Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16"

Transkript

1

2 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce? Obsah balení Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Montáž základny Odpojte základnu a rameno Nastavte úhel pohledu Připojte anténní kabel Připojte napájecí kabel Aktivujte dálkový ovladač...8 Vložení baterií... 8 Bezpečnostní upozornění pro baterie... 8 Používání dálkového ovladače Inicializace TV přijímače Zobrazení TV programů...10 Informace o péči o přístroji a čištění...11 Co dalšího?...11 Kapitola 2: Uživatelská příručka Seznámení s obrazovkou...13 Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače...20 Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Úpravy nastavení zvukue Přepínání kanálů Úprava podsvícení Nastavení poměru stran Používání funkce teletext Připojení video a audio signálů...26 Možnosti vstupu Obsah i

3 Připojení kompozitního video signálu Připojení vstupu SCART Připojení složkového video signálu Připojení S-Video signálu Připojení vstupu počítače Připojení vstupu DVI Připojení vstupu HDMI Připojení vstupu USB Připojení audio výstupu sluchátek Připojení k zařízení A/V se vstupem SPDIF Nabídka displeje obrazovky (OSD)...32 Struktura OSD Ovládání nabídky OSD Operace v nabídce OSD Nabídka OBRAZ Nabídka ZVUK Nabídka ČAS Nabídka NASTAV Nabídka ZÁMEK Nabídka KANÁL Připojení karty CI (Společné rozhraní) Přehrávání médií zařízení USB...45 Zásady používání zařízení USB Zobrazení obrazovky médií Prohlížení fotografie nebo prezentace Přehrávání hudby Přehrávání videa Zobrazení textu Odkazy...53 Popření odpovědnosti Copyright Rozměry Technické údaje Podporované rozlišení vstupních signálů PC (D-Sub/DVI) Podporované rozlišení vstupního složkového video signálu.. 56 Podporované rozlišení vstupního signálu HDMI Nastavení příslušného rozlišení výstupu na počítači Odstraňování problémů Směrnice WEEE CE DOC ii Obsah

4 MK2443 LCD TV Kapitola 1: Stručná referenční příručka Vítejte

5 1. Prostudujte si následující pokyny Blahopřejeme. Máte nejmodernější širokoúhlý digitální LCD televizor, který by vám měl sloužit dlouhé roky. Věnujte několik minut pročtení této stručné referenční příručky, než se začnete věnovat instalace a používání televizoru. Co je ve stručné referenční příručce? Kapitola 1 obsahuje stručnou referenční příručku, která vám poskytuje dostatek informací pro nastavení TV. Toto je kapitola 1. Co se nachází v uživatelské příručce? Kapitola 2 obsahuje uživatelskou příručku, která uvádí podrobnosti o funkcích a vlastnostech TV a také technické údaje produktu a informace o odstraňování poruch pro další potřebu. Uživatelská příručka také popisuje, jak uzpůsobit nastavení TV tak, abyste mohli dosáhnout nejlepších parametrů při sledování přístroje s vhodnými nastaveními a ve vhodném prostředí. 2. Obsah balení Rozbalte TV a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny následující součásti: LCD TV (x1) Napájecí kabel (x1) Uživatelská příručka (x1) Stručná příručka (x1) Servisní informace (x1) Baterie AAA (x2) Dálkový ovladač (x1) Typ dodaného napájecího kabelu se může lišit od nakresleného, v závislosti na místě, kde jste přístroj zakoupili. Pokud některé předměty chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned obchod, kde jste jej zakoupili a informujte je o nálezu. Uschovejte dokumentaci přístroje na bezpečném místě pro případ další potřeby. Správně zlikvidujte obalový materiál: Papírový kartón lze recyklovat. Neponechávejte plastové sáčky v dosahu malých dětí nebo kojenců. Před zlikvidováním obalu zkontrolujte, zda jste uvnitř neponechali žádné příslušenství. S ohledem na bezpečnost vás i jiných osob byste s TV měli manipulovat opatrně, abyste ji nepoškodili nebo nezranili sebe či ostatní osoby, které s ní přijdou do styku. Všechny LCD obrazovky mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. 2 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

6 3. Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Dodržujte při instalaci, provozu a čištění televizoru následující pokyny, zabráníte tak potenciálnímu poškození a prodloužíte provozní životnost televizoru. Neumísťujte obrazovku na nerovnou, svažitou nebo nestabilní plochu, kde by mohlo dojít k pádu nebo zranění osob. Nechte zabezpečit obrazovku kvalifikovaného technika na místě instalace, například pro případ zemětřesení. Neumísťujte obrazovku do blízkosti vody, například bazénu nebo vany, nebo do místa, které umožňuje rozstřikování vody na jejich povrch, například před otevřeným oknem, do kterého by mohl proniknout déšť. Neumísťujte obrazovku do blízkosti zdrojů tepla nebo nad ně, například radiátorů, topení, kamen nebo podobných předmětů (včetně audio zesilovačů). V opačném případě by teplo mohlo způsobit škody vnější skříně přístroje a také součástí uvnitř. Všechny obrazovky LCD (displej s tekutými krystaly) mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory v době zapnutí přístroje, protože by se uvnitř krytu mohlo akumulovat teplo a způsobit vznik nebezpečí. Neumísťujte obrazovku na místo, kde působí přímé sluneční světlo nebo bodové osvětlení, protože vznikající teplo by mohlo displej poškodit a jasné světlo by mohlo způsobit obtížné sledování obrazu. V případě montáže na stěnu zajistěte vhodný prostor nad přístrojem, pro jeho připevnění k nástěnnému držáku. V případě montáže na stěnu nechte obrazovku namontovat kvalifikovaného a zkušeného technika. Používejte pouze doporučený nástěnný držák obrazovky pro tento model a zajistěte, aby držák (volitelné příslušenství) byl upevněn pečlivě a bezpečně ke konstrukci zdi, nikoliv pouze k povrchovému obkladu nebo obložení. Zkontrolujte, zda je držák vodorovně vyrovnán. Nelepte držák na zeď. Neumísťujte obrazovku do uzavřeného prostoru, kde není možné dostatečné větrání. V případě zapuštění obrazovky do otvoru ve zdi ponechte odpovídající volný prostor nad obrazovkou a pod ní, pro montáž a demontáž. Při montáži obrazovky připojte napájecí kabel k síťové zásuvce, která musí být v její blízkosti a snadno přístupná. Pokud dojde k poruše během provozu přístroje, nechte odpojovací zařízení vypnout napájení nebo odpojte napájecí kabel sami. Dodržujte všechny výstražné nebo informační pokyny uvedené na obrazovce. Aby se zabránilo rozšíření požáru, vždy zachovávejte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v bezpečné vzdálenosti od tohoto výrobku. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 3

7 4. Montáž základny Důležité bezpečnostní poznámky Před montáží věnujte pozornost následujícím pokynům: Z bezpečnostních důvodů se doporučuje instalaci provádět alespoň ve dvou osobách. LCD panel obrazovky je extrémně křehký a může se snadno poškodit. Nedotýkejte se LCD obrazovky při její montáži nebo při přesouvání displeje a podnikněte taková opatření, aby se do styku s obrazovkou nedostaly žádné předměty. Doporučuje se pro ochranu obrazovky při její montáži používat měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna. Věnujte pozornost stabilitě místa, na které obrazovku umístíte. Při montáži stojanu TV postupujte podle následujících pokynů: Otevřete obal a ujistěte se, že jsou dodány všechny potřebné součásti. Obal obsahuje: Stojan LCD TV 111Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte přístroj LCD TV obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 222Pak zatlačte na stojan, až se zasune do zásuvky LCD TV přijímače. 4 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

8 5. Odpojte základnu a rameno 1. Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte LCD TV přijímač obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 2. Zatlačte dvě vložky umístěné pod základnou stojanu LCD obrazovky směrem dovnitř, jak je vidět výše na obrázku (2) a vyjměte je ze základny. 3. Sejměte základnu z ramena, jak je znázorněno výše na obrázku (3). 4. Zatáhněte za kryt závěsu na rameni směrem nahoru a sejměte jej, jak je znázorněno výše na obrázku (4). 5. Demontujte 4 šrouby ze závěsu, pak pomalu stáhněte rameno, jak je znázorněno níže na obrázku (5). 6. Demontáž ramena ze základny stojanu je nyní dokončena. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 5

9 6. Nastavte úhel pohledu Tato obrazovka je vybavena stavitelnou základnou. V případě potřeby otočte obrazovku do vhodného úhlu (maximálně 20 stupňů nahoru a dolů) tak, aby sledování bylo pohodlnější. 7. Připojte anténní kabel Připojte anténní svodový kabel TV od anténního systému nebo zásuvky kabelové TV (CATV) do vstupu TV na přístroji. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen pevně. Nedostatečně kvalitní signál TV povede k zobrazení obrazu špatné kvality na TV obrazovce, stejně jako zvuku. Pro dosažení obrazu a zvuku vysoké kvality budete potřebovat TV signál stejně vysoké kvality. V závislosti na místě instalace byste pro dosažení nejlepšího příjmu TV signálu měli mít řádně nastavenou venkovní TV anténu. V případě potřeby se informujte u profesionálního anténního technika. 6 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

10 8. Připojte napájecí kabel 111 Vyjměte napájecí kabel z obalu a připojte příslušný konec do konektoru AC IN na zadní straně TV (podle obrázku níže). 222 Připojte druhý konec kabelu do síťové zásuvky a přepněte hlavní napájecí spínač TV do zapnuté polohy ON ( ). TV aktivuje pohotovostní režim a kontrolka napájení (v pravém dolním rohu) se oranžově červeně. Typ nakreslené zástrčky napájecího kabelu a zásuvky se může lišit od typu používaného ve vašem místě. Požívejte pouze takové napájecí kabely, které se ve vašem místě používají standardně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je poškozený nebo roztřepený. Nikdy neměňte typ zástrčky na napájecím kabelu. Uvědomte si celkové proudové zatížení při použití prodlužovacího kabel nebo rozdvojovací zásuvky. VÝSTRAHA: Tento TV přijímač byl zkonstruován a vyroben s nejvyšším ohledem na bezpečnost, nicméně NESPRÁVNÁ MANIPULACE NEBO POUŽITÍ MŮŽE VÉST K POTENCIÁLNÍMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Manipulujte s TV přístrojem opatrně. V případě poškození vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od TV přijímače. Dopravte TV přijímač do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti BenQ k provedení opravy. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 7

11 9. Aktivujte dálkový ovladač Vložení baterií 111Obraťte dálkový ovladač a otevřete kryt prostoru pro baterie. 222Vložte baterie (součást dodávky) a ujistěte se, že kladný a záporný pól odpovídá kontaktům označeným (+) a (-) v prostoru pro baterie. Povšimněte si, že tyto baterie jsou součástí dodávky přístroje, abyste jej mohli ihned začít používat. Měli byste je však co nejdříve vyměnit za nové. 333 Nasaďte kryt prostoru pro baterie zpět. Bezpečnostní upozornění pro baterie Použití nesprávného typu baterie může způsobit únik elektrolytu nebo výbuch baterie. Povšimněte si následujícího: Vždy zajistěte, aby baterie byly vloženy kladnými nebo zápornými póly ve správném směru, jak je zobrazeno značkami v prostoru pro baterie. Odlišné typy baterií mají odlišné charakteristiky. Nemíchejte proto různé typy baterií. Nepoužívejte společně baterie nové a staré. Současné použití starých a nových baterií zkrátí jejich životnost, nebo způsobí únik elektrolytu. Když baterie přestanou plnit svou funkci, ihned je vyměňte. Elektrolyt unikající z baterií může způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií elektrolyt unikne, ihned jej otřete suchým hadrem. V důsledku proměnlivých skladovacích podmínek je životnost baterií dodaných s TV přijímačem poměrně krátká. Proto je vyměňte do 3 měsíců nebo co nejdříve po počátečním použití. 8 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

12 Používání dálkového ovladače Při stisku tlačítek nasměrujte horní přední část dálkového ovladače přímo na obrazovku. Dálkový ovladač musíte držet pod úhlem do 30 od okénka snímače dálkového ovladače, pouze tak bude správně plnit svou funkci. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a snímači nesmí překročit 5 metrů. Nezakrývejte okénko snímače na přední straně obrazovky (pod kontrolkou napájení), ani před něj neumísťuje žádné předměty, které by mohly blokovat přímý výhled na dálkový ovladač a okénko snímače na obrazovce. Zabraňte namočení dálkového ovladače, ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí (například koupelny). Pokud okénko dálkového ovladače na obrazovce bude vystaveno působení přímého slunečního paprsku, nemusí dálkový ovladač pracovat správně. Za této situace změňte polohu zdroje světla nebo nastavte úhel obrazovky, nebo používejte dálkový ovladač z jiného místa, blíže k okénku snímače dálkového ovladače na obrazovce. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 9

13 10. Inicializace TV přijímače Stiskněte tlačítko Napájení na dálkovém ovladači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modře. Při prvním zapnutí (a do naladění) se zobrazí Počáteční nabídka: Než začnete používat svůj televizor ke sledování programů, musíte mu umožnit prohledat a naladit TV stanice dostupné ve vašem místě. Tento proces je nutné absolvovat pouze při první instalaci TV, nebo vždy, když provádíte opětovnou instalaci v nabídce OSD. 111 Když je zvýrazněna položka Backlight (Podsvícení), pomocí tlačítek nebo upravte podsvícení. 222 Stisknutím tlačítka vyberte Jazyk, pomocí tlačítek nebo vyberte jazyk zobrazený v nabídce. 333 Stiskněte tlačítko a vyberte Automatické ladění, pak stiskněte tlačítko OK. 444 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte Země, kde budete provozovat TV, pak zvolte Start a stiskněte OK. Funkce Automatické ladění vytvoří seznam dostupných kanálů. Stiskněte tlačítko ZPĚT a kdykoliv tak přerušte proces ukládání stanic do paměti. (Seznam v případě přerušení nebude uložen) 11. Zobrazení TV programů Stiskněte tlačítko PROG nebo PROG na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Vyberte jednociferný nebo dvouciferný kanál a stiskněte odpovídající tlačítko volby kanálu na dálkovém ovladači. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka 0 a 8 na dálkovém ovladači. Během přehrávání stiskněte VOL nebo VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Můžete stisknout tlačítko RETURN na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k předchozímu sledovanému kanálu. 10 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

14 Informace o péči o přístroji a čištění Před čištěním vždy vypněte obrazovku a odpojte ji od síťového napájení. Nepoužívejte krémové, kapalné, aerosolové nebo sprejové čističe. Používejte pouze mírně navlhčený a dostatečně vyždímaný měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna a lehce s ním obrazovku otřete. V případě potřeby použijte čisticí prostředek na nádobí s neutrálním ph rozředěný vodou nanesený na čistý hadr, který nepouští vlákna, a odstraňte s ním stopy po oleji nebo mastnotě. Poté povrch otřete znovu suchým čistým hadrem, který nepouští vlákna, a odstraňte zbývající šmouhy. Při bližším prozkoumání a za jistých okolností si můžete všimnout, že se na obrazovce objeví několik neaktivních obrazových bodů jedné barvy. Uvědomte si, že to neznamená nepříznivé ovlivnění výkonnosti tohoto přístroje, protože z normální pozorovací vzdálenosti to není viditelné. Pokud obrazovku nebudete používat další dobu (například během prázdnin), měli byste ji vypnout a odpojit od sítě. Měli byste také zvážit vyjmutí baterií z dálkového ovladače (mohlo by dojít k úniku elektrolytu). Obrazovky LCD (displej z tekutých krystalů), například plasmové nebo běžné CRT (katodové trubice) jsou náchylné k vypalování obrazu do stínítka, které lze pozorovat na obrazovce jako pevné čáry nebo stíny, které nelze nijak odstranit. Pokud je takový jev způsoben v důsledku nesprávného použití přístroje (například rovné čáry zleva doprava a naopak, způsobené dlouhodobým zobrazováním statických obrazů, logy kanálů atd.), bude náprava zpoplatněna odpovídajícím servisním poplatkem. Chcete-li se vyhnout takovému trvalému poškození obrazovky, doporučuje se podniknout následující opatření: (1) Vyhněte se zobrazování statických (neaktivních) obrazů po dobu delší než dvě hodiny. (2) Občas změňte poměr stran obrazu. (3) Pokud je nutné zobrazit statické obrazy dlouhodobě, snižte jas a kontrast. (4) LCD obrazovka je zkonstruována pro použití v normálním domácím prostředí, nepoužívejte ji tedy na jiných místech, například na veřejných místech. Co dalšího? Dosáhli jste konce kapitoly 1: Stručná referenční příručka. Nyní byste měli mít dostatek znalostí o svém novém LCD TV přijímači a jeho ovládacích prvcích, znáte způsob jeho instalace, připojení, zapnutí a jak o něj pečovat a udržovat jej. Pokud chcete dosáhnout nejlepších zážitků při sledování přijímače, prostudujte si kapitolu 2 této příručky, která obsahuje Uživatelskou příručku s popisem uzpůsobení nastavení obrazovky podle vašich potřeb a prostředí sledování. Uvádí podrobné vlastnosti a funkce displeje a poskytuje specifikace produktu a další informace o řešení potíží. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 11

15 MK2443 LCD TV Kapitola 2: Uživatelská příručka Vítejte

16 Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Číslo Název Popis 1 Nastavuje hlasitost pro všechny reproduktory Tlačítko VOL V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru vlevo nebo +/- vpravo nebo mění nastavení. 2 Tlačítko MENU Zobrazuje menu OSD (obrazovkové menu), nebo zobrazenou nabídku vypíná. 3 Tlačítko napájení/ pohotovostního Přepíná obrazovku mezi pohotovostním režimem a zapnutím. režimu Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 4 Tlačítko CH +/- V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru nahoru nebo dolů. 5 Zvolte vstupní zdroj. Tlačítko ENTER V nabídce OSD potvrzuje výběr. 6 7 Přijímač dálkového ovladače Kontrolka napájení Přijímá povelové signály z dálkového ovladače. Neblokujte snímač přijímače pokládáním předmětů před něj, mohlo by to narušit příjem signálů. Svítí modré, když je napájení obrazovky zapnuto. Svítí oranžové, když je obrazovka v pohotovostním režimu. Seznámení s obrazovkou 13

17 Pohled zezadu Číslo Název Popis A Síťový spínač Tento spínač použijte pro zapnutí/vypnutí hlavního napájení. B Vstupní konektor napájení Připojte ke zdroji napájen. C Kompozitní AV video vstup Připojte kompozitní video výstup (AV) videozařízení. D Výstup USB Konektor pro aktualizace softwaru a přehrávání médií atd. E Vstupní konektor Připojte k výstupu digitálního zvuku/videa HDMI digitálních HDMI2 videozařízení. F Vstupní konektor Připojte digitální audio/video výstup HDMI nebo digitální HDMI1 video výstup DVI na digitálních videozařízeních. G VGA (video vstup počítače) Připojte video výstup RGB (D-sub) z počítače. H Vstup S VIDEO Připojte výstup S-Video videozařízení. I Složkový video vstup YPbPr Připojte složkový video výstup (Y Pb Pr) videozařízení. J Zvukový vstup L/P Připojte levý/pravý zvukový vstup videozařízení. K Zvukový vstup PC/ DVI A B C D E F G H I J K L M N O P Q Připojte výstup zvuku z počítače. Tento konektor se používá pro vstup zvuku počítače, když je vstup obrazu připojen ke konektoru VGA nebo DVI na počítači (přes vstup HDMI1). 14 Seznámení s obrazovkou

18 Číslo Název Popis L Vstup SCART Připojte externí zařízení pomocí konektoru SCART. Tento vstup SCART umožňuje přivedení a zpracování signálu CVBS/ YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO z externího zařízení na TV. M Optický výstup SPDIF Připojte tento port ke vstupu SPDIF zařízení A/V. N Konektor sluchátek Připojte sluchátka. O Vstup signálu RS232 Tento port používá servisní technik. P Vstup RF anténa/ kabelová TV Připojte kabel RF nebo CATV. Q Slot pro kartu CAM Připojte do tohoto slotu kartu CAM. Seznámení s obrazovkou 15

19 Seznámení s dálkovým ovladačem Dálkový ovladač NAPÁJENÍ Stiskněte toto tlačítko a zapněte TV nebo jej přepněte do pohotovostního režimu. 2. DTV/RÁDIO Funkce digitální TV. Přepínání mezi programy DTV/ RÁDIO. 3. INFO Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte informace o vstupním zdroji. 4. SPÁNEK Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte automatický časový spínač vypnutí. 5. ZVUK Pro výběr režimu zvuku - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. 6. ZASTAVIT Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví obraz na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka budete pokračovat ve sledování obrazu v reálném čase. 7. Výběr kanálu 0-9 Stisknutím těchto tlačítek vyberte program, který chcete sledovat. 8. SRS Stisknutím zapněte/vypněte funkci SRS TruSurround HD. 9. PRŮVODCE Zobrazí se elektronický programový průvodce na obrazovce v režimu DTV. Dalším stisknutím tlačítka programového průvodce vypnete. 10. VOL / VOL Stisknutím těchto tlačítek zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti. 11. ZPĚT V menu OSD se stisknutím tohoto tlačítka vraťte k předchozí stránce nabídky. 12. / / / /OK Stiskněte tlačítko nebo a přepínejte postupně programy. Stiskem nebo nastavte hlasitost. Když se zobrazí nabídka OSD (obrazovková nabídka) na obrazovce: Stiskněte tlačítko nebo a vyberte nastavení. Stiskem nebo upravte nastavení. Stiskněte tlačítko OK a proveďte výběr, nebo aktivujte podnabídku, kterou jste vybrali. 16 Seznámení s dálkovým ovladačem

20 INPUT Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 14. Zelená/ Otočit Zelená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Otočit: Otočí fotografii o 90, 180, 270, 360 po směru hodin v režimu Média. 15. Červená/ Přeskočit (Dozadu) Červená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na předchozí kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 16. Prohledat (Dozadu) Prohledá dozadu v režimu Média. 17. Přehrát/Pozastavit Slouží ke spuštění nebo pozastavení přehrávání mediálních souborů v režimu Média. 18. Senseye Stisknutím tohoto tlačítka spusťte nabídku snímače. 19. VYPNOUT ZVUK Stisknutím tohoto tlačítka vypnete reprodukci zvuku. Dalším stisknutím zvuk znovu zapnete. 20. PODSVÍCENÍ Stisknutím tohoto tlačítka nastavte požadovanou úroveň podsvícení obrazovky. 21. TV AUDIO Zvolte modulaci zvuku v ATV. Zvolte jazyk zvukového doprovodu v DTV. Vyberte levé/pravé zvukové kanály v ostatních zdrojích (vyjma ATV, DTV a Média) 22. ATV/DTV Přepínání mezi ATV/DTV. Přepněte na poslední zdroj TV, pokud jste přepnuti na jiný. 23. OBRAZ Stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovaný režim předvoleného obrazu: Standardní, Střední, Uživatelský, Dynamický. 24. TITULKY ATV: Přepíná mezi dostupnými jazyky titulků. DTV: Zobrazuje pole výběru jazyka. 25. ŠIROKOÚHLÝ Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví poměr obraz na obrazovce. 26. ZPĚT Stisknutím tlačítka přepínejte mezi stávajícím kanálem a předchozím. Seznámení s dálkovým ovladačem 17

21 PROG / Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 28. SEZNAM Zobrazuje seznam kanálů. 29. OBLÍBENÉ Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k jednomu z oblíbených kanálů, které jste uložili. 30. MENU Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte menu OSD pro povely a nastavení. Dalším stiskem menu uzavřete. 31. Funkce TELETEXT PODRŽET: Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte informace z obrazovky a zastavíte automatické přepínání stránek, které nastává v případě, že je stránka teletextu tvořena 2 nebo více stránkami. AKTUALIZOVAT: Zadejte číslo stránky a pak stiskněte toto tlačítko. Stránka teletextu se zavře a v levém horním rohu zobrazí se symbol aktualizace +-. Když se symbol aktualizace změní na číslo stránky, znamená to, že stránka je úplně stažena. SEKUNDÁRNÍ KÓD: Když má vybraná stránka teletextu skryté sekundární stránky, můžete je zobrazit pomocí funkce sekundárního kódu. TEXT/MIX: V režimu TV: Stisknutím tlačítka TEXT/ MIX aktivujete režim teletextu. V režimu TELETEXT: Stiskněte tlačítko znovu a zobrazte obraz aktuálního TV programu překrytý teletextem (smíšený režim). V režimu MIX: Stiskněte tlačítko znovu a vraťte se zpět na normální obrazovku TV (stávající program). REJSTŘÍK: Stiskněte tlačítko Rejstřík a vraťte se zpět na stránku seznamu. SEZNAM: Stisknutím tohoto tlačítka vynuceně přepnete Teletext do režimu SEZNAM. Zobrazí se seznam stránek, které byly předtím uloženy v paměti. Stiskněte tlačítko SEZNAM znovu a přepněte se z režimu SEZNAM do režimu Teletext. VELIKOST: Zvolte dvojnásobnou výšku v režimu Teletextu při zobrazení na celou obrazovku. ZOBRAZIT: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte skryté informace, například odpovědi na hádanky atd. Dalším stisknutím tohoto tlačítka informace opět skryjete. 18 Seznámení s dálkovým ovladačem

22 Žlutá/ Zoom Žlutá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Zoom: Zvětšuje obsah obrázku vodorovně a svisle v režimu Média. 33. Modrá/ Přeskočit (Dopředu) Modrá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na další kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 34. Prohledat (Dopředu) Vyhledává dopředu v režimu Média. 35. Zastavit Zastaví přehrávání v režimu Média Seznámení s dálkovým ovladačem 19

23 Používání dálkového ovladače Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Zapnutí TV přijímače Po připojení napájecího kanelu přijímače do síťové zásuvky se TV přijímač přepne automaticky do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžová. Stiskněte tlačítko Power na dálkovém ovládači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modřé. Přepnutí přijímače do pohotovostního režim Stiskněte znovu tlačítko Power na dálkovém ovladači a TV se vrátí do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžové. Přijímač bude v pohotovostním režimu spotřebovávat velmi mílo energie (asi 0,5 W). Přepínání vstupů 1. Před výběrem vstupu zapněte všechno připojené zařízení nebo přístroje. 2. Stiskněte tlačítko INPUT na dálkovém ovladači a zobrazte aktuální vybraný vstup. Stiskněte tlačítko INPUT, použijte k výběru požadovaného vstupu signálu a pak stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Můžete také stisknout opakovaně tlačítko INPUT a přepínat mezi různými vstupními zdroji. Tyto možnosti se zobrazí pouze v případě, že k přijímači jsou připojeny odpovídající zdroje signálů. Uvědomte si, že vstup HDMI splňovat požadavky standardu HDCP, jinak se obraz nezobrazí. Při přepínání na vstupy HDMI vyžaduje přijímač několik sekund, než detekuje informace HDCP ze zdroje signálu; během této doby nebude zobrazen žádný signál. Nejedná se o poruchu. Úpravy nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a snižte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Nastavení vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Výběr režimu zvuku TV Stiskněte tlačítko TV AUDIO na dálkovém ovladači a přepněte mezi režimy zvuku TV, které jsou k dispozici. (Dostupné režimy závisí na typu zvukového systému TV nebo videozařízení, který přijímáte). 20 Používání dálkového ovladače

24 Výběr předvolby režimu zvuku Stiskněte tlačítko SOUND na dálkovém ovladači a zvolte vhodnou předvolbu režimu zvuku z možností - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. Můžete také uzpůsobit Uživatelský režim podle vlastních potřeb. Přepínání kanálů Přímý výběr kanálu programu Chcete-li vybrat číslo programu, stiskněte nejprve číslo kanálu pomocí tlačítek volby kanálu a pak stiskněte tlačítko OK. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka a pak OK. Zvolení kanálu 28 například provedete stisknutím tlačítka, a pak OK. Postupné přepínání kanálů Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Výběr kanálů ze seznamu Stiskněte tlačítko OK a zobrazte seznam kanálů. Stiskněte tlačítko OK na kanále, který chcete sledovat a budete ihned přesměrováni na daný kanál. Návrat k předchozímu vybranému kanálu Tlačítko Vyvolat RETURN na dálkovém ovladači umožňují rychle přepínat mezi aktuálním vybraným kanálem a předchozím. Výběr oblíbených kanálů Stiskněte tlačítko FAVORITE a zobrazte oblíbené kanály, které jste přidali do SEZNAMU OBLÍBENÝCH. Můžete použít tlačítka nebo zvolte oblíbený kanál a pak stiskněte tlačítko OK a přímo se přepněte na daný kanál. Chcete-li nastavit oblíbené kanály, vyberte funkci Upravit program v menu KANÁL. Výběr režimu obrazu Chcete-li vybrat režim obrazu, stiskněte tlačítko PICTURE na dálkovém ovladači. Tím umožníte výběr z následujících nastavení: Režim obrazu Popis Vhodné pro sledování v prostředí s normálními světlenými Standardní podmínkami. Obrazy se zobrazují se středním jasem a kontrastem, což umožňuje Střední dlouhodobé sledování. Uživatelský Váš vlastní uzpůsobený režim obrazu. Vhodné pro jasnější prostředí. Kontrast obrazovky TV bude nastaven Dynamický na vyšší úroveň pro dosažení lepšího obrazu. Použití časovače zpožděného vypínání Časovač vypnutí je užitečný v případě, že chcete, aby se přijímač přepnul do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného časového intervalu. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači vyberte časovač vypnutí, od vypnuto do 240 minut. Používání dálkového ovladače 21

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více