Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16"

Transkript

1

2 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce? Obsah balení Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Montáž základny Odpojte základnu a rameno Nastavte úhel pohledu Připojte anténní kabel Připojte napájecí kabel Aktivujte dálkový ovladač...8 Vložení baterií... 8 Bezpečnostní upozornění pro baterie... 8 Používání dálkového ovladače Inicializace TV přijímače Zobrazení TV programů...10 Informace o péči o přístroji a čištění...11 Co dalšího?...11 Kapitola 2: Uživatelská příručka Seznámení s obrazovkou...13 Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače...20 Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Úpravy nastavení zvukue Přepínání kanálů Úprava podsvícení Nastavení poměru stran Používání funkce teletext Připojení video a audio signálů...26 Možnosti vstupu Obsah i

3 Připojení kompozitního video signálu Připojení vstupu SCART Připojení složkového video signálu Připojení S-Video signálu Připojení vstupu počítače Připojení vstupu DVI Připojení vstupu HDMI Připojení vstupu USB Připojení audio výstupu sluchátek Připojení k zařízení A/V se vstupem SPDIF Nabídka displeje obrazovky (OSD)...32 Struktura OSD Ovládání nabídky OSD Operace v nabídce OSD Nabídka OBRAZ Nabídka ZVUK Nabídka ČAS Nabídka NASTAV Nabídka ZÁMEK Nabídka KANÁL Připojení karty CI (Společné rozhraní) Přehrávání médií zařízení USB...45 Zásady používání zařízení USB Zobrazení obrazovky médií Prohlížení fotografie nebo prezentace Přehrávání hudby Přehrávání videa Zobrazení textu Odkazy...53 Popření odpovědnosti Copyright Rozměry Technické údaje Podporované rozlišení vstupních signálů PC (D-Sub/DVI) Podporované rozlišení vstupního složkového video signálu.. 56 Podporované rozlišení vstupního signálu HDMI Nastavení příslušného rozlišení výstupu na počítači Odstraňování problémů Směrnice WEEE CE DOC ii Obsah

4 MK2443 LCD TV Kapitola 1: Stručná referenční příručka Vítejte

5 1. Prostudujte si následující pokyny Blahopřejeme. Máte nejmodernější širokoúhlý digitální LCD televizor, který by vám měl sloužit dlouhé roky. Věnujte několik minut pročtení této stručné referenční příručky, než se začnete věnovat instalace a používání televizoru. Co je ve stručné referenční příručce? Kapitola 1 obsahuje stručnou referenční příručku, která vám poskytuje dostatek informací pro nastavení TV. Toto je kapitola 1. Co se nachází v uživatelské příručce? Kapitola 2 obsahuje uživatelskou příručku, která uvádí podrobnosti o funkcích a vlastnostech TV a také technické údaje produktu a informace o odstraňování poruch pro další potřebu. Uživatelská příručka také popisuje, jak uzpůsobit nastavení TV tak, abyste mohli dosáhnout nejlepších parametrů při sledování přístroje s vhodnými nastaveními a ve vhodném prostředí. 2. Obsah balení Rozbalte TV a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny následující součásti: LCD TV (x1) Napájecí kabel (x1) Uživatelská příručka (x1) Stručná příručka (x1) Servisní informace (x1) Baterie AAA (x2) Dálkový ovladač (x1) Typ dodaného napájecího kabelu se může lišit od nakresleného, v závislosti na místě, kde jste přístroj zakoupili. Pokud některé předměty chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned obchod, kde jste jej zakoupili a informujte je o nálezu. Uschovejte dokumentaci přístroje na bezpečném místě pro případ další potřeby. Správně zlikvidujte obalový materiál: Papírový kartón lze recyklovat. Neponechávejte plastové sáčky v dosahu malých dětí nebo kojenců. Před zlikvidováním obalu zkontrolujte, zda jste uvnitř neponechali žádné příslušenství. S ohledem na bezpečnost vás i jiných osob byste s TV měli manipulovat opatrně, abyste ji nepoškodili nebo nezranili sebe či ostatní osoby, které s ní přijdou do styku. Všechny LCD obrazovky mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. 2 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

6 3. Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Dodržujte při instalaci, provozu a čištění televizoru následující pokyny, zabráníte tak potenciálnímu poškození a prodloužíte provozní životnost televizoru. Neumísťujte obrazovku na nerovnou, svažitou nebo nestabilní plochu, kde by mohlo dojít k pádu nebo zranění osob. Nechte zabezpečit obrazovku kvalifikovaného technika na místě instalace, například pro případ zemětřesení. Neumísťujte obrazovku do blízkosti vody, například bazénu nebo vany, nebo do místa, které umožňuje rozstřikování vody na jejich povrch, například před otevřeným oknem, do kterého by mohl proniknout déšť. Neumísťujte obrazovku do blízkosti zdrojů tepla nebo nad ně, například radiátorů, topení, kamen nebo podobných předmětů (včetně audio zesilovačů). V opačném případě by teplo mohlo způsobit škody vnější skříně přístroje a také součástí uvnitř. Všechny obrazovky LCD (displej s tekutými krystaly) mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory v době zapnutí přístroje, protože by se uvnitř krytu mohlo akumulovat teplo a způsobit vznik nebezpečí. Neumísťujte obrazovku na místo, kde působí přímé sluneční světlo nebo bodové osvětlení, protože vznikající teplo by mohlo displej poškodit a jasné světlo by mohlo způsobit obtížné sledování obrazu. V případě montáže na stěnu zajistěte vhodný prostor nad přístrojem, pro jeho připevnění k nástěnnému držáku. V případě montáže na stěnu nechte obrazovku namontovat kvalifikovaného a zkušeného technika. Používejte pouze doporučený nástěnný držák obrazovky pro tento model a zajistěte, aby držák (volitelné příslušenství) byl upevněn pečlivě a bezpečně ke konstrukci zdi, nikoliv pouze k povrchovému obkladu nebo obložení. Zkontrolujte, zda je držák vodorovně vyrovnán. Nelepte držák na zeď. Neumísťujte obrazovku do uzavřeného prostoru, kde není možné dostatečné větrání. V případě zapuštění obrazovky do otvoru ve zdi ponechte odpovídající volný prostor nad obrazovkou a pod ní, pro montáž a demontáž. Při montáži obrazovky připojte napájecí kabel k síťové zásuvce, která musí být v její blízkosti a snadno přístupná. Pokud dojde k poruše během provozu přístroje, nechte odpojovací zařízení vypnout napájení nebo odpojte napájecí kabel sami. Dodržujte všechny výstražné nebo informační pokyny uvedené na obrazovce. Aby se zabránilo rozšíření požáru, vždy zachovávejte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v bezpečné vzdálenosti od tohoto výrobku. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 3

7 4. Montáž základny Důležité bezpečnostní poznámky Před montáží věnujte pozornost následujícím pokynům: Z bezpečnostních důvodů se doporučuje instalaci provádět alespoň ve dvou osobách. LCD panel obrazovky je extrémně křehký a může se snadno poškodit. Nedotýkejte se LCD obrazovky při její montáži nebo při přesouvání displeje a podnikněte taková opatření, aby se do styku s obrazovkou nedostaly žádné předměty. Doporučuje se pro ochranu obrazovky při její montáži používat měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna. Věnujte pozornost stabilitě místa, na které obrazovku umístíte. Při montáži stojanu TV postupujte podle následujících pokynů: Otevřete obal a ujistěte se, že jsou dodány všechny potřebné součásti. Obal obsahuje: Stojan LCD TV 111Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte přístroj LCD TV obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 222Pak zatlačte na stojan, až se zasune do zásuvky LCD TV přijímače. 4 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

8 5. Odpojte základnu a rameno 1. Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte LCD TV přijímač obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 2. Zatlačte dvě vložky umístěné pod základnou stojanu LCD obrazovky směrem dovnitř, jak je vidět výše na obrázku (2) a vyjměte je ze základny. 3. Sejměte základnu z ramena, jak je znázorněno výše na obrázku (3). 4. Zatáhněte za kryt závěsu na rameni směrem nahoru a sejměte jej, jak je znázorněno výše na obrázku (4). 5. Demontujte 4 šrouby ze závěsu, pak pomalu stáhněte rameno, jak je znázorněno níže na obrázku (5). 6. Demontáž ramena ze základny stojanu je nyní dokončena. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 5

9 6. Nastavte úhel pohledu Tato obrazovka je vybavena stavitelnou základnou. V případě potřeby otočte obrazovku do vhodného úhlu (maximálně 20 stupňů nahoru a dolů) tak, aby sledování bylo pohodlnější. 7. Připojte anténní kabel Připojte anténní svodový kabel TV od anténního systému nebo zásuvky kabelové TV (CATV) do vstupu TV na přístroji. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen pevně. Nedostatečně kvalitní signál TV povede k zobrazení obrazu špatné kvality na TV obrazovce, stejně jako zvuku. Pro dosažení obrazu a zvuku vysoké kvality budete potřebovat TV signál stejně vysoké kvality. V závislosti na místě instalace byste pro dosažení nejlepšího příjmu TV signálu měli mít řádně nastavenou venkovní TV anténu. V případě potřeby se informujte u profesionálního anténního technika. 6 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

10 8. Připojte napájecí kabel 111 Vyjměte napájecí kabel z obalu a připojte příslušný konec do konektoru AC IN na zadní straně TV (podle obrázku níže). 222 Připojte druhý konec kabelu do síťové zásuvky a přepněte hlavní napájecí spínač TV do zapnuté polohy ON ( ). TV aktivuje pohotovostní režim a kontrolka napájení (v pravém dolním rohu) se oranžově červeně. Typ nakreslené zástrčky napájecího kabelu a zásuvky se může lišit od typu používaného ve vašem místě. Požívejte pouze takové napájecí kabely, které se ve vašem místě používají standardně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je poškozený nebo roztřepený. Nikdy neměňte typ zástrčky na napájecím kabelu. Uvědomte si celkové proudové zatížení při použití prodlužovacího kabel nebo rozdvojovací zásuvky. VÝSTRAHA: Tento TV přijímač byl zkonstruován a vyroben s nejvyšším ohledem na bezpečnost, nicméně NESPRÁVNÁ MANIPULACE NEBO POUŽITÍ MŮŽE VÉST K POTENCIÁLNÍMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Manipulujte s TV přístrojem opatrně. V případě poškození vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od TV přijímače. Dopravte TV přijímač do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti BenQ k provedení opravy. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 7

11 9. Aktivujte dálkový ovladač Vložení baterií 111Obraťte dálkový ovladač a otevřete kryt prostoru pro baterie. 222Vložte baterie (součást dodávky) a ujistěte se, že kladný a záporný pól odpovídá kontaktům označeným (+) a (-) v prostoru pro baterie. Povšimněte si, že tyto baterie jsou součástí dodávky přístroje, abyste jej mohli ihned začít používat. Měli byste je však co nejdříve vyměnit za nové. 333 Nasaďte kryt prostoru pro baterie zpět. Bezpečnostní upozornění pro baterie Použití nesprávného typu baterie může způsobit únik elektrolytu nebo výbuch baterie. Povšimněte si následujícího: Vždy zajistěte, aby baterie byly vloženy kladnými nebo zápornými póly ve správném směru, jak je zobrazeno značkami v prostoru pro baterie. Odlišné typy baterií mají odlišné charakteristiky. Nemíchejte proto různé typy baterií. Nepoužívejte společně baterie nové a staré. Současné použití starých a nových baterií zkrátí jejich životnost, nebo způsobí únik elektrolytu. Když baterie přestanou plnit svou funkci, ihned je vyměňte. Elektrolyt unikající z baterií může způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií elektrolyt unikne, ihned jej otřete suchým hadrem. V důsledku proměnlivých skladovacích podmínek je životnost baterií dodaných s TV přijímačem poměrně krátká. Proto je vyměňte do 3 měsíců nebo co nejdříve po počátečním použití. 8 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

12 Používání dálkového ovladače Při stisku tlačítek nasměrujte horní přední část dálkového ovladače přímo na obrazovku. Dálkový ovladač musíte držet pod úhlem do 30 od okénka snímače dálkového ovladače, pouze tak bude správně plnit svou funkci. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a snímači nesmí překročit 5 metrů. Nezakrývejte okénko snímače na přední straně obrazovky (pod kontrolkou napájení), ani před něj neumísťuje žádné předměty, které by mohly blokovat přímý výhled na dálkový ovladač a okénko snímače na obrazovce. Zabraňte namočení dálkového ovladače, ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí (například koupelny). Pokud okénko dálkového ovladače na obrazovce bude vystaveno působení přímého slunečního paprsku, nemusí dálkový ovladač pracovat správně. Za této situace změňte polohu zdroje světla nebo nastavte úhel obrazovky, nebo používejte dálkový ovladač z jiného místa, blíže k okénku snímače dálkového ovladače na obrazovce. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 9

13 10. Inicializace TV přijímače Stiskněte tlačítko Napájení na dálkovém ovladači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modře. Při prvním zapnutí (a do naladění) se zobrazí Počáteční nabídka: Než začnete používat svůj televizor ke sledování programů, musíte mu umožnit prohledat a naladit TV stanice dostupné ve vašem místě. Tento proces je nutné absolvovat pouze při první instalaci TV, nebo vždy, když provádíte opětovnou instalaci v nabídce OSD. 111 Když je zvýrazněna položka Backlight (Podsvícení), pomocí tlačítek nebo upravte podsvícení. 222 Stisknutím tlačítka vyberte Jazyk, pomocí tlačítek nebo vyberte jazyk zobrazený v nabídce. 333 Stiskněte tlačítko a vyberte Automatické ladění, pak stiskněte tlačítko OK. 444 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte Země, kde budete provozovat TV, pak zvolte Start a stiskněte OK. Funkce Automatické ladění vytvoří seznam dostupných kanálů. Stiskněte tlačítko ZPĚT a kdykoliv tak přerušte proces ukládání stanic do paměti. (Seznam v případě přerušení nebude uložen) 11. Zobrazení TV programů Stiskněte tlačítko PROG nebo PROG na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Vyberte jednociferný nebo dvouciferný kanál a stiskněte odpovídající tlačítko volby kanálu na dálkovém ovladači. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka 0 a 8 na dálkovém ovladači. Během přehrávání stiskněte VOL nebo VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Můžete stisknout tlačítko RETURN na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k předchozímu sledovanému kanálu. 10 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

14 Informace o péči o přístroji a čištění Před čištěním vždy vypněte obrazovku a odpojte ji od síťového napájení. Nepoužívejte krémové, kapalné, aerosolové nebo sprejové čističe. Používejte pouze mírně navlhčený a dostatečně vyždímaný měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna a lehce s ním obrazovku otřete. V případě potřeby použijte čisticí prostředek na nádobí s neutrálním ph rozředěný vodou nanesený na čistý hadr, který nepouští vlákna, a odstraňte s ním stopy po oleji nebo mastnotě. Poté povrch otřete znovu suchým čistým hadrem, který nepouští vlákna, a odstraňte zbývající šmouhy. Při bližším prozkoumání a za jistých okolností si můžete všimnout, že se na obrazovce objeví několik neaktivních obrazových bodů jedné barvy. Uvědomte si, že to neznamená nepříznivé ovlivnění výkonnosti tohoto přístroje, protože z normální pozorovací vzdálenosti to není viditelné. Pokud obrazovku nebudete používat další dobu (například během prázdnin), měli byste ji vypnout a odpojit od sítě. Měli byste také zvážit vyjmutí baterií z dálkového ovladače (mohlo by dojít k úniku elektrolytu). Obrazovky LCD (displej z tekutých krystalů), například plasmové nebo běžné CRT (katodové trubice) jsou náchylné k vypalování obrazu do stínítka, které lze pozorovat na obrazovce jako pevné čáry nebo stíny, které nelze nijak odstranit. Pokud je takový jev způsoben v důsledku nesprávného použití přístroje (například rovné čáry zleva doprava a naopak, způsobené dlouhodobým zobrazováním statických obrazů, logy kanálů atd.), bude náprava zpoplatněna odpovídajícím servisním poplatkem. Chcete-li se vyhnout takovému trvalému poškození obrazovky, doporučuje se podniknout následující opatření: (1) Vyhněte se zobrazování statických (neaktivních) obrazů po dobu delší než dvě hodiny. (2) Občas změňte poměr stran obrazu. (3) Pokud je nutné zobrazit statické obrazy dlouhodobě, snižte jas a kontrast. (4) LCD obrazovka je zkonstruována pro použití v normálním domácím prostředí, nepoužívejte ji tedy na jiných místech, například na veřejných místech. Co dalšího? Dosáhli jste konce kapitoly 1: Stručná referenční příručka. Nyní byste měli mít dostatek znalostí o svém novém LCD TV přijímači a jeho ovládacích prvcích, znáte způsob jeho instalace, připojení, zapnutí a jak o něj pečovat a udržovat jej. Pokud chcete dosáhnout nejlepších zážitků při sledování přijímače, prostudujte si kapitolu 2 této příručky, která obsahuje Uživatelskou příručku s popisem uzpůsobení nastavení obrazovky podle vašich potřeb a prostředí sledování. Uvádí podrobné vlastnosti a funkce displeje a poskytuje specifikace produktu a další informace o řešení potíží. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 11

15 MK2443 LCD TV Kapitola 2: Uživatelská příručka Vítejte

16 Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Číslo Název Popis 1 Nastavuje hlasitost pro všechny reproduktory Tlačítko VOL V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru vlevo nebo +/- vpravo nebo mění nastavení. 2 Tlačítko MENU Zobrazuje menu OSD (obrazovkové menu), nebo zobrazenou nabídku vypíná. 3 Tlačítko napájení/ pohotovostního Přepíná obrazovku mezi pohotovostním režimem a zapnutím. režimu Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 4 Tlačítko CH +/- V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru nahoru nebo dolů. 5 Zvolte vstupní zdroj. Tlačítko ENTER V nabídce OSD potvrzuje výběr. 6 7 Přijímač dálkového ovladače Kontrolka napájení Přijímá povelové signály z dálkového ovladače. Neblokujte snímač přijímače pokládáním předmětů před něj, mohlo by to narušit příjem signálů. Svítí modré, když je napájení obrazovky zapnuto. Svítí oranžové, když je obrazovka v pohotovostním režimu. Seznámení s obrazovkou 13

17 Pohled zezadu Číslo Název Popis A Síťový spínač Tento spínač použijte pro zapnutí/vypnutí hlavního napájení. B Vstupní konektor napájení Připojte ke zdroji napájen. C Kompozitní AV video vstup Připojte kompozitní video výstup (AV) videozařízení. D Výstup USB Konektor pro aktualizace softwaru a přehrávání médií atd. E Vstupní konektor Připojte k výstupu digitálního zvuku/videa HDMI digitálních HDMI2 videozařízení. F Vstupní konektor Připojte digitální audio/video výstup HDMI nebo digitální HDMI1 video výstup DVI na digitálních videozařízeních. G VGA (video vstup počítače) Připojte video výstup RGB (D-sub) z počítače. H Vstup S VIDEO Připojte výstup S-Video videozařízení. I Složkový video vstup YPbPr Připojte složkový video výstup (Y Pb Pr) videozařízení. J Zvukový vstup L/P Připojte levý/pravý zvukový vstup videozařízení. K Zvukový vstup PC/ DVI A B C D E F G H I J K L M N O P Q Připojte výstup zvuku z počítače. Tento konektor se používá pro vstup zvuku počítače, když je vstup obrazu připojen ke konektoru VGA nebo DVI na počítači (přes vstup HDMI1). 14 Seznámení s obrazovkou

18 Číslo Název Popis L Vstup SCART Připojte externí zařízení pomocí konektoru SCART. Tento vstup SCART umožňuje přivedení a zpracování signálu CVBS/ YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO z externího zařízení na TV. M Optický výstup SPDIF Připojte tento port ke vstupu SPDIF zařízení A/V. N Konektor sluchátek Připojte sluchátka. O Vstup signálu RS232 Tento port používá servisní technik. P Vstup RF anténa/ kabelová TV Připojte kabel RF nebo CATV. Q Slot pro kartu CAM Připojte do tohoto slotu kartu CAM. Seznámení s obrazovkou 15

19 Seznámení s dálkovým ovladačem Dálkový ovladač NAPÁJENÍ Stiskněte toto tlačítko a zapněte TV nebo jej přepněte do pohotovostního režimu. 2. DTV/RÁDIO Funkce digitální TV. Přepínání mezi programy DTV/ RÁDIO. 3. INFO Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte informace o vstupním zdroji. 4. SPÁNEK Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte automatický časový spínač vypnutí. 5. ZVUK Pro výběr režimu zvuku - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. 6. ZASTAVIT Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví obraz na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka budete pokračovat ve sledování obrazu v reálném čase. 7. Výběr kanálu 0-9 Stisknutím těchto tlačítek vyberte program, který chcete sledovat. 8. SRS Stisknutím zapněte/vypněte funkci SRS TruSurround HD. 9. PRŮVODCE Zobrazí se elektronický programový průvodce na obrazovce v režimu DTV. Dalším stisknutím tlačítka programového průvodce vypnete. 10. VOL / VOL Stisknutím těchto tlačítek zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti. 11. ZPĚT V menu OSD se stisknutím tohoto tlačítka vraťte k předchozí stránce nabídky. 12. / / / /OK Stiskněte tlačítko nebo a přepínejte postupně programy. Stiskem nebo nastavte hlasitost. Když se zobrazí nabídka OSD (obrazovková nabídka) na obrazovce: Stiskněte tlačítko nebo a vyberte nastavení. Stiskem nebo upravte nastavení. Stiskněte tlačítko OK a proveďte výběr, nebo aktivujte podnabídku, kterou jste vybrali. 16 Seznámení s dálkovým ovladačem

20 INPUT Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 14. Zelená/ Otočit Zelená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Otočit: Otočí fotografii o 90, 180, 270, 360 po směru hodin v režimu Média. 15. Červená/ Přeskočit (Dozadu) Červená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na předchozí kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 16. Prohledat (Dozadu) Prohledá dozadu v režimu Média. 17. Přehrát/Pozastavit Slouží ke spuštění nebo pozastavení přehrávání mediálních souborů v režimu Média. 18. Senseye Stisknutím tohoto tlačítka spusťte nabídku snímače. 19. VYPNOUT ZVUK Stisknutím tohoto tlačítka vypnete reprodukci zvuku. Dalším stisknutím zvuk znovu zapnete. 20. PODSVÍCENÍ Stisknutím tohoto tlačítka nastavte požadovanou úroveň podsvícení obrazovky. 21. TV AUDIO Zvolte modulaci zvuku v ATV. Zvolte jazyk zvukového doprovodu v DTV. Vyberte levé/pravé zvukové kanály v ostatních zdrojích (vyjma ATV, DTV a Média) 22. ATV/DTV Přepínání mezi ATV/DTV. Přepněte na poslední zdroj TV, pokud jste přepnuti na jiný. 23. OBRAZ Stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovaný režim předvoleného obrazu: Standardní, Střední, Uživatelský, Dynamický. 24. TITULKY ATV: Přepíná mezi dostupnými jazyky titulků. DTV: Zobrazuje pole výběru jazyka. 25. ŠIROKOÚHLÝ Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví poměr obraz na obrazovce. 26. ZPĚT Stisknutím tlačítka přepínejte mezi stávajícím kanálem a předchozím. Seznámení s dálkovým ovladačem 17

21 PROG / Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 28. SEZNAM Zobrazuje seznam kanálů. 29. OBLÍBENÉ Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k jednomu z oblíbených kanálů, které jste uložili. 30. MENU Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte menu OSD pro povely a nastavení. Dalším stiskem menu uzavřete. 31. Funkce TELETEXT PODRŽET: Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte informace z obrazovky a zastavíte automatické přepínání stránek, které nastává v případě, že je stránka teletextu tvořena 2 nebo více stránkami. AKTUALIZOVAT: Zadejte číslo stránky a pak stiskněte toto tlačítko. Stránka teletextu se zavře a v levém horním rohu zobrazí se symbol aktualizace +-. Když se symbol aktualizace změní na číslo stránky, znamená to, že stránka je úplně stažena. SEKUNDÁRNÍ KÓD: Když má vybraná stránka teletextu skryté sekundární stránky, můžete je zobrazit pomocí funkce sekundárního kódu. TEXT/MIX: V režimu TV: Stisknutím tlačítka TEXT/ MIX aktivujete režim teletextu. V režimu TELETEXT: Stiskněte tlačítko znovu a zobrazte obraz aktuálního TV programu překrytý teletextem (smíšený režim). V režimu MIX: Stiskněte tlačítko znovu a vraťte se zpět na normální obrazovku TV (stávající program). REJSTŘÍK: Stiskněte tlačítko Rejstřík a vraťte se zpět na stránku seznamu. SEZNAM: Stisknutím tohoto tlačítka vynuceně přepnete Teletext do režimu SEZNAM. Zobrazí se seznam stránek, které byly předtím uloženy v paměti. Stiskněte tlačítko SEZNAM znovu a přepněte se z režimu SEZNAM do režimu Teletext. VELIKOST: Zvolte dvojnásobnou výšku v režimu Teletextu při zobrazení na celou obrazovku. ZOBRAZIT: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte skryté informace, například odpovědi na hádanky atd. Dalším stisknutím tohoto tlačítka informace opět skryjete. 18 Seznámení s dálkovým ovladačem

22 Žlutá/ Zoom Žlutá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Zoom: Zvětšuje obsah obrázku vodorovně a svisle v režimu Média. 33. Modrá/ Přeskočit (Dopředu) Modrá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na další kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 34. Prohledat (Dopředu) Vyhledává dopředu v režimu Média. 35. Zastavit Zastaví přehrávání v režimu Média Seznámení s dálkovým ovladačem 19

23 Používání dálkového ovladače Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Zapnutí TV přijímače Po připojení napájecího kanelu přijímače do síťové zásuvky se TV přijímač přepne automaticky do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžová. Stiskněte tlačítko Power na dálkovém ovládači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modřé. Přepnutí přijímače do pohotovostního režim Stiskněte znovu tlačítko Power na dálkovém ovladači a TV se vrátí do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžové. Přijímač bude v pohotovostním režimu spotřebovávat velmi mílo energie (asi 0,5 W). Přepínání vstupů 1. Před výběrem vstupu zapněte všechno připojené zařízení nebo přístroje. 2. Stiskněte tlačítko INPUT na dálkovém ovladači a zobrazte aktuální vybraný vstup. Stiskněte tlačítko INPUT, použijte k výběru požadovaného vstupu signálu a pak stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Můžete také stisknout opakovaně tlačítko INPUT a přepínat mezi různými vstupními zdroji. Tyto možnosti se zobrazí pouze v případě, že k přijímači jsou připojeny odpovídající zdroje signálů. Uvědomte si, že vstup HDMI splňovat požadavky standardu HDCP, jinak se obraz nezobrazí. Při přepínání na vstupy HDMI vyžaduje přijímač několik sekund, než detekuje informace HDCP ze zdroje signálu; během této doby nebude zobrazen žádný signál. Nejedná se o poruchu. Úpravy nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a snižte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Nastavení vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Výběr režimu zvuku TV Stiskněte tlačítko TV AUDIO na dálkovém ovladači a přepněte mezi režimy zvuku TV, které jsou k dispozici. (Dostupné režimy závisí na typu zvukového systému TV nebo videozařízení, který přijímáte). 20 Používání dálkového ovladače

24 Výběr předvolby režimu zvuku Stiskněte tlačítko SOUND na dálkovém ovladači a zvolte vhodnou předvolbu režimu zvuku z možností - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. Můžete také uzpůsobit Uživatelský režim podle vlastních potřeb. Přepínání kanálů Přímý výběr kanálu programu Chcete-li vybrat číslo programu, stiskněte nejprve číslo kanálu pomocí tlačítek volby kanálu a pak stiskněte tlačítko OK. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka a pak OK. Zvolení kanálu 28 například provedete stisknutím tlačítka, a pak OK. Postupné přepínání kanálů Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Výběr kanálů ze seznamu Stiskněte tlačítko OK a zobrazte seznam kanálů. Stiskněte tlačítko OK na kanále, který chcete sledovat a budete ihned přesměrováni na daný kanál. Návrat k předchozímu vybranému kanálu Tlačítko Vyvolat RETURN na dálkovém ovladači umožňují rychle přepínat mezi aktuálním vybraným kanálem a předchozím. Výběr oblíbených kanálů Stiskněte tlačítko FAVORITE a zobrazte oblíbené kanály, které jste přidali do SEZNAMU OBLÍBENÝCH. Můžete použít tlačítka nebo zvolte oblíbený kanál a pak stiskněte tlačítko OK a přímo se přepněte na daný kanál. Chcete-li nastavit oblíbené kanály, vyberte funkci Upravit program v menu KANÁL. Výběr režimu obrazu Chcete-li vybrat režim obrazu, stiskněte tlačítko PICTURE na dálkovém ovladači. Tím umožníte výběr z následujících nastavení: Režim obrazu Popis Vhodné pro sledování v prostředí s normálními světlenými Standardní podmínkami. Obrazy se zobrazují se středním jasem a kontrastem, což umožňuje Střední dlouhodobé sledování. Uživatelský Váš vlastní uzpůsobený režim obrazu. Vhodné pro jasnější prostředí. Kontrast obrazovky TV bude nastaven Dynamický na vyšší úroveň pro dosažení lepšího obrazu. Použití časovače zpožděného vypínání Časovač vypnutí je užitečný v případě, že chcete, aby se přijímač přepnul do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného časového intervalu. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači vyberte časovač vypnutí, od vypnuto do 240 minut. Používání dálkového ovladače 21

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více