EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù Ing. Ladislav Øezníèek - Ing. Milan Fink øíjen 2005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov na úvod V současné době se většina firem i soukromníků snaží uplatnit ve výrobním procesu počítačem řízené obráběcí stroje. Vede je k tomu konkurenční prostředí, kde slova produktivita, efektivnost, vysoká přesnost již nejsou pouhým abstraktním pojmem, ale mnohdy rozhodujícím faktorem další existence firmy. Nestačí však pouze nasazení počítačem řízených obráběcích strojů (CNC obráběcích strojů). Neméně důležitá je kvalifikovaná obsluha a osoba technologa-programátora schopného připravit kvalitní programy pro řídící systémy těchto strojů. Rychlost zaškolení a zapracování CNC programátora závisí mimo jiné i na zvoleném CAD/CAM software. Ten by měl být přehledný, snadno ovladatelný, málo složitý na naučení a intuitivní při běžném používání. Takovým je zcela určitě EdgeCAM (výrobce: Pathtrace Engineering Systems, Velká Británie) software umožňující inteligentní tvorbu strategie obrábění 3D Solid modelů a generování CNC kódu ze zadaných CAD objemových modelů. Pro osvojení základních uživatelských znalostí a efektivní výuku byla zpracována v rámci projektu Implementace komplexního systému EdgeCAM do výuky předmětu Programování CNC strojů, v roce 2005, kolektivem učitelů odborných strojírenských předmětů SPŠ a SOU Trutnov předkládaná skripta EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů. Tento studijní materiál si klade za cíl poskytnout praktickou pomoc při prvních krocích v prostředí EdgeCAM pro oblast frézování, vrtání a soustružení. Základní programátorské postupy jsou ilustrovány na řešených příkladech. Bylo by však mylné domnívat se, že pouhým přečtením toho studijního materiálu se z laika stává odborník. Jen cílevědomé a se zájmem prováděné řešení postupně technologicky komplikovanějších obráběcích strategií vás posouvá na pomyslných stupních do pozice skutečného odborníka. Mnoho úspěchů při pronikání do zajímavého světa CNC obráběcích strojů přeje kolektiv autorů. Ing. Ladislav Řezníček, Ing. Milan Fink Trutnov, říjen 2005

4 Obsah 1. Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design 1-1. Frézování Soustružení 7 2. Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM 2-1. Frézování Soustružení Základní obráběcí opearce v EdgeCAM 3-1. Frézování, vrtání Soustružení Řešené příklady frézování, soustružení 4-1. Příklad 1 frézování kapsy s ostrůvky Příklad 2 frézování vodící desky Příklad 3 frézování dutiny zápustky Příklad 4 frézování desky s žebry Příklad 5 frézování textu umístěného na oblouku Příklad 6 frézování textu vystouplého nad povrchem Příklad 7 soustružení profilové tyče Příklad 8 soustružení příruby z výkovku Příklad 9 soustružení pouzdra z plného materiálu Příklad 10 soustružení, víceprofesní obrábění 90 hřídele s polygonním čepem 5. Náměty pro cvičení 5-1. výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S3 101

5 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design FRÉZOVÁNÍ Software EdgeCAM - má základní dva pracovní režimy - DESIGN (kreslení obráběné geometrie, Ctrl+D) a VÝROBA (řešení technologických operací Soustružení-Frézování- Drátořez, Ctrl+M). Po spuštění je programu nastaven v režimu design a pracovní okno je obvykle v této úpravě (lze provádět rozmanité uživatelské úpravy, pro začínající programátory nedoporučujeme rozsáhlejší úpravy provádět): základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel design (kreslení) 4 panel pro úpravy nakreslených objektů 5 panel pro manipulaci a zadávání souřadnic 6 okna pro vrstvy, obráběcí útvary, informace, vlastnosti, souřadnice,... 7 pracovní plocha se symbolem počátku souřadnic XYZ 8 nastavení pohledu 9 stavový řádek (sledujte informace při zadávání jednotlivých příkazů) SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 2/103

6 Konfiguraci můžeme upravit výběrem položky Systémové (viz rozvinutá nabídka na obrázku), zejména Materiál obrobitelnost (12), Systémová nastavení (11) a Barvy nastavit (10). Podle druhu použité technologie je nutné nastavit Konfigurační profily (13) Frézování, Soustružení, Drátořez apod. Volbu režimu DESIGN VÝROBA lze ovládat myší tlačítky (14) nebo klávesami Ctrl+D resp. Ctrl+M Nástroj na hledáčku (15) v nabídce Syst. nastavení/volby neaktivujte zhoršuje přehlednost. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 3/103

7 V nabídce Systémové nastavení/materiál-obrobitelnost je nutné vybrat materiál obráběného dílce, je možné připravenou databázi vybírat podle filtru a případně doplnit o nové materiály (pouze u verze s HW klíčem, u studentské verze není tato možnost podporována). Poklepem pravým tlačítkem myši v prostoru titulku okna (16) lze otevřít stromově uspořádanou nabídku. Tímto způsobem jsou na obrázku v pracovní ploše umístěny panel základní, design (je vysunutý do kreslící plochy-plovoucí panel), zobrazení, úpravy a manipulace-zadávání. Rovněž je možné otevřít podle potřeby vhodná okna. 16 Panel design umožňuje kreslit úsečky (17) (lomené, horizontální, vertikální, konstrukce úsečky), oblouky (18) (střed+poloměr, 3 body, konstrukce oblouku) obdélníky (19) (pravoúhelníky, mnohoúhelníky, obálky soustružení, ekvidistanty, profily-kontury) body a zadat polotovar-upínku SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 4/103

8 Nástroj Konstrukce úsečky umožňuje detailní zadání parametrů kreslené úsečky viz obrázek. Podobné nastavení naleznete u nástroje Konstrukce oblouků. Panel úpravy obsahuje nástroje pro: - translaci-posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci se zdvihem, záměnu souřadnic (20) - zaoblení rohu (21) - sražení hrany (22) - trimování (ořezání) varianta oba, první, přeruš a dotáhni (23) - upravit vybrané prvky varianta všechny, individuálně, podle jiného (24) Panel manipulace-zadávání obsahuje nástroje pro: - zadávání souřadnic (25) - přesun počátku do referenčního bodu (26) - pracuje pouze se souřadnicemi v rovině (27) - vymezí typy prvků pro manipulaci (28) - řetězení prvků do profilu (29) - způsob výběru prvků (30) - určení bodu jako průsečíku dvou prvků (31) - jeden krok zpět (32) Kreslené prvky z hlediska barvy a typu čáry ovládají tlačítka (33 a 34), mazání se provede nástrojem pro odstranění prvků (35). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 5/103

9 Při podržení kurzoru na vybraném prvku se objeví informační rámeček (36), jsou-li prvky umístěny nad sebou objeví se např. 1/2, tabulátorem lze přepínat na objekt označený 2/2. Při použití nástroje Ověřit prvky (37) je informace trvale umístěna do okna Info-zpráva, zprávy lze vymazat. Souřadný systém je situován do PCL pracovní konstrukční roviny. Pokud klepneme pravým tlačítkem myši v kreslící ploše objeví se kontextové menu (38). Pojem chytat myškou znamená, že při najetí kurzoru k prvku dojde k prosvícení označení prvku automaticky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 6/103

10 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design SOUSTRUŽENÍ Konfiguraci můžeme zvolit výběrem záložky Systémové a nabídky ZX soustružnické prostředí (1). Zadávání rozměrů v ose X ( má vliv na průměr ) ovlivňujeme volbou nabídky Průměrový / Poloměrový režim (2). Pro technologii soustružení je nutné nastavení profilu Soustr. Profil (3). Nastavení barev je stejné jako u frézování Pro volbu materiálu slouží odkaz Materiál obrobitelnost (4), který po zobrazení panelu k přímému zadání (5) a volbě Vyhledat (6) nabízí řadu technických materiálů s popisem v anglickém jazyce viz následující strana. 5 6 Zřejmě nejpoužívanější je záložka 4.Steels - oceli (7), která po zvětšení dovoluje zařazení obráběné oceli s ohledem na pevnost nebo tvrdost (8). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 7/103

11 Pro snazší určení tvrdosti oceli z pevnosti a naopak je přiložena následující převodní tabulka. 7 8 Pevnost TVRDOST MPa HB HRB HRC HV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-80 SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 8/103

12 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - frézování EdgeCAM umožňuje složitější geometrické tvary importovat z uživatelsky (pro tuto činnost) přívětivějšího prostředí například AutoCADu ( ). V implicitně nastavené hladině 0 je na připojeném obrázku nakreslen v AutoCADu 2005 složitější obrys příruby odlitku včetně středů otvorů. Vnější (1) a vnitřní (2) obrys byl spojen do uzavřené křivky (není nezbytné), pro EdgeCAM je vhodné vytvořit po načtení importované geometrie profily. 1 2 Z menu Soubor zvolte Otevřít..., zvolte typ souboru dwg a z příslušného zdroje otevřete soubor AutoCADu (viz náhledové okénko (3) panelu Otevřít). Potvrdíte OK (4). V případě, že se objeví informace o chybě (nové DWG soubory nejsou podporovány) nastavte v menu Systémové/ Systémová nastavení dle obrázku (5). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 9/103

13 4 3 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

14 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

15 Pomocí nástrojů pro posun (6) a zadání souřadnic (7) přesuneme importovaný objekt do vhodné polohy - ve vazbě na počátek souřadnicového systému PCL (10) (pracovní konstrukční rovina). V další etapě vytvoříme profily vnější a vnitřní. Pro snazší orientaci je vhodné tyto prvky pojmenovat např. pr1 pr2. Nabídka rovněž umožňuje zrušit tvořící prvky (zdrojové, v tomto případě importované z AutoCADu 2005), pak se nepřekrývají jednotlivé úsečky, kruhové oblouky s nově vytvořenými profily. Importované tvary převedené do profilů nyní vysuneme do prostoru (v ose Z). Použijeme tlačítko (11) a vyplníme údaje v dialogovém oknu Projekce se zdvihem (12). Výsledek je patrný z dalšího obrázku. Zobrazení je nastaveno v dynamickém pohledu, měřítko 2,49: EdgeCAM rovněž podporuje vkládání 3D modelů obráběných dílců. V prostředí Autodesk Inventoru vytvořte soubor *.ipt (v uvedeném příkladu Qdeska4.ipt). V Edge CAM zvolte postupně Soubor/Vložit-připojit/Model-Solid. Objeví se dialogové okno Připojit objemový model (13 ). Zvolte Vyhledat (14 ), vyberte typ souboru Objemové-Solid modely. Tlačítkem (15 ) je možné vložený objemový model vystínovat nebo zobrazit v drátovém provedení. V okně Vrstvy je zaznamenána nová vrstva Qdeska Dvojklikem levým tlačítkem myši na položku Ano můžeme objekty v příslušné vrstvě zneviditelnit objeví se Ne (a obdobně nazpět). Pro další práci s 3D importovaným modelem otevřete nástrojový panel Modely (16). Stačí klepnout pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu v otevřených nástrojových panelech a otevře se kontextové menu Panely ikon-okna pro -Konfigurační profily-přizpůsobení. Rozvineme nabídku Panely ikon a vybereme položku Modely-Solidy. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

16 Po vložení 3D solid modelu jsou aktivní téměř všechny nástroje panelu Model. Pro rychlé zmapování tvarových útvarů importovaného modelu určených k obrábění slouží nástroj Určení typických útvarů (17). Jeho podoba - okna je zachycena na dalším obrázku. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

17 Panel Modely umožňuje také řešit výběr tvarových útvarů pro obrábění individuálním výběrem (v některých případech výhodnější, výběr můžeme ovlivnit sami). Postupně máme k dispozici nástroje: 18 Určit útvar DÍRA (podnabídka - profil z hran, profil z obvodu, frézovací útvar z boční stěny nebo ze spodní stěny, vrtat-závitovat, stěna povrch) 19 Určit útvar STĚNA POVRCH 20 Určit útvar DÍRA 21 Soustružnický útvar (profil) v režimu frézování neaktivní 22 Polohovat pro soustružení v režimu frézování neaktivní 23 Translace-posuv, Otočení, Měřítko 24 Konstrukční rovina CPL (možnost přemístění roviny, ve které lze pouze kreslit) 25 Geometrie z vybraných okrajů (hran) modelu 26 Profily z obvodových částí modelu 27 Body ve styčných vrcholech modelu 28 Aktualizace modelu (asociativita s modelem v CAD systému, akceptování změn) 29 Start modulu Manažer strategie (poznámky související s technologií obrábění) Pomocí nástroje (25) byly vytvořeny v příslušné rovině CPL průměty modelu (2 úsečky a oblouk), pro uzavření budoucího profilu bylo vhodně doplněno. Náhledové informační okno (30) ukazuje např. hodnotu 1/6 (6 objektů umístěných pod sebou), které lze identifikovat postupným použitím klávesy Tab resp. Shift-Tab (zpětné přepínání). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

18 Jinou možností je import objektů ve formátu IGS (resp. IGES). Tento způsob používá průmyslově využívaný formát pro výměnu dat mezi CAD/CAM prostředím. V některých případech je v EdgeCAMu snazší práce s objekty převedenými na plochy (například některé frézovací cykly pro obrábění dutin nebo výstupků). Na obrázku je model desky s nálitky různého průměru a výšky zpracovaný v Autodesk Inventoru 9. Příkaz Uložit jako umožňuje nastavit typ souboru na *.igs (31), Možnosti... nastavte podle dialogového okna (32). Pozor na Typ povrchu 144 oříznuté, pokud nastavíte 143 vázané neproběhne korektní načtení do EdgeCAMu. Tímto způsobem se uloží dva soubory: *.igs a *.xlo Načtením do prostředí EdgeCAMu získáte model složený z jednotlivých oříznutých ploch tzv. trimovaných (32). 32 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

19 V režimu VÝROBA byl zvolen nástroj (válcová čelní fréz průměr 15 mm) a frézovací cyklus Hrubování. Na obrázku je trajektorie nástroje (koncentrická), polotovar je jemně stínován. Simulátor zobrazí realistický pohled na obrobenou plochu s nálitky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

20 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - soustružení EdgeCAM umožňuje geometrické tvary importovat z prostředí AutoCAD 2D a následně upravit do podoby rotační součásti v nárysu (doplněnou o zrcadlový obraz pod osou) nebo vytvořit rotovanou skořepinu, která navozuje 3D představivost. Na připojeném obrázku je nakreslen ve 2D tvar součásti nad osou v souřadném systému XY. Tento tvar lze vložit do prostředí EdgeCAM. V náhledovém okně (1) je patrný jeho tvar. 1 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

21 Protože v prostředí AutoCAD jsme pracovali v souřadném systému XY, prostředí EdgeCAM a jeho souřadný systém pro soustružení ZX zobrazil námi importovaný tvar součásti jako čáru (2). Proto je nutné provést rotaci (3) k natočení do požadované podoby. 2 3 Pro dosažení požadované orientace je třeba i několika rotací, které završíme posunutím čela obrobku (4) do počátku souřadného systému (5). 5 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

22 Pokud došlo k nedokonalému importu obrysu součásti z prostředí AutoCAD, lze jej v EdgeCAM dokončit pomocí nástrojů z panelu Design. Získaný profil lze pomocí příkazu Zrcadlit profil soustružení (5) orotovat kolem osy Z s možností zobrazit část pod osou jinou barvou a typem čáry. 6 5 Pro získání prstence soustružení stačí pouze část profilu nad osou a použít panel Prstenec soustružení (6). Lze zadat velikost koncového úhlu v našem případě byl zvolen 180 O. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

23 Na získaném profilu soustružení lze odměřovat rozměry pomocí ikony Vzdálenost (7), kdy se zadávají krajní body (8). Požadované hodnoty jsou k dispozici v Info-zprávě (9) EdgeCAM umožňuje geometrické tvary součástí importovat i z prostředí 3D např. Inventor. Orientace součásti do prostředí soustružení se vyvolává nabídkou Modely / Polohovat pro soustružení (10) a je nutné pro určení osy označit rotační plochu ( válec ) a rovinu kolmou na osu Z ( např. čelo ) viz následující strana. 10 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

24 čelo k označení požadovaná poloha označený válec Dojde k orientaci součásti podle osy Z, ale počátek souřadného systému (10) může být skryt uvnitř modelu. Proto je dobré použít průhledné zobrazení modelu - Model drátový / vyplněný (11) a pak pomocí posunutí Translace posuv (12) provést umístění čela obrobku (13) do počátku souřadného systému konečný stav SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

25 V následném kroku je nutné identifikovat nebo zvolit profily k soustružení. Toto lze buď pomocí nabídky Určení typických útvarů (14) s volbou přesnosti, spodní hlavy (15) soustružený profil bude zobrazen na součásti pod osou - a barvy (16) V tomto případě budou veškeré profily vhodné k obrábění soustružením identifikovány a pojmenovány. Objeví se pod sebou v prohlížecím okně Útvary (17) - viz následující strana. Jejich označením a po stisku pravého tlačítka myši volbou Upravit je lze vzájemně barevně odlišit změnou původní jednotné barvy (18). Pokud nalezený profil nechceme soustružit, lze jej označit a pokynem Zrušit odstranit. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

26 17 18 Někdy je lepším způsobem označovat jednotlivé profily ručně a k tomu je vyhledavač útvarů Soustružnický útvar ( profil ) - (19). Tyto lze označovat a zároveň pojmenovávat vlastním způsobem (20). Dojde opět k vytvoření jejich seznamu v prohlížecím okně Útvary (21) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

27 Základní obráběcí operace v EdgeCAM frézování, vrtání Demonstraci jednotlivých obráběcích operací je možné provést pouze na vytvořené resp. importované geometrii obrobku. Před obráběním je vhodné rovněž definovat polotovar (1). V dialogovém oknu Polotovar/Upínka je vhodná volba Auto-polotovar, (polotovar se ne vždy korektně vloží, jsou-li na geometrii již definovány body), stínování provedeme tlačítkem (2). Na obrázku je navíc provedeno základní okótování desky, výška obrobku je 6mm Přepnutím do režimu VÝROBY (Ctrl+M) nebo tlačítko (3) vyplníme údaje dle dialogového okna Zavedení obráběcího postupu (4), pozor na volbu řídícího systému NC-stroj (mm nebo palce). 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

28 Dále je možné postupovat dvojím způsobem: zvolit nástroj (5), tím budou aktivovány položky nabídky Frézovací cykly (6) (rutiny pro obrábění) nebo je možné použít plovoucí nástrojový panel Operace (7) resp. nabídku stejného jména v hlavním menu (8). Druhá možnost specifikuje nástroj pro obrábění až v průběhu dialogu a poskytuje názornější představu definovaných hodnot je proto pro začínající programátory vhodnější. Jednotlivé položky postupu obrábění budou zaznamenány v oknu Postup-Instrukce (9) ve stromové struktuře. OP Díry (10) dialogové okno (11) má pět záložek, pro vrtací operaci je nutné vyplnit pouze Základní (12), Hrubování (13). Ostatní nabídky-záložky nejsou pro tuto operaci aktuální SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

29 11 10 Pokračování otevřených záložek OP Díry. V oknu Hrubování, Ze zásobníku (15) je definován nástroj z databáze Edge CAMu (je možné upravovat stávající nebo tvořit nové nástroje). 15 Po ukončení dialogu OP Díry a provedené simulaci je k dispozici obrazovka (16). V oknu Postup-Instrukce je rozvinutý sled jednotlivých úkonů (v angličtině Coolant - chlazení, Spindle - vřeteno), v pracovním oknu je zobrazen nástroj (držák je skrytý viz tlačítko 17) včetně trajektorie rychloposuvu (18) a pracovního posuvu (19). K OP Díry je přidán příkaz Do výměny (20), který přesune nástroj do výchozí pozice. Konečné ověření verifikaci provedeme použitím tlačítka (21). Po zvětšení na celou obrazovku je přehledný výsledek na obrázku (22). Vhodné je aktivovat Stop při každé kolizi (23), rychlost simulace rychle nastavíte běžcem (24). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

30 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

31 OP Zarovnání meandrem (25) umožňuje frézovat rovinnou plochu. Dialogové okno má tři záložky: Základní, Údaje pro nástroj, Výšky-hloubky. Při umístění kurzoru do pole pro zápis hodnoty se objeví velmi ilustrativní okno vysvětlující příslušný pojem například posuv (26), přejíždění (27). Simulace zarovnání je provedena na pracovní ploše okna rozděleného na tři části: pohled Nárys, ISO, Půdorys. K rozdělení slouží tlačítka (28). Zrušení pohledu se provede tlačítkem (29). Celou operaci je možné ověřit v reálném pohledu po stisknutí tlačítka (30) Nastavení jednotlivých hodnot je patrné z dílčích oken operace Zarovnání meandrem SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

32 OP Hrubování (31) je použitelné pro frézování obvodů nálitků, ale i ke kapsování (vynechají se označené ostrůvky). Na pracovní ploše byl vytvořen hranol 80x30x6 (32), ve stejné CPL rovině ekvidistanta (33) se zaoblenými rohy ve vzdálenosti 8mm (stejný průměr má nástroj). Polotovar (34) má přídavky 2mm na bocích a horní ploše, na spodní ploše 8mm. Vrstva s trajektorií hrubovací operace není pro přehlednost zobrazena (35) Nástroj (31) nejdříve požaduje: Označte geometrii k obrobení (klepněte na útvar 33, pak na 32 - to je ostrůvek), ukončete (pravé tl. myši), na výzvu Určete vymez. hranice pro obrobení uzavřete pravým tl. myši. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

33 Realistické zobrazení operace hrubování je na dalším obrázku. Držák ani stopka nástroje nejsou zobrazeny tlačítko (40) Význam některých důležitých ovládacích tlačítek v režimu simulátoru: polotovar (36), upínky (37) nejsou použity, trajektorie nástroje (38) a řezná část nástroje (39), zobrazení držáku a stopky nástroje (40) a dialogové okno Ovládání (41) se záložkami Základní, Zobrazení, Tolerance přesnosti a Kolize. V nabídce Ověřit (42) je možné volbou Strojní čas zjistit tuto hodnotu, která se zapíše do okna Info-zpráva např. [a (fanuc3x.mcp ) 37 sec]. Čas obrábění se mění se v závislosti na hodnotě rychlostí posuvů, přísuvů a délce trajektorie nástroje. Poznámky k dalším nástrojům panelu Operace: OP Profilování (43) slouží k dokončení tvarů (zhotovených např. v předešlé operaci hrubováním, kováním, odlitím). Výběr je dán uzavřenou 2D hranicí polotovaru (44) a tvarem kontury. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

34 44 OP Rovinné části (45) obrobí načisto plochu ohraničenou například ekvidistantou (46) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

35 OP Drážky (47) obrobí drážkovací frézou 2D drážku (šířka drážky = průměr nástroje) danou profilem nebo jednotlivými úsečkami a oblouky (48) Další nástroje v panelu Operace jsou: OP Ohraňování (49) zkosí hrany kuželovou frézou OP Dokončení zbytků (50) odstraní zbývající materiál na skupině ploch (plochy musí být definovány) OP Tužkové frézování (51) stopková fréza dokončí vnitřní ohyby a styčné rohy ploch (plochy musí být definovány) OP Točení stolu (52) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

36 Základní obráběcí operace v EdgeCAM - soustružení Po označení profilu k obrábění můžeme přejít do režimu výroba - Přejít do výroby (1) a zvolit obráběcí stroj NC-stroj (2). Pro náš případ byl zvolen systém fanuc2x a název postupu (3) Vzniklou záložku Postup (4) lze editovat a volit přesnost obrábění (5) a souřadnice pro výměnu nástrojů a referenci (6) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

37 Tvorbu výrobního postupu lze v prostředí EdgeCAM provádět buď pomocí funkce Operace (7) nebo funkce Soustružnické cykly, která vyžaduje přednostní volbu nástroje Všechny operace provedou obrábění včetně všech nástrojových a strojních funkcí. 8 soustružení pravoúhlé provádí pravoúhlé soustružení v radiálním nebo axiálním směru ( obdoba obdélníkových cyklů v jiných SW soustružení ) 9 soustružení na profil provádí hrubování a dokončení načisto profilu obrobku z určeného bodu startu nebo podle označeného polotovaru 10 soustružení závitu provede vysoustružení závitu včetně všech nástrojových a strojních funkcí 11 soustružení zápichu umožňuje hrubovat i dokončit načisto zápich vybrání z určeného bodu nebo podle označeného polotovaru 12 - upichování provádí upíchnutí ( oddělení ) obrobku od polotovaru 13 díry SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

38 provádí vrtání děr na obrobku pro pevné nebo poháněné nástroje včetně případného zahlubování, vyvrtání, vystružování a závitování. Volba nástroje je možná z databáze nástrojů přímo v systému EdgeCAM nebo lze vytvořit nástroj vlastní. Pro volbu slouží nabídka Nástroj (14) nebo ikona stejného významu (15). Poslední zvolený nástroj se ukáže na ploše (16) a zároveň v záložce Postup (17) Po volbě příslušného typu nástroje je nabídnuta vstupní tabulka pro zadání jeho parametrů 18 tvar destičky ( čtverec ) 19 rozměr 20 poloměr špičky 21 poloha k obrobku kolmo na osu nebo osový 22 tvar nože pro práci ke vřetenu pravý 21 Nástroji lze přiřadit místo v zásobníku Pozice nástroje a přiřadit mu textovou poznámku pro lepší identifikaci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

39 K vyhledání nástroje ze zásobníku slouží tlačítko Vyhledat (23) Další upřesňující údaje nástrojů lze zadat v záložkách Nastavení-volby, SEŘIZOVACÍ pro stanovení seřizovacích konstant (24) není povinný údaj a Zásobník. 24 Při volbě nástroje ze zásobníku je nabídnuta řada nástrojů s různými tvary břitových destiček, jejichž nabídka se snaží respektovat předem zvolený tvar destičky (18), délku hrany (19) a poloměr špičky (20) Údaje o nástroji obsahují: 25 obchodní označení držáku 26 obchodní označení břitové destičky 27 možnost vnitřního chlazení a zářezu v ose (po odsunutí posuvníku doprava) 28 nástroje s textem Back jsou pro práci vpravo 29 grafické zobrazení nástroje a Při volbě nástrojů pro soustružení je možné vybírat z nabídky typů nástrojů ve spodní části obrazovky (30): ubírací, zapichovací, upichovací a závitovací - vnější a vnitřní. Lišta ve zvětšení (30a) je pouze pro ilustraci umístěna do spodní části pracovní plochy okna. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

40 Pro vlastní tvorbu nástroje nebo pro zadání nástroje jiného výrobce než Sandvik Coromant je nabídnut interaktivní postup z nabídky Vytvořit (31) viz předchozí strana. Základní Geometrie Nabídka řezných destiček (49) SEŘIZOVACÍ Nabídka obsahuje: - volbu typu nástroje - volbu řezné destičky - volbu nástroje s ohledem na požadovanou práci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

41 Pro nástroje lze zadávat nové řezné destičky (32) a jejich řezné podmínky (33), které uvádějí výrobci destiček s ohledem na typ, obráběný materiál a požadovanou trvanlivost ostří. Nabídka obráběného materiálu je totožná s nabídkou při tvorbě obráběné součásti Volba technologie pomocí soustružnických cyklů Sous. cykly je prováděna z nabídky (34) s nabídkou operací soustružení SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

42 Prosté třískávání obdélníkový cyklus Třískování na profil ubírací cyklus obdélníkový s respektováním tvaru Podle profilu Třískování profilem ( obrábění načisto dokončování ) ubírací cyklus s pohybem nože ve tvaru profilu Každý soustružnický cyklus nabízí ještě před vlastním označením profilu, počátku soustružení a směru pohybu nástroje tabulku pro upřesnění operace - např. příčné třískování (35). 35 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

43 Příklad 1 kapsa s ostrůvky Zadání: navrhněte technologický postup obrábění dutiny s obdélníkovými nálitky 40x25mm a lomenou drážkou podle nákresu (1). Zpracujte řídící program pro hrubování zahloubení a frézování drážky v software EdgeCAM 9.75 včetně verifikace v režimu simulace obrábění. Vygenerujte NC programu pro řídící systém Fanuc 3x.mcp. Materiál obrobku konstrukční ocel V režimu DESIGN nakreslíme půdorysný tvar podle zadání, v případě drážky kreslíme pouze osu (2). Kótování není nezbytné použité je pro ilustraci příkladu. V oknu Vrstvy jsou uvedeny mimo Geometrie další položky ty vznikly až při dalším řešení zadání (3). Rychlejší variantou zhotovení obráběné geometrie je import dat ve formátu *.dwg z AutoCADu. Stav po otevření takto nakresleného souboru je zachycen na obrázku (4). Z pracovní plochy je vymazán řez A-A, označení řezu v nárysu, kóty se nepřenáší. V oknu Vrstvy jsou ponechány pouze takové, které obsahují geometrické prvky např. vrstva Obrys úsečka 48 (5). Osa drážky má změnu typu čáry z čerchované na plnou (dvojklik lev. tl. myši na prvek). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

44 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

45 Rovněž je upraveno zakončení osy drážky trimováním, boční obrysy nálitků jsou nakresleny nepřerušené drážkou. V další fázi je vhodné vytvořit profily z úseček a oblouků, které tvoří obrys kapsy a ostrůvků. Na obrázku je zvýrazněn profil 154 (6), další budou (7) a (8). Příkazem Projekce-zdvih na úroveň (9) byl obvod desky extrahován (posunut prostorově v záporném směru proto znaménko minus osy Z) o 6 mm (10) V této etapě řešení je nutné umístit obrobek vzhledem k počátku souřadnicového systému XYZ (11). Po přepnutí do režimu VÝROBA (12) zvolíme v menu Operace nabídku Hrubování (13). Postupně označíme geometrii k obrobení profily (6)-(7)-(8) a ukončíme příkaz pravým tl. myši. V dialogovém oknu Operace Hrubování (při dodatečných úpravách je nabídka jiná, tento dialog je pouze při první aktivaci OP Hrubování) postupně zadáme hodnoty patrné z připojených obrázků jednotlivých záložek (Základní Údaje pro nástroj Výšky Hloubky) a výběru nástroje z databáze: SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Obsah. Kovoprog Třískové obrábění příručka pro uživatele - strana 1

Obsah. Kovoprog Třískové obrábění příručka pro uživatele - strana 1 Obsah 1. Úvod a základní údaje o programu... 4 1.1 Základní informace... 4 1.2 HW a SW konfigurace... 4 1.3 Instalace... 5 2. První seznámení s programem... 6 2.1 Pracovní prostředí... 6 2.2 Panel postupového

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů.

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. 2,5D Frézování Fräsen 3D Frézování Fräsen S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 Frézování/ Soustružení GibbsCAM Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 4/ 2007 Patentové upozornění Tento dokument obsahuje náležité informace od Gibbs and Associates a smí být použit

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více