Projekční manuál. Design Manual GAHP-A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekční manuál. Design Manual GAHP-A"

Transkript

1 Projekční manuál Design Manual GAHP-A Air-Water Plynové tepelné gas absorption čerpadlo heat vzduch-voda pump platform Řada PRO

2 Revision: A Code: D-MNL036 Tento This manual manuál has byl been vytvořen drawn a up poskytnut and printed společností by Robur Robur S.p.A.; S.p.A., whole jeho or partial celková reproduction nebo částečná of reprodukce this manual není is prohibited. povolena. Každé The original užití tohoto is filed manuálu at Robur pro S.p.A. jinou potřebu než osobní nahlížení musí být předem schváleno společností Any use of this Robur manual S.p.A. other than for personal consultation must be previously authorised by Práva Robur majitelů S.p.A. ochranných známek použitých v tomto manuálu nejsou nijak dotčena. Vzhledem The rights ke of snaze those who o neustálé have legitimately zvyšování kvality filed the svých registered produktů trademarks si Robur S.p.A. contained vyhrazuje within právo this upravit publication hodnoty are not a obsah affected. tohoto návod bez předchozího upozornění. With the aim of continuously improving the quality of its products, Robur S.p.A. reserves the Manuál neprošel jazykovou korekturou. right to modify the data and contents of this manual without prior notice.

3 Index OBSAH of MANUÁLU Contents Projekční Design Manual manuál GAHP-A 1. overview Přehled a And technický technical popis...5 CHARACteRIstICs technická TECHNICAL DATA data rozměry...10 DIMENSIONS sizing Dimenzování And CHeCKInG a vhodnost GAHP-A aplikace systems GAHP-A 15 systému Parametry DESIGN PARAMETERS pro dimenzování TABULKA DESIGN PARAMETER NÁVRHOVÝCH TABLES PARAMETRŮ TEORETICKÉ THEORETICAL ZÁKLADY BASES FOR PRO THE CALCULATION VÝPOČET INSTALACÍ OF GAHP-A GAHP-A...18 INSTALLATIONS Volba SELECTING verze THE LT nebo OR HT VERSION HT PLAnt NÁVRH design SYSTÉMU Základní GENERAL DESIGN kritéria CRITERIA návrhu Montážní INSTALLATION podmínky...24 CRITERIA UMÍSTĚNÍ POSITION OF ZAŘÍZENÍ...25 THE APPLIANCE SOUČÁSTI HYDRAULIC HYDRAULICKÉHO PLANT COMPONENTS OKRUHU electrical ELEKTRICKÉ design PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ CONNECTION JEDNOTKY TO THE GAHP-A...29 UNIT PŘIPOJENÍ CONNECTING ŘÍDÍCÍHO THE CONTROLLER OVLADAČE...29 (DDC) ReGULAtoR ŘÍDÍCÍ SYSTÉM...31 system DIGITÁLNÍ DIRECT DIGITAL OVLADAČ CONTROLLER (DDC) ŘÍZENÍ CONTROL A REGULACE AND REGULATION SYSTÉMU OF THE GAHP-A...32 SYSTEM ODMRAZOVÁNÍ...33 "DEFROSTING" PLYNULÁ SLIDING TEMPERATURE...33 ZMĚNA NASTAVENÉ TEPLOTY Řízení CONTROL přípravy OF DOMESTIC teplé HOT užitkové WATER (DHW) vody...34 PRODUCTION VZDÁLENÝ REMOTE CONTROL DOHLED - WISE WISE...34 (Web Invisible Service Employee) MOD BUS PLAnt SCHÉMATA schematics HYDRAULICKÉHO 37 ZAPOJENÍ VYTÁPĚCÍ SINGLE GAHP-A SYSTÉM HEATING S JEDNOU SYSTEM...37 JEDNOTKOU GAHP-A VYTÁPĚCÍ SINGLE GAHP-A SYSTÉM HEATING S PŘÍPRAVOU AND DHW TUV PRODUCTION S JEDNOU SYSTEM JEDNOTKOU...39 GAHP-A VYTÁPĚCÍ HEATING SYSTEM SYSTÉM WITH S JEDNOTKOU SINGLE GAHP-A GAHP-A and AY A CONDENSING KONDENZAČNÍM UNIT with KOTLEM shared AY circulator SE HEATING SPOLEČNÝM SYSTEM ČERPADLEM...42 WITH SINGLE GAHP-A and AY CONDENSING UNIT with independent circulators HEATING and DHW PRODUCTION SYSTEM WITH SINGLE GAHP-A and AYCONDENSING UNIT VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S JEDNOTKOU GAHP-A A KONDENZAČNÍM KOTLEM AY independent circulators...48 S NEZÁVISLÝMI ČERPADLY SINGLE GAHP-A UNIT HEATING AND DHW PRODUCTION SYSTEM with electronic system control VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S PŘÍPRAVOU TUV S JEDNOTKOU GAHP-A A KONDENZAČNÍM KOTLEM AY S NEZÁVISLÝMI ČERPADLY VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S PŘÍPRAVOU TUV S JEDNOTKOU GAHP-A ŘÍZENÝ NADŘAZENÝM ELEKTRONICKÝM SYSTÉMEM

4 4

5 Projekční Design Manual manuál GAHP-A 1. 1 overview Přehled a And technický technical popis CHARACteRIstICs The GAHP-A GAHP-A je is vysoce a very high účinné efficiency absorpční air-water plynové absorption tepelné heat pump čerpadlo with vzduch-voda a water-ammoniac s termodynamickým thermodynamic cyklem cycle (NH vody 3 - Ha 2 O), čpavku equipped (NH 3 with H 2 fumes O) vybavený condensation okruhem heat využití recovery kondenzačního circuit; it uses tepla the ze external spalin; air používá as a renewable okolní vzduch energy jako source obnovitelný (on average, zdroj 36% energie of the useful (průměrně heating 36% power). užitečného tepelného výkonu). The Elektromechanické electromechanical součásti components celého of absorpčního all GAHP-A absorption tepelného heat čerpadla pump GAHP-A equipment mohou can be být reduced omezeny to na the hořák, burner, ventilátor fan and a solution čerpadlo pump. roztoku. This Tento characteristic rys absorpčního of absorption systému systems umožňuje reduces snížit power významně consumption spotřebu as energie well as i service náročnost requirements. na údržbu. The Termodynamický water-ammoniac cyklus thermodynamic čpavku a vody employed použitý v jednotce by the GAHP-A, is je implemented implementovaný in a hermetically-sealed v hermeticky těsném (welded) (svařovaném) circuit okruhu, which does který not nevyžaduje require coolant doplňování top-ups. chladiva. GAHP-A Tepelné heat čerpadlo pumps GAHP-A are produced je vyráběno in the ve HT verzích and LT HT versions a LT v depending závislosti na on maximální the maximum požadované required výstupní delivery teplotě temperature. ohřívané The vody. maximum Maximální delivery výstupní temperature teplota vody for LT pro units LT je is 55 C and a maximální the maximum teplota return vratné temperature vody je 45 C. is Maximální 45 C. The maximum výstupní teplota delivery vody temperature pro verzi for HT HT je 65 C units a is maximální 65 C and teplota the maximum vratné vody return je 55 C. temperature Pro obě is verze 55 C. je For minimální/maximální both versions, the minimum/maximum teplota okolního vzduchu external -30/+45 C. air temperatures GAHP-A verze are -30 C LT je tedy / +45 C. optimalizované The GAHP-A pro LT version použití is v thus systémech optimised sálavých for plants vodních with radiating panelů nebo panels fan-coilů or coils s požadovanou powered with teplotou water at vody temperatures nižší nebo less rovnou than 50 C. or equal Oproti to 50 C. tomu The verze GAHP-A GAHP-A HT version, HT je určena on the pro other vytápění hand, is systémy optimised for heating plants at medium/high temperatures and can also serve existing radiator se střední/vyšší teplotou a může sloužit ve spojení se stávajícími radiátory v případě rekonstrukcí. installations in case of retrofitting. The Tepelné GAHP-A čerpadlo heat pump GAHP-A is designed je konstruováno for outdoors pro venkovní installation. použití. The Jednotka GAHP-A GAHP-A unit employs používá polypropylene potrubí pro odtah flue pipes; spalin The z polypropylénu. high available head Vysoký (up dispoziční to 80 Pa) enables tlak (až 80 considerable Pa) dovoluje versatility značnou in variabilitu installation. při instalaci. The GAHP-A GAHP-A může can být be dodána supplied ve in variantě both silent tiché and nebo standardní. versions Principal Základní benefits výhody: efficiency: Účinnost: Špičková the GAHP-A účinnost has peak systému efficiencies GAHP-A in excess dosahuje of 165%, až 165% is hardly a je pouze affected částečně by external omezena temperatures, venkovní teplotou, in contrast v kontrastu with traditional s tradičními electric elektrickými heat pumps. tepelnými čerpadly. Reduced Snížená spotřeba energy consumption: elektrické energie: since it Protože consumes spotřebuje only pouze kw per 1 kw kw pro of heating výrobu power, 1 kw tepla thanks díky to užití the zemního use of methane plynu nebo gas or LPG. LPG. no increase in installed electrical power: given the limited electrical draw of each unit Není třeba posilovat elektrickou přípojku: Vzhledem k omezenému elektrickému (900 příkonu W), this každé enables jednotky the implementation (900W) je možné of heat instalovat pump zařízení systems bez without nutnosti significantly výrazného increasing zvyšování the celkového overall electrical elektrického consumption příkonu of zařízení. the plant. To This umožňuje enables the jednodušší construction návrh of more a realizaci simple elektrických electrical circuits rozvodů and často also bez means nutnosti that úpravy the power kontraktu supply s dodavatelem. contract need Také not be použití changed. záložních It also generátorů means that nepřetržitého UPS systems napájení can be installed vyžaduje using mnohem smaller menší emergency nouzové generators. agregáty. stable Stabilní operation výkon při in extremely velmi nízkých low external venkovních temperatures: teplotách: even Také at při outdoors teplotách temperatures -20 C of dosahuje -20 C, the jednotka GAHP-A GAHP-A unit guarantees účinnosti efficiencies vyšší než 100%, greater a than proto 100%, může and být can použita thus kolem be v chladných used to advantage pásmech bez even nutnosti in especially záložního cold systému locations tvořeného without the kotli need nebo for elektrickým backup systems ohřevem. based on boilers or electrical heaters. no Nezabírá indoors vnitřní footprint: prostor: the Vnitřní indoors prostory installation typické typical při použití of traditional kotlů (kotelny) boilers nejsou is not required, a tak so může that být the užitná indoors plocha of the budovy building využita can be efektivněji dedicated a to výnosněji. more rational and profitable třeba uses. Nepřerušené vytápění i během odmrazovacího cyklu: Tvorba ledu na venkovních Continuous lamelách výparníku, heating ke service které dochází even during při určitých defrost provozních cycles: the podmínkách, formation of automaticky ice on the external vyvolá několikaminutový finned array which odmrazovací occurs in certain cyklus. operating Během odmrazování conditions, automatically jednotka pokračuje starts the v dodávce defrost cycle tepla which na 50% takes jmenovitého a few minutes výkonu, to complete, přičemž during nedochází which ke the zvýšení unitcontinues spotřeby providing tepelné ani heat elektrické to the internal energie. environment at 50% output, without increasing the thermal or electrical energy consumption. specification of supply GAHP-A LT AIR-WATER ABSORPTION HEAT PUMP 5

6 Gas Popis powered dodávky: air-water GAHP-A condensation LT ABSORPČNÍ heat pump TEPELNÉ with ČERPADLO water-ammoniac VZDUCH-VODA cycle, for production Plynové of hot kondenzační water up to tepelné a delivery čerpadlo temperature vzduch-voda of 55 C, s suited okruhem for směsi outdoors vody installation, a čpavku, with pro dodávku water condensation teplé vody and s výstupní air evaporation, teplotou with až methane 55 C, vhodné of LPG pro gas venkovní power, composed instalaci, of s vodním sealed carbon kondenzátorem steel heating/cooling a vzduchovým circuit výparníkem, and single-rank na zemní finned plyn array nebo on three směsi sides, LPG, with složené epoxy z uzavřeného powder enamel, topného titanium / chladícího steel tube okruhu coil condenser z uhlíkové heat oceli exchanger, a jednoduchého helical fan žebrovaného (with oversize výparníku blades for na the třech silent obvodových model), fumes stranách side heat recovery s epoxidovým circuit, equipped smaltem, with výměník limit kondenzačního thermostat - overpressure tepla z titan safety ocelových valve trubek, - fumes axiální thermostat ventilátor and pressure (se zvetšenými switch - lopatkami stainless steel pro gas tichý mixture model), burner s okruhem - electronic rekuperace controller tepla - flow na meter straně - spalin, water flowmeter vybavený - limitním flame controller termostatem - gas valve přetlakovým - painted galvanised pojistným steel ventilem panelling termostatem - polypropylene spalin fumes manostatem spalovacího okruhu nerezovým plynovým hořákem s elektronickým and condensation discharges. regulátorem průtokoměrem řídící automatikou plamene plynovým ventilem Nominal s lakovanými thermal pozinkovanými capacity (at burner) ocelovými panely kw. polypropylenovým potrubím sání Nominal a výfuku. heating power (A7/W35) kw. Power supply 230 V 1N - 50 Hz. Jmenovitý tepelný výkon (na hořáku) 25,70 kw. Electrical power absorption 0.90 kw (for silent model: 1.09 kw). Jmenovitý topný výkon (A7/W35) 41,6 kw. Operating Napájení 230 weight V 1N kg Hz. (for silent model: 400 kg). Water Spotřeba fittings elektrické (out/in) energie 1 ¼ F. 0,90 kw (pro tichý model: 1,09 kw). Gas Provozní fitting hmotnost ¾ F. 390 kg (pro tichý model: 400 kg). Overall Vodní připojovací dimensions: rozměry standard (out model / in) 1 width/depth ¼ F. (852 mm x 1255 mm), height 1281 mm. Připojovací rozměry plynu: ¾ F. Overall Celkové dimensions: rozměry: standardní silent model model, width/depth šířka / hloubka (854 mm (852 x mm 1256 x mm), 1255 mm), height 1540 mm. výška 1281 mm. specification Celkové rozměry: of supply tichý model šířka / hloubka (854 mm x 1256 mm), výška 1540 mm. GAHP-A HT AIR-WATER ABSORPTION HEAT PUMP Gas Popis powered dodávky: air-water GAHP-A condensation HT ABSORPČNÍ heat pump TEPELNÉ with ČERPADLO water-ammoniac VZDUCH-VODA cycle, for production Plynové of hot kondenzační water up to tepelné a delivery čerpadlo temperature vzduch-voda of 65 C, s suited okruhem for směsi outdoors vody installation, a čpavku, with pro dodávku water condensation teplé vody and s výstupní air evaporation, teplotou with až methane 65 C, vhodné of LPG pro gas venkovní power, composed instalaci, of s vodním sealed carbon kondenzátorem steel heating/cooling a vzduchovým circuit výparníkem, and single-rank na zemní finned plyn array nebo on three směsi sides, LPG, with složený epoxy z uzavřeného powder enamel, topného titanium / chladícího steel tube okruhu coil condenser z uhlíkové heat oceli exchanger, a jednoduchého helical fan žebrovaného (with oversize výparníku blades for na the třech silent obvodových model), fumes stranách side heat recovery s epoxidovým circuit, equipped smaltem, výměník kondenzačního tepla z titan ocelových trubek, axiální ventilátor (se zvetšenými with limit thermostat - overpressure safety valve - fumes thermostat and pressure switch lopatkami pro tichý model), s okruhem rekuperace tepla na straně spalin, vybavený - limitním stainless termostatem steel gas mixture přetlakovým burner - electronic pojistným controller ventilem - flow meter termostatem - water flowmeter spalin - manostatem flame controller spalovacího - gas valve okruhu - painted nerezovým galvanised steel plynovým panelling hořákem - polypropylene s elektronickým fumes and regulátorem condensation průtokoměrem discharges. řídící automatikou plamene plynovým ventilem Nominal s lakovanými thermal pozinkovanými capacity (at burner) ocelovými panely kw. polypropylenovým potrubím sání Nominal a výfuku. heating power (A7/W50) kw. Power supply 230 V 1N - 50 Hz. Electrical power absorption 0.90 kw (for silent model: 1.09 kw). Jmenovitý tepelný výkon (na hořáku) 25,70 kw. Operating Jmenovitý weight topný výkon 390 kg (A7/W50) (for silent 38,3 model: kw. 400 kg). Water Napájení fittings 230 V (out/in) 1N 50 1 ¼ Hz. F. Gas Spotřeba fitting elektrické ¾ F. energie 0,90 kw (pro tichý model: 1,09 kw). Overall Provozní dimensions: hmotnost 390 standard kg (pro model tichý model: width/depth 400 kg). (852 mm x 1255 mm), height 1281 mm. Vodní připojovací rozměry (out / in) 1 ¼ F. Overall Připojovací dimensions: rozměry silent plynu: model ¾ F. width/depth (854 mm x 1256 mm), height 1540 mm. Celkové rozměry: standardní model, šířka / hloubka (852 mm x 1255 mm), výška 1281 mm. Celkové rozměry: tichý model šířka / hloubka (854 mm x 1256 mm), výška 1540 mm. 6

7 Projekční Design Manual manuál GAHP-A technická technical data data Tabulka table Technical Tabulka specifications: technických parametrů GAHP-A version GAHP-A LT LT GAHP-A GAHP-A LT GAHP-A LT LT S VYTÁPĚCÍ operation REŽIM WHen HeAtInG Pracovní OPERATING podmínky POINT A7W50 A7/W50 G.U.E. (účinnost gas usage využití efficiency plynu) % -- Tepelný Thermal výkon power kw -- Pracovní OPERATING podmínky POINT A7W35 A7/W355 G.U.E. (účinnost gas usage využití efficiency plynu) % 165 Tepelný Thermal výkon power kw 41,7 41,6 Tepelný Thermal příkon capacity hořáku Jmenovitý Nominal (1013 mbar C) kw 25,7 Skutečný true peakvýkon kw 25,2 NOx emission emisní třída class 5 NOx emission emise ppm 25 CO emission emise ppm 36 Výstupní Hot water teplota delivery vody temperature maximum for pro heating vytápění C 55 maximum for pro ACS TUV C 70 maximum heating pro vytápění C 45 Vratná Hot water teplota return vody temperature maximum for pro ACS TUV C 60 minimum trvale C 20 2 nominální nominal l/h 3000 Jmenovitý Hot water flow průtok rate vody maximum l/h 4000 minimum l/h 1000 Tlaková Hot water ztráta pressure při jmenovitém drop průtoku Jmenovitý nominal water průtok pressure (A7W50) (A7W50) bar 0,46 0,43 Rozsah Ambient provozních air temperature teplot (dry (suchý bulb) senzor) maximum C 45 minimum C -20 (1) Tepelný Thermal spád differential nominální nominal C 10 Zemní methane plyn G20 G20 (nominal) (nominální) m3/h 2,72 Spotřeba gas consumption plynu G30 (nominální) (nominal) kg/h 2,03 G31 (nominální) (nominal) kg/h 2,00 1,99 ELECTRICKÉ electrical specifications ÚDAJE Napětí Voltage V 230 Napájení Power supply Typ TYPE JEDNOFÁZOVÉ SINGLE PHASE Frequency 50 Hz Kmitočet supply Hz 50 Jmenovitý Electrical power elektrický absorption příkon jmenovitý nominal kw 0,9 1,09 1,09 Stupeň Degree elektrického of protectionkrytí IP X5D PROVOZNÍ InstALLAtIon A MONTÁŽNÍ data ÚDAJE Hladina Level of acoustic akustického power tlaku (ve vzdálenosti 10 m) db(a) Minimální Minimum storage teplota temperature uskladnění C -30 Maximální Maximum operating provozní tlak pressure bar 34 Objem Water content vody uvnitř inside jednotky the apparatus l 4 Připojení Water fitting vody TYPE F závit thread " G 1 1/4 Připojení Gas fittingplynu TYPE F závit thread " G 3/4 Odvod Fume outlet spalin Velikost Size mm 80 Dispoziční Residual head tlak Pa 80 Maximální Maximum condensation tvorba kondenzátu water flow rate l/h 4 šířka width mm Velikost Size výška height mm hloubka depth mm Hmotnost Weight Provozní In operation kg OBECNÉ GeneRAL ÚDAJE InfoRMAtIon TYP INSTALLATION INSTALACE MODE B23, B53 NÁPLŇ COOLING CHLADIVA FLUID AMONIAK AMMONIA R717 kg 7 VODA WATER H2O kg 10 MAXIMÁLNÍ MAXIMUM PRESSURE TLAK V OKRUHU OF THE COOLING CHLADIVA CIRCUIT bar 35 Připojovací METHANE GAS tlak FEED zemního PRESSURE plynu (G20) (G20) mbar Ped data 7

8 PED ÚDAJE GAHP-A GAHP-A LT GAHP-A LT LT S Varník Generator l 18,6 Rektifikátor Leveling chamber l 11,5 KOMPONENTY Evaporator l 3,7 COMPONENTS UNDER POD TLAKEM Výparník PRESSURE Vyrovnávací Cooling volume nádrž transformer l 4,5 Absorbér Cooling absorber solution l 6,3 Pumpa Solution roztoku pump l 3,3 TESTOVACÍ PRESSURE TLAK (IN(VZDUCH) AIR) bar g 55 NASTAVENÍ SAFETY VALVE BEZPEČNOSTNÍHO PRESSURE CALIBRATION VENTILU bar g 35 POMĚR FILLING PLNĚNÍ RATIO kg of NH3/l 0,146 FLUID GROUP GROUP 1 Jmenovité (1) As per EN podmínky evaluated v souladu over s EN the actual Pro thermal provozní capacity. podmínky For operating jiné než conditions jmenovité viz other sekce than 2 nominal, refer to Section 2 SIZING AND CHECKING GAHP-A SYSTEMS 15. Pro (2) For provozní capacities teploty other do than -30 C, nominal, jednotka refer GAHP-A to the vyžaduje values given zimní in kit Table (na 1.3 přání). Pressure Provozní drop podmínky tables of a bez single zimního GAHP-A kitu: C. G20 (3) PCI Hi MJ/m3 MJ/m3 (1013 (9.45 kwh/m3) mbar - 15 při C). 15 C 1013 mbar. G30/G31 Hi MJ/kg (12.87 kwh/kg) při 15 C 1013 mbar. (4) PCI MJ/kg (1013 mbar - 15 C). Poznámka: Rozměry udávané pro zařízení jsou bez potrubí pro sání spalovacího vzduchu (5) ± 10% a depending odvod spalin. on power voltage and absorption tolerance of electric motors. (6) Free field, frontal, directionality factor 2. (7) Overall dimensions excluding fumes pipes (see Figure 1.1 Size (Standard ventilation) 10 and Figure 1.2 Size 11). table Tabulka Technical Tabulka specifications: technických GAHP-A parametrů version GAHP-A HT HT GAHP-A GAHP-A HT GAHP-A HT HT S VYTÁPĚCÍ operation REŽIM WHen HeAtInG Pracovní OPERATING podmínky POINT A7W50 A7/W50 G.U.E. (účinnost gas usage využití efficiency plynu) % 152 Tepelný Thermal výkon power kw 38,3 Pracovní OPERATING podmínky POINT A7W35 A7/W35 G.U.E. (účinnost gas usage využití efficiency plynu) % -- Tepelný Thermal výkon power kw -- Tepelný Thermal příkon capacity hořáku Jmenovitý Nominal (1013 mbar C) kw 25,7 Skutečný true peakvýkon kw 25,2 NOx emisní emission třída class 5 NOx emise emission ppm 25 CO emise emission ppm 36 Výstupní Hot water teplota delivery vody temperature maximum pro for heating vytápění C 65 maximum pro for ACS TUV C 70 maximum pro heating vytápění C 55 Vratná Hot water teplota return vody temperature maximum pro for ACS TUV C 60 minimum trvale C 30 2 nominální nominal l/h 3000 Jmenovitý Hot water flow průtok rate vody maximum l/h 4000 minimum l/h 1000 Tlaková Hot water ztráta pressure při jmenovitém drop průtoku nominal water pressure Jmenovitý (A7W50) průtok (A7W50) bar 0,43 Rozsah Ambient provozních air temperature teplot (dry (suchý bulb) senzor) maximum C 45 minimum C -20 (1) Tepelný Thermal spád differential nominální nominal C 10 Zemní methane plyn G20 G20 (nominal) (nominální) m3/h 2,72 Spotřeba gas consumption plynu G30 (nominální) (nominal) kg/h 2,03 G31 (nominální) (nominal) kg/h 2,00 1,99 ELECTRICKÉ electrical specifications ÚDAJE Napětí Voltage V 230 Napájení Power supply Typ TYPE JEDNOFÁZOVÉ SINGLE PHASE Frequency 50 Hz Kmitočet supply Hz 50 Jmenovitý Electrical power elektrický absorption příkon jmenovitý nominal kw 0,9 1,09 1,09 Stupeň Degree elektrického of protectionkrytí IP X5D PROVOZNÍ InstALLAtIon A MONTÁŽNÍ data ÚDAJE Hladina Level of akustického acoustic power tlaku (ve vzdálenosti 10 m) db(a)

9 Projekční Design Manual manuál GAHP-A GAHP-A GAHP-A HT GAHP-A HT HT S Minimální Minimum storage teplota temperature uskladnění C -30 Maximální Maximum operating provozní tlak pressure bar 34 Objem Water content vody uvnitř inside jednotky the apparatus l 4 Připojení Water fitting vody TYPE F závit thread " G 1 1/4 Připojení Gas fittingplynu TYPE F závit thread " G 3/4 Odvod Fume outlet spalin Velikost Size mm 80 Dispoziční Residual head tlak Pa 80 Maximální Maximum condensation tvorba kondenzátu water flow rate l/h 4 šířka width mm Velikost Size výška height mm hloubka depth mm Hmotnost Weight Provozní In operation kg OBECNÉ GeneRAL ÚDAJE InfoRMAtIon TYP INSTALLATION INSTALACE MODE B23, B53 NÁPLŇ COOLING CHLADIVA FLUID AMONIAK AMMONIA R717 kg 7 VODA WATER H2O kg 10 MAXIMÁLNÍ MAXIMUM PRESSURE TLAK V OKRUHU OF THE COOLING CHLADIVA CIRCUIT bar 35 FLUID Připojovací METHANE GROUP GAS tlak FEED zemního PRESSURE plynu (G20) (G20) mbar PED Ped ÚDAJE data Varník Generator l 18,6 Rektifikátor Leveling chamber l 11,5 KOMPONENTY COMPONENTS UNDER POD TLAKEM PRESSURE Výparník Evaporator l 3,7 Vyrovnávací Cooling volume nádrž transformer l 4,5 Absorbér Cooling absorber solution l 6,3 Pumpa Solution roztoku pump l 3,3 TESTOVACÍ PRESSURE TLAK (IN(VZDUCH) AIR) bar g 55 NASTAVENÍ SAFETY VALVE BEZPEČNOSTNÍHO PRESSURE CALIBRATION VENTILU bar g 35 POMĚR FILLING PLNĚNÍ RATIO kg of NH3/l 0,146 FLUID GROUP GROUP 1 Jmenovité (1) As per EN podmínky evaluated v souladu over s EN the actual Pro thermal provozní capacity. podmínky For operating jiné než conditions jmenovité viz other sekce than 2 nominal, refer to Section 2 SIZING AND CHECKING GAHP-A SYSTEMS 15. Pro provozní teploty do -30 C, jednotka GAHP-A vyžaduje zimní kit (na přání). Provozní (2) For capacities other than nominal, refer to the values given in Table 1.3 Pressure drop podmínky bez zimního kitu: -20 C. G20 tables Hi of a single MJ/m3 GAHP-A (9.45 kwh/m3) 9. při 15 C 1013 mbar. G30/G31 (3) PCI Hi MJ/m3 MJ/kg (1013(12.87 mbar kwh/kg) - 15 C). při 15 C 1013 mbar. Poznámka: (4) PCI Rozměry MJ/kg (1013 udávané mbar pro - 15 zařízení C). jsou bez potrubí pro sání spalovacího vzduchu (5) ± 10% a depending odvod spalin. on power voltage and absorption tolerance of electric motors. (6) Free field, frontal, directionality factor 2. (7) Overall dimensions excluding fumes pipes (see Figure 1.1 Size (Standard ventilation) 10 and Figure 1.2 Size 11). Tabulka table Pressure Tlaková drop ztráta tables jednotky of a single GAHP-A Tlaková PRessURe ztráta drop of jednotky A single GAHP-A (versions (verze LT Lt i and HT) Ht) Průtok Hot water topné flow Výstupní VeCtoR fluid teplota temperature otopné At vody outlet z jednotky (t hm ) of GAHP-A vody rate 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C [l/h] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0, ,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0, ,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0, ,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0, ,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0, ,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0, ,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0, ,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0, , ,17 0,17 0,16 0, ,21 0, , , ,23 0,23 0,22 0,21 0, ,19 0,19 9

10 2100 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0, ,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0, ,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0, ,32 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0, ,35 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 0, ,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0, ,40 0, ,36 0,35 0,34 0,33 0, ,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0, , ,42 0,41 0,40 0, , ,48 0,46 0, ,43 0,41 0,40 0, ,51 0,49 0,48 0,46 0, ,42 0, ,54 0,52 0,50 0,49 0,48 0,46 0,45 0, ,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,47 0, ,60 0, ,55 0,54 0,52 0,50 0, ,61 0,59 0,58 0,57 0,54 0,52 0, ,67 0, ,61 0,60 0,57 0,55 0, ,70 0,68 0,66 0, ,60 0, ,69 0,67 0, ,61 0, ,77 0,75 0, ,69 0,66 0,64 0, ,81 0,78 0, ,72 0,70 0,67 0, dimensions ROZMĚRY Obrázek figure Size Velikost (Standard GAHP-A ventilation) (standardní verze) čelní Front a and boční side pohled views (dimensions (rozměry in uvedeny mm). v mm) 10

11 Obrázek figure Size Velikost GAHP-A S (tichá verze) Projekční Design Manual manuál GAHP-A čelní Front a and boční side pohled views (dimensions (rozměry in uvedeny mm). v mm) 11

12 Obrázek figure Service Připojovací plate panel LEGENDA LeGend G G Připojení Gas plynu fitting Ø ¾ ¾ F F I I vratná Inlet voda, water šroubení fitting Ø 1¼ 1 ¼ F F O O výstup Outlet vody, water šroubení fitting Ø Ø 11¼ ¼ FF Hydraulic/gas Detail napojení unions hydrauliky detail a plynu 12

13 Projekční Design Manual manuál GAHP-A Obrázek figure Drain Odvod outletspalin Detail of dodávaného provided drain odvodu outlet. spalin 13

14 14

15 Projekční Design Manual manuál GAHP-A 2. sizing Dimenzování And CHeCKInG a vhodnost GAHP-A aplikace systems GAHP-A systému design Parametry PARAMeteRs pro dimenzování The Hlavní principal parametry design parameters pro správné are the dimenzování heating power jsou q h (in topný kw) for výkon the single Qh GAHP-A (v kw) unit jednotky and its GAHP-A G.U.E. (Gas a její Utilisation G.U.E. Efficiency) (Účinnost evaluated využití zemního under design plynu), conditions. upřesněné The G.U.E. podle is the podmínek ratio between odpovídajících the useful heating prováděnému power and the návrhu. actual thermal G.U.E. capacity. je poměr The mezi G.U.E. užitečným and the heating topným power qvýkonem h of the GAHP-A a absorption skutečnou heat výhřevností pump are direct paliva. functions G.U.E. of a the topný condenser výkon inlet Qh water absorpčního temperature tepelného T hr (return čerpadla temperature GAHP-A from jsou plant) přímo and the závislé external air teplotě temperature vstupní T a, vody which kondenzátoru are both design (vratná parameters voda along z otopné with the soustavy) thermal differential a venkovní ΔT teploty of the vector vzduchu fluid. Ta. The Tyto latter dva is normally parametry assumed jsou to základními be 10 C; the parametry minimum pro správný návrh spolu s tepelným rozdílem ΔT vody v rozvodu. Ten se obvykle and maximum values are equal respectively to 7.5 C (corresponding to a maximum flow předpokládá 10 C, minimální a maximální hodnoty jsou 7,5 C (což odpovídá rate maximálnímu of 4000 l/h průtoku at the nominal 4000 thermal l/h při power) jmenovitém and 30 C tepelném (corresponding výkonu) to až a minimum 30 C (což flow odpovídá rate of minimálnímu 1000 l/h at the průtoku nominal thermal 1000 power). l/h při jmenovitém tepelném výkonu). Given Vzhledem the value ke of známé ΔT the hodnotě values of TΔT hr is je given hodnota automatically teploty by vratné the desired vody temperature z okruhu of Thr the water dána in delivery automaticky the plant, stanovením T hm. Once these požadované values have výstupní been determined, teploty simply vody use do the okruhu,thm. refrigeration Jakmile efficiency jsou tables tyto in hodnoty Paragraph stanoveny, 2.2 DESIGN prostým PARAMETER použitím TABLES tabulky 15. These zjistíte tables účinnost give, for vytápění each condenser v odstavci return 2.2 temperature TABULKY NÁVRHOVÝCH T hr, the value of PARAMETRŮ. the heating power Tyto tabulky q h of the popisují GAHP-A as pro a function každou of teplotu the external vratné air vody temperature Thr hodnotu T a. vytápějícího Another výkonu parameter qh jednotky which GAHP-A should be v borne závislosti in mind na is the okolní maximum teplotě condenser vzduchu return Ta. temperature Dalším parametrem, T hr max, který set to je the třeba value vzít of v 55 C úvahu, (HT je version) maximální or 45 C teplota (LT vratné version). vody Thr max (vstup do kondenzátoru), která má hodnotu 55 C (HT verze) nebo 45 C (LT verze) design TABULKA PARAMeteR NÁVRHOVÝCH tables PARAMETRŮ Tabulka table Unitary Jednotkový heating tepelný power výkon GAHP-A GAHP-A version verze LT LT UnItARY JEDNOTKOVÝ HeAtInG TEPELNÝ PoWeR GAHP-A VÝKON GAHP-A version Lt verze LT LT TEPLOTA TEPLOTA WAteR VÝSTUPNÍ delivery VÝSTUPNÍ VODY temperature (TVODY (T hm ) (t hm ) VENKOVNÍ hm) 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C external VENKOVNÍ TEPLOTA AIR TEPLOTA temperature WAteR RetURn temperature (t (ta) hr ) TEPLOTA VRATNÉ VODY (T (Ta) hr ) TEPLOTA VRATNÉ VODY (T hr) VZDUCHU (Ta) 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C q h [kw] q h [kw] q h [kw] q h [kw] q h [kw] -20 C 30,3 28,2 26,1 24,1 21,2-19 C 30,5 28,5 26,4 24,3 21,4-18 C 30,8 28,7 26,6 24,6 21,7-17 C 31,0 29,0 26,9 24,8 21,9-16 C 31,3 29,2 27,1 25,1 22,2-15 C 31,5 29,5 27,4 25,3 22,4-14 C ,0 27,9 25,8 22,9-13 C 32,5 30,5 28,4 26,3 23,4-12 C 33,0 31,0 28,9 26,8 23,9-11 C 33,5 31,5 29,4 27,3 24,4-10 C 34, ,9 27,8 24,9-9 C 34,9 32,8 30,8 28,7 25,8-8 C 35,7 33,7 31,6 29,5 26,6-7 C 36,6 34,5 32,4 30,4 27,5-6 C 37,1 35,2 33,0 30,8 28,1-5 C 37,7 35,9 33,6 31,3 28,7-4 C 38,2 36,7 34,2 31,8 29,3-3 C 38,8 37,4 34,8 32,3 29,9-2 C 39,3 38,1 35,4 32,8 30,5-1 C 39,5 38,5 35,9 33,4 31,0 0 C 39,7 38,9 36,4 34,0 31,6 +1 C 39,9 39,3 36,9 34,6 32,1 +2 C 40,1 39,7 37,5 35,3 32,6 +3 C 39,8 39,3 37,2 35,2 32,6 +4 C 39,4 39,0 37,0 35,1 32,6 +5 C 39,1 38,7 36,8 35,1 32,6 +6 C 38,7 38,4 36,5 35,0 32,6 +7 C 38,4 38,0 36,3 34,9 32,6 15

16 +8 C 38,4 38,1 36,6 35,3 33,1 +9 C 38,5 38,2 36,8 35,7 33,5 +10 C 38,6 38,3 37,1 36,1 33,9 +11 C 38,6 38,3 37,3 36, C 38,7 38,4 37,6 36,8 34,8 +13 C 38,8 38,5 37,8 37,2 35,2 +14 C 38,8 38,6 38,1 37,6 35,7 +15 C 38,9 38,6 38,3 38,0 36,1 Tabulka table GUE G.U.E. GAHP-A GAHP-A unit verze version LT LT GUe GUE GAHP-A (účinnost version využití Lt plynu) GAHP-A verze LT WAteR TEPLOTA delivery VÝSTUPNÍ temperature VODY (T hm ) (t hm ) VENKOVNÍ external AIR TEPLOTA temperature 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C VZDUCHU (ta) (Ta) WAteR TEPLOTA RetURn VRATNÉ temperature VODY (T hr ) (t hr ) 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C -20 C 1,201 1,119 1,037 0,955 0, C 1,211 1,129 1,047 0,965 0, C 1,221 1,139 1,057 0,975 0, C 1,231 1,149 1,067 0,985 0, C 1,241 1,159 1,077 0,995 0, C 1,251 1,169 1,087 1,005 0, C 1,271 1,189 1,107 1,025 0, C 1,291 1,209 1,127 1,045 0, C 1,311 1,229 1,147 1,065 0, C 1,331 1,249 1,167 1,085 0, C 1,351 1,269 1,187 1,105 0,990-9 C 1,385 1,303 1,220 1,138 1,023-8 C 1,418 1,336 1,254 1,172 1,057-7 C 1,452 1,369 1,287 1,205 1,090-6 C 1,473 1,398 1,311 1,224 1,114-5 C 1,495 1,426 1,335 1,243 1,138-4 C 1,516 1,454 1,358 1,262 1,162-3 C 1,538 1,483 1,382 1,281 1,186-2 C 1,559 1,511 1,406 1,300 1,210-1 C 1,579 1,538 1,436 1,334 1,241 0 C 1,599 1,564 1,467 1,369 1, C 1,620 1,591 1,498 1,404 1, C 1,641 1,619 1,529 1,440 1, C 1,643 1,621 1,537 1,453 1, C 1,645 1,623 1,545 1,467 1, C 1,648 1,625 1,553 1,481 1, C 1,650 1,627 1,561 1,495 1, C 1,653 1,629 1,570 1,510 1, C 1,655 1,633 1,579 1,525 1, C 1,657 1,637 1,588 1,540 1, C 1,659 1,640 1,598 1,555 1, C 1,661 1,644 1,607 1,570 1, C 1,664 1,648 1,616 1,585 1, C 1,666 1,651 1,626 1,600 1, C 1,668 1,655 1,635 1,615 1, C 1,670 1,658 1,644 1,630 1,550 Tabulka table Unitary Jednotkový heating tepelný power výkon GAHP-A GAHP-A version verze HT HT 16 UnItARY JEDNOTKOVÝ HeAtInG TEPELNÝ PoWeR VÝKON GAHP-A GAHP-A version verze Ht verze HT HT TEPLOTA WAteR TEPLOTA delivery VÝSTUPNÍ VÝSTUPNÍ temperature VODY VODY (T hm (T ) (t hm) ) VENKOVNÍ 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C external AIR TEPLOTA VZDUCHU WAteR RetURn temperature (t temperature (Ta) TEPLOTA VRATNÉ VODY (T (ta) hr ) hr ) TEPLOTA VRATNÉ VODY (T hr) 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C q h [kw] q h [kw] q h [kw] q h [kw] q h [kw] q h [kw]

17 -20 C 31,5 29,6 27,7 25,7 23,7 22,7-19 C 31,8 29,9 28,0 26,0 23,9 22,9-18 C ,1 28,2 26,2 24,2 23,2-17 C 32,3 30,4 28,5 26,5 24,4 23,4-16 C 32,5 30,6 28,7 26,7 24,7 23,7-15 C 32,8 30,9 29,0 27,0 24,9 23,9-14 C 33,0 31,1 29,2 27,2 25,2 24,2-13 C 33,3 31,4 29,5 27,5 25,5 24,4-12 C 33,5 31,6 29,7 27,7 25,7 24,7-11 C 33,8 31,9 30,0 28,0 26,0 24,9-10 C 34,0 32,1 30,2 28,2 26,2 25,2-9 C 35,0 32,9 30,8 28,7 26,6 25,4-8 C 36,0 33,7 31,4 29,2 27,0 25,5-7 C 37,0 34, ,7 27,5 25,7-6 C 37,4 34,9 32,4 30,2 28,0 26,1-5 C 37,7 35,2 32,7 30,6 28,5 26,4-4 C 38,1 35,6 33,1 31,0 29,0 26,8-3 C 38,5 35,9 33,4 31,4 29,5 27,1-2 C 38,8 36,3 33,8 31,9 30,0 27,5-1 C 38,7 36,4 34, ,9 27,6 0 C 38,6 36,6 34,6 32,2 29,8 27,8 +1 C 38,5 36,8 35,0 32,3 29,6 27,9 +2 C 38,4 36,9 35,4 32,5 29,5 28,1 +3 C 38,3 36,9 35,4 32,6 29,8 28,2 +4 C 38,3 36,9 35,4 32,7 30,0 28,3 +5 C 38,3 36,9 35,4 32,8 30,2 28,4 +6 C 38,2 36,8 35,4 32,9 30,5 28,5 +7 C 38,2 36,8 35,4 33,1 30,7 28,5 +8 C 38,2 36,9 35,6 33,3 31,1 29,0 +9 C 38,2 37,0 35,8 33,6 31,5 29,4 +10 C 38,1 37,0 35,9 33,9 31,9 29,8 +11 C 38,1 37,1 36,1 34,2 32,3 30,2 +12 C 38,1 37,2 36,2 34,5 32,7 30,6 +13 C 38,0 37,2 36,4 34,8 33,1 31,0 +14 C 38,0 37,3 36,6 35,1 33,5 31,4 +15 C 38,0 37,3 36,7 35,3 34,0 31,8 Projekční Design Manual manuál GAHP-A Tabulka table GUE G.U.E. GAHP-A GAHP-A unit verze version HT HT GUE GUe GAHP-A (účinnost version využití Ht plynu) GAHP-A verze HT TEPLOTA WAteR delivery VÝSTUPNÍ temperature VODY (T hm ) (t hm ) VENKOVNÍ external AIR TEPLOTA 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C VZDUCHU temperature (Ta) (ta) TEPLOTA WAteR RetURn VRATNÉ temperature VODY (T hr ) (t hr ) 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C -20 C 1,250 1,175 1,100 1,020 0,940 0, C 1,260 1,185 1,110 1,030 0,950 0, C 1,270 1,195 1,120 1,040 0,960 0, C 1,280 1,205 1,130 1,050 0,970 0, C 1,290 1,215 1,140 1,060 0,980 0, C 1,300 1,225 1,150 1,070 0,990 0, C 1,310 1,235 1,160 1,080 1,000 0, C 1,320 1,245 1,170 1,090 1,010 0, C 1,330 1,255 1,180 1,100 1,020 0, C 1,340 1,265 1,190 1,110 1,030 0, C 1,350 1,275 1,200 1,120 1,040 1,000-9 C 1,390 1,307 1,223 1,140 1,057 1,007-8 C 1,430 1,338 1,247 1,160 1,073 1,013-7 C 1,470 1,370 1,270 1,180 1,090 1,020-6 C 1,484 1,384 1,284 1,197 1,110 1,034-5 C 1,498 1,398 1,298 1,214 1,130 1,048-4 C 1,512 1,412 1,312 1,231 1,150 1,062-3 C 1,526 1,426 1,326 1,248 1,170 1,076-2 C 1,540 1,440 1,340 1,265 1,190 1,090-1 C 1,547 1,457 1,366 1,281 1,195 1,105 0 C 1,555 1,474 1,393 1,297 1,201 1,120 17

18 +1 C 1,562 1,491 1,420 1,314 1,206 1, C 1,570 1,509 1,448 1,330 1,212 1, C 1,575 1,519 1,462 1,347 1,231 1, C 1,581 1,528 1,476 1,363 1,251 1, C 1,586 1,538 1,490 1,380 1,270 1, C 1,591 1,548 1,504 1,397 1,291 1, C 1,597 1,558 1,519 1,415 1,311 1, C 1,602 1,565 1,527 1,428 1,329 1, C 1,607 1,571 1,534 1,441 1,348 1, C 1,613 1,578 1,542 1,454 1,367 1, C 1,618 1,584 1,549 1,467 1,385 1, C 1,624 1,590 1,557 1,480 1,404 1, C 1,629 1,597 1,565 1,494 1,423 1, C 1,634 1,603 1,572 1,507 1,441 1, C 1,640 1,610 1,580 1,520 1,460 1, theoretical TEORETICKÉ ZÁKLADY BAses PRO for VÝPOČET the CALCULAtIon INSTALACÍ GAHP-A of GAHP-A InstALLAtIons návrh a výpočet s tepelnými čerpadly GAHP-A je nutné vypočítat výkon každé Pro individuální To make the jednotky design calculations za navrhovaných for GAHP-A podmínek one must s použitím calculate předchozích the heating tabulek. power q h of Pro each systémy individual s vypočítaným unit at the external tepelným design výkonem conditions, v rozmezí using do the above kw je počet tables. potřebných jednotek For systems stanoven with heating přímo powers jako jedna up jednotka. to kw, the number of heat pumps is defined Pro directly systémy as one s unit. vyšším požadovaným topným výkonem musí být požadovaný výkon zajištěn For systems pomocí with několika greater jednotek heating powers, řízených the v kaskádovém installed power provozu must s be modulární distributed logikou. over Následující several machines úvahu to je be možné controlled použít in pro cascade, stanovení, with a zda modular je vhodné logic. realizovat pouze část potřebného The following vytápěcího considerations výkonu can pomocí nonetheless tepelných be used čerpadel. to determine the advisability of Za providing běžných only podmínek part of the je potřeba required tepelného load with výkonu heat pumps. závislá na dvou měnících se vlivech: sezonním Normally, the (dominantní thermal load z obou requirement vlivů) a denním typically (sekundární varies as a vliv). function Toto nám of two umožní effects, rozlišit seasonal základní (the major a špičkovou of the two) potřebou and daily vytápěcího (secondary). výkonu. This enables us to distinguish betwe- mezi en the basic and peak load requirement. Graf figure Tepelná Load zátěž factor Průměrné využití výkonu Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 18 (percentage power requirement as a function of Qh) The Sezónnost seasonal může variation být vyjádřena can be expressed pomocí using průměrného the mean využití load factor výkonu illustrated zdroje tak, in Figure jak je 2.1 vidět Load na factor grafu 2.1, 18, který which zdůrazňuje, highlights že how efektivní the effective potřeba power výkonu requirement systému v of závislosti the system na klimatických at mean climatic podmínkách conditions obecně does nepřevyšuje not generally 65% exceed z výpočtového 65% of the výkonu. design Zbytek power představuje nevýznamné množství energie, dodané do objektu během celosezónního rating. The remainder represents an insignificant percentage of the total energy to be provozu, a proto může být dodáno zdrojem s nižší účinností, jako třeba kondenzačním delivered kotlem, bez to obavy the building o celkovou during úroveň the season, sezónní and účinnosti can hence zdroje. be provided by less efficient

19 Projekční Design Manual manuál GAHP-A machines, Celkové využití such as zdroje traditional v závislosti or condensation na klimatických boilers, podmínkách without thereby Fc může seriously být spočítáno compromising takto: the mean seasonal efficiency. The system s load factor at the mean climatic conditions F c can be calculated as follows: Kde: where: T i je vnitřní teplota vzduchu ve vytápěném prostoru T i a is je the výpočtová internal venkovní air temperature teplotaof the heated rooms T a is the design external temperature 2.4 Volba verze LT nebo HT 24 selecting GAHP-A je dostupné the Lt ve or dvou Ht verzích, VeRsIon které se liší maximální hodnotou teploty výstupní The vody GAHP-A Thm. Verze is available LT je vhodná in two pro versions teploty which nepřekračující differ in their 50 C maximum zatímco verze vector HT je fluid schopná delivery zajistit temperature i teploty vyšší T hm než The 50 C. LT version is suited to temperatures less than or equal to 50 C, whereas V případě the nových HT version instalací, delivers tak aby temperatures se snižovalo greater plýtvání than energií 50 C. a podpořilo její racionální In využití, new installations, vždy doporučujeme to reduce snížit energy teplotní wastage spád and vody promote v topném a rational okruhu. use of energy, we always Pokud recommend je požadavek reducing na zajištění the ohřevu vector fluid s TUV pomocí working tohoto temperature.. tepelného čerpadla, potom If obě there verze is the mohou requirement ve zvláštním to provide režimu a domestic (se sníženým hot water výkonem supply a účinností) using the same dosáhnout heat pumps, výstupní the teploty HT provides až 70 C a delivery (více v kapitole temperature 5.5 ŘÍZENÍ of 65 C, PŘÍPRAVY making it TUV suitable na str. for 34), this purpose dostatečná if the said pro temperature nepřímý ohřev is adequate teplé užitkové for indirect vody. hot water production. která je In V existing případě installations stávající instalací requiring vyžadujících retrofitting, rekonstrukci, the user must uživatel determine musí určit the vector požadovaný fluid s working tepelný spád temperature na otopné at soustavě the existing (pokud terminals zůstává (if stávající) they are tak, not aby to be bylo replaced) možné to rozhodnout determine o vhodnosti whether the varianty LT or HT LT nebo version HT. is more suitable. Verification Ověření tepelného of the thermal spádu u level systému, of the kde vector je kotel fluid vybaven in a plant ekvitermní whose boiler regulací, is equipped je možné with provést climatic ve kterémkoliv curve can be dni done topné by sezony. inspecting Ověření the existing spočívá heating ve zjištění plant venkovní during any teploty day of vzduchu winter a time odpovídající operation. teploty The inspection výstupní consists vody do in otopného measuring systému. the external air temperature Podle and grafu the na corresponding obrázku 2.2 delivery HL/LT výběr water verze temperature. na str. 20 s pomocí naměřených hodnot Referring můžete rozhodnout to the graph která on Figure z verzí 2.2 lépe LT odpovídá / HT version konkrétním selection potřebám graph instalace. 20 with the measured data enables you to establish which version is more suited to the requirements of V příkladu na obrázku 2.2 HL/LT výběr verze na str. 20 jsme naměřili výstupní teplotu vody the do otopné installation. soustavy 55 C při teplotě venkovního vzduchu -1 C. Toto vede k rozhodnutí In použít the example verzi HT on a navíc Figure ukazuje, 2.2 LT / HT že není version třeba selection upravovat graph stávající 20, we otopnou measure soustavu a heating pro system splnění delivery podmínek temperature pro použití of absorpčního 55 C for an external tepelného air čerpadla. temperature of -1 C. This leads us to Samozřejmě select the HT v případě, version, and že se also naměřené indicates hodnoty that there vyskytují is no need v šedé to refurbish oblasti, the verze existing LT je system vhodnější. for its needs to be met by an absorption heat pump system. Obviously if the measured data result in a point in the grey area, the LT version is more suitable. 19

20 Obrázek figure LT HL/LT / HT version graf výběru selection verze graph Legenda LeGend Ta teplota External venkovního air temperature vzduchu Thm Water delivery Temperature Thm výstupní teplota vody Pokud If the on-site měření measurements na místě ukáže result výsledek in points mimo outside LT i the HT LT oblast, and HT stávající areas, then objekt the musí existing být upraven building system (izolace, must výměna be refurbished oken/dveří/vrat, (insulation, úprava improved nebo výměna windows/doors, těles otopné modification soustavy, prodloužení or replacement provozních of the user hodin equipment, vytápění, increased apod..) tak, hours aby of bylo operation možno použít of the pro system, vytápění etc.) plynové if absorption tepelné heat čerpadlo. pumps are to be used. 20

21 Projekční Design Manual manuál GAHP-A 3 PLAnt NÁVRH design SYSTÉMU GeneRAL Základní design kritéria CRIteRIA návrhu types Typ systému of plant GAHP-A Absorpční absorption tepelné čerpadlo heat pumps GAHP-A can be může used být effectively účinně použito with all ve types všech of typech hydronic otopných heating plant. soustav Note, s rozvodem however, topnou that since vodou. these Zdůrazňuje systems are se však, of very že high vzhledem efficiency, k vysoké it is advisable účinnosti to systému evaluate je the doporučeno use in the navrhnou winter of vector tepelný fluid spád temperatures na střední Taž hm nízké in the hodnoty, medium to jinými low range, slovy, v in rozsahu other words, 30 C až in 50 C. the range Použití 30 C středních to 50 C. a The vyšších use of teplot medium (50 C high až 60 C, temperatures případně (50 C až maximálních to 60 C, or 65 C) even by peaks mělo of být 65 C), vyhrazeno should be jen reserved pro instalace for installations používající relativně equipped méně with relatively účinná otopná inefficient tělesa heat (například delivery radiátory), equipment kde (such přirozeně as radiators), nemůže teplota for which poklesnout it is essential pod not 50 C. to V drop tomto below případě delivery doporučujeme temperatures tři of cesty 50 C. vedoucí To this ke end, snížení we note výstupní the option teploty of reducing the delivery temperature to radiators in three situations: a) increased hours of ope- vody v radiátorech: a) prodloužení doby provozu soustavy; b) snížení energetické náročnosti ration of the heating system; b) reduced energy requirement of the building (improved budovy (zlepšení izolace); c) úprava radiátorů (zvětšení teplosměnné plochy). building insulation); c) modified radiators (increased exchange surfaces). Inertial Objem akumulační volume nádrže The Akumulační inertial tank, nádrž, although ačkoliv specifically je požadována, required, může can být be usefully efektivně included využita in v the okruhu circuit jako as a akumulátor thermal energy tepla accumulator pro vytápění when v případě, the water že teplota delivery výstupní temperature vody do is less systému than je or menší equal to nebo 50 C, rovna thus 50 C, reducing čímž the se number snižuje počet of ignition zapalovacích cycles of cyklů the units zařízení composing a zvyšuje the účinnost system. The systému. volume Objem in litres akumulační of the inertial nádrže tank v litrech can be může determined být vypočítán using the s použitím following následujícího formula, in which vzorce, "t" ve is kterém the accumulation t znamená time akumulační in seconds, dobu Q s v is sekundách, the heating Qs power je tepelný in kw výkon transferred v kw to dodaný the accumulation do akumulační tank nádrže in the za time dobu t, ρ t, is p the je density hustota of použité the vector kapaliny, fluid in Cp use, je C p měrná is the specific tepelná heat kapacita of the použité water kapaliny (4.187 kj/kg (voda K) and kj/kg T is the K) a thermal ΔT je tepelný differential spád vody of the v otopné vector fluid soustavě expressed v Kelvinech degrees (K). Kelvin (K). A Jednoduchý simple way způsob of determining pro určení the dodaného power Q s, tepla is to select Qs, je the vybrat minimum minimální seasonal sezónní load zatížení factor F Fc c and a použít apply následující it in the following vzorec: formula: Where Kde tepelný the heating výkon power Qh je Q h tepelný is the heating výkon power dodávaný delivered instalovanými by the installed jednotkami. unit. Fc je Fc minimální is the minimum sezonní seasonal zátěž systému load factor vypočítaná calculated podle using návodu the v formula odstavci given 2.3 in TEORETICKÉ Paragraph 2.3 ZÁKLADY THEORETICAL PRO NÁVRH BASES INSTALACE FOR THE CALCULATION GAHP-A na straně OF GAHP-A 18. INSTALLATIONS 18. Production of domestic hot water Příprava teplé užitkové vody Domestic hot water can be provided by GAHP-A, heat pump units, bearing in mind the maximum Pro návrh způsobu return temperature řízení výše to popsaných the condenser dodatečných (55 C for funkcí the HT se version, informujte 45 v for odstavci the LT version). 5.5 OVLÁDÁNÍ One should PŘÍPRAVY thus TEPLÉ implement UŽITKOVÉ an accumulation VODY na str. 34, system týkající with se temperature ovládání systémů close to GAHP-A. the service Na obrázku temperature 3.1 Hydraulické (e.g. 45 C) or schéma a system pro with jednu direct jednotku heat exchange GAHP-A at na the str. same 22 working dáváme temperature. příklad zapojení To control jednoho the tepelného anti-legionella čerpadla function GAHP-A one must a otopného install equipment systému suited včetně to přípravy run the TUV anti-legionella v zásobníku. cycle Tepelné in accordance čerpadlo v with době, applicable kdy nebude legislation. potřeba ohřevu For zásobníku the control TUV, logic ohřívá for the otopnou above soustavu described (sálavé option, panely) see Paragraph na nízkou 5.5 CONTROL otopnou teplotu. OF DO- MESTIC Jakmile HOT zásobník WATER TUV (DHW) požaduje PRODUCTION dohřev vody, 34, regarding řídící jednotka control RB100 of GAHP-A (více systems. v odstavci In Figure 3.1 Hydraulic schematic for a single GAHP-A 22 we give an example of a single GAHP-A unit combined with a heating system with radiant panels and domestic 21

22 5 hot ŘÍDÍCÍ water SYSTÉM production na str. plant 31) změní with nastavení accumulator. setpointu The heat (výstupní pump, teploty when the vody) domestic pro tepelné hot čerpadlo. water service Třícestný is not směšovací required, sends ventil the řídí vector teplotu fluid vodu to do the otopné system soustavy. at the user conditions required by the radiant panels (low temperature). When the boiler requires power for domestic hot water production the RB100 system interface (see Paragraph 5 REGULATOR SYSTEM 31) changes the unit's temperature setpoint. A three-way mixer valve controls the delivery temperature to the radiator coils. Obr. figure Hydraulické schematic schéma pro for jednu a single jednotku GAHP-A GAHP-A Hydraulic schematic for the use of a single GAHP-A for production of domestic hot water at max 45 C. Ve In the schématu schematic na given obrázku in Figure 3.1 mají 3.1 Hydraulic znázorněné schematic komponenty for a single následující GAHP-A význam: 22 the 1- manometr, represented 2- components regulační ventil have průtoku, the following 3- filtr, meanings: 4- uzavírací 1 ventil, pressure 5- gauge; oběhové 2 čerpadlo flow regulator valve; 3 water filter; 4 shut-off valve; 5 internal circuit constant rate pump; 6 vnitřního okruhu s konstantním průtokem, 6- oběhové čerpadlo vnějšího okruhu s konstantním průtokem, 7- třícestný směšovací ventil, 8- otopná soustava, 9- oběhové čerpadlo external service zásobníku circuit TUV constant s konstantním rate pump; průtokem, 7 three-way 10- zásobník regulator/mixer TUV, 11- DDC valve; digitální 8 heating system zdroje services; GAHP-A, 9 DHW 12- RB100 production systémové external rozhraní. circuit constant rate pump; 10 boiler for DHW production; 11 Direct Digital Controller. 12 RB100 system interface. ovladač Na obrázku 3.2 Hydraulické schéma kombinovaného systému na str. 23 ukazujeme příklad In Figure 3.2 Hydraulic schematic for a mixed system 23 we give anexample of a system systému složeného z jednotky GAHP-A a dvou kondenzačních kotlů ROBUR AY otopné soustavy composed se of zásobníkovým a GAHP-A and ohřevem two Robur TUV. AY condensing boilers combined with a heating system with radiant panels and domestic hot water production plant with accumulator. Obr. figure Hydraulické schéma schematic kombinovaného for a mixed system systému Hydraulic schematic for a mixed heating and DHW production system. 22

23 Projekční Design Manual manuál GAHP-A In Ve the schématu schematic, na the obrázku represented 3.2 mají components znázorněné have komponenty the following následující meanings: 1 význam: pressure 1- gauge; manometr, 2 flow 2- regulační regulator ventil valve; průtoku, 3 water 3- filter; filtr, 4 4- shut-off uzavírací valve; ventil, 5 5- internal oběhové circuit čerpadlo constant vnitřního rate pump; okruhu 6 s external konstantním service průtokem, circuit variable 6- oběhové rate pump; čerpadlo 7 2-way vnějšího regulator okruhu valve; 8 s konstantním heating system průtokem, services; 7-9 dvoucestný DHW production regulační external ventil, 8- circuit otopná constant soustava, rate 9- pump; oběhové 10 boiler čerpadlo for zásobníku DHW production; TUV s konstantním 11 diverter průtokem, valve for excluding 10- zásobník the TUV, AY boiler; 11- přepínací 12 Direct ventil Digital Controller. 13 RB100 system interface. pro oddělení kotle na ohřev TUV, 12- DDC digitální ovladač zdroje GAHP-A, 13- RB100 systémové rozhraní. Characteristics Charakteristika of dodávky the plant vody water pro supply systém Robur Jednotky units, ROBUR, by their vzhledem very nature, ke do své not technologii, require evaporator nepotřebují towers ke to své operate. funkci There vodní is thus výparníkové no need věže. for topping Proto není up the nutné water doplňování circuit. Furthermore, vody do systému. for the Z same toho reason, také vyplývá, there are že no nejsou special speciální requirements nároky na or kvalitu restrictions a složení on the použité plant vody water v quality, systému, so jediný that one požadavek need only je refer splnění to normálních the normal fyzikálních values adopted a chemických for the vlastností physical and kvality chemical vody tak, properties jak je požadováno of vector fluids pro přenosová in traditional media heating v tradičních systems. otopných soustavách. You Optimální need only chemické observe a fyzikální established vlastnosti standards vody regarding jsou uvedený the treatment v tabulce of č. water 3.1 Chemické for heating a fyzikální systems. vlastnosti vody na str. 23 The optimal chemical and physical specifications for the water are given in Table 3.1 Chemical and physical parameters of water 23. Tabulka table Chemical Chemické and a fyzikální physical vlastnosti parameters vody of water CHeMICAL And PHYsICAL PARAMeteRs of WAteR In HeAtInG/CooLInG systems PARAMeteR optimal VALUe UnIt of MeAsUReMent ph 6,5-8,0 \ Chlorides < 125 mg/l Total chlorine < 5 mg/l Total hardness (CaCO 3 ) F Iron < 50 mg/l Copper < 3 mg/l Aluminium < 3 mg/l Langelier s index 0 \ substances HAZARdoUs even At VeRY LoW ConCentRAtIon Free chlorine ABSENT Fluorides ABSENT Sulphides ABSENT Physical and chemical properties of the system water InstALLAtIon Montážní podmínky CRIteRIA - Jednotka GAHP-A units GAHP-A must musí be installed být instalovaná outdoors, in ve an venkovním area in which prostředí, air circulates kde je natural- volná přirozená ly and which cirkulace does not vzduchu require any a nevyžaduje particular protection žádnou dodatečnou from the weather. ochranu GAHP-A před vnějšími units may vlivy. not Jednotka under any GAHP-A circumstances nesmí být be instalovaná installed indoors ve vnitřním prostředí, pokud No obstruction není vhodným or overhanging a dostatečným structure způsobem (protruding zajištěna roofs, cirkulace eaves, balconies, venkovního ledvzduchu ges, trees) přes may jednotku. obstruct the flow of air from the top of the appliance GAHP-A, nor - Volnému the combustion proudění fumes vzduchu exhaust. směrem vzhůru od jednotky, stejně jako proudění spalin Do not vzhůru, install the nesmí GAHP-A bránit unit žádné in the překážky immediate nebo vicinity převislé of konstrukce flue outlets, (vyčnívající chimneys střechy, or other okapy, such features, balkóny, so římsy, as to stromy). prevent warm or polluted air from being drawn in - Neinstalujte by the fan via jednotku the condenser. GAHP-A In order v bezprostřední to function blízkosti correctly odtahů the GAHP-A spalin, units komínů must nebo use clean podobných air from the zařízení environment. tak aby nedocházelo k nasávání teplého odpadního případně GAHP-A units znečištěného must be installed vzduchu in ventilátorem such a way jednotky. that the exhaust fumes outlet is not - GAHP-A in the immediate musí být vicinity instalována of any takovým external air způsobem, inlets of a aby building. vycházející Observe produkty established standards nepřicházely in regard do to těsné the discharge blízkosti nasávacích of fumes. otvorů budovy. Respektujte spalování platné If the GAHP-A předpisy unit pro is umístění to be installed odvodu in spalin. the vicinity of constructions, make sure that - it Jestliže is out of je the jednotka way of instalována water dripping v blízkosti from gutters konstrukcí or similar ujistěte sources. se, že není jednotka vystavena stékající vodě z okapů nebo podobných zdrojů. 23

24 - Jednotka The GAHP-A GAHP-A units are je homologovaná homologated for pro connection vyústění of produktů their combustion spalování products pomocí připojovacího evacuation pipe potrubí to a flue přímo for direct do venkovního connection prostoru the exterior typu B23 of type a B53. B Jednotka 23 and B 53. je The vybavena units are koncovkou equipped with průměru a fitting 80 mm of diameter (s vnitřním 80 těsněním) mm (with na gasket) levé straně at the (viz. left Obr. side 1.1 (see Velikost Figure 1.1 na Size straně (Standard 10) a svislám ventilation) vyústěním. 10 and Pokud Figure způsob 1.2 Size instalace 11) nebo with platné předpisy vyžadují odvod spalin jiným způsobem, použijte údaje v tabulce vertical outlet. If the type of installation or established legislation requires combustion products to be conveyed away, refer to Table 3.2 Combustion products 3.2 Tabulka produktů spalování na str. 24 pro správný návrh potrubí spalin. table 24 for the dimensions of the duct. table Tabulka Combustion Tabulka produktů products spalování table Tabulka CoMBUstIon produktů PRodUCts spalování table for pro A single jednotku GAHP-A GAHP-A UnIt - měrná UnIt of jednotka MeAsUReMent zemní natural plyn GAs G20 butan LPG G30 G30 LPG propan G31 G31 Hmotnostní EXHAUST GAS FLOW tok spalin kg/h Teplota EXHAUST spalin GAS TEMPERATURE C Obsah CARBON CODIOXIDE 2 CO 2 % 9, ,1 Tok Fumes spalin flow rate a teplota and temperature. - Potrubí The flue odvodu and its fumes spalin duct může may být be provedeno made in polypropylene v polypropylénu and a the vysoký high dispoziční available tlak head (80Pa) Pa) dovoluje enables značnou considerable variabilitu versatility v montáži in installation. - Každá Each unit jednotka is equipped je vybavena with a condensation systémem odvodu discharge kondenzátu, system, which který must musí be con- být napojen nected to na the odpadní drain systém system montážní by the installer. firmou. If Pokud local to legislation situace a permits, předpisy it dovolují, can be může discharged být odváděn directly přímo into the do sewers, kanalizace, otherwise jinak musí a system být použitý to neutralise vhodný the systém condensation before kondenzátu disposal must před be jeho installed. vypouštěním Depending do kanalizace. on the type Podle of installation provedení it pro neutralizaci instalace may also může be necessary být nutné to install použít a čerpadlo condensation na kondenzát, return pump, které available je dodáváno on request jako volitelné as an accessory. příslušenství na přání. Instalatérská Plumbing plant část and a připojení gas circuit plynu - Dimenzování The sizing of všech the plumbing rozvodů pipes a oběhových and pump čerpadel must musí guarantee zaručit the jmenovitý nominal průtok water vody flow required přes jednotku for correct GAHP-A operation garantující of the její GAHP-A správnou unit činnost (for calculation (pro výpočet of pressure tlakové ztráty drops v in jednotce the appliance GAHP-A GAHP-A, použijte refer tabulku to tables v odstavci of the 1.1 Paragraph Technické 1.1 údaje TECHNICAL na str. 7). - Hydraulický DATA 7). okruh může být proveden z materiálu potrubí nerez ocel, černá ocel, měď The hydraulic nebo zesítěný plant polyetylen may be created pro topné/chladící using pipes in soustavy. stainless Všechna steel, black potrubí steel, a jejich copspoje per or musí crosslinked být izolovány polyethylene v souladu for s heating/cooling předpisy tak, aby plants. se předešlo All water tepelným pipes and ztrátám pipe a connections tvorbě kondenzátu. must be adequately insulated in accordance with current regulations, - Pokud to prevent je použito heat loss pevné and potrubí, the formation z důvodů of condensate. zabránění šíření vibrací se doporučuje použití When rigid anti-vibračních pipes are used, připojení in order vstupu to prevent i výstupu the transmission topné vody k of jednotce vibrations, GAHP-A. we re- - Při commended plnění hydraulického connecting okruhu the water zjistěte inlet minimální and outlet obsah of the vody appliance v rozvodu GAHP-A a přidejte with v anti-vibration případě venkovní joints. instalace do vody v soustavě (zbavené nečistot) potřebné množství When filling inhibitovaného the hydraulic glykolu circuit, v množství ensure the odpovídajícím minimum water minimálním content očekávaným in the plant, venkovním and add, in teplotám case of outdoors v místě instalace installation, (viz. Tabulka to the plant 3.3 Podíl water monoetylen (free of impurities) glykolu na a str. quantity 25) of inhibited monoethylene glycol in proportion with the minimum winter - Pro temperature zabránění in the zamrznutí installation topného zone (see okruhu Table je 3.3 jednotka Percentage GAHP-A of monoethylene vybavena protizámrzným glycol 25). vybavením. Toto vybavení (protizámrzná funkce) zapne při poklesu teploty To prevent oběhové icing čerpadlo inside the (pokud circuit, je the ovládané GAHP-A jednotkou units are GAHP-A) equipped a případně, with antifreeze pokud je equipment. to nutné, i This hořák. device Proto (antifreeze je nutné zajistit function) nepřetržité starts the elektrické external water napájení circulation zařízení GAHP-A pump (if po controlled celou dobu by the zimní GAHP-A sezony. unit) Pokud and, if necessary, nelze zajistit the nepřetržité burner (when elektrické necessary). It is therefore necessary to ensure a continuous supply of electricity to the napájení zařízení GAHP-A po celou dobu zimní sezony, použijte nemrznoucí směs na bázi inhibitovaného monoetylénu. appliance GAHP-A throughout the whole of the winter period. If it is not possible to ensure a continuous supply of electricity and gas to the appliance, use glycol antifreeze of the inhibited monoethylene type. 24

25 Projekční Design Manual manuál GAHP-A - Pokud If glycol použijete antifreeze nemrznoucí is to be used, přísady, DO NOT nepoužívejte USE galvanised zinkované pipes, potrubí, as they které are poten- může být tially vystaveno subject to korozivnímu corrosion in the působení presence glykolu. of glycol. Tabulka Table 3.3 Percentage udává přibližný of monoethylene a s glycol tím spojený 25 following, nárůst tlakové we give ztráty the a pokles approximate účinnosti freezing zařízení temperature v závislosti bod tuhnutí na of the množství water and použité consequent nemrznoucí increased směsi. drop Tato in tabulka pressure musí of the být appliance brána v úvahu GAHP-A při dimenzování rozvodů a oběhových čerpadel (pro výpočet tlakové ztráty v jednotce and system circuit as function of the percentage of monoethylene glycol employed. This Table should be taken into account for the sizing of the pipes and the GAHP-A použijte tabulku v odstavci 1.1 Technické údaje na str. 7). - V circulation každém případě pump (for je calculation doporučeno of konzultovat internal pressure udávané drops hodnoty of the appliance, s dokumentací refer (technickými listy) pro konkrétní použitý typ monoetylen glykolu. to the Paragraph 1.1 TECHNICAL DATA 7). Nevertheless, it is advisable to consult the technical specifications of the monoethylene glycol used. Tabulka table Percentage Podíl monoetylen of monoethylene glykolu glycol % monoetylen of MonoetHYLene glykolu GLYCoL Bod WATER tuhnutí FREEZING kapaliny POINT TEMPERATURE -3 C -5 C -8 C -12 C -15 C -20 C -25 C Procento PERCENTAGE zvýšení OF INCREASE tlakové IN PRESSURE ztráty DROPS -- 6% 8% 10% 12% 14% 16% Snížení LOSS OF účinnosti EFFICIENCY OF zařízení UNIT -- 0,5% 1% 2% 2,5% 3% 4% Technické Technical data údaje for pro filling plnění the hydraulického circuit okruhu - Vstupní The pressure tlak plynu of the na gas přívodu supplied musí by the být mains v rozmezí must 17 be až within 25 mbar the range pro zemní of 17 plyn, and a 25 v mbar rozmezí for 25 natural až 35 gas mbar (G20), pro LPG and (pro between propan 25 i and butan). 35 mbar for LPG (whether G30 - Plynová or G31). přípojka musí být správně dimenzovaná pro příkon požadovaný zařízení GAHP-A The gas a supply musí být system vybavena must bezpečnostním correctly rated vybavením for the a capacity armaturami required dle platných by the předpisů. appliance GAHP-A and must be equipped with all safety and control devices prescribed by a current propláchněte regulations. potrubí před zahájením spouštění jednotky od nečistot - Vyčistěte a Clean zbytků the po plant montáži of any tak, waste abyste or process zabránili residue rychlému before zanesení commissioning filtrů a tím the units, i snížení to průtoku prevent vody. the filters blocking and reducing the circulation of water PosItIon UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ of the APPLIAnCe Lifting Zvedání the zařízení appliance a jeho and umístění placing na it in místo position The Jednotka GAHP-A GAHP-A unit can může be installed být umístěna at ground na úrovni level, or terénu, on a terrace na terase or roof nebo (if střeše they are (pokud able to mají sustain dostatečný its "dimensions" rozměr a jsou and schopné "weight"; unést see zatížení tables jednotkou of the Paragraph viz. Část TECHNICAL Technické DATA informace). 7). The Zdvihací hoist and zařízení all accessory a jeho příslušenství equipment (braces, (popruhy, cables, lana, bars) tyče) must musí be of být adequate odpovídajícím dimensions způsobem in relation dimenzované to the load na to hmotnost be lifted. zvedaného zařízení. Mounting base Základna pro umístění Always Vždy umístěte position jednotku the appliance na rovný on a flat vodorovný level surface podklad, that is který made je of z nehořlavého fireproof material materiálu and a je má dostatečnou únosnost vzhledem k hmotnosti zařízení. able to sustain the weight of the appliance itself. During Během winter zimního operation, provozu the zařízení appliance, v závislosti on the na basis okolní of temperature teplotě a vlhkosti and humidity venkovního conditions vzduchu of provádí the outside v potřebných air, can carry časových out defrosting intervalech cycles odmrazovací that cause cyklus, the layer který of způsobuje frost/ice on odtávání the fan vrstvy coil to námrazy melt. na výměníku. Take Vezměte this possibility tuto skutečnost into consideration, v úvahu a adopting udělejte appropriate vhodná opatření measures (například: (for example: snížená a containing odváděcí vana step and pod channelling zařízením s of odvodem water into do a suitable kanalizace) drain) aby in se order předešlo to prevent vytvoření uncontrolled kaluží vody spread s možností of water případného around the zmrznutí appliance a nebezpečí and the consequent úrazu osob také risk that pádem a layer ledu of a rampouchů. ice will form (with the danger of falls on the part of passing people). Installation Umístění na at terénu ground level If Pokud a horizontal není k dispozici support base vhodná is unavailable vodorovná (see základna also "SUPPORTS (viz část Podložení and LEVELLING" a vyrovnání below), dále), it is je necessary nutné vytvořit to create betonovou a flat level základnu base in s rozměry concrete většími which než is larger je rozměr than zařízení the dimensions o nejméně of the base mm of the na appliance každé straně. by at least mm on each side. The Rozměry dimensions zařízení of jsou the appliance udané v odstavci are given 1.2 in the Rozměry Paragraph na str DIMENSIONS Udělejte odvodněnou 10. Provide sníženou a containing plochu s napojením step and do a suitable kanalizace. drainage channel for the water. 25

26 Installation Umístění na on terase a terrace nebo or na roof střeše Position Umístěte the zařízení appliance na vodorovnou on a levelled plochou flat surface a nehořlavou made of fireproof základnu material (viz část (see Podložení also "SUP- PORTS a vyrovnání and LEVELLING" dále). below). The Konstrukce structure budovy of the building musí být will schopná have to support snést zatížení the weight hmotností of the appliance zařízení zvýšenou added to the o hmotnost weight of základny the supporting pro umístění. base. The Hmotnost weight zařízení of the unit je uvedena is given v in odstavci tables of 1.1 the Technické Paragraph údaje 1.1 TECHNICAL na str. 7. DATA 7. Create Vytvořte a containing sběrný odvodněný step and prostor a suitable pod drainage zařízením channel s napojením for the water, na kanalizaci providing a gangway obslužnou around lávku the kolem appliance zařízení for maintenance pro servisní účely purposes. (je-li to nutné). také Although Ačkoliv zařízení the appliance produkuje produces jen malé only vibrace, moderate je obzvláště vibrations, při instalacích the use of na anti-vibration střechu nebo supports terasu doporučeno (available as použití accessories) anti-vibračních is especially podložek recommended (dostupné in rooftop jako and příslušenství), terrace installations protože se in může which vyskytnout resonance problém phenomena se šířením may occur. rezonancí. In Navíc addition, je doporučeno it is advisable flexibilní to use připojení flexible všech connections hydraulických (anti-vibration napojení stejně joints) jako between připojení the appliance plynu. and the hydraulic and gas supply pipes. supports Podložení and a vyrovnání levelling Zařízení musí být umístěno ve vodorovné poloze. Pokud je to nezbytné, podkládejte The zařízení appliance kovovými must podložkami, be correctly umístěnými levelled. If vhodným necessary, způsobem level the pod appliance podpěry with zařízení. metal shims, Nepoužívejte placing dřevěné them appropriately podložky, které in relation rychle degradují. to the mounts; do not use wooden spacers as Vzdálenosti these degrade quickly. Clearances Umístěte zařízení takovým způsobem, aby byla vždy zaručena minimální volná vzdálenost od hořlavých ploch, zdí nebo jiných předmětů tak, jak je vyobrazeno na obr. 3.3 Vzdálenosti Locate na str. 26. the appliance in such a way as to maintain the minimum specified clearances from combustible Minimální odstupové surfaces, vzdálenosti walls or other jsou equipment, nutné pro provádění as given in servisních Figure 3.3 prací Clearances a pro zaručení 27. Minimum volného proudění clearances okolního are necessary vzduchu in v order dostatečném to be able množství to carry přes out maintenance vzduchový výměník operations jednotky. and to ensure the correct airflow required for heat exchange with the finned coil. Obrázek figure 33.3 Clearances Vzdálenosti 26

27 Projekční Design Manual manuál GAHP-A Evaluate Zhodnoťte the vliv noise hlučnosti impact jednotky of the GAHP-A GAHP-A unit ve in vztahu relation k to místu the installation instalace: neumísťujte site: avoid installing jednotku do the míst GAHP-A (rohy unit budovy in positions apod.), kde (corners může docházet of buildings, k zesílení etc.) that její provozní could amplify hlučnosti its running (efekt ozvěny), noise (reverb a vždy effect), zvažte důsledky and always umístění check the v zamýšlené consequences pozici. of the intended installation position HYdRAULIC SOUČÁSTI HYDRAULICKÉHO PLAnt CoMPonents OKRUHU The Níže components popsané součásti described okruhu, below, které to musí be fitted být namontovány in proximity to v the blízkosti appliance, zařízení, are jsou illustrated znázorněny in the typical hydraulic plant schematics in Section "6 PLANT SCHEMATICS 37": v typických ANTIVIBRATION hydraulických JOINTS schématech in line v with oddíle the 6 Schémata water and systémů gas connections 37 : of the appliance. MANOMETERS antivibrační installed spojky na in the připojení inlet and vody outlet i plynu water k zařízení. pipes. FLOW Manometry REGULATION instalované VALVE (shutter na vstupu or a balancing) výstupu vody at the do water zařízení. inlet pipe. WATER regulační FILTER ventil at the water PRŮTOKU inlet (uzavírací pipe, mesh nebo MIN vyvažovací) 0.7 mm, MAX na 1 potrubí mm. vratné vody. BALL CHECK VALVE on the water and gas pipes. Vodní filtr v potrubí vratné vody, hustota MIN 0.7 mm, max. 1 mm. 3 BAR SAFETY VALVE installed in the appliance outlet water pipe. EXPANSION KULOVÉ UZAVÍRACÍ TANK on VENTILY the water na outlet potrubí pipe. vody a plynovém potrubí. PLANT pojistný WATER ventil CIRCULATION 3 BAR instalován PUMP on na potrubí the water výstupu inlet pipe, vody rated ze zařízení. for the installa- tion expanzní in question. nádobu na potrubí výstupu vody. Systems VODNÍ oběhové for BLEEDING čerpadlo AIR from na the potrubí water vratné pipes. vody do zařízení, dimenzované DRAIN pro uvažovanou COCK on the instalaci. water pipes. PLANT FILLING SYSTEM: if automatic filling systems are used, it is advisable to carry Systém pro ODVZDUŠŇOVÁNÍ potrubí otopného systému. out a seasonal check of the percentage of monoethylene glycol contained in the plant. VYPOUŠTĚCÍ VENTIL na potrubí otopného systému. CONDENSATION DOPLŇOVÁNÍ VODY COLLECTION DO SYSTÉMU: AND je-li DISPOSAL používán SYSTEM systém connected automatického the condensation doplňování, drain provided je vhodné on provést the unit, každoroční complete kontrolu with eventual procenta neutralisation obsahu system as per monoethylenglykolu established legislation obsaženého and eventual v systému. condensate pump. If more SOUSTAVA than one PRO GAHP-A sběr unit o odvod is connected kondenzátu to a single připojená hydraulic ke circuit, kondenzačnímu the following must also vývodu be installed: z jednotky, kompletní s případnou neutralizací podle platných předpisů WATER a případným CIRCULATION čerpadlem PUMP kondenzátu. for each unit, on the water inlet pipe, with delivery Je-li towards více připojena the GAHP-A více než unit, jedna rated jednotka for the installation GAHP-A na in jeden question. hydraulický okruh, potom HYDRAULIC musí být rovněž SEPARATOR instalovány complete následující with air bleeder komponenty: valve and drain tap. PLANT VODNÍ WATER OBĚHOVÉ CIRCULATION ČERPADLO pro PUMP každou on the jednotku, plant delivery na potrubí pipe, vratné with vody, delivery towards s výtlakem the plant. do jednotky GAHP-A, dimenzovaným podle uvažovaného otopného systému. HYDraulický oddělovač (ANULOID) kompletní s odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem. VODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO OTOPNÉHO SYSTÉMU na potrubí přívodu do otopného systému. 27

28 28

29 4 electrical ELEKTRICKÉ design PŘIPOJENÍ Projekční Design Manual manuál GAHP-A The Následující following specifikace specifications musí být must vzaty be v observed úvahu při in návrhu the electrical elektrického power zapojení section systému: of the plant: - Napájení 230 V 1N 50 Hz. Power supply 230 V 1N - 50 Hz. - Elektrické komponenty použité pro přípojku (jističe, pojistky, relé, atd.) musí být The electrical components used for the hookup (circuit breakers, fuses, relays, etc.) namontovány v rozvaděči dodaném instalační firmou v blízkosti jednotky GAHP-A. must be mounted in an external electrical cabinet located by the installer in the - Je-li vicinity systém of the vybaven GAHP-A hydraulickým unit. oddělovačem, uplatněte opatření požadovaná pro zabránění If the plant zamrzání is equipped vody with během a hydraulic zimy v separator, sekundárním take the okruhu precautions (například required spuštění to čerpadla prevent the sekundárního external circuit okruhu water trvale freezing nebo during termostatem). the winter (for example, control Schémata the operation elektrického of the zapojení external circuit jsou uvedena circulation v pump oddílu with 6 Schémata a lock or thermostat). systému na the str. 37. electrical connection schematics are given in section "6 PLAnt schematics 37" ConneCtIon PŘIPOJENÍ JEDNOTKY to the GAHP-A UnIt To Chcete-li hook up připojit one or jednu more nebo GAHP-A více units, jednotek the following GAHP-A, bude will be vhodné required: použít: - připojovací A connection kabel, cable, FG7 FG7(O)R (O) R 3Gx1.5. 3Gx1.5. An external bipolar circuit breaker with 2 5A type T fuses with minimum airgap 3 - externí mm or dvoupólový a 10 A magnetothermic odpojovač s switch. pojistkami typu T 5A s minimální mezerou 3 mm nebo jistič 10A ConneCtInG PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍHO the ContRoLLeR OVLADAČE (DDC) The Jednotku unit GAHP-A can lze be ovládat controlled s příslušenstvím with the accessory digitálního Direct ovladače Digital (DDC). Controller (DDC). For Při celkové a total cable délce run kabelu of m and a nejvýše up to 5 připojených units connected, jednotkách use a simple použijte 3x0.75 mm2 shielded jednoduchý cable; stíněný otherwise kabel use 3x0.75 a CAN-BUS mm2, jinak cable použijte as specified CAN-BUS by the kabel Honeywell popsaný SDS dle standard, standardu as given Honeywell below: SDS, jak je uvedeno níže: Robur Netbus (Robur, maximum cable run 450 m). Robur Netbus (Robur, maximální délka kabelu 450 m). Belden 3086A (Honeywell SDS 1620, maximum cable run 450 m). Belden Turck A (Honeywell (Honeywell SDS SDS 1620, 1620, maximum maximální cable délka run 450 kabelu m). 450 m). Turck (Honeywell (DeviceNet SDS Mid 1620, Cable, maximální maximum délka cable kabelu run m). m). Turck (Honeywell (DeviceNet SDS Mid 2022, kabel, maximum maximální cable délka run kabelu 200 m). 450 m). Turck 531 (Honeywell SDS 2022, maximální délka kabelu 200 m). 29

30 30

31 Projekční Design Manual manuál GAHP-A 5 ReGULAtoR ŘÍDÍCÍ SYSTÉM system direct DIGITÁLNÍ digital OVLADAČ ContRoLLeR (DDC) (ddc) The Základním fundamental prvkem component pro řízení a for diagnostiku the control systémů and regulation GAHP je digitální of GAHP ovladač systems (DDC). is the Direct Digitální Digital ovladač Controller DDC (DDC). je zařízení, které na podsvíceném grafickém LCD displeji 128x64 The pixelů Direct zobrazuje Digital všechny Controller provozní is a device a chybových which displays, stavy každé on jednotlivé a backlit graphic jednotky LCD v aplikaci, display of ke 128x64 které je pixels, připojen. all the DDC status, řídí operating teplotu vody and error v okruhu conditions zdroje of tím, each že individual ovládá zapínání unit to which a vypínání it is k linked. němu The připojených DDC controls jednotek. water thermostating by controlling the switch-on and Každý switch-off digitální of ovladač the units DDC connected je schopen to řídit it. až šestnáct modulů GAHP-A, při větším počtu Each musí DDC být pro is able řízení to systému control up použit to sixteen další ovladač GAHP-A DDC modules, v kombinaci beyond s prvním. which another DDC must V případě be used smontovaných in combination sestav with více the zařízení first to (LINK) control je the digitální system. ovladač DDC již dodáván For jako pre-assembled součást zařízení. units, V případě the DDC jedné is already jednotky supplied GAHP-A as je ovladač part of the DDC equipment. je k dispozici In jako the case volitelné of single příslušenství. GAHP-A unit, not pre-assembled Robur, the DDC is available as an optional accessory. Digitální ovladač DDC je určen pro vnitřní instalaci (okolní teplota vzduchu v rozmezí 0 C The až 50 C), DDC k is montáži designed do for elektrického indoors installation rozvaděče (ambient nebo krabice air temperature v otvoru in o rozměrech the range 0 C 155 to x C), mm. mounted to an electrical cabinet in a hole measuring 155 x 151 mm. Přední The front panel of the ovladače DDC mounts DDC obsauje a graphic grafický display displej, on which na němž all the jsou parameters zobrazovány necessary všechny to parametry control, program potřebné and pro configure ovládání, the programování machine are a shown konfiguraci (see detail zařízení D, Figure (viz detail 5.1 D, Direct obr. Digital 5.1 Digitální Control ovladač (DDC) (DDC) 32); na a str. selector 32), otočný knob (Encoder) ovládací knoflík used to slouží select k options, výběru možnosti, parameter parametru settings, nastavení, etc. (detail atd. E, Figure (detail E, 5.1 obr. Direct 5.1 Digitální Digital Control ovladač (DDC) na 32); str. an 32), RS RS-232 serial port port pro připojení for connecting k PC (viz the detail DDC E, to obr. a PC 5.1 (see Digitální detail ovladač SPC, Figure (DDC) 5.1 na str. Direct 32), Digital používané Control pro (DDC) servisní účely. 32), used for technical service. The Zadní rear stana of the ovladače DDC mounts DDC obsahuje all the všechny electrical elektrické and CAN-BUS konektory connections a komunikační required konektor for its operation. CAN-BUS potřebné Furthermore, pro jeho it also provoz. features Kromě contacts toho provozuje for additional také DDC konektor on/off na options další ovladač using enabling DDC, zapnutí/vypnutí signals from external systému regulator umožňující systems, použití alarm signálů lamps z nadřazeného and buzzers regulačního for remote installation, systému (BMS), and contacts signalizace for alarmových connection to stavů an ambient pro vzdálené sensor (optional). instalace a kontakty pro připojení vnějšího čidla (volitelně). 31

32 figure Obrázek Direct Digitální Digital ovladač Control (DDC) (DDC) LeGend LEGENDA STA teplotní ambient temperature sonda - 2-pólový probe - konektor 2-pole connector SAE vnější external alarmový systems systém - 3-pole 3-pólový connector konektor AL napájení power supply 24 V 24 AC V ac - 4-pólový - 4-pole connector konektor CE externí external řídící consents vstupy - 6-pole - 6-pólový connector konektor P8 CAN BUS network síťový komunikační connector (orange) konektor (oranžový) SPC RS serial připojení connection k PC to - PC 9-pólový - 9-pole connector konektor A montážní mounting holes otvory DDC DDC E otočný Encoderovladač D displej Display Přední Front and a zadní rear views pohled with s detail vyobrazením of electrical elektrického connections. připojení ContRoL ŘÍZENÍ A REGULACE And ReGULAtIon SYSTÉMU GAHP-A of the GAHP-A system Pro For the řízení control a regulaci and regulation systému of nainstalujte the system, jeden install nebo one or více more ovladačů DDC s, which DDC, serve které to zajistí obtain full system diagnostiku, diagnostics řízení and a regulaci control and provozu regulate celého the systému. operation Především of the system je používán itself. kompletní pro In particular, nastavení they teploty are pro used ohřev to set (setpoint) the winter-time topné vody vector v soustavě fluid differential s možností and řízení setpoint, podle výstupní with the option nebo podle to control vratné either vody the v soustavě. delivery or Tyto return parametry temperature. mohou The být above nastaveny settings pro čtyři can be časové made úseky for four každý daily den, time s možností bands, with stanovit the option čtyři různé of using setpointy. four different setpoints. Koncepce The Robur plant systému concept, ROBUR, which která also zahrnuje includes multiple sestavy více units, jednotek, has the certain přináší benefit výhody of nezávislým enabling completely modulárním independent řízením operation všech jednotek of the component tak, aby dodávaný modules, so tepelný as to deliver výkon odpovídal the heating okamžitému power strictly vytížení required otopné handle soustavy, the real a time tak se load, minimalizovaly thus preventing časté frequent změny a operational úpravy provozu variations stejně and jako consequent zbytečná spotřeba wasted fuel energie. consumption. Podporovanou Installation of units funkcí in ovladače cascade, up DDC to je five zapojení power jednotlivých steps, is featured modulů on the (zdrojů) DDC. do kaskády s možností ovládání až v pěti stupních. 32

33 Projekční Design Manual manuál GAHP-A figure Obrázek Example Příklad of ovládání winter operation výkonu v zimním power steps režimu (topení) Nastavená teplota (setpoint) diference setpoint The Regulační regulation systém system, při prvotní during startu the first zapne daily všechny power moduly on, powers (zdroje), up all které modules, jsou k which dispozici, are then a po dosažení gradually teplot switched jsou off moduly starting postupně from the vypínány setpoint počínaje temperature dosažením minus teploty the differential nastavení set (setpoint) on the minus DDC. diference (rozdíl) vše podle nastavení parametrů v ovladači DDC. The Součástí system systému does not nejsou provide teplotní for sensors čidla na on přívodu the plant a delivery zpátečce or ohřívané return pipes, vody, since protože the GAHP-A jednotka units GAHP-A are equipped obsahuje with teplotní sensors čidla which na vstupu enable a direct výstupu measurement umožňující on-board přímo měřit of the teploty vector a určit fluid tepelný temperature. spád otopné vody proudící přes jednotku. 5.3 ODMRAZOVÁNÍ "defrosting" Během normálního zimního provozu může dojít k situaci, kdy je žebrový výměník výparníku During jednotky normal pokryt winter vrstvou operation, ledu vznikajícího it may happen ze vzdušné that the vlhkosti. finned Na array rozdíl of od the běžné unit ices situace up with u elektrických the humidity tepelných in the air. čerpadel Contrary vzduch-voda to what is the při case automatickém in air-water odmrazovacím electric heat pump cyklu appliances, jednotka pokračuje the GAHP-A neustále automatically v dodávce runs tepla a defrost do otopného cycle, while systému continuing (nedochází to provide k inverzi heating tepelného to the cyklu). plant (the system does not undergo cycle inversion). The Řídící on-board elektronika electronics jednotky deviate odkloní part of část the amoniaku flow of ammoniac proudícího originating z varníku from o the teplotě generator přibližně at 80 C a temperature do žebrového close výměníku to 80 C to the výparníku, finned array, kde dochází thus detaching k odtávání the layer vrstvy of ledu. ice. The Tepelný heating výkon power potřebný required pro for otopnou the heating soustavu plant je is stále still provided dodáván by částí a part směsi of the proudící flow of do ammoniac trubkového which vodního continues výměníku to be pro sent ohřev to the vody tube do otopné coil heat soustavy. exchanger in which the exchange Zkušenosti of s heat testováním with the provozu plant water potvrdily, occurs. že počet odtávacích cyklů během sezonního Tests provozu run on jednotky systems GAHP-A with GAHP-A nepřekračuje units have 50 shown cyklů that za the zimní number sezonu of defrosting a doba cycles trvání does průměrného not exceed cyklu 50 nepřesahuje per winter season 3 minuty and díky that vysoké each cycle teplotě lasts kondenzujícího an average of 3 amoniaku. minutes thanks Zkráceně, to the odmrazovací high condensation cykly neovlivňují temperature celkovou of the sezonní ammoniac. účinnost In short, tepelného the defrosting čerpadla cycles GAHP-A. do not compromise the overall efficiency of the heat pump. 5.4 PLYNULÁ ZMĚNA NASTAVENÉ TEPLOTY sliding Podle venkovního temperature čidla (ekvitermní regulace) The Změna GAHP-A nastavené delivery/return teploty temperature (setpoint) can podle be regulated venkovního continuously čidla umožňuje as a function plynulé of an přizpůsobení external parameter teploty vody controlled (výstupní by nebo another vratné) electronic otopné system. soustavy In v particular, závislosti na it may aktuální be useful venkovní to vary teplotě. the vector Tento režim fluid delivery vyžaduje temperature připojení venkovního as a function čidla of the teploty external (typ NTC air temperature, volitelné or příslušenství) another plant k parameter digitálnímu which ovladači is significant DDC. Nastavení in the application režimu, výběr in question. vhodné This ekvitermní option křivky is provided i ofsetu by je the popsán optional v manuálu RB100 pro plant digitální interface, ovladač connected (DDC). by a can-bus cable Podle to analogového the DDC. The signálu RB100 can receive a 0 10 V digital signal from an electronic regulator, so as to continuously modulate the delivery or return temperature. 10K Výstupní/vratná teplota vody pro zařízení GAHP-A může být plynule nastavena v závislosti The na hodnotě RB100 device externího has the analogového function of signálu. interfacing Tato funkce the requests může být coming užitečná from v one případě, or more kdy external je vhodné control nastavit systems teplotu with otopné the DDC. vody např. prostřednictvím nadřazeného regulačního systému (BMS), nebo podle jiných parametrů použitých v konkrétní instalaci. Tato 33

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A Projekční manuál Design Manual GAHP-A Air-Water Plynové tepelné gas absorption čerpadlo heat vzduch-voda pump platform Řada PRO Revision: A Code: D-MNL036 Tento This manual manuál has byl been vytvořen

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

plynová absorpční Tepelná čerpadla

plynová absorpční Tepelná čerpadla plynová absorpční Tepelná čerpadla Šetříme přírodu i Vaše náklady za vytápění 1 ROBUR Tepelná čerpadla reference Vytápění a příprava TUV panelového domu v Jablonci nad Nisou Instalované jednotky: 3 x GAHP-A

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Katalog výrobků. Catalogue of products 2011. www.topmax.eu

Katalog výrobků. Catalogue of products 2011. www.topmax.eu Katalog výrobků atalogue of products 2011 www.topmax.eu L-PS - OR / L-PS type electric water heaters - round.... str. 6 L-PS - OR vodorovné / L-PS type electric water heaters - horizontal.... str. 8 L-PS

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

52 65 87 66 77 7 14 vzduchotechnika -akustický výkon do výtlaku L WAI (černé číslice) -akustický tlak do okolí (1m) L AIV (červené číslice) Podrobnější výkonové a hlukové údaje lze získat v návrhovém programu

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

ECONCEPT 51-101 Kondenzační moduly s premixovým keramickým hořákem, určené pro kaskádové aplikace s možností venkovní montáže.

ECONCEPT 51-101 Kondenzační moduly s premixovým keramickým hořákem, určené pro kaskádové aplikace s možností venkovní montáže. ECONCEPT 51-101 Kondenzační moduly s premixovým keramickým hořákem, určené pro kaskádové aplikace s možností venkovní montáže. Konstruováno pro práci v kaskádě ISPESL certifikace modulárního generátoru

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku Vitodens 4-F, typ FBA.1 Popis výrobku A Topné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru B Modulovaný

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Propaline. Propaline

Propaline. Propaline Propaline Propaline 78 OBSAH CONTENT Výrobky řady UNIVERSAL Products UNIVERSAL Výrobky řady LOMEN Products LOMEN Výrobky řady LOMAT Products LOMAT Výrobky řady EUROMAT Products EUROMAT Redukční ventily

Více

Sheet of household washing machines

Sheet of household washing machines Sheet of household washing machines The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes. According to Regulation (EU) No. 1061/2010 " * " Asterisk(s) means

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18 absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Díky tepelnému čerpadlu Robur nainstalovanému v našem domě jsme dosáhli

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Tepelná čerpadla EHS Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Lineup EHS mono EHS split VÝKON 4,0 kw NAPÁJENÍ 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz Venkovní

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec. Typová řada byla rozšířena o kombinovaný kotel VUW 236/3-5 s ohřevem teplé vody. Tento kotel má široký modulační rozsah

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 1 / 2010 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více