Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16"

Transkript

1

2 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce? Obsah balení Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Montáž základny Odpojte základnu a rameno Nastavte úhel pohledu Připojte anténní kabel Připojte napájecí kabel Aktivujte dálkový ovladač...8 Vložení baterií... 8 Bezpečnostní upozornění pro baterie... 8 Používání dálkového ovladače Inicializace TV přijímače Zobrazení TV programů...10 Informace o péči o přístroji a čištění...11 Co dalšího?...11 Kapitola 2: Uživatelská příručka Seznámení s obrazovkou...13 Pohled zepředu Pohled zezadu Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Dálkový ovladač Používání dálkového ovladače...20 Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Úpravy nastavení zvukue Přepínání kanálů Úprava podsvícení Nastavení poměru stran Používání funkce teletext Připojení video a audio signálů...26 Možnosti vstupu Obsah i

3 Připojení kompozitního video signálu Připojení vstupu SCART Připojení složkového video signálu Připojení S-Video signálu Připojení vstupu počítače Připojení vstupu DVI Připojení vstupu HDMI Připojení vstupu USB Připojení audio výstupu sluchátek Připojení k zařízení A/V se vstupem SPDIF Nabídka displeje obrazovky (OSD)...32 Struktura OSD Ovládání nabídky OSD Operace v nabídce OSD Nabídka OBRAZ Nabídka ZVUK Nabídka ČAS Nabídka NASTAV Nabídka ZÁMEK Nabídka KANÁL Připojení karty CI (Společné rozhraní) Přehrávání médií zařízení USB...45 Zásady používání zařízení USB Zobrazení obrazovky médií Prohlížení fotografie nebo prezentace Přehrávání hudby Přehrávání videa Zobrazení textu Odkazy...53 Popření odpovědnosti Copyright Rozměry Technické údaje Podporované rozlišení vstupních signálů PC (D-Sub/DVI) Podporované rozlišení vstupního složkového video signálu.. 56 Podporované rozlišení vstupního signálu HDMI Nastavení příslušného rozlišení výstupu na počítači Odstraňování problémů Směrnice WEEE CE DOC ii Obsah

4 MK2443 LCD TV Kapitola 1: Stručná referenční příručka Vítejte

5 1. Prostudujte si následující pokyny Blahopřejeme. Máte nejmodernější širokoúhlý digitální LCD televizor, který by vám měl sloužit dlouhé roky. Věnujte několik minut pročtení této stručné referenční příručky, než se začnete věnovat instalace a používání televizoru. Co je ve stručné referenční příručce? Kapitola 1 obsahuje stručnou referenční příručku, která vám poskytuje dostatek informací pro nastavení TV. Toto je kapitola 1. Co se nachází v uživatelské příručce? Kapitola 2 obsahuje uživatelskou příručku, která uvádí podrobnosti o funkcích a vlastnostech TV a také technické údaje produktu a informace o odstraňování poruch pro další potřebu. Uživatelská příručka také popisuje, jak uzpůsobit nastavení TV tak, abyste mohli dosáhnout nejlepších parametrů při sledování přístroje s vhodnými nastaveními a ve vhodném prostředí. 2. Obsah balení Rozbalte TV a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny následující součásti: LCD TV (x1) Napájecí kabel (x1) Uživatelská příručka (x1) Stručná příručka (x1) Servisní informace (x1) Baterie AAA (x2) Dálkový ovladač (x1) Typ dodaného napájecího kabelu se může lišit od nakresleného, v závislosti na místě, kde jste přístroj zakoupili. Pokud některé předměty chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned obchod, kde jste jej zakoupili a informujte je o nálezu. Uschovejte dokumentaci přístroje na bezpečném místě pro případ další potřeby. Správně zlikvidujte obalový materiál: Papírový kartón lze recyklovat. Neponechávejte plastové sáčky v dosahu malých dětí nebo kojenců. Před zlikvidováním obalu zkontrolujte, zda jste uvnitř neponechali žádné příslušenství. S ohledem na bezpečnost vás i jiných osob byste s TV měli manipulovat opatrně, abyste ji nepoškodili nebo nezranili sebe či ostatní osoby, které s ní přijdou do styku. Všechny LCD obrazovky mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. 2 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

6 3. Zvolte a připravte umístění pro instalaci přístroje Dodržujte při instalaci, provozu a čištění televizoru následující pokyny, zabráníte tak potenciálnímu poškození a prodloužíte provozní životnost televizoru. Neumísťujte obrazovku na nerovnou, svažitou nebo nestabilní plochu, kde by mohlo dojít k pádu nebo zranění osob. Nechte zabezpečit obrazovku kvalifikovaného technika na místě instalace, například pro případ zemětřesení. Neumísťujte obrazovku do blízkosti vody, například bazénu nebo vany, nebo do místa, které umožňuje rozstřikování vody na jejich povrch, například před otevřeným oknem, do kterého by mohl proniknout déšť. Neumísťujte obrazovku do blízkosti zdrojů tepla nebo nad ně, například radiátorů, topení, kamen nebo podobných předmětů (včetně audio zesilovačů). V opačném případě by teplo mohlo způsobit škody vnější skříně přístroje a také součástí uvnitř. Všechny obrazovky LCD (displej s tekutými krystaly) mají velmi tenké ochranné sklo, které se snadno poškodí nebo poškrábe a v případě nárazu může prasknout. Substrát z tekutých krystalů by se rovněž mohl snadno poškodit vlivem nadměrné síly nebo extrémních teplot. Manipulujte s přístrojem opatrně. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory v době zapnutí přístroje, protože by se uvnitř krytu mohlo akumulovat teplo a způsobit vznik nebezpečí. Neumísťujte obrazovku na místo, kde působí přímé sluneční světlo nebo bodové osvětlení, protože vznikající teplo by mohlo displej poškodit a jasné světlo by mohlo způsobit obtížné sledování obrazu. V případě montáže na stěnu zajistěte vhodný prostor nad přístrojem, pro jeho připevnění k nástěnnému držáku. V případě montáže na stěnu nechte obrazovku namontovat kvalifikovaného a zkušeného technika. Používejte pouze doporučený nástěnný držák obrazovky pro tento model a zajistěte, aby držák (volitelné příslušenství) byl upevněn pečlivě a bezpečně ke konstrukci zdi, nikoliv pouze k povrchovému obkladu nebo obložení. Zkontrolujte, zda je držák vodorovně vyrovnán. Nelepte držák na zeď. Neumísťujte obrazovku do uzavřeného prostoru, kde není možné dostatečné větrání. V případě zapuštění obrazovky do otvoru ve zdi ponechte odpovídající volný prostor nad obrazovkou a pod ní, pro montáž a demontáž. Při montáži obrazovky připojte napájecí kabel k síťové zásuvce, která musí být v její blízkosti a snadno přístupná. Pokud dojde k poruše během provozu přístroje, nechte odpojovací zařízení vypnout napájení nebo odpojte napájecí kabel sami. Dodržujte všechny výstražné nebo informační pokyny uvedené na obrazovce. Aby se zabránilo rozšíření požáru, vždy zachovávejte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v bezpečné vzdálenosti od tohoto výrobku. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 3

7 4. Montáž základny Důležité bezpečnostní poznámky Před montáží věnujte pozornost následujícím pokynům: Z bezpečnostních důvodů se doporučuje instalaci provádět alespoň ve dvou osobách. LCD panel obrazovky je extrémně křehký a může se snadno poškodit. Nedotýkejte se LCD obrazovky při její montáži nebo při přesouvání displeje a podnikněte taková opatření, aby se do styku s obrazovkou nedostaly žádné předměty. Doporučuje se pro ochranu obrazovky při její montáži používat měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna. Věnujte pozornost stabilitě místa, na které obrazovku umístíte. Při montáži stojanu TV postupujte podle následujících pokynů: Otevřete obal a ujistěte se, že jsou dodány všechny potřebné součásti. Obal obsahuje: Stojan LCD TV 111Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte přístroj LCD TV obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 222Pak zatlačte na stojan, až se zasune do zásuvky LCD TV přijímače. 4 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

8 5. Odpojte základnu a rameno 1. Zakryjte rovný a stabilní povrch měkkým hadrem. Umístěte LCD TV přijímač obrazovkou dolů na hadr. Nasaďte stojan na dolní stranu LCD TV přijímače, jak je uvedeno na obrázku: 2. Zatlačte dvě vložky umístěné pod základnou stojanu LCD obrazovky směrem dovnitř, jak je vidět výše na obrázku (2) a vyjměte je ze základny. 3. Sejměte základnu z ramena, jak je znázorněno výše na obrázku (3). 4. Zatáhněte za kryt závěsu na rameni směrem nahoru a sejměte jej, jak je znázorněno výše na obrázku (4). 5. Demontujte 4 šrouby ze závěsu, pak pomalu stáhněte rameno, jak je znázorněno níže na obrázku (5). 6. Demontáž ramena ze základny stojanu je nyní dokončena. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 5

9 6. Nastavte úhel pohledu Tato obrazovka je vybavena stavitelnou základnou. V případě potřeby otočte obrazovku do vhodného úhlu (maximálně 20 stupňů nahoru a dolů) tak, aby sledování bylo pohodlnější. 7. Připojte anténní kabel Připojte anténní svodový kabel TV od anténního systému nebo zásuvky kabelové TV (CATV) do vstupu TV na přístroji. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen pevně. Nedostatečně kvalitní signál TV povede k zobrazení obrazu špatné kvality na TV obrazovce, stejně jako zvuku. Pro dosažení obrazu a zvuku vysoké kvality budete potřebovat TV signál stejně vysoké kvality. V závislosti na místě instalace byste pro dosažení nejlepšího příjmu TV signálu měli mít řádně nastavenou venkovní TV anténu. V případě potřeby se informujte u profesionálního anténního technika. 6 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

10 8. Připojte napájecí kabel 111 Vyjměte napájecí kabel z obalu a připojte příslušný konec do konektoru AC IN na zadní straně TV (podle obrázku níže). 222 Připojte druhý konec kabelu do síťové zásuvky a přepněte hlavní napájecí spínač TV do zapnuté polohy ON ( ). TV aktivuje pohotovostní režim a kontrolka napájení (v pravém dolním rohu) se oranžově červeně. Typ nakreslené zástrčky napájecího kabelu a zásuvky se může lišit od typu používaného ve vašem místě. Požívejte pouze takové napájecí kabely, které se ve vašem místě používají standardně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel, který je poškozený nebo roztřepený. Nikdy neměňte typ zástrčky na napájecím kabelu. Uvědomte si celkové proudové zatížení při použití prodlužovacího kabel nebo rozdvojovací zásuvky. VÝSTRAHA: Tento TV přijímač byl zkonstruován a vyroben s nejvyšším ohledem na bezpečnost, nicméně NESPRÁVNÁ MANIPULACE NEBO POUŽITÍ MŮŽE VÉST K POTENCIÁLNÍMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Manipulujte s TV přístrojem opatrně. V případě poškození vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od TV přijímače. Dopravte TV přijímač do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti BenQ k provedení opravy. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 7

11 9. Aktivujte dálkový ovladač Vložení baterií 111Obraťte dálkový ovladač a otevřete kryt prostoru pro baterie. 222Vložte baterie (součást dodávky) a ujistěte se, že kladný a záporný pól odpovídá kontaktům označeným (+) a (-) v prostoru pro baterie. Povšimněte si, že tyto baterie jsou součástí dodávky přístroje, abyste jej mohli ihned začít používat. Měli byste je však co nejdříve vyměnit za nové. 333 Nasaďte kryt prostoru pro baterie zpět. Bezpečnostní upozornění pro baterie Použití nesprávného typu baterie může způsobit únik elektrolytu nebo výbuch baterie. Povšimněte si následujícího: Vždy zajistěte, aby baterie byly vloženy kladnými nebo zápornými póly ve správném směru, jak je zobrazeno značkami v prostoru pro baterie. Odlišné typy baterií mají odlišné charakteristiky. Nemíchejte proto různé typy baterií. Nepoužívejte společně baterie nové a staré. Současné použití starých a nových baterií zkrátí jejich životnost, nebo způsobí únik elektrolytu. Když baterie přestanou plnit svou funkci, ihned je vyměňte. Elektrolyt unikající z baterií může způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií elektrolyt unikne, ihned jej otřete suchým hadrem. V důsledku proměnlivých skladovacích podmínek je životnost baterií dodaných s TV přijímačem poměrně krátká. Proto je vyměňte do 3 měsíců nebo co nejdříve po počátečním použití. 8 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

12 Používání dálkového ovladače Při stisku tlačítek nasměrujte horní přední část dálkového ovladače přímo na obrazovku. Dálkový ovladač musíte držet pod úhlem do 30 od okénka snímače dálkového ovladače, pouze tak bude správně plnit svou funkci. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a snímači nesmí překročit 5 metrů. Nezakrývejte okénko snímače na přední straně obrazovky (pod kontrolkou napájení), ani před něj neumísťuje žádné předměty, které by mohly blokovat přímý výhled na dálkový ovladač a okénko snímače na obrazovce. Zabraňte namočení dálkového ovladače, ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí (například koupelny). Pokud okénko dálkového ovladače na obrazovce bude vystaveno působení přímého slunečního paprsku, nemusí dálkový ovladač pracovat správně. Za této situace změňte polohu zdroje světla nebo nastavte úhel obrazovky, nebo používejte dálkový ovladač z jiného místa, blíže k okénku snímače dálkového ovladače na obrazovce. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 9

13 10. Inicializace TV přijímače Stiskněte tlačítko Napájení na dálkovém ovladači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modře. Při prvním zapnutí (a do naladění) se zobrazí Počáteční nabídka: Než začnete používat svůj televizor ke sledování programů, musíte mu umožnit prohledat a naladit TV stanice dostupné ve vašem místě. Tento proces je nutné absolvovat pouze při první instalaci TV, nebo vždy, když provádíte opětovnou instalaci v nabídce OSD. 111 Když je zvýrazněna položka Backlight (Podsvícení), pomocí tlačítek nebo upravte podsvícení. 222 Stisknutím tlačítka vyberte Jazyk, pomocí tlačítek nebo vyberte jazyk zobrazený v nabídce. 333 Stiskněte tlačítko a vyberte Automatické ladění, pak stiskněte tlačítko OK. 444 Stiskněte tlačítko nebo a vyberte Země, kde budete provozovat TV, pak zvolte Start a stiskněte OK. Funkce Automatické ladění vytvoří seznam dostupných kanálů. Stiskněte tlačítko ZPĚT a kdykoliv tak přerušte proces ukládání stanic do paměti. (Seznam v případě přerušení nebude uložen) 11. Zobrazení TV programů Stiskněte tlačítko PROG nebo PROG na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Vyberte jednociferný nebo dvouciferný kanál a stiskněte odpovídající tlačítko volby kanálu na dálkovém ovladači. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka 0 a 8 na dálkovém ovladači. Během přehrávání stiskněte VOL nebo VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Můžete stisknout tlačítko RETURN na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k předchozímu sledovanému kanálu. 10 Kapitola 1: Stručná referenční příručka

14 Informace o péči o přístroji a čištění Před čištěním vždy vypněte obrazovku a odpojte ji od síťového napájení. Nepoužívejte krémové, kapalné, aerosolové nebo sprejové čističe. Používejte pouze mírně navlhčený a dostatečně vyždímaný měkký a čistý hadr, který nepouští vlákna a lehce s ním obrazovku otřete. V případě potřeby použijte čisticí prostředek na nádobí s neutrálním ph rozředěný vodou nanesený na čistý hadr, který nepouští vlákna, a odstraňte s ním stopy po oleji nebo mastnotě. Poté povrch otřete znovu suchým čistým hadrem, který nepouští vlákna, a odstraňte zbývající šmouhy. Při bližším prozkoumání a za jistých okolností si můžete všimnout, že se na obrazovce objeví několik neaktivních obrazových bodů jedné barvy. Uvědomte si, že to neznamená nepříznivé ovlivnění výkonnosti tohoto přístroje, protože z normální pozorovací vzdálenosti to není viditelné. Pokud obrazovku nebudete používat další dobu (například během prázdnin), měli byste ji vypnout a odpojit od sítě. Měli byste také zvážit vyjmutí baterií z dálkového ovladače (mohlo by dojít k úniku elektrolytu). Obrazovky LCD (displej z tekutých krystalů), například plasmové nebo běžné CRT (katodové trubice) jsou náchylné k vypalování obrazu do stínítka, které lze pozorovat na obrazovce jako pevné čáry nebo stíny, které nelze nijak odstranit. Pokud je takový jev způsoben v důsledku nesprávného použití přístroje (například rovné čáry zleva doprava a naopak, způsobené dlouhodobým zobrazováním statických obrazů, logy kanálů atd.), bude náprava zpoplatněna odpovídajícím servisním poplatkem. Chcete-li se vyhnout takovému trvalému poškození obrazovky, doporučuje se podniknout následující opatření: (1) Vyhněte se zobrazování statických (neaktivních) obrazů po dobu delší než dvě hodiny. (2) Občas změňte poměr stran obrazu. (3) Pokud je nutné zobrazit statické obrazy dlouhodobě, snižte jas a kontrast. (4) LCD obrazovka je zkonstruována pro použití v normálním domácím prostředí, nepoužívejte ji tedy na jiných místech, například na veřejných místech. Co dalšího? Dosáhli jste konce kapitoly 1: Stručná referenční příručka. Nyní byste měli mít dostatek znalostí o svém novém LCD TV přijímači a jeho ovládacích prvcích, znáte způsob jeho instalace, připojení, zapnutí a jak o něj pečovat a udržovat jej. Pokud chcete dosáhnout nejlepších zážitků při sledování přijímače, prostudujte si kapitolu 2 této příručky, která obsahuje Uživatelskou příručku s popisem uzpůsobení nastavení obrazovky podle vašich potřeb a prostředí sledování. Uvádí podrobné vlastnosti a funkce displeje a poskytuje specifikace produktu a další informace o řešení potíží. Kapitola 1: Stručná referenční příručka 11

15 MK2443 LCD TV Kapitola 2: Uživatelská příručka Vítejte

16 Seznámení s obrazovkou Pohled zepředu Číslo Název Popis 1 Nastavuje hlasitost pro všechny reproduktory Tlačítko VOL V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru vlevo nebo +/- vpravo nebo mění nastavení. 2 Tlačítko MENU Zobrazuje menu OSD (obrazovkové menu), nebo zobrazenou nabídku vypíná. 3 Tlačítko napájení/ pohotovostního Přepíná obrazovku mezi pohotovostním režimem a zapnutím. režimu Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 4 Tlačítko CH +/- V nabídce OSD se přesunujete kurzorem výběru nahoru nebo dolů. 5 Zvolte vstupní zdroj. Tlačítko ENTER V nabídce OSD potvrzuje výběr. 6 7 Přijímač dálkového ovladače Kontrolka napájení Přijímá povelové signály z dálkového ovladače. Neblokujte snímač přijímače pokládáním předmětů před něj, mohlo by to narušit příjem signálů. Svítí modré, když je napájení obrazovky zapnuto. Svítí oranžové, když je obrazovka v pohotovostním režimu. Seznámení s obrazovkou 13

17 Pohled zezadu Číslo Název Popis A Síťový spínač Tento spínač použijte pro zapnutí/vypnutí hlavního napájení. B Vstupní konektor napájení Připojte ke zdroji napájen. C Kompozitní AV video vstup Připojte kompozitní video výstup (AV) videozařízení. D Výstup USB Konektor pro aktualizace softwaru a přehrávání médií atd. E Vstupní konektor Připojte k výstupu digitálního zvuku/videa HDMI digitálních HDMI2 videozařízení. F Vstupní konektor Připojte digitální audio/video výstup HDMI nebo digitální HDMI1 video výstup DVI na digitálních videozařízeních. G VGA (video vstup počítače) Připojte video výstup RGB (D-sub) z počítače. H Vstup S VIDEO Připojte výstup S-Video videozařízení. I Složkový video vstup YPbPr Připojte složkový video výstup (Y Pb Pr) videozařízení. J Zvukový vstup L/P Připojte levý/pravý zvukový vstup videozařízení. K Zvukový vstup PC/ DVI A B C D E F G H I J K L M N O P Q Připojte výstup zvuku z počítače. Tento konektor se používá pro vstup zvuku počítače, když je vstup obrazu připojen ke konektoru VGA nebo DVI na počítači (přes vstup HDMI1). 14 Seznámení s obrazovkou

18 Číslo Název Popis L Vstup SCART Připojte externí zařízení pomocí konektoru SCART. Tento vstup SCART umožňuje přivedení a zpracování signálu CVBS/ YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO z externího zařízení na TV. M Optický výstup SPDIF Připojte tento port ke vstupu SPDIF zařízení A/V. N Konektor sluchátek Připojte sluchátka. O Vstup signálu RS232 Tento port používá servisní technik. P Vstup RF anténa/ kabelová TV Připojte kabel RF nebo CATV. Q Slot pro kartu CAM Připojte do tohoto slotu kartu CAM. Seznámení s obrazovkou 15

19 Seznámení s dálkovým ovladačem Dálkový ovladač NAPÁJENÍ Stiskněte toto tlačítko a zapněte TV nebo jej přepněte do pohotovostního režimu. 2. DTV/RÁDIO Funkce digitální TV. Přepínání mezi programy DTV/ RÁDIO. 3. INFO Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte informace o vstupním zdroji. 4. SPÁNEK Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte automatický časový spínač vypnutí. 5. ZVUK Pro výběr režimu zvuku - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. 6. ZASTAVIT Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví obraz na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka budete pokračovat ve sledování obrazu v reálném čase. 7. Výběr kanálu 0-9 Stisknutím těchto tlačítek vyberte program, který chcete sledovat. 8. SRS Stisknutím zapněte/vypněte funkci SRS TruSurround HD. 9. PRŮVODCE Zobrazí se elektronický programový průvodce na obrazovce v režimu DTV. Dalším stisknutím tlačítka programového průvodce vypnete. 10. VOL / VOL Stisknutím těchto tlačítek zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti. 11. ZPĚT V menu OSD se stisknutím tohoto tlačítka vraťte k předchozí stránce nabídky. 12. / / / /OK Stiskněte tlačítko nebo a přepínejte postupně programy. Stiskem nebo nastavte hlasitost. Když se zobrazí nabídka OSD (obrazovková nabídka) na obrazovce: Stiskněte tlačítko nebo a vyberte nastavení. Stiskem nebo upravte nastavení. Stiskněte tlačítko OK a proveďte výběr, nebo aktivujte podnabídku, kterou jste vybrali. 16 Seznámení s dálkovým ovladačem

20 INPUT Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 14. Zelená/ Otočit Zelená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Otočit: Otočí fotografii o 90, 180, 270, 360 po směru hodin v režimu Média. 15. Červená/ Přeskočit (Dozadu) Červená: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na předchozí kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 16. Prohledat (Dozadu) Prohledá dozadu v režimu Média. 17. Přehrát/Pozastavit Slouží ke spuštění nebo pozastavení přehrávání mediálních souborů v režimu Média. 18. Senseye Stisknutím tohoto tlačítka spusťte nabídku snímače. 19. VYPNOUT ZVUK Stisknutím tohoto tlačítka vypnete reprodukci zvuku. Dalším stisknutím zvuk znovu zapnete. 20. PODSVÍCENÍ Stisknutím tohoto tlačítka nastavte požadovanou úroveň podsvícení obrazovky. 21. TV AUDIO Zvolte modulaci zvuku v ATV. Zvolte jazyk zvukového doprovodu v DTV. Vyberte levé/pravé zvukové kanály v ostatních zdrojích (vyjma ATV, DTV a Média) 22. ATV/DTV Přepínání mezi ATV/DTV. Přepněte na poslední zdroj TV, pokud jste přepnuti na jiný. 23. OBRAZ Stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovaný režim předvoleného obrazu: Standardní, Střední, Uživatelský, Dynamický. 24. TITULKY ATV: Přepíná mezi dostupnými jazyky titulků. DTV: Zobrazuje pole výběru jazyka. 25. ŠIROKOÚHLÝ Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví poměr obraz na obrazovce. 26. ZPĚT Stisknutím tlačítka přepínejte mezi stávajícím kanálem a předchozím. Seznámení s dálkovým ovladačem 17

21 PROG / Stisknutím těchto tlačítek postupně přepínejte jednotlivé kanály. 28. SEZNAM Zobrazuje seznam kanálů. 29. OBLÍBENÉ Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k jednomu z oblíbených kanálů, které jste uložili. 30. MENU Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte menu OSD pro povely a nastavení. Dalším stiskem menu uzavřete. 31. Funkce TELETEXT PODRŽET: Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte informace z obrazovky a zastavíte automatické přepínání stránek, které nastává v případě, že je stránka teletextu tvořena 2 nebo více stránkami. AKTUALIZOVAT: Zadejte číslo stránky a pak stiskněte toto tlačítko. Stránka teletextu se zavře a v levém horním rohu zobrazí se symbol aktualizace +-. Když se symbol aktualizace změní na číslo stránky, znamená to, že stránka je úplně stažena. SEKUNDÁRNÍ KÓD: Když má vybraná stránka teletextu skryté sekundární stránky, můžete je zobrazit pomocí funkce sekundárního kódu. TEXT/MIX: V režimu TV: Stisknutím tlačítka TEXT/ MIX aktivujete režim teletextu. V režimu TELETEXT: Stiskněte tlačítko znovu a zobrazte obraz aktuálního TV programu překrytý teletextem (smíšený režim). V režimu MIX: Stiskněte tlačítko znovu a vraťte se zpět na normální obrazovku TV (stávající program). REJSTŘÍK: Stiskněte tlačítko Rejstřík a vraťte se zpět na stránku seznamu. SEZNAM: Stisknutím tohoto tlačítka vynuceně přepnete Teletext do režimu SEZNAM. Zobrazí se seznam stránek, které byly předtím uloženy v paměti. Stiskněte tlačítko SEZNAM znovu a přepněte se z režimu SEZNAM do režimu Teletext. VELIKOST: Zvolte dvojnásobnou výšku v režimu Teletextu při zobrazení na celou obrazovku. ZOBRAZIT: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte skryté informace, například odpovědi na hádanky atd. Dalším stisknutím tohoto tlačítka informace opět skryjete. 18 Seznámení s dálkovým ovladačem

22 Žlutá/ Zoom Žlutá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Zoom: Zvětšuje obsah obrázku vodorovně a svisle v režimu Média. 33. Modrá/ Přeskočit (Dopředu) Modrá: Funkční tlačítko pro teletext, úpravy programů nebo elektronický přehled vysílání. Přeskočit: Přejde na další kapitolu/stopu/soubor v režimu Média. 34. Prohledat (Dopředu) Vyhledává dopředu v režimu Média. 35. Zastavit Zastaví přehrávání v režimu Média Seznámení s dálkovým ovladačem 19

23 Používání dálkového ovladače Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim Zapnutí TV přijímače Po připojení napájecího kanelu přijímače do síťové zásuvky se TV přijímač přepne automaticky do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžová. Stiskněte tlačítko Power na dálkovém ovládači. TV přijímač se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí modřé. Přepnutí přijímače do pohotovostního režim Stiskněte znovu tlačítko Power na dálkovém ovladači a TV se vrátí do pohotovostního režimu. Kontrolka napájení se rozsvítí oranžové. Přijímač bude v pohotovostním režimu spotřebovávat velmi mílo energie (asi 0,5 W). Přepínání vstupů 1. Před výběrem vstupu zapněte všechno připojené zařízení nebo přístroje. 2. Stiskněte tlačítko INPUT na dálkovém ovladači a zobrazte aktuální vybraný vstup. Stiskněte tlačítko INPUT, použijte k výběru požadovaného vstupu signálu a pak stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Můžete také stisknout opakovaně tlačítko INPUT a přepínat mezi různými vstupními zdroji. Tyto možnosti se zobrazí pouze v případě, že k přijímači jsou připojeny odpovídající zdroje signálů. Uvědomte si, že vstup HDMI splňovat požadavky standardu HDCP, jinak se obraz nezobrazí. Při přepínání na vstupy HDMI vyžaduje přijímač několik sekund, než detekuje informace HDCP ze zdroje signálu; během této doby nebude zobrazen žádný signál. Nejedná se o poruchu. Úpravy nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a zvyšte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Během přehrávání stiskněte VOL na dálkovém ovládači a snižte hlasitost. Ukazatel hlasitosti zvětší svou délku a hlasitost se zvýší. Nastavení vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně vypněte zvuk. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, nebo stiskněte VOL a obnovte úroveň hlasitosti. Výběr režimu zvuku TV Stiskněte tlačítko TV AUDIO na dálkovém ovladači a přepněte mezi režimy zvuku TV, které jsou k dispozici. (Dostupné režimy závisí na typu zvukového systému TV nebo videozařízení, který přijímáte). 20 Používání dálkového ovladače

24 Výběr předvolby režimu zvuku Stiskněte tlačítko SOUND na dálkovém ovladači a zvolte vhodnou předvolbu režimu zvuku z možností - Standardní, Hudba, Film, Sport a Uživatelský. Můžete také uzpůsobit Uživatelský režim podle vlastních potřeb. Přepínání kanálů Přímý výběr kanálu programu Chcete-li vybrat číslo programu, stiskněte nejprve číslo kanálu pomocí tlačítek volby kanálu a pak stiskněte tlačítko OK. Zvolení kanálu 8 například provedete stisknutím tlačítka a pak OK. Zvolení kanálu 28 například provedete stisknutím tlačítka, a pak OK. Postupné přepínání kanálů Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovladači a postupně procházejte kanály TV. Výběr kanálů ze seznamu Stiskněte tlačítko OK a zobrazte seznam kanálů. Stiskněte tlačítko OK na kanále, který chcete sledovat a budete ihned přesměrováni na daný kanál. Návrat k předchozímu vybranému kanálu Tlačítko Vyvolat RETURN na dálkovém ovladači umožňují rychle přepínat mezi aktuálním vybraným kanálem a předchozím. Výběr oblíbených kanálů Stiskněte tlačítko FAVORITE a zobrazte oblíbené kanály, které jste přidali do SEZNAMU OBLÍBENÝCH. Můžete použít tlačítka nebo zvolte oblíbený kanál a pak stiskněte tlačítko OK a přímo se přepněte na daný kanál. Chcete-li nastavit oblíbené kanály, vyberte funkci Upravit program v menu KANÁL. Výběr režimu obrazu Chcete-li vybrat režim obrazu, stiskněte tlačítko PICTURE na dálkovém ovladači. Tím umožníte výběr z následujících nastavení: Režim obrazu Popis Vhodné pro sledování v prostředí s normálními světlenými Standardní podmínkami. Obrazy se zobrazují se středním jasem a kontrastem, což umožňuje Střední dlouhodobé sledování. Uživatelský Váš vlastní uzpůsobený režim obrazu. Vhodné pro jasnější prostředí. Kontrast obrazovky TV bude nastaven Dynamický na vyšší úroveň pro dosažení lepšího obrazu. Použití časovače zpožděného vypínání Časovač vypnutí je užitečný v případě, že chcete, aby se přijímač přepnul do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného časového intervalu. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači vyberte časovač vypnutí, od vypnuto do 240 minut. Používání dálkového ovladače 21

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4009 32PFT4009 32PHH4009 32PHH4009 32PHT4009 40PFH4009 40PFT4009 40PFT4009 50PFH4009 50PFT4009 Uživatelský manuál Obsah 1 Váš

Více