Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:"

Transkript

1

2 Obsah O tomto návodu: Uživatelský návod obsahuje důležité informace a varování o ovládání tohoto přístroje. Uchovejte prosím tento uživatelský návod v dosahu aby ste ho mohli kdykoli v příadě potřeby použít. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak jak je, jak stanoví příslušná právní úprava. Žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na, nejsou ve vztahu k přesnosti, správnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu. XZENT si vyhrazuje právo revidovat nebo ukončit tento dokument kdykoli, bez předchozího upozornění. OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Tlačítka ovládacího panelu 4 Dálkový ovladač 6-7 Source Menu 8-9 Režim rádia Přehrávání Bluetooth režim Nastavení Specifikace 30 Bezpečnostní pokyny Přečtě te si tento návod celý. Věnujte pozornost všem upozorněním. Držte se instrukcí. Uschovejte si tento návod. Kdokoli bude používat tento přístroj by měl mít přístup k tomuto návodu. Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním. Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, něž jak je popsáno v tomto návodu. Závada způsobená nedodržením návodu k použití může vést ke ztrátě záruky. Přístroj žádným způsoben nerozebírejte ani neupravujte, povede to ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, místo toho kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT.Používejte pouze originální příslušenství, které je určené pro tento přístroj jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle montážního návodu a používejte pouze dodané příslušenství. Akcelerační síly při dopravních nehodách bývají velké. Nesprávně nainstalovaný přístroj představuje během do pravní nehody velké riziko pro řidiče a pasažéry ve vozidle. Chraňte přístroj před vodou a dalšími tekutinami které by se mohli do přístroje dostat. Výsledkem by mohl být elekritrický zkrat nebo i požár. Abyste předešli elektrickému zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte žádné kovové předměty (jako mince nebo kovové nářadí ). Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu zkratu. Věnujte prosím pozornost napájecím kabelům! Pokud není zkrat důsledkem chyby v napájecích kabelech, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud zkrat stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT. Při připojování jakéhokoli dalšího zařízení si přečtěte jeho uživatelský návod pro podrobné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní zařízení. Dejte pozor na vybití baterie vozidla během používání přístroje ve vozidle s vypnutým motorem. Pro tože přístroj užívá značné množství energie a baterie je dobíjena pouze s nastartovaným motorem, může se stát, že baterie bude vybita na úroveň, kdy nebude možno nastartovat. - V souladu se zákonem platným v některých Evropských zemích není povolena jízda s monitorem zobrazujícím video v zorném poli řidiče, protože může být odváděna pozornost řidiče od provozu. Dodržujte prosím dopravní předpisy ve Vaší zemi nebo se můžete vystavit riziku pokuty v případě dopravní nehody nebo dokonce ztratit pojistné krytí. Věnujte prosím pozornost hlasitosti ve Vašem vo zidle s ohledem na zvuky provozu v okolí vozidla jako jsou sirény hasičů, policie nebo záchranné služby. Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Výsledkem mohou být mechanické nebo elektrické poruchy přístroje. Pokud se objeví nějaké problémy nebo dotazy během instalace, zeptejte se prosím Vašeho prodejce XZENT. Tento přístroj používá laser kategorie class 1. Provádění postupů jiných než uvedených v tomto návodu může vést k nebezpečnému vystavení koherentního světla. Neotvírejte kryty a nepokoušejte se nic sami opravovat. Servis svěřte kvalifikovanému personálu. POZNÁMKA: Zobrazení v tomto návodu se mohou lišit od skutečného přístroje. Některé obrázky v tomto návodu se mohou lišit od zobrazení na displeji přístroje. Specifikace přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění. 2 3

3 Tlačítka Tlačítka čelního panelu: Ovládací tlačítka 1) EJECT: Stiskněte pro vysunutí disku 2) MENU: Dotkněte se pro otevření hlavního menu 3) BT: Dotkněte se pro připojení se spárovaným mobilním telefonem 4) Rotary encoder: Otáčejte pro zvýšení/snížení hlasitosti Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí přístroje Různé: 5) Stav mechaniky: ČERVENÁ: disk je v DVD mechanice BÍLÁ: disk v mechanice není 6) RESET: Stiskněte pro provedení resetu přístroje 7) SD card slot: Slot SD/SDHC karty 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze audio vstup)

4 Dálkový ovladač Remote Control Operation buttons ) POWER ZAP/VYP přístroje 2) EJECT Vysunutí disku 3) MUTE Ztlumení/obnovení audio výstupu 4) SRC Změna zdroje 5) KEYPAD Zadání stopy/kapitoly/titulu 6) VOL+ Zvýšení hlasitosti 7) VOL- Snížení hlasitosti 8) INFO Zobrazení DVD info 9) GOTO Otevření numerické klávesnice na obrazovce 10) STOP/BAND Stop DVD/změna rádio pásma 11) SEL Otevření EQ 12) ESC Zavření menu/eq 13) MENU Otevření hlavního menu 14) PIC Bez funkce 15) REPEAT A B Nastavení počátečního a koncového bodu opakování na DVD 16) OK Přehrávání/Pauza; Potvrzení 17) DIRECTION BUTTONS Vybrání položky; pohyb kurzoru 18) TITLE Otevření menu titulu DVD 19) ROOT Otevření hlavního menu DVD 20) REPEAT Opakování stopy/kapitoly/titulu 21) SKIP NEXT Skok na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul 22) SKIP PREVIOUS Skok na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul 23) FAST REVERSE Rychle zpět; v režimu rádia ladění o 50kHz dolů 24) FAST FORWARD Rychle vpřed; v režimu rádia ladění o 50kHz nahoru 25) AUDIO Změna audio jazyka DVD 26) ZOOM Přiblížení/oddálení 27) ANGLE Změna úhlu pohledu DVD 28) SUB-T Změna titulků DVD

5 Menu zdrojů přehrávání Menu zdrojů přehrávání Vstup do menu zdrojů přehrávání Jsou dva způsoby jak otevřít menu zdrojů přehrávání: 1) Dotyková obrazovka Dotkněte se levého horního rohu pro návrat z kteréhokoli režimu 2) Čelní panel Pro vstup do menu zdrojů přehrávání se dotkněte MENU Ovládací tlačítka DVB-T SD-CARD USB Tuner SETUP BT AV 1 Standby DISC AV 2 Dotkněte se pro spuštění režimu DVB-T Dotkněte se pro spuštění režimu SD karty Dotkněte se pro spuštění režimu USB Dotkněte se pro spuštění režimu rádia Dotkněte se pro menu nastavení Dotkněte se pro spuštění režimu BT s připojeným párovaným mobilním tel. Dotkněte se pro spuštění režimu AV 1 (přední AUX IN) Dotkněte se pro vypnutí TFT obrazovky pro zapnutí se dotkněte znovu Dotkněte se pro spuštění režimu disku Dotkněte se pro spuštění režimu AV 2 (zadní AV in) 8 9

6 Rádio Režim rádia Poznámka: Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Tento přístroj disponuje RDS přijímačem. RDS je systém který přenáší spolu s FM rádio signálem. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na odpovídající vysílané stanici a na síle síle jejího signálu. RDS například přenáší alternativní frekvence, které umožňují automaticky změnit frekvenci bez zá sahu uživatele. AM pásmo nepodporuje žádnou RDS funkci. Abyste mohli využívat funkce a možnosti RDS, musíte mít zapnutou funkci AF. Funkce AF je defaultně z výroby vypnutá. Doporučujeme funkci AF zapnout hned po prvním zapnutí přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro návrat do hlavního menu. 2) AF Dotkněte se pro zap/vyp funkce AF. 3) TA Dotkněte se pro zap/vyp funkce TA. 4) REG Dotkněte se pro zap/vyp funkce regional. 5) NEXT Dotkněte se pro skok na další dostupnou stanici. 6) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí dostupnou stanici. 7) AS Dotkněte se pro automatické uložení nejsilnějších stanic. 8) BAND Dotkněte se pro přepnutí rádio pásma (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ). 9) SCAN Dotkněte se pro náhled uložených stanic.pro zrušení náhledu se dotkněte znovu. 10) Adjust up Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz nahoru. 11) Adjust down Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz dolů. 12) Preset Dotkněte se pro výběr uložené stanice. Dotkněte se a podržte pro uložení právě naladěné stanice na pozici předvolby. Informační pole 13) BAND Zobrazuje aktuální rádio pásmo. 14) Frequency Zobrazuje aktuální frekvenci. 15) PS Program stanice zobrazuje program stanice pokud je dostupný. 16) Radio text Zobrazuje rádio text (pokud je dostupný). 17) Clock time Zobrazuje čas

7 Přehrávání USB/SD/DISK Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně Přehrávání videa Vaše DVD můžete ovládat přímo pomocí menu přehrávání a pomocí dotykové obrazovky. Pokud není na obrazovce dostupné žádné zvláštní menu, dotkněte se dolní části obrazovky pro otevření ovládacího pruhu Ovládací tlačítka 1) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 2) STOP Dotkněte se pro zastavení přehrávání. 3) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu/kapitolu/titul. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na následující stopu/kapitolu/titul. 5) SUB-T Dotkněte se pro sort through dostupných titulků. 6) AUDIO Dotkněte se pro sort through dostupných audio stop. 7) ROOT Dotkněte se pro vstup do ROOT menu. 8) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 9) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. Ovládací tllačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vzad. 3) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vpřed. 5) REPEAT Dotkněte se pro zap/vyp funkce opakování (opakování jedné stopy). 6) SHUFFLE Dotkněte se pro zap/vyp funkce náhodného přehrávání. 7) Folder Up Dotkněte se pro skok o jednu úroveň adresáře výš. 8) ROOT Dotkněte se pro skok do kořenového adresáře. 9) SCAN Dotkněte se pro náhled každé skladby v adresáři. Dotkněte se znovu pro vyputí náhledu. 10) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. 11) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 12) List Up Dotkněte se pro posun seznamu nahoru. 13) Folder/track Dotkněte se stopy pro start přehrávání / dotkněte se adresáře pro otevření adresáře. 14) List Down Dotkněte se pro posun seznamu dolů. Informační pole 15) Index Zobrazuje seznam stop. 16) Track time Zobrazuje aktuální čas přehrávání. 17) File name Zobrazuje název souboru. 18) ID3 info Zobrazuje dostupné ID3 informace (informace na obrazovce posouvá). 19) Folder content Zobrazuje obsah adresáře (jako adresáře, stopy, videa nebo obrázky)

8 Bluetooth Režim bluetooth 1 Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Během probíhající synchronizace kontaktů není možné žádné další ovládání přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) Delete Smaže poslední zadanou číslici (režim klávesnice). 3) Handsfree mode Dotkněte se pro režim handsfree. 4) Music mode Dotkněte se pro režim hudby. 5) Handsfree Dotkněte se pro použití funkce handsfree. 6) Private mode Přepne hovor zpět do mobilního telefonu (soukromý režim). 7) Phonebook Dotkněte se pro vstup do telefonního seznamu. Dotkněte se a držte pro synchronizaci telefonního seznamu mobilního telefonu. 8) Missed calls Dotkněte se pro otevření seznamu zmeškaných hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu zmeškaných hovorů. 9) Outgoing calls Dotkněte se pro otevření seznamu volaných čísel. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu volaných čísel 10) Incoming calls Dotkněte se pro otevření seznamu přijatých hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu přijatých hovorů. 11) Keypad Dotkněte se pro otevření klávesnice na obrazovce. 12) Accept call Dotkněte se pro volání/přijetí hovoru. 13) End call Dotkněte se pro zavěšení. Informační pole 14) Time Zobrazuje dobu volání. 15) Number/name field Zobrazuje číslo kontaktu/jméno volajícího

9 Bluetooth připojení a párování mobilního telefonu: Párování mobilního telefonu: 1. Otevřete Setup > BT > Devices Menu. 2. Stiskněte Vyhledávat a ujistěte se, že Váš mobilní telefon je v bluetooth nastavený jako viditelný. 3. Jakmile je vyhledávání ukončeno, Váš mobilní telefon by měl být zobrazen ve středové části. 4. Vyberte dotekem Váš mobilní telefon. 5. To na obrazovce otevře klávesnici která Vám umožní zadat PIN kód. 6. Zadejte 4 místný PIN kód a potvrďte OK. Systém se dotáže na identický PIN kód na mobilním te lefonu. 7. Jakmile ste zadali identický PIN kód na mobilním telefonu, přístroj zobrazí OK, successful. 8. Úspěšné provedení kroků výše uvedených zobrazí párovaný mobilní telefon v levé části obrazovky. Poznámka: S přístrojem je možné párovat najednou pouze jeden mobilní telefon. Připojení mobilního telefonu: 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Connect. Smazat / odpojit mobilní telefon 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Delete. Telefonní seznam 1. Pro vstup do telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu. 2. Pro synchronizaci telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu a držte ji. 3. Pro volání se dotkněte kontaktu. Pokud má kontakt více než jedno tel. číslo, systém zobrazí detaily. Pro volání se dotkněte zvoleného tel. čísla. Poznámka: Telefonní seznam je stále uložen v paměti přístroje dokud nesmažete mobilní telefonze seznamu párovaných telefonů nebo nepárujete jiný mobilní telefon. Toto umožňuje rychlý přístup k Vašemu telefonnímu seznamu. V případě provedení změn v tel. seznamu ve Vašem mobilním telefonu se dotkněte a poržte ikonu mobilního seznamu pro novou synchronizaci kontaktů. Výpis volání 1. Pro zobrazení výpisu volání se dotkněte odpovídající ikony (zmeškané/volaná čísla/přijaté hovory). 2. Volat kontakt můžete dotykem kontaktu na obrazovce přístroje. Režim hudby 1) A2DP Dotkněte se pro start bluetooth režimu přehrávání hudby. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. 3) Play/Pause Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu

10 Nastavení OBRAZOVKA Jas Kontrast Barva Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte jas obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte kontrast obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte barevnost obrazovky. Nastavení obsahuje šest hlavních částí. Dotykem příslušné ikony můžete otevřít odpovídající část abyste provedli nastavení

11 Nastavení HODINY Datum Čas Režim hodin Dotykem šipek a číslic nastavíte datum. Dotykem šipek a číslic nastavíte čas. Dotkněte se pro výběr režimu hodin (12h nebo 24h)

12 Nastavení DVD Poměr stran Režim Rodičovský zámek Nastaví poměr stran DVD. Nastaví scaling mode DVD. Nastavení rodičovského zámku, chráněno helsem

13 Nastavení Systém Přístroj Beep Zapne/vypne zvukovou odezvu. Camera Mirror Zap/vyp funkci zrcadl. obr. kamery. Antenna power Zap/vyp fantomové napájení antény. Anti-Theft Zap/vyp funkci ochrany proti krádeži. Set Password Dotkněte se pro zadání hesla ochrany proti krádeži. Defaultní hodnota je Zadání 0000 nastaví heslo na defaultní hodnotu. Kód nefunguje pokud je přístroj uzamčený. Tovární nastavení Pro nahrání tov. nast. se dotkněte YES. KalibraceTS Pro kalibraci obraz. se dotkněte YES

14 Nastavení BT General Zapne/vypne funkci bluetooth. Device Pro připojení a párování mobilního telefonu se podívejte na stranu 16/17. Setting Zapne/vypne funkci automatického připojení

15 Nastavení Ostatní SoftInfo Key Light Language Zobrazí verzi softwaru v přístroji. Vybere barvu podsvícení kláves. Vybere Váš preferovaný jazyk OSD

16 Specifikace TECHNICKÉ SPECIFIKACE: BLUETOOTH HANDS-FREE Synchronizace až 250 kontaktů s max 3 telefonními čísly na kontakt. Interní microfon. Aktualizovatelný firmware bluetooth. A2DP s AVRCP. MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ Mechanika CD/DVD. USB 2.0 port na zadní straně přístroje. Čtečka karet SD/SDHC (až do 32 GB). Přehrává (DVD): CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid and JPEG. Přehrává (SD/USB): MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 and JPEG. OBECNÉ VLASTNOSTI Intuitivní, uživatelsky přívětivé HMI v 10 různých jazycích. 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD displej s rozlišením 800x480 pixelů a dotykovým ovládáním. RDS tuner s 30 předvolbami pro uložení stanic (18 FM/12 AM). 4 x 40W zesilovač. 12dB/oct. low-pass filtr pro linkový výstup pro subwoofer. Vícebarevné podsvícení tlačítek. Dotyková ovládací tlačítka. 1 x IR dálkové ovládání. A/V PŘIPOJENÍ 4.1-CH předzesílený linkové výstupy. 2 x kompozitní video výstup (NTSC). 1 x 3.5 mm přední A/V vstup. 1 x zadní A/V vstup. 1 x video vstup souvací kamery s automatickým přepnutím obrazu. Lze připojit kompatibilní externí DVB-T nebo DAB+ přijímače. 30

17 LEGAL DISCLAIMERS XZent MODEL: xt8026bt Výrobní číslo:... Datum nákupu:... Jméno:... Adresa:... Město:... Stát:... PSČ:... Země:... EN DE FR ES IT PT The packing material of this item and the finished product contained inside are fully compliant with RoHS directive. Halogenated flame retardants are not used in any of the plastic injection parts of the product, nor for the printed circuit boards. Die Verpackung und das darin enthaltene Produkt entsprechen den Richtlinien der RoHS Verordnung. Halogenierte Flammhemmer werden weder in Kunststoffteilen des Produktes, noch für die Verpackung und Einlageteile verwendet. Les matériaux utilisés pour l emballage et pour le produit fini sont en conformité avec la directive RoHS. Les composants injectés en matière plastique et les circuits imprimés du produit ne contiennent pas de substance organique anti-feu. El material de embalaje de este producto y el producto final que contiene cumplen totalmente la directiva RoHS. Retardantes de fuego halogenados no son usados en ninguna de las partes de plástico inyectado del producto, ni de las placas de circuito impreso. La stessa confezione e il prodotto è incluso in conformità con le linee guida del decreto RoHS. Ritardanti di fiamma alogenati non sono parte nelle materie plastiche del prodotto, né per il confezionamento e il deposito da parte utilizzati. Este produto e a sua embalagem estão totalmente de acordo com a directiva RoHS. As partes plásticas injectadas e os circuitos impressos não usam retardantes de fogo halogenados. Adresa prodejce a otisk razítka E13 10R Pokud někdy v budoucnosti budete chtít tento výrobek vyhodit, pamatujte prosím, že elektrické výrobky by neměli být vyhozeny s domovním odpadem. Odevzdejte ho prosím na sběrné místo elektroodpadu. Informujte se u místních úřadů nebo u Vašeho prodejce na způsob recyklace elektroodpadu (elektrických a elektronických zařízení). EN DE FR ES IT PT CZ This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual party rights of Rovi corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Dieses Gerät enthält Kopierschutz-Technologie der Rovi Corporation, die durch U.S. Patente und weitere IP Rechte geschützt ist. Das Reverse Engineering als auch die Zerlegung des Gerätes ist verboten. Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage qui dépend de certains brevets américains ou d autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit. Este artículo incorpora tecnología anti copia, esta protegido por las patentes de los Estados Unidos y otros derechos intelectuales de la corporación Rovi. Imitación y desmontaje están prohibidos. Questo dispositivo include la tecnologia di protezione per copie di Rovi Corporation, che e protetta dai brevetti degli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale. Il Reverse Engineering e lo smontaggio del dispositivo è vietato. Este equipamento incorpora tecnologia de protecção anti-cópia protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intectual de Rovi Corporation. Toda a retro engenharia ou desmontagem são interditas. Obalový materiál částí a hotového výrobku uvnitř balení jsou plně kompatibilní se směrnicí RoHS. Halogenované zpomalovače hoření se nepoužívají v žádné z plastových částí výrobku, ani pro desky s plošnými spoji. EN The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. DE Die Bluetooth Weltmarke und deren Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. FR Le mot, la marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. CZ Slovní označení bluetooth a loga jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. 32

18 Poznámky

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Bedienungsanleitung NAVI-MONICEIVER. 2-DIN Naviceiver X-302BT 2-DIN Moniceiver X-202BT 1-DIN Moniceiver X-101BT

Bedienungsanleitung NAVI-MONICEIVER. 2-DIN Naviceiver X-302BT 2-DIN Moniceiver X-202BT 1-DIN Moniceiver X-101BT NÁVOD USER MANUAL K POUŽITÍ Bedienungsanleitung NAVI-MONICEIVER 2-DIN Naviceiver X-02BT 2-DIN Moniceiver X-202BT 1-DIN Moniceiver X-101BT obsah O TOMTO NÁVODU Návod k obsluze obsahuje důležité informace

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

ZE-N C 3 811D NAVICEIVER PRO SPECIFICKÁ VOZIDLA FORD UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 3 811D NAVICEIVER PRO SPECIFICKÁ VOZIDLA FORD UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 3 811D NAVICEIVER PRO SPECIFICKÁ VOZIDLA FORD USER MANUAL UŽIVATELSKÝ NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění týkající se provozu tohoto přístroje.

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL ZE-DVBT40 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL UŽivatelská příručka GERMAN/English CZ Obsah OBSAH... VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ... bezpečnostní pokyny... ZAPOJENÍ... připojení a umístění antén...

Více

2-DIN NAVICEIVER USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2-DIN NAVICEIVER USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD 2-DIN NAVICEIVER USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 TLAČÍTKA ČELNÍHO PANELU...4-5 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ...6-7 REŽIM RÁDIA... 8-11 PŘEHRÁVÁNÍ/SEZNAM STOP AUDIO/VIDEO...12-17

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANGLICKY/ NĚMECKY

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANGLICKY/ NĚMECKY 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE ANGLICKY/ NĚMECKY OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TLAČÍTKA NA PŘEDNÍM PANELU...4-5 HLAVNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ...6-7 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ - 2 - (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj

Více