MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310"

Transkript

1 MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA Tel : (171) Fax : (717) C.E. JLG Industries, Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland G71 5PH Tel : +44(0) Fax : +44(0) C.E. JLG Manufacturing Europe Breitwaterstraat 12A Oude Bunders 1034 B Maasmechelen Tel : +32(0) Fax : +32(0) FRANCE JLG France SAS Z.I. de Fauillet BP TONNEINS France Tel : Fax : Provozní a bezpečnostní příručka Revision: MA Czechoslovakian - Operator s & Safety handbook

2

3 MODELY Sériové číslo : : Výrobce TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY JLG France, Z.I. de Fauillet, B.P Tonneins, France Hmotnost 5200 kg Otáčení plošiny Volitelná možnost : 5300 kg 5600 kg Jmenovité zatížení Ruční sílae Výška ve snížené poloze Pracovní výška 200 kg (2 osoba + 40 kg materiál) 400 N 1.99 m m 2.19 m m Úrovně vibrací Akustický tlak - Vážený průměr odmocnin hodnoty zrychlení, kterému jsou vystavena ramena (úrovně řízení) je menší než 2,5 m/s/s.. - Vážený průměr odmocnin hodnoty zrychlení, kterému jsou vystaveny patky (podlaha ložného prostoru) je menší než 0,5 m/s/s - Hodnota ekvivalentního A váženého spojitého akustického tlaku na pracovní stanici je menší než 70 db(a). - Tlak byl změřen umístěním měřiče hluku 1,60 m nad podlahu pracovní plošiny.. Max. hydraulický tlak Napětí Max. rychlost větru 24 MPa 24 V 12,5 m/s (45 km/h) Stoupavost 12% (15% - 20% optional) 20% Max. sklon (země) 2 Max. zatížení na jedno kolo 2800 kg 3000 kg Normy : Stroj je zkonstruován a vyroben v souladu se směrnicí 98/37/EEC a na základě konstrukčních norem EN 280 ( ). MA

4 NEBEZPEČÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TENTO STROJ NENÍ IZOLOVÁN - Při kontaktu nebo nebezpečném přiblížení k elektrickým vedením nebo zařízení může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí. - Neprovozujte tento stroj v blízkosti elektrických vedení nebo zařízení. - Udržujte minimální vzdálenost 6 metrů od všech elektrických vedení nebo zařízení. - Udržujte si vzdálenost od stroje v případě, že je provozován v blízkosti elektrických vedení nebo zařízení. NEBEZPEÈÍ Neprovozujte tento stroj pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, kterou jste získali školením v oblasti bezpečného provozu tohoto stroje. Školení poskytuje kompletní informace o pracovních směrnicích zaměstnavatele, zahrnuje provozní a bezpečnostní příručky a všechny zákonné směrnice platící pro tento stroj. Nevyškolený obsluhující personál vystavuje sebe sama i další osoby riziku úmrtí nebo vážného zranění. 4

5 RAZÍTKO DISTRIBUTORA PRO VLASTNÍKA / UŽIVATELE Jestliže dojde k nehodě na této pracovní plošině, kontaktujte prosím okamžitě svého místního distributora společnosti JLG a poskytněte mu podrobnosti o nehodě. Distributor poté tyto informace poskytne firmě JLG. Je-li distributor neznámý a/nebo ho nelze kontaktovat, obraťte se prosím na: USA : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Toll Free: (877) Tel.: (717) Fax: (717) C.E : JLG Industries, Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland G71 5PH Tel : +44(0) Fax : +44(0)

6 PŘEDMLUVA Tato příručka byla vypracována tak, aby vám umožnila náležité provozování a údržbu vaší samohybné pracovní plošiny. Před uvedením pracovní plošiny do provozu se pečlivě seznamte s obsahem této příručky. Poté, co si přečtete a pochopíte všechny oddíly, uložte tuto příručku pro budoucí použití do speciální skříně určené pro tento účel, která se nachází na pracovní plošině. Neustálý vývoj a technický rozvoj nás nutí vyhradit si právo na provedení změn ve specifikacích a na zařízení bez předchozího upozornění. Informace uvedené v této příručce nenahrazují místní nebo státní směrnice, bezpečnostní směrnice nebo požadavky spojené s pojištěním. Definice pojmů NEBEZPEČÍ, UPOZORNĚNÍ a používaných v této příručce: Termín NEBEZPEČÍ se používá k označení operace, postupu nebo praktiky, které nejsou povoleny. V případě nedodržení může dojít k úmrtí nebo zranění personálu.! NEBEZPEČÍ UPOZORNĚNÍ Termín UPOZORNĚNÍ se používá k označení operace, postupu nebo praktiky, které nejsou povoleny. V případě nedodržení může dojít k poškození zařízení. se používá ke zvýraznění důležitého postupu nebo podmínky. 6

7 OBSAH UMOD 1 VŠEOBECNÝ POPIS Všeobecný popis 2.2. Rozměry a rozsahy BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Všeobecně Informace pro obsluhující personál Kvalifikace personálu Pracovní praxe Stabilita stroje Nebezpečí pádu Nebezpečí rozdrcení 3.5. Zdroje elektrického proudu 3.6. Údržba. OVLÁDACI PRVKY PRACOVNI PLOŠ INY Ovládací panely Dolní ovládací skříň, havárie a porucha nouzový ovládací panel Poruchový ovládací panel 4.3. Bezpečnostní funkce a poplachy Klakson Pohybový poplach Poplach náklonu Kontrola stability Detekce uvolněného řetězu Detekce překážky (volitelný citlivý rám). KONTROLY PØED NASTARTOVÁNÍM Provozní a bezpečnostní příručka Etikety Provozní a bezpečnostní instrukce Poškozené, uvolněné nebo chybějící díly Hladina oleje Provozní test ovládacího panelu 5.6. Provozní test stožáru, výložníku a čidel teleskopu Provozní test čidel pozice volantu (pouze T1310) Provozní test havarijního ovládacího panelu Provozní test čidla sklonu Provozní test zařízení pro kontrolu stability Provozní test čidel uvolněného řetězu Provozní test systému pro detekci překážek (volitelné) Baterie. 7

8 OBSAH PREPRAVNI INSTRUKCE Tažení Nakládání a vykládání Použití nákladního automobilu vybaveného zadní sklopnou stěnou Použití navijáku k nakládání Použití rampy Zajištění na korbě nákladního vozidla Zvedání stroje SCHEMATA 7 VOLITELNÉ ZAØÍZENÍ Hasící přístroj Elektrické napájení 220 V 8.3. Otáčení plošiny Volitelná možnost "Power Plus" ÚDRŽBA Baterie Čištění - Plnění baterie Měrná hustota elektrolytu a napětí baterie Skladování baterie při teplotách nižších než 0 C (32 F) Použití baterie ve studené komoře nebo chladných prostředích Baterie nepracuje spojitě nebo není aktivní Řešení problémů 9.2. Dobíječka Elektronická nabíječka "Westinghouse - SGTE" Elektronická nabíječka "Fulmen" Elektronická nabíječka "Oldham - Hawker" Vysokofrekvenční nabíječka "Zivan" 9.3. Centrální plnící systém Úroveň elektrolytu Plnění baterie pomocí vodního čerpadla Údržba centrálního plnícího systému 9.4. Vypouštění hydraulické nádrže 9.5. Výměna hydraulických filtrů Tlakový filtr Výměnný filtr 9.6. Motor(y) hydraulické napájecí jednotky / hydraulických napájecích jednotek 9.7. Tlakové podložky na konzolách řízení 9.8. Kontrola a mazání zdvihacích řetězů Kontrola opotřebení řetězu Mazání 8

9 OBSAH 9.9. Úprava zdvihacího řetězu Ověření stability nastaveného řízení Ověření nastavení snímače sklonu Preventivní údržba a kontrola Denní preventivní údržba a kontrola Týdenní preventivní údržba a kontrola Měsíční preventivní údržba a kontrola Preventivní údržba a kontrola každých 125 hodin Preventivní údržba a kontrola každých 250 hodin Preventivní údržba a kontrola každých 500 hodin Mazání PØÍKLAD ZÁZNAMOVÉ KNIHY 9

10 1 UMOD 1 V této příručce jsou uvedeny důležité informace pro provoz a údržbu zvedací pracovní plošiny společnosti JLG (Aerial), model -. Zvedací pracovní plošina se skládá z podvozku s vlastním pohonem a z výsuvného stožáru, který je namontován na otočném a výsuvném kyvadlovém ramenu. Plošina je přimontována ke konci ramena. Pohon zajišťují dva hydraulické motory, které pohánějí zadní nápravu. Řízení (přední náprava) zajišťuje hydraulický válec. Hlavní hydraulická pohonná jednotka zastupující funkce zvedací pracovní plošiny je umístěna na zadní straně podvozku. Pohyb točnice je prováděn pomocí motoru s převodem, umístěným na základně nástavby. Pohybů teleskopického stožáru, kyvného výložníku a teleskopu je dosaženo pomocí hydraulických válců. Přívod elektrické energie je zajišťován z 24 V baterie. Po zvednutí plošiny s ní lze pojíždět pouze na pevných a rovných površích. Všechna čtyři kola musí být v neustálém kontaktu k povrchem. Pracovní plošina musí být rovnoměrně zatížena a nesmí se překročit výrobcem stanovená kapacita, ať je stožár a rameno v jakékoli poloze. Maximální jmenovitá zatížení jsou uvedena na továrním štítku zařízení a na plošině. Funkce stroje jsou primárně řízeny konzolou na pracovní plošině. Nouzový ovládací panel je umístěn za poklopem na levé straně stroje. Poruchové ovládače jsou umístěny na čelní straně podvozku. 10

11 2 VŠEOBECNÝ POPIS VŠEOBECNÝ POPIS PŘEDNÍ Teleskopické rameno Protizávaží LEVÝ PRAVÝ Ovládání pro případ poruchy Protizávaží Ruční čerpadlo Řídicí kola POHLED ZLEVA ZADNÍ PŘEDNÍ Přístup k čelu baterie Teleskopické rameno Teleskopický výložník Ruční skříň Dobíječka Nouzový ovládací panel Pracovní plošina Protizávaží Řídicí kola Hnací kola Přístup k boku baterie 11

12 2 VŠEOBECNÝ POPIS Rozměry a rozsahy - Standardní stroj Volitelné otáčení plošiny (2 x 60 ) Standardní stroj

13 2 VŠEOBECNÝ POPIS 2 - Standardní stroj Volitelné otáčení plošiny m m

14 2 - VŠEOBECNÝ POPIS m m

15 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ VŠEOBECNĚ Definice Mobilní zvedací pracovní plošina (MEWP): Mobilní stroj, určený pro přesun osob do pracovních pozic, kde provádějí práci z pracovní plošiny. Pracovní plošina (nebo plošina) : Ohrazená plošina, se kterou lze při zatížení hýbat do požadované pracovní polohy, ze které lze provádět práci. Řídící skříň plošiny : Konzola, umístěná na pracovní plošině, obsahující části, umožňující ovládání funkcí mobilní zvedací pracovní plošiny. (MEWP). Nouzový ovládací panel : Konzola, ovladatelná ze země, obsahující komponenty pro umožnění určitých funkcí mobilní zvedací pracovní plošiny (MEWP) Informace pro obsluhující personál. Před provozováním pracovní plošiny si musíte PŘEČÍST a POCHOPIT tuto provozní a bezpečnostní příručku. Tato příručka musí být neustále k dispozici a musí být uložena ve skříni určené k tomuto účelu na plošině. Zajistěte, aby veškerý personál nacházející se na plošině a také personál na zemi byl podrobně seznámen s bezpečnými provozními postupy. Na ovládacích panelech jsou připevněny obtisky jako připomínka bezpečnostních provozních pokynů. Jste povinni pečlivě se seznámit s umístěním a obsahem všech informačních štítků a etiket umístěných na pracovní plošině. Na etiketách jsou uvedeny důležité informace a varování, které si musíte prostudovat před provozováním nebo údržbou zařízení. Havarijní ovládací panel : Zastaví komponenty, ovládané ze země tak, aby bylo možno ovládat určité funkce mobilní zvedací pracovní plošiny v případě výpadku elektrického proudu. NEBEZPEÈÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit havárii a zranění personálu. Jste odpovědni za vaši bezpečnost a za bezpečnost ostatních osob. OKAMŽITĚ hlaste všechny nehody, selhání a škody na zařízení svému zaměstnavateli a místnímu autorizovanému distributorovi společnosti JLG. Po vzniku jakékoliv škody na zařízení musí být distributor o tomto incidentu okamžitě informován a sdělí informace o potřebných kontrolách a opravách. Jestliže nebude distributor okamžitě k dispozici, je třeba kontaktovat přímo oddělení podpory zákazníkům společnosti JLG. Pracovní plošina nesmí být uvedena zpět do provozu až do chvíle, než bude pečlivě prozkoumána s ohledem na jakékoliv známky škod. Všechny poškozené díly musí být opraveny nebo vyměněny. 15

16 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Kvalifikace personálu. Nikdy se nepokoušejte provozovat pracovní plošinu, pokud nejste vyškoleni a pečlivě seznámeni se všemi jejími provozními funkcemi. Ovládací prvky, vlastnosti a provozní postupy se mohou lišit v případě jednotlivých typů pracovních plošin. Proto je NUTNÉ, aby bylo obsluhujícímu personálu poskytnuto specifické školení pro konkrétní používaný stroj. Toto školení musí poskytovat kompetentní a autorizovaný personál. K provozování pracovní plošiny musíte být psychicky a fyzicky způsobilí a nesmíte být pod vlivem léků, narkotik nebo alkoholu. JAKÁKOLIV droga by mohla mít negativní vliv na fyzické, vizuální nebo mentální reakce a schopnosti. NEBEZPEÈÍ Neprovozujte tento stroj, pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, kterou jste získali školením v oblasti bezpečného provozu tohoto stroje. Školení poskytuje kompletní informace o pracovních směrnicích zaměstnavatele, zahrnuje provozní a bezpečnostní příručku a všechny zákonné směrnice platné pro tento stroj. Nevyškolený obsluhující personál vystavuje sebe sama i další osoby riziku úmrtí nebo vážného zranění Pracovní praxe. Příprava práce Před jakoukoliv prací jste povinni provést kontrolu pracovní plošiny, zda na ní nedošlo k poškození komponent a popraskání svarů. Jste povinni ujistit se, že pracovní plošiny jsou v dobrém provozním stavu a jsou náležitě vybavené včetně ochranných zábradlí, přístupových schůdků, krytů, ochran a ovládacích prvků. Musíte také ověřit, zda se tato příručka nachází v příslušné skříni a zda jsou etikety na stroji v dobrém stavu a zda jsou čitelné. Zkoušky, které je třeba provést před použitím stroje, jsou podrobně uvedeny v kapitole 5 této příručky. Musíte nosit odpovídající pracovní oblečení a osobní ochranné prostředky, které jsou vyžadovány pro danou práci nebo v souladu s pracovními směrnicemi. Doporučuje se nosit bezpečnostní postroj. Na pracovní plošině jsou umístěny dvě oka pro připojení popruhu. Před vstupem na plošinu se musíte PEČLIVĚ seznámit s plánovanou trasou pojezdu a oblastí provozu, a to včetně stavu povrchu (např. sutin, svahů, děr, obrubníků, atd.) a přítomnosti překážek ve vzduchu stejně jako elektrických vedení. Musíte zajistit, aby povrch terénu, kde bude provozována MEWP, unesl zatížení, větší než hmotnost stroje. Stroj je stabilní pouze tehdy, když je podklad pevný a vodorovný. Maximální zatížení na jedno kolo je uvedeno v technických specifikacích stroje (odkaz na stranu 3). Pro prevenci jakékoliv havárie způsobené předměty, padajícími z pracovní plošiny, proškolte veškerý personál, který zůstane na zemi. Jste povinni seznámit se s umístěním a způsobem použití nejbližšího hasicího přístroje. Vždy udržujte pracovní plošinu v čistotě, bez nečistot, suti a maziva. Na pracovní plošině neskladujte hořlaviny. 16

17 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Obecné provozní pokyny Strana Mobilní zvedací pracovní plošina je navržena pro přesun personálu, nářadí a NEZBYTNÝCH materiálů do závěsné pozice, umožňujíc operátorovi provádění práce z plošiny. Plošina nesmí být použita pro manipulaci se sypkým materiálem, jako výtah nebo jako jeřáb. Jmenovitá kapacita stroje obsahuje hmotnost uživatelů plošiny a nářadí, požadovaného pro prováděnou práci. Nepřekračujte vyznačenou kapacitu. Neprovozujte pracovní plošinu v prašných nebo vlhkých prostředích, pokud nebyla pro tato prostředí speciálně upravena. Neprovozujte stroj v atmosféře, představující riziko výbuchu (těkavé plyny, jemný prach...). Udržujte veškerá zařízení, nástroje a materiály používané na plošině dobře zorganizované a rovnoměrně rozložené. Během provozu nedovolte, aby došlo k zauzlování lan, elektrických kabelů a hadic. Nikdy nepoužívejte k manipulaci s materiály ochranné zábradlí. Nenastupujte ani nevystupujte z pracovní plošiny, pokud je zvedána nebo v pohybu. Provozujte pracovní plošinu pomalu. Vždy se dívejte ve směru pohybu. Never operate the machine outside in bad weather (thunderstorms, wind, rain, snow,...). Nepoužívejte stroj, pokud rychlost větru překračuje rychlost, uvedenou v technických specifikacích (viz. str. 3). Nepokládejte pevné, masivní nebo rozpracované desky na pracovní plošinu, ani jakýkoliv jiný prvek, který by mohl zvýšit zatížení větrem. Jestliže pracovník na plošině provádí svařování, musí být elektrody a držáky ochráněny před kontaktem s kovovými komponentami na plošině. Během svařování může dojít k poškození elektronických komponent. Za studeného počasí se nikdy nedotýkejte holou pokožkou kovových povrchů. Neparkujte pracovní plošinu na místě, kde by mohla kola přimrznout k podlaze. Studené počasí vyžaduje speciální spouštěcí postup a dlouhou dobu k zahřátí hydraulického oleje. Udržujte stroj bez ledu a sněhu. Stroj lze používat pouze při dostatečně osvětleném okolí. Startování Pro popis ovládání ze země odkazujeme na kapitolu Otočte jistič (svislá rukojeť). -Otevřete přístupový poklop k dolní řídící skříni. -Do voliče vložte klíč. -Otočením nouzového vypínače ve směru hodinových ručiček jej uvolníte. -Umístěte tlačítkový volič na "Ovládací panel plošiny" ( ). -Zavřete poklop. -Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná pro prováděný úkol. (Obr. 4.1 Rep. ). -Vstupte na plošinu. -Ujistěte se, že se hrazení vrátilo do své spodní polohy. - Otočením nouzového vypínače ve směru hodinových ručiček jej uvolníte. (Obr. 4.1 Rep. ). - Provozujte stroj za použití funkcí dle popisu v kapitole 4.1. Při přesunu mezi rozdílnými pracovními místy snižte stožár, výložník a stáhněte teleskop tak, aby byla plošina co nejblíže zemi (dodržujte přiměřenou světlost). Výložník lze zvýšit o cca 1 m pro zvýšení viditelnosti aniž by byla snížena pojezdová rychlost. Kdykoliv to bude možné, vyvarujte se pojíždění strojem v oblastech, kde existuje riziko pádu předmětů na osoby nacházející se na plošině. Jestliže to nebude možné, musíte používat všechna potřebná osobní ochranná zařízení a musíte dodržovat bezpečnostní směrnice zaměstnavatele. 17

18 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Vypnutí Nouzový stav -Úplně spusťte stožár, výložník a teleskop společně s podvozkem. -Zaparkujte stroj na určené ploše. -Přesvědčete se, že se ovladače vrátily do neutrální polohy. -Opusťte plošinu. -Otevřete přístupový poklop k dolní řídící skříni. -Ustavte volič na "O", vytáhněte klíč zapalování a zavřete poklop. -Nastavte jistič na "O". -Zaklínujte kola, pokud není terén vodorovný. -Je-li to nutné, nabijte baterii. (viz. kapitola 3.6) Ke stroji je možno namontovat několik typů nabíječek v závislosti na výkonu baterie. Pro více informací odkazujeme na kapitolu 9 této příručky. Pokud se stroj po dlouhou dobu nepoužívá, ponechte nabíječku zapojenou tak, aby byla baterie udržována v nabitém stavu. Doporučuje se aktivovat různé funkce stroje alespoň jednou měsíčně. Pro skladování při teplotách pod 0 C zkontrolujte stav elektrolytu, abyste zabránili zmrznutí. (odkaz na kapitolu 9). Nouzový vypínač Na každém ovládacím panelu je umístěn nouzový spínač. Spínač na dolním ovládacím panelu (viz. obr. 4.4 Rep ) vypíná energii k řídícímu obvodu.spínač na ovládacím panelu plošiny (viz. obr. 4.1 Rep. ) vypíná pouze energii k ovládacímu panelu plošiny. Postupujte následovně : -Pro vypnutí elektrického proudu stlačte jeden z nouzových spínačů. -Eliminujte problém, který způsobil nouzové vypnutí. -Pro resetování otočte nouzovým spínačem. Při opětovném uvedení pod napětí a při resetování "kotevního zařízení" musí být blokovací pedál uvolněn. Použití nouzového ovládacího panelu je omezeno na nouzové stavy tak, aby pracovní plošina mohla být uvedena do pozice, umožňující záchranu operátora. Osoba, přivolána k záchraně, musí být proškolena z provozu stroje.(odkaz na odstavec 3.1.1) Postup v nouzi (viz. popis kontrol - článek 4.2) : - Zajistěte, aby pohyb plošiny nezhoršil situaci operátora. - Otevřete přístupový poklop k panelu pro nouzové ovládání. - Otočte volič k nouzovému ovládacímu panelu ( ). - Prozkoumejte okolí stroje a plošiny, abyste mohli určit prováděné pohyby. - Kontrolujte pohyby. - Poté, co je operátor uveden do polohy, ze které může být zachráněn, uveďte volič do polohy "O" a stlačte nouzový vypínač. Porucha Použití havarijního ovládacího panelu je omezeno na případy, kdy kontrolní okruh stroje již nefunguje nebo na nouzové stavy, kdy není dostupný nouzový ovládací panel. Osoba, která bude používat havarijní ovládací panel, musí být proškolena z provozu stroje. (viz. odstavec 3.1.1). NEBEZPEČÍ Když je používán havarijní ovládací panel, elektrické bezpečnostní zařízení již není v provozu. Pokud je operátor zablokován z důvodu aktivace bezpečnostního zařízení, havarijní ovládací panel nesmí být používán. Místo toho se musí operátor pokusit o aktivaci (viz. provozní režim bezpečnostních zařízení, článek 4.3) 18

19 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Popis ovládání : viz. odstavec Postupujte následovně : -Kontaktujte personál na zemi. -Popište poruchu. -Stlačte nouzový spínač. -Požádejte někoho, aby uvedl jistič do polohy "O". Pokud je nedostupný, požádejte jej o sepnutí nouzového spínače na havarijním ovládacím panelu. - Vysvětlete pořadí prováděných pohybů s prioritou na stažení teleskopu. - Opusťte plošinu pouze tehdy, když je na úrovni terénu. Pokud bude plošina vlečena, řiďte se pokyny, popsanými v článku 6.1. Před vlečením stroje prověřte plochu jeho pojezdu (odkaz na odstavec 3.1.1). 19

20 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Stabilita stroje NEBEZPEČÍ VYVARUJTE SE PODMÍNEK, KTERÉ BY MOHLY NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT STABILITU STROJE - Před jakoukoliv operací zkontrolujte pracoviště a podmínky terénu, přes který bude stroj během provozu pojíždět. - Pozemní a nadzemní překážky - Vodorovnost terénu - Jámy a hrboly - Personál na pracovišti -Stroj provozujte pouze na pevném a rovném terénu. Zajistěte, aby terén unesl zatížení, větší než hmotnost stroje a maximální zatížení na jedno kolo (viz. technické specifikace strana 3). -Zkontrolujte dobrý pracovní stav alarmu sklonu. -Nestavte stroj vedle jam, okrajů chodníků nebo jiných pozemních překážek. -Zajistěte rovnoměrné rozložení zatížení na plošinu. Nepřesahujte jmenovitou kapacitu stroje (viz. technické specifikace strana 3). -Vyhněte se jakémukoliv náhlému startu nebo zastavení, což by mohlo způsobit zvýšený zátěžový efekt : manipulujte s ovladači stroje jemně. V uzavřených blocích snižte provozní rychlost. -Nezvedejte pracovní plošinu, pokud rychlost větru přesahuje rychlost, uvedenou v technických specifikacích. (viz. str. 3). NEBEZPEÈÍ Baterie jsou nedílnou součástí protizávaží. Výměna těchto baterií za lehčí může způsobit převržení stroje. 20

21 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Pro prevenci havárií při pojezdu na svazích, MUSÍ být plošina úplně snížena, stroj MUSÍ pojíždět na druhý rychlostní stupeň. Doporučuje se jet do svahu s PŘEDNÍM převodem a se ZPĚTNÝM ze svahu. Je doporučeno použití protizávaží stroje a volant vždy směrem do svahu. Před pojezdem na rampu zvedněte mírně výložník pro prevenci jeho poškrábání o podlahu. Nikdy s pracovní plošinou nepojíždějte na rampách nebo svazích příkřejších než 12% max., (15 až 20% jako alternativa, viz. technické charakteristiky). S pracovní plošinou neparkujte na svahu. Před pojížděním na svahu ověřte, zda svah nebo rampa zajišťuje dobrou přilnavost kol. Před pojížděním strojem na rampě nebo svahu se ujistěte, že je povrch bez vlhkosti, ledu, maziva a jakýchkoliv jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na přilnavost kol. Rampy pro nakládku vozidla na korbu nákladního vozidla nebo přívěsu : Používejte široké rampy. Umístěte stroj do roviny s rampou. Během najíždění nebo vyjíždění z rampy se vyvarujte změnám směru. 21

22 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Nebezpečí pádu NEBEZPEÈÍ NEBEZPEČÍ PÁDU -Nikdy nevstupujte ani nevystupujte na pracovní plošinu jinak, než přes daný přístupový systém a pouze tehdy, když je plošina úplně snížena. -Ochranné zábradlí musí být v dobrém stavu a brána zavřena. -Vždy mějte obě nohy pevně na podlaze plošiny. Nikdy se nenahýbejte nebo nesedávejte na zábradlí plošiny. -Nikdy nevstupujte na zábradlí nebo na předmět na podlaze plošiny, abyste docílili dodatečné pracovní výšky. -Zajistěte, aby podlaha plošiny zůstala vodorovná. Nemanipulujte ručně pro zvýšení dosahu pracovní výšky. - Doporučuje se nosit bezpečnostní postroj. 22

23 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Nebezpečí rozdrcení NEBEZPEÈÍ NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ -Zabraňte kontaktu plošiny nebo stroje s pevnými nebo mobilními překážkami. - Před aktivací pohybu zajistěte, aby žádná část stroje nebyla v kontaktu s překážkou na zemi a nad zemí. - Před aktivací pohybu zajistěte, aby pohyb nepředstavoval riziko rozdrcení uživatelů plošiny. -Před aktivací pohybu proškolte veškerý personál o pracovní zóně stroje pro zajištění bezpečnosti práce. (prevence rozdrcení, probodnutí, atd.) AU

24 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Zdroje elektrického proudu NEBEZPEÈÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TENTO STROJ NENÍ IZOLOVÁN -Kontakt s elektrickým vedením, elektrickým zařízením nebo nedostatečný odstup od něho mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění. - Neuvádějte do provozu žádnou část tohoto stroje v blízkosti elektrického vedení nebo elektrického zařízení. - Zabezpečte minimální bezpečnou vzdálenost 6 metrů od elektrického vedení nebo elektrického zařízení. - Nepřibližujte se ke stroji, jestliže se s ním pracuje v blízkosti elektrického vedení nebo elektrického zařízení. Tuto pracovní plošinu nesmíte nikdy provozovat v dosahu zdroje napájení nebo elektrického vedení bez předchozího upozornění elektrárenské společnosti. Vždy se pečlivě přesvědčte, zda byl VYPNUT přívod proudu. Přestože není obsluha pracovní plošiny ohrožena kontaktem s elektrickými zařízeními, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí ostatních osob nacházejících se v oblasti. K úrazu elektrickým proudem není vždy nutné dotknout se elektrického vedení nebo zdroje napájení. V závislosti na hodnotě může dojít k přeskočení nebo indukování elektřiny do pracovní plošiny. Nebezpečná mohou být také nízká napětí. K zamezení vstupu pracovní plošiny a všech jejích dílů do nebezpečné vzdálenosti od elektrických vedení a zařízení použijte vhodné zábrany. Před pojížděním pod elektrickým vedením si vždy předem naplánujte bezpečnou trasu. V místě každého křížení je nutno vztyčit kontrolní sloupky tak, abyste získali jistotu o dostatečné vzdálenosti. Visutá vedení mají tendenci prověšovat se. Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu při určování bezpečných provozních vzdáleností. 24

25 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Jestliže pracovní plošina vejde do kontaktu se zdrojem napájení pod proudem, musíte okamžitě požádat okolní osoby, aby se vzdálily. V této situaci nenechávejte žádnou osobu používat ovládací prvky na úrovni země. Vy, obsluha plošiny, byste se měli pokusit o přesunutí pracovní plošiny mimo zdroj proudu pomocí ovládacích prvků plošiny, které zůstanou pravděpodobně funkční. Jestliže bude operátor zneschopněn nebo pracovní plošina ztratí schopnost fungování, je třeba kontaktovat elektrárenskou společnost s žádostí o přerušení proudu. Dokud nebude vypnuto vedení elektrického proudu, není NIKOMU povoleno používat dolní ovládací prvky plošiny. Po kontaktu s elektrickým zdrojem pod proudem musí být distributor o tomto incidentu okamžitě informován a sdělí informace o potřebných kontrolách a opravách. Jestliže nebude distributor okamžitě k dispozici, je třeba kontaktovat přímo oddělení podpory zákazníkům společnosti JLG. Pracovní plošina nesmí být uvedena zpět do provozu, dokud nebude pečlivě prozkoumána ohledně jakýchkoliv známek škod a dokud nebudou vyměněny nebo opraveny všechny poškozené díly Údržba NEBEZPEÈÍ Tento stroj nesmí být používán, pokud není v náležitém provozním stavu. - Provádějte všechny pravidelné kontroly a údržbu specifikovanou výrobcem a státními úřady. - Na tomto stroji nechávejte provádět pouze autorizovaný servis a opravy. - Neupravujte stroj, neměňte díly a neupravujte nastavení jakýchkoliv hydraulických, elektrických nebo pomocných zařízení bez předchozího písemného povolení společnosti JLG. - Z tohoto stroje neodstraňuje žádné štítky ani od něj neodnášejte tuto provozní a bezpečnostní příručku. Udržujte pracovní plošinu neustále v čistotě bez bláta, nečistot a maziva. Znečištěné zařízení se rychleji opotřebovává a znesnadňuje dobrou údržbu. Použití čisticích roztoků musí odpovídat prováděné činnosti a nesmí jít o hořlaviny. Vyvarujte se stříkání čisticích prostředků přímo na elektrické komponenty. Nečistěte elektrické komponenty (skříně, motory, ovladače, válce, dobíječky, atd.) vysokotlakým čisticím zařízením. Nerespektování tohoto opatření může vést k vážným zraněním nebo úmrtí. Servis a opravy pracovní plošiny smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Veškerý servis a opravy musí být prováděny v souladu s doporučeními výrobce, touto příručkou a servisní příručkou k tomuto stroji. Všechny náhradní díly musí být schváleny společností JLG. Pokud tak nepovolila a neschválila firma JLG, neprovádějte na pracovní plošině žádné úpravy, změny nebo modifikace, které by vedly ke změně původní konstrukce. Taková činnost vede k zániku všech záruk a činí vlastníka/uživatele odpovědného za všechny následné nehody. 25

26 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Před prováděním jakékoliv údržby, servisu nebo oprav na pracovní plošině je třeba provést následující: 1. Stožár lze stáhnout nebo snížit, dokud se nepoloží na vhodnou zajišťovací podložku. 2. Ovládací prvky je třeba odpovídajícím způsobem označit. Nikdy neprovozujte pracovní plošinu, která je ZABLOKOVÁNA a nepokoušejte se o její uvedení do provozu před tím, než bude uvedena do normálního provozního stavu a než budou odstraněny všechny štítky. 3. Baterie a zástrčka nabíječky musí být odpojeny a musí být vytažen klíč ze zapalování. Klíčový volič musí být v poloze "0", Nastavte jistič na "O". 4.Při provádění údržby identifikujte a vyhněte se místům, kde byste mohli být přiskřípnuti. Před prováděním jakékoliv údržby, servisu nebo oprav na pracovní plošině je třeba provést následující : Mazání Stroj musí být mazán dle doporučení výrobce pro mazací body, časové intervaly a typy použitých mazadel (viz. kapitola 9). Při servisu hydraulického systému pracovní plošiny postupujte s opatrností. Hydraulický olej pod tlakem může způsobit vážné zranění. Při provádění servisu na hydraulickém systému je nutno přijmout následující opatření: 1. Při doplňování oleje do systému dodržujte doporučení výrobce. 2. Před obnovením provozu se ujistěte, zda jsou správně připevněny hadice, komponenty a armatury. 3. Při kontrole potenciálních netěsností na komponentě pod ní umístěte kus dřeva nebo lepenky. 1. Umístěte zpět všechny ochranné prvky a kryty, které jste předtím demontovali. 2. Odpojte baterie a odstraňte štítky. 3. Odstraňte bloky a/nebo podpory. 4. Proveďte funkční zkoušku ovládacích prvků tak, abyste se přesvědčili o jejich správném provozu. V případě, že oprava zahrnovala konstrukční nebo zvedací člen, je nutno provést zátěžovou zkoušku. 4. Nikdy neupravujte doporučená nastavení odvzdušňovacího ventilu. 26

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pro všechny majitele tohoto motocyklu SUZUKI VL800 VOLUSIA. VL800 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Tento Návod k obsluze a údržbě" pokládejte za nedílnou součást

Více

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Ranger. Vážený zákazníku,

Ranger. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 Specifikace výrobku Návod k obsluze Obsah 1. SPECIFIKACE, URČENÍ A POUŽITÍ VÝROBKU...

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více