EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù Ing. Ladislav Øezníèek - Ing. Milan Fink øíjen 2005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov na úvod V současné době se většina firem i soukromníků snaží uplatnit ve výrobním procesu počítačem řízené obráběcí stroje. Vede je k tomu konkurenční prostředí, kde slova produktivita, efektivnost, vysoká přesnost již nejsou pouhým abstraktním pojmem, ale mnohdy rozhodujícím faktorem další existence firmy. Nestačí však pouze nasazení počítačem řízených obráběcích strojů (CNC obráběcích strojů). Neméně důležitá je kvalifikovaná obsluha a osoba technologa-programátora schopného připravit kvalitní programy pro řídící systémy těchto strojů. Rychlost zaškolení a zapracování CNC programátora závisí mimo jiné i na zvoleném CAD/CAM software. Ten by měl být přehledný, snadno ovladatelný, málo složitý na naučení a intuitivní při běžném používání. Takovým je zcela určitě EdgeCAM (výrobce: Pathtrace Engineering Systems, Velká Británie) software umožňující inteligentní tvorbu strategie obrábění 3D Solid modelů a generování CNC kódu ze zadaných CAD objemových modelů. Pro osvojení základních uživatelských znalostí a efektivní výuku byla zpracována v rámci projektu Implementace komplexního systému EdgeCAM do výuky předmětu Programování CNC strojů, v roce 2005, kolektivem učitelů odborných strojírenských předmětů SPŠ a SOU Trutnov předkládaná skripta EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů. Tento studijní materiál si klade za cíl poskytnout praktickou pomoc při prvních krocích v prostředí EdgeCAM pro oblast frézování, vrtání a soustružení. Základní programátorské postupy jsou ilustrovány na řešených příkladech. Bylo by však mylné domnívat se, že pouhým přečtením toho studijního materiálu se z laika stává odborník. Jen cílevědomé a se zájmem prováděné řešení postupně technologicky komplikovanějších obráběcích strategií vás posouvá na pomyslných stupních do pozice skutečného odborníka. Mnoho úspěchů při pronikání do zajímavého světa CNC obráběcích strojů přeje kolektiv autorů. Ing. Ladislav Řezníček, Ing. Milan Fink Trutnov, říjen 2005

4 Obsah 1. Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design 1-1. Frézování Soustružení 7 2. Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM 2-1. Frézování Soustružení Základní obráběcí opearce v EdgeCAM 3-1. Frézování, vrtání Soustružení Řešené příklady frézování, soustružení 4-1. Příklad 1 frézování kapsy s ostrůvky Příklad 2 frézování vodící desky Příklad 3 frézování dutiny zápustky Příklad 4 frézování desky s žebry Příklad 5 frézování textu umístěného na oblouku Příklad 6 frézování textu vystouplého nad povrchem Příklad 7 soustružení profilové tyče Příklad 8 soustružení příruby z výkovku Příklad 9 soustružení pouzdra z plného materiálu Příklad 10 soustružení, víceprofesní obrábění 90 hřídele s polygonním čepem 5. Náměty pro cvičení 5-1. výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S3 101

5 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design FRÉZOVÁNÍ Software EdgeCAM - má základní dva pracovní režimy - DESIGN (kreslení obráběné geometrie, Ctrl+D) a VÝROBA (řešení technologických operací Soustružení-Frézování- Drátořez, Ctrl+M). Po spuštění je programu nastaven v režimu design a pracovní okno je obvykle v této úpravě (lze provádět rozmanité uživatelské úpravy, pro začínající programátory nedoporučujeme rozsáhlejší úpravy provádět): základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel design (kreslení) 4 panel pro úpravy nakreslených objektů 5 panel pro manipulaci a zadávání souřadnic 6 okna pro vrstvy, obráběcí útvary, informace, vlastnosti, souřadnice,... 7 pracovní plocha se symbolem počátku souřadnic XYZ 8 nastavení pohledu 9 stavový řádek (sledujte informace při zadávání jednotlivých příkazů) SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 2/103

6 Konfiguraci můžeme upravit výběrem položky Systémové (viz rozvinutá nabídka na obrázku), zejména Materiál obrobitelnost (12), Systémová nastavení (11) a Barvy nastavit (10). Podle druhu použité technologie je nutné nastavit Konfigurační profily (13) Frézování, Soustružení, Drátořez apod. Volbu režimu DESIGN VÝROBA lze ovládat myší tlačítky (14) nebo klávesami Ctrl+D resp. Ctrl+M Nástroj na hledáčku (15) v nabídce Syst. nastavení/volby neaktivujte zhoršuje přehlednost. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 3/103

7 V nabídce Systémové nastavení/materiál-obrobitelnost je nutné vybrat materiál obráběného dílce, je možné připravenou databázi vybírat podle filtru a případně doplnit o nové materiály (pouze u verze s HW klíčem, u studentské verze není tato možnost podporována). Poklepem pravým tlačítkem myši v prostoru titulku okna (16) lze otevřít stromově uspořádanou nabídku. Tímto způsobem jsou na obrázku v pracovní ploše umístěny panel základní, design (je vysunutý do kreslící plochy-plovoucí panel), zobrazení, úpravy a manipulace-zadávání. Rovněž je možné otevřít podle potřeby vhodná okna. 16 Panel design umožňuje kreslit úsečky (17) (lomené, horizontální, vertikální, konstrukce úsečky), oblouky (18) (střed+poloměr, 3 body, konstrukce oblouku) obdélníky (19) (pravoúhelníky, mnohoúhelníky, obálky soustružení, ekvidistanty, profily-kontury) body a zadat polotovar-upínku SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 4/103

8 Nástroj Konstrukce úsečky umožňuje detailní zadání parametrů kreslené úsečky viz obrázek. Podobné nastavení naleznete u nástroje Konstrukce oblouků. Panel úpravy obsahuje nástroje pro: - translaci-posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci se zdvihem, záměnu souřadnic (20) - zaoblení rohu (21) - sražení hrany (22) - trimování (ořezání) varianta oba, první, přeruš a dotáhni (23) - upravit vybrané prvky varianta všechny, individuálně, podle jiného (24) Panel manipulace-zadávání obsahuje nástroje pro: - zadávání souřadnic (25) - přesun počátku do referenčního bodu (26) - pracuje pouze se souřadnicemi v rovině (27) - vymezí typy prvků pro manipulaci (28) - řetězení prvků do profilu (29) - způsob výběru prvků (30) - určení bodu jako průsečíku dvou prvků (31) - jeden krok zpět (32) Kreslené prvky z hlediska barvy a typu čáry ovládají tlačítka (33 a 34), mazání se provede nástrojem pro odstranění prvků (35). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 5/103

9 Při podržení kurzoru na vybraném prvku se objeví informační rámeček (36), jsou-li prvky umístěny nad sebou objeví se např. 1/2, tabulátorem lze přepínat na objekt označený 2/2. Při použití nástroje Ověřit prvky (37) je informace trvale umístěna do okna Info-zpráva, zprávy lze vymazat. Souřadný systém je situován do PCL pracovní konstrukční roviny. Pokud klepneme pravým tlačítkem myši v kreslící ploše objeví se kontextové menu (38). Pojem chytat myškou znamená, že při najetí kurzoru k prvku dojde k prosvícení označení prvku automaticky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 6/103

10 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design SOUSTRUŽENÍ Konfiguraci můžeme zvolit výběrem záložky Systémové a nabídky ZX soustružnické prostředí (1). Zadávání rozměrů v ose X ( má vliv na průměr ) ovlivňujeme volbou nabídky Průměrový / Poloměrový režim (2). Pro technologii soustružení je nutné nastavení profilu Soustr. Profil (3). Nastavení barev je stejné jako u frézování Pro volbu materiálu slouží odkaz Materiál obrobitelnost (4), který po zobrazení panelu k přímému zadání (5) a volbě Vyhledat (6) nabízí řadu technických materiálů s popisem v anglickém jazyce viz následující strana. 5 6 Zřejmě nejpoužívanější je záložka 4.Steels - oceli (7), která po zvětšení dovoluje zařazení obráběné oceli s ohledem na pevnost nebo tvrdost (8). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 7/103

11 Pro snazší určení tvrdosti oceli z pevnosti a naopak je přiložena následující převodní tabulka. 7 8 Pevnost TVRDOST MPa HB HRB HRC HV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-80 SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 8/103

12 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - frézování EdgeCAM umožňuje složitější geometrické tvary importovat z uživatelsky (pro tuto činnost) přívětivějšího prostředí například AutoCADu ( ). V implicitně nastavené hladině 0 je na připojeném obrázku nakreslen v AutoCADu 2005 složitější obrys příruby odlitku včetně středů otvorů. Vnější (1) a vnitřní (2) obrys byl spojen do uzavřené křivky (není nezbytné), pro EdgeCAM je vhodné vytvořit po načtení importované geometrie profily. 1 2 Z menu Soubor zvolte Otevřít..., zvolte typ souboru dwg a z příslušného zdroje otevřete soubor AutoCADu (viz náhledové okénko (3) panelu Otevřít). Potvrdíte OK (4). V případě, že se objeví informace o chybě (nové DWG soubory nejsou podporovány) nastavte v menu Systémové/ Systémová nastavení dle obrázku (5). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 9/103

13 4 3 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

14 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

15 Pomocí nástrojů pro posun (6) a zadání souřadnic (7) přesuneme importovaný objekt do vhodné polohy - ve vazbě na počátek souřadnicového systému PCL (10) (pracovní konstrukční rovina). V další etapě vytvoříme profily vnější a vnitřní. Pro snazší orientaci je vhodné tyto prvky pojmenovat např. pr1 pr2. Nabídka rovněž umožňuje zrušit tvořící prvky (zdrojové, v tomto případě importované z AutoCADu 2005), pak se nepřekrývají jednotlivé úsečky, kruhové oblouky s nově vytvořenými profily. Importované tvary převedené do profilů nyní vysuneme do prostoru (v ose Z). Použijeme tlačítko (11) a vyplníme údaje v dialogovém oknu Projekce se zdvihem (12). Výsledek je patrný z dalšího obrázku. Zobrazení je nastaveno v dynamickém pohledu, měřítko 2,49: EdgeCAM rovněž podporuje vkládání 3D modelů obráběných dílců. V prostředí Autodesk Inventoru vytvořte soubor *.ipt (v uvedeném příkladu Qdeska4.ipt). V Edge CAM zvolte postupně Soubor/Vložit-připojit/Model-Solid. Objeví se dialogové okno Připojit objemový model (13 ). Zvolte Vyhledat (14 ), vyberte typ souboru Objemové-Solid modely. Tlačítkem (15 ) je možné vložený objemový model vystínovat nebo zobrazit v drátovém provedení. V okně Vrstvy je zaznamenána nová vrstva Qdeska Dvojklikem levým tlačítkem myši na položku Ano můžeme objekty v příslušné vrstvě zneviditelnit objeví se Ne (a obdobně nazpět). Pro další práci s 3D importovaným modelem otevřete nástrojový panel Modely (16). Stačí klepnout pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu v otevřených nástrojových panelech a otevře se kontextové menu Panely ikon-okna pro -Konfigurační profily-přizpůsobení. Rozvineme nabídku Panely ikon a vybereme položku Modely-Solidy. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

16 Po vložení 3D solid modelu jsou aktivní téměř všechny nástroje panelu Model. Pro rychlé zmapování tvarových útvarů importovaného modelu určených k obrábění slouží nástroj Určení typických útvarů (17). Jeho podoba - okna je zachycena na dalším obrázku. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

17 Panel Modely umožňuje také řešit výběr tvarových útvarů pro obrábění individuálním výběrem (v některých případech výhodnější, výběr můžeme ovlivnit sami). Postupně máme k dispozici nástroje: 18 Určit útvar DÍRA (podnabídka - profil z hran, profil z obvodu, frézovací útvar z boční stěny nebo ze spodní stěny, vrtat-závitovat, stěna povrch) 19 Určit útvar STĚNA POVRCH 20 Určit útvar DÍRA 21 Soustružnický útvar (profil) v režimu frézování neaktivní 22 Polohovat pro soustružení v režimu frézování neaktivní 23 Translace-posuv, Otočení, Měřítko 24 Konstrukční rovina CPL (možnost přemístění roviny, ve které lze pouze kreslit) 25 Geometrie z vybraných okrajů (hran) modelu 26 Profily z obvodových částí modelu 27 Body ve styčných vrcholech modelu 28 Aktualizace modelu (asociativita s modelem v CAD systému, akceptování změn) 29 Start modulu Manažer strategie (poznámky související s technologií obrábění) Pomocí nástroje (25) byly vytvořeny v příslušné rovině CPL průměty modelu (2 úsečky a oblouk), pro uzavření budoucího profilu bylo vhodně doplněno. Náhledové informační okno (30) ukazuje např. hodnotu 1/6 (6 objektů umístěných pod sebou), které lze identifikovat postupným použitím klávesy Tab resp. Shift-Tab (zpětné přepínání). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

18 Jinou možností je import objektů ve formátu IGS (resp. IGES). Tento způsob používá průmyslově využívaný formát pro výměnu dat mezi CAD/CAM prostředím. V některých případech je v EdgeCAMu snazší práce s objekty převedenými na plochy (například některé frézovací cykly pro obrábění dutin nebo výstupků). Na obrázku je model desky s nálitky různého průměru a výšky zpracovaný v Autodesk Inventoru 9. Příkaz Uložit jako umožňuje nastavit typ souboru na *.igs (31), Možnosti... nastavte podle dialogového okna (32). Pozor na Typ povrchu 144 oříznuté, pokud nastavíte 143 vázané neproběhne korektní načtení do EdgeCAMu. Tímto způsobem se uloží dva soubory: *.igs a *.xlo Načtením do prostředí EdgeCAMu získáte model složený z jednotlivých oříznutých ploch tzv. trimovaných (32). 32 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

19 V režimu VÝROBA byl zvolen nástroj (válcová čelní fréz průměr 15 mm) a frézovací cyklus Hrubování. Na obrázku je trajektorie nástroje (koncentrická), polotovar je jemně stínován. Simulátor zobrazí realistický pohled na obrobenou plochu s nálitky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

20 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - soustružení EdgeCAM umožňuje geometrické tvary importovat z prostředí AutoCAD 2D a následně upravit do podoby rotační součásti v nárysu (doplněnou o zrcadlový obraz pod osou) nebo vytvořit rotovanou skořepinu, která navozuje 3D představivost. Na připojeném obrázku je nakreslen ve 2D tvar součásti nad osou v souřadném systému XY. Tento tvar lze vložit do prostředí EdgeCAM. V náhledovém okně (1) je patrný jeho tvar. 1 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

21 Protože v prostředí AutoCAD jsme pracovali v souřadném systému XY, prostředí EdgeCAM a jeho souřadný systém pro soustružení ZX zobrazil námi importovaný tvar součásti jako čáru (2). Proto je nutné provést rotaci (3) k natočení do požadované podoby. 2 3 Pro dosažení požadované orientace je třeba i několika rotací, které završíme posunutím čela obrobku (4) do počátku souřadného systému (5). 5 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

22 Pokud došlo k nedokonalému importu obrysu součásti z prostředí AutoCAD, lze jej v EdgeCAM dokončit pomocí nástrojů z panelu Design. Získaný profil lze pomocí příkazu Zrcadlit profil soustružení (5) orotovat kolem osy Z s možností zobrazit část pod osou jinou barvou a typem čáry. 6 5 Pro získání prstence soustružení stačí pouze část profilu nad osou a použít panel Prstenec soustružení (6). Lze zadat velikost koncového úhlu v našem případě byl zvolen 180 O. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

23 Na získaném profilu soustružení lze odměřovat rozměry pomocí ikony Vzdálenost (7), kdy se zadávají krajní body (8). Požadované hodnoty jsou k dispozici v Info-zprávě (9) EdgeCAM umožňuje geometrické tvary součástí importovat i z prostředí 3D např. Inventor. Orientace součásti do prostředí soustružení se vyvolává nabídkou Modely / Polohovat pro soustružení (10) a je nutné pro určení osy označit rotační plochu ( válec ) a rovinu kolmou na osu Z ( např. čelo ) viz následující strana. 10 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

24 čelo k označení požadovaná poloha označený válec Dojde k orientaci součásti podle osy Z, ale počátek souřadného systému (10) může být skryt uvnitř modelu. Proto je dobré použít průhledné zobrazení modelu - Model drátový / vyplněný (11) a pak pomocí posunutí Translace posuv (12) provést umístění čela obrobku (13) do počátku souřadného systému konečný stav SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

25 V následném kroku je nutné identifikovat nebo zvolit profily k soustružení. Toto lze buď pomocí nabídky Určení typických útvarů (14) s volbou přesnosti, spodní hlavy (15) soustružený profil bude zobrazen na součásti pod osou - a barvy (16) V tomto případě budou veškeré profily vhodné k obrábění soustružením identifikovány a pojmenovány. Objeví se pod sebou v prohlížecím okně Útvary (17) - viz následující strana. Jejich označením a po stisku pravého tlačítka myši volbou Upravit je lze vzájemně barevně odlišit změnou původní jednotné barvy (18). Pokud nalezený profil nechceme soustružit, lze jej označit a pokynem Zrušit odstranit. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

26 17 18 Někdy je lepším způsobem označovat jednotlivé profily ručně a k tomu je vyhledavač útvarů Soustružnický útvar ( profil ) - (19). Tyto lze označovat a zároveň pojmenovávat vlastním způsobem (20). Dojde opět k vytvoření jejich seznamu v prohlížecím okně Útvary (21) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

27 Základní obráběcí operace v EdgeCAM frézování, vrtání Demonstraci jednotlivých obráběcích operací je možné provést pouze na vytvořené resp. importované geometrii obrobku. Před obráběním je vhodné rovněž definovat polotovar (1). V dialogovém oknu Polotovar/Upínka je vhodná volba Auto-polotovar, (polotovar se ne vždy korektně vloží, jsou-li na geometrii již definovány body), stínování provedeme tlačítkem (2). Na obrázku je navíc provedeno základní okótování desky, výška obrobku je 6mm Přepnutím do režimu VÝROBY (Ctrl+M) nebo tlačítko (3) vyplníme údaje dle dialogového okna Zavedení obráběcího postupu (4), pozor na volbu řídícího systému NC-stroj (mm nebo palce). 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

28 Dále je možné postupovat dvojím způsobem: zvolit nástroj (5), tím budou aktivovány položky nabídky Frézovací cykly (6) (rutiny pro obrábění) nebo je možné použít plovoucí nástrojový panel Operace (7) resp. nabídku stejného jména v hlavním menu (8). Druhá možnost specifikuje nástroj pro obrábění až v průběhu dialogu a poskytuje názornější představu definovaných hodnot je proto pro začínající programátory vhodnější. Jednotlivé položky postupu obrábění budou zaznamenány v oknu Postup-Instrukce (9) ve stromové struktuře. OP Díry (10) dialogové okno (11) má pět záložek, pro vrtací operaci je nutné vyplnit pouze Základní (12), Hrubování (13). Ostatní nabídky-záložky nejsou pro tuto operaci aktuální SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

29 11 10 Pokračování otevřených záložek OP Díry. V oknu Hrubování, Ze zásobníku (15) je definován nástroj z databáze Edge CAMu (je možné upravovat stávající nebo tvořit nové nástroje). 15 Po ukončení dialogu OP Díry a provedené simulaci je k dispozici obrazovka (16). V oknu Postup-Instrukce je rozvinutý sled jednotlivých úkonů (v angličtině Coolant - chlazení, Spindle - vřeteno), v pracovním oknu je zobrazen nástroj (držák je skrytý viz tlačítko 17) včetně trajektorie rychloposuvu (18) a pracovního posuvu (19). K OP Díry je přidán příkaz Do výměny (20), který přesune nástroj do výchozí pozice. Konečné ověření verifikaci provedeme použitím tlačítka (21). Po zvětšení na celou obrazovku je přehledný výsledek na obrázku (22). Vhodné je aktivovat Stop při každé kolizi (23), rychlost simulace rychle nastavíte běžcem (24). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

30 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

31 OP Zarovnání meandrem (25) umožňuje frézovat rovinnou plochu. Dialogové okno má tři záložky: Základní, Údaje pro nástroj, Výšky-hloubky. Při umístění kurzoru do pole pro zápis hodnoty se objeví velmi ilustrativní okno vysvětlující příslušný pojem například posuv (26), přejíždění (27). Simulace zarovnání je provedena na pracovní ploše okna rozděleného na tři části: pohled Nárys, ISO, Půdorys. K rozdělení slouží tlačítka (28). Zrušení pohledu se provede tlačítkem (29). Celou operaci je možné ověřit v reálném pohledu po stisknutí tlačítka (30) Nastavení jednotlivých hodnot je patrné z dílčích oken operace Zarovnání meandrem SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

32 OP Hrubování (31) je použitelné pro frézování obvodů nálitků, ale i ke kapsování (vynechají se označené ostrůvky). Na pracovní ploše byl vytvořen hranol 80x30x6 (32), ve stejné CPL rovině ekvidistanta (33) se zaoblenými rohy ve vzdálenosti 8mm (stejný průměr má nástroj). Polotovar (34) má přídavky 2mm na bocích a horní ploše, na spodní ploše 8mm. Vrstva s trajektorií hrubovací operace není pro přehlednost zobrazena (35) Nástroj (31) nejdříve požaduje: Označte geometrii k obrobení (klepněte na útvar 33, pak na 32 - to je ostrůvek), ukončete (pravé tl. myši), na výzvu Určete vymez. hranice pro obrobení uzavřete pravým tl. myši. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

33 Realistické zobrazení operace hrubování je na dalším obrázku. Držák ani stopka nástroje nejsou zobrazeny tlačítko (40) Význam některých důležitých ovládacích tlačítek v režimu simulátoru: polotovar (36), upínky (37) nejsou použity, trajektorie nástroje (38) a řezná část nástroje (39), zobrazení držáku a stopky nástroje (40) a dialogové okno Ovládání (41) se záložkami Základní, Zobrazení, Tolerance přesnosti a Kolize. V nabídce Ověřit (42) je možné volbou Strojní čas zjistit tuto hodnotu, která se zapíše do okna Info-zpráva např. [a (fanuc3x.mcp ) 37 sec]. Čas obrábění se mění se v závislosti na hodnotě rychlostí posuvů, přísuvů a délce trajektorie nástroje. Poznámky k dalším nástrojům panelu Operace: OP Profilování (43) slouží k dokončení tvarů (zhotovených např. v předešlé operaci hrubováním, kováním, odlitím). Výběr je dán uzavřenou 2D hranicí polotovaru (44) a tvarem kontury. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

34 44 OP Rovinné části (45) obrobí načisto plochu ohraničenou například ekvidistantou (46) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

35 OP Drážky (47) obrobí drážkovací frézou 2D drážku (šířka drážky = průměr nástroje) danou profilem nebo jednotlivými úsečkami a oblouky (48) Další nástroje v panelu Operace jsou: OP Ohraňování (49) zkosí hrany kuželovou frézou OP Dokončení zbytků (50) odstraní zbývající materiál na skupině ploch (plochy musí být definovány) OP Tužkové frézování (51) stopková fréza dokončí vnitřní ohyby a styčné rohy ploch (plochy musí být definovány) OP Točení stolu (52) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

36 Základní obráběcí operace v EdgeCAM - soustružení Po označení profilu k obrábění můžeme přejít do režimu výroba - Přejít do výroby (1) a zvolit obráběcí stroj NC-stroj (2). Pro náš případ byl zvolen systém fanuc2x a název postupu (3) Vzniklou záložku Postup (4) lze editovat a volit přesnost obrábění (5) a souřadnice pro výměnu nástrojů a referenci (6) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

37 Tvorbu výrobního postupu lze v prostředí EdgeCAM provádět buď pomocí funkce Operace (7) nebo funkce Soustružnické cykly, která vyžaduje přednostní volbu nástroje Všechny operace provedou obrábění včetně všech nástrojových a strojních funkcí. 8 soustružení pravoúhlé provádí pravoúhlé soustružení v radiálním nebo axiálním směru ( obdoba obdélníkových cyklů v jiných SW soustružení ) 9 soustružení na profil provádí hrubování a dokončení načisto profilu obrobku z určeného bodu startu nebo podle označeného polotovaru 10 soustružení závitu provede vysoustružení závitu včetně všech nástrojových a strojních funkcí 11 soustružení zápichu umožňuje hrubovat i dokončit načisto zápich vybrání z určeného bodu nebo podle označeného polotovaru 12 - upichování provádí upíchnutí ( oddělení ) obrobku od polotovaru 13 díry SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

38 provádí vrtání děr na obrobku pro pevné nebo poháněné nástroje včetně případného zahlubování, vyvrtání, vystružování a závitování. Volba nástroje je možná z databáze nástrojů přímo v systému EdgeCAM nebo lze vytvořit nástroj vlastní. Pro volbu slouží nabídka Nástroj (14) nebo ikona stejného významu (15). Poslední zvolený nástroj se ukáže na ploše (16) a zároveň v záložce Postup (17) Po volbě příslušného typu nástroje je nabídnuta vstupní tabulka pro zadání jeho parametrů 18 tvar destičky ( čtverec ) 19 rozměr 20 poloměr špičky 21 poloha k obrobku kolmo na osu nebo osový 22 tvar nože pro práci ke vřetenu pravý 21 Nástroji lze přiřadit místo v zásobníku Pozice nástroje a přiřadit mu textovou poznámku pro lepší identifikaci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

39 K vyhledání nástroje ze zásobníku slouží tlačítko Vyhledat (23) Další upřesňující údaje nástrojů lze zadat v záložkách Nastavení-volby, SEŘIZOVACÍ pro stanovení seřizovacích konstant (24) není povinný údaj a Zásobník. 24 Při volbě nástroje ze zásobníku je nabídnuta řada nástrojů s různými tvary břitových destiček, jejichž nabídka se snaží respektovat předem zvolený tvar destičky (18), délku hrany (19) a poloměr špičky (20) Údaje o nástroji obsahují: 25 obchodní označení držáku 26 obchodní označení břitové destičky 27 možnost vnitřního chlazení a zářezu v ose (po odsunutí posuvníku doprava) 28 nástroje s textem Back jsou pro práci vpravo 29 grafické zobrazení nástroje a Při volbě nástrojů pro soustružení je možné vybírat z nabídky typů nástrojů ve spodní části obrazovky (30): ubírací, zapichovací, upichovací a závitovací - vnější a vnitřní. Lišta ve zvětšení (30a) je pouze pro ilustraci umístěna do spodní části pracovní plochy okna. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

40 Pro vlastní tvorbu nástroje nebo pro zadání nástroje jiného výrobce než Sandvik Coromant je nabídnut interaktivní postup z nabídky Vytvořit (31) viz předchozí strana. Základní Geometrie Nabídka řezných destiček (49) SEŘIZOVACÍ Nabídka obsahuje: - volbu typu nástroje - volbu řezné destičky - volbu nástroje s ohledem na požadovanou práci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

41 Pro nástroje lze zadávat nové řezné destičky (32) a jejich řezné podmínky (33), které uvádějí výrobci destiček s ohledem na typ, obráběný materiál a požadovanou trvanlivost ostří. Nabídka obráběného materiálu je totožná s nabídkou při tvorbě obráběné součásti Volba technologie pomocí soustružnických cyklů Sous. cykly je prováděna z nabídky (34) s nabídkou operací soustružení SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

42 Prosté třískávání obdélníkový cyklus Třískování na profil ubírací cyklus obdélníkový s respektováním tvaru Podle profilu Třískování profilem ( obrábění načisto dokončování ) ubírací cyklus s pohybem nože ve tvaru profilu Každý soustružnický cyklus nabízí ještě před vlastním označením profilu, počátku soustružení a směru pohybu nástroje tabulku pro upřesnění operace - např. příčné třískování (35). 35 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

43 Příklad 1 kapsa s ostrůvky Zadání: navrhněte technologický postup obrábění dutiny s obdélníkovými nálitky 40x25mm a lomenou drážkou podle nákresu (1). Zpracujte řídící program pro hrubování zahloubení a frézování drážky v software EdgeCAM 9.75 včetně verifikace v režimu simulace obrábění. Vygenerujte NC programu pro řídící systém Fanuc 3x.mcp. Materiál obrobku konstrukční ocel V režimu DESIGN nakreslíme půdorysný tvar podle zadání, v případě drážky kreslíme pouze osu (2). Kótování není nezbytné použité je pro ilustraci příkladu. V oknu Vrstvy jsou uvedeny mimo Geometrie další položky ty vznikly až při dalším řešení zadání (3). Rychlejší variantou zhotovení obráběné geometrie je import dat ve formátu *.dwg z AutoCADu. Stav po otevření takto nakresleného souboru je zachycen na obrázku (4). Z pracovní plochy je vymazán řez A-A, označení řezu v nárysu, kóty se nepřenáší. V oknu Vrstvy jsou ponechány pouze takové, které obsahují geometrické prvky např. vrstva Obrys úsečka 48 (5). Osa drážky má změnu typu čáry z čerchované na plnou (dvojklik lev. tl. myši na prvek). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

44 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

45 Rovněž je upraveno zakončení osy drážky trimováním, boční obrysy nálitků jsou nakresleny nepřerušené drážkou. V další fázi je vhodné vytvořit profily z úseček a oblouků, které tvoří obrys kapsy a ostrůvků. Na obrázku je zvýrazněn profil 154 (6), další budou (7) a (8). Příkazem Projekce-zdvih na úroveň (9) byl obvod desky extrahován (posunut prostorově v záporném směru proto znaménko minus osy Z) o 6 mm (10) V této etapě řešení je nutné umístit obrobek vzhledem k počátku souřadnicového systému XYZ (11). Po přepnutí do režimu VÝROBA (12) zvolíme v menu Operace nabídku Hrubování (13). Postupně označíme geometrii k obrobení profily (6)-(7)-(8) a ukončíme příkaz pravým tl. myši. V dialogovém oknu Operace Hrubování (při dodatečných úpravách je nabídka jiná, tento dialog je pouze při první aktivaci OP Hrubování) postupně zadáme hodnoty patrné z připojených obrázků jednotlivých záložek (Základní Údaje pro nástroj Výšky Hloubky) a výběru nástroje z databáze: SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D soustružení UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod... 1 2. Ovládací prvky... 2 2.1. Možnosti

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Manuál k programu progecad 2014

Manuál k programu progecad 2014 Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26, 294 71 Benátky nad Jizerou www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

MicroStation Stručný úvod

MicroStation Stručný úvod MicroStation Stručný úvod DAA038970-C/0002 MicroStation V8i (SELECTseries 2) Ochranné známky AccuDraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation a SmartLine jsou registrované obchodní známky; PopSet a

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš Manuál k programu p r o g e C A D P r o f e s s i o n a l Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš K o n s t r u k č n í k a n c e l á ř Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, 294

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D V 2014 ZWCAD Software Co., Ltd. Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Podélný profil komunikace 4

Podélný profil komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, 481 120 160, autopen@volny.cz 606 638 253 Podélný profil komunikace 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více