Největší portálové centrum vyrobené v ČR bylo úspěšně předáno zákazníkovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší portálové centrum vyrobené v ČR bylo úspěšně předáno zákazníkovi"

Transkript

1 APLIKACE STROJŮ TOS KUŘIM OS Vážení obchodní přátelé, představuji Vám druhé číslo firemního časopisu s aplikacemi strojů TOS Kuřim včetně jejich zhodnocení vybranými zákazníky. Dovolil bych si Vás také seznámit s některými novinkami, které pro Vás naše společnost chystá. Firma TOS KUŘIM OS je významný inovátor a lze prohlásit, že za posledních 7 roků došlo ke komplexní přeměně jejího výrobního sortimentu. Tato přeměna byla realizována za významné podpory MPO ČR v projektech IMPULS a TIP. Pokračování na straně 2 Největší portálové centrum vyrobené v ČR bylo úspěšně předáno zákazníkovi Od ledna 2010 je zprovozněno portálové obráběcí centrum FRUA 450 ve firmě ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Jedná se výkonově o největší portálové centrum vyrobené v ČR. Základní parametry stroje jsou následující: rozměr stolu x mm,- průchodnost mezi stojany mm, vzdálenost mezi čelem vestavěného vřetena a horní plochou stolu mm. Dále má tento stroj přesuvný příčník (W = mm) a všechny osy jsou s hydrostatickým vedením. Obráběcí centrum o výkonu 71kW je určeno pro velmi přesné obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran výkonovým i rychlostním obráběním. Zákazník oceňuje zejména tyto přednosti obráběcího centra FRUA 450: kompletní dodávka na klíč v plné režii zhotovitele (včetně okolních technologií, základů stroje a stavebního projektu výměna nástrojů realizována v plně automatickém režimu robotem; nástroje jsou uloženy v regálovém zásobníku se 180 lůžky dovybavení stroje širokým technologickým příslušenstvím, které zahrnuje především: moderní přípravné a seřizovací pracoviště nástrojů obsahující vertikální seřizovací přístroj na nástroje BMD 566v CCD (součástí je monitor integrovaným PC včetně automatického přenosu dat) monitorovací zařízení TOOL MONITOR PROMETEC souřadnicový měřicí přístroj FARO software CAD / CAM UNIGRAPHICS + postprocesor videokamera se zobrazením v místě obsluhy příprava pro upnutí pomocí magnetů měřicí nástrojová a obrobková sonda koncepce stroje s vestavěným vřetenem a šesti standardními a speciálními automaticky výměnnými vřetenovými hlavami (dle technologických potřeb zákazníka TOS zajistí i dodatečně speciální vřetenové hlavy) maximální univerzálnost centra umožňující kompletní obrobení včetně dokončovacích operací

2 Dokončení ze strany 1 Pamětníci mají společnost TOS Kuřim zafixovanou jako výrobce malých konzolových a ložových frézek. Další skupina nás zná jako výrobce automatických výrobních linek. Aktuálně ale i dlouhodobě se TOS KUŘIM OS profiluje jako dodavatel těžkých a středních portálových obráběcích center a obráběcích center s přesuvným stojanem. Významným benefitem společnosti je nabídka dodávky kompletního řešení na klíč, tj. základ pod stroj, vlastní stroj, odladění technologie na požadovaných obrobcích včetně upínačů a nástrojů. Samozřejmostí je garance nabízených technologických časů. Záruční i pozáruční servis poskytujeme s krátkou dobou servisních zásahů a standardně zajišťujeme i preventivní prohlídky. V posledních letech jsme představili několik nových strojů. Nejvýznamnější skupinou jsou portálová obráběcí centra, která neustále rozvíjíme. Aktuálně můžeme nabídnout stroje s šířkou stolu až 5 m a průchodností mezi stojany až 6,1 m! Tyto stroje mohou být dodány s hydrostatickým nebo lineárním vedením na všech osách, příčník může být pevný nebo přesuvný. Výkonově se nacházíme v rozpětí kw, u speciálních provedení máme vřeteníky o výkonu až 120 kw. Stroje jsou vybaveny automaticky výměnnými vřetenovými hlavami, kterých již máme více než 30 různých typů a dle zákaznických technologických požadavků tento sortiment neustále rozšiřujeme. Postupně se začleňujeme na trh mezi celosvětově etablované hráče, jako jsou například WALD- RICH COBURG, FOREST LINE, MARIO CARNAGI atd. Potenciálním zájemcům již můžeme předvést naše referenční portály v provozu v ČR a Polsku a naši zákazníci jsou se stroji z TOS KUŘIM OS velice spokojeni. V současnosti realizujeme další těžká obráběcí centra pro zákazníky do Ruska a Indie. Trh si žádá lehčí verze těžkých portálových center, u kterých se velice pozitivně projeví poměr cena/výkon ve prospěch zákazníků. TOS Kuřim bude v roce 2011 uvádět na trh novou typovou řadu FRUF A o výkonu do 51 kw s tím, že všechny posuvové i rychlostní parametry budou na světových hodnotách. Druhou skupinu výrobního sortimentu tvoří obráběcí centra s přesuvným stojanem. V technických parametrech nabízíme stroje s vertikálním zdvihem do 6 m, výkonově do 60 kw. Stroje je možné osadit vřeteníkem s automaticky výměnnými hlavami včetně výsuvné pinoly o výkonu až 74 kw dle provedení. Při jednání se zákazníky se ukazuje značná setrvačnost v nákupu pinolovek, ale ten, kdo nepotřebuje především vyvrtávat a koupí námi nabízený stroj osazený výměnnými hlavami, mění se získanými zkušenostmi názor v jejich prospěch. Technickým hitem poslední doby je kombinace různých metod obrábění na jednom stroji, moderně nazývaném multifunkční centrum. TOS Kuřim například prodala portálový stroj FRUNZQ 150, který je vedle klasických frézovacích funkcí schopen provádět i broušení vnějších rovinných a zakřivených ploch od průměru brusného kotouče 160 mm. K broušení se používá upravená hlava typu VA1 vybavená krytem a samostatnou větví vysokotlakého chlazení brusného kotouče, kde je odvod a čištění chladicí kapaliny pro broušení odděleno od vodního hospodářství stroje. Flexibilní systém krytování pracovního prostoru stroje umožňuje do 30 minut změnu režimu z frézování na broušení a zpět. Výměna brusného kotouče je možná ručně, nebo v automatickém režimu z PICK-UP zásobníku nástrojů. V pracovním prostoru stroje je instalováno i zařízení pro měření a orovnávání brusného kotouče. Dosahovaná drsnost povrchu se pohybuje u titanových slitin v rozsahu Ra 0,7 0,8; u vysokolegovaných ocelí Ra 0,3 0,4. Mezi další multifunkční centra patří standardní portálové centrum řady FRF, jehož pracovní stůl je navíc vybaven i otočným karuselovacím stolem TRT500 od firmy Rückle. Tento stůl může pracovat v horizontální i vertikální poloze a bude na něm možno soustružit v obou polohách. Na základě požadavků na soustružnické operace vyvíjí TOS Kuřim vlastní přesuvný otočný CNC stůl s karuselovací funkcí o nosnosti do 60 t. Tento stůl bude vhodnou kombinací pro všechna těžká obráběcí centra horizontálního i vertikálního provedení. Rádi Vám poskytneme obchodně technické konzultace. Těšíme se na Vás! Ing. Miroslav Chmelka, MBA člen představenstva a obchodní ředitel Dodávka portálového obráběcího centra typu FRF do Číny V roce 2010 se společnosti TOS KUŘIM OS po opětovném vstupu na čínský trh podařilo uzavřít smlouvu na první stroj portálové obráběcí centrum FRFQ 250-VR/A8, pro zákazníka Sichuan Chengfei Intergration Technology, jehož hlavní náplní práce je výroba forem pro automobilový průmysl (zejména VW a Audi), ale dodává také pro firmu Chengdu Aircraft, jednoho z největších výrobců letecké techniky v Číně. Po ukončení montáže se koncem dubna 2010 konala v TOS Kuřim předpřejímka obráběcího centra a zástupci zákazníka absolvovali školení o obsluze a údržbě stroje. I přes jazykové a kulturní odlišnosti byla přejímka úspěšná a byl stroj v Bremerhaven naloděn na loď EMMA MAERSK směr Čína. Nyní je stroj již u zákazníka a čeká na uvedení do provozu kvůli chybějícímu základu. Dodávky do Ruska a Běloruska VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU ALTA ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLY PŘEJÍMKY U ZÁKAZNÍKŮ V RUSKU A BĚLORUSKU. Koncem roku 2009 bylo ve strojírenském závodě OOO Norilskij obespečivajuščij komplex předáno frézovací centrum s posuvným stojanem a výměnnými hlavami řady FU. Montážní a seřizovací práce, školení obsluhy na stroji, který odpovídá všem směrnicím EU, trvaly více než měsíc. Frézovací centrum TOS KUŘIM to je jeden z nejlepších strojů vyráběných v Evropě, řekl vedoucí provozu obrábění Maxim Rykov. Možná, že je to nejlepší stroj tohoto typu v celé Krasnojarské oblasti. Stroj je vybaven řídicím systémem firmy Siemens. Součástí dodávky stroje jsou tři výměnné hlavy, automatická výměna nástrojů včetně zásobníku na 40 nástrojů. Takto vybavený stroj umožňuje provádět celou řadu operací na jedno upnutí obrobku. Na frézovacím centru se stolem o rozměrech 5000 x 1250 mm je možno obrábět obrobky o hmotnosti do 15 tun. Na stroji lze provádět celou řadu operací: frézování, vrtání, hrubování, řezání závitů. Dosáhneme větší úspory času, zvýšíme kvalitu a rozšíříme sortiment vyráběné produkce. V únoru 2010 byla dokončena montáž a seřízení dvou technologických komplexů FUQ 150-VR/8 DUO ve firmě BELAZ, Žodino v Bělorusku. Dva technologické komplexy, které se skládají z celkem 4 ks strojů FUQ 150-VR/8 budou využívány při obrábění rozměrných dílců pro nákladní automobily BELAZ-7560 o nosnosti 320 tun. Frézovací centrum s posuvným stojanem a výměnnými hlavami řady FU Dva technologické komplexy FUQ 150-VR/8 DUO

3 Portálové obráběcí centrum z TOS KUŘIM úspěšně pracuje ve Vítkovicích VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, turbín pro energetický průmysl, zařízení oceláren a válcoven a tvářecích zařízení. Portálové obráběcí centrum FRP 300-FSV/A10 bylo ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery v hospodářském středisku Těžká mechanika uvedeno do provozu v druhé polovině roku Toto obráběcí centrum bylo nejdříve koncipováno na výkon 60 kw. Po několikaměsíčním zkušebním provozu byl stroj operativně dle požadavků zákazníka přestavěn na verzi o výkonu 71 kw a bylo přidáno vestavěné vřeteno pro rozšíření spektra obráběných součástí. Zároveň byla konfigurace stroje doplněna o stacionární zásobník nadrozměrných nástrojů PICK-UP pro dva kusy nástrojů (průměr 400 a 250 mm) a přesun vozíků s výměnnými vřetenovými hlavami byl zrealizován po prizmatických vedeních. Tato koncepce přesunu vozíků byla poprvé použita právě na tomto stroji. Verze s výkonem 71 kw je úspěšně provozována od března Parametry portálového obráběcího centra FRP 300-FSV/A10: Zdvih stolu X: mm Příčný zdvih Y: mm Zdvih vřeteníku Z: mm Svislé přestavení příčníku W: mm Rozměry pracovního stolu Šířka: mm Délka: mm Max. zatížení stolu: kg/m 2 Otáčky vřetene: ot/min Max. krouticí moment vřetene: Nm Využitelný výkon hlavního pohonu: 71 kw Portálové obráběcí centrum FRP 300-FSV/A10

4 Jaké jsou zkušenosti s provozem tohoto obráběcího centra, nám sdělil technik investičního úseku Ing. Petr Kruk z provozu Těžká mechanika společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Co Vám investice do obráběcího centra FRP 300-FSV/A10 přinesla z hlediska výroby? Rozhodnutí o nákupu portálové frézky bylo v Těžké mechanice závodu Vítkovice Heavy Machinery poznamenáno několika faktory. Prvotním faktorem byla potřeba navýšení frézařských kapacit pro výrobu strojírenských celků s důrazem na dokončovací operace s vysokou přesností. Provoz Těžká mechanika disponoval do té doby v převážné většině horizontálními vyvrtávačkami, které sice splňují požadavek na maximální univerzálnost, ale jejich koncepce, která vyžaduje časté používání úhlových vřetenových hlav, časté přepínání obrobků a používání otočných frézovacích stolů, má negativní vliv jak na výkon, tak na přesnost dokončovacích operací. Tyto nedostatky řeší u zvoleného typu portálové frézky velikost stolu a prostor mezi stojany a příčníkem. Typ portálového stroje rovněž řeší otázku četnosti a způsob upnutí obrobků. Obecně aplikovanou novou technologií je vyřešen výkon i přesnost obrábění. Myslíte si, že zkvalitnění technologie Vám pomůže k získání nových zakázek a klientů? Dalším důvodem technické i ekonomické argumentace k nákupu právě portálového obráběcího centra byla zakázka opracování odlitků velkých skříní turbokompresorů. Tento odlitek o půdorysných rozměrech x mm nelze realizovat jinou technologií než na obráběcích centrech portálového typu, protože technologie frézování na portálovém stroji je zcela odlišná od technologie horizontálních vyvrtávaček. Svisle přestavitelný příčník umožňuje dosáhnout maximálních řezných parametrů s minimalizací výsuvu vřetene a vyložením nástroje. Kapacita a konfigurace stávající portálové frézky od firmy Waldrich není pro zmiňovanou obrobkovou řadu optimálním řešením. Vzhledem k této skutečnosti nebyl tento obrobek ve výrobním programu společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Obráběcí centrum FRP 300-FSV/A10 je vybaveno 71 kw vřetenem s upínacím kuželem ISO 60 lícovaným na čelo, které bylo konstrukčně dořešeno v TOS Kuřim přímo na základě požadavku společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Toto vřeteno umožňuje automatické upnutí frézovacích vřetenových hlav s automatickým natáčením. Pro obrábění odlitků tohoto typu je rozhodující úhlová hlava 90 typu VP, rovněž s kuželem ISO 60 a automatická výklopná vidlicová hlava typu VK. Pomocí těchto agregátů je obrobek dostupný ze všech stran, i mimo upínací plochu. Dokoupená úzká hlava VP rozšiřuje možnosti dalšího opracování skříňových součástí. Nákupem tohoto obráběcího centra rozšířila společnost Vítkovice Heavy Machinery okruh nabízených služeb a jistě tak získá další zákazníky. O kolik procent se zefektivnila výroba oproti původní použité technologii? Efektivita frézovacích operací byla jedním z hlavních důvodů nákupu nového obráběcího centra. Výše jsou zmiňovány výkonové parametry procesu frézování. V závodě Těžká mechanika jsme však na základě zkušeností věnovali důslednou pozornost i úkonům vedlejším. Mezi tyto patří např. výměna vřetenových hlav, výměna těžkých nástrojů atd. Zde jsme s techniky TOS Kuřim dospěli k řešení, které je podstatně efektivnější než původně navrhované. Jedná se především o vodící dráhy vozíků automaticky výměnných vřetenových hlav a nástrojový zásobník PICK-UP. Do dalších oblastí vedlejších časů spadá např. upínání obrobků. Zde zcela odpadá použití otočných frézovacích stolů. Pro další zkrácení vedlejších časů byly na základě zkušeností z frézovacích strojů, které provádějí především opakované úkony, použity upínací elektropermanentní magnety. Tyto s použitím dorazů a měřící sondy umožňují zkrácení doby operace. Nelze jednoznačně říci, jak bude ovlivněna přímá efektivita obrábění, protože se bude lišit od obrobků a použitého nástrojového parku, odborným odhadem můžeme stanovit minimální hranici na 30% snížení normohodin frézařských operací. Pro portálové obráběcí centrum z produkce TOS KUŘIM OS jsme se rozhodli na základě dobrých zkušeností s dodávkou čtyř strojů této firmy do naší dceřiné společnosti Vítkovice Milmet. S vysokou erudicí zvládli výrobu těžkých obráběcích portálových frézek s vřeteníkem 100 kw. Při uvádění těchto prototypů do provozu byli schopni naslouchat našim návrhům a technicky na odpovídající úrovni řešit vzniklé problémy. Při tvorbě projektové dokumentace nebyl zákazník opomenut a byly s ním konzultovány rozhodující uzly i relativní drobnosti. Tato zkušenost se nám potvrdila i při realizaci frézky FRP 300-FSV/A10 v provozu Těžká mechanika. Po několika měsících náběhového provozu se nevyskytly žádné potíže a obráběcí centrum pracuje podle představ společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Obrábění litinového lože obráběcího stroje

5 Posuvný portál šetří místo i čas Výrobce dobývací techniky T Machinery, a. s., si pro rozšíření technologických možností zvolil obráběcí centrum FRFQ 250 VR/A8 z produkce TOS KUŘIM OS. Po zkušenostech s provozem oceňuje zejména snížení časové náročnosti, které umožnilo významně zkrátit dodací termíny. Společnost T Machinery, a. s., Ratíškovice patří k předním českým výrobcům důlních technologií s vysokým podílem exportních zakázek. Její výrobní program tvoří zejména dobývací kombajny, mechanizované výztuže, porubové hřeblové dopravníky a podporubová zařízení. V roce 2007 firma přistoupila k rozšíření technologických možností s cílem snížit závislost na kooperaci u dílů, které byly vzhledem k časové náročnosti a složitosti obrobků považovány za strategické. Po zvážení všech variant jsme zvolili obráběcí centrum FRFQ 250 VR/A8, které splňovalo veškeré technologické dispozice pro opracování vybraných součástí dle našich požadavků a současně umožnilo rozšíření technologických možností v rámci pětiosého obrábění větších rozměrů. Koncepce posuvného portálu přispěla ke zmenšení dispozičních rozměrů a tím i ke snazšímu umístění ve výrobním prostoru, vysvětlil Ing. Marek Milde, ředitel divize II společnosti T Machinery, a. s., Ratíškovice. Investici do nového stroje zhodnotil velmi pozitivně: Již při prvotním návrhu byly kalkulovány úspory, které se při zkušební provozu potvrdily. Došlo k poklesu celkových nákladů na opracování o deset až patnáct procent. Za mnohem významnější však považujeme více než třicetiprocentní snížení časové náročnosti, což přispělo ke zkrácení celkové průběžné doby výroby. Jsme tak schopni rychleji reagovat na požadavky zákazníka. Nákupem stroje FRFQ jsme zároveň získali řadu kontaktů na firmy, které tyto technologie požadují. Generální oprava zvýšila produktivitu OMLAZOVACÍ KÚRA POVÝŠILA 25 LET STARÝ STROJ NA PROGRESIVNÍ ŠESTIOSÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM Ručně ovládaný stroj typu FREZ 20 x 60A pracoval ve společnosti ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, Česká republika, středisku hrubovna, od roku Základním požadavkem pro jeho generální opravu a modernizaci bylo zvýšení užitné hodnoty při využití stávajících nosných dílů včetně základu a zachování zastavěného prostoru. Provedená rekonstrukce spočívala v kompletní výměně elektroinstalace, realizaci NC pohonu včetně řídicího systému a záměně kluzného vedení za valivé ve dvou osách. Nové sáně a smykadlo jsou využity pro automatickou výměnu hlav z produkce TOS KUŘIM OS o výkonu 60 kw. Modernizovaný stroj byl uveden do provozu začátkem roku 2009 a potvrdilo se, že je svými výkonovými i přesnostním parametry srovnatelný s novými stroji této kategorie. Omlazovací kúra povýšila 25 let starý stroj na progresivní šestiosé obráběcí centrum

6 Podařilo se zároveň snížit výrobní náklady a časy obrábění? Na objektivní a průkazné vyhodnocení zlevnění výroby je zatím brzy, za krátký čas plného provozu stroje po rekonstrukci ještě nemáme k dispozici výsledky všech potřebných ukazatelů. Co se týče produktivity práce, parametr efektivní úspory strojních časů při obrábění činí 30 až 60 procent ve srovnání s původní technologií obrábění na více pracovištích. Skutečná časová úspora je vždy ovlivněna mírou technické složitosti daného obrobku. Pomáhá vám zkvalitnění technologie k získání nových klientů či zakázek? ŽĎAS, a.s. se v současné době specializuje na výrobu technicky náročných speciálních odlitků a výkovků. Provedené technické změny a rozšíření technologických možností stroje mají přímý vliv na rozšíření nabídky technologie obrábění na tomto pracovišti. Prioritou je využití rozšířených technických parametrů stroje pro zajištění a zkvalitnění vlastní výroby, ale v rámci volných kapacit se určitě nebudeme zříkat ani kooperačního dovytížení. Obrábění a na obráběcím centru typu FRS Obráběcí centrum FREZ 20 x 60A Na přínosy modernizace a zkušenosti s provozem stroje jsme se zeptali vedoucího oddělení servis oprav a majetku ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, Rostislava Dvořáka. Co vám investice do obráběcího centra FREZ 20 x 60A přinesla z hlediska výroby? Provedenou rekonstrukcí se stroj dostal na plnohodnotnou technickou úroveň nových, v současnosti vyráběných portálových center. Stroj při rekonstrukci prodělal zásadní změny, zejména mechanické a elektrické úpravy, které ovlivnily celkové zpřesnění parametrů jeho geometrické přesnosti. Oproti původní konstrukční koncepci stroje došlo k rozšíření technologických možností obrábění. Neméně významné byly konstrukční změny, které umožnily aplikace rychlostního obrábění s použitím současných progresivních řezných nástrojů. Rozšířili jste díky modernizaci stroje sortiment obráběných dílů? Původní konstrukční koncepce stroje umožňovala pouze rovinné a pravoúhlé frézování. Rekonstruovaný stroj je v možnostech obrábění mnohem univerzálnější a umožňuje aplikaci spousty dalších technologických operací, například tvarové obrábění, stružení otvorů, řezání závitů apod. Lze říci, že nová koncepce stroje od základů mění rozsah sortimentu obráběných dílů. V říjnu 2009 bylo stejnému zákazníkovi předáno obráběcí centrum s posuvným portálem typu FRF se stolem o rozměrech x mm, průchodností mezi stolem a příčníkem mm a průchodností mezi stojany mm. Stroj je vybaven 4 hlavami z produkce TOS KUŘIM a řídicím systémem Siemens Sinumerik 840 D. Výkon hlavního pohonu je 37 kw. Zákazník na tomto stroji obrábí převážně rozměrné dílce pro energetický průmysl. TOS KUŘIM OS, a. s. SÍDLO: Štefánikova 41/110, Brno VÝROBNÍ ZÁVOD: Blanenská 257, Kuřim Tel.: Fax:

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 WWW.KOVOSVIT.CZ Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2013 30 Kč 1 EUR Každý stroj je unikátní pro konkrétního zákazníka Inovativní koncepce výroby budoucnosti Od průmyslové k procesní automatizaci Přesnější

Více

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro 04 09 Energy Hightech kompetence pro komponenty a zařízení v energetice 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie v oblasti kompletního obrábění 16 21 Medical Hightech kompetence pro komponenty ve zdravotnické

Více

NOVINKY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ELEKTROEROZE. Naše témata: pozitivní ekonomický vývoj v našem oboru a inovace made by PENTA

NOVINKY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ELEKTROEROZE. Naše témata: pozitivní ekonomický vývoj v našem oboru a inovace made by PENTA news 2/2014 NOVINKY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ELEKTROEROZE Naše témata: pozitivní ekonomický vývoj v našem oboru a inovace made by PENTA Všichni vidíme a vnímáme, že hospodářská situace v našem

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE ČÍSLO 19 / ZÁŘÍ 2012 Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE Jsme součástí dodavatelského řetězce skupiny ROSATOM : Naše šance rostou! Kulové kohouty AG dobývají svět

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

Journal. DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě. kooperace posiluje inovaci. www.dmgmoriseiki.com. Novinky na:

Journal. DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě. kooperace posiluje inovaci. www.dmgmoriseiki.com. Novinky na: Journal kooperace posiluje inovaci DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě Začátek spolupráce DMG / MORI SEIKI v Evropě. Novinky na: www.dmgmoriseiki.com 02 03 DMG / MORI SEIKI kooperace posiluje inovaci

Více

HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE

HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE N o v é c í l e s i ž á d a WHN 13/15 CNC 1 9 0 LIDÉ 2013 A JEJICH STROJE WHQ 13/15 CNC WHN 13/15 MC j í n o v á ř e š e n WHQ 13/15 MC í 04/2013 reg. č. 12392-01

Více

PNEUMATIKA AUTOMATIZACE ARMATURY. Veletržní Brno 7. 11. 10. 2013 Zaostřeno na průmyslovou automatizaci

PNEUMATIKA AUTOMATIZACE ARMATURY. Veletržní Brno 7. 11. 10. 2013 Zaostřeno na průmyslovou automatizaci TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ZÁŘÍ 2013 30 Kč 1 EUR PNEUMATIKA AUTOMATIZACE ARMATURY Továrny zítřka získávají inteligenci interview s výkonným ředitelem VDW Dr. Wilfriedem Schäferem Veletržní

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013

KOVOSVIT MAS GENERÁLNÍ PARTNER TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery říjen / 2013 www.kovosvit.cz OZVÁNKA TÉMA NA KÁVĚ MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ MSV BRNO S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM strana 3 strana

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2009 www.siemens.cz/iadt MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem,

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006 Informační magazín Obsah kontakty Posilujeme produkci kulových kohoutů str. 3 Kulové kohouta trunnion pro SPP str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, 747

Více

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE MSV SPECIÁL 1 / 2013 NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE Slovo úvodem Vážení přátelé, s potěšením a se ctí si vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News. Obdobně, jako v minulých

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2013 30 Kč 1 EUR Pneumatické prvky Made in Europe Volokoptéra - nová kategorie v letectví Elektronické faktury: bez digitálního podpisu představují

Více