Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:"

Transkript

1

2 Obsah O tomto návodu: Uživatelský návod obsahuje důležité informace a varování o ovládání tohoto přístroje. Uchovejte prosím tento uživatelský návod v dosahu aby ste ho mohli kdykoli v příadě potřeby použít. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak jak je, jak stanoví příslušná právní úprava. Žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na, nejsou ve vztahu k přesnosti, správnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu. XZENT si vyhrazuje právo revidovat nebo ukončit tento dokument kdykoli, bez předchozího upozornění. OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Tlačítka ovládacího panelu 4 Dálkový ovladač 6-7 Source Menu 8-9 Režim rádia Přehrávání Bluetooth režim Nastavení Specifikace 30 Bezpečnostní pokyny Přečtě te si tento návod celý. Věnujte pozornost všem upozorněním. Držte se instrukcí. Uschovejte si tento návod. Kdokoli bude používat tento přístroj by měl mít přístup k tomuto návodu. Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním. Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, něž jak je popsáno v tomto návodu. Závada způsobená nedodržením návodu k použití může vést ke ztrátě záruky. Přístroj žádným způsoben nerozebírejte ani neupravujte, povede to ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, místo toho kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT.Používejte pouze originální příslušenství, které je určené pro tento přístroj jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle montážního návodu a používejte pouze dodané příslušenství. Akcelerační síly při dopravních nehodách bývají velké. Nesprávně nainstalovaný přístroj představuje během do pravní nehody velké riziko pro řidiče a pasažéry ve vozidle. Chraňte přístroj před vodou a dalšími tekutinami které by se mohli do přístroje dostat. Výsledkem by mohl být elekritrický zkrat nebo i požár. Abyste předešli elektrickému zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte žádné kovové předměty (jako mince nebo kovové nářadí ). Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu zkratu. Věnujte prosím pozornost napájecím kabelům! Pokud není zkrat důsledkem chyby v napájecích kabelech, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud zkrat stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT. Při připojování jakéhokoli dalšího zařízení si přečtěte jeho uživatelský návod pro podrobné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní zařízení. Dejte pozor na vybití baterie vozidla během používání přístroje ve vozidle s vypnutým motorem. Pro tože přístroj užívá značné množství energie a baterie je dobíjena pouze s nastartovaným motorem, může se stát, že baterie bude vybita na úroveň, kdy nebude možno nastartovat. - V souladu se zákonem platným v některých Evropských zemích není povolena jízda s monitorem zobrazujícím video v zorném poli řidiče, protože může být odváděna pozornost řidiče od provozu. Dodržujte prosím dopravní předpisy ve Vaší zemi nebo se můžete vystavit riziku pokuty v případě dopravní nehody nebo dokonce ztratit pojistné krytí. Věnujte prosím pozornost hlasitosti ve Vašem vo zidle s ohledem na zvuky provozu v okolí vozidla jako jsou sirény hasičů, policie nebo záchranné služby. Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Výsledkem mohou být mechanické nebo elektrické poruchy přístroje. Pokud se objeví nějaké problémy nebo dotazy během instalace, zeptejte se prosím Vašeho prodejce XZENT. Tento přístroj používá laser kategorie class 1. Provádění postupů jiných než uvedených v tomto návodu může vést k nebezpečnému vystavení koherentního světla. Neotvírejte kryty a nepokoušejte se nic sami opravovat. Servis svěřte kvalifikovanému personálu. POZNÁMKA: Zobrazení v tomto návodu se mohou lišit od skutečného přístroje. Některé obrázky v tomto návodu se mohou lišit od zobrazení na displeji přístroje. Specifikace přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění. 2 3

3 Tlačítka Tlačítka čelního panelu: Ovládací tlačítka 1) EJECT: Stiskněte pro vysunutí disku 2) MENU: Dotkněte se pro otevření hlavního menu 3) BT: Dotkněte se pro připojení se spárovaným mobilním telefonem 4) Rotary encoder: Otáčejte pro zvýšení/snížení hlasitosti Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí přístroje Různé: 5) Stav mechaniky: ČERVENÁ: disk je v DVD mechanice BÍLÁ: disk v mechanice není 6) RESET: Stiskněte pro provedení resetu přístroje 7) SD card slot: Slot SD/SDHC karty 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze audio vstup)

4 Dálkový ovladač Remote Control Operation buttons ) POWER ZAP/VYP přístroje 2) EJECT Vysunutí disku 3) MUTE Ztlumení/obnovení audio výstupu 4) SRC Změna zdroje 5) KEYPAD Zadání stopy/kapitoly/titulu 6) VOL+ Zvýšení hlasitosti 7) VOL- Snížení hlasitosti 8) INFO Zobrazení DVD info 9) GOTO Otevření numerické klávesnice na obrazovce 10) STOP/BAND Stop DVD/změna rádio pásma 11) SEL Otevření EQ 12) ESC Zavření menu/eq 13) MENU Otevření hlavního menu 14) PIC Bez funkce 15) REPEAT A B Nastavení počátečního a koncového bodu opakování na DVD 16) OK Přehrávání/Pauza; Potvrzení 17) DIRECTION BUTTONS Vybrání položky; pohyb kurzoru 18) TITLE Otevření menu titulu DVD 19) ROOT Otevření hlavního menu DVD 20) REPEAT Opakování stopy/kapitoly/titulu 21) SKIP NEXT Skok na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul 22) SKIP PREVIOUS Skok na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul 23) FAST REVERSE Rychle zpět; v režimu rádia ladění o 50kHz dolů 24) FAST FORWARD Rychle vpřed; v režimu rádia ladění o 50kHz nahoru 25) AUDIO Změna audio jazyka DVD 26) ZOOM Přiblížení/oddálení 27) ANGLE Změna úhlu pohledu DVD 28) SUB-T Změna titulků DVD

5 Menu zdrojů přehrávání Menu zdrojů přehrávání Vstup do menu zdrojů přehrávání Jsou dva způsoby jak otevřít menu zdrojů přehrávání: 1) Dotyková obrazovka Dotkněte se levého horního rohu pro návrat z kteréhokoli režimu 2) Čelní panel Pro vstup do menu zdrojů přehrávání se dotkněte MENU Ovládací tlačítka DVB-T SD-CARD USB Tuner SETUP BT AV 1 Standby DISC AV 2 Dotkněte se pro spuštění režimu DVB-T Dotkněte se pro spuštění režimu SD karty Dotkněte se pro spuštění režimu USB Dotkněte se pro spuštění režimu rádia Dotkněte se pro menu nastavení Dotkněte se pro spuštění režimu BT s připojeným párovaným mobilním tel. Dotkněte se pro spuštění režimu AV 1 (přední AUX IN) Dotkněte se pro vypnutí TFT obrazovky pro zapnutí se dotkněte znovu Dotkněte se pro spuštění režimu disku Dotkněte se pro spuštění režimu AV 2 (zadní AV in) 8 9

6 Rádio Režim rádia Poznámka: Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Tento přístroj disponuje RDS přijímačem. RDS je systém který přenáší spolu s FM rádio signálem. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na odpovídající vysílané stanici a na síle síle jejího signálu. RDS například přenáší alternativní frekvence, které umožňují automaticky změnit frekvenci bez zá sahu uživatele. AM pásmo nepodporuje žádnou RDS funkci. Abyste mohli využívat funkce a možnosti RDS, musíte mít zapnutou funkci AF. Funkce AF je defaultně z výroby vypnutá. Doporučujeme funkci AF zapnout hned po prvním zapnutí přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro návrat do hlavního menu. 2) AF Dotkněte se pro zap/vyp funkce AF. 3) TA Dotkněte se pro zap/vyp funkce TA. 4) REG Dotkněte se pro zap/vyp funkce regional. 5) NEXT Dotkněte se pro skok na další dostupnou stanici. 6) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí dostupnou stanici. 7) AS Dotkněte se pro automatické uložení nejsilnějších stanic. 8) BAND Dotkněte se pro přepnutí rádio pásma (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ). 9) SCAN Dotkněte se pro náhled uložených stanic.pro zrušení náhledu se dotkněte znovu. 10) Adjust up Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz nahoru. 11) Adjust down Dotkněte se pro přeladění frequence o 50kHz dolů. 12) Preset Dotkněte se pro výběr uložené stanice. Dotkněte se a podržte pro uložení právě naladěné stanice na pozici předvolby. Informační pole 13) BAND Zobrazuje aktuální rádio pásmo. 14) Frequency Zobrazuje aktuální frekvenci. 15) PS Program stanice zobrazuje program stanice pokud je dostupný. 16) Radio text Zobrazuje rádio text (pokud je dostupný). 17) Clock time Zobrazuje čas

7 Přehrávání USB/SD/DISK Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně Přehrávání videa Vaše DVD můžete ovládat přímo pomocí menu přehrávání a pomocí dotykové obrazovky. Pokud není na obrazovce dostupné žádné zvláštní menu, dotkněte se dolní části obrazovky pro otevření ovládacího pruhu Ovládací tlačítka 1) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 2) STOP Dotkněte se pro zastavení přehrávání. 3) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu/kapitolu/titul. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na následující stopu/kapitolu/titul. 5) SUB-T Dotkněte se pro sort through dostupných titulků. 6) AUDIO Dotkněte se pro sort through dostupných audio stop. 7) ROOT Dotkněte se pro vstup do ROOT menu. 8) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 9) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. Ovládací tllačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vzad. 3) PLAY/PAUSE Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu. Dotkněte se a držte pro rychlé vpřed. 5) REPEAT Dotkněte se pro zap/vyp funkce opakování (opakování jedné stopy). 6) SHUFFLE Dotkněte se pro zap/vyp funkce náhodného přehrávání. 7) Folder Up Dotkněte se pro skok o jednu úroveň adresáře výš. 8) ROOT Dotkněte se pro skok do kořenového adresáře. 9) SCAN Dotkněte se pro náhled každé skladby v adresáři. Dotkněte se znovu pro vyputí náhledu. 10) EQ Dotkněte se pro otevření EQ. 11) SEARCH Dotkněte se pro otevření klávesnice umožňující vyhledávání podle indexu. 12) List Up Dotkněte se pro posun seznamu nahoru. 13) Folder/track Dotkněte se stopy pro start přehrávání / dotkněte se adresáře pro otevření adresáře. 14) List Down Dotkněte se pro posun seznamu dolů. Informační pole 15) Index Zobrazuje seznam stop. 16) Track time Zobrazuje aktuální čas přehrávání. 17) File name Zobrazuje název souboru. 18) ID3 info Zobrazuje dostupné ID3 informace (informace na obrazovce posouvá). 19) Folder content Zobrazuje obsah adresáře (jako adresáře, stopy, videa nebo obrázky)

8 Bluetooth Režim bluetooth 1 Poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně. Během probíhající synchronizace kontaktů není možné žádné další ovládání přístroje Ovládací tlačítka 1) Source Dotkněte se pro vstup do hlavního menu. 2) Delete Smaže poslední zadanou číslici (režim klávesnice). 3) Handsfree mode Dotkněte se pro režim handsfree. 4) Music mode Dotkněte se pro režim hudby. 5) Handsfree Dotkněte se pro použití funkce handsfree. 6) Private mode Přepne hovor zpět do mobilního telefonu (soukromý režim). 7) Phonebook Dotkněte se pro vstup do telefonního seznamu. Dotkněte se a držte pro synchronizaci telefonního seznamu mobilního telefonu. 8) Missed calls Dotkněte se pro otevření seznamu zmeškaných hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu zmeškaných hovorů. 9) Outgoing calls Dotkněte se pro otevření seznamu volaných čísel. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu volaných čísel 10) Incoming calls Dotkněte se pro otevření seznamu přijatých hovorů. Dotkněte se a držte pro aktualizaci seznamu přijatých hovorů. 11) Keypad Dotkněte se pro otevření klávesnice na obrazovce. 12) Accept call Dotkněte se pro volání/přijetí hovoru. 13) End call Dotkněte se pro zavěšení. Informační pole 14) Time Zobrazuje dobu volání. 15) Number/name field Zobrazuje číslo kontaktu/jméno volajícího

9 Bluetooth připojení a párování mobilního telefonu: Párování mobilního telefonu: 1. Otevřete Setup > BT > Devices Menu. 2. Stiskněte Vyhledávat a ujistěte se, že Váš mobilní telefon je v bluetooth nastavený jako viditelný. 3. Jakmile je vyhledávání ukončeno, Váš mobilní telefon by měl být zobrazen ve středové části. 4. Vyberte dotekem Váš mobilní telefon. 5. To na obrazovce otevře klávesnici která Vám umožní zadat PIN kód. 6. Zadejte 4 místný PIN kód a potvrďte OK. Systém se dotáže na identický PIN kód na mobilním te lefonu. 7. Jakmile ste zadali identický PIN kód na mobilním telefonu, přístroj zobrazí OK, successful. 8. Úspěšné provedení kroků výše uvedených zobrazí párovaný mobilní telefon v levé části obrazovky. Poznámka: S přístrojem je možné párovat najednou pouze jeden mobilní telefon. Připojení mobilního telefonu: 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Connect. Smazat / odpojit mobilní telefon 1. Dotykem vyberte mobilní telefon v levé části obrazovky. 2. Stiskněte Delete. Telefonní seznam 1. Pro vstup do telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu. 2. Pro synchronizaci telefonního seznamu se dotkněte ikony telefonního seznamu a držte ji. 3. Pro volání se dotkněte kontaktu. Pokud má kontakt více než jedno tel. číslo, systém zobrazí detaily. Pro volání se dotkněte zvoleného tel. čísla. Poznámka: Telefonní seznam je stále uložen v paměti přístroje dokud nesmažete mobilní telefonze seznamu párovaných telefonů nebo nepárujete jiný mobilní telefon. Toto umožňuje rychlý přístup k Vašemu telefonnímu seznamu. V případě provedení změn v tel. seznamu ve Vašem mobilním telefonu se dotkněte a poržte ikonu mobilního seznamu pro novou synchronizaci kontaktů. Výpis volání 1. Pro zobrazení výpisu volání se dotkněte odpovídající ikony (zmeškané/volaná čísla/přijaté hovory). 2. Volat kontakt můžete dotykem kontaktu na obrazovce přístroje. Režim hudby 1) A2DP Dotkněte se pro start bluetooth režimu přehrávání hudby. 2) PREV Dotkněte se pro skok na předchozí stopu. 3) Play/Pause Dotkněte se pro pauzu/pokračování přehrávání. 4) NEXT Dotkněte se pro skok na další stopu

10 Nastavení OBRAZOVKA Jas Kontrast Barva Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte jas obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte kontrast obrazovky. Dotykem šipek nahoru/dolů nastavíte barevnost obrazovky. Nastavení obsahuje šest hlavních částí. Dotykem příslušné ikony můžete otevřít odpovídající část abyste provedli nastavení

11 Nastavení HODINY Datum Čas Režim hodin Dotykem šipek a číslic nastavíte datum. Dotykem šipek a číslic nastavíte čas. Dotkněte se pro výběr režimu hodin (12h nebo 24h)

12 Nastavení DVD Poměr stran Režim Rodičovský zámek Nastaví poměr stran DVD. Nastaví scaling mode DVD. Nastavení rodičovského zámku, chráněno helsem

13 Nastavení Systém Přístroj Beep Zapne/vypne zvukovou odezvu. Camera Mirror Zap/vyp funkci zrcadl. obr. kamery. Antenna power Zap/vyp fantomové napájení antény. Anti-Theft Zap/vyp funkci ochrany proti krádeži. Set Password Dotkněte se pro zadání hesla ochrany proti krádeži. Defaultní hodnota je Zadání 0000 nastaví heslo na defaultní hodnotu. Kód nefunguje pokud je přístroj uzamčený. Tovární nastavení Pro nahrání tov. nast. se dotkněte YES. KalibraceTS Pro kalibraci obraz. se dotkněte YES

14 Nastavení BT General Zapne/vypne funkci bluetooth. Device Pro připojení a párování mobilního telefonu se podívejte na stranu 16/17. Setting Zapne/vypne funkci automatického připojení

15 Nastavení Ostatní SoftInfo Key Light Language Zobrazí verzi softwaru v přístroji. Vybere barvu podsvícení kláves. Vybere Váš preferovaný jazyk OSD

16 Specifikace TECHNICKÉ SPECIFIKACE: BLUETOOTH HANDS-FREE Synchronizace až 250 kontaktů s max 3 telefonními čísly na kontakt. Interní microfon. Aktualizovatelný firmware bluetooth. A2DP s AVRCP. MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ Mechanika CD/DVD. USB 2.0 port na zadní straně přístroje. Čtečka karet SD/SDHC (až do 32 GB). Přehrává (DVD): CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid and JPEG. Přehrává (SD/USB): MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 and JPEG. OBECNÉ VLASTNOSTI Intuitivní, uživatelsky přívětivé HMI v 10 různých jazycích. 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD displej s rozlišením 800x480 pixelů a dotykovým ovládáním. RDS tuner s 30 předvolbami pro uložení stanic (18 FM/12 AM). 4 x 40W zesilovač. 12dB/oct. low-pass filtr pro linkový výstup pro subwoofer. Vícebarevné podsvícení tlačítek. Dotyková ovládací tlačítka. 1 x IR dálkové ovládání. A/V PŘIPOJENÍ 4.1-CH předzesílený linkové výstupy. 2 x kompozitní video výstup (NTSC). 1 x 3.5 mm přední A/V vstup. 1 x zadní A/V vstup. 1 x video vstup souvací kamery s automatickým přepnutím obrazu. Lze připojit kompatibilní externí DVB-T nebo DAB+ přijímače. 30

17 LEGAL DISCLAIMERS XZent MODEL: xt8026bt Výrobní číslo:... Datum nákupu:... Jméno:... Adresa:... Město:... Stát:... PSČ:... Země:... EN DE FR ES IT PT The packing material of this item and the finished product contained inside are fully compliant with RoHS directive. Halogenated flame retardants are not used in any of the plastic injection parts of the product, nor for the printed circuit boards. Die Verpackung und das darin enthaltene Produkt entsprechen den Richtlinien der RoHS Verordnung. Halogenierte Flammhemmer werden weder in Kunststoffteilen des Produktes, noch für die Verpackung und Einlageteile verwendet. Les matériaux utilisés pour l emballage et pour le produit fini sont en conformité avec la directive RoHS. Les composants injectés en matière plastique et les circuits imprimés du produit ne contiennent pas de substance organique anti-feu. El material de embalaje de este producto y el producto final que contiene cumplen totalmente la directiva RoHS. Retardantes de fuego halogenados no son usados en ninguna de las partes de plástico inyectado del producto, ni de las placas de circuito impreso. La stessa confezione e il prodotto è incluso in conformità con le linee guida del decreto RoHS. Ritardanti di fiamma alogenati non sono parte nelle materie plastiche del prodotto, né per il confezionamento e il deposito da parte utilizzati. Este produto e a sua embalagem estão totalmente de acordo com a directiva RoHS. As partes plásticas injectadas e os circuitos impressos não usam retardantes de fogo halogenados. Adresa prodejce a otisk razítka E13 10R Pokud někdy v budoucnosti budete chtít tento výrobek vyhodit, pamatujte prosím, že elektrické výrobky by neměli být vyhozeny s domovním odpadem. Odevzdejte ho prosím na sběrné místo elektroodpadu. Informujte se u místních úřadů nebo u Vašeho prodejce na způsob recyklace elektroodpadu (elektrických a elektronických zařízení). EN DE FR ES IT PT CZ This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual party rights of Rovi corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Dieses Gerät enthält Kopierschutz-Technologie der Rovi Corporation, die durch U.S. Patente und weitere IP Rechte geschützt ist. Das Reverse Engineering als auch die Zerlegung des Gerätes ist verboten. Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage qui dépend de certains brevets américains ou d autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit. Este artículo incorpora tecnología anti copia, esta protegido por las patentes de los Estados Unidos y otros derechos intelectuales de la corporación Rovi. Imitación y desmontaje están prohibidos. Questo dispositivo include la tecnologia di protezione per copie di Rovi Corporation, che e protetta dai brevetti degli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale. Il Reverse Engineering e lo smontaggio del dispositivo è vietato. Este equipamento incorpora tecnologia de protecção anti-cópia protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intectual de Rovi Corporation. Toda a retro engenharia ou desmontagem são interditas. Obalový materiál částí a hotového výrobku uvnitř balení jsou plně kompatibilní se směrnicí RoHS. Halogenované zpomalovače hoření se nepoužívají v žádné z plastových částí výrobku, ani pro desky s plošnými spoji. EN The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. DE Die Bluetooth Weltmarke und deren Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. FR Le mot, la marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. CZ Slovní označení bluetooth a loga jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. 32

18 Poznámky

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL ZE-DVBT40 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL UŽivatelská příručka GERMAN/English CZ Obsah OBSAH... VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ... bezpečnostní pokyny... ZAPOJENÍ... připojení a umístění antén...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ USER MANUAL UŽIVATELSKÝ NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění o ovládání tohoto přístroje. Uložte ho prosím ve Vašem vozidle aby

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více