ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ"

Transkript

1 ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi přeurčeny k ryhlému zprování signálů v nejrůznějšíh plikíh ásluhou firmy Anlog Devies je nes tento stvení prvek ěžně ostupný ve formě monolitikého operčního zesilovče AD 8 N ázi trnsimpenčníh zesilovčů se vyvíjí progresivní směr v ovoové tehnie kmitočtovýh filtrů tzv "urrentmoe & voltgemoe filters" [] Operční zesilovč AD 8 s kompenzčním vývoem je leko univerzálnější stvení prvek ktivníh filtrů než klsiký operční zesilovč V součsné oě jsou nvrhován nová zpojení gyrátorů, univerzálníh ovoů řáu loků s nízkými itlivostmi Dosu všk hyí efektivní nástroj pro usnnění syntézy ryhlou ověřoví nlýzu V příspěvku jsou prezentovány nové grfy signálovýh toků, které popisují trnsimpenční zesilovč n různýh úrovníh složitosti moelu N poměrně složitýh zpojeníh (filtry o řáu) je ukázáno, že uveená meto vee n ekonomiký popis ovou grfem s násleným nenáročným vyhonoením Výsleky nlýzy jsou konfrontovány se symolikými výstupy progrmu OO NÁHADNÍ SHÉMAA ANSMPEDANČNÍHO O ) ) ) Or ) shémtiká znčk O, ) náhrní shém s uvžováním vlivu vstupního oporu trnsimpene, ) ielizovný O:,, Srem O je zroj prouu řízený prouem vytékjíím ze vstupní svorky Vstup je nesymetriký, nevertujíí vstup je oělen jenotkovým zesilovčem Prou protéká vstupním oporem, jehož typiká honot je u AD 8 Ω Řízený prou pk vytváří výstupní npětí průtokem přes tzv trnsimpení, která je tvořen reálným oporem (si MΩ) kpitou (si, pf) Výstupní npětí je oeíráno přes oěloví jenotkový zesilovč Mezní kmitočet zesilovče ez zveené zpětné vzy je roven /(π ) je tey posttně vyšší než u klsikýh operčníh zesilovčů (typiky khz) ktlogu výroe je možné vyčíst lší prmetry, jko npříkl vstupní opor kpit nevertujíího vstupu výstupní opor, kterými je možné ále zpřesnit moel n or) Astrhujemeli nopk o uveenýh przitníh prmetrů, ostneme ielizovný moel O n or) ento moel je vhoný pro ryhlou orientční nlýzu z účelem ověření pripiální funkčnosti zpojení rf reálného O Moel n or) lze popst rovniemi

2 ( ) ( ) ( ) ( ), ke jsou prouy tekouí z vnějšíh zrojů o uzlů Vyjáření těhto rovni pomoí grfu je n or Prái s tímto grfem si ozřejmíme n příklu vertujíího zesilovče Or rf O pole moelu n or) Příkl : nvertujíí zesilovč rnsimpenční O lze zpojit ooně jko klsiký O o známého vertujíího zpojení n or) ompenzční vývo zůstává nevyužit Je tře postrt se o jeho ůklné glvniké oělení o osttníh elektro z ůvou zhování vysokého mezního kmitočtu Ovou opovíá grf n or), jehož vyhonoením pole klsikýh prviel získáme přenosovou funki ve tvru Po úprvě ( )( ) A, A ( ) ( ) s ( ), Pro se vzthy pro stejnosměrné zesílení mezní kmitočet zjenouší: A pro <<, pro << rnzitní kmitočet ue A vzorů plyne jý mehnismus závislosti kmitočtovýh hrkteristik n vnějšíh oporeh než u klsikého O Měnímeli stejnosměrné zesílení pomoí, snižuje se s klesjíím zesílením součsně i trnzitní kmitočet (or) Lomový kmitočet zůstává zhován Řízení zesílení pomoí má ooný hrkter jko u klsikého O, jk je nznčeno n or)

3 O ) ) Or ) pojení O jko vertujíího zesilovče, ) opovíjíí grf B B A A ) ) Or měn kmitočtové hrkteristiky vertujíího zpojení při řízení zesílení oporem ), ) rf ieálního O Or ) příkl ovou s ieálním O, ) opovíjíí grf ) )

4 vžujme ovo n or ) Pro tento ovo je možno zpst násleujíí rovnie: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) rfiké znázornění uveenýh rovni je n or) oeněním lze ospět k oenému prvilu pro sestvování grfu ovou s ieálním O n or6 V grfu se vynehává uzel, opovíjíí vertujíímu vstupu O Amitne, připojené k tomuto uzlu, tvoří přenosy est o uzlu (kompenzční uzel) jsou přeznmenány záporně Prái s tímto grfem si líže ojsníme n několik příkleh mitne připojené k uzlu mitne připojené k uzlu x x mitne zpojené mitne připojené mezi uzly x k uzlu Or6 Prip tvory grfu ovou s ieálním O Příkl : Dolní propust řáu O s( ) ) Or7 ) Filtr řáu typu olní propust, ) jeho grf N or7) je zpojení filtru, který využívá kompenzčního vývou k vhonému tvrování kmitočtové hrkteristiky [] N or7) je opovíjíí grf, který je sestven pole lgoritmu )

5 uveeného výše rf se vyhonotí klsikým způsoem Po jenouhé úprvě vyje přenosová funke řáu: s s s Příkl : yrátor s O ( ) ( ) V [] ylo pulikováno zpojení gyrátoru s věm O Shém je spolu s grfem n or8 Vyhonoením grfu získáme snno vzth pro vstupní impeni ) ) Or8 ) yrátor s věm O, ) grf pro výpočet vstupní impene Příkl : Filtr řáu s nízkou itlivostí pojení filtru řáu, u něhož je zřzenými oělovími zsilovči snížen jeho itlivost n tolerne prmetrů součástek, ylo uveeno v [] orázku 9 je zřejmé, že ovo je popsán poměrně jenouhým grfem Jeho vyhonoení vee n přenosovou funki, s s s s s, ( ), ( ),, ( ) ÁVĚ V příspěvku je n příkleh ojsněn prip ryhlé nlýzy ovoů s trnsimpenčními operčními zesilovči pomoí novýh grfů signálovýh toků Výsleky nlýzy konkrétníh ovoů yly konfrontovány s výstupy progrmu OO pro symolikou nlýzu ovoů [] LEAA [] FABE,A: nsensitive voltgemoe n urrentmoe filters from omerilly ville trnsimpene opmps EE Proeegs, Vol, No, 99, pp9 [] FABE,A: yrtor implementtion from ommerilly ville trnsimpene opertionl mplifiers Eletronis Letters, Vol8, No, 99, pp66 [] ČAJA,JVBA,BOLE,D: mprove progrm for symoli nlysis n synthesis of eletril networks nterntionl AMSE onferene SS'9, Lyon, Frne o e prte [] VBA,VBA,: Syntheti iruit elements of higher orer lownoise highpss filter esign nterntionl AMSE onferene SS'9, Lyon, Frne o e prte

6 [] VBA,VBA,: Antilisg lowpss filter with trnsimpene OpAmp for E signl proessg th terntionl onferene BOSNAL'9, Brno, zeh epuli o e prte O s( ) ) ) 9 Or9 ) Filtr řáu, ) jeho grf

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

É ú ě Ž ě Ú ě ě ě Ř Ř ž ž Č ú ů ů ě ě ě Ó ú ú š Č ú Ž ě ú ě š Ž ú ě Ý ě Č úě ě Ú š ž ů Ú ú Č ě ÓŘ Č ě Č Ú ě ů ú š Ú ě Ú ě ě ů Ž Ť Ť ó š š Ú ó Ú ě Ť ó ů ů Ú ě ú Ú ě ú ě ě Č Ž ě Č Ú ú ě Ú ň ě Ú ě ů ú ň ě

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

4 Pohybový systém. Růst těla

4 Pohybový systém. Růst těla 4 Pohyový systém. Růst těl Pohyový systém těl je tvořen kostmi svly. 4.1 KOSTI (os, ossis) Tvoří zákl pohyového systému těl. Pole tvru rozeznáváme kosti louhé (kosti pžní, stehenní), krátké (kosti zápěstní)

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráv Annul report O s h / C o n t e n t ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA...4 Zpráv nezávislého uditor...50 REPORT Compny Auditors...46 Rozvh - ktiv... 54 OF THE BOARD OD DIRECTORS...4 Informtion out the

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro.

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu.

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu. Stopřské minimum O výskytu svů v přírodě hodně npovídjí i nepřímé známky jejih výskytu. Mohou to ýt zytky potrvy, požerky, trus, hnízd hlvně stopy, které nlézáme nejen v zimě n sněhu, le prktiky po elý

Více

Kopie z www.dsagro.cz

Kopie z www.dsagro.cz ó š š ú š ó ú š Á ó ú ě Ť ú ě ó ěž ú ú ěž ú ó ď ú É úó ě ě ž ř ť ž ó š Ý š Á Ú š É óň ú ú ř ď š ó ď ď Ň ň Ťž ó ě ú ž ž ó Ů ó ř ž óú ú Á ž ž ž ó ť ž ě ě ž Ř ó ř ě š š ÉÚ š ě ě ž ř ž ž š ě ř ň ě ř ě ě ú

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více