POSTDOCI II UK. PrOjeKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTDOCI II UK. PrOjeKTU"

Transkript

1 obalka_170x :58 Page 1 ZPráva O realizaci PrOjeKTU Tato publikace vznikla v rámci projektu Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/ Increasing of the r&d capacity at Charles University through new positions for graduates of doctoral studies (Project no CZ.1.07/2.3.00/ )

2 Základní informace o projektu Název projektu: Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Increasing of the R&D capacity at Charles University through new position for graduates of doctoral studies registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/ Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Číslo a název operačního programu: CZ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy a název: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo a název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Celkové způsobilé výdaje projektu vč. křížového financování: ,60 Kč Prostředky z esf: ,46 Kč Prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: ,14 Kč Investiční prostředky: Kč Neinvestiční prostředky: ,60 Kč rozdělení finančních prostředků: lékařská fakulta v Plzni: ,00 Kč lékařská fakulta v Hradci Králové: ,20 Kč Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: ,20 Kč Přírodovědecká fakulta v Praze: ,20 Kč rektorát: ,00 Kč

3 Obsah ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Úvodní slovo prorektora pro rozvoj 2 Úvodní slovo hlavní manažerky projektu 3 Realizační tým 4-7 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI LFP LFP LFP LFP LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ LFHK LFHK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF FaF PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V PRAZE PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF PřF Kontakty 80 FaF FaF FaF FaF

4 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORA PRO ROZVOJ Univerzita Karlova v Praze získala v červnu 2012 Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 30.2/014/2012 již druhý celouniverzitní projekt, který umožnil na 4 fakultách vytvořit celkem 32 nových pracovních pozic pro absolventy doktorandských studií. Cílem projektu byla především podpora studentů, akademických a vědeckovýzkumných pracovníků vysokých škol, ale i vědecko-výzkumných organizací prostřednictvím pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů v rámci fakult s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Přijetí kvalitních postdoktorandů z České republiky (17 pozic), ale i ze zahraničí (15 pozic) přispělo k podpoře a zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných týmů na fakultách a v případě Přírodovědecké fakulty na půdě nově zakládaného Regionálního centra excelence BIOCEV. Zahraniční mobility postdoktorandů v rozsahu 3 6 měsíců směřovaly na renomovaná odborná pracoviště po celém světě. Stáže obohatily tuzemské výzkumné týmy o nové metodiky a postupy, došlo k prohloubení mezinárodní spolupráce a rozšiřování kontaktů, což přispělo rovněž ke zvyšování prestiže a reprezentace Univerzity Karlovy v zahraničí. Prostřednictvím pedagogické činnosti přenesli postdoktorandi zkušenosti ze zahraničních pracovišť na fakulty a obohatili rovněž vědecko-výzkumné týmy centra BIOCEV. Zapojením postdoktorandů do výuky po celé České republice došlo k přenosu získaných poznatků a k posílení vztahů mezi jednotlivými fakultami a univerzitami, ale také mezi vědeckým a soukromým sektorem. Publikační aktivita postdoktorandů zvýšila publikační činnost jednotlivých fakult i Univerzity Karlovy jako celku. Mnoho postdoktorandů si během tříletého působení na fakultě vybudovalo silnou pozici a určité renomé. Někteří na Univerzitě Karlově či v centru BIOCEV zůstanou, jiným to pomůže při hledání dalšího uplatnění v oboru. Projekt přinesl nové zkušenosti také z pohledu projektového řízení. Vedení projektu zajišťoval Rektorát Univerzity Karlovy nejprve prostřednictvím Odboru analýz a strategií ( ), který byl posléze transformován na Odbor projektové podpory ( ). Rovněž na zapojených fakultách projekt podpořil rozvoj projektových oddělení a prohloubil vzájemnou interní spolupráci. prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. Prorektor pro rozvoj a předseda Monitorovacího výboru projektu Zasedání Monitorovacího výboru 18. února

5 ÚVODNÍ SLOVO MANAŽERKY PROJEKTU Projekt přivedl ke spolupráci 4 fakulty Univerzity Karlovy. Tři mimopražské fakulty (Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) a jednu pražskou (Přírodovědecká fakulta v Praze), jejímž úkolem bylo směřovat vzdělávací aktivity na mimopražské fakulty a vědecko-výzkumné instituce. Na těchto fakultách vzniklo v rámci projektu 32 nových pozic nazvaných postdoktorand, na jejichž vědecké a pedagogické působení dohlíželi zkušení mentoři. Z hlediska administrativního a koordinačního řízení celého projektu byla klíčová pozice hlavního manažera, jehož úkolem byla garance a kontrola plnění všech 64 klíčových aktivit včetně vynaložených nákladů. Na této pozici jsem zodpovídala za plnění publicity, monitorovacích indikátorů, výstupů, průběhu výuky a zahraničních mobilit. Komunikovala jsem s Řídícím orgánem (MŠMT), sledovala jeho informace a pokyny a předávala je dále věcným manažerům, kteří zajišťovali administrativní chod projektu na fakultách. Na základě podkladů získaných od věcných manažerů jsem připravovala monitorovací zprávy projektu. Řídící orgán obdržel a schválil šest řádných monitorovacích zpráv. Dva měsíce po skončení projektu bude odevzdána závěrečná monitorovací zpráva včetně všech výstupů. Připravovala jsem podklady pro jednání tzv. monitorovacího výboru kontrolního orgánu projektu, který se sešel celkem šestkrát v Malé zasedací síni Rektorátu Univerzity Karlovy. Předsedou byl prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy (v letech prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. a v letech Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.). vedení přispělo ke zkvalitnění vzdělávání cílových skupin. Do cílové skupiny byli zařazeni pregraduální a postgraduální studenti, akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci. V případě Přírodovědecké fakulty pocházely osoby cílové skupiny z centra BIOCEV a některé lektorské aktivity byly realizovány i na mimopražských fakultách. Díky velice pilné vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti postdoktorandů a pečlivému metodickému vedení mentorů se podařilo naplnit monitorovací indikátory a výstupy (publikace, rukopisy, odborné články s vysokým IF, skripta, abstrakty, prezentace, postery, přednášky, aj.), ke kterým jsme se jako příjemce zavázali. Ráda bych touto cestou poděkovala postdoktorandům a mentorům za jejich působení a výsledky v projektu, za jejich spolupráci a trpělivost při řešení změn a situací, které se obtížně realizovaly v rámci naplánovaných klíčových aktivit a harmonogramů. V neposlední řadě patří velké poděkování věcným manažerkám, které na fakultách zajišťovaly základní životní funkce projektu a pomáhaly po administrativní stránce postdoktorandům i mentorům v plnění jejich klíčových aktivit a dohlížely na dodržování rozpočtu. Především jejich zásluhou se i přes některé administrativní a legislativní překážky podařilo zvládnout nákup SW a HW vybavení, laboratorního materiálu, odborných služeb a literatury. Mgr. Iveta Rosolová hlavní manažerka projektu V prvním roce řešení proběhla na fakultách výběrová řízení na pozice postdoktorandů. Přijetí postdoktorandů dle stanovených požadavků a kritérií bylo zásadním startovním úkolem každé klíčové aktivity. Po nástupu postdoktoranda byly dotvořeny výzkumné týmy na fakultě či v centru BIOCEV, do kterých mladí vědci vnesli moderní přístupy a metodiky, navázali nové kontakty mezi vědecko-výzkumnými institucemi a aktivně se zapojili do mezinárodních sítí. V druhém roce řešení se jednotlivé týmy zabývaly především výzkumnou činností na svých pracovištích a postdoktorandi absolvovali zahraniční stáže. Tím posílili mezinárodní spolupráci akademických týmů a navázali nové pracovní kontakty v zahraničí. Ve třetím roce řešení postdoktorandi prezentovali výsledky své práce na mezinárodních i tuzemských konferencích a dokončovali publikační výstupy. Důležitou součást projektu tvořila průběžná pedagogická činnost postdoktorandů v rozsahu 3-5 hodin týdně. Výuka předmětů, pořádání workshopů a seminářů, konzultace a day to day 3

6 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Hlavní manažer koordinátor projektu Finanční manažer Věcný manažer koordinátor fakulty Administrátor zahraničních aktivit Mgr. Iveta Rosolová Rektorát UK Mgr. Iveta Rosolová Rektorát UK Mgr. Lenka Ondrusová Rektorát UK Ivana Vodrážková LFP Ing. Markéta Moravová LFHK Mgr. Gabriela Daňková LFHK Ing. Mgr. Alena Jungová FaF Ing. Lenka Vlčková FaF Ing. Martina Doležalová FaF Ing. Lenka Vanická FaF Ing. Markéta Kupcová FaF Mgr. Martina Kopecká Jurčeková FaF Ing. Eva Matušincová PřF Jitka Horáková LFP Monika Pazourková LFHK Aneta Silberová LFHK Mgr. Jana Přeučilová FaF Ing. Markéta Kupcová FaF Ing. Monika Cviková PřF Mgr. Blanka Hamplová, Ph.D. PřF Ing. Eva Matušincová PřF Ing. Marcela Pončíková Rektorát UK Ing. Vladimír Skořepa Rektorát UK Postdoktorand LFP01 Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. LFP LFP02 MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. LFP LFP03 MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. LFP LFP04 Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. LFP

7 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Postdoktorand LFHK01 MVDr. Tomáš Laho, Ph.D. LFHK LFHK02 Wasay Mohiuddin, Ph.D. LFHK Daniel Diaz, Ph.D. LFHK FaF01 Mgr. Jakub Hofman, Ph.D. FaF FaF02 RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. FaF FaF03 MVDr. Lenka Lecová, Ph.D. FaF FaF04 Echchukattula Dadapeer, Ph.D. FaF Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. FaF FaF05 Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. FaF FaF06 Dr. Mukund Ghavre, Ph.D. FaF FaF07 RNDr. Patrik Čonka, Ph.D. FaF FaF08 Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. FaF FaF09 Mgr. Ján Stariat, Ph.D. FaF FaF10 Mgr. Jan Švec, Ph.D. FaF FaF11 PharmDr. Klára Petrů, Ph.D. FaF FaF12 Dr. Warunya Boonjob, Ph.D. FaF FaF13 PharmDr. Jana Aufartová, Ph.D. FaF FaF14 RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. FaF FaF15 PharmDr. Jan Marek, Ph.D. FaF PřF01 RNDr. Petr Rada, Ph.D. PřF Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D. PřF PřF02 Ing. Filip Weisz, Ph.D. PřF Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D. PřF PřF03 Silvia Stefania Longoni, Ph.D. PřF PřF04 Mgr. Lenka Horváthová, Ph.D. PřF PřF05 Ivo Florin Scheiber, Ph.D. PřF PřF06 M.Sc. Anna Karnkowska, Ph.D. PřF PřF07 RNDr. Michal Čáp, Ph.D. PřF PřF08 Derek Wilkinson, Ph.D. PřF

8 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Postdoktorand PřF09 Andreea Csilla Pataki, Ph.D. PřF PřF10 Mgr. Petra Hájková, Ph.D. PřF PřF11 RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. PřF Mentor LFP01 doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. LFP LFP02 doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. LFP LFP03 MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. LFP LFP04 MUDr. Václav Liška LFP LFHK01 doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. LFHK LFHK02 prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. LFHK FaF01 prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. FaF FaF02 doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. FaF FaF03 prof. RNDr. Lenka Skálová Ph.D. FaF FaF04 prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. FaF FaF05 doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. FaF FaF06 prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. FaF FaF07 prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. FaF FaF08 doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. FaF FaF09 doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. FaF FaF10 doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. FaF FaF11 doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. FaF FaF12 doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. FaF FaF13 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. FaF FaF14 doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. FaF FaF15 prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. FaF PřF01 prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. PřF PřF02 prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. PřF PřF03 doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. PřF PřF04 Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. PřF PřF05 RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. PřF

9 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Název pozice Jméno a příjmení Součást Období Mentor PřF06 Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. PřF PřF07 prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. PřF PřF08 prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. PřF PřF09 doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. PřF PřF10 doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. PřF PřF11 doc. RNDr. Jitka Forstová, Ph.D. PřF Odborný asistent LFP03 Analytik specialista PřF MUDr. Lukáš Hauer LFP MUDr. Jan Jambura LFP RNDr. Helena Kučerová PřF Ing. Anna Jirošová, Ph.D. PřF doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. PřF Knihovník Mgr. Kateřina Klamtová FaF Pracovník skladu Šárka Kysilková FaF Asistent laboratoře Vědecký pracovník Laborant PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. FaF Jana Hovorková FaF Mgr. Blanka Hamplová, Ph.D. PřF RNDr. Štěpánka Hrdá PřF Ing. Miroslava Úlehlová PřF Bc. Michal Dibus PřF Marie Charvátová PřF Michaela Marcinčíková PřF Kristýna Podholová PřF Vlasta Sakařová PřF Helena Uhlířová PřF Hana Žďárská PřF Počet členů realizačního týmu projektu byl původně dle projektové žádosti 79, ale postupně došlo k rozšíření o nové vědecké a administrativní pozice. 7

10 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Krátké obecné představení fakulty Lékařská fakulta v Plzni je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze. Výuka studentů a vědecký výzkum probíhají v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň. Přímé personální sepětí LF UK v Plzni s Fakultní nemocnicí Plzeň se příznivě promítá jak do kvality výuky a výzkumu na fakultě, tak do kvality poskytované zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Plzeň. Na fakultě studuje více jak studentů, z toho cca 500 cizinců. Doktorské studijní programy probíhají na fakultě od roku Roku 2014 bylo otevřeno Biomedicínské centrum, výzkumné centrum LF v Plzni. Toto centrum bylo vybudováno za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tři ze čtyř níže jmenovaných postdoků se do činnosti Biomedicínského centra aktivně zapojili.

11 Představení aktivit výzkumných týmů dle jednotlivých postdoků Ústav histologie a embryologie LF v Plzni LFP01 Postdok Mentor Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Ústav fyziologie LF v Plzni LFP02 Postdok Mentor MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Stomatologická klinika LF v Plzni LFP03 Postdok Mentor MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. Chirurgická klinika LF v Plzni. LFP04 Postdok Mentor Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. MUDr. Václav Liška Nové budovy Lékařské fakulty v Plzni

12 VÝSTUPY PROJEKTU LFP01 Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Mgr. Jan Tůma, MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. The Scripps Research Institute, Kalifornie, USA listopad leden 2014, laboratoř profesora Kuhna, postdoktorand se seznámil s postupem identifikace a izolace cirkulujících nádorových buněk a tam používanými imunohistochemickými, bioinformatickými a molekulárně biologickými metodami Univerzita Komenského v Bratislavě, LF, Ústav molekulárnej biomedicíny duben - červen 2015, pod vedením doc. MUDr. Ing. RNDr. Petera Celecea, Ph.D. MPH, příprava plazmidů fluorescenčně značených proteinů a jejich transfekci, především do myších tkání in vivo Konference Výuka Workshopy/semináře , Kouty, ENBIK, poster: Zjednodušená implementace umělých neuronových sítí v prognostice přežití pacientů s kolorektálním karcinomem na základě klinických a molekulárně-biologických dat , Brno, Organonet, prezentace: Neural stem cells and neuroregeneration , Praha, IMC2014, poster: Embryonic neural stem cells survival and differentiation in cerebellar grafts and in vitro; effects of Sonic Hedgehog , Heidelberg, Německo, Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine, poster: Effect of Sonic hedgehog pathway on embryonal neural stem cells differentiation and proliferation in vitro Histologie a embryologie I. a II. (praktická cvičení) Laboratorní instruktáže: Seznámení se signální drahou Sonic Hedgehog, Imunohistochemie BrdU, Příprava experimentů se Sonic Hedgehog Jednodenní workshopy: Imunohistochemie BrdU, Základy statistického hodnocení v programu GraphPad Prism, Izolace embryí a neurálních kmenových buněk, Izolace a kultivace neurálních kmenových buněk Dvoudenní workshopy: Izolace, kultivace a ovlivňování ensc, Elektroforéza a Western Blot Semináře: Vlastnosti a izolace embryonálních kmenových buněk, Biochemická analýza hepatocytů, Buněčné metasignatury Publikace/manuskripty Leukemia inhibitory factor in neural system development and pathology, 2015, Ostasov, Pavel; Houdek, Zbynek; Cendelin, Jan; Kralickova, Milena; 48 stran, Reviews in the Neurosciences, IF=3.314 (in press) Vedení/konzultace Podpořené osoby Jiné Vedl studenta SVOČ a konzultoval s řadou vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů metody sahající od statistického hodnocení dat, postupů SDS elektroforézy a její analýzy po imunohistochemická barvení a obecné principy fluorescenční mikroskopie. 135 studentů, 8 vědecko-výzkumných pracovníků a 6 akademických pracovníků Příprava bioinformatických procesů pro zpracování NGS dat a automatické mikroskopie (High Content Screening) v rámci spolupráce s laboratoří prof. Kuhna. 10

13 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. Hlavním výzkumným cílem byla charakterizace kmenových buněk a vliv membránových receptorů na jejich proliferaci a diferenciaci. Za tímto účelem byla využita řada metod od biochemické analýzy buněk po fluorescenční mikroskopii. V rámci tohoto projektu, ve spolupráci s týmem studujícím neurodegenerace, jsem se zabýval především izolací a charakterizací neurálních embryonálních kmenových buněk (ensc), ovlivňováním a jejich transplantací především v souvislosti s neurodegenerativními onemocněními zasahujících cerebellum. Během výzkumu in vitro bylo dosaženo několik neočekávaných výsledků, především v souvislosti s vlivem morfogenu Sonic Hedgehog (Shh) na přežití a proliferaci ensc a také jeho interakci s hormonem T3, které by mohly alespoň částečně osvětlit mechanismus, kterým T3 ovlivňuje vývoj centrální nervové soustavy a přispět tak k pochopení její ontogeneze, ale i naznačit nové směry ve výzkumu neuroregenerativních metod. Main research goal was characterization of stemm cells and how is their proliferation and differentiation affected by activation of various membrane receptors. For this purpose were employed laboratory methods from PCR to autamated fluorescence microscopy. I was mostly involved in isolation and characterization of embryonic neural stem cells (ensc) their transplantation and treatment affcting their fate. The main focus of this work was predominantly on cerebellum. During this project we achieved several interesting results regarding interaction of morphogen Sonic hedgehog (Shh) and T3 hormone. These data could at least partialy help to elucidate mechanism by which T3 affects development of centralnervous system and thus help in understanding of its ontogenesis and indicate new directions for neuroregeneration research. doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. se připojil k týmu pracovníků Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze (LFP UK) po letech strávených na Fyziologickém ústavu Akademie věd České Republiky. Již od počátku jeho působení tkvěl jeho přínos v expertíze v řadě laboratorních metod včetně různých druhů mikroskopických analýz a izolace a kultivace neurálních kmenových buněk. Jako postdok významně přispěl k otevření nového výzkumného centra LFP UK, Biomedicínského centra (http://www.biomedic-plzen.cz/cz). Toto nové výzkumné pracoviště je otevřeno od podzimu 2014 a Dr. Ostašov tam již přivedl několik studentů ke studentské vědecké práci, z nichž se, doufejme, stanou budoucí doktorandi LFP UK. Od roku 2013 Dr. Ostašov pomáhá upevnit spolupráci s prof. Peterem Kuhnem z University of Southern California, USA. Dr. Ostašov strávil stáž v Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA a od té doby je aktivním hybatelem této naší česko-americké spolupráce. Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. joined the team of The Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague after years that he spent at Academy of Sciences of Czech Republic. He brought to team the expertise in plenty of methods including different kinds of microscopy and isolation and cultivation of neural stem cells. During his postdoc stay at our institution he contributed significantly to preparation and opening of a new research centre of our school, of The Biomedical Centre (http://www.biomedic-plzen.cz/en). This new centre which is in fact a new department has been opened in the autumn 2014 and Dr. Ostašov has already attracted here new medical students who will hopefully become new PhD students later on. Since 2013 Dr. Ostašov has helped to establish cooperation with Prof. Peter Kuhn from University of Southern California, USA. Dr. Ostašov spent part of his postdoc stay in Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA and since then he is an active part of our common Czech-American team. 11

14 VÝSTUPY PROJEKTU LFP02 MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Konference MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D., Ing. Dagmar Jarkovská , Utrecht, Nizozemí, technika Western blot, postdok se naučil techniku Western blot a různé metody izolace proteinů z buněčných kultur i tkání, tuto techniku zavedl na Ústavu fyziologie LF UK v Plzni , Graz, Rakousko, měření vápníkových přechodů u izolovaných kardiomyocytů, technika měření vápníkových přechodů u izolovaných buněk a možnosti analýzy dat, techniku zavedl v biomedicínském centru LF UK v Plzni a metodu naučil další VaV pracovníky a studenty , Atény, Řecko, 37th Meeting of the EWGCCE, poster: TdP Arrhythmias in Methoxamine-Sensitized Hypercholesterolemic Rabbit , Martin, Slovensko, 41. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, poster: Vliv hypercholesterolémie na komorové srdeční arytmie u králíka po α1 adrenergní stimulaci , Maastricht, Nizozemí, 38th Meeting of the EWGCCE, poster: Age dependence of arrhythmia inducibility in Carlsson rabbit model , Miláno, Itálie, 39th Meeting of the EWGCCE, poster: Effect of hypercholesterolemia and ageing on TdP arrhythmia incidence in methoxamine sensitized rabbits , Vranovská Ves, 40. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, prezentace: IK1 a srdeční arytmie , Deštné v Orlických horách, 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, poster: Vliv věku a cholesterolu na TdP arytmie u králíka Výuka Workshopy/ semináře Publikace/ manuskripty Vedení/konzultace Podpořené osoby Fyziologie pro studenty 2. ročníku všeobecného a zubního lékařství na LF UK v Plzni , Zavedení techniky Western blot do výzkumu na našich pracovištích, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků , Technika a možnosti měření vápníkových přechodů na izolovaných buňkách, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků , Pokročilé možnosti měření vápníkových přechodů na izolovaných buňkách, čj, pro cílovou skupinu vědecko-výzkumných pracovníků TdP incidence in Methoxamine-sensitized rabbit model is reduced with the age but not influenced by hypercholesterolemia. Nalos L., Jarkovská D., Švíglerová J., Süß A., Záleský J., Kuncová J., Štengl M. 6 str. Continuous analysis of heart rate variability for tracking severe sepsis development in clinically relevant porcine model. Dagmar Jarkovská, Lenka Ledvinová, Vojtěch Danihel, Jan Beneš, Jiří Chvojka, Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl, Martin Matějovič. 6 str. Class III antiarrhythmic drugs amiodarone and dronedarone impair KIR2.1 backward trafficking. Yuan Ji, Hiroki Takanari, Lukas Nalos, Marien JC Houtman, Raimond Heukers, Paul MP van Bergen en Henegouwen, Marc A Vos, Marcel AG van der Heyden. 8 str. 1 pregrad. student v rámci SVOČ (prezentace výsledků na studentské vědecké konferenci ), 1 PSG student, 2 day to day vedení VV pracovníků 120 studentů, 45 vědecko-výzkumných pracovníků 12

15 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D Postdoktorand v rámci projektu zavedl kombinovaný model hyperchosterolemického, methoxaminem senzitizovaného králíka. Na modelu studoval vliv hyperchlesterolémie na incidenci Torsade de Pointes arytmií (TdP). V průběhu experimentů se podařilo také prokázat významný vliv věku na náchylnost k TdP arytmiím. Výsledky byly odeslány k publikaci. Postdoktorand se zapojil do měření, analýzy a interpretace výsledků projektu vliv sepse na srdeční funkci. Provedl pilotní experimenty zavedení experimentálních modelů sepse na menších zvířatech. Tento model je připraven pro další využítí v rámci výzkumného programu ústavu fyziologie LF UK v Plzni. V rámci stáže na Dpt of Medical Physiology, University Medical Center, Utrecht, Nizozemí se postdoktorand podílel na výzkumu vlivu amiodaronu a dronedaronu na traffiking Kir2.1. Výsledkem je společná publikace, která bude v nejbližší době odeslána do tisku. Postdoctoral Fellow in the project introduced a combined model of hypercholesterolemic, methoxamine sensitized rabbit. This model was used to study the effect of hypercholesterolemia on the incidence of Torsades de Pointes arrhythmia (TdP). Postdoc has also demonstrated during the experiments a significant influence of age on susceptibility of the heart to TdP arrhythmias. The results were submitted for publication. Postdoc was involved in the measurements, analysis and interpretation of the results of the project called impact of sepsis on cardiac function. He conducted pilot experiments to establish experimental model of sepsis in small animals. This model is ready for further use within the research program of the Institute of Physiology Faculty of Medicine in Pilsen. During the research visit to the Dpt of Medical Physiology, University Medical Center, Utrecht, the Netherlands was postdoc involved in research of the effect of amiodarone and dronedarone on Kir2.1 traffiking. Joint publication incorporating these results will be submitted soon. doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Díky projektu se postdoktorand Dr. Lukáš Nalos intenzivně zapojil do činnosti Ústavu fyziologie a v krátké době trvání projektu jeho činnost dokázal významně obohatit. Vedle zavedení nových experimentálních technik, ve kterých byl vyškolen v průběhu zahraničních stáží (analýza proteinové exprese Western blot, měření vápníkových přechodů v izolovaných srdečních myocytech), na pracovišti zavedl zcela nový experimentální zvířecí model (kombinace Carlsonnova modelu a hypercholesterolémie), který v průběhu projektu detailně analyzoval a získal významné nové poznatky s klinickým přesahem. Podílel se na přípravě projektu, který získal podporu GAČR pro roky Kladně hodnotím i jeho pedagogické působení, které zahrnovalo vedení magisterských i doktorandských studentů i speciální školení a vedení výzkumných pracovníků v rámci nových metod. Publikační aktivita byla přiměřená zaměření projektu na zavádění nových modelů a technik a lze očekávat její další růst. Due to the project postdoc Dr. Lukáš Nalos successfully integrated into the activities of the Dept of Physiology and within the short duration of the project he significantly enhanced them. Beside implementation of several new techniques (Western blot protein expression analysis, calcium transients in isolated cardiac myocytes), in which he was trained during his foreign stays, he introduced at the Dept a completely new experimental model (Carlsson s model combined with hypercholesterolemia), analyzed it in detail and obtained significant new findings with clinical relevance. He contributed to preparation of the project that obtained support from GAČR agency for coming years His educational activities included teaching of both Master and PhD students as well as special courses for researchers related to the new techniques implemented at the Dept. The publication activity was adequate to the focus of the project on implementation of new experimental techniques/models and its further rise is expected. 13

16 VÝSTUPY PROJEKTU LFP03 MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. Pracovní tým MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D., MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Jan Jambura Zahraniční stáže University of Medical Science, Faculty of Dentistry, Shahid Sadoughi, Yazd, Iran 7-9/2014 a 12/2014-1/2015, postdok se zde podílel na výuce vysokoškolských studentů zubního lékařství a postgraduálních studentů ústní a čelistní chirurgie. Zúčastnil se řady operací na traumatologických a onkologických odděleních. Stáž poskytla postdokovi možnost poznat různé kazuistiky pacientů a řadu orofaciálních anomálií. Postok je i nadále v kontaktu s pracovníky Íránské univerzity i nemocnice, podařilo se navázat velmi slibnou spolupráci založenou na vzájemné výměně zkušeností a dovedností. Získal zajímavé studijní materiály pro výuku studentů stomatologie na LF UK v Plzni. Konference Výuka , Berlín, Německo, 3D Printing Europe , Plzeň, IX. plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie, spoluautor příspěvku: Náhodné nálezy na OPG bezzubých čelistí , Plzeň, X. plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie, příspěvek: Historie zubních extrakcí Anatomie (1. ročník zubního lékařství), Topografická anatomie hlavy a krku, praktická cvičení (2. ročník zubního lékařství), Aplikace anatomie v klinické praxi pro zubní lékařství, vytvořil nový volitelný předmět (4. ročník zubního lékařství). Workshopy/ semináře a , kurzy pro akademické pracovníky Ústavu biochemie, seznámení s nejnovějšími poznatky oboru implantologie, s operačním postupem a postoperační péčí o pokusná zvířata, s metodikou a technickým zpracováním materiálu pro mikroskopické vyšetření, techniky zpracování ultratenkých preparátů , Léčba střelné rány, klinický seminář pro pracovníky stomatologické kliniky , Prevalence ateromových plátů v kalcifikované arterii carotis na OPG snímcích pacientů s primárním hyperparathyroidismem (PHPT), klinický seminář pro pracovníky stomatologické kliniky Publikace/ manuskripty Osseointegration evaluation of nano titanium implant Moztarzadeh O. Hrušák D., Hauer L., Jambura J., Tonar Z., Barcal J. On site 3D printing in oral and maxillofacial surgery Moztarzadeh O., Hrusak D., Bolek L., Bolek M. Podpořené osoby 224 studentů (74 mužů, 150 žen), 42 vědecko-výzkumných pracovníků Jiné Získal inspekční certifikát pro hodnocení osteointegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (evidenční č ). Podílel se na vývoji prototypu dentálního implantátu ve fázi přihlášky UV Příprava na CAD/ CAM podporu dentální implantologie 14

17 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D. Postdoktorand se zapojil do výzkumné práce v oblasti nanostrukturovaných materiálů pro biomedicínské účely. Po intenzivním studiu odborné literatury shromáždil podklady pro certifikaci, realizoval finální verzi pracovního postupu Průkaz osseoitegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (Bone/Implant Conact) a následně získal inspekční certifikát pro hodnocení osseoitegrace implantibilních materiálů použitím metodiky výpočtu BIC (evidenční č ). V rámci studia biokompatibility implantabilních materiálů byla zahájena intenzivní spolupráce s Ústavem lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni. different methods of bone processing such as embedding - - curing, cutting - grinding, and staining - mounting processes for eventual histological analysis of bone-implant interface. He implemented final version of bone processing method which was more efficient, accurate and less time consuming for preparation of bone-implant interface. Finally he obtained inspection certification for evaluation of osseointegration of implantable materials by measurment of BIC (bone-implant contact) percentage-(registration number: ). In his research studies about biocompatibility of implant materials, he had intensive cooperation with the departments of Histology, Biology, Chemistry and Biochemistry of Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen. Postdoc participated in the research study of nanostructured materials for biomedical purposes. After intensive studies of professional literatures concerning implantology and collecting basic information about osseointegration of titanium implants, he performed series of experiments and tried MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. Mentor postdoktorandovi poskytoval odborné konzultace a podporu při plánování výzkumu a směrování publikačních aktivit. Mimo přímého vědeckého výzkumu se v rámci postoktorandských aktivit odehrávala spolupráce s firmami provádějící výzkum a výrobu implantačních materiálů a dentálních implantátů. V rámci této spolupráce se připravily i podmínky pro budoucí kooperaci při vývoji a zkoušení nových postupů výroby materiálů a typů implantátů. Konkrétně jde o firmy Comtes FHT, Proinno a.s., Timplant s.r.o, Dentamechanik s.r.o., se kterými je navázaná spolupráce a lze předpokládat i realizaci budoucích projektů. Pokud se týká praktických dopadů a výstupů; realizovala se spolupráce při vývoji prototypu nového jednodobého dentálního implantátu pro nízce denzní kost vyrobeného z nanostrukturovaného titanu; jsou připravené metodiky pro vyhodnocování implantačních materiálů; realizují se metody CAD/CAM technologií pro využití v implantologii a maxilofaciální chirurgii. Mentoring the postoctorand on the level of professional consultations and support for planning the research and guidance for publication activities was my main task in this project. Beside the scientific research activities a joint mutual relation to research and production companies in the field of implantable material production and dental implant fabrication was recognized. Namely the companies Comtes FHT, Proinno a.s., Timplant s.r.o, Dentamechanik s.r.o. are the partners for future joint projects. Outputs to be mentioned namely: cooperation in developing a new design of single stage dental implant for low density bone made from nanostructurised titanium; ready for use method for evaluation of implantable material; Appraisal of CAD/ CAM technology for the purpose of implantology and maxillofacial surgery. 15

18 VÝSTUPY PROJEKTU LFP04 Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. Pracovní tým Zahraniční stáže Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D., MUDr. Václav Liška, Ph.D., MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. Dlouhodobá stáž: TU Dortmund, Dortmund, Německo , studijní stáž u prof. Tima Rickena, studium popisu tenzoru permeability přímo z dat počítačové tomografie, anizotropie tkání. Krátkodobé stáže: , Udine, Itálie, CISM (letní škola: Nonlinear Mechanics of Soft Fibrous Materials) , Münster, Německo, letní škola - Evolutionary Solid Bodies, Growth and Remodelling of Biological Tissues, prezentace: Estimation of liver volumetry and resection line, Liver surgery planing , Gent, Belgie, centrum IbiTech - BioMMeda, konzultace s Dr. Charlotte Debbaut - příprava korozivních preparátů velkých jater (lidská, prasečí) a modelování tenzoru permeability Konference , Plzeň, 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, prezentace: Srovnání manuální a automatické segmentace CT dat břišní dutiny a následná volumetrie jater (přednesená v zastoupení MUDr. Václavem Liškou, Ph.D.) , Vilnius, Litva, mezinárodní kongres ICT 2013 (Create, Connect, Growth), pasivní účast , Barcelona, Španělsko, ECCOMAS (11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI)), prezentace: LISA-Liver Surgery Analyzer Software Development Výuka Workshopy/ semináře Publikace/ manuskripty Vedení/ konzultace Podpořené osoby Přednášky Úvod do statistiky pro biomedicínské obory (únor březen 2013). Přednáška Imaging Methods in Experiment v rámci mezinárodní letní školy experimentální chirurgie Summer School of Experimental Surgery in Pilsen 2014 (7/2014). Účast při výuce předmětů LF UK v Plzni: Experimentální chirurgie (přednáška Ukázky z výpočtového modelování biomechaniky člověka ) Experimentální chirurgie nové technologie v medicíně (přednáška Vizualizace, zpracování obrazu a výpočty v biomedicíně ) , seminář Liver pre-surgery planning, FN Plzeň. Seminář byl určený širší odborné veřejnosti, shrnoval současný stav a dosažené výsledky mezi-univerzitní spolupráce LF a FN Plzeň, UK Praha a FAV ZČU v Plzni koordinované MUDr. Václavem Liškou, Ph.D., Chirurgická klinika FN Plzeň , účast na letní mezinárodní škole Summer School of Experimental Surgery Miroslav Jiřík, Miroslava Svobodová, Vladimír Lukeš, Hynek Mírka, Petr Hošek, Vladislav Třeška, Václav Liška, Liver Surgery Analyzer (LISA) software tailored for individual diagnostic approach, International Journal of Radiology Assisted Surgery (IJCARS), podáno k recenznímu řízení v březnu 2015 Plánované jsou ještě 2 publikace: Rozhledy v chirurgii, European Journal of Radiology 5 vědecko-výzkumných pracovníků day to day vedení 92 studentů všeobecného lékařství, 20 postgraduálních studentů a akademických pracovníků 16

19 Shrnutí vědecko-výzkumné práce PŘÍNOSY PROJEKTU Ing. Miroslava Svobodová, Ph.D. Hlavní náplní projektu bylo testování a vývoj softwaru LISA (LIver Surgery Analyzer) pro virtuální resekci jater a pro využití v klinické praxi. Postdoktorandka testovala segmentační submodul (v současné době doporučený pro užívání v klinické praxi na radiologickém a chirurgickém oddělení FN Plzeň). Byl připraven testovací soubor 30 plně anonymizovaných CT (počítačová tomografie) dat pacientů pro testování submodulu vyhledávajícího a vyhodnocujícího léze v jaterním parenchymu. Samotné submoduly jsou programované studenty a vědeckými pracovníky FAV, ZČU v Plzni. Dále došlo k nastudování teorie porézních materiálů a zajištění kontaktu s prof. Ing. Timem Rickenem, Ph.D., z TU Dortmund. Tato aktivita vede k předpokládanému návaznému matematickému a počítačovému modelování regenerace jaterního parenchymu po resekci, které už bude řešené mimo tento projekt. Velmi cenou aktivitou bylo zajištění pravidelných setkání odborníků z LF UK v Plzni a NTC, FAV, ZČU v Plzni, na kterých se během let dohodla metodika zpracování morfologie mikrostruktury cévního zásobení jater. Hlavní náplň projektu zajištění komunikačního mostu mezi FN a LF UK v Plzni a ZČU v Plzni byla splněna. Došlo k vytvoření dvou skupin 1) modelování z CT dat pacientů segmentace jater, vyhledání a identifikace lézí, 2) modelování z uct dat korozivních preparátů jater prasat - morfologie jaterního parenchymu s uvažováním fyziologického či patologického stavu. The development and the validation of the software LISA (LIver Surgery Analyser) for the virtual liver resection in clinical practice was the main idea of the project. The segmentation submodule was tested and finally it was recommended for the usage in clinical practice at the radiology and surgery department of Faculty Hospital in Pilsen. Further the dataset of 30 patient CT (computed tomography) data was anonymized and prepared to test other submodule developed for the liver lesion identification and classification. Both the submodules are written by students and young researchers at the Faculty of Applied Sciences, West Bohemia University. Concurrently, the postdoc has studied the theory of porous materials within the project, because the liver parenchyma could be mathematically and mechanically assumed as porous material. The last but highly-valuated action was the regular arranging of the interdisciplinary meetings for the experts from Faculty Hospital Pilsen, Medical Faculty in Pilsen, Charles University in Prague and Faculty of Applied Sciences, West Bohemia University. The methodology of the liver micro-circulation has been arranged at the meetings within the years The main aim of the project - the communication bridge establishment between all the institutions at the regional level - was realized. Two interconnected groups were established 1) the post-processing of CT data - liver segmentation, liver lesions detection and classification, 2) the mathematical and computer simulation based on the information obtained from the micro-ct data of pigs liver corrosion casts - liver parenchyma morphology of both the physiology and pathology liver parenchyma. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Postdoktorandka výrazně posílila několikaletou spolupráci mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a Fakultní nemocnicí Plzeň na jedné straně a Západočeskou univerzitou na straně druhé. Přispěla k zapojení celé řady mladých vědeckých pracovníků a studentů do výzkumu zaměřeného k podpoře zkvalitnění předoperační fáze resekce jater. Za všechny jmenujme úspěch studentky Kristýny Bajcurové na Vědecké konferenci studentů lékařských fakult České republiky (2014), kde získala 1. místo v sekci Lékařské klinické obory. Došlo k navázání a upevnění mezinárodních kontaktů s pracovišti v Anglii (Queen Mary University of London), Německu (Technische Universität Dortmund) a Belgii (Universiteit Gent), která mohou být klíčová v další spolupráci s cílem zvýšit množství pacientů doporučených k resekčnímu chirurgickému zákroku. Postdoc LFP04 strengthed the interdisciplinary cooperation between Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague and Faculty Hospital Pilsen on the one side and the West Bohemia University on the other side, which has been developed for many years. A lot of students and young researchers were engaged in the research thanks the project to support the improvement of the liver resection presurgery planning. Particularly the winner - Miss. Kristýna Bajcurová - of the National conference for students of medical faculties of the Czech Republic - section Medical clinical fields should be mentioned. Several international contacts were established (Great Britain (Queen Mary University of London), Germany (Technical University of Dortmund) and Belgium (University of Ghent)). These could become crucial within following years of planned research with the aim to increase the amount of patients for the liver surgery. 17

20 vnitrek_170x210_vnitrek :53 Stránka 18 LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Krátké obecné představení fakulty Lékařská fakulta v Hradci Králové je již 70 let zaměřena na výuku a výzkum v oblasti medicíny. Od roku 1945 fungovala jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. V současnosti má akreditovány magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, které lze studovat i v angličtině, a bakalářský studijní program Ošetřovatelství. Absolventům nabízí 20 doktorských studijních programů, též v angličtině. Součástí nabídky je od roku 2012 i specializační vzdělávání lékařů. Na fakultě studuje ve všech studijních programech téměř studentů, z nichž asi jednu pětinu tvoří zahraniční posluchači.

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K.

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. V&V Infrastruktury ČR 6 velkých infrastruktur 40 malých infrastruktur 26 mld na VaV ½ Inst ½ účel KHK 1x Metodiky hodnocení V&V MF

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 500 05 Hradec Králové, Heyrovského 1203, Česká republika, http://www.faf.cuni.cz tel. +420495067111, fax +420495518002 V Hradci Králové,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Projekt inovace studijního oboru ČVUT v Praze Fakulty dopravní vzhledem k potřebám automobilového průmyslu Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 31. 3., Obsah prezentace

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Repetitorium chemie 2014

Repetitorium chemie 2014 Repetitorium chemie 2014 Povídání o praktické chemii nejen pro (mikro)biology Úvodní přednáška ke spíše praktickému kursu laboratorní chemie pro biology Součástí přednášky je praktický návod na obsluhu

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 S. Štípek, J. Feberová, E. Kvašňák 1.LF UK Praha 2.LF

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 482005 34 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Students

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více