MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310"

Transkript

1 MODELS TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA Tel : (171) Fax : (717) C.E. JLG Industries, Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland G71 5PH Tel : +44(0) Fax : +44(0) C.E. JLG Manufacturing Europe Breitwaterstraat 12A Oude Bunders 1034 B Maasmechelen Tel : +32(0) Fax : +32(0) FRANCE JLG France SAS Z.I. de Fauillet BP TONNEINS France Tel : Fax : Provozní a bezpečnostní příručka Revision: MA Czechoslovakian - Operator s & Safety handbook

2

3 MODELY Sériové číslo : : Výrobce TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY JLG France, Z.I. de Fauillet, B.P Tonneins, France Hmotnost 5200 kg Otáčení plošiny Volitelná možnost : 5300 kg 5600 kg Jmenovité zatížení Ruční sílae Výška ve snížené poloze Pracovní výška 200 kg (2 osoba + 40 kg materiál) 400 N 1.99 m m 2.19 m m Úrovně vibrací Akustický tlak - Vážený průměr odmocnin hodnoty zrychlení, kterému jsou vystavena ramena (úrovně řízení) je menší než 2,5 m/s/s.. - Vážený průměr odmocnin hodnoty zrychlení, kterému jsou vystaveny patky (podlaha ložného prostoru) je menší než 0,5 m/s/s - Hodnota ekvivalentního A váženého spojitého akustického tlaku na pracovní stanici je menší než 70 db(a). - Tlak byl změřen umístěním měřiče hluku 1,60 m nad podlahu pracovní plošiny.. Max. hydraulický tlak Napětí Max. rychlost větru 24 MPa 24 V 12,5 m/s (45 km/h) Stoupavost 12% (15% - 20% optional) 20% Max. sklon (země) 2 Max. zatížení na jedno kolo 2800 kg 3000 kg Normy : Stroj je zkonstruován a vyroben v souladu se směrnicí 98/37/EEC a na základě konstrukčních norem EN 280 ( ). MA

4 NEBEZPEČÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TENTO STROJ NENÍ IZOLOVÁN - Při kontaktu nebo nebezpečném přiblížení k elektrickým vedením nebo zařízení může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí. - Neprovozujte tento stroj v blízkosti elektrických vedení nebo zařízení. - Udržujte minimální vzdálenost 6 metrů od všech elektrických vedení nebo zařízení. - Udržujte si vzdálenost od stroje v případě, že je provozován v blízkosti elektrických vedení nebo zařízení. NEBEZPEÈÍ Neprovozujte tento stroj pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, kterou jste získali školením v oblasti bezpečného provozu tohoto stroje. Školení poskytuje kompletní informace o pracovních směrnicích zaměstnavatele, zahrnuje provozní a bezpečnostní příručky a všechny zákonné směrnice platící pro tento stroj. Nevyškolený obsluhující personál vystavuje sebe sama i další osoby riziku úmrtí nebo vážného zranění. 4

5 RAZÍTKO DISTRIBUTORA PRO VLASTNÍKA / UŽIVATELE Jestliže dojde k nehodě na této pracovní plošině, kontaktujte prosím okamžitě svého místního distributora společnosti JLG a poskytněte mu podrobnosti o nehodě. Distributor poté tyto informace poskytne firmě JLG. Je-li distributor neznámý a/nebo ho nelze kontaktovat, obraťte se prosím na: USA : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Toll Free: (877) Tel.: (717) Fax: (717) C.E : JLG Industries, Kilmartin Place, Tannochside Park Uddingston, Scotland G71 5PH Tel : +44(0) Fax : +44(0)

6 PŘEDMLUVA Tato příručka byla vypracována tak, aby vám umožnila náležité provozování a údržbu vaší samohybné pracovní plošiny. Před uvedením pracovní plošiny do provozu se pečlivě seznamte s obsahem této příručky. Poté, co si přečtete a pochopíte všechny oddíly, uložte tuto příručku pro budoucí použití do speciální skříně určené pro tento účel, která se nachází na pracovní plošině. Neustálý vývoj a technický rozvoj nás nutí vyhradit si právo na provedení změn ve specifikacích a na zařízení bez předchozího upozornění. Informace uvedené v této příručce nenahrazují místní nebo státní směrnice, bezpečnostní směrnice nebo požadavky spojené s pojištěním. Definice pojmů NEBEZPEČÍ, UPOZORNĚNÍ a používaných v této příručce: Termín NEBEZPEČÍ se používá k označení operace, postupu nebo praktiky, které nejsou povoleny. V případě nedodržení může dojít k úmrtí nebo zranění personálu.! NEBEZPEČÍ UPOZORNĚNÍ Termín UPOZORNĚNÍ se používá k označení operace, postupu nebo praktiky, které nejsou povoleny. V případě nedodržení může dojít k poškození zařízení. se používá ke zvýraznění důležitého postupu nebo podmínky. 6

7 OBSAH UMOD 1 VŠEOBECNÝ POPIS Všeobecný popis 2.2. Rozměry a rozsahy BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Všeobecně Informace pro obsluhující personál Kvalifikace personálu Pracovní praxe Stabilita stroje Nebezpečí pádu Nebezpečí rozdrcení 3.5. Zdroje elektrického proudu 3.6. Údržba. OVLÁDACI PRVKY PRACOVNI PLOŠ INY Ovládací panely Dolní ovládací skříň, havárie a porucha nouzový ovládací panel Poruchový ovládací panel 4.3. Bezpečnostní funkce a poplachy Klakson Pohybový poplach Poplach náklonu Kontrola stability Detekce uvolněného řetězu Detekce překážky (volitelný citlivý rám). KONTROLY PØED NASTARTOVÁNÍM Provozní a bezpečnostní příručka Etikety Provozní a bezpečnostní instrukce Poškozené, uvolněné nebo chybějící díly Hladina oleje Provozní test ovládacího panelu 5.6. Provozní test stožáru, výložníku a čidel teleskopu Provozní test čidel pozice volantu (pouze T1310) Provozní test havarijního ovládacího panelu Provozní test čidla sklonu Provozní test zařízení pro kontrolu stability Provozní test čidel uvolněného řetězu Provozní test systému pro detekci překážek (volitelné) Baterie. 7

8 OBSAH PREPRAVNI INSTRUKCE Tažení Nakládání a vykládání Použití nákladního automobilu vybaveného zadní sklopnou stěnou Použití navijáku k nakládání Použití rampy Zajištění na korbě nákladního vozidla Zvedání stroje SCHEMATA 7 VOLITELNÉ ZAØÍZENÍ Hasící přístroj Elektrické napájení 220 V 8.3. Otáčení plošiny Volitelná možnost "Power Plus" ÚDRŽBA Baterie Čištění - Plnění baterie Měrná hustota elektrolytu a napětí baterie Skladování baterie při teplotách nižších než 0 C (32 F) Použití baterie ve studené komoře nebo chladných prostředích Baterie nepracuje spojitě nebo není aktivní Řešení problémů 9.2. Dobíječka Elektronická nabíječka "Westinghouse - SGTE" Elektronická nabíječka "Fulmen" Elektronická nabíječka "Oldham - Hawker" Vysokofrekvenční nabíječka "Zivan" 9.3. Centrální plnící systém Úroveň elektrolytu Plnění baterie pomocí vodního čerpadla Údržba centrálního plnícího systému 9.4. Vypouštění hydraulické nádrže 9.5. Výměna hydraulických filtrů Tlakový filtr Výměnný filtr 9.6. Motor(y) hydraulické napájecí jednotky / hydraulických napájecích jednotek 9.7. Tlakové podložky na konzolách řízení 9.8. Kontrola a mazání zdvihacích řetězů Kontrola opotřebení řetězu Mazání 8

9 OBSAH 9.9. Úprava zdvihacího řetězu Ověření stability nastaveného řízení Ověření nastavení snímače sklonu Preventivní údržba a kontrola Denní preventivní údržba a kontrola Týdenní preventivní údržba a kontrola Měsíční preventivní údržba a kontrola Preventivní údržba a kontrola každých 125 hodin Preventivní údržba a kontrola každých 250 hodin Preventivní údržba a kontrola každých 500 hodin Mazání PØÍKLAD ZÁZNAMOVÉ KNIHY 9

10 1 UMOD 1 V této příručce jsou uvedeny důležité informace pro provoz a údržbu zvedací pracovní plošiny společnosti JLG (Aerial), model -. Zvedací pracovní plošina se skládá z podvozku s vlastním pohonem a z výsuvného stožáru, který je namontován na otočném a výsuvném kyvadlovém ramenu. Plošina je přimontována ke konci ramena. Pohon zajišťují dva hydraulické motory, které pohánějí zadní nápravu. Řízení (přední náprava) zajišťuje hydraulický válec. Hlavní hydraulická pohonná jednotka zastupující funkce zvedací pracovní plošiny je umístěna na zadní straně podvozku. Pohyb točnice je prováděn pomocí motoru s převodem, umístěným na základně nástavby. Pohybů teleskopického stožáru, kyvného výložníku a teleskopu je dosaženo pomocí hydraulických válců. Přívod elektrické energie je zajišťován z 24 V baterie. Po zvednutí plošiny s ní lze pojíždět pouze na pevných a rovných površích. Všechna čtyři kola musí být v neustálém kontaktu k povrchem. Pracovní plošina musí být rovnoměrně zatížena a nesmí se překročit výrobcem stanovená kapacita, ať je stožár a rameno v jakékoli poloze. Maximální jmenovitá zatížení jsou uvedena na továrním štítku zařízení a na plošině. Funkce stroje jsou primárně řízeny konzolou na pracovní plošině. Nouzový ovládací panel je umístěn za poklopem na levé straně stroje. Poruchové ovládače jsou umístěny na čelní straně podvozku. 10

11 2 VŠEOBECNÝ POPIS VŠEOBECNÝ POPIS PŘEDNÍ Teleskopické rameno Protizávaží LEVÝ PRAVÝ Ovládání pro případ poruchy Protizávaží Ruční čerpadlo Řídicí kola POHLED ZLEVA ZADNÍ PŘEDNÍ Přístup k čelu baterie Teleskopické rameno Teleskopický výložník Ruční skříň Dobíječka Nouzový ovládací panel Pracovní plošina Protizávaží Řídicí kola Hnací kola Přístup k boku baterie 11

12 2 VŠEOBECNÝ POPIS Rozměry a rozsahy - Standardní stroj Volitelné otáčení plošiny (2 x 60 ) Standardní stroj

13 2 VŠEOBECNÝ POPIS 2 - Standardní stroj Volitelné otáčení plošiny m m

14 2 - VŠEOBECNÝ POPIS m m

15 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ VŠEOBECNĚ Definice Mobilní zvedací pracovní plošina (MEWP): Mobilní stroj, určený pro přesun osob do pracovních pozic, kde provádějí práci z pracovní plošiny. Pracovní plošina (nebo plošina) : Ohrazená plošina, se kterou lze při zatížení hýbat do požadované pracovní polohy, ze které lze provádět práci. Řídící skříň plošiny : Konzola, umístěná na pracovní plošině, obsahující části, umožňující ovládání funkcí mobilní zvedací pracovní plošiny. (MEWP). Nouzový ovládací panel : Konzola, ovladatelná ze země, obsahující komponenty pro umožnění určitých funkcí mobilní zvedací pracovní plošiny (MEWP) Informace pro obsluhující personál. Před provozováním pracovní plošiny si musíte PŘEČÍST a POCHOPIT tuto provozní a bezpečnostní příručku. Tato příručka musí být neustále k dispozici a musí být uložena ve skříni určené k tomuto účelu na plošině. Zajistěte, aby veškerý personál nacházející se na plošině a také personál na zemi byl podrobně seznámen s bezpečnými provozními postupy. Na ovládacích panelech jsou připevněny obtisky jako připomínka bezpečnostních provozních pokynů. Jste povinni pečlivě se seznámit s umístěním a obsahem všech informačních štítků a etiket umístěných na pracovní plošině. Na etiketách jsou uvedeny důležité informace a varování, které si musíte prostudovat před provozováním nebo údržbou zařízení. Havarijní ovládací panel : Zastaví komponenty, ovládané ze země tak, aby bylo možno ovládat určité funkce mobilní zvedací pracovní plošiny v případě výpadku elektrického proudu. NEBEZPEÈÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit havárii a zranění personálu. Jste odpovědni za vaši bezpečnost a za bezpečnost ostatních osob. OKAMŽITĚ hlaste všechny nehody, selhání a škody na zařízení svému zaměstnavateli a místnímu autorizovanému distributorovi společnosti JLG. Po vzniku jakékoliv škody na zařízení musí být distributor o tomto incidentu okamžitě informován a sdělí informace o potřebných kontrolách a opravách. Jestliže nebude distributor okamžitě k dispozici, je třeba kontaktovat přímo oddělení podpory zákazníkům společnosti JLG. Pracovní plošina nesmí být uvedena zpět do provozu až do chvíle, než bude pečlivě prozkoumána s ohledem na jakékoliv známky škod. Všechny poškozené díly musí být opraveny nebo vyměněny. 15

16 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Kvalifikace personálu. Nikdy se nepokoušejte provozovat pracovní plošinu, pokud nejste vyškoleni a pečlivě seznámeni se všemi jejími provozními funkcemi. Ovládací prvky, vlastnosti a provozní postupy se mohou lišit v případě jednotlivých typů pracovních plošin. Proto je NUTNÉ, aby bylo obsluhujícímu personálu poskytnuto specifické školení pro konkrétní používaný stroj. Toto školení musí poskytovat kompetentní a autorizovaný personál. K provozování pracovní plošiny musíte být psychicky a fyzicky způsobilí a nesmíte být pod vlivem léků, narkotik nebo alkoholu. JAKÁKOLIV droga by mohla mít negativní vliv na fyzické, vizuální nebo mentální reakce a schopnosti. NEBEZPEÈÍ Neprovozujte tento stroj, pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, kterou jste získali školením v oblasti bezpečného provozu tohoto stroje. Školení poskytuje kompletní informace o pracovních směrnicích zaměstnavatele, zahrnuje provozní a bezpečnostní příručku a všechny zákonné směrnice platné pro tento stroj. Nevyškolený obsluhující personál vystavuje sebe sama i další osoby riziku úmrtí nebo vážného zranění Pracovní praxe. Příprava práce Před jakoukoliv prací jste povinni provést kontrolu pracovní plošiny, zda na ní nedošlo k poškození komponent a popraskání svarů. Jste povinni ujistit se, že pracovní plošiny jsou v dobrém provozním stavu a jsou náležitě vybavené včetně ochranných zábradlí, přístupových schůdků, krytů, ochran a ovládacích prvků. Musíte také ověřit, zda se tato příručka nachází v příslušné skříni a zda jsou etikety na stroji v dobrém stavu a zda jsou čitelné. Zkoušky, které je třeba provést před použitím stroje, jsou podrobně uvedeny v kapitole 5 této příručky. Musíte nosit odpovídající pracovní oblečení a osobní ochranné prostředky, které jsou vyžadovány pro danou práci nebo v souladu s pracovními směrnicemi. Doporučuje se nosit bezpečnostní postroj. Na pracovní plošině jsou umístěny dvě oka pro připojení popruhu. Před vstupem na plošinu se musíte PEČLIVĚ seznámit s plánovanou trasou pojezdu a oblastí provozu, a to včetně stavu povrchu (např. sutin, svahů, děr, obrubníků, atd.) a přítomnosti překážek ve vzduchu stejně jako elektrických vedení. Musíte zajistit, aby povrch terénu, kde bude provozována MEWP, unesl zatížení, větší než hmotnost stroje. Stroj je stabilní pouze tehdy, když je podklad pevný a vodorovný. Maximální zatížení na jedno kolo je uvedeno v technických specifikacích stroje (odkaz na stranu 3). Pro prevenci jakékoliv havárie způsobené předměty, padajícími z pracovní plošiny, proškolte veškerý personál, který zůstane na zemi. Jste povinni seznámit se s umístěním a způsobem použití nejbližšího hasicího přístroje. Vždy udržujte pracovní plošinu v čistotě, bez nečistot, suti a maziva. Na pracovní plošině neskladujte hořlaviny. 16

17 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Obecné provozní pokyny Strana Mobilní zvedací pracovní plošina je navržena pro přesun personálu, nářadí a NEZBYTNÝCH materiálů do závěsné pozice, umožňujíc operátorovi provádění práce z plošiny. Plošina nesmí být použita pro manipulaci se sypkým materiálem, jako výtah nebo jako jeřáb. Jmenovitá kapacita stroje obsahuje hmotnost uživatelů plošiny a nářadí, požadovaného pro prováděnou práci. Nepřekračujte vyznačenou kapacitu. Neprovozujte pracovní plošinu v prašných nebo vlhkých prostředích, pokud nebyla pro tato prostředí speciálně upravena. Neprovozujte stroj v atmosféře, představující riziko výbuchu (těkavé plyny, jemný prach...). Udržujte veškerá zařízení, nástroje a materiály používané na plošině dobře zorganizované a rovnoměrně rozložené. Během provozu nedovolte, aby došlo k zauzlování lan, elektrických kabelů a hadic. Nikdy nepoužívejte k manipulaci s materiály ochranné zábradlí. Nenastupujte ani nevystupujte z pracovní plošiny, pokud je zvedána nebo v pohybu. Provozujte pracovní plošinu pomalu. Vždy se dívejte ve směru pohybu. Never operate the machine outside in bad weather (thunderstorms, wind, rain, snow,...). Nepoužívejte stroj, pokud rychlost větru překračuje rychlost, uvedenou v technických specifikacích (viz. str. 3). Nepokládejte pevné, masivní nebo rozpracované desky na pracovní plošinu, ani jakýkoliv jiný prvek, který by mohl zvýšit zatížení větrem. Jestliže pracovník na plošině provádí svařování, musí být elektrody a držáky ochráněny před kontaktem s kovovými komponentami na plošině. Během svařování může dojít k poškození elektronických komponent. Za studeného počasí se nikdy nedotýkejte holou pokožkou kovových povrchů. Neparkujte pracovní plošinu na místě, kde by mohla kola přimrznout k podlaze. Studené počasí vyžaduje speciální spouštěcí postup a dlouhou dobu k zahřátí hydraulického oleje. Udržujte stroj bez ledu a sněhu. Stroj lze používat pouze při dostatečně osvětleném okolí. Startování Pro popis ovládání ze země odkazujeme na kapitolu Otočte jistič (svislá rukojeť). -Otevřete přístupový poklop k dolní řídící skříni. -Do voliče vložte klíč. -Otočením nouzového vypínače ve směru hodinových ručiček jej uvolníte. -Umístěte tlačítkový volič na "Ovládací panel plošiny" ( ). -Zavřete poklop. -Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná pro prováděný úkol. (Obr. 4.1 Rep. ). -Vstupte na plošinu. -Ujistěte se, že se hrazení vrátilo do své spodní polohy. - Otočením nouzového vypínače ve směru hodinových ručiček jej uvolníte. (Obr. 4.1 Rep. ). - Provozujte stroj za použití funkcí dle popisu v kapitole 4.1. Při přesunu mezi rozdílnými pracovními místy snižte stožár, výložník a stáhněte teleskop tak, aby byla plošina co nejblíže zemi (dodržujte přiměřenou světlost). Výložník lze zvýšit o cca 1 m pro zvýšení viditelnosti aniž by byla snížena pojezdová rychlost. Kdykoliv to bude možné, vyvarujte se pojíždění strojem v oblastech, kde existuje riziko pádu předmětů na osoby nacházející se na plošině. Jestliže to nebude možné, musíte používat všechna potřebná osobní ochranná zařízení a musíte dodržovat bezpečnostní směrnice zaměstnavatele. 17

18 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Vypnutí Nouzový stav -Úplně spusťte stožár, výložník a teleskop společně s podvozkem. -Zaparkujte stroj na určené ploše. -Přesvědčete se, že se ovladače vrátily do neutrální polohy. -Opusťte plošinu. -Otevřete přístupový poklop k dolní řídící skříni. -Ustavte volič na "O", vytáhněte klíč zapalování a zavřete poklop. -Nastavte jistič na "O". -Zaklínujte kola, pokud není terén vodorovný. -Je-li to nutné, nabijte baterii. (viz. kapitola 3.6) Ke stroji je možno namontovat několik typů nabíječek v závislosti na výkonu baterie. Pro více informací odkazujeme na kapitolu 9 této příručky. Pokud se stroj po dlouhou dobu nepoužívá, ponechte nabíječku zapojenou tak, aby byla baterie udržována v nabitém stavu. Doporučuje se aktivovat různé funkce stroje alespoň jednou měsíčně. Pro skladování při teplotách pod 0 C zkontrolujte stav elektrolytu, abyste zabránili zmrznutí. (odkaz na kapitolu 9). Nouzový vypínač Na každém ovládacím panelu je umístěn nouzový spínač. Spínač na dolním ovládacím panelu (viz. obr. 4.4 Rep ) vypíná energii k řídícímu obvodu.spínač na ovládacím panelu plošiny (viz. obr. 4.1 Rep. ) vypíná pouze energii k ovládacímu panelu plošiny. Postupujte následovně : -Pro vypnutí elektrického proudu stlačte jeden z nouzových spínačů. -Eliminujte problém, který způsobil nouzové vypnutí. -Pro resetování otočte nouzovým spínačem. Při opětovném uvedení pod napětí a při resetování "kotevního zařízení" musí být blokovací pedál uvolněn. Použití nouzového ovládacího panelu je omezeno na nouzové stavy tak, aby pracovní plošina mohla být uvedena do pozice, umožňující záchranu operátora. Osoba, přivolána k záchraně, musí být proškolena z provozu stroje.(odkaz na odstavec 3.1.1) Postup v nouzi (viz. popis kontrol - článek 4.2) : - Zajistěte, aby pohyb plošiny nezhoršil situaci operátora. - Otevřete přístupový poklop k panelu pro nouzové ovládání. - Otočte volič k nouzovému ovládacímu panelu ( ). - Prozkoumejte okolí stroje a plošiny, abyste mohli určit prováděné pohyby. - Kontrolujte pohyby. - Poté, co je operátor uveden do polohy, ze které může být zachráněn, uveďte volič do polohy "O" a stlačte nouzový vypínač. Porucha Použití havarijního ovládacího panelu je omezeno na případy, kdy kontrolní okruh stroje již nefunguje nebo na nouzové stavy, kdy není dostupný nouzový ovládací panel. Osoba, která bude používat havarijní ovládací panel, musí být proškolena z provozu stroje. (viz. odstavec 3.1.1). NEBEZPEČÍ Když je používán havarijní ovládací panel, elektrické bezpečnostní zařízení již není v provozu. Pokud je operátor zablokován z důvodu aktivace bezpečnostního zařízení, havarijní ovládací panel nesmí být používán. Místo toho se musí operátor pokusit o aktivaci (viz. provozní režim bezpečnostních zařízení, článek 4.3) 18

19 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Popis ovládání : viz. odstavec Postupujte následovně : -Kontaktujte personál na zemi. -Popište poruchu. -Stlačte nouzový spínač. -Požádejte někoho, aby uvedl jistič do polohy "O". Pokud je nedostupný, požádejte jej o sepnutí nouzového spínače na havarijním ovládacím panelu. - Vysvětlete pořadí prováděných pohybů s prioritou na stažení teleskopu. - Opusťte plošinu pouze tehdy, když je na úrovni terénu. Pokud bude plošina vlečena, řiďte se pokyny, popsanými v článku 6.1. Před vlečením stroje prověřte plochu jeho pojezdu (odkaz na odstavec 3.1.1). 19

20 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Stabilita stroje NEBEZPEČÍ VYVARUJTE SE PODMÍNEK, KTERÉ BY MOHLY NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT STABILITU STROJE - Před jakoukoliv operací zkontrolujte pracoviště a podmínky terénu, přes který bude stroj během provozu pojíždět. - Pozemní a nadzemní překážky - Vodorovnost terénu - Jámy a hrboly - Personál na pracovišti -Stroj provozujte pouze na pevném a rovném terénu. Zajistěte, aby terén unesl zatížení, větší než hmotnost stroje a maximální zatížení na jedno kolo (viz. technické specifikace strana 3). -Zkontrolujte dobrý pracovní stav alarmu sklonu. -Nestavte stroj vedle jam, okrajů chodníků nebo jiných pozemních překážek. -Zajistěte rovnoměrné rozložení zatížení na plošinu. Nepřesahujte jmenovitou kapacitu stroje (viz. technické specifikace strana 3). -Vyhněte se jakémukoliv náhlému startu nebo zastavení, což by mohlo způsobit zvýšený zátěžový efekt : manipulujte s ovladači stroje jemně. V uzavřených blocích snižte provozní rychlost. -Nezvedejte pracovní plošinu, pokud rychlost větru přesahuje rychlost, uvedenou v technických specifikacích. (viz. str. 3). NEBEZPEÈÍ Baterie jsou nedílnou součástí protizávaží. Výměna těchto baterií za lehčí může způsobit převržení stroje. 20

21 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Pro prevenci havárií při pojezdu na svazích, MUSÍ být plošina úplně snížena, stroj MUSÍ pojíždět na druhý rychlostní stupeň. Doporučuje se jet do svahu s PŘEDNÍM převodem a se ZPĚTNÝM ze svahu. Je doporučeno použití protizávaží stroje a volant vždy směrem do svahu. Před pojezdem na rampu zvedněte mírně výložník pro prevenci jeho poškrábání o podlahu. Nikdy s pracovní plošinou nepojíždějte na rampách nebo svazích příkřejších než 12% max., (15 až 20% jako alternativa, viz. technické charakteristiky). S pracovní plošinou neparkujte na svahu. Před pojížděním na svahu ověřte, zda svah nebo rampa zajišťuje dobrou přilnavost kol. Před pojížděním strojem na rampě nebo svahu se ujistěte, že je povrch bez vlhkosti, ledu, maziva a jakýchkoliv jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na přilnavost kol. Rampy pro nakládku vozidla na korbu nákladního vozidla nebo přívěsu : Používejte široké rampy. Umístěte stroj do roviny s rampou. Během najíždění nebo vyjíždění z rampy se vyvarujte změnám směru. 21

22 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Nebezpečí pádu NEBEZPEÈÍ NEBEZPEČÍ PÁDU -Nikdy nevstupujte ani nevystupujte na pracovní plošinu jinak, než přes daný přístupový systém a pouze tehdy, když je plošina úplně snížena. -Ochranné zábradlí musí být v dobrém stavu a brána zavřena. -Vždy mějte obě nohy pevně na podlaze plošiny. Nikdy se nenahýbejte nebo nesedávejte na zábradlí plošiny. -Nikdy nevstupujte na zábradlí nebo na předmět na podlaze plošiny, abyste docílili dodatečné pracovní výšky. -Zajistěte, aby podlaha plošiny zůstala vodorovná. Nemanipulujte ručně pro zvýšení dosahu pracovní výšky. - Doporučuje se nosit bezpečnostní postroj. 22

23 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Nebezpečí rozdrcení NEBEZPEÈÍ NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ -Zabraňte kontaktu plošiny nebo stroje s pevnými nebo mobilními překážkami. - Před aktivací pohybu zajistěte, aby žádná část stroje nebyla v kontaktu s překážkou na zemi a nad zemí. - Před aktivací pohybu zajistěte, aby pohyb nepředstavoval riziko rozdrcení uživatelů plošiny. -Před aktivací pohybu proškolte veškerý personál o pracovní zóně stroje pro zajištění bezpečnosti práce. (prevence rozdrcení, probodnutí, atd.) AU

24 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ Zdroje elektrického proudu NEBEZPEÈÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TENTO STROJ NENÍ IZOLOVÁN -Kontakt s elektrickým vedením, elektrickým zařízením nebo nedostatečný odstup od něho mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění. - Neuvádějte do provozu žádnou část tohoto stroje v blízkosti elektrického vedení nebo elektrického zařízení. - Zabezpečte minimální bezpečnou vzdálenost 6 metrů od elektrického vedení nebo elektrického zařízení. - Nepřibližujte se ke stroji, jestliže se s ním pracuje v blízkosti elektrického vedení nebo elektrického zařízení. Tuto pracovní plošinu nesmíte nikdy provozovat v dosahu zdroje napájení nebo elektrického vedení bez předchozího upozornění elektrárenské společnosti. Vždy se pečlivě přesvědčte, zda byl VYPNUT přívod proudu. Přestože není obsluha pracovní plošiny ohrožena kontaktem s elektrickými zařízeními, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí ostatních osob nacházejících se v oblasti. K úrazu elektrickým proudem není vždy nutné dotknout se elektrického vedení nebo zdroje napájení. V závislosti na hodnotě může dojít k přeskočení nebo indukování elektřiny do pracovní plošiny. Nebezpečná mohou být také nízká napětí. K zamezení vstupu pracovní plošiny a všech jejích dílů do nebezpečné vzdálenosti od elektrických vedení a zařízení použijte vhodné zábrany. Před pojížděním pod elektrickým vedením si vždy předem naplánujte bezpečnou trasu. V místě každého křížení je nutno vztyčit kontrolní sloupky tak, abyste získali jistotu o dostatečné vzdálenosti. Visutá vedení mají tendenci prověšovat se. Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu při určování bezpečných provozních vzdáleností. 24

25 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Jestliže pracovní plošina vejde do kontaktu se zdrojem napájení pod proudem, musíte okamžitě požádat okolní osoby, aby se vzdálily. V této situaci nenechávejte žádnou osobu používat ovládací prvky na úrovni země. Vy, obsluha plošiny, byste se měli pokusit o přesunutí pracovní plošiny mimo zdroj proudu pomocí ovládacích prvků plošiny, které zůstanou pravděpodobně funkční. Jestliže bude operátor zneschopněn nebo pracovní plošina ztratí schopnost fungování, je třeba kontaktovat elektrárenskou společnost s žádostí o přerušení proudu. Dokud nebude vypnuto vedení elektrického proudu, není NIKOMU povoleno používat dolní ovládací prvky plošiny. Po kontaktu s elektrickým zdrojem pod proudem musí být distributor o tomto incidentu okamžitě informován a sdělí informace o potřebných kontrolách a opravách. Jestliže nebude distributor okamžitě k dispozici, je třeba kontaktovat přímo oddělení podpory zákazníkům společnosti JLG. Pracovní plošina nesmí být uvedena zpět do provozu, dokud nebude pečlivě prozkoumána ohledně jakýchkoliv známek škod a dokud nebudou vyměněny nebo opraveny všechny poškozené díly Údržba NEBEZPEÈÍ Tento stroj nesmí být používán, pokud není v náležitém provozním stavu. - Provádějte všechny pravidelné kontroly a údržbu specifikovanou výrobcem a státními úřady. - Na tomto stroji nechávejte provádět pouze autorizovaný servis a opravy. - Neupravujte stroj, neměňte díly a neupravujte nastavení jakýchkoliv hydraulických, elektrických nebo pomocných zařízení bez předchozího písemného povolení společnosti JLG. - Z tohoto stroje neodstraňuje žádné štítky ani od něj neodnášejte tuto provozní a bezpečnostní příručku. Udržujte pracovní plošinu neustále v čistotě bez bláta, nečistot a maziva. Znečištěné zařízení se rychleji opotřebovává a znesnadňuje dobrou údržbu. Použití čisticích roztoků musí odpovídat prováděné činnosti a nesmí jít o hořlaviny. Vyvarujte se stříkání čisticích prostředků přímo na elektrické komponenty. Nečistěte elektrické komponenty (skříně, motory, ovladače, válce, dobíječky, atd.) vysokotlakým čisticím zařízením. Nerespektování tohoto opatření může vést k vážným zraněním nebo úmrtí. Servis a opravy pracovní plošiny smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Veškerý servis a opravy musí být prováděny v souladu s doporučeními výrobce, touto příručkou a servisní příručkou k tomuto stroji. Všechny náhradní díly musí být schváleny společností JLG. Pokud tak nepovolila a neschválila firma JLG, neprovádějte na pracovní plošině žádné úpravy, změny nebo modifikace, které by vedly ke změně původní konstrukce. Taková činnost vede k zániku všech záruk a činí vlastníka/uživatele odpovědného za všechny následné nehody. 25

26 3 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ - PROVOZ 3 Před prováděním jakékoliv údržby, servisu nebo oprav na pracovní plošině je třeba provést následující: 1. Stožár lze stáhnout nebo snížit, dokud se nepoloží na vhodnou zajišťovací podložku. 2. Ovládací prvky je třeba odpovídajícím způsobem označit. Nikdy neprovozujte pracovní plošinu, která je ZABLOKOVÁNA a nepokoušejte se o její uvedení do provozu před tím, než bude uvedena do normálního provozního stavu a než budou odstraněny všechny štítky. 3. Baterie a zástrčka nabíječky musí být odpojeny a musí být vytažen klíč ze zapalování. Klíčový volič musí být v poloze "0", Nastavte jistič na "O". 4.Při provádění údržby identifikujte a vyhněte se místům, kde byste mohli být přiskřípnuti. Před prováděním jakékoliv údržby, servisu nebo oprav na pracovní plošině je třeba provést následující : Mazání Stroj musí být mazán dle doporučení výrobce pro mazací body, časové intervaly a typy použitých mazadel (viz. kapitola 9). Při servisu hydraulického systému pracovní plošiny postupujte s opatrností. Hydraulický olej pod tlakem může způsobit vážné zranění. Při provádění servisu na hydraulickém systému je nutno přijmout následující opatření: 1. Při doplňování oleje do systému dodržujte doporučení výrobce. 2. Před obnovením provozu se ujistěte, zda jsou správně připevněny hadice, komponenty a armatury. 3. Při kontrole potenciálních netěsností na komponentě pod ní umístěte kus dřeva nebo lepenky. 1. Umístěte zpět všechny ochranné prvky a kryty, které jste předtím demontovali. 2. Odpojte baterie a odstraňte štítky. 3. Odstraňte bloky a/nebo podpory. 4. Proveďte funkční zkoušku ovládacích prvků tak, abyste se přesvědčili o jejich správném provozu. V případě, že oprava zahrnovala konstrukční nebo zvedací člen, je nutno provést zátěžovou zkoušku. 4. Nikdy neupravujte doporučená nastavení odvzdušňovacího ventilu. 26

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Automatický výsuvný sloup Návod k instalaci, použití a údržbu - 2 - ÚVOD Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Pečlivě si ji prosím přečtěte

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 EMPORO, s.r.o. Brandýská 84/10, CZ - 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze, oddíl C, vložka 136881 IČO: 28372158 / DIČ: CZ28372158 web: www.emporo.cz

Více

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM 50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A PROVOZNÍ POKYNY V příručce nejsou uvedeny malé změny, které vznikly v důsledku změn modelu. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel. POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.:466 303 446 Bezpečnost Tato příručka Vám pomůže při instalaci Vašeho pohonu. Dále

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Návod k obsluze Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Obsah Popis 2 Odstředivá sudová čerpadla 3 Nahradní díly k motorům SP-ODP 4 Náhradní díly k motorům SP-280P 5 Náhradní

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

VOLO S. Klimatický senzor - Slunce / Vítr

VOLO S. Klimatický senzor - Slunce / Vítr Klimatický senzor - Slunce / Vítr Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Specifikace Napětí 230 Vac Zdvih 250/380 mm Síla v tlaku: - zdvih 250 mm 180 N - zdvih 380 mm 90 N Síla v tahu 300 N Rychlost 30 mm/s Výkon 150 W Třída

Více