Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011"

Transkript

1 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly zakoupeny z uvedeného projektu a jejich charakteristiky. Je zde také popsáno jejich plánované použití v nově vytvořených úlohách. Plné znění přihlášky je uvedeno v samostatném dokumentu. KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI verze z 2. listopadu 2011 Projekt FRVŠ č. 1516/2011 volně šířitelný text

2 Obsah 1. Digitální osciloskop Využití v projektu Funkční generátor Využití v projektu Napájecí zdroj Využití v projektu Systém reálného času s FPGA polem Využití v projektu Doplňková elektronika Využití v projektu Plánované aplikace 8 7. Závěr Použitá literatura 12 2

3 1. Digitální osciloskop DSOX2002A - 70 MHz, 2kanálový osciloskop, paměť 100k bodů MegaZoom IV. Osciloskop Agilent InfiniiVisionX nabízí výjimečné vlastnosti a funkce ve své třídě, lze s ním zaznamenat více signálu po delší dobu na velké obrazovce, má velkou paměť a rychlé zobrazování průběhů. Osciloskop zároveň obsahuje logický analyzátor časování a vestavěný funkční generátor. Osciloskop má dále možnost upgrade všech vlastností včetně šířky pásma pomocí unikátního zákaznického obvodu ASIC Agilent MegaZoom IV, který integruje všechny funkce hardwarově a tím zabezpečuje vysokou rychlost všech operací [1, 2]. Fotografie osciloskopu je na obrázku Obrázek 1: Digitální osciloskop Agilent DSOX2002A. Parametry: 70 MHz šířka pásma, 2 analogové kanály, vestavěno 8 digitálních kanálů, lze aktivovat licenčním kódem, vzorkování 1GS/s všechny kanály, 2 GS/s polovina kanálů, rychlá záznamová paměť 100k bodů, s technologií MegaZoom IV, displej 8,5 WVGA s rozlišením bodů a s 256 úrovněmi intenzity každé barvy, vysoká rychlost obnovy signálu (až stop/s) umožňuje zobrazit i náhodné události, má vestavěný funkční generátor 20 MHz; sin, rampa, obdélník, šum a stejnosměrné průběhy, testování masek/limitů průběhu s rychlostí až průběhů/s, volitelné rozšíření, segmentovaná paměť, volitelné rozšíření, má USB komunikační rozhraní standardně Využití v projektu Digitální osciloskop pro přesné měření rychlých signálů z detektorů a simulačních prostředků měření a analýza signálů z funkčního generátoru a sbrio modulu; používání přístrojových ovladačů. 3

4 2. Funkční generátor 33521A - Funkční generátor do 30 MHz Funkční generátor Agilent 33521A nabízí kombinaci precizního funkčního generátoru se šumovým a volitelně-tvarovým generátorem. Výrazně zlepšená čistota generovaných funkcí a 10 krát nižší hodnota jitteru ve své třídě spolu s velice jemným nastavováním umožňují generovat prezicní uživatelské funkce [3, 4]. Fotografie generátoru je na obrázku Obrázek 2: Funkční generátor Agilent 33521A. Parametry: 30 MHz sinus, obdélník a puls, jitter 40 ps, harmonické zkreslení 0,04 %, modulace AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum, 16bitové rozlišení, 250 MS/s vzorkovací rychlost, 1 MS (16 MS volitelné rozšíření) délka paměti na kanál, velký barevný grafický displej, standardně USB a LAN pro komunikaci s PC, volitelně GPIB Využití v projektu Počítačem řízený funkční generátor pro generování přesných signálů nutných pro přesné odzkoušení navržených algoritmů a simulaci měření. Simulace generování pulzů, konfigurace přístroje přes GPIB rozhraní, používání přístrojových ovladačů. 4

5 3. Napájecí zdroj E3648A - Dvojitý stejnosměrný napájecí zdroj 100 W, 2 8 V / 5 A nebo 20 V / 2,5 A Jedná se o programovatelný stejnosměrný stabilizovaný zdroj s dvěma výstupy. Zdroj je kompaktní, má nízké zvlnění a šum a je vhodný pro použití na pracovním stole i pro zabudování do měřicích a testovacích systémů, které vyžadují přesnost, více výstupů i možnost programování a propojení s PC pomocí GPIB nebo RS-232 [5, 6]. Fotografie zdroje je na obrázku Obrázek 3: Napájecí zdroj Agilent E3648A. Parametry: rozsah 1: 2 výstupy 0 až 8 V/ 5 A (při teplotách 0 C až 40 C), rozsah 2: 2 výstupy 0 až 20 V/ 2,5 A (při teplotách 0 C až 40 C), přesnost programování při 25 C ± 5 C, ± (% výstup + offset): napětí < 0,05 % + 10 mv (<0,1 % + 25 mv pro výstup 2), proud < 0,2 % + 10 ma, zvlnění a šum v pásmu od 20 Hz do 20 MHz: napětí (normal mode / mezi sebou): < 5 mv ss / 0,5 mv ef, proud (normal mode / mezi sebou): < 4 ma ef, proud (common mode / proti zemi): < 1,5 ua ef, přesnost měření při 25 C ± 5 C, ± (% výstup + offset): napětí: < 0,05 % + 5 mv (< 0,1 % + 25 mv pro výstup 2), proud: < 0,15 % + 5 ma (< 0,15 % + 10 ma pro výstup 2) Využití v projektu Stabilizovaný zdroj napětí/proudu pro napájení modulů, testovaných zařízení a vytvořených elektronických obvodů. Konfigurace přístroje přes GPIB rozhraní, používání přístrojových ovladačů. 5

6 4. Systém reálného času s FPGA polem NI sbrio-9642 vestavěné zařízení s DIO, AI/AO, 24 V DI/DO, 2M hradlovým FPGA NI sbrio-9642 vestavěné řídicí a data-zpracovávající zařízení zahrnuje real-time procesor, uživatelsky překonfigurovatelné pole FPGA (field-programmable gate array), a vstupně-výstupní obvody na jedné obvodové desce (printed circuit board - PCB). Modul obsahuje 400 MHz průmyslový procesor, 2M hradlové Xilinx Spartan FPGA pole pro vlastní časování, inline zpracování a řízení, 110 digitálních linek s 3,3 V (toleruje 5 V /TTL kompatibilní) použitelné jako vstupy nebo výstupy, 32 single-ended/16 differential 16 bit analogových vstupů se vzorkováním až 250 ks/s, čtyři 16 bit analogové výstupní kanály se vzorkováním až 100 ks/s, a 32 průmyslových 24 V DI/DO linek. Modul také obsahuje tři konektory pro rozšíření vstupů a výstupů použitím karet typu NI C Series I/O modul. Modul sbrio-9642 má rozsah napájecího napětí 19 až 30 VDC, 128 MB paměť DRAM pro embedded operace and 256 MB paměť pro ukládání dat a programů [7]. Tento modul také obsahuje 10/100 Mbits/s Ethernet port, takže je možné programovat síťovou komunikaci a vytvořit vestavěné Web (HTTP) a souborové (FTP) servery. Lze také použít sériový port RS-232 pro řízení periferních zařízení. Fotografie modulu sbrio je na obrázku Obrázek 4: Modul National Instruments sbrio Využití v projektu Moderní programovatelný modul NI sbrio obsahující programovatelné pole pro realizaci výkonově a časově náročných algoritmů zaznamenávajících a zpracovávajích naměřená data. Modul pro simulaci generování pulzů z detektorů, simulace vícekanálových měření, prostředky pro vytvoření koincidenčních a antikoincidenčních měření, generování synchronizačních signálů. Rychlé provádění kódů, deterministické úlohy, paralelní běh aplikací. Možná realizace vzdáleného systému, řízení přes webový prohlížeč. 6

7 5. Doplňková elektronika Nákup doplňkové elektroniky a mechanických dílů - elektronické součástky, kabely, konektory, svorky, pájecí materiál apod. Mechanické díly univerzální a speciální, krabičky pro umístění vytvořených obvodů, spojovací materiál apod. Fotografie elektronického materiálu je na obrázku Obrázek 5: Doplňková elektronika. Nákup pájecí stanice pro rychlé vytvoření spojů, propojení a signálových cest. Fotografie pájecí stanice je na obrázku Obrázek 6: Pájecí stanice Využití v projektu Elektronické prvky potřebné na realizaci reálných a simulačních experimentů v laboratořích a na učebně. Mechanické díly potřebné pro upevnění jednotlivých částí a bezpečnou manipulaci s vytvořenými pomůckami. 7

8 6. Plánované aplikace V této části textu je uveden stručný přehled možných aplikací, které budou v projektu podrobněji realizovány. Úlohy budou představovat typické aplikace měřicích zařízení v experimentech jaderné fyziky a řízení přístrojů z aplikace běžící na centrálním počítači. Text zaměřený na tuto problematiku a zdroj námětů [8] vznikal souběžně s tímto projektem. V úlohách bude prováděno generování signálů typických tvarů jako pro signály z detektorů ionizujícího záření, jejich zpracování a analýza. Budou zde také úlohy na proměřování prvků měřicího řetězce a jejich charakterizaci. Na obrázku 7 je ukázána sestava přístrojů a počítače na pracovním stole. Všechny přístroje jsou programovatelné a s počítačem jsou propojeny přes přístrojové rozhraní. Na počítači jsou vyvíjeny měřicí aplikace v prostředí LabVIEW, kde jsou využívány přístrojové ovladače dodané s přístroji.... Obrázek 7: Sestava přístrojů a počítače na pracovním stole. Na obrázku 8 je znázorněna zadní část digitálního osciloskopu s USB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a osciloskopem.... Obrázek 8: Zadní část digitáního osciloskopu s USB rozhraním. Na obrázku 9 je znázorněna zadní část funkčního generátoru s GPIB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a generátorem. Na zadním panelu na uvedeném obrázku jsou na GPIB konektor připevněny dva propojovací kabely, toto rozhraní totiž umožňuje propojit přístroje ve sběrnicové topologii. Takto lze totiž připojit k počítači více přístrojů přes jeden GPIB kontrolér. Funkční generátor má také LXI přístrojové rozhraní, které může být použito v dalších úlohách. Na obrázku 10 je znázorněna zadní část napájecího zdroje s GPIB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a generátorem. Napájecí zdroj má také sériové RS-232 přístrojové rozhraní, které může být použito v dalších úlohách. Na obrázku 11 je znázorněna zadní část počítače s GPIB a USB rozhraními, která se používají pro komunikaci mezi počítačem a přístroji. V počítači je zasunuta karta PCI-GPIB rozhraní od firmy National Instruments (zakoupena dříve z jiných zdroj). 8

9 ... Obrázek 9: Zadní část funkčního generátoru s GPIB rozhraním.... Obrázek 10: Zadní část napájecího zdroje s GPIB rozhraním.... Obrázek 11: Zadní část počítače s GPIB a USB rozhraními. 9

10 Jednou úlohou z projektu bude simulace generování impulzů z detektoru ionizujícího záření v aplikaci běžící na počítači. Podle známých rovnic popisujících tvar impulzu bude sestaven algoritmus v kódu LabVIEW a další tvarovací obvody, které se používají při zpracování signálů z detektoru (předzesilovače, zesilovače, tvarovače, diskriminátory apod.). Na obrázcích 12 a 13 je znázorněna první verze vytvořené aplikace (VI).... Obrázek 12: První verze vytvořené aplikace pro generování impulzů a jejich úpravu.... Obrázek 13: Detailní pohled na čelní panel a blokový diagram aplikace. Další úlohou bude proměřování komerčního prvku, signálového zesilovače určeného pro scintilační detektory (zakoupeného dříve z jiných zdrojů). Bude sledována stabilita výstupního signálu v závislosti na různých podmínkách (napájení, vstupní signál apod.). Detail zapojení měřicích sond na předzesilovači je uveden na obrázku

11 ... Obrázek 14: Komerční signálový zesilovač proměřovaný v úloze VIJF. 7. Závěr Konečné provedení navržených a dalších úloh bude podrobně popsáno ve vytvořeném učebním textu a v závěrečné zprávě projektu. 11

12 8. Použitá literatura [1] DSOX2002A - 70MHz, 2-kanálový osciloskop, paměť 100k bodů MegaZoom IV [2] DSOX2002A Oscilloscope: 70 MHz. 2 Channels &id= &pselect=SR.GENERAL [3] 33521A - Funkční generátor do 30 MHz [4] 33521A Function / Arbitrary Waveform Generator, 30 MHz &id= &pselect=SR.GENERAL [5] E3648A - Dvojitý ss. napájecí zdroj 100 W, 2 x 8V / 5A nebo 20V / 2,5A [6] E3648A 100W Dual Output Power Supply Two 8V, 5A or 20V, 2.5A &id=836446&pselect=SR.GENERAL [7] NI sbrio-9642/9642xt Embedded Devices with DIO, AI/AO, 24 V DI/DO, 2M Gate FPGA [8] J. Pechousek, Application of Virtual Instrumentation in Nuclear Physics Experiments, In: LabVIEW - Practical Applications and Solutions, ed. Folea Silviu, 2011, ISBN: , InTech. Available from: Autor textu RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. tel.: Pracoviště Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12, Olomouc Katedra experimentální fyziky Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12, Olomouc 12

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře ELEKTRO

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře ELEKTRO ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz

2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG. www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz 2015 2016 PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.trinstruments.cz / www.mericitechnika.cz O FIRMĚ dodavatel měřicích přístrojů a systémů od roku 1991 spolupráce s více než 30 výrobci pravidelně auditovaný systém řízení

Více

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

Solutions for Monitoring

Solutions for Monitoring Solutions for Monitoring Case Study Selection From the content VESKI: NI LabVIEW a CompactRIO řídí chod elektráren Elcom: Komplexní platforma pro analýzu kvality elektřiny Elstner Associates Inc.: Performing

Více

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 8:30 Registrace Úvodní řeč - Inovace založené na moderních platformách (Prezentace bude v angličtině) 9:00 James Kimery Don Giovanni I - II 10:15 Přestávka na občerstvení

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Moderní nástroje pro modelování a návrh PCB. Vedoucí práce: Ing. Tomáš BLECHA.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Moderní nástroje pro modelování a návrh PCB. Vedoucí práce: Ing. Tomáš BLECHA. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROTECHNOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Moderní nástroje pro modelování a návrh PCB Vedoucí práce: Ing. Tomáš BLECHA 2006 Tomáš KOŠAN Anotace

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Počítačové systémové sběrnice

Počítačové systémové sběrnice Počítačové systémové sběrnice Co je sběrnice pojem sběrnice má dva odlišné významy: soustava logických prvků a vodičů, spojujících jednotlivé části počítače a sloužících k vzájemné výměně dat mezi nimi

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2013 Tomáš Matěcha TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS55D NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení

Více

Nabízený sortiment přístrojů pro měření elektrických veličin

Nabízený sortiment přístrojů pro měření elektrických veličin Nabízený sortiment přístrojů pro měření elektrických veličin Název sortimentu Strana Spektrální analyzátory a příslušenství............................................................. 2-9 Analogové osciloskopy..........................................................................

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Přehled produktů 2012/2013. pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích. www.vipa.com

Přehled produktů 2012/2013. pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích. www.vipa.com Přehled produktů 2012/2013 pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích www.vipa.com Vítejte ve fi rmě VIPA Kdo je VIPA Specialista na automatizaci a řídicí systémy Vývojář nejpokročilejších

Více