM Manažer zakázek umožňuje uživateli uchovávat cenné informace, které se vztahují k určité výrobní zakázce, včetně: názvu NC souboru, seznamu nástrojů pro zakázku, grafického zobrazení upnutí na stroji, stavu zakázky a dalších údajů, vše v HTML formátu pro umístění na firemním intranetu, extranetu nebo na internetu. EdgeCAM zásobník nástrojů - grafická databáze EdgeCAM Zásobník nástrojů je uživatelsky definovaná grafická databáze nástrojů. Nástroje mohou být přidány, odstraněny, upraveny a vybrány pro použití přímo v EdgeCAM. Graficky znázorněné typy nástrojů a držáků jsou spolu přiřazeny v Zásobníku nástrojů. Nástroj a držák může být zobrazen přímo v EdgeCAM Simulátoru, pro odhalení kolizí mezi obrobkem, nástrojem a jeho držákem. EdgeCAM Zásobník nástrojů je společným prostředím pro úzce propojené aplikace EdgeCAM, jako je Manažer zakázek, Technologický a Materiálový asistent. Zásobník nástrojů může být upraven dle požadavků uživatele. Přístup do Zásobníku nástrojů může být přes firemní síť nebo na jednotlivých EdgeCAM pracovištích. Konstruktér postprocesorů Většina strojírenských firem využívá celou řadu obráběcích strojů s různými požadavky na NC kód. Použitím jednoduchého postupu, využívajícího průvodce pod Windows, EdgeCAM Konstruktér postprocesorů vytváří postprocesory, které generují NC kódy pro jakékoliv CNC stroje. EdgeCAM Konstruktér postprocesorů obsahuje šablony pro všechny nejpoužívanější stroje a je logicky rozdělen na otázky a pole pro zápis hodnot, tak aby tvorba postprocesoru byla snadná a rychlá. EdgeCAM Simulátor EdgeCAM graficky simuluje obráběcí operace a tak zásadním způsobem snižuje možnost poškození drahých nástrojů, stroje nebo obrobku. Díky EdgeCAM můžete simulovat obrábění na PC a snížit tak čas nutný pro odladění programu na CNC stroji. Kovový vzhled součásti při simulaci dodává nový rozměr verifikace obrábění v EdgeCAM tento naprosto realistický výsledek Vám dá možnost posoudit výslednou kvalitu povrchu navržené technologie obrábění přímo v PC, nemusíte čekat na výsledek obrábění na stroji! EdgeCAM Part Modelář EdgeCAM Part Modelář je uživatelsky jednoduchý, ale plně výkonný nástroj pro parametrické modelování strojních součástí. EdgeCAM Part Modelář provádí intuitivně úpravu 2D a 3D modelů a také sestav. Průvodce pro NC komunikaci Nastavení komunikace přes RS232 rozhraní a PC stanici může být složité a pomalé. EdgeCAM Průvodce pro NC komunikaci automaticky rozpozná protokol a adekvátně nastaví parametry systému. Online nápověda obsahuje nejčastěji používané konfigurace pro definici komunikace. Volitelně může vzdálená komunikace dovolit operátorovi posílat a přijímat data z obráběcího stroje, bez toho, aniž by musel opustit svoji kancelář. Automatizace a zákaznické úpravy - obrábění skupin součástí V případě, že obrábíte rozměrovou řadu součástí, je často výhodnější vytvořit parametrický model a rozměrové varianty vložit z tabulky nebo listu proměnných. EdgeCAM je schopen importovat rozměry z tabulky nebo listu proměných a použít je pro změnu modelu a následně i dráhy nástroje.

6 n t n í o b r á b ě n í 3 D S o l i d m o d e l ů Co říkají zákazníci CAD/CAM systému EdgeCAM: Myslím, že firma Pathtrace vytvořila vynikající nástroj pro technology a programátory CNC strojů. Systém EdgeCAM běží u nás v TAJMAC - ZPS již dlouhá léta. Systém i technická podpora od firmy NEXNET jsou na špičkové úrovni. Jsme spokojeni. ing. František Srovnal, vedoucí technologie, TAJMAC - ZPS, a.s.- komplexní firma zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center a špičkových vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích. EdgeCAM nám vyhovuje svou uživatelskou jednoduchostí a hlavně obrovskými možnosti nasazení pro kterýkoliv stroj a jeho řídící systém. Momentálně pracujeme s celkem pětadvaceti řídícími systémy CNC strojů a to znamená velké nároky na úpravu NC kódů. EdgeCAM to zvládá zcela automaticky a hlavně spolehlivě. Naprosto bezproblémové je také napojení na naši konstrukci, které používá CAD aplikaci PRO/Engineer WildFire. EdgeCAM kromě modelů z PRO/E také přímo načítá IGES a STL modely čímž nedochází k chybám vzniklým při přechodu z CAD aplikace do CAM software. Oceňuji také možnost vymodelovat si vlastní nástroje a zařadit je do databáze EdgeCAM k dalšímu využití. Ing. Zbyněk Hamšík, vedoucí TPV Česká zbrojovka,a.s. technologická špička českého strojírenství, s více než 100 CNC obráběcími stroji patří k největším strojírenským firmám v České republice. Mimo tradiční zbrojní výroby stále více zasahuje do oblastí automobilového a leteckého průmyslu. Myslím, že bychom v dnešním konkurenčním prostředí nepřežili bez progresivního využití moderních technologií, ať se to týká strojů nebo software. Nasazení EdgeCAM bylo pro nás historickým milníkem. Nepřeháním, když řeknu, že jsme díky EdgeCAM čtyřikrát zvýšili produktivitu výroby. Jozef Plencner, technolog TOPOS Tovarníky, a.s (Slovenská republika) - patří k tradičním slovenským strojírenským výrobcům. V současnosti se svým zaměřením orientuje jako dodavatel komponent a podskupin pro výrobce strojů a zařízení. Úspora času spočívá v odstranění nutnosti programování na stroji, navíc obsluha dostane odladěný program, s nímž může hned pracovat. Kompletní TPV pro nový typ ucpávky dříve trvala asi měsíc, neboť celá sestava obsahuje sice 4 dílce, ale zároveň byla vyráběna až ve 35 velikostech. Bylo tedy nutno udělat 4 x 35 programů. Teď stačí udělat 4 modely, navázat je na tabulky a připravit 4 programy. Na to stačí jedna směna. Petr Vrtěl Production Engineer John Crane Sigma, a.s. - výroba ucpávek a těsnících systémů pro téměř všechna odvětví ekonomiky chemický, petrochemický, potravinářský, papírenský, farmaceutický průmysl, energetiku, těžbu nerostných surovin. Přestože jsme za celou dobu existence dělali testování celé řady CAM systémů, nenašli jsme zatím druhý produkt, který by měl tak hlubokou funkcionalitu a přitom byl tak pružný jako EdgeCAM. Zůstává jediným systémem, kterým můžeme použitelně programovat některé naše speciální CNC stroje. David Bosworth, CAD/CAM Manager Parker Hannifin, USA Používáme EdgeCAM pro výrobu turbín leteckých motorů pro Boeing 777 a 767. Proces, který dříve trval 67 hodin byl snížen na 22 hodin díky EdgeCAM. Hélio Eduardo Christ, Technical Sales Manager Wotan Máquinas Ltda., Brazil Obchod Nexnet, a.s. Březinova 1080 Kroměříž, Česká republika Tel.: Mob.: Fax: Technická podpora a výroba Nexnet, a.s. Obchodní 2055 Uherský Brod, Česká republika Tel.: Tel.: Fax: Vaším dodavatelem CAD/CAM systému EdgeCAM je: PTB142 Copyright 2005 Pathtrace. All rights reserved.

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky PEPS CAD/CAM SYSTEM česky 2 Obsah SolidCut CAD 5 2,5D Frézování 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frézování 3D 10 Databáze nástrojů 12 SolidElectrode 13 3D Drátové řezání 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Děrování/stříhání

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2341 Strojírenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Akademický rok 2011/2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2009 www.siemens.cz/iadt MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem,

Více

Měřicí a vyhodnocovací software MODUS

Měřicí a vyhodnocovací software MODUS Výkonný měřicí software s podporou 5-ti osého měření Měřicí a vyhodnocovací software MODUS Výkonné programování CAD řízené offline programování s úplnou simulací a detekcí kolize Kompletní retrofit balíček

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro 04 09 Energy Hightech kompetence pro komponenty a zařízení v energetice 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie v oblasti kompletního obrábění 16 21 Medical Hightech kompetence pro komponenty ve zdravotnické

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

Innovative Motion Control

Innovative Motion Control Momentové Motory O MOMENTOVÝCH MOTORECH ETEL Během posledních 20 let už přinesly přímé pohony s momentovými motory podstatné zlepšení parametrů u mnoha aplikací v řadě vyspělých průmyslových odvětvích.

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více