EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù Ing. Ladislav Øezníèek - Ing. Milan Fink øíjen 2005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov na úvod V současné době se většina firem i soukromníků snaží uplatnit ve výrobním procesu počítačem řízené obráběcí stroje. Vede je k tomu konkurenční prostředí, kde slova produktivita, efektivnost, vysoká přesnost již nejsou pouhým abstraktním pojmem, ale mnohdy rozhodujícím faktorem další existence firmy. Nestačí však pouze nasazení počítačem řízených obráběcích strojů (CNC obráběcích strojů). Neméně důležitá je kvalifikovaná obsluha a osoba technologa-programátora schopného připravit kvalitní programy pro řídící systémy těchto strojů. Rychlost zaškolení a zapracování CNC programátora závisí mimo jiné i na zvoleném CAD/CAM software. Ten by měl být přehledný, snadno ovladatelný, málo složitý na naučení a intuitivní při běžném používání. Takovým je zcela určitě EdgeCAM (výrobce: Pathtrace Engineering Systems, Velká Británie) software umožňující inteligentní tvorbu strategie obrábění 3D Solid modelů a generování CNC kódu ze zadaných CAD objemových modelů. Pro osvojení základních uživatelských znalostí a efektivní výuku byla zpracována v rámci projektu Implementace komplexního systému EdgeCAM do výuky předmětu Programování CNC strojů, v roce 2005, kolektivem učitelů odborných strojírenských předmětů SPŠ a SOU Trutnov předkládaná skripta EdgeCAM základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů. Tento studijní materiál si klade za cíl poskytnout praktickou pomoc při prvních krocích v prostředí EdgeCAM pro oblast frézování, vrtání a soustružení. Základní programátorské postupy jsou ilustrovány na řešených příkladech. Bylo by však mylné domnívat se, že pouhým přečtením toho studijního materiálu se z laika stává odborník. Jen cílevědomé a se zájmem prováděné řešení postupně technologicky komplikovanějších obráběcích strategií vás posouvá na pomyslných stupních do pozice skutečného odborníka. Mnoho úspěchů při pronikání do zajímavého světa CNC obráběcích strojů přeje kolektiv autorů. Ing. Ladislav Řezníček, Ing. Milan Fink Trutnov, říjen 2005

4 Obsah 1. Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design 1-1. Frézování Soustružení 7 2. Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM 2-1. Frézování Soustružení Základní obráběcí opearce v EdgeCAM 3-1. Frézování, vrtání Soustružení Řešené příklady frézování, soustružení 4-1. Příklad 1 frézování kapsy s ostrůvky Příklad 2 frézování vodící desky Příklad 3 frézování dutiny zápustky Příklad 4 frézování desky s žebry Příklad 5 frézování textu umístěného na oblouku Příklad 6 frézování textu vystouplého nad povrchem Příklad 7 soustružení profilové tyče Příklad 8 soustružení příruby z výkovku Příklad 9 soustružení pouzdra z plného materiálu Příklad 10 soustružení, víceprofesní obrábění 90 hřídele s polygonním čepem 5. Náměty pro cvičení 5-1. výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0F výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S výkres č. EdgeCAM 0S3 101

5 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design FRÉZOVÁNÍ Software EdgeCAM - má základní dva pracovní režimy - DESIGN (kreslení obráběné geometrie, Ctrl+D) a VÝROBA (řešení technologických operací Soustružení-Frézování- Drátořez, Ctrl+M). Po spuštění je programu nastaven v režimu design a pracovní okno je obvykle v této úpravě (lze provádět rozmanité uživatelské úpravy, pro začínající programátory nedoporučujeme rozsáhlejší úpravy provádět): základní panel 2 panel pro zobrazení 3 panel design (kreslení) 4 panel pro úpravy nakreslených objektů 5 panel pro manipulaci a zadávání souřadnic 6 okna pro vrstvy, obráběcí útvary, informace, vlastnosti, souřadnice,... 7 pracovní plocha se symbolem počátku souřadnic XYZ 8 nastavení pohledu 9 stavový řádek (sledujte informace při zadávání jednotlivých příkazů) SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 2/103

6 Konfiguraci můžeme upravit výběrem položky Systémové (viz rozvinutá nabídka na obrázku), zejména Materiál obrobitelnost (12), Systémová nastavení (11) a Barvy nastavit (10). Podle druhu použité technologie je nutné nastavit Konfigurační profily (13) Frézování, Soustružení, Drátořez apod. Volbu režimu DESIGN VÝROBA lze ovládat myší tlačítky (14) nebo klávesami Ctrl+D resp. Ctrl+M Nástroj na hledáčku (15) v nabídce Syst. nastavení/volby neaktivujte zhoršuje přehlednost. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 3/103

7 V nabídce Systémové nastavení/materiál-obrobitelnost je nutné vybrat materiál obráběného dílce, je možné připravenou databázi vybírat podle filtru a případně doplnit o nové materiály (pouze u verze s HW klíčem, u studentské verze není tato možnost podporována). Poklepem pravým tlačítkem myši v prostoru titulku okna (16) lze otevřít stromově uspořádanou nabídku. Tímto způsobem jsou na obrázku v pracovní ploše umístěny panel základní, design (je vysunutý do kreslící plochy-plovoucí panel), zobrazení, úpravy a manipulace-zadávání. Rovněž je možné otevřít podle potřeby vhodná okna. 16 Panel design umožňuje kreslit úsečky (17) (lomené, horizontální, vertikální, konstrukce úsečky), oblouky (18) (střed+poloměr, 3 body, konstrukce oblouku) obdélníky (19) (pravoúhelníky, mnohoúhelníky, obálky soustružení, ekvidistanty, profily-kontury) body a zadat polotovar-upínku SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 4/103

8 Nástroj Konstrukce úsečky umožňuje detailní zadání parametrů kreslené úsečky viz obrázek. Podobné nastavení naleznete u nástroje Konstrukce oblouků. Panel úpravy obsahuje nástroje pro: - translaci-posun, rotaci, změnu měřítka, zrcadlení, projekci se zdvihem, záměnu souřadnic (20) - zaoblení rohu (21) - sražení hrany (22) - trimování (ořezání) varianta oba, první, přeruš a dotáhni (23) - upravit vybrané prvky varianta všechny, individuálně, podle jiného (24) Panel manipulace-zadávání obsahuje nástroje pro: - zadávání souřadnic (25) - přesun počátku do referenčního bodu (26) - pracuje pouze se souřadnicemi v rovině (27) - vymezí typy prvků pro manipulaci (28) - řetězení prvků do profilu (29) - způsob výběru prvků (30) - určení bodu jako průsečíku dvou prvků (31) - jeden krok zpět (32) Kreslené prvky z hlediska barvy a typu čáry ovládají tlačítka (33 a 34), mazání se provede nástrojem pro odstranění prvků (35). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 5/103

9 Při podržení kurzoru na vybraném prvku se objeví informační rámeček (36), jsou-li prvky umístěny nad sebou objeví se např. 1/2, tabulátorem lze přepínat na objekt označený 2/2. Při použití nástroje Ověřit prvky (37) je informace trvale umístěna do okna Info-zpráva, zprávy lze vymazat. Souřadný systém je situován do PCL pracovní konstrukční roviny. Pokud klepneme pravým tlačítkem myši v kreslící ploše objeví se kontextové menu (38). Pojem chytat myškou znamená, že při najetí kurzoru k prvku dojde k prosvícení označení prvku automaticky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 6/103

10 Popis uživatelského prostředí EdgeCAM v režimu design SOUSTRUŽENÍ Konfiguraci můžeme zvolit výběrem záložky Systémové a nabídky ZX soustružnické prostředí (1). Zadávání rozměrů v ose X ( má vliv na průměr ) ovlivňujeme volbou nabídky Průměrový / Poloměrový režim (2). Pro technologii soustružení je nutné nastavení profilu Soustr. Profil (3). Nastavení barev je stejné jako u frézování Pro volbu materiálu slouží odkaz Materiál obrobitelnost (4), který po zobrazení panelu k přímému zadání (5) a volbě Vyhledat (6) nabízí řadu technických materiálů s popisem v anglickém jazyce viz následující strana. 5 6 Zřejmě nejpoužívanější je záložka 4.Steels - oceli (7), která po zvětšení dovoluje zařazení obráběné oceli s ohledem na pevnost nebo tvrdost (8). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 7/103

11 Pro snazší určení tvrdosti oceli z pevnosti a naopak je přiložena následující převodní tabulka. 7 8 Pevnost TVRDOST MPa HB HRB HRC HV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-80 SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 8/103

12 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - frézování EdgeCAM umožňuje složitější geometrické tvary importovat z uživatelsky (pro tuto činnost) přívětivějšího prostředí například AutoCADu ( ). V implicitně nastavené hladině 0 je na připojeném obrázku nakreslen v AutoCADu 2005 složitější obrys příruby odlitku včetně středů otvorů. Vnější (1) a vnitřní (2) obrys byl spojen do uzavřené křivky (není nezbytné), pro EdgeCAM je vhodné vytvořit po načtení importované geometrie profily. 1 2 Z menu Soubor zvolte Otevřít..., zvolte typ souboru dwg a z příslušného zdroje otevřete soubor AutoCADu (viz náhledové okénko (3) panelu Otevřít). Potvrdíte OK (4). V případě, že se objeví informace o chybě (nové DWG soubory nejsou podporovány) nastavte v menu Systémové/ Systémová nastavení dle obrázku (5). SPŠ a SOU Trutnov, Školní 101 9/103

13 4 3 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

14 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

15 Pomocí nástrojů pro posun (6) a zadání souřadnic (7) přesuneme importovaný objekt do vhodné polohy - ve vazbě na počátek souřadnicového systému PCL (10) (pracovní konstrukční rovina). V další etapě vytvoříme profily vnější a vnitřní. Pro snazší orientaci je vhodné tyto prvky pojmenovat např. pr1 pr2. Nabídka rovněž umožňuje zrušit tvořící prvky (zdrojové, v tomto případě importované z AutoCADu 2005), pak se nepřekrývají jednotlivé úsečky, kruhové oblouky s nově vytvořenými profily. Importované tvary převedené do profilů nyní vysuneme do prostoru (v ose Z). Použijeme tlačítko (11) a vyplníme údaje v dialogovém oknu Projekce se zdvihem (12). Výsledek je patrný z dalšího obrázku. Zobrazení je nastaveno v dynamickém pohledu, měřítko 2,49: EdgeCAM rovněž podporuje vkládání 3D modelů obráběných dílců. V prostředí Autodesk Inventoru vytvořte soubor *.ipt (v uvedeném příkladu Qdeska4.ipt). V Edge CAM zvolte postupně Soubor/Vložit-připojit/Model-Solid. Objeví se dialogové okno Připojit objemový model (13 ). Zvolte Vyhledat (14 ), vyberte typ souboru Objemové-Solid modely. Tlačítkem (15 ) je možné vložený objemový model vystínovat nebo zobrazit v drátovém provedení. V okně Vrstvy je zaznamenána nová vrstva Qdeska Dvojklikem levým tlačítkem myši na položku Ano můžeme objekty v příslušné vrstvě zneviditelnit objeví se Ne (a obdobně nazpět). Pro další práci s 3D importovaným modelem otevřete nástrojový panel Modely (16). Stačí klepnout pravým tlačítkem myši na libovolnou ikonu v otevřených nástrojových panelech a otevře se kontextové menu Panely ikon-okna pro -Konfigurační profily-přizpůsobení. Rozvineme nabídku Panely ikon a vybereme položku Modely-Solidy. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

16 Po vložení 3D solid modelu jsou aktivní téměř všechny nástroje panelu Model. Pro rychlé zmapování tvarových útvarů importovaného modelu určených k obrábění slouží nástroj Určení typických útvarů (17). Jeho podoba - okna je zachycena na dalším obrázku. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

17 Panel Modely umožňuje také řešit výběr tvarových útvarů pro obrábění individuálním výběrem (v některých případech výhodnější, výběr můžeme ovlivnit sami). Postupně máme k dispozici nástroje: 18 Určit útvar DÍRA (podnabídka - profil z hran, profil z obvodu, frézovací útvar z boční stěny nebo ze spodní stěny, vrtat-závitovat, stěna povrch) 19 Určit útvar STĚNA POVRCH 20 Určit útvar DÍRA 21 Soustružnický útvar (profil) v režimu frézování neaktivní 22 Polohovat pro soustružení v režimu frézování neaktivní 23 Translace-posuv, Otočení, Měřítko 24 Konstrukční rovina CPL (možnost přemístění roviny, ve které lze pouze kreslit) 25 Geometrie z vybraných okrajů (hran) modelu 26 Profily z obvodových částí modelu 27 Body ve styčných vrcholech modelu 28 Aktualizace modelu (asociativita s modelem v CAD systému, akceptování změn) 29 Start modulu Manažer strategie (poznámky související s technologií obrábění) Pomocí nástroje (25) byly vytvořeny v příslušné rovině CPL průměty modelu (2 úsečky a oblouk), pro uzavření budoucího profilu bylo vhodně doplněno. Náhledové informační okno (30) ukazuje např. hodnotu 1/6 (6 objektů umístěných pod sebou), které lze identifikovat postupným použitím klávesy Tab resp. Shift-Tab (zpětné přepínání). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

18 Jinou možností je import objektů ve formátu IGS (resp. IGES). Tento způsob používá průmyslově využívaný formát pro výměnu dat mezi CAD/CAM prostředím. V některých případech je v EdgeCAMu snazší práce s objekty převedenými na plochy (například některé frézovací cykly pro obrábění dutin nebo výstupků). Na obrázku je model desky s nálitky různého průměru a výšky zpracovaný v Autodesk Inventoru 9. Příkaz Uložit jako umožňuje nastavit typ souboru na *.igs (31), Možnosti... nastavte podle dialogového okna (32). Pozor na Typ povrchu 144 oříznuté, pokud nastavíte 143 vázané neproběhne korektní načtení do EdgeCAMu. Tímto způsobem se uloží dva soubory: *.igs a *.xlo Načtením do prostředí EdgeCAMu získáte model složený z jednotlivých oříznutých ploch tzv. trimovaných (32). 32 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

19 V režimu VÝROBA byl zvolen nástroj (válcová čelní fréz průměr 15 mm) a frézovací cyklus Hrubování. Na obrázku je trajektorie nástroje (koncentrická), polotovar je jemně stínován. Simulátor zobrazí realistický pohled na obrobenou plochu s nálitky. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

20 Import geometrických dat do prostředí EdgeCAM - soustružení EdgeCAM umožňuje geometrické tvary importovat z prostředí AutoCAD 2D a následně upravit do podoby rotační součásti v nárysu (doplněnou o zrcadlový obraz pod osou) nebo vytvořit rotovanou skořepinu, která navozuje 3D představivost. Na připojeném obrázku je nakreslen ve 2D tvar součásti nad osou v souřadném systému XY. Tento tvar lze vložit do prostředí EdgeCAM. V náhledovém okně (1) je patrný jeho tvar. 1 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

21 Protože v prostředí AutoCAD jsme pracovali v souřadném systému XY, prostředí EdgeCAM a jeho souřadný systém pro soustružení ZX zobrazil námi importovaný tvar součásti jako čáru (2). Proto je nutné provést rotaci (3) k natočení do požadované podoby. 2 3 Pro dosažení požadované orientace je třeba i několika rotací, které završíme posunutím čela obrobku (4) do počátku souřadného systému (5). 5 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

22 Pokud došlo k nedokonalému importu obrysu součásti z prostředí AutoCAD, lze jej v EdgeCAM dokončit pomocí nástrojů z panelu Design. Získaný profil lze pomocí příkazu Zrcadlit profil soustružení (5) orotovat kolem osy Z s možností zobrazit část pod osou jinou barvou a typem čáry. 6 5 Pro získání prstence soustružení stačí pouze část profilu nad osou a použít panel Prstenec soustružení (6). Lze zadat velikost koncového úhlu v našem případě byl zvolen 180 O. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

23 Na získaném profilu soustružení lze odměřovat rozměry pomocí ikony Vzdálenost (7), kdy se zadávají krajní body (8). Požadované hodnoty jsou k dispozici v Info-zprávě (9) EdgeCAM umožňuje geometrické tvary součástí importovat i z prostředí 3D např. Inventor. Orientace součásti do prostředí soustružení se vyvolává nabídkou Modely / Polohovat pro soustružení (10) a je nutné pro určení osy označit rotační plochu ( válec ) a rovinu kolmou na osu Z ( např. čelo ) viz následující strana. 10 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

24 čelo k označení požadovaná poloha označený válec Dojde k orientaci součásti podle osy Z, ale počátek souřadného systému (10) může být skryt uvnitř modelu. Proto je dobré použít průhledné zobrazení modelu - Model drátový / vyplněný (11) a pak pomocí posunutí Translace posuv (12) provést umístění čela obrobku (13) do počátku souřadného systému konečný stav SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

25 V následném kroku je nutné identifikovat nebo zvolit profily k soustružení. Toto lze buď pomocí nabídky Určení typických útvarů (14) s volbou přesnosti, spodní hlavy (15) soustružený profil bude zobrazen na součásti pod osou - a barvy (16) V tomto případě budou veškeré profily vhodné k obrábění soustružením identifikovány a pojmenovány. Objeví se pod sebou v prohlížecím okně Útvary (17) - viz následující strana. Jejich označením a po stisku pravého tlačítka myši volbou Upravit je lze vzájemně barevně odlišit změnou původní jednotné barvy (18). Pokud nalezený profil nechceme soustružit, lze jej označit a pokynem Zrušit odstranit. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

26 17 18 Někdy je lepším způsobem označovat jednotlivé profily ručně a k tomu je vyhledavač útvarů Soustružnický útvar ( profil ) - (19). Tyto lze označovat a zároveň pojmenovávat vlastním způsobem (20). Dojde opět k vytvoření jejich seznamu v prohlížecím okně Útvary (21) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

27 Základní obráběcí operace v EdgeCAM frézování, vrtání Demonstraci jednotlivých obráběcích operací je možné provést pouze na vytvořené resp. importované geometrii obrobku. Před obráběním je vhodné rovněž definovat polotovar (1). V dialogovém oknu Polotovar/Upínka je vhodná volba Auto-polotovar, (polotovar se ne vždy korektně vloží, jsou-li na geometrii již definovány body), stínování provedeme tlačítkem (2). Na obrázku je navíc provedeno základní okótování desky, výška obrobku je 6mm Přepnutím do režimu VÝROBY (Ctrl+M) nebo tlačítko (3) vyplníme údaje dle dialogového okna Zavedení obráběcího postupu (4), pozor na volbu řídícího systému NC-stroj (mm nebo palce). 4 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

28 Dále je možné postupovat dvojím způsobem: zvolit nástroj (5), tím budou aktivovány položky nabídky Frézovací cykly (6) (rutiny pro obrábění) nebo je možné použít plovoucí nástrojový panel Operace (7) resp. nabídku stejného jména v hlavním menu (8). Druhá možnost specifikuje nástroj pro obrábění až v průběhu dialogu a poskytuje názornější představu definovaných hodnot je proto pro začínající programátory vhodnější. Jednotlivé položky postupu obrábění budou zaznamenány v oknu Postup-Instrukce (9) ve stromové struktuře. OP Díry (10) dialogové okno (11) má pět záložek, pro vrtací operaci je nutné vyplnit pouze Základní (12), Hrubování (13). Ostatní nabídky-záložky nejsou pro tuto operaci aktuální SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

29 11 10 Pokračování otevřených záložek OP Díry. V oknu Hrubování, Ze zásobníku (15) je definován nástroj z databáze Edge CAMu (je možné upravovat stávající nebo tvořit nové nástroje). 15 Po ukončení dialogu OP Díry a provedené simulaci je k dispozici obrazovka (16). V oknu Postup-Instrukce je rozvinutý sled jednotlivých úkonů (v angličtině Coolant - chlazení, Spindle - vřeteno), v pracovním oknu je zobrazen nástroj (držák je skrytý viz tlačítko 17) včetně trajektorie rychloposuvu (18) a pracovního posuvu (19). K OP Díry je přidán příkaz Do výměny (20), který přesune nástroj do výchozí pozice. Konečné ověření verifikaci provedeme použitím tlačítka (21). Po zvětšení na celou obrazovku je přehledný výsledek na obrázku (22). Vhodné je aktivovat Stop při každé kolizi (23), rychlost simulace rychle nastavíte běžcem (24). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

30 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

31 OP Zarovnání meandrem (25) umožňuje frézovat rovinnou plochu. Dialogové okno má tři záložky: Základní, Údaje pro nástroj, Výšky-hloubky. Při umístění kurzoru do pole pro zápis hodnoty se objeví velmi ilustrativní okno vysvětlující příslušný pojem například posuv (26), přejíždění (27). Simulace zarovnání je provedena na pracovní ploše okna rozděleného na tři části: pohled Nárys, ISO, Půdorys. K rozdělení slouží tlačítka (28). Zrušení pohledu se provede tlačítkem (29). Celou operaci je možné ověřit v reálném pohledu po stisknutí tlačítka (30) Nastavení jednotlivých hodnot je patrné z dílčích oken operace Zarovnání meandrem SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

32 OP Hrubování (31) je použitelné pro frézování obvodů nálitků, ale i ke kapsování (vynechají se označené ostrůvky). Na pracovní ploše byl vytvořen hranol 80x30x6 (32), ve stejné CPL rovině ekvidistanta (33) se zaoblenými rohy ve vzdálenosti 8mm (stejný průměr má nástroj). Polotovar (34) má přídavky 2mm na bocích a horní ploše, na spodní ploše 8mm. Vrstva s trajektorií hrubovací operace není pro přehlednost zobrazena (35) Nástroj (31) nejdříve požaduje: Označte geometrii k obrobení (klepněte na útvar 33, pak na 32 - to je ostrůvek), ukončete (pravé tl. myši), na výzvu Určete vymez. hranice pro obrobení uzavřete pravým tl. myši. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

33 Realistické zobrazení operace hrubování je na dalším obrázku. Držák ani stopka nástroje nejsou zobrazeny tlačítko (40) Význam některých důležitých ovládacích tlačítek v režimu simulátoru: polotovar (36), upínky (37) nejsou použity, trajektorie nástroje (38) a řezná část nástroje (39), zobrazení držáku a stopky nástroje (40) a dialogové okno Ovládání (41) se záložkami Základní, Zobrazení, Tolerance přesnosti a Kolize. V nabídce Ověřit (42) je možné volbou Strojní čas zjistit tuto hodnotu, která se zapíše do okna Info-zpráva např. [a (fanuc3x.mcp ) 37 sec]. Čas obrábění se mění se v závislosti na hodnotě rychlostí posuvů, přísuvů a délce trajektorie nástroje. Poznámky k dalším nástrojům panelu Operace: OP Profilování (43) slouží k dokončení tvarů (zhotovených např. v předešlé operaci hrubováním, kováním, odlitím). Výběr je dán uzavřenou 2D hranicí polotovaru (44) a tvarem kontury. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

34 44 OP Rovinné části (45) obrobí načisto plochu ohraničenou například ekvidistantou (46) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

35 OP Drážky (47) obrobí drážkovací frézou 2D drážku (šířka drážky = průměr nástroje) danou profilem nebo jednotlivými úsečkami a oblouky (48) Další nástroje v panelu Operace jsou: OP Ohraňování (49) zkosí hrany kuželovou frézou OP Dokončení zbytků (50) odstraní zbývající materiál na skupině ploch (plochy musí být definovány) OP Tužkové frézování (51) stopková fréza dokončí vnitřní ohyby a styčné rohy ploch (plochy musí být definovány) OP Točení stolu (52) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

36 Základní obráběcí operace v EdgeCAM - soustružení Po označení profilu k obrábění můžeme přejít do režimu výroba - Přejít do výroby (1) a zvolit obráběcí stroj NC-stroj (2). Pro náš případ byl zvolen systém fanuc2x a název postupu (3) Vzniklou záložku Postup (4) lze editovat a volit přesnost obrábění (5) a souřadnice pro výměnu nástrojů a referenci (6) SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

37 Tvorbu výrobního postupu lze v prostředí EdgeCAM provádět buď pomocí funkce Operace (7) nebo funkce Soustružnické cykly, která vyžaduje přednostní volbu nástroje Všechny operace provedou obrábění včetně všech nástrojových a strojních funkcí. 8 soustružení pravoúhlé provádí pravoúhlé soustružení v radiálním nebo axiálním směru ( obdoba obdélníkových cyklů v jiných SW soustružení ) 9 soustružení na profil provádí hrubování a dokončení načisto profilu obrobku z určeného bodu startu nebo podle označeného polotovaru 10 soustružení závitu provede vysoustružení závitu včetně všech nástrojových a strojních funkcí 11 soustružení zápichu umožňuje hrubovat i dokončit načisto zápich vybrání z určeného bodu nebo podle označeného polotovaru 12 - upichování provádí upíchnutí ( oddělení ) obrobku od polotovaru 13 díry SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

38 provádí vrtání děr na obrobku pro pevné nebo poháněné nástroje včetně případného zahlubování, vyvrtání, vystružování a závitování. Volba nástroje je možná z databáze nástrojů přímo v systému EdgeCAM nebo lze vytvořit nástroj vlastní. Pro volbu slouží nabídka Nástroj (14) nebo ikona stejného významu (15). Poslední zvolený nástroj se ukáže na ploše (16) a zároveň v záložce Postup (17) Po volbě příslušného typu nástroje je nabídnuta vstupní tabulka pro zadání jeho parametrů 18 tvar destičky ( čtverec ) 19 rozměr 20 poloměr špičky 21 poloha k obrobku kolmo na osu nebo osový 22 tvar nože pro práci ke vřetenu pravý 21 Nástroji lze přiřadit místo v zásobníku Pozice nástroje a přiřadit mu textovou poznámku pro lepší identifikaci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

39 K vyhledání nástroje ze zásobníku slouží tlačítko Vyhledat (23) Další upřesňující údaje nástrojů lze zadat v záložkách Nastavení-volby, SEŘIZOVACÍ pro stanovení seřizovacích konstant (24) není povinný údaj a Zásobník. 24 Při volbě nástroje ze zásobníku je nabídnuta řada nástrojů s různými tvary břitových destiček, jejichž nabídka se snaží respektovat předem zvolený tvar destičky (18), délku hrany (19) a poloměr špičky (20) Údaje o nástroji obsahují: 25 obchodní označení držáku 26 obchodní označení břitové destičky 27 možnost vnitřního chlazení a zářezu v ose (po odsunutí posuvníku doprava) 28 nástroje s textem Back jsou pro práci vpravo 29 grafické zobrazení nástroje a Při volbě nástrojů pro soustružení je možné vybírat z nabídky typů nástrojů ve spodní části obrazovky (30): ubírací, zapichovací, upichovací a závitovací - vnější a vnitřní. Lišta ve zvětšení (30a) je pouze pro ilustraci umístěna do spodní části pracovní plochy okna. SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

40 Pro vlastní tvorbu nástroje nebo pro zadání nástroje jiného výrobce než Sandvik Coromant je nabídnut interaktivní postup z nabídky Vytvořit (31) viz předchozí strana. Základní Geometrie Nabídka řezných destiček (49) SEŘIZOVACÍ Nabídka obsahuje: - volbu typu nástroje - volbu řezné destičky - volbu nástroje s ohledem na požadovanou práci SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

41 Pro nástroje lze zadávat nové řezné destičky (32) a jejich řezné podmínky (33), které uvádějí výrobci destiček s ohledem na typ, obráběný materiál a požadovanou trvanlivost ostří. Nabídka obráběného materiálu je totožná s nabídkou při tvorbě obráběné součásti Volba technologie pomocí soustružnických cyklů Sous. cykly je prováděna z nabídky (34) s nabídkou operací soustružení SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

42 Prosté třískávání obdélníkový cyklus Třískování na profil ubírací cyklus obdélníkový s respektováním tvaru Podle profilu Třískování profilem ( obrábění načisto dokončování ) ubírací cyklus s pohybem nože ve tvaru profilu Každý soustružnický cyklus nabízí ještě před vlastním označením profilu, počátku soustružení a směru pohybu nástroje tabulku pro upřesnění operace - např. příčné třískování (35). 35 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

43 Příklad 1 kapsa s ostrůvky Zadání: navrhněte technologický postup obrábění dutiny s obdélníkovými nálitky 40x25mm a lomenou drážkou podle nákresu (1). Zpracujte řídící program pro hrubování zahloubení a frézování drážky v software EdgeCAM 9.75 včetně verifikace v režimu simulace obrábění. Vygenerujte NC programu pro řídící systém Fanuc 3x.mcp. Materiál obrobku konstrukční ocel V režimu DESIGN nakreslíme půdorysný tvar podle zadání, v případě drážky kreslíme pouze osu (2). Kótování není nezbytné použité je pro ilustraci příkladu. V oknu Vrstvy jsou uvedeny mimo Geometrie další položky ty vznikly až při dalším řešení zadání (3). Rychlejší variantou zhotovení obráběné geometrie je import dat ve formátu *.dwg z AutoCADu. Stav po otevření takto nakresleného souboru je zachycen na obrázku (4). Z pracovní plochy je vymazán řez A-A, označení řezu v nárysu, kóty se nepřenáší. V oknu Vrstvy jsou ponechány pouze takové, které obsahují geometrické prvky např. vrstva Obrys úsečka 48 (5). Osa drážky má změnu typu čáry z čerchované na plnou (dvojklik lev. tl. myši na prvek). SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

44 SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

45 Rovněž je upraveno zakončení osy drážky trimováním, boční obrysy nálitků jsou nakresleny nepřerušené drážkou. V další fázi je vhodné vytvořit profily z úseček a oblouků, které tvoří obrys kapsy a ostrůvků. Na obrázku je zvýrazněn profil 154 (6), další budou (7) a (8). Příkazem Projekce-zdvih na úroveň (9) byl obvod desky extrahován (posunut prostorově v záporném směru proto znaménko minus osy Z) o 6 mm (10) V této etapě řešení je nutné umístit obrobek vzhledem k počátku souřadnicového systému XYZ (11). Po přepnutí do režimu VÝROBA (12) zvolíme v menu Operace nabídku Hrubování (13). Postupně označíme geometrii k obrobení profily (6)-(7)-(8) a ukončíme příkaz pravým tl. myši. V dialogovém oknu Operace Hrubování (při dodatečných úpravách je nabídka jiná, tento dialog je pouze při první aktivaci OP Hrubování) postupně zadáme hodnoty patrné z připojených obrázků jednotlivých záložek (Základní Údaje pro nástroj Výšky Hloubky) a výběru nástroje z databáze: SPŠ a SOU Trutnov, Školní /103

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Uvedený postup slouží pouze pro snadnější zorientování se v prostředí CAD/CAM systému EdgeCAM, není to však kuchařka, jak vypracovat např. semestrální

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1 Popis EdgeCAM 12 EdgeCAM je CAM program od firmy Pathtrace. Slouží k tvorbě obráběcích strategií a generování CNC kódu z modelů CAD. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet CNC kódy prizmatického a tvarového

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2 PRS Počítačem řízené stroje 1. Gravírování 1.1 Využití gravírování Gravírování je mechanické odebrání materiálu v předem určených místech na požadovaném povrchu. Tuto technologii používáme pro označení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Jindřich Bančík 16.2.2014 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Obr.1: Modelované těleso

Obr.1: Modelované těleso Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 5 1.1 2.5D Frézování... 6 1.2 Obrábění

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_32_INOVACE_E 14 02 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby

Více

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Přehled cyklů pro

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 25.5.2013 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Spirála vrták s válcovou

Více

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích 2. 0 Obsah: Obsah:... 1 Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích... 2 1. Základní konstrukce CNC soustruhu... 2 1.1 Funkční jednotky...

Více

DUM téma: SurfCAM s tvorbou modelu - soustružení

DUM téma: SurfCAM s tvorbou modelu - soustružení DUM téma: SurfCAM s tvorbou modelu - soustružení ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BND BNJ BND-51SY2 CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BNJ 42SY/51SY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami s poháněnými nástroji

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Programování CNC strojů, vy_32_inovace_ma_19_17 Autor

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

Návod na modelování stahováku ložiska

Návod na modelování stahováku ložiska Návod na modelování stahováku ložiska Aplikace PowerSHAPE-e Verze: 8214 DELCAM Kopecký Petr Aplikace PowerSHAPE-e je zdarma ke stažení na stánkách fy DELCAM V nabídce jsou tři verze pro naše využití je

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

VÝROBA TVAROVĚ SLOŽITÉ SOUČÁSTI POMOCÍ CAD/CAM SYSTÉMU EDGECAM PRO STROJ MAZAK INTEGREX 100-IV

VÝROBA TVAROVĚ SLOŽITÉ SOUČÁSTI POMOCÍ CAD/CAM SYSTÉMU EDGECAM PRO STROJ MAZAK INTEGREX 100-IV Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Aleš Raiman VÝROBA TVAROVĚ SLOŽITÉ SOUČÁSTI POMOCÍ CAD/CAM SYSTÉMU EDGECAM PRO STROJ MAZAK INTEGREX 100-IV Bakalářská práce 2010 1 Technická univerzita v

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více